ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/04/2018

חוק הממשלה (תיקון מס' 12), התשע"ח-2018, חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6)

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2019-07-01OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט

יום שני, א' באייר התשע"ח (16 באפריל 2018), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) והצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע-ח-20018
נכחו
חברי הוועדה: אבי דיכטר – היו"ר

ניסן סלומינסקי – יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

עמר בר לב

עפר שלח

יואב בן צור

ענת ברקו
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין
מוזמנים
הילה קולגר רמות

ראש אשכול מדיניות ואסטרטגיה, משרד המשפטים

שרון בניאן

עו"ד, משרד המשפטים

אורני פונו

עו"ד, משרד המשפטים

מתן גלבוע

עו"ד, משרד המשפטים

מעיין סולבררג

עו"ד, משרד המשפטים

ענת אסיף

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נטע קניגשטיין

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רועי שיינדורף

המשנה ליועמ"ש הממשלה לנושאים בינלאומיים, משרד המשפטים

דינה זילבר

המשנה ליועמ"ש, משרד המשפטים

גיל אבריאל

יועמ"ש, המטה לביטחון לאומי

רני פלד

ר' אגף אינטגרציה וועדות שרים, המטה לביטחון לאומי

איל ברנע

לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

מיכל יניב

ר' מערך התודעה, משרד ראש הממשלה

אולגה פלוצקי

מתמחה בלשכה המשפטית, משרד ראש הממשלה

ישי יודקביץ

יועמ"ש, משרד הביטחון

יעקב צ'פרק

ע' מזכ"צ שהב"ט, משרד הביטחון

אל"מ יפעת תומר

רמ"חית יעח"ק, צה"ל

סא"ל יוסי אבוזגלו

אג"ת, צה"ל

בת ציון בן דוד

עו"ד משפט בינלאומי, משרד החוץ

שגיא קרני

מנהל מחלקת תכנון והערכת מצב, משרד הביטחון

תומר נאור

עו"ד, מנהל מחלקת ליטיגציה, התנועה לאיכות השלטון

עמית גלעדי

רכז מחלקת חקיקה, התנועה לאיכות השלטון
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

חפציבה צנעני
הצעת חוק יסוד
הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) והצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח-2018
היו"ר אבי דיכטר
שלום לכולם, אנחנו בדיון המשך לדיון קודם שעשינו בנושא חוק יסוד: הממשלה (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) והצעת חוק הממשלה (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי). את הדיון הקודם, מאחר שהוא היה דיון התנעה, עשינו במסגרת של חברי הוועדה בלבד וצוות הוועדה, הצוות המשפטי והצוות הרגיל.

למי שתוהה, שמעתי בדיון קודם נימה של הפתעה למה הוועדה מתכנסת בפגרה. אז אני חוזר על מה שאמרתי קודם לכן, מליאת הכנסת בפגרה, הוועדה לא בפגרה. הוועדה עבדה, לשמחתנו, לאורך התקופה הזו.
שמואל לטקו
היום זה דיון שלישי שלנו.
היו"ר אבי דיכטר
ועוד היד נתונה.

מאחר שעכשיו אנחנו קצת יותר בשלים להמשיך להתקדם בהצעת החוק הזו, אז אני מבקש מיו"ר ועדת החוקה, מאחר שהוועדה משותפת, אם אתה רוצה לומר דברים לפתיח, בבקשה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני מבין שהפעילות היא שיכול להיות שיהיו מבצעים או דברים מיוחדים, וצריך להכין את החומר לנושא הזה.

עכשיו ברצינות יותר, אני מבין שיש כאן חוק יסוד ואחר כך יש חוק ממשלתי שהוא רק מגדיר מי הוועדה. על פניו, פרט לדברים ספורים, זה נראה טריוויאלי, כי למעשה לוקחים את המציאות הקיימת ומנסים עכשיו לגבש אותה בחוק. אני מבין שעד היום גם כן ועדת החוץ והביטחון או הקבינט עבד על זה. את החומר של מירי קיבלתי לפני שתי דקות, עוד לא הספקתי להסתכל על זה.
מירי פרנקל-שור
נכון. אנחנו גם כתבנו והתנצלנו שאנחנו שולחים את החומר מאוחר.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כן, אבל אני חושב שיש כאן דברים שהם פשוטים, ויש כמה דברים שעליהם צריכים לדבר, ויכול להיות שאפשר לגמור את זה אפילו היום.
שמואל לטקו
הלוואי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
יהיו לי כמה שאלות לגופו של עניין כשנתחיל לדבר.
היו"ר אבי דיכטר
רגע, אנחנו רוצים קודם כל לתת לנציגי הממשלה – מי פותח? משרד המשפטים, בבקשה.
ענת אסיף
קודם כל, אני מתנצלת, דינה זילבר המשנה בדרך לכאן, היא תיכף תיכנס ואנחנו נתחיל.

חסר לנו הדיון הקודם, מבחינתנו זה דיון ראשון. אז אם אני אומרת בפתיח הכללי דברים שכבר שמעתם ומשעממים, אני בכל זאת אומר. מדובר בהצעת חוק ממשלתית, כפי שאמר גם יושב-ראש ועדת החוקה שבעצם כוללת גם תיקון לחוק יסוד הממשלה וגם תיקון משלים לחוק הממשלה. התיקונים המשמעותיים נמצאים בחוק יסוד הממשלה, וממנו נתחיל.

אנחנו מתקנים את סעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה, שהוא סעיף מרכזי ומשמעותי, עוסק בסוגיה חוקתית משמעותית, ביחסים בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, מדבר על סוג של החלטה של יציאה למלחמה, פתיחה במלחמה, נכון להיום, שהיא כמובן בלי שצריך יותר מדי להסביר המדרג הגבוה ביותר של החלטה שכפי שקובע חוק היסוד היום ראוי שתתקבל על ידי הממשלה במליאתה. ובמסגרת הזו, התיקון, כפי שאפשר לקרוא, מדבר על אפשרות שהממשלה תסמיך את הקבינט, את ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, לקבל את ההחלטות הללו. אחר כך ניכנס לפרטי התיקון. מה שחשוב עוד להגיד במשפט, ואני אתן נציגת הממשלה להרחיב בעניין הזה, התיקון הזה בא על רקע של המלצות של ועדה ציבורית בראשות עמידרור. הרעיון בבסיס הוועדה הזו היה לשפר את תהליכי קבלתה החלטות של הקבינט, להפוך אותו למקצועי יותר, למוכשר יותר במובן של הכישורים לקבל את ההחלטותה מורכבות הללו. וכחלק מההמלצות האלה היתה גם ההמלצה הזאת שבנסיבות המתאימות גם ההחלטות על הפעולות הכי משמעותיות יכולות להתקבל גם בדרג של קבינט.

אני מציעה שאת שאר הדברים נגיד אחר כך כשנקרא את הסעיפים.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה לא היה ככה עד היום? לא מבחינת החוק, באופן מעשי.
ענת אסיף
קודם כל, לגבי המצב החוקתי סעיף 40 היום מדבר על פתיחה במלחמה. דברים שהם לא פתיחה במלחמה לא מחייבים את הממשלה במליאתה, ומתקבלים בדרגים השונים לפי סוגי הפעולות.

נראה לי שבשביל הפתיח זה מספיק.
עפר שלח
בשביל הפתיח לגבי המצב היום, הרי חוק יסוד: הממשלה בין השאר אומר, הממשלה תקים ועדות שרים ויש הגדרה, אני לא בטוח שהיא בחוק, שוועדת שרים אחת שהוקמה מקבלת סמכויות והממשלה מחליטה על הסמכויות שלה, בין השאר להחליף את הממשלה.

האם במצב הקיים היום אין מצב שבו הקבינט מעשית כבר יש לו את הסמכות הזאת מרגע שהוא קם כוועדת שרים לענייני ביטחון לאומי?
ענת אסיף
הקבינט, לפי החוק הנוכחי, לפי חוק היסוד, הוא לא תחליף לממשלה לצורך החלטה על פתיחה במלחמה.
עמר בר לב
אבל הממשלה יכולה להאציל עליו את הסמכות שלה.
ענת אסיף
נכון להיום לא - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כתוב שהממשלה תמשיך להיות זו שאחראית. היא מאצילה לו סמכות, אבל עדיין הממשלה היא מחליטה.
ענת אסיף
סעיף 33(א), נדמה לי, לחוק היסוד מבהיר שההחלטה הזו לפי סעיף 40 איננה ניתנת לאצילה. ולכן נכון להיום רק הממשלה במליאתה יכולה לאשר פעולה שמשמעה פתיחה במלחמה. פלוס, צריך להוסיף כאן, את זה כתבנו גם בדברי ההסבר, שלפי בג"ץ ביילין שדן במלחמת לבנון השנייה בעצם המונח פתיחה במלחמה כולל גם פעולות צבאיות משמעותיות, שההשלכות שלהן שוות ערך למלחמה, וזה לא רק פתיחה במלחמה כמו שהכרנו לפני כמה עשרות שנים.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
צוק איתן נחשב דבר כזה? המבצע האחרון בעזה גם כן נחשב? ומי אישר אותו, הממשלה או הקבינט?
ענת אסיף
כפי שאמרתי, זה היה פתיח משפטי חוקתי כללי וראשון מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים שהביא את החוק הזה. אני מאוד אשמח אם יש פה נציגים בכירים מגורמים נוספים, ונציג המל"ל רני שישלים את התמונה, ואחר כך נשאל שאלות.
היו"ר אבי דיכטר
רני, בבקשה.
רני פלד
אני ראש אגף מודיעין וועדות שרים במטה לביטחון לאומי. מזה כבר שלוש שנים וחצי מתעסק בנושא דיוני הקבינט מטעם המטה לביטחון לאומי.

תכליתו של הדיון הזה הוא פרי תהליך שנעשה בשנים האחרונות, שבהחלט התחדד אחרי מבצע צוק איתן, אבל כבר לפני זה, שהמטרה שלו היא לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות בנושאים מדיניים ביטחוניים באמצעות הגורם שהוסמך לכך, הקבינט.

כמובן שמבצע צוק איתן, על כל הלקחים שלו, שימש כאיזה שהוא מצפן. בעקבותיו, כזכור, הוקמה ועדה שנועדה לבחון דרכים, צורך בכלל, לשיפור תהליכי העבודה של הקבינט המדיני-ביטחוני, ועדת עמידרור, שכללה גם את ד"ר צ'חנובר המוכר, וגם את יוחנן לוקר שהיה מזכ"צ שר הביטחון. והם שמו בסופו של דבר דוח מפורט שעוסק במגוון התהליכים והפעולות והסמכויות והאחריות של הקבינט, והציעה שורה של נושאים איך כדאי לשפר את התהליכים, וכפי שאמרתי, חלק מהדברים התחילו לפני זה.

במסגרת זו, אחד הנושאים שהוועדה המליצה עליהם כחלק מנושאי האב שצריך להסדיר אותם, שצריך להבהיר אותם, שאולי הם לא כל כך ברורים, זה הנושא של מה סמכות הקבינט לקבל החלטות, מכיוון שהיום בפועל מי שמקבל את ההחלטות השונות והמגוונות שקשורות במלחמה, במבצעים, וכיוצא בזה, הוא הקבינט ממילא, לנסות להסדיר את הדבר הזה כי זוהה איזשהו פער. ולכן הוועדה העלתה את הצורך לתקן ולהסדיר את הנושא הזה מתוך הבנה שמדובר בסוגיה מאוד מרכזית בביטחון הלאומי, היא קשורה בחוקי יסוד וכדומה.

ככלל, כל המלצות הוועדה הוצגו לקבינט במספר דיונים, והתקבלו בסופו של דבר פה אחד. בהמלצה הספציפית הזאת ביקש ראש הממשלה, וגם בסופו של דבר על דעת כל חברי הקבינט, לתרגם את המלצת הוועדה בעניין הזה של הסדרת סמכויות הקבינט לתיקון החקיקה הזה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא הבנתי, סליחה. ההמלצות של הוועדה אושרו על ידי חברי הקבינט. הן לא היו צריכות להיות מאושרות על ידי הממשלה? כי הממשלה היא שמסמיכה את הקבינט. הרי לא הקבינט צריך לאשר את זה. הממשלה צריכה לאשר שהיא מסכימה להעביר סמכויות לקבינט. מה הקבינט מחליט שהוא מסכים לקחת סמכויות מהממשלה?
רני פלד
לא. ראש הממשלה מינה את הוועדה הזאת כוועדה מטעמו, ובסופו של דבר ההמלצות שלה הוצגו לקבינט, ולא לממשלה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
ולא הממשלה היא זו שמסכימה לזה?
ענת אסיף
לא, הצעת החוק היא הצעה ממשלתית שמרגע שאושרה בוועדת שרים לחקיקה ובחלוף שבועיים כמוה כהחלטת ממשלה. ולכן במובן הזה זו הצעה של הממשלה כולה, הצעת החוק.
זאב בנימין בגין
האם היה ידוע לחברי הממשלה על ההחלטה המתקרבת או להחלטה של הקבינט בעניין זה? אחרי הכול הם אלה שאמורים להסכים לוויתור על סמכות מאוד חשובה שלהם. אני שואל את זה בהקשר של יכולתם לערער על החלטת הקבינט. אני מדבר עכשיו על סדרי עבודת הממשלה, בהקשר לשאלתו של היושב-ראש שלי בוועדת החוקה.
רני פלד
קודם כל, המלצות ועדת עמידרור הם גלויות, הן פורסמו, כולם מכירים אותן, ולקח זמן רב יחסית, יותר מדי אפילו, בין הפרסום עד לדיון בקבינט והאישור. כאן, לצורך העניין היה פרק זמן - - -

וגם כשהחל תהליך החקיקה שבעצם לוקח – אנחנו מדברים עכשיו על סגמנט אחד מרכזי ומאוד חשוב בהמלצות הוועדה, אבל כמו שאתה חבר הכנסת בגין קראת את כולן, יש שם שורה ענקית של המלצות בכל מיני תחומי פעילות העבודה של הקבינט. את ההמלצה הספציפית הזאת לגבי ההסדרה של היחסים בין הקבינט לממשלה בנושא הכרזה על מלחמה, זו היתה המלצה שהוועדה נתנה, עכשיו מישהו קיבל את ההמלצה הזאת והוא מתרגם אותה. התרגום של ההמלצה הזאת זה בעצם החוק הזה.
ענת אסיף
זו חקיקה במסלול רגיל לחלוטין של הצעה ממשלתית. תזכיר חוק, 21 ימים - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מאחר שיש סמכות לממשלה, זה לא כמו חוק רגיל שוועדת שרים לענייני שרים מחליטה ואז ממילא מי שלא מערער לממשלה זה כאילו הממשלה החליטה. פה הרי יש סמכות לממשלה בנושא קרדינלי. לא חשוב שבפועל, כבר אמרתי, נוהגים כמו החוק הזה מימים ימימה - - -
היו"ר אבי דיכטר
הרבה יותר מתירני מהחוק הזה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כן. חכה, עוד נגיע לזה.

זו סמכות של ממשלה, סמכות רצינית לכאורה, יש עכשיו דוח של ועדה. אני חושב שמן הראוי היה שלממשלה שלה יש את הסמכות, תסכים, תאשר, שהיא מוכנה להאציל סמכויות לקבינט, ולא שהקבינט יאשר שהוא מסכים לקבל סמכויות. זה אבסורד.
רועי שיינדורף
כן, אבל בכל מקרה הצעת החקיקה עצמה רק מסמיכה את הממשלה להאציל. ההאצלה לא קורית אוטומטית. הממשלה עדיין, אחרי שהחוק יעבור, תצטרך לקבל החלטה שמאצילה את הסמכות, או באופן קונקרטי או באופן כללי, לקבינט. הצעת החוק הזאת רק מ אפשרת לממשלה לעשות את פעולת ההאצלה. הרי אי אפשר להאציל את זה בלי שהממשלה תחליט.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
יש אי בהירות כי אני לא יודע איפה נכנס ראש הממשלה בנושא. הוא מחליט? הוא לא מחליט? הוא צריך להחליט אם לממשלה או לקבינט? יש כאן איזושהי אי בהירות, אבל זה כשנגיע לחוק עצמו, אבל זה לא בהכרח רק הממשלה.
רני פלד
בכל מקרה, חלק מהתהליכים לשיפור תפקוד הקבינט לקבל החלטות מהותיות זה תהליכים מאוד סדורים של ניהול הדיונים, הכשרת השרים, פעילויות עבודת המטה המכינות, ועוד שורה שלמה של דברים שמצויים בדוח הוועדה.

הדיון או הרצון, הבקשה הזאת להעביר את הסמכות המרכזית הזאת ולהלבין לצורך העניין את המצב בפועל לקבינט, נובע מכמה תחומים כפי שהועלו בדיוני הקבינט וכפי שהגדיר אותם ראש הממשלה.

ראשית, ולא נפתח פה כמובן בתיאור הערכת המצב האסטרטגית של מדינת ישראל, אבל בלי עין הרע, 70 שנה אנחנו חוגגים עכשיו, וסוגיות ביטחוניות מהוות נתח מרכזי בקבלת ההחלטות שלנו במדינה בשורה מגוונת מאוד של נושאים. בשנים האחרונות האתגרים משתנים, מתגוונים, לא נעשה פה את הערכת המצב. אני מניח שכולם מכירים אותה.

כדי להתמודד יותר נכון, יותר טוב, יותר ממוקד, עם האתגרים האלה בהקשרים שאנחנו מדברים עליהם, ההבנה היא שהקבינט ראשית כל הוא גוף מקצועי יותר לתחום הזה בשל ההכשרה, בשל הדיונים שהוא מתעסק בהם, זאת עבודתו, לעסוק בתוכניות, לעסוק בבניין הכוח ובעוד שורה שלמה של נושאים. ולכן בסופו של דבר, אם שוקלים מי נכון שיקבל את ההחלטה, אנחנו רוצים שמי שיצביע בסופו של דבר הם אנשים שעברו את הכשרות הנכונות, שקיבלו את הסקירות הנכונות, דנו, ליבנו, שמעו את כל מה שצריך, שאלו את כל השאלות הכי אינטימיות, הכי נכונות, מכל המערכות, מכל הגופים, בצורה הכי גלויה. מה שהיום לא קורה מטבע הדברים בממשלה.

