פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת65
ועדת הכספים
14/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1037
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ט באייר התשע"ח (14 במאי 2018), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 17) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ז–2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
דוד ביטן
מיכל בירן
איתן ברושי
עמר בר-לב
יצחק וקנין
בצלאל סמוטריץ
רועי פולקמן
מיקי רוזנטל
איציק שמולי
חברי הכנסת
קארין אלהרר
מיכאל מלכיאלי
מוסי רז
מוזמנים
מנהל תחום אשראי גביה וביטוח ממשלתי, משרד האוצר - עמית מירזאי

רפרנט תקציבים, משרד האוצר - שני מנדל לאופר

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר - ירון גולן

רפרנט שיכון באג"ת, משרד האוצר - יובל טלר חסון

מנהלת מחלקת הפנסיה-שוק ההון, משרד האוצר - שלי סבן

עו"ד, משרד האוצר - הראלי שירה מזרחי

מנהל מחלקת השקעות ברנ"ע, משרד האוצר - דוד לביא

פיקוח על הבנקים, בנק ישראל - עודדה פרץ

משפטנית מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - לירון מאוטנר לוגסי

עו"ד נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים - ישראל יעקב הבר

מחלקת ביטוח חיים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון - יפעת ששון

עוזר היועמ"ש, בנק ישראל - רונן ניסים

סגנית המפקח על הבנקים, בנק ישראל - עודדה צפורה פרץ

יועצת משפטית, בנק הפועלים - קארן פורת

מנהל פרויקט, יחידת רגולציה, בנק הפועלים - מעין נשר

מנהל יחידת הרגולציה, בנק הפועלים - עירן פאר

יו"ר המרכז הישראלי ללימודי חירשות - בועז אחד העם

יו"ר ארגון תנו יד לחרש - משה בר

אהב"ה - ארגון הנכים בישראל המיוחד - אבנר עורקבי

מנהל בכיר איגוד לשכות המסחר, איגוד לשכות המסחר - רונן סולומון

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח - גיא רוטקופף

מוזמן/ת - אורן קניג

מוזמן/ת - שי חדד

מוזמן/ת - רויטל מיכלשטיין

מוזמן/ת - אבישי רוטשטיין

מוזמן/ת - טל נעמי רוטשטיין

מוזמן/ת - עומר לובטון

מוזמן/ת - הראל פרימק

מוזמן/ת - מרב דוד

שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את אהבה ארגון הנכים בישראל המיוחד (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: מטב) - יובל יפת

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: איגוד הבנקים, איגוד חברות הביטוח בישראל , בנק הפועלים) - טל אלוביץ

שדלן/ית (ח.ב הקבינט ישראל בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח בישראל - צח בורוביץ

שדלן/ית - עודד אופק
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון


הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 17) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ז–2017, פ/1451/20 כ/693, הצעת ח"כ קארין אלהרר
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים בחוק של חברת הכנסת קארין אלהרר שכולנו הצטרפנו אליו. גם אני חתום על החוק הזה, נכון?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כולנו עובדים אצלה.
מוסי רז (מרצ)
אני לא הצטרפתי.
היו"ר משה גפני
אבל ברמה המוסרית והציבורית אתה איתה. על הנושא עצמו אמרתי כמה פעמים שאני מרגיש רע מאוד שבמשמרת שלי אפשר להעביר חוק כזה. זה כתם על החברה. מדובר על אנשים עם מוגבלות שרוצים לרכוש דירה, הם לא רוצים ליפול לנטל בשכירות או שמישהו ישכן אותם. הם בכוחות עצמם רוצים לרכוש דירה ולא נותנים להם משכנתה.

אמרתי שזה כתם על החברה. אני חושב שהיום אנחנו קצת חגיגיים. יש נכונות שתכף נבדוק אותה. יש נכונות, דיברה איתי גם המפקחת על הבנקים וביקשה שאני אזכיר גם את בנק הפועלים. דיבר איתי פינטו המנכ"ל וסימס לי וגם חברות הביטוח – גיא רוטקופף פה – היא ביקשה ממני שזה יהיה חגיגי כזה. גם אגף התקציבים והחשב הכללי, כולם שותפים בעניין הזה, אבל תכף נבדוק. נציגי רשות שוק ההון פה?
טמיר כהן
כן.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אמרת לנו שחוגגים רק כשמעירים את החוק.
היו"ר משה גפני
נכון. רק כשמעבירים את החוק. יש אווירה שונה מהפעמים הקודמות שבאמת כולם נרתמים לעניין. גם הבנקים נרתמים לעניין וגם חברות הביטוח וגם אגף התקציבים. זה חשוב מאוד מכיוון שזה מתחיל להוריד את העננה.

אנחנו נגמור את החוק הזה, בעזרת השם, לפי מה שמסתמן. אני מקווה שזה גם ייפתר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפילו השגרירות כבר עברה וחוק הזה עוד לא עבר.
היו"ר משה גפני
לא, לא. השגרירות לא קשורה.
טמיר כהן
עוד לא עברה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היום תעבור. אפשר להעביר את זה ביחד.
מוסי רז (מרצ)
מעבירים את השלט "שגרירות". את השגרירות לא באמת מעבירים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יהיה פקיד, משהו.
מוסי רז (מרצ)
יהיה פקיד. יהיה אפילו שגריר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השגריר ושלושה מעוזריו יעבדו שם, כל השאר יישארו - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על זה שאנשים עם מוגבלות– תכף נברר מהי ההגדרה המדויקת שלה – יוכלו לקבל משכנתה. הבנקים לוקחים על עצמם שאם - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
משכנתה במחיר סביר. משכנתה סבירה.
היו"ר משה גפני
כן, דיברנו על זה כמה ישיבות. אם חס וחלילה קורה לו משהו בדרך, הבנקים לוקחים את זה על עצמם. יהיה ביטוח – תכף נדבר על זה – האם אנחנו מדברים על בלי חיתום לשנתיים-שלוש. אני מציע, שגית, שתגידי את המתווה. אני רואה שניסחת גם, פחות או יותר. זה הניסוח האחרון או ניסוח קודם לו?
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
תגידי את עיקרי הדברים ונשמע את הגופים השונים.
שגית אפיק
המתווה שגובש מדבר על אדם עם מוגבלות שהמוגבלות שלו עלולה לקצר את תוחלת החיים שלו לעומת תוחלת חיים ממוצעת. זה דבר מדיד על ידי אקטוארים לתוחלת חיים. אדם כזה שיש לו עדיין תוחלת חיים מעל 5 שנים יהיה זכאי לפנות לבנק שלא יוכל לסרב לתת לו משכנתה בשל סיבות של אי קבלת ביטוח.
היו"ר משה גפני
מדובר על אדם עם מוגבלות. לא יעלו טרמפ על החוק הזה אנשים שיגידו: אני לא מרגיש טוב.
שגית אפיק
נכון. צריכים להתקיים שני תנאים: אחד, שלאדם הזה יש מוגבלות; שתיים, שלמוגבלות הזאת יש פוטנציאל לקיצור תוחלת החיים שלו. אלו שני התנאים ביחד. שאלו אותי אתמול מה קורה לגבי אדם בן 67, הוא פשוט מבוגר ותוחלת החיים שלו קצרה ובשל כך הוא מקבל.
היו"ר משה גפני
הוא לא קשור לחוק.
שגית אפיק
הוא לא נכנס לחוק הזה כי אין לו מוגבלות כזו שאמורה להיכנס להצעה הזו. הכוונה היא לעזור לאוכלוסייה מסוימת שהיום לא מקבלת ביטוח ומשכנתה בגלל המוגבלות שלהם.
היו"ר משה גפני
הוא לא מקבל ביטוח ולכן לא מקבל משכנתה.
שגית אפיק
הבנקים לא יוכלו לסרב לאדם הזה. האדם הזה יפנה לחברת הביטוח בהנחה שאקטואר אובייקטיבי אכן קבע שהוא עונה על ההגדרה שאמרנו. הסירוב של חברת הביטוח לתת לו ביטוח רגיל תחשב כסירוב סביר והוא יופנה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
מי מבטיח שחברת הביטוח - - -
שגית אפיק
אקטואר אובייקטיבי - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
מי מבטיח שחברת הביטוח בכלל ענתה לו? הרי ברוב המקרים, דיברנו על זה בוועדה, חברות הביטוח בכלל לא משיבות. הן מסרבות ואין נימוק.
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה אחרי החוק.
שגית אפיק
עכשיו הן יהיו מחויבות לפי החוק גם לנמק.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מי מפקח על זה?
שגית אפיק
הממונה על שוק ההון.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל היא הייתה ממונה על זה עד היום.
היו"ר משה גפני
אבל לא היה חוק. יש חברת כנסת שקוראים לה קארין אלהרר, אני לא יודעת מהאת יודעת בעניין הזה, והיא עושה חוק ומה שהיה עד היום לפני החוק, את צודקת, היו יכולים לא לענות בגלל שלא רצו לתת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא נכון. אדוני, אני רוצה לתקן. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הם היו אמורים לנמק את הסירוב לבטח גם לפני החוק הזה. תתקן אותי היועצת המשפטית אם אני טועה.
שגית אפיק
את לא טועה. את לא טועה. אבל הוספנו - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה לא קרה.
שגית אפיק
נכון, אבל אני חושבת שעכשיו במסלול הזה בכל זאת תהיה לחברות הביטוח האפשרות – האינטרס אולי אפילו – להפנות אותו למסלול האחר של ביטוח ללא חיתום שתכף אפרט עליו. אנחנו גם התייחסנו לזה כאן בחוק. אם תראי בעמוד 2 בסוף, התייחסנו לזה שגם כאן הם צריכים לתת תשובה מנומקת בכתב ולפרט גם את הסירוב של הם וגם את ההנמקות לזה.
היו"ר משה גפני
היא צודקת בשאלה, שגית. היא צודקת בשאלה. אבל אני אתן תשובה בלי לדעת מה הולך להיות מבחינה חוקית. ברגע שיש חוק כללי, זה בדר, חוק כללי לא מכבדים אותו, הבנק לא, חברות הביטוח לא עונות.

ברגע שיש חוק פרטני על העניין הזה, אין סיכוי שהן לא יענו. אין סיכוי בגלל שזה חוק שמדבר בדיוק על מה שעכשיו שאלת. זה לא יכול להיות. אז אתם יכולים להגיד שבחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות צריך שתהיה נגישות לבתי הספר – אין בחלק מהמקרים.

כאן את מדברת על חוק שמדבר ספציפית על המקרה הזה. חברת הביטוח חייבת לענות, יש מי שממונה על העניין הזה, במקרה הזה זה רשות שוק ההון. אבל גם אנחנו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בכל אופן מתעוררת עוד שאלה בהקשר הספציפי הזה של האכיפה. ברוב המקרים לא מסרבים להם אלא משיתים על האנשים עם המוגבלויות פרמיה לא אנושית.
היו"ר משה גפני
יש לזה פתרון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יודע מה הפתרון ומכאן השאלה של האכיפה. יש אנשים עם סיכון יותר גבוה, הם יקבלו פרמיה יותר גבוהה. הבנק יכול להגיד: אנחנו נותנים לך הלוואה בתנאים. איך אנחנו שהם סבירים? הם יגידו שזה סביר בנקאית.
שגית אפיק
התנאים של הבנק צריכים להיות אותם תנאים שהיו נותנים לאדם רגיל. זה גם מופיע בחוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין אדם רגיל. את יודעת שהמשמעות - - -
שגית אפיק
עם אותם תנאים, למעט המוגבלות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש עם זה הרבה מאוד בעיות. נאמר שמתגברים על העניין הזה, אתה אומר שיש חוק פרטני ולכן הם לא יוכלו להתחמק מזה. אבל איך אנחנו מייצרים מנגנון - - -
היו"ר משה גפני
יש מי שמשתתף פה בכסף. זה לא נעשה מאליו, הם משתתפים.
שגית אפיק
תן לנו להקריא את הכול ואז - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, בוא נראה. בדיוק, בדיוק. אני רוצה שהם יגידו כדי שתשמע אותם. אני רוצה להגיד לכם שזה לא חוק קל. אני לא חושב שנתקלנו בחוק כל כך בעייתי, כל כך מסובך וכל כך מורכב בגלל שהבעיה מאוד מורכבת. אני חושב שאנחנו מתגברים על זה עכשיו. זה יהיה מושלם? לא יהיה מושלם. אז בוא נדבר על הפרטים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בגלל שהבעיה מורכבת ויש לה כמה פרמטרים - - -
היו"ר משה גפני
מאוד קשה. זה חשוב. המאמץ חשוב פה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אעיר כשנגיע לקטע הרלוונטי.
היו"ר משה גפני
בשבוע שעבר קראנו בפרקי אבות בפרק שמדבר על "לפום צערא, אגרא" – לפי המאמץ שאנחנו עושים בחוק הזה, ככה יהיה גם השכר בעולם הזה, בעולם הבא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. אני קראתי את הספר החדש של ניר ברעם. מומלץ מאוד, אם כבר אנחנו ממליצים פה על ספרים.
היו"ר משה גפני
לא המלצתי כלום. הלאה. בואו נעשה את זה ברצף.
שגית אפיק
האדם הזה יופנה על ידי חברת הביטוח למסלול הזה שהוא מסלול של ביטוח ללא חיתום שזה יהיה מוצר שחברות הביטוח יצטרכו להחזיק על המדף שלהן לצורך החקיקה הזאת. יש שתי בעיות לביטוח ללא חיתום.

הבעיה האחת היא שיש לו תקופת אכשרה יחסית ארוכה וזה לא מתאים לאדם שרוצה לקחת משכנתה ולקבל ביטוח; הבעיה השנייה היא שהפרמיות החודשיות של ביטוח ללא חיתום הן גבוהות יותר באופן משמעותי לפעמים לעומת ביטוח רגיל.

הבעיות האלה נפתרות בחוק באופן הבא: האם יקבל את המשכנתה החל מהיום הראשון שבו הוא קיבל את הביטוח והבנקים הסכימו לספוג את תקופת האכשרה. זאת אומרת, אם יתממש הסיכון הביטוחי שמדובר בו בתקופת האכשרה, הבנקים הסכימו לקחת על עצמם את התקופה הזאת וזה הפתרון לתקופת האכשרה.
הפתרון לפרמיה הגבוהה באופן יחסי
את זה הסכימה המדינה לקחת על עצמה באופן שבו המבוטח, אותו אדם עם מוגבלות, יקבל סיוע במימון לרכישת הדירה. הוא יקבל את זה באופן חודשי מתקנה תקציבית שתיועד לכך ויהיה בה איזשהו סכום שנדבר עליו והסכום הזה ייקבע באופן תקציבי. זה פותר את הבעיה השנייה שהעלית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. אני אסביר אחר כך למה לא.
שגית אפיק
אתה חושב שזה לא פותר את הבעיה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא.
היו"ר משה גפני
נשמע אחר כך, כשנראה את התמונה הכוללת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. אני אסביר את זה אחר כך.
שגית אפיק
התהליך יהיה כזה שכשאדם פונה לבנק, הוא יקבל את המשכנתה ויעשה במקביל את התהליך שלו מול חברת הביטוח. הוא יופנה לאותו מסלול של ביטוח ללא חיתום. כשהוא יענה על ההגדרות שמופיעות שם הוא יקבל את הביטוח ללא חיתום ומאותו רגע הוא יגיע לחברת הביטוח עם אישור במקביל גם ממשרד השיכון שהוא זכאי לאותה השתתפות בעלות החודשית ומאותו רגע הוא נכנס למסלול באופן רגיל.
למסלול הזה יש מספר מגבלות
הסכום שמדובר עליו לצורך הביטוח הוא חצי מיליון והמשכנתה תהיה פי 2 מהסכום הזה. סכום הביטוח המקסימלי שאותו אדם יהיה לחצי מיליון. סכום המשכנתה יהיה כפול מהסכום הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש הסכמה להסדר הזה?
שגית אפיק
כן. יש הסכמה להסדר הזה.
היו"ר משה גפני
תכף נשמע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הבנק או המוסד הפיננסי מחייב אותך במלוא הביטוח של המשכנתה - - -
שגית אפיק
התקופה שמדובר בה ללקיחת המשכנתה היא תקופה של 15 שנים אלא אם האדם ביקש תקופה קצרה יותר או שהוא הגיע להסכמה עם הבנק. אם הוא הגיע להסכמה עם הבנק לתקופה ארוכה מ-15, זה יהיה 15.
קארין אלהרר (יש עתיד)
איזה תמריץ יהיה לבנק לתת לו את הפער - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא יהיה לו.
שגית אפיק
אם הוא לקוח חזק, אולי כן.
היו"ר משה גפני
לפעמים כן. האם יש - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה בדיוק העניין - - -
שגית אפיק
לכן קבענו 15 שנה. 15 שנה מגן עליך. שמנו מספר בכל זאת. שמנו מספר יחסית גבוה, הוא לא תקופה קצרה. אנחנו מדברים על תקופה יחסית ארוכה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר לקחת משכנתה בין 5 ל-25 שנים.
היו"ר משה גפני
15 זה מספר שנים סביר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
15 זה בערך האמצע.
מוסי רז (מרצ)
תלוי גם בגיל הלווה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון. רוב האנשים לוקחים ל-15 שנה.
שגית אפיק
זה פחות או יותר התהליך הפרוצדורלי. יש עוד פרטים שלא סגרנו הרמטית עד הסוף ולמעשה לא תכננו להניח היום נוסח שכולל את כל הפרטים, אבל בגלל שראינו שזה מתקדם ולמרות שלא עברנו על הפרטים בצורה מושלמת - -
היו"ר משה גפני
אני רוצה לסיים את החוק היום.
שגית אפיק
- - אנחנו נצטרך לסיים את זה בעקרונות ואז לראות איך אנחנו גומרים את הניסוחים כי לא העברנו את הנוסח זמן מספיק כדי שיוכלו להעיר בפרטים. נעבור היום על הנוסח כי הוא חשוב. אני גם רוצה שחברי הוועדה יראו את הנוסח וגם הנוכחים ונראה את ההערות. העקרונות בגדול מוסכמים. יש כל מיני בעיות שנדבר עליהם - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה הבנקים נתנו בכל הסיפור?
שגית אפיק
הבנקים נתנו דברים משמעותיים וגם חברות הביטוח. נתחיל בחברות הביטוח. חברות הביטוח מתחייבות באופן כזה או אחר להחזיק את המוצר שהיום הוא כמעט לא קיים של ביטוח ללא חיתום. הן מתחייבות להחזיק אותו עם תקופת אכשרה שנקבע כאן בחוק: בין שנתיים לשלוש שנים, נצטרך לקבל החלטה על התקופה הזאת. זו ההתחייבות של חברות הביטוח. הן יישאו בסיכון הביטוחי לאחר תקופת האכשרה כיוון שהן בכל זאת נותנות את הביטוח.

הבנקים מוכנים לתת את המשכנתה עם הגעת האדם עם המוגבלות לסניף שלהם כדי לשמור לו על התנאים שהוא קיבל וכדי שהוא לא יפסיד את הדירה שהוא רצה באותו הליך שעלול להיות בלוחות זמנים לא רגילים. הם מתחייבים לספוג את הסיכון בתקופת האכשרה וזו ההשתתפות. והם נותנים הלוואה בסכום כפול מסכום הביטוח. המדינה משתתפת בסיוע לאדם במימון של רכישת הדירה שלו.
היו"ר משה גפני
נתחיל עם בנק ישראל, הבנקים. עודדה, בבקשה. אני משבח אתכם. הים כנראה יהיה לי יום קשה, אני אצטרך לשבם – לא חשוב, סתם. אני משבח אתכם על הנכונות. עוד לא הגענו אל המנוחה והנחלה, אבל באמת הנכונות היא מאוד משמעותי. גם בנק הפועלים תרם. מישהו נמצא פה מבנק הפועלים?
קריאה
עירן פאר וקארן פורת.
היו"ר משה גפני
בבקשה, עודדה.
עודדה פרץ
המנכ"ל של בנק הפועלים הרים את הכפפה והוביל את המהלך הזה מול איגוד חברות הביטוח ולאחר מכן כל המנכל"ים של הבנקים נרתמו לנושא הזה וזה באמת יפה.

מבחינת המתווה הגיעו להבנות אני אגיד מה הבעיות. חשוב לנו להגדיר את האנשים עם המוגבלות. מבחינת ההגדרה של חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ההגדרה מאוד מאוד רחבה. נכנסים גם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית זמנית, הפרעות קשב. זאת אומרת, זו קבוצה מאוד גדולה. גדולה מדי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
למה להפרעות קשב לא ותנים ביטח חיים.
עודדה פרץ
מה שהיה יפה בתהליך הוא שהבנקים אמרו שלא לחכות. אם את זוכרת, במקור דובר על זה שיהיה תהליך שאדם יסורב ואז רשות שוק ההון תבדוק אם הסירוב היה סביר או לא ורק אחרי שהיא תגיד - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
דובר על זה אבל זה לא התקבל.
עודדה פרץ
אז הוא כבר יפסיד את הדירה. אמרו שרוצים שהאדם לא יפסיד את הדירה ושיהיה לו האישור העקרוני וזה יהיה תוך 24 יום וכך הוא יצליח להשיג את הדירה הזו. אבל בשביל שזה יקרה צריך למנוע את זה שיהיו הרבה מאוד סירובים לא סבירים כאלה שאם הם לא ייבדקו וגם יהיו בקבוצה מאוד גדולה באוכלוסייה מאוד גדולה, זה ייהפך להיות מאוד בעייתי. זה אומר שהקבוצה גדולה מדי.
שגית אפיק
אבל הפרעת קשב לא מקצרת תוחלת חיים לצורך העניין. ההגדרה פה מורכבת מכמה מרכיבים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
למה שמישהו יסרב למכור ביטוח חיים להפרעת קשב?
עודדה פרץ
זו הייתה סתם דוגמה. יכול להיות מישהו עם עודף משקל - - -
היו"ר משה גפני
יש חשש בממשלה שייכנסו לזה אנשים שהממשלה תצטרך לממן אותם. אנשים רגילים שהממשלה לא מממנת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
חבר הכנסת גפני, קצת התפרענו פה. הרי מלכתחילה כל העניין היה בסירוב של חברות הביטוח במקרים שעוד איכשהו יש סבירות בסירוב. כשאדם יש לו הפרעת קשב וריכוז, אין שום סיבה.
עודדה פרץ
בסדר. אני נותנת את זה בתור מקרה קיצון.
היו"ר משה גפני
בא אגף התקציבים ואומר: אני חושש שמכיוון שפה אני מממן, מה שאני לא מממן בשום מקום אחר, רק עבור אנשים עם מוגבלות, שלא יבוא אדם מסיבותיו הוא וירצה ם הוא לקבל את המימון של המדינה. אנחנו רוצים למנוע את זה.
יובל טלר חסון
מכיוון שנציג אגף תקציבים נמצא בחדר, אני אשמח לחדד.
היו"ר משה גפני
אני נותן לך אבל תגיד לי, זה לא מעניין שאני מדבר בשם אגף התקציבים בחיוב?
יובל טלר חסון
במקום שבו יושב-ראש הוועדה מדבר בשם אגף תקציבים, שם אני חושש. החשש שלנו הוא חשש לא שהמבוטח ירצה להגיע למקום שבו הוא פונה דווקא לביטוח חיים ללא חיתום אלא דווקא שחברת הביטוח תפנה אותו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
שהמפקחת על ביטוח תבדוק את זה. לא בהצעה הזאת אלא שיהיה פיקוח יותר מרנדומלי על חברות הביטוח – אפשר יהיה למנוע את זה.
היו"ר משה גפני
עודדה, אני רוצה שתשלימי את הדברים שלך. נלך לפי הסדר, אחרת ניכנס אחד לתוך דבריו של השני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה לא רוצה שנתייחס לנקודה-נקודה? זה בדיוק לב הבעיה של החשש מהטעיה. לכן גם אמרתי שאין בחוק הבטחה שלא יהיה כדאי לחברה במקרים מסוימים להפנות למסלול הזה.
היו"ר משה גפני
את זה צריך למנוע. זו לא כוונת המחוקק. לעודדה, את מעלה בעיה שאנחנו היום נדון בה והיום נחליט לגביה, אני מקווה, בעזרת השם: מי זו הקבוצה שנמצאת בתוך העניין. זה ברור לגמרי.
עודדה פרץ
הקבוצה של הנכים. אם רוצים לעזור להם באמת - - -
היו"ר משה גפני
מה שיובל אמר זה שהם לא רוצים – בצדק, וגם אני לא רוצה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
גם אני לא רוצה.
היו"ר משה גפני
וגם קארין לא רוצה שתבוא חברת ביטוח ותנצל את זה שלא כדין. לכן נצטרך להגדיר מי זו הקבוצה שנמצאת בתוך המסלול הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש קושי כי חברות הביטוח לא מודות בכלל שיש קבוצות של אנשים - - - איך נגדיר? איך אנחנו יודעים באלו קבוצות סיכון משיתים פרמיה גבוהה? איך נדע את זה?
עודדה פרץ
כדי שהם יקבלו את ההלוואה תוך 24 ימים, בשביל האישור העקרוני, מה שהעלתה פה קודם חברת הכנסת קארין אלהרר, תוך כמה זמן הם יתנו את ההחלטה אם הם מסרבים או לא מסרבים, אני חושבת שצריך לקבוע SLA לסירוב הזה. במתווה דובר על 15 יום.

במתווה שבנק הפועלים הציג דובר על כך שתוך 15 יום חברת הביטוח תודיע למבוטח. היום בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אין SLA תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה להשיב למבקש הביטוח.
היו"ר משה גפני
שגית, כתבת כמה זמן? מה את מציעה?
שגית אפיק
15 יום.
עודדה פרץ
הוא צריך תוך 24 ימים להשלים את התהליך. זה צריך להיות משהו פחות כדי שהוא יוכל לקבל. מבחינת התהליך זה צריך להיות שהוא יגיע לבנק לא במקביל לזה שהוא מבקש ביטוח אלא אחרי שהוא ביקש ביטוח וקיבל תשובה תוך 15 ימים, נגיד, אז הוא יגיע לבנק. הבנק יוכל לדעת אם הוא נכנס למתווה של החוק הזה ולפעול לפי הכללים הללו. זה צריך להיעשות בטור.

הדבר הבא הוא נושא תקופת האכשרה. אנחנו לא היינו חלק מהעניין אבל אני מבינה שסוכם שתהיה שנתיים. תקופת האכשרה תתקצר לשנתיים – זו נקודה מאוד משמעותית בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
לא נראה שיש עוד בעיות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא חייב. לא בכוח, עודדה.
עודדה פרץ
עוד נקודה חשובה לנו, וזו גם הייתה הערה של החשכ"ל, שרשות שוק ההון תבדוק את הסירובים. אנחנו לא רוצים שזה יהיה תנאי בתהליך כדי לא להאריך אותו אבל המבקש קודם כל יקבל את המשכנתה עם ביטוח ללא חיתום ואז אחר כך, בזמנם החופשי או מה שייקבע, הם יבדקו אם הסירוב היה סביר או לא. אם הסירוב היה לא סביר, אז שיחייבו את חברת הביטוח - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל שחברת הביטוח תעבוד מולכם ולא מול המבקש.
עודדה פרץ
לא מולנו. מול רשות שוק ההון.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל אם התחלתם בתהליך, הוא קיבל את המשכנתה והם בזמנם החופשי מצאו שהסירוב היה בלתי סביר – מה קורה אז?
עודדה פרץ
רשות שוק ההון תחזיר אותו לחברת הביטוח ותחייב את חברת הביטוח - - -
היו"ר משה גפני
בזמנם החופשי, היא אמרה. לא יפגע בתהליך.
שגית אפיק
נשמע את שלי ונראה אם הם יכולים להרים את זה.
עודדה פרץ
הוא יקבל את המשכנתה, יקנה את הדירה – הכול בסדר. אבל עדיין, אם הסירוב היה לא סביר, אז שרשות שוק ההון תכפה על חברת הביטוח לתת לו את הביטוח.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בגלל שאנחנו מדברים פה על ניהול סיכונים וחברות ביטוח, יש שני מסלולי סירוב: אחד, אומרים לו שלא נותנים ביטוח למשכנתה כי הוא סיכון גבוה מדי. זה מסלול סירוב אחד.
היו"ר משה גפני
רמת סיכון גבוהה מדי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מסלול הסירוב השני, והוא אין לו מענה, הביטוח אומר לעצמו שני דברים: לאדם הזה אין שום סיכון אבל אני אפנה אותו למסלול הסיכון ואקבל מהמדינה פרמיה שתהיה כדאית. זה מסלול סירוב מספר שתיים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
הוא לא קיים היום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא לא קיים, אבל יש סכנה שהוא יתקיים.

מסלול הסירוב השלישי לצורך ההדגמה שלי הוא זה שאומרים: מאה אחוז, זרקנו 100 נכים וכל המכסה שהקציבה המדינה לתת להם נגמרה, אין יותר כסף – אני אתן לאדם הזה פרמיה כזאת גבוהת החזר שהוא ילך כי לא יהיה לו כדאי לקחת את המשכנתה. איך אנחנו מתמודדים עם זה?

יש פה שלושה מסלולי סירוב. לראשון נתתם מענה. לראשון אמרתם שאדם שאומרים לו שהוא לא מקבל – הוא פונה, פותח מסלול. מה עושים שני המקרים האחרים שתיארתי?
קארין אלהרר (יש עתיד)
על השני, לדעתי, הפיקוח נותן מענה. אבל על השלישי באמת אין מענה אלא אם יתחייבו פה הבנקים שזה לא יהיה תלוי תקציב.
היו"ר משה גפני
אני לא חושב שנגיע לזה מכיוון שיש פיקוח לפני זה. אנחנו קובעים את הקריטריון המדויק. מדובר על הרבה אנשים שיבואו. זה לא - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני חברת הביטוח – אני לא אומר שהן עושות את זה, זה רק לצורך ההדגמה – אתה אמור לקבל משכנתה וחס וחלילה יש לך בעיה. המדינה הקציבה, נגיד, ל-8,000 נכים כאלה בשנה, ל-800, ל-500 והקצבה נגמרה ואומרים שאין יותר כסף בסעיף התקציבי הזה. אני כחברת הביטוח, איך אני ממשיך מפה?

אני אומר לך: מאה אחוז, קח – ריבית הפריים עכשיו היא אחד או מעט יותר מאפס – אני אתן לך הלוואה כמה שאתה רוצה, משכנתה כמה שאתה רוצה אבל הריבית היא 8% או 10%.
היו"ר משה גפני
איך אתה עושה דבר כזה? החוק לא מאפשר לך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הביטוח לאדם רגיל עולה בין 50 ל-100 שקלים בחודש. אמרתי את זה בוועדה הקודמת. לנכים אומרים בין 300 ל-600 לחוד. ב-600 שקלים לחודש זה הופך את המשכנתה ללא כדאית. זו גם דרך לעצור את המשכנתאות הללו ואין לה מענה בחוק.
היו"ר משה גפני
תכף נמצא לזה פתרון. הבעיה הזו בסופו של דבר לא תהיה קיימת.
שלי סבן
אני רוצה להתייחס לעניין הפיקוח. לגופו של עניין, לטענות שהועלו בדיונים הקודמים, אשמח לקבל על זה מידע ולבדוק אם יש באמת סירובים שנעשים בניגוד לחוק.
קארין אלהרר (יש עתיד)
קודם שנדע מה הנימוקים, אז נדע אם זה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא סירוב. אין פה סירוב. זו המציאות בשטח - - - לא תקבלו משכנתה - - -
היו"ר משה גפני
מיקי, היא גורם חשוב בחוק הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רק מסביר את הקשיים. אני מבא מהצד של החיים או של הנכים.
שלי סבן
החשיבות של החוק הזה ואמרתי את זה גם בדיון הקודם מאוד ברורה לנו. החוק הזה מאוד חשוב לנו, אנחנו מבינים את הרציונל ורוצים שזה יתקיים ותהיה נוכחות במציאות. הרשות עוקבת כל הזמן ומבקרת כל מיני דברים, בין היתר הנושא הזה.

בנושא הזה של פניות לפי החוק היום, כשמגיעות אלינו פניות אנחנו מבקרים ובודקים את ההתנהלות של חברות הביטוח. זה התפקיד שלנו כרגולטור. רשות שוק ההון עם חמישה אנשים במחלקת ביטוח חיים לא יכולה לבדוק בקשה-בקשה לגופה ולהגיד אם היא סבירה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
- - - את בודקים.
שגית אפיק
כי היום יש מעט מאוד פניות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מי יפנה? הם לא עונים לאף אחד.
היו"ר משה גפני
רגע. לקחת לי את התפקיד לכעוס?
קארין אלהרר (יש עתיד)
די. זה כבר שלוש שנים - - -
שלי סבן
הדבר השני הוא בהיבט המקצועי. לקבוע אם הסירוב הוא בגלל שלמישהו יש לו מחלה כזאת או אחרת – אני לא רופאה ואין לי גם רופאים בצוות. היכולת שלנו לקבוע לגופו של עניין היא מאוד בעייתית.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היא לא אמרה את זה הרגע. את לא יכולה להגיד לי אני בודקת את זה אבל אין לי רופאים ולכן אין לי יכולת - - -
שלי סבן
אני בודקת על פי אמות מידה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אלו אמות מידה?
שלי סבן
למשל, סירוב עם איזושהי אסמכתה מאקטואר או מרופא שבאמת הסירוב הזה הוא סירוב מידתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא הגיוני. אם אשאל אותך עכשיו, את לא תדעי באלו תחומים רפואיים חברות הביטוח לא נותנות משכנתה לנכים. את לא יודעת.
שלי סבן
אני יודעת כי בדקנו את זה. אנחנו יודעים. בדקנו בגלל אלו מחלות או גורמים לא נותנים. באלו רמות סיכון - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
בכמה מקרים סרבו למכור ביטוחי חיים לאנשים עם מוגבלות?
שלי סבן
אנחנו יודעים שזה בסביבות 2,000-1,500 בשנה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כמה מהם היו בלתי סבירים?
שלי סבן
אני לא יודעת לומר לך.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא בדקתם?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה מהם היו בכלל - - -
שלי סבן
הביקורות שלנו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שלי, תני לי לחדד. אנחנו לא תוקפים אותך אלא רק מנסים לברר את המצב העובדתי. כמה מכתבים או פניות או סירובים קיבלתם שעליהם היה כתוב: אנחנו לא מאשרים לאיש הזה ביטוח חיים לצורכי משכנתה. מסרבים. כמה כאלה יש לך?
שלי סבן
כמו שאמרה חברת הכנסת אלהרר, לא הגיעו אלי הרבה פניות. בדקנו את זה עכשיו לאור ההצעה הזאת ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. יש את החובה בחוק לדווח לוועדת כספים מה נעשה בעניין הזה, כמה סירובים היו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איזה סירובים היו, האם הם סירובים מורשים או סירובים - - -
שגית אפיק
שלי, מה שאנחנו עושים בחוק הזה – המחויבות שלכם תהיה לוודא שחברות הביטוח יחזיקו את המוצר הזה של ביטוח ללא חיתום, בין אם נקבע את זה בחוק ובין אם תקבעו את זה אתם בדרכים שלכם. זה לא משנה לנו איך זה יעשה, אבל זה חייב להיעשות – זה החלק שלכם בחוק הזה.

החלק הנוסף שלכם הוא לדאוג לזה שתהיה רשימה של אקטוארים אובייקטיביים שחברות הביטוח יוכלו לעבוד איתם ושאפשר יהיה לקבל מהם את התשובה להגדרה על מנת לדעת האם הוא נכנס למסלול הרגיל או נכנס למסלול של ביטוח ללא חיתום.

עלתה כאן בקשה נוספת שאני חושבת שאפשר לרשום אותה בחוק אבל לא חייבים והיא שלאורך הזמן אתם תבדקו את הסירובים. גם היום אתם עושים את זה.
עודדה פרץ
- - - כל סירוב ותצטרך להעביר אליהם לבדוק.
שלי סבן
מה?
שגית אפיק
שלא יהיו לך לוחות זמנים לבדיקת הסירובים אבל שחברות הביטוח יצטרכו להעביר אליך את הפרטים של סירובים ואת תצטרכי לבדוק את זה בזמנך החופשי.
שלי סבן
מבחינתנו זה - - -
שגית אפיק
יש לה בעיה שהיא תסביר עכשיו עם הבדיקה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יש להם בעיה לעבוד.
שלי סבן
אין לנו את היכולת לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
קארין.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, זה באמת - - - טוב, אני אשתוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה גם לא אקראי שעלינו - - -
היו"ר משה גפני
נחזור לזה. קארין, נחזור לזה.
שלי סבן
לעניין הנושא הראשון. עבדנו מול חברות הביטוח - - -
היו"ר משה גפני
מה זה הנושא הראשון?
שלי סבן
הנושא של הבטחת המוצר ללא חיתום. עבדנו מול חברות הביטוח – כאן גם יו"ר התאחדות חברות הביטוח יגיב – אנחנו לא יודעים איך לחייב בחקיקה מוצר. מה שכן - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים איך לחייב. זה הכוח שיש לנו בחקיקה. אתם לא יודעים – אנחנו יודעים. מה הפירוש שאתם לא יודעים? אתם צריכים להיות חלק מהכוח שפותר את הבעיה הזאת. אנחנו יודעים.
שלי סבן
חבר הכנסת גפני, זו רק שאלה של איך.
שגית אפיק
את יודעת לעשות את זה בדרך אחרת? זה מספיק טוב. זה צריך לקרות - - -
היו"ר משה גפני
יש לנו כל כך הרבה בעיות עם החוק הזה. את יודעת את זה. אתם צריכים להיות חלק מהעניין, לא להערים קשיים.
שלי סבן
אנחנו חלק מהעניין והתגייסנו וכבר פעלנו מול החברות. יהיה מוצר כזה בשוק.
היו"ר משה גפני
טוב. תודה. גיא רוטקופף, בבקשה, תציל את המדינה.
גיא רוטקופף
ראשית אני רוצה לברך על הדיון הזה ואני אומר את זה מכל לבי. כשיצאתי הבוקר מהבית ואכלתי ארוחת בוקר עם אשתי ובנותיי, אשתי אמרה לי: מה יש לך היום? אמרתי שבבוקר יש לנו עניין של משכנתאות לאנשים עם מוגבלויות. אז אשתי עקמה עין ואמרה לי: אני מאוד מקווה שהלב שלך במקום הנכון.
היו"ר משה גפני
כן. הלב שלך במקום הנכון. עכשיו אנחנו רוצים שגם המעשים יהיו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה זמן אתם נשואים?
גיא רוטקופף
20 שנה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
והיא עוד לא מצאה אותו? אללה יוסתור.
גיא רוטקופף
היא לא מצאה אותו אבל אני מנסה לסייע לה עם הזמן.

אני חושב שזה יום חג. התחלנו עם הצעת חוק שאמרה לבנקים: אתם חייבים לתת משכנתה לכולם. אז עלה רעיון שבדיפולטים תשתתף המדינה זה דבר נכון שיהיה אבל זה לא קרה ואנחנו יכולים להבין את האילוצים שבגללם זה לא קרה.

ישבנו עם הבנקים ועם חברות הביטוח והסברנו את הקושי. חברות הביטוח החליטו בהקשר הזה בצורה מאוד חיובית ומתוך אמונה ולא מתוך כפייה – אני רוצה להגיד פה שאנשים עם מוגבלויות הם אנשים שחברות הביטוח מאוד מאוד מאוד רוצות לבטח ואין סיכויים שלא יבטחו כי חברות הביטוח עושות היום כל מה שאפשר על מנת לבטח אנשים עם מוגבלויות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
גיא, ממתי משהו עצר אותך מלעשות אותו? אני לא מבינה.
גיא רוטקופף
לא עצרתי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
by all means, תבטחו.
גיא רוטקופף
חברות הביטוח מבטחות אנשים עם מוגבלויות - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אז רק עוד שאלה - - -
היו"ר משה גפני
רגע, קארין. יש לי גם שאלות אבל אני לא שואל. את רואה שאני מתאפק היום.
קארין אלהרר (יש עתיד)
גיא מכיר אותי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לעיתים - - - לא היינו פה אם זה לא היה המצב.
גיא רוטקופף
העובדה שכמות הפניות בהקשר הזה וכמות הסירובים בהקשר הזה איננה גדולה.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
כי אנשים לא מגישים. הם יודעים שהם יתקלו בקיר ברזל.
היו"ר משה גפני
רבותי, תאפשרו שלו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו היום ברוח חיובית.
גיא רוטקופף
לכן ישבנו עם חברות הביטוח וחשבנו שזה נכון להיכנס לאירוע הזה וכל העקרונות שהוצגו כאן מקובלים עלינו. בהגינות הוועדה, חלק מהדברים עוד לא ראינו אבל אני כבר אומר שאנחנו נעשה הכול על מנת שניתן פתרון לאירוע הזה. אנחנו באים לפתרון הזה ברוח טובה מאוד ומתוך כוונה לייצר פתרון, מתוך ידיעה שאנחנו צריכים להכניס יד לכיס, כמו שאמרת לי בהתחלה. אנחנו מכניסים יד לכיס ובנקים מכניסים יד לכיס.

המטרה שלנו היא באמת למונע סיטואציה שבה אנשים לא יוכלו לקנות דירה בגלל שאין להם ביטוח. בהקשר הזה אנחנו נעבוד עם הוועדה ולכן אני חושב שהדיון בוועדה חשוב כיוון שמטרת הדיון בוועדה לייצר פתרון סופי לאירוע הזה ולא פתרון - - -
היו"ר משה גפני
זה הפתרון שאנחנו מציעים.
גיא רוטקופף
נכון, נכון. לכן אני אומר שזה נכון.
היו"ר משה גפני
אלו בעיות יש לכם? תגיד לי.
גיא רוטקופף
הבעיות שעלו כאן צריכות פתרון בניסוח, הגדרת האוכלוסייה, כמו שאמרנו. מידת הסיכון של תקופת האכשרה שתשפיע מאוד על מה שאמר חבר הכנסת רוזנטל על הפרמיה, כי אנחנו רוצים לייצר פרמיה הגיונית והליך נכון בשיתוף פעולה עם רשות שוק ההון כמו שאנחנו עושים תמיד שיוכל לתת פתרון.

ההשתתפות של המדינה מאוד חשובה. גלל שאנחנו לא יודעים את ההיקף, אנחנו רוצים לדעת מהו ההיקף הראוי לפי הקשיים. באופן עקרוני אנחנו תומכים בעקרונות האלה ואני מקווה מאוד שממש בימים הקרובים נוכל לסכם את כל הקשיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מסכמים את זה היום.
גיא רוטקופף
יש קשיים - - -
היו"ר משה גפני
קשיים זה לא נורא.
גיא רוטקופף
על העקרונות אנחנו מסכימים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני רוצה לברך את גיא רוטקופף, הוא באמת היה - - -
היו"ר משה גפני
לא שמעו שאת מברכת אותו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אברך אותו אחרי שנסכם את הפרטים. אני גם מברך אותו אבל מברך אותו על תנאי - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מברכת על הנכונות - - -
היו"ר משה גפני
נכון. הנכונות פה היא באמת - - -
גיא רוטקופף
הריבית היא בבנק והריבית בבנק תהיה לפי התנאים המקובלים, כפי שאני מבין.
היו"ר משה גפני
יובל, אתה רוצה לדבר על ההשתתפות שלכם.

גיא, תודה.
יובל טלר חסון
אדוני היושב-ראש, שני דברים. עניין אחד הוא לעניין ההשתתפות של המדינה. כפי שנאמר על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, ההשתתפות של המדינה תהיה בעולם החזר המשכנתה שבו הזכאי שיוגדר בתור מי שמקבל ביטוח חיים ללא חיתום בגלל מוגבלותו, יוכל לקבל סיוע בהחזר משכנתה מהמדינה.

זה מנגנון שקיים במשרד השיכון ואנחנו מתלבשים עליו. זו גם הייתה המטרה שלא לייצר פה מנגנון אחר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לכמה אנשים?
יובל טלר חסון
לא דיברנו על מספרים קונקרטיים עדיין. דווקא הנושא נשאר פתוח.
קארין אלהרר (יש עתיד)
על כמה דיברו באגף?
יובל טלר חסון
הנושא הזה דובר גם עם הוועדה לאורך התהליך. דיברנו בהשתתפות בהחזר בגובה של כ-300 שקל לחודש שהוא אמור להיות הפער שאנחנו מכירים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לחודש. לכמה חיים? לכמה אנשים הערכתם - - -
יובל טלר חסון
ל-15 שנה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בערך. תן טווח.
יובל טלר חסון
ההערכה של רשות שוק ההון מדברת על בין 1,000 ל-1,500 אנשים שהם הזכאים במסגרת החוק.
היו"ר משה גפני
אם תהיה זליגה, פתאום יתברר שבשנה מסוימת זה יהיה יותר, מה תעשו?
יובל טלר חסון
להבנתי, נייצר בתוך החוק מנגנון שלא מדבר על 1,000 אלא על מספר יותר גבוה. להבנתי, גם הנושא של המכסה היה חשוב גם לחברות הביטוח וגם לבנקים כדי לראות איך הם מגדרים את האירוע הזה. אנחנו גם יודעים שבתוך שנתיים נגיע לוועדה לדווח ולראות מה קרה בפועל. הנושא הזה יוכל להיפתח בהמשך.
מבחינת הנושא של ההשתתפות של המדינה, כרגע ההשתתפות מנוסחת כהשתתפות שמחושבת כפער בין הפרמיה לבין הפרמיה שאדם ממוצע מקבל. ברור לנו שזה משהו שמאוד קשה לחב ולכן אנחנו צריכים - - -
שגית אפיק
אתה מעדיף לשים מספר?
היו"ר משה גפני
לא, לא.
יובל טלר חסון
לדעתי כדאי לשים מספר - - -
היו"ר משה גפני
זה מספר?
יובל טלר חסון
סכום השתתפות.
שגית אפיק
גם מספר כולל צריך לשים בסוף.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אל תעשו את זה לפני שאת יודעת מה - - - של הפרמיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אני מבין שאתה רוצה להתקדם ולסיים את זה ואני בעד זה. אנחנו חוגגים בלי מסד נתונים. אנחנו לא יודעים לכמה אנשים אמרו - - -
שגית אפיק
שוק ההון יודע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאלתי את השאלה שש מאות פעם - - -
שגית אפיק
- - - אגף תקציבים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אלה שפנו.
היו"ר משה גפני
אין לנו נתון כזה.
שגית אפיק
אין לך ולכן צריך להתחיל ליישם ותראה אחרי תקופה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, בגלל שאין נתון, אז כשאנחנו אומרים 300 שקל, יכול להיות שאנחנו מרעים.
שגית אפיק
יכול להיות שאתה מכוון לסכום נמוך מדי או סכום גבוה מדי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיון הקודם הבאתי את הדוגמאות - - -
שגית אפיק
אבל עניין הפרמיה זה משהו שחברות הביטוח יכולות לומר. את ההבדל בין ביטוח ללא חיתום לביטוח רגיל.
היו"ר משה גפני
נקריא את החוק ונדבר סעיף-סעיף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איך אנחנו לא דוחפים לשם אנשים? יכול להיות - - -
היו"ר משה גפני
תן לו לסיים.
יובל טלר חסון
- - - לגבי עניין האוכלוסייה, אני יודע שזה עלה גם מהגופים האחרים, אני רוצה לחדד את מה שמטריד אותנו. כרגע עולה מניסוח החוק – לא בהכרח עולה אבל יכול לעלות מניסוח החוק – זה שסירוב סביר הוא במקום שבו תוחלת החיים של אדם קצרה ב-3 שנים מתוחלת החיים של אדם ממוצע.

כולנו יודעים שהדבר לא נכון אחד לאחד, שיש מקומות שבהם תוחלת החיים של אדם קצרה בשלוש שנים ועדיין הסירוב לא סביר. יש תוחלת חיים שמספיקה ל-30 שנה והוא רוצה לקחת משכנתה ל-15 שנה ולכן הוא יכול לכאורה לקבל ביטוח חיים ועדיין מחוק יעלה שיכוונו אותו דווקא - - -
היו"ר משה גפני
אתה צודק.
יובל טלר חסון
לכן חשוב לחדד את זה שאנחנו - - -
מוסי רז (מרצ)
אתה אומר כאדם ממוצע – זה באותו גיל?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הממוצע לאותו גיל?
יובל טלר חסון
הממוצע לאותם תנאים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לאותם תנאים זהים.
היו"ר משה גפני
- - - צריכה שתהיה איזו התחשבנות בין המדינה לבין חברות הביטוח.
שגית אפיק
אם הסירוב יימצא בסופו של דבר לא סביר, זה לא משנה מהי הקבוצה. אלה שתי שאלות שונות. אם הסירוב הוא לא סביר, אז זה לא הולך למסלול הזה.
יובל טלר חסון
אני מבין. גם בעולם הפרשנות של רשות שוק ההון יכול לעלות הזה שסירוב סביר הוא במקום שבו תוחלת החיים קצרה בשלוש שנים.
שגית אפיק
אם זה עולה מהנוסח, זה לא בסדר, צריך לתקן.
יובל טלר חסון
תיארתי לעצמי שזה לא - - -
היו"ר משה גפני
לא לזה הכוונה.
שגית אפיק
שלי אומרת שזה לא עולה מהנוסח.
היו"ר משה גפני
בסדר. נקרא.
שגית אפיק
אני גם לא חושבת שזה עולה מהנוסח אבל אם זה עולה מהנוסח, זו טעות.
יובל טלר חסון
לעניין האוכלוסייה אני רק אזכיר את מה שאמרתי קודם. יכול להיות חשש ולכן אנחנו צריכים לראות שאין מנגנון של זליגה שחברות הביטוח מכוונות - - -
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו נראה בנוסח עכשיו.

אני רוצה לשבח את אגף התקציבים. שלא תהה הברכה שלי קלה בעיניכם.

בבקשה, אדוני. בקצרה.
ישראל יעקב הבר
אני מציע להזכיר שאנחנו הגורם האוכף פה. אנחנו מגישים תביעות – אנחנו רוצים לעזור לאגף התקציבים שלא תהיה זליגה. העברתי הצעה לייעוץ המשפטי לחזק את סמכויות האכיפה שלנו. אם נוכל להצמיד תג מחיר לטעויות, אני חושב שיהיו פחות טעויות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כמה תביעות הגשתם עד עכשיו?
ישראל יעקב הבר
בנושא הזה? אנחנו לא מצליחים להגיש תביעות כי אנחנו לא מקבלים את החומר מהמפקח על הביטוח
היו"ר משה גפני
אם את סבורה שאני הולך בחוק הזה עכשיו לתקן את כל העולם, אני מודיע לך: רק חצי.
מוסי רז (מרצ)
למה לא?
היו"ר משה גפני
את כל העולם עכשיו לתקן?
קארין אלהרר (יש עתיד)
בסדר.
היו"ר משה גפני
תודה. כן, בבקשה.
בועז אחד העם
כמה הערות פני הקראת החוק.
היו"ר משה גפני
נקריא את החוק ואם יהיו לך הערות לניסוח - - -
בועז אחד העם
לפני זה. ההתייחסות כאילו יש פה מענק שרמאים מוציאים מכיס. לא, חבר'ה, מדובר פה על הלוואות. מחזירים הכסף הזה עם ריבית אם יש רווח.
היו"ר משה גפני
כן. ידענו את זה.
בועז אחד העם
יש פה איזשהו כשל שוק שהוא גם מוסרי מהבחינה הזו שעל כל אדם לוקח משכנתה וביטוח יכולה ליפול צרה ושהוא יכול למות. פה מדברים על כך שאדם עם מוגבלות, נדמה לחברות ולבנקים שיש פה את מפת חייו ולכן - - -
היו"ר משה גפני
גם את זה אנחנו יודעים ומאחלים לכל האנשים עם מוגבלות שיחיו את מלוא החיים שהם. הבעיה היא שאנחנו עוסקים פה בנושא כלכלי וצריך לכמת את זה לאיזושהי נוסחה. אני מסכים. אני בעד שיחיו את כל החיים שלהם ויעשו מצוות כל הזמן.

אבנר, בבקשה, בקצרה.
אבנר עורקבי
אני מברך אתכם כל חברי הכנסת על הצעת החוק הזאת. אנחנו נכים, אנחנו אנשים עם מוגבלות שסובלים לא רק מהמוגבלות שלנו אלא מעודף רב, בלשון סגי נהור, מבחינת הקצבאות. כדאי לקחת במחשבה את העניין של הריבית של המשכנתאות ולתת לזה משקל כבד מאוד כי אנחנו לא משופעים בהרבה כספים. אני מבקש מכל האנשים שיושבים פה לקחת את זה בחשבון. אני לקחתי משכנתה ובעוד שנתיים אני אסיים להחזיר אותה, ברוך השם. אני עוד חי.
היו"ר משה גפני
התחלת? בעזרת השם, את מלוא החיים ובשמחות אצלך ואתה רוקד והכול בסדר.
אבנר עורקבי
בעזרת השם, בברית.
היו"ר משה גפני
בעזרת השם בברית. כן.
אבישי רוטשטיין
ב-2011 חליתי בלוקמיה ועברתי את כל השתלת מח העצם וכולי. ב-2015 חזרתי לשוק העבודה כעובד. לאחרונה רציתי לבנות את ביתי והגעתי לבנק והתברר שאין מי שיסכים לבטח אותי בביטוח חיים. לא התעצלתי והגשתי לשלוש חברות ביטוח את הבקשה וקיבלתי סירוב משלושתן.

ניגשתי גם לרשות שוק בגלל שסירבו לי. ברשות שוק ההון הגשתי את הבקשה, כמובן מילאתי את מה שצריך והעבירו את זה לחברות הביטוח וקיבלתי כמעט את אותן תשובות שקיבלתי לפני כן, בלי הפירוט כמו שהיה אמור להיות.

רק לאחרונה קיבלתי מאיש ביטוחים הסבר בטלפון למה הוא חושב שקיבלתי את הסירובים האלה. זו התחושה שלנו שאחרי כל מה שעברנו, חזרנו לשוק העבודה, אנחנו אנשים יצרניים והדלת בסוף לא נפתחת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רק אחדד את מה שאמרת, אדוני. קיבלת סירוב, אבל בסירוב לא היה כתוב: אנחנו מסרבים לבטח אותך בגלל משהו.
אבישי רוטשטיין
היה כתוב: אנחנו מסרבים לבטח אותך בגלל מסמך כזה או אחר. אבל לא היו נתונים סטטיסטיים ולא נתונים אקטואריים. גם כדי לקבל את הסירובים האלה, הייתי צריך לרדוף אחריהם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מבקש להבהיר את הנקודה הזאת כי היא חשובה. בפניה הראשונה שלך לחברת הביטוח קיבלת תשובה שמסרבים לבטח אותך.
אבישי רוטשטיין
פניתי דרך סוכן והסוכן אמר לי שקיבלתי סירוב. אמרתי שנמשיך לאפיק אחר ועברנו לחברה הבאה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קיבלת סירוב בעל פה?
אבישי רוטשטיין
בעל פה. רק אחרי שביקשתי ממנו לקבל את הסירוב בכתב אז הוציאו לי דף. בחלק תואר משהו מאוד מינימלי , סיבה מאוד מינימלית - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל רפואי.
אבישי רוטשטיין
רפואי אבל מינימלי מאוד. לא סטטיסטי ולא אקטוארי כמו שכתוב בחוק. אני רוצה להוסיף שאת כל זה התחלתי בפוסט גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ. יש עוד המון אנשים שאפילו לא מגיעים לזה כי הם יודעים שהם יתקלו בקיר.
היו"ר משה גפני
היה לי מקרה עכשיו לפני שבועיים, מישהו עם סרטן בנסיגה, שלא קיבל משכנתה. פניתי למי שפניתי ואמרתי למה אתם לא נותנים משכנתה ופניתי גם לגיא רוטקופף ואמרתי לו: מה זה לא נותנים משכנתה? האיש בריא. אז מה אם הוא היה חולה? הוא רוצה לבנות את ביתו. גיא רוטקופף עזר והוא קיבל את המשכנתה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אז זה הסוד? להכיר את גיא רוטקופף?
היו"ר משה גפני
אבל זה לא בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אולי נכתוב את השם לו בחוק.
היו"ר משה גפני
זה לא בסדר. אתה צודק, מיקי. אתה צודק. אלה הרבה מאוד אנשים בריאים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שהם גם לא - - - זאת הבעיה ואף אחד לא - - -
עירן פאר
לפני מספר שבועות מנכ"ל בנק הפועלים שוחח איתך וסוכם שאנחנו נקבע מתווה כדי לפתור את הבעיה שכבר שנתיים עובדים עליה. מנכ"ל בנק הפועלים כינס את חברות הביטוח והבנקים, ישבנו עם היועצת המשפטית והגענו לפה עד היום.

המתווה הוא בסדר גמור. אנחנו שותפים לו לגמרי. אנחנו חושבים שהמתווה מצוין. יש לנו כמה בעיות קטנות איתו: הגבלת האוכלוסייה, זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה זה עניין סעיף (ז)(1). הצורה שבה הסיוע מתקבל לא ברורה לנו. מי נותן את הסיוע? איך זה הולך? הלקוח מקבל כסף מהבנק או ממשרד השיכון ישירות או מחברת הביטוח? הנקודה הזו לא ברורה.

העניין השלישי, סעיף (ה)(2), שהוא מקבל את ההלוואה לפני הביטוח. אנחנו חושבים ש-24 יום מספיקים לחברת הביטוח. במשך 15 יום לתת תשובה ואז לקבל ביטוח בלי חיתום ולהגיע אלינו עם הביטוח ואז יש מספיק זמן כדי שהחברה תקבל את הביטוח ואנחנו נוכל לתת את המשכנתה.

מפתיע אותי מאוד שרשות שוק הון מתנערת מאחריות פה ולא מוכנה להתעסק עם זה, לא מוכנה לעשות ביקורות ולא מוכנה לבקר את חברות הביטוח. זו בעיה. אנחנו חושבים שרשות שוק ההון צריכה להיות שותפה מלאה לעניין הזה כדי לבדוק שתוך 15 יום יהיו תשובות. אנחנו נותנים 24 יום ושומרים את הריבית, לוקחים את הסיכון עלינו. רשות שוק ההון צריכה לוודא שתוך 15 יום יש תשובות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תמסור בבקשה את תודתי למנכ"ל. הוא תרם תרומה רבה לעניין. יש פה כמה בעיות שתכף נתגבר עליהן, אני מקווה כך. לא כל כך הבנתי, עודדה, למה בנק ישראל שלח לבנק הפועלים. למה לא שלחתם לבנק דיסקונט או המזרחי? סתם, סתם, תמחק את זה מהפרוטוקול – מה אכפת לי. אייל תקריא.
קארין אלהרר (יש עתיד)
למה? זו שאלה מצוינת.
היו"ר משה גפני
- - - חדוה בר שלחה לפינטו. זו תמונת המצב.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מעניין למה לפינטו דווקא מכל האנשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. מעניין למה הנכים מקדמים בכנסת כל מיני הצעות חוק שקשורות לנכים.
אייל לב ארי
"הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' ___), התשע"ח–2018

הוספת סעיף 26ג

1. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, אחרי סעיף 26ב יבוא:

"הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות

26ג. (א) לא יסרב גוף פיננסי לתת הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות, ולא יסרב מבטח למכור פוליסת ביטוח חיים, כפוף להוראות סעיף 19לה, לאדם כאמור, אם מתקיימים כל אלה:

(1) הבקשה להלוואה והביטוח הם למטרת קבלת הלוואה מהגוף הפיננסי לשם רכישת דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏ , והוראות פסקה (2) של הסעיף הקטן האמור חלות על האדם עם המוגבלות, או לשם לרכישת קרקע לבניה עצמית או לבניה עצמית ואין לו נכס אחר (להלן – נכס יחיד), או שרכישת הנכס, גם אם אינו נכס יחיד, היא על ידי קרוב של ילד עם מוגבלות עבור אותו ילד; לעניין זה, "קרוב" – אם, אב, אח או אחות;".
שגית אפיק
המקרים זה מיועד לחול עליהם הם ביחס לדירה ראשונה יחידה. אלה המקרים שבהם גם הבנקים וגם חברות הביטוח נתנו את ההתחייבות שלהם לא לסרב אלא אם מדובר בילד נכה. יש כמה פניות כאלה של ילדים נכים שההורה רוצה לקנות את הדירה ולרשום אותה על שמו ואז זאת עשויה להיות דירה שנייה.

אנחנו נבדוק את הנוסח ונתקן אותו בהתאמה. נעשה איתכם בהתאמה. אני מבינה שיש לכם הערות לנוסח. לגבי הילד הנכה הגדרנו שהרכישה תעשה על ידי קרוב מדרגה ראשונה, זאת אומרת, על ידי ההורים שלו.
הראלי שירה מזרחי
- - - זה לא ברור מי משלם את המשכנתה, מי פונה לקבל - - -
שגית אפיק
כל מה שרציתי להכניס את עניין הילד הנכה זה לעניין זה כדי להגיד שזו יכולה להיות דירה שנייה של אותו הורה. את יתר הפרטים נתאם איתכם.
הראלי שירה מזרחי
למה?
שגית אפיק
כי ההורה רושם את הדירה על שמו.
הראלי שירה מזרחי
השאלה למה מוגבלות של ילד מזכה הורה בעוד דירה? באיזה עולם זה שיש - - -
היו"ר משה גפני
זה רשום על שם הילד.
הראלי שירה מזרחי
בסדר. אבל מי משלם את המשכנתה?
שגית אפיק
ההורה.
היו"ר משה גפני
מה זה משנה? הוא רוצה לעזור לילד שלו הנכה.
שגית אפיק
הילד קטין. הילד קטין.
הראלי שירה מזרחי
בסדר, אבל איזו הצדקה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
הדירה תירשם על שם הילד.
היו"ר משה גפני
יובל, הנוסח יהיה מתואם. אנחנו לא נעשה פה שום דבר. בעיקרון אנחנו רוצים שזה יהיה במשפחות מהסוג הזה שבהן יש ילד נכה שהוא מוגבל במידה כזאת שההורים רוצים לעזור לו שתהיה לו דירה והם משלמים את המשכנתה אבל זה על שמו, זו לא דירה שנייה של ההורים. כולם יודעים את זה. הנוסח יהיה מתואם.
גיא רוטקופף
רק הערה אחת ברשותך שאמרתי אותה קודם ואני חוזר עליה עכשיו. יש כאן הוראה "לא יסרב לבטח" אתם תכריחו מבטחים. אנחנו מסכימים שתכריחו מבטחים. רק יש לנו בעיה אמיתית. יש חברות ביטוח, בעיקר חברות ביטוח חדשות – עכשיו נוצרו חברות ביטוח אינטרנטיות וחברות ביטוח שרוצים לקדם אותן – שבכלל לא מוכרות את המוצר של ביטוח חיים, זה לא בעסק שלהן.

אני חושב שדווקא בהקשר הזה הניסוח צריך להיות – אני לא יודע את המילים, אבל צריך לדון בניסוח, לראות כיצד הפיקוח על הביטוח יחייב - - -
שגית אפיק
אין בעיה. חברות ביטוח שיצטרכו להחזיק את המוצר של ביטוח בלי חיתום יהיו חברות ביטוח שמוכרות ביטוחי חיים. זה ברור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה טכני.
אייל לב ארי
"(2) האדם עם המוגבלות או הקרוב עומד באותם תנאים שהגוף הפיננסי מציע לאדם ללא מוגבלות לקבלת הלוואה והוא מבוטח בפוליסת ביטוח חיים לפי סעיף קטן (ד).

(ב) סכום ההלוואה לדיור שיתן גוף פיננסי לפי הוראות סעיף זה יהיה לפחות פי שניים מסכום ביטוח החיים לפי סעיף קטן (ד), והכל אם האדם עם המוגבלות או קרובו לא ביקש סכום נמוך יותר.".
עודדה פרץ
עולה מזה לכאורה - - -
שגית אפיק
בסעיף ההוא כתוב חצי מיליון. ואם הוא יגיע להסכמה אחרת מול הבנק?
עודדה פרץ
תמיד הבנק יכול לתת יותר.
היו"ר משה גפני
רגע. כתוב חצי מיליון שקל?
שגית אפיק
בהמשך.
היו"ר משה גפני
בהמשך כתוב על הביטוח. אתם אומרים פה כפול. פי שניים. לפי דעתי אפשר לכתוב מיליון שקל מפני שבלאו הכי זה - - - אלא אם הסכימו ליותר. עודדה, כתוב חצי מיליון בביטוח.
עודדה פרץ
אתה חושב שזה מיותר?
היו"ר משה גפני
כתוב אחרי זה פי שניים. זה בסדר. חוץ ממני שלא למדתי ליבה ומיקי רוזנטל, כולם יודעים שפי שניים מחצי מיליון זה מיליון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין שום בעיה בניסוח הזה.
אייל לב ארי
"(ג) תקופת החזר ההלוואה לדיור לפי סעיף זה תהיה לפחות 15 שנים, והכל אם הגוף הפיננסי לא הסכים לתקופה ארוכה יותר או שהאדם עם המוגבלות או קרובו לא ביקש תקופה קצרה יותר.".
גיא רוטקופף
המילה "לפחות" תוקנה ל"עד", המקסימלי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לצדדים צריך להיות - - -
עודדה פרץ
יהיה 15 שנים - - -
גיא רוטקופף
עד. הוא יכול פחות.
עודדה פרץ
גם עד זה לא טוב לכתוב. צריך להיות - - -
שגית אפיק
יהיה 15 שנים. לא "עד" - - - אלא אם הוא הסכים לתקופה ארוכה יותר או שהוא ביקש תקופה קצרה יותר.
עודדה פרץ
אז מורידים את המילה "עד"?
שגית אפיק
אין "עד". מורידים את המילה "לפחות".
אייל לב ארי
"(ד) (1) סירב מבטח למכור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים פוליסת ביטוח חיים למטרת הלוואה לדיור, בהתאם להוראות סעיף 19לה, ייתן לו המבטח לאדם עם המוגבלות ביטוח חיים ללא חיתום;".
שגית אפיק
כאן עלתה הבקשה של לוחות זמנים, נכון? אני מבינה אותה נכון? יש לכם הערכה לומר לנו האם 15 יום, 20 יום, זה זמן - - -
גיא רוטקופף
אני חייב לומר שבגלל שלא היה את הנוסח לא עשיתי בדיקה. אני לא יודע להתחייב, אבל אני יודע לומר שהחודש ימים נעמוד.
שגית אפיק
חודש זה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא סביר.
גיא רוטקופף
אני לוקח על עצמי אחריות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
איך הוא אומר לא אם אין הנתונים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ברוב החוזים של מכר יש את העניין של מה קורה אם אנשים נסוגים. אחת הסיבות שהם נסוגים היא שהמשכנתה היא לא - - - אבל הם צריכים לתת תשובה. התשובה צריכה להינתן תוך חודש. ההליך הזה של המשכנתה לא יכול לקחת חודש.
גיא רוטקופף
אז אמרתי שאני יכול לקחת על עצמי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. הוא לא יכול לקחת חודש.
קארין אלהרר (יש עתיד)
גיא, איך אתם מסרבים אם אין לכם את הנתונים?
גיא רוטקופף
זה מיום קבלת הנתונים, מהיום שהוא נותן לי. אני חייב לקבל ממנו את הנתונים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מי זה "ממנו"?
גיא רוטקופף
אדם פונה אלי ואומר שיש לו קושי והוא רוצה להיכנס לתחום הזה. הוא צריך להביא תעודות רפואיות שמראות שיש קושי. אתם רוצים שאקטואר יבחן אותו, אתם רוצים שרופא יבחן אותו.
שגית אפיק
האקטואר בא בשלב השני. אנחנו מדברים על השלב הראשון, השלב של הסירוב. עלה כאן שאנשים בכלל לא מקבלים שום תשובה, לא לכאן ולא לכאן. בשלב הזה אנחנו רוצים לקצוב זמן לחברות הביטוח שייתנו תשובה כלשהי, מסרה או לא מסרב.
גיא רוטקופף
אבל אין להם בסיס נתונים שהם יכולים לעשות את זה.
שגית אפיק
אחרי שהוא פנה ונתן להם את הנתונים שהם ביקשו.
שלי סבן
הדבר הזה מוסדר בדרך כלל במסגרת הוראות של הממונה. הייתי רוצה לבדוק את לוחות הזמנים בדברים אחרים רק לדיון. לבדוק את לוחות הזמנים כי - - -
שגית אפיק
מה הם לוחות הזמנים שיש לכם היום בחוזרים, את יודעת להגיד לנו?
שלי סבן
יש מקומות שזה ארבעה ימי עסקים ויש מקומות שזה 60 ימי עסקים. זה תלוי - - -
גיא רוטקופף
אפשר להחליט שהפיקוח יחליט - - -
שגית אפיק
הוועדה נותנת לכם קריאת כיוון. 15 ימים זו תקופה שנשמעת לנו סבירה.
גיא רוטקופף
הפיקוח יקבע.
שגית אפיק
תבדקו את זה ותחזרו אלינו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
15 יום. לא קריאת כיוון.
גיא רוטקופף
אנחנו נביא את זה בימים הקרובים.
היו"ר משה גפני
אנחנו כבר לא מסתדרים כל כך בימים - - -
גיא רוטקופף
בשעות הקרובות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מחכים לך, כמובן, אבל אנחנו קובעים עכשיו שזה 24 ימים. את זה אנחנו כותבים בחוק. תבוא בתוך כמה ותגיד לשנות למעלה או למטה.
גיא רוטקופף
טוב.
שלי סבן
אפשר לעמוד בזה מרגע הגשת המסמכים. זה אפילו עוד יכול להיות קצר יותר.
היו"ר משה גפני
אני לא מקבל דבר כזה שהוא בין ארבעה ימים לבין 60 יום.
שלי סבן
לא בנושא הזה. לא הבנת אותי נכון. העניין הוא שהתהליך מתחילתו ועד סופו הוא תהליך חיתום והוא לוקח 60 יום, אבל זה מתחילתו ועד סופו, כל עוד האדם לא הגיש - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על התהליך הראשוני.
שלי סבן
על התהליך הראשוני. בגלל זה אני אומרת שנשמח לבדוק מהמועד שבו המבוטח הגיש את כל המסמכים. זה בטוח לא אמור להיות 60 ימים, חבר הכנסת גפני.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, יכול להיות שלא הבנתי. תקופת הזמן שאני מדברים עליה היא לסירוב הראשוני - - -
שגית אפיק
הראשון, שאת אומרת שהוא קורה בתוך שעה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני אומרת לך אדוני, זה קורה בתוך שעה. הרבה פעמים מספיקה שיחת טלפון כדי להגיד לא.
היו"ר משה גפני
לכן את לא מסכימה ל-24 יום?
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא. בשום פנים ואופן.
היו"ר משה גפני
טוב. אז 15 יום ואנחנו מחכים לגיא שיחזור אלינו. חברת הכנסת קארין אלהרר צודקת.
גיא רוטקופף
אבל מרגע שיש את הנתונים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אז תחזור תוך כמה שעות. קח את הטלפון, זה על חשבון הכנסת – אה, זה לא על חשבון הכנסת. זה בכלל טלפון שאתם לא משתמשים איתו.
גיא רוטקופף
אני חייב מרגע שיש את הנתונים.
שגית אפיק
אין בעיה. מרגע שיש את הנתונים של האדם עם המוגבלות.
יצחק וקנין (ש"ס)
רק תגיד לי איפה אתה מוצא את הטלפונים האלו? כבר לא מייצרים אותם.
עודדה פרץ
אני רוצה להזכיר שיש לנו את המגבלה של 24 ימים לאישור עקרוני.
שגית אפיק
כן. ולכן פרק זמן של 15 ימים עומד במגבלה הזאת נכון לעכשיו. אולי זה יהיה אפילו קצר יותר.
בועז אחד העם
בקשר לסעיף 26ג(2) יש בעיה. קודם כל, הגוף הפיננסי מציב ולא מציע. הוא מציב בפני האדם. שתיים יש פה בעיה כי זה סטנדרטי. הגופים הפיננסיים אומרים למבקש: אתה צריך להראות לנו הכנסות. אם הוא מביא למשל קצבת נכות, זה לא נחשב להכנסה ולכן יש פה בעיה עם הסטנדרט.

כאשר האדם עם המוגבלות הקרוב עומד באותם תנאים שהגוף הפיננסי מציב, אז צריך להרחיב את זה ולאפשר לאנשים תנאים נוספים אחרת זה סוג של סירוב כי אומרים לו: תן לנו משכורת. אבל אם יש לו קצבה ועם הקצבה הוא יכול לכסות את המשכנתה, אז בעצם יצרת פה סירוב אחר.
היו"ר משה גפני
היה ויכוח על העניין הזה. נראה מה עושים.
שגית אפיק
אני רוצה להבין. אתה מבקש שקצבת הנכות תיחשב לו כהכנסה. יש לי שאלה לבנקים: האם היום אתם לא מחשבים את קצבת הנכות כהכנסה?
עירן פאר
קצבת נכות נחשבת כהנסה אם היא קצבה קבועה.
שגית אפיק
אז זה בסדר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
קצבת נכות היא קצבה קבועה?
עירן פאר
קצבה קבועה נחשבת כהכנסה.
שגית אפיק
זה אצל כל הבנקים כך?
עירן פאר
אני מעריך שכן. אני לא יכול להגיד בוודאות אבל אני מעריך שכן.
שגית אפיק
אתה יכול לבדוק את זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מתכון לנכות צמיתה? למה אתה מתכוון? מה זה נכות קבועה?
עירן פאר
קצבה קבועה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הקצבה קבועה כי הנכות צמיתה?
שגית אפיק
כן. לילד, לצורך העניין, הקצבה לעולם לא קבועה. יש פניות כאלה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה ההגדרה המדויקת שאתם משתמשים בה?
עירן פאר
אנחנו נבדוק וניתן לך תשובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה חשוב. יש הגדרות חוקיות לעניין.
היו"ר משה גפני
תבדוק ותגיד לנו בגלל שאנחנו מעריכים שקצבת ילד היא קצבה לא קבועה.
עירן פאר
- - - מבחינתו לתת משכנתה גם ל-20 שנה מקובל עליכם בתנאי שאנחנו מוכנים לזה. כלומר, אין בעיה שהבנק יחליט שהוא נותן גם ל-20 שנה.
שגית אפיק
בסדר, זה מופיע בנוסח.

שלי, הצעת לעניין ה-15 ימים – שלי הציעה ואני חושבת שזו הצעה טובה – שזה יהיה 15 ימים אבל הממונה תהיה רשאית לקבוע תקופה קצרה יותר.
היו"ר משה גפני
אבל מחכים לגיא רוטקופף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נהדר. ניסוח מצטיין.
שגית אפיק
עכשיו הגדרה של אדם עם מוגבלות. ניסינו לעגן פה את ההערות של כולם ולהעביר שמדובר פה בשני תנאים מצטברים.
אייל לב ארי
"לעניין זה, "אדם עם מוגבלות מקצרת חיים" אדם עם מוגבלות שהמוגבלות שלו הוכרה על ידי אקטואר ממונה כמוגבלות שעלולה לקצר את תוחלת החיים שלו לתקופה העולה על 3 שנים לעומת תוחלת חיים ממוצעת, ובלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחלת החיים של האדם עם המוגבלות עולה על 5 שנים; "אקטואר ממונה" אקטואר שקבע הממונה על שוק ההון ברשימה שפרסם".".
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים לזה, שוק ההון?
שלי סבן
יש לנו שאלה אחת לגבי זה. בסך הכול אקטואר - - - מקובל עלינו, נראה לנו סביר. אבל מי יממן את אותו אקטואר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא אכפת לנו שחברות הביטוח או הבנקים. שיתחלקו חצי-חצי.
גיא רוטקופף
המדינה תממן את זה כי המדינה, בהקשר הזה, גם צריכה להשתתף באירוע הזה. אנחנו לא נממן עובד מדינה, אחר יגידו שמימנו אותו. לא בגלל העלות שלו – אנחנו לא רוצים שיגידו שאנחנו מממנים אדם שפועל לטובתנו.
שגית אפיק
חברות הביטוח, האם אתם עובדים כבר היום עם אקטוארים?
גיא רוטקופף
בסיטואציה הזו הגוף המתאים הוא לא בהכרח אקטואר כי זה צריך להיות אקטואר שמתבסס על חוות דעת רפואיות ולכן אני לא בטוח שזה אקטואר או רופא או שילוב של שניהם. אני מציע שגם בהקשר הזה לחזור אחרי דיון עם רשות שוק ההון כדי לראות מה הדבר הנכון ביותר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, לא. אנחנו קצת התבלבלנו - - -
היו"ר משה גפני
לא התבלבלנו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אנחנו ממש מבולבלים אם מישהו חושב שהאדם הפרטי יביא את האקטואר מהבית.
היו"ר משה גפני
לא. הוא לא אמר את זה.
גיא רוטקופף
לא אמרתי את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
או המדינה או - - -
שגית אפיק
השאלה היא האם המדינה או חברות הביטוח.
היו"ר משה גפני
לחברות הביטוח יש אקטוארים שלהן אבל אנחנו רוצים שהם יהיו עצמאיים, שלא יהיו תלויים בהן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
טוענות חברות הביטוח - - - מה, אתם רוצים שאנחנו נממן את חוות הדעת - - - נו באמת, אנחנו צדיקים, אבל לא - - -
היו"ר משה גפני
מה עוד?
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה אומר שוק ההון?
שגית אפיק
שלי אומרת שאין לה אקטוארים וחברות הביטוח עובדות עם אקטוארים ולכן היא תביא רשימה של אקטוארים אובייקטיביים. היא שאלה מי יממן - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - נעביר את ז בחוק יסוד - - -
היו"ר משה גפני
מספיק עם הוויכוח. מיקי רוזנטל ואני נהיה אקטוארים. די.
קארין אלהרר (יש עתיד)
עולה כאן טענה סמויה כאילו האקטוארים שעובדים בחברות הביטוח הם לא אובייקטיבים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון. הם עובדים בחברות הביטוח.
היו"ר משה גפני
גיא, יש לכם אקטוארים?
גיא רוטקופף
יש לנו אקטוארים.
היו"ר משה גפני
יש לכם אקטוארים. אתם היחידים פה סביב השולחן שיש לכם אקטוארים. אלא אם אתם מסכימים למיקי רוזנטל ולי, לכם יש אקטוארים. אתם לוקחים מהאקטוארים את מה שהם נותנים לכם ואתם בודקים אם הם אובייקטיביים. אם כן – הם נמצאים ברשימה. אלא אם יבוא אגף התקציבים ויגיד: אני מוכן לממן לכם משרות של אקטוארים. אם לא, אלה האקטוארים שאתם תצטרכו לבדוק אותם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כמה אקטוארים יש בישראל?
היו"ר משה גפני
שישה עשר. נמצא פתרון עם האובייקטיבים.
גיא רוטקופף
נמצא פתרון - - - הגדרת ממונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הרוח של מה שהיה פה צריכה - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו קובעים פה שהאדם עם המוגבלות שתוחלת החיים שלו עולה על שלוש שנים לעומת תוחלת חיים ממוצעת, בלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחל החיים של האדם עם המוגבלות עולה על חמש שנים. פחות מחמש שנים הוא לא נכנס לעניין הזה בגלל שהוא אדם עם סיכון גבוה. אם זה עולה על חמש שנים, הוא נכנס למערכת הזאת ובתנאי שיש לו את שני התנאים המצטברים: עולה על חמש שנים ושהוא אדם עם מוגבלות ולא עולה טרמפ על העניין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, תגיד גם שעלות האקטואר בכל מקרה לא תשולם על ידי המבוטח. שיריבו ביניהם, לא אכפת לנו.
היו"ר משה גפני
זה ברור לגמרי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה תגיד.
היו"ר משה גפני
אני אומר את זה.
שגית אפיק
נגיע לזה.
היו"ר משה גפני
המבוטח לא משלם את האקטואר.
בועז אחד העם
מה עם אלה עם הסיכון הגבוה? אקטואר קבע שהמוגבלות שלהם - - - מה עם אלה שמתחת לחמש שנים?
היו"ר משה גפני
לא נמצאים.
בועז אחד העם
אז מה המענה להם?
היו"ר משה גפני
אין מענה.
בועז אחד העם
למה?
היו"ר משה גפני
מכיוון שאין מי שיבטח. מה לעשות?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איך אפשר לבטח אדם ברמת סיכון גבוהה?
היו"ר משה גפני
בשביל זה צריך גמ"חים.
בועז אחד העם
כל אחד שיכול לקחת משכנתה - - -
היו"ר משה גפני
אתה שואל אותנו שאלה מביכה. אין לנו תשובה לעניים הזה. אין גוף כלכלי שייקח את זה על עצמו, רק גמ"חים.
בועז אחד העם
אבל אנחנו לא מדברים פה על הלוואה כללי. אנחנו מדברים פה על הלוואה שיש לה בטוחה, ערובה. זאת אומרת, גם לאדם עם הסיכון הגבוה - - -
היו"ר משה גפני
גם היום, עוד לפני החוק של קארין אלהרר, המציאות היא שאנחנו מדברים פה על הדירה שהיא הבטוחה שיש למשכנתה הזאת ובכל אופן הם לא נותנים את המשכנתאות. אנחנו הולכים לתקן את זה. אין לי תשובה לשאלה הזאת. אתה צודק, אין לי תשובה.
ישראל יעקב הבר
נקודה נוספת. בסעיף (ד)(1) אנחנו לוקחים קבוצה של אנשים עם מוגבלות ומוצאים אותה מהמסלול הזה, נכון? הם לא יכולים - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מוציאים. בינתיים אף אחד לא בפנים.
שגית אפיק
הם יכולים לבחור בין המסלולים.
ישראל יעקב הבר
אם קיצור תוחלת החיים שלו הוא פחות משלוש שנים, אז הוא לא יוכל בכלל להיכנס למסלול, נכון?
היו"ר משה גפני
הוא יכול אם הבנק נותן לו.
שגית אפיק
יש לו את המסלול בסעיף 19לה שהוא של הסירוב סביר או לא סביר. המסלול הרגיל נשאר לו. אנחנו לא גורעים ממנו.
ישראל יעקב הבר
אני מציע לקבוע שאם אדם שהוא לא במסלול, הסירוב הזה ייחשב לבתי סביר כדי שהוא יוכל לתבוע.
שגית אפיק
לא. אנחנו לא יכולים - - -
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
שגית אפיק
הוא רוצה להגיד שאם הוא לא נכנס לחמש שנים, אז זה סירוב בלתי סביר.
היו"ר משה גפני
לא. אי אפשר. האמת היא שאת צודק. כשנכנסתי לכנסת לפני 30 שנה, הייתי בטוח שאני הולך לתקן את הכול. התברר לי שלא. לא מתקנים את הכול, אנחנו מנסים לתקן את המצב העיקרי הזה שהוא בלתי סביר. אני מסכים איתך.
אייל לב ארי
"(2) סכום הביטוח ללא חיתום המינימלי שיציע מבטח לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים יהיה מ-500,000 שקלים חדשים אלא אם כן המבטח הסכים לסכום גבוה יותר או שהאדם עם המוגבלות ביקש סכום נמוך יותר.".
גיא רוטקופף
"יהיה", נכון? לא "לא יפחת"?
שגית אפיק
יהיה 500 אלף. זה כמו עם תקופת ההחזר, אלא אם כן הגוף המבטח הסכים ליותר או שהוא ביקש פחות.
גיא רוטקופף
יהיה מחצית ממה שהוא לקח?
שגית אפיק
לא. יהיה 500 אלף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
המחצית שייכת רק - - -
גיא רוטקופף
לא. אם הוא לוקח 600 אלף, אז הביטוח יהיה מחצית – זה כתוב בראש. אבל עד 500 אלף?
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא יהיה יותר מ-500 אלף.
גיא רוטקופף
עד 500 אלף.
שגית אפיק
אלא אם כן חברת הביטוח הסכימה לתת יותר או שהאדם ביקש פחות.
גיא רוטקופף
אני מסכים, אבל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מה שכתוב פה.
גיא רוטקופף
מאה אחוז, עד 500 אלף.
אייל לב ארי
"(3) על הוראות פסקה (1) יחולו הוראות סעיף 19לה, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יצרף מבטח להודעתו לסרב לבטח הסבר בכתב לכך שהחליט שלא לבטח את האדם עם המוגבלות או את קרובו, או לתת לו יחס שונה; מבטח יצרף להודעתו כאמור גם תמצית של סיכום בסיס הנתונים או תמצית המידע שעליהם התבסס בהחלטה שלו.".
שגית אפיק
זה החיוב של חברות הביטוח לתת את הסירוב בכתב. יכול להיות שגם כאן נצטרך להכניס לוחות זמנים ונבדוק את זה ביחד, שלי. בנוסף, אנחנו רוצים שאגף שוק ההון יעשה בדיקה של הסירובים האלה וגם לזה אני רוצה שננסה למצוא איזשהו מנגנון בהמשך למה שעלה כאן כדי שלא יהיה חשש של ניצול לרעה של ההסדר הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לוודא שה-15 יום או פחות יחולו על הסעיף הזה.
שגית אפיק
זה השלב השני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. שלא יעלה על 15 יום נוספים. פניתי וסורבתי אבל אל נתנו לי נייר שסורבתי אלא בטלפון אמרו לי לא. אז אני פונה למסלול העוקף. אני רוצה לקבל תוך זמן סביר כדי לפנות לרשות - - -
שגית אפיק
זה מה שאמרנו, שנקבע לזה גם לוחות זמנים.
בועז אחד העם
אפשר לבקש דיווח? אנחנו רוצים שקיפות. דיווח לגבי הסירובים - - -
שלי סבן
אנחנו מבקשים שזה יהיה במסגרת סמכויות האכיפה והביקורת שלנו. אם צריך, אנחנו נבדוק אם יש לנו יכולת - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה זה אם צריך?
שלי סבן
אני שואלת כי אני לא יודעת.
היו"ר משה גפני
קארין, את תופסת מהר. אני לא. את רוצה לחזור בבקשה? הליטה שלי חלשה.
שלי סבן
אנחנו נבדוק את יכולת האכיפה שלנו, את היכולת להטיל סנקציה על החברה שלא עומדת בהוראות וככל שצריך להוסיף סעיף אכיפתי בעניין הזה - - - אם כאן או בחוק הפיקוח זה לא משנה, העיקר שלגבי הסעיף הזה יהיה ברור שיהיה סעיף אכיפתי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
האם עד היום אנחנו מתנהלים בלי סעיף אכיפתי?
שלי סבן
יש סעיף בחוק. השאלה האם לממונה יש יכולת להטיל עיצום כספי בעניין. להבנתי לא.
היו"ר משה גפני
שלי, אני מקבל את העמדה שלך.
גיא רוטקופף
אנחנו נכנסים למשהו וולונטרי וכבר מקבלים עיצומים כספיים וסמכויות פיקוח. אולי תתנו לזה לעבור ואז נראה איך זה עובד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו לא מבקשים 32 שיניים. אנחנו מבקשים שתי שיניים.
היו"ר משה גפני
מיקי, תמונת המצב היא כזאת שהיום יש בחוק סמכויות אכיפה אבל לא מפעילים אותן. אני מבקש להוסיף סמכויות אכיפה ואנחנו נבדוק במהלך היממה הקרובה: אם יש את זה בלאו הכי בחוק, נוריד את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה לך, אדוני.
בועז אחד העם
מה עם הדיווח?
שגית אפיק
יש בסוף דיווח. אנחנו נגיע לסעיף של דיווח. דיווח לוועדה. סוכם שהמבוטח לא יצטרך לחכות עד שרשות שוק ההון תעשה בדיקה אם הסירוב סביר או לא סיבר. הוא כבר ילך במסלול ויקבל את מה שיקבל ואתם בזמנכם תעשו את הבדיקות שלכם. אני מבהירה את זה - - -
שלי סבן
הבדיקה היא במסגרת מדגמית. היא לא בדיקה פרטנית פר מבוטח. אני מחדדת את זה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להוסיף את סמכויות האכיפה. אם יתברר שיש להם בחוק סמכויות אכיפה, נסיר את זה.
עודדה פרץ
לנו חשוב שזה יהיה לא מדגמי אלא בדיקה פרטנית של כל מקרה.
היו"ר משה גפני
נכון.
עודדה פרץ
היא ביקשה את סמכויות האכיפה במקום הבדיקה הפרטנית.
היו"ר משה גפני
לא. הבדיקה חייבת להיעשות בכל מקרה.
עודדה פרץ
היא רוצה לעשות בדיקות באופן רנדומלי ואם יימצא מקרה שהיה לא סביר, אז היא תטיל עליהם עיצומים כספיים. אנחנו חושבים שחשוב - - -
גיא רוטקופף
אני מציע שנבחן את זה.
שלי סבן
מדובר פה ברגולציה פרטנית ובררנית של ממש כל מקרה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
תגידי, אתם שומעים את עצמכם?
שלי סבן
אנחנו לא מתנערים מאחריות וחשוב לי - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אתם צריכים לעשות את הבדיקה הזאת.
שלי סבן
אנחנו נעשה את הבדיקה הזו - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. בדיקה פרטנית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מישהו חייב לעשות - - - אדם סורב על ידי חברת ביטוח, הוא עכשיו פונה - - -
שלי סבן
אם הוא פונה – בוודאי אין שאלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא מבין את ההיגיון. אם אתם בודקים בשביל לאשר, זו אותה בדיקה גם בשביל לדחות.
שלי סבן
לא, לא - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, כן.
שלי סבן
אם הוא פונה – נעשית בדיקה. הבנקים מבקשים שאנחנו נאשר כל בקשה של מבוטח שרוצה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא כל בקשה. כל בקשה לצורך קבלת סיוע בריבית.
גיא רוטקופף
זה היה עניין שלא דנו בו. נדון בו ונפתור אותו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אתם בודקים את הבקשה, אז באותה מידה גם הסירוב. זו אותה בדיקה.
היו"ר משה גפני
עודדה, מה רצית להגיד?
עודדה פרץ
חשוב שתהיה בדיקה פרטנית - - - שהיא לא תצטרך להיעשות - - -
היו"ר משה גפני
יש היום סמכויות אכיפה בחוק. הם לא עושים את זה באופן מלא. זה יהיה עכשיו גם בחוק. אני מעריך שחלק גדול הם יבדקו. אבל זה יהיה בחוק, אני מסכים איתך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו צריכים להתעקש על זה.
היו"ר משה גפני
מה את מציעה? שנכתוב שתהיה בדיקה פרטנית? כתוב.
עודדה פרץ
שכל סירוב חברת הביטוח תצטרך להעביר לרשות שוק ההון. מה ששחררנו לא יצטרך להיעשות תוך - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
עודדה, גם היום זה כתוב.
עודדה פרץ
לא נכון. זה לא כתוב.
שגית אפיק
כל סירוב חברת הביטוח - - -
עודדה פרץ
היום, רק אם האדם פונה - - -
גיא רוטקופף
שגית, לא דנו בזה. אנחנו נסדיר את העניין הזה. אני מציע להסדיר את זה.
היו"ר משה גפני
נמשיך הלאה ונחזור לזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אדם פונה אליכם, אתם בודקים בכל מקרה.
היו"ר משה גפני
נחזור לזה. חבר הכנסת רוזנטל, נחזור לזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להסביר לה. יש מצב נוסף שבו אדם לא פוני לקבל סיוע אלא הוא פונה ומתלונן שחברת הביטוח מתנהגת אליו לא באופן שראוי שיתייחסו לנכה ומבקש שיבדקו את זה.
שלי סבן
במקרה הזה אנחנו בודקים.
גיא רוטקופף
היא בודקת את הפנייה. יש סמכויות.
שגית אפיק
הם בודקים פרטני היום האם האשם פנה אליהם. מה שמבקשת עודדה ובאמת לא סגרנו את הקצה הזה, וגם אומר את זה יובל מאגף תקציבים, שכל סירוב ייבדק בין אם האדם פנה ובין אם לא. האדם כבר יקבל הרי את הפתרון - - -
קריאות
- - -
שלי סבן
אבל זה המנגנון. בשביל זה נוצר המנגנון של האקטואר החיצוני.
היו"ר משה גפני
אפשר להמשיך הלאה ונחזור לזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מי יחליט אם הוא פונה לאקטואר - - -
שלי סבן
זה יהיה באופן אוטומטי - - -
היו"ר משה גפני
מיקי, אני מבקש. נחזור לזה. נחזור לעניין. בוא לא נעכב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני חושש שיש פה משהו - - -
אייל לב ארי
"(ה) (1) תקופת האכשרה לביטוח חיים ללא חיתום לפי סעיף קטן (ד) תעמוד על לא יותר שנתיים או שלוש שנים".
היו"ר משה גפני
שנתיים.
גיא רוטקופף
בתקופת האכשרה השאלה היא איפה הנטל יתחלק בין הביטוח לביננו. בשביל שהביטוח לא יהיה יקר, אנחנו חושבים בעיקר לאור הארכת התקופה בעשר שנים, שזה נכון שזה יהיה שלוש שנים.
היו"ר משה גפני
שלוש שנים זה הרבה. תכתוב שנתיים וחצי וזהו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סיכמנו 30 חודש.
היו"ר משה גפני
שנתיים וחצי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גפני, אתה לא למדת ליבה – זה אותו דבר. שנתיים וחצי - - -
היו"ר משה גפני
אבל אתה גם לא למדת, אז איך אתה עובד עלי?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה? כי עבדו עלי.
היו"ר משה גפני
בסדר. 30 חודשים.
שגית אפיק
אז הסיפה יורדת. זה יהיה שנתיים וחצי והסיפה יורדת.
היו"ר משה גפני
הלאה. אני צריך לסיים את הדיון. להצביע.
אייל לב ארי
"(2) פנה אדם עם מוגבלות לגוף פיננסי לקבלת הלוואה לדיור, ייתן לו הגוף הפיננסי כפוף להוראות סעיף קטן (א) את ההלוואה לדיור עד לקבלת הביטוח.".
שגית אפיק
אלה אותם 24 ימים. אולי צריך לכתוב את זה אחרת.
אייל לב ארי
"(2) פנה אדם עם מוגבלות לגוף פיננסי לקבלת הלוואה לדיור, ייתן לו הגוף הפיננסי כפוף להוראות סעיף קטן (א) את ההלוואה לדיור עד לקבלת הביטוח.".
שגית אפיק
זו השמירה. הוא פנה אליכם עם סירוב מחברת הביטוח. פנה לבנק עם סירוב מחברת הביטוח. אמרת קודם, יש 24 ימים שהבנק שומר את התנאים. זה מה שהסעיף הזה נועד לומר. הוא לא מנוסח נכון. אמרתי שהוא לא כתוב נכון. נתקן אותו בהתאם ללחות הזמנים שקבענו קודם שהסירוב הוא ל-15 ימים. זאת הכוונה של הסעיף. אפשר להוריד אותו לכתוב פשוט את מה שאמרתי עכשיו.
עירן פאר
בסדר גמור, את תנסחי את זה.
אייל לב ארי
"(ו) (1) הממונה על שוק ההון בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, יקבע הוראות בדבר תנאים שבחוזה ביטוח חיים ללא חיתום לפי סעיף זה וניסוחם, ובכלל זה מבנה פוליסת ביטוח החיים וצורתה, לרבות הוראות לעניין האותיות בפוליסה, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בפוליסה, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם.

