ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/04/2018

הצעת צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-16OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 727

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, ל' בניסן התשע"ח (15 באפריל 2018), שעה 10:30
סדר היום
נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
תחום יבוא והיטלי סחר, הלשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - תהילה ורון

מנהל תחום ארגון הסחר העולמי , סחר חוץ-, משרד הכלכלה והתעשייה - אופיר יוספי

ראש ענף ועדת יבוא , לשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - אורלי חי

מתמחה, לשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - אורי רזניק

מנהל תחום בכיר יצו וכללי מקור ברשות המיסים, משרד האוצר - דוד חורי

עו"ד, משרד החוץ - שי מעוז פרידמן

מחלקת משפט, משרד החוץ - עומרי לוין
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב, ובהזדמנות הזו נאמר גם חג שמח, בעזרת השם, לחג, שאנחנו חוגגים אותו השבוע, אחרי יום הזיכרון. ברשותכם, התכנסנו כאן לדיון מיוחד בנושא שהוא לחוץ לגורמים הממשלתיים. זה תמיד הרי בדקה ה-90 אחרי, כומר ממשלה מקבלת יותר מהארכה; מקבלת גם פנדלים, ואחרי הפנדלים עוד הארכה. אז אנחנו כאן כדי להעלות את הנושא. על פניו הוא נשמע מעניין. אני לא יודע עד כמה יש בו תוכן, אבל לפחות הכותרת מעניינת. על סדר-היום: נוסח צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018, דהיינו צפון קוריאה. זה הצו הראשון. יש לנו היום שלושה צווים. ברשותכם, לגבי כל אחד מהצווים אני מבקש לומר, להציג את הדברים – נצא לדרך. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, דובר, רשמת, נצא לדרך.
תהילה ורון
שמי תהילה ורון. אני היועצת המשפטית לתחומים של ייבוא וייצוא במשרד הכלכלה.
היו"ר איתן כבל
ואין לך קשר אליה.
תהילה ורון
לא. אין קשר משפחתי ידוע, חוץ מידידות וחיבה טובה.

אנחנו בעצם הבאנו לאישורכם שלושה צווים היום. יש פה שני תיקונים לצו הייבוא והייצוא – פיקוח על ייצוא טובין מצפון קוריאה, ויש פה על ייצוא טובין לצפון קוריאה, וצו אחד שהוא חדש, שזה פיקוח על ייבוא טובין מצפון קוריאה. הצווים האלה הם בעקבות החלטות של מועצת הביטחון של האו"ם, שמדינת ישראל מחויבת לקיים, כדי שלא יוטלו על המדינה סנקציות.

אני חייבת רק לומר בהקשר הזה, שהפעם ממש השתדלנו להביא לכם את הצווים כמה שיותר מוקדם בגלל כל ההתרחשויות בזירה העולמית שאני לא בעלת הסמכות וגם לא צריכה לפרט – כולנו קוראים עיתונים, אז עשינו את המרב שאנו יכולים כדי להביא את זה כמה שיותר מהר, לפחות בהתחשב בזה שבכל זאת צריך למצוא לדברים פרטי מכס, וצריך להכין את הצו. הצווים הם סוג של העתק-הדבק מההחלטות. אין שינוי. כל דבר שהיה שם, העתקנו מההחלטות של מועצת הביטחון.
היו"ר איתן כבל
האם תוכלי לפרט, אם ידוע לכם, האם מתקיים סחר היום בינינו לבין צפון קוריאה?
תהילה ורון
לומר גם על הייבוא וגם על הייצוא?
היו"ר איתן כבל
כן.
תהילה ורון
טוב. אתחיל מהייבוא. בייצוא אעביר את רשות הדיבור לדוד חורי, שהוא המומחה שלנו לייצוא.
היו"ר איתן כבל
זכור לי...
תהילה ורון
מהצו הקודם...

אומר לגבי הייבוא. ברוב פרטי המכס אין בכלל ייבוא. אדגיש שלא היה עד כה איסור ייבוא. היתה מגבלה, שכל ייבוא מצפון קוריאה דורש רשיון ייבוא, כלומר בגלל שזו מדינה שאין לנו אתה יחסים דיפלומטיים, היא לא שייכת ל-WTO, אין קשרים מדינתיים, לכן כל ייבוא ממנה, החל מבורג וכלה בעגורן, צריך רשיון ייבוא – לא יכול להיכנס בלי, אלא אם כן זה לא במסגרת חוקית. במסגרת חוקית חייב רשיון ייבוא. רוב פרטי המכס - לא היה ייבוא. יש כמה פרטי מכס שהייבוא היה שולי, קטן מאוד, מספר מועט של רשימונים, גם ערך מאוד קטן.
היו"ר איתן כבל
כמו מה? מעניין אותי למה דווקא רוצים לייבא את זה מצפון קוריאה.
תהילה ורון
קודם כל אני חייבת לומר - אני מסתמכת על הנתונים של המכס. אני לא מומחית בנתונים האלה, אבל מצאתי לנכון להביא לכם את זה. פרטי מכס 84 ו-85 - 84 זה מכונות, ו-85 זה אלקטרוניקה – ממיר, נגיד, או דברים שיש בהם רכיב אלקטרוני.
היו"ר איתן כבל
תעבירי לנו את זה אחר כך. זה מעניין.
תהילה ורון
אין בעיה. אני יכולה להעביר לכם את זה כבר עכשיו. אני חייבת לציין שחלק מפרטי המכס שכתובים כאן, הם לא רלוונטיים, כי כשאני ביקשתי מהמכס, ממחלקת הייבוא – לא מדוד חורי – לעשות לי בדיקה, במועצת הביטחון הם לא מפרטים לנו ברמה של פרטי מכס. המכס מדבר בפרטי מכס. אם אין פרט מכס, קשה לו להבדיל בין הדברים. עשו לי את החיפוש הכי רחב שקיים, שאפילו, נגיד, תיאורטית אסור להביא זהב, אז אפילו אם מישהו מביא, נגיד, כתר לשיניים מזהב, עשו לי גם את פרט המכס הזה.
היו"ר איתן כבל
מהפעם הקודמת הבנתי שהיה ייצוא זהב. חורי, אני זוכר את זה, נכון?
מרב תורג'מן
הצו הקודם אסר רק על ייצוא.
תהילה ורון
אולי זו דוגמה רעה, כי עכשיו, למשל, אין ייבוא של זהב, או בכלל של מתכות.
היו"ר איתן כבל
נתת לי הרצאה, ואני רוצה קצת פיקנטריה. אני מנסה להבין, מה האנשים ייבאו בתקופה הזאת.
תהילה ורון
הדבר היחידי שיחסית בולט כאן זה הנושא שבפרט מכס 85 ו-84 אי-אפשר לדעת בדיוק מה זה. ב-85 זה פרט מכס של אלקטרוניקה, וב-84 זה של מכונות, אבל אני לא יכולה למקד את זה, כי בעצם צריך ללכת פר רשימון, להיכנס לרשימון. זה משהו שלנו במשרד הכלכלה אין האפשרות לעשות את זה. זה רק המכס. צריך להזמין רשימונים מאחסון, להיכנס פר רשימון, ולראות מה כתוב שם. זה כל כך מעט – זה לא נגיד, משהו, שאני היום יכולה לומר לך מהניסיון שלי בייבוא: מייבאים הרבה מכוניות. הייתי נותנת את המידע הזה באהבה, אנחנו לא באים להסתיר.
היו"ר איתן כבל
זה לא בדיוק המדינה הכי, ואתה אומר לעצמך: מי כבר מצא לנכון ללכת – זה תהליך – אדם צריך ללכת, לבקש אישור ייבוא, צריך ללכת למכס. סתם מעניין, כדי לדעת מה אותם פריטים מיוחדים שאנשים. ייצוא – יותר ברור.
תהילה ורון
דוד חורי העלה השערה כלשהי בדרך. שוב - אני חייבת לומר לפרוטוקול שאנחנו לא יודעים, אבל הוא העלה השערה בדרכנו לכאן.
היו"ר איתן כבל
נעשה את זה כמקשה אחת. אתה תיתן לנו את ההרצאה בעניין הייצוא.
דוד חורי
שמי חורי דוד, ואני אחראי בהנהלת המכס, רשות המסים, על כל הייצוא במדינת ישראל, הסכמי סחר.

אני יכול לומר רק מילה אחת טובה - שבייצוא לא יצא אפילו גרגר אחד ממדינת ישראל, למרות שאגב, הצו נותן אפשרות לייצא תחת רשיון טובין מסוימים, כי כאשר הסדירו את הייצוא, לא רצו לתת לצמרת של אותו שלטון טובין, ואז הגבילו זהב ועוד דברים, אבל יש טובין אחרים שמותר להוציא ברשיון, אבל לשמחתנו, אף אחד במדינת ישראל לא הוציא דבר. כלומר הייצוא סגור ונעול.

אומר משהו לגבי הייבוא. ההשערה - יש טעויות של סוכני מכס. בסופו של יום, כל מה שמזינים, זה מה שסוכן המכס מזין. כשהוא בא לבחור קטגוריה, הוא נכנס למחשב, יש צ' קוריאה, ד' קוריאה. אם אתה בודק את זה לעומק, מתברר שסוכן מכס מסוים, טעה. ההערכה שאני בדקתי – אפשר באמת לסתמך על זה שמרבית הייצוא הזה – אגב, זה לא אומר שאסור לייבא; מותר לייבא היום במצב הנוכחי, כל עוד אין רשיונות. עכשיו זה ייכנס, ויהיה מצב שכאשר מישהו ירצה לייבא, יהיה צריך רשיון. עכשיו הצו החדש הזה הוא זה שיגביל, אבל אם אתה שואל אותי, במעשה לא היה ייבוא מצפון קוריאה. אני מאמין שיש שם המון כשלים טכניים. לכן יכול להיות שאנסה למקבילים שלי, שנעשה את הבדיקה היותר יסודית.
היו"ר איתן כבל
תגיד, מעניין אותי לדעת. בבקשה.
מרב תורג'מן
אמנם היבואנים והיצואנים בחרו לא להגיע לדיון, אז אולי אין חשש, אבל האם הצווים האלה פורסמו לציבור, ובכללם היצואנים והיבואנים, גם אם יש היקף מועט?
תהילה ורון
להבנתנו, יש שלושה חריגים שמאפשרים לא לפרסם את הצווים – אם זה דחוף, וכאן יכולנו להסתמך במירכאות, על נושא הדחיפות, אבל לא בחרנו בגלל הדחיפות, למרות שכן ניתן לקחת את זה בחשבון, אבל כן הסתכלנו, וראינו שהייבוא ממש זניח. התייעצנו כל גורמי המקצוע – גם אצלנו וגם במכס. ראו שהייבוא זניח. אין לזה השפעה על ציבור היבואנים. לכן לא מצאנו לנכון לפרסם את זה. זהו.
היו"ר איתן כבל
כל הקבוצה הנכבדת הזאת, מאיפה אתם?
שי מעוז פרידמן
שי פרידמן, אגף משפט, משרד החוץ.
עומרי לוין
עומרי לוין, אגף משפט, משרד החוץ.
אורלי חי
אורלי חי, משרד הכלכלה.
אורי רזניק
אורי רזניק, מתמחה בלשכה המשפטית.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, מי רוצה להקריא? בבקשה.
תהילה ורון
צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין התשל"ז-1977 אני מצווה לאמור: תיקון התוספת הראשונה. בתוספת הראשונה לצו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה), התשע"ו-2015. (1) אחרי פרט 5 יבוא: "5א. דגים;" (2) אחרי פרט 13 יבוא: 13א. עפרת;".
מרב תורג'מן
כמובן שהצו נכנס לתיקוף מיום פרסומו ברשומות.
תהילה ורון
כן, אם לא כתוב משהו אחר בתחילה.
היו"ר איתן כבל
אבל למה דגים ועופרת?
תהילה ורון
זה מה שכתוב בהחלטות.
היו"ר איתן כבל
עשיתם העתק-הדבק, אני מבין.
תהילה ורון
ממש כך. אגב, יש לי פה כל ההחלטות, ואני יכולה להקריא, אם תרצו - למרות שזה די משעמם, אבל אני יכולה להקריא.
היו"ר איתן כבל
למה דגים, למה עופרת? לא מעניין אתכם לדעת?
תהילה ורון
למה הם בחרו דווקא דגים? אולי משרד החוץ יכול להסביר?
שי מעוז פרידמן
יש לזה כל מיני הסברים. יש סנקציות שממוקדות נגד שכבת האליטה.
היו"ר איתן כבל
זה אנחנו זוכרים עם הזהב.
שי מעוז פרידמן
יש סנקציות שממוקדות כנגד תוכניות מסוימות, בעיקר בתחום הצבאי, ויש סנקציות שמיועדות כלפי הכלכלה הצפון קוריאנית. דגים, ככל הנראה, נכנס.
היו"ר איתן כבל
כנראה שרימפסים.
שי מעוז פרידמן
כן. דגים לרבות שבלולים וחלזונות. אני מניח שזה מיועד לשכבת האליטה במקרה הזה. יש לומר שהסנקציות על צפון קוריאה הן הכי רחבות שמועצת הביטחון אי פעם הטילה על מדינה.
היו"ר איתן כבל
בסדר. אני מעלה להצבעה את הצו.

הצבעה

בעד הצו – פה אחד

צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה) (תיקון), התשע"ח-2018, אושר.
היו"ר איתן כבל
הצו אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים