ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/05/2018

חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 609

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ט"ז באייר התשע"ח (01 במאי 2018), שעה 11:22
סדר היום
הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018

הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יעקב אשר – מ"מ היו"ר

יעל כהן-פארן

לאה פדידה
חברי הכנסת
ג'מעה אזברגה

סעיד אלחרומי

יואב בן צור

דב חנין
מוזמנים
ענת אסרף - מפקחת ארצית על הבחירות, משרד הפנים

בינה רונן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

רון אלמוג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

ד"ר יצחק בקר - הלשכה המשפטית, משרד מבקר המדינה

עמי ברקוביץ - עו"ד, משרד המשפטים

מעין ספיבק - רפרנטית פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

ניר ברטל - ראש ענף ביטוח כללי, משרד האוצר

איזבלה קרקיס - מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית, משרד הבריאות

גדעון מזור - מנהל מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה

נטע דרורי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

מאיר שטרית - שר וחבר כנסת לשעבר, המרכז האקדמי רופין

מירה סלומון - עו"ד, היועצת המשפטית, מרכז השלטון המקומי

שמואל שפט - עו"ד, ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים

יוגב שרביט - פעיל מקומי

שי בנימיני - פעיל מקומי

מורן ישראל - יו"ר מפלגת "זה מקומי"
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
שלום. מצטער על העיכוב שנבע מעיכוב הדיון הקודם. הבנתי שנמצאים אתנו אורחים מהמרכז האקדמי רופין. אני שמח שאתם כאן. תודה.

אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018. יש לנו חוק שחשוב לקדם אותו. אני לא אומר שכל דבר יעבור כמו שהוא. כמובן שאנחנו נתייחס לתוכן כפי שהוא אבל הכוונה לקדם את סיום החקיקה כדי שיהיה רלוונטי לבחירות המקומיות הקרבות שיתקיימו ב-30 באוקטובר.

שלום מאיר שטרית. שמח לראות אותך אתנו.

ננסה לראות את כל הנושאים האלה. אני מציע שיציגו את הצעת החוק, לאחר מכן נתחיל להקריא אותה ונראה היכן יש בעיות והיכן אין בעיות.

מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס לפני שאנחנו מתחילים בהקראה?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
כמה משפטים. קודם כל, תודה כבוד היושב ראש. אנחנו כמובן מברכים על נוכחות החברים כאן. הנקודה שקשורה לרשימה של ראש רשות שאם הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא לא נכנס כחבר מועצה, הוא צריך לחזור ולהתמודד בבחירות חוזרות. אני חושב שזה עוול נוראי למועמד עצמו. כולנו יודעים שלהתמודד ברשות מקומית ולנצח ברשות מקומית ואחר כך בגלל שהוא לא נבחר למליאת המועצה, הוא צריך לחזור שוב – זה לא הגיוני.
היו"ר יואב קיש
שמת על זה את הנקודה. נדבר על זה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני שם את הנקודה ואחר כך אפשר לפתח את הרעיון.
היו"ר יואב קיש
אני מבין שהשר לשעבר מאיר שטרית, אתה יושב ראש התחום של המרכז האקדמי רופין.
מאיר שטרית
מדיניות ניהול ואסטרטגיה.
היו"ר יואב קיש
עכשיו זה מסתדר. חשבתי שיש לך עניין מיוחד בדיון הספציפי הזה. כמובן כולנו שמחים שאתה כאן אתנו וגם הסטודנטים והמרצים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מצטרף למה שאמר ידידי חבר הכנסת סעיד אלחרומי. זה דבר לא הגיוני. אם הוא הצליח – אז כן, ואם לא – פותחים את זה. גם אם הוא זכה ב-80 אחוזים או ב-75 אחוזים מתושבי העיר, עכשיו לוקחים את כל העיר לבחירות. משהו לא מובן כאן.
היו"ר יואב קיש
ננסה להבין את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נקודה נוספת. בתוך הסעיפים יש סעיף שמתייחס לכך שאם מנהלה בחירות ראה שאחת הוועדות יש בה בעיות כאלה ואחרות והיא מתפקדת לא נכון, הוא רשאי לפזר אותה, שזה בסדר, אבל הוא רשאי למנות את חברי הוועדה. זאת אומרת, עכשיו הוא הופך להיות הממנה של חברי הוועדה.
היו"ר יואב קיש
במקום לקבל רשימה מהמפלגה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן. הוא יכול לפזר אותה ולהגיד למפלגות לשלוח אנשים אחרים. לא לקחת את הדבר הזה מהמפלגות.

אלה שתי נקודות שאני בגדול מעלה ונדבר עליהן.
היו"ר יואב קיש
נמצא כאן גם חבר הכנסת ג'מעה אזברגה וחברת הכנסת לאה פדידה. תודה לכם.

אנחנו נשמע את הצגת החוק.
ענת אסרף
אני אפתח. אני המפקחת הארצית על הבחירות.
היו"ר יואב קיש
רק למוניציפאלי או בכלל?
ענת אסרף
רק למוניציפאלי.
היו"ר יואב קיש
את ממשרד הפנים.
ענת אסרף
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את פעם ראשונה אצלנו?
ענת אסרף
פעם ראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בהצלחה.
ענת אסרף
תודה רבה. אני רוצה להודות ליושב ראש ולחברי הוועדה על עצם קיום הדיון. מאוד חשוב לנו שהנושא הזה יתקדם ונוכל להחיל את השינויים כבר על הבחירות הקרובות. חשוב לציין שהבחירות הקרובות לראשונה מתקיימות בכל הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות באותו מועד וזאת פעם ראשונה שלמעשה אנחנו באירוע הזה.

הצורך בחוק עלה משלוש סיבות מרכזיות כאשר הראשונה היא הפקות לקחים ממערכות בחירות קודמות, ניתוח של דוחות מבקר המדינה, ומעצם ההפרדה של שתי מערכות הבחירות, אנחנו מעוניינים לייצר נורמות אחידות ושוות בתהליך הבחירות שאינו נובע מהשוני המהותי בין סוגי הבחירות השונים.
היו"ר יואב קיש
את רוצה לומר משהו ספציפי לתוכן?
ענת אסרף
תוך כדי ההקראה.
היו"ר יואב קיש
אני מציע שנתחיל להקריא ונעצור אחרי כל סעיף כך שנוכל להתייחס לשאלות והערות, במידה ויהיו. אנחנו מקריאים נוסח שמוצע לדיון בוועדה.
קריאה
נוסח מוצע לדיון, ייעוץ משפטי לוועדה.
היו"ר יואב קיש
נעצור במקומות שיש בעיות ויכול להיות שנשנה אותם.
גלעד קרן
אני מקריא מתוך מסמך שכותרתו נוסח מוצע לדיון. זה נוסח שגובש לאחר ישיבות שקיימנו עם נציגי הממשלה. חלק מההערות שמופיעות כשינויים בגוף הטקסט, אלה הערות שמקובלות על נציגי הממשלה. בחלק מהדברים יש מחלוקת בינינו לבין נציגי הממשלה וחברי הכנסת יצטרכו להכריע בעניין.
היו"ר יואב קיש
אני עוצר אותך לרגע. כל החברים שבאו לדיון, אם הייתם באים לדיון הקודם, היה קצת יותר אקשן.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אתה רוצה אקשן? נעשה אקשן. תגיד להם את המשפט האחרון שאמרתי וזה יגרום לאקשן.
היו"ר יואב קיש
זה דיון שיש בו הרבה משמעויות טכניות ויש גם נושאים עליהם נתעכב.

השר לשעבר מאיר שטרית, אם אתה רוצה לומר כמה מלים, בבקשה, נשמח לשמוע.
מאיר שטרית
תודה רבה אדוני היושב ראש על האירוח של חברים ממרכז רופין. כולם סטודנטים לתואר שני במינהל עסקים בתחום של ניהול ואסטרטגיה שהוא התחום שאני היושב ראש שלו. אני שמח להיות כאן. הרבה שנים כבר לא הייתי בכנסת ובטח לא בישיבת ועדה אבל אני מאוד קרוב לנושא של בחירות לרשויות מקומיות. בזמנו כשר הפנים ערכתי פיילוט בעשר רשויות אזוריות, עשינו בחירות ממוחשבות וזה עבד מדהים.
היו"ר יואב קיש
ספר בוחרים ממוחשב או גם הצבעה ממוחשבת?
מאיר שטרית
הכול. ספר בוחרים והצבעה ממוחשבת. השתתפו בזה עשר רשויות מקומיות שבכל את היו 10,000 מצביעים. זה עבד מדהים. פחדנו שהמבוגרים לא ידעו להשתמש במחשב ולכן שמנו בכל קלפי עמדת ליווי בחוץ בה הם תרגלו ומהר מאוד נכנסו לתוך העניין. זה עבד הרבה יותר מהר, קיבלנו תוצאות מיידיות. מאחר ולא רצינו לשנות את החוק באותו רגע, עשו הצבעה גם רגילה וגם ממוחשבת והתוצאות היו זהות.

אני חשבתי אז שזה יהיה נכון והגשתי גם הצעת חוק כשר הפנים אבל הממשלה ואז כחבר כנסת הגשתי והממשלה לא העבירה את זה. הגשתי הצעת חוק לקיים בחירות ממוחשבות בארץ. זה חוסך הרבה כסף, זמן, אפשר להצביע בכל קלפי בארץ. עכשיו כשיש תעודות ביומטריות, זה עוד יותר חזק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אי אפשר לגנוב ארגזים.
מאיר שטרית
אי אפשר לגנוב ארגזים והמתים לא יכולים להצביע.
היו"ר יואב קיש
הניסיון שלי כמובן לא דומה לניסיון שלך, הוא מהפריימריס בליכוד. עברנו כמה תהליכים והיה ניסיון אחד לעשות בחירות ממוחשבות ובסופו של דבר מה שהפחיד את כולם אחרי הניסיון הזה הוא שאין לך יכולת אמיתית של בקרה ואתה לא יודע מה קורה. החשש הזה, אני מניח שאתה הרגשת אותו, הוא חשש שיהיה לנו מאוד קשה לצאת ממנו. כנראה בסוף לא תהיה ברירה, אבל אנחנו עדיין מחכים לגפרורים.
מאיר שטרית
אני חייב לומר שאני ממליץ לחברי הוועדה וגם ליושב ראש. אני הייתי עושה דבר אחד שניסיתי אותו וגם עבד נהדר, שבכל קלפי לא שמנו עמדת הצבעה אחת אלא כמה עמדות הצבעה. זה מזרז את הבחירה.
היו"ר יואב קיש
נכנסים שניים-שלושה אנשים בו זמנית לקלפי.
מאיר שטרית
בדיוק. זה מוריד את התורים ומקצר את הזמן.
היו"ר יואב קיש
זה קורה היום? זה מה שעושים היום?
מאיר שטרית
לא, לא עושים את זה. בזמנו עשיתי את זה בהרבה רשויות בבחירות הרגילות, גם בבחירות האזוריות וגם בבחירות לרשויות. זה קיצר את הזמנים.
היו"ר יואב קיש
מה המניע?
רון אלמוג
יש אפשרות. זה באמת תלוי בעומס בקלפיות, אבל בזמן אמת למנהל הבחירות יש את הסמכות, אם הוא רואה שיש קלפי מאוד עמוסה בה יש תור ארוך.
היו"ר יואב קיש
אבל יש צורך בתשתית.
מאיר שטרית
צריך להכין מראש.
היו"ר יואב קיש
הוא צריך להכין תשתית מסוימת.
מאיר שטרית
זאת כולה עמדה של קרטון ושולחן ושם מצביעים.
היו"ר יואב קיש
קרטון ושולחן.
מאיר שטרית
אתה בא, מזדהה בוועדה, מצביע ויוצא.
רון אלמוג
יש קושי לחברי הוועדה, למזכירים, שיש להם שני אנשים שבודקים והם צריכים לזהות ולרשום.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תביאו נשים. נשים יכולות לעשות כמה דברים בבת אחת.
היו"ר יואב קיש
ממה שהבנתי, הליך הזיהוי נשאר אותו דבר.
מאיר שטרית
אחד. כן.
היו"ר יואב קיש
מה שאתה חוסך זה את ההמתנה שהוא יחזור ויצא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שניים ביחד ליד השולחן בו יושבת הוועדה?
מאיר שטרית
לא. אחד-אחד, מזדהה והולך להצביע.
היו"ר יואב קיש
אתה חוסך את הזמן עד שההוא יפנה את עמדת ההצבעה. אין שום סיבה שלא.
רון אלמוג
הרישום של הבוחרים מתבצע פעמיים. האדם מגיע, מקבל את המעטפה, רושמים אותו פעם אחת. פעם שנייה רושמים אותו אחרי שהוא מצביע.
מאיר שטרית
לא. לא רושמים. הוא מצביע והולך.
רון אלמוג
מסמנים שהוא הצביע.
היו"ר יואב קיש
זה מחויב בפרוטוקול?
רון אלמוג
כן.
היו"ר יואב קיש
המחיקה אחרי שראית שהוא יצא מחויבת בפרוטוקול.
מאיר שטרית
לא אחרי שהוא יצא. ברגע שהוא הזדהה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא.
רון אלמוג
לפחות מה שאמור להיות לפי התקנות, יש שתי רשימות. מסמנים וי כשהוא נכנס ומסמנים בקו כשהוא יוצא, אחרי ההצבעה.
מאיר שטרית
מבקר המדינה לשעבר היה אתי בסיור והוא מאוד התלהב מהעניין. הוא חשב שזה נכון והוא המליץ להגדיל את מספר הקלפיות בכל מקום לפחות לשתי קלפיות. אין סיבה שזה לא יהיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קח את האתגר הזה.
היו"ר יואב קיש
אני לוקח את האתגר הזה. אני לא יכול להתעלם מזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל תנו את הקרדיט לשטרית.
היו"ר יואב קיש
בואו נהיה רציניים. אנחנו יודעים איך זה עובד. לאורך כל היום יש שמה שנקרא זמן מבוזבז ויש שעות עומס שבסופו של דבר אנשים רוצים לממש את ההצבעה אבל התור מרתיע. בסוף אנחנו רוצים שכולם יצביעו וכשיש תור, הבן אדם בא ואומר שהוא ילך הביתה.
מאיר שטרית
אנשים עוזבים.
היו"ר יואב קיש
נכון. אם הוא לא בא ורואה את העניין הז הנגמר ומתקדם, הוא הולך ולא נשאר.
מאיר שטרית
אחוז ההצבעה ברשויות הוא נמוך.
היו"ר יואב קיש
נכון.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
לא נמוך. במגזר הערבי הוא גבוה.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש שתבחנו את העניין הזה. אני לא אומר בכל הארץ ללכת על זה. לא. אנחנו יודעים לסמן אפילו היום איפה יהיו קלפיות עמוסות. במקומות האלה אני חושב שזה רעיון מצוין. אני יכול לומר לכם יותר מזה וזה פניית ציבור בנושא השומרונים. אני לא יודע אם אתם מכירים אותם. שם בוודאי הייתי אומר שאני מצפה לדבר הזה. מי שלא מכיר, היום הזה יוצא יום מנוחה שלהם או איזשהו אירוע שהוא בעייתי מבחינתם ולכן הם יוצאים להצביע, השומרונים, יש להם ריכוזים, כולם ביחד רק בשעתיים האחרונות. ניסינו לבדוק אפשרות להאריך שם את הקלפיות אבל זה לא ניתן. בוודאי תגבור ובוודאי מענה כזה כמו שדיברנו עליו עכשיו וגם בשאר המקומות שאתם חוששים מניסיון עבר שיכול להיות עומס בשעות מסוימות, בואו נלך על העניין הזה. אני לא רואה שום מניעה בדבר הזה, בוודאי אם מתכוננים לזה מראש, מתדרכים ויקפידו על המחיקה. זה יכול להיות רעיון מצוין. אני רוצה שננסה את זה ואחרי הבחירות תגידו אם זה הצדיק את המאמץ או לא. לא אמרתי כל הארץ וכל קלפי, אבל בוא נתחיל.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, תודה רבה על האירוח. אנחנו עוברים לוועדה אחרת. אני מאוד מודה לך.
היו"ר יואב קיש
בהצלחה. תודה רבה לכם. תרמת לנו לדיון. תודה.

נתחיל בהקראה.
גלעד קרן
הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח-2018

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות)

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 –

בסעיף 1, במקום ההגדרה "יום שליפת הפנקס" יבוא:

""יום שליפת הפנקס" – היום ה-40 שלפני יום הבחירות".
היו"ר יואב קיש
מה הכוונה כאן?
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
מה היה לפני?
רון אלמוג
היום יש בעצם שני סרגלי זמן לאור חוק הבחירות. יש ימים שנספרים מיום הבחירות, איקס ימים מיום הבחירות, ויש מועדים שנספרים מכל מיני מועדים אחרים. למשל, במקרה הזה זה היה יום חמישי האחרון שלפני היום האחרון להגשת רשימות מועמדים. אנחנו בעצם לקחנו את כל לוח הזמנים שיש היום מסודר והגדרנו אותו לפי יום הבחירות. לא שינינו מהותית.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כן שיניתם. הוספתם ימים. קיצרתם.
רון אלמוג
לא.
היו"ר יואב קיש
לא. בלוחות הזמנים הם לא נגעו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
למה? כתוב שבמקום 40 יבוא 68.
היו"ר יואב קיש
זה סולם אחר.
רון אלמוג
זה יום אחר.
היו"ר יואב קיש
הסולם הוא סולם אחר. יש להם בחוק ספירות שונות כאשר האחד הוא לפי יום הבחירות לפני, האחד הוא מיום אחר של נגיד שליפת פנקס או איזושהי הגדרה. הם שומרים על לוחות הזמנים ורק עוברים לדבר בשפה אחידה.
רון אלמוג
כן. לא שינינו את התאריכים עצמם. תרגמנו בעצם את התאריכים לימים קבועים מיום הבחירות.
היו"ר יואב קיש
לסרגל אחד.
רון אלמוג
כן. זה בעצם תרגום של מה שיש היום. לא שינינו מהותית.
היו"ר יואב קיש
מה זה שליפת הפנקס?
רון אלמוג
ספר הבוחרים. על פי מרשם האוכלוסין.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
עד מתי אפשר להגיש לרשות? לא הבנתי את התאריכים.
היו"ר יואב קיש
זה לא קשור לכאן. זה לא בסעיף הזה. נגיע לזה.
גלעד קרן
בסעיף 7א -

בפסקה (1), המילים "הצהרה לעניין סעיף 7(ב)" – יימחקו, ובסופו יבוא "הצהרה לעניין סעיף 7(ב), ואם הגיש המועמד בקשה לפי פסקה (2)(א) – גם אישור מאת הוועדה המרכזית על הגשת הבקשה".

בפסקה (2)(א), במקום "לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות" יבוא "לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו".

פסקה (4) – תימחק.
רון אלמוג
זה נוגע למועמדים שיש להם עבר פלילי.
היו"ר יואב קיש
כל סעיף 7(א), אלה מועמדים עם עבר פלילי?
רון אלמוג
כן. שנגזר עליהם פסק דין סופי מעל שלושה חודשי מאסר.
היו"ר יואב קיש
קלון?
רון אלמוג
הם מנועים מלהתמודד אלא אם הם פנו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית – היום השופט מלצר – כדי להסיר את הקלון, כדי לקבוע שאין קלון.
היו"ר יואב קיש
זה בסמכותו לקבוע שאין קלון?
רון אלמוג
כן.
היו"ר יואב קיש
זה לא רק הנשיא שמסיר קלון?
רון אלמוג
קלון רק לעניין הבחירות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא מסיר קלון או לא.
עמי ברקוביץ
החוק קובע שאם הוטל עונש מאסר של שלושה חודשים ומעלה, ההנחה היא שיש קלון. חזקת קלון. הוא יכול לקבוע שאף על פי שהתקיים - - -
היו"ר יואב קיש
במקרה הספציפי הזה, אין קלון לעניין הבחירות.
רון אלמוג
לעניין בחירות לרשויות המקומיות. לכן השינוי שעשינו כאן הוא קודם כל מגיש את הרשימה למנהל הבחירות ורק אחר כך הוא פונה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. לשם היעילות שינינו את הסדר. מי שיודע שהוא היה שלושה חודשים בכלא, שיש לו עונש מאסר שלושה חודשים והוא רוצה להתמודד, קודם כל הוא מגיע לוועדת הבחירות וכשהוא מגיע אלינו, הוא מגיע עם אישור.
היו"ר יואב קיש
אם השופט מתעכב?
רון אלמוג
לא. הוא מגיע עם אישור שהוא הגיש בקשה.
היו"ר יואב קיש
רק בקשה. לא אישור ולא החלטה.
רון אלמוג
כדי שנע שלפחות הוא התחיל את התהליך ואז אנחנו כבר נעמוד בקשר.
היו"ר יואב קיש
אין כאן עניין של החלטה סופית של השופט אלא הגיש בקשה ועכשיו מגיש את המועמדות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
התחיל תהליך.
רון אלמוג
הוא התחיל את התהליך ואז אנחנו נדע.
היו"ר יואב קיש
גם המחיקה של פסקה (4) קשורה לעניין הזה?
רון אלמוג
פסקה (4). היום החוק קובע שבמקרה כזה אנחנו נבקש ממנו תצהיר על העבר הפלילי שלו.
היו"ר יואב קיש
לא צריך.
רון אלמוג
לא צריך משום שאנחנו בעצם מקבלים את המידע מהמרשם הפלילי ואין לנו צורך בתצהיר.
היו"ר יואב קיש
הוא מגיש את הבקשה. אתה לא צד לעניין. אתה מחכה לשמוע מה אומר השופט.
רון אלמוג
הוא הגיש פעם אחת תצהיר על זה שהוא כשיר להתמודד.
היו"ר יואב קיש
אני מבין מה שאני מבין, אבל אם יש לכם עוד שאלות, בבקשה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אם יש שאלות, נשאל.
גלעד קרן
בסעיף 10א, במקום "בסעיפים 12 ו-13" יבוא "בסעיפים 11 עד 13", ובמקום "או הוועדה המרכזית" יבוא "הוועדה המרכזית" או "יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו".
רון אלמוג
בחוק הבחירות לכנסת (סמכויות) לגבי אזורי קלפי, שם הסמכויות נתונות ליושב ראש הוועדה המרכזית או לסגניו. בחוק שלנו הסמכויות האלה מוקנות לשר הפנים.
היו"ר יואב קיש
בחווק שלנו, אתה מדבר על הרשויות המקומיות.
רון אלמוג
חוק בחירות לרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
בוא נדבר רק על המקומיות.
רון אלמוג
הסעיף הזה הוא בעצם הפעלה, הוא בעצם מקנה את הסמכויות של היושב ראש והסגנים בכנסת, הוא מקנה אותן לשר הפנים. כיום כבר הסמכויות של היושב ראש מוקנות לשר הפנים אבל נוצר לנו איזשהו פער שיש סמכויות שהן מוקנות ליושב ראש ולסגנים.
היו"ר יואב קיש
מה אומר סעיף 10א?
רון אלמוג
סעיף 10א מחיל את סעיפים 12 ו-13 לחוק הבחירות לכנסת על הרשויות המקומיות. הסעיפים האלה הם סעיפים של קביעת אזורי קלפי.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה להוסיף את סעיף 11. אתה רוצה להוסיף סעיפים 11 עד 13. בעצם החידוש הוא הוספת סעיף 11. מה אומר סעיף 11?
רון אלמוג
כל הסעיפים הם סעיפים של קביעת אזורי קלפי.
היו"ר יואב קיש
אני מסתכל על השינויים. סעיפים 12 ו-13 כבר קיימים
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא רוצה לתקן ב-11 ו-13 ולהגדיר מה זה או הוועדה המרכזית או יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו.
היו"ר יואב קיש
לא. היום בחוק לא קיים סעיף 11. קיימים סעיפים 12 ו-13. הם ר וצים שיהיה כתוב בסעיפים 11 עד 13. זאת אומרת, הם מעתיקים עוד סעיף שקודם לא היה. אני שואל מה כתוב בסעיף 11. אם לא, אנחנו צריכים לפתוח את החוק המקורי. אם אתם רוצים, נעשה את זה. אני רוצה לעבוד מסודר.
רון אלמוג
סעיף 12 ו-13 קובעים איך קובעים את מפת אזורי הקלפי.
היו"ר יואב קיש
בסדר. זה קיים.
רון אלמוג
סעיף 11 הוא סעיף שהוא קובע שאזור קלפי לא יכלול יותר מ-800 בוחרים ואפשר גם עד 900 בוחרים.
היו"ר יואב קיש
תקריא את סעיף 11.
רון אלמוג
"אזור קלפי לא יכלול יותר מ-800 בוחרים אולם רשאית הוועדה המרכזית על פי הצעת שר הפנים להעלות את המספר באזור קלפי פלוני עד 900".
היו"ר יואב קיש
בסדר. אתה רוצה להכניס גם את זה לבחירות המקומיות.
רון אלמוג
שינוי אחד הוא שאנחנו מכניסים את זה, את המספר כמו בכנסת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה היה עד היום?
היו"ר יואב קיש
עד 800. לא היה להם את הסעיף.
היו"ר יואב קיש
יש כאן המון תיקונים טכניים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
השאלה אם הם טכניים או מהותיים. יכול להיות שמישהו חשב ואמר שברשויות מקומיות צריכים להיות 600 ובכנסת 800.
רון אלמוג
מבחינת הפרשנות שלנו, לכן התחלתי עם הסעיפים 12 ו-13 שמדברים על אזורי הקלפי, אנחנו פירשנו את זה כאילו זה כולל גם את 11 כי זה בעצם מסביר מה זה אזור קלפי ומה המגבלות שלו. אבל כדי להבהיר יותר טוב את החוק ולהסדיר את זה, החלנו במפורש גם את סעיף 11.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל למה? הייתה בעיה? אני התמודדתי כבר שבע פעמים לרשויות המקומיות. מה הבעיה. לא הבנתי את כל התקנות האלה ומה הבשורה כאן. לאיזה פקיד היה משעמם? מה זה משנה אם אלה 600 או 800? לא הבנתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה טכני.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו ברשויות המקומיות יודעים לווסת את הלחץ.
היו"ר יואב קיש
זה תיקון טכני. אין בו שום שינוי של מהות. הם התייחסו בעבר כאילו הסעיף הזה כבר היה קיים בחוק וכדי להסדיר את זה ולוודא שאין תקלה, אם כבר באים לתיקון – מכניסים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
התוספת של סגניו זה עכשיו או שתמיד זה היה כך?
רון אלמוג
כל הזמן היה שהמקביל של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית זה שר הפנים. בכנסת הוסיפו עוד סמכות שניתנת ליושב ראש וסגניו, ואז היה לנו קושי איך אנחנו מחילים את זה על רשויות מקומיות. לכן על אותו עיקרון ששר הפנים מחליף את כל המנגנון הזה ברשויות המקומיות, הוא מחליף גם היושב ראש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא בעצם יהיה במקום יושב ראש וסגניו.
רון אלמוג
כן. ברשויות המקומיות.
גלעד קרן
בסעיף 11(א), במקום הקטע החל במילים "והיה רשום הוא ומענו" עד המילים "של אותה רשות מקומית" יבוא "והיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית" ובמקום הקטע החל במילים "ליום הבחירות" עד המילים "רשות מקומית אחרת" יבוא "ליום הבחירות היה רשום כבוחר בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחרת".
רון אלמוג
גם זה תיקון שהוא לחלוטין טכני. אנחנו אפילו התלבטנו אם זה תיקון של טעות סופר כתוצאה מתיקון קודם שהיה בחוק שתיקן בצורה לא ברורה את הסעיף לפני כמה שנים. זה נועד רק להבהיר את המצב הקיים.
היו"ר יואב קיש
טכני לחלוטין. נמשיך.
גלעד קרן
בסעיף 16(א), בהגדרה "נציג רשימת מועמדים" –

אחרי ""נציג רשימת מועמדים" – יבוא "אחד מאלה:"

האמור בה יסומן כפסקה "(1)" ובה, במקום "מי שאינו חבר מועצה" יבוא ""לעניין סעיף קטן (ב)(1) – מי שאינו חבר מועצה".

אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) לעניין סעיף קטן (ב)(2) – בא כוח רשימת מועמדים שהוגשה לפי הוראות חוק זה".
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות של סעיף (5)?
רון אלמוג
הסעיף הזה הוא סעיף שמסדיר את מסירת מידע מפנקס הבוחרים לרשימות ולמפלגות. לגבי רשימות מקומיות, יש שם בעצם שני מועדים של חלוקת הפנקס – 150 ימים לפני ו-40 יום לפני. לגבי רשימת מקומיות, בגלל שביום ה-150 שלפני, אין להם בעצם מנגנון, נקבע איזשהו הליך שהם מגישים בקשה עם 50 תומכים ובעצם הוא מצהיר שבכוונתו להגיש את הרשימה ואז הוא מקבל את הפנקס.

במועד השני, החל היום ה-40, שבוע אחרי היום ה-40, זה כבר אחרי הגשת רשימת המועמדים, כבר יש רשימות ממש ולכן אנחנו לא צריכים מישהו שיצהיר שבכוונתו להגיש אלא בעצם מי שכבר הגיש את הרשימה, הוא יהיה זה שזכאי לקבל את מידע הפנקס. השינוי רלוונטי רק לרשימות מקומיות.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
בא כוח?
רון אלמוג
בא כוח של הרשימה שהוגשה. כן.
היו"ר יואב קיש
(א), (ב) ו-(ג), כולם אותו דבר?
רון אלמוג
כן.
היו"ר יואב קיש
שלום לחבר הכנסת יואב בן צור.
גלעד קרן
בסעיף 17(ה) -

בפסקה (1) "מהיום ה-35 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים" יבוא "מהיום ה-68 שלפני יום הבחירות".

בפסקה (2), במקום "מהיום ה-40 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים" יבוא "מהיום ה-73 שלפני יום הבחירות".
היו"ר יואב קיש
אין שינוי זמנים. סרגל אחיד.
רון אלמוג
זה תרגום של המועדים.
גלעד קרן
בסעיף 19(אׂ), במקום "מהיום ה-25 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים" יבוא "מהיום ה-58 שלפני יום הבחירות".

בסעיף 20(ב)(1), במקום "מהיום ה-17 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים" יבוא "מהיום ה-50 שלפני יום הבחירות".

בסעיף 29 -

האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "לקיים בחירות" יבוא "ורשאי הוא למנות סגן למנהל הבחירות" ובמקום "המינוי יפורסם ברשומות" יבוא "המינויים יפורסמו ברשומות".

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) סגן מנהל הבחירות רשאי לבצע כל פעולה שמנהל הבחירות מוסמך לבצעה על פי חוק זה, אם מנהל הבחירות הורה לו לעשות כן".
היו"ר יואב קיש
מי זה מנהל הבחירות?
רון אלמוג
שר הפנים ממנה בכל רשות מנהל בחירות שהוא בעצם הזרוע הארוכה של משרד הפנים והוא מבצע את כל הפעולות מטעם משרד הפנים. כאן אנחנו מבקשים לאפשר לשר הפנים למנות גם סגנים למנהלי הבחירות, להסדיר את האפשרות הזאת בחוק.
יואב בן צור (ש"ס)
כדי לתת לו סמכות, הוא צריך בכתב?
רון אלמוג
מנהל הבחירות מחלק את האחריות ביניהם.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא צריך לחלק אותה בכתב?
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק. יש כאן בעיה. אם הוא הורה לו, מה זה הורה? אם הוא אומר לו בטלפון, זה נקרא שהוא הורה לו או שהוא צריך מחר להביא את ההקלטה? אפשר להשתמש במילה הסמכה. הוא מסמיך אותו לשורת דברים שמותר לו לעשות.
היו"ר יואב קיש
בואו נעשה סדר. יש כאן שינוי שהוא לא טכני בעיקרו. יש כאן מינוי נוסף של אדם נוסף שלא היה קיים בבחירות הקודמות. זאת אמירה ראשונה שצריכה להיות ברורה. לא פסלתי אבל אני אומר שקודם כל בואו נעשה סדר.
רון אלמוג
המינוי עצמו היה גם בבחירות הקודמות. מה שאנחנו מוסיפים כאן זאת בעצם הסמכות של הסגן לפעול גם באותן סמכויות.
היו"ר יואב קיש
היה מינוי לסגן בבחירות הקודמות?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
צודק חבר הכנסת יעקב אשר. מה זה שהורה לו? שהסמיך אותו.
רון אלמוג
אני אסביר.
היו"ר יואב קיש
אם היה כבר בסיבוב הקודם, למה אתם צריכים את זה כאן עכשיו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא הייתה לו הסמכות לעשות את זה.
היו"ר יואב קיש
מה הוא היה עושה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מקבל משכורת ומטייל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כבוד זה כלום?
רון אלמוג
הוא היה מסייע למנהל הבחירות. יש כאן בעצם שני שלבים. השלב הראשון הוא מינוי בכתב של השר שהוא מסמיך את הסגן. הוא ממנה את סגן מנהל הבחירות. השלב השני הוא בפועל חלוקת התפקידים בין המנהל לסגן. חלוקת התפקידים הזאת, בכוונה השתמשנו בלשון הורה, בגלל שאלה שני אנשים שעובדים ביחד, לא בהכרח הכול בכתב של הסמכה אלא למשל סע לקלפי הזאת ותראה מה הבעיה ואני נוסע לקלפי במקום אחר. זה סוג הדברים.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
זה מקום להרבה ספקות אחר כך, מי אמר מה. כשהכול בסדר, אין בעיה, אבל זה יתחיל כשהכול יהיה לא בסדר. שם תתחיל הבעיה, מי אמר לעשות כך ומי אמר לעשות כך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן תגדיר. אתה צריך להגדיר את זה כסמכויות. לומר שאתה יכול לקבל החלטות עד הקטע שצריך להחליט מישהו בקלפי או משהו כזה. עד שם יש לך את הסמכויות האלה. אתה לא יכול לעשות הוראה על העיר הזאת כן ועל העיר הזאת לא.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
זה ההבדל בין הפקידה או הפקיד של מנהל הבחירות לבין הסגן שלו. הסגן צריך סמכויות. פקיד או עובד שלו, הוא נותן לו הוראות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ניסחת יפה.
היו"ר יואב קיש
איך פותרים את זה?
רון אלמוג
יום הבחירות הוא יום אינטנסיבי ומאוד עמוס. קשה להסמיך הסמכות בכתב ביום הבחירות. ברשות גדולה כמו תל אביב או ירושלים, במועצות אזוריות שיש הרבה מאוד מרחקים בין הישובים - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
בטח מחלקים אזורים.
יואב בן צור (ש"ס)
תקבע שיש לו סמכויות כמו מנהל.
רון אלמוג
אז אנחנו רוצים להגדיר בכל מקרה את ההיררכיה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זאת נקראת תקנה אמורפית. אנחנו לא יכולים לבין ממנה כלום.
רון אלמוג
הכוונה היא שקודם כל הסמכות היא של מנהל הבחירות. מנהל הבחירות, כשהוא רוצה שהסגן שלו יעשה פעולה בשמו, הוא אומר לסגן שלו.
יואב בן צור (ש"ס)
תכתוב שהוא יכול להאציל סמכות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הוא צריך להסמיך אותו. לא להורות לו.
יואב בן צור (ש"ס)
זה מה שאני אומר, שיאציל לו סמכות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה צודק. אמרת דברי טעם.
היו"ר יואב קיש
תסביר לי את הבעיה. אתה מדבר על מקור הסמכות?
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה הורה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוא ניכנס ליום הבחירות. קרה משהו והוא אומר לו ללכת לטפל בזה וזה. אומר לו את זה בבוקר. אחר הצהרים מתקשרים ואומרים לו איך עשית דבר כזה. הוא אומר, מה, הוא עשה כך וכך? לא אמרתי לו. אמרתי לו רק לבדוק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
צריך להסביר מה הסמכויות שהוא יכול לתת לו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש לו סמכות גם אם הוא טועה אבל יש לו סמכות. מצד אחד הוא אומר לו שיש לו את כל הסמכויות של המנהל שלו אבל בתנאי שהוא הורה לו. איפה הוא הורה לו?
רון אלמוג
לא. הסמכות היא מכוח המינוי של השר שממנה את הסגן.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה לא כתוב כך.
רון אלמוג
כדי להסדיר את ההיררכיה, קבענו מי מורה למי. בכל מקרה של אצילת סמכויות, יש סמכות מקבילה, יש שני מקרים של בעלי סמכות שמפעילים אותה. זה לא מקרה שהוא זר.
יואב בן צור (ש"ס)
האם כלפי השר שמינה את הסגן ואת המנהל, הסגן והמנהל שניהם ביחד יכולים להיות עם אותו סוג של סמכות? לכאורה זה מה שאתה אומר.
רון אלמוג
יש להם אותה סמכות אבל כמו במקרה רגיל של אוצל ונאצל, בעל הסמכות המקורית הוא זה שמכריע והוא בעצם אומר לנאצל מה הסמכות. זה ההסדר הרגיל של אצילת סמכויות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה ענה על א' ואנחנו כאן מדברים על משהו אחר. המשפט הזה לא בעצם נותן לנו להבין בבירור שהוא קיבל סמכות. אומר אלחרומי בצורה נכונה שלהורות, הוא מורה לפקיד. אתה רוצה שמישהו יוכל להפעיל אותי ולקבל החלטות, אתה צריך להסמיך אותי ולא להורות.
עמי ברקוביץ
האם להסמיך במקום להורות יפתור לך את הבעיה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ברור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן. אני חושב כך כי הסמכה היא יותר רוחבית. היא הסמכה על תחום ולא על אירוע. זאת רק שאלה של ניסוח. אין כאן דברים אחרים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כל התוכן עד עכשיו היה ניסוח.

(היו"ר יעקב אשר)
היו"ר יעקב אשר
גם בעניין הזה, זה ניסוח שלדעתי ימנע מכם הרבה בעיות כי בסוף לא הוריתי לך מפורש. מה זה לא הורית לי? אני ידעתי שאני אחראי על כל הטפסים בצבע תכלת כי זה מה שסיכמנו.

מציע היועץ המשפטי שזה יהיה בכתב אבל כל הוראה בכתב זה סיפור באמצע יום הבחירות. יכול להיות שהם צריכים לחלק ביניהם את הסמכויות קודם או להאציל לו סמכויות בנושאים מסוימים ומה שהוא לא האציל לו, אין לו אלא אם כן יש הוראה בכתב. בדיוק הפוך. תחשבו על זה. אני חושב שאתם צריכים למצוא כאן איזשהו ניסוח.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תחשבו. אנחנו מבקשים לתקן.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו אומרים שצריך למצוא כאן את הניסוח הנכון כדי שנגיע כולנו לאותה תובנה.
רון אלמוג
לגבי הוראה או הסמכה, זה פחות העניין. הקושי הוא בהוראה בכתב כשיש מרחקים גדולים.
היו"ר יעקב אשר
אני נגד הוראה בכתב על כל נושא ונושא.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא ביקשנו להוסיף את המילה בכתב.
היו"ר יעקב אשר
אני אשאל אותך שאלה. בניהול יש לי קצת ניסיון. הם יכירו אחד את השני לפני יום הבחירות, המנהל והסגן שלו? יהיו להם ישיבות קודם ליום הבחירות. ישבו ביניהם ויוציאו איזשהו נייר שלהם – אם אתה רוצה, אם חשוב לך מאוד לדעת – מה הסמכויות של הסגן, איזה סמכויות הוא האציל לו וכולי. אז זה לא פרטני. זה לא לפי עיר. אתה יודע מה? יכול להיות שיש מקומות שיגידו שאתה במועצה מקומית גדולה תהיה אחראי על ארבעה ישובים. אחראי לגמרי כאילו המנהל שם. אם זה יהיה הסיכום ביניהם, זה מצוין. אם לא, יהיה בנושאים מסוימים עד החלטות מסוימות שאותן המנהל רוצה לשמור לעצמו.
רון אלמוג
הקושי הוא טכני. מהלך יום הבחירות הוא יום מאוד אינטנסיבי.
היו"ר יעקב אשר
מראש. אמרתי שהם נפגשים לילה קודם, יומיים קודם ויסגרו ביניהם.
רון אלמוג
יש אירועים שקורים ביום הבחירות עצמו.
היו"ר יעקב אשר
שיאציל לו בכתב ושיעשו את הסנכרון הזה ביניהם בכתב. אז יבין כל אחד מה הם סיכמו ביניהם.
רון אלמוג
הקושי שלנו הוא אם מתעורר אירוע ביום הבחירות, להתחיל לשנות.
היו"ר יעקב אשר
אני מציע שלא ניכנס לנושא של בכתב או לא בכתב. אנחנו נדבר על הסמכה. אני מציע, בעקבות התייעצות כמובן. אנחנו נגיד יסמיך. הסמכה, יש לה איזושהי משמעות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו בעד.
היו"ר יעקב אשר
בסדר. ממשיכים. איפה אנחנו?
גלעד קרן
בפסקה (10).
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אפשר לחזור רגע אחורה? אני חייבת להבין משהו. מה המהות, מה הבשורה הגדולה והשינוי כשהכול טכני?
רון אלמוג
לא. עד כאן היה טכני ובהמשך יש תיקונים יותר מהותיים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו רק בפרומו.
רון אלמוג
כיוון שזה חוק של בחירות, הרבה מאוד מההסדרים הם טכניים ופורמליים.
היו"ר יעקב אשר
וזה בסדר גמור. זאת הפקת לקחים תוך כדי תנועה ובמיוחד שגם השתנה כאן מועצות, שזה בא ביחד. צריך לשבח פקידים שמתאימים את עצמם בין אירוע לאירוע.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא ראיתי שינוי מהותי אבל נמשיך.
גלעד קרן
בסעיף 31א -

בסעיף קטן (ג), לפני "נוכחו מנהל" יבוא "מנהל הבחירות יקבע מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) שישמש להצבעת אנשים המוגבלים בניידות, ואולם".

בסעיף קטן (ה), במקום "שנקבעה" יבוא "שקבע מנהל הבחירות".

בסעיף קטן (ח), במקום "בסעיפים 82(ב) עד (ד)" יבוא "בסעיפים 82(א1) עד (ד)".
לאה פדידה (המחנה הציוני)
קבע מנהל הבחירות בלי תיאום עם הרשות המקומית?
רון אלמוג
לא. מנהל הבחירות הוא מנהל בחירות של הרשות המקומית. הוא מתוך הרשות המקומית.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הוא לא מהרשות המקומית. אתה טועה. אני לא יודעת מתי עברת בחירות, אבל מנהל הבחירות הוא לא תושב הרשות המקומית.
רון אלמוג
לא. אבל לכל רשות מקומית יש מנהל בחירות.
היו"ר יעקב אשר
הוא שואלת אם הוא יכול לקבוע מקום בלי תיאום עם הרשות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מי שמכיר את הרשות המקומית, אם יש כאן נגישות, חייב להיות בהתייעצות עם הרשות.
רון אלמוג
הסעיף הזה, קביעת מקומות קלפי, זה בסמכות מנהל הבחירות בהתייעצות עם ועדת הבחירות של הרשות המקומית.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה לא כתוב.
היו"ר יעקב אשר
זה כבר כתוב בחוק הקיים.
רון אלמוג
הסעיף הזה מדבר על מתוך אותם מקומות שהוא קבע בהתייעצות עם הרשות המקומית, איזה מהם יוגדרו גם כנגישים כך שבעלי מוגבלויות יכולים להצביע במעטפות כפולות גם אם הם לא רשומים באותה קלפי. כאן הסמכות היא של מנהל הבחירות להחליט איזה מקום נגיש ואיזה לא. הוא לא קובע את עצם מקום הקלפי אלא האם הוא יהיה מקום נגיש או לא מקום נגיש, לפי המפרט של נגישות.

(היו"ר יואב קיש)
היו"ר יואב קיש
אני מבין שהגענו לסעיף 11. עד סעיף 11 אין הערות?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
היו. ביקשנו במקום להורות לומר להסמיך.
היו"ר יואב קיש
לגבי הסגן?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
היו"ר יואב קיש
איך סגרתם את זה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
יסמיך.
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות של יסמיך? זה בכתב?
יעקב אשר (יהדות התורה)
יותר מאשר הורה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא אמרנו בכתב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יסמיך, הוא נותן לו רוחב של סמכויות.
היו"ר יואב קיש
אם כן, אנחנו עוברים לסעיף 11.
גלעד קרן
סעיף 11 הוא לא סעיף טכני אלא סעיף מהותי. אני אסביר אותו. קודם הסביר רון שבכל מקום קלפי יכולה להיות עד 900 בוחרים, 800 ו-900 במקרים חריגים, כאן בעצם יש הצעה שבמקרים מסוימים יכול שיהיו יותר מ-900 בוחרים. זה משפיע על הזכות לבחור. ככל שיש יתר אנשים בקלפי, הקלפי יותר מרוחקת, לאנשים יותר קשה להגיע.
היו"ר יואב קיש
זה סעיף התייעלות כלכלית בבחירות מקומיות?
גלעד קרן
סוג של.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני הייתי מכניס כאן את תחילת הדיון, מה שאמר מאיר. אולי במקרה כזה אתה מגדיר את זה ל-1,000 ואז בוודאי שאתה צריך שיהיו לך.
היו"ר יואב קיש
תקרא את הסעיף ותבין. הוא אומר שאנשים לא באים לשם להצביע והוא רוצה להגדיל מה-900. אמרתי שזה סעיף ההתייעלות הכלכלית לבחירות מקומיות.
קריאה
זה בושה להתנהל כלכלית?
היו"ר יואב קיש
לא. אמרתי שזאת בושה? אני רק אומר שזאת המשמעות. דווקא בבחירות אני פחות רגיש להתייעלות כלכלית. אני מאוד רגיש, אבל בבחירות פחות.
קריאה
מה הגבול העליון של ה-900?
רון אלמוג
אנחנו הצענו לצמצם משמעותית את המקרים בהם אפשר להפעיל את הסעיף הזה. בעצם זה לא היה מוגבל - היה כתוב נסיבות מיוחדות - למקרים ספציפיים. אנחנו הצענו להגביל את זה למקרה ספציפי אחד מאוד מאוד ייחודי.
היו"ר יואב קיש
בבחירות הכלליות זה קורה?
רון אלמוג
לא.
היו"ר יואב קיש
שם לא רוצים להתייעל כלכלית?
רון אלמוג
בבחירות לרשויות המקומיות, יש גם תושבים שאינם אזרחים שיכולים להצביע.
היו"ר יואב קיש
נתת לי רמז כללי על הסיטואציה.

תקריא את הסעיף.
מירה סלומון
רציתי להעיר לסעיף הקודם, לסעיף (10), סעיף קטן (ג). המצב השני שעלה הוא מצב שבו אפשר להוסיף כאן באזור שיש בו יותר מ-900 בוחרים. איך הגענו למצב של 900 בוחרים? לכאורה כיוון שלפני כן הוא חרג ואמר שיש כאן מעט בוחרים, אז אפשר להגדיל את מספר הבוחרים לאזור ואז נוצר מצב שיש קלפי שנייה. ההצעה של הוועדה לעשות את זה רק בנסיבות מיוחדות - - -
היו"ר יואב קיש
רגע. זה כבר סעיף (11). עוד לא הקראנו אותו. חשבתי שאת רוצה להעיר לסעיף (10)(ג).
מירה סלומון
סליחה, אני מתנצלת.
היו"ר יואב קיש
אם את רוצה להתייחס ל-(11), תני לקרוא אותו קודם.
מירה סלומון
אתם צודקים, זה לסעיף (11). רציתי לומר עוד דבר אחד. בפסקה (10) כתוב לעניין הנגישות. זאת שאלה למשרד הפנים. היה ומנהל הבחירות קבע שהקלפי הזו והזו יהיו נגישות ובמקרה עדיין לא הספיקו להנגיש את האזור שבו זה יהיה, מי יישא עלות? איך הוא קובע את זה?
רון אלמוג
הוא בודק אם הקלפי נגישה פיזית, האם היא מתאימה ואז הוא מכריז עליה כנגישה. לא להפך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איך הוא בודק? הוא שולח מישהו לבדוק.
רון אלמוג
הוא קודם כל מגיע פיזית למקום ורואה שכבר עשו את ההתאמות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם הוא אמר שזה נגיש והוא לא בדק? הוא לא עשה את תפקידו.
היו"ר יואב קיש
נקרא את (11) ואז נשמע את כולם.
גלעד קרן
אחרי סעיף 31ב יבוא:

"31ג. הוראות במקרים מיוחדים

על אף האמור בסעיף 11 לחוק הבחירות לכנסת כפי שהוחל בסעיף 10א, נוכח שר הפנים כי שיעור ההצבעה באזור קלפי פלוני בבחירות הקודמות

צריך להיות בבחירות הכלליות הקודמות. הבחירות בכל הארץ נקראות בחירות כלליות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הכלליות לרשויות המקומיות. לא הבחירות לכנסת.
גלעד קרן
כן.

היה נמוך מ-5 אחוזים, רשאי הוא, לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, על פי המלצת המפקח הארצי על הבחירות, לקבוע כי אותו אזור קלפי יכלול יותר מ-900 בוחרים.

קבע השר כאמור בסעיף קטן (א), תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט של משרד הפנים לא יאוחר מ-26 ימים לפני יום הבחירות.

הוראות סעיף 70(ב) לחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על הבחירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
היו"ר יואב קיש
בוא נעצור רגע כי זה המהותי.
מירה סלומון
זו בדיוק ההערה שלי. (ג) הוא בדיוק ההערה שלי. הגדלה של 900.
היו"ר יואב קיש
אנחנו בסעיפים (א) ו-(ב). יש לכם הערה לגבי הוספה של סעיף (ב)? יש לכם איזו בעיה עם זה? אין בעיה. הנוסח שהוקרא מקובל.

אני רוצה לסכם את מה שהבנתי ולראות אם מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס. יש מקומות בארץ שבאופן סיסטמתי לא באים להצביע בבחירות המקומיות. המשמעות היא שבשביל להתייעל ולחסוך כסף ולא לעשות עבודה מיותרת כמו אידיוטים, לשים עשרות קלפיות מיותרות שאף אחד לא עושה בהן כלום, אתם על סמך ניסיון העבר אומרים שבמקרים האלה אתם – וכאן יש את השינוי של הוועדה, אלה לא נסיבות מיוחדות, לא משאירים את זה לשיקול דעת. אני חושב שעשית כאן תיקון ראוי. אם באמת בבחירות הקודמות היה נמוך מ-5 אחוזים, שזה מספר שהוא דרמטית מצביע על דפוס הצבעה, זה נראה לי הגיוני ומקובל.

מישהו רוצה להתייחס לזה?
מורן ישראל
יושב ראש מפלגת "זה מקומי" שעדיין לא מיוצגת בכנסת.
היו"ר יואב קיש
איפה המפלגה?
מורן ישראל
בישראל.
היו"ר יואב קיש
לאיזו רשות?
מורן ישראל
מפלגה ארצית שנקראת "זה מקומי".
היו"ר יואב קיש
לא הכרתי. מצטער.
מורן ישראל
נראה לי שמותר לקבוע רף עליון למספר הבוחרים באותה קלפי כי אחר כך באופן תיאורטי שר ומפקח הבחירות יכול לייצר שרשור.
היו"ר יואב קיש
הערה טובה. איזה מספרים? משרד האוצר, אתם רוצים להתייעל.
קריאה
אלה 5 אחוזים, אז 900 כפול 20.
מורן ישראל
צמצום ב-50 אחוזים של הקלפיות פי שתיים, זה אומר 1,800 בקלפי.
היו"ר יואב קיש
לא. 1,800 – זה מעט. המשמעות היא שקלפי שהיו בו 900, עושה 5 אחוזים, זה 45 אנשים. זה אומר שלאורך כל היום באותה קלפי הצביעו פחות מ-45 אנשים כשהיו לו 900. הגיוני.
מורן ישראל
להזכירכם, אחוזי ההצבעה בבחירות המקומיות הם ממילא נמוכים. אם יהיה מצב, לפי מה שאתה מתאר אדוני היושב ראש, של אחוזי הצבעה של מתחת ל-5 אחוזים בכל הישוב או אחוזים שמתקרבים לשם, אתה יכול לצמצם את כל הקלפיות לקלפי אחת.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את הייעוץ המשפטי.
גלעד קרן
אנחנו הצענו בנוסף שההחלטה תפורסם מראש כדי שבאמת אם מישהו מרגיש שהוא נפגע כתוצאה מזה
היו"ר יואב קיש
זה ברור אבל אפשר לכתוב ובכל מקרה לא עולה על.
קריאה
4,500 שזה 45 כפול 10 קלפיות שאוחדו.
מירה סלומון
זה אזור של 10 קלפיות שאוחד לאזור אחד.
היו"ר יואב קיש
בבחירות הקודמות היה משהו כזה? היה מהלך כזה? לא. הקלפיות היו ריקות וזהו.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אחד השיקולים בקביעת הקלפיות ברשות מקומית הוא המרחק מהמצביעים עצמם. למשל, רשות גדולה, אם יש לנו 10 קלפיות, בדרך כלל בבתי ספר - - -
היו"ר יואב קיש
לא. זה לא המקרה. אתה לא מדבר על המקרה של הפיזור ואני אומר לך למה. במקרה שהקלפי רחוקה, עדיין יש בה אחוז הצבעה מעל 5 אחוזים. היא לא נופלת לקטגוריה הזאת.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
משהו תיאורטי. ישוב מסוים, באר שבע למשל, הכול מתחת ל-5 אחוזים. אז מה, כל באר שבע תהיה בקלפי אחת? נביא אותם מכל קצוות העיר לקלפי אחת?
היו"ר יואב קיש
אני אומר שנגביל את זה למספר מסוים של אנשים. היום זה 900. האוצר היה שמח שזה יהיה 900 כפול 20. 18,000. זה לא יהיה 18,000. זה גם לא יהיה 10,000. אבל לחסוך חמש קלפיות.
קריאה
4,500.
היו"ר יואב קיש
זה עד חמש קלפיות?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
עד חמש קלפיות.
היו"ר יואב קיש
נראה לי סביר.
יוגב שרביט
אני פעיל מקומי. צריך להזכיר שני דברים. ראשית, יש יום חופש בכל הארץ וזה מעלה את אחוז המצביעים. יצא לי לראות את הנתונים של אחוזי ההצבעה כשהיה יום מאוחד גם לכנסת וגם לבחירות המקומיות, 15 אחוזים.
מירה סלומון
אבל זה משהו אחר כי אנשים באים להצביע לכנסת יותר.
היו"ר יואב קיש
מה הייתה הכוונה שלכם? לאיזה סדר גודל של צמצם רציתם ללכת במתאר הזה?
רון אלמוג
משהו שבין 1,000 ל-5,000.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אז בוא נעשה 4,500 מקסימום וקחו את השיקול שלכם שאתם לא חורגים מהמספר הזה.
יוגב שרביט
אם אתם לוקחים בחשבון שיום חופש ידרבן אנשים להצביע.
היו"ר יואב קיש
שמנו מספר מאוד הגיוני שמאזן. משרד הפנים יפעיל את השיקול שלו. בכל מקרה אנחנו כוועדה לא רוצים להגיע לסיטואציה שתהיה קלפי שגם אם אין בה אחוזי הצבעה, תעבור את המספר הזה.
מורן ישראל
אם אפשר להציע, בהמשך להצעה של מאיר קודם, שבאותן קלפיות שכבר מצמצמים, יהיו לפחות כמה דוכנים מוכנים לפתוח במקביל.
היו"ר יואב קיש
לא. עזוב. לא נכניס את זה בחוק. זה כבר שיקול של משרד הפנים.

הוספנו את המספר 4,500. ההגדרה תהיה: ובכל מקרה לא מעל 4,500 בעלי זכות הצבעה לקלפי. תעשו את השיקולים שלכם. אני גם לא בטוח שנכון להגיע למספר הזה, אבל שמנו איזה רף שלא תתקרבו אליו.

זה סעיף (א) ו-(ב).

שלטון מקומי, זה היה החשש שלכם או שאתם רוצים לדבר על סעיף (ג)?
מירה סלומון
ל-(ג).
גלעד קרן
ברישה, במקום "נוכחו יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו" יבוא "נוכח מנהל הבחירות", במקום "רשאים הם" יבוא "רשאי הוא" ובמקום "יעשו היושב ראש וסגניו" יבוא "יעשה מנהל הבחירות".

בפסקאות (1), (2) ו-(5), במקום "יקבעו" יבוא "יקבע".

בפסקה (3), במקום "יודיעו, במקום ובצורה שימצאו לנכון" יבוא "יודיע, במקום ובצורה שימצא לנכון".

בפסקה (4) במקום "יקבעו" יבוא "יקבע", במקום "ורשאים הם" יבוא "ורשאי הוא", במקום "בוועדה המרכזית" יבוא "בוועדת הבחירות" ובמקום "הכנסת היוצאת" יבוא "המועצה היוצאת ומהן לפחות סיעה אחת מתוך אלה שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה".

בפסקה (6), במקום "ימנו" יבוא "ימנה".
היו"ר יואב קיש
כל התיקונים האלה הם טכניים?
רון אלמוג
זה מתוך חוק הבחירות לכנסת. במקרה שיש תור ארוך או איזושהי סיבה לחשוב שיהיה עומס בקלפיות, זה מאפשר לפצל את הקלפי לשתי קלפיות נפרדות ולמנות עוד ועדת קלפי נפרדת.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. זה בסדר. אין לי בעיה עם זה. אתם רוצים להתייחס?
מירה סלומון
נוכח ההקשחה של הסעיפים הקודמים, אנחנו לא חוששים מהסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אין לכם הערות.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
קצת הסבר לגבי החלפה.
רון אלמוג
בכנסת הפיצול נעשה על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. ברשויות המקומיות הפיצול ייעשה על ידי שר הפנים.
היו"ר יואב קיש
בסדר. נמשיך. עד סעיף (12) הגענו להסכמות. זה נראה בסדר ואנחנו ממשיכים.
גלעד קרן
סעיף (12) זה הסעיף שדיבר עליו חבר הכנסת יעקב אשר.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
על ראש הרשות?
גלעד קרן
לא.
היו"ר יואב קיש
נקרא לחבר הכנסת אשר. תעבור לסעיף (13) ואחר כך נחזור לסעיף (12).

(13) בסעיף 40 -

הסיפה, החל במילים "היה בין החותמים" תסומן כפסקה "(1)" ולפניה יבוא "בכפוף להוראות אלה".

אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) שינוי כאמור בסעיף 35(ט) פוסל את הרשימה".
היו"ר יואב קיש
זה טכני או לא?
רון אלמוג
כן. זה טכני. יש לנו היום סעיף שאומר שאסור לעשות שינויים ברשימה שמוגשת למנהל הבחירות, למחוק שם של מועמד, לשנות את השמות בתוך רשימת המועמדים. הסעיף היום קובע שמנהל הבחירות לא יקבל רשימה שנעשה בה שינוי כזה. הסעיף כאן מבהיר שגם אם הוא קיבל ביום הגשת הרשימות בגלל עומס, בגלל שהוא לא בדק באותו יום, הוא יפסול אותה אחר כך במועדים לפסילת רשימות. הליקויים עצמם לא משתנים.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. אני רוצה להבין האם זה מהותי. יש כאן עניין של פסילת רשימה.
רון אלמוג
גם היום הסעיף אומר שאלה ליקויים שפוסלים את הרשימה.
היו"ר יואב קיש
על אותם ליקויים.
רון אלמוג
על אותם ליקויים.
היו"ר יואב קיש
אם כן, אין שינוי בליקויים.
רון אלמוג
כן.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. זה טכני. נמשיך לסעיף (14).
גלעד קרן
(14) בסעיף 43(א), אחרי "לידי מנהל הבחירות" יבוא "ואם התפטר מועמד לאחר יום הבחירות – לידי השר".

(15) בסעיף 52, במקום "המועצה" יבוא "הרשות המקומית"

(16) בסעיף 61(ג), אחרי "ותו לא" יבוא "ובלבד שסומנו כאמור בעט בצבע כחול".
היו"ר יואב קיש
מה זה 61(ג)?
רון אלמוג
יש פתקים מודפסים ויש אפשרות גם לכתוב בכתב יד את האותיות של הרשימה.
היו"ר יואב קיש
אם נגמרים הפתקים?
רון אלמוג
למשל אם נגמרים הפתקים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה היה. לוקחים את הפתק הלבן וכותבים עליו.
רון אלמוג
בכנסת נעשה תיקון שקבע שאם כותבים בכתב יד, זה יהיה רק בעט כחול.
היו"ר יואב קיש
רוצים לשמור את זה אחיד.
רון אלמוג
כן.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אם אין פתק, וזה אבסורד שזה קורה, צריך להגביל את צבע העט?
היו"ר יואב קיש
זה כדי שלא יהיה עניין של צילום או משהו, איזה תיחמון. רוצים עט כחול כדי להראות שמישהו כתב. זה קיים בחוק הבחירות לכנסת.
גלעד קרן
(17) בסעיף 63 -

בפסקה (1), אחרי "כאמור בסעיף 50(ב)" יבוא "במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה".

בפסקה (7), במקום "לא יותר משני" יבוא "לא יותר משלושה" ובמקום "הפתק השני לא יובא" יבוא "הפתקים הנוספים לא יובאו".
רון אלמוג
אלה שתי הוראות שנלקחו מהכנסת. אלה שתי הוראות שתוקנו בכנסת וכדי לעשות האחדה בהסדרים, העתקנו את הסעיפים האלה מהכנסת לכאן. בסעיף הראשון, יש חובה שחברי ועדת הקלפי יחתמו על מעטפות ובמקרה שאין חתימה על המעטפות, בעצם המעטפה פסולה ופוסלים את הקול. ההוראה השנייה, במקרה שפתקים נדבקים אחד לשני, אם במקרה שלושה פתקים נדבקו ומישהו הכניס למעטפה, עדיין הקול לא יהיה פסול.
היו"ר יואב קיש
אם הם אחידים.
רון אלמוג
כן. אם הם אחידים. היום שלושה פתקים פוסלים.
היו"ר יואב קיש
זה מקובל גם בבחירות לכנסת.
רון אלמוג
כן. זה מועתק משם.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אני מקבל.

תחזור עכשיו לסעיף (12). סיימנו עד סעיף (17) ועכשיו אנחנו מקריאים את סעיף (12) ואז נשמע את ההערות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה היושב ראש.
גלעד קרן
בסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ו1) ראה מנהל הבחירות, ביום הבחירות, שוועדת קלפי אינה ממלאת את תפקידיה כראוי ועקב כך קיים, לדעתו, חשש שייפגע המהלך התקין של ההצבעה בקלפי, רשאי הוא, - ואנחנו מציעים להוסיף באישור המפקח הארצי על הבחירות - לפזר את ועדת הקלפי האמורה ולמנות ועדה אחרת במקומה. על מינוי כאמור לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה). מנהל הבחירות רשאי למנות לחבר הועדה לפי סעיף קטן זה את מי שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי למזכיר ועדת קלפי שנקבעו לפי סעיף 32א(א2)".
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות של זה? זה לא טכני.
רון אלמוג
זה לא טכני.
היו"ר יואב קיש
זה חדש?
רון אלמוג
זה חדש. זה קיים במועצות אזוריות.
היו"ר יואב קיש
לא קיים ברשויות.
רון אלמוג
לא קיים בעיריות ומועצות מקומיות. במקרה שביום הבחירות עצמו יש איזשהו קושי עם ועדת הקלפי - -- -
יעקב אשר (יהדות התורה)
שם זה קיים לא בחוק אלא בצו.
רון אלמוג
כן. במקרה שביום הבחירות עצמו ועדת הקלפי לא מתפקדת או יש לה תקלות, היא לא נותנת להצביע, אמרנו שבהמשך יום ההצבעה לתת סמכות למנהל הבחירות באותה רשות מקומית – זה בעקבות הערת הייעוץ המשפטי – גם באישור של המפקחת הארצית על הבחירות להחליף את ועדת הקלפי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה קורה במצב היום? מה קורה בחוק הקיים היום? מה קורה אם הוא נוכח לראות שהוועדה לא מתפקדת?
רון אלמוג
כלום. אין כל פתרון.
היו"ר יואב קיש
נתקלתם בעבר במקרים שיש בעיות בוועדות ספציפיות? זו בעיה שעלתה?
רון אלמוג
אני אומר שוב. במועצות אזוריות לא הפעלנו את הסמכות אבל עצם זה שקיימת סמכות, לדעתנו זה מאוד חשוב למקרה חריג שיקרה גם כאיום על הסיעות שידעו שהן צריכות להחליף ולהתאים את חברי הוועדה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם למשל הוא פיזר, איך הוא ממנה את החדש?
רון אלמוג
אחרי שהוא פיזר, בגלל שאנחנו מדברים על יום הבחירות עצמו, הוא ממנה ועדה משלו. הוועדה שהוא ממנה, זה באמת פתרון אחרון.
היו"ר יואב קיש
זה הפתרון הראשון. לא הפתרון האחרון.
רון אלמוג
זאת הסנקציה האחרונה. גוף מינהלי והוא ייתן את האפשרות לוועדה לתקן את דרכיה או לסיעות להחליף את הנציגים שלהן אבל הסעיף שאנחנו מדברים עליו הוא בעצם המוצא האחרון, כאשר אחרי שהיא באמת כבר לא מתפקדת, הוא ימנה ועדה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כל מה שאמרת עכשיו, אני מסכים אבל אני לא רואה את זה בחוק.
רון אלמוג
אולי כדאי להוסיף אחרי שהתרה בחברי הוועדה.
היו"ר יואב קיש
ופעל להחליף את חבריה דרך חברי הסיעות השונות. אם כל זה לא עובד – אז הוא יעשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה קורה אם לקלפי לא מגיעים החברים והמזכיר הוא מטעם המדינה? לא הגיעו חברי הקלפי. מה עושים היום?
רון אלמוג
המזכיר פועל בעצמו וממנים עוד מזכיר שיהיה יחד אתו. יש בעצם שני מזכירים בוועדה שפועלים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה קיים לך היום בחוק.
רון אלמוג
כן. זה במקרה שהחברים לא הגיעו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
במצב כזה גם המנהל מתקשר לסיעות ומבקש שישלחו אנשים. מתקנים את זה תוך כדי תנועה. השאלה, אם נוכח לראות שיש באמת בעיה בקלפי והוא רוצה לפזר אותה, יפנה - - -
היו"ר יואב קיש
אני מציע להוסיף תוספת כזאת. אנחנו מדברים על שורה שלישית: "עקב כך היה לדעתו חשש שייפגע המהלך התקין של ההצבעה בקלפי" ולאחר שהתריע בפני הוועדה ופנה לסיעות לטפל בבעיה, רק אז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
או.
היו"ר יואב קיש
שני הדברים האלה. גם התריע וגם פנה לסיעות ובמידה וכל זה לא צלח בידו, רק אז הפתרון האחרון הוא שהוא רשאי באישור המפקח לפזר. שלא ירוץ לשם מיד. שיבינו שהכוונה היא קודם כל לנסות להסדיר את זה בצורה כמו שאמרת שהיא הגיונית. אם זה לא עוזר ואנחנו באירוע חריג, צריך לטפל בו באופן חריג.
רון אלמוג
מבחינת הנוסח, הנוסח שיש לנו למשל בוועדת בחירות בפיזור, כאשר השר מפזר ועדת בחירות, לאחר שהוא התרה בה. זה המנגנון.
היו"ר יואב קיש
לא כתוב כאן.
רון אלמוג
לא, זה לא כתוב כאן אבל זה מה שאני מציע להוסיף לאחר שהוא התרה בה.
היו"ר יואב קיש
ומה עם הנושא של בחירות חברים חדשים אחרים מהסיעות? האם יש אפשרות לומר התרה בה ולקבל חברים אחרים מהסיעה?
רון אלמוג
אני אומר שכאשר הוא מתרה בה, או שהם עצמם יתקנו את פעילותם או שיחליפו אותם.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שהמילה התרה בה, היא מכילה בתוכה את התהליך הזה שאני מדבר עליו.
רון אלמוג
כן.
היו"ר יואב קיש
שלטון מקומי, מה אתם אומרים? נראה לכם?
מירה סלומון
אין לנו דעה בנושא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זאת יותר סוגיה של המפלגות.
היו"ר יואב קיש
מקובל עליך הנושא של התראה ככפי שנוסח?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מבחינתי הדבר הזה, זה נראה כאילו התרה בהם, ואם לא – הוא ממנה. זאת אומרת שהוא יכול להחליט שהוא שם אנשים אחרים ולא ממפלגות. זה כוח שלא קיים היום.
היו"ר יואב קיש
קודם כל, אני מסכים אתך וזו השאלה העקרונית, האם אנחנו רוצים לאפשר את התהליך הזה בכלל. הוא קיים היום במועצות האזוריות.
רון אלמוג
במועצות האזוריות.
היו"ר יואב קיש
והוא לא קיים ברשויות.
רון אלמוג
לא לגבי ועדת קלפי. הוא כן קיים לגבי ועדת הבחירות. ועדת הבחירות היא גם נציגים של סיעות וגם שם אם היא לא מתפקדת, יש אפשרות לשר, לאחר שהוא התרה בה, למנות ועדה אחרת במקומה שהיא לא מנציגי הסיעות.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שזה מנגנון שבמקרה קיצון לא יופעל, לא יעשו שימוש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, אבל זה נותן משהו שיכול להיות שבמקום מסוים יעשו קיצור דרך וילכו ישר לזה. הוא מינה אותו. אני התרעתי, התרעתי לפני חמש דקות, תן לי חצי שעה לשלוח בן אדם.
היו"ר יואב קיש
אתה צודק. זה בדיוק המשקל. אנחנו בסוף צריכים להחליט לפי הסיכון-סיכוי. השאלה היא מה יותר בעייתי, האם לבטל את הכלי הזה, כי אפשר להגיד שלא מאשרים, אין את הכלי הזה והוא גם לא יהיה במועצות האזוריות, כי אתה יוצא מהנחה שהנזק שהוא יכול לגרום, כמו שאתה מתאר, הוא יותר גבוה מהתועלת במקרים שצריך אותו. יש לי הרגשה, ואני לא מספיק מנוסה כאן, ואני באמת אשמח לשמוע מה דעתכם, שזה לא מנגנון שהפעילו אותו. שמעת, הוא לא הופעל פעם אחת לפי דעתי. אמרתם שאתם לא מכירים.
רון אלמוג
במערכת הבחירות הקודמת של המועצות האזוריות הוא לא הופעל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ממתי הצו הזה במועצות האזוריות? אני חושב שזה חדש.
רון אלמוג
לא. הוא לא חדש אבל הוא לא הופעל בבחירות האחרונות למועצות האזוריות ב-2012 וב-2013. כן נעשה בו שימוש בפסיקת בתי המשפט כאיזשהו כלי למנהל הבחירות לסייע. אני אומר שוב שבגלל שאנחנו מדברים על יום הבחירות עצמו, יש כאן איזשהו איזון. הוספנו, בעקבות ההערה של הייעוץ המשפטי, את הסמכות - - -
היו"ר יואב קיש
נכון, אנחנו לא מתייחסים לזה אבל היועץ המשפטי של הוועדה הוסיף באישור המפקח הארצי על הבחירות. זה לא שאיזה מישהו בשטח אומר שהוא מעיף אותם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אלה שלייקעס טובים.
היו"ר יואב קיש
כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בעצם למנהל הבחירות יש סמכות להפעיל את הקלפי גם עם שני מזכירים. רק אם לא באים?
רון אלמוג
כן.
היו"ר יואב קיש
יעקב, אני חושב שהפתרון שאמרנו עם ההליך כמו שאמרנו, לאחר התראה והשילוב של אישור, זה בעצם האישור שלך, אם אני מבין נכון. היא לא תבוא ותאשר לכל אחד סתם. היא תבדוק, הוא תראה מה היה ואם באמת יש בעיה של קלפי לא מתפקדת, היא תפעל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה הבעיה שהמזכירים ימשיכו?
היו"ר יואב קיש
יתריע. אם הם לא פועלים לתיקון, אם בסוף הסיעות עסוקות ולא מתייחסות, הם צריכים לטפל בזה. הם צריכים שיהיה להם כלי כזה. זה מגיע אליה ישירות.
גלעד קרן
זה לא נשאר ברמה המקומית.
היו"ר יואב קיש
אני מרגיש עם זה בסדר. זה מאוזן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
השאלה אם אי אפשר להוסיף כאן עוד איזושהי מילה.
מורן ישראל
זה לא מופיע באישור של המפקחת. לדעתי זה איזון מעולה. האופציה האחרת לאזן את זה היא לקבוע שלא ייפסלו מעל 5 אחוזים מהקלפיות.
היו"ר יואב קיש
לא. אנחנו לא חוששים ממגה תופעה. אני חושב שאנחנו חוששים שלא תהיה יוזמה בשטח על רקע אישי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יפעל להחלפת חברים.
היו"ר יואב קיש
כתבנו יתריע וכתבנו באישור המפקחת. זה בסדר. זה נראה לי מאוזן מאוד. קודם כל יתריע, ורק בלית ברירה הוא פונה אליה והיא בוחנת ומאשרת. בסדר. זה לא יקרה. זה ביטחון שיקרה רק במקרה חירום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יתריע בפני מי? תן לי את הנוסח.
היו"ר יואב קיש
איך אתה רוצה להוסיף את מה שאמרת לגבי יתריע?
רון אלמוג
יש לנו את זה בסעיף 27א.
היו"ר יואב קיש
לא. בסעיף הזה אני רוצה את זה. תקריא את זה.
רון אלמוג
רשאי הוא באישור המפקח הארצי על הבחירות ולאחר שהתרה בחברי הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אז לא רשאי הוא. לאחר שהתרה בחברי הוועדה ובמידה והבעיה ממשיכה להתקיים לדעתו, רשאי הוא. זאת אומרת, התרה והבעיה עדיין נמשכת, אז הוא רשאי. זה התהליך שאנחנו רוצים לראות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ההתראה היא רק מול חברי הוועדה?
רון אלמוג
אני אומר מבחינת הנוסח של ועדת הבחירות, זה מתחיל ברשאי מנהל הבחירות להתרות בה, לא שעתה ועדת הקלפי להתראה, רשאי מנהל הבחירות.
היו"ר יואב קיש
תכתוב נוסח דומה. שיהיה נוסח דומה כמו שכתוב כאן, התראה, ואם הם לא פעלו לתיקון, אז הוא רשאי באישור המפקח כפי שהוספנו. אין מה לעשות, צריך גם את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ברשותך אדוני, אני רוצה להתנצל שלא הייתי בתחילת הדיון כיוון שהייתי בדיון אחר ולהעלות את ההסתייגויות שלי לסעיפים.
היו"ר יואב קיש
עוד לא הצבענו. כאשר נצביע, תוכלי לומר שיש לך הסתייגויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אני רוצה להעלות אותן לדיון.
היו"ר יואב קיש
על איזה סעיפים את מדברת?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
על 1 ו-2. אחד מהם היה בדיון.
היו"ר יואב קיש
מה הבעיה עם סעיף (1)?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא בעיה. אני רוצה להוסיף. הבנתי שהיה כאן דיון לגבי כך שמועמד לרשימה שיש לו הרשעה, אם לא היו לו שלושה חודשי מאסר, הוא עדיין יכול - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא סעיף (1).
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מופיע בסעיף 1.
היו"ר יואב קיש
סעיף כללי 1. בסדר. על איזה סעיף קטן את מדברת?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שני התיקונים שלי נוגעים לסעיף (1) ולסעיף (2). בסעיף 7א לחוק המקורי, אבל בסעיף 7(ב) ו-(ג) – לא 7א - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני מצטער. דברי מהותית.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אומר מהותית ואז אני אקריא את ההסתייגות.

היום כל מועמד לרשימה שלא הורשע וקיבל שלושה חודשי מאסר, כמו שאנחנו יודעים עבירות מומרות לחודשי שירות ועבודות שירות ובעצם על זה נסלח להם וגם מי שהורשע, אלא אם ועדת הבחירות החליטה שיש קלון. התנאי הזה של שלושה חודשי מאסר, לדעתי לא צריך להיות חובה בתוך הפסיקה. לא רק מי שקיבל שלושה חודשי מאסר לא יכול להיות מועמד אלא מי שהורשע לא יכול להיות מועמד.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
כל עבירה? כל מי שיש לו קלון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. כרגע זה מחויב בשלושה חודשי מאסר.
היו"ר יואב קיש
זה החוק היום. את אומרת שינוי מהותי שלא קשור לשינוי שביקשו כאן. כאן עד עכשיו עסקנו בעיקר בשינויים טכניים. אם את רוצה להביא שינוי מהותי, תגישי את זה כהסתייגות ונדון בזה בהמשך. אני לא רוצה לדון בזה עכשיו. אני רוצה לסיים את הנושאים הטכניים קודם ואחר כך לדבר במהות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר. עוד שינוי שהוא טכני-מהותי, תקרא לזה איך שאתה רוצה. בעצם היום, בכל כללי מימון, יש יתרון מובנה למי שהוא מייצג של מפלגה שיש לה נציגות בכנסת. המימון שמסודר לו הוא משמעותית יותר גדול.
היו"ר יואב קיש
גם מהותי.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
זה לא קיים כאן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אסביר למה זה רלוונטי.
היו"ר יואב קיש
איזה סעיף את רוצה לתקן?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה לתקן בסעיף 1, בהגדרה מפלגה. למחוק את "שיש לה לפחות נציג אחד בכנסת". זאת אומרת, נציג של מפלגה, גם אם אין לה נציג בכנסת, יכול לקבל את המימון כמו מפלגה שיש לה נציג בכנסת.
היו"ר יואב קיש
תגישי את זה כהסתייגות.
קריאה
אבל יש זכאות למימון.
היו"ר יואב קיש
את לא מנהלת אתו דיון. אני מנהל את הדיון. אני לא רוצה יותר הערות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לסעיף האחרון, (12). אני לא יודעת אם יש סעיף אחר שמתייחס לזה אבל לדעתי זה רלוונטי לסעיף (12). סעיף (12) מתייחס לאיזה שהם אי סדרים ואני רוצה להעלות אפשרות של אי סדרים שקורים עקב תופעה קיצונית כמו הפסקת חשמל ודברים שאין עליהם שליטה אבל שיכולים להוות. איך מתמודדים עם זה? אין לי כאן את התשובה ואני חושבת שזה נושא לדיון כי אני יודעת שיש מקרים. יש סעיף שמתייחס לזה?
קריאה
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר. סליחה. לא מצאתי אותו.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש שתגישי את ההסתייגויות לוועדה ואנחנו נצביע עליהן ונדון בהן בהמשך. תודה.

אנחנו בסעיף (18).

(18) בסעיף 64(א), אחרי "שיקבע שר הפנים בתקנות" יבוא "רישום של הקולות הנערך על גבי טופס שנקבע כאמור בתקנות, לשם ספירת הקולות, לא יהווה חלק מפרוטוקול ועדת הקלפי לפי סעיף זה".
רון אלמוג
זה שינוי שהוא קצת יותר מהותי. היום, לפי הפסיקה, לפרוטוקול ועדת קלפי יש מעמד עודף מבחינת ראיות והוכחות בבתי משפט. הפרוטוקול נערך על ידי המזכיר וכל חברי ועדת הקלפי מכל הסיעות השונות חותמים ויכולים להעיר הערות. בנוסף לפרוטוקול יש גיליון ספירת קולות שכל חבר ממלא בעצמו, סופר כמה פתקים קיבלה כל רשימה. בעקבות אמירה שהייתה בפסיקת בית המשפט העליון אחרי הבחירות האחרונות, אנחנו רוצים להבהיר שהגיליונות האלה שכל אחד ממלא בצורה עצמאית, הם לא חלק מהפרוטוקול והם לא ייהנו מאותו מעמד עודף של הפרוטוקול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה גם היום בחוק או שזה שינוי?
רון אלמוג
היום זה לא מוסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היום זה לא מוסדר ואתה רוצה להבהיר שהם לא חלק מהפרוטוקול.
רון אלמוג
כן. היום לא כתוב לכאן או לכאן.
היו"ר יואב קיש
תסביר שוב לגבי (18).
רון אלמוג
הפסיקה של בתי המשפט נתנה מעמד עודף מבחינת ראיות והוכחות לפרוטוקול ועדת הקלפי.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שחוץ מפרוטוקול הוועדה, מה יש עוד?
רון אלמוג
יש גיליונות ספירת קולות. מחולק דף אחד לכל חבר ועדה והוא מסמן בעצמו את הסימונים. הוא בעצם סופר כמה פתקים קיבל כל מועמד וכל רשימה. כל אחד ממלא את זה בעצמו. לכן אנחנו רוצים להבהיר שזה לא חלק מהפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
בכנסת זה כן חלק או לא? מה קורה בבחירות ארציות לכנסת?
רון אלמוג
לא בדקנו את זה.
עמי ברקוביץ
הפסיקה היא לגבי רשויות מקומיות. היא יצרה את השינוי בעקבותיו מתבקשת ההבהרה.
רון אלמוג
כן, זו פסיקה שנוגעת לרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
יכולה להיות סתירה בין ספירות שונות של חברים שונים.
רון אלמוג
כן. אנחנו חושבים שצריך להעדיף את הפרוטוקול שעליו בסוף כולם חותמים, ואם יש למישהו הערה, הוא כותב את ההערה שלו בפרוטוקול ואז הפרוטוקול בעצם משקף את כל הדיון.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אם זה חלק מפסיקה, זה נשמע הגיוני.
גלעד קרן
ׁ(19) בסעיף 70א, במקום "מנדט אחד לפחות" יבוא "50 אחוזים לפחות מהמודד כמשמעותו בסעיף 67(3)".
רון אלמוג
בעקבות הערה של מבקר המדינה. יש עירבון שרשימות צריכות לתת, רשימות חדשות שמתמודדות, ואם הן לא מגיעות למנדט, אנחנו מחלטים להן את העירבון. מצד שני יש מימון מדינתי שניתן לרשימות ושם הגבול הוא חצי מנדט. נוצר מצב שבו למעשה המדינה משלמת לאותן רשימות את המימון עבור העירבון בגלל שיש חוסר התאמה בין המנדט לחצי מנדט. אנחנו בעצם קובעים את אותו רף לעירבון ולמימון שהוא 50 אחוזים מנדט.
מורן ישראל
מה שקרה בעבר זה שהיו יכולים לחלט לך את העירבון ובכל זאת היית מקבל מימון בחירות כי עברת 50 אחוזים. העירבון היה מוחזר רק במנדט. הגיוני שיחזירו את העירבון אם הבאת 50 אחוזים כי אתה כבר מקבל כסף מהמדינה.
היו"ר יואב קיש
אבל צריך לוודא שהכסף מהמדינה הולך במקום העירבון.
רון אלמוג
זה בעצם פותר את זה. זה קובע את אותו רף. אם קיבלת פחות מ-50 אחוזים, אתה משלם את העירבון ולא מקבל כלום מהמדינה. אם קיבלת מעל 50 אחוזים, אתה מקבל מהמדינה ולא משלם כלום על העירבון. כך אין את הפער הזה שהמדינה למעשה שילמה את העירבון.
גלעד קרן
(20) בסעיף 73, אחרי סעיף קטן (ד1) יבוא:

"(ד2) על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד1), פסק בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב)(1), לאחר שהתקיים לגבי הערעור האמור בסעיף קטן (א1) סיפה, רשאי הוא, אם ראה טעם מוצדק לכך, להורות כי יחולו לעניין הבחירות החדשות הוראות סעיף 73א(1) או (3)".
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות של זה?
רון אלמוג
בעיקרון הכלל הוא שבערעור בחירות, אם בית המשפט ביטל את הבחירות, תוך 30 ימים יש בחירות חדשות עם אותו פנקס בוחרים.
היו"ר יואב קיש
רגע. הלכתי לאיבוד. קודם כל, זה טכני או מהותי?
רון אלמוג
זה לא טכני.
היו"ר יואב קיש
לא טכני. אז תסביר עוד פעם.
רון אלמוג
היום במקרה שבית משפט מבטל בחירות, בערעור בחירות, תוך 30 ימים יש בחירות חדשות.
היו"ר יואב קיש
באותו מקום.
רון אלמוג
באותו מקום ועם אותו פנקס בוחרים שהיה בבחירות הקודמות. יש מקרים בהם, אם יש ערעור בחירות מורכב - - -
היו"ר יואב קיש
כשאתה מסביר לי, אתה צריך להתחיל לומר שהסעיף הזה דן במקרים בהם בית משפט מבטל בחירות מקומיות בסניף מסוים, ברשות מסוימת. אז אתה מפקס אותי. עכשיו אתה מתחיל להסביר לי מה קורה באותה סיטואציה כי אני לא רואה את סעיף 73 מול העיניים שלי.
רון אלמוג
יש מקרים שהם יותר מורכבים, שבית המשפט פוסק לפעמים שנה אחרי שהוגש ערעור בחירות, כלומר, שנה אחרי הבחירות הראשונות. במקרה הזה אנחנו רוצים לתת לבית המשפט שיקול דעת לומר שהבחירות לא יהיו תוך 30 ימים אלא תוך 120 ימים. בגלל שכבר עברה שנה מאז הבחירות, צריך להכין פנקס בוחרים חדש וצריך להיערך הרבה יותר זמן. הרציונל בסעיף המקורי היה שהבחירות הן כבר ממש היו.
היו"ר יואב קיש
הסיכום של הסעיף הזה הוא כזה: נותנים לבית המשפט גמישות שלא קיימת היום בחוק לקביעת תאריך לבחירות מחודשות לאחר שהתקבל ערעור.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
וגם לגבי פנקס הבוחרים.
רון אלמוג
כן. זה בא ביחד. בגלל שעבר כבר הרבה זמן, מכינים מחדש את פנקס הבוחרים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
השאלה אם לא צריך לומר לא שיש לו גמישות בהחלטה לגבי פנקס הבוחרים אלא שיש החלטה בחוק שפנקס הבוחרים מחודש, אם זה אחרי שנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אי אפשר אחרי שנה. כרגע זה מוגבל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוא מדבר על אם זה אחרי שנה. נכון שזה מוגבל.
היו"ר יואב קיש
הבחירות כיום, 30 יום אחרי תאריך ההחלטה. תאריך ההחלטה של בית המשפט על פסילת בחירות לקח שנה ואולי יותר.
רון אלמוג
יכולה להיות חצי שנה.
היו"ר יואב קיש
השאלה היא האם המשמעות לעשות ספר בוחרים חדש, האם זה הכרחי או לא הכרחי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אחרי שנה יש הגיון בזה.
רון אלמוג
לכן אנחנו רוצים לתת לבית המשפט את שיקול הדעת לקבוע.
היו"ר יואב קיש
בית המשפט יקבע אם צריך ספר בוחרים חדש או לא?
רון אלמוג
כן. בין השאר לפי הזמן שעבר מאז הבחירות הראשונות.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא נקבע כאן. זאת תהיה טעות לקבוע. בסדר.
גלעד קרן
(21) בסעיף 82 -

בסעיף קטן (א), אחרי "אלה שהצביעו בקלפיות לחיילים" יבוא "(בסעיף זה – מעטפות החיילים) ובמקום "לוועדות בחירות שליד הרשויות המקומיות המתאימות" יבוא "לוועדות הקלפי המיוחדות שמונו לי הוראות סעיף קטן (א1) ברשויות המקומיות המתאימות".
היו"ר יואב קיש
זה סעיף טכני או מהותי?
רון אלמוג
זה סעיף חצי מהותי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא טכני.
רון אלמוג
הוא לא מהותי לגמרי. יש חיילים ואסירים שמצביעים במעטפות כפולות ואחר כך מרכזים את כל המעטפות הכחולות מכל הארץ ומנתבים את זה מחדש לרשויות המקומיות, ואז בעצם צריך לספור את המעטפות האלה. היום ההסדר שקיים הוא שוועדת הבחירות של אותה רשות מקומית היא סופרת את המעטפות הכפולות. ועדת הבחירות יכולה להיות לפעמים גם 30 אנשים בתל אביב, לפי מספר חברי המועצה. לכן כאן אנחנו מציעים להקים ועדת קלפי חדשה שהיא מורכבת מנציגי הסיעות אבל ועדת קלפי של שלושה שהיא סופרת את הפתקים.
מורן ישראל
זה לא באמת חוסך שום דבר. זה פשוט לא מאפשר לסיעות, מרקם הסיעות השונות, להשתתף באותו הליך. בסוף קלפיות של נכים וקלפיות של חיילים שנספרות לאחר מכן יכולות להגיע ל-5 אחוזים מכלל ההצבעה בישוב. אם כל הסיעות רוצות להשתתף, צריך לתת להן להשתתף.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר כרשימה - - -
מורן ישראל
שאולי במקרה שרירותית לא תיכנס בשלוש הסיעות האלה. אני כן רוצה להיות שם. אני רוצה שיהיה לי SAY בתוך הוועדה הזאת. יכול להיות שאני אהיה בצד השני של השלוש.
היו"ר יואב קיש
מה התשובה שלכם לעניין הזה? למה לנתק את היכולת של כל הסיעות?
רון אלמוג
יש קושי לעשות פעולות כאלה ב-20-30 אנשים. לכן יש לנו כאן ועדת קלפי כמו כל ועדת קלפי שסופרת פתקים רגילים. גם לגבי ספירת הפתקים הכפולים, תקום ועדת קלפי שהיא ועדת קלפי שוועדת הבחירות בוחרת אותה של נציגי סיעות שונות.
היו"ר יואב קיש
גם כך אתה לא נמצא בכל ועדות הקלפי.
מורן ישראל
אתה נמצא בכל ועדת קלפי ואתה רשאי להיות משקיף.
היו"ר יואב קיש
אז תהיה משקיף. תן להם משקיף. אין בעיה. הוא יכול להיות משקיף? אתה יכול להיות משקיף.
מורן ישראל
משקיף רשאי להכניס לפרוטוקול הערה?
היו"ר יואב קיש
רגע. היום, מבחינת מה שהבנתי, תגיד לי אם אני צודק, נכון להיום, בגלל שזה לא מצומצם לאותה ועדה ספציפית, כל החברים, אלה יכולים להיות עד 30 אנשים, אתה צריך את כולם.
רון אלמוג
כן.
מורן ישראל
כמה סיעות יש במועצה?
רון אלמוג
אם כולם נמצאים, בעצם כולם צריכים לשבת סביב שולחן בגודל כזה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
מניסיון אישי. בדרך כלל מי שסופר, זה מנהל הבחירות יושב, מנהל הבחירות והצוות שלו, ויושבים כל נציגי הסיעות וסופרים את הקולות. זה מה שקורה בפועל.
קריאה
בתל אביב אין 30 סיעות. יש בסך הכול שש סיעות. אפשר לתת נציג לכל סיעה.
מורן ישראל
אני מקבל את מה שהוא אומר. נציג מכל סיעה, זה סביר לחלוטין.
קריאה
זה סביר. בתל אביב יש חמש-שש סיעות.
היו"ר יואב קיש
מה הבעיה עם נציג מכל סיעה? כדי שלא נרגיש שמישהו נשאר בחוץ.
רון אלמוג
אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
אם כן, נציג מכל סיעה ופתרנו את הבעיה.
גלעד קרן
זה עדיין לא פותר את הבעיה של אנשים מסיעות מתמודדות ולא מיוצגות כרגע.
היו"ר יואב קיש
אם ירצו, יתמודדו. אני כותב נציג מכל סיעה. לא חייבת להיות מיוצגת.

אם כן, נציג של כל סיעה מיוצגת.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
האחרים יהיו משקיפים.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. האחרים משקיפים. תקנו את זה ונמשיך.
גלעד קרן
אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"א1) (1) לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות, תבחר ועדת הבחירות שליד כל רשות מקומית ועדת קלפי מיוחדת בה נציג מכל סיעה, שתהיה מורכבת מנציגי כל הסיעות. לא בחרה ועדת הבחירות ועדה כאמור עד המועד האמור, ימנה מנהל הבחירות ועדה כאמור מקרב מי שמתקיימים לגביהם תנאי הכשירות למינוי למזכיר ועדת קלפי שנקבעו לפי סעיף 32א(א2) (בפרק זה – ועדת קלפי מיוחדת). מנהל הבחירות ימנה, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מזכיר לוועדת קלפי מיוחדת.

(2) ועדת קלפי מיוחדת תהיה אחראית לקבלת מעטפות החיילים, לבדיקת קולות החיילים ולספירתם".
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איפה המשקיפים?
היו"ר יואב קיש
רגע, נסיים את הסעיף.
גלעד קרן
בסעיף קטן (ב), במקום "לוועדת הבחירות" יבוא "לוועדת הקלפי המיוחדת".

בסעיף קטן (ד), לפני "חברי ועדת הבחירות" יבוא "חברי ועדת הקלפי המיוחדת" ובמקום "לדעת ועדת הבחירות" יבוא "לדעת ועדת הקלפי המיוחדת".

(22) בסעיף 83 -

בסעיף קטן (א), במקום "ועדת הבחירות" יבוא "ועדת קלפי מיוחדת".

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) על חתימת הפרוטוקול ועל הערות לפרוטוקול יחולו הוראות סעיף 64(ב)".
היו"ר יואב קיש
אני מסכם את השינויים עליהם דיברנו. זה יהיה נציג לכל סיעה מיוצגת. אני מבקש שיהיה רשום גם שכל מי שרוצה להיות משקיף, גם אם הוא לא סיעה מיוצגת, תהיה לו את הזכות להיות משקיף.
קריאה
זה כתוב.
היו"ר יואב קיש
בסדר. ברשותכם, אנחנו סיימנו עד סעיף (22). אני רוצה לחזור לסעיף (12) כי דיבר אתי גם חבר הכנסת יעקב אשר לגביו. מכיוון שזה מנגנון חדש לבחירות ברשויות, אני רוצה שיהיה באופן ברור וקבוע שבמידה ויש בעיה עם נציג כזה או אחר של סיעה או מפלגה לצורך העניין, יהיה הליך ראשוני של בקשה מאותה מפלגה להחליף את הנציג.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להציע לך משהו אחר. חשבתי וגם התייעצתי. יש כאן איזשהו הליך שאני לא בטוח שהוא נכון. למשל הבחירות לכנסת, מה קורה במצב כזה בבחירות לכנסת?
היו"ר יואב קיש
אין התייחסות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין התייחסות.
רון אלמוג
לא בדקנו.
היו"ר יואב קיש
יותר מזה, מה היה בחוק לרשויות לערים? גם אין לך פתרון.
רון אלמוג
היום אין התייחסות לזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש כאן איזשהו פיחות זוחל בעניין הזה שאני לא יודע אם אנחנו יכולים לקבל אותו. אני אומר את זה בגלוי ואני אסביר במה מדובר.
עמי ברקוביץ
לפי מה שעלה בשיח שלנו עם הכנסת, זה לא קיים הסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא קיים הסדר ולא בכדי הוא לא קיים ואני אסביר למה. המדינה ממנה את המזכירים ואת השאר ממנות המפלגות. לא יכול להיות מצב שבו יהיו איזה שהן תלונות כאלה ואחרות שהקלפי לא מתפקדת. אם יש מישהו שחלילה עשה דבר שהוא לא בסדר, שיזמינו משטרה וייקחו אותו אבל אתה לא יכול לבוא, להיכנס לנעלי נציגי המפלגות. לדעתי, אם אתה שואל אותי היושב ראש, כל הסעיף הזה הוא מיותר.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שלא נשכפל את מודל המועצות האזוריות למודל ראשי רשויות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם שם זה היה בצו ולדעתי לא שמו לב לזה. אני אומר את זה בגלוי. אני חושב שיש כאן פגיעה. זה כמו שתגיד שיש ועדה שיושבים בה נציגי סיעות, כמו הוועדה הזאת, בה יושבים אנשי מקצוע והיא מתנהלת לא כראוי כי אין תה או אין קפה ואז מחליפים אותנו לכמה דקות או לכל היום. זאת סמכות שהיא צריכה חשיבה הרבה יותר גדולה. אני מציע להוריד את הסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
ראשית, לפי לוחות הזמנים אנחנו נסיים את הישיבה עכשיו. לגבי סעיף (12) אני אומר שאני מסכים לדעתו של חבר הכנסת יעקב אשר ואני בעד הורדת הסעיף. אנחנו נמשיך בהקראה ובהצבעות בישיבה הבאה שתיקבע. תבואו עם הצעה אחרת לסעיף (12) שתאפשר לכם כלי להתמודד עם הבעיה הזו תוך כדי שמירת זכויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה החשש שלך?
יעקב אשר (יהדות התורה)
המזכיר אומר שיש בעיה, לא מסתדרים וכולי.
היו"ר יואב קיש
אני מסכם את הדיון. אנחנו הקראנו את סעיף (23) לא כולל. אני חייב לסיים. אנחנו נמשיך בדיון נוסף. אנחנו נקבע דיון נוסף.

כרגע סעיף (12) כפי שהוא, הנוסח לא מקובל על חברי הוועדה. אם אתם עדיין חושבים שיש בעיה ואתם צופים בעיה ואתם רוצים משהו, הבנתם את הסתייגויות חברי הוועדה ותנסו למצוא נוסח שיכול לחיות עם תפיסת העולם הזאת.

כרגע קראנו את סעיף (22) כולל. יש את ההסתייגויות של חברת הכנסת יעל כהן-פארן ואנחנו נקבע ישיבה נוספת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רק אומר לגבי סעיף (12) שאני לא בטוחה שהוא לא מקובל אלא אני רוצה להבין יותר את ההסתייגות שלך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דברי עם מנהל המפלגה שלך.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
נותנים כוח למנהל הבחירות.
ענת אסרף
לי חשוב לציין שבגלל לוחות הזמנים בהם אנחנו נמצאים, מאוד נודה לכם אם תיקבע ישיבה נוספת בהקדם.
היו"ר יואב קיש
אני כבר אומר לך שזה ייקח כשבועיים. לא יהיה לפני עוד שבועיים. אני יודע את לחץ הזמנים של הוועדה. זאת הצעת חוק עמוסה. אם תאמרו לי שלא מעניין אתכם מה קורה אחרי סעיף (229, אני חותך ומצביע עכשיו. אם תגידו לי שאתם רוצים לחכות עוד שבועיים, נחכה עוד שבועיים. אני היום מוכן לאשר בלי סעיף (12) את הסעיפים עד סעיף (22) כולל, מה שהקראנו. אם אתם רוצים, אני אעשה זאת. אם אתם רוצים שינויים נוספים, זה ייקח שבועיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
החוק חל כולו ביחד.
היו"ר יואב קיש
אני יכול לאשר סעיפים. להצביע על סעיפים ולאשר אותם. אני לא עושה פיצול. אם הם לא יספיקו, הם לא יספיקו.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
התאריך שלכם הוא פסיקת הבג"ץ.
ענת אסרף
3 ביוני.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
150 ימים לפני הבחירות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שבועיים, זה סביר.
היו"ר יואב קיש
אמרתי שבועיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מהיר מאוד בסטנדרטים של הכנסת.
היו"ר יואב קיש
אם אתם אומרים לי שאתם מוכנים לוותר על יתרת החוק, נראה לי שכולם יהיו כאן מרוצים.
מורן ישראל
השאלה מתי הוא חל אחרי השבועיים האלה, מרגע שהוא יעבור את המשך החקיקה.
היו"ר יואב קיש
ברגע שהוועדה תסיים את עבודתה ותצביע ותכין אותו לקריאה שנייה ושלישית, אני לא מניח שיעכבו את זה במליאה. אני לא רואה כאן התנגדויות בולטות.

אנחנו נחכה. ניפגש בעוד כשבועיים.

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:51.

קוד המקור של הנתונים