(2) הסדר הסותר תנאי שיש לקבעו על פי הוראות שהותקנו כאמור בפסקה (1) לא ינהגו לפיו, ויראו כאילו הותנה במקומו התנאי שיש לקבעו כאמור, זולת אם ההסדר הוא לטובת המבוטח; אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של המבטח.".
שגית אפיק
ההוראה הזאת באה לומר שחברות ביטוח שנותנות ביטוח חיים יצטרכו להחזיק מוצר של ביטוח ללא חיתום על המדף. שלי, אם אתם יודעים לייצר את זה בלי חקיקה, זה פחות משנה לנו, אבל זו צריכה להיות התוצאה המעשית של זה. כרגע זה בחקיקה. אומרת הממונה על שוק ההון שיכול להיות שהיא יודעת לחייב את זה בדרך אחרת. כרגע זה בחוק. זה הנוסח שהוא הקריא - - -
היו"ר משה גפני
אם היא מביאה אופציה שהיא יכולה לעשת את זה ללא חקיקה – אנחנו נתמוך.
אייל לב ארי
"(ז) (1) האדם אם המוגבלות או קרוב של ילד עם מוגבלות יהיה זכאי לקבל מהמדינה סיוע לרכישת דירה; סכום הסיוע לא יפחת מסכום המבטא בקירוב את ההפרש שבין פרמיה בביטוח חיים ללא חיתום לבין פרמיה בביטוח חיים עם חיתום;

(2) בתקציב משרד הבינוי והשיכון ייקבע סכום כולל של _ שקלים חדשים.".
שגית אפיק
יובל, אתה רוצה להגיד את הסכום הכולל?
בועז אחד העם
למה כתוב בקירוב? למה לא לכתוב את הסכום הכולל?
יובל טלר חסון
הנוסח הזה לא יופיע והסכום יחושב, כמו אמרנו קודם, לפי 1,500 אנשים כפול 300 שקלים כפול 12 חודשים.
היו"ר משה גפני
קארין, זה בסדר?
שגית אפיק
איך הגעתם ל-1,500 אנשים? אלה כל הסירובים שיש היום. זאת אומרת, זו קבוצה שהיא יותר גדולה מהקבוצה שתיכנס לחוק.
יובל טלר חסון
הסירובים הם לא בשנה אחת. אלה סירובים מצטברים.
שגית אפיק
אם הייתם צריכים לאמוד את זה לשנה, בכמה, פחות או יותר, מדובר?
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא הבנתי, זה 1,500 - - -
היו"ר משה גפני
אבל אם הייתם מגיעים לאמת, לא בערך, כמה אתה מעריך שיהיו בשנה?
גיא רוטקופף
100 בשנה. זה המספר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה 1,500 - - - לכל החיים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אבל כל שנה מתקצבים אותם מחדש - - -
היו"ר משה גפני
כל שנה מתקצבים מחדש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל כל שנה זה מכפיל את עצמו.
היו"ר משה גפני
צריך לקבל את זה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מנסה להבין. אתם מעריכים שבכל החיים מעתה ועד קץ ימינו זה יהיה - - -
יובל טלר חסון
לא, לא.
היו"ר משה גפני
הוא לא אמר את זה.
יובל טלר חסון
זה לא מה שאני אמרתי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אז מה החישוב?
יובל טלר חסון
החישוב הוא שכרגע מה שהצטבר זה 1,500 אנשים. הצטברות של תקופה מסוימת. אנחנו מציעים לכתוב בנוסח החוק שנדבר על מכסה כוללת של 1,500 בשנה.
היו"ר משה גפני
זה בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה בסדר כי אחרי 27 שנה זה גם מפסיק - - -
היו"ר משה גפני
אם אפשר, בבקשה לבדוק את אגף התקציבים אם קרה שם משהו.
בועז אחד העם
סליחה, אדוני היושב-ראש, למה בקירוב?
יובל טלר חסון
אבל מה שלא תכתוב בחוק, נכתוב את הסכום ולא נכתוב את מספר האנשים.
שגית אפיק
אז מה הסכום? תן לנו את הסכום ובוא נגזור ממנו. הוא מדבר על 1,500 מאז חוק שוויון זכויות, תבינו את ההבדל בין - - -
יובל טלר חסון
5.4 מיליון ₪.
היו"ר משה גפני
כפול 12.
שגית אפיק
לא. זה הסכום הכולל שהוא שם בתקנה.
היו"ר משה גפני
זה 1,500 כפול 300 כפול 12. זה 300 בחודש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה 5.4 מיליון לשנה.
שגית אפיק
לא יהיה כתוב מספר האנשים. יהיה כתוב הסכום שיהיה בתקנה: 5.4 מיליון ₪ בשנה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בגלל שהסכום נמוך, אני מציע שוועדת הכספים בשנת התקציב הקרובה, בדיון הקרוב, תקבל נתונים מדויקים כדי לשנות את הסעיף הזה בהתאם.
שגית אפיק
נתנו אופציה אחרי שנתיים לדווח לוועדה על אופן היישום כאשר בתוך אופן היישום אפשר יהיה לשנות את אמות המידה ולשנות גם - - -
גיא רוטקופף
אבל זה כתוב בחוק? זה מאוד חשוב. יש אופציה לשנות את הסכומים.
שגית אפיק
כן.
גיא רוטקופף
עוד דבר, אני רוצה שהוא יבוא אלי אחרי שהוא קיבל את זה עם וואוצ'ר ממשרד השיכון.
שגית אפיק
נכון. הם מבקשים לדעת שיש את הזכאות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה משרד השיכון? מה שייך משרד השיכון?
שגית אפיק
כי משרד השיכון נותן את הכסף למשכנתה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל הבנק הוא נותן את האישור.
שגית אפיק
למבקש. זה עדיף, הא נותן לאדם.
היו"ר משה גפני
למה אתה צריך את האישור הזה, גיא?
גיא רוטקופף
אני לא יודע מי זכאי. אני רוצה שאותו אדם יקבל - - -
הראלי שירה מזרחי
מרגע שנתת ביטוח, האדם בא עם הביטוח הזה ללא חיתום למשרד השיכון ואומר: קיבלתי ביטוח, אני זכאי, אנא תנו לי את הפער. הפער הוא 300 שקלים.
היו"ר משה גפני
נכון. את הפער נותנת המדינה.
גיא רוטקופף
300 שקלים כתובים בחוק?
שגית אפיק
כן.
גיא רוטקופף
מי שמקבל את זה מגיע ומעביר לי?
שגית אפיק
כן.
קריאות
- - - הוא לא מעביר אליך כלום - - - הוא מעביר לו - - -
גיא רוטקופף
הוא מעביר למבקש שמשלם לי אחרי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הבנק הרי לא ייתן לו את המשכנתה בלי המסמך.
בועז אחד העם
למה כתוב "בקירוב"? כבוד היושב-ראש, אפשר להוריד את המילה "בקירוב"?
אייל לב ארי
אנחנו מתקנים את הנוסח הזה.
בועז אחד העם
כבוד היושב-ראש, אפשר להוריד את המילה "בקירוב"?
היו"ר משה גפני
אני רוצה להתקדם. אני אחזור - - -
שגית אפיק
אנחנו נרשום את הסכום הכולל - - -
יובל טלר חסון
אני מציע לרשום את הסכום כולל בתוספת לחוק ונכתוב שהסכום - - -
שגית אפיק
5.4 מיליון לשנת 2018.
היו"ר משה גפני
5.4 לשנה.
יובל טלר חסון
נכתוב בחוק שהתוספת הזאת ניתן לתקן אותה באישור ועדת הכספים - - -
שגית אפיק
את ה-300 שקלים אתה גם רוצה לקבוע בחוק?
יובל טלר חסון
אני מציע לקבוע את זה אבל בתוספת.
שגית אפיק
300 ₪ לחודש לאדם עצמו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה נשמע לי יותר מדי ערטילאי כל הסיפור. תנו לי את הסכימה: אדם רוצה לקנות דירה, מצא את דירת חלומותיו. הוא מגיע לבנק – מה קורה? תנו לי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש שורה של דברים לעשות.
שגית אפיק
הבנק מבקש ממנו ביטוח. הוא פונה לחברת הביטוח - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני רוצה שהבנק יענה. כן, עודדה.
גיא רוטקופף
שגית, לגבי המספר. זה מספר הרבה יותר גדול ממה שדיברנו עליו.
שגית אפיק
דיברנו על בין 5 ל- מיליון. זה מה שדיברנו.
היו"ר משה גפני
כן, עודדה.
עודדה פרץ
הוא פונה לבנק לקבל משכנתה. הבנק נותן לו טופס טיולים, בין הדברים הוא צריך ביטוח חיים. הוא הולך לחברת הביטוח. חברת הביטוח תוך 15 ימים – כשהוא פנה לבנק, הוא קיבל אישור עקרוני ל-24 ימים – תוך 15 ימים אומרת לו שהיא לא מבטחת - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
ואם חברת הביטוח לא ענתה תוך 15 יום?
קריאה
פה רשות שוק ההון צריכה לבקר אותה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יופי. מה קורה עם המשכנתה?
עודדה פרץ
או אם ביטוח חיים רגיל או עם ביטוח ללא חיתום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל הוא לא קיבל תשובה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא הבנתם מה הייתה מטרת החוק?
עודדה פרץ
יצטרכו לאכוף את זה שהוא יקבל תוך 15 ימים את - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
מי יאכוף את זה?
שגית אפיק
המצב שונה מהמצב הקיים. עכשיו אדם יקבל בסוף ביטוח. או שהוא יקבל ללא חיתום או שהוא יקבל ביטוח במסלול הרגיל. על זה דיברנו. ככה אני הבנתי את הדברים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל מה יקרה אם הם לא נותנים?
גיא רוטקופף
שהבנקים יתנו הלוואה.
עודדה פרץ
במסלול מהיר ברשות שוק ההון - - -
היו"ר משה גפני
עודדה, בסוף יש משכנתה על פי החוק הזה. בסוף יש ביטוח.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה לא הבנקים. זה חברות הביטוח.
היו"ר משה גפני
יש ביטוח. הבנקים צריכים לתת את המשכנתה מיד.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היא אומרת שלא.
היו"ר משה גפני
מה הבעיה? יהיה ביטוח.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היא אומרת שהיא לא תיתן.
היו"ר משה גפני
היה מדובר שהבנקים יתנו.
עודדה פרץ
היה מדובר שהם יתנו כדי שהם לא יחכו לתשובה של רשות שוק ההון אם הסירוב היה סביר או לא, שיתנו את המשכנתה מהר. אבל לא דובר שיתנו ללא ביטוח בכלל. אם מחייבים את חברות הביטוח להחליט תוך 15 יום - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מחייבים. אנחנו שואלים איפה עכשיו הרגולטור. מי יהיה הרגולטור שיאכוף את זה.
עודדה פרץ
- - - המשמעות היא שזה ביטוח ללא - - - אני לא חושבת שצריך להטיל על הבנקים את זה שחברות הביטוח לא בסדר ולא אוכפים עליהן. צריך לקובע - - - שאם הם לא עמדו בזמן הזה ולא נתנו תשובה תוך 15 יום, אז המשמעות שיש לאדם ביטוח ללא חיתום.
גיא רוטקופף
אני מצטער. איך זה הפך להיות עניין של הביטוח? שהביטוח נכנס פה במקום של הבנקים. העניין פה הוא של הבנקים והבנקים צריכים לקחת אחריות. הבנקים לא יכולים לבוא לפה ולהגיד: אנחנו אנשים טובים ורוצים לעזור - - -
היו"ר משה גפני
גיא, עודדה – רגע. לא יכו להיות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כשהתחלנו בזה אמרתי שצריך להמשיך שם - - -
היו"ר משה גפני
כן. אבל לא יכול להיות חוטא נשכר. אם חברת הביטוח עשתה את מה שהיא צריכה לעשות על פי החוק, אתה צודק – הבנקים לא יכולים לשחק עם העניין הזה. אבל אם החוק מחייב את חברת הביטוח לעשות את הביטוח הזה והיא לא עושה, הרי זו הבעיה, אנחנו נקבע בחוק שאז תצטרך לתת ביטוח רגיל.

אנחנו לא באים בטענות אל מי שעושה את מה שהוא נדרש לעשות. חברת הביטוח לא ביטחה אותו שלא כדין.
שגית אפיק
אלו סמכויות אכיפה, שלי, יכולות להיות לך? הרי החוק אומר: לא יסרב. לא הבנק ולא חברת הביטוח יסרבו לתת את המשכנתה ואת הביטוח.
גיא רוטקופף
תקבע את זה בחוזה. אתם יכולים לקבוע את זה בחוזה.
שגית אפיק
אלו סמכויות אכיפה יש לך. שלי? תגידי לנו אותן.
שלי סבן
אחד, היכולת להטיל עיצום כספי על החברה. עיצום כספי יוצר הרתעה כי על סירוב - - -
שגית אפיק
אבל ישלו רק 24 ימים שהבנק שומר לו את הנתונים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
הוא יפסיד את הדירה.
שלי סבן
אני אומרת שאפשר לחשוב על עוד מנגנונים של אכיפה יחד עם חברות הביטוח, למשל, לשאת את הנזק, אולי החברה יכולה. אני חושבת שכדאי לדבר על זה עם החברה אם יש או אין דבר כזה.
גיא רוטקופף
היום בפעם הראשונה ראינו את הצעת החוק הזו. זה עניין שאפשר לפתור אותו. נפתור אותו בניסוח ביומיים הקרובים.
שגית אפיק
זה לא עניין ניסוחי. זה עניין - - - אני מסכימה אבל אני רק רוצה לחדד את הנקודה, מה שעלה כאן שזה היה חידוש מבחינתי זה שחברות הביטוח זה לא שהן מסרבות ומנמקות אלא שהן פשוט מתעלמות. במצב כזה שאין שום תשובה, לא לטוב ולא לרע, אז החוק לא מעלה ולא מוריד כי הוא לא משנה. גם היום חברות הביטוח מחויבות לתת תושבה והן לא נותנות.
גיא רוטקופף
אני לא חושב שהן לא נותנות.
שגית אפיק
זה מה שעלה כאן.
גיא רוטקופף
אבל זה חלק מהעניין.
היו"ר משה גפני
אבל אם לא נותנות תשובה, צריך שתהיו סנקציות. זה לא יכול להיות.
גיא רוטקופף
נכון. הפיקוח על הביטוח הוא לא חסר שיניים. הפיקוח על הביטוח הוא רשות עצמאית עם הרבה מאוד שיניים ועם סמכויות אכיפה. היום פתאום הם נהיו אלה שלא מסוגלים לאכוף את זה? אני חושב שעל העניין הזה שעלה רק עכשיו, נראה מה הסמכויות הנוכחיות ונראה איך אפשר לתת לזה פתרון. חוץ מזה, החוק הזה גם חוזר. זה הופך להיות חוק שכולו סנקציות על חברות הביטוח.
קארין אלהרר (יש עתיד)
גיא, אם תתנו תשובה, זה עומד לפתחו של הבנק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אתם לא עונים – מה אתה מציע? נאמר שכולם פושעים אבל יש אחד שהוא לא - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני רוצה להציע - - -
היו"ר משה גפני
מיקי, בזה נעשה אותו דבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שב רגע בכיסא שלנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו נקבע שאם הוא לא מקבל תשובה בתוך 10 ימים, הוא יקבל ביטוח רגיל. יהיו חייבים לתת לו ביטוח רגיל אלא אם תבוא בתוך יומיים עם הצעה אחר.
גיא רוטקופף
אני אבוא עם הצעה.
היו"ר משה גפני
רשות שוק ההון חייבת להיכנס לעניין.
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר לכתוב שכל בני האדם יהיו טובי. לכתוב בחוק.
בועז אחד העם
- - - סליחה, כבוד היושב-ראש, למה בקירוב? למה לא - - -
שגית אפיק
זה יורד. הסכום יהיה 300 שקלים לחודש. זה מה שיהיה כתוב.
בועז אחד העם
- - - ההפרש. למה בקירוב?
שגית אפיק
לא תהיה המילה "בקירוב". יהיה כתוב 300 שקלים. לא יהיה כתוב שום דבר חוץ מזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא לשכוח צמוד.
בועז אחד העם
סליחה כבוד היושב-ראש, שוב אני מבקש, תנו מענה לאנשים בסיכון גבוה. אתם הגוף שיכול לתת.
היו"ר משה גפני
בינתיים אנחנו לא יכולים לגמור את החוק הזה.
בועז אחד העם
תשנו את המילים, תשנו - - - תגדיל את מספר הזכאים. בשביל מה אתם פה?
היו"ר משה גפני
הבנתי. אמרת את זה קודם.
אייל לב ארי
"(3) שר הבינוי והשיכון ושר האוצר רשאים לקבוע אמות מידה לקבלת הסיוע האמור בפסקה (1); אמות מידה ראשונות יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת.".
ישראל יעקב הבר
לעניין אמות המידה, אם אפשר להתייעץ איתנו ועם ארגונים שמייצגים אנשים עם מוגבלות.
שגית אפיק
קריטריונים למתן 300 שקלים, אפשר להתייעץ. בהתייעצות עם הנציבות. אמות מידה ראשונות יובאו לאישור ועדת הכספים.
אייל לב ארי
"(ח) נפטר אדם עם מוגבלות או קרוב של ילד שהוא אדם עם מוגבלות בתקופת האכשרה, כמשמעותה בסעיף קטן (ה), כתוצאה מהסיכון הביטוחי, יפעל הגוף הפיננסי בהתאם להוראות המפקח על הבנקים או הוראות הממונה על שוק ההון.".
שגית אפיק
הבעיה שממנה התחלנו היא שככל הנראה אין היום מימושים של הבטוחה, של הדירה. אבל את לא רוצה שאני ארשום את זה בחוק, נכון? לכן תוציאו הנחיות לבנקים כיצד לנהוג וכנ"ל לממונה על שוק ההון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
על כמה תירשם?
עודדה פרץ
אני לא חושבת שיש לנו - - - אני לא חושבת שאנחנו יכולים הוראות שיסתרו - - -
שגית אפיק
אם יהיו לך הוראות. אם יש לך הוראות להוציא, תוציאי. בסופו של דבר רציתי לומר שהסיכון הוא על הבנקים. כמו שאמרנו קודם, בתקופת האכשרה הסיכון הוא על הבנק, נכון?
גיא רוטקופף
לגמרי. זה מוסכם.
שגית אפיק
אבל צריך לכתוב את זה.
גיא רוטקופף
צריך לומר את זה בצורה מפורשת. נפטר אדם בתקופת האכשרה, הבנק - - -
עודדה פרץ
למה צריך לכתוב?
שגית אפיק
למה צריך לומר את זה? זה ברור.
גיא רוטקופף
כי זו מהות של החוק.
עירן פאר
לכן צריך שנתיים ולא שנתיים וחצי.
שגית אפיק
אתה מסכים לרשות את זה ככה: נפטר אדם בתקופת האכשרה ויש לו שאירים סמוכים על שולחנו, הסיכון יהיה על הבנק?
גיא רוטקופף
זו המהות של ההסכם.
שגית אפיק
השאלה אם זה בחוק או לא בחוק. אני רשמתי הוראות כי חשבתי שזה לא נכון לכתוב את זה בחוק.
עירן פאר
למה שזה יהיה בחוק?
היו"ר משה גפני
רשמנו לעצמנו את זה. הלאה.
אייל לב ארי
"(ט) שר האוצר, שר הבינוי והשיכון, הממונה על שוק ההון והמפקח על הבנקים ידווחו לוועדת הכספים של הכנסת בתום שנתיים מיום תחילתו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' ___), התשע"ח–2018 על אופן מימוש ההלוואות לדיור לפי סעיף זה.".
שגית אפיק
אנחנו נוסיף לכאן גם על מספר הסירובים ונפרט. הדיווח צריך להיות מפורט יותר.
אייל לב ארי
"(י) בסעיף זה –

"גוף פיננסי" – גוף מהגופים המנויים בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "גוף פיננסי" בחוק בנק ישראל, התש"ע–2010 , או גוף בעל רישיון למתן שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016 שמציע הלוואות לדיור;"

תחילה

2. תחילתו של חוק זה ביום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018).".
שגית אפיק
במקביל לדיווח תהיה אפשרות לערוך שינויים גם לגבי הסכומים וגם לגבי הקריטריונים וההגדרות של אדם עם מוגבלות.
היו"ר משה גפני
אני חייב לסיים את הישיבה. אני מתייעץ עם החברים בוועדה ואני מתייעץ עם מציעת החוק. יש פה דברים שנצרך לעשות בהם שינויי. אמרנו אותם תוך כדי הדיון ויש פה עוד בעיה שצריך לפתור אותה. לפני עומדות שתי דרכים: דרך אחת היא לעשות עוד ישיבה ולטפל בבעיות האלה; הדרך השנייה היא להצביע עם השינויים שנעשו, לא להביא את זה למליאה, בלי רביזיה. אם תבוא היועצת המשפטית ותגיד שהשנויים שהתבקשו, אחד מהם או כמה מהם, חייבים לחזור לוועדה, אז נחזיר את זה לוועדה אבל בלי רביזיה. נכון?
שגית אפיק
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את מסכימה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
כן. סומכת על היועצת המשפטית.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הצעתה של חברת הכנסת קארין אלהרר - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מבקשת בלוחות זמנים קצרים.
שגית אפיק
בוודאי.
היו"ר משה גפני
- - ואנחנו כולנו שהצטרפנו אליה למשימה החשובה הזאת, עם כל השינויים שנעשו כאן ויכול להיות שיהיה אשר לעשות שינויים מבלי להביא את זה לוועדה ואז האישור של היום יישאר בתוקף. אם יצטרכו להביא את זה לכאן, לא נביא את זה למליאה אלא נחזיר את זה 'קודם לכאן ואנחנו נתקן את הצעת החוק. ייתכן שלא נצטרך להחזיר את זה לכאן.

מי בעד אישור החוק? ירים את ידו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בעד.
היו"ר משה גפני
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 17) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ז–2017, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
פה אחד.
היו"ר משה גפני
אני מברך אותך, חברת הכנסת קארין אלהרר, על החוק הזה. זה מוריד כתם מהחברה הישראלית. זה דבר שהיה כמעט – לא חשוב. העיקר שזה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
תודה רבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רוצים להודות בשם הוועדה לכל מי שתרם לעניין הזה משוק ההון והאוצר, הבנקים, אגוד חברות הביטוח. אנחנו באמת רואים בשמחה שאפשר גם לעשות - - -
היו"ר משה גפני
כמו תמיד אני שוכח. שגית, אני מודה לך על שהתאמצת על העניין הזה. אני מודה לבנק ישראל. אני מודה לבנק הפועלים– אני מבקש שיקליטו אותי בגלל שזה נראה לי משונה לגמרי – אני מודה לבנק הפועלים, אני מודה לשוק ההון, אני מודה לאגף התקציבים, אני מודה לחברות הביטוח, גיא רוטקופף.
גיא רוטקופף
אני מקליט.
היו"ר משה גפני
למי לא הודיתי?
שגית אפיק
לאגף תקציבים הודית?
היו"ר משה גפני
לאגף תקציבים, בטח. אמרתי. אבל אל תגידו את זה. לחשכ"ל, כמובן. תודה רבה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, הגעתי עם הצעת החוק הזאת ואני חייבת לומר שלולא ההתגייסות שלך, אדוני, אני לא בטוחה שהיינו נמצאים בנקודה הזאת. אני רוצה להודות לך באמת מעומק הלב בשמם של כל אותם אנשים שבאמת זקוקים לחוק הזה וממתינים לו. תודה רבה ואני מאוד מקווה שהתודות לכל השותפים לא היו מוקדמות מדי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. קארין, אני מודה לך. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים