ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/05/2018

חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 601

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ט"ז באייר התשע"ח (01 במאי 2018), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2018 – הצעתם של חברי הכנסת יואב בן צור, קסניה סבטלובה, רועי פולקמן, יצחק וקנין, בצלאל סמוטריץ, שרן השכל, מיקי רוזנטל, יעקב אשר, עודד פורר, ישראל אייכלר, שולי מועלם-רפאלי, יוליה מלינובסקי, אורלי לוי אבקסיס, מיכאל מלכיאלי, רוברט אילטוב, יואל רזבוזוב, ניסן סלומינסקי, איציק שמולי, אורי מקלב, טלי פלוסקוב

הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

עודד פורר
חברי הכנסת
יואב בן צור

אלעזר שטרן
מוזמנים
ד"ר ולדימיר שקלאר - מנהל אגף קליטה בקהילה, משרד העלייה והקליטה

חנן ארליך - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יהונתן ריכטר - מתמחה, הלשכה המשפטית, המשרד לשירותי דת

ענבל קויתי בן דב - מנהלת אגף הנצחה וקשרי קהילה, יד ושם

דועאא ג'זמאוי - מזכ"ל אופקים-אפאק לשלום שוויון ודו קיום

צבי יעקובזון - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2018

הצעתם של חברי הכנסת יואב בן צור, קסניה סבטלובה, רועי פולקמן, יצחק וקנין, בצלאל סמוטריץ, שרן השכל, מיקי רוזנטל, יעקב אשר, עודד פורר, ישראל אייכלר, שולי מועלם-רפאלי, יוליה מלינובסקי, אורלי לוי אבקסיס, מיכאל מלכיאלי, רוברט אילטוב, יואל רזבוזוב, ניסן סלומינסקי, איציק שמולי, אורי מקלב, טלי פלוסקוב
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת התרבות, החינוך והספורט. על סדר היום הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2018.

המציע, תחזיר אותנו לרקע של הצעת החוק.
יואב בן צור (ש"ס)
הרקע של החוק הוא פשוט. כיוון שפנו אלי יהודים שהשתתפו במלחמות וכיוון שהם יהודים, הם רוצים לחגוג לפי התאריך העברי, אמרנו שבלי לפגוע ב-9 במאי שזה היום שנחוג בכל המקומות כיום השחרור וההצלה, נעשה במקביל, למי שירצה בכך, כ"ו באייר וביום זה הוא יכול לציין את היום הזה. אני שמח שאנחנו אחרי קריאה ראשונה ולקראת קריאה שנייה ושלישית ואני חושב שבזה יבואו על סיפוקם כלל המשוחררים וכלל האנשים שנלחמו באותם מקומות, הם יבואו על סיפוקם כיהודים שמגיע להם לחגוג גם בתאריך העברי.
עינבל קויתי בן דב
אני מייצגת כאן את יד ושם. מאז שהתקיים כאן הדיון הראשון והדבר הזה גם פורסם, אנחנו קיבלנו הרבה מאוד פניות של ניצולי שואה שהקימו קול מחאה על השימוש במילה "הצלה". זאת אומרת, הם אומרים שהם מבינים שרוצים לציין את כ"ו באייר, מבינים שהעניין הזה סגור, אבל גם יום הניצחון על גרמניה הנאצית לא נקרא יום הניצחון וההצלה על גרמניה הנאצית אלא הוא נקרא יום הניצחון על גרמניה הנאצית. אפשר לומר יום השחרור של העם היהודי ולא צריך להגיד יום השחרור וההצלה כי שישה מיליון יהודים לא ניצלו. זה מאוד בעייתי מבחינת הניצולים וזה מאוד רגיש. הם דיברו מדם ליבם.
היו"ר יעקב מרגי
לקראת הקריאה הראשונה זה לא עלה?
עינבל קויתי בן דב
אנחנו אז העלינו את זה אבל כאן היה חבר הכנסת שטרן.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שכדאי להקשיב. זה נפל על אוזניים כרויות.
עינבל קויתי בן דב
יש לנו עניין עקרוני לציין את היום ב-כ"ו באייר.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו כבר אחרי זה. יואב, אתה לא היית בדיון הקודם. למה לפתוח את זה?
יואב בן צור (ש"ס)
אין בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
משרדי הממשלה? הערות לשינוי?
חנן ארליך
אין מה להתייחס.
מירב ישראלי
אם כן, אני מורידה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
שחרור במקום הצלה.
מירב ישראלי
נוריד את ההצלה ויהיה רק השחרור.
היו"ר יעקב מרגי
נא להקריא.
מירב ישראלי
הצעת יום השחרור מגרמניה הנאצית התשע"ח-2018

מטרה

מטרתו של חוק זה לקבוע יום שנתי לציון שחרורו של העם היהודי מידי הצורר הנאצי עקבות כניעת גרמניה הנאצית.

יום השחרור מגרמניה הנאצית

מדי שנה ביום כ"ו באייר יקוים לציון השחרור מגרמניה הנאצית (להלן – יום השחרור מגרמניה הנאצית).

חל יום השחרור מגרמניה הנאצית ביום חג, מנוחה או שבתון, או ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני או אחרי אחד הימים כאמור, רשאית הממשלה לקבוע שיום השחרור מגרמניה הנאצית יחול סמוך ל-כ"ו באייר.

פעולות לציון יום השחרור מגרמניה הנאצית

יום השחרור מגרמניה הנאצית יצוין ברחבת הכותל המערבי בטקס אזכרה ותפילה לזכר הלוחמים היהודים שלחמו בנאצים בצבאות בעלות הברית או בשורות הפרטיזנים ולוחמי הגטאות, והודיה על שחרורו של העם היהודי מידי הצורר הנאצי. המשרד לשירותי דת ינהל את הטקס.

שמירת דינים

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יום הניצחון של גרמניה הנאצית.

ביצוע ותקנות

השר לשירותי דת ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
יואב בן צור (ש"ס)
איך מצוין בכל העולם היום הזה? יום הניצחון? זה הכול?
קריאה
כן. יום הניצחון.
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא ניצחון. איבדנו שישה מיליון. זה לא ניצחון.
מירב ישראלי
ניצחון בעלות הברית.
היו"ר יעקב מרגי
יש רגישות מקובלת והתקבלה. לא נפתח את זה. מאחר ומהסיעה שלך יש כבר חבר כנסת, יואב, לא תוכל להצביע. אם היית חבר ועדה, הייתי נותן לך לנהל את הישיבה כדי להעביר את החוק שלך בעצמך.
צבי יעקובזון
אני חושב שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו. לא כולם ניצלו.
היו"ר יעקב מרגי
לא כולם ניצלו.
צבי יעקובזון
גם לא כולם שוחררו, אז למה יום שחרור?
היו"ר יעקב מרגי
יש לנו תכונה שאנחנו בנקודת הזמן שוכחים את התהליך שהיה. קח בחשבון שבתחילה היה וטו מוחלט. באו לקראת בהסכמה. זה תהליך הכלה. העברנו עכשיו את זה ולא עלינו המלאכה לגמור. יהיה תהליך הכלה. אתה רואה שגם בסוגיות האלה שקשורות לשואה ולגבורה והסיפור השלם של השואה, יש תזוזות. אם היית בא לדבר עם קום המדינה על דברים שמדברים היום, היו זורקים אותך מכל המדרגות. יש דברים שקורים. אני מתחבר לזה. אני מבין את הרצון שלך, מכיר את הרגישות של יד ושם, ובכל זאת תרשה לי להעביר את החוק נכון, המסונן והמידתי כפי שהוא. תודה רבה שנענית לי.
יואב בן צור (ש"ס)
בכל מקרה אדוני, תרשום את ההסתייגות שלי בנושא של ההצלה. אחר כך נראה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עוד תשעה ימים כ"ו באייר. החוק הזה יכול להיות מאושר מחר?
מירב ישראלי
לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תיאורטית בעוד שבוע צריכה להיות תפילה.
היו"ר יעקב מרגי
היא תהיה בלי שום קשר.

אלעזר, רק לעדכן אותך. העלתה כאן נציגת יד ושם ואמרה שבעקבות הפרסום היא קיבלה פניות מניצולים רבים לגבי המילה הצלה שקצת צרמה להם כי לא הייתה הצלה לכולם. הסכמנו ללכת למונח שחרור במקום הצלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני דיברתי עם יואב לפני שהצבענו בעד. תמיד זה יחול ביום כ"ו באייר. זה קרוב ליום ירושלים.
יואב בן צור (ש"ס)
הנקודה היא שזה בסך הכול סוג של תפילה בכותל ואני לא חושב שכדאי לחבר את זה ליום ירושלים. הפעילויות בבתי הספר ייעשו וכאן זאת רק פעולה של אנשים שיבואו להתפלל תפילה בכותל, כך שאני לא חושב שצריך לחבר את זה. יהיה כ"ו באייר בשבת, יזוזו קדימה, יזוזו אחורה, איך שהם רוצים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה לא לתת לכל יום את היום שלו?
יואב בן צור (ש"ס)
כן. זה מה שאמרתי לאלעזר.
מירב ישראלי
אם זה יחול בשבת, זה יכול להידחות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני הסתכלתי על הימים בשנים הקרובות. הרי החשש שלנו הוא שלא יבואו אנשים. אם יש אוטובוסים לאולפנה טבריה והם נוסעים ליום ירושלים למצעד הדגלים או בית ספר בכרמיאל בעיר עתירת עולים וייסעו ב-9 במאי, אין סיכוי בעולם שמי שצריך להחליט על אוטובוס, אם זה לא אותו יום, יבוא גם וגם. לא נעים להגיד, אבל בקרב מי שחוגג היום את ה-9 במאי אין לנו בעיה. זה בסדר. הם ממילא חוגגים. אנחנו בצדק רוצים לגשר כאן על פער של עשרות שנים שלא נתנו במדינת ישראל את הכבוד הראוי לווטרנים, ולכן בא ה-9 במאי. יש כאן את החריגה הזאת, אפרופו חוק הלאום של אתמול בלילה. אין חוק במדינת ישראל שאני מכיר שמקדש תאריך לועזי, חוץ מהחוק הזה. התאריכים הם מסביב לתאריכים עבריים. עכשיו יש כאן חוק שההפרדה הזאת שלו מהתאריך העברי ועכשיו אתה קובע עוד יום, בעיני אתה תורם לפירוד.

אפשר ללכת על זה. אני חסיד של התאריך העברי בדברים האלה. דרך אגב, אני חושב שהדור הבא שעוד מעט מגיע, הוא דופק בדלת, אלה שחגגו את ה-9 במאי, הם כבר כמו ניצולי השואה. זה אותו דבר. הם אוטוטו לא אתנו.
עינבל קויתי בן דב
זה ממש לא נכון. זה לא מדויק מה שאתה אומר. מדינת ישראל מציינת גם את ה-27 בינואר. ה-9 במאי הוא יום ניצחון צבאי של בעלות הברית. הוא מצוין בכל רחבי העולם. זה יום בינלאומי. זה לא יום רק למדינת ישראל. זה פשוט לא מדויק.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא שמעת את ההמשך.
היו"ר יעקב מרגי
מה החשש? תתמקד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שנחגוג את זה עם האנשים שממילא חוגגים את זה ואנשים שאנחנו רוצים שיבואו לתפילה בכותל, לא יבואו.
יואב בן צור (ש"ס)
אנשים חוגגים את היום ויחגגו אותו ב-כ"ו באייר, מבחינתם זה יום מקודש.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מי יבוא לכותל ב-כ"ו באייר כשיומיים אחרי כן יש לו את יום ירושלים?
צבי יעקובזון
כך זה כבר חמש שנים.
היו"ר יעקב מרגי
יבואו אוכלוסיות אחרות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לכותל?
היו"ר יעקב מרגי
יש אוכלוסיות שיבואו גם וגם ויש אוכלוסיות חדשות שלא באות לזה ויבואו לזה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני חושב שלא יבואו ואנחנו נראה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא יבואו, אז זה החוק היחיד שהוא כלום?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה צודק. לילה שלם עבדנו על חוק שהוא כלום.
היו"ר יעקב מרגי
כמעט הלכנו לבחירות על כלום, בסוף המושב הקודם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני מסכים אתך. לכן רצוי שהמילה משפט עברי תהיה בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אתה מצביע אתנו?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מירב ישראלי
קיבלנו מייל מהאוצר שאין עלות תקציבית.
היו"ר יעקב מרגי
אני מביא להצבעה.
מירב ישראלי
היו הסתייגויות ואני צריכה לדעת על מה מצביעים.
יואב בן צור (ש"ס)
הסתייגויות על השם.
מירב ישראלי
על השם או לכל האורך, על יום השחרור?
יואב בן צור (ש"ס)
לכל האורך.
מירב ישראלי
איפה שנאמר הצלה, להחזיר אותה.
יואב בן צור (ש"ס)
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
דרך אגב, למה לא טוב הצלה?
עינבל קויתי בן דב
מכיוון שגם ניצולים פנו אלינו אחרי שהדבר הזה התפרסם ואמרו איזו הצלה? שישה מיליון יהודים נרצחו, איזה יום שחרור והצלה?
יואב בן צור (ש"ס)
על אותם אנשים שניצלו.
עינבל קויתי בן דב
לא. יהודי ארצות הברית לא היו במחנות. זה ממש לא כך.
היו"ר יעקב מרגי
אפשר להתפלפל. לו יצויר שבעלות הברית – אנחנו אומרים בעלות הברית אבל המסה הגדולה ברית המועצות – לא היו מנצחות את גרמניה, גרמניה הייתה ממשיכה להתפשט. אין כאן הצלה? יש כאן הצלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני חושב שיש.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל עכשיו קיבלנו במייל הזמנה ליום השחרור, לציון יום שחרור ב-8 למאי.
עינבל קויתי בן דב
אבל זה ים הניצחון. זה לא אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
יואב, אני מנסה.
עינבל קויתי בן דב
תקרא לזה יום הניצחון ב-כ"ו באייר. אל תקרא לזה שחרור והצלה. תקרא לזה יום הניצחון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה קרה לעם היהודי כשנוצחה גרמניה הנאצית?
עינבל קויתי בן דב
חברים, זה לא העניין הזה. תבינו את הרגישות של ניצולים. המקבילה של החוק הזה ב-כ"ו באייר באה להיות במקום יום הניצחון. נכון? אז הייתה פשרה שיהיה גם יום הניצחון על גרמניה הנאצית וגם יום השחרור. תקראו לזה יום הניצחון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הוא יגיש את ההסתייגות. ההבנות הן בין עודד ליואב בן צור. זה הסיכום בקואליציה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ככל שהוא יתעקש. ההבנות שלנו היו על יום השחרור. מבחינתי אני אומר שאני מקשיב.
היו"ר יעקב מרגי
לך אין בעיה עם ההצלה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי בקשה. לי זה לא מפריע.
היו"ר יעקב מרגי
לגלות רגישות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מניסיון אני אומר שבדור הזה כשניצולים פונים, לא משנה., פונה אלי ניצול אחד, אני מגלה רגישות.
היו"ר יעקב מרגי
אם אתה שואל אותי, יהיה תהליך הכלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש סיכום ואני עומד בו.
היו"ר יעקב מרגי
מה שתחליטו.
יואב בן צור (ש"ס)
לכן אמרתי שאני מגיש הסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. תחשוב על זה. תודה.

אנחנו מצביעים על ההסתייגות.
ולדימיר שקלאר
לפרוטוקול, בשם השר לשירותי דת דוד אזולאי, אני מבקש להסביר שהצעת החוק לא כרוכה בעלות תקציבית.
היו"ר יעקב מרגי
גם האוצר אמר את זה. תודה רבה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני חושב שמה שאומר עודד, למרות שזה קשה לי עם מה שאומרת ענבל, אני בדרך כלל לא מוותר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שהם ניצלו.
היו"ר יעקב מרגי
יש כאן אלמנט של הצלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רוצה לומר משהו. כל דבר שלא תכתוב, יש המון סיבות למה לא ויש סיבות למה כן ואולי הם צודקים. בהקשר הזה אני חושב שזה יום הצלה כי הצילו המון. אבל אתה יודע, גם עודד אומר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מי ששוחרר באותו יום, ניצל.
היו"ר יעקב מרגי
שנים רבות שמנו את השואה והגבורה בצל והיום אנחנו מעזים לדבר גם על הגבורה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
על ההצלה הזאת אנשים שילמו, גם יהודים. מאות אלפי יהודים נהרגו בשביל ההצלה.
עינבל קויתי בן דב
כן, אבל אתה מציין את זה בתאריך כ"ו באייר. למה כ"ו באייר? מכיוון שזה היה ה-9 במאי 1945.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, מפני שזה היה כ"ו באייר באותה שנה. לא בגלל שזה היה ה-9 במאי.
עינבל קויתי בן דב
זה יום הניצחון. לזה זה נקבע.
היו"ר יעקב מרגי
יש כאן מהלך. הם יקבלו החלטה. מעבירים הסתייגות. אם תחליטו שכן, היא תעבור במליאה ואנחנו נתמוך בה כוועדה. אם תחליטו שלא, תודיעו ואין שינוי.
מירב ישראלי
צריך להצביע על ההסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נצביע על ההסתייגות של חבר הכנסת יואב בן צור להשאיר את השם הצלה בכל סעיפי החוק כפי שהיה במקור?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ההסתייגות היא להשאיר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו קיבלנו את הבקשה של יד ושם והורדנו את ההצלה מהחוק. הגיש חבר הכנסת יואב בן צור הסתייגות להחזיר את זה לחוק. נראה מה יחליטו במליאה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא מצביע. אם היא עוברת, כבר עכשיו אנחנו מתקנים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הוא ביקש לחשוב.
צבי יעקובזון
לא. הוא לא רוצה לחשוב. עודד רוצה לחשוב.
היו"ר יעקב מרגי
האמנת לזה שאמרתי שאתה חבר כנסת? עזוב, אתה לא מדבר. אתה בעל תפקיד בכנסת. אתה לא מדבר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אלעזר ואני נצביע נגד ההסתייגות.
צבי יעקובזון
לי נורא מפריע להוציא את המילה הצלה.
היו"ר יעקב מרגי
גם אני אצביע נגד ותקבלו החלטה במליאה.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת יואב בן צור? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – אין

נגד – פה אחד

הסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.

עכשיו אנחנו מצביעים על החוק.

מי בעד אישור הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2018, כפי שהוקראה על ידי היועצת המשפטית, כולל התיקון? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:28.

קוד המקור של הנתונים