פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-27OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 732, 733

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ט"ו באייר התשע"ח (30 באפריל 2018), שעה 11:30
סדר היום
תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים) (תיקון), התשע"ח-2018.
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

עבד אל חכים חאג' יחיא

דב חנין

עליזה לביא

שולי מועלם-רפאלי

לאה פדידה

רועי פולקמן

נורית קורן
חברי הכנסת
טלב אבו עראר

ג'מעה אזברגה

סעיד אלחרומי

איתן ברושי

חיים ילין

מיכאל מלכיאלי

בצלאל סמוטריץ
מוזמנים
לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - אסתר זנזורי פריאל

לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ברק שדיאור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ד"ר צביה מילדנברג

מנהל השירותים הווטרינרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ד"ר מישל בלאיש

מנהל השירותים הווטרינריים בשדה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ד"ר תמיר גושן

מנהל השירותים הווטרינרים נגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ד"ר מרסלו מיקוליצקי

ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים - לילך וגנר

רפרנטית חקלאות, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הגר סלקטר

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דנה רוטשילד

מתמחה, משרד המשפטים - שיר פורת

מתמחה, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אליעזר שופט

סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - חוה מרים ראובני

עוזרת היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - בר לוי

יועמ"ש, הרשות לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - עמי רוטמן

ראש אגף הגנה על בע"ח, המשרד להגנת הסביבה - גלי דוידסון

לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה - ג'ני בוטבול

לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה - ליאורה עפרי

לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה - יובל פלג

קצין אגף מבצעים נגב, משטרת ישראל - סנ"צ אבי כהן

קצין ישובים מג"ב, משטרת ישראל - רפ"ק עובדי עוז מליכי

עוזר יועמ"ש, משטרת ישראל - פקד אורטל בלילטי

סמב"צ נגב, משטרת ישראל - רס"ב ראובן סגל

מנהלת מחלקת חברה, מרכז השלטון המקומי - רות דיין מדר

יושב-ראש, ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות - ד"ר אבי צרפתי

מנהל המחלקה להתיישבות, האיחוד החקלאי - ירון סולומון

עמותת רגבים - מאיר דויטש

ארגון שתיל, מייסודה של הקרן החדשה לישראל - שמוליק דוד

ארגון שתיל, מייסודה של הקרן החדשה לישראל - דניאל גיגי

מנהל תחום דיגיטל, עמותת אור ירוק - צביקה באר

ארגון קנ"ף - ששון עוזר

יושב-ראש, איגוד מגדלי הצאן - מוחמד אבו פרחה

מוזמן - עלי אלאעסם

מוזמן - עלי אלאטראש

מוזמן - יצחק צור

שדלן/ית (ריפבליק יועצים בע"מ), מייצג/ת את רגבים - מבשרת נבו

שדלן/ית (ריפבליק יועצים בע"מ), מייצג/ת את רגבים - טל בנוש
יייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
טלי רם

תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים) (תיקון), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. ברשותכם, אני מבקש להתחיל את הדיון השני בוועדת הכלכלה, היום הראשון לכנס הקיץ. כפי שגם התחייבתי, זה גם כן נושא שהתחייבתי שאביא אותו מייד עם שובנו לכנס הקיץ. אנחנו הולכים לדון כאן בשני עניינים שהם הסדרים משלימים. יש לנו כאן את תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים) (תיקון), התשע"ח–2018, ויש את ההשלמה של זה, הצעת חוק להסדרת רישום וסימון של בעלי חיים ואחריות בעליו או המחזיק בו, התשע"ח–2018, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ ורשימה ארוכה של חברות וחברי כנסת. אני רואה כאן גם את חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי שגם כן חתומה ואני סוגר את הרשימה, גם איתן ברושי כמדומני חתום על הצעת החוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, אני רוצה להזכיר את הדיונים הקודמים. הצעת החוק של חבר הכנסת סמוטריץ, שמשרד החקלאות – ובכלל, לא רק משרד החקלאות אלא הרצון שלנו והשאיפה שלנו שהליבה של הדברים, ההתמודדות עם הנושא, תיעשה בתקנות ולא בחקיקה ראשית. משרד החקלאות אכן הניח את התקנות ויש קטע שגם כן יובא בחקיקה ראשית, זאת השלמה שאי אפשר להביא אותה בתקנות אבל בעצם זאת אמורה להיות ההשלמה של החוק.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אז מה הוחלט? חקיקה או תקנות?
היו"ר איתן כבל
לא, המסה היא תקנות. מעבר לזאת, מה שנוגע לחזקה הפלילית, אתה לא יכול להביא אותה בתקנות אלא אתה יכול להביא אותה בחקיקה, לכן כאן ההפרדה היא טכנית מבחינת ההליכים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
זה מה שנשאר מהחוק של סמוטריץ.
היו"ר איתן כבל
נכון, זה מה שנשאר מהחוק.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני אגיד לך למה.
היו"ר איתן כבל
עוד לא סיימתי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כי לזה התכוון המשורר – ענישה.
היו"ר איתן כבל
בגלל זה אתה פה, אני אאפשר לך. בגדול, אני חושב שאפשר להגיע – אני אומר שוב, מבלי עכשיו להיכנס לתוך כל התהליכים – אפשר יהיה להגיע להבנות ולהסכמות על הרוב המכריע, אם לא כל התקנות.

יש מחלוקת אחת שהיא מחלוקת גדולה, לגבי השבב, האם השבב יהיה באוזן או במקום אחר. אנחנו נגיע לחלק הזה ונקיים בו את הדיון.

אני אאפשר לחברי הכנסת משפט קצר כדי שנוכל להתחיל את ההקראה. אני רוצה להזכיר שאת כל הדברים אמרנו בדיון הקודם, אין מה לחדש. כל העניין הוא האם חברי הכנסת יסכימו עם התקנות – כן או לא, או נעשה שינויים ותיקונים כאלה. הדברים כבר נאמרו, אנחנו יודעים למה אנחנו מתנגדים ומי המתנגד, למה מסכימים ומי המסכימים, ואם יש דברים שאפשר יהיה לגשר עליהם אני אשמח לעשות זאת ברצון רב. חברי הכנסת, מישהו מכם ירצה להתייחס? קודם כול המציע, סמוטריץ, בבקשה, חבר הכנסת אלחרומי ואחרים. בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ממש כמשפט פתיחה, רק להודות לאדוני. אני חושב שהעובדה שאתה נכנסת לזה בכל הכוח ובקצב המהיר, גם גרמה למשרד החקלאות וליתר הגורמים המעורבים להתכנס לתוך לוחות זמנים ולהניח סוף סוף על שולחן הוועדה את התקנות, ומוטב מאוחר מלעולם לא. אני לא חוזר על הדיון הקודם, זה הצלת חיים של ממש. לא הצלחנו למנוע מה שלא הצלחנו, חובתנו למנוע בהמשך.

רק משפט אחד על מה שאמרת. אני חושב שהשבב התת-עורי הוא חיוני, עליו זה נופל וקם. באוזן – בשנייה חותכים ונעלם, לא עשינו כלום.
היו"ר איתן כבל
תודה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
תודה, כבוד היושב-ראש, אני חושב שמאז הדיון הקודם שהיה בהצעת החוק של חברי סמוטריץ אנחנו עברנו כברת דרך. לפני חודש וחצי הובאו תקנות, גרסה ראשונה של התקנות, שבהן השבב האלקטרוני נמצא באוזן, ולהפתעתי הנושא שונה ואנחנו מקבלים עכשיו גרסה חדשה של התקנות שבהן חזרנו לנקודת המוצא שלנו.

תראו, חברים, לא שופכים את התינוק עם המים. בעניין תאונות הדרכים כולנו – אני הצהרתי על זה כאיש הנגב – כואב לי מאוד ובעצב רב על כל תאונת דרכים שקורית בנגב ועל כל אובדן של חיי אדם, אבל למול זה בואו נראה את התמונה הכללית, תמונה כללית של 3,500–4,000 גמלים, של מגדלי העדרים האלה, שבשבב תת-עורי אנחנו נפגע בהם פגיעה אנושה, נפגע בענף הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
סעיד, אתה יכול להסביר למה? באמת, אני שואל. אני אף פעם לא שמעתי הסבר למה שבב תת-עורי הוא בעיה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
כי זה יפגע בבריאות של הגמל עצמו, זה יפגע בחלב של הגמל וזה יוריד את הערך של הגמל עצמו ולכן אנשים ייפגעו מיידית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לך חוות דעת מקצועית? בוא נעשה דיון אמיתי.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
איתן, אנחנו רוצים לפתוח את הדיון. יש לי הרבה מה להגיד בנושא אבל אני אומר בראשי פרקים.
היו"ר איתן כבל
בצלאל, אנחנו נגיע לסעיף הספציפי הזה. חברים יקרים, הרי נקבל פה החלטה, אין מילים בעלמא. אחד אומר – זה לא בריא, זה כן בריא.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זה שהשבב פוגע בחלב בלי להביא נתונים?
היו"ר איתן כבל
לכן אני לא רוצה לפתוח את הדיון. יש כאן אנשי מקצוע, מי שירצה להביא חוות דעת.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
משפט אחרון. אני חושב שלהתקין את התקנות, חברים, בלי להכיר בגמל כחיית מרעה, בלי להקצות להם שטחי מרעה, אנחנו מפספסים בגדול את הנושא הזה. אם אנחנו רוצים להרחיק את הגמלים מהכבישים, בואו נקצה להם שטחי מרעה רחוקים מהכבישים ויהיה שטח. היום מקצים שטחי מרעה לעדרים של הכבשים, הם לא משוטטים על הכבישים וכאן אנחנו מצילים חיי אדם. תודה, אדוני.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, שולי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני אגיד שני דברים. אחד, ברור לחלוטין שהמטרה היא למנוע הרג בני אדם, ממש שפיכות דמים שיש לנו יכולת לשלוט בה. ושנית, יש תחושה – אדוני אמר את זה במלים קצת יותר צבעוניות ממני בדיון הקודם – אם עכשיו מחפשים איך לקבור את הצעת החוק הזאת, גם לי יש כמה הצעות. אז להתחיל לדבר במין מלים גדולות על הפגיעה בגמלים ומה יעשו השבבים – חברים, היינו בדיון הזה כבר בוועדת הפנים, כבר בוועדה הזאת. בואו נתקדם. ברור לחלוטין שכל האמירות האלה הן כוללניות ואין להן שום אסמכתה במציאות שהיא יכולה להיות ממוסמכת. עוד לא פגשתי פרה שהחלב שלה נפגע מהשבב התת-עורי שהשתילו לה. לא נראה לי שזה שונה בגמלים. אם זה שונה, אשמח שתאירו את עיניי, אנשי המקצוע.
קריאות
- - -
ד"ר מישל בלאיש
בכל מקרה זה לא פוגע בחלב.
היו"ר איתן כבל
חבריי המלומדים ממשרד החקלאות. ברשותכם, אתם אנשי המקצוע, חלק מאנשי המקצוע. אני לא פותח את הדיון עכשיו. איך אומרים, את הליבה – בואו נשאיר את אל-חרם א-שריף לסוף. בואו תנו לי את הסיפור המרכזי להתעסק בו, אני גם יודע מה אני מבקש לקראת הדיון הזה. ברשותכם, יותר קל לסיים את הכול ולהשאיר את העניין הזה לסופו של התהליך.

ניסיון, ברוך השם, יש לי בהובלת דיונים ואני כבר מבין בדיוק את המכלול השלם. דיברתי עם כל הגורמים, כולל אנשי המקצוע. אני מוכרח לומר לכם שגם עשיתי בדיקה שלמה יחד עם אנשי המקצוע לגבי חלופה לעניין הזה, שזאת חלופה של די.אן.אי. זה לא שווה את המחיר הזה, אין מצב שבכלל יתאפשר להגיע למצב הזה. זה כל כך הרבה כסף שזה לא יקרה, ואם זה לא יקרה אז גם לכל מי שירצה להעלות את זה, אני מוריד את זה מסדר-היום ונגיע לעניין, נעסוק בו. בבקשה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תודה, מכובדי היושב-ראש. אנחנו בין החקיקה לבין התקנות. מה שאיננו בחקיקה, ישנו בתקנות, בין סמוטריץ לאורי אריאל. זה העניין, ולא החקיקה ולא התקנות יצילו חיים וימנעו תאונת דרכים.

הרי השבב האלקטרוני הזה לא ימנע תאונת דרכים. למרות שכולנו, אנחנו מגויסים למנוע ולקבל החלטות בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע תאונות דרכים, לא נתעלל, לא בבעלי חיים ולא באנשים. כאן יש התעללות ממש בבדואים בנגב, למרות שישנם כ-3,500 גמלים בארץ בכלל, אבל רוב רובם בנגב, במגזר הבדואי.

ולכן כאן, הפתרון היחיד – היחיד – שאפשר להציע אותו, ההגיוני היחיד, הוא להקצות מרעה לגמלים. הגיע הזמן שבמדינה הזאת יכירו שהגמל הוא בהמה, בעל חיים שזכותו שיהיה לו מרעה. אבל מה? שמנו שבב אלקטרוני היום. מה, הגמל ידע שיש באוזן או בבטן שבב ולא יתקרב לכביש? זה הפתרון? באמת, שמישהו יגיד לי – בחקיקה או בתקנות, לא משנה הכותרת – אבל מה, האם זה ימנע מהגמלים להגיע או להתקרב לכבישים אם הבעלים לא ימנעו מהם?

ואיך ימנעו מהם? איך? יקשרו אותם? איפה? זו השאלה. צריך לדון בזה לעומק. לא רק כאילו. סמוטריץ, ברור לכל הבדואים שהוא נגד הבדואים – באדמה, מנשל קרקעות, הורס בתים – סמוטריץ ואורי אריאל. מי הורס בתים שם? וגם הגיעו עד לגמלים ועוד מעט גם לכבשים, וככה ימשיכו עד שהם חושבים ככה, שאולי יעלימו אותנו מהנגב. ולא תצליחו, תיכשלו בכל המהלכים האלה. אנחנו נמשיך לגדל כבשים, לגדל גמלים איך שאנחנו רואים לנכון במסגרת ההיגיון והחוק. אבל מה?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לירות בחתונות, לחתן בנות 12 עם שלושה בעלים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
את יכולה להירגע. את יכולה להירגע.
היו"ר איתן כבל
שולי, בואי נעסוק.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אל תערבבי, אין לך תשובה מקצועית.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
פוליגמיה זה עבירה על החוק במדינת ישראל.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תעני לי מקצועית עכשיו. אין לך תשובה מקצועית למה שאמרתי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
פוליגמיה זה עבירה על החוק במדינת ישראל.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הפוליגמיה, את המקור של הפוליגמיה.
היו"ר איתן כבל
די, חברים. נגעת בנקודה רגישה. בבקשה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
היהודים הם המקור של הפוליגמיה, היהודים הם המקור. חמור מאוד.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ברור. ברור.
היו"ר איתן כבל
די. די.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
עושה מעצמך חכמה. תעני, תביאי תשובה מקצועית.
היו"ר איתן כבל
אני אוציא אותך פעם ראשונה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
פוליגמיה זה עבירה על החוק - - -
קריאות
- - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
תמשיכו לעבור על החוק.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אנחנו נמשיך, נמשיך לנהל חיים כמו שאנחנו רואים לנכון במסגרת החוק, אבל החוק לא אומר לשים שבב, שלא מונע תאונות דרכים ולא עושה כלום.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הוא מטיל אחריות על הבעלים של הגמל.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הבעלים, תענישי - - -
היו"ר איתן כבל
שולי. שולי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זה התהליך - - -
היו"ר איתן כבל
שולי, אני קורא אותך פעם ראשונה לסדר.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
סליחה, אדוני.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
רק להתעלל באנשים. תחשוב על רעיונות נכונים.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
האמת, אני חמש שנים חברת כנסת, מעולם לא נקראתי לסדר בוועדת הכלכלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אני חושב שהדיון הזה בכלל לא שייך לעניין של הפוליגמיה פה, אני מתפלא, אבל אני רוצה לדבר עניינית.
קריאה
אבל אנחנו בכנסת.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אנחנו בכנסת, כן, אבל אתה יודע מה? אני חושב שאנחנו מתעסקים יותר עם הסימפטום ולא עם מקור הבעיה. מקור הבעיה – ואני מצטרף לחבריי הקודמים שדיברו – פשוט מאוד למצוא מקומות מרעה לחיה הזאת ולהכיר בה. להכיר בה כחיה – לא חיית מחמד, הגמל הוא לא חיית מחמד, הוא חיה שאנשים מתפרנסים מזה, חיה שצריכה שטח ומרווח. והשטח והמרווח הזה, מי שצמצם אותו, בטח ובטח לא בעלי הגמלים. יש 4,000, 3,500 גמלים שאנשים חיים מזה, אין מה לעשות.

לגבי הנושא של השבב, אם אנחנו רוצים לפתוח את זה לדיון אנחנו צריכים לדבר על מקור הבעיה ולא על הסימפטום של הבעיה. שטחי מרעה, אין מנוס, חייבים לעשות את זה. אנחנו לא נגד לעשות, אבל נגיד כל שלושה חודשים ללכת להציב סימן זיהוי – אם זה גמל ואם זה חיה אחרת – זה לא הוגן.

אנחנו חושבים על שנה מינימום. שנה, זאת אומרת פעם אחת בשנה לעשות את זה, אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
זה כבר נתעסק בתוך - - -
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אבל אני חושב שזה חשוב, והכותרת של העניין – להקצות שטחים ולהכיר בזה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני אתייחס לזה, ברשותכם. איתן ברושי, בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
על זה אפשר להגיע להסכמה מאוד רחבה.
היו"ר איתן כבל
תיכף נגיע לזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חברי הכנסת, אני מקווה שהנושא הזה יושלם בטרם האסון הבא. אנחנו התרגלנו – ולא נחזור על דברים שאמרת הבוקר – התרגלנו שפה לא קורה שום דבר עד שאין איזה אירוע כזה כמו התאונות הקשות שגרמו הגמלים.

אני חושב שצריך לומר את האמת שלא הייתה הצדקה לעיכוב מאז שהוגש, והיו דיונים – גם הייתי שותף לדיונים כאלה ואחרים בחוק. במידה רבה מי שנושא באחריות זה משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים, שלא הצליחו להתגבר על השאלות שעכשיו מביאים אותן לכנסת. אז לקח אולי שנתיים לחוק כזה פשוט בגלל שלא ידעו מה לעשות עם השאלות שעכשיו נשאלות פה, ועכשיו הכנסת תמזמז את החוק הזה עוד.

אני קורא לך, לא פחות מהנחישות שהייתה בבוקר לגבי העישון, לקבל פה החלטה תוך ימים.
היו"ר איתן כבל
אתה פשוט איחרת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, שמעתי, ואני רוצה להגיד עוד משפט. אני, כמי שרק השבוע ישב עם בעלי עדרים בצפון, ויש פה קשר גם לפשיעה החקלאית ולפלישות כי יש מחלוקת על שטחי מרעה, אני לא חושב שצריך לוותר על ההערה ולהסדיר את שטחי המרעה לגמלים. לא ברור לי למה זה לא הוסדר. אני עסקתי לא מעט בנושאים האלה גם בעבר, כולל כניסה לשטחי אש. רק צריך להגיד לחבריי שישראל זו מדינה קטנה, יש שמועות שהיא תהיה יותר קטנה, וצריך להכניס את הכול למדינה אחת, כולל כולל כולל הכול, ולכן יש מגבלה של שטח. ואי אפשר לקבל אישור למרעה - - -
קריאות
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא זה הנושא, ואני בעד.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה לפתוח את זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא פותח. כולל שנות בצורת.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אבל בדרום יש שטח.
היו"ר איתן כבל
איתן, עוד אין עגלה, אין סוסים, עכשיו נקיים דיון על המרעה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא. אני אומר שאנחנו לא נאפשר, אנחנו לא נאפשר מרעה - - -
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
רק ליהודים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תקשיבו עד הסוף. לא נאפשר מרעה למי שלא יעמוד בכללים, כולל של הסימון, בדיוק כמו בבקר. אי אפשר לקבל מרעה בלי חיסונים, בלי סימון ובלי הגדרה מי בעל הבית.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אין שום בעיה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לכן, הסימון יהיה תנאי. לא יהיה מרעה בלי סימון - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אוקיי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - ולא יהיה סימון שאין איתו אחריות והגיע הזמן לגמור את הדבר הזה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
סימון, אבל משמעותי. לא סימון שאפשר להעלים אותו תוך שנייה. כולנו הרי היינו כבר בדיון הזה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לסכם ולהתחיל את העבודה שלנו. אני אומר את זה גם לחבריי, שתיים-שלוש נקודות אני רוצה להתייחס. שאף אחד לא יטעה. השבב לא אמור למנוע תאונות, קודם כול. אף אחד לא חשב. זה לא עלה, אלא מה? הנחת העבודה היא שאם יש למישהו אחריות על הגמל, והגמל הוא שלו – עוד אני לא מתייחס לשטחי מרעה, תכף אני גם אגע בזה – הכוונה היא שמי שזה רכושו, הוא יעשה את כל אשר לאל ידו כדי שבעל החיים לא ישוטט במקום שעלול לסכן חיים, פעם אחת. ופעם שנייה, אם חס וחלילה וכבר קרה אירוע קשה, אירועים קשים, אז יהיה למי לפנות. לא יכול להיות שפתאום אין אחריות לאף אחד, והגמל נולד לו, ככה מסתובב לו.

אני רוצה להבהיר. הגמל, הוא לא בודק כשהוא יוצא לכביש לאיזו דת אתה שייך, קודם כול שיהיה ברור.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
נכון.
היו"ר איתן כבל
הוא לא קופץ לכביש על-פי דתות ואומר, הנה אני רואה מוסלמי מתקרב או אני רואה יהודי. ולכן, בעניין הזה ההחלטה כאן היא החלטה עבור בני אדם באשר הם בני אדם.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
מסכים איתך.
היו"ר איתן כבל
נקודה נוספת שאני רוצה לחדד ולהבהיר אותה. אני אפנה לשר החקלאות יחד עם בצלאל וחברים נוספים להסדיר את נושא המרעה של הגמל. זה לא צריך לבוא בסתירה לתהליך הזה. התהליך של לעשות את כל אשר נדרש כדי ש"ונשמרתם מאוד", ומצד שני העניין הזה של שטחי מרעה.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
באותו מעמד תעשה.
היו"ר איתן כבל
סליחה, חברים. אתה מכיר אותי. אני לא חתמתי על החוק כי אני מתנגד לו, אני חתום על החוק כי כמי שמנהל כאן דיונים שבועיים נגד הקטל בדרכים, והיית שותף בכיר לתהליך הזה, אינני יכול לעמוד מנגד מול אירועים כאלה. אולי אחד אני אצליח למנוע, אולי אחד. אולי אחד – לא אמרתי עשרה, לא אמרתי שניים, לא אמרתי שלושה. אם הצלחתי לגרום שאחד – יהודי, מוסלמי, נוצרי, מה שאתם רוצים – למנוע את מותו, אני כבר ברוך השם סימנתי לי מספיק מצוות לעולם הבא.

בכל מקרה, ללא קשר להצעת החוק, אני אנסה לברר במשרד החקלאות. אני לא חושב שיש כאן את הגורמים שיכולים לענות, ויתקנו אותי אם אני טועה – אני מכיר את זה עוד מתקופת היותי אני במשרד החקלאות, ולא נהיה יותר קל בעניין הזה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
איתן, הסימון, עקרונית, זה לא נקודת המחלוקת כאן אלא אנחנו מתכוונים כולנו כאן סביב השולחן הזה למנוע תאונות דרכים ולא לסכן חיי אדם. נכון?
היו"ר איתן כבל
נכון.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
השאלה שלי, בזמן שאנחנו מתכוונים לסמן את הגמל, ככה ההיגיון מתבקש, שאנחנו נחשוב על דבר שירחיק את הגמל הזה מהכביש. האם אפשר להכניס את הגמל לתוך הארון? לא. זו הכוונה שלי. במקביל צריך לעשות את זה.
היו"ר איתן כבל
אני משלים את הדברים. פניתי גם למשרד התחבורה ופניתי לניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל, וביקשתי ממנו כבר והוא הכין לי מפה שהיא מתואמת עם משטרת התנועה בעניין הזה, היכן הם מוקדי הסיכון המרכזיים באזור הדרום – ללא שום קשר לכל התהליך שמתקיים פה אלא כתהליך משלים לעניין הזה – אנחנו פה אומרים, צעד ועוד צעד ועוד צעד. שום דבר בפני עצמו לא נותן את כל המענה.

יש פה רשימה ארוכה. אגף התנועה הארצי, מחלקת התנועה העבירו. רמ"ד הנדסה ותנועה במשטרת התנועה העבירו לניסים פרץ רשימה איפה נדרש מעקות וכו'.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
צעדים הרבה יותר בסיסיים. דיברנו על לרסס בצידי הדרך שלא תהיה עשבייה, לא גורם להם לבוא.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. הרבה דברים, והם כבר התחייבו לסייע בתהליך הזה ואנחנו נעשה פה תהליך שלם, כולל הצעת חוק שאני אניח יחד עם חבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית – אני אשתדל לגייס את כל הבית – להסדיר את נושא המרעה לגמלים, שזה - אני יודע שלפחות במגזר - הוא עניין כלכלי מן המדרגה הראשונה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא מבחינה כלכלית, זה הפתרון היחיד האמיתי.
היו"ר איתן כבל
אני אומר שהם לא מגדלים את זה בשביל לעשות מרוצי גמלים. בבקשה.
שמוליק דוד
שמוליק דוד, שתיל. רציתי להזכיר לוועדה שבשנת 2008, כלומר לפני עשר שנים, דנה הוועדה המכובדת הזאת בראשות ישראל חסון בסוגיה של סימון גמלים, ובסוף הישיבה אמרה יועצת משפטית ממשרד החקלאות שנקראת אפרת אביאני שבקרוב הם יגישו חוק להסדרת המרעה. והם באמת הגישו, והתנהלו דיונים ב-2011, 12', 13' ו-14', ולא נחקק החוק.

מאז, משרד החקלאות כלל את זה בתוכנית העבודה השנתית שלו בשנה מסוימת, הבטיח לעשות את זה. אורי אריאל, שר החקלאות עצמו, הגיש את זה כהצעת חוק פרטית כשהיה חבר כנסת באופוזיציה, הגיש את זה אחר כך פעם נוספת כשהיה חבר כנסת בקואליציה, שום דבר לא קרה.

צריך להגיד. הדברים כאן, לא במקרה אוכלוסייה מסוימת, מצד אחד לא מקבלת שום דבר במובן של נכסים וזכויות, וכן מקבלת פיקוח מוגבר ומועצם, יותר מאשר בסימון לבקר, יותר מאשר בסימון של בעלי חיים אחרים.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. נתתי לך מעל ומעבר. חברות וחברים, בואו נגיד את זה ככה. אני לא מתכוון כאן לעסוק בדיונים שאינם מן העניין של החוק. אני מתעסק בחוק רק מנקודת מבט אחת – חיי אדם, זה הכול. ואין שום סיבה בעולם שלא נצליח למצוא, אנחנו יודעים בדיוק איפה הבעיה - האם השבב הוא באוזן – מעבר לכול, או במקום נוסף. אז אנא, אל תבלבלו אותי עם עניינים אידיאולוגיים גדולים, שבחלקם אני תומך בך שמוליק ובעמדות שאתה מציג, ובחלקם לא.

אנחנו עוברים למשרד החקלאות להתחיל את ההקראה. בבקשה, גברתי, אנא הציגי, בלי עכשיו להתחיל להציג את המסגרת, את המסד עליו התקנות יושבות. דנו בזה מספיק. ואנא, חשוב לי יותר מכול, עסקי בנקודות שהן נקודות המחלוקת. בבקשה.
אסתר זנזורי- פריאל
שמי אסתר זנזורי פריאל, אני עורכת דין מהלשכה המשפטית במשרד החקלאות. אנחנו הבאנו היום את תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), תיקון לתקנות משנת 62'. ההצעה שמונחת היום ומעודכנת על שולחן הוועדה היא הצעה שבה יש תווית מתכת על אוזנו של הגמל, ובנוסף, שבב תת-עורי שיוחדר לתוך גופו של הגמל.

בנוסף, הסדרנו פה את כל ההיבטים הפליליים, את האחריות על הסימון, קבענו מיהו בעל הסמכות לבצע את הסימון, הקמנו מרכז רישום גמלים וביטלנו תקנות שהיו ישנות, בנוסח הקודם שלהן.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
ביטלתם תקנות?
אסתר זנזורי- פריאל
כן. ביטלנו כמה תקנות שהנוסח שלהן - - -
היו"ר איתן כבל
הכוונה, ברגע שהתקנות החדשות יאושרו, הן מבטלות תיקון.
מרב תורג'מן
הן תיקון להסדר הקיים, לתקנות הגמלים הקיימות, והן משנות את ההסדר שהיה תקף משנת 62'.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה כתוב בתקנות לגבי אכיפת חובת הסימון? איך אנחנו אוכפים?
אסתר זנזורי- פריאל
התקנות הן פליליות. יש סמכות למשטרת ישראל.
מרב תורג'מן
אנחנו נגיע לסעיף הזה.
היו"ר איתן כבל
נגיע לזה. בצלאל, עזוב, בוא לא נתחיל את הבניין מהתקרה.
מרב תורג'מן
אנחנו נגיע לסעיף העונשין, שמאפשר מאסר עד שישה חודשים למי שלא מסמן.
היו"ר איתן כבל
אנחנו מתחילים את ההקראה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
מה גרם לשינוי, שלפני חודש וחצי היו תקנות ללא השבב התת-עורי, היה שבב בתווית האוזן?
היו"ר איתן כבל
את לא צריכה לענות. אני אענה לך, ברשותך. אני רוצה להזכיר לאדוני את מה שאולי אדוני לא זוכר. בסיום הדיון הקודם, הצעת החוק של חבר הכנסת סמוטריץ, אמרתי שאני מעדיף שהדברים יובאו בתקנות ולא יובאו בחקיקה ראשית – אמרתי את זה בפתיח של הדברים שלי.

ובמחלוקת היה את תפיסת סמוטריץ שאומרת שהשבב צריך להיות שבב תת-עורי ולא באוזן כי אוזן, אפשר לחתוך אותה במקום ואז בעצם כל התהליך שלנו לא שווה שום דבר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם אפשר להוציא את השבב.
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, אנחנו לא מתווכחים. דב, יקירי, אתה יודע את זה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תסמוך על הבדואי, הוא יוציא את זה מהבטן גם. תסמוך עליי. יוציאו מהבטן של הגמל. עזוב.
היו"ר איתן כבל
לכן אני אומר את זה כך בעניין הזה.
רועי פולקמן (כולנו)
המשטרה גם המליצה על השבב התת-עורי.
קריאה
מי אמר?
רועי פולקמן (כולנו)
שוחחתי איתם אחרי הדיון, זו הייתה המלצת המשטרה.
קריאה
- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הם גם חייבים הוכחה במשפט הפלילי.
היו"ר איתן כבל
שלא יצטער. עוד אף אחד לא הצטער על מה שלא אמר. נגיע לזה, תאמין לי. זאת ליבת העניין. יש לך בינתיים זמן להתאמן על-פי המידע שאתה עושה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מבקש שלפרוטוקול זה ייחשב אזהרה. הוא הזהיר אותו לפני הדברים עכשיו. לא צריך להזהיר עוד פעם אחר כך.
היו"ר איתן כבל
תודה, חברים. אני אאפשר לכם כמובן, כל אחד להתייחס. ברור הוא ש-80% - לא רוצה להגיד מהוויכוח סביב העניין הזה אם זה עורי או אוזני, ולא סתם אמרתי, יהיו אנשי מקצוע שאני אבקש מהם גם כן את ההתייחסויות הבריאותיות – כן עושה, לא עושה, מה המשמעות של הדברים האלה.

בבקשה, גברתי, נא להתחיל את ההקראה.
אסתר זנזורי- פריאל
"תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים)(תיקון), התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 ו-28(א1) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] התשמ"ה – 1985 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים) התשכ"ב-1962 (להלן - התקנות העיקריות) -
לפני ההגדרה "גמל" יבוא
""האחראי על ניהול מרכז הרישום" - עובד השירותים הווטרינריים שהוסמך לפי תקנה 7א לתקנות אלה";
אחרי ההגדרה "גמל" יבוא
""הלשכה הווטרינרית המחוזית" – הלשכה הווטרינרית של השירותים הווטרינריים (להלן - השירותים הווטרינריים) במשרד שבמחוז שיפוטה מתגורר הבעלים";
במקום הגדרת "מנהל" יבוא
""מנהל" – מנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן";
אחרי הגדרת "המנהל" יבוא
""מסמן" – רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או רופא וטרינר מוסמך;

"מרכז הרישום" – המרכז לרישום גמלים בשירותים הווטרינריים המנוהל לפי תקנה 7א;

"המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

"רופא וטרינר" – כמשמעותו בחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א – 1991;

"רופא וטרינר מוסמך" – רופא וטרינר שהוסמך לפי תקנה 5א;"
היו"ר איתן כבל
לא סתם ביקשתי שנעצור במקום הזה. יש הערות? בבקשה.
שמוליק דוד
שמוליק דוד, שתיל. הערה להגדרת "גמל". אנחנו מבקשים להוסיף להגדרת "גמל" את המלים הבאות: שהינו בעל חיים חקלאי הזכאי להקצאת מרעה. הסיבה לזה היא שמשרד החקלאות משך שנים הבטיח שהסוגיה הזאת תיפתר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל למה אתה קורא לו חקלאי?
היו"ר איתן כבל
איתן. איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה הוא חקלאי?
שמוליק דוד
אני אגיד למה הוא חקלאי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא מזבל את השטח?
שמוליק דוד
העניין הוא נורא פשוט. משרד החקלאות הקים ועדה שבה הייתה הכרה בסוס כחיה חקלאית כי היו לחצים של בעלי הסוסים, וקבע אוסף של תמיכות ושל סיועים ושל הגדרות חוקיות לקניין הסוסים.
היו"ר איתן כבל
תודה.
שמוליק דוד
שר החקלאות הבטיח להודיע - - -
היו"ר איתן כבל
שמוליק, אתה ממחזר את מה שאמרת.
שמוליק דוד
לא, אני מוסיף מידע. שר החקלאות הודיע בתשובה לשאילתה של דב חנין במרס 2016, שהוא הקים ועדה להכרה בגמל - -
היו"ר איתן כבל
שמוליק.
שמוליק דוד
- - אבל התברר שהוא לא הקים אותה.
היו"ר איתן כבל
שמוליק, זה פיליבסטר קטן.
רועי פולקמן (כולנו)
יש 12 שבועות.
היו"ר איתן כבל
תתקדם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, אבל באמת מה עם הוועדה הזאת?
היו"ר איתן כבל
דב, עברנו פיליבסטר גדול. חברים יקרים, שני דברים. זה "כולה" הגדרות. ההערה שהערת, אמרתי שאני לוקח על עצמי באופן אישי להוביל את המהלך הזה יחד עם חברי הכנסת, ובצורה הכי אינטנסיבית, אולי בעזרת השם נסדיר אחת ולתמיד את העניין הזה וזה ייתן את המענה הכי חשוב והכי הולם לעניין הזה.

נקודה נוספת, מה שאתה ביקשת לא יכול להיכנס בתוך סעיף ההגדרות, זה לא לעניין. אם אין לאף אחד הערות אני רוצה להעלות להצבעה את הסעיפים שנוגעים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תרשמי אותי מצביע.
היו"ר איתן כבל
אל תדאג, אנחנו נרשום אותך. מי בעד ההגדרות, ירים את ידו. מי נגד ההגדרות?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 3

נמנעים – אין
היו"ר איתן כבל
שלושה נגד שלושה.
מרב תורג'מן
זה נפל.
קריאה
רביזיה.
קריאות
- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה הבעיה?
היו"ר איתן כבל
תאמין לי, ראיתי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כבל, אתה לא מצביע?
היו"ר איתן כבל
חברים, אני ועוד איך הצבעתי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כי היינו ארבעה.
לאה ורון
לרשימה המשותפת יש שני מקומות בוועדת הכלכלה. הצביע דב חנין.
היו"ר איתן כבל
שהוא חבר בוועדה.
קריאה
אלחרומי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ארבעה מול שניים.
לאה ורון
חבר הכנסת חאג' יחיא, אתה מחליף אותו?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר איתן כבל
יפה. אז זה עבר.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
אני חוזר על ההצבעה, למען הסר ספק. מי בעד אישור התקנות?
לאה ורון
חבר הכנסת איתן ברושי מצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.
היו"ר איתן כבל
מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה1, סעיף ההגדרות, נתקבלה.
מרב תורג'מן
ההגדרות, עד ההגדרה "שבב", אושרו.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כמה יש לנו בוועדה?
קריאה
שניים.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, אני מדלג על העניין של שבב.
לאה ורון
סליחה, אדוני, אני טועה. יש להם שלושה. גם ג'מאל זחאלקה. בכל מקרה, זה היה ארבעה מול שלושה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
טלב אבו עראר במקום זחאלקה.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. זה ארבעה מול שלושה.
קריאות
- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מבקש רביזיה.
היו"ר איתן כבל
אין שום בעיה. למה לך? תגיע לסוף, תגיש על הכול.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, לא על הכול.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, אני מדלג על ההגדרה של "שבב". כל מה שנוגע לשבב, אני אשאיר את זה לסוף התהליך כדי שנקיים דיון מעמיק בשאלה. זאת שאלה מקצועית, השאלות המקצועיות – פוגע, לא פוגע, וכו', בעניין הזה. תעברי לסעיף 5.
אסתר זנזורי- פריאל
"

אחרי הגדרת "שטח רשות מקומית", יבוא:

"תווית" - תווית הנושאת מספר הניתן לקריאה שאישר המנהל;

"תעודת רישום" – תעודה שניתנה לפי תקנה 7א וכוללת את פרטי הגמל, מספר התווית ומספר השבב שסומנו בהם, ופרטי בעליו." "
היו"ר איתן כבל
מה שקשור לשבב אל תקריאי.
אסתר זנזורי- פריאל
הקראתי תעודת רישום שכוללת את מספר התווית ומספר השבב שסומנו.
היו"ר איתן כבל
זה בסדר.
מרב תורג'מן
אבל התווית ותעודת רישום, ככל שלא יהיה שבב תת-עורי - - -
היו"ר איתן כבל
לא, בכל מקרה.
מרב תורג'מן
התווית תכלול שבב אלקטרוני, ולכן אני חושבת - - -
היו"ר איתן כבל
השאלה שאני שואל, מה זה משנה אם זה באוזן.
מרב תורג'מן
זה כתוב פה.
אסתר זנזורי- פריאל
בנוסח הקודם הבאנו תווית הכוללת שבב תת-עורי.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
נכון. זה התקנות הראשונות.
היו"ר איתן כבל
אני מציע, מה שנוגע לשבב האלקטרוני, נא לדלג. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"החלפת תקנה 2
במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא
"חובת סימון

2.

לא יחזיק אדם גמל שגילו עולה על שלושה חודשים ולא יעביר את ההחזקה בו אלא אם כן סומן בתווית ובשבב ויש בידיו תעודת רישום המעידה על רישום הגמל לפי תקנות 7א ו-7ב".
היו"ר איתן כבל
אפשר בבקשה? זה לא מסובך. הגדרה של מהו שבב, אנחנו נגדיר אותו.
אסתר זנזורי- פריאל
אלא אם כן סומן בתווית. תווית כאילו היא כוללת שבב.
מרב תורג'מן
אבל זה לא כולל שבב. הגדרה של תווית, היא לא כוללת את השבב.
אסתר זנזורי- פריאל
כרגע לא.
מרב תורג'מן
השאלה אם אפשר יהיה לפרש את זה – כוללת תווית, תווית עם השבב. תווית ושבב, ולא משנה איפה השבב יהיה.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, לאחר מכן, בסוף, אנחנו נגיד – בכל המקומות נוסיף.
אסתר זנזורי- פריאל
בדיוק. נתקן.
היו"ר איתן כבל
אני לא אעצור את זה. אנחנו מבינים על מה מדובר, אנחנו יודעים איפה הם הדברים. זה לא משנה את המהות של הדברים.
אסתר זנזורי- פריאל
אני אקריא את זה שוב:

"

"חובת סימון

2.

לא יחזיק אדם גמל שגילו עולה על שלושה חודשים ולא יעביר את ההחזקה בו אלא אם כן סומן בתווית ויש בידיו תעודת רישום המעידה על רישום הגמל לפי תקנות 7א ו-7ב"."
היו"ר איתן כבל
יפה.
שמוליק דוד
שמוליק דוד, שתיל. ההערה היא לגבי שלושה חודשים. אנחנו יודעים שגמל צעיר, בכר, זקוק לחלב עד גיל שנה, הוא צמוד לכן לנאקה, הוא לא נע לבדו, זה די בגיל שמונה חודשים לסימון הגמל הצעיר.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. שמוליק, העניין ברור.
שמוליק דוד
עניין נוסף זה שלא ניתן למכור אותו במנותק מהאם כי הוא תלוי בחלב האם, ובדרך כלל הוא כלל לא נמכר.

ועניין שלישי, שהרבה מאוד מהבכרים לצערנו מתים בגילאים צעירים, ולכן קיים סיכוי גדול מאוד שכל הפרוצדורה הארוכה הזאת תהיה לשווא, תהיה ממש מבוזבזת. לכן, הגיל הסביר הוא שמונה חודשים.
היו"ר איתן כבל
תודה. דב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני רוצה להצטרף להצעה הזו ולומר שהיא באה לא רק מטעמים של הגנה על בעלי חיים ולא רק מהטעמים של מניעת התעללות בבעלי חיים, כי להכניס שבבים לתינוקות של גמלים זה מעשה אכזרי. אני יודע שאכזריות זה הדבר האחרון שמעניין את חבר הכנסת סמוטריץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה אתה אומר את זה? זה לא יפה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, לא, לא. הדבר האחרון שמעניין אותך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא יפה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא רק לגבי בעלי חיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא הייתי אומר את זה עליך. לפחות לא לגבי בעלי חיים אל תאשים אותי. מה, לא עושים את זה לכלב? תגיד לי, כלב, גור קטנצ'יק, מגיל חודש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מכניסים לו שבב בגוף?
קריאות
כן, כן.
היו"ר איתן כבל
כן, כן, כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מגיל שלושה חודשים מכניסים. זה החוק. אתה מחזיק כלב, אתה חייב. דב, לא רציני.
קריאות
- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז קודם כול, מעבר להתעללות בבעלי חיים ומעבר לנטל שזה מטיל על המגדלים, זה גם מטיל נטל מיותר על המערכת כיוון שבאמת התינוקות הגמלים אינם ניתנים לשימוש במנותק מהאימהות שלהם, מכיוון שיש אצלם תמותה - - -
היו"ר איתן כבל
דב, אתה חוזר על הדברים ששמוליק אמר, זה בסדר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, זה נטל מיותר על המערכת.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אבל סמוטריץ הביא את הכלב לדוגמה. הכלב, אין לו חלב לבני אדם. באמת. קצת בושה.
היו"ר איתן כבל
אוקי. תודה. חברים, גם בכללים הקיימים היום יש חובת סימון בגיל שלושה חודשים.
מרב תורג'מן
גם לגבי גמלים וגם לגבי כלבים.
היו"ר איתן כבל
ולא קרה להם כלום.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אולי תעשו גם לחלק מבני האדם.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, אדוני.
ד"ר אבי צרפתי
ד"ר אבי צרפתי, יושב-ראש ארגון הרופאים ברשויות המקומיות. החדרת שבב זו פעולה יומיומית שמתבצעת על-ידי מאות וטרינרים, אין לה שום קשר לנושא של אכזריות או פגיעה בבעל החי הן מבחינה אורגנית והן מבחינת העברת מחלות. מבוצע בבעלי חיים זעירים ששוקלים גרמים בודדים, כגון לטאות, נחשים וכדומה, ועל אחת כמה וכמה בבכר.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה.
ד"ר מישל בלאיש
ד"ר מישל בלאיש, אני מנהל השירותים הווטרינרים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מציע לברך אותו בברכת הצלחה. הוא נכנס לא מזמן לתפקידו. הצלחתך, הצלחתנו.
היו"ר איתן כבל
אתה צודק. שיהיה בהצלחה.
ד"ר מישל בלאיש
תודה רבה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עושה עבודה חשובה מאוד.
היו"ר איתן כבל
מכולנו. בבקשה.
ד"ר מישל בלאיש
תודה. הכנסת שבב, כמו שד"ר צרפתי אמר, היא פעולה מאוד פשוטה, כמעט ולא כואבת. זה כמו דקירה של זריקה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כמעט ולא כואבת.
ד"ר מישל בלאיש
כמעט ולא כואבת. נכון.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא בטוח. כמעט.
קריאה
כמו חיסון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה שלא נכניס שבב גם לבני אדם?
קריאות
- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בואו נכניס גם שבב לבני אדם. כמעט ולא כואב.
היו"ר איתן כבל
דב, אני כבר מודיע לך שזה רק עניין של זמן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ברור לי.
היו"ר איתן כבל
ולחלק מאיתנו כבר יש שבבים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
במפלגה הקומוניסטית שלו זה אשכרה.
ד"ר מישל בלאיש
אני יכול להגיד לך שתינוקות מחסנים בגיל יום, וזה בדיוק אותו דבר - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה בדיוק אותו דבר?
ד"ר מישל בלאיש
- - ולכן אין שום בעיה של התעללות בבעלי חיים.
היו"ר איתן כבל
תודה. העניין ברור. אני מעלה להצבעה את אשר הוקרא, תקנה 2. מי בעד, ירים את ידו בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש פה שחקנית חיזוק.
היו"ר איתן כבל
כן. נורית, במקום מי מצביעה?
נורית קורן (הליכוד)
במקום עצמי.
היו"ר איתן כבל
חזרת להיות חברה, נכון. צודקת. מי נגד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 2 נתקבלה.
לאה ורון
תקנה 2 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
חמישה מול שלושה. הלאה. בואו נמשיך.
אסתר זנזורי- פריאל
"ביטול תקנות

תקנות 3 ו- 4 לתקנות העיקריות - בטלות."
היו"ר איתן כבל
שהן אומרות מה?
אסתר זנזורי- פריאל
תקנות 3 ו-4 עוסקות בהודעה על סימון, בחובת הבאת גמלים לסימון. מדובר היה על פקיד וטרינרי, מפקח על בהמות.
היו"ר איתן כבל
לא משנה. יש לזה הסדר אחר.
אסתר זנזורי- פריאל
יש פה הסדר אחר, מודרני יותר.
היו"ר איתן כבל
תודה. מי בעד תקנה 3? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 3 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. חמישה בעד, שלושה נגד.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מי זה החמישי?
היו"ר איתן כבל
נורית קורן. בבקשה.
אסתר זנזורי- פריאל
"החלפת תקנה 5

במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

"ביצוע סימון

5.

לא יסמן אדם גמל אלא אם כן הוא מסמן.

לא יסמן מסמן גמל, אלא בתווית, שפרטיו נרשמו במרכז הרישום, ובידי המסמן אישור בכתב מאת האחראי על ניהול מרכז הרישום המעיד על כך."

את (ג) אני לא מקריאה.

"

(ד) בעת ביצוע סימון, ימסור המסמן לבעל הגמל תעודת רישום.
(ה) מסמן ידווח על הסימון בדואר אלקטרוני למרכז הרישום, בתוך 14 ימי עבודה מיום שסימן גמל, על מועד ביצוע הסימון ועל הנתונים המפורטים בתקנה 7א.""
היו"ר איתן כבל
אוקיי. הערות. אני מעלה להצבעה את התקנות שהוקראו עד עתה. מי בעד, ירים את ידו.
מרב תורג'מן
ללא שבב וללא סעיף קטן (ג).
היו"ר איתן כבל
ללא שבב. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 5, ללא שבב וללא סעיף קטן (ג), נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. חמישה בעד, שלושה נגד. בבקשה.
אסתר זנזורי- פריאל
"הוספת תקנה 5א ו- 5ב

אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

"הסמכת רופא וטרינר מוסמך

5א.

רופא וטרינר שמבקש הסמכה להיות רופא וטרינר מוסמך, יגיש למנהל בקשה בכתב.

המנהל יסמיך רופא וטרינר לרופא וטרינר מוסמך אם ברשות המבקש:

קורא שבבים;

אמצעים ממוחשבים למסירת דיווח לפי תקנה 5(ג) וכתובת דואר אלקטרוני."
היו"ר איתן כבל
מי בעד התקנות שהקראנו עד עכשיו, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 5א נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
חמישה בעד, שלושה נגד. ביטול הסמכה.
אסתר זנזורי- פריאל
"ביטול הסמכה

5ב.

נוכח המנהל לדעת כי חדלו להתקיים התנאים הקבועים בתקנה 5א(ב) או שהרופא הווטרינר המוסמך הפר את הוראות הפקודה או תקנות אלה, רשאי הוא לבטל את הסמכתו ואולם לא יעשה כן אלא אם כן נתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפניו.""
היו"ר איתן כבל
הערות. מי בעד סעיף 5ב, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 5ב נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
חמישה בעד, שלושה נגד. הסעיף אושר. הלאה.
מרב תורג'מן
יש הצעה של משרד החקלאות לתקן גם את תקנה 6 הקיימת או לבטלה. אני מציעה שאנחנו נבדוק את זה עדיין, וככל שנידרש אנחנו נחזור לזה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"תיקון תקנה 7

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי "רופא" יבוא: "וטרינר ממשלתי", במקום "למחזיק או לבעל" יבוא: "לבעליו" ובמקום המילה: "שיקבע" יבוא: "שיורה בתיאום עם הבעלים". "

אנחנו מתקנים פה את הנוסח של התקנה. בנוסח הקודם שלה - - -
היו"ר איתן כבל
התאמה.
אסתר זנזורי- פריאל
כן. התאמה לנוסחים.
היו"ר איתן כבל
הערות.
קריאה
זה תיקון טכני.
היו"ר איתן כבל
תיקון טכני. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 7 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. חמישה בעד, שלושה נגד. התקנה אושרה. בבקשה.
אסתר זנזורי- פריאל
"הוספת תקנה 7א

אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

"מרכז לרישום גמלים

7א.

מנהל השירותים הווטרינריים יקים מרכז לרישום גמלים וימנה מבין עובדי השירותים הווטרינריים במשרד אחראי על ניהול מרכז הרישום.

כל מידע על סימון גמלים לפי תקנות אלה יירשם במרכז הרישום, ובכלל זה פרטי בעל הגמל לשם יצירת קשר עימו במקרים שבהם עולה בכך צורך, כמפורט להלן:
לעניין המסמן
שם פרטי, שם משפחה, תפקיד ואם מדובר ברופא וטרינר - מספר רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית; תאריך הסמכתו, ותאריך ביטול ההסמכה, אם בוטלה;
לעניין בעל הגמל
שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות או דרכון, שנת לידה, שם האב, שם הסב, מספרי טלפון, כתובת מגורים או נקודת ציון למקום המגורים, אם ישנה, מען רשמי למשלוח הודעות, כתובת דואר אלקטרוני אם ישנה, ומספר הגמלים שבבעלותו;
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
איפה זה יהיה? על השבב?
היו"ר איתן כבל
לא. במרכז הרישום, כמו תעודה כזאת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שבב זה רק אמצעי זיהוי.
היו"ר איתן כבל
אתה יודע מה, אתה מעלה רעיון לא רע.
נורית קורן (הליכוד)
גם אני חשבתי על זה.
היו"ר איתן כבל
למה בשבב לא יהיה כתוב הכול?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
השבב הוא רק סימון ולפגוע בחלב. לא כל השאר. רק שני דברים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
איזה ציני אתה באמת היום. כל הכבוד.
היו"ר איתן כבל
הערות. אני מעלה להצבעה מה שהוקרא עד עכשיו. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 7א(א), (ב), (1) ו-(2), נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
חמישה בעד, שלושה נגד.
מרב תורג'מן
7א(ב)(1) ו-(2) מאושרים.
היו"ר איתן כבל
הלאה. (3).
אסתר זנזורי- פריאל
"
לעניין הגמל
מספר תווית, מספר שבב, מין, גיל ותיאור הגמל לרבות גזע, צבע, היותו מסורס, קעקוע, צלקת או סימון מיוחד אחר ומיקומם, כתובת מקום החזקתו או נקודת ציון אם ישנה."
היו"ר איתן כבל
זה כמו אוטו לביטוח.
אסתר זנזורי- פריאל
נכון. כל הפרטים.
היו"ר איתן כבל
זה כמו שאתה אומר שריטה בכנף למטה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צריך לשים טכוגרף.
אסתר זנזורי- פריאל
לא הקראתי פה את מספר השבב אבל מעדכן אותי תמיר שבכל מקרה יהיה צורך לכתוב את מספר השבב, בין אם יהיה בתווית ובין אם לא.
היו"ר איתן כבל
ברור. בוודאי. אמרתי גם, בסוף, אחרי שנסיים את עניין השבב, נעשה את ההתאמה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני, הצעה לסדר. אי אפשר להצביע על כל התקנות ביחד כדי שנוכל לרוץ לוועדה אחרת כרגע?
היו"ר איתן כבל
אני רוצה שתצביע גם על מה שאתה מבין.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני מתנגד.
היו"ר איתן כבל
לא, זה לא קשור להתנגדות. דרך אגב, אני אגלה לך סוד. אם אני הייתי מסכים זה היה קורה, אבל אני לא מסכים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
זה לא הגיוני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. עוברים על הדברים.
היו"ר איתן כבל
עוברים. אתה לא הבנת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מקריאים את הכול, עוברים. ההצבעה היא בסוף על הכול.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
גם ההצבעה, עוברים אחד אחד.
היו"ר איתן כבל
בכל מקרה לא אישרתי לו. הלאה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תצביע אחד אחד.
היו"ר איתן כבל
אנחנו הצבענו עד עכשיו?
מרב תורג'מן
אני לא זוכרת שהייתה הצבעה על כל 7א.
היו"ר איתן כבל
מי בעד סעיף קטן (3)? מי נגד?
חיים ילין (יש עתיד)
אני מצביע במקום עליזה לביא?
היו"ר איתן כבל
כן.
לאה ורון
בסדר גמור.

הצבעה

בעד – 6

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 7א(ב)(3) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
שישה בעד, שלושה נגד. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"

דיווח על העברת בעלות

7ב.

מי שהעביר את הבעלות בגמל לאחר חייב, בתוך ארבעה עשר ימים להודיע למרכז הרישום על העברת הגמל מהחזקתו של מעביר הבעלות להחזקתו של המקבל בצירוף טופס העברת הבעלות ערוך לפי הנוסח שבתוספת; ההודעה תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני או בפקסימילה או הגעה למרכז הרישום או ללשכה הווטרינרית המחוזית, לפי בחירת מעביר הגמל;"
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה רק לדווח ולמה לא לקבל אישור?
חיים ילין (יש עתיד)
אבל למה 14 יום?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני בעד לקבל אישור ולא לדווח. אם יהיה דיווח תהיה הפקרות. הוא צריך לקבל אישור. גמל זה רכוש גדול.
אסתר זנזורי- פריאל
אני אקריא את (ב), אולי זה ייתן מענה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא מסכים.
היו"ר איתן כבל
תשלימי את (ב) ואני אאפשר לתת את ההערות. בבקשה.
אסתר זנזורי- פריאל
"

לא יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר קבלת דיווח כאמור בתקנת משנה (א) ישלח האחראי על ניהול מרכז הרישום תעודת רישום של הגמל למי שהועברה אליו הבעלות על הגמל למען שדווח לו בטופס העברת הבעלות שבתוספת."
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתם באמת מאמינים שיש דבר כזה?
היו"ר איתן כבל
שנייה, איתן.
אסתר זנזורי- פריאל
"

חל מועד ההודעה או הפניה לפי תקנה זו ביום שאינו יום עבודה, תחול חובת ההודעה או הפניה בתוך 24 שעות מתחילתו של יום העבודה הראשון שלאחר תום אותו מועד."
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אני בעד מרעה, אני בעד הסדרה, אבל שתהיה בזה עקביות. זה לא דבר שעושים במיילים, בטח לא בתנאים הקיימים. זה מחייב תהליך שבאים, מתייצבים, מדווחים, מקבלים אישורים, יש אולי השלמות שצריך לעשות.

זה רכוש גדול – אני לא רוצה להרחיב, הזמן קצר – אני בעד להחמיר את הקטע הזה ואחר כך תמיד אפשר להקל, אבל אל תיצרו מציאות שלא תהיה, ואתם יכולים להחריב את כל המהלך הזה באיזה שגיאה שאתם עושים עכשיו. תודה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
ב-14 ימים אף אחד לא יספיק לעשות שום דבר.
שמוליק דוד
14 ימים זה זמן לא סביר, לטעמנו.
חיים ילין (יש עתיד)
נכון.
שמוליק דוד
א. לא כל המגדלים, בלשון המעטה, מחוברים לפקס ולאימייל .
היו"ר איתן כבל
למה? אין?
שמוליק דוד
זאת המציאות שאנחנו חיים בה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יוני דואר.
שמוליק דוד
הם לא בדיוק מגיעים כל יום לבאר שבע ללשכה הווטרינרית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל המסמן מדווח, לא בעל הגמל.
שמוליק דוד
ושלישית, מה שיותר מהותי לענייננו זה שחלק מהעסקאות הרלוונטיות מתנהלות כאשר המוכר מקבל על עצמו לבצע בדיקות דם ובדיקות אחרות בגמל, לוודא שהוא בריא ולא נושא מחלות.
היו"ר איתן כבל
שמוליק, העניין ברור.
שמוליק דוד
ולכן לא סביר לתת רק 14 יום בהעברת הבעלות.
היו"ר איתן כבל
תודה, שמוליק. בבקשה.
חיים ילין (יש עתיד)
שמוליק, אני דווקא חשבתי להגיד ארבעה ימים אבל אין לי בעיה שיהיה גם חודש ימים, בתנאי שכשמתבצעת המכירה יש מישהו – הרי מה חוק מרפי קובע? שבדיוק במכירה ובהעברת הבעלות תהיה התאונה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חיים, זו התשובה.
חיים ילין (יש עתיד)
ולכן, אם אתה סוגר אותי משפטית – הרי אני הולך להצביע על החוק - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
סוגרים. סוגרים.
חיים ילין (יש עתיד)
אם אתה סוגר אותי משפטית שיש אחראי על הגמל גם אם הוא באוויר, אין לי שום בעיה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חיים, התשובה היא נורא פשוטה. הרי החוק – אנחנו תכף נביא חוק במקביל – החוק קובע חזקה, כמו על הרכב שלך. הרכב שלך רשום על השם שלך.
קריאה
כל עוד לא - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יפה. מבחינתי, אל תקצבו זמן בכלל. יהיה להם אינטרס לבוא הכי מהר בעולם כי כל עוד הוא לא בא, הוא אחראי. שיבוא עוד שנתיים.
חיים ילין (יש עתיד)
רק שלא ילכו ביריות.
היו"ר איתן כבל
תודה, בצלאל. אני רוצה להעיר הערה אחת.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
שכן נחמד אתה.
חיים ילין (יש עתיד)
לא, אני שכן מעולה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זאת חזקה ניתנת לסתירה. לכן עדיף לוחות זמנים.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים, יש כאן שתי נקודות. לגבי החזקה, אנחנו נעסוק בזה תכף, הדברים ברורים. לגבי לוח הזמנים, השאלה היא האם באמת 14 יום זה זמן מספיק כי הבעיה כפי שאמרנו – אין בעיה של חזקה, זה כמו עם רכב. לא העברת, להבדיל אלף הבדלות - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה עדיין הבעלים.
היו"ר איתן כבל
אם אתם רוצים 21 יום, אז בואו ניתן 21 יום.
אסתר זנזורי- פריאל
לטעמנו זה קצת יותר מדי. אנחנו מסתכלים על זה בראייה של חזקה שניתנת לסתירה.
מרב תורג'מן
האינטרס של הבעלים הוא להעביר כמה שיותר מהר את הבעלות ולהסיר את האחריות.
היו"ר איתן כבל
נכון. תודה. בבקשה, אדוני.
מוחמד אבו פרחה
מוחמד אבו פרחה, יושב-ראש איגוד מגדלי הצאן.
היו"ר איתן כבל
אתה חתום עם שמוליק, נכון?
קריאה
נכון.
מוחמד אבו פרחה
14 יום זה לא מספיק. לפחות חודש ימים.
חיים ילין (יש עתיד)
בסדר.
מוחמד אבו פרחה
פחות מחודש ימים לא יהיה העברה כי בן אדם הוא לא קרוב. אנחנו יושבים בפזורה, לא יושבים בעיירות.
היו"ר איתן כבל
תודה.
חיים ילין (יש עתיד)
לא יהיו תביעות הדדיות על החודש הזה?
מוחמד אבו פרחה
יש בעלים. הבעלים הקודמים הם האחראים, כמו שאמר האדון. הם הבעלים.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, אנחנו נעשה 21 יום כמו שאמרתי. הוספתי עוד שבוע שלם, אין שום בעיה בעניין הזה. תודה רבה לכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איתן, בכל זאת אני הערתי הערה.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני מתנצל. בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שזה לא יהיה במיילים.
היו"ר איתן כבל
לא, לא. אני חולק עליך, איתן, ואם יש מישהו במדבר ויש לו את האייפון.
חיים ילין (יש עתיד)
יש לו Wi-Fi.
היו"ר איתן כבל
בגלל זה אני אמנע את זה ממנו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אבל זה לא התנאי.
היו"ר איתן כבל
לא. זה לא תנאי. זה חלופות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא שמעתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא יכול לרכב על גמל.
מרב תורג'מן
החלופות הן: דואר אלקטרוני, פקסימיליה או הגעה למרכז הרישום או ללשכה הווטרינרית המחוזית – לפי בחירות מעביר הגמל.
היו"ר איתן כבל
נכון. דרך אגב, היום בחקיקה בכלל, אנחנו מאפשרים במערכות יחסים את המנעד היותר רחב של אינטראקציה, לא לצמצם אותה אלא להרחיב אותה.

ברשותכם, מי בעד הסעיפים שהוקראו עד עכשיו? 7ב - כולל התיקון מ-14 ל-21 יום - ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 7ב, כולל התיקון, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה בעד, שלושה נגד. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"תיקון תקנה 8

בתקנה 8 לתקנות העיקריות-

בכותרת השוליים אחרי המילה "תווית" יבוא: "או תעודת רישום";
אחרי "תווית" יבוא
"או תעודת רישום שלא נמסרו לפי תקנות אלה";

במקום "בה", יבוא "בהם"."

רק לציין שתקנה 8 בתקנות העיקריות: החזקת תווית - לא יחזיק אדם תווית ולא ישתמש בה אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי המנהל ובהתאם לתנאי ההרשאה. עדכנו כאן בעצם גם תווית וגם תעודת רישום.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. יש הערות? תודה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 8 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה בעד, שלושה נגד. התיקון אושר. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"תיקון תקנה 9

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי "המנהל" יבוא: "ולפי תנאי ההרשאה"."

תקנה 9 עוסקת בהסרת תווית. מה שנכתב בתקנות העיקריות: לא יסיר אדם תווית מגמל ולא יגרום להסרתה אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי המנהל, ואנחנו הוספנו "ולפי תנאי ההרשאה".
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
טוב מאוד.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 9 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. ארבעה בעד, שלושה נגד. התקנה אושרה.
מרב תורג'מן
ללא השינויים המסומנים.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. בבקשה.
אסתר זנזורי- פריאל
"החלפת תקנה 10

במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:

"התקנת תווית מחדש או סימון מחדש

10.

לא יתקין אדם תווית שנפלה או הורדה מגמל אלא אם כן הוא מסמן.

לא יבצע מסמן סימון מחדש על גמל אלא אם כן יש צורך בכך ולאחר שציין את הנימוקים לכך בכתב"."
היו"ר איתן כבל
הערות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 10 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה בעד, שלושה נגד. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"החלפת תקנה 11

במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:

"שינוי תווית או תעודת רישום

11.

לא ישחית אדם ולא יקלקל תעודת רישום או תווית.

לא ישנה אדם תעודת רישום או תווית, ללא אישור בכתב לכך מאת המנהל"."
היו"ר איתן כבל
הערות. מי בעד? מי נגד?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תעודת הרישום זה מה שהוא מקבל אליו הביתה?
ד"ר מישל בלאיש
כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה כמו תעודת זהות? אסור להשחית את זה?
היו"ר איתן כבל
כמו כל אישור שאתה מקבל.
מרב תורג'מן
שלא יזייף את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למרות שבסוף מה שקובע זה מה שנמצא במרשם. מה אכפת לי מה אצלו בבית?
חיים ילין (יש עתיד)
לא, לא נכון.
היו"ר איתן כבל
גם אם.
חיים ילין (יש עתיד)
ברפת ובכל מקום, גם יש מרשם וגם יש תעודה.
היו"ר איתן כבל
תודה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 11 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה מול שלושה. חבר הכנסת ג'מעה במקום חבר הכנסת דב חנין. יש להם שלושה. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"החלפת תקנה 12
במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות, יבוא
"החזקת גמל עם תווית מקולקלת

13.

לא יחזיק אדם גמל אם ראה שתעודת הרישום שלו או התווית שלו שונו, הושחתו או התקלקלו אלא אם כן ניתן לו היתר לכך מאת המנהל ולתקופה שצוינה בהיתר"."
היו"ר איתן כבל
הערות.
חיים ילין (יש עתיד)
מה הענישה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש פרק.
מרב תורג'מן
חצי שנת מאסר או קנס. תכף אנחנו נגיע לסעיף הפלילי.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד? תודה.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 12 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה בעד, שלושה נגד. התיקון אושר.
אסתר זנזורי- פריאל
"ביטול תקנה 13

14.

תקנה 13 לתקנות העיקריות - בטלה."

תקנה 13 מדברת על הורדת תווית מגמל בבית מטבחיים, על סיטואציה שבה נשחט או מת גמל בבית מטבחיים. אין היום בית מטבחיים בישראל לגמלים ולכן התקנה לא רלוונטית.
חיים ילין (יש עתיד)
זאת חיה לא מוכרת.
קריאה
היה בעבר בית מטבחיים.
היו"ר איתן כבל
הערות. מי בעד? מי נגד? תודה.

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 14 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה בעד, שלושה נגד. התיקון אושר.
אסתר זנזורי- פריאל
"הוספת תקנה 13א.

15.

אחרי תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:

"אבדן תעודת רישום או תווית סימון

13א.

אבדה תעודת רישום או נפלה תווית מגמל, יודיע הבעלים של הגמל בכתב, תוך 14 ימי עבודה למרכז הרישום או ללשכה הווטרינרית המחוזית, תוך ציון הפרטים על תעודת הרישום שאבדה או תווית הסימון שנפלה"."
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 15, הוספת תקנה 31א, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה בעד, שלושה נגד. התיקון אושר. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"ביטול תקנה 14.

16.

תקנה 14 לתקנות העיקריות – בטלה."

תקנה 14 מדברת על הורדת תווית מגמל שמת מחוץ לבית המטבחיים. מדובר על: נשחט או מת גמל מחוץ לבית מטבחיים, יוריד בעליו לאחר השחיטה או המוות את התווית. יש פה הסדר אחר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין בית מטבחיים.
היו"ר איתן כבל
אין צורך בזה, בסדר. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 16 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה בעד, שלושה נגד. התקנה אושרה.
אסתר זנזורי- פריאל
"הוספת תקנה 14א.

17.

אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:"

חובת דיווח והורדת תווית מגמל שמת או הומת – זה ההסדר המודרני בעצם.

" "חובת דיווח והורדת תווית מגמל שמת או הומת

14א.

על אף האמור בתקנה 9, מת גמל או הומת יודיע על כך מי שהיה בעליו למרכז הרישום בכתב, יסיר את התווית מהגמל וימסור אותה יחד עם תעודת הרישום של הגמל תוך 14 ימי עבודה מהמועד שבו מת הגמל, למרכז הרישום.

אבד גמל או נגנב יודיע על כך הבעלים למרכז הרישום תוך 14 ימי עבודה מהמועד שנודע לו על האובדן או הגניבה.

הודעה לפי תקנות משנה (א) או (ב) תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני או בפקסימיליה או הגעה למרכז הרישום או ללשכה הווטרינרית המחוזית, לפי בחירת המחזיק.""
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה קורה אם אדם שלח פקס שאבד לו גמל, ויום-יומיים אחר כך הגמל היה מעורב בתאונה? עכשיו זה נורא קל, כל אחד ישלח פקס ונתנו פה פתח. הוא שם את הגמל, למחרת הוא שולח לכם פקס – אבד לי הגמל – וחזרנו חזרה לצורך להוכיח מעל לכל ספק סביר. לך תוכיח.
אסתר זנזורי- פריאל
מי שרוצה לרמות תמיד יוכל לרמות. התקנות מדברות על הסיטואציה הסטנדרטית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם אני בעל גמלים ויום אחרי הסימון - - -
מרב תורג'מן
החזקה חלה עליו. נטל הראיה חל עליו כדי להוכיח שבעצם אבד לו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. לכן שאלתי. לכאורה, אם הוא לא דיווח שזה אבד לו, אז לא. אם הוא דיווח שזה אבד לו, אז על פניו אין שום חזקה כי הוא דיווח שזה אבד לו.
אסתר זנזורי- פריאל
הסיטואציה מדברת על מקרה אמיתי שבאמת אבד גמל, לבעלים אבד גמל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין בינינו ויכוח על זה שיכולות להיות סיטואציות שגמל אבד באמת. אני שואל רק איך אנחנו לא נותנים פה פרצה - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
סמוטריץ אומר שאם אבד לו אפילו הגמל הזה והגמל היה מעורב בתאונת דרכים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - שעכשיו כל אדם, כל אחד, מייד ישלח פקס – אבד לי הגמל – וברגע זה הוא מסיר מעליו אחריות, לא עשינו כלום.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
גם כשהוא אבד. כמו שנגנב לך האקדח ומישהו הורג מישהו, אתה תוענש. ככה אתה רוצה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
הוא דיווח שזה אבד לו. באמת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני חושב שאם אני עורך דין - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני עורך דין.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - אני אומר לכל בעל גמל – רשמת אותו? סימנת? שיבבת? למחרת ישלח פקס שהוא נאבד, ושלום על ישראל. אין לך שום אחריות.
קריאה
מה אתה מציע?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
צריך לאתר איזה מנגנון שבאים לבדוק יום-יומיים אחרי – לא יודע – דיווחו לכם שהגמל נאבד, אתם הולכים לבדוק שהוא אכן נאבד.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
נחסל את כל ענף הגמלים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
באמת. באמת.
היו"ר איתן כבל
בצלאל, בעניין הזה אני לא מסכים איתך כי אדם צריך עכשיו לדווח כל יום על גמל אחר שאבד לו. עזוב, בוא לא ניקח את זה לכאן. חקיקה לא יכולה להוביל את זה לאיזשהו קיצון או אבסורד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, צריך לראות שזה לא הופך - - -
היו"ר איתן כבל
אבל אני מסביר לך. בן אדם לא ירוקן את העדר שלו כל יום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא צריך לרוקן, רק שולח פקס. צריך לייצר כאן איזה שוט בצד השני.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, אני לא מסכים עם בצלאל, אני לא רוצה שתפיל את הסעיף הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, חס וחלילה.
חיים ילין (יש עתיד)
בואו ניקח מצב קיצון שלא אבד. נגנב. יכול להיות מצב כזה.
היו"ר איתן כבל
אם זה ייגנב, הוא ידווח.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
חיים, אנחנו מחפשים מקרה קיצון. גם התאונות הן מקרה קיצון, זה לא הסטנדרט שכל יום יש תאונת דרכים.
חיים ילין (יש עתיד)
אני אגיד לך לא, אני רוצה להסביר. הרי גם במרעה של פרות, פרה יכולה לברוח.
קריאה
ובורחות.
חיים ילין (יש עתיד)
ובורחות. אבל הפרות, רובן, בעדרים שהם מסודרים, יש להן תווית, אפשר לעקוב אחריהן, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו יודעים אם נגנב או לא נגנב – באמת אני אומר לך את זה. למה לא ללכת על הכיוון הזה גם פה? אם נגנב או אבד, אתה מוצא מחר בבוקר, זה רכוש הרי. נכון?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
הבעיה שאם המדינה עכשיו אומרת שיש שטחי מרעה ואנחנו יכולים לתחם אותם במקום אחד, יכולים לדבר על הכול.
חיים ילין (יש עתיד)
לא דיברתי על זה. זה אנחנו מסכימים.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו מפספסים את העיקרון.
חיים ילין (יש עתיד)
אנחנו מסכימים על זה. אני מדבר איתך על תווית, GPS אחד קטן על כל גמל, ופתרת את הבעיה.
קריאות
- - -
חיים ילין (יש עתיד)
הגמל לא יודע להפריד בין יהודי לבדואי בכביש.
היו"ר איתן כבל
כבר אמרתי גם את זה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני מוכן ללכת רחוק מאוד בנושא הזה של הפללה של בעל הגמל אבל לא להתעלל ב-4,000 חיות, לא להתעלל בהן.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
יש את האומץ ללכת עד הסוף בנושא הגמלים אבל לא להתעלל בהם.
קריאות
- - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
עכשיו מדברים בתת-סעיף אולי של - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, אתם יודעים איפה כולכם טועים? אתם רגילים בחפירה. למה? כי בסוף בסוף, אם חס וחלילה ויקרה איזשהו אסון, יש בסוף מישהו שאו לא דיווח, בסוף יש אחריות. זה לא שאם הגמל אבד, הוא עכשיו לא שייך לאף אחד או אם גנבו לו, הוא לא שייך לאף אחד.

בסוף בסוף, כשנגיע לשאלה הנוגעת לאחריות הפלילית או לא הפלילית או כל מה שנוגע למה שכתוב באותם סעיפים, בסוף זה לא רוח הקודש.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
איתן, יש לי הצעה – לעשות ביטוח לגמלים. ביטוח, במקרה שהוא אבד.
היו"ר איתן כבל
מה שנקרא, ביטוח חיים שפוקע בשחיטה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא, באמת. כשהוא אבד, הוא נגנב, שהמדינה תשלם.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, עכשיו אני רציני. אתה מעלה דיון שאנחנו נעסוק בו ב-16 במאי סביב הגניבות החקלאיות. אחד הדברים שאנחנו מבקשים זה להכניס את העניין של ביטוח לעדרים ולכל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל איך אומרים, דיו לעניין בזמנו. אני יכול להתקדם?
מרב תורג'מן
אני תוהה לגבי המועדים שקבועים בסעיף הזה.
היו"ר איתן כבל
אם גברתי, יש לה תהיות לגבי המועדים, אפשר להשאיר את זה לסוף ולהתקדם?
מרב תורג'מן
אין בעיה. רק צריך לקבל החלטה אם משאירים את זה 14 ימים לגבי ההודעה.
היו"ר איתן כבל
14 ימים זה מספיק.
אסתר זנזורי- פריאל
השירותים הווטרינריים ביקשו להיות מעודכנים.
מרב תורג'מן
אוקיי. יש פה עוד איזושהי הערה משפטית שחשבתי שראוי להוסיף, שזה מחיקת פרטי הרישום מהמרשם. אם חלפו שלוש שנים ממות הגמל, אין סיבה שעדיין הבעלים יהיה רשום במרשם ולכן ראוי היה לקבוע הוראה שקובעת שחלפו שלוש שנים מיום שנתקבל דיווח לפי תקנת משנה (א) על מות הגמל, יימחק רישומו מהמרשם. צריך לדעתי להוסיף את זה.
אסתר זנזורי- פריאל
מבחינתנו זה מקובל ויתווסף כתקנת משנה (ד).
היו"ר איתן כבל
אוקיי. בבקשה.
ד"ר אבי צרפתי
ד"ר אבי צרפתי, יושב-ראש ארגון הרופאים ברשויות. רק רציתי לשתף את הוועדה בדיוק באותם אלמנטים שקיימים בנושא של החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, כלבים מסוכנים.

אנחנו נתקלים הרבה פעמים במצבים שבהם כלב מסוכן, או נגנב או ברח או לכאורה נעלם, והבעלים שלו מבינים את המשמעות של זה ומדווחים עליו כאבד או נגנב. במסגרת הזו, מה שנהוג מבחינת החוק זה כמובן שזה צריך לבוא בהצהרה למשטרה, זאת אומרת לדווח על אבידה או גניבה במשטרה, ועדיין האחריות האזרחית לגבי נזקים שייגרמו היא של בעלי בעל החי במסגרת הזאת. האחריות הפלילית היא חלק נפרד.
היו"ר איתן כבל
אנחנו נגיע לזה. דרך אגב, אני רוצה שתדע. גם אם אובד אוטו שלך ומישהו עשה תאונה ולא דיווחת – אלא אם כן הוא נגנב ממך באותו רגע ואפילו עוד לא הספקת - - -
קריאה
לא. מדבר אחרי דיווח.
קריאות
- - -
מרב תורג'מן
זה רק לגבי אובדן או גניבה.
אסתר זנזורי- פריאל
אפשר אולי - אני חושבת בקול - להתייעץ עם משרד המשפטים, להוסיף ב-14א(ב): אבד גמל או נגנב והוא ידווח על זה בצירוף הודעה מהמשטרה או טופס דיווח מהמשטרה.
קריאה
לגבי אובדן גם?
אסתר זנזורי- פריאל
כן. דיווח על אובדן או גניבה.
מרב תורג'מן
כן, כי אם הוא כבר לא ברשותו.
קריאה
אבל יש הבדל בין גניבה לאובדן.
מרב תורג'מן
הוא מודיע למשטרה גם על אובדן כדי שידעו שיש גמל שמשוטט באופן חופשי. דווקא יש היגיון באובדן.
קריאה
מה המשטרה אומרת?
קריאות
- - -
ד"ר אבי צרפתי
סליחה, זה קורה יום-יום עם כל בעלי החיים.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
לכל החיות? לפרות? בכל התקנות של החיות צריך להודיע למשטרה? יש היום דבר כזה?
חיים ילין (יש עתיד)
אני חייב להגיד לך למה מודיעים. קודם כול, זה תלונה במשטרה. שנית, אתה מפעיל ביטוח על ידי זה - - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
ביטוח, אבל אנחנו לא דנים בזה – ביטוח ופיצוי, כי עדיין לא הכרנו בחיית מרעה.
חיים ילין (יש עתיד)
זה כמה דברים, זה לא רק הביטוח.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני לא מציע ללכת למקומות שאחר כך יידרשו דברים אחרים בגללם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה מדווח כדי לזכות את התמיכה בביטוח, לא שמישהו יתחיל לחפש.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, העניין ברור. זה יישאר כמו שזה ואנחנו נתקדם. אני מבקש להעלות להצבעה את סעיף - - -
מרב תורג'מן
סעיף 14א, עם התוספת של מחיקת פרטי הרישום וכפי שהוקרא.
היו"ר איתן כבל
שב, ברושי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה המחיר של המתנדבים בעם.
חיים ילין (יש עתיד)
בצלאל, אני חייב להגיד לך – בלי האופוזיציה אתה לא מעביר את החוק הזה. זה נראה לי הזוי לחלוטין.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה לא פעם ראשונה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני סמוך ובטוח שגם בפסקת ההתגברות אתם תעזרו לנו.
קריאות
- - -
לאה ורון
סליחה, אי אפשר ככה לרשום פרוטוקול, רבותי חברי הכנסת.
היו"ר איתן כבל
אני מעלה להצבעה.
מרב תורג'מן
את תקנה 14א, לרבות הפסקה לעניין מחיקת פרטי רישום מהמרשם.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 14א, כולל הפסקה לעניין מחיקת פרטי רישום מהמרשם, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה בעד, שלושה נגד. תודה רבה, התיקון אושר, למעט - - -
מרב תורג'מן
לא למעט. לרבות מחיקת פרטי רישום.
היו"ר איתן כבל
תודה. הלאה. תחליטו ביניכם מי מצביע כדי שלא תתבלבלו ביניכם. בבקשה.
אסתר זנזורי- פריאל
"תיקון תקנה 15.

18.

בתקנה 15 לתקנות העיקריות-
בכותרת השוליים אחרי המילה
"סימון" יבוא: "ורישום";
אחרי "הסימון" יבוא
"בתווית רישום והנפקת תעודת רישום"."
מרב תורג'מן
מדובר פה בסעיף לעניין האגרות.
לאה ורון
חבר הכנסת מלכיאלי במקום חבר הכנסת וקנין.
אסתר זנזורי- פריאל
אני רוצה להבהיר. תקנה 15 היא תקנת האגרות. מה שמופיע היום במקור, בעד ביצוע סימון לפי תקנות אלה תשולם אגרה של 47.5 שקלים לכל ראש גמל. אנחנו רק מעדכנים שזה בעד ביצוע סימון בתווית.
מרב תורג'מן
ככל שיוסף שבב, אבל זה ייכלל גם במחיר. לא מעלים את האגרה.
היו"ר איתן כבל
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
על העברות אין אגרה? העברת בעלות.
אסתר זנזורי- פריאל
אנחנו לא מעלים את המחיר.
שמוליק דוד
שאלה עובדתית. תעודת רישום לבקר עולה 3.5 שקלים. למה 43 שקלים לגמל?
היו"ר איתן כבל
למה?
ד"ר תמיר גושן
ד"ר תמיר גושן, מנהל השירותים הווטרינריים בשדה. בנוסף לתווית הרישום של הבקר יש גם תוויות אוזן, אחת אלקטרונית ואחת ויזואלית, שנמכרות בנפרד.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה. אני מעלה להצבעה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 18, תיקון תקנה 15, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
שלושה נגד, חמישה בעד. תודה. הלאה.
אסתר זנזורי- פריאל
"תיקון תקנה 16.

19.

בתקנה 16 לתקנות העיקריות במקום: "לרופא או למפקח" תבוא המילה: "למסמן". "

כאשר תקנה 16 במקור עוסקת בעזרת בעל הגמל. בעל גמל חייב להושיט למסמן העומד לבצע או המבצע סימון לפי תקנות אלה את כל העזרה הדרושה לתפיסת הגמל ולהחזקתו.
היו"ר איתן כבל
מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 19, תיקון תקנה 16, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
חמישה בעד, שלושה נגד. התקנה אושרה.
אסתר זנזורי- פריאל
"הוספת תקנה 16א.

20.

אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:

"עונשין

16א.
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים
מחזיק גמל או מעביר החזקתו בו מבלי שסומן וללא שיש בידיו תעודת רישום, בניגוד לתקנה 2;

מבצע סימון בגמל, מבלי שהוא מסמן, בניגוד לתקנה 5(א);

מסיר תווית מגמל או גורם להסרתה, בניגוד לתקנה 9;

משחית או מקלקל תעודת רישום או תווית, בניגוד לתקנה 11(א);

העושה אחד מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

מבצע סימון בגמל, לא באמצעות תווית שנרשמה במרכז הרישום ומבלי שיש בידיו אישור בכתב, בניגוד לתקנה 5(ב);

מעביר את הבעלות על גמל לאחר ולא מודיע על כך למרכז הרישום, בניגוד לתקנה 7ב(א);

מחזיק תעודת רישום או תווית, בניגוד לתקנה 8;

המתקין תווית שנפלה או שהורדה מגמל, בניגוד לתקנה 10(א);

לא מודיע על כך שאבדה תעודת רישום או נפלה תווית סימון, בניגוד לתקנה 13א;

לא מודיע על מות גמל ולא מסיר ומוסר את התווית מהגמל, בניגוד לתקנה 14א(א);

לא מודיע על כך שגמל אבד או נגנב, בניגוד לתקנה 14א(ב)"."
מרב תורג'מן
אולי תסבירי שמדובר פה בשני מדרגים.
אסתר זנזורי- פריאל
מדובר בשני מדרגים. האפשרות הראשונה, סעיף קטן (א), מדובר על מאסר של שישה חודשים. תקנת משנה (ב) מדברת על קנס של 14,400 שקלים.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
שישה חודשים או קנס.
מרב תורג'מן
סעיף קטן (א) מפרט את העבירות שבגינן יוטל עונש מאסר של עד שישה חודשים. סעיף קטן (ב) מדבר על קנס לפי סעיף 61(א)(1) ומדובר ב-14,800 שקלים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה מחליף את המאסר?
היו"ר איתן כבל
לא. זה שני סוגים של עבירות.
מרב תורג'מן
שני מדרגים.
היו"ר איתן כבל
שני מדרגים. יש מדרג של עבירות שאם אתה עובר עליהן אתה מקבל עד חצי שנה מאסר, ויש עבירות במדרג אחר שאם אתה עובר עליהן אתה מקבל את הקנס עד 14,400. בבקשה.
לילך וגנר
לילך וגנר, משרד המשפטים. רק להבהיר לחברי הכנסת. מקום שיש עונש של מאסר יכול להיות גם קנס.
חיים ילין (יש עתיד)
בררת קנס.
לילך וגנר
לא, זה לא בררת קנס. זה עבירה פלילית שהעונש בצידה הוא שישה חודשי מאסר אבל גם בית המשפט יכול להטיל קנס.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בנוסף או במקום?
לילך וגנר
זאת אומרת, גם במדרג הראשון ניתן להטיל בנוסף קנס.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר גם בנוסף.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זו השאלה כי היא לא אמרה במקום.
היו"ר איתן כבל
לא במקום.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני שאלתי כדי לחדד את הנקודה.
לילך וגנר
המדרג השני הוא קנס בלבד. זה ההבדל בין שני המדרגים.
קריאות
- - -
מרב תורג'מן
אפשר גם מאסר, בשיקול דעת של בית המשפט.
היו"ר איתן כבל
תודה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שכאן אנחנו מפספסים את הנקודה העיקרית בתקנה הזאת לגבי כוונת הזדון כי ככל שהתקלקלה תעודת רישום, אם אדם מבוגר מחזיק גמל – התקלקלה, וזה יכול לקרות עם כל אחד – אם דינו מאסר שישה חודשים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה שיקול דעת של בית משפט. כשכתוב כאן, זה לא עונש חובה, זה לא עונש מינימום.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אני חושב להוסיף את נושא כוונת הזדון. אם מישהו מקלקל את זה בכוונת זדון, אז ללכת לכיוון של הענישה.
מרב תורג'מן
העבירות שמפורטות בסעיף קטן (א) הן העבירות שבאמת יש בהן כוונה פלילית – שהוא מסיר תווית או משחית או מקלקל – לא עובדות שבעצם הוסרה תווית או שהיא שובשה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
איך מוכיחים שהוא משחית תעודת רישום?
הגר סלקטר
הגר סלקטר, משרד המשפטים. לצד תקנה 13 – לא 13א רבתי – לצד תקנה 13 אין סנקציה פלילית.
היו"ר איתן כבל
תסבירי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה זה אין סנקציה פלילית? אבל יש בפועל מאסר.
הגר סלקטר
החובה לסמן את הגמל - - -
היו"ר איתן כבל
הגר, יש לי בקשה. אל תסבירי לעצמך. יש נטייה לפעמים להסביר לעצמך את הברור.
מרב תורג'מן
אל תלכי למספרים. תסבירי.
היו"ר איתן כבל
קחי בחשבון שאנחנו פה ואנחנו לא בדיוק אמונים יום-יום על העניין. תסבירי לנו.
הגר סלקטר
אני אסביר שהחובה לסמן את הגמל היא חובה עצמאית, אתה לא יכול להחזיק את הגמל אם הוא לא מסומן. בנפרד, יש הוראה שמדברת על החזקת גמל עם תווית מקולקלת כדי לגרום לבעלים של הגמל לדאוג שהתווית היא בסדר, אבל אין לצידה סנקציה פלילית וזה לא גורע מהחובה להחזיק גמל עם תווית תקינה ובסדר גמור.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אבל כאן לא מדברים על זה. כאן בסעיף (4) מדובר על "משחית או מקלקל תעודת רישום". איך נוכיח שהוא השחית אותה? נקרעה תעודת הרישום לזקנה שמחזיקה גמל בוואדי מסוים – תקבל שישה חודשים?
היו"ר איתן כבל
חברות וחבריי חברי הכנסת, בשביל זה יש בתי משפט.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל למה שלא יהיה ברור? למה זה נתון לפרשנות?
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אין דבר שאי אפשר לעסוק בו, במה שאנחנו קוראים היסוד הנפשי. תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד זה מונח לפתחנו שאם הפעולה הייתה מכוונת או - - -
לילך וגנר
היסוד הנפשי הנדרש הוא יסוד של מחשבה פלילית, זאת אומרת מודעות.
היו"ר איתן כבל
נכון.
לילך וגנר
מודעות לכל החלקים של העבירה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אז אפשר לרשום את זה בבירור?
היו"ר איתן כבל
לא צריך לרשום, זה חלק בלתי נפרד. הכי טריוויאלי.
לילך וגנר
לא צריך לרשום את זה לכל עבירה פלילית אלא אם נקבע לגביה אחרת.
מרב תורג'מן
כל העבירות הפליליות נבחנות לאור היסוד הנפשי.
לילך וגנר
זאת אומרת שצריך מודעות לכל הרכיבים.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
רק רציתי לשאול, אם אישה או בעל גמל, תעודת הרישום שלהם נפלה בוואדי בשיטפונות והושחתה, לא בכוונה ולא בזדון, האם אותו עונש חל עליו?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
לפי הסעיף הזה כן.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אני שואל את השאלה הזאת על מנת לא ללכת לבית משפט אחר כך.
לילך וגנר
לפי הסעיף הוא צריך להודיע. אם הוא לא הודיע שזה נפל, אז כן – במודעות, כן.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אין פה זדון או כוונה.
לילך וגנר
לא מדובר על זדון או כוונה אלא על מודעות. מספיק שהוא יודע שנפלה התווית, הוא צריך להודיע על זה והוא לא הודיע.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
לא תווית. אני מדבר על תעודת רישום. את דיברת בין היתר גם על תעודת רישום.
לילך וגנר
גם על תעודת רישום.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
באים אליו לאוהל ומבקשים ממנו את התעודה. הוא הולך ומחפש, פתאום לא יודע איפה זה. זה לא תעודת זהות שלו שהוא הולך בכל רגע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נסעתי באוטו, הפנס היה מקולקל, לא ידעתי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה, הוא צריך להחזיק את התעודה יותר צמודה אליו מתעודת זהות שלו? אני חושב שפה מגזימים.
היו"ר איתן כבל
חאג', אני מבין מה שאתה אומר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רציתי הערה אחרת, אני רק אענה למה שנאמר עכשיו. צריך לדעת שבמדינת ישראל הרבה מאוד קורות עבירות של אחריות קפידה. אני נסעתי באוטו, רגע לפני שעליתי על האוטו בדקתי את הווינקר. בדקתי את הווינקרים, יש לי צילום בסרטון וידיאו. יצאתי לדרך, נסעתי, הווינקר לא עבד, אני אקבל קנס. זה בכלל לא משנה – יש פסקי דין על זה. זה לא חדש. יש אחריות עליך לוודא. ודאי שיש שיקול דעת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה מנסה לשכנע בדברים שהם בכלל לא קשורים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הערה אחת חשובה. תקנה (ב)(1) קובעת עבירה של קנס על מי שמבצע סימון לא באמצעות תווית או שבב – לא חשוב, אחר כך נדבר על השבב וכו'. אני רק רוצה לוודא שאנחנו לא מכניסים שם בטעות. אם בן אדם נניח מסמן סימון נוסף של העדר שלו – יש לו מספור: 1, 2, 3, 4 בעדר – זאת לא עבירה.
קריאה
למה שזו תהיה עבירה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כתוב פה "מבצע סימון בגמל, לא באמצעות תווית", אז אם הוא ביצע עכשיו באמצעות – לא יודע, הוא צרב לו כל מיני דברים.
היו"ר איתן כבל
לא, לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רק לוודא שמותר לאדם בנוסף, לסמן סימונים אישיים שלו.
היו"ר איתן כבל
זה לא קשור.
קריאה
שישים כמה קעקועים שהוא רוצה.
היו"ר איתן כבל
אני מבין את השאלה שלך. הוא רוצה לעשות סימון פרטי שלו - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
במקביל. לא במקום.
היו"ר איתן כבל
- - בדרך כזו. זה לא מה שאתה מדבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רק רציתי לוודא.
היו"ר איתן כבל
יש פה הגדרה ברורה. זה לא נחשב מי המסמן ואיך. יש הגדרה שהגדרנו. שמוליק, בבקשה.
שמוליק דוד
אני מצטער להגיד, משרד המשפטים, אני חושב שאתם תומכים כאן באפליה דרקונית, משתי סיבות. א. אני אקריא לכם את הסעיף הרלוונטי בתקנות סימון הבקר. סעיף 30(א): על אף האמור בסעיף 28(א) לפקודה – לא ניכנס לפרטים – הפרת הוראות 3(א), 4, 5, 6, 13, 14(ב), 16, 19(א), 19(ג), 20, 21, 22, 24, 26, 28(ב) ו-29, אינה עבירה. זאת אומרת, לא רק שאי אפשר ללכת אליה אלא עניינה עבירה. כאן אתם מפלילים. זה לא במקרה כי - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה אפליה? יש גם יהודים שיש להם גמלים.
שמוליק דוד
- - לגמלים אין לובי. אין להם איגוד מגדלי הבקר הגדול והמסודר.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. אני רוצה לתת מענה. אני עוצר את אדוני בהרצאה המאלפת שלו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מענה לבג"ץ. הוא מכין את הבג"ץ.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
השאלה אם בענפים אחרים יש - - -
היו"ר איתן כבל
תנו לי לתת עכשיו פתרון. אני רוצה פתרון. ברשותכם, אני רוצה לעשות את ההפרדה כפי שנאמר. אני לא חושב שראוי לתת פליליות על - - -
מרב תורג'מן
תהיה פליליות אבל במדרג הנמוך ביותר.
היו"ר איתן כבל
בדיוק, שתהיה במדרג הנמוך.
לאה ורון
כן, בתעודת רישום.
מרב תורג'מן
אם כך, אז השחתה או קלקול - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מדבר על המאסר בכלל כי אין בענפים אחרים מאסר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם רוצים את (4) להוריד ל-(ב)?
היו"ר איתן כבל
לא. אני כבר עשיתי כאן את ההבחנה.
מרב תורג'מן
השחתה של תווית תישאר בחצי שנת מאסר. השחתה של תעודת רישום תעבור לקנס של 61(א)(1).
היו"ר איתן כבל
צריך לעשות את ההבחנה הזאת, לא צריך להגזים. בבקשה, אדוני.
מוחמד אבו פרחה
קודם כול, לענישה אנחנו לא ניתן יד ולא נהיה שותפים לענישה, גם אם יפתחו את הגבולות ונעביר את הגמלים למצרים לא יהיה הבדל. אנחנו לא מסכימים לענישה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
מוחמד אבו פרחה
ענישה זה כבד מאוד. לגדל חיה בבית, בסופו של דבר יכניסו אותך בגללה לכלא. זה לא מקובל.
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה לומר לאדוני את הדבר הבא. החיים בנויים כך שאנחנו בני אדם, ועל זה נאמר אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכול הבל, וכל העניין בשורה התחתונה הוא כדי לייצר את האחריות שכל אחד מאיתנו עושה על עצמו, וזה לא משנה מה דתך, מה שמך, איפה אתה, למה אתה.
מוחמד אבו פרחה
אני מסכים.
היו"ר איתן כבל
החוק כאן, הוא לא נוגע רק – מחר דרך אגב, יכול להיות יהודי שיחליט - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש גם היום. יש חוות גמלים של יהודים. מאיפה באה האפליה הזאת?
מוחמד אבו פרחה
מסכים איתך, אדוני היושב-ראש, מסכים איתך אבל אנחנו, לחלק מהחקלאים יש פרות ויש סוסים ויש עיזים, כולם מסומנים באותו סימון ואף אחד לא מענישים אותו שהוא עושה עבירה כזו או אחרת, ענישה של בית סוהר ממשית.
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה לשאול שאלה - מעלה כאן מנהלת הוועדה - האם העניין הזה, החצי שנה הזו, היא רק בגמלים.
לילך וגנר
אני אסביר. על פי פקודת מחלות בעלי חיים, כל מי שעובר על הפקודה או תקנות מכוחה, עונשו הוא מאסר שנה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אז אפשר לפרט?
לילך וגנר
זאת אומרת, אנחנו עשינו מדרג נמוך יותר מאשר המדרג הכללי שקבוע לפי פקודת מחלות בעלי חיים.
שמוליק דוד
זה לא קיים ברוב התקנות על בקר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אז למה צריך להוסיף אותו אם יש אותו בכללי? תשאירו את מה שיש בכללי.
היו"ר איתן כבל
שמוליק, אני רוצה להבין. גם הקלו וגם - - -
שמוליק דוד
לא. אני מקריא לכם מהתקנות, תסתכלו על מה שקורה. מה ההבדל בין פרה, לצורך העניין הזה, לבין גמל?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ההבדל הוא כמות התאונות שהם היו מעורבים בהן.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
זה לא נכון.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
בצלאל, אתה רק מפריע לי עם ההתייחסויות הלא רלוונטיות שלך.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
התבררה התמונה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אם יש את התקנות של השנה, להישאר שם ולא להכניס - - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
להישאר בכללי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
להישאר בכללי, מה שיש על כולם. להישאר ואנחנו לא צריכים פה את הענישה.
היו"ר איתן כבל
אתה טועה. שם יש לך שנה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
שיהיה, אבל על כולם.
מרב תורג'מן
גם יש לך שנה - - -
היו"ר איתן כבל
זה על כולם שם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני יודע.
מרב תורג'מן
אבל יש לך פה גם תחנות נוספות.
היו"ר איתן כבל
גברתי, הגר.
הגר סלקטר
הגר סלקטר, משרד המשפטים. התקנות שציינת אכן אינן פליליות אבל תקנות אחרות שמחייבות בסימון, אכן פליליות. אתה דיברת על הוראות שהן בעיקרן מופנות אל הרגולטור – החובות של המסמן, של הרופא, של מנהל השירותים הווטרינרים – אבל התקנות שמחייבות את הבעלים, למשל תקנה 2 בתקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), לא יחזיק אדם בקר מן הסוג ובגילאים כמפורט להלן אלא אם כן נרשם וסומן לפי תקנות אלה, היא לפי התקנות - - -
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת, בכלל הייתה כאן הקלה בתהליך ולא החמרה בתהליך, ואני מתעקש להקל. ברשותכם, אני מעלה להצבעה את תקנה 16א, עם התיקון שלנו שמייצר את ההבחנה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 20, תיקון תקנה 16א, כולל התיקון, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
חמישה בעד, שלושה נגד. אושר, עם התיקון.
אסתר זנזורי- פריאל
"אי פליליות

16ב.

הפרת התקנות שאינן מנויות בתקנה 16א - אינה עבירה.""
היו"ר איתן כבל
זאת עוד הקלה.
מרב תורג'מן
שזה בכלל לא עבירה פלילית.
היו"ר איתן כבל
תודה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
נמנעים. למה נגד?
היו"ר איתן כבל
אין נמנעים. אתה רוצה להימנע?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להימנע. אם זה לא רישום פלילי, למה - - -
היו"ר איתן כבל
מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 2

נמנעים – 1

תקנה 20, תיקון תקנה 16ב, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. חמישה בעד, שניים נגד, אחד נמנע. אני מאפשר לכם אם אתם רוצים להימנע גם. לא. אוקיי, תודה. זה לפי סיעות.
אסתר זנזורי- פריאל
סעיף 21 עוסק בהחלפת התוספת. התוספת הקודמת עסקה באיך נראית תווית המתכת. אנחנו הוספנו היום תוספת חדשה שמראה מהם הפרטים שצריכים להיות כתובים בעת דיווח על העברת הבעלות, מעין טופס העברת בעלות. כל הפרטים האלה צריכים להופיע בהתאם לנוסח של התקנות – פרטי מוסר הגמל, מקבל הגמל, פרטים על העדר שלו, מספר תווית, מספר שבב.
היו"ר איתן כבל
כל מה שהקראת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא צריך לקרוא. אנחנו קוראים.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. הערות.
לאה ורון
אולי לעיין שתי דקות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
קראנו.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור התוספת? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 3

נמנעים – אין

תקנה 21, החלפת התוספת, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
חמישה בעד, שלושה נגד.
אסתר זנזורי- פריאל
"תחילה

22.

תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), בתוך 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

תחילתה של תקנה 16א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 19 לתקנות אלה, שישה חודשים מיום התחילה. "
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מדרג הגיוני.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?
קריאה
למה 30 יום?
מרב תורג'מן
למה 16ב - - -
קריאה
זה אומר שזה לא פלילי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לוחות הזמנים כדי לבצע הם לא מעשיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
30 יום זה לא מעשי.
קריאות
- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
איתן, לסמן אתה חייב מייד כי זה הצלת חיים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא מעשי, ב-30 יום זה לא יהיה.
היו"ר איתן כבל
בצלאל, 30 יום זה מעט זמן. אנחנו נכנסים פה לתהליך, וגם כן הוא לא פשוט, גם צריך לתת לאנשים – בוא נדבר פה גם עם הרשויות – זה לא בדיוק שהם גרים ברחוב כך וכך, בפינת - - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
ומה עם נושא ההסברה? צריך להסביר לאנשים מהן התקנות האלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
איתן, לכן התקנות חצי שנה. לכן נתת חצי שנה לאכיפה. אמרת – אני מחיל את החובה מייד כי זה הצלת חיים, אני לא אוכף.
היו"ר איתן כבל
יקיריי, יש את החצי שנה - - -
מרב תורג'מן
חצי שנה היא מיום התחילה של יתר ההוראות, אז הכול יזוז בהתאמה.
היו"ר איתן כבל
נכון. ממתי בעצם הם חייבים להתחיל לסמן? עוד 30 יום לכאורה.
מרב תורג'מן
30 ימים מיום הפרסום.
היו"ר איתן כבל
זה לא יכול.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא מעשי.
היו"ר איתן כבל
חברים, תודה רבה. מה, אתם דוחפים אותי שאני אדבר יותר מהר? אני איתכם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא רוצים יותר מהר, כך שנוכל להבין.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תדחה לחצי שנה את החוק אבל תעשה מייד אכיפה. אל תיתן עוד חצי שנה לאכיפה.
היו"ר איתן כבל
לא, לא. חברות וחברים, אני נותן להם 70 יום לארגן את התהליך הזה.
מרב תורג'מן
אדוני, אנחנו מעדיפים לא לנקוט בימים אלא בחודשים.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
אם כבר, שלושה חודשים.
היו"ר איתן כבל
חודשיים ימים אני נותן להם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, זה לא מספיק.
ג'מעה אזברגה (הרשימה המשותפת)
אני מציע שלושה חודשים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא מספיק, עד שאנשים יידעו. זה לא כתובת, אנשים לא רשומים.
היו"ר איתן כבל
בואו נשמע את העמדה המקצועית. בבקשה.
ד"ר תמיר גושן
אם ירצו מחר כל בעלי 3,000 הגמלים שעדיין לא מסומנים בנגב לסמן את גמליהם, לא נוכל עם כוח האדם שיש בידינו.
היו"ר איתן כבל
מה אתה מציע?
ד"ר תמיר גושן
היום לסמן אותם. התהליך הוא תהליך ארוך, אנחנו נצטרך להכשיר גם מסמנים אחרים.
מרב תורג'מן
יש עוד עניין, שאתם גם צריכים – ככל שיוחלט על שבב, אתם צריכים להחליט על השבב.
ד"ר תמיר גושן
יש תהליכי רכש.
היו"ר איתן כבל
חברים, יש לי הצעה.
חיים ילין (יש עתיד)
לפני תוקף החקיקה להתחיל כבר בסימון? מה הם רוצים?
ד"ר תמיר גושן
יש כאן תהליכים. א. צריך להחליט באיזה אופן אנחנו מסמנים את הגמלים, ובהתאם לכך צריך להיכנס לתהליכי רכש של תוויות ו/או ציוד.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. חברים, אני לא מצביע על הסעיף הזה עכשיו, ממילא אני צריך להתעסק עם השבב.

אני אומר את הדבר הבא, ואני אומר את זה גם לחברי סמוטריץ. אני משתדל – לא תמיד אני מסכים עם הדרגים המקצועיים אבל אני לא רוצה לקבל החלטה שאין לה רבותה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא מעשית. לא ניתן לבצע אותה.
היו"ר איתן כבל
היא לא מעשית. אנחנו במקום כל כך ענייני, ואני יודע שבמקרה הזה אתה ענייני, מנקודת המבט שלי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הם לא ערוכים – הם לא ערוכים.
היו"ר איתן כבל
מנקודת המבט שלי. אני מבקש כך. על הסעיף הזה אני לא מצביע. אתם תחזרו לדיון הבא והוא יתקיים – אני מדבר אתכם ממש, אפילו מצידי שבוע הבא אם זה מתאפשר. גברתי מבינה מה אני מכוון.
לאה ורון
אני מבינה מצוין, חשוב לי שחברי הכנסת יבינו.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה שאנחנו נבין את הדבר. אתם צריכים לבוא – ותכף אני אגיד את העניין של השבב, מה אני מצפה - אבל אני רוצה שאתם תבואו ותגידו את עמדתכם המקצועית, מהו הלוז הנדרש כדי שאנחנו נצביע עליו. זאת נקודה אחת.

דבר שני שאני מבקש לדיון בנושא השבב – שמוליק, אני אומר את זה גם לך ולגם לאחרים. אני חושב שאנחנו עושים מסיפור השבב יותר ממה שהוא. אני לא נכנס עכשיו אם הוא כן מונע תאונות, לא מונע תאונות, אלא כסימון. אני לא מומחה, ולכן איך אומרים, קטונתי מלבוא ולקבוע התייחסות.

יש כאן שתי נקודות מרכזיות, אתם כאנשי מקצוע של המדינה, שלנו – ואם תרצה תביאו אנשי מקצוע שלכם, אני לא מתווכח עם זה – אני רק רוצה להבהיר.

יש טענה אחת מרכזית. שהחדרת שבב תת-עורי ולא באוזן, עלולה לפגום בתנובת החלב – לא צריך להגיב, אני לא מצפה עכשיו – העניין ברור לי, אני רוצה שאתם תבואו ותתנו תשובה מקצועית מלומדת, ואני מבקש אותה אפילו בכתב. אל תגיד לי אותה, אני יודע במשפט שאתה רוצה להגיד את העניין הזה. אני מבקש שאתם תבואו ותגידו את הדברים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה במשפט? במילה.
היו"ר איתן כבל
סמוטריץ, לא אומרים לפי גובה. במילה אתה יכול לסכם את הכול. אתה יכול באות, סמוטריץ.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ביקשתם חוות דעת מקצועית ולא פוליטית.
היו"ר איתן כבל
אמרתי – הזמן שנדרש לכם והעניין של פוגם או לא פוגם בריאותית והאם יש לזה השפעה על הערך. הרי ממילא אם זה לא פוגם, אז אין השפעה על הערך אבל אני לא רוצה, אני לא שמאי גמלים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
וגם מה זה מוסיף? האם סימון בכלל בלי שבב יסתדר? בכלל, גם צריכים לתת תשובה על זה. לא כמה מזיק. אם אנחנו צריכים אותו בכלל כדי לזהות.
היו"ר איתן כבל
כבר קיימנו את הדיון הזה, חאג' יחיא. אני רוצה להעלות להצבעה את הבקשה לדיון שהציג אותה חבר הכנסת דב חנין. אני מבקש להעלות להצבעה מי בעד הבקשה של דב חנין להעלות את הסעיף.
מרב תורג'מן
סעיף 1, ההגדרות, למעט ההגדרה של שבב.
היו"ר איתן כבל
סעיף 1 הגדרות, לדיון מחדש, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 4

נמנעים – אין

הבקשה של חבר הכנסת דב חנין לדיון מחדש של סעיף 1, סעיף ההגדרות, לא נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ארבעה נגד, שלושה בעד. הבקשה הוסרה, הבקשה לא התקבלה.
קריאה
הייתה הסתייגות?
מרב תורג'מן
לא. בקשה לדיון מחדש, רביזיה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה לכם, היה דיון טוב, ענייני, מקצועי, ואנחנו ניפגש בהקדם. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25.

קוד המקור של הנתונים