אז דבר ראשון זה להסדיר את העניין הזה, וגם לתת לגוף שראוי ונכון יותר שיקבל את החלטות האלה.
מירי פרנקל-שור
אגב, למה היום זה לא קורה? הרי אין מניעה - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בקבינט זה נעשה. בממשלה את רצית לדעת למה זה לא נעשה.
רני פלד
לא הבנתי את השאלה, היועצת. אני לא אגיב לזה, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
עפר שלח
זה לא קורה כי זה לא קורה, מירי. זה לא קורה כי בתהליך רב שנתי נוצר מצב שזה לא קורה. אבל זה נכון שזה המצב היום.
רני פלד
מה לא קורה?
עפר שלח (כחול לבן)
שהממשלה לא - - -
רני פלד
אה, נכון.

הדבר השני שעומד ביסוד העניין הוא הסוגיה שנכנה אותה במושג יעילות. כדי לקבל החלטות מהסוג הזה בדרך כלל כמה שפחות שותפי סוד וכמה שפחות תהליכים נדרשים וביורוקרטיות, אז העסק הוא יותר יעיל.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כמה יש בקבינט היום? 13?
רני פלד
בקבינט יש 10 אנשים. 11 עם ראש הממשלה.
עפר שלח
כן, אבל צריך להזכיר שפורמלית לקבינט אין רף תחתון. לקבינט יש רף עליון, הוא לא יכול להיות יותר מחצי כמות שרי הממשלה, אבל עקרונית הקבינט גם יכול להיות שלושה אנשים.
זאב בנימין בגין
הגרעין - - -
קריאה
יש בעלי תפקיד שחייבים להיות.
עפר שלח
אז זה חמישה – שר האוצר, שר המשפטים, השר לביטחון הפנים, שר הביטחון, ראש הממשלה ושר החוץ.
זאב בנימין בגין
ממלא מקום אם התמנה.
עפר שלח
כן. ובהנחה שראש הממשלה איננו ממלא חצי מהתפקידים האלה כפי שכבר קרה. אני אומר שזה רף תחתון נמוך. צריך לזכור את זה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אנחנו נגיע לשאלה בהמשך, אם יש גם מושג של מטבחון. הרי היו תקופות שהיה קבינט, והיה גם מטבחון.
היו"ר אבי דיכטר
כן, אבל זה לא מופיע בהצעת החוק כאן. זה מופיע בפרקטיקה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני יודע. אנחנו נשאל אם בפועל זה יהיה, אבל נגיע לזה.
היו"ר אבי דיכטר
היה גם המזווה של המטבחון.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אם היום אנחנו מסדירים, אז כדאי להסדיר כבר את הכול. ולא להסדיר, ואחר כך בעוד שנה להגיד, טוב, אבל המציאות היא שונה, אז בואו נעשה עוד דבר, שהקבינט יכול להסמיך מטבחון שהוא יוכל בפועל להחליט. אם כבר עושים הסדרה, אז שווה לדבר על הכול. אבל נעשה את זה כשנגיע - - -
רני פלד
אומרים, הסדרת מרובה, לא הסדרת.

כפי שאמרתי, היכולת לנהל את כל האירוע הזה באופן הרבה יותר יעיל כאשר יש פחות אנשים שצריך להגיע אליהם, להכשיר אותם, לדבר איתם, להסמיך אותם, להעביר אליהם את המידע. ואנחנו מדברים כמובן, אני ממש שמח לומר את זה, שחברי הקבינט מבחינת המידע הנחשף אליהם בשגרה בצורה מאוד מאוד רציפה בלי לחרוג פה מכללי ביטחון מידע זה בסך הכול מידע עשיר, מגוון ביותר, מכל הגופים ומכל הסוכנויות, גם בין הדיונים וגם בתוך הדיונים. ולכן ככל שהגוף או הנבחרת הזאת מצומצמת יחסית, זה מאפשר יותר להעשיר ויותר להכשיר. כמובן שכשאנחנו מדברים על תרחישי עימות, מתיחות, חירום, מהסוג הזה, אז שוב, ככל שהגוף הוא יותר קטן, יותר נוח, יותר קל, יותר זמין לכנס אותו, גם בקוורום המתאים.

והדבר האחרון שהוא לא פחות חשוב, כמובן, זה הנושא של שמירת הסוד. אני חושב שזה אחד הנושאים העקרוניים בעשייה הביטחונית. כל החלטה בנושאים האלה, בטח של פתיחה במלחמה, אבל לא חייב להיות. אני מדבר על כל דיון קבינט שבו נושא עקרוני, סוגיית שמירת הסוד, שמירת הסודיות, היא תנאי בסיסי ועקרוני ליכולת לקבל החלטות וליישם אותן. בטח ובטח במקרים של החלטות קרדינליות ודרמטיות על מבצעים, על פעולות, וכדומה. זה פשוט עניין כמעט מספרי, אבל ככל ששותפי הסוד רבים יותר, כך הסיכוי – ואני לא מדבר בכוונה, חס וחלילה, מכל מיני סיבות וטעמים – שהסוגיות והנושאים ידלפו, יזלגו, יעברו, מה שכמובן יכול להשפיע על כל התוכנית המקורית.
זאב בנימין בגין
וזה לא קרה בקבינטים קודמים? - - - עזוב, ממשלה. קבינט. בסדר, נו, רני, אני עכשיו האיפכא מסתברא שלך.
רני פלד
אני חיכיתי לזה, חבר הכנסת בגין.
זאב בנימין בגין
אז אני מציע להיות זהיר בהנחות האלה.
רני פלד
לכן אמרתי שזה מספרי. קל וחומר במובן - - - של קל וחומר. אני חושב שזו טעות.
זאב בנימין בגין
זו לא שאלה של מספרים. זו שאלה של בעלי עניין ובעלי או נושאי אחריות.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לכן הסיקו מסקנות. זה תוצאה מזה.
עפר שלח
זה לא משנה את זה, ניסן. את העובדה שאפשר להדליף זה לא משנה.
רני פלד
כפי שאמרתי, אני דיברתי כמובן על טעויות, על זליגות, לא על שום דבר אחר. ואמרתי שעדיין חובה עלינו לנסות לשמור את הדברים האלה מכל משמר. אז בסךה כול אלה המרכיבים הבסיסיים של ההבנה של לתת את הסמכות לצורך העניין במסגרת תהליך החקיקה, שאפשר יהיה לשקול על פי ההסמכה הואצלה, לביא את הדברים לקבינט ולא לממשלה.

הדברים האלה נידונו, כפיש אמרתי, בהרחבה, והם זכו לתמיכה של כל חברי הקבינט הנוכחיים, בנחיצות, בחשיבות ובגמישות שבעצם ההחלטה הזאת נותנת לראש הממשלה ולקבינט כדי לנהל את ענייני הביטחון שלו. עד כאן.
היו"ר אבי דיכטר
אתם רוצים להשלים, ענת או דינה?
ענת אסיף
כפי שתנחו אותנו להמשיך. אתם רוצים לקרוא את הסעיפים? אתם רוצים הערות שלכם?
היו"ר אבי דיכטר
התייחסות של הייעוץ המשפטי של הוועדה, מירי?
מירי פרנקל-שור
אני מתלבטת אם להתייחס עכשיו או להתייחס לכל סעיף וסעיף.
היו"ר אבי דיכטר
אולי התייחסות ברמה העקרונית אם את רוצה.
מירי פרנקל-שור
ברמה העקרונית, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שכולנו מכירים את הפרקטיקה הנוהגת. אבל אני חושבת שחשוב עכשיו קודם כל לדון בסוגיות העקרוניות המוסדיות. הסמכת קבינט על ידי הממשלה ליציאה למלחמה היא סוגיה חוקתית משטרית ממדרגה ראשונה. אנחנו חייבים להבין את המשמעויות של הדברים, לקבל החלטות ולראות, ואחר כך להתעמת עם הפרקטיקה הנוהגת, שגם יש לי מה לומר על הפרקטיקה הנוהגת. למשל, על סוגיית ההדלפות.

מה שחסר לי בהצעה, אם הכול דבר בקבינט, אז אולי היה גם מקום שהממשלה תעגן את סמכויות הקבינט ואת החובה של הגופים לשתף, ולא רק לקבוע בחוק הממשלה, כלומר, להשאיר את הקביעה של מי חבר בקבינט, אלא נכון היה להשלים כבר את כל המהלך. ולקבוע חובות, סמכויות, חובות של הגופים, מה נכון, מה צריך, מה דרוש, במצבים כאלה לפרט לקבינט.

אנחנו חייבים גם לזכור שגם כשהממשלה מאצילה את הסמכות לקבינט, הסמכות והאחריות נשארות אצל הממשלה. עם סוגיה זו אנחנו גם צריכים להתמודד.

עכשיו שאלה עקרונית, האם צריך ויש מקום לקביעה בחוק היסוד שיש מקום שהממשלה תסמיך דרך כלל? האם לא נכון לדון, אם תכלית הוועדה לדון בסוגיה שנכון שהממשלה תסמיך את הקבינט, האם יש מקום להסמכה אד הוק, ואל להסמכה דרך כלל, מכיוון שהסמכה דרך כלל היא בעצם הסמכה אוטומטית של הממשלה לקבינט.

סוגיה נוספת היא כפי שנאמר כאן על ידי חבר הכנסת שלח – הרכב הקבינט. הממשלה מייצגת, יש כאן סוגיה מאוד מהותית בנושא עיקרון הייצוגיות. הקבינט הוא הרכב מוסדי והוא לא הרכב שמשקף את הרכב הקואליציה. דווקא כשמדובר על סוגיה של יציאה למלחמה או של פעולה צבאית משמעותית – תיכף אני אתייחס גם למונחים הללו – חשוב לבחון מחדש את הרכב הקבינט, לפחות שהוא בעצם יהיה מעין תמונה מייצגת של הרכב הקואליציה.

יש פה מונחים שאנחנו מוכרים. המונחים הם: מלחמה ופעולות צבאיות נוספות, והוסף מונח נוסף: פעולה צבאית משמעותית שבוודאות קרובה עלולה להוביל למלחמה. אבל בעצם אנחנו מכירים שקיים מנעד רחב ביותר של פעולות צבאיות, מרחבות היקף ומשמעותיות, ולא דווקא פעולות צבאיות משמעותיות שעלולות להביא למלחמה. ולכן אני חושבת שצריך לתת את הדעת, מכיוון שאם אנחנו לא נותנים על כך את הדעת, הפעולות הצבאיות הללו שאינן מגיעות, שאני לא יודעת גם מי מחליט ומה הקריטריונים להחלטה, אם כן יובילו למלחמה או לא יובילו למלחמה, מה דין הפעולות הללו, מכיוון שעל פי ההסדר המוצע בעצם הפעולות הללו לא אמורות להגיע, לא לממשלה ובטח לא לקבינט.

דבר נוסף, יש חקיקה רחבה . אנחנו נתנו רק מספר דוגמאות בסקירה שחילקנו לחברי הכנסת, שהממשלה במליאתה היא זו שהמחוקק הסמיך אותה ונתן לה אחריות. למשל, חוק יסוד: הצבא. הצבא נתון למרות הממשלה. אנחנו צריכים לבחון את הסוגיה, אם מתקבל ההסדר בחוק היסוד אז מה המשמעות על חוק יסוד: הצבא? למשל, הכרזה על מצב מיוחד בעורף שהממשלה היא זו שמחליטה עליו. למשל על גיוס מילואים בצווי 8, העיגון בחקיקה הוא שהממשלה קובעת אם לקרוא לחיילים למילואים לצו 8. מה קורה עם כל הסמכויות הללו שהן בעצם גם קשורות להסדר שמוצע פה.

מפאת לוח הזמנים הקצר, אלו בעצם רק סוגיות ראשונות. יש כאן סוגיות חוקתיות משמעותיות שממש יורדות, לעמדתנו, לשיטת המשטר של מדינת ישראל. צריך להבין את המשמעויות ואחר כך צריך לתת לכך מענה. אני מציעה שבדיוני הוועדה אנחנו לא נתייחס לשאלה אם ההסדר צריך להיקבע בחוק יסוד או בחוק הממשלה. אני מציעה שאנחנו נגיע ראשית להסדר שנכון לקבל, ואחר כך אנחנו נחליט מהי האכסניה המתאימה להסדר. זה בראשית הדברים. אחר כך אנחנו נוסיף ונסביר דברים נוספים.
היו"ר אבי דיכטר
בני, בבקשה.
זאב בנימין בגין
עדיין בראייה הכללית, כמובן שזה עניין משפטי, אבל כולם צריכים, אלה שהם לא משפטנים, להבין או לחוות דעה. באיזו מידה ההצעה הזאת עומדת בהתאם או סותרת, מירי רמזה לכך, חוקי יסוד? ואין אנו אמורים לשנות חוקי יסוד אלא על פי הצורך. אני שואל מכבוד האדם וחירותו במידה הראויה, למשל, מפני שאם קיבלנו - - - שהממשלה אחראית אחריות משותפת בפני הכנסת, אז זה אומר ובדידי הווה עובדא ואחרים, שאם יש מצב שבו שר חושב שאיננו יכול לשאת באחריות המשותפת עקב החלטה זו או אחרת של הממשלה, אז הוא מתפטר ממנה. אבל הוא צריך לקבל את ההזדמנות לשכנע את חבריו לממשלה, כיוון שכולם נושאים באחריות המשותפת, בנכונות של עמדתו.

זה מעבר לפרטים. אני אומר לרני, זה מעבר לפרטים. יכול להיות אדם שהוא לא מצוי בחומר, לא בקי, ויש לו עמדה עקרונית, או אפילו יש לו אינטואיציה שאומרת, לא, לא, לא, חברים, זה יותר מדי, או אומר, לא, עכשיו הרוסים ישלחו טילים. יש במצב שבו אתה דן באסטרטגיה או באסטרטגיה רבתי, אז המומחיות היא מאוד חשובה. וגם כאן אני אומר, בדידי הווה עובדא, הייתי חבר הקבינט, והשביעייה, והשישייה, והשמינייה, אין לפקפק בחשיבות. אבל כשעלולה לקרות, והיה כי תקרינה מלחמה, אז אני ברגע זה לא רוצה לקבוע עמדה. אני מבין את החשיבות של ההצעה, אבל אנחנו צריכים לשקול היטב ולראות, אל"ף, באיזו מידה יש סתירה, חקו יסוד: הצבא וחוק יסוד: הממשלה, מבחינת האחריות המשותפת, אם זה סביר שאדם יוותר, חבר הממשלה. אם זה בסדר, לא אם זה סביר, חבר הממשלה יוותר, מה הוא יכול לעשות? הצביעו, אז הוא יוותר, מה, בשביל זה הוא יעזוב את הממשלה? יש לו עוד פרויקטים רבים לבצע לתפארת מדינת ישראל וגם לתפארתו.

אלה שאלות שאני לא מצאתי להן תשובה טובה מאז הדיון הראשון. לכן סיכם היושב-ראש שנשמע דעות אחרות בדיון יותר רחב. אני יכול להבין, רני, את החשיבות שלעתים היא מכרעת במהלך הפתיחה, בייחוד בימינו. הוא יכול להיות מכריע מבחינת האפקטיביות של התוצאות, ואין צורך להרחיב את הדיבור. לא צריך להרחיב, מהלך הפתיחה. אז בו מספר שותפי הסוד באמת ראוי שיהיה נמוך. אבל אחר כך? זה מתגלגל למלחמה, ביום השלישי של המלחמה. אני לא מדבר על הניהול היומיומי. גם בקבינט הניהול היומיומי הוא במידה רבה בין ראש הממשלה ושר הביטחון או להיפך, ושר החוץ, אם יש לו עניינים במועצת הביטחון בהפסקת אש. בסדר, זה ביום יום. אבל יש צמתים, גם במבצע לא ארוך מאוד כמו צוק איתן, אפילו בעמוד ענן, זה שבוע, ובאמצע יש לך צומת. אתה מפסיק? אתה לא מפסיק? אתה מפסיק בתנאים אלה? אתה עכשיו שולח מישהו לקהיר כדי לשאת ולתת? זה צומת שהוא מעבר לראש הממשלה ושר הביטחון, ולכן הוא דורש קבינט. עכשיו אני שואל אם הסוגיה הזאת שהיא פחות סודית מעניינים מבצעיים ממש, אם לא ראוי שהיא תידון בממשלה כולה.

אני מעלה את השאלות. הו עדיין איתי. ואני מבקש מכל מקום לי לשם החלטה שבעקבותיה צריכה לבוא הצבעה, אני מאוד מבקש אם אפשר להניח את דעתי לפחות מבחינת המידע, ואחר כך נראה.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה.
עמר בר לב
אבי, אולי בתוספת לסקירה, שייתנו לנו סקירה איך זה היה במבצעים ובמלחמות קודמות. כי לפי מה שאני מבין, עד היום רק הממשלה יכולה להחליט.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מבחינת החוק, אבל לא מבחינה פרקטית.
מירי פרנקל-שור
הממשלה לפי סעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה צריכה להכריז על פתיחה במלחמה. בסקירה שחילקנו לכם יש טבלה בסוף, אני מפנה אותך לטבלה, לסעיף 40(ג) לחוק יסוד: הממשלה, ויש גם נוסח משולב להצעת החוק, בעמוד 9 ו-10.

סעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה קובע שהודעה על החלטת הממשלה לפתוח במלחמה לפי סעיף קטן (א) תימסר לוועדת החוץ והביטחון, ואם התקבלה החלטת ועדת שרים תימסר הודעה על כך בהקדם האפשרי – לא, סליחה, ראש הממשלה ימסור בהקדם האפשרי גם במליאת הכנסת. הודעה על פעולות צבאיות כאמור בסעיף קטן (ב) תימסר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. זאת אומרת, ההחלטה אם המדינה תפתח במלחמה, החובה לפי סעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה היא רק פתיחה במלחמה.
עמר בר לב
מתי זה היה? היה מקרה כזה בעבר? במלחמת יום כיפור בטוח שלא.
מירי פרנקל-שור
לא, עד כמה שאני יודעת זה היה ב-1956. זאת אומרת, כל המערכות שהיו - - -
עמר בר לב
גם לא בששת הימים?
מירי פרנקל-שור
לא. לא מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, עמוד ענן, עופרת יצוקה, אלו לא היו הכרזות על פתיחה במלחמה, אלא נכנסו להגדרה: פעולה צבאית. אנחנו כוועדה אכן קיבלנו על כך הודעה, אבל לא היתה הכרזה אקטיבית של הממשלה.
עפר שלח
אבל מירי, אפרופו ההערה של בני קודם, למשל, בששת הימים, תוך כדי המלחמה כשהיתה הכרעה מהותית כמו למשל חזית הצפון, היתה ישיבת ממשלה. אגב, היתה ישיבת ממשלה אחת שבה הוחלט לא לפתוח חזית בצפון ואחר כך כן עשו.
זאב בנימין בגין
לא רק הוחלט. גם שר הביטחון הסביר מדוע אסור.
עפר שלח
נכון.

את צודקת לגבי ההכרזה על המלחמה, אבל השאלה שבני בגין מעלה היא שאלה מאוד מהותית כי זה גם ניהול המערכה. זה היה בידיים של הממשלה.
מירי פרנקל-שור
עפר, אנחנו לגמרי מסכימים. לכן אחת ההערות שלנו, שסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה והתיקון שמביאה הממשלה מדבר רק על פתיחה, רק על ההכרזה, רק על האקט הראשון, אבל בעצם אין כאן הסדרה משלימה של איך צריך האורגן שייקבע לנהל את המערכה. זה בהחלט לקונה שחסרה פה.
היו"ר אבי דיכטר
בהמשך לשאלה שלך, עמר, אני חושב שההיסטוריה, אומנם רק 70 שנה, אבל הרבה דוגמאות לצערנו, היו הרבה מלחמות, וכשאתה מסתכל על האופן שבו זה עבד, זה עבד הרבה יותר מתירני ממה שהצעת החוק כאן מבקשת.
עמר בר לב
נכון, ברור.
היו"ר אבי דיכטר
זה עבד ככה: הממשלה מינתה קבינט כבר בתחילת כהונתה, האצילה את סמכותה לקבינט לדון בדברים, הקבינט בנה שביעייה או שמינייה או שישייה, תלוי באיזו תקופה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מטבחון.
היו"ר אבי דיכטר
להלן: מטבחון. ומטבחון, שהוא בכלל ישות לא מוכרת בחוק, היא לא קיימת בחוק, היא קיימת בהחלטה של הקבינט, והקבינט מינה את המטבחון, ובמטבחון נקבעו פעולות צבאיות שיובילו בהסתברות גבוהה למלחמה.
זאב בנימין בגין
לא, אבי, סליחה, הקבינט לא מינה מטבחון. המטבחון מתמנה. אלה אנשי הסוד שראש הממשלה, בין אם זה במטבח של גולדה - - -
קריאות
- - -
היו"ר אבי דיכטר
בני, כל אחד והמלחמה שלו.
מירי פרנקל-שור
לא, אבל כאן זה יכול להיות גם היום.
היו"ר אבי דיכטר
מה שהיה בפועל, לפחות במלחמת לבנון השנייה, הקבינט מינה מטבחון, שביעייה זו היתה, שאחרי זה הפכה להיות שמינייה.
זאב בנימין בגין
הוא הסמיך.
היו"ר אבי דיכטר
יכול להיות שהוא הסמיך ועדכן את הקבינט. אני כבר לא זוכר את המכניזם. אבל בוא נגיד, זו היתה ישות חדשה שהיא ממש עסקה בפעולה צבאית שבהסתברות גבוהה מאוד תוביל למלחמה והובילה למלחמה. ההסתברות התגלתה כהסתברות נכונה. אני לא מדבר על זה שהיו מצבים שהמטבחון הוליד עוד משהו יותר מצומצם. גם זה היה.
עפר שלח
כן, אבי, אבל באותה מערכה את שינוי כיוון 11 הביאו לקבינט. זאת אומרת, הדבר הזה הוא מין דבר אמורפי שאתה אף פעם לא יודע.
זאב בנימין בגין
צוק איתן היה מלחמה?
היו"ר אבי דיכטר
אני אומר את זה מפני שהצעה כאן, כשנכנסו להגדרה של פעולה צבאית שבסבירות קרובה לוודאי – אנחנו גם נשמע את עמידרור בישיבה, אבל המציאות לימדה שישנם מצבים שאי אפשר להמשיך לתת להם להתנהל בלי שהם מעוגנים בחקיקה. לא בריא, לא תקין, לא נכון וגם לא דמוקרטי.

עכשיו נשאלת השאלה, וזה ההיבט העקרוני שאני רואה לדיונים שלנו – האם אנחנו יורדים, אנחנו בוועדת החוץ והביטחון, ככנסת, לצורך העניין, חושבים שנכון לרדת בהיררכיה לסוגיה כזו של יציאה למלחמה או יציאה לפעולה צבאית שבהסתברות קרובה לוודאי תוביל למלחמה, אם נכון להשאיר את זה ברמה של ממשלה או נכון להוריד את זה, להאציל את זה לרמת קבינט.

אני לא מציע עכשיו להתחיל לקבוע את השרשרת הלאה, מפני שהיא נראית לי, אל"ף, לא מבוקשת, ואם אחרי כל העבודה המקצועית שנעשתה, והממשלה לא מבקשת את זה, נראה לי שאנחנו ככנסת או כוועדת החוץ והביטחון זה יומרני לומר לממשלה מה אתם צריכים לעשות, ותקימו מתוככם עוד מטבחון מתוך הקבינט. עכשיו השאלה היא – ואני מציע ששם נתרכז ולשם נמקד את כל האנרגיות שלנו – אם נכון להשאיר את זה בממשלה או אם נכון לאפשר לממשלה להאציל את זה לקבינט. והטעמים נאמרו כאן על ידי רני. אני מסתכל, חלק מאתנו היה כבר בקבינט או בממשלה. אנחנו יודעים בדיוק, יש תקופות שהממשלה זה 28 או 29 שרים, ואז הקבינט היה 14 למיטב זכרוני, וגם אז, 14 זה חתיכת מספר. וכשאתה מסתכל על ההיסטוריה של פעולות מבצעיות שבהסתברות גבוהה יובילו למלחמה – אגב, לא כולם הובילו למלחמה, אבל האופן שבו זה התנהל הוא די מפחיד, הקבינט בסופו של דבר את ההחלטות קיבל ברגע האחרון, המטוסים היו באוויר, כדי שאפשר יהיה להחליט בלי שהמידע ידלוף.

לכן אני חושב שהדיון שלנו צריך להתמקד בנושא העקרוני הזה. אם אנחנו נשמע את עמדות הגופים, אם רוצים להתייחס, או חברי הכנסת שאני מבקש שיתייחסו, נדע פחות או יותר איפה אנחנו נמצאים.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
את הנושא שהעלית עכשיו, אמרתי את זה בהתחלה. כמוש זה מגיע אלינו אחרי ש-10 שנים או יותר עובדים במציאות שהקבינט כן עושה למרות שאין לו הסמכה, אז בעוד 10 שנים יבואו אלינו על מציאות שיש מטבחון, כפי שאתה אומר, שכן פועל וכן מקבל וכולי. אז יכול להיות ששווה כן להתייחס ולדעת אם יש. ואם כן יש מציאות כזאת, אז יכול להיות שיש אפשרות להסמיך ראש ממשלה או קבינט, לעשות גוף קטן יותר, מצומצם יותר, או שלא. אבל שווה לחשוב על זה כדי לא להשאיר את זה לעוד 10 שנים שתהיה מציאות ונקבל חוק שרק יבוא לאשרר את המציאות הזאת. אז צריכים גם לקבל מהם איך זה בפועל נוהג היום, כי הקבינט הולך וגדל.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שהחוק הזה, אם אני קורא אותו נכון, ובהמשך לדברים ששנינו דיברנו, החוק הזה בא לתחם את המציאות ולא לאמץ בחקיקה את המציאות הקיימת, כי המציאות הקיימת היא כמו שאמרנו, ממשלה, קבינט, נכד ונין. זו המציאות.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני לא בטוח שהם מתכוונים שלא יהיה נכד ונין.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שאם היו מתכוונים היינו מוצאים לזה ביטוי כתוב. כך אני חושב.
מירי פרנקל-שור
צריך לומר את זה, שלא מתכוונים לנכד ולנין.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שאם אנחנו יודעים לומר שאנחנו לא מתכוונים לנכד ולנין, והממשלה בהצעת החוק שלה לא מזכירה נכד ונין, אז אני חושב שאנחנו מבינים אחד את השני.

דינה, את רוצה להתייחס?
דינה זילבר
לצורך המיסגור, הדברים הוצגו על ידי עמיתיי, אבל גם במענה לדברי הפתיחה שהוצגו על ידי יו"ר הוועדה, חברי הכנסת והיועצת המשפטית, וגם בשים לב להערות של חבר הכנסת בגין, חשוב לי להסביר שהשינוי שהממשלה מבקשת הוא שינוי כירורגי נקודתי שמתייחס רק לגבי הקומה השנייה המאוד-מתוחמת של יציאה למלחמה ופעולה צבאית משמעותית שעשויה להוביל בהסתברות וכולי, כשבעניין הזה גם לא מדובר על העברה של הסמכות אלא על אפשרות להאצלת הסמכות במקרים שבהם הממשלה חושבת.

כפי שאמר חבר הכנסת דיכטר ובצדק, הממשלה לא התכוונה בהצעה הזאת לנכד ונין. היא רוצה ללכת בצורה מאוד מאוד מצומצמת וכירורגית, לטפל רק בנושא הראשון, בין היתר מן הטעמים שעמד עליהם חבר הכנסת בגין, שבכל זאת מדובר בשינוי משטרי, כבד משקל, שאמור להיעשות במשורה, והרעיון הוא באמת לייצר התאמה רק במה שהכרחי ומתבקש במציאות הנוכחית על רקע הפער שנוצר בין ההגדרה של המלחמה בעידן המודרני כפי שהיא מוכרת לנו, והעובדה שבעצם ההסדר שנמצא היום בחוק היסוד הוא לא תופס כמעט את הסיטואציות השכיחות והשגורות, וכדי לאפשר לממשלה ברצותה, והממשלה המסוימת יכולה להיות יותר שמרנית בהפעילה את הסמכות הזאת, ולהגיד שהיא רוצה לשמור את הסמכות בידיה, וממשלה אחרת יכולה להגיד - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זאת אומרת, אם החוק הזה יעבור אז יהיה אסור להפעיל מטבחון?
היו"ר אבי דיכטר
לא. אסור יהיה לקבל החלטות במטבחון.
קריאות
- - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
יש שלושה מצבים. או שיהיה כתוב שאפשר או שיהיה כתוב שאסור מטבחון או שלא תהיה התייחסות בכלל, ואז המציאות תקבע כן או לא. זאת אומרת, זה שלא יהיה כתוב כלום זה לא אומר שלא, כי הראיה היא שהיה לנו את סעיף 40, שהממשלה, ובפועל כן נתנו לקבינט כל הזמן עד עכשיו. אז ככה יהיה גם. עכשיו יש קבינט, ובפועל יכול להיות שייתנו למטבחון.
זאב בנימין בגין
לא, לא. אין. אני לא מכיר. מטבחון שהוסמך לקבל החלטות? מטבחון, נו, קבוצת התייעצות לא פורמלית ואחרי שמתגבשת הסכמה, כל אחד מבין שצריך להגיע לקבינט. זה נכון שמבחינה פוליטית ההנחה היא שאם במטבחון הזה ולצד ראש הממשלה מתגבשת הסכמה, לא החלטה, אז יש סיכוי גבוה שהקבינט יקבל - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אמרו לך שכשהמטוסים היו באוויר הביאו לקבינט לאישור.
היו"ר אבי דיכטר
אני לא מציע לנו לקיים דיון על עבריינות ממשלתית, כי זה לא נושא ה דיון. זה שבמלחמת לבנון השנייה המטבחון, הנכד לצורך העניין, קיבל החלטה לגבי פעולה צבאית בעלת הסתברות קרובה לוודאי להידרדרות למלחמה, זה לא אומר שזה נעשה תקין. זה אומר שזה נעשה.
זאב בנימין בגין
אולי הם חשבו שלא.
עמר בר לב
ראשית, אבי, אני בהחלט מסכים עם הדעה שהבעת או הפרשנות שבעצם היום קיים כלל שלא מתקיים, ולכן כל דבר שאנחנו נקבע הוא באמת יהיה יותר מחייב ויותר מסדר. לגבי ההגדרות, לגבי התוספת של פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל למלחמה, אני חושב שזו תוספת נכונה, בין היתר בגלל שיש כל מיני שיקולים אחרים אם להגדיר דבר כמלחמה, כן או לא. ולכן התוספת הזו נכונה.

אני חושב שגם התוספת: ברמת הסתברות קרובה לוודאי למלחמה היא תוספת נכונה, כי היא בעצם למשל אומרת שמבצעים מיוחדים כאלה ואחרים לא צריכים להגיע על פי החוק הזה לקבינט, והם גם לא מגיעים. אגב, אפילו אפרופו הימים האחרונים של כל הפרסומים על תקיפת הכור בסוריה, לפי ההגדרה הזאת זה לא היה צריך להגיע לקבינט – שתבינו כמה ליברלי הדבר הזה – כי לא היתה הערכה בהסתברות קרובה לוודאי שזה יוביל למלחמה. חששו שאולי זה יוביל למלחמה, אבל בוודאי זה לא היה הסתברות קרובה לוודאי. ולכן גם פעולה כזאת, לפי הצעת החוק הזאת, לא צריכה להגיע לקבינט.
עפר שלח
זה רק מראה כמה זה מעומעם, עמר.
עמר בר לב
לא, לא.
עפר שלח
אתה יודע שהושקעה עבודה של חודשים רבים בשביל שזה לא יהיה מלחמה. זאת אומרת, היה חשש מאוד מאוד גדול. ולכן זה רק מראה כמה השפה פה היא בעייתית.
עמר בר לב
עפר, וזה גם הובא לקבינט, ואני בוודאי לא נגד זה שזה יובא לקבינט. אני רק אומר שאני חושב שההגדרות פה הן מאוד חדות ועדיין מאפשרות גמישות פעולה מאוד גדולה.

אני לא חושב שצריך להיכנס כאן לנינים ולנכדים, כי נינים ונכדים במקרה הזה זה ילדים חורגים. בהחלט יכול להיות, כמו שאמר חבר הכנסת בגין, שראש הממשלה יחליט להתייעץ עם שלושה אנשים או ארבעה אנשים או מי שהוא בוחר, ובסופו של דבר ההמלצה שלהם תבוא לקבינט. אבל אני חושב שזה צריך להישאר במסגרת הקבינט כי אחרת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מבחינה חוקתית במצב הפוך, שראש הממשלה בוחר לו את האנשים שהוא חושב שחושבים כמוהו, וימנה אותם בהחלטת רוב בקבינט.

לכן לסיכום, אני חושב שהכיוון של ההצעה הזו, כולל ההגדרות הראשוניות הן הגדרות נכונות. ואני חושב שלא צריך לרדת כאן בהצעת החוק הזאת מתחת לקבינט.
היו"ר אבי דיכטר
העירה מירי בצדק לגבי דרך כלל או במקרה מסוים. ההאצלה הזו, האם נכון להחיל אותה כהליך אוטומטי או לברור את אותם מקרים מיוחדים או מסוימים?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כתוב כאן את שניהם.
היו"ר אבי דיכטר
כן, כתוב כאן את שניה, אבל מירי בצדק העירה אם באמת נכון להכניס את שניהם. אולי אפשר לשמוע התייחסות שלכם, דינה או ענת או רני.
עמר בר לב
אני אוסיף לשאלה שאתה מעלה – החשש הוא שאם שניהם יופיעו, בסוף לא יעשו לא את זה ולא את זה, ורוב המלחמות או המבצעים, עד כמה שאני מבין, מאז 57', באמת לא עשו.
היו"ר אבי דיכטר
אגב, לא בדקנו את זה. זה הכול סיפורים, שזה היה ב-56'.
עמר בר לב
אני שאלתי את הפורום המקצועי, והפורום הלא-מקצועי, הפוליטי, אמרו שזה 56'.
היו"ר אבי דיכטר
מישהו יודע באופן ודאי שבמלחמת מבצע סיני באמת הממשלה קיבלה החלטה לצאת למלחמה?
זאב בנימין בגין
חבר'ה, טלפון אחד לרמ"ח היסטוריה, ואנחנו נדע הכול, או ויקיפדיה. אחד מהשניים.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו חיים כבר כל כך הרבה על העובדה הזו, ואף אחד לא שם את הכלונסאות ואמר, אני בטוח.
עמר בר לב
אבל יש הסכמה שמאז זה לא מומש. אז זה מספיק.
היו"ר אבי דיכטר
60 שנה.
זאב בנימין בגין
אני אוכל - - - לשאלתך שראש הממשלה ב-56', לפני המבצע, התייעץ עם חברי אופוזיציה. אחד שהכרתי. התייעץ עם חבר אופוזיציה. אני רק לעניין קבינט ויעילות בדוגמה מרחיקת לכת. צ'רצ'יל ניהל ארבע שנים מלחמה בכל תבל עם ארבעה אנשים. יתרון הקבינט הזה היה שהוא הכניס לתוכו שני חברי אופוזיציה. אז מבחינת הכתף הרחבה, אני לא יודע, גם את זה צריך לבדוק אם הוא הוסמך על ידי הממשלה, וזה חמישה אנשים מבורמה ועד האטלנטיק.
עמר בר לב
הוא גם הכניס את צ'מברלין בהתחלה. את המתנגדים הוא הכניס.
זאב בנימין בגין
נכון.
היו"ר אבי דיכטר
כן, אבל זו היתה הסיבה שכשהוא חזר - - - להיבחר הוא כבר לא נבחר.
עפר שלח
אני רוצה לתקן מתוך ויקיפדיה: היתה החלטת ממשלה לצאת למלחמת ששת הימים. ב-4 ביוני התכנסה הממשלה לישיבתה הרגילה והחליטה: הממשלה מחליטה לנקוט פעולה צבאית שתביא לשחרור ישראל. הממשלה מסמיכה את ראש הממשלה ושר הביטחון - - - למטה הכללי של צה"ל את מועד הפעולה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זו לא מלחמה.
עפר שלח
לצאת למלחמה. לנקוט פעולה צבאית שתביא לשחרור ישראל, זו מלחמה, פעם אחרונה שאני בדקתי.
היו"ר אבי דיכטר
בקיצור, הרסת אגדה עכשיו, עפר. קלקלת את כל הסיפור עכשיו.
עפר שלח
- - - עושה את התפקיד שלו.
קריאות
- - -
היו"ר אבי דיכטר
חבר'ה, אל תשאלו, לא יהיו הפתעות. בבקשה, ניסן.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
הערה אחת למה שעמר אמר. אני לא חושב שההגדרה שכאן קיימת, מבצע שיביא בסבירות קרובה לוודאי ל מלחמה זו הגדרה שמישהו יכול להבין. אף אחד מאתנו לא יודע, כשאתה יוצא נניח להפגיז אפילו את הכור בסוריה או את הכור בעיראק או צוק איתן, אם כל אחד מהדברים האלה כן יכול להביא למלחמה או לא.
עמר בר לב
זו סבירות גבוהה ביותר.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
ההגדרה הזאת לא אומרת. אז יכול להיות שבסופו של דבר נצטרך, במקום להגדיר, לתת דוגמאות. אני יודע שהרמב"ם בהלכה תמיד נותן הגדרה ואחר כך באותה הלכה הוא מביא שתי דוגמאות. הדוגמאות מבהירות מאוד, יותר אפילו מההגדרה, למה הכוונה. יכול להיות שפה יצטרכו לתת דוגמאות כדי להבין, כי אחרת על כל דבר תוכל להגיד שזה כן או שזה לא.
היו"ר אבי דיכטר
לא, לא. יש כלל ברזל שאומר, אתה רוצה להרוס הסבר, תן דוגמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא דוגמה. אלא מציאות שהיתה.
היו"ר אבי דיכטר
ההגדרה פה, בשביל לא לכתוב אותה במונחים שליליים – הרי היית יכול לכתוב את זה בדיוק באותה מידה כמשפט: שבסבירות קרובה לוודאי לא תגרום למלחמה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
מה היא מלחמה, אדוני היושב-ראש?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
רגע, רגע. נגיע.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
מה זו מלחמה?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
"צוק איתן" זו מלחמה או לא מלחמה?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
טילים נופלים בתל-אביב בזמן מבצע – אז המבצע הופך למלחמה?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
"צוק איתן" זה מלחמה או לא?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
כל הגבולות האלה - - - בזמן שיש מולנו אלפי טילים - - -
היו"ר אברהם דיכטר
לצערי, בהיסטוריה הקצרה שלנו יש לנו גם מלחמות וגם פעולות צבאיות משמעותיות שהיו בהסתברות קרובה מובילות למלחמה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבל ההגדרה של "מלחמה" משתנה עם הזמן.
מירי פרנקל-שור
מה למשל? מלחמה של אז היא לא מלחמה של היום.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
איזה מהמבצעים הוא לא מלחמה בעשור האחרון?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני חשבתי לחכות לכך שנגיע לסעיף עצמו, שנקרא, ולנסות להגדיר את זה, כי איך שזה מוגדר פה זה די מעורפל, וכל אחד יוכל - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זה מדויק ומאד צר. אתה יכול להגיד: זה מדי צר.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני לא יודע אם זה מדי צר.
מירי פרנקל-שור
לא, ההפך. זה מגוון ביותר ונותן - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בדיוק הפוך. במזרח-התיכון היום כל דבר מסוגל - - -
היו"ר אברהם דיכטר
האות הנוספת מפילה את זה למלחמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
איראן כבר הודיעה, נניח, שהיא תמחק את תל-אביב ואת גוש דן. - -
היו"ר אברהם דיכטר
אני שואל אותך שאלה...
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
- -האם זה דבר, מה שעשית, שאתה חושש שיביא למלחמה? או אם תצטרך עוד מעט, בשבוע הבא, להתקיף קצת יותר את האיראנים בסוריה, האם זה מביא למלחמה או לא?
היו"ר אברהם דיכטר
ניסן, בוא ונלך לעולם תוכן יותר מוכר לכולנו. האם אתה הולך לקנות כרטיס פיס שבהסתברות קרובה לוודאות תזכה בשלושה מיליון דולר?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני קונה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בטח שתקנה.
היו"ר אברהם דיכטר
אני גם הייתי קונה. חבר'ה, זה מראה לך שאתה ממש נוגע בזכייה או, לא עלינו, להבדיל במלחמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. הרי זה תלוי - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אני לא מכיר שום מדרגה נוספת שאתה יכול להכניס בין ההגדרה הזאת לבין מלחמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אל"ף, אפשר, אבל - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אני חלקתי, בדיון הקודם, על היעילות של ההגדרה הזאת. מי יודע לשקלל מה - - -
רני פלד
גופי המודיעין שלנו.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
ראינו, נו. רני, ראיתי על שקפים חמש דפ"אות. אז אני צריך להחליט אם החמישית - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בשבוע הבא - - -
עפר שלח (יש עתיד)
לא לימדו אותך שארבע שמים רק בשביל שיהיו חמש?! זה לא באמת חמש דפ"אות.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אמרתי: הופיעו על השקף. לא אמרתי - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כמו שאמרתי, אנחנו עוברים על זה, כי יכול להיות שיצטרכו. אבי, בשבוע הבא יכול להיות שיצטרכו אם, נניח, להתקיף עוד בסיסים איראניים בסוריה או לא. יכול להיות שיחליטו. כך לפחות שמעתי באוזניים שלי מכמה מראשי המדינה. דבר כזה יכול להביא למלחמה עם איראן – או לא יודע בדיוק מה זו מלחמה – יכול להביא? זה עונה להגדרה הזאת או לא?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל, בדיוק על זה דנים, ולאור התשובה אם כן או לא – מחליטים אם כן או לא לעשות את המבצע.
רני פלד
כן או לא יחליט בקבינט.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני עוד פעם אומר: אבל מי יחליט? הרי הנקודה היא מי מחליט?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מי מחליט? – הקבינט. מגיעים אליו ראש אמ"ן, ראש המוסד, הרמטכ"ל וכולם, ואומרים את ההערכה שלהם.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
עמר, אם, נניח, יש כאן מבצע שהוא לא קרוב לוודאי, מי צריך להחליט עליו? לא ממשלה ולא קבינט, נכון? - -
קריאה
נכון.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
- -ראש ממשלה ושר ביטחון, נכון?
מירי פרנקל-שור
זו שאלה מעניינת. למה?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. נניח, לפי הנייר כרגע. אנחנו עוד נגיע לזה. מי מתחיל את השרשרת?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לפי הנייר הזה, אני לא יודע.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
ראש הממשלה פותח ואומר להם: "חבר'ה, תחליטו אם זה יביא למלחמה או לא". יגידו לו "לא" – אז הוא אומר: "אוקיי. תודה. ליברמן, בוא ונלך לחדר ונחליט את המבצע כן או לא". איפה זה מתחיל בכלל? לכן, אני אומר שנצטרך להתייחס לזה הרבה יותר. אם נצליח למצוא הגדרות – טוב, ואם לא נצליח למצוא הגדרות – יכול להיות שנצטרך לתת דוגמאות מהעבר שיתנו לנו את התמונה. זו הערה ראשונה.

הערה שנייה היא לגבי מה שפנית לדינה שתיתן לנו את המציאות. הייתי מבקש גם בנושא הזה של בדרך כלל או לפעמים על מקרה חריג לתת את ההסמכה, גם כדי שנבין. אני עוד לא מצליח להבין איפה ראש הממשלה כאן בתמונה, כי כתוב שאחרי שיש המלצה ראש הממשלה יכול להחליט אם הוא רוצה שהממשלה תדון או שהקבינט. יש לי כאן אי-הבנה גדולה מה בדיוק. אחרי שהממשלה מחליטה אז ראש הממשלה יכול להגיד "לא, אני לא רוצה קבינט. אני רוצה אתכם" למרות שהממשלה כבר החליטה להעביר לקבינט"? זה לא ברור. אז תני לנו קצת הסבר, כי משהו כאן נראה לי מפוספס קצת.
היו"ר אברהם דיכטר
מה שמךְ ומה תפקידך?
נטע קניגשטיין
אני נטע קניגשטיין ממשרד המשפטים, ואתייחס לזה. קודם כל, אני רוצה להזכיר, שוב, שאנחנו מדברים פה על חקיקת היסוד שעוסקת באמת ברובד הכי גבוה של הפעולות הצבאיות, שרק לגביהן התפיסה היא שנדרשת החלטה של הממשלה ופיקוח פרלמנטרי מתאים ולא על הפעולות התחתונות יותר.

בנושאים האלה של מדיניות ביטחון ויחסי חוץ, התפיסה היא – וזה גם מעוגן בפסיקה – שלממשלה יש שיקול דעת מאד רחב ושנדרשת לגביהן גמישות מטבע הדברים. גם חוק יסוד: הממשלה נותן לממשלה שיקול דעת לקבוע את סדרי הדיונים שלה, אופן קבלת ההחלטות וכדו'. כשניסחנו את ההצעה, בעצם, דמיינו שני תרחישים אפשריים. תרחיש אחד הוא שכשהממשלה מקימה את הקבינט, היא מחליטה לאצול את הסמכות שלה דרך כלל בנושא הזה. בדרך-הכלל, הממשלה מקבלת חותם ומקימה את הקבינט וקובעת את הסמכויות שלו, והממשלה תוכל, לפי שיקול דעתה, להחליט לאצול את הסמכות הזאת באופן כללי, כל עוד היא מכהנת. כמובן שכמו כל החלטה על אצילה, הממשלה יכולה גם להחליט לבטל את האצילה הזאת. זה גם אולי ייתן איזה שהוא מענה לחבר הכנסת בגין במובן הזה שהממשלה לא מתנערת מהאחריות המשותפת שלה. הממשלה מחליטה לאצול את הסמכות. היא ממשיכה לפקח על הפעלת הסמכות, והיא יכולה לבטל את האצילה, והיא גם מקבלת דיווחים; ככל שהסמכות אצלה והופעלה על-ידי הקבינט, היא תקבל דיווח מהקבינט. בעצם, זה התיקון לסעיף 40(ג).
בנימין זאב בגין (הליכוד)
איפה זה כתוב שהיא תקבל דיווח?
נטע קניגשטיין
בתיקון לסעיף 40(ג).
בנימין זאב בגין (הליכוד)
יכולים לעבור שבועיים ללא דיווח.
נטע קניגשטיין
בתיקון לסעיף 40(ג) נקבע שככל שההחלטה התקבלה על-ידי הקבינט, היא תעביר דיווח לממשלה וגם לכנסת בהקדם האפשרי.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא. זה דיווח על מהלך הפתיחה.
ענת אסיף
כל הדבר הזה זה מהלך, אם יש פעולה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבל כבר לא צריך. את זה הוא כבר קיבל ברשת. מה עכשיו אני אדווח?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אם תדווח לפני כן, זה ייכנס לרשת עוד לפני שהכנסת, לפני שהתחלת, כלומר זה לא פשוט.
נטע קניגשטיין
זו הקטגוריה של הדרך כלל. שוב, זו הפעלה של שיקול דעת של הממשלה – תכלית לעשות דרך כלל, ואחרת – תכלית שהיא לשמור את הסמכות אצלה או לאצול אותה רק במקרה פרטני.

התרחיש השני באמת מדבר על זה שממשלה מחליטה לא לאצול דרך כלל, אבל עדיין אם תרחיש מסוים והערכות מודיעיניות מבצעיות מסוימות לקראת איזה שהוא צפי להתחממות בגזרה מסוימת או משהו כזה, יעלה צורך שהממשלה תסבור שיהיה מקום לאצול את הסמכות הזאת לקבינט. לשאלתך, יושב-ראש ועדת החוקה, איפה ראש הממשלה נכנס בתמונה הזאת – גם במקרה שבו הממשלה אצל או דרך כלל או במקרה מסוים, אנחנו באים ומציעים לקבוע שהסמכות עצמה, ההחלטה על פתיחה במלחמה על נקיטת אותה פעולה צבאית משמעותית תתקבל על-ידי הקבינט, רק אם ראש הממשלה יסבור שמתקיימים אותם טעמים מיוחדים של נסיבות שקשורות לביטחון המדינה או יחסי החוץ שמצדיקים את זה שלא הממשלה תקבל את ההחלטה אלא הקבינט.
מירי פרנקל-שור
זאת אומרת, שראש הממשלה גובר על החלטת הממשלה?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זאת אומרת, הוא גובר על ההחלטה?
נטע קניגשטיין
לא, הממשלה מחליטה לאצול את הסמכות. הקבינט, באופן עקרוני, מוסמך, אבל עדיין ראש הממשלה - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נניח, שהוא החליט כן לעשות מבצע. עדיין ראש הממשלה יכול לעכב ולהגיד "אני רוצה שזה יעבור לאישור ממשלה"?
נטע קניגשטיין
לפני שהקבינט יחליט לבצע את הפעולה, ראש הממשלה צריך להשתכנע שבאותו מקרה יש הצדקה שההחלטה תתקבל על-ידי הקבינט ולא על-ידי הממשלה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אחרי שהיא כבר החליטה?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אז, ה-default נשאר ממשלה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אחרי שהיא החליטה?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
למעשה, ה-default הוא ממשלה.
קריאה
לא.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אחרי שכבר החליט הקבינט או לפני? - -
קריאה
לא, לא, לא.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
- -או לפני שהוא קיים דיון?
קריאה
לפני שהקבינט מחליט.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
תאמרי עוד פעם.
נטע קניגשטיין
ה-default נשאר בסעיף 40(א) לחוק יסוד.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
הממשלה מאצילה, באופן כללי, נניח, לקבינט לדון? הקבינט צריך להתכנס. יש איזה שהוא אירוע שרוצים להחליט.
מירי פרנקל-שור
נו, אז ראש הממשלה – הוא מחליט - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אז ראש הממשלה, לפני - - -
נטע קניגשטיין
כן. ממילא ראש הממשלה קובע את סדר-היום של הממשלה ושל הקבינט.
מירי פרנקל-שור
הממשלה תחליט על האצלה כדרך כלל. ראש הממשלה הוא עם היד על השיבר? ואם הקבינט יפעיל את סמכותו?
נטע קניגשטיין
לא. עכשיו, הפעולה - - -
קריאה
- - -
היו"ר אברהם דיכטר
רגע. אחד אחד. אנחנו לא מצליחים להבין. דינה, בבקשה.
דינה זילבר
אני אגיד, ונטע תתקן אותי, כי היא ככה באמת הכי שולטת בפרטים. באותו תסריט של האצלה דרך קבע, שבתחילת הקדנציה הממשלה מתכנסת ואומרת: "לצורך פעולות שעלולות בהסתברות גבוהה להיות מלחמה, אני מסמיכה בדרך קבע את הקבינט". עוברות שנה, שנתיים ולא קורה כלום, ופתאום יש איזו שהיא פעולה נקודתית ספציפית, התחממות בגזרה מסוימת כזו או אחרת, על רקע עובדות נסיבתיות ספציפיות, על רקע הערכת מודיעין, הערכת גורמי הביטחון וכו'. ואז, ראש הממשלה, שלידיעתו מגיע המידע הספציפי, צריך לסווג האם נסיבות המקרה הקונקרטי הן נסיבות שמתאימות להפעלת הסמכות הזאת במקרה הזה. ואז, הוא מחליט האם, בעצם, להעביר את זה לקבינט או להשאיר את זה בידי הממשלה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבל בנוסח הקיים - - -
ענת ברקו (הליכוד)
ואם הוא מחליט, הוא יכול לשנות את ההחלטה?
דינה זילבר
זו מערכת נסיבות - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבל, דינה, הנוסח הקיים הוא בלשון שלילה: "הוא לא יעביר לקבינט אלא אם כן...", אם אני זוכר נכון.
דינה זילבר
נכון.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זאת אומרת, ה-default גם בהחלטה שלו היא לממשלה, והוא לא ישתמש בסמכותו – זו המשמעות וכך אני קורא את זה – אלא אם כן הוא מבין שזה הכרחי, נניח, מטעמי סודיות.
ענת אסיף
זה נכון.
קריאה
זה מתוך רעיון של - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אני חושב שזה חשוב, - -
מירי פרנקל-שור
זאת אומרת, בכל מצב - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
- -אבל יכול להיות שהניסוח צריך להיות עוד יותר הדוק.
רועי שיינדורף
גם הממשלה מאצילה, עדיין ה-default הוא הממשלה אלא אם ראש הממשלה יקבע שמטעמים ספציפיים הקבינט צריך להפעיל - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אז, בשביל מה כתבתם "במקרה מסוים"? לא הבנתי.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בישיבה הראשונה מחליטים בדרך-כלל, אבל ידוע, על-פי החוק, שלא יפעיל סמכות זאת אלא אם כן.
מירי פרנקל-שור
אז לשם מה אתם צריכים את - - - ?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בישיבה הראשונה של הממשלה הוא יכול לקבוע את זה.
רני פלד
לא. עדיין בכל מקרה לגופו הוא יכול להחליט ללכת לממשלה.
מירי פרנקל-שור
למה לא נכון - - -? הרי יש פה איזה משהו שהוא לא הגיוני?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא. הוא יכול, אבל הוא צריך להיות רק במקרים שהוא מנוע, למעשה – שלא נכון יהיה, שלא טוב, להביא - - -
רני פלד
לא. הוא עדיין יכול להחליט, אלא אם הוא יחליט שהוא מנוע.
קריאה
לא, לא, לא.
מירי פרנקל-שור
לא, לא.
היו"ר אברהם דיכטר
אבל זה לא מסתדר. "דרך כלל" ו"או מקרה מסוים" לא מסתדרים ביחד.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
רני, לפי הנוסח שהבאתם, הוא לא חופשי להחליט, מפני שהוא מוגבל בשיקוליו, והשיקול הוא סודיות, ויש עוד שני שיקולים. הוא לא חופשי. אני חושב שזה חשוב שהוא לא חופשי.
דינה זילבר
נכון. לצמצם את זה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבל צריך לחדד את זה.
היו"ר אברהם דיכטר
דינה, אני כך מתרשם לפחות מחלק מאיתנו, שלא מסתדרת לנו הקביעה גם "דרך כלל או במקרה מסוים", כי אחרי זה הסעיף עוסק במקרה המסוים.
ענת אסיף
אני יכולה לנסות לענות. עוד פעם, חלק מהדברים יושבים בתיאור של התהליכים עצמם ולא בתיאור המשפטי, אבל זו ההבנה שלנו שבאה לתת איזה שהוא מרחב של אפשרויות, כי קצת קשה לדמיין מראש מה תהיה הסיטואציה. כמו שנטע אמרה, הסיטואציה הפשוטה היא שהממשלה הקימה את הקבינט והסמיכה אותו וזה דרך כלל. מה זה "מקרה מסוים"? מקרה מסוים יכול להיות התחממות בגזרה מסוימת שיש פוטנציאל שיצטרכו לקבל החלטות משמעותיות. זה כבר מקרה מסוים להבנתנו. גם במקרה הזה, החלטת הממשלה לאצול לקבינט היא עדיין, כמו שקצת בדיני החוזים אומרים, דורשת איזה שהוא תנאי מפעיל כדי להפעיל אותה. מתי יצטרכו להפעיל אותה? כשכבר תהיה על השולחן הצעה לפעולה קונקרטית. זה התהליך. כמובן שיכולות להיות כל מיני דרכים לבנות את התהליכים האלה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. מה זה?
מירי פרנקל-שור
זו הצעה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מי מביא את ההצעה הזאת?
ענת ברקו (הליכוד)
הצעה לביצוע מיידי? מה זו "הצעה"?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מה? מי מביא את ההצעה הזאת?
קריאה
לא. אישור פעולה ספציפית.
מירי פרנקל-שור
ענת, רק שנייה. קודם כל, אנחנו מבינים דבר אחד: תמיד ההחלטה – יש נוסח ואנחנו כבר דיברנו אתךְ בטלפון ואפשר לפרש את הסיפא הזאת והיא לא ברורה. זו קביעה אחת: תמיד ההחלטה תהיה או בממשלה או בקבינט.
קריאה
חד-משמעית.
מירי פרנקל-שור
זה חד-משמעי, - -
קריאה
למה?
מירי פרנקל-שור
- -כי אפשר לפרש את זה אחרת. זו קביעה חד חד-משמעית.
ענת אסיף
אז אפשר בניתוח, אם צריך, למרות שאנחנו - - -
מירי פרנקל-שור
הבנו.
ענת אסיף
אוקיי.
מירי פרנקל-שור
עכשיו, השאלה, שהיא באמת שאלה מטרידה, היא: מכוח מה? הרי ראש הממשלה הוא ראשון בין שווים. לראש הממשלה במדינת ישראל אין סמכות יתרה על שר בממשלה. מכוח מה אתם מבקשים לקבוע בחוק-היסוד שגם אם הממשלה הסמיכה דרך כלל את הקבינט בעצם היד על השלטר מצויה אצל ראש הממשלה.
קריאה
לא.
מירי פרנקל-שור
בוודאי שכן.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
מירי, עם שיקולים. זה עם סט שיקולים שאסור לו לחרוג מהם.
מירי פרנקל-שור
לא. אין סט. בני, לא, זה לא סט של שיקולים, מכיון שתמיד יציאה לאיזו שהיא מערכה נוגעת לעניין ביטחון המדינה וליחסי החוץ.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא.
קריאה
לא.
מירי פרנקל-שור
זה לא סט של שיקולים.
קריאה
אבל אופי ההצלחה - - -
מירי פרנקל-שור
לכן, הדבר הנכון – כלומר זו שאלה. אני בכלל מתנגדת להסמכה. אבל אם הדבר הנכון הוא להסמכה למקרה מסוים. גם לא נכון לקבוע בחוק-היסוד הסמכה דרך כלל.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
למה?
מירי פרנקל-שור
זאת אומרת, יש סמכות לממשלה בדרך כלל - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אז כל פעם יצטרכו להסמיך - - -?
מירי פרנקל-שור
מה זה "דרך כלל"? אנחנו מקווים שכן.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כל פעם הממשלה תצטרך להסמיך את הקבינט?
מירי פרנקל-שור
על מה? אנחנו מדברים על יציאה למלחמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מה זה? יש כל כך הרבה אירועים, שאת לא יודעת בדיוק - -
מירי פרנקל-שור
לא, לא, לא.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
- -מה הוודאות שלהם.
מירי פרנקל-שור
לא, לא, לא.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
להתקיף בסוריה – זה ודאות? היה איזה משהו? לא.
מירי פרנקל-שור
ברור שמדובר רק על מלחמה או על פעולה צבאית שעלולה להוביל למלחמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על מקרה קיצון. הרי שאר הפלחים בכלל לא מגיעים ולא נמצאים: לא בממשלה ולא בקבינט. - -
קריאה
נכון.
מירי פרנקל-שור
- -הם נמצאים – בעצם, אנחנו לא יודעים איפה הם נמצאים.
דינה זילבר
אנסה להניח את דעתך. בהתאם לדברים שאמר חבר הכנסת בגין, הרעיון הוא לצמצם ולהשאיר את הבכורה בידי הממשלה לגבי פעילות שהיא כל כך רגישה, מורכבת ובעלת השלכות הרות גורל. לכן, בעצם, זה נבנה באופן שההסכמה מלכתחילה דרך קבע נועדה לענות על אותו מצב שנאמר שהממשלה רוצה מתחילת הקדנציה שיהיה לה את הכלי הזה בכיס כדי שאם, חלילה, ניכנס לאיזו שהיא סיטואציה שאי-אפשר לכנס את הקבינט במיוחד כדי לקבל את ההחלטה פר מקרה יש את הדבר הזה בכיס. אבל, כדי שהשימוש בו יהיה במשורה ובהתאם לאותם טעמים של סודיות וכשהבכורה נתונה להחלטה כזאת על-ידי הממשלה עדיין משאירים בידי ראש הממשלה את הסמכות להחליט פר מקרה מסוים - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בגבולות מסוימים.
דינה זילבר
- -בגבולות מסוימים, בהתאם לשיקולים מסוימים, האם במקרה הזה אין מנוס ויש הכרח להעביר את זה לקבינט ולא להשאיר את זה בידי הממשלה. זה מאד מצמצם.
מירי פרנקל-שור
יש פה שאלה עמוקה לגבי מעמדו של ראש הממשלה. ההבנה שלנו – ואני מפנה אתכם, וכך אנחנו הבנו את בג"ץ מפלגת יש עתיד נגד ראש ממשלת ישראל – - -
דינה זילבר
לא חולקים על זה. אין לו מעמד מיוחד.
מירי פרנקל-שור
- -שאתם נותנים כאן לראש הממשלה מעמד שלא היה קיים. זאת אומרת, כאשר יש החלטה של הממשלה להסמיך את הקבינט, לא יכול להישאר השיבר אצל ראש הממשלה. לא.
דינה זילבר
לא. הוא הנתב. הוא הנתב.
מירי פרנקל-שור
לא. לכן, אני אומרת שמלכתחילה זה רק מוכיח שהמנגנון הוא לא מנגנון ראוי. לכן, אני חושבת שמלכתחילה התהליך לא צריך להיות: רק מתכנסת הממשלה – כבר חותמים כל חברי הממשלה על הסמכה לקבינט.
קריאה
למה?
היו"ר אברהם דיכטר
מירי, אני הבנתי את זה הפוך ממך.
מירי פרנקל-שור
הנוסח לא נכון.
היו"ר אברהם דיכטר
לא. אני הבנתי את זה הפוך. זאת אומרת, ראש הממשלה, מבחינתו, ה-default הוא הממשלה.
קריאה
נכון.
קריאה
בדיוק.
מירי פרנקל-שור
לא, לא. אבל, לא יכול להיות. הממשלה מסמיכה קבינט וראש הממשלה מחליט האם להביא את זה לקבינט או לממשלה.
רני פלד
למה לא? זה ההיגיון.
קריאה
יכול להיות - - -
מירי פרנקל-שור
ככה, מכיון שאז זה רק מחדד כמה זה לא נכון להסמיך כדרך כלל את הקבינט.
דינה זילבר
לא. למה?
מירי פרנקל-שור
ככה.
רני פלד
הרי זה כל ההיגיון של ההחלטה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
מירי, הדוגמה של דינה: התחממות בְּגזרה. אם הממשלה תסמיך, עקב התחממות, גם זה איתות. אם אני צריך, אני רוצה לתפוס אותם בהפתעה – נכון?
קריאה
ברור.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אז, עצם - - -
רני פלד
רק שתעשה את התהליך כל פעם מחדש ולהביא את זה לממשלה - - -
מירי פרנקל-שור
למה? כמה אירועים?
רני פלד
יש המון.
מירי פרנקל-שור
על מה אנחנו מדברים?
רני פלד
לא. יש המון אירועים. יש המון אירועים שאנחנו צריכים להתחיל לדון בזה.
מירי פרנקל-שור
לכן, אנחנו צריכים - - -
רני פלד
לא, אנחנו לא צריכים. אנחנו צריכים להתייחס רק למלחמה.
מירי פרנקל-שור
אנחנו חייבים לדון במנעד האפשרויות, במנעד המונחים.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
רגע, רגע. חברים, אי-אפשר לשמוע ככה בדואט.
רני פלד
אנחנו לא צריכים עכשיו לפתוח את כל הדברים. אנחנו מסתכלים רק לנושא המלחמה, ובעניין הזה - - -
מירי פרנקל-שור
אנחנו מדברים על פתיחה במלחמה, על פעולה צבאית שבסבירות גבוהה מובילה למלחמה. אנחנו לא מדברים על - - -
רני פלד
נכון, אז עכשיו את מציעה שיהיו דיונים עכשיו בממשלה ובקבינט מי אחראי?
מירי פרנקל-שור
לא - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא היתה לה סבירות גדולה?
מירי פרנקל-שור
בוודאי. בוודאי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. לא היתה לה סבירות גבוהה להביא?
מירי פרנקל-שור
בוודאי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אין כזה דבר. אין. לא יכול להיות.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אי-אפשר לשמוע בצד הזה, כי אתם מדברים בבת אחת.
מירי פרנקל-שור
אם יו"ר ועדת חוץ וביטחון אומר ש"צוק איתן" בכלל – אבי, אם הבנתי אותך נכון – לא נכנס: לא לקטגוריה של מלחמה ולא לקטגוריה השנייה, אז אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מי אמר?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זה דיון אחר. מהי הגדרה?
מירי פרנקל-שור
נכון, נכון. אני חושבת שצריך לדון על הדברים.
רני פלד
אגב, "צוק איתן" – חבר הכנסת, את זה אנחנו עוד זוכרים, נכון? – נוהל בצורה מאד קפדנית על-ידי הקבינט, - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נכון.
רני פלד
- - והממשלה עודכנה תוך כדי דיונים מאד מקיפים גם בממשלה. אז ככה לפחות ציון לניהול שלה לפחות בדיון הזה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבל הוא הוגדר "מבצע" ולא "מלחמה".
מירי פרנקל-שור
- - -
רני פלד
בסדר, אבל זה עדיין - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא, אין לי טענה, - -
רני פלד
על ההגדרות האלה זה - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
- -בל זה אומר שהאבחנה הזאת מאד-מאד מטושטשת. פעם שלחו דרך - - -, ופעם – אזהרה.
היו"ר אברהם דיכטר
רגע, אבל בוא...
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני בטוח שלפני שפתחו במבצע הזה, היו כל כך הרבה דיונים למה זה יוביל ומה השלכות.
רני פלד
לא דיברתי על זה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. ולא בטוח שאתה יכול להגיד שזה לא מביא למלחמה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא, לא שלא יכול להגיד. אפשר לומר שהיתה מלחמה כי נפלו טילים כבדים בעורף. נו, אז איך תסביר את זה?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
רק תדמיין ש"כיפת ברזל", נניח, לא היתה עובדת טוב או משהו – בטוח היתה מלחמה, מה שנקרא פה. אני כבר לא יודע מה זו מלחמה. אבל זה היה אחרת לחלוטין.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
מבצע מלחמתי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מבצע מלחמתי...
בנימין זאב בגין (הליכוד)
ברשות היושב-ראש, אומר רק הערה כזו כללית: מירי הזכירה את הביטוי "ראשון בין שווים". מה זה "ראשון בין שווים"? הוא ראשון? שווים? הייתי בן 15 או 16, ולמדנו את הביטוי הזה "פרימוס אינטר פארס", וגם למדנו לטינית בזמנו בבית-הספר התיכון. באתי למורה שלי, שגם נתן לי ארוחות חינם והכל היה בסדר, ואני זוכר את ההסבר ואני חושב שהוא יפה ותשפטו אתם. ראשון בין שווים כך: הם רואים בו ראשון, הוא רואה בהם שווים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
יפה, אך לא רלוונטי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
היום, הכול הפוך.
עפר שלח (יש עתיד)
בני, זה היה בימים שלמדו לטינית בתיכון. מאז עברו הרבה מים.
היו"ר אברהם דיכטר
בני, המשואה תפוסה על-ידי אבשלום קור. אין...

אני באמת חושב שזה שווה ללבן את זה, מפני שאם אנחנו תופסים את זה בצורה הפוכה, אני אומר: אפילו בינינו, אז זאת אומרת שזו או בעיית ניסוח או שזו בעיית הבנה. הכוונה: שלי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא, לא. בעיית ניסוח – זה ודאי. אבל גם מבחינת - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אם זו בעיית ניסוח, צריך להבין את בעיית המהות. אם המהות היא – ואת זה חשוב שנלבן – שככלל ביציאה למלחמה או בפעולה וכו' המשמעות היא שברירת המחדל היא החלטת ממשלה, למעט אם השתכנע ראש הממשלה שמתקיימים התנאים האלה, אז אם זו המהות, עכשיו זו רק בעיית ניסוח כדי שבאמת תוסר המחלוקת בגלל בעיית ניסוח.
מירי פרנקל-שור
אנחנו לא חושבים שזו בעיית ניסוח. קודם כל, יש את השאלה של העיקרון. גם אם אנחנו מבינים את אותו הדבר, אנחנו חולקים על העיקרון. אני, מבחינה משפטית, - - -
רני פלד
לא. היא לא מוכנה שראש הממשלה יקבל את ההחלטה הזאת.
מירי פרנקל-שור
לא. אני לא מוכנה. רני, בוא ולא ניכנס לזה.
רני פלד
העיקרון.
מירי פרנקל-שור
אנחנו חושבים שמבחינה משטרית, כן. מבחינה משטרית, יש מקום לדון ויש מחלוקת האם ראש הממשלה יכול לפעול בניגוד להחלטת הממשלה. בהחלט. האם זו קביעה שאנחנו אומרים בחוק-יסוד, שלמרות שהממשלה להסמיך את הקבינט – ואני לא חושבת שהממשלה צריכה להסמיך את הקבינט, אבל once היא החליטה להסמיך את הקבינט, האם אנחנו יכולים להציב את ראש הממשלה במצב שהוא יגיד כך או כך. גם הקריטריונים פה - - -
היו"ר אברהם דיכטר
לא, לא, מירי, מירי.
רני פלד
- - -
היו"ר אברהם דיכטר
רגע, רגע, רני.
מירי פרנקל-שור
זו השאלה. - - -
היו"ר אברהם דיכטר
עם כל הכבוד לך ולמירי, בסוף את ההבנה צריך להביא - - -
מירי פרנקל-שור
אתה צריך לקבוע את העיקרון.
היו"ר אברהם דיכטר
בסוף, צריך להביא את חברי הכנסת להבנה האם אנחנו, כחברי כנסת, כוועדה בהקשר הזה, תומכים במהלך שהממשלה יוזמת או מתנגדים. לכן, הלכתי למהות.
מירי אומרת
אני ממליצה – סליחה שאני מתרגם אותךְ – - - -
מירי פרנקל-שור
לא. אל תתרגם אותי, אני רוצה לומר משהו. מה שאני רוצה לומר הוא שזו שאלה מאד עקרונית. לוח-הזמנים היה מאד-מאד קצר לדיון. אנחנו מבקשים ללמוד את הנושא ולהביא עמדה מסודרת.
היו"ר אברהם דיכטר
אוקיי.
מירי פרנקל-שור
בסדר. אני אומרת לך מלכתחילה.
היו"ר אברהם דיכטר
לא. זה בסדר גמור. אני רק אומר: הסוגיה שלנו לדיון היא האם אנחנו, כחברי כנסת, רואים כלגיטימי, מבחינה חוקית, מבחינה חוקתית, שממשלה תאציל – לא תשיל מעליה – מעליה את הסמכות לקבינט בסוגיה של יציאה למלחמה או לפעולה צבאית בעלת הסתברות גבוהה למלחמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נניח, שהחלטנו שכן. איפה ראש הממשלה נכנס לתמונה? זה מה שאני שואל.
דינה זילבר
הוא יכול - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מה שכתוב פה הוא שהקבינט לא יוכל לפעול, למרות שהממשלה..., אלא אם כן ראש הממשלה נותן לו. הרי בדרך כלל ראש הממשלה קובע את סדר-היום של הממשלה, ואני מניח שהוא גם קובע את סדר-היום של הקבינט.
קריאה
בוודאי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אז הוא, בהחלט, יכול, כמו שהוא עושה לפעמים: כשמישהו מגיש, נניח, משהו לממשלה, הוא לא מכניס את זה לסדר-היום חודש-חודשיים ונגמר הסיפור ושכחו מזה. בפועל, כאילו יש לו תמיד את הסמכות על-ידי קביעת סדר-היום. אם הממשלה מחליטה, נניח, להאציל סמכות לקבינט, וראש הממשלה, מסיבות שלו, חושב שהמצב הזה לא טוב – אל"ף, או שהוא רוצה שהממשלה כולה תקבל החלטה או שהוא חושב שיש לו הפעם קבינט לא טוב, ואני לא יודע מאיזה סיבות, והוא רוצה, למרות הכול, שזה יישאר בממשלה, אז יכול להיות שצריכים לתת לו את הסמכות.
דינה זילבר
מבחינה משפטית, זה מצוין.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לכן, אני אומר: צריכים - - -
דינה זילבר
אני אסביר. רגע, שנייה.
מירי פרנקל-שור
השאלה היא מה - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא, אבל - - -
מירי פרנקל-שור
אני מבינה שנשאר בממשלה. אנחנו - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אפשר רגע גם להתייחס?
היו"ר אברהם דיכטר
כן.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אפשר לפתור את זה בצורה מאד פשוטה: (1) הממשלה מחליטה. אם היא מחליטה להסמיך את הקבינט, היא החליטה להסמיך את הקבינט. עכשיו מירי אומרת: "אוקיי, הגיע מצב שראש הממשלה הגיע למסקנה שהוא רוצה שהממשלה תדון ולא הקבינט", נכון? אוקיי. את אומרת שעם זה יש בעיה.
קריאה
מה הבעיה בזה?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא. להפך.
היו"ר אברהם דיכטר
להפך.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
במצב הקיים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא. שנייה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה מה שמירי אומרת.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זה מה שמירי אומרת. אני אסביר עוד פעם. כנראה שאתם לא מבינים אחד את השני. אם הממשלה החליטה להסמיך את הקבינט, יש בעיה אם ראש הממשלה מחליט על דעת עצמו לבטל את החלטת הממשלה ולהחזיר את זה לממשלה.
רני פלד
זה כבר - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
שנייה רגע. שנייה.
קריאה
הוא לא משתמש. זו סמכותו.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
שנייה רגע. במצב כזה, שהוא מאד-מאד נדיר, ראש הממשלה מעביר את זה לדיון בממשלה והממשלה על-פי המלצתו או שתקבל את המלצתו להחזיר את זה לממשלה או שלא תקבל את המלצתו להחזיר את זה לממשלה. הבעיה שאתם - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אבל, מירי התכוונה למשהו אחר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא. היא התכוונה לזה.
היו"ר אברהם דיכטר
מירי התכוונה שהיא ממליצה לנו, לחברי הוועדה, לא לאפשר בחוק-יסוד האצלת סמכות לקבינט בסוגיה של יציאה למלחמה. אני צודק?
דינה זילבר
בסדר. זו באמת שאלה - - -
קריאה
לא, - - -
היו"ר אברהם דיכטר
תאמינו לי שאני יותר קרוב.
עפר שלח (יש עתיד)
אבי, היא מתכוונת לזה, אבל לא בחלק הזה של הדיון.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אבי, חס ושלום.
עפר שלח (יש עתיד)
היא מתכוונת לזה, אבל לא בחלק הזה של הדיון. בחלק הזה של הדיון – זה בדיוק מה שעמר אמר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
נכון.
היו"ר אברהם דיכטר
לא, לא.
מירי פרנקל-שור
אני חושבת שהדרך כלל מעורר הרבה מאד סוגיות, וצריך לחשוב. יש פה גם השפעת רוחב. זה לא רק לעניין יציאה למלחמה. אנחנו קובעים איזו שהיא אמירה בחוק-יסוד – זו לא חקיקה רגילה. מדובר כאן על חוק-יסוד – ואנחנו צריכים להבין גם מהי המשמעות כשאנחנו נותנים סמכות כזו - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל, מירי, מה שאני אמרתי - - -
רני פלד
אבל איזו סמכות אנחנו נותנים? ראש הממשלה הוא גם ראש הקבינט.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מירי, מה שאני אמרתי: אם ראש הממשלה מחליט להחזיר את זה לממשלה, - -
מירי פרנקל-שור
בסדר. אני צריכה לחשוב על זה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
- -הוא לא מחליט. הוא פונה לממשלה ואומר: "לדעתי...".
מירי פרנקל-שור
יכול להיות, עמר. צריך לבחון את - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אתן לכם דוגמה. למיטב ידיעתי, ההחלטה על מבצע אנטבה – ראש הממשלה התעקש שכל שרי הממשלה יהיו ושכל אחד יביע את דעתו.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אם הוא רוצה. מה שהוא רוצה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
ואז, כל אחד הביע את דעתו. כמובן - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אגב, אני לא בטוח שזה מול זה. לא בטוח שמבצע אנטבה נכלל בקטגוריה הזאת.
קריאה
נכון, זה לא היה - - -
היו"ר אברהם דיכטר
הוא לא נכלל בקטגוריה. הוא מבצע הירואי, אבל הוא לא בקטגוריה הזאת.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבי, אני יודע, ואני רק נותן דוגמה למצב שראש ממשלה רוצה שכל הממשלה, למרות שהוא לא - - -
היו"ר אברהם דיכטר
כן, אבל הזהרתי: אתה רוצה להרוס הסבר - - -
רני פלד
חבר הכנסת בר-לב, זה כל העניין. הוא לא חייב, אבל הוא רוצה. אז הוא יכול גם. זה עניין של ניסוח גרידא בחוק הזה. לדעתי, - - - על ראש ממשלה, זה לא העניין העקרוני פה בכלל.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
צריך להתחיל - - - ולגמור - - -
היו"ר אברהם דיכטר
מה שאני מבקש לדיון הבא את הניסוח, אם בעיית המהות נפתרה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא נפתרה.
היו"ר אברהם דיכטר
היא נפתרה, אלא אם מירי תבוא ותסביר לנו בדיון הבא למה לא נכון להאציל ביציאה למלחמה מממשלה לקבינט. זו סוגיה אחרת.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. זה כן נפתר, נניח.
היו"ר אברהם דיכטר
אבל, הניסוח פה כדי שיהיה חד וברור – זה מחייב להגיע להסכמה.

עכשיו אנחנו הולכים הלאה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לדעתי, הבעיה בניסוח, וצריך להתגבר עליה, היא הגדרת טובה של ברירת המחדל.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה – אני מסכים אתך.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זה צריך להיות מאד ברור.

עמר, תיקון קל – אתה אומר" אם הוא מחליט להעביר בממשלה, לדון בממשלה". אני מדקדק כאן. על-פי הניסוח, הוא לא מחליט לדון בממשלה. הוא צריך להחליט לדון בקבינט.
דינה זילבר
בדיוק. זו האבחנה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא זה מה שכתוב פה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אני אומר: צריך את זאת לחדד כך שזה יובן, כי כך אני מבין את הכוונה.
היו"ר אברהם דיכטר
אוקיי. זו בעיית ניסוח.

דינה, בבקשה.
דינה זילבר
רק כדי לסכם את הנקודה הזאת, אני אומרת: יש פה אבחנה בין שאלות. יש את השאלה המשטרית העקרונית, שהיא שאלה כבדה שמירי הציפה אותה, שהיא השאלה האם בכלל, מה שאדוני היושב-ראש אמר, נכון להסמיך את הקבינט לדבר כל כך כבד משקל. הבקשה של הממשלה מאד ברורה בהקשר הזה; אנחנו סבורים שזה נכון ושזה הכרחי מכל הטעמים שכתבנו.

שאלה שנייה מ-level שני – בהנחה שחצינו את הרוביקון של השאלה הראשונה, ואם וככל שתתקבל העמדה שכן נכון להסמיך את הקבינט, יש את העניין, שאנחנו כנראה לא התנסחנו בצורה שמובנת ושאנחנו צריכים לחדד את הניסוח, והוא: במצב שבו ממשלה מחליטה בתחילת קדנציה להסמיך ככלל, לתת את האופציה הזאת לקבינט לדון באותם מקרים, באותם אירועים ספציפיים שיעלו במהלך הקדנציה, איך מפעילים את האפשרות הזאת בסיטואציה נסיבתית מסוימת שבה זה אמור להיות מופעל בהתאם לשיקולים מגודרים כשדרך המלך היא הממשלה כי זה כבד משקל אבל יש נסיבות שבהן אי-אפשר ולא נכון - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אי-אפשר.
דינה זילבר
- - ונכון יותר להעביר את זה לקבינט. את זה אנחנו רוצים לנסח.
קריאה
בסדר גמור.
דינה זילבר
דבר שלישי – מבחינת הממשלה, זה כן דבר דחוף, כלומר אנחנו שמחים על הדיון שכינסתם במהירות. שוב, היינו שמחים. אנחנו, בהחלט, בעד שהנושא ילובן, וזה תיקון משטרי וחשוב מאד-מאד שהוא יהיה מנוסח בצורה ברורה וטובה וכו', אבל, אנחנו, מבחינתנו, נשמח אם הוועדה כן תפנה לזה זמן ותאפשר לנו קיום של תיקון וביצוע הדבר הזה במהירות, כי - - -
עפר שלח
את רוצה לספר לנו משהו, דינה?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה שאמרנו בהתחלה - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אנחנו עוברים לסעיף - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אני מציע לא להמשיך לשאול שאלות בעניין זה.
קריאה
- - - שעה. עכשיו נזכרים?
היו"ר אברהם דיכטר
אנחנו עכשיו בסעיף (ג). חבר'ה, רגע.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא, לא. אנחנו לא שואלים על דחיפות. אנחנו משתדלים לעשות דברים בזמן.
היו"ר אברהם דיכטר
אנחנו עכשיו עוברים לסעיף (ג). אתם רוצים להתייחס לסעיף (ג), כי עד עכשיו עסקתם בסעיף (א)? סעיף (ב) מובן מאליו, ואני לא רוצה להעמיק בו.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אבי, איפה אתה מדבר? מה זה (א) ו-(ב)?
מירי פרנקל-שור
מי מחליט על - - -? בקבינט? בקבינט – אז צריך לדעת מה הן המשמעויות - - -
היו"ר אברהם דיכטר
זה בדף שמדבר על: "הודעה על החלטת הממשלה לפתוח במלחמה או לנקוט בפעולה לפי סעיף...". זה סעיף (ג) בתיקון.
ענת אסיף
התיקון הזה עושה התאמות למשטר הדיווחים המתבקש מהפעולות האלה. הוא פשוט מתאים אותו למצב החדש שבו אין רק ממשלה שמחליטה ומדווחת לכנסת, לוועדת החוץ והביטחון, אלא יהיו ויכולות להיות גם סיטואציות שבהן ההחלטה המשמעותית תתקבל על-ידי הקבינט. ואז, הסעיף הזה עושה את ההתאמות של העדכונים אחורה לממשלה, בהנחה שבאמת ההעברה לקבינט היתה בגלל, למשל, טעמי סודיות. ואז, ההצעה כאן היא שהעדכון הפרלמנטרי ייעשה לוועדת משנה.
מירי פרנקל-שור
זו הרעת המצב הקיים. היום, נדמה לי, הדיווחים הגיעו לוועדת החוץ והביטחון, לא?
קריאה
לאיזו ועדת משנה?
עפר שלח (יש עתיד)
למיטב ידיעתי, ההחלטה לאיזה פורום של ועדת חוץ וביטחון ידווחו –
מירי פרנקל-שור
זה עניין של - - -
עפר שלח (יש עתיד)
- - עניין של יושב-ראש הוועדה.
מירי פרנקל-שור
נכון.
עפר שלח (יש עתיד)
למה שיהיה מוגדר בחוק? אולי יושב-ראש הוועדה - - -
היו"ר אברהם דיכטר
לדעתי, יש שתי נקודות בעייתיות: אחת היא, מירי, מה שנאמר כאן כרגע על-ידי עפר. השנייה היא מה זה "בהקדם אפשרי"? זה מונח עמום.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
קשה מאד להגדיר את זה. זה תלוי בסודיות של הדברים. מה?
היו"ר אברהם דיכטר
הכול נכון, אבל כל הגופים, ללא יוצא מן הכלל, בין אם זה הממשלה ובין אם זה ועדת החוץ הביטחון – הכל זה במונחים של "בהקדם האפשרי". אני לא הצלחתי להבין מהמונח "בהקדם האפשרי" האם הוא מתייחס לטרום הפעולה, לאחר הפעולה או למהלך הפעולה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בהודעה כתוב על החלטה.
רני פלד
החלטה.
מירי פרנקל-שור
החלטה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זה מיד אחרי ההחלטה. בסמוך להחלטה.
מירי פרנקל-שור
בסמוך אחרי שהיא קיבלה החלטה. זה ברור.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
מהירות אפשרית זה כמו - - - נאותה. יודעים בערך - - -
מירי פרנקל-שור
זה לא במסגרת החוק. זה במסגרת סמכות הפיקוח של הוועדה והדיווחים של הוועדה, וזה לא במסגרת החוק.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נניח שמחליטים לצאת במבצע צבאי, אם לפני שאתה עושה את המבצע אתה צריך לבוא ולדווח לוועדת חוץ וביטחון – יכול להיות שכבר לא תעשה בסוף את המבצע.
היו"ר אברהם דיכטר
לא, זו לא פעולה צבאית. זו פעולה צבאית משמעותית שבהסתברות קרובה לוודאות תוביל למלחמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
עוד יותר. אם אתה צריך לדווח - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
חברים, אנחנו מערבבים. יש רשות מבצעת, והיא מודיעה בדיעבד על החלטתה. היא לא מערבת את הכנסת בהחלטה. אחרת, אנחנו לא - - -
רני פלד
היא לא מערבת בהחלטה שלה פה. היא אומרת על ההודעה. הם מנסים להסביר את ההודעה, אבל פה יש את העניין של - - -
מירי פרנקל-שור
לא, זו לא בעיה. יש לנו דוגמה בצו 8 של: בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בסדר. הכנסת מבקרת בדיעבד ולא מלכתחילה.
קריאה
היא מבקשת אישור מהוועדה.
היו"ר אברהם דיכטר
חבר'ה, אני אומר לעצמנו. אני מציע לעצמנו, חברי הכנסת, והייעוץ המשפטי שלנו בוודאי, וחשוב שאתם תשמעו: אני לא יכול לחיות בשלום עם נוסח שיש לו עמימות בסדר-גודל כזה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אתה יודע להגדיר משהו יותר מזה? למחרת?
מירי פרנקל-שור
"בהקדם האפשרי" ו"לא יאוחר".
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נניח שהקבינט החליט לעשות איזה שהוא מבצע משמעותי וכו'. עכשיו אתה רוצה שהוא יבוא ויודיע לוועדת חוץ וביטחון נניח תוך 12 שעות, אם המבצע אמור להתחיל בעוד יומיים. זאת אומרת, הוא יודיע לפני כן לוועדת חוץ וביטחון על זה שאמור להיות מבצע? לא יהיה מבצע בסוף.
היו"ר אברהם דיכטר
לא.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אם אתה מודיע לוועדת משנה חסויה, זה משהו.
היו"ר אברהם דיכטר
לא, לוועדת חוץ וביטחון - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אבל לוועדת חוץ וביטחון סתם – אני לא יודע אם היא חסויה.
היו"ר אברהם דיכטר
בכל האזכורים שמופיעה ועדת חוץ וביטחון אתה, כיושב-ראש הוועדה, או אני, כיושב-ראש הוועדה, מחליט האם זה יהיה במליאה, האם זה יהיה בוועדת משנה או בוועדת משנה כזו או בוועדת משנה אחרת. אבל, מהנוסח שמופיע כאן אין שום ערובה אין שום ערובה שהעדכון בהקדם האפשרי לא יהיה אחרי שהפעולה יצאה לדרכה. זאת אומרת, אין פה שום אמירה שמבהירה את זה.
קריאה
- - -
היו"ר אברהם דיכטר
זה – לפחות כך אפשר להבין את זה.
ענת אסיף
זה הנוסח של החוק הקיים.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אבי, ועדת החוץ והביטחון יכולה להחליט שלא יהיה מבצע? יש לה סמכות כזו?
קריאה
כן, כן, זה לא - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני שואל. יש לה? אם אין לה סמכות, למה אתה צריך להודיע לי לפני כן?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
רק בדיעבד.
ענת אסיף
חוק-היסוד בנוסחו הנוכחי נוקט במילים האלה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לכן, אני אומר: אם אין לה סמכות לעכב, למה אתה צריך להודיע לה לפני כן?
ענת אסיף
אנחנו לא נוגעים בה. זו תיבה שקיימת כבר היום בחוק-היסוד. אני לא מתווכחת עם זה שהיא עמומה, - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
היא עמומה, כי תלוי...
ענת אסיף
- - ובהקשרים האלה יכול להיות שאין ברירה אלא שהיא תהיה עמומה, - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נכון.
ענת אסיף
- - בגלל שכל מקרה, ונדמה לי שאמרת את זה, יושב-ראש ועדת החוקה, לנסיבותיו.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בוודאי.
ענת אסיף
בוודאי שכשיש טעמים שנוגעים לחשאיות ולכל מיני מגבלות על מידע, חייב להיות שיקול דעת לגורם המנהלי לדעת מתי הוא באמת, בהקדם האפשרי, מוציא את ההודעה הזאת מעבר לפורום שהחליט. עוד פעם, אנחנו לא משנים כאן מהמצב הקיים.
מירי פרנקל-שור
ענת, בכלל לא רלוונטי - - - ועדת חוץ וביטחון. זה מהותה של ועדת חוץ וביטחון.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אם אתה מחליט עוד 12 שעות לפתוח במבצע או בעוד שבוע, בטח שיש הבדל מתי אתה מודיע. אם יש לך החלטה בעוד שבוע, נניח, לפתוח במבצע משמעותי וצריכים לעשות את כל ההכנות, אז "בהקדם האפשרי" כנראה יהיה שבוע ויום או שבוע ושעה נניח. אם אתה מחליט שזה תוך 12 שעות, אז זה יהיה... הכל תלוי במבצע עצמו.
היו"ר אברהם דיכטר
אני חושב שוועדת חוץ וביטחון, במסגרת אחריותה לפקח על המערכת הביטחונית או על הממשלה - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
יש לה סמכות להחליט על החלטת ממשלה - - -?
היו"ר אברהם דיכטר
רגע. אני חושב שאם אין שום כוונה ביציאה למלחמה לעדכן אותה לפני היציאה למלחמה אלא רק אחרי שיצאנו למלחמה או שיצאנו לפעולה צבאית שבהסתברות קרובה לוודאות תוביל למלחמה – אז זה נראה לי שמשהו בוועדת חוץ וביטחון, בפיקוח, לא סביר, מפני שאם אין לך שום משמעות ואתה רק צריך לומר את ה"קדיש" על התוצאות זה נראה לי לא סביר. זה נראה לא סביר.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
תגיד לי את הסמכות. יש לך סמכות לעכב מבצע? נניח שמספרים לך ומדווחים יום לפני.
עפר שלח (יש עתיד)
ועדת חוץ וביטחון – לא מביאים את זה להחלטתה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. אני שואל אותו האם יש בסוף - - -
קריאה
אבל מה היא - - -
קריאה
אין לו סמכות ולא צריכה להיות לו סמכות.
עפר שלח (יש עתיד)
השאלה היא מתי הוא יודע.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מהי המשמעות של פיקוח? נניח שמודיעים לו - - -
עפר שלח (יש עתיד)
זה כמעט היום-יום של הוועדה הזאת, שמביאים בפניה דברים, שחלקם דברים עתידיים, והיא מביעה את דעתה וכו', והיא עדיין לא לוקחת לעצמה סמכות - - -
היו"ר אברהם דיכטר
חבר'ה. ניסן, תרשה לי להדגים את זה דרך הבדיחה המוכרת, אבל בנסיבות מסוימות היא עלולה להיות לא-בדיחה. כשבא דב יוסף, שר הצנע, לבן-גוריון ואמר לו "תשמע, אין לחם להאכיל את האנשים", אמר לו בן-גוריון: "אתה שר לא בשביל להגיד לי מה הבעיות. אתה צריך להגיד לי מה הפתרונות". הוא אמר לו: "בדיוק בשביל זה אני באתי". הוא אמר לו: "כן, מה הפתרון?", והוא אומר: "אני ממליץ להכריז מלחמה על ארצות-הברית". בן-גוריון אמר: "כן?", והוא השיב: "ארצות-הברית תנצח – יביאו את תכנית מרשל ויפתרו לנו את הבעיות". ואז, אמר לו בן-גוריון: "ואם ננצח?". אני חושב שבאיזה שהוא מקום, כשאתה לוקח את הסיפור והלך רגע למישור האמתי זה הרי לא סביר שממשלת ישראל ואו הקבינט יחליטו לצאת למלחמה או לפעולה שבהסתברות קרובה לוודאות תוביל למלחמה, ותיקח אתה את המדינה שאתה בוחר מבין מדינות האבסורד, ויש כמה כאלה שרלוונטיות לנו, ועכשיו אתה שואל את עצמך: "מה? לנו, כוועדת חוץ וביטחון, אין שום יכולת לשאול שאלה לפני אלא רק אחרי שה'ברוך' קרה?".
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני לא יודע. אני שואל מה הסמכות.
היו"ר אברהם דיכטר
אני חושב - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
על הממשלה אנחנו אומרים את זה. קל וחומר ועדת חוץ וביטחון.
ענת ברקו (הליכוד)
ואם אתה מוסיף על זה את צווי 8 וקריאות למילואים והאישורים שצריכים לעבור פה, - -
מירי פרנקל-שור
ומצב מיוחד בעורף, זה ברור - - -
ענת ברקו (הליכוד)
- - אז כל הדברים האלה צריכים לעבור דרך פה.
מירי פרנקל-שור
נכון. לכן, - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אין מה לעשות. אלה הדברים שהם obvious.
מירי פרנקל-שור
בואו ורגע נעשה סדר. רק שנייה.
ענת ברקו (הליכוד)
- - -המהלך הצבאי.
רני פלד
זה היה דבר אחד, ועכשיו פותחים דבר שני. שלא נתבלבל.
מירי פרנקל-שור
לא, לא. רק שנייה. ענת, בוא ונעשה סדר.
ענת ברקו (הליכוד)
נו?
מירי פרנקל-שור
הרי יש לנו פה שלושה מצבים: יש מצב של פתיחה במלחמה, יש פעולה צבאית משמעותית ויש פעולות צבאיות אחרות. מלחמה ופעולה צבאית משמעותית – השאלה היא האם אתה רוצה על החלטות עקרוניות או על ההחלטות דה-פקטו. אם אתה רוצה על החלטות דה-פקטו, אפשר לתחום את זה בזמן. בין כה, הוועדה תדע, מכיון שגם אנחנו נדע על מצב מיוחד בעורף וגם תובא בקשה למילואים. זו סוגיה אחת.

