ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/05/2018

כשלים וסחבת בטיפול המדינה בניצולי השואה - דיון מעקב בדוח ביקורת מיוחד - סיוע המדינה לניצולי שואה, אפריל - 2017 - ישיבת מעקב שלישית

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 321

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, י"ז באייר התשע"ח (02 במאי 2018), שעה 9:30
סדר היום
כשלים וסחבת בטיפול המדינה בניצולי השואה - דיון מעקב בדוח ביקורת מיוחד - סיוע המדינה לניצולי שואה, אפריל - 2017 - ישיבת מעקב שלישית
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר

קארין אלהרר
חברי הכנסת
דב חנין
מוזמנים
סגן שר האוצר יצחק כהן

יצחק סעד - מנהל החטיבה הכלכלית, משרד מבקר המדינה

מרב לוי - מנהלת אגף, משרד מבקר המדינה

רות זקן - סגנית ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה

שרון רוטקוביץ - עוזרת ראשית למנהל נציבות תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה

דנה גרוס - מנהלת ביקורת בכירה, משרד מבקר המדינה

לירית סרפוס - מנהלת תחום בכיר חברה, משרד ראש הממשלה

עפרה רוס - מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה , משרד האוצר

גליה מאיר אריכא - יועצת משפטית, הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

דליה רוזינק - מפקחת ארצית חוק סיעוד, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי סומך - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גיא אופן - אגף ביקורת פנימית ותלונות הציבור, משרד הבינוי והשיכון

בת שבע גורדו - ממונה פניות ציבור, מינהל לסיוע בדיור, משרד הבינוי והשיכון

יוליה אוספובט - יועצת מנכ"ל, משרד העלייה והקליטה

אפרים גיל-עד - מנהל תחום תמיכות, המשרד לשוויון חברתי

עדנה ליימן - אגף זקנה ושארים, המוסד לביטוח לאומי

גל שחם - ראש צוות מנהל רווחה, עיריית תל-אביב-יפו

טל בוסידן - מתורגמן, ערוץ הכנסת

לימור לבנת - יו"ר הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל

דנה אברהם - מנכ"לית הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל

קרן פרדו רוקוס - יועצת יו"ר הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל

קולט אביטל - יו"ר, מרכז הארגונים של ניצולי השואה

אורלי סיון - מנכ"ל עמותת אביב לניצולי השואה

מרים גרייבר - יו"ר עמותת י"ש, חברת העמותה הפרלמנטרית לפעילות לזכר השואה

ארנה קרצר - יו"ר ועדה, העמותה הפרלמנטרית לפעילות לזכר השואה

אסתר מירון - חברת העמותה הפרלמנטרית לפעילות לזכר השואה

אברהם רות - חבר הנהלה, העמותה הפרלמנטרית לפעילות לזכר השואה

ראובן מוזר - חבר הנהלה, העמותה הפרלמנטרית לפעילות לזכר השואה

רות וגנר - חברת העמותה הפרלמנטרית לפעילות לזכר השואה, ועדת החקירה הממלכתית לסיוע לניצולי שואה

אלי פרידמן - חבר העמותה הפרלמנטרית לפעילות לזכר השואה

ניבה קרצנר - עם סגול

ערן רוזנר - עם סגול

יצחק סמדר - ניצול שואה

איתן פרדו רוקואס - יו"ר ומייסד עמותת חודש טוב/הבנק החברתי

רוני ליטינצקי - שדלן/ית (כהן-רימון-כהן), מייצג/ת את פורום עורכי הדין מייצגי ניצולי השואה

יובל יפת - שדלן/ית (עצמאי/ת), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (לקוחות נוספים קבועים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: מטב)
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

כשלים וסחבת בטיפול המדינה בניצולי השואה - דיון מעקב בדוח ביקורת מיוחד - סיוע המדינה לניצולי שואה, אפריל - 2017 - ישיבת מעקב שלישית
היו"ר שלי יחימוביץ
שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו פותחים ישיבה נוספת של הוועדה לביקורת המדינה שעוסקת לא רק בדוח המבקר, אלא גם במימוש ומיצוי זכויות ניצולי השואה ואופן ההתנהלות של משרדי הממשלה והגורמים הנוספים, הרבים והטובים, שמטפלים בהם ואחראים על מיצוי הזכויות שלהם. הישיבות האלה הן ישיבות מאוד תכליתיות, לכן עם כל הרצון והדחף לעשות את זה, וגם לי יש כזה, אני מבקשת מכל הנוכחים לוותר על נאומים מלאי פאתוס. אני אגיד שוב, גם אני בת לניצולי שואה, אני חיה את הסוגיה הזאת, יש לי דברים עקרוניים, לאומיים, מוסריים לומר על העניין, אבל אנחנו באמת רוצים בישיבות האלה לראות איפה אנחנו עומדים מבחינת ביצוע המשימות, מה ההישגים, מה החוסרים וכאמור אלה ישיבות מעקב שהן ישיבות עבודה לכל דבר.

סגן השר יצחק כהן יצטרף אלינו עוד מעט, הוא ראש הצוות המתכלל, שזאת עיקר הסוגיה שלנו, סוגיית התכלול. אני גם אוסיף לטובת ניצולי השואה שאינם שומעים, נמצא איתנו טל בוסידן, מתרגם לשפת הסימנים ומי שצופה בישיבה הזאת באמצעות הפורטל שלנו ואינו שומע יכול כמובן לדעת מה קורה. בפעם הקודמת דנו על מצבם של ניצולי שואה שאינם שומעים, הפעם לא נמצאת הנציגה שלהם, אז אולי בישיבה הזאת לא נטפל באופן ספציפי, אבל אנחנו כמובן נמשיך לעסוק גם בזה.

אנחנו נפתח בצחי סעד, ממשרד מבקר המדינה, מנהל החטיבה הכלכלית במשרד. צחי, אמנם כבר התקדמנו הרבה מאז הדוח, אבל ככה בכותרת, במשפט, ליבת הבעיות שאתה מצאת.
יצחק סעד
בוקר טוב. בעיקרון הייתי מעדיף שנתחיל בלשמוע את ההתפתחויות שהיו מאז הישיבה הקודמת, אבל אחת, מאוד מאוד חשוב לשים לב לנושא של התכלול. היה פה סגן השר בישיבה הקודמת והיה מר אודי פראוור, שהבנתי שהיה אמור לעמוד בראש הוועדה שמתכללת ומטפלת בנושא הזה, אז נשמח לדעת מה הוועדה עשתה בפועל. אני גם זוכר שהוא אמר בדיון הקודם שהוועדה אמורה להיות הגורם המתכלל והמרכז, אבל בסופו של דבר הרשות היא זאת שאמורה להוציא לפועל ולבצע את הדברים, היא הזרוע הביצועית, אז נשמח לדעת איך הדברים האלה עובדים בפועל.

וישנם מספר נושאים ספציפיים שאנחנו דיברנו עליהם גם בוועדה הקודמת, שנעלה אותם אם נראה שהם לא עולים פה בדיון ונרצה לדעת מה התקדם בנושאים האלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. תיכף נתחיל בסבב, אני רק אגיד שבצד העובדה שאנחנו בסיטואציה שבה מדי חודש מתים 1,000 ניצולי שואה ואם נזחל בהתקדמות לא יהיה למי לעזור, אני כן רוצה להגיד שהייתה התקדמות בקרב רוב הגורמים, שגם ציינו אותה בישיבה הקודמת. זה ממש כמה דוגמאות, מתוך 40 מיליון השקלים שהוקצבו לשירותים חברתיים לניצולי שואה בתוך משרד הרווחה, ב-2017 היה ניצול של 98%. זה ניצול מאוד מאוד יפה. כמובן שזה לא עיקר הכספים.

שמענו הרבה מחמאות על התפקוד של עפרה רוס, מנהלת הרשות לזכויות ניצולי שואה, גם אחרי הישיבה, וזה חשוב שהרשות מתפקדת היטב. הופעל נוהל מקל לקבלת תשע שעות סיעוד נוספות ללא צורך בהגשת בקשה, הקלות בקבלת מענקים ומבחני תמיכה לארגוני סיוע מהמשרד לשוויון חברתי ותוספת של 200 עד 300 תקנים לתקני עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות, החל מ-2018, חלק גדול מהם לטובת השירות לזקן וכן הלאה וכן הלאה, יש עוד הרבה דברים טובים שקרו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
והנושא של האלמנות והאלמנים, נושא שהתעסקנו בו שנים ובאמת פריצת דרך, כל הכבוד לכם.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש עוד התקדמויות טובות, בסך הכול אנחנו מרגישים שיש הרבה רצון טוב, אבל עדיין יש עוד הרבה מה לתקן.

לירית סרפוס, מנהלת תחום בכיר אגף חברה במשרד ראש הממשלה. בבקשה. רגע, צחי, אותך עוד לא שמענו.
יצחק סעד
שמענו.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה היה מאוד קצר.
יצחק סעד
אמרתי, אני מעדיף שנשמע על ההתפתחויות ואז נעיר מספר הערות תוך כדי.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. לירית, בבקשה, תני לנו תמונת מצב.
לירית סרפוס
אנחנו לצדו של סגן שר האוצר. סגן שר האוצר מתכלל את הצוות, אנחנו מסייעים בידו. הצוות קיים כבר שתי ישיבות בהשתתפות כל משרדי הממשלה, אנחנו עוברים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה כבר? זה נורא מעט שתי ישיבות.
לירית סרפוס
החלטת הממשלה עברה בפברואר, לוקח חודש עד שהיא נכנסת לתוקף, במרץ הייתה ישיבה, באפריל הייתה ישיבה, היה לנו גם פסח, אנחנו עכשיו רק בתחילת מאי.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי משתתף בישיבות האלה?
לירית סרפוס
כל המשרדים שאמורים להיות, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כל מי שיושב כאן מסביב לשולחן השתתף?
לירית סרפוס
כל הגורמים הממשלתיים - - -
ראובן מוזר
אף ניצול שואה.
לימור לבנת
הנציגים של הקרן גם לא השתתפו, למרות שבפאזה הקודמת, כשאודי פראוור עמד בראש הוועדה, הקרן השתתפה בכל הישיבות. חבל, כי הקרן היא חלק בלתי נפרד מתוך הפעילות.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה לא הזמנתם את הקרן?
לירית סרפוס
הצוות הממשלתי מוגדר בהחלטת הממשלה. הוא צוות ממשלתי והוא כולל את משרדי הממשלה. אנחנו ניקח בחשבון שככל שנדרש - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
נראה לי הגיוני, מה גם שהם אחראים באופן פורמלי על חלקים גדולים של הביצוע. אז תרשמו בפניכם, בבקשה, להזמין נציגים של הקרן. אני לא אומרת כל נציג וכל עמותה וכל גוף צריך לשבת, ממש לא, צריכות להיות ישיבות מאוד תכליתיות.
לירית סרפוס
הישיבות הן ישיבות עבודה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל הקרן היא חלק אינהרנטי מהעבודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
וגם הארגונים. שוב, אתם לא יכולים להזמין כל ניצול וניצול, אבל איזה שהיא נציגות של מרכז הארגונים, נציגות של ניצולי השואה מאוד חיונית.
לירית סרפוס
לקחתי לתשומת לבי. אני רק אומרת שיש לנו תכנית לעסוק בדיונים האלה גם בנושאים קונקרטיים, אנחנו הקדשנו ישיבה אחת לנושא של הדיור, הישיבה הבאה תעסוק בהיערכות של משרד הרווחה לפרויקט המענים ברשויות המקומיות. אנחנו מנהלים מעקב הדוק וקבוע אחרי ההתקדמות הנהדרת של הרשות לניצולי שואה בנושא פרויקט מיצוי זכויות. אני מזכירה שפרויקט מיצוי הזכויות, השינוי המשמעותי שלו זה שהוא פרויקט אקטיבי למיצוי זכויות, במקום הגישה הפסיבית שנקטנו בה עד עכשיו, שאנשים היו צריכים להגיע לרשות וכאן יש היפוך, כולל הגעה עד הניצול הביתה במידה שיידרש. הרשות יכולה לדווח על זה כי הם נערכים לנושא בצורה פיזית.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כמה רשויות הצטרפו וכמה מתנדבים יש בכל רשות?
לירית סרפוס
לא צריך יהיה את הדבר הזה, מפני שהרשות לניצולי שואה היא זאת שתעשה את זה. ירדנו מהנושא של הרשויות לטובת עניין בדיקת הפוטנציאלים, כדי לעשות את זה כמה שיותר מהר. להתבסס על מתנדבים זה עתיר כוח אדם, זה ייקח הרבה זמן, חלק מהרשויות - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
זו הייתה התכנית שלכם, לא שלנו.
לירית סרפוס
אבל שמענו את דבר הוועדה ולקחנו לתשומת לבנו ושינינו את כיוון הפעולה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
והגדילו את מצבת כוח האדם?
לירית סרפוס
הרשות לניצולי שואה קיבלה את כל המשאבים שהיא ביקשה לטובת הפרויקט הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גברתי, לפני הפרטים אני רוצה לשאול שאלה יותר עקרונית. היו לכם כבר שתי ישיבות. המילה תכלול היא מילה חשובה, היא מילה חדשה שאנחנו כולנו מתרגלים אליה, אבל אני למדתי כבר להבין שמאחורי המילה הזו יש תפיסות מאוד שונות למה עושים בפועל. לי יש הבנה למה הכוונה, אולי כדאי גם שנציגי המבקר יציגו מה מבחינתם, איך זה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, לא, זה לא יקרה עכשיו, דב. אנחנו בישיבה מתמשכת, אנחנו לא נתחיל כל דבר מחדש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, איך אתם, בשתי הישיבות האלה שאתם קיימתם, מהי תפיסת התכלול שלכם, איך אתם רואים שהדבר הזה צריך לקרות בחודשים הקרובים? לאן אתם רוצים להגיע, נניח בעוד חצי שנה?
לירית סרפוס
אני אתן דוגמה קונקרטית, רק כדי לסבר את האוזן, אם יושבת הראש תתיר.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע. יש לי בקשה לחברי הכנסת, עוד מעט יצטרף אלינו איציק כהן, שעומד בראש הצוות, אז אני מציעה שאת שאלות המקרו תפנו אליו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא שאלת מקרו.
היו"ר שלי יחימוביץ
עכשיו אנחנו דווקא בקטע התכליתי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, מאוד מאוד תכליתי. מה התכנית פרקטית? זאת אומרת איך אנשי הרשות לניצולי השואה, שבאמת עושים עבודה מדהימה, אבל איך הם אמורים להגיע ולעמוד בפני ניצולי השואה פייס טו פייס ובאמת לתת את המענה אחד לאחד. עד עכשיו הרשות נתנה כשפנו אליה.
לירית סרפוס
עפרה, אני מציעה שאת תשיבי על זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר גמור. עפרה רוס, מנהלת הרשות לזכויות ניצולי שואה, בבקשה.
עפרה רוס
קודם כל אני מאוד מתחברת לדברים של יושבת ראש הוועדה, על השינויים שחלו רק בשנה האחרונה באמת כדי קצת לסבר את האוזן ובאמת חלו שינויים דרמטיים. אנחנו שילמנו מענק של 11,000 שקל לניצולי שואה נזקקים בחודש ינואר וכאלה שמקבלים השלמת הכנסה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לכמה?
עפרה רוס
ל-8,500 איש. אנחנו הרחבנו את הזכויות לאלמנות. חלק מהאלמנות קיבלו מענקים, התחילו לקבל 2,000 שקל. אני חושבת שהדבר החשוב שנעשה פה, שאנחנו איתרנו את האלמנות ופנינו אליהן והדבר הנוסף שעשינו, גם קיבלנו את חשבון הבנק שלהן, הן לא היו צריכות להגיש בקשה ואנחנו שילמנו להן. חלקן קיבלו באפריל, חלקן קיבלו החודש.
היו"ר שלי יחימוביץ
פשוט קיבלו לחשבון הבנק בלי שום הודעה מוקדמת?
עפרה רוס
כן. הודענו להן גם לפני זה שהן עשויות לקבל והודענו להן גם אחרי זה והחודש קיבלו 7,000 אלמנות שאיתרנו אותן ושילמנו להן לחשבון הבנק. כמובן שאנחנו ננסה לאתר אלמנות נוספות שאולי לא הצלחנו לאתר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רק שאלה. מי שכבר קיבל את המענק הרבעוני, הוא אוטומטית עובר ל - - -
עפרה רוס
אוטומטית, בלי להגיש טופס ובלי שום דבר. בנוסף ל-7,000 שדיברתי עליהן, שלא הכרנו אותן קודם לכן, איתרנו אותן, השגנו את חשבונות הבנק והעברנו את הכספים לבנק.

כל אותם אלה שמקבלים רנטה של הבה.אה.גה מגרמניה, גם כן עכשיו יקבלו את המענק הרבעוני. זה מענק שנתי של 10,000 שקל, אבל הם יקבלו את זה בארבע פעימות, כאשר אנחנו מנסים גם את זה להקטין. האוכלוסייה אצלנו כבר, אנחנו מנסים להשיג את חשבונות הבנק שלהם, אנחנו לא רוצים שהם יגישו טפסים, אנחנו עושים את המאמצים למצוא את חשבונות הבנק שלהם וכמה שיותר מהר להתחיל לשלם להם את המענק.

כמו שאמרנו קודם, הביטול של הטופס של שעות סיעוד, שעבדנו עם הקרן וכל הגורמים האחרים, ועכשיו אין צורך בטופס, באמת לייתר בירוקרטיות מאוד גדולות.

עכשיו אני אספר על הפרויקט הלאומי שאנחנו נמצאים בתוך התהליך. כבר פנינו ל-10,000 איש, קיבלנו בחזרה 7,500 מקרים שמטופלים, חלקם כבר טופלו. הרעיון המרכזי, בהבדל ממה שהיה קודם, קודם עשינו את הפרויקט הזה עם הרשויות המקומיות ובאמת זה היה אמור להיות תהליך מצוין, אם היה שיתוף פעולה טוב ויכול היה גם להסתיים, אבל הסתבר שבכל זאת היו קשיים כאלה ואחרים, המדינה לקחה על עצמה היום את הפרויקט הזה, אנחנו, הרשות, יש לנו במאגר - - - אולי אני אגיד עוד דבר, יש היום מאגרים, המאגרים האלה היו מאגרים שבנינו אותם וזה לא היה פשוט לבנות אותם, אבל למזלנו יש לנו היום מאגר של כל ניצולי השואה שמקבלים משהו, יש לנו מאגר שהוא זמין לנו ולכן אנחנו גם יכולים לעבוד באמצעותו ולעשות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני אציין בהקשר הזה שאני חושבת שהישג שאנחנו השגנו כאן זה לוותר על סקר העומק העתידי שהיה נמשך שנים ארוכות, כי פשוט הגענו למסקנה שהמידע שיש בידיכם הוא מידע מאוד משמעותי וגדול ולא צריך כל פעם להתחיל את כל ההיסטוריה מהתחלה.
עפרה רוס
אבל בנוסף למאגר הזה, שמונה היום 220,000 איש, בנינו מאגר של אזרחים במדינת ישראל פוטנציאליים שאנחנו פונים אליהם, שהם עשויים להיות זכאים. זה לא אומר שהם יהיו בסופו של דבר גם זכאים, אבל אנחנו כן רוצים לוודא שהגענו לכל אחד מהם ווידאנו שגם אם הוא לא זכאי אנחנו וידאנו את הנושא הזה ויודעים שהוא לא זכאי. אם הוא זכאי, לדאוג לשלם לו את מה שמגיע לו.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמה זכאים איתרתם מאז הישיבה האחרונה שלנו? או תני לנו מספרים שנתיים.
עפרה רוס
אני אתן לוועדה הבאה, כדי שאני אהיה יותר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זכאים חדשים, אני מתכוונת, כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם.
עפרה רוס
זכאים חדשים, אני אביא לוועדה כדי שאני אהיה יותר מדויקת. אני יודעת בגדול, אבל אני רוצה ל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
את יכולה להגיד לנו כמה מדי שבוע מתגלים כאלה, פחות או יותר?
עפרה רוס
כן, אני יכולה להגיד, אנחנו יכולים לתת את כל המידע. יש לנו את כל המידע ואנחנו יכולים לתת את כל המידע. נביא את זה לישיבה הבאה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז הבקשה שלי היא גם שתביאי את זה לישיבה הבאה, אבל גם שתעבירי לנו בכתב אחרי הישיבה הזו.
עפרה רוס
בסדר, אנחנו נעביר את המידע הזה. אני אעביר לכם בשנה האחרונה ואני אעביר לכם את אלה שבתקופה האחרונה. המטרה היא באמת בסופו של דבר להגיע לכל האנשים האלה.

אנחנו בנינו תכנית, התכנית שלנו אומרת דבר כזה, בראש ובראשונה אנחנו עושים את הבדיקה גם לכאלה שנמצאים בתוך המערכות וגם לכאלה שלא נמצאים בתוך המערכות, מה שאנחנו קוראים להם הפוטנציאליים. אלה שנמצאים בתוך המערכות, באמצעות חתכים שלנו, שאנחנו מבצעים אותם, אנחנו מגיעים לקבוצות של אנשים, בהתחלה כותבים מכתב, אם יש היענות למכתב זה מטופל, אם אין היענות מעבירים את זה לטלפון, מתקשרים לבן אדם. לא מצליחים לאתר את אותו בן אדם, בסופו של יום אנחנו נגיע אליו הביתה ונבדוק מה קורה איתו ונבדוק איזה זכויות הוא עשוי למצות אצלנו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לכמה הגעתם הביתה?
עפרה רוס
עוד לא הגענו, אנחנו עומדים להגיע ותיכף אני אומר את זה. הקבוצה השנייה זה הפוטנציאלים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מתי זה יקרה?
עפרה רוס
אנחנו צריכים להוסיף אנשים שיילכו לבתים, אנחנו נמצאים במשא ומתן מתקדם כדי לסגור את הנושא הזה. אני גם אעדכן את הוועדה בפעם הבאה איפה אנחנו נמצאים בקטע הזה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא הבנתי את המשא ומתן מתקדם, עם מי?
עפרה רוס
- - - כדי שאנשים יילכו לבתים. הרי עובדי הרשות, בכמות שיש לנו, אנחנו לא יכולים להגיע לכל בית.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לכן שאלתי על כוח אדם.
עפרה רוס
לכן אנחנו עושים את זה באאוט סורסינג כדי למצוא כוח אדם שיגיע לאותם בתים. זה הרי בכל רחבי הארץ, אם יש לנו בן אדם באילת ויש לנו בן אדם בגליל, אנחנו חייבים למצוא את הכוחות האלה ואנחנו נמצאים כרגע במשא ומתן מתקדם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל אין עניין תקציבי בנושא הזה?
עפרה רוס
לא. אנחנו נעדכן את הוועדה בנושא הזה ב - - -
יצחק סעד
לפי קצב ההתקדמות הנוכחי מתי את מעריכה תסיימו, אל"ף, את מיצוי הזכויות של הקיימים ובי"ת, מתי תסיימו את הטיפול. אני מבין שיש 100,000 פוטנציאליים? הערכה.
עפרה רוס
קיימים, אנחנו כבר מסיימים את המיצוי. אני רוצה להיות בתוך שנה וחצי מאחורי הפרויקט הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
שאלה נוספת בהמשך לשאלה שהפנתה קודם חברת הכנסת קארין אלהרר. סוגיית הרשויות המקומיות והעבודה מולם, בפעם הקודמת דווח על 80 רשויות, נכון?
עפרה רוס
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
איפה זה עומד? אתם ממשיכים ל - - -
עפרה רוס
אנחנו ממשיכים עם זה, אנחנו לא עצרנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
נוספו רשויות נוספות?
עפרה רוס
תל אביב נכנסה למשל, היא לא הייתה קודם.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, זה משמעותי, זה הרבה אנשים.
עפרה רוס
אני חושבת שזה חשוב. אגב, אני גם מאלה שחושבים שהעבודה עם הרשויות הייתה מוצלחת.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז למה הייתה? אין יותר עבודה עם הרשויות?
עפרה רוס
לא, יש, אנחנו ממשיכים לעבוד איתם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל למה את מדברת על זה בלשון עבר?
עפרה רוס
לא, אנחנו ממשיכים. אנחנו עברנו לצורה אחרת של מיצוי זכויות, שהמדינה עושה את זה. הכוונה הייתה, וזה היה רעיון שלנו, המיצוי באמצעות הרשויות המקומיות זה היה רעיון של הרשות, שלנו, אנחנו חשבנו שלרשויות מקומיות יש אינטרס - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, אני לא מדברת על התזה שמאחורי זה.
עפרה רוס
אז זה לא הצליח במלואו, משום שכל רשות היא סוברנית להחליט אם היא מצטרפת או לא מצטרפת.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז מי נכנס בנעלי הרשויות שלא הצליחו?
עפרה רוס
אנחנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר בחלק מהרשויות יש עבודה במקביל לכאורה של הרשות שלא עושה מי יודע מה עבודה טובה ואתם?
עפרה רוס
אנחנו גם נבדוק. הכוונה היא להגיע לכל אותם אנשים שהם פוטנציאלית עשויים להיות זכאים, לבדוק האם הם זכאים למשהו או לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבינה, עפרה, אבל בכל זאת אני שואלת, יש לי תחושה מהאנדר טון של הדברים שלך שזה לא עובד עם הרשויות.
עפרה רוס
עם חלקן זה כן עובד ועם חלקן זה פחות עובד, אבל אנחנו לא רוצים לסמוך עליהם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז זה גם וגם, במקביל?
עפרה רוס
מי שעושה את המיצוי, אנחנו לא נגיד לה 'תפסיקי', אנחנו חושבים שזה לא נכון להגיד להם להפסיק, שתעשה את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ברור, אם מישהו כן עושה עבודה טובה.
עפרה רוס
כן, הם עושים עבודה טובה, אנחנו לא נפריע להם.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואין כפילות?
עפרה רוס
לא תהיה כפילות, כי אנחנו נעבוד איתם.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה יכול להיות בזבוז אם שני אנשים יגיעו לאותו ניצול.
עפרה רוס
אנחנו נודיע להם. כל רשות שאנחנו נגיע לאנשים שלה אנחנו נעבוד איתם.
היו"ר שלי יחימוביץ
ולמה את מדברת בלשון עתיד? אתם לא עושים את זה כבר?
עפרה רוס
ההגעה לבתים עדיין לא. אנחנו עוד לא בקטע של ההגעה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מתי זה יקרה? תני לנו הערכת זמן.
עפרה רוס
אני מקווה שתוך שלושה חודשים אנחנו כבר נוכל להגיע לבתים.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה עוד 3,000 ניצולי שואה שימותו בזמן הזה.
עפרה רוס
בואי לא נשכח שיש אנשים שמטפלים בהם ב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
נכון, את צודקת, זו הערה נכונה. אני מקבלת אותה. זה נכון, את צודקת. כשאני אומרת ש-1,000 מתים מדי חודש, אז חלק גדול מהם כן ממוצות הזכויות שלהם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
רגע, לפני שמגיעים לבתים, ההגעה לבתים, באמת בקצה גם מבחינת המענה שנותנים, אבל בינתיים כן כבר מרימים טלפונים?
עפרה רוס
כן, אנחנו כבר התחלנו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מנהלת הוועדה, חנה, רוצה לשאול משהו.
חנה פריידין
אני רציתי רק לשאול, את הזכרת את העניין של אלמנים ואלמנות, מדובר לא בניצולי שואה, זה בני זוג.
עפרה רוס
לא, ודאי שלא, בני זוג של ניצולי שואה.
חנה פריידין
וזה ללא מבחן הכנסה?
עפרה רוס
לא, אין שום מבחן הכנסה.
חנה פריידין
לפעמים זה אנשים שמתפרנסים די טוב.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז מה? אנחנו במדיניות אוניברסלית, אנחנו לא במדינת סעד.
עפרה רוס
גם הרשות, כאשר היא נותנת תגמול מוגדל, רק אז היא עושה מבחן. כל ניצול שואה זכאי לקבל את התגמולים שלהם. המבחן נעשה רק לאנשים שבאמת המצב הסוציואקונומי שלהם יותר קשה.
היו"ר שלי יחימוביץ
גם קצבאות זקנה, כולם זכאים להן, גם אם הם עשירים וגם אם הם עניים, וטוב שכך. וגם חינוך חובה חינם, זכאים גם עניים וגם עשירים וטוב שכך.
גל שחם
אנחנו צריכים לזכור גם שיש ירידה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. עפרה, עוד משהו?
עפרה רוס
זהו בגדול.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אם אפשר רק עוד שאלה. יש את הפוטנציאליים, שאתם מזהים כרגע, לגבי פוטנציאליים שאתם עדיין לא זיהיתם?
עפרה רוס
אני מקווה שבאמצעות החתכים שאנחנו עושים, הרי מאיפה אנחנו לוקחים את הפוטנציאליים? אנחנו פונים למאגר של המרשם ועושים חתכים מסוימים, ארץ לידה, איפה הוא היה בזמן ה - - - כלומר כל החתכים שאנחנו צריכים לדעת, שנת עלייה, שנת לידה, ואז לפי זה אנחנו אומרים שהוא פוטנציאלית עשוי להיות ניצול שואה. הרי אנחנו לא נפנה למישהו שנולד נגיד בישראל וחי בישראל, כי על פי הכללים האלה הוא לא עשוי להיות. אנחנו פונים רק לאנשים שביצענו לגביהם חתכים במרשם האוכלוסין ואנחנו מניחים שהם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ניצולי שואה שהם אלמנים של ניצולי שואה, זכאים גם הם?
עפרה רוס
כן, הם מקבלים - - -
קריאה
הם מקבלים גם בזכות עצמם וגם תוספת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתם עובדים באיזה שהוא שיתוף פעולה עם הסיוע המשפטי הממלכתי? מבחינת להוסיף אנשים למאגר.
היו"ר שלי יחימוביץ
קולט אביטל, יו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה.
קולט אביטל
אני רק רציתי להוסיף פרט קטן לגבי מיצוי הזכויות בעיריות. אנחנו ככלל עובדים מול כל עירייה ומארגנים כנסים. אנשי העיריות הם אלה שמביאים את המאגר של ניצולי השואה לכנסים האלה ואז הדרך שבה מתנהל כנס כזה זה שלפני שאנחנו מעלים מרצים שמדברים על הזכויות אנחנו עושים מין יריד עם כל הגופים שנותנים זכויות, החל מהגוף של עפרה, דרך משרד המשפטים, הקרן וכו', ובדרך כלל אנחנו זוכים לשיתוף פעולה טוב מהעובדים הסוציאליים בעיריות, אבל יש כמה עיריות שממש לא רוצות לשתף פעולה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה לא רוצות? סתם ככה?
קולט אביטל
'אין לנו אפשרות'. אני אתן לך דוגמה, כרמיאל. אנחנו איזה עשר פעמים כבר תכננו שם כנס אזורי, כי אנחנו מדברים על כרמיאל, אנחנו מביאים אנשים מנהריה וכו', אין להם יכולת, אין להם אפשרות. אולי פה צריך גם לעשות איזה פעולה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. הצטרף אלינו סגן השר יצחק כהן, שהיה גם בישיבה הקודמת, ושמחנו על כך שהוא זה שמונה על התכלול. תיכף נעבור אליך, לפני כן לימור לבנת, יו"ר הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל ולשעבר שרת החינוך כמובן, וכן הלאה, שרת התקשורת, שרת התרבות וכן הלאה.
לימור לבנת
כן, הרשימה ארוכה מדי. תודה. אני רוצה בקצרה. קודם כל הקרן היא זאת, במשפט אחד, שלמעשה משמשת ספק של הרשות לזכויות ניצולי שואה וככזו היא זאת שמתפעלת באמצעות ספקי הסיעוד ו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר אתם, סליחה על הביטוי, קבלני משנה של הרשות.
לימור לבנת
לצורך העניין.
סגן שר האוצר יצחק כהן
אלה פרויקטים משלימים, הייתי קורא לזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל הם עובדים מולם.
לימור לבנת
קודם כל תשע שעות הסיעוד, שניצולי השואה מקבלים, אלה הזכאים לכך. כלומר יש כאן שני תנאים למעשה, קודם כל שיהיו מוכרים ברשימה הלאומית או יש עוד כמה רשימות משנה, בה.אה.גה וכאלה, לא ניכנס לזה כרגע כי זה לא מה שחשוב, וכמובן שיהיו זכאים על ידי הביטוח הלאומי לפחות ל-150% אחוזי נכות. בהינתן שני התנאים האלה הם זכאים. עד היום זה עבד באופן הזה שאנחנו קיבלנו מהביטוח הלאומי את הרשימות, תיקפנו מול הרשות את העובדה שהם אכן מוכרים, כאמור, ברשימה הלאומית ואז אנחנו פעלנו כדי לתת להם את תשע שעות הסיעוד.

מהרגע שבו הוקמה הוועדה בראשותו של אודי פראוור, שכבר היום הוא לא נמצא במשרד ראש הממשלה, אבל הוועדה, אני מבינה, ממשיכה לעבוד, לא ידעתי אפילו, אבל עכשיו אני שומעת את זה, למעשה התחיל התהליך ללא טפסים ולשמחתנו הגרמנים, שקודם לא הסכימו לוותר על הטפסים, הסכימו וזו בשורה גדולה וברכה גדולה מאוד, שאכן לא צריך לטרטר את הניצולים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כל כמה זמן מקבלים את הנתונים מהביטוח - - - רגע, אמרת שבעבר קיבלתם את הרשימה מהביטוח הלאומי, ועכשיו?
לימור לבנת
בעבר קיבלנו מהביטוח הלאומי פעם בשבועיים.
היו"ר שלי יחימוביץ
ועכשיו ממי אתם מקבלים? לא מהביטוח הלאומי?
לימור לבנת
לא, עכשיו יש רשימה אחת, למעשה ממשק אחד שאנחנו מקבלים אותו מהרשות. הרשות מקבלת מהביטוח הלאומי, אנחנו מקבלים מהרשות, כדי שלא יהיו באמת יותר מדי גורמים שיש - - - וזה בסדר גמור. אנחנו מקבלים מהרשות פעם בחודש ולא פעם בשבועיים.
היו"ר שלי יחימוביץ
ובעבר קיבלתם פעם בשבועיים?
לימור לבנת
פעם בשבועיים, כן. זה יוצר קושי.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה זה קורה? את היית מעדיפה לקבל פעם בשבועיים?
לימור לבנת
הייתי מעדיפה פעם בשבוע, כי חבל שהניצולים ימתינו, אבל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז למה פרק הזמן - - - אנחנו פה בענייני - - -
לימור לבנת
השאלה צריכה להיות מופנית לביטוח הלאומי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז אנחנו כנראה בענייני הקלה והורדת מסים והכול ואנחנו כאן שומעים, זה אולי פרט קטן, אבל הוא - - -
לימור לבנת
לא, הוא לא פרט קטן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז על אחת כמה וכמה.
לימור לבנת
אם אני יכולה לשים את זה בכותרת רגע, אז הכותרת הגדולה היא שיש כאן באמת רווח והצלה לניצולים על ידי כך שבוטלו הטפסים, אבל כותרת המשנה היא שיש כאן קושי בכך שיש כאן מרווח גדול מדי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שגדל לאחרונה.
לימור לבנת
בדיוק, שגדל, ולכן יש ניצולים שלא יכולים לקבל את תשע השעות שלהם כי הם צריכים לחכות יותר מדי זמן.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב שאת מעלה את זה. אני רוצה לברר את הנקודה הזאת, כי זו נקודה שאני מבינה שהיא גם לא קטנה ממש. יעל אגמון נמצאת כאן? מישהו מהביטוח הלאומי נמצא כאן?
לימור לבנת
יעל היא מהאוצר.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, רכזת ביטוח לאומי ורווחה באגף תקציבים. תציגי את עצמך, בבקשה.
עדנה ליימן
עדנה ליימן, עובדת אזרחים ותיקים באגף אזרחים ותיקים.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואת יכולה לתת לנו נתונים על העברת הנתונים?
עדנה ליימן
אני חושבת שלימור התכוונה לסיעוד, נכון?
היו"ר שלי יחימוביץ
הכוונה להעברת שמות הזכאים.
עדנה ליימן
זכאים למה?
היו"ר שלי יחימוביץ
אם את לא מצויה בחומר אז זה בסדר, אנחנו לא נאלץ אותך לענות על דברים שאת לא מבינה. זאת אומרת את לא האדם הנכון לשאול אותו.
עדנה ליימן
בגלל זה שאלתי אם זכאים לסיעוד, אז לא, אני לא בקיאה בחומר. זכאים לאזרחים ותיקים והבטחת הכנסה, זה כן.
סגן שר האוצר יצחק כהן
עפרה, ה-non paper, השיטה החדשה של העברת מידע.
עפרה רוס
אני אגיד אולי כמה מילים.
סגן שר האוצר יצחק כהן
היא תסביר, זה הרבה יותר משוכלל ממה שהיה קודם.
עפרה רוס
חלה פה התקדמות באמת גדולה מאוד.
סגן שר האוצר יצחק כהן
המצב השתפר.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, איציק, אף אחד לא חולק על זה שהמצב השתפר, שזאת התקדמות נהדרת שאין ניירות, אבל לימור העלתה כאן סוגיה שעכשיו, למרות הדבר הנפלא שקורה, היא מקבלת את הרשימות פעם בחודש במקום פעם בשבועיים, כשהיא בכלל הייתה רוצה פעם בשבוע. אז, עפרה, תסבירי לנו מה קורה כאן.
עפרה רוס
אנחנו ישבנו עם המוסד לביטוח לאומי ואגב, עדכנתי גם את הקרן בנושא הזה ועכשיו נקבעה פגישה לחודש מאי בנושא הזה ואני מניחה שזה יסתדר. אני לא חושבת שזה לא יסתדר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל למה זה קרה?
עפרה רוס
מלכתחילה דובר על קובץ שעובר פעם בחודש.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל היא אומרת שהם קיבלו פעם בשבועיים עד היום.
עפרה רוס
אנחנו לא ידענו שמקבלים פעם בשבועיים קובץ.
לימור לבנת
כי הם לא היו קשורים ל - - -
סגן שר האוצר יצחק כהן
הייתה תחנה נוספת.
עפרה רוס
דובר שעובר קובץ פעם בחודש, אנחנו לא ידענו שהקרן מקבלת. אנחנו מקבלים פעם בחודש קובץ, מעבדים את הקובץ הזה, המוסד לביטוח לאומי מעביר אלינו את כל האוכלוסייה החדשה שצריכה לקבל תשע שעות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז טוב שהתכנסנו כאן כי הנה את יודעת שעד לא מזמן הם היו מעבירים פעם בשבועיים, דבר שהוא מאוד מקל על העבודה ומקבל על הנגישות ועל הסיוע.
עפרה רוס
בהחלט, אנחנו נבקש מהם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יש לי תחושה שאם ילחצו יקבלו פעם בשבוע.
היו"ר שלי יחימוביץ
אפשר לתבוע מהם להעביר את זה פעם בשבוע?
עפרה רוס
אנחנו נבקש. יש לנו דיון איתם, אני גם עדכנתי את לימור, יש לנו דיון - - -
לימור לבנת
לא, אנחנו מדברות בינינו, זה לא שלא, אבל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, אני לא ידעתי על זה למשל. גם קארין, שמצויה בחומר, לא ידעה את זה.
לימור לבנת
לא, ברור, אני אומרת שהכתובת היא בעצם הביטוח הלאומי, לא הרשות, שהביטוח הלאומי אכן יעביר לרשות את זה בתכיפות גדולה יותר, פעם בשבועיים, אם אפשר פעם בשבוע, עוד יותר טוב, אני לא יודעת.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר גמור. חבל שאין פה נציג בכיר של הביטוח הלאומי, אנחנו נדאג לזה בפעם הבאה.
לימור לבנת
אני מסיימת. מהרגע שהועברנו לשיטה של ללא טפסים עשינו עוד מהלך אחד, אנחנו גם כן מתואמים בעניין הזה עם הרשות, יש קבוצה של כ-3,800, אם אני לא טועה, ניצולים, מ-2017 חלקם, שכבר פנינו אליהם מספר פעמים. פנינו אליהם גם במכתבים אישיים, גם באמצעות הספקים כמה פעמים, הם לא הגיבו. כיוון שהם לא הגיבו אז אנחנו עכשיו פונים אליהם עוד פעם וצריך יהיה לראות מה לעשות, אולי הרשות אחר כך תפנה אליהם באיזה שהיא פנייה אישית, או באיזה שהיא צורה כזאת, הביתה או משהו מהסוג הזה, אנחנו אין לנו כלים להגיע כמובן הביתה. זו פעם נוספת שאנחנו באמצעות הספקים פונים אליהם, אבל יש קבוצה כזו שבכל הפניות, בכל הצורות, כמה וכמה פעמים לא מגיבה כבר לאורך תקופה מסוימת, לאורך - - - טוב, זה מצטבר, זה לא משנה כרגע.
היו"ר שלי יחימוביץ
יכול להיות שהם בבתי חולים סיעודיים?
לימור לבנת
יכול להיות. יכול להיות שחלק לא מעוניינים, כי יש ניצולים שלא מעוניינים, עקרונית לא מעוניינים.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, מכירה את התופעה.
לימור לבנת
אז חלק מהם עונים לנו, 'אנחנו לא מעוניינים', חלק לא עונים, ויש כאלה בכל מצבים.
עפרה רוס
אבל אפשר דרך חברות הסיעוד, לימור, לפנות אליהם.
לימור לבנת
אנחנו פנינו אליהם כבר ואנחנו מצפים בתוך חודש, חודש וחצי, שאנחנו נהיה יותר חכמים בעניין הזה, אבל גם יכול להיות שלגבי חלקם לא יהיו לנו תשובות. זהו, עד כאן, אנחנו היום פועלים בשיטה הזאת, הדבר העיקרי שמטריד אותנו זה העניין הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר גמור. סגן השר איציק כהן הצטרף אלינו. אנחנו קיבלנו איזה סקירה תמציתית מלירית סרפוס, אבל בכל זאת הייתי רוצה שאתה תספר לנו מה נעשה, ועוד לפני שאתה מתחיל, עלתה כאן שאלה ובקשה, גם בקשה שלי, לצרף לישיבות של הוועדה גם את לימור לבנת, השרה לשעבר, שהיא יו"ר הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל והיא אמונה על ביצוע. זו לא סתם השתתפות פילוסופית, וגם את חברת הכנסת לשעבר קולט אביטל, שהיא יו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה והיא אוצרת בתוכה ידע עצום בסוגיה הזו.
סגן שר האוצר יצחק כהן
אנחנו מקבלים בברכה את ההצטרפות לצוות לימור לבנת וקולט, בשמחה רבה, זה יהיה רק לברכה ולתועלת. אני שמח על היוזמה שלכם, חבל שלא חשבנו על זה קודם. בגלל שזה היה צוות משרדי ממשלתי, פנימי, אז - - - אבל בשמחה רבה, אתם תוזמנו לישיבות.
לימור לבנת
אם יש נושאים שלא רלוונטיים אלינו אז אין צורך.
סגן שר האוצר יצחק כהן
הכול רלוונטי, אני אגיד לך למה, כי יש המון המון רצון טוב בכל משרדי הממשלה שעוסקים בדברים האלה, הבעיה הייתה כפילויות וחוסר תכלול וחוסר סנכרון וזה עיקר העבודה של הצוות בימים הראשונים, לדעת כל משרד ממשלתי על מה הוא אמון וכיצד למנוע כפילויות ושיתעסקו במה שהם צריכים לעשות בצורה הכי טובה ואכן יש שיתוף פעולה מלאה, מצד ראש הממשלה, הרשות לניצולי השואה, שעושים עבודה נהדרת, וכל משרדי הממשלה, גם הקליטה וגם הרווחה וגם הבריאות, כולם יושבים. מעת לעת אנחנו מתכנסים, בהתחלה זה יהיה אחת לשבועיים, כדי לעשות את הסנכרון המיטבי, לאחר מכן אנחנו כבר נעשה בצוותים יותר קטנים, אבל ברוכים הבאים, אתם מוזמנים לצוות.

כפי שאמרתי, הישיבות הראשונות הוקדשו לסימון ולסנכרון למטלות של כל משרד ממשלתי אמון עליהן. היו כפילויות, מטבע הדברים כשיש כפילות אז זה לא תמיד מועיל. אנחנו נקרא את זיקוק העניין הזה. סתם לדוגמה, בנושא של הפגה במועדונים היו מספר משרדי ממשלה שעסקו בזה ואני מניח שזה לא תמיד היה הכי יעיל בעולם. כעת כל משרד יהיה אמון על תפקיד מסוים שהוא יעשה אותו והוא יעשה אותו הכי טוב, זה מה שהולכים לעשות.
היו"ר שלי יחימוביץ
מטריד אותי קצת, אדוני סגן השר, המילים 'יהיה'.
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, לא יהיה. אני לא יודע אם עפרה כבר סיפרה לכם, שהמבצע כבר התחיל ו-10,000 ניצולים כבר מטופלים בחבילה הראשונה וכבר לקראת החבילה השנייה יש עוד 10,000. 7,500 מהם כבר חזרו, 2,500 - - - ביוזמתכם, אתם ביוזמתכם, אין יהיה, זה כבר יצא לדרך, בחבילות של עשרות אלפים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני סגן השר, אם תוכל לפרט מה המספרים הללו.
סגן שר האוצר יצחק כהן
עפרה, תפרטי מה 10,000 התיקים הראשונים שיצאו לדרך.
עפרה רוס
10,000 התיקים הראשונים שעשינו, בעצם פנינו לאוכלוסייה בקשר למחלות נוספות מוכרות. פנינו באמת ל-10,000 אנשים, קיבלנו בחזרה 7,500, 2,500, אנחנו עושים להם טלפונים עכשיו ומטפלים בתחום הזה. זו הקבוצה שאיציק דיבר עליה כרגע, זו הקבוצה הראשונה. אנחנו ממשיכים הלאה, עד שנגיע לכולם, כמו שאמרתי קודם.
סגן שר האוצר יצחק כהן
אנחנו נגיע לכולם, בין אם זה באמצעים דיגיטליים ובין אם באמצעים פיזיים, אנחנו נגיע עד לבית של כל אחד ואחד, לא נשאיר אף אחד מחוץ למעגל הזה. אנחנו יודעים שהשעון עובד לרעתנו ואנחנו עושים את הפעילות הזאת במלוא המרץ. בקרוב אנחנו נרחיב את הפעילות הזו, בעזרת ה', בהתגברות על כמה מכשולים בירוקרטיים סטטוטוריים שאנחנו נקצר הליכים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה המכשולים הקיימים?
סגן שר האוצר יצחק כהן
כל מיני הסכמים וחשיבויות, אבל יהיה בסדר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה יכול לפרט קצת? תן לנו איזה שהוא פלונטר, איזה שהוא חסם שהוא - - -
סגן שר האוצר יצחק כהן
זה לא פלונטר, זה לא חסם. אני חייב לציין שכולנו נרתמו בצורה מאוד מאוד חיובית. גם הפעולה המקסימה הזו של non paper, כלומר התקשורת בין המשרדים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה נפלא. כל משרדי הממשלה צריכים לאמץ את זה בכל תחום ובכל מצב וכל קופות החולים ובתי החולים וכן הלאה וכן הלאה.
סגן שר האוצר יצחק כהן
כן, במיוחד כשמדובר באוכלוסייה שהיא מאוד מאוד חלשה ומאוד, לצערי, עוזבים אותנו. אנחנו נפעל במהירות ופועלים במהירות. לא שנפעל, פועלים במהירות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה האתגרים כרגע?
סגן שר האוצר יצחק כהן
יש בירוקרטיה, אבל היא מבינה שהיא צריכה פה לתת אישורים מידיים. אני מקווה שבקרוב, עוד שבוע, כמה זמן ייקח לנו - - -
עפרה רוס
אני הסברתי את זה קודם, לפני שהגעת, אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים של הסכם עם גוף במיקור חוץ שיעשה לנו את הביקורים בבתים של אותם אנשים שאנחנו לא מצליחים לאתר אותם.
היו"ר שלי יחימוביץ
בלי מכרז?
עפרה רוס
אנחנו משתדלים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, זה לא נאמר בביקורת, אני שואלת. אם איתרתם את הגוף הכי מתאים, אז מצוין.
סגן שר האוצר יצחק כהן
זה גוף שכבר מצוי בנושא.
עפרה רוס
בואו נסכם שכשייגמר התהליך בפעם הבאה נעדכן, זה בסדר?
סגן שר האוצר יצחק כהן
אפילו תוך כדי.
עפרה רוס
אנחנו בוחנים אפשרות להמשיך התקשרות עם גוף שאנחנו נמצאים איתו בהתקשרות, להרחיב את זה. הוא עושה לנו התקשרות בנושאים האלה, להרחיב את ההתקשרות איתו ואנחנו נמצאים במשא ומתן מתקדם. אנחנו מקווים מאוד לגמור אותו בהקדם ואני מקווה שבפעם הבאה שנגיע אנחנו נעדכן את כל ה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
וזה עומד להיסגר בקרוב מאוד?
עפרה רוס
אנחנו מקווים מאוד, כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
הם יצטרכו לצורך העניין לגייס כוח אדם נוסף?
עפרה רוס
הם יצטרכו לגייס. כמובן שאנחנו נעשה הדרכות. את כל הדברים שצריך לעשות מלמעלה אנחנו נעשה, אבל ההעסקה של אותם אנשים תיעשה באמצעותם. אני ארחיב כשאנחנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שימי לב שבאופן יוצא דופן אני אפילו לא מותחת ביקורת על עניין האאוט סורסינג ולו רק מהסיבה העצובה שאנחנו מדברים על פרויקט שעומד להסתיים.
עפרה רוס
נכון. אז אני אומר כאן איזה שהיא מילה, כשישבנו לחשוב באיזה דרך אנחנו עושים את זה הבנו מהר מאוד שבאמצעות העובדים של הרשות, שהם 120 עובדים, אנחנו לא יכולים להגיע לאילת ולגליל ולכן אמרנו, הזמן קצר והמלאכה מרובה והדרך היחידה היא, גם בקטע של ההתקשרות עם גוף, הקטע של לצאת למכרז ועד שאת יוצאת למכרז ועד שאת בוחרת ספק ועד שהספק - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
גם אין צורך לבחור במכרז הזול לצורך העניין, זה יכול להיות מכרז מאוד יקר שיעשה עבודה טובה.
סגן שר האוצר יצחק כהן
גם המבצע הנפלא הזה של non paper, זה גם לקח לא מעט זמן.
היו"ר שלי יחימוביץ
ברור.
עפרה רוס
אני חושבת שכשנסיים את זה, זה יהיה באמת איזה שהוא תהליך שכל המדינה תוכל ללמוד ממנו כי אני מאמינה שמיצוי זכויות צריך לעשות לא רק לניצולי שואה, צריך לעשות לכולם. אני חושבת שהתהליך הזה, גם מבקר המדינה בדוח שלו דיבר על הרבה דברים שעשינו והוא אמר שהמשרדים האחרים יכולים ללמוד. אני חושבת שזה יהיה איזה שהוא פיילוט או משהו.
היו"ר שלי יחימוביץ
נתייחס לזה כפיילוט, כן.
סגן שר האוצר יצחק כהן
לפני שהתחלנו את היוזמה הזאת הייתה יוזמה של הרשות מול הרשויות המקומיות. מטבע הדברים חלק מהרשויות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
דיברנו על זה כאן, שזה לא ממש הצליח.
סגן שר האוצר יצחק כהן
ממש לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה אומר לא רק לא ממש, אלא ממש לא. הבנתי. כי עפרה הייתה ככה מעודנת בדברים שלה, אז עכשיו אנחנו יכולים להכריז על חוסר הצלחה.
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, אני לא רוצה לפגוע ברשויות שכן עשו עבודה, אבל בוא נאמר, אנחנו כנראה נעבור ל - - -
עפרה רוס
יש כאלה שזה הצליח בהן מאוד.
סגן שר האוצר יצחק כהן
בדיוק. אין לנו לסמוך אלא רק על - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
איציק, תן לנו סקירה מאוד תכליתית של מה עוד נעשה ומה עומד על הפרק בקרוב.
סגן שר האוצר יצחק כהן
מה שעומד על הפרק בקרוב זה ככה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
למה אתם נפגשים רק פעם בחודש?
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, זה לא שנפגשים ואנחנו עושים, בין הפגישות הצוותים עובדים. זה יותר מפעם בחודש, אנחנו נפגשים כל יום.
עפרה רוס
אנחנו נפגשים, אמרתי לו שאנחנו צריכים לעבוד גם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, קיבלתי.
סגן שר האוצר יצחק כהן
נכון, יש הרבה מצבים שאני קורא להם והם אומרים 'עד שנגמור את המכרז אל תקרא לנו לפגישות'.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, בסדר גמור.
סגן שר האוצר יצחק כהן
תוצג חלוקת האחריות באילו תחומים אמון כל משרד לגבי ניצולי השואה ואלו תקציבים ותשומות מופנים לשם כך.
קארין אלהרר (יש עתיד)
עוד אין חלוקת אחריות?
סגן שר האוצר יצחק כהן
יש, אבל סופית, עם הגדרות מזוקקות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני לא רוצה להיות הורסת מסיבות, אבל - - -
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, זה הכול בא מרצון טוב.
קארין אלהרר (יש עתיד)
באמת, כהערת פתיחה אני אומר שבאמת כל המעורבים בנושא, כולם, עם נשמה יתרה, כולם באמת נורא רוצים לקדם את הנושא, אבל זה נשמע כאילו הכול נהדר ועובד ויופי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא נשמע ככה, זה נשמע שהמון דברים עוד לא התחילו ולא קורים והם בתכנון ולכן אנחנו נקיים מאוד בקרוב ישיבה נוספת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, אם הכול כל כך טוב אז למה זה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת הערה חשובה.
סגן שר האוצר יצחק כהן
הכול לא כל כך טוב, קארין, לא הבנתי שהכול טוב. אם היה כל כך טוב היינו מתפזרים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אז תגיד לי מה לא, איציק, בואו נדבר על זה רגע.
סגן שר האוצר יצחק כהן
מה לא? כל עוד שלא הגענו ל-220,000 ניצולי שואה עם מיצוי - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, אבל מה מעכב?
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא מעכב שום דבר, עובדים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני סגן השר, אני באמת חושבת שאתה האדם המתאים ביותר לנהל את האופרציה הזאת, אבל אני מבקשת, מפצירה, תגידו איפה יש חסמים. לא כי אנחנו רוצים להגיד נו נו נו, אלא כי אני רוצה להבין - - -
סגן שר האוצר יצחק כהן
קארין, זה התפקיד שלנו לאתר את החסמים ולשחרר אותם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה לא היית מוכן אפילו לשתף אותי באיזה חסמצ'יק אחד קטן.
סגן שר האוצר יצחק כהן
אמרתי לך, החסם של הבירוקרטיה - - -משפטי. חסם שכבר עברנו אותו, זה היה החסם המשפטי של חופש המידע. יש כל מיני דברים, תוך כדי אנחנו נתקלים בדברים ומשחררים אותם. אבל את שואלת אותי אם הגענו למיצוי הזכויות של - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, את זה אני יודעת שלא.
סגן שר האוצר יצחק כהן
יש עוד מבצע גדול שאנחנו עומדים, כבר התחלנו, זה יש עשרות אלפים שלפי תעודת הזהות, לפי ארץ המוצא, לפי תאריך הלידה עלולים להיות פוטנציאל של ניצולי שואה שבכלל עדיין לא רשומים.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, שמענו על זה.
סגן שר האוצר יצחק כהן
זה מבצע לא פשוט.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואז פונים אליהם ובודקים אם הם זכאים.
סגן שר האוצר יצחק כהן
לדעתי לא נגלה הרבה שם, מכיוון שהמודעות כל כך גדולה, גם כל האנשים היקרים שנמצאים סביב השולחן הזה, גם הקליניקות וגם העמותות, לדעתי לא נמצא שם הרבה, אבל אנחנו רוצים להגיע לכולם. חסמים אנחנו מאתרים תוך כדי תנועה ומשחררים מיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא.
סגן שר האוצר יצחק כהן
נכון, ואנחנו יודעים שאנחנו במרוץ נגד הזמן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. דליה רוזינק, מפקחת ארצית על חוק הסיעוד. דיברנו על תקנים בפעם הקודמת.
דליה רוזינק
אני רק רוצה להגיד שאני מחליפה את גלית מבורך, מנהלת השירות, ואת איריס בז'רנו, שהיא המפקחת הארצית על ניצולי שואה. הן מתנצלות ולא יכלו להגיע היום.

משרד הרווחה, כמו שאמרת בתחילת דברייך, מיצה 98% מהתקציב לניצולי שואה שהיה בגובה של 48 מיליון שקל, מיצה את התקציב הזה בשנת 2017. התכנית כרגע ל-2018 להקים עשרה מועדוני מופת ייעודיים לניצולי שואה ועוד עשרה מועדוני מופת ומועדונים מועשרים בפריסה ארצית שייתנו מענים ל-600 אזרחים ותיקים, מהם לפחות ל-300 ניצולי שואה בהשקעה של חמישה מיליון שקלים. מועדוני מופת הם מועדונים שמיועדים לאוכלוסייה - - -
לימור לבנת
לקשישים או לניצולים? לא הבנתי.
דליה רוזינק
עוד עשרה יהיו מעורבים, ל-600 אזרחים ותיקים שמתוכם יהיו 300 ניצולי שואה. רק להבהיר, מועדוני מופת הם מועדונים שמיועדים לאוכלוסייה שהיא חסרת עורף משפחתי, אוכלוסייה שסובלת מבדידות במעמד סוציואקונומי נמוך, והם מתקיימים שלוש פעמים בשבוע, כוללים שתי ארוחות ופעילות חברתית, שתי פעילויות חברתיות ביום, בהשתתפות של 45 שקלים למשתתף.
לימור לבנת
סליחה, ניצול השואה צריך לשלם תמורת הביקור?
דליה רוזינק
ממה שידוע לי לא, אני חושבת שניצול השואה לא משתתף.
לימור לבנת
לא הבנתי. צריך לשלם?
קולט אביטל
45 שקל לשבוע.
דליה רוזינק
לא לשבוע, לחודש.
לימור לבנת
למה הוא צריך לשלם? את אומרת שמשרד הרווחה מקצה לזה חמישה מיליון שקלים, זה אפילו לא פרוטות, זה כמעט הייתי אומרת, סליחה על הביטוי, אבל זה באמת מביך.
סגן שר האוצר יצחק כהן
לימור, למשרד הרווחה יש 40 מיליון שקל לצורך הפרויקט הזה.
דליה רוזינק
לא, 40 מיליון היה ב-2017, שאותו הוא ניצל.
לימור לבנת
גם 40 מיליון שקל זה מביך, משרד הרווחה הוא משרד עתיר תקציבים.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל זה גם לא עיקר הסכום של הסיוע לניצולי שואה. זה טיפה אחת בים.
סגן שר האוצר יצחק כהן
כן, בדיוק, יש חמישה מיליארד ו-200 מיליון שלא קשורים לעניין הזה.
לימור לבנת
אני יודעת, אבל עדיין.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה הסכום שאנחנו יודעים עליו, על ה-40 מיליון
לימור לבנת
זה היא מדווחת.
דליה רוזינק
40 מיליון היה לצורך הקמה, שהקימו 60 מועדוני מופת ועוד 27 קהילות תומכות. זה היה הסכום שהיה מיועד ל-40 מיליון והוא מוצה. מה שאני אומרת עכשיו זה על התכנית שתהיה לשנת 2018.
לימור לבנת
אוקיי, אבל למה לגבות 45 שקלים?
היו"ר שלי יחימוביץ
חבר'ה, יש סוגיה אחת שהצביעה עליה לימור לבנת, ובצדק רב, למה לקחת 45 שקלים?
דליה רוזינק
אני אבדוק את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני בטוחה שכשהשר ישמע את זה הוא מיד יורה, אם זה קיים, לבטל את זה. אין לי שום ספק. ואם צריך את עזרתנו אז אנחנו - - - את יודעת מה? אנחנו בכל מקרה נפנה לשר אחרי הישיבה הזו ונבקש ממנו לבטל את ההשתתפות של ה-45 שקלים, שהיא באמת מיותרת.
דליה רוזינק
שירות נוסף שהמשרד יקים בשנה הקרובה זה 100 בתים חמים לניצולי שואה בפריסה ארצית. בית חם הוא מסגרת חברתית קטנה שמתקיימת בבית של אחד הזקנים כשמצטרפים לפעילות הזאת זקנים נוספים, לרוב בין עשרה ל-15 זקנים לצורך הפגת בדידות.
היו"ר שלי יחימוביץ
ניצולי שואה?
דליה רוזינק
ניצולי שואה. זה שירות שהוא ייעודי לאנשים שיש להם בעיה להגיע לשירותים שהם גדולים יותר, כמו מועדונים, והם מעדיפים להיות במסגרת חברתית קטנה יותר, מסגרת שיכולה להיות מאוד מתאימה לניצולי שואה, שגם רוצים לפגוש אנשים מהסביבה החברתית שלהם שיש להם גם כן ניסיון דומה בעבר עם אותן בעיות. אז המשרד יקים 100 בתים חמים. סך הכול המשרד מפעיל היום 140 בתים חמים לניצולי שואה ברחבי הארץ שנותנים שירות ל-2,100 ניצולי שואה בהשקעה של 1.4 מיליון שקל בשנה. שירות נוסף שיוקם, תוקמנה עשר קהילות תומכות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
נורא קשה לי לשמוע את לשון העתיד הזאת, אני לא מסתדרת עם - - -
דליה רוזינק
ב-2018, זאת התכנית. ב-2017 הוקמו 60 מועדוני מופת - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
יוקם מתי? התחיל תהליך? מה נעשה כבר אני רוצה לדעת.
דליה רוזינק
אז לא אמרתי, סליחה. יצאו קולות קוראים בתחילת 2017, הוגשו הקולות הקוראים של הרשויות וכרגע הם נמצאים באיזה שהוא שלב של מיון ובחירת המקומות המתאימים. יצאו קולות קוראים באפריל.
היו"ר שלי יחימוביץ
אם את יכולה לסיים, בבקשה. עוד משהו?
דליה רוזינק
כן, אני רוצה להגיד עוד משהו. על פי החלטת רוה"מ המשרד עתיד לקבל עשרה מיליון שקל ב-2019 ועוד עשרה מיליון שקל ב-2020, סכום - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
2020 זה כבר נראה לי, לצערי הרב, לא רלוונטי כל כך. בכל הכבוד, באמת. לא נמחא כפיים לראש הממשלה על זה.
דליה רוזינק
סכום הכסף שיתווסף ב-2019 שמיועד לכוח אדם, כרגע לא ידועים הסכומים המדויקים, ולכן ברגע שיהיה הסכום המדויק יחלקו את התקנים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
במקרה הזה זו ממש בדיחה גרועה לפרוס את הכסף על פני השנים. עוד מעט נשמע על תכנית חומש ועשור לטיפול בניצולי שואה. זה אבסורד.
דליה רוזינק
הרעיון הוא שיהיה מתכלל בהיקף של משרה מלאה ב-100 רשויות, עו"ס סיעודי לניצולי שואה, יהיה עו"ס שיטפל ב-300 ניצולי במשרה מלאה. אבל, שוב, כמו שאמרתי, זה יהיה תלוי בתקציב שיגיע ממשרד ראש הממשלה ולפי זה יטופל.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, תודה רבה. יש לי שתי שאלות קטנות לכאורה. שי סומך פה?
שי סומך
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
הנוהל המקל לקבלת שעות סיעוד. אנחנו פנינו מיד אחרי הישיבה האחרונה לניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת חוקה, והוא אמר לנו שמבחינתו הוא טיפל בזה במיידי, אני רוצה לדעת אם זה באמת קורה.
שי סומך
נדמה לי שכבר בישיבה הקודמת דיווחתי שהצו אושר ואז בעצם נדמה לי, עפרה, את עדכנת שתוך זמן קצר המידע יועבר. אני חושב שהוא הועבר.
עפרה רוס
כן ואושר.
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר זה מאחורינו?
גליה מאיר אריכא
זה מאחורינו, על זה דיברנו. הצו אושר במרץ ומאז כבר הודענו לניצולים ואין צורך בטפסים, לימור עדכנה על כך.
שי סומך
תודה על העזרה, באמת הדיון היה מאוד מהיר.
היו"ר שלי יחימוביץ
מצוין. שאלה נוספת, זה נשמע קטן, אבל זה לא קטן, זה סכומי כסף גדולים. בשבוע שעבר קראתי ידיעה ב'ישראל היום' שניצולי שואה זכאים להנחה של 50% בחבילות של הוט ושל יס, זה נכון? מישהו יודע על זה? קולט, את יודעת על זה?
קולט אביטל
אני שמעתי שידור שלם ברדיו על זה, אבל אלה חבילות של 60-70 שקל לחודש שכוללות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז הם זכאים לזכאים של 30 שקל, את אומרת?
קולט אביטל
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת אומרת זה לא המאות שקלים שזה עולה - - -
לימור לבנת
חבילות בסיס כנראה.
קולט אביטל
זה מאוד מצומצם, כן.
מרים גרייבר
זה מאוד בסיסי.
קולט אביטל
ארבעה או חמישה ערוצים.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי.
ראובן מוזר
אם היו נותנים הנחה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אף אחד לא יודע על זה. זה עוד סוג של מיצוי זכויות, שאמנם - - -
עפרה רוס
אנחנו נודיע לאנשים, אני אבדוק את זה, ברגע שנדע מידע מהימן.
ראובן מוזר
לא נותנים הנחה.
עפרה רוס
אנחנו מקפידים להודיע על מידע מהימן.
ראובן מוזר
לא נותנים הנחה בכלל על משהו קיים. אם לי יש היום - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, סליחה, לא פתחתי דיון. שאלתי שאלה קטנה, עפרה אמרה שהיא תטפל בזה, זה מקובל עליי.
סגן שר האוצר יצחק כהן
אבל תבדקי את זה, אחרת זה מסחרי.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה אכפת לי?
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, בסדר, רק - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
גם אם זה מדיניות של חברות, אם קודם נזעקנו על 45 שקלים שהקשיש משלם, כאן זה 45 שקלים שהם מקבלים.
עפרה רוס
אנחנו נבדוק איתם, נוציא מכתב להוט וליס ולכל החברות - - -
לימור לבנת
כן, גם אנחנו רוצים לדעת, אנחנו נוכל לעדכן במוקד המידע שלנו.
עפרה רוס
בסדר. אז אנחנו נקבל את המידע ונודיע.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר גמור. סגן השר, אתה רוצה עוד לומר דבר מה?
סגן שר האוצר יצחק כהן
שמענו פה דוגמה של מה שהתכוונתי קודם, שמשרד ממשלתי עושה עבודה, הוא עושה עבודה טובה, משרד הרווחה, עם המועדונים וההפגה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אם כי הוא לא מטפל בחלק הארי של הכסף. כבר אמרנו את זה.
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, יש עוד משרדים שמטפלים בזה. זו התופעה שאנחנו רוצים להפסיק אותה, לרכז הכול במשרד אחד. גם אזרחים ותיקים עושים פעולות דומות, גם משרד הבריאות, מסתבר שהוא עושה פעולות דומות. פעולות מהסוג הזה, לדוגמה, שיהיו מרוכזות במשרד אחד, משרד הרווחה, תיעשה כל הפעילות בתוכם ולהעביר להם את כל המשאבים. זו דוגמה של ריכוז וסנכרון.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי שרוצה לדבר, אני מבקשת שיעביר את השם שלו, זה לא לפי הצבעה. אני עושה עכשיו סבב מהיר, כל הדוברים מעכשיו אני מבקשת שתי דקות גג כי אנחנו צריכים לסיים. ראובן מוזר, בבקשה.
ראובן מוזר
אני ניצול השואה, חבר בעמותה הפרלמנטרית למען ניצולי השואה. מאחר שהנושא הוא פה סחבת וכשלים אני רוצה להביא שתי דוגמאות קונקרטיות, אחת לסחבת ואחת לכשל. סחבת, בשנה שעברה ביום השואה פנינו ליושב ראש השדולה, אלעזר שטרן, בטענה שכל אזרח במדינה זכאי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
איך אלעזר שטרן נכנס פה לסיפור?
ראובן מוזר
כי הוא יושב ראש השדולה למען - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל אתה יושב פה בוועדת כנסת, אז אם יש לך - - -
ראובן מוזר
אני רוצה להסביר. פנינו בטענה שמאחר שכל אזרח במדינה זכאי לסיוע משפטי חינמי בתנאי שהוא לא עובר הכנסה של 6,750 שקל, יוצא מכך שניצול השואה, כאשר אחוזי הנכות שלו גבוהים והוא עובר את התקציב הזה הוא מקופח.
היו"ר שלי יחימוביץ
הוא לא זכאי לסיוע?
ראובן מוזר
הוא לא זכאי לסיוע משפטי הכללי, אלא רק במסגרת המצומצמת בנושא הניצולות. פנו לשרת המשפטים, היא קיבלה את ההמלצה של הסיוע המשפטי, חתמה על שינוי תקנה. ההחלה עדיין לא קוימה, עד עכשיו, רק לפני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר מי שפונה היום בסיטואציה הזאת לסיוע משפטי לא מקבל?
ראובן מוזר
עדיין לא מקבל. ופניתי לגלעד - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
למרות שהשרה חתמה על צו בעניין?
ראובן מוזר
כן. פניתי לגלעד סממה, יושב ראש הסיוע המשפטי, לפני כמה ימים והוא אמר לי שרק עכשיו הגיע אליו הנושא, מה שנקרא אישור הציבור, אני לא זוכר בדיוק מה ההגדרה. שנה שלמה?
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. אנחנו נטפל בזה.
ראובן מוזר
זה סחבת. עכשיו כשל. בזמנו חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ביחד עם חבר הכנסת גפני, הגישו הצעת חוק בנושא שבמרכאות נקרא הטייס האוטומטי. מאחר שניצולי השואה סובלים מאוד בגישה שלהם לוועדות הרפואיות יש הרבה שלא ניגשים ואז נאמר שהפתרון הוא שמי שצריך ייגש כשאין לו ברירה, אבל מי שלא יכול, אם הוא לא הופיע שנה בפני ועדה רפואית יקבל באופן אוטומטי 3% תוספת לאחוזי הנכות שלו, מדי שנה. סגן השר יודע מזה, הבטיח גם לעזור, ומה קרה? כשאיילת נחמיאס ורבין הגיעה עם זה האוצר התנגד.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי.
ראובן מוזר
ורק דבר אחרון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אמרת שני דברים.
ראובן מוזר
לא, אחרון. לאור כל מה שנעשה כאן, הצעה שלי שמישהו יגיש הצעת חוק למעין מסלול ירוק, מסלול מהיר לטובת ניצולי השואה. ניצולי השואה חוסכים למדינה כסף בזה שהם מתים? אז לא צריך להשאיר את היד קפוצה מול ניצולי השואה.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, זאת אמירה כללית שאנחנו מזדהים איתה מאוד ועל כן התכנסנו כאן. חנה, הוועדה תוציא מכתב למשרד המשפטים אפרופו העניין של הסיוע המשפטי. זה דבר שצריך לטפל בו בדחיפות, אנחנו נהיה מתואמים עם ראובן מוזר. בקשר לשאר הדברים, אני בטוחה שסגן השר לקח לתשומת לבו.
סגן שר האוצר יצחק כהן
כן, אבל ביוזמה שאנחנו ניגשים אליהם, אנחנו פונים אליהם, אנחנו לא מחכים שהם יפנו אלינו, אני חושב שזה פותר - - -
ראובן מוזר
לא, ועדות רפואיות זה לא פותר.
סגן שר האוצר יצחק כהן
ודאי, בעיקר ועדות רפואיות.
היו"ר שלי יחימוביץ
כל מה שמתנהל כאן מתנהל בניסיון לבצע תהליך מזורז ומואץ לפתור את הסוגיות הבעייתיות.
סגן שר האוצר יצחק כהן
בעיקר ועדות רפואיות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. מרים גרייבר, עמותת י"ש. בקצרה ממש, בבקשה.
מרים גרייבר
אני רק רוצה להוסיף למה שדליה אמרה. יש לנו את המועדונים האלה, הם מצוינים, אבל כאשר הבן אדם נהיה יותר מבוגר והוא צריך גם מטב בבית, אני לא יודעת אם הביטוח הלאומי או הרווחה מורידה לו מהשעות שהוא יכול ללכת למועדונים האלה. אני רוצה להגיד שהמועדונים האלה הם מצוינים כי אז אנחנו יודעים שהניצול מקבל ארוחת בוקר טובה, ארוחת צהריים טובה, הוא מקבל העשרה בין לבין והוא גם יכול להתרחץ אם אין לו מים בבית. זה מאוד טוב, אבל אם הוא מקבל מטב אז הוא כבר לא יכול ללכת שלושה ימים, הוא הולך רק יומיים או לפעמים רק פעם אחת בשבוע ואז הוא נמצא בבית ואין לו מה לעשות ואין לו לפעמים אוכל ואנשים לא יודעים מה לעשות איתם. אין לי מושג מדוע, יש להם כל כך הרבה כספים במשרד הרווחה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא כל כך הרבה, זה מעט מאוד. מה שיש למשרד הרווחה זה מעט מאוד כסף.
מרים גרייבר
אוקיי, אנחנו צריכים לעזור לאנשים האלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, ברור, זה בלי קשר.
מרים גרייבר
וה-45 שקל האלה, גם כן, קשה להם להוציא את ה-45 שקל האלה. ואחר כך אני רוצה לדעת גם איך האנשים האלה, הם בדרך כלל יותר סיעודיים, איך הם יכולים ללכת לבית החם? איך הם יגיעו מהמקום שלהם לבית החם? האם יהיה להם שירות הסעה?
דליה רוזינק
אני רוצה לענות על שני הדברים. דבר ראשון, למועדון מופת יכולים להגיע רק אנשים שהם עצמאים בתפקוד שלהם או עם ירידה תפקודית מאוד קלה, אבל לא אנשים סיעודיים.
מרים גרייבר
לא, אני לא מדברת על סיעודיים, אני מדברת על זה שהם צריכים מטב בבית, מטב זה תשע שעות.
דליה רוזינק
אין קשר בין מועדון מופת לבין מטב. יש שתי מסגרות שאת מדברת עליהם, אחת מהן זה מועדון המופת והשנייה זה מרכזי היום, שברגע שאנשים יוצאים למרכז יום האלטרנטיבה היא או לקבל שעות סיעוד בבית או להמיר אותן בשהות במרכז היום. מרכז היום מיועד לאנשים שיש להם ירידה תפקודית, מועדון המופת לא מיועד לאנשים מהסוג הזה, הווה אומר שכשבן אדם הופך להיות סיעודי הוא אמור לצאת ממרכז היום.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפשר גם וגם?
מרים גרייבר
אני לא מדברת על - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני לא פתחתי כאן ויכוח.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפשר גם וגם?
קריאה
לא, אי אפשר גם מופת - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני חייבת לסיים, אני מתנצלת.
לימור לבנת
בעניין הזה, תשע שעות. אנחנו לא יכולים לתת תשע שעות למי שבאמת הולך למועדונית כזאת או מועדון יום כזה, תשע השעות בעצם מתבטלות. למרות שאנחנו חשבנו שזה לא נכון לבטל את תשע השעות האלה, מפני שהוא הולך למועדון, אבל הוא זקוק גם לתשע השעות הנוספות, אנחנו לא יכולים לתת.
היו"ר שלי יחימוביץ
נכון, מה הקשר?
דליה רוזינק
לא, להיפך, מי שיש לו תשע שעות לא יכול ללכת למועדון מופת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
למה? מה הקשר?
לימור לבנת
הוא הולך, הוא יכול לקבל תשע שעות.
היו"ר שלי יחימוביץ
סליחה, אני מבקשת שקט. גברתי, אף אחד לא מדבר עכשיו, אני מבקשת שקט, גם את לא. אדוני סגן השר, יש לך תשובה לדבר הזה?
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, אני שומע את זה, אני אבדוק את זה.
דליה רוזינק
לא, מועדון מופת לא מיועד לאנשים מוגבלים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל יש כאן סוגיה אחרת, למה לשלול את תשע השעות ולמה לעשות קשר בין המופת לבין ה - - -
דליה רוזינק
לא שוללים את התשע שעות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל כרגע אומרת כאן לימור לבנת שהם לא יכולים לשלם.
עפרה רוס
זה מרכזי יום. יש מרכזי יום. מרכזי יום, זה באמת או שעות הסיעוד או מרכזי היום.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו מבקשים - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
למה שוללים את המופת מאלה שיש להם תשע שעות?
דליה רוזינק
לא, מי שיש לו גמלת סיעוד, המועדון לא מיועד לאנשים עם מגבלה תפקודית כי יש אחריות לגבי אנשים כאלה. אם בן אדם ייפול במועדון הוא לא יוכל לקבל סיוע.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אם הוא בא עם המלווה שלו?
היו"ר שלי יחימוביץ
סליחה, את מתעקשת לענות על שאלה שלא שואלים אותך. לימור, אני רוצה ששוב תחדדי את הבעיה, בבקשה.
לימור לבנת
אני אגיד עוד פעם. מי שהולך למרכז יום, למופת לא, נכון?
מרים גרייבר
נכון, למרכז יום.
לימור לבנת
רק מרכז יום. מי שהולך למרכז יום, מי שמקבל תשע שעות לא יכול ללכת למרכז יום. הלך למרכז יום מבטלים את תשע השעות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת תשובה על זה.
דנה אברהם
לא ניתן להשתמש בתשע השעות במרכזי היום, זה ניתן רק בשעות טיפול בבית. זה אומר שמי שמעדיף ללכת למרכז יום - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הוא צריך לבחור או זה או זה. הכול ברור ואנחנו שואלים למה הוא צריך לבחור או זה או זה ולא יכול את שניהם? אתה רוצה להתייחס לזה?
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, רשמתי את הפרטים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו נבקש על זה תשובה בישיבה הבאה, באמת אין בזה היגיון בבחירה הזאת, במשפט שלמה הזה בין שני השירותים.
מרים גרייבר
ממש לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
גל שחם.
גל שחם
גל שחם, נציג השלטון המקומי ואיגוד העובדים הסוציאליים. אני רוצה רק להתייחס. באמת אנחנו רואים שינוי בשטח ואני מברך על זה. נאמרו פה אמירות לגבי השלטון המקומי והרשויות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
קשות, יש לומר.
גל שחם
אמירות קשות, אבל אנחנו יודעים שמנסים להתמודד עם מגוון המטלות ואנחנו חייבים להקפיד על מתן שירות מקצועי ויעיל ולפעמים אי אפשר לעשות את הכול מהכול כי אנחנו גם צריכים לתת את השירות בצורה נכונה.

אני רוצה רק לשאול לגבי דברים שהעליתי בישיבות הקודמות, את כל הנושא של הממשק של הקהילות התומכות, במיוחד לניצולי שואה, מול משרד הרווחה. הרי דיברנו על התחנות בדרך שזה עובר, על הבירוקרטיה המיותרת שמאריכה את הזמן, שיוצרת כל מיני כשלים בדרך ותסכולים וכעסים מאוד מאוד גדולים של הניצולים ולמה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
גל, אני לא רוצה שאלות כלליות עכשיו. אני לא רוצה תהיות קוסמיות, יש לך שאלה קונקרטית לאחד מאנשי המקצוע שנמצאים כאן? לסגן השר, לעפרה?
גל שחם
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
בבקשה.
גל שחם
אז השאלה שלי היא קודם כל, אולי זה משרד הרווחה, אולי לגורם אחר, איך כן יוצרים את הממשק הממוחשב, אנחנו מדינה כל כך מתקדמת, איך יוצרים את הממשק המתקדם מול החברה שנותנת את השירות של הקהילה התומכת?
היו"ר שלי יחימוביץ
ממשק בין מי למי?
גל שחם
לבין הגבייה ממשרד הרווחה. בין הקהילות התומכות שעברו את המכרז ומפעילות את הקהילות התומכות לבין משרד הרווחה, שהם צריכים לגבות ממנו את התשלום בפועל עבור החברים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי רוצה לענות על השאלה הזאת?
עפרה רוס
זה משרד הרווחה, זה לא אנחנו. הם יודעים. קהילה תומכת זה אתם.
היו"ר שלי יחימוביץ
כבר שאלת את השאלה הזו בדיון קודם ומי שהבטיח לנו תשובה עליה היה אודי פראוור, שלא נמצא איתנו יותר. לירית, בבקשה, את יודעת? הייתה איזה העברת ידע מאודי פראוור לצוות?
לירית סרפוס
אני חושבת שהעברת הידע עברה אליי, אבל אני לא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז את תוכלי לבדוק עבורנו את הנקודה הספציפית הזאת?
לירית סרפוס
כן, אני אבדוק מול משרד הרווחה.
גל שחם
נקודה נוספת ששאלנו לגבי תקציב לאבחונים פסיכו גריאטריים לפחות עבור ניצולי השואה שזה חלק אינטגרלי באבחון ובטיפול, שגם כן לא קיבלנו מענה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי הכתובת לשאלה?
גל שחם
אני חושב שאם אנחנו מדברים על משרד הבריאות או אפילו תקציב שיעבור דרך הרווחה, אני לא יודע אם זה נכון דרך הרווחה, אבל שיגיע - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
דבר שלא קיים היום?
גל שחם
היום יש דרך מסורבלת דרך קופות החולים, שלקבוע תור, אם אתה חבר בקופת חולים מסוימת, זה כמה חודשים עד שיש, כי אין להם פסיכוגריאטרים.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמו לכולם.
גל שחם
כן, ואז, שוב, אנחנו במרוץ נגד הזמן - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ואתה רוצה שתהיה עדיפות לניצולי שואה?
גל שחם
אני רוצה שיהיה תקציב. יש רשויות שמתארגנות לבד - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל איך התקציב מייצר קדימות בתור?
גל שחם
אני רוצה ככה להציע, אם יש איזה שהוא אבחון של עובד סוציאלי שאומר שאנחנו חייבים פה להתארגן בצורה מהירה וכן צריכים תקציב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
סליחה שאני אומרת את זה, עם כל הצער שבדבר, יש גורמי מקצוע שקובעים את הקדימות ולפעמים יש אדם שהוא לא ניצול שואה, אבל יותר דחוף לטפל בו. נגיד את דברי הכפירה האיומים האלה.
גל שחם
לא, זה בסדר, זה אמיתי.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש אישה מבוגרת, מרוקאית, לא ניצולת שואה, שזקוקה דחוף לטיפול, אני לא מבינה פה את ה - - - אתה רוצה לתת קדימות בתור ל - - -
גל שחם
אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כן לאפשר לתת את השירות הזה לנזקקים ואם אנחנו מדברים על ניצולי שואה, אז הם ניצולי שואה.
היו"ר שלי יחימוביץ
על הדרך, אתה אומר.
גל שחם
לגמרי. כי אם אני בצד הזה מכניס את זה כסל עבור הקשישים, אני חושב שזה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני ממש מבקשת, זה נושא חשוב מאין כמותו, הוא לא רלוונטי לישיבה הזאת. אגב, לצורך העניין הוא גם לא רלוונטי לוועדה הזאת אלא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נושא חשוב מאין כמותו, אבל הוא פשוט לא קשור בהכרח לניצולי שואה, הוא קשור לכל המערך הפסיכיאטרי, שאנחנו נעשה עליו דיון נפרד פה בוועדה, הוא קשור לתורים הארוכים, שגם על זה אנחנו דנים בוועדה, אבל זה לא רלוונטי ספציפית לעניין הזה.
גל שחם
אוקיי, קיבלתי. אני רק, ברשותך, רוצה להגיד שהיינו בפגישה עם השלטון המקומי, משרד הרווחה, עם לירית, וחשבנו על כל מיני דרכים לתת מענה לאוכלוסייה ודרכים שיוכלו לתת מענה מהיר עבור אוכלוסיית הניצולים. אני הייתי שמח לדעת עם משרד ראש הממשלה, עלו כל מיני רעיונות שמאוד שמחנו ואנחנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל על זה אנחנו מדברים כל ישיבת הוועדה הזאת. אתה כאילו נכנסת ואתה לא משתתף בדיון.
גל שחם
אני משתתף בדיון, אני רק שואל לגבי רעיונות שמאוד הסכמנו עליהם, לייעל את כל הסבב של - - - לתת סיוע ישיר, ההצעה הייתה לתת סיוע ישיר כמה שיותר מהר, אפילו באמצעות הביטוח הלאומי, ורציתי לדעת איפה זה נמצא.
היו"ר שלי יחימוביץ
גל, אני מצטערת, אבל אנחנו פשוט עסקנו בדיוק בשאלה הזאת מתחילת הישיבה ועד הרגע הזה.
גל שחם
מבחינת ביטוח לאומי?
היו"ר שלי יחימוביץ
לרבות הביטוח הלאומי, לרבות אפילו רזולוציות של פעם בשבועיים ולא פעם בחודש. זו שאלה יותר מדי כללית ואנחנו כבר אחרי השיחות הכלליות וביקשתי להיות קונקרטיים, אז אני לא אבקש תשובות מחדש לשאלה הספציפית הזאת.
רות זקן
אפשר שאלה על מיצוי זכויות את עפרה?
היו"ר שלי יחימוביץ
שאלה אחרונה, בבקשה.
רות זקן
במסגרת הפרויקט של מיצוי הזכויות, מה כולל מיצוי זכויות? האם רק לגבי הזכויות הכספיות או שזה כולל לימוד כדי לראות איזה בעיות יש לאותם ניצולים גם בהיבט של דיור, של טיפולים נפשיים, של מזון?
סגן שר האוצר יצחק כהן
בוודאי, איזה שאלה.
רות זקן
בעצם כל מרחב החיים שלו.
עפרה רוס
כשמגיעים הביתה לניצול השואה אז האנשים שיגיעו הם כבר מונחים, הונחו, זה חלק מהתכנית, לראות את מצב הבית, לראות האם הבן אדם נמצא במצב שהוא צריך עזרה נוספת, אז תהיה פנייה לרשויות המקומיות, אנחנו יכולים לראות את הצרכים שלו. לא כל אחד יזדקק, יש ניצולים שאתה מגיע אליהם והוא לא זקוק לזה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
נכון, יש ניצולי שואה במצב כלכלי מצוין.
עפרה רוס
בדיוק, ואז הוא גם לא רוצה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל, עפרה, אני רוצה לשאול, אם יש משהו מתסכל בעולם, שמגיעים אליך, רואים שמצבך בכי רע ואז אומרים לך 'טוב, נחזור אליך' ולחכות, ומי יחזור? מתי יחזור?
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, במקרה הזה זה לא יהיה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה, באותו רגע הוא ינחית עליו את כל ה - - -
עפרה רוס
קארין, אנחנו ישבנו על כל הדברים האלה ולכן כל פנייה תיסגר, מה המשמעות? הגיע הסוקר, נקרא לו, הגיע לבית הניצול - - -
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא מתנדב.
עפרה רוס
הסוקר, הוא מגיע לבית הניצול והוא רואה שבאמת צריך התערבות של עובד סוציאלי מהרשות המקומית. אז הוא קודם כל ידווח - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
למי?
עפרה רוס
הוא מדווח גם לנו וגם לרשות המקומית ואז הפנייה הזו צריכה להיסגר.
סגן שר האוצר יצחק כהן
מעקב ביצוע.
עפרה רוס
הרשות המקומית תהיה חייבת להודיע לנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה 'תהיה'? אני לא יכולה לשאת את לשון העתיד. מה זה תהיה?
עפרה רוס
עוד לא הגענו לבתים, אבל חלק מההסכם זה שהרשות המקומית תהיה מחויבת להודיע לנו מה היא עשתה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. טוב, מתי הדבר הזה מתחיל לעבוד? אני רוצה שאנחנו ניפגש כאן מיד אחרי שזה מתחיל לעבוד.
עפרה רוס
אנחנו עכשיו סוגרים את הקצוות האחרונים. אמרתי, אני מניחה שתוך שלושה חודשים אנחנו כבר נהיה בשטח.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה המון זמן שלושה חודשים.
עפרה רוס
זה להכשיר אנשים. זה פרויקט שהוא בסדר גודל, אנחנו באמת מוותרים על מכרז - - - שתבינו, צריך להבין את - - -
סגן שר האוצר יצחק כהן
מכרז זה חצי שנה.
עפרה רוס
מוותרים על כל מיני דברים, הולכים להרחיב התקשרות ואתה לא יכול - - -
סגן שר האוצר יצחק כהן
זה הכשרה והדרכה.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, אנחנו נעשה בדיקת מצב במהלך הישיבות הקרובות שאנחנו נעשה והישיבות האלה יקרו כל הזמן ואנחנו נזרז אתכם, ננגוש בכם, נבקר אתכם, נשבח אתכם, אבל אני חושבת שלישיבות האלה יש משמעות מרובה ביותר.
סגן שר האוצר יצחק כהן
אנחנו מקבלים את זה באהבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, גם אנחנו מקבלים את העשייה שלכם באהבה.

אני מסיימת. קודם כל אנחנו מכריזים בזאת על צירופן של לימור לבנת וקולט אביטל לצוות הממשלתי, בהסכמת סגן השר כמובן. אני רוצה לציין לשבח את העובדה שהוחל בסיוע לאלמנות, במענק השנתי של 10,000 שקלים, אלמנות של מקבלי הרנטה מגרמניה. שמענו על עשרה מועדוני מופת חדשים רק לניצולי שואה, בתים חמים לניצולים. אנחנו נעקוב אחרי הביצוע של הדברים האלה. באופן כללי אנחנו כן רואים שהדברים זזים ותודה לאל שאתם לא מוציאים למכרז את הדבר הזה כי אז היינו מחכים לעשור הבא.

שוב, מטרידה אותי לשון העתיד. אני יודעת שאי אפשר לעשות הכול מהר, אבל אין לנו בררה, אנחנו חייבים לעבוד כאילו זאת מלחמה, ממש ככה, קצב חירום. ברור לנו לחלוטין שבעוד זמן קצר מאוד, למרבה הצער, לא יהיה למי לעזור. לכן הנוהל כאן לא יכול להיות נוהל שגרתי.

אני מקבלת את מה שאמרת, אדוני סגן השר, שהצוות המתכלל לא נפגש יותר מדי, באמת לפעמים הפגישות האלה הן בזבוז זמן ועדיף לעבוד בקשר ישיר.
סגן שר האוצר יצחק כהן
זה מפריע לעבודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה נכון. שמענו דברים פחות טובים על התפקוד של הרשויות המקומיות בעניין הזה.
סגן שר האוצר יצחק כהן
לא, חלקן טובות.
היו"ר שלי יחימוביץ
יכול להיות שחלק מתפקדות טוב וחלק פחות, אבל טוב שאתם שמים את האצבע ואומרים שזה לא מתפקד ואנחנו נכנסים גם כן לתמונה. אם כי בישיבה הקודמת שמענו שזה רק הולך ומתפתח, אבל אני מבינה שאתם לא שמים יהבכם עכשיו על הטיפול של הרשויות המקומיות.
עפרה רוס
אבל יש רשויות שבכל זאת כן עושות את העבודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
שמענו כאן את ההערה החשובה של ראובן מוזר על עניין הסיוע המשפטי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
למיטב ידיעתי חוק הסיוע המשפטי תוקן לפני שלוש שנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, שמענו כאן את כל התיאור של הסיטואציה, השורה התחתונה היא שזה לא מיושם ולכן אנחנו - - -
סגן שר האוצר יצחק כהן
שווה בדיקה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הוועדה תפנה למשרד המשפטים ותבדוק אם אכן זה מבוצע. לישיבה הבאה, עפרה, תגיעי עם נתונים על קצב איתור הזכאים בשנה, בחודש, בשבוע, וכן הלאה, וגם כמובן על התקדמות כל הדברים האחרים שדיברנו עליהם. הרשות מקווה שתוך שלושה חודשים היא תצליח להגיע לבתים, עדכון לגבי הגוף הנבחר, אתם תעדכנו אותנו מי הגוף, אני מבינה שזה גוף שאתם עובדים איתו ואתם מרוצים ממנו ורוצים אותו.

דובר כאן על הסוגיה שהעלתה לימור לבנת, על כך שקצב העברת הנתונים מהביטוח הלאומי פחת במקום לעלות, אז הבקשה שלנו היא לבדוק את זה ממש בהקדם ובמקום לעבור משבועיים לחודש, לעבור משבועיים לשבוע ואז זה באמת גם יקל על עבודת הגופים הרלוונטיים. זו הייתה הערה חשובה.

גם סיכמנו לבדוק את העניין של 45 שקלים תשלום חודשי למועדוני המופת, שהוא מיותר לחלוטין. גם סוגיות קטנות כמו סוגיית חבילות הלוויין וגם סוגיית הבחירה, משפט שלמה, בין המועדון לבין תשע שעות הסיוע. אלה שאלות ספציפיות שאנחנו צריכים לקבל עליהן תשובה ועוד רבות שהועלו כאן.

אני ממש מודה לכולכם, אתם באמת עם כל הקושי ועם כל החסמים ועם כל העובדה שבטח עוד לא עשינו די, אז באמת ניכר כאן הרבה רצון טוב ותודה רבה, בהצלחה לכולנו.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים