ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/05/2018

חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-21OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 613

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ח (08 במאי 2018), שעה 8:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018 (מ/1217)
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יעקב אשר

לאה פדידה
חברי הכנסת
סעיד אלחרומי
מוזמנים
ענת אסרף - מפקחת ארצית על הבחירות, משרד הפנים

רון אלמוג - לשכה משפטית, משרד הפנים

עמי ברקוביץ - ממונה חקיקה יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ביאן ותד - רפרנטית תעסוקה באגף תקציבים, משרד האוצר

עדי נוי - ס' יועמ"ש איו"ש, משרד הביטחון

אילנה גימפלסון - קצינת ייעוץ במדור פנים, משרד הביטחון

יצחק בקר - עוזר בכיר ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

חיאם קעאדן - סמנכ"ל מגזר ערבי, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - עורכת דין, מרכז השלטון המקומי

לירון דורון לוי - רמ"ט היו"ר, מרכז שלטון מקומי

שמואל שפט - ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים

עופר בן-אליעזר - ראש מועצת רמת ישי

מורן ישראל - יו"ר, זה מקומי - המפלגה המקומית הישראלית
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018, מ/1217
היו''ר יואב קיש
שלום, אני פותח את הדיון. אנחנו דנים בהמשך הכנת החוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018, לקריאה שנייה ושלישית. אני אתחיל עם כמה דברים כלליים. ראשית, אני בדרך כלל לא נוהג לעשות ישיבות ב-08:00 בבוקר. עשיתי את זה, כי אחרת לא הייתה ישיבה השבוע. גם הייתה בקשה של משרד הפנים שהנושא מאוד דחוף. אני משתדל כשאני יכול כן להתחשב במשרד הפנים, לכן עשיתי את זה. מצד שני, יש לזה מחיר. המחיר בצד השני זה שאני רוצה לסיים את ההקראה ואת החקיקה היום, אבל אני לא אלך עכשיו לשינויים דרמטיים. אנחנו נעביר את כל השינויים הטכניים שרציתם. אני לא אלך פה לאיזה שהוא מהלך שנוי במחלוקת. אם יש לכם מהלכים שנויים במחלוקת, ייתכן והם יידחו, את זה אני אומר לכם כבר עכשיו. מה שהיה בסעיף 12 בהקראה הקודמת, אם עדיין ייראה שנוי במחלוקת, אנחנו כנראה לא ניכנס לזה. אני כן רוצה לאפשר לסיים את החקיקה. הבנתי שמדובר בלחץ של לוחות זמנים, לכן קבעתי. אני רוצה רגע לשמוע מאיו"ש איך הנושא של החקיקה הזאת יקודם בבחירות המקומיות ביהודה ושומרון. בקשה.
עדי נוי
אנחנו לא הכרנו את החקיקה הזאת עד בערך לפני שבוע-שבוע וחצי כשקיבלנו את הטיוטה הזאת מיועמ"ש משרד הפנים. אנחנו השבנו להם שכדי שנוכל לטפל בזה צריך שסגן הביטחון יתעדף את זה בתוך תכנית העבודה שלו. אני לא יודע אם הם כבר פנו אליו או לא פנו אליו. הגורם שאותנו מנחה זה סגן שר הביטחון. יש לו תכנית עבודה שאנחנו צריכים לעמוד בה, לא לטפל בשום דבר אחר שלא נמצא בה. אם יש משהו דחוף, וזה קרה בשנה האחרונה בענייני - -
היו"ר יואב קיש
אתה מדבר על המסלול של צו אלוף.
עדי נוי
כן. זה המסלול שאני מכיר.
היו"ר יואב קיש
וכרגע זה לא בתכניות העבודה שלך.
עדי נוי
יש לנו תכנית עבודה שנקבעת על ידי סגן השר. הוא יכול לשנות. כבר היו שני תיקוני בחירות השנה.
היו"ר יואב קיש
את זה אני מבין. סגן השר מודע לעניין, הוא כבר מכיר את זה?
עדי נוי
מה שאני מכיר זה שסגן השר אישר, הוא הכניס לתוך תכנית העבודה בסדר עדיפות עליון שני תיקוני בחירות קודמים. אחד כבר נחתם, שזה השוואת מועדי הבחירות בין המועצות המקומיות והאזוריות. השני שהוא הכניס לתכנית העבודה זה הנושא של הצבעת חיילים. קיבלנו בקשה להכניס אותו לפני כמה חודשים. הוא נמצא בשלב של טיוטה מתקדמת בתוך תכנית העבודה. לגבי התיקון הזה, אני לא יודע אם הוא נכנס עדיין לתוך תכנית העבודה.
היו"ר יואב קיש
יש שתי דרכים נוספות, תגיד לי אם אתה מכיר, שאפשר להוסיף את זה בלי לחכות לצו אלוף. אתה בדקת את זה בהמשך להנחיה של יועמ"ש של הכנסת?
גלעד קרן
כן. ההנחיה של היועמ"ש אומרת שמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים צריכה להתייחס לנושא הזה במהלך הליך החקיקה.
היו"ר יואב קיש
מה טוענת מחלקת ייעוץ וחקיקה?
עדי נוי
אנחנו עוד לא התחלנו עבודה על זה, לכן אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל יכול להיות שחלק מתיקוני החקיקה באיו"ש מוחלים אוטומטית כי יש חוקים באיו"ש - -
היו"ר יואב קיש
אני יודע, בגלל זה אני שואל. אל"ף, אתה צודק, שנינו יודעים את זה שיש חוקים שכבר חלים באיו"ש וכל תיקון בהם נמצא וחל אוטומטית, כמו ביטוח לאומי ודברים כאלה.
עמי ברקוביץ
בבחירות לכנסת זה כך.
היו"ר יואב קיש
אז לדעתי גם החוק הזה צריך להיות.
עמי ברקוביץ
המצב הוא שלא.
היו"ר יואב קיש
אפשר לתקן את זה?
עמי ברקוביץ
אני לא חושב.
היו"ר יואב קיש
למה לא? אם החוק של הבחירות לכנסת חל אוטומטית, למה שהחוק הזה לא יחול?
רון אלמוג
לשכת השר פנתה לסגן שר הביטחון. כרגע זה עוד לא נמצא בתכנית העבודה כי זה עוד לא עבר בכנסת, אבל סגן שר הביטחון מסר ללשכת השר - -
היו"ר יואב קיש
זה בסדר, זה הבנתי. זה הפתרון במסלול צו אלוף.
רון אלמוג
פנינו לסגן השר. סוכם איתו שכשזה יועבר בכנסת, כשזה יאושר, זה ייכנס בעדיפות ראשונה לתכנית העבודה. זה בדרך של צו אלוף, כששם זה תלוי ביועמ"ש איו"ש, אם זה ייעשה בדרך של העתקה או החלה אוטומטית. כרגע אין תחולה אוטומטית.
היו"ר יואב קיש
תחולה אוטומטית זו לא החלטה של אלוף, תחולה אוטומטית זה הגדרה של חוק שהכנסת מגדירה.
רון אלמוג
בצו האלוף אפשר להעתיק את ההוראות, אפשר להחיל את החוק.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. זאת אומרת, זו החלטה של צו אלוף על ההחלה האוטומטית?
רון אלמוג
כן.
עדי נוי
אדוני היו"ר, מכיוון שהחוק של הכנסת הוא חוק פרסונאלי, אז הוא חל אוטומטית על כל אזרח גם כשהוא באיו"ש. לגבי רשויות מקומיות באיו"ש, אז יש צו אלוף שנקרא "צו המועצות האזוריות" או "צו המועצות המקומיות". חלק מהחוקים של הכנסת כן מוחלים שם באמצעות צווי אלוף ספציפיים. אנחנו מתקנים את התקנות.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שזה לא חל פרסונאלי.
עדי נוי
זה לא פרסונאלי. זה חוק שרלוונטי לרשויות המקומיות, לא לאנשים, לכן זה ידרוש, לפחות נכון להיום, תיקון של צו אלוף. התיקון לא נראה לי מורכב מידי.
היו"ר יואב קיש
יש דרך אחרת? אלעד, אני מבקש שתבדוק אצלנו אם יש דרך אחרת. אם כן, נעשה את זה עכשיו. אם לא, נשאיר את זה.
מורן ישראל
משהו מאוד חשוב, פנינו איתו למפקחת הארצית על הבחירות וגם הוגשה הסתייגות בפעם הקודמת. קיימת אנומליה היום בחוק שלא מאפשרת לנו כמפלגה להתמודד בבחירות המקומיות. נאמר לנו, נזרק לנו לאוויר: "תתמודדו כרשימה עצמאית", אבל כמו כל מפלגה, כמו שאתה יודע, יש לנו סניפים. במידה והסניפים שלנו יתמודדו באופן עצמאי, המפלגה לא תוכל לקיים כל קשר תקציבי בינה לבין - -
היו"ר יואב קיש
תסביר לי עוד פעם, אתם מפלגה - -
מורן ישראל
שאין לה ייצוג בכנסת.
היו"ר יואב קיש
היא רוצה להתמודד, או שלצורך העניין היא בהקמה?
מורן ישראל
היא רוצה להתמודד בבחירות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
ועכשיו אתם אומרים: "למרות שאנחנו עוד לא בכנסת, אנחנו רוצים כסיעה להתמודד".
מורן ישראל
אנחנו רוצים להתמודד כסיעת אם לסיעות בנות ברשויות שונות. בחלק מהיישובים יש לנו כבר נציגות קיימת, חברי מועצה מכהנים שבחרו להצטרף למפלגה שלנו. הבעיה כיום זה שההגדרה של מפלגה, לפי חוק הבחירות - -
היו"ר יואב קיש
זה רק מה שקיים?
מורן ישראל
זו רק מפלגה שיש לה ייצוג בכנסת.
היו"ר יואב קיש
אם אורלי לוי רוצה להתמודד כמפלגה שאין לה עוד נוכחות בכנסת בבחירות המקומיות, אסור לה?
מורן ישראל
זו שאלה לגבי אורלי לוי, כי לה ספציפית יש ייצוג בכנסת.
היו"ר יואב קיש
היא לא מכהנת כמפלגה.
מורן ישראל
מפלגה או סיעה. אם היא נחשבת כסיעת יחיד, לדעתי יש לה את האופציה הזאת. אם משה בוגי יעלון, שיקים מפלגה, ירצה להתמודד בבחירות המקומיות לפני שיהיו בחירות ארציות, הוא לא יוכל לעשות את זה.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
מורן ישראל
כי אין לו ייצוג בכנסת. זה במידה והוא רוצה להתמודד כמפלגה.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה עוד לא מפלגה, עוד לא נבחרת.
מורן ישראל
מפלגה, וזה על פי חוק המפלגות, זו מפלגה שנרשמה אצל רשם המפלגות. נרשמנו, יש לנו סניפים, אנחנו מעוניינים להתמודד. במידה והרשימות שלנו יתמודדו כרשימות עצמאיות, אני לא אוכל לתמוך. במידה ואני אתן שקל, יחשיבו את זה כתרומה מתאגיד לרשימה עצמאית. אם תפתרו את הנושא הכלכלי כך שאני אוכל להיות סיעת אם לאותן סיעות בנות, מצוין.
היו"ר יואב קיש
בוא נשמע התייחסות של היועץ המשפטי.
גלעד קרן
ההתייחסות שלך היא יותר לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) מאשר לחוק שלפנינו.
מורן ישראל
גם וגם, כי כרגע אין שום דרך.
גלעד קרן
אתה דיברת על מניעה להתמודד. החוק הזה לא מונע ממך להתמודד, אמנם לא כמפלגה אלא כרשימה. החוק שעוסק בבחירות לא מונע ממך להתמודד. אתה מדבר על בעיית מימון, שהיא בעיה שקיימת בחוק רשויות מקומיות (מימון בחירות). זה לא חוק שהוא כרגע על השולחן שלנו. אני מסכים שבחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) יש אי שווין אינהרנטי בין מפלגות קיימות לרשימות עצמאיות.
היו"ר יואב קיש
אם אני מצליח לסכם את מה שהבנתי משניכם, אז המצב הוא מפלגה שעדיין אין לה ייצוג בכנסת יכולה להתמודד לפי החוק הזה ברשויות המקומיות, לא לממן.
מורן ישראל
לא, היא לא יכולה.
גלעד קרן
היא יכולה להתמודד כרשימה.
היו"ר יואב קיש
רשימות עצמאיות. שנינו מבינים שהבעיה זה המימון.
מורן ישראל
לא, זה הרישום. אני כמפלגה לא יכול להתמודד. אתה כמפלגה יכול להתמודד בבחירות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
נשים את המימון בצד, נתעסק רק ברישום.
מורן ישראל
שים את המימון בצד. אני לא יכול להירשם כמפלגה בבחירות המקומיות.
גלעד קרן
אני אשמח לשמוע מה ההבדל. אם אין בעיה של מימון, מה ההבדל אם אתה רץ כרשימה שקוראים לה איקס או כמפלגה שקוראים לה איקס בבחירות לרשויות המקומיות?
מורן ישראל
אני הסברתי לך. אם עכשיו יש לנו תקציב שנאסף - -
היו"ר יואב קיש
אמרת שהמימון הוא לא בעיה.
מורן ישראל
אני לא מדבר על המימון של הממשלה ומה אתם מצפים.
היו"ר יואב קיש
לא קשור. לא הבנת את ההגדרה שלי. שים את כל נושא הכספים, כולל העברת כספים - -
מורן ישראל
אין כסף.
היו"ר יואב קיש
לא שאין כסף.
מורן ישראל
הבנתי, אני שם אותו בצד.
היו"ר יואב קיש
אני מבין שיש בעיה. שים אותו בצד.
מורן ישראל
אני נותן לך את הרציונל. נניח שיש לנו סניפים ב-10 יישובים ברחבי הארץ. נניח והסניפים רוצים לרוץ עם השם "זה מקומי" בדיוק כמו שהליכוד רץ עם השם. אנחנו רוצים להישאר עם השם "זה מקומי". במידה והם לוקחים את השם "זה מקומי", האם זה מוניטין שנתרם על ידי המפלגה לאותה סיעה מקומית, האם זו תרומה של תאגיד? אנחנו רוצים להגיש רשימות בנות וסיעות בנות, יש לנו חברי מועצה מכהנים, איך אנחנו נרשמים? אני רוצה להתמודד כמו שאתה מתמודד.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שהכסף זו בעיה אחרת, צריך לטפל בה בדרך אחרת.
מורן ישראל
נכון, זו גם בעיה שצריך לטפל בה, אבל קודם יש בעיה מהותית של חוסר שוויון ביכולת שלי להתמודד.
היו"ר יואב קיש
משרד הפנים, יש לכם תשובה? עזבו את הכסף, אפס אירועי כסף, רק את העניין שהוא רוצה שהמותג יהיה זהה בכל הארץ. יש לו מניעה לעשות את זה?
רון אלמוג
אין לו מניעה להשתמש בשם. אם יהיו באותה רשות מקומית שתי רשימות שיתחרו על אותו שם, מנהל הבחירות יצטרך להכריע מי זכאית מביניהן לשם, בין השאר לפי גודלה של המפלגה.
היו"ר יואב קיש
השאלה אם יש בעיה להוסיף איזה סעיף שאומר שמפלגה שאין לה ייצוג עדיין בכנסת, או שלא היה לה ייצוג בכנסת, תוכל לפעול, להתמודד בבחירות המקומיות בצורה ארצית תחת המותג של אותה מפלגה, משהו כזה.
רון אלמוג
כרגע בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) אין שום מעמד למפלגה שהיא לא בכנסת. יש מעמד לסיעות הכנסת ולמפלגות שיש להן ייצוג בכנסת. אין שום מעמד עודף למפלגה, היא מתמודדת כמו כל רשימה חדשה.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שיכול להיות שהבעיה שיש הרבה מפלגות.
רון אלמוג
מסכים. צריך לאסוף רשימה של 200 תומכים באותה רשות מקומית שמגישים מטעמם את הרשימה.
היו"ר יואב קיש
אתה מבין את הבעיה שהוא מתאר פה?
רון אלמוג
התסריט שבו באותה רשות מקומית מישהו אחר ירצה "לגנוב" להם את השם ולהשתמש בו - יש לזה פתרון. מנהל בחירות בסוף יכריע. אם יש מפלגה ארצית שיש לה זיהוי ארצי, סביר להניח שהוא ייתן לה את העדיפות בשם, אם באמת תהיה מריבה על השם "זה מקומי" באחת הרשויות.
היו"ר יואב קיש
אז מה אתה מציע לעשות? לא לגעת? יש לכם רעיון לשינוי שכן אפשר לעשות?
רון אלמוג
שוב, זה למעט המימון. מבחינת ההתמודדות אנחנו לא חושבים שיש כאן איזה שהוא קושי. אם נגיע למצב שבו שתי רשימות נאבקות על אותו שם, למנהל הבחירות יהיה מנגנון להכריע ביניהן. אם יש כאן מפלגה ארצית, זה נותן לה יתרון.
היו"ר יואב קיש
אפשר להוסיף סעיף שברישום, במידה ויש ויכוח על שם, יינתן תעדוף לרשימה מקומית שמייצגת מפלגה, משהו כזה? הרי אם אין בעיה של שם, אין בעיה. אם תהיה בעיה של שם, צריך לתת תעדוף למפלגה קיימת.
מורן ישראל
הסיפור הוא לא רק שם.
היו"ר יואב קיש
אני יודע.
מורן ישראל
הוא גם לא רק כסף. הוא סיפור של מה מערכת היחסים, באיזו מסגרת אנחנו רצים. היום במסגרת החוק יש רשימה, יש סיעה, יש רשימה בת, סיעה בת וסיעה אם.
היו"ר יואב קיש
בעיני זה נושא מעניין.
מורן ישראל
הוא עניין חוקתי לבחירות הקרובות.
היו"ר יואב קיש
ברור שהוא רלוונטי גם לבחירות הקיימות. הוא נושא חדש, הוא לא עלה - -
מורן ישראל
יש הסתייגות על זה.
היו"ר יואב קיש
של מי ההסתייגות?
מורן ישראל
של חברת הכנסת יעל פארן. היא הגישה בישיבה הקודמת.
היו"ר יואב קיש
נדבר על ההסתייגות אחר כך.
עופר בן-אליעזר
צריך להיזהר שלא יהיה מצב שיירשמו מפלגות שלא התמודדו לכנסת.
מורן ישראל
צריך להיזהר ממצב שבו מפלגות לא יוכלו להתמודד במדינת ישראל באופן שווה, להיזהר ממצב שרק מפלגות שיש להן ייצוג בכנסת יוכלו להתמודד.
היו"ר יואב קיש
עופר, נושא חדש, אנחנו לא מדברים עליו עכשיו. האם בסעיף 12 יש לכם הצעה לנוסח חדש?
רון אלמוג
לא מעבר למה שנדון.
היו"ר יואב קיש
זה סעיף שעושה שינוי בהתמודדות, במידה ויש בעיות בכל מיני ועדות. הייתה התנגדות של חבר הכנסת יעקב אשר.
רון אלמוג
אנחנו רוצים לחזור לפסקה (21)(ב)(א1) לגבי ועדת קלפי מיוחדת שסופרת קולות חיילים. אנחנו הצענו שתהיה ועדת קלפי של שלושה. בדיון עלתה טענה שגם ברשויות גדולות יש 5,6 סיעות, לכן אפשר לתת ייצוג לכל חבר סיעה. בדיון הסכמנו לזה, אבל אחר כך בדקנו את הנתונים. גם ברשויות בינוניות יש בין 10 ל-16 סיעות בכל רשות מקומית. לתת חבר אחד לכל סיעה בוועדת קלפי - זה עדיין 16 אנשים שיושבים וסופרים פיזית פתקים. אנחנו מבקשים לחזור לנוסח הקודם, לנוסח של ועדה של שלושה, כאשר כל הרשימות האחרות הן משקיפות בוועדה. הן יכולות לפקח על הספירה, אבל טכנית הספירה נעשית על ידי שלושה נציגי הסיעות הגדולות ביותר.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
מי בוחר את 3 הסיעות?
היו"ר יואב קיש
מי התנגד לזה בדיון?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני התנגדתי.
היו"ר יואב קיש
מי בוחר את 3 הסיעות?
רון אלמוג
ועדת הבחירות. ועדת הבחירות מורכבת מהנציגים של כל סיעות המועצה. היא בוחרת את 3 הסיעות.
היו"ר יואב קיש
ואם במקום 3 נעשה 5 כדי שיהיה קצת יותר רחב?
רון אלמוג
אפשר גם 5.
היו"ר יואב קיש
נראה לך הגיוני 5 סיעות? השאר משקיפים.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
אז נעשה את זה 5, כאשר השאר משקיפים. שלא יהיה 16, כי אני מבין שזה מספר בעייתי.
גלעד קרן
(23) בסעיף 84ט –

בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המילים "שליד הרשויות" יבוא

"ועדת קלפי מיוחדת שמונתה לפי סעיף 82(א1) (בפרק זה – ועדת קלפי

מיוחדת) תהיה אחראית לקבלת המעטפות של אלה שהצביעו בקלפיות

לאסירים, לבדיקת קולותיהם ולספירתם; מיון המעטפות של אלה

שהצביעו בקלפיות כאמור והעברתן לוועדת הקלפי המיוחדות שמונו

ברשויות";

בסעיף קטן (ב), במקום "לוועדת הבחירות" יבוא "לוועדת הקלפי

המיוחדת";

בסעיף קטן (ד), לפני "חברי ועדת הבחירות" יבוא "חברי ועדת

הקלפי המיוחדת" ובמקום "לדעת ועדת הבחירות" יבוא "לדעת

ועדת הקלפי המיוחדת";

(24) בסעיף 84י –

בסעיף קטן (א), במקום "ועדת הבחירות" יבוא "ועדת קלפי

מיוחדת";

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) על חתימת הפרוטוקול ועל הערות לפרוטוקול יחול הוראות

סעיף 64(ב).";
רון אלמוג
אלה תיקונים טכניים שנובעים מהשינוי של ועדת הקלפי המיוחדת. כשהקמנו את ועדת הקלפי המיוחדת - -
היו"ר יואב קיש
עם החמישה חברים?
רון אלמוג
כן.
היו"ר יואב קיש
זה לפי גודל הולך? מי קובע מי החמישה?
רון אלמוג
ועדת הבחירות מורכבת מנציגי הסיעות במועצה. הם בוחרים חמישה. זה כמו שהם בוחרים ועדת קלפי רגילה בכל מקום אחר.
היו"ר יואב קיש
זה טכני לחלוטין. בוא תמשיך.
גלעד קרן
(25) אחרי סעיף 97ב יבוא:

"הארכת מועדים 97ג (א) כל מקום שחוק זה קובע שפעולה מסוימת תיעשה

מספר מסוים של ימים לפני יום הבחירות, רשאי שר

הפנים, לא יאוחר מהיום ה-100 שלפני יום הבחירות,

אם ראה סיבה מספקת לכך, להאריך את המועד לאותה

פעולה עד לחמישה ימים נוספים; הודעה על החלטה

כאמור תפורסם ברשומות.

ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עתירות וערעורים

לפי חוק זה."
רון אלמוג
זה תיקון מהותי חדש שאנחנו מבקשים להוסיף. אנחנו רוצים לתת סמכות לשר הפנים לתקן מועדים לאורך הבחירות. כדי לא לפגוע בהסתמכות של רשימות ומועמדים, הוא יעשה את זה לפני יום ה-100 שלפני יום הבחירות. יש סמכות דומה בכנסת לוועדת הבחירות המרכזית. הוספנו את המגבלה של ה-100 יום שלא קיימת בכנסת.
היו"ר יואב קיש
ברגע שהוא חצה את ה-100 יום לפני, הוא לא יכול לתת שום הארכה. אם זה לפני ה-100 יום, אתה נותן לו את הגמישות של להאריך עד חמישה ימים.
רון אלמוג
ההחלטה מתקבלת 100 ימים לפני הבחירות. הוא מאריך מועדים שנמצאים בתוך תקופת ה-100 ימים, אבל הוא מודיע על זה מראש כדי שיוכלו להיערך.
גלעד קרן
הוא יכול מראש להגיד: השנה, במקום 50 ימים יהיו לך 55 ימים להגיש משהו.
היו"ר יואב קיש
לתת גמישות. זה גם עד חמישה ימים.
רון אלמוג
ולהודיע מראש, כדי שכולם יוכלו להיערך בהתאם.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לבחון עכשיו אם אפשר להוסיף משפט שאומר שתיקון זה יחול על כל הרשויות שמתוקצבות מתקציב המדינה. אז אני פותר את הבעיה, לא צריך צו אלוף, לא צריך כלום. אני מבקש שתבדקו ותתנו לי תשובה אם זה אפשרי. כבר עשו את זה בחוקים אחרים. יש את זה בתיקונים אחרים. אנחנו חוסכים את כל העבודה שאני לא יודע אם תקרה או לא תקרה. אני לא רוצה להפלות פה לרעה את הרשויות ביהודה ושומרון. תרשמו לעצמכם להוסיף תיקון: תיקון זה יחול על כל הרשויות שמתוקצבות מתקציב המדינה. תבדקו ותחזרו אלי.
גלעד קרן
סעיף 2 מתקן את חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם). זה סעיף מהותי ביותר, לדעתנו גם בעייתי ביותר. פסקה (2) עוסקת במועמד שזכה ב-75 אחוז מהקולות אבל הרשימה שלו לא זכתה במנדט. כאן יש הצעה של הממשלה שאומרת שגם אם מועמד זכה ב-74.9 אחוז מקולות הבוחרים בבחירה ישירה והרשימה שהוא רץ בראשה לא זכתה במנדט, הוא יצטרך להתמודד בסיבוב השני.
היו"ר יואב קיש
מישהו רוצה להסביר לי את ההיגיון של זה?
רון אלמוג
הבחירות למועצות הרשויות הן בחירות יחסיות כמו הבחירות לכנסת. כל רשימה מקבלת חלק יחסי של מנדטים במועצה. יש סעיף שנועד למקרי קיצון בהם ראש הרשות מתמודד ברשימה ולא הצליח להגיע למנדט שלם. כדי לפתור את הבעיה שראש רשות מכהן לא נמצא במועצה, יש סעיף בחוק שאומר שבמקרה כזה ראש הרשות יצטרף כחבר נוסף. בשני דוחות של מבקר המדינה נמצא שיש תופעה של ראשי רשויות שמריצים רשימות מלאכותיות שכמעט לא משיגות קולות - חלק מהמקרים אפילו אפס קולות - כדי להשיג את המנדט הנוסף. אז יש רשימה אחת שמתמודדת בבחירות היחסיות, מקבלת את החלק היחסי שלה מקרב ציבור הבוחרים, כאשר ראש הרשות מקבל דרך הרשימה המלאכותית שלו מנדט נוסף למרות שהציבור בבחירות למועצה לא בחר בו. ככה יש עיוות של היחסיות של הבחירות. מבקר המדינה העיר בדוחות שזה ניצול לרעה של הסעיף בחוק, וזה בגלל מקרים שראש רשות זכה באלפי קולות בבחירות הישירות בלי שהוא הצליח להשיג אפילו קול אחד, כלומר, אפילו הוא עצמו לא הצביע עבור הרשימה שהוא עומד בראשה.
היו"ר יואב קיש
איפה זה, באיזה רשויות זה קרה?
רון אלמוג
יש כאן רשימה. מתוך הדוח של המבקר: זרזיר, טמרה, כבר יאסיף, כבר מנדה, שפרעם וכו'. אלו רשימות שבהן היו אפס קולות לראש הרשות.
היו"ר יואב קיש
כולן מהמגזר.
רון אלמוג
יש רשויות שהן לא מהמגזר, למשל בית דגן, יבנאל, שזכו למספר ספור של קולות.
היו"ר יואב קיש
למה ההצעה הזאת תפתור את זה?
רון אלמוג
ההצעה הזאת נותנת תמריץ שלילי לראש רשות להריץ רשימות כאלו, בי הוא מגיע לסיבוב שני ועלול להפסיד את הבחירות. עשינו גם רף של 75 אחוז.
היו"ר יואב קיש
אתה משאיר עדיין את המצב שאם אין לו - - ?
רון אלמוג
המנדט הנוסף הזה עומד לבחירות של הציבור, כלומר, בסיבוב השני עומד ראש הרשות והמנדט הנוסף. הציבור בסוף יכריע אם הוא רוצה לעוות את היחסיות ולהעניק את המנדט הנוסף. בסיבוב הראשון הציבור עוד לא מודע לכל התוצאות. בסיבוב השני הוא מודע לכך שעומד כאן על הכף מנדט נוסף מעבר למה שהוא בחר בסיבוב הראשון למועצה. הוא מחליט אם לתת את זה לאותו ראש רשות.
עופר בן-אליעזר
אני לא מצליח להבין את הלוגיקה במה שדיבר פה משרד הפנים. ברגע שבאתי לסיבוב הראשון ושמתי פתק לראש הרשות, לא לרשימה, מראש ידעתי מה אני הולך לעשות. מה ההבדל בין זה לבין ההצבעה אחרי זה, הרי בכל מקרה אני מצביע רק לראש הרשות? אתה לא מתקן שום דבר.
היו"ר יואב קיש
אתה רק עושה בחירות כפולות ומיותרות.
עופר בן-אליעזר
בדיוק.
מירה סלומון
ומשתק את הרשות המקומית.
היו"ר יואב קיש
ומשתק לעוד שלושה חודשים.
מירה סלומון
בעולם שבו המחוקק נתן דעתו בבחירות המרכזיות וחוקק את החוק הנורבגי בשמו העממי - בזה הוא נתן יתרון מסוים לשרים שהם לא חברי כנסת להעביר חוקים ממשלתיים שלא עוברים הכנה בוועדת בקריאה ראשונה, אלא מגיעים ישר לקריאה שנייה ושלישית להכנה. כאן בא המחוקק ונתן יתרון מסוים. כאן אפילו אין בחירות ישירות. בבחירות המקומיות יש לנו ראש רשות שנבחר בבחירות ישירות, הוא קיבל את אמון הציבור בבחירות הישירות באופן אישי, גם אם הרשימה שאיתה הוא רץ לא קיבלה את אמון הציבור. אין שום סיבה להגיע למצב של סיבוב שני שמשתק את הרשות המקומית. גם כך עוד זמן ממושך לפני הבחירות הרשות משותקת - אסור לה לעשות למכרזים, להיכנס למכרזים חדשים, אסור לה להתנהל בצורה מסוימת לפני הבחירות. עוד אחרי הבחירות סיבוב שני? אנחנו חושבים שהתועלת, שספק אם היא קיימת, מועטה לעומת הנזק.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שיש פה סנקציה מאוד דרקונית, מאוד קשה לגבי אדם שנבחר וחייב 75 אחוז. זה עיוות של רצון הבוחר, זה עיוות של רצון האנשים כשאנחנו מבקשים ששני שליש מיישוב מסוים יבחר בראש עיר בכדי שימשיך לכהן. מה אם הוא נבחר ב-70 אחוז, ב-72 אחוז? זה דבר לא נורמטיבי. אני חושב שאפשר להטיל סנקציות, ואני אתן לך טיפ בקשר לסנקציות. יש את יושב-ראש המועצה. אם משרד הפנים רוצה לטפל בסוגיה הזאת ספציפית, אפשר להכניס סעיף שאומר שמי שנבחר והרשימה שלא לא נבחרה לא יכול לכהן כראש מועצת העיר. זה דבר אפשרי. בהרבה רשויות מקומיות היום ראש העיר הוא לא ראש המועצה. אני חושב שאין לזה מקום בסעיף הזה.
יצחק בקר
לגבי העניין של ההרכב וכמה מההשלכות, אנחנו לא מביעים דעה לגבי פתרון כזה או אחר.
היו"ר יואב קיש
אתם חייבים להתייחס לפתרון.
יצחק בקר
צריך להבין קודם את הבעיה.
היו"ר יואב קיש
הבעיה הוסברה היטב.
יצחק בקר
זה לא רק זה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
דרך אגב, אנחנו לא רואים בזה בעיה.
יצחק בקר
לכן אני פה.
היו"ר יואב קיש
הם רואים בזה בעיה, מבקר המדינה רואה בזה בעיה.
יצחק בקר
דבר ראשון, לגבי ההרכב. יש 27 ראשי מועצה מכהנים שאכן היו במצב שהסיעה שלהם לא הגיעה למנדט אחד. הם גם טענו שבכלל לא היו להם הוצאות בבחירות האלו, הם לא הגישו דוחות למבקר המדינה, לכן גם ההתנהלות הכספית לא משתקפת על ידנו ולא בפני הציבור.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שאותו ראש מועצה לא מבוקר?
יצחק בקר
הוא אומר: אני הייתי ראש סיעה שקיבלה חמישה קולות, אני בכלל לא הוצאתי הוצאות, ולמרות זאת הגעתי לארבעים ומשהו אחוזים ונבחרתי כראש מועצה.
היו"ר יואב קיש
זו בעיה אחרת. את זה לא תיארתם כבעיה.
מירה סלומון
הוא לא בזבז כספי ציבור וזכה באמון הציבור?
היו"ר יואב קיש
לא הבנת מה שאמרתי.
יצחק בקר
הוא לא הוציא כסף משלו.
היו"ר יואב קיש
אמרתי משהו אחר. כל מה שהם נתנו כהסבר לא רלוונטי למה שנציג מבקר המדינה אמר עכשיו. מה שנתתם כהסבר לא רלוונטי בעיני. אני נוטה להסכים עם הדעה של השלטון המקומי. מבקר המדינה אומר משהו אחר. הוא אומר שמכיוון שהוא לא זכה במנדט אז הוא לא מגיש דוח, ואז כל הכספים שהוא גייס - -
יצחק בקר
הוא אומר שהוא לא גייס כלום.
היו"ר יואב קיש
אתה יכול לבדוק את זה.
יצחק בקר
או שהוא מצהיר שלא היו לו בכלל.
היו"ר יואב קיש
אם הוא שיקר בכך שהוא אמר שהוא גייס, אתה יכול לראות את זה. מה הבעיה?
יצחק בקר
הבעיה היא שסיעת האחות שקיבלה שלושה מנדטים ורצה איתו, תמכה בו, והיא הסיעה האמיתית שלו - -
היו"ר יואב קיש
אז הכל משם, כל הכספים שם. תהיה לך בקרה שם.
יצחק בקר
ואז אנחנו במצב, כמו שנאמר פה, כאילו מדובר בתרומה מסיעה לסיעה. הוא אמר: אני בעשייה שלי לא מוציא כלום, אבל מי שמהדהד את המוניטין שלי ומי שמפטם אותי כדי להיות ראש מועצה זו סיעה אחרת, שם הם מקבלים.
היו"ר יואב קיש
עם כל הכבוד, יש גם מקרים בהם הליכוד מתמודד ברשימה ותומך בנציג אחר לרשות. הוא יכול להחליט אם הוא מממן או לא מממן.
יצחק בקר
נכון, אבל לא בצורה מלאכותית שבה מי שעומד כראש מועצה אומר: לי לא היו הוצאות בכלל.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שהוא צודק. יכול להיות שבאותה סיעה לא היו לו הוצאות. אתם צריכים לבדוק אם בסיעה המהדהדת, כמו שקראת לה, ההוצאות שהיו התקבלו כדין ויצאו כדין. זה בסדר גמור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא יכול להעביר מסיעה לסיעה.
היו"ר יואב קיש
נכון.
יצחק בקר
אבל זאת הטענה, זה המצב.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לכם מה אני חושב.
יצחק בקר
אני אגיד רק לגבי העניין של 75 אחוז. אני מסכים זה נראה מוזר שיהיה סיבוב שני. מצד שני, המצב הנתון כיום הוא כזה שאדם יכול לקבל אפס קולות ולזכות ב40%, לא רוב.
גלעד קרן
רוב.
היו"ר יואב קיש
רוב הוא מחשיב כמעל 50 אחוז. זו שאלה של הגדרה.
יצחק בקר
נכון. כש-60 אחוז מהתושבים הצביעו נגד המועמד הזה והוא הופך להיות ראש מועצה ועוד מקבל מנדט נוסף, זה - -
היו"ר יואב קיש
הנושא של עוד חבר נוסף פחות מטריד אותי. אני רק רוצה לוודא שאתם כמשרד מבקר המדינה יכולים לעשות ביקורת הוגנת על הכספים שהתקבלו. זה נראה לי הגיוני.
עופר בן-אליעזר
מה שאתה אומר לא הגיוני בקטע של האחוזים. לפי מה שאתה אומר, בוא נקבע שיש רק שני מועמדים: אחד עם רוב, אחד שלא יהיה לו רוב. אם יש עשרה מועמדים שכל אחד מקבל חמישה ואחד מקבל 40 אחוז - -
היו"ר יואב קיש
אין לו רוב לפי דבריו.
עופר בן-אליעזר
אבל הוא קיבל את אמון הציבור כי יש עשרה מועמדים.
היו"ר יואב קיש
אין לו רוב, יש לו 40 אחוז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני חושב שלא צריך לשנות את זה, רק בעניין של הכספים צריך לסגור את הגדרות.
שמואל שפט
חבר מועצה צריך לקבל רק בשביל להיות חבר מועצה, הוא לא צריך ארבעים אחוז.
היו"ר יואב קיש
איקס קולות.
שמואל שפט
איקס קולות לפי גודל המועצה. ברור שכשהוא מקבל 40 אחוז, הוא עובר בהמון את האחוזים של חבר המועצה. לגבי האבסורדיות של ההצעה של משרד הפנים, גם אם אתה רוצה לדרוש יותר, ואני חושב שזה לא סביר, אתה לא יכול לדרוש - -
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע מה חושב היועץ המשפטי של הוועדה בעניין הזה.
גלעד קרן
כפי שהתחלתי להגיד מקודם, אנחנו חושבים שיש פה בעיה מהותית ובעיה פרקטית. מבחינה מהותית יש פה פגיעה בעיקרון של הבחירה הישירה, שזה העיקרון של הבחירות ברשויות המקומיות - בחירה ישירה לראש הרשות ובחירה נוספת לחברי המועצה. מבחינה פרקטית, ההצעה של משרד הפנים, של הממשלה, לדעתי לא תפתור את הבעיה בכלל. היא לא יוצרת שום הרתעה למועמד. מועמד שקיבל מעל חמישים אחוזים, בטח אם אנחנו מדברים על שבעים אחוזים ומעלה, אין לו שום בעיה להתמודד בסיבוב שני, הוא יזכה בוודאות בסיבוב השני. הוא יקבל מימון לבחירות בסיבוב השני. הוא יצטרך להוציא עוד הרבה כסף על ארגון הבחירות לסיבוב השני, כך שאני לא יודע מה ההרתעה. צריך לזכור שהיום אותו מועמד לוקח סיכון הרבה יותר גדול כשהוא מתמודד ברשימה "פיקטיבית". אם הוא לא יזכה בבחירות לראש הרשות, הוא לא יהיה חבר המועצה במשך אותה קדנציה.
עמי ברקוביץ
אז למה עושים את זה?
גלעד קרן
עובדה שהוא עושה את זה. כנראה שזה לא מה שירתיע אותו.
היו"ר יואב קיש
משרד הפנים, אתם רוצים להגיב?
רון אלמוג
רק להערות שהיו קודם לגבי השיתוק. בחירות חוזרות הן תוך 14 יום, זה לא כמה חודשים. הדרישה שלנו היא לא בהכרח שראש הרשות יזכה ב-75 אחוז מהקולות. הדרישה היא להעביר את זה לסיבוב שני כדי שהציבור יבחר. אם הציבור בחר בסיבוב הראשון עם תשעה מנדטים - שתהיה לו את האפשרות לבחור על המנדט הנוסף מול מי הוא יתמודד בסיבוב השני.
עמי ברקוביץ
אני רק רוצה לומר שעיקרון הבחירה הישירה, להבדיל מבחירות למועצות האזוריות, לא עומד בפני עצמו. זה לא שהוא לא מתמודד ברשימה. הוא גם מתמודד עצמאית לבחירה הישירה לרשות - -
היו"ר יואב קיש
זו רשימה חצי פיקטיבית לפי מה שהם אומרים.
עמי ברקוביץ
הוא גם חייב להיות ראשון ברשימת מועמדים.
היו"ר יואב קיש
אני מסכם את הנושא. הנושא הוא לא נושא כזה פשוט, הוא נושא מורכב, הוא משפיע מהותית על הליך בחירות כפי שראינו בלא מעט מועצות. אני לא מתכוון לעשות דיון שבא לתקן דברים מהירים. אני לא רואה שבמסגרת לוחות הזמנים שמשרד הפנים מציג אפשר להעביר את הדבר הזה בצורה רצינית, לכן אני אומר למשרד הפנים: אם אתם רוצים לעשות תיקון בעקבות הדבר הזה, תבואו עם פתרון יותר תפור וראוי יחד עם מבקר המדינה, תבינו את הבעיות שיש לו, אם זה בנושא המימוני. הפתרון שמוצע פה לא מתאים. להתחיל לרוץ עכשיו בגלל שזה הגיע זה לא נכון, אני לא מקבל. אנחנו נמשיך בלי זה. סעיף 2(2) לא יעלה להצבעה. אולי נסיר אותו. בוא נמשיך בהקראה.
גלעד קרן
אני מקריא את סעיף 2 בלי פסקה (2) שעוסקת בנושא שדיברנו עליו עכשיו.

2. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 -

בסעיף 6(א), אחרי "מועמד לראש הרשות" יבוא "שאינו מועמד יחיד";

(3)בסעיף 10, במקום המילים "או התפטר" יבוא "התפטר מועמד יחיד" ובמקום

"בסעיפים 6 ו-6א" יבוא "בסעיף 6א";
היו"ר יואב קיש
הסעיפים האלה קשורים, אתה רוצה להשאיר אותם? רק סעיף 2(2) בעייתי?
גלעד קרן
2(2) (א) ו-(ב).
היו"ר יואב קיש
2(2) (א) ו-(ב) יורדים. השאר זה טכני?
רון אלמוג
לא, זה לא טכני.
היו"ר יואב קיש
ו-(3) הם טכניים?
רון אלמוג
לא, הם לא טכניים. זה אותו תיקון. (1) ו-(3) מתייחסים לסיטואציה שבה יש מועמד יחיד לראש הרשות אחרי המועד האחרון להגשת הרשימות והוא מתפטר.
היו"ר יואב קיש
אז אין מועמד.
רון אלמוג
אנחנו רוצים שבמצב כזה שאין מועמד יהיו רק בחירות למועצה, כשהמועצה בוחרת מתוכה אחד מחברי המועצה שיהיה ראש המועצה.
היו"ר יואב קיש
מתי זה קורה, לפני הבחירות?
רון אלמוג
לפני הבחירות, אבל אחרי המועד האחרון להגשת רשימות.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, נוצרה סיטואציה שבה לפני בחירות יש רק מועמד אחד לראשות עיר, כאשר אחרי שהמועמד מתפטר אין יותר מועמדים לראשות העיר.
רון אלמוג
המצב היום הוא שפותחים את זה מחדש, נותנים לרשימות אחרות להגיש מועמדים.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שזה יותר נכון. למה לא?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
מה אם מישהו נפטר?
רון אלמוג
זה אם הוא מתפטר, לא נפטר.
היו"ר יואב קיש
אני לא מבין למה אתם רוצים שהמועצה תחליט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם הוא נפטר, כן יבחרו חברי המועצה. אני מבין מה שאתם רוצים. אתם חוששים שיהיה מישהו שיציג את מועמדתו כדי להתפטר אחר כך ומישהו יוכל - -
רון אלמוג
היה מקרה כזה באחת הבחירות.
היו"ר יואב קיש
אתם מאפשרים לו. האם אתם בעד בחירות כלליות, או בעד בחירות של חברי המועצה? מי יבחר את ראש העיר - המועצה, או שיהיו בחירות כלליות חדשות?
יעקב אשר (יהדות התורה)
המועצה.
היו"ר יואב קיש
למה לא בבחירות כלליות?
רון אלמוג
זה אומר שצריך לפתוח שוב את הגשת הרשימות והגשת המועמדים.
היו"ר יואב קיש
כן, פעם ב-5 שנים. אתה לא רוצה לפחות את זה בשביל הבוחרים שלנו? תדחה בעוד שלושה חודשים, מה לעשות. אתה מדבר על סיטואציה קיצונית. אני לא מדבר באמצע הקדנציה, שאז יש מנגנון שאומר כמה זמן לפני בחירות והכל בסדר. אנחנו מדברים על מצב שבו יש מועמד מקובל על כולם, רק ששבוע לפני הבחירות הוא התחרט כי אשתו אמרה לו: אם אתה הולך לבחירות, אני עוזבת אותך. פעם ב-5 שנים האזרחים יכולים לבחור ראש רשות. אתה אומר להם: לא, בסיטואציה הזאת תבחרו מועצה, היא כבר תחליט בשבילכם.
רון אלמוג
כי אין מועמדים.
היו"ר יואב קיש
אז בוא נעשה מועמדים.
רון אלמוג
יש חשיבות בלערוך את הבחירות בכל הרשויות המקומיות באותו יום. רשות כזאת אנחנו מוציאים מהסבב, דוחים לה את הבחירות.
היו"ר יואב קיש
נכון, חד פעמי.
עופר בן-אליעזר
אתה לא מוציא אותה מהסבב. כמו שיש בחירות לסבב שני, יתנו עוד שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
נראה לי יותר הגיוני פעם ב-5 שנים מאשר לתת למועצה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
יש ראש עיר שכשהוא מתמודד שאר האנשים אומרים: אין לנו סיכוי להתמודד מולו. אם הוא מתפטר שבועיים לפני הבחירות, יהיו הרבה מועמדים.
היו"ר יואב קיש
נכון.
רון אלמוג
זאת בדיוק הסיטואציה. את זה זה בא למנוע.
היו"ר יואב קיש
למה למנוע?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה אתה מציעים? אתם מציעים שחברי המועצה יבחרו את ראש הרשות, זאת אומרת, יכול להיות שאיזו סיטואציה פוליטית של כמה מפלגות תביא את ראש הרשות. אתה הולך כנגד הרעיון של בחירה ישירה בה האזרח בוחר את ראש העיר שלו.
עמי ברקוביץ
תסביר לו מה קורה היום.
רון אלמוג
זה מה שקורה היום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה שקורה היום הבנתי. ההצעה של היושב-ראש היא לדחות את זה בשלושה חודשים. כשאתה פותח את זה מחדש אין "שירקס". אז אנשים יחשבו ויגידו: ההוא עזב? אני עכשיו מתמודד.
היו"ר יואב קיש
זה ימנע ממנו להתפטר במקומות האלה. אם הוא חושב שיש לו קומבינה במועצת העיר הוא יעשה את זה. ככה הוא לא יעשה את זה.
עופר בן-אליעזר
אם זה מה שתגיד, אז יום אחרי שהוא ייבחר הוא יתפטר. מה אתה עושה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה בחירות.
עופר בן-אליעזר
אתה הולך לבחירות.
רון אלמוג
אם הוא מתפטר אחרי הבחירות, אז יש בחירות מיוחדות רק לראש רשות.
היו"ר יואב קיש
על זה אני מדבר.
רון אלמוג
כאן אנחנו מדברים על מועד הבחירות הכלליות לכל הרשויות המקומיות, למועצות ולראש הרשות.
היו"ר יואב קיש
אז לא הייתי ברור. הבחירות למועצת העיר יתקיימו בזמן. אני מפריד פה. אתה לא מוציא אותם מהבחירות. אם נוצר מצב שמכל סיבה שהיא ביום הבחירות אין מועמד לרשות, יתקיימו הבחירות למועצת העיר בזמן, כלשונן, כפי שהיה מתוכנן, כאשר במקביל נערכים לבחירת ראש רשות כפי שהיה אמור להיות.
רון אלמוג
החוק מתייחס למצב שבו אין מועמדים, יש בחירות במועצה. זה כבר החוק היום קובע.
היו"ר יואב קיש
אז אתה לא מוטרד מההיפרדות של הבחירות למועצה.
רון אלמוג
החוק קובע שיש בחירות למועצה, כאשר המועצה בוחרת יושב-ראש. זה מה שקורה כשאין מועמדים בכלל. אנחנו מבקשים להתייחס למצב שבו יש מועמד יחיד שהתפטר ואין בכלל מועמדים.
היו"ר יואב קיש
הדיון נגמר. אנחנו מדברים על סיטואציה שבה הגענו ליום הבחירות בלי מועמד לרשות. זו הסיטואציה?
עמי ברקוביץ
מה קורה אם הוא נפטר?
רון אלמוג
יש היום שני מסלולים: אחד, אם אין בכלל מועמדים; שניים, אם יש מועמד יחיד שהתפטר. החוק כבר היום קובע את ההסדר כשאין בכלל מועמדים, וזה בחירות למועצה, כאשר היא זאת שבוחרת יושב-ראש.
היו"ר יואב קיש
איך מגיעים למצב הזה?
רון אלמוג
אף אחד לא הגיש מועמדות.
היו"ר יואב קיש
זה סיפור אחר. היה זמן לכולם להגיש מועמדות, רק לא הגישו. זה צריך להישאר בפני עצמו. אנחנו מדברים על סיטואציה שנייה, וטוב שאתה מדייק אותי, שהיה לנו מועמד יחיד שהסיר את המועמדות שלו. אנחנו עכשיו בלי מועמד לרשות, וזה אחרי שהיה לנו מועמד. זו הסיטואציה שאנחנו מדברים עליה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הסיטואציה היא ראש עיר פופולארי שהחליט שהוא לא ממשיך. הוא רוצה מישהו מהחבר'ה שלו. הוא שם את עצמו, אבל אז הוא אומר: המועצה תבחר.
היו"ר יואב קיש
כמו שאמרתי, זה כמו שהוא נבחר ויום אחרי זה מתפטר.
עמי ברקוביץ
הניצול לרעה של המצב היום ברור לוועדה? אם אותו מועמד מתפטר, הוא יכול לקבוע מי יהיה המועמד. זו הבעיה שקיימת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מה שאמרתי.
היו"ר יואב קיש
בסיטואציה הזאת שהיה מועמד שהתפטר או חס וחלילה נפטר בתקופת זמן שלא איפשרה למועמדים נוספים להגיש את מועמדותם, הבחירות למועצה יתקיימו במועדן, ללא שום קשר, והציבור, שזה מה שאנחנו רוצים פה, ייתן פרק זמן חדש לבחירות חדשות לראש רשות, לא חברי המועצה.
עופר בן-אליעזר
נכון.
היו"ר יואב קיש
צריך לנסח את זה. זה הכיוון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם הוא נפטר - החוק כפי שהוא היום.
היו"ר יואב קיש
לא, גם אם הוא נפטר. למה לא? תן לציבור לבחור. אם הוא נפטר שבועיים לפני הבחירות, למה לא?
עופר בן-אליעזר
היושב-ראש, אתה צודק במאה אחוז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צודק.
רון אלמוג
בתקופה הזאת צריך לבחור מישהו שינהל את הרשות.
עופר בן-אליעזר
תן הארכה של שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
אתה לא יכול לתת הארכה.
קריאה
לתקופת הביניים המועצה תבחר.
היו"ר יואב קיש
זה אין לי בעיה. מה קורה כשמועמד נפטר, מי מנהל?
עמי ברקוביץ
המועצה בוחרת ממלא מקום.
גלעד קרן
מה הסיטואציה היום כשמועמד יחיד נפטר, מה עושים?
רון אלמוג
יש אפשרות להציע מועמדים נוספים. הרשימה מציעה מועמדים נוספים. כאן אין את החשש. התיקון שלנו הוא רק בגלל החשש לניצול לרעה.
היו"ר יואב קיש
זה לא אותו מקרה. מה שהוועדה רוצה להנחות זה מקרים בהם מועמד היה מועמד יחיד, אבל הוא הסיר את מועמדתו או נפטר בתקופה שבה אי אפשר היה להגיש מועמדויות נוספות. אנחנו רוצים ללכת להליך שישאיר את הבחירות למועצת העיר בזמן, כאשר במקביל יתחילו בחירות לראש רשות חדש, כמה זמן שזה לוקח. בתקופת הביניים הזאת, כדי שלא יהיה מצב שהרשות תישאר ללא ראש עיר מכהן, המועצה תמנה ממלא מקום או ראש עיר זמני לשלושה חודשים האלה. אז יהיה מישהו שינהל את העניינים.
גלעד קרן
הייתי מציע לפצל רק את הסעיף הזה, להשאיר כרגע את המצב הקיים.
היו"ר יואב קיש
את הסעיף הזה נפצל. אנחנו ננסח ונעביר אותו במסודר. הוא סעיף טכני. העיקרון פה נאמר. יש הסכמה על העיקרון.
רון אלמוג
זה יגיע שוב לוועדה לדיון?
היו"ר יואב קיש
פיצול זה כלי שמשתמשים בו לאחד משני דברים: או שמישהו רוצה להרוג משהו מבחינה פוליטית, או בגלל בעיות של לחץ זמנים. הרבה פעמים מפצלים את חוק ההסדרים, דנים בדברים אחר כך. אני דן ברפורמת רישוי עסקים שפיצלתי מחוק ההסדרים. זה לא בשביל להרוג, אלא בשביל לעשות אותה כמו שצריך. אני רוצה להצביע היום על החוק. אני רוצה את הסעיף הזה לדקק ולזקק, לא לעשות בו טעויות, לכן נפצל אותו. הם יביאו נוסח מסודר. אנחנו עכשיו נצביע על פיצול הסעיף.
גלעד קרן
פיצול סעיף 2(1) ו-(3).
מירה סלומון
הבחירות לראשות הרשות המקומית זה מתוך רשימות קיימות, או שאפשר יהיה להכניס - - ?
היו"ר יואב קיש
בשביל זה אנחנו מפצלים. מי בעד פיצול סעיף 2(1) ו-(3), שירים את ידו?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים –אין

פיצול סעיף 2(1) ו-(3) אושר.
היו"ר יואב קיש
ההחלטה התקבלה פה אחד. הסעיף הזה פוצל.
גלעד קרן
(4) בסעיף 24א(ב) –

אחרי פסקה (5) יבוא:

"(5א) בקשה לפי סעיף 17 לחוק הבחירות יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר

מהיום ה-51 שלפני יום הבחירות, והשר יודיע על החלטתו בבקשה כאמור,

לפי הוראות סעיף 19 לחוק האמור, לא יאוחר מהיום ה-48 שלפני יום הבחירות;

(5ב) עתירה לפי סעיף 20(ב)(1) לחוק הבחירות תוגש לא יאוחר מהיום ה-44

שלפני יום הבחירות;";

בספקה (7), בסופה יבוא "ראש המועצה יודיע לשר על בחירת ועדת

הבחירות, שמות חבריה ומעניהם, לא יאוחר מ-46 ימים לפי יום הבחירות;

לא נבחרה ועדת בחירות בידי המועצה עד המועד האמור, ימנה אותה השר

לא יאוחר מ-42 ימים לפני יום הבחירות";

אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9) הוראות סעיף 38א(ד)(4) לחוק הבחירות לא יחולו."
היו"ר יואב קיש
זה טכני?
רון אלמוג
זה טכני. זה נוגע לבחירות מיוחדות. אם במהלך הקדנציה ראש רשות נפטר או מתפטר, תוך 60 ימים יש בחירות. יש סעיפים מחוק הבחירות שלא תוקנו המועדים כדי להתאים אותם למערכת בחירות של 60 ימים.
עופר בן-אליעזר
למה כתוב ראש המועצה ולא ראש הרשות? זה רק מועצות מקומיות, לא עיריות?
היו"ר יואב קיש
נכון, זה ראש הרשות.
רון אלמוג
ראש הרשות.
היו"ר יואב קיש
תתקן את זה. הערה טובה.
גלעד קרן
תיקון חוק המועצות 3. בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988, אחרי

האזוריות (בחירת סעיף 5 יבוא:

ראש המועצה)

"עירבון 5א. הוראות סעיף 8 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת

ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, יחולו,

בשינויים המחויבים, על הגשת הצעת מועמד לראשות

המועצה."
רון אלמוג
הכנסת החליטה בבחירות האלו לאחד לראשונה את הבחירות לעיריות, למועצות המקומיות ולמועצות האזוריות. בגלל האיחוד של המועדים - פעם ראשונה הבחירות למועצות האזוריות יהיו ביום הבחירות הכלליות - יש סעיפים מחוק הרשויות המקומיות שאנחנו מבקשים להחיל על מועצות אזוריות. זה כדי ליצור אחידות ושוויון בהסדרים. ההסדר הזה מדבר על עירבון שראש רשות בעיריות ובמועצות מקומיות צריך להגיש. אנחנו מבקשים להחיל את זה גם על מועצות אזוריות, כדי שההסדרים של הגשת רשימות יהיו כמה שיותר דומים לסוגים השונים של הרשויות המקומיות.
גלעד קרן
תיקון חוק המועצות 4. בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994, אחרי

האזוריות (מועד סעיף 4ה יבוא:

בחירות כלליות)

"רשימה מנועה 4ו. ההוראות לפי סעיפים 39א עד 39ד לחוק הרשויות

המקומיות (בחירות), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין רשימות

המועמדים בבחירות למועצת המועצה האזורית.

הפסקת שירות 4ז. הוראות סעיף 42ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו,

בשינויים המחויבים, לעניין המועמדים לבחירות.

תעמולת הבחירות 4ח. הוראות פרק ז' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו,

בשינויים המחויבים, לעניין בחירות.
היו"ר יואב קיש
עד פה זו אותה לוגיקה, נכון?
רון אלמוג
אותה לוגיקה של החלה של סעיפים מחוק הבחירות של עיריות ומועצות מקומיות על מועצות אזוריות.
גלעד קרן
לגבי סעיף 4ט יש לנו הערה שהיא הערה טכנית. אנחנו מעירים שההפניה לצו, לחקיקת משנה לא נכונה.
היו"ר יואב קיש
מקובל.
גלעד קרן
עבירות 4ט. (א) העבירות לפי סעיף 85, 85א ו-86 עד 93 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),

יחולו לעניין בחירות בשינויים אלה:

בסעיף 85, במקום "נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיפים

כאמור בסעיף 34(ה)" יקראו "משקיפים שנקבעו לפי פקודת המועצות המקומיות;

בסעיף 86 –

בסעיף קטן (א)(7), במקום "לפי סעיף 64" יקראו "לפי פקודת

המועצות המקומיות";

בסעיף קטן (ב), במקום "נציג של רשימת מועמדים כאמור בסעיף

28(ג), משקיף כאמור בסעיף 34(ה)" יקראו "משקיף שנקבע לפי

פקודת המועצות המקומיות";

בסעיף 88, בכל מקום, אחרי "רשימת מועמדים מסוימת" יקראו

"או מועמד מסוים";

בסעיף 90(3), אחרי "יותר ממעטפה אחת" יקראו "למוסד העומד

לבחירה";
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא הבנתי את המשפט הזה.
רון אלמוג
סעיף 90 זו עבירה פלילית שאומרת שאסור להצביע פעמיים, שאסור להטיל שתי מעטפות בבחירות. בבחירות למועצות אזוריות מצביעים ב-3 מעטפות. יש מעטפה לוועד המקומי, מעטפה למועצה ומעטפה לראש הרשות. זאת הבהרה שאומרת שמותר להצביע פעם אחת לכל מוסד.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
גם ברשות המקומית יש שתי מעטפות.
רון אלמוג
כן, זו פשוט התאמה של הסעיף.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא הבנתי מה ההתאמה.
רון אלמוג
להבהיר שבגלל שממילא מצביעים ב-3 מעטפות, 3 מעטפות זו לא עבירה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל הוא הקריא רק שתי מעטפות.
רון אלמוג
במקום "יותר ממעטפה אחת" יקראו "למוסד העומד לבחירה", כלומר, יותר ממעטפה אחת לכל מוסד.
היו"ר יואב קיש
זה שינוי טכני שנובע בגלל שוני ההצבעות בבחירות.
גלעד קרן
בסעיף 93 –

בפסקה (1), במקום "להגשת רשימות מועמדים לפי סעיף 35(ח)"

יקראו "להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמדים לפי פקודת

המועצות המקומיות";

בפסקאות (2) ו-(3), אחרי "שאושרה כדין" יקראו "או מועמד

שהצעתו אושרה כדין".

(ב)הוראות סעיף 94 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) יחולו, בשינויים המחויבים,

לעניין עבירות כאמור בסעיף קטן (א)."
היו"ר יואב קיש
לפי מה שהבנתי, כל מהותו של הסעיף הארוך שהקראנו הוא טכני.
גלעד קרן
הוא לא טכני.
היו"ר יואב קיש
עשינו את השינוי המהותי שהחלנו את המועצות האזוריות.
גלעד קרן
בסעיף הזה יש רשימה של עבירות פליליות.
היו"ר יואב קיש
אבל הן קיימות היום, זה לא חדש.
רון אלמוג
הן קיימות לגבי עיריות ומועצות מקומיות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
איך אתה יכול לקבוע מי הטיל שתי מעטפות? איך אתה יכול לקבוע שזאת עבירה פלילית? אנחנו פוסלים את זה. הרבה פעמים הייתי בספירה.
רון אלמוג
במהלך הספירה אי אפשר לדעת שאותו אדם הכניס שתי מעטפות. חברי ועדת הקלפי רואים שהוא מכניס שתי מעטפות.
היו"ר יואב קיש
אם תופסים מישהו שבא לזייף, יכול להיות שכן יעשו. זו עבירה חמורה, זה זיוף בחירות. על אותו פרנציפ זה הזיוף עכשיו. במועצות האזוריות היום אין עבירות פליליות?
רון אלמוג
אין עבירות פליליות ספציפיות של בחירות. יש את העבירות הכלליות מחוק העונשין של זיוף ודברים כאלה. אין עבירות ספציפיות לבחירות.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מיישרים קו, אנחנו משווים את הסיטואציה.
רון אלמוג
לעיריות ולמועצות מקומיות.
היו"ר יואב קיש
אתם, השלטון המקומי, אני מבין שאין לכם בעיה עם זה.
מירה סלומון
למועצות אזוריות? אין לנו זכות עמידה.
היו"ר יואב קיש
רק במקומיות וברשויות?
מירה סלומון
ובדברים שהמועצות האזוריות מבקשות.
רון אלמוג
לפני הפצת התזכיר העברנו את זה למרכז המועצות האזוריות. לא היו להם הערות בנושא.
היו"ר יואב קיש
אז נמשיך הלאה.
גלעד קרן
תיקון חוק הבחירות 5. בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, בסעיף 17ב, אחרי

(דרכי תעמולה) "לפי פרק ט' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965"

יבוא "לפי סעיף 4ט לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות),

התשנ"ד-1994".
היו"ר יואב קיש
יש לך תשובה על הנושא שהעליתי, על הרשויות שמתוקצבות מתקציב המדינה?
עמי ברקוביץ
קיימנו התייעצות ראשונית. ועדת השרים, לפי מה שאני מבין, החליטה שזה יהיה במסלול של צו אלוף. זה נבחן גם במסגרת הזאת, אבל לא הייתה החלטה אופרטיבית להכניס את זה במסגרת הזאת. זה מעורר קושי מהותי ביותר.
היו"ר יואב קיש
למה?
עמי ברקוביץ
ספק אם זה יהיה אפקטיבי, כיוון שאתה מדבר פה על דינים אחרים. ספק רב אם תיקון כאן יביא לתיקון של הדין באזור. זה לא יעזור, אתה צריך צו אלוף.
היו"ר יואב קיש
אני לא מבקש. אני רוצה להחיל את התיקון הזה על כל הרשויות שמתוקצבות מתקציב המדינה.
עמי ברקוביץ
גם אם תכתוב את זה כך, וזה מעבר לרגישות שתיקון כזה מעורר במישור של השלכות מדיניות וכדומה, זה לא יעזור מבחינת הדין, כיוון שאתה מתערב בדין הליבתי של הבחירות שחל באזור מכוח הדין שם. כדי לתקן אותו ממילא יהיה צריך לעשות את ההבהרה בצורה הזאת, לכן זה לא יהיה אפקטיבי ולא יעזור. אתה מתערב פה בחוק אחר. חוק אחר לא יכול להביא לתיקון של הדין הזה.
היו"ר יואב קיש
אני לא בטוח שאני מסכים.
עדי נוי
אני חושב שבכל מקרה נזדקק לעשות צו אלוף אחר כך, כי הדין שם יגיד משהו הפוך בחלק מהדברים. תנוח דעתך, זה לא איזה שהוא תיקון מאוד מסובך, אדוני היו"ר. אנחנו נעשה אותו עם סגן השר.
היו"ר יואב קיש
יש לי ניסיון רע עם המנגנון הזה. אנחנו מדברים על בחירות עוד פחות משישה חודשים. מה זה יעזור סגן השר עכשיו?
עדי נוי
אנחנו לא נעכב את זה.
עמי ברקוביץ
צריך לדבר עם סגן השר. זו לא בעיה מקצועית, זו בעיה פוליטית.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את עמדת שרת המשפטים בעניין. בואו ננסה רגע להתקשר אליה, אני רוצה לשמוע מה דעתה. קודם תסיים את ההקראה.
גלעד קרן
תיקון חוק הרשויות 6. בחוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), התשכ"ד-1964, בסעיף

המקומיות (הגבלת 1, בהגדרה "רשות מקומית", הסיפה החלה מילים "למעט" –תימחק.

הזכות להיבחר(
היו"ר יואב קיש
זה טכני, נכון?
רון אלמוג
הסעיף הראשון מדבר על סמכות ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לתת צווי מניעה במועצות אזוריות בדיוק כמו שיש לו היום בעיריות ובמועצות מקומיות. הסעיף השני מדבר על תקופת הצינון שנדרשת מעובדים מסוימים. היא נדרשת היום בעיריות ובמועצות מקומיות. אנחנו מחילים את אותן הוראות גם על מועצות אזוריות.
היו"ר יואב קיש
אני מסכם רגע את הדיון. הקראנו את כל החוק.
גלעד קרן
בסעיף 31 היה ויכוח בין הוראה בכתב להסמכה. החלטנו על הסמכה של מנהל הבחירות לסגנו. קבענו שההגדרה של קלפיות מעבר ל-900 תוגבל ללא יותר מ-4,500 בוחרים באותה קלפי. החלטנו שסעיף 12 יימחק. בסעיף 82, לגבי ועדת קלפי מיוחדת, יהיו נציגים מ-5 סיעות שונות, השאר יהיו משקיפים.
עופר בן-אליעזר
זה 5 או עד 5?
היו"ר יואב קיש
אם יש פחות, אז פחות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עד 5.
גלעד קרן
הסעיף אומר שככל שיש מעל.
היו"ר יואב קיש
ככל שיש מעל יהיו 5. אם יש פחות, פחות.
גלעד קרן
סעיף 2(2) יורד, שזה הסעיף שעוסק בבחירה של ראש רשות שהרשימה שלו לא נבחרה. לגבי פסקאות (1) ו-(3) שבסעיף 2 הצבענו על פיצול, אנחנו נעלה את זה לאישור המליאה.
היו"ר יואב קיש
יש את הנושא של הרשויות שמתוקצבות מתקציב המדינה. אנחנו נתכנס פה עוד שתי דקות להצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:05 ונתחדשה בשעה 09:10.)
היו"ר יואב קיש
אנחנו סיימנו את ההקראה. הגענו לשלב ההצבעות כשעדיין יש לנו שאלה פתוחה, והיא מה קורה לאותן רשויות ביהודה ושומרון. בעניין הזה כרגע, וזה ממה ששמעתי, אין תשובה טובה למשרד הפנים, למשרד המשפטים. אנחנו נצטרך לשקול בחקיקה מה אנחנו עושים, לכן אני דוחה את ההצבעה. אנחנו נמצא פתרון, נביא ונציג את זה להצבעה של חברי הכנסת. הישיבה סגורה, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15.

קוד המקור של הנתונים