ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/05/2018

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח-2018, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות), התשע"ז-2017

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים