ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/04/2018

הרחבת סמכויות ועדת המשנה החסויה לביטחון פנים - פיקוח ומעקב בסוגיית המסתננים והשלכותיה

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 607

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ט"ו באייר התשע"ח (30 באפריל 2018), שעה 13:45
סדר היום
הרחבת סמכויות ועדת המשנה החסויה לביטחון פנים - פיקוח ומעקב בסוגיית המסתננים והשלכותיה
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יעקב אשר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר-מינקה
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה

הרחבת סמכויות ועדת המשנה החסויה לביטחון פנים – פיקוח ומעקב בסוגיית המסתננים והשלכותיה
היו"ר יואב קיש
יש לנו נושא אחד שאני רוצה לסיים אותו בקצרה, הוא נושא קצר, והוא לדיון לשעה הזו: 13:45. אנחנו תיכף נצביע עליו בקצרה: הרחבת סמכויות ועדת המשנה החסויה לביטחון פנים – פיקוח ומעקב בסוגיית המסתננים והשלכותיה.

היה לנו על זה כבר דיון, אמרנו שנדחה את ההצבעה. אני מביא את ההצבעה לעכשיו.

מי בעד ההחלטה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הרחבת סמכויות ועדת המשנה החסויה לביטחון פנים – פיקוח ומעקב בסוגיית המסתננים והשלכותיה, התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההצעה התקבלה. תודה.

אני חוזר לדיון המקורי.

הישיבה ננעלה בשעה 13:46.

קוד המקור של הנתונים