היות ויש לנו שני מצבים מאד נקודתיים והשאר הוא בעצם כל המנעד הרחב הזה, אז השאלה היא האם אתה רוצה לשנות את מה שכתוב בחוק-היסוד, ומה שכתוב היום הוא שהודעה על פעולות צבאיות אחרות, כאמור, תימסר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בהקדם האפשרי, ואתה גם רוצה פה לתחום את זה בזמן. זו הנקודה שצריך לקבל בה החלטה.
רני פלד
לא בזמן – בעיתוי.
מירי פרנקל-שור
לא. - - -
רני פלד
מהביצוע.
קריאות
- - -
מירי פרנקל-שור
זה לא - - -
היו"ר אברהם דיכטר
כמו שאמרתי, יש שלוש קבוצות.
מירי פרנקל-שור
נכון.
היו"ר אברהם דיכטר
על שתיים לא נראה לי בכלל סביר שוועדת חוץ וביטחון תעודכן אחרי: לא ביציאה למלחמה ולא ביציאה לפעולה מבצעית בעלת הסתברות קרובה לוודאות תוביל למלחמה. זה לא נראה לי סביר שזה יהיה הפיקוח של ועדת חוץ וביטחון.

לגבי פעולות צבאיות אחרות, זו פעולה שאנחנו גם מכירים את העדכון אחרי, ושם לא הייתי הולך לשינוי.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבל, אבי, אתה הסכמת. אתה מסכים להצעה שמחצית הממשלה לא תעודכן לפני. זה מה שאומרים. אתה אומר: לא, מחצית הממשלה – לא, אבל ועדה מסוימת של הכנסת – היא מוכרחה לדעת לפני. זה לא מסתדר.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בששת הימים – נניח שהחליטו ברגע מסוים להפציץ את כולם, שיבואו לפני כן לוועדת חוץ וביטחון לעדכן אותה בזה?
היו"ר אברהם דיכטר
אני חושב שזו יציאה למלחמה - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מה? כדי לשאול שאלות, יצטרכו לתת לך תשובות ויצטרכו לפתוח בפני ועדת חוץ וביטחון - -
קריאה
לא.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
- -את כל ההסברים, את כל האפשרויות ואת כל הדברים? אחרת, מהי המשמעויות של זה שאומרים לך. זה סתם רק להגיד לך?
היו"ר אברהם דיכטר
אם כך, מהי המשמעות של הכנסת?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
פיקוח.
היו"ר אברהם דיכטר
איזה פיקוח?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
המשמעות שלה בעניין - - -
היו"ר אברהם דיכטר
איזה פיקוח? יצאת למלחמה ברומאים, והצבא, לא עלינו, קרה מה שקרה, ועכשיו הכנסת באה להיות מעודכנת, ובדרך עם המנורה אנחנו עושים - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. השאלה היא הפיקוח הוא על עצם קיום המבצע. האם זה הפיקוח של הכנסת?
קריאה
לא.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כלומר, לפני כל מבצע - - -
היו"ר אברהם דיכטר
חבר'ה, זה לא מבצע. אני אומר לכם שזה לא סביר שבמשטר של איזונים ובלמים אין שום איזון להחלטה ליציאה למלחמה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא, לא. אתה לא מאזן. אתה מחליט לנהל, על-פי הצעתך.
קריאה
לא.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אתה לא מנהל – אתה שותף לניהול. זו ההצעה.
היו"ר אברהם דיכטר
אבל אתה לא שותף בניהול.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אתה רוצה לקבל - - -. אני מציע: מימין.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אתה אומר: לא נדון בוועדת חוץ וביטחון על כל ההשלכות וכל האינפורמציה שהיו - - -
מירי פרנקל-שור
לא.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה לא נכון? זו לא הפרקטיקה? נניח, בקבינט דנו לפני ששת הימים – וסתם אני אומר – שבוע וחצי, יום ולילה, ירדו לכל הפרטים והכל וקיבלו החלטה "אנחנו, ביום ראשון בבוקר בשעה 09:00 מפציצים, נניח, את כל שדות-התעופה".
קריאה
רק שלא ידליפו את מה שאתה אומר.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
עכשיו אתה אומר: יבואו לפני כן, אחרי שהם קיבלו, לוועדת חוץ וביטחון, ויכנסו את ועדת חוץ וביטחון ויציגו. אם יגידו להם רק "החלטנו כך", אין לזה משמעות ואתה עושה צחוק וזה רק נזק. מהי המשמעות? אלא מה? יצטרכו לפרוס את הכול. אתה תשאל שאלות, ועוד איך תשאל שאלות, - -
קריאה
נכון.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
- -כמו כל חבר קבינט.
היו"ר אברהם דיכטר
אבל, ניסן, אנחנו קצת נופלים שבי במציאות שבה רוב שרי הממשלה, ולכן רוב שרי הקבינט, הם חברי כנסת. אתה אומר שיש את האיזון שהם גם וגם. אבל הרי פרט לראש הממשלה, שמחויב להיות חבר כנסת, כל האחרים לא מחויבים להיות.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נכון.
היו"ר אברהם דיכטר
יש לך קבינט שכולו "נורווגים", כלומר לא חברי כנסת, והממשלה מחליטה לצאת למלחמה – פרט לראש הממשלה, שהוא גם חבר הכנסת היחיד, אין שום גורם מאזן. בכל אופן, אתה נבחר ציבור, ויש לך קבינט שבו אף אחד לא נבחר ציבור פרט לראש הממשלה. אתה, ככנסת, מייצג את העם. אתה המייצג האמתי של העם. ה"נורווגים" החליטו לצאת למלחמה - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבי, - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבי, התרופה היא לא לאמץ חוק נורווגי. זו התרופה. אחרת, זה יכול להוביל - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא. הבעיה היא אחרת. יש לנו ממשלה נורווגית עם חוק צרפתי ונוהג בריטי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בשביל להיות שר, אתה לא צריך להיכנס דרך החוק הנורווגי. המפלגה שממליצה - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אבל, ריבונו של עולם, אתה לא יכול להגיע למצב - - -
עפר שלח (יש עתיד)
אני מדבר. הרי לי אתה מקשיב.
היו"ר אברהם דיכטר
כן.
עפר שלח (יש עתיד)
אני רוצה לחזק את הדברים של אבי באיזה שהוא מישור עקרוני. קודם כל, בפרקטיקה הקיימת זה הרי המצב. ועדת חוץ והביטחון, על מהלכים ביטחוניים מעודכנת וזה נדון הרבה יותר מאשר הממשלה, גם בפרקטיקה היום, ואם אנחנו מדברים על מי מביא ידע לשולחן – בוועדת חוץ וביטחון... אגב, כשאומרים "ועדת חוץ וביטחון", אתה רואה לנגד עיניך את מליאת הוועדה. לצורך העניין, ועדת החוץ והביטחון – מירי, תקני אותי – זה יכול להיות גם יו"ר הוועדה. זו החלטה של יו"ר הוועדה.
מירי פרנקל-שור
לעמדתי, לא.
עפר שלח (יש עתיד)
זה גם יכול להיות בן-אדם אחד.
היו"ר אברהם דיכטר
אין דבר כזה בפיקוח, למעט שלושה אנשים בוועדת המשנה המוכרת.
עפר שלח (יש עתיד)
לכן, אני לוקח את זה לזה: תראו, החלטה על יציאה למלחמה, ועכשיו לא ניכנס לכל הדיון שהיינו בו קודם, היא החלטה לאומית. למה אנחנו אומרים שהממשלה תעשה אותו? למה אנחנו אומרים אפילו שהקבינט יעשה אותו? אתה צריך לזה ייצוג פוליטי של מנעד נרחב ככל האפשר של הציבור, כמו שהוא מיוצג בתוך המערכת הפוליטית, אלא שהממשלה מייצגת רק חלק אחד שלו. בפורום כזה, אם זה כמו שאבי אומר, יש לפחות נציג אחד של האופוזיציה. אז לפחות נציג אחד של האופוזיציה יידע. הדבר הזה לא נותן לוועדת חוץ וביטחון סמכות לבטל את זה. הרי כולנו חיים את המציאות שבה אנחנו יודעים דברים ואין לנו את הסמכות לפעול עליהם לא רק בחירום אלא גם בשגרה של ניהול חיי החוץ והביטחון של מדינת ישראל. במשמעות של המערכת הפוליטית כמו שהיא, הדבר הזה שזה יבוא לוועדת חוץ וביטחון יהיה לפחות איש אחד שהוא לא חבר בממשלה שישמע את זה ושיש לו את הידע – אני תומך בעמדה של אבי שזה חיוני מאד.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זאת אומרת, הוא יוכל גם לשאול. הרי יצטרכו גם להסביר לו, כדי שהוא יוכל לשאול. דיונים, שנניח היו שבוע שלם בקבינט, יצטרכו להיות עכשיו בוועדת חוץ וביטחון.
עפר שלח (יש עתיד)
ניסן, זה קורה כל שני וחמישי בוועדה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. אני שואל. ערב פתיחת מלחמה – אני לא מדבר - - -
עפר שלח (יש עתיד)
יש לי חדשות בשבילך: דיונים שלא היו בקבינט מובאים לוועדת החוץ והביטחון. המנעד, שאנחנו עוסקים בו, הוא הרבה יותר רחב מאשר של הקבינט.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. אני אומר: אחרי שיש החלטה על פתיחת מבצע. אני לא מדבר על הצטיידות. פתיחת מבצע מסובך וכו', שישבו עליו שבעה ימים, נניח, בקבינט עם כל האפשרויות, הסיכונים וכל הדברים – קיבלו בסוף החלטה, נניח, לצאת. עכשיו, הם לא ייצאו עד שהם יבואו לוועדת חוץ וביטחון או לצוות ויגידו את ההחלטה. הצוות הזה, ממה נפשך? אם אין לו יכולות לשאול וכלום, אז זה סתם ובשביל מה אתה צריך להגיד להם? אלא מה? אתה מתכוון שאתה רוצה לשמוע את שיקול דעתם. כדי שהם יגידו את דעתם, אתה לא תגיד את דעתך, לפני ששמעת את כל הנתונים והכל. כל מה שהיה בקבינט עכשיו יחזור בוועדת חוץ וביטחון, לפני המבצע. זה נראה לי...
עפר שלח (יש עתיד)
אתה עושה מזה סיפור הרבה יותר גדול ממה שזה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
למה? אם אתה מדבר על מבצע - - -
עפר שלח (יש עתיד)
הדיון בקבינט על הדברים האלה הוא שעות, והדיון בוועדת חוץ והביטחון יכול להיות שעות. שום דבר לא קרה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
שעות זה - - -
עפר שלח (יש עתיד)
אתה מכניס את זה לאיזה שהוא מישור פרקטי שבו יש סתירה פנימית. במישור העקרוני של הצורך של שותפות וחתימה על הדבר הזה, לפחות בידיעה, של מנעד רחב ככל שאפשר של מי שמייצג את הציבור, אני חושב שצריך - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זה בהנחה שיש הסכמה. אתה אומר: הסכמה. אבל אם אין הסכמה?
עפר שלח (יש עתיד)
בני, אגב, כמו שאתה יודע, גם בקבינט וגם בממשלה יכולה להיות אי-הסכמה. בסוף יש החלטה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בסדר, אבל המסקנה מדבריכם – כך אני רואה את זה – היא ארגונית, שבוודעת החוץ והביטחון צריך להקים ועדת משנה לניהול מלחמה - -
קריאה
לא.
מירי פרנקל-שור
לא, לא.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
- - שבה יהיה נציג אופוזיציה וכן הלאה.
מירי פרנקל-שור
בני, אתן לך דוגמה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זה לא נראה לי סביר.
מירי פרנקל-שור
אתן לך דוגמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כבר יותר פשוט שייקחו את יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון ומישהו שהוא ישתתף בדיוני הקבינט מאשר הפוך. אחרת, כאילו - - -
קריאה
לא. אז אתה מערבב רשויות.
ענת ברקו (הליכוד)
ואז יש פיזור אחריות לחלוטין.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
דרך-אגב, אני - - -
ענת ברקו (הליכוד)
ואז זה לא נכון לחלוטין. זה לא הגיוני בכלל.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא. השאלה היא האם הממשלה - - -
רני פלד
בכל מקרה, היושב-ראש, אנחנו מוסיפים - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אתן דוגמה בדידי הווה עובדא באמת. הייתי חבר בוועדת החוץ והביטחון ויושב-ראש ועדת המשנה לתפיסת הביטחון. בחדר הקבינט ראש הממשלה שמיר קיים דיון מבצעי בזמן מלחמת המפרץ. האם להשתתף או לא להשתתף? הוא הזמין אותי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מאה אחוז.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
למה? אני לא יודע, אבל הוא התנדב להזמין אותי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
יפה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
הוא חשב שמוטב שאני אהיה שם.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מאה אחוז.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
יכול להיות שהוא טעה. אבל זה עניין אחר לגמרי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה משהו אחר.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זה עניין אחר. אבל, סטטוטורית, להשתתפות - - -
היו"ר אברהם דיכטר
בני, זה לא עניין של פיקוח.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה, נניח, כמו שדרעי התייעץ עם הרב עובדיה יוסף. זה משהו אחר. זו התייעצות. זה סיפור אחר.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
התייעצות זה - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני מדבר: מבחינה סטטוטורית, זה הכוונה להקים עוד גוף שיצטרך לנהל כאילו, אם לתת לו משמעות, את כל הדיונים שיהיו בקבינט.
קריאה
בדיוק.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אחרת, איך - - -?
היו"ר אברהם דיכטר
איזה עוד גוף?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בוועדת חוץ וביטחון.
היו"ר אברהם דיכטר
אבל, ועדת חוץ וביטחון משופעת בגופים, ועדות משנה, עד כדי ועדת משנה של שלושה חברי כנסת לסוגיות מיוחדות. זה לא סביר שבפיקוח של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת – ואם תרצה, בפיקוח של העם – אין לו שום say. הוא יקום בוקר אחד - - -
קריאה
הוא אומר: בהקדם האפשרי. למה - - -?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
יותר מזה – יביאו את זה לפני השלושה של ועדת חוץ וביטחון, והשלושה של ועדת חוץ וביטחון החליטו שמבחינתם זה לא נראה. מה קורה אז?
מירי פרנקל-שור
לא, הסמכות היא לא של - - -
קריאה
לא נראה.
מירי פרנקל-שור
אבל, היא צריכה להתריע. אם - - -
קריאה
אז, בשביל מה להגיד, בשביל מה בכלל לעדכן?
רני פלד
אבל, היושב-ראש, - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
בשביל מה להגיד להם, אם אין להם יכולת - - -?
היו"ר אברהם דיכטר
מה זה "בשביל מה להגיד להם"?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אתה צריך לפרוס בפניהם את הכל, כדי שיוכלו לתת תשובה.
היו"ר אברהם דיכטר
אבל זו לא ועדה שנולדה לדיון הזה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה לחזור על הכול.

דבר שני – נניח שהם, השלושה, יחליטו שלא.
מירי פרנקל-שור
הם לא יכולים להחליט שלא.
עפר שלח (יש עתיד)
ניסן, הם לא יחליטו.
מירי פרנקל-שור
הסוגיה של הכנסת היא סוגיה של פיקוח, זאת אומרת תהליך קבלת ההחלטות או צפי של ההסתברויות והאם העורף מוכן לאיזו שהיא יציאה למלחמה או לא – כל מיני סוגיות שהוועדה צריכה להפנות את תשומת לבה של הממשלה. אבל הוועדה לא מאשרת.
היו"ר אברהם דיכטר
אני גם לא מתרשם – ויתקנו אותי אנשי משרדי הממשלה – שכשכותבים כאן "בהקדם האפשרי", הכוונה היא למשהו שהוא אחרי.
מירי פרנקל-שור
בוודאי. זו הכוונה.
רני פלד
לא. קודם כל, לקחו את אותו נוסח שקיים היום. אתה פתחת פה איזה שהוא סימן-שאלה. שווה מאד לבדוק לעומק למה התכוון המחוקק לגבי ועדת חוץ וביטחון. אבל, אני בהחלט חושב - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אני משוכנע שבהקדם האפשרי זה לא אחרי שהגענו לתעלה או שהם הגיעו לירקון.
רני פלד
אבל לא יכול להיות, לדעתי, - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבי, אם זה כך, תנוח דעתך. כתוב "בהקדם האפשרי", ולא כתוב שזה אחרי. יכול להיות שזה לפני.
רני פלד
בדיוק. זה כנראה כתוב במעומעם כדי להשאיר אולי...
היו"ר אברהם דיכטר
אבל אם אנחנו עושים - - -
רני פלד
אבל אם תשאל מהי ברירת המחדל, היא בטח לא לחייב לבוא לפני, כי אז זה פוגע, לפי דעתי, בעיקרון הבסיסי של הרשות המבצעת - - -
היו"ר אברהם דיכטר
הנה, יצא המרצע מן השק.
רני פלד
לא יודע מי זה מרצע.
היו"ר אברהם דיכטר
מה זאת אומרת?
רני פלד
יושבים פה אנשים. הרי מה קורה היום? עוד לא הכנסנו את התהליך לחקיקה, והיום בערב אנחנו הולכים, חס וחלילה, לקבל איזה... אז אתה מצפה שיבואו ויעדכנו את ועדת חוץ וביטחון.
היו"ר אברהם דיכטר
ביציאה במלחמה?
רני פלד
כן. לא יודע - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אה, זה לא עניינה של הכנסת? יא-סאלם.
רני פלד
לא אמרתי שזה עניינה או לא.
היו"ר אברהם דיכטר
מה אתה אומר?
רני פלד
אבל כדאי - - -
היו"ר אברהם דיכטר
חבר'ה, או שאנחנו לא מחברים את מה שאמרתי קודם לכן. אתה יכול להיות עם קבינט שיש בו חבר כנסת אחד בלבד, - -
רני פלד
בסדר, אבל - - -
היו"ר אברהם דיכטר
- - ועכשיו מחליט הקבינט, שאין בו נבחרי ציבור וכולם עובדים שהם פקידים ממונים מקצועניים לעילא ולעילא - - -
מירי פרנקל-שור
לא. גם השרים הם לא חברי כנסת.
רני פלד
אבל, חבר הכנסת דיכטר, איפה התשובה?
מירי פרנקל-שור
הם לא פקידים ממונים.
רני פלד
איפה התשובה בספר החוקים או התקנות?
היו"ר אברהם דיכטר
בשביל זה - - -
רני פלד
אתה שואל עכשיו כאילו שאלה. צריך לתת לך תשובה.
היו"ר אברהם דיכטר
תראה, אני חושב - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אולי נחוקק חוק שבקבינט צריכים להיות לפחות שלושה חבכי כנסת. הדוגמה הזאת היא אבסורד.
היו"ר אברהם דיכטר
יכול להיות, אבל אנחנו, ככנסת, עכשיו, אחראים. קודם כל, אנחנו נמצאים בתיקון חוק-יסוד, שאנחנו רוצים - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מה שאתה מעלה זו שאלה כללית. זה לא קשור אם יש חברי כנסת או אין חברי כנסת.
היו"ר אברהם דיכטר
מאה אחוז. זה דבר נכון.
מירי פרנקל-שור
אין לך נציגי - - -
היו"ר אברהם דיכטר
כן, אמרה גם מירי שהחמישה שהם - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אם יש נציגים רק של שלוש מפלגות, אז מה?
מירי פרנקל-שור
לא, לא, לא. אנחנו מדברים על כך שההחלטה היא לא בקבינט, ויכולים להיות שרים - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בממשלה אין נציגי אופוזיציה. זה בהגדרה. מה אתה רוצה? זו קואליציה, ולא אופוזיציה, שיושבת בממשלה. מה אתה יכול לעשות?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
- - - שלא יהיו נציגים של מפלגות בקואליציה.
מירי פרנקל-שור
לא. עמר, זה נכון, אבל יכול להיות הרכב קבינט כזה שלא מכהנים בו חברי כנסת נבחרי העם. תחשוב על זה. היו - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נו, אז זה רק משכנע אותנו - -
מירי פרנקל-שור
שר המשפטים - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
- - שההגדרה העמומה היא הכי טובה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
- - -נציגי העם.
היו"ר אברהם דיכטר
נהפוך הוא. הסדרה יכולה להיות עמומה, אבל היא חייבת להיות חד-כיוונית. היא חייבת להיות חד-כיוונית לפני, מפני שאם העמימות הזאת מקנה את האפשרות, כמו שרני אמר, אחרי, מה זאת אומרת? העם מוצא את עצמו במלחמה, בלי שנציגיו ידעו עליה?
רני פלד
נציגיו זה הרשות המבצעת.
היו"ר אברהם דיכטר
סליחה?
קריאה
יש חוק - - -?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבי, אני מבקש להזכיר שאצלנו יש לפחות נוהג, אבל חלקו מחוקק שראש הממשלה מעדכן את ראש האופוזיציה.
היו"ר אברהם דיכטר
מאה אחוז.
מירי פרנקל-שור
- - - כשהוא מקבל החלטה - - -
רני פלד
אבל הממשלה מקבלת החלטות.
מירי פרנקל-שור
החלטות, אבל הכנסת - - -
רני פלד
ברגע שהממשלה קיבלה - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
יושב-ראש האופוזיציה - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אל"ף, זה נוהג מבורך. אין בו מילימטר מעל לנוהג. ראש האופוזיציה, זה לא משנה מה הוא אומר. זה בערך כמו הנוהג לשאול את נשיא המדינה בטקסים או את יושב-ראש הכנסת: "אדוני, אנחנו מבקשים להתחיל בטקס". עזר ויצמן, אללה ירחמו, תמיד היה אומר: "אני 'מת' פעם אחת להגיד לו משהו".
קריאה
לא, לא. זה לא נכון.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבל, אבי, לעניין זה יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון תמיד היה חבר הקואליציה.
קריאה
זה גם לא נכון.
עפר שלח (יש עתיד)
לא נכון. לא נכון. מופז היה. קדימה בשליטת האופוזיציה הכניסה שלושה אנשים שונים.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בדרך כלל.
היו"ר אברהם דיכטר
אתה רוצה להרוס, תן דוגמאות לא טובות.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
- - -באופוזיציה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא. אז יכול להיות - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זו לא ועדה שיש בה רוב לקואליציה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
יכול להיות שצריכים כאן להוסיף רק שיצטרכו לעדכן את יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון.
היו"ר אברהם דיכטר
חבר'ה, ועדת חוץ וביטחון - - -
מירי פרנקל-שור
ועדת חוץ וביטחון היא ועדה. היא לא - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא, אני לא מדבר על ועדה.
היו"ר אברהם דיכטר
ניסן, בדיוק לצורך הזה הגדרנו מה זה "פיקוח" בוועדה, וקבענו שפיקוח הוא שלושה חברי כנסת שלפחות אחד מהם הוא מהאופוזיציה ויש כתבנית. זה פיקוח. כל השאר זה עדכון לשם סקרנות, וזה לא שאני מקבל בו ראש.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
השאלה היא פיקוח כולל התערבות בניהול. פיקוח זה משהו אחר.
קריאה
לא.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זה לפקח על ההצטיידות ולפקח על ההתכוננות ועל האימונים במילואים. על כל זה אתה מפקח. אבל השתתפות בניהול?
היו"ר אברהם דיכטר
אתה לא משתתף בניהול, - -
קריאה
זו לא השתתפות בניהול.
היו"ר אברהם דיכטר
- -אבל אתה לא מוציא את המדינה למלחמה בלי שהכנסת יודעת על זה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אז, אני הייתי סומך על ראש הממשלה שירצה כתף רחבה ויתייעץ ככל הניתן.
היו"ר אברהם דיכטר
אלה המלצות וולונטריות. אנחנו עוסקים פה בחקיקה, בחוק-יסוד.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
וולונטרי. אין לי מנוס - - -
היו"ר אברהם דיכטר
אני חושב שהשנים – ההתחמקות מהגדרה מפורשת – הגיע הזמן לשים לה סוף, וזה הסוף שאנחנו מתכוונים להוסיף. "בהקדם האפשרי" – אנחנו מבקשים להבהיר את המונח "בהקדם האפשרי" לגבי יציאה למלחמה ולגבי יציאה לפעילות מבצעית שבהסתברות גבוהה קרובה לוודאות מובילה למלחמה. המונח "בהקדם האפשרי" יהיה חד-כיווני, זאת אומרת מהיציאה ואחורה.
רני פלד
זה מה?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא הבנתי. מה זה "מהיציאה ואחורה"?
היו"ר אברהם דיכטר
זה החוק הזה.
רני פלד
תהליך החוק.
היו"ר אברהם דיכטר
כן, כן, זה החוק הזה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה.
היו"ר אברהם דיכטר
למה לא?
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
כי הסברתי. עוד פעם, - - -
היו"ר אברהם דיכטר
לא שכנעת אותי. מה אני יכול לעשות?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבי, - - -
היו"ר אברהם דיכטר
לא שכנעת אותי.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
זה משהו אחר.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבי, התיקון. אני לא מסכים, אבל אלך לרגע: אם כך, התיקון צריך להיות "הודעה על כוונת הממשלה להחליט לפתוח במלחמה תימסר ליושב-ראש".
היו"ר אברהם דיכטר
לוועדת חוץ וביטחון.
רני פלד
בהקדם האפשרי וטרם היציאה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אני לא חושב שזה פתרון - - -
היו"ר אברהם דיכטר
כן, וטרם היציאה. זה לוועדה. אל תלכו ל"יושב-ראש"; אין מושג כזה "יושב-ראש".
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
למה? יש. בטח שיש.
היו"ר אברהם דיכטר
אין מושג כזה סטטוטורי.
קריאה
לוועדה.
מירי פרנקל-שור
ועדה.
היו"ר אברהם דיכטר
יש ועדת משנה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מה זה "לא"? הרבה דברים שיש הם מוסרים רק ליושב-ראש.
היו"ר אברהם דיכטר
אני לא יודע. זו ג'סטה טובה מאד. היא לא מעוגנת.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא ג'סטה. לא ג'סטה.
היו"ר אברהם דיכטר
היא לא מעוגנת בשום דבר.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
לא ג'סטה. אני לא יודע. אצלנו בחקיקה יש את הדברים האלו.
היו"ר אברהם דיכטר
אני לא יודע.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
יש, ומופיע שמוסרים. אני לא זוכר כעת את הדוגמאות.
היו"ר אברהם דיכטר
יש לנו ועדת משנה, ויש בה נציג אחד של האופוזיציה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
אבי, אנחנו עוד מעט מסיימים – נכון?
כהיו"ר אברהם דיכטר
כן.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
הערת ניסוח ל-(א) ול-(ג), וזה מקל וחומר. אם יש חובה ו"המדינה לא תפתח וגו'" וגם ב-(ג) יש הודעה לפי סעיף כך וכך, מה שדיברנו עכשיו, אם מוזכרת "פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל", לדעתי, זה מייתר את הרישא. למשל, בעניין זה של ההודעה, אם חייבים להודיע שננקטת פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל למלחמה וכן הלאה, קל וחומר שהודעה על מלחמה צריכה להימסר. לכן, לדעתי, הרישא מיותר.
ענת אסיף
למחוק את המילה "מלחמה"?
קריאה
לא.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא.
ענת אסיף
לא הבנתי.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
המדינה לא תנקוט פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל קרוב לוודאי – וזה בלי המלים "המדינה לא תפתח במלחמה".
קריאה
איפה?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
כי אם "פעולה שעלולה להוביל..." חייבת בהחלטה או בדיווח, אז לא צריך להגיד גם את המלחמה.
מירי פרנקל-שור
זה על אחת כמה וכמה.
ענת אסיף
אתה מדבר על השמטת המילה "מלחמה"?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לי זה נראה קל וחומר.
היו"ר אברהם דיכטר
זה ב-(א).
ענת אסיף
האזכור של המילה "מלחמה" נובע מהנוסח של חוק-היסוד היום, ולכן הוספנו רק את העניין של "פעולה צבאית משמעותית".
בנימין זאב בגין (הליכוד)
באותו רגע את ייתרת את הרישא.
ענת אסיף
אוקיי. בסדר. כן, זה גם מה שמירי אמרה.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זה לא נורא, אבל בהיגיון הוא מיותר.
ענת אסיף
אם אתה מדווח על פעולה צבאית משמעותית, קל וחומר - - -
קריאה
הגיון, אבל כדאי להציג את - - -
קריאה
לא. צריך שיהיה. אחרת, יהיה אבסורד שכאילו "מלחמה" לא מוזכר בכלל.
רני פלד
מוסד המחוקק - - -
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
למצוא משהו - - -
בנימין זאב בגין (הליכוד)
לא נכון, לא נכון. כתוב: "העלולה להוביל למלחמה".
היו"ר אברהם דיכטר
לשלום – אנחנו מוכנים לוותר. למלחמה – שיהיה כתוב "מלחמה", כדי שנדע באופן ברור למה אנחנו יוצאים.
רני פלד
כן, כן.
ענת אסיף
אם אפשר, לגבי העמדה שלכם לגבי התיקון, ההצעה הממשלתית מאד ברורה, ובמובן הזה יש פער ברור בין מה שאתה ביקשת, היושב-ראש, לבין מה הנוסח לגבי העדכון של ועדת חוץ וביטחון. אנחנו נחזור עם זה ונבדוק.
היו"ר אברהם דיכטר
לא. לגבי איזה?
ענת אסיף
לגבי הדיווח לוועדה.
היו"ר אברהם דיכטר
לגבי ה"בהקדם האפשרי"?
רני פלד
כן.
היו"ר אברהם דיכטר
זאת אומרת, עכשיו, בכלל, אני מבין שאתם מבינים בחקיקה, בניסוח, מראש ש"בהקדם האפשרי" זה בהקדם המאוחר ולא בהקדם המוקדם.
קריאה
זה אחריה, ולא לפניה.
היו"ר אברהם דיכטר
זה מראש אחרי היציאה למלחמה.
ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
נותנים את האופציה: או זה או זה.
היו"ר אברהם דיכטר
אין דבר כזה. מה זה לתת את האופציה? מה, אין הבדל אם מעדכנים את ועדת החוץ והביטחון לפני או אחרי? מה זה? אין הבדל אם מעדכנים אותך לפני המוות או אחרי המוות? אני אומר: זו עמדתנו, ואני מבקש לחזור עם נוסח שתומך בעמדתנו.
רני פלד
כל השאר הדברים בסדר? אפשר - - -?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זו עמדת יושב-ראש.
היו"ר אברהם דיכטר
מה זה?
בנימין זאב בגין (הליכוד)
זו לא עמדתנו, זו עמדת יושב-ראש - - -
היו"ר אברהם דיכטר
כן, עמדת יושב-ראש. הוא ראשון בין שווים.
בנימין זאב בגין (הליכוד)
בהחלט. אני מתייחס אליך כראשון. אבל תתייחס אלי באופן הדדי גם.
היו"ר אברהם דיכטר
תודה רבה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:04.

קוד המקור של הנתונים