ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/05/2018

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון ובנייה), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת43
ועדת הפנים והגנת הסביבה
21/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 629
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ז' בסיון התשע"ח (21 במאי 2018), שעה 12:36
סדר היום
הצעת תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון ובניה), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
טלב אבו עראר
יעקב אשר
זאב בנימין בגין
יעל גרמן
בצלאל סמוטריץ
חמד עמאר
חברי הכנסת
סעיד אלחרומי
דן סידה
סאלח סעד
מוזמנים
אורן כהן - סמנכ"ל ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

יפעת רווה - עו"ד, משרד המשפטים

נועה סוניה עמירב - עו"ד, משרד המשפטים

עמית אופק - עו"ד, המחלקה להנחיות תובעים, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים

יוחאי אלבס - מנהל תחום אכיפה, משרד האוצר

אירית המאירי - מרכזת בכירה פרצלציה, משרד הבינוי והשיכון

יוסי אוחנה - יועץ לתכנון ובנייה, מרכז השלטון המקומי

משה שגב - יו"ר חטיבת הרשויות המקומיות, הסתדרות ההנדסאים, ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון ובניה), התשע"ז-2017
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הדיון הוא המשך דיון בהצעת תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה), התשע"ח-2018.

השינויים שעשינו היו רק בסכומים? כל שאר הדברים, מה שאני רואה בכחול, אלה שינויים שהקראנו?
לירון אדלר
הקראנו את כל התקנות. עכשיו יש שינוי שהכנסנו כאן בנוסח שמונח לפני הוועדה.
היו"ר יואב קיש
מה שמסומן בכחול, זה חדש.
לירון אדלר
לא. אלה בכל מקרה שינויים שהקראנו גם בפעם הקודמת.
היו"ר יואב קיש
מה חדש מהישיבה הקודמת?
לירון אדלר
הדבר היחיד החדש שיש כאן בנוסח המעודכן הוא בסעיף 4 בטבלה, הסכומים לגבי שימוש בקרקעות רגילות. עדכנו את זה.
היו"ר יואב קיש
צמצמנו את הקטיגוריות עד 100 מטרים ומעל 100 מטרים.
לירון אדלר
נכון. עד 25 מטרים זה הסדר מותנה וזה בכלל לא בתקנות. 25 עד 100, זה 50,000 שקלים ומעל 100 מטרים זה 100,000 שקלים. זה השינוי מהפעם שעברה. את כל שאר דברים כבר הקראנו.

יש לי עוד שני תיקונים קטנים. עוד תיקון בטבלה סעיף 3 שמדבר על שימוש בקרקעות מוגנות. הקנס היום הוא 1,500 שקלים ליום ובגלל הכלל שקבענו בתקנות כאן, למגורים זה תמיד חצי כך שזה יוצא יותר גבוה מכפי שנקבע בחוק לגבי עבירות של שימוש למגורים. לכן צריך להוריד את זה ל-1,400 שקלים ליום. סעיף 3 בטבלה, הקנס היומי, במקום 1,500 צריך להיות 1,400 כדי לעמוד במה שנקבע בחוק.
תומר רוזנר
טעות חישובית.
נועה סוניה עמירב
אסור לנו לעבור את מה שכתוב בחוק.
לירון אדלר
עוד תיקון קטן בסעיף 5(ב). מדובר כאן על התראה שצריך לתת לפני שמטילים את הקנס. בסעיף קטן (ב) כתוב שאפשר לא להטיל את ההתראה אם יש למפקח יסוד סביר להניח כי מתן ההתראה לא יביא להשבת המצב לקדמותו. צריך להוסיף כאן "או להסרת העבירה" כי בסעיף קטן (א) אמרנו שהוא צריך להשיב את המצב לקדמותו או להסיר את העבירה. זאת התאמה.

תקנה 5 מדברת על מתן התראה. הוא יכול לא לתת התראה אם יש לו יסוד סביר להניח שזה לא יביא להשבת המצב לקדמותו או להסרת העבירה. זה בעצם להתאים את זה ל-(א).
היו"ר יואב קיש
בסדר. עכשיו נסתכל על הטבלה. אני רוצה לומר שלגבי סעיף 4, המשמעות היא שאנחנו צמצמנו את זה לשתי קטיגוריות, מ-25 עד 100 ומעל 100 כאשר הסכומים הם 50,000 ו-100,000 שקלים. למגורים זה חצי.
תומר רוזנר
לתאגיד זה כפול.
עמית אופק
אבל גם באותו יחס.
היו"ר יואב קיש
אני לא אכנס ל-1 ו-3.
אורן כהן
שטחים מוגנים.
היו"ר יואב קיש
כן. שטחים מוגנים.
אורן כהן
מה שקראנו בנסיבות מחמירות.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, נסיבות מחמירות. שם לדעתי זאת גם טעות אבל אני "זורם" עם הטעות שלכם, אם זו התפיסה שלכם שכך צריך להיות. זה משאיר לי למעשה את 2. ב-2 להבנתי מדובר על חריגות בנייה, אנחנו מדברים על בנייה ולא על שימוש לא חוקי, בשטחים רגילים. לדעתי שם מבוצעות רוב העבירות מן הסתם. אני צודק?
עמית אופק
רוב העבירות שמטפלות בהן הוועדות המקומיות. לא המדינה.
אורן כהן
רוב מה שמעניין את המדינה, זה דווקא כן התשתיות.
עמית אופק
1 ו-3 אבל בדברים האלה מסת האכיפה היא באמת ב-2 ו-4.
היו"ר יואב קיש
כאן נמצא יותר מפני שמהות העבירה היא פחות חמורה. היא חמורה אבל יש כאן איזשהו משהו לקולה בתפיסה. אני רואה שהסכומים כאן, זה היה מלכתחילה חצי?
עמית אופק
כן.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מדברים עד 25 שלא יהיה שום דבר.
אורן כהן
יהיה הסדר מותנה.
היו"ר יואב קיש
למה לא עד 50?
עמית אופק
אדם שבונה 50 מטרים בעיר על שטח למגורים, יקבל עד 29,000 שקלים. יקבל הסדר מותנה. הסדר מותנה מוגבל עד 29,000 שקלים, עד 50 מטרים. 50 מטרים זו תוספת שערך הדירה עולה בעשרות אחוזים לפעמים.
אורן כהן
גם עכשיו אנחנו אומרים 25 מטרים זאת הוספה של בנייה משמעותית לדירה.
היו"ר יואב קיש
כן, אבל בוא תיקח את הקנס שלך עד 50, זה 25,000, למגורים זה חצי מזה כך שזה 12,000 שקלים, אז מה הבעיה בהסדר מותנה?
נועה סוניה עמירב
לא. בבנייה זה לא מחצית. המחצית למגורים היא רק בשימוש.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
מגורים לשימוש, אנשים כבר משתמשים בזה?
נועה סוניה עמירב
עצם השימוש הוא בניגוד להסדר או לתכנית. זו העבירה. לעומת זאת, אם רק בנית, זו עבירה נפרדת.
אורן כהן
בנית שלד ואף אחד לא משתמש בו.
נועה סוניה עמירב
ניקח לדוגמה מרכז מסחרי קטן, חנות קטנה שעכשיו הרחיבה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
למגורים, אנחנו מדברים על 2 ו-4.
נועה סוניה עמירב
על 2.
היו"ר יואב קיש
בואו נעשה סדר ותגידו לי אם אני צודק. 1 ו-2 זה לחריגות בנייה.
אורן כהן
נכון.
היו"ר יואב קיש
3 ו-4 זה לשימושים חורגים.
אורן כהן
נכון.
היו"ר יואב קיש
בואו ניתן עוד הבחנה. 1 – חריגות בנייה, 3 – שימושים על קרקע שהיא קרקע מוגנת, נקרא לה במילת קוד. מה הכוונה מוגנת? אם זה על חוף הים, אם זה בשמורות טבע, אם זה במקומות מאוד רגישים מבחינת השטח. לכן יש כאן מעין פאזל של 1 ו-3 - קרקע מוגנת, 1 ו-2 – בנייה, 3 ו-4 – שימושים. 4, הורדנו משמעותית את השימושים על קרקע "לא מוגנת", הורדנו את הסכומים ל-100,000 ו-50,000, וחצי מזה זה למגורים. זה לשימוש ללא היתר.
עמית אופק
כאן יש את הבנייה מחדש. בנייה חדשה. בסעיף 2, זאת בעצם בנייה בהתהוות או בנייה שזה עתה הסתיימה ועדיין לא החל בה שימוש או שהחל בה שימוש אבל היא רק עכשיו הסתיימה.
היו"ר יואב קיש
אם זאת בנייה בלי היתר במשך 10 שנים?
עמית אופק
אם זו בנייה בלי היתר 10 שנים, זה 4.
היו"ר יואב קיש
למה?
עמית אופק
בגלל שזה התיישן. העבירה התיישנה. עבירת הבנייה עצמה.
היו"ר יואב קיש
אם כן, אחרי כמה זמן? חמש שנים?
עמית אופק
כן.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, כל מה שנבנה לפני חמש שנים, אתה בסעיף 4 ולא בסעיף 2.
עמית אופק
נכון.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. עם 4 אני מרגיש בסדר. נשאיר אותו כך ולא נשנה אותו.

אמרתי שלגבי 3 ו-1, בגלל הרגישות אני גם נכנס אליהם.

אני עכשיו רק בסעיף 2 שאני רוצה לעשות עליו מעבר כדי לראות שהוא הגיוני. תסביר לי, אם אמרת לי שהסדר מותנה הוא עד 29,000 שקלים, אז מה הבעיה לעשות את זה עד 50 מטרים כשכאן זה 25,000 שקלים?
עמית אופק
הבעיה היא לא רק הסכמים. 29,000 זה המקסימום. בהסדר מותנה שאנחנו עושים היום במסות של ההסדרים המותנים, אנחנו מדברים על 3,000 ו-4,000 שקלים. זאת אומרת, יכולת התמרון שלך כתובע היא שבא בן אדם עם נסיבות אישיות, אתה גמיש בצורה מלאה בדברים האלה. אתה לא יכול לפנות למקסימום.
היו"ר יואב קיש
בכל מקרה הוא חייב לסיים את ההפרה.
עמית אופק
אתה נותן לו פרק זמן. למשל אחד הדברים שבודקים הוא האם יש סיכויי הרשעה.
היו"ר יואב קיש
למה אתה לא רוצה את זה גם ב-50,000? לא הבנתי. מה אתה מפסיד? איזה כלי חסר לך?
עמית אופק
תוספת הבנייה היא מסה מאוד מאוד משמעותית במקרה כזה. אתה מדבר על תוספת בנייה עירונית של 50 מטרים. זו עבירה שהיא גדולה בעיר. זאת לא עבירה פעוטה. לא עבירה של מה בכך. אתה מדבר על תוספת של יחידת דיור שלמה.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שאם זה יהיה בהסדר מותנה, זה יקרא לחומרה ולהפרה.
עמית אופק
חד משמעית.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
זה יכול להיות לאו דווקא בעיר. גם במושבים למשל.
אורן כהן
נכון. אני נותן דוגמה כדי להמחיש את זה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
כל התוספת הזאת של עשרות המטרים היא לא בעיר. בערים אין דבר כזה. זה רק בישובים הערביים והדרוזים.
עמית אופק
לא.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לשם אתם מכוונים.
עמית אופק
רוב האכיפה נמצאת בערים, מבחינת מספרים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תראה לי בנתניה חריגה אחת של 50 מטרים חוץ מפרגולה ענקית של איזה וילה.
עמית אופק
זה ממש לא נכון.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו לא גרים בישראל?
היו"ר יואב קיש
איפה יש חריגות גדולות?
עמית אופק
בערים יש חריגות. יש חריגות בכל מקום.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
50 מטרים?
עמית אופק
ודאי. יש אנשים שבונים על הגג.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תן לי נתונים.
היו"ר יואב קיש
הוא נותן לך. תן לו לדבר.
עמית אופק
אנשים שבונים תוספות על הגג. לא באתי עם נתונים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
כמה כאלה יש? אחד, שניים, שלושה? זה מכוון רק לישובים החלשים הערבים, הדרוזים, הבדואים. לשם אתם מכוונים. כל החוק הזה מכוון לשם.
היו"ר יואב קיש
לא. יש גם במושבים.
עמית אופק
יש לנו יחידות דיור בשטחים משותפים של בניין משותף. יש הרבה עבירות מהסוג הזה.
קריאה
הם אחר כך צריכים לרשום בטאבו, אצל רשם המקרקעין.
היו"ר יואב קיש
נשאל עוד שאלה. מה זה מעל 100 מטרים, 150,000 שקלים? מה המשמעות?
עמית אופק
בעצם בנייה יחסית חדשה של מעל 100 מטרים בקרקע שאינה מוגנת, 150,000 שקלים.
היו"ר יואב קיש
של מגורים.
עמית אופק
לא.
היו"ר יואב קיש
אין כאן את ההנחה.
עמית אופק
אין כאן את ההנחה כי עוד לא התחיל שימוש.
היו"ר יואב קיש
עד חמש שנים.
עמית אופק
נכון.
אורן כהן
אני רק מזכיר שכאשר אנחנו תופסים את זה בשלב הזה, הציפייה שלנו היא שבעקבות ההתראה לא נגיע לקנס. בעקבות ההתראה בן אדם יתקן את דרכיו וייקח צעד אחורה ולא נצטרך להגיע לקנס.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ומי שלא יכול לעשות שום דבר? מה אתם עושים?
סאלח סעד (המחנה הציוני)
או מי שאין לו תכניות מתאר מפורטות ואין לו כלום? מה הוא יכול לעשות? אתם אומרים לו שיהיה עני.
היו"ר יואב קיש
הם אומרים שאם זה מעל חמש שנים, זאת לא ההפרה הזאת ואתה כבר בשימוש במספרים אחרים. זה במקום אחר. אם זו הפרה שנעשתה לאחרונה, זה סיפור אחר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מי שעשה את זה לפני שנה ולא היה חוק, מה אתו?
היו"ר יואב קיש
זה לא נוגע אליו.
אורן כהן
זה לא חל כי הייתה בחוק הוראת מעבר.
עמית אופק
זה תלוי איזה סוג. יש הוראת מעבר, אם אתם זוכרים, אתה היית אז בדיונים, שקובעת על בנייה ישנה שהחל בה שימוש לפני מרס 2017, שהחל בה שימוש למגורים, החוק החדש לא חל עליה אלא למשך שנתיים מיום התחילה, זאת אומרת, שנתיים מאוקטובר, ממשיך לחול החוק הישן. זה כולל גם את התקנות.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אנחנו יודעים שבשנתיים אף אחד לא גומר תכנית מתאר. זה כולל את כולם. עזבו. בואו לא נחפש תירוצים. אנחנו יודעים שלא בשנתיים ולא שלוש שנים ולא חמש שנים יגמרו תכניות מתאר. אתם רוצים שאנשים יהיו עניים לגמרי. אני מסתכל כאן על הסכומים, אתם כאילו חיים בעולם אחר. מה זה 200,000 שקלים? מה זה 100,000 שקלים?
היו"ר יואב קיש
איפה יש לך את זה?
סאלח סעד (המחנה הציוני)
תראה. מעל 75 מטרים.
היו"ר יואב קיש
באיזה סעיף?
קריאה
סעיף 2.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מעל 100 מטרים, זה 150,000 שקלים.
היו"ר יואב קיש
זה כן, אבל הוא אמר 200,000 שקלים.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
סליחה. 150,000. אתה יודע מה זה 150,000 שקלים למישהו שעובד ומרוויח 7,000 שקלים בחודש? אחרי עבודה של 20 שנים לא יהיה לו את הסכום הזה.
אורן כהן
אם הוא בונה בית מן היסוד - - -
סאלח סעד (המחנה הציוני)
מה זה בונה בית? אתה יודע שבניית בית במגזר הלא יהודי, זה לא כמו בניית בית במגזר היהודי. לפעמים עולה לו 200,000 שקלים לבנות את הבית.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
זאת בנייה שהיא בהיתר או באישורים אלא יש חריגות. השאלה היא למה לא מתחשבים בגובה הקנס המינהלי ולקשור אותו בנסיבות העבירה, איך נעברה העבירה, האם יש צורך בכך או לא היה צורך, האם הייתה טעות או לא הייתה טעות. לדון בסוגיה הזאת. לקבוע קנס, לא משנה על מי?
נועה סוניה עמירב
אני אעשה איזושהי הבחנה בין התקנות בכלל שהן חלות אותו דבר בכל הארץ והן מאפשרות מתן התראה. דבר ראשון, לפני שמטילים קנס, נותנים התראה ומאפשרים לבן אדם להשיב את המצב לקדמותו ולהסיר את העבירה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
יש סעיף שהוא מילוט למפקח שלא יכול לתת את ההתראה.
נועה סוניה עמירב
נכון.
היו"ר יואב קיש
אם הוא חושב שאין טעם לתת את ההתראה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
שיקול דעת של מפקח.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
מה עם האנשים שלא יכולים להוציא רישיון בנייה ב-20 שנים וב-50 שנים?
נועה סוניה עמירב
אני אענה גם על זה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
עוד פחות משנה נכנס לתוקף, ה-150,000 יוטלו על אנשים שייכנסו לחוק ולא קרה כלום. תגידו לי ישוב אחד שיש לו מפורטת. ישוב אחד. אין.
נועה סוניה עמירב
אני אענה גם על זה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני מדבר על המגזר הדרוזי. ישוב אחד שיש לו תכנית מפורטת. אין.
היו"ר יואב קיש
תן לה לענות.
נועה סוניה עמירב
מחר נהיה כאן בדיון על ינוח ג'ת ותהיה כאן נציגת מינהל התכנון שתדבר על התקדמות התכנון. ממה שאנחנו יודעים, מישיבות שהתקיימו עם נציגי המגזר הדרוזי – אתה שואל על המגזר הדרוזי ולכן אני עונה לגביו – יש התקדמות משמעותית של תכניות מתאר ותכניות מפורטות.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
תגידי לי מה זאת התקדמות משמעותית. בשנה הבאה יש לנו תכניות מתאר? יש לוחות זמנים?
נועה סוניה עמירב
אני עונה. בכל הישובים יש תכניות מתאר מאושרות שחלקן מלפני יותר שנים וחלקן מעשר השנים האחרונות. יש היום כמעט בכל הישובים תכניות מתאר עדכניות שמתקדמות והן בעצם מרחיבות את הקו הכחול של הישוב. זאת אומרת, מאפשרות לו להתפתח.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
בישובים הבדואים בנגב, אין לנו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
יש לוחות זמנים?
סאלח סעד (המחנה הציוני)
היא עכשיו מדברת על הדרוזים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
יש לוחות זמנים?
נועה סוניה עמירב
אני אשיב. בכל הישובים הדרוזים, בתוך הקו הכחול שמדברים עליו שהוא לא עדכני, יש כבר תכנון מפורט, יש הרבה בתים שהוקמו בהיתר לאורך השנים. אפילו מסרו לנו שטחים לא מנוצלים ואפשר לבנות. זה לא תמיד אומר שבן אדם שיש לו עכשיו קרקע חקלאית בשולי הישוב יוכל לבנות דווקא בקרקע שלו גם אחרי שתאושר התכנית המתארית וזה משהו שנמצא בשיח בינינו.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו נגד בנייה בקרקע חקלאות. הבעיה שלנו היא התכניות המפורטות. בן אדם שרוצה להוציא רישיון, לוקח מהיום עוד חמש שנים ובאותן חמש שנים הוא ישלם 150,000 שקלים.
היו"ר יואב קיש
כל הדיון הזה נעשה עת חוקקו את החוק.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני יודע. לא הייתי כאן.
היו"ר יואב קיש
יצא מסמך שהגדיר את ההבנות, מסמך מדיניות אכיפה שהגדיר בדיוק את העניין הזה. אם אתם רוצים, אפשר עוד פעם לבחון אותו ולהיכנס אליו. אני מכיר את הבעיה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
זה לא הבעיה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל אני חושב שדיברו על זה ולא סתם יש מדיניות אכיפה שהיום אני חושב שהיא גם תואמת את מדיניות האכיפה של ראשי הערים.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
לצערנו חמד עמאר היה פצוע ואני לא הייתי בכנסת, וניצלו סיטואציה מסוימת.
היו"ר יואב קיש
אתה שואל את ראשי הערים של המגזר, שני המגזרים, לא ראיתי שהם מתנגדים למדיניות האכיפה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
גם לי אין התנגדות למדיניות האכיפה. היכן שיש אפשרות להוציא רישיון בנייה. החוק מדבר על כך שהוא ייכנס לתוקף תוך שנתיים. היכן שבנית ואתה גר עכשיו ובנית את זה לפני החוק, זה כאילו הוצאת רישיון. מהכרות אישית שלי מעל 10 שנים בכנסת בהן אני מטפל בנושא התכנון - לא ראיתי תכנית מפורטת אחת שאושרה ב-10 השנים האלה – אני יודע שזה ייקח עוד חמש שנים.
היו"ר יואב קיש
בוא נשאל שאלה. אני מחדד את השאלה. מה לדעתכם יהיה המצב עוד שנתיים והאם אנחנו מגיעים למצב שעוד שנתיים זה יהיה די דומה למצב היום, כן או לא?
עמית אופק
אנחנו מאוד מקווים שזה לא יהיה דומה למצב היום למרות שלא נמצאים כאן נציגים של מינהל התכנון שהם האנשים שצריכים לדבר על זה. אנחנו באים מכיוון אחר אבל גם אתם יודעים – וזה דבר שראשי הרשויות מסכימים עליו ואני חושב שיש די קונצנזוס – שהרבה פעמים אחת הבעיות הקשות בקידום תכניות מפורטות אצלכם, היא בנייה לא חוקית שנעשית על תוואי של ישובים אחרים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מינהל התכנון לא כאן, אבל היא יודעת שאין לנו את זה עכשיו. יש עכשיו שליטה הרמטית של כל ההנהגה ואף אחד לא עומד עם אחד שבונה בית מחוץ לחוק והיא יודעת את זה.
נועה סוניה עמירב
לא. יש מדידות חדשות שנערכו.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
עד שהחוק חוקק, סגרנו את זה עם היועץ המשפטי, אנחנו בשליטה מלאה.
אורן כהן
היחידה הארצית, אני חושב שכבר שנה, באופן קבוע מצלמת שטחים מאוד גדולים במדינה כדי לזהות עבירות בנייה חדשות, כולל מה שאנחנו מדברים שמפריעות לתכנון. זאת תופעה שעדיין קיימת.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זה שעושה אתה עבירה הזאת, אני אתך, תן לו לא 150,000 אלא 300,000 אבל לא לתת לאותו בחור שגר בבית שלו כבר חמש שנים.
היו"ר יואב קיש
ביקשתי שיביאו את המסמך. תכף נראה אותו.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
הוא כבר גר בבית. מה אתם רוצים ממנו?
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת יעל גרמן ביקשה זכות דיבור, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כאשר אנחנו התחלנו לדון בחוק קמיניץ, הגיעו לפשרה שאמרה שנחכה עוד שנתיים ובמשך השנתיים, כך אמרו במינהל התכנון, יש כל כך הרבה תכניות, הן בוודאי יבשילו ויגיעו לכך שהן יאושרו. אני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לראות כאן זה מה קרה בשנתיים האלה. אני הייתי מבקשת לראות את כל התכניות.
היו"ר יואב קיש
עוד לא עברו שנתיים. עברה חצי שנה.
עמית אופק
עברה חצי שנה.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון. אני מתנצלת. באמת רק חצי שנה עברה. מה קרה בחצי השנה? אני רוצה לראות קודם כל פריסה כללית של כל התכניות. אני חושבת שכוועדת פנים, מן הראוי שאנחנו נראה מה קורה בכלל גם בכל מדינת ישראל, תוך התמקדות וזרקור ובאמת איזושהי זכוכית מגדלת על המגזר הערבי כדי לראות באמת כמה תכניות מתאר או בכלל תב"עות מאושרות קיימות. בואו נראה. יכול להיות שבאמת המצב הוא שיש כל כך הרבה תכניות שהמגזר הערבי יכול לבנות בכל מקום בהיתר, אבל יכול להיות בדיוק להפך. יכול להיות שבכלל הם לא יכולים לבנות.

אני מבקשת שני דברים. האחד, קודם כל לראות. אני חושבת שכחברת ועדת הפנים אני מאוד מעוניינת לדעת מה המצב התכנוני וההתקדמות.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שזאת הישיבה השלישית שנוגעת בעניין הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ועדיין לא קיבלנו את זה.
היו"ר יואב קיש
היו כאן אנשי רמ"י והם דיברו והיו כאן ראשי רשויות. זה לא קורה בחצי שנה. זה ברור לכולם שאנחנו לא במצב שאנחנו רוצים להיות בו בעוד שנתיים מהיום. מצד שני, שמעתי בפירוש על התקדמות מאוד גדולה אצל כל ראשי הרשויות.
עמית אופק
הם אמרו.
היו"ר יואב קיש
הם אמרו. אני אומר שוב, קשה לי לכמת את זה לתאריכים, מתי יסיימו וכולי. אם את שואלת אותי, אני אומר שהנושא באמת נוגע. אתם מייצגים ציבור וברור לי שזה כואב לכם.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה נוגע גם בנו.
היו"ר יואב קיש
לדעתי הכיוון הוא כזה ואני חושב שאנחנו טיפה מוקדם מדי. הגדרנו שנתיים. בתקופה הזו של השנתיים, אם נגלה בעוד חצי שנה-שנה מהיום, אני כבר לא יודע מאתנו יהיה כאן, אבל אם נגלה, אם הכנסת תגלה שבשנתיים האלה – ועברה רק חצי שנה – רשויות התכנון עוד לא הצליחו לעמוד במשימה שאנחנו דורשים מהם ואנחנו בסיטואציה בעייתית במגזר, לדעתי הפתרון יהיה להאריך את מדיניות האכיפה ולומר שאלה לא יהיו שנתיים אלא לדחות בעוד שנה ולהוסיף את תוספת הזמן הנדרשת. להגיד את זה היום, שנה וחצי לפני כן, זה פשוט מוקדם.

אני מוכן שוב לבדוק. אני אעשה שוב ישיבה על נושא התכנון במגזר הדרוזי, הערבי והבדואי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חושבת שאתה כיושב ראש, זה המינימום. שיביאו לנו מסמכים. אני חושבת שאנחנו ועדה מאוד רצינית וכוועדה רצינית צריך להתייחס אלינו ברצינות. זה שיושבים כאן ראשי ישובים, זה שאומרים שהם מקווים, וזה שאומרים כך ואחרת – בעיני זה עורבא פרח. אני רוצה לראות מסמכים ונתונים. זה הבייסיק שאני יכולה לבקש כחברת ועדה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב ראש, כשאנחנו באים ומדברים על אזרח שבנה את הבית שלו לפני החוק, ומי שאמור להכין את תכניות המתאר ואת התכניות המפורטות, זאת הרשות, אבל מי שיחטוף אם הרשות לא תספיק לעשות את זה, זה אותו אזרח מסכן שבנה את הבית שלו.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לכן אני חושב שאם הבית נבנה לפני החוק והבן אדם גר בבית והוא לא התרשל בזה שהרשות לא מצליחה בשנתיים להכין את התכניות ולהתקדם עם מינהל התכנון, אז מה הוא אשם ולמה הוא צריך לשלם 150,000 שקלים? מה הוא אשם? תגידו לי במה אשם אותו אזרח. כשהוא בנה את הבית, כולנו יודעים שחשבו שאנשים ייעלמו ולא יגדלו ולא יקרה כלום ואז אף אחד לא התייחס לתכנון ולא לחץ לתכנון. נבוא ונטיל עליו 150,000 שקלים על זה שהוא לא התרשל בשום דבר? אתה לא יכול לעשות את זה.
עמית אופק
אני מזכיר שמדובר בוועדות עצמאיות במדינה. הוועדה עליה אתה מדבר היא לא ועדה עצמאית. המדינה לא נכנסת - יבוא איזשהו ראש רשות ויראה לנו אחרת - למקרים שאתה מדבר עליהם.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני מדבר על אזרח. אני לא מדבר על רשות ספציפית.
עמית אופק
איפה מופעלות התקנות האלה?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני מדבר על אזרח שבנה את הבית שלו לפני שלוש שנים או לפני חמש שנים, אז לא היה חוק, וראש הרשות שאמר לו שזה ייכנס.
היו"ר יואב קיש
למה לא הועדה המקומית?
עמית אופק
היא לא עצמאית.
היו"ר יואב קיש
אין שם ועדה עצמאית?
עמית אופק
לא.
היו"ר יואב קיש
ואם יש שם ועדה עצמאית?
עמית אופק
אם תהיה שם ועדה עצמאית, זה אומר שהיא עברה כמה שלבים של בחינה.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שכאן פתרנו את הבעיה.
אורן כהן
אשרינו שיהיו ועדות עצמאיות.
היו"ר יואב קיש
אם אתה אומר לי שחורפיש למשל - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אין לה ועדה עצמאית.
היו"ר יואב קיש
החוק הזה קורה רק בוועדות עצמאיות.
אורן כהן
היום יש 22 ועדות עצמאיות.
יעל גרמן (יש עתיד)
כמה במגזר הערבי?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אין ישוב דרוזי שיש בו ועדה עצמאית.
היו"ר יואב קיש
אבל המדינה יכולה לאכוף.
אורן כהן
למדינה יש מדיניות אכיפה.
עמית אופק
היא לא נכנסת למקומות האלה.
היו"ר יואב קיש
הרשות המקומית לא תאכוף את זה. בסדר? תכף נדבר על הפקחים.
אורן כהן
החוק כבר קובע שזה לא חל.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
בכפרים שלנו יש ועדות מרחביות. אין לנו ועדות עצמאיות.
היו"ר יואב קיש
הן לא עצמאיות.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אין.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לוועדה המרחבית אין סמכות להוציא צו מינהלי? יש לה סמכות.
עמית אופק
היא הוסמכה על ידי שר האוצר להיות ועדה עצמית לפי חוק התכנון והבנייה. זו ועדה מסוג אחר. תל אביב היא עצמאית, ירושלים היא לא עצמאית. הוועדות שאתם מדברים עליהן, הן לא ועדות עצמאיות. הן לא קיבלו את ההסמכה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הן לא יכולות להטיל קנס של 150,000 שקלים?
אורן כהן
לא. הן לא יכולות.
עמית אופק
הן יכולות להגיש כתב אישום. זה מה שהן יכולות לעשות.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה קורה עם אותו אזרח שבונה עכשיו בחורפיש? איך הם קיבלו עכשיו היתרים מינהליים?
עמית אופק
זה מה שהן יכולות לעשות.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אבל היום קיבלו צווים מינהליים.
היו"ר יואב קיש
לצווים המינהליים האלה יש שני ערוצים. דרך אגב, אני לא יודע איך הם קיבלו. עבירות מינהליות בכסף, יש להם שני מסלולים. מסלול אחד הוא דרך ועדה עצמאית וכל הישובים האלה לא נמצאים בוועדה עצמאית ולכן לא ניתן. המסלול השני הוא יחידת פיקוח ארצית שהיא כן יכולה לעשות את זה ולה יש מדיניות אכיפה שאנחנו מגדירים אותה. זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים במדיניות האכיפה להתנהל בצורה מסוימת, הוועדה הארצית לא יכולה עכשיו לעשות מה שהיא רוצה. זו הנקודה העיקרית. זה לא שאיזה ראש רשות יבוא ויטיל עכשיו קנס על מישהו.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
עובדתית, היום מוציאים צווים מינהליים.
היו"ר יואב קיש
לא. זה להריסה.
עמית אופק
אלה לא קנסות מינהליים.
היו"ר יואב קיש
זה ההליך הישן.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני אתייחס קודם כל לנוסח. סעיף (ב) הוא בעצם פתח.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שלא תהיה התראה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
נכון.
היו"ר יואב קיש
עצור. שאלת שאלה ואני רוצה לשמוע למה הוספתם את זה. למה לא לתת התראה בכל מקרה?
נועה סוניה עמירב
בימים אלה כתבנו טיוטה של הנחיית יועץ שאחרי שהתקנות יאושרו אנחנו מקווים שהיועץ יאשר אותה כפי שהצענו. בהנחיה הכתבנו את שיקול הדעת באילו מקרים יהיה ראוי לא לתת התראה.
היו"ר יואב קיש
כמו?
נועה סוניה עמירב
עיקר המקרים הם כאשר מישהו קיבל קנסות מינהליים חוזרים וזה לא הביא לידי הסרת העבירה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אבל הסעיף לא אומר את זה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
צריך לציין את זה. לרשום את זה.
היו"ר יואב קיש
תצייני את זה. תכתבי. לא יסוד סביר. אל תכתבי יסוד סביר אלא תכתבי שעל אף האמור, במידה וניתנו קנסות קודמים, אז לא צריך לתת התראה. מה שמפריע כאן זה הביטוי שלמפקח יש יסוד סביר להניח.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
בדיוק.
יפעת רווה
התראה, ככלל התראה היא דבר חריג. בדרך כלל כשיש עבירה פלילית, וכאן אנחנו מדברים על עבירה פלילית, לא נותנים התראה למישהו אחרי שהוא עבר את העבירה לפני שמתרים על כך. כאן עשינו את זה כדבר חריג.
היו"ר יואב קיש
מה שקורה כאן, זה חריג. הסכומים חריגים. אני אומר לכם בכלל, ואני אומר את זה לכל הצד הימני שלי בשולחן, אורן, אני אומר לכם, שאני מאשר כאן משהו עם החברים שלי בוועדה – אם נאשר אותו – שהוא משהו ראשוני. אנחנו מאוד זהירים ולבוא ולומר שזה חריג, אני אומר לך שזה חריג. האישורים האלה, המהלך הזה הוא מהלך חריג. ולכן אנחנו כן מנסים, בגלל שהולכים למהלך חריג, לראות שהוא עטוף מכל הכיוונים. אחד הדברים הבסיסיים מבחינתי הוא לתת התראה, ואם הוא מוכן לגמור את הסיפור בהתראה – מצוין. הגישה שלנו היא הפוכה. זה לא לומר חריג לתת התראה. אני רוצה שזה יהיה הסטנדרט. שייתנו התרה, הסיר, נגמר. מה רע?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
החוק מאפשר את זה אבל נותן גם בנוסף סמכות למפקח.
היו"ר יואב קיש
לא. למפקח לא תהיה סמכות כזאת.
עמית אופק
אדוני, אין בעיה. שיירשם שזה יהיה רק במקרה שבו היו כבר קנסות קודמים.
אורן כהן
עבירה חוזרת.
היו"ר יואב קיש
יהיה כתוב: על אף האמור, במקרים בהם היו קנסות קודמים והעבירה היא עבירה חוזרת, יהיה רשאי המפקח לא לתת התראה.
יפעת רווה
להטיל קנס גם ללא התראה.
היו"ר יואב קיש
כן. זה המקרה היחידי. זה הגיוני.
עמית אופק
קנסות או הליכים שיפוטיים.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אם יש מולו פעילות אכיפה כזו או אחרת קודמת. לא בעבירה הראשונה.
יפעת רווה
נמצא את הדרך לנסח.
יעל גרמן (יש עתיד)
יואב, קודם אמרת משהו שהוא מאוד נכון.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לומר שיש מגוון קטיגוריות ברשויות המקומיות שצריך להתייחס אליהן בהתאם. כראש רשות שהתמודד עם עבירות בנייה, יש הבדל עצום בין עבירת בנייה בתוך הקו הכחול, שמישהו מתיישב על שטח ציבורי שאני רוצה לבנות גן ילדים או על משהו שאני מתכנן למעבר הולכי רגל או משהו כזה, לבין מצב כאשר הייתה אחת השכונות אצלי בשגב שלום ש-20 שנים לא פותחה והיו אנשים שישבו שם ליד הישוב, בצמוד לישוב, והמדינה לא פיתחה כי לא היה לה כסף לפתח. הם הוסיפו 15 מטרים, 20 מטרים. כאן, בתקנות האלה, אנחנו שמים את הכול במקשה אחת. למשל, בישובים הבדואים בדרום, בישובים הלא מוכרים, ישוב עם 15,000 תושבים והוא לא מוכר והמדינה עכשיו הולכת לדבר עם התושבים ואומרת להם שמתקיים הליך של הכרה ותהליך תכנון. אנחנו נטיל עליהם קנסות כאלה במצב הזה כשאנחנו הולכים לכיוון ההכרה והתכנון?
עמית אופק
אתם ועדה מוסמכת?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
כל הכפרים הלא מוכרים נמצאים בשטח גלילי. הם שייכים ליחידה ארצית.
עמית אופק
לא, לא כולם.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אל תשים את רהט, את שגב שלום ואת הרחוב הראשי של שגב שלום בעבירת בנייה כמו בישוב לא מוכר שנמצא בתהליך הכרה.

בישובים הדרוזים, זה אותו סיפור. דרך אגב, רק לפני ארבעה ימים ראש עיריית טייבה הוציא מנשר ואמר שאף אחד מסביב לטייבה לא בונה אף בית והזהיר את המהנדסים. למה? כי הלכו בכיוון של הסדרה, של תכניות מתאר, להסדיר תכניות מתאר. אבל לבוא ולהכניס עליהם עכשיו את נושא הקנסות? אני חושב שצריך לעשות מדרג כי בכל אזור ואזור זה שונה וזה לא אותו הדבר.
נועה סוניה עמירב
כל הדברים שתיארת, כבר היום יש איזושהי אכיפה או איזושהי מדיניות אכיפה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
יש מסמך?
היו"ר יואב קיש
תעבירי אליהם את המסמך.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
דרך אגב, עלות הבית כולו בכפרים הבדואים היא בערך 50-60 אלף שקלים. אתה מטיל עליו קנס בסכום של 150,000 שקלים, זה פי שלוש ממה שעולה לו לבנות את הבית. אנחנו מדברים על 100,000 תושבים. הם יבנו אוהלים.
היו"ר יואב קיש
לא. הוא יבנה היכן שמותר לו לבנות ולא היכן שהוא רוצה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אין תכנית מתאר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין תב"ע, לא יכולים לעשות תב"ע על מקום שהוא לא חוקי.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
היום האנשים לא יוצאים החוצה אלא בונים מעל הבית.
עמית אופק
זה לא נכון.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה אמרת שאתה לא מתעסק בתכנון בנייה. איך אתה יודע?
עמית אופק
אני מתעסק באכיפה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה אמרת שאתה לא ממינהל התכנון. אני שמעתי ממינהל התכנון שהמדיניות במגזר הדרוזי עובדת, ששיתוף הפעולה של אנשי הציבור קיים וכי כמעט ולא קיימות היום עבירות. מצליחים להשתלט. אני בעצמי הייתי מעורב בירכא כשמישהו התחיל לבנות. אני משפרעם נסעתי לירכא וביקשתי ממנו להפסיק לבנות.
עמית אופק
עדיין לצערנו יש התחלות בנייה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
באיזה כמויות? כמעט אפסיות. אנחנו לא מדברים על מה שהיה לפני שנתיים.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת אבו עראר, בבקשה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תודה מכובדי היושב ראש. בנוסף למה שאמרו חבריי, אני לא חושב שראוי להחיל את החוק הזה בכל הארץ. לגבי הישובים הבדואים בנגב, ואני מגיע משם, כמו שציין אחי וחברי סעיד, הוא היה ראש רשות, גם אני הייתי ראש רשות שם. רוב העבירות האלו נעברות בישובים הבדואים בנגב. למה? זה לא דבר שמשעשע אותם או תחביב עבורם, אלא לפי הצורך שם. ברוב הישובים שם יש משבר דיור עמוק בקרב הזוגות הצעירים. אני מדבר על הישובים המוכרים ולא על הבלתי מוכרים. יש שתי קטיגוריות אבל בואו נתמקד בישובים המוכרים. לפחות ארבעה ישובים מוכרים, שם האנשים ממש חנוקים. אין להם היכן לזוז. אז פולשים עכשיו לשטח הציבורי. את יודעת מה? זה נעשה באישור המועצה. אז התושב הזה נופל קורבן לקנסות המינהל. אם רואים שהוא התחיל לבנות, שהוא בתהליך הבנייה, לא אומרים כלום עד שהוא מסיים ואז באים ומטילים את הקנס, בלי התראות.

אנחנו ועדה מרחבית, לא מקומית, של שישה ישובים בתוכה. המפקח הוא בעל הסמכות והוא זה ששוקל את גובה הקנס ומתי הוא יוטל. צריך לדון בבעיות האלו.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לסכם את כל הדיון שהיה עכשיו וממנו נמשיך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת לומר משהו בקצרה.
היו"ר יואב קיש
בסדר. קודם סאלח סעד ואחר כך את.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני חושב שלגבי כל החוק הזה, אני לא רוצה לחזור אחורה, בחודשים האחרונים היו הרבה דיונים שבחלקם הייתי חבר כנסת ובחלקם לא. העוול הזה שנעשה כאן לציבור הרחב הוא עוול רציני מאוד. עבודתנו כאנשי ציבור היא להיטיב עם האזרחים ולא להעמיס עליהם, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר כאן על אוכלוסייה ענייה, אוכלוסייה במצב סוציו אקונומי נמוך.
היו"ר יואב קיש
המטרה היא להיטיב.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
רגע, תאמין לי, זה לא להיטיב. ברגע שאתה הולך להטיל קנס על מישהו, אתה לא מיטיב אתו.
היו"ר יואב קיש
אחרים יוכלו לחיות בצורה נורמלית.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
הקנסות האלה עוברים לאוצר. הכסף עובר לאוצר.
עמית אופק
לא. כשהוועדה מטילה, זה עובר לוועדה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני יודע לאן זה הולך. לא על זה אנחנו מדברים. אני מדבר על כך שאתה מוציא מהכיס של האזרח הפשוט קנס של 150,000 שקלים. אצלנו, בכל הישובים הערביים ולא רק הדרוזים, אין קנס פחות מ-150,000 שקלים. בוא נקרא לילד בשמו. כל העבירות, אין בית אצלנו שהוא פחות מ-100 מטרים. אין תוספת שהיא פחות מ-100 מטרים.
היו"ר יואב קיש
לא חוקית.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
רגע. מרפסת אצלך בבית היא 100 מטרים.
היו"ר יואב קיש
לא.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני לא יודע היכן אתה גר. אנחנו מדברים על אזרחים במצב סוציו אקונומי נמוך מאוד. אנחנו מדברים על אזרחים שלא עשו את העבירה בגלל שהם רוצים לעשות אותה אלא עשרות שנים אין להם תכניות מתאר. אלה צעירים נאמנים למדינה, אזרחים נאמנים למדינה שרוצים להתחתן ולבנות בית. הם בונים על אדמתם הפרטית ובזה אנחנו צריכים להתחשב. הם לא בונים על אדמת מינהל ולא על כביש אלא בונים היכן שצריך לבנות. כל אשמתנו היא שאין לנו תכנית מתאר מאושרת. מה אשם האזרח בכך שהרשות המקומית או משרד האוצר או מינהל התכנון והבנייה מעכבים את תכנית המתאר עשרות שנים? במה הוא אשם?

בישיבה האחרונה ביקשתי - ותחשבו על זה גם עכשיו – לדחות את כל הקנסות האלה לשנתיים-שלוש. לא יקרה כלום. כלום לא יקרה. אנחנו מבקשים שדחות עד שכל תכניות מתאר יאושרו. אתם בעצמכם אומרים שיש התקדמות רצינית ביותר מול ראשי המועצות, אז בואו ניתן להם טווח זמן עד שהפרויקט הזה יסתיים ותכניות המתאר יסתיימו. אתם הרי אמרתם זאת. אנחנו לא רוצים להיות עבריינים, אז אל תכבידו עלינו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מתנצלת, לא אמרתי את כל מה שהתכוונתי לומר. קודם כל, אני רוצה לומר שכל המחשבה היום להכביד את היד בנושא התכנון והבנייה, בגדול היא נכונה מפני שההשתוללות שקורית היא בלתי אפשרית.
היו"ר יואב קיש
היא בסוף פוגעת באזרחים.
יעל גרמן (יש עתיד)
היא פוגעת באזרחים מפני שהיא נותנת להם של יאללה, תבנו איך שאתם רוצים וממילא לא יקרה לכם כלום.
היו"ר יואב קיש
גם מהציבור. אחד נהנה וכל השאר סובלים.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון. כרגיל הפראיירים מרוויחים והישרים נדפקים.
היו"ר יואב קיש
אלה לא הפראיירים אלא אלה שלא הפראיירים, אבל לא משנה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר. שיהיה. מה שאתה רוצה.
היו"ר יואב קיש
העבריינים מרוויחים.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
היכן שיש עבריינים, אתה צריך לקנוס אותם.
היו"ר יואב קיש
זה מה שעושים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חוויתי את זה, איך לא היו קנסות מספיק חמורים על אותם עברייני בנייה וזה באמת היה נורא. אני מצטערת מזה, כי צריך להבין את הקונטקסט והקונטקסט הוא נכון. אלא מה, יש לנו מצב מאוד חריג, מאוד ברור ומאוד מאוד לא שוויוני במגזר הערבי. שם צריך לתת את הדעת. המגזר הערבי, הדרוזי, הצ'רקסי, בכל המקומות בהם באמת החוק שלנו לא כל כך נמצא שם. אנחנו יודעים את זה, גם בנושא של האלימות.

לכן - אתה אמרת את זה קודם אבל זו כאילו הייתה אמירה לחלל ולא שמעתי איך אתה באמת ברחל בתך הקטנה עומד ליישם את זה - אני לא חושבת ששנתיים יספיקו. גם בעוד שנתיים עדיין אנחנו נימצא באותו מצב שאתם מדברים עליו כאשר למעשה לא הושלמו התכניות והבן אדם עשה עבירת בנייה אבל לא באשמתו התכניות לא הושלמו אלא הן לא הושלמו בגלל תהליכי התכנון והבנייה שאנחנו יודעים שבמדינת ישראל מתארכים לפעמים עד 12 שנים.

לכן להערכתי, אם אנחנו באמת רוצים לעשות צדק, אנחנו צריכים לבוא ולומר שלא יאכפו את הקנסות במקום שבו נעשתה עבירה ולא היה ניתן או ההכשרה עדיין נמצאת בתהליך או לא ניתן היה להכשיר את זה בזמן. רק כך נביא באמת לצדק.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להתייחס לזה ואז נמשיך הלאה. הנושא שעלה כאן הוא נושא שנגע למהותו עלה ארוכות בהליך החקיקה של החוק עצמו, איך בעצם אנחנו באים ודורשים הענשה לצורך העניין ממקומות בהם לא אפשרנו לאותם תושבים לעמוד לפי החוק. זו שאלה עקרונית. הדרך בה הוועדה הזו, לא בראשותי, יחד עם המשרדים הובילה את הפתרון לדבר הזה היא בצורה פשוטה ואני אסביר אותה. אני מתחבר בסיפא גם למה שאמר החברת הכנסת יעל גרמן.

ראשית, כל ההענשה הזו מורכבת משני גופים שיכולים לתת את הקנסות. האחד, הוועדות המורשות לכך. אף אחת מן הוועדות הספציפיות של המגזר לא נמצאת שם. זאת אומרת, זה לא יבוא עצמאית מאיזו ועדה או מאיזה ראש רשות. היכן זה כן יכול לבוא? מיחידת הפיקוח הארצית. ליחידת הפיקוח הארצית יש הגדרה. יש כאן את המסמך שכותרתו הדגשים לאכיפה מדינתית במגזר הערבי.
עמית אופק
לא רק מיחידת הפיקוח הארצית.
היו"ר יואב קיש
רגע. צרי להיות הערבי והדרוזי. לא יודע למה לא מופיע גם דרוזי. כאן יש איזושהי הפרדה קודם כל בין מי שעושה עבירה חדשה מאז החוק נחקק ומתחיל עם עבירה חדשה, לבין מי שהעבירה שלו היא בתחום הישן. כאשר כתבו את הדבר הזה יצאו מהנחה אחרי שנתיים תמונת המצב תראה אחרת.
עמית אופק
זו מדיניות שהיא לא קשורה לזמן. היא לא תלויה בזמן.
היו"ר יואב קיש
למה היא לא תלויה בזמן?
עמית אופק
לא קבענו שהמדיניות הזאת היא למשך שנתיים. המדיניות הזאת, זאת המדיניות.
היו"ר יואב קיש
אז מה השנתיים האלה?
עמית אופק
שנתיים, יש סעיף חוק מפורש שאומר שתיקון החוק, הוראת מעבר בחוק אומרת שתיקון החוק לא יחול על עבירות של מבנים שהבנייה שלהם נסתיימה לפני 2015, אני לא זוכר את התאריך המדויק, והשימוש בהם החל לפני מרס 2017. תיקון החוק לא חל על המבנים האלה. הוא לא חל למשך שנתיים מיום התחולה.
היו"ר יואב קיש
אז הוא יותר מזה.
עמית אופק
זה יותר ממה שאני אומר. זה בדיוק מה שחבר הכנסת דיבר עליו.
היו"ר יואב קיש
גם אני לא הבנתי את זה. אני חשבתי שבעוד שנתיים יתחילו לאכוף.
עמית אופק
על החוק הקודם. לא. חל החוק הקודם.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, אתה אומר שמי שעשה את העבירה עד ימים אלו - - -
עמית אופק
לא עד ימים אלו. לא. אני אומר את התאריכים המדויקים. סעיף 16(ה) לתיקון 116. השימוש בו החל לפני ה-21 במרס 2017.
היו"ר יואב קיש
כל תיקון 116 לא יחול עליו.
עמית אופק
לא יחול עליו.
היו"ר יואב קיש
לנצח.
עמית אופק
לא. לשנתיים. למשך שנתיים.
היו"ר יואב קיש
אז אחרי שנתיים זה כן יהיה.
עמית אופק
שנתיים, זה אוקטובר 2019. אנחנו מדברים על אוקטובר 2019. זה מה שאדוני קודם כיוון אליו.
היו"ר יואב קיש
אז הבנתי נכון. אתה קצת בלבלת אותי ואני אסביר לך למה. אני מדבר על אותו אחד, אזרח שתיארנו אותו קודם, שעשה בנייה בלתי חוקית כי לא היה תכנון ועכשיו, כמו שאמר חבר הכנסת חמד עמאר, הרשות לא הסדירה את התכנון שלו בשנתיים, עד אוקטובר 2019. לצורך העניין, בינואר 2020, אתה יכול להטיל עליו קנסות. נכון?
עמית אופק
כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
שלא באשמתו.
עמית אופק
אבל מסמך המדיניות ימשיך לחול.
היו"ר יואב קיש
בסדר. זה הפתרון. חכה, אני קודם כל מציג את המצב המשפטי הנכון. בינואר 2020 אנחנו כבר בלי פטורים לצורך העניין. אם לא היה את המסמך הזה, היית יכול מחר ללכת ולהטיל עליו קנסות.
עמית אופק
נכון.
היו"ר יואב קיש
כאן באים חברי הכנסת ובצדק אומרים שיתכן שראש הרשות לא הספיק ולאו דווקא באשמתו אלא בגלל תהליכי הבנייה כמו שאנחנו מכירים אותם וזה התעכב. אנחנו נמצא את עצמנו בינואר 2020 כאשר השנתיים גרייס שנתנו להסדיר את העניין חלפו ולא הספיקו להסדיר. הבנת את העניין? על זה כולם מדברים אתך. לבוא ולומר שזה בסדר – זה לא בסדר כי השאלה האמיתית שעולה כאן היא מה קורה בינואר 2020 מבחינת סוף הגרייס. לזה יש תשובה ולכן אני כן רוצה להתעכב על משהו.

ראשית, יש את מדיניות האכיפה שזה מסמך שאני מבקש מכל החברים לקרוא אותו. חלקכם לא היה כאן עת חוקקו אבל הוא כן מייצר את ההפרדה.
יעל גרמן (יש עתיד)
תעבירו לנו.
היו"ר יואב קיש
נעביר. מעבר לכך אני רוצה לומר לוועדה שאני בהחלט אהיה מוכן לשקול – ואני אומר שוב שזה לא רק אני ואני אומר את זה לכם – שאם אנחנו מגלים שהשנתיים גרייס שנתנו לא מספיקות קטיגורית לרוב המקומות, ואנחנו עדיין באותה תמונת מצב, יכול להיות שצריך יהיה להוסיף, בין אם בחקיקה ובין אם בהוראת שעה או איזשהו מהלך שמוסיף עוד שנים.
עמית אופק
לגבי אותם המבנים שהיו קודם לכן.
היו"ר יואב קיש
כן.
עמית אופק
יש עוד שנה וחצי.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אולי יירשם בפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
הנה, זאת התשובה לחברת הכנסת.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
זו תשובה שלדעתי אפשר לחיות אתה.
היו"ר יואב קיש
הם אומרים לך שממילא יש עוד שנה וחצי. עכשיו להתחיל תהליך לעוד שנה וחצי, זה מוקדם מדי. לא תראה את המשמעויות ולא תראה מה נעשה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
יירשם בפרוטוקול שהוועדה תדון.
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה בעוד שנה מהיום, שזה חצי שנה לפני סיום המועד, להתכנס. אני רוצה לעשות את זה לפני.
תומר רוזנר
הם צריכים לבוא ולדווח.
היו"ר יואב קיש
יש דיווחים כל חצי שנה. אני חושב שבסך הכול זו הכוונה. אמרתי לכם שיש לנו כאן את ההגנה ומעבר לזה, יש את הנושא של מדיניות האכיפה.

בזה סיימנו את העניין הזה. אני רוצה לשמוע אם יש נציגים מהציבור שרוצים להתייחס.
משה שגב
אני יושב ראש חטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות ההנדסאים. אני מייצג את מפקחי הבנייה.

קודם כל, יש לציין שבכל ההליך של החקיקה לא שותפו, בטח לא מפקחי הבנייה, בטח לא אנחנו כאיגוד מקצועי. יש בעיה קשה של כל יישום החוק הזה. מי שאמור לעמוד בפרונט של כל הדבר הזה, אלה מפקחי הבנייה. אף אחד כאן לא נתן את הדעת ולא חשב.
היו"ר יואב קיש
היה כאן גלעד.
משה שגב
הוא לא נמצא כאן. נבצר ממנו להגיע. כל החוק הזה הוא בלתי ישים מבחינת מפקחי הבנייה. אתם צריכים להבין שאנחנו גם נמצאים במשא ומתן מול משרד האוצר ולולא פגישת משא ומתן שאמורה להתקיים ביום רביעי, אנחנו הבוקר כבר היינו בשביתה בכל הוועדות. אין מצב שהדבר הזה עובר כך ואני אסביר.

מפקח היום חשוף להרבה אלימות, גם מילולית וגם פיזית, בשטח ובטח אם הוא יהיה חתום על העניין הזה של הטלת דוח מינהלי או כספי בסכומי העתק שכרגע ציינתם - - -
היו"ר יואב קיש
לא. הוא לא חתום על זה, אבל לא משנה.
משה שגב
לא משנה, זה באחריותו.
היו"ר יואב קיש
הוא פותח תיק חקירה.
משה שגב
הוא פותח תיק חקירה, נכון, אבל הבן אדם הזה חשוף. עד היום מי שקבע את הקנסות האלה, זה היה בית המשפט. עכשיו באו והקלו. אני מבין את כל העניין של החקיקה. דרך אגב, אנחנו היינו מאוד בעד כל החקיקה הזאת אבל כל הדבר הזה היה צריך להיות מוסדר ואני חושב שזאת תהיה טעות בזמן שאנחנו כרגע נמצאים בהליך של משא ומתן לבוא ולאשר את התקנות האלה. צריך לאפשר לנו קודם כל לסיים את כל העניין של מיצוי משא ומתן. גם הקמנו ועדת ביטחון שאמורה לתת למפקחי הבנייה את כל הביטחונות על העבודה שלהם בשטח ואני מבקש מאדוני היושב ראש לשקול ולדחות את הדבר הזה.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך, ואני אומר את זה גם לפרוטוקול, שהנושא הזה עלה בדיון הקודם ואני לא רציתי לבוא לישיבה הזו בלי שיש איזה שינוי בהתנהלות מולכם בעניין הזה. אני מבין שיש גם סכסוך עבודה ומן הסתם בסכסוך העבודה יש גם נושאים כספיים. אני לא יודע להתייחס כרגע מה כספי ומה בטיחותי ואני לא נכנס לזה.

מה שכן, אני שוחחתי אתמול עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר וביקשתי ממנו שישלח נציג ושיאשר שהוא ייכנס לסכסוך ויהיה מעורב אישית כדי לפתור את הבעיה ואת הסכסוך ולראות שאתם מקבלים את התנאים הנדרשים כדי להתחיל ליישם את החוק הזה. זו הבשורה שאני יכול לבשר לכם.

נמצא כאן אורן שהוא נציג מנכ"ל משרד ראש הממשלה. תציג את הסיכום שהיה לי עם אלי גרונר. אני רוצה לשמוע את זה ושגם הם ישמעו ויבינו מה קורה.
אורן כהן
גם אנחנו התוודענו בשבועיים האחרונים, בעקבות הדיון הקודם, לבעייתיות בהקשרים של ביטחון של מפקחי הבנייה. ברור שאנחנו מבינים שזו סוגיה כבדת משקל. לא הייתה שום כוונה להגביר את רמת הסיכון של המפקחים בעקבות חקיקת החוק וברור שזאת לא הכוונה. בעקבות השיחה עם יושב ראש הוועדה וגם הטענות והחומר שלמדנו, מנכ"ל משרד ראש הממשלה יכנס לנושא ואנחנו נזמן דיון אצלנו ונראה איך אפשר לנסות לקדם את המענים במקביל להתנהלות שלכם בסכסוך העבודה.
משה שגב
אדוני היושב ראש, יש אצלך מסמכים שנשלחו אליך על ידי מפקחי הבנייה. מכל הוועדות, כולל שלושת הערים הגדולות, שם יש התנגדות נחרצת גם של מפקחי הבהייה וגם של מנהלי הפיקוח.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך שככנסת בכוונתנו לאשר היום את התקנות. היה לי מאוד חשוב שהנושא הזה יקבל את הדחיפות הראויה בניהול הסכסוך הזה עם משרד ראש הממשלה ולכן עירבתי אותו אישית והוא הבטיח, וזה נאמר כאן לפרוטוקול. אני חושב שאתם בכיוון יותר טוב ממה שהייתם אתמול בעניין.
עמית אופק
אני מזכיר שיש חצי שנה. התקנות קובעות שהן ייכנסו לתוקף בעוד חצי שנה.
אורן כהן
ננסה לפתור את זה יותר מהר.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לגבי נושא הפקחים. זאת חייבת להיות סמכות מעבר לפקח. הצו צריך להיות בסופו של דבר חתום על ידי היררכיה ניהולית.
עמית אופק
מנהל הפיקוח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ואחר כך סטטוטורית, מהנדס העיר או משהו מסוג זה.
משה שגב
למה לא יושב ראש הוועדה?
עמית אופק
החוק קבע שמנהל הפיקוח. מנהל מחלקת פיקוח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא שואל אלה מצוינת.
משה שגב
כן. יושב ראש הוועדה. לשם מה ניתנה לו הסמכות?
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא לא איש המקצוע.
משה שגב
אבל הוא יושב ראש הוועדה. יש את אנשי המקצוע שימליצו לו. שהוא יחתום על זה. אם הורידו את זה מהשופט, שיורידו את זה ליושב ראש הוועדה.
היו"ר יואב קיש
זה שינוי חוק או שינוי תקנה?
עמית אופק
זה שינוי חוק.
אורן כהן
זה בחוק הראשי.
היו"ר יואב קיש
אני לא אכנס לזה. זה בחוק הראשי ואני לא אעכב את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שאלת הבהרה. אני מבין שבטבלה סעיף 4 הוא הסעיף שמדבר על בנייה למגורים באזור מגורים.
עמית אופק
לאו דווקא.
היו"ר יואב קיש
אני אעשה סדר לגבי הטבלאות. בוא נעבור על הטבלה. דרך אגב, צריך להקריא משהו לפני ההצבעה?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר יואב קיש
את השינוי הקראנו. יש לנו את 1 עד 4, שי שלהם חלוקה פנימית וצולבת, ואני אסביר למה הכוונה. 1 ו-2 נוגע לבנייה בלתי חוקית כאשר ההבדל ביניהם הוא בבנייה באזור שהוא מוגן. לאזור מוגן קראנו חופים, שמורות טבע וכיוצא בזה, ולכן 1 הוא באזור המוגן.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה 243(א)?
נועה סוניה עמירב
כן.
היו"ר יואב קיש
כן. 2, שזה (ב), הוא בנייה באזור כביכול לא מוגן. עדיין עבירה אבל פחות חמורה מבחינת איך שמסתכלים עליה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל גם זה שטח שלא מיועד לבנייה.
היו"ר יואב קיש
אין בנייה. כאן אנחנו מדברים על בנייה.
עמית אופק
כשהבנייה נעשית ללא היתר.
היו"ר יואב קיש
בניה ללא היתר.
עמית אופק
לפעמים היא גם בניגוד לתכנית כי אם נניח התכנית מייעדת את השטח - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם יש שם בניין קיים.
עמית אופק
ללא היתר.
היו"ר יואב קיש
זה ללא היתר. 3 ו-4 זה נושא של שימושים. כאן אנחנו דנים בשימושים חורגים כאשר גם כאן יש התייחסות של 3 למחמיר, שזה בשטח מוגן ו-4 לא בשטח מוגן. מה שעשינו מהדיון הקודם זה שבסעיף 4 צמצמנו מאוד את הקנסות, הגדרנו אותו רק לשני דברים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צריך לצמצם גם בסעיף 2 מאותה סיבה.
היו"ר יואב קיש
סעיף 2, הסתכלנו עליו והוא גם כך במספרים יותר נמוכים מלכתחילה ולכן דיברנו על כך כשלא היית כאן ואמרנו שעד 25 מטרים בסעיף 2, אין בכלל התייחסות., ואחרי כ, אם אתה מסתכל ורואה, הסכומים הם הרבה יותר ריאליים כאשר מעל 100 מטרים, אתה מדבר על 150,000.
עמית אופק
ולמגורים זה חצי.
היו"ר יואב קיש
לא. ב-2 – לא.
עמית אופק
לא ב-2.
אורן כהן
רק ב-4.
היו"ר יואב קיש
ב-4.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ב-2 אתם לא משתמשים על השימושים.
עמית אופק
נכון, רק על עצם הבנייה הלא חוקית.
היו"ר יואב קיש
מעל 100 מטרים, להיכנס ל-150,000 שקלים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבין שבעצם בנייה לא חוקית למטרה של מגורים, היא שוות ערך לבנייה לא חוקית לעסקים.
אורן כהן
לתאגיד זה כפל קנס. עסק הוא הרבה פעמים תאגיד.
תומר רוזנר
שאלה שאני רוצה לשאול את משרדי הממשלה שעכשיו מטרידה אותי. נבנה בניין למגורים, לצורך העניין לפני שלוש שנים, האם יוטלו עליו שני הקנסות גם 2 וגם 4?
עמית אופק
אם החל שימוש?
תומר רוזנר
כן.
עמית אופק
אם החל שימוש, כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חשבתי שמדובר על שימוש חורג.
עמית אופק
זה אותו דבר בכתב אישום. בכתב אישום יהיה גם על הבנייה וגם על השימוש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדם מגיע ל-100,000 שקלים על 40-50 מטרים?
יעל גרמן (יש עתיד)
שלא יעשו עבירות.
היו"ר יואב קיש
למה יש כפל? אני הבנתי שאם המבנה הוא בלתי חוקי, יקבל לפי 1 או 2 כי המבנה הוא בלתי חוקי. אם המבנה הוא חוקי והשימוש אינו בלתי חוקי, יקבל לפי 2 ו-4.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל המבנה בלתי חוקי והשימוש בלתי חוקי והוא עושה עליו כסף?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ואם הוא בא לגור בבית שבנה?
אורן כהן
אתה בונה לא חוקי ואז זה לעסק או אתה משכיר אותו.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ב-2 אין.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה גם חטאת וגם פשעת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה בעצם לוקח פעמיים על אותה עבירה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זאת לא אותה עבירה. יש הבדל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא אותה עבירה אבל הסכומים צריכים להיות אחרים. זאת אומרת, על הבנייה איקס מסוים ועל השימוש.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה נלחמת בכל העבריינים האלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא קשור. תראי את המספרים כאן.
יעל גרמן (יש עתיד)
צריך איזשהו רף שאומר אין לעשות עבירות.
היו"ר יואב קיש
אי אפשר לעשות את 2 ו-4 ביחד בלי איזשהו מפתח שיקטין את זה. זה לא הגיוני.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו מדברים על מגורים.
תומר רוזנר
בכתב אישום יש שיקול דעת לבית המשפט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק.
תומר רוזנר
בית המשפט לא מטיל כפל עונש.
עמית אופק
בכתב אישום אתה בוודאי יכול לבקש.
תומר רוזנר
אתה יכול לבקש אבל זה לא קורה.
עמית אופק
זה קורה בוועדות שעושות בזה שימוש. זה בהחלט קורה. אבל בכתב אישום אתה בצעם מתייחס גם לעצם העובדה ששינית את המרחב, בנית משהו חדש וגם לעובדה שאתה עושה שימוש לא חוקי בזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לפעמים זה לא אותו אדם.
עמית אופק
נכון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחד בנה מבנה לא חוקי והשכיר את זה והשני ביקש את ההיתר החורג, את השימוש החורג. אלה שתי ישויות שונות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא יכול לבקש שימוש חורג אם אין לו היתר. זאת בנייה לא חוקית.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל הוא עשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שימוש חורג, זה משהו אחר.
עמית אופק
אז הוא יוכל לעולמי עד להמשיך את השימוש. אם אנחנו קובעים את זה, הוא תמיד יוכל להמשיך את השימוש.
יעל גרמן (יש עתיד)
יעקב, אתה לא מכיר מקרים כאלה? מה קורה לך?
היו"ר יואב קיש
הסכומים האלה הם לא סכומים שיועדו לכפל מבצעים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צריך לצרף אותם.
היו"ר יואב קיש
כשאתה מצרף, זה לא הגיוני. אני הסתכלתי עליהם. אם אתה רוצה ללכת על זה, בוא נקטין את הסכומים ובסעיף 2 תוריד ב-50 אחוזים או 50,000 שקלים.
אורן כהן
אני רק מזכיר שסעיף 4 למגורים, זה חצי מזה.
תומר רוזנר
אז מה? חצי ועוד חצי.
אורן כהן
זאת לא תוספת משמעותית.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה מדבר על מעל 100 מטרים – 300,000 שקלים.
עמית אופק
אז לעולם הוא ימשיך את השימוש. הוא שילם אתה קנס ונגמר.
היו"ר יואב קיש
מה פתאום? כל שלושה חודשים.
תומר רוזנר
לא. זה שימוש מתמשך,
עמית אופק
לא. הבנייה היא לא מתמשכת. הבנייה היא חד פעמית.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל השימוש החורג כן מתמשך.
עמית אופק
השימוש.
היו"ר יואב קיש
ההבדל בין 1 ו-2 הוא שהקנס הוא חד פעמי?
עמית אופק
2, הוא חד פעמי על עצם הבנייה.
היו"ר יואב קיש
לא כל שלושה חודשים אתה נותן לו?
עמית אופק
לא. מה פתאום?
היו"ר יואב קיש
מה עם תוספת יומית לקנס? גם אין לך?
עמית אופק
לא. בגלל זה אין כאן תוספת.
אורן כהן
בבנייה זה חד פעמי.
עמית אופק
התוספת היא רק בשימוש. הוא לא בבנייה.
היו"ר יואב קיש
את זה לא הבנתי ולכן אני יכול להבין את הנושא.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה רוצה לומר שמישהו בנה את הבית שלו וגר בו, הוא צריך לשלם 750 שקלים כל יום?
היו"ר יואב קיש
לא. לא למגורים. על עסק.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
על מגורים לא משלמים?
עמית אופק
על מגורים משלמים חצי.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
350 שקלים כל יום? מי יכול לעמוד בזה?
עמית אופק
עד 90 ימים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה שקורה כאן, אלה תקנות להוציא כסף מאנשים, לעשות אותם עניים יותר מאשר הם. מי שיעשה את העבירה אחרי החוק, תקרעו אותו.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להבין בצורה הכי ברורה. אני אומר ואתם תגידו לי אם אני צודק או לא. אנחנו מדברים על סעיף 1. סעיף 1 מדבר על קרקע רגישה שבה יש בנייה בלתי חוקית. שם אנחנו מדברים על קנס חד פעמי בהתאם לגודל הזה. זה אומר שאם מישהו בנה 20 מטרים במקום רגיש, אתה יכול לתת לו 25,000 שקלים קנס וזהו?
עמית אופק
על הבנייה. אם הוא גם ישתמש בזה, אם עושים שימוש - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הוא בונה ולא ישתמש בזה?
היו"ר יואב קיש
אם הוא בשימוש, הוא גם עובר לסעיף 3.
עמית אופק
נכון.
היו"ר יואב קיש
ואז בסעיף 3, נגיד זה 20 מטרים, יש לו 25,000 שקלים קנס. לכל כמה זמן?
עמית אופק
יש לך התראה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
450 שקלים. תכפיל את זה בעשרה ימים. 45,000 שקלים בחודש שהוא צריך לשלם.
היו"ר יואב קיש
זה על קרקע רגישה. אני רוצה לשמוע את הדברים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הבעיה היא במגורים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני מדבר על המגורים. רק על המגורים. לא מעניין אותי שום דבר אחר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בניין שמיועד למגורים.
עמית אופק
תקראו את סעיף 2(ב). קנס מינהלי הקצוב לעבירה מינהלית הנמשכת המנויה בסעיפים 3 ו-4, יהיה כאמור בסעיף קטן (א) בתוספת לכל יום עד 90 ימים. זאת אומרת, זה מוגבל ל-90 ימים. ואולם לא יוטל סכום הקנס המפורט בטור ג', אם חלפו למעלה מ-120 ימים מיום שניתנה התראה כאמור.
היו"ר יואב קיש
אתה לא מבין מה אתה אומר. איך אני אבין? אני שואל ברצינות. מה הקנסות? יש בן אדם שבנה מזנון על חוף הים. 20 מטרים, בלי רישיון והוא משתמש בו. מה קורה?
עמית אופק
הוא מקבל קנס. אם זה ניתן בחמש הראשונות לבנייה, הוא מקבל קנס לפי סעיף 1 ולפי סעיף 3. לפי סעיף 3, רק את סעיף 3, אפשר לעשות אותו כקנס חוזר.
לירון אדלר
אבל כשאתה תופס שימוש, אתה יכול להוכיח שהוא גם בנה?
עמית אופק
הכול תלוי אם את יכולה להוכיח או לא. ברור. אם את לא יכולה להוכיח – אין עבירה.
לירון אדלר
יש מצבים של שימוש בהם אתה לא תוכל להטיל עליו.
עמית אופק
נכון. זה משהו אחר.
לירון אדלר
יש כל מיני מצבים.
אורן כהן
נכון.
היו"ר יואב קיש
לגבי השימוש, אני מבין את העניין בזה שזה חוזר וזה הגיוני. אתה אומר שזה חד פעמי. עכשיו, בוא נלך לסעיף 2 שזה יותר רגיש. סעיף 2 מדבר על בנייה למגורים שהיא בנייה בלתי חוקית.
עמית אופק
לאו דווקא. כל בנייה על שטח שהוא לא מוגן.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לכוון למגורים. במקרה הזה מישהו בנה בחצר של המושב שלו שתי יחידות אירוח והגיע נגיד ל-50 מטרים.
עמית אופק
יחידות אירוח הן לא למגורים.
היו"ר יואב קיש
בנה שתי יחידות דיור והגיע ל-50 מטרים. הוא כבר אכלס אותן. אתה בא ונותן לו קנס של 25,00 שקלים לפי סעיף 2.
עמית אופק
על הבנייה.
היו"ר יואב קיש
עכשיו אתה אומר לו בהתאם לסעיף 4 שהוא ישלם 50,000 שקלים.
אורן כהן
אם הוא משתמש.
היו"ר יואב קיש
הוא משתמש. הוא משכיר אותן.
עמית אופק
25,000 אלף כשזה מגורים.
היו"ר יואב קיש
לכמה זמן?
נועה סוניה עמירב
פעם בשלושה חודשים.
עמית אופק
זה בעצם ארבעה חודשים. על השימוש.
היו"ר יואב קיש
25,000 שקלים.
עמית אופק
בהנחיית היועץ, אנחנו גם את זה מגבילים מפני שאם הבן אדם מקבל - ולא יודעים לכמת כמה פעמים – שניים או שלושה קנסות מינהליים ולא עוזר שום דבר והוא לא מפסיק, צריך להגיש כתב אישום או שצריך לנקוט בהליכים אחרים.
היו"ר יואב קיש
במגזר הערבי, דרוזי, בדואי, הלא יהודי - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אם זה דיור, זה אותו הדבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
יחידת דיור היא לא מגורים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני מדבר רק על מגורים.
היו"ר יואב קיש
הוא בנה בית לבן שלו. בנה 50 מטרים בחצר, בין אם זה בטמרה או בין אם זה במושב כלשהו.
נועה סוניה עמירב
אם אנחנו מדברים על בנייה קטנה, על מבנה קיים, במגזר המיעוטים יש אפשרות לאשר בהליך של הקלה שהוא הליך מזורז תוספת של 30 אחוזים. זה משהו שאפשר להכשיר אותו.
היו"ר יואב קיש
נגיד זה לא קרה.
נועה סוניה עמירב
למה לוותר לבן אדם שלא עשה את זה אצל הוועדה המקומית?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
באים לשנות את המציאות הזאת.
היו"ר יואב קיש
אני מדבר על המושב. בנה 50 מטרים לבן שלו בחצר של המושב. איפה זה תופס אותנו? תסבירילי את הקנסות שהוא מקבל.
נועה סוניה עמירב
אנחנו מדברים על מגורים?
היו"ר יואב קיש
בנה לבן שלו 50 מטרים בחצר.
נועה סוניה עמירב
אנחנו מדברים על הבנייה שהיא תקבל 50,000 ושימוש למגורים שהוא שווה מחצית.
היו"ר יואב קיש
למה? ברגע שהמבנה לא חוקי, בהגדרה של שימוש?
תומר רוזנר
גם השימוש.
היו"ר יואב קיש
אם הוא מוציא את הבן שלו משם ואומר שהוא עכשיו בלי אף אחד?
אורן כהן
הוא אומר שהוא מנסה להסדיר את זה ובינתיים אף אחד לא גר, אז הוא לא יקבל על השימוש.
נועה סוניה עמירב
למשל, לול שעושים בו שימוש למסעדה. הוא יקבל רק על השימוש ולא על הבנייה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. ברגע שבנייה זה חד פעמי, זה מה שעושה סדר. אני חששתי ממצב ששניהם רצים כפול כל הזמן. אם כן, לא. הבנייה זה חד פעמי והשימוש, במידה וקורה, יש לו השלכות. זה נראה לי בסדר. יעקב אשר, זה לשאלתך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני חושב שבחלק הלא חד פעמי, צריך טיפה להוריד את התמהיל הזה.
היו"ר יואב קיש
הורדנו. זה מה שעשינו.
עמית אופק
זה חצי.
היו"ר יואב קיש
ראשית, איחדנו קטיגוריות. אמרנו עד 100 מטרים. אם תיקח לדוגמה את ה-75 עד 100, היה 100,000 ועכשיו הסכום הוא 50,000. עשינו עבודת ריכוך רצינית.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לדעת האם באמת אתה ביקשת מהם שיציגו לנו את הנתונים ושאנחנו נראה אותם לגבי כל התכניות המאושרות.
היו"ר יואב קיש
אמרתי שלגבי התכניות במגזר הלא יהודי, היו שתי ישיבות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל הציגו לנו נתונים? יש מסמך?
היו"ר יואב קיש
הציגו. ישבו כאן ראשי הערים של המגזר ואמרו כל אחד היכן ההתקדמות שלו. אני אמרתי יותר מזה. מתי הדיווח הבא?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא מתכוונת לזה. אני מתנצלת שאני לא מסבירה את עצמי טוב. אני לא מתכוונת לזה שישב לי כאן ראש רשות אחד כזה או אחר. יש 256-257 רשויות. אני רוצה שמינהל התכנון יגיש לנו כוועדה תכנית ארצית כוללת על כל תכניות המתאר והבנייה שקיימות, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי. זה מגיע לנו. בוא נראה תמונה כוללת.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אנחנו נעשה על זה דיון. נראה מתי נוכל מבחינת לוחות הזמנים. זה נושא מספיק חשוב שאני מתכוון לקיים בו דיון.
תומר רוזנר
נסכם את השינויים.
לירון אדלר
כמה שינויים שנעשו מהנוסח.

בסעיף 5(ב) הוחלט לכתוב שלא ניתן התראה רק במקרה שבו היו כבר קנסות קודמים או הפרות קודמות, הליכים שיפוטיים קודמים.

בטבלה, בסעיף 3, לגבי הקנס היומי, במקום 1,500 שקלים ליום יבוא 1,400 שקלים ליום.

בסעיף 4, השינויים הם מ-25 עד 100 מטרים – הסכום הוא 50,000 שקלים ומעל 100 מטרים הסכום הוא 100,000 שקלים.
היו"ר יואב קיש
דיברת על זה שזאת לא תהיה חוות דעתו של הפקח.
לירון אדלר
זה בחוק.
תומר רוזנר
מה שאמרת בסעיף 5(ב).
לירון אדלר
נכון.
היו"ר יואב קיש
אתם רוצים להתייחס לעוד משהו? לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה זה הפרת צו?
עמית אופק
אם קיבלת צו מינהלי.
תומר רוזנר
בצו מינהלי, מה שנקרא הפרת ראייה, תפסו אותך בהפרת ראייה, בחצי השנה הראשונה - - -
עמית אופק
או תוך כדי בנייה.
תומר רוזנר
או תוך כדי בנייה. כן. קיבלת צו להפסקת עבודה. בהליך מינהלי, פקח תפס אותך בונה ואמר לך להפסיק לבנות ואתה לא מפסיק.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זה יותר מהקנס על הבנייה.
נועה סוניה עמירב
אפשר לתת לך קנס על כך המשכת בניגוד לצו.
תומר רוזנר
הוא כבר תפס אותך בונה ונתן לך צו להפסיק.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו מדברים כאן על כך שיש אנשים שבנו את הבית אבל לא נכנסו ב-31 במרס לבית שלהם. הבית שלהם מוכן, הכול מוכן, והם יקבלו את הקנס של 150,000 שקלים ולא יכולים להיכנס לבית שלהם וצריכים לשכור בית אחר וזה כאשר הבית שלהם עומד ומוכן. זה החוק.
היו"ר יואב קיש
שיסדירו את זה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הוא לא יכול כי אין לו את האפשרות. אין לו תכנית מתאר, אין לו כלום. כדי שאני אצביע עם דבר כזה, צריך לתת אפשרות לאנשים שבנו את הבית שלהם לפני החוק.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא סיימנו את זה לפני שנה וחצי?
היו"ר יואב קיש
חמד, יש מדיניות אכיפה. הוא לא יקבל קנס.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אין אחד שלא יקבל. אנחנו יודעים שכולם יקבלו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
קיבלנו את כל הצעותיכם.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מי שקיבל את ההצעות, ראשי הרשויות הגיעו פעם ופעמיים והלכו.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
עבדאללה עשה עבודה נהדרת.
היו"ר יואב קיש
חברים, אנחנו עוברים להצבעה. כולם כאן חברי הוועדה. בסדר.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני במקום אחמד טיבי.
היו"ר יואב קיש
הקראנו את התקנות על כל השינויים.

מי בעד אישור תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון ובניה), התשע"ח-2018? מי נגד?

הצבעה
בעד – 5
נגד – 4
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון ובניה), התשע"ח-2018 נתקבלו.
היו"ר יואב קיש
התקנות התקבלו. תודה רבה.

הישיבה סגורה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים