ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/05/2018

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 32), התשע"ח-2018, הועדה ההומניטארית במשרד הפנים, שתפקידה לדון במקרים מיוחדים, נעדרת קריטריונים ברורים לקבל החלטות ותדירות התכנסותה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים