ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/04/2018

חוק הממשלה (תיקון מס' 12), התשע"ח-2018, חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים