ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/04/2018

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 1006

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ה בניסן התשע"ח (10 באפריל 2018), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 15) (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

רועי פולקמן
חברי הכנסת
עליזה לביא

מוסי רז
מוזמנים
מנהלת תחום באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר - גלי אמיר

עו"ד לשכה משפטית אגף שכר, משרד האוצר - אורלי ישי גנץ

עו"ד-לשכה משפטית, משרד האוצר - גליה ימין

רפרנט תעשיה ומסחר באג"ת, משרד האוצר - עידו שלמה סופר

מנהלת תחום קשרי ממשל, משרד הפנים - ענבר נוי אליאסי

משפטנית - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - איה דביר

משרד הכלכלה - נעמה קאופמן

סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - דבורה אליעזר

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד הרווחה - אור רוזנמן

עו"ד, הסתדרות החדשה - ורד ויץ

מנהלת אגף יחסי עבודה, איגוד לשכות המסחר - סיגל סודאי

סמנכ"לית קשרי ממשל ורגולציה, התאחדות התעשיינים בישראל - רעות קינן

יועצת משפטית ומנהלת רגולציה, לה"ב- לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל - הלה נויבך

סמנכ"ל כלכלה, מ.שלטון מקומי - איתי חוטר

יועמ"ש, מ.שלטון מקומי - מרים סלומון

עו"ד, מחלקה משפטית, המרכז לפלורליזם יהודי - רבקה שפירא

משקיף, המשמר החברתי - יוסף רוזנמן
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 15) (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי),

התשע"ו-2016
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מתנצל שאני עושה ישיבה בפגרה ובגשם, אבל ועדת הכספים עובדת. האמת היא שלא עשיתי ישיבה לפני פסח כיוון שהעברנו תקציב ועבדנו גם בנושא חוק ההסדרים וכל הדברים שנלוו לזה, ואני הודעתי לצוות שבשבוע של פסח לא נקיים ישיבות. ולא קיימנו. אנחנו מתחילים לאט-לאט עד שיתחיל המושב, ואז נגביר את הקצב בעזרת ה'. אני מקווה שהימים יהיו שגרתיים ולא נידרש לדברים חריגים.

אני מבקש לומר את עמדתי בעניין החוק הזה שאנחנו דנים בו פעם נוספת. חברי הכנסת החרדים לא חתומים על החוק הזה. הוא לא נמצא באג'נדה אצלנו. אני מדבר עכשיו כללית שכקבוצה אנחנו לא נמצאים בעניין הזה. החוק הזה נותן היתרי עבודה בשבת, ואנחנו לא מסכימים על זה, ולכן אנחנו לא חתומים עליו. אבל עמדתי במשך עשרות שנים שאני נמצא בכנסת היא שאסור שתהיה אפליה בין אנשים דתיים לבין חילונים. אני אומר "חילונים" כי זה מין שגרת לשון כזאת, אבל זה לא מדויק. יש אנשים שהם אינם חילונים, והם לא מצהירים על הדת שלהם, אבל הם רוצים להתנהג כפי שנותנים לאנשים דתיים.

אנשים דתיים שעובדים במפעל – ואנחנו מדברים רק על מפעלים שקיבלו היתר עבודה לשבת – מפני שאם אנחנו מדברים גם על כאלה - -

טוב שלא הסרטת את מה שאמרתי קודם.
קריאה
- - -
היו"ר משה גפני
אתם העיתונאים – בכלל – היום יש באחד העיתונים שבחוק ההסדרים הביאו את הנושא של ניצולי השואה – 60 מיליון שקל למקבלי הרנטות ו-90 מיליון שקל להשוות את קצבת השארים בניצולי השואה. חשבו שזה הגיע מהממשלה. לא הגיע מהממשלה. ניהלנו על זה מאבק פה בוועדה.
עליזה לביא (יש עתיד)
ספר להם שאירחת פה את השגריר הגרמני.
היו"ר משה גפני
כן, הבאנו את השגריר הגרמני, והיה סיפור שלם. מלחמת עולם התנהלה פה, ובסוף הצלחנו להעביר את זה. נכון?

אגב, אותו אחד כתב היום שהחוק הזה הולך לחול גם על המפעלים הביטחוניים ועל המפעלים החיוניים בזמן שבחוק כתוב במפורש שלא. נכון? טוב, בעיתון כותבים איך שרוצים.

מה שאני רוצה להגיד הוא שאני נגד אפליה של אנשים שאינם נחשבים דתיים למול אנשים דתיים. החוק הקיים קובע שאפשר לתת היתר עבודה בשבת למפעלים חיוניים בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה. זה חוק שנמצא עשרות שנים. ואם יש עובד – אני מדבר עכשיו על יהודים, אבל זה לא רק יהודים – שעל-פי מצוות דתו הוא מבקש לא לעבוד ביום המנוחה השבועי שלו – אם מדובר ביהודי מדובר בשבת – אי אפשר שלא להיעתר לבקשתו. זאת תמונת המצב החוקית הקיימת. כלומר אם יש מפעל גדול או מפעל קטן שקיבל היתר עבודה לעבוד בשבת, אם לא מדובר על מפעל ביטחוני ולא מדובר על מפעלים חיוניים שנמצאים באותה קטגוריה הם יכולים לדרוש ולקבל שהם אינם עובדים בשבת.

באו חברי כנסת רבים, בראשם חברת הכנסת עליזה לביא וחבר הכנסת מיקי זוהר – אני לא יודע אם הוא הגיע - -
עליזה לביא (יש עתיד)
הוא לא הצליח להגיע, אבל הוא איתנו.
היו"ר משה גפני
אבל גם רבים אחרים שחתומים על החוק.
עליזה לביא (יש עתיד)
כמעט מכל המפלגות.
היו"ר משה גפני
חוץ מהחרדים. חרדים לא יכולים לחתום על זה. ביקשת ממני פעם לחתום ולא חתמתי.

הם טוענים שלא יכול להיות אדם חילוני שמבקש לא לעבוד בשבת לא יקבל את האופציה הזאת. אני מזדהה עם זה לחלוטין. זה דבר נכון. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, ובא עובד ואומר, אני רוצה להיות עם המשפחה שלי בשבת. אני לא רוצה להצהיר שאני דתי – אני לא הולך עם כיפה, ולא מצהיר הצהרות מהסוג הזה כפי שצריך לעשות, לפי החוק; אבל הוא אומר, מגיעה לי גם הפריבילגיה הזאת. אני מאוד תומך בחוק.

החוק הזה אושר בקריאה טרומית, עבר לוועדת העבודה והרווחה, אושר בקריאה ראשונה, וביקשו ממני שזה יבוא אליי. אני לא ביקשתי. מקומו של החוק בוועדת עבודה ורווחה, אבל ועדת העבודה והרווחה ומציעי החוק ביקשו ממני שאני אסכים שהחוק יידון פה. אני הסכמתי. כל הפרוצדורה נעשתה בוועדת הכנסת בהסכמת יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. אם לא היו מבקשים ממני זה לא היה נדון כאן. שלא תהיה טעות כי מישהו אמר לי שזה נראה לא טוב שאני לוקח חוק כזה. אני לא לוקח חוק כזה. אני שמח שהחוק הזה כאן כי אני אוהב אותו. אני חושב שהוא רעיון נכון. לדעתי, צריך לטפל בו וצריך להיות לא קיצוני בעניין הזה ולהגיע למצב שיהיו גם פתרונות לבעיות שיתעוררו בדיונים ובנושאים שונים שדיברנו עליהם.

היו כמה טענות שיכול להיות מצב שאם נאפשר לכל עובד במפעל שקיבל היתר לעבודה בשבת לקבל היתר לא לעבוד בשבת, שהמפעל ייסגר כי צריך את העובדים האלה. ואז קבענו שתהיה ועדת שרים הקיימת עם הקלות, כמובן. כי בוועדת שרים הקיימת שזה ראש הממשלה, שר העבודה והרווחה ושר הדתות צריך לדווח לוועדת העבודה והרווחה. זאת פרוצדורה שלמה שרק השרים יכולים לדון בזה. ואז הקלנו. אנחנו נציע שזה לא יהיו רק השרים הללו, אלא אנשים מטעמם. זה יכול להיות פקידים במשרד העבודה והרווחה שעוסקים בעניין הזה. הם יכולים לקבל החלטה שמנימוקים כאלה ואחרים האיש עובד במקום שיכולה להיות פגיעה בלתי נסבלת, והם יכולים למנוע את זה. יכול להיות שבהמשך נגיע למסקנות אחרות, אבל זה דבר אחד. אז טענו שמפעלים יכולים להיסגר כי המפעל לא יוכל להתקיים בצורה כזאת ולא יבואו מפעלים אחרים. דיברתי גם עם מציעי החוק ועם היועצת המשפטית וגם עם נציגי המשרדים והוספנו סעיף שלפיו, המפעל יכול להגיש בקשה שהוא מפעל קטן, ואם ניכנס לדבר כזה שאפשר למנוע מעובדים לעבוד, אני לא אוכל להחזיק את המפעל. הוא אומר את זה לוועדת השרים או למי מטעמם, והם מחליטים להחריג את זה מהחוק. זאת אומרת לא רק העובד עצמו יכול לבקש את בקשתו, שזה יותר קל ויותר פשוט, אלא גם המפעל עצמו יכול לבקש להיות מוחרג מהחוק. הוא לא יכול לקבל את זה כאן, אלא אצל ועדת השרים, והם צריכים לנמק את זה. דיברתי עם היועצת המשפטית שגם אמרה לי שבמקרה של מפעל צריך לנמק בכתב למה. כי אז יכולים לבוא כל המפעלים ולהגיד, רגע, החרגתם מפעל. אז צריך שיהיה נימוק בכתב. את זה יצטרכו לדווח כמו בנושאים האחרים לוועדת העבודה והרווחה.

סיכמנו שיהיה דיווח על העובדים הרגילים פעם בשנה לוועדת העבודה והרווחה שמופקדת על כך, לא לוועדת הכספים. ידווחו פעם בשנה על ההיתרים שניתנו לעניין הזה. על כל פנים לא הולך לקרות עם העניין הזה כלום. מה שכן הולך לקרות הוא שעובד שלא רוצה לעבוד בשבת ולא קורה שום דבר כתוצאה מזה, אלא עצם העובדה שהוא מבקש לא לעבוד בשבת הוא יקבל את ההיתר הזה. הוא לא יצטרך לעבוד בשבת, אלא אם כן יקרו פה דברים שיש לנושאים הללו פתרונות.

יש דבר שלא דיברנו עליו – על התחולה. זאת אומרת, מה קורה כאשר בא עובד שאומר, אני נמצא במפעל שקיבל היתר עבודה בשבת, והמנהל מבקש ממני לעבוד בשבת, ואני לא רוצה. מסיבותיי אני – אני גם לא צריך לנמק – אני רוצה להיות עם המשפחה בשבת. וועדת השרים או הפקידים לא מתכנסת.

לפי דעתי, צריך לקבוע 4 מועדים בשנה. הוועדה הזאת תורכב בסופו של דבר לא מהשרים ולא מראש הממשלה. היא תצטרך לדון בפלוני אלמוני שעובד במוסד מסוים. יישב אלי גרונר שעמדתו בעניין הזה ידועה - -
עליזה לביא (יש עתיד)
הוא טרח להשמיע אותה חזור והשמע.
היו"ר משה גפני
כן. הוא מחפש אותי לפני הישיבה כאילו אני לא יודע. אני באמצע הישיבה.

אני סתם צחקתי שאמרתי על אלי גרונר.
עליזה לביא (יש עתיד)
לא צחקנו כי הוא עקבי בעניין.
היו"ר משה גפני
יישב מישהו מטעם ראש הממשלה או ראש הממשלה עצמו אם הוא ירצה לשבת או יישב מישהו מטעם שר העבודה והרווחה - -
רועי פולקמן (כולנו)
ואז מה?
היו"ר משה גפני
יישבו נציג משרד ראש הממשלה ונציג או נציגת שר העבודה והרווחה ונציג שר הדתות – זאת הוועדה שקיימת. שר הכלכלה ביקש ממני שיישב גם נציג של משרד הכלכלה ולא הסכמתי. אמרתי לו שעם כל הכבוד לחוק הזה שהוא חשוב ואני אוהב אותו – כמו שאמרתי אני לא הולך לפגוע בחוקי העבודה והרווחה. עד היום בהיתרי עבודה ורווחה בנושאים שונים שקשורים לעניין הזה משרד הכלכלה לא קשור לזה. הוא לא נמצא בעניין. למה? כי משרד הכלכלה הוא אינטרסנט ברור, הוא לא יכול לנהוג אחרת. משרד הכלכלה יבוא ויגיד בכל דבר שקשור לעניין הזה שהוא לא נמצא.
רועי פולקמן (כולנו)
ומשרד הדתות?
היו"ר משה גפני
מדובר על שבת.
רועי פולקמן (כולנו)
בסדר. צריכה להיות לו עמדה ברורה.
היו"ר משה גפני
אבל זה הנושא. יש שני נציגים אחרים. הוא במיעוט שם. אני לא יכול להכניס את שר הכלכלה כי יגידו בצדק, למה בחוקי עבודה ורווחה הוא לא נמצא?
רועי פולקמן (כולנו)
שאלה טובה.
היו"ר משה גפני
אז זה שיתקנו שם, לא פה. אני דיברתי איתו ונפרדנו כידידים. כל מה שמשרד הכלכלה הכניס אנחנו מנסים, ובוודאי לא נסכים שבחוק הזה יהיה רק מפעל שאין לו היתר עבודה בשבת. הם רוצים שהחוק הזה יחול על מה שהוא לא חל. החוק הזה לא חל על מי שאין לו היתר. הוא חל רק על מי שיש לו היתר.
עליזה לביא (יש עתיד)
גם את זה קיבלנו, אדוני.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר.
רועי פולקמן (כולנו)
ומה קורה עד שהוועדה התכנסה? יכול להיות שעוברים 4-3 חודשים?
היו"ר משה גפני
אני מציע - -
עליזה לביא (יש עתיד)
תן לנו גם להתייחס.
היו"ר משה גפני
אולי נפיל את הרביזיה ונשאיר מה שהיה קודם בלי הפשרות. גם זאת אפשרות. אני לא הולך בדרך הזאת. אני רוצה לראות שיש לנו מתווה שאנחנו יכולים להגיע להסכמות עליו. אני חושב שאין בו בעיה, הוא גם נכון. אני, כמובן, אאפשר לכם להגיד את הדברים.
אני אומר כך
נקבע תאריך לפעם הראשונה שהוועדה מתכנסת. כמובן, עד אז החוק הזה עדיין לא חל, אבל מרגע שאנחנו קובעים מועד הוועדה לא יכולה שלא להתכנס ולומר שהחוק לא חל עליהם. מכאן ואילך יש תאריכים. אם בתאריך אתה לא מתכנס החוק חל.
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל אי אפשר לפטר בן אדם אם הוועדה עוד לא התכנסה.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר.
רועי פולקמן (כולנו)
ואם הוועדה לא מתכנסת מה קורה? החוק חל, אבל עכשיו בא מפעל חדש והוועדה אמורה להתכנס והיא לא מתכנסת.
היו"ר משה גפני
תוך שלושה חודשים. ארבע פעמים בשנה.
רועי פולקמן (כולנו)
והיא לא מתכנסת?
היו"ר משה גפני
אז החוק חל. זה ברור לגמרי שאם הוועדה לא מתכנסת החוק לא חל על העובד הזה, ואז אין חוק.
עליזה לביא (יש עתיד)
אז מה עשינו? יוכלו לגרש אותו?
רועי פולקמן (כולנו)
השאלה היחידה היא אם אתה נותן איזון בין המעסיק לעובד. כלומר הוועדה אומרת שאין עילה מוצדקת, והעובד יכול לעמוד בדרישתו אף על פי שהיא לא תואמה מראש. הרי בכל מקרה על הדברים האלה להסכים, לא לעבוד בשבת. אבל צריך גם לתת למעסיק הזדמנות. אתה אומר לו, תפנה לוועדה ותסביר שזה פוגע בך מהותית בעסק, והוועדה לא מתכנסת או לא מקבלת החלטה. אז מה עושים?
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת לא מקבלת החלטה?
רועי פולקמן (כולנו)
מה בפועל קורה? אם הוועדה לא מחליטה או לא מתכנסת אז איזה אמצעי אתה נותן למעסיק? אתה אומר, יש לי משמרות, אם אני סוגר את המכונה הזאת בשבת המפעל שלי לא יכול לתפקד. ואתה לא נותן לי את האפשרות להגיע עם עובדים כאלה להבנות – לפצות אותם, לתת להם יום מנוחה אחר. מה עושים?
היו"ר משה גפני
אם הממשלה תחליט שהיא לא מיישמת את החוק הזה היא פשוט לא תתכנס. אתה מסכים עם דבר כזה?
רועי פולקמן (כולנו)
אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
אי אפשר לעשות את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
ואם היא לא מתכנסת מסיבות בירוקרטיות? אם אחד החברים לא בא היא יכולה להתכנס? יש קוורום?
היו"ר משה גפני
לא.
רועי פולקמן (כולנו)
אין קוורום? יכול להתכנס אחד?
היו"ר משה גפני
כן.
עליזה לביא (יש עתיד)
למה שהיא לא תתכנס? זאת עבודתה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא יודע. כי לממשלה יש נטייה לא לעשות - -
עליזה לביא (יש עתיד)
אה, הוא מדבר על הממשלה הזאת.
היו"ר משה גפני
זה לא קואליציה-אופוזיציה. אחרת אנחנו בצרות.
רועי פולקמן (כולנו)
לא קשור לממשלה הזאת.
היו"ר משה גפני
זאת עמדתי. תכף נראה איך אנחנו מתקדמים עם העניין הזה. אני מאפשר לפתוח את הדיון עוד לפני שאנחנו מחליטים, ואז נחליט האם אנחנו מצביעים על הרביזיה ומאשרים את הצעות הפשרה.
רועי פולקמן (כולנו)
זה הנוסח האחרון שהוצג?
היו"ר משה גפני
לא. יש פה תוספות. תכף היועצת המשפטית תאמר.

בבקשה, עליזה.
עליזה לביא (יש עתיד)
תודה, אדוני היושב-ראש, תודה על הדברים ועל הדרך שהצגת, על הדיון שאנחנו ממשיכים לקיים כאן.

החוק הזה הוא לא חוק דתי. הוא ממש לא חוק דתי. כל מי שמנסה לצייר אותו ולהציג אותו כחוק דתי לא מבין את מהות החוק. אנחנו מדברים כאן על זכויות. אנחנו נמצאים בתקופה שהשבת חוזרת לחברה הישראלית. אחרי לא מעט בעיות יותר אנשים בארץ הזאת מבקשים להגדיר לעצמם את השבת, לפי הבנתם. היום המציאות היא שאנשים נאלצים או לכתוב תצהיר שקר; כי אם הם מבקשים לא לעבוד בשבת מגדירים אותם כאנשים דתיים. אבל אם אתה דתי מבחינה הבנתית, כלומר שאתה לא רוצה לעבוד אבל אתה כן רוצה ללכת לים בשבת – אז מה? למה לחזור לדיכוטומיות שאנחנו מבקשים לצאת מהם? אנחנו רוצים לצאת בכלל בחברה הישראלית מתרבות ה"או או". אנחנו מדברים היום על "גם וגם". אנשים מגדירים את עצמם, את המקום שלהם, את ההתכתבות שלהם עם היהדות ועם היהדות כתרבות ועוד ועוד. אתה אמרת בדברים שלך, שאתה לא יודע איזו דת הוא. אנחנו מדברים פה על חוק לא רק ליהודים. אנחנו מדברים על יום מנוחה, על זכות ליום מנוחה לאדם לפי דתו. זה גם לנוצרים, גם למוסלמים וגם ליהודים. השבת היא המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו. אז איך זה יכול להיות שבמדינה יהודית שבה השבת היא המתנה הגדולה שניתנה לעולם, ובמדינה דמוקרטית שזכויות העובד והעובדת ברורים מאוד – אז מה קורה כאן? איך יכול להיות שמכיוון שאדם מבקש לא לעבוד בשבת – כמו המקרה של העובד מהתאגיד שאמרו לו, אם אתה לא רוצה לעבוד בשבת תעוף לנו מהעיניים. אגב, רק התחלנו את ההבנה עם הלקונה הזאת. חוק של מדינת ישראל אומר שאם אתה דתי אתה יכול שלא לעבוד בשבת; אם אתה לא דתי אני המעביד יכול לפטר אותך, ויש בידי הכלי לפטר אותך. זה לא יהודי, זה לא דמוקרטי, ואל תציגו את החוק הזה כחוק דתי. לכן אנחנו כולנו צריכים להיות תמימי דעים גם בדרך שהוצגה.
היו"ר משה גפני
אגב, מה שהשתמע מהדברים שלי כאילו העובד יכול לפנות בעצמו לוועדה, לא לזה הכוונה. צריך לפנות דרך - -
עליזה לביא (יש עתיד)
המעביד.
היו"ר משה גפני
כן.
עליזה לביא (יש עתיד)
מפעלים שקיבלו היתר – וגם אליי הגיעו הרבה פניות של אנשים שעובדים בשבת במקומות ללא היתר ואומרים, גם אנחנו רוצים. אבל כאן אנחנו מדברים רק על מקומות עם היתר.
היו"ר משה גפני
אבל זאת עבירה על החוק.
רועי פולקמן (כולנו)
מה קורה עם מסעדות? מעניין אותי. הם לא נכללים כי זה בלי היתר.
היו"ר משה גפני
כן. נגיע לפתרון על זה.
קריאה
יש להם היתר.
רועי פולקמן (כולנו)
אז זה לא מוחל כאן כי זה לא גוף שדורש היתר מיוחד.
עליזה לביא (יש עתיד)
יש להם היתר אבל הם לא צריכים את ההיתר של - -
רועי פולקמן (כולנו)
מה אתה עושה מחר עם התנהלות עם מלצרים?
עליזה לביא (יש עתיד)
הייתה פנייה על זה.
היו"ר משה גפני
בתי מלון מוחרגים.
רועי פולקמן (כולנו)
לא ברור לי מה קורה.
עליזה לביא (יש עתיד)
החרגנו כי הייתה פנייה.
ענת מימון
מסעדות לא החרגנו.
היו"ר משה גפני
בתי מלון מוחרגים. נצטרך לראות מה עושים עם זה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני רוצה להזכיר את שמות חברי הכנסת שחתומים משום שחשוב לי להביא את השמות הללו כי אלה אנשים שהבולטות שלהם היא בדאגה לזכויות העובד. זה מכלל סיעות הבית: מיקי זוהר, מיכל בירן, יעל גרמן, מיקי לוי, אורן חזן, רוברט אילטוב, בצלאל סמוטריץ', סופה לנדבר, מאיר כהן, אלעזר שטרן, איל בן ראובן ויוסי יונה.

אלה באמת אנשים שמבינים את המהות האמיתית, המשמעות וההשלכות של החוק החשוב הזה ושל ביטול המצב הקיים במדינת ישראל. גם כאן אנחנו מבקשים לדבר על הזכות של עובד לא לעבוד בשבת. תודה, אדוני.
היו"ר משה גפני
אני מסכים עם הדברים שלך. זה נכון.
רועי פולקמן (כולנו)
אני מסכים לגמרי שהחוק הזה הוא לא חוק דתי, ואני מסכים גם שזכותו של אדם לבחור את האופן שבו הוא רוצה לממש את יום המנוחה, ובוודאי בשבת. אני רק רוצה להדגיש עד כמה החוק הזה הוא ציני. לפני שאגיד למה הוא ציני אני אגיד שזה לא רק קשור ליום השבת. כאדם עובד החלטתי שבימי ראשון אני מוציא את הילדים שלי ב-16:00 מהגן כדי לנהל את אורח חיי ולהיות הורה יותר מעורב. יש לי חברה שהיא מנכ"לית משרד ממשלתית, והיא החליטה שאין ישיבות בימים מסוימים בשעות הערב בניגוד לנורמות שמקובלות בלא מעט משרדי ממשלה. כי יש נטייה בניהול גברי שעושים ישיבות ב-20:00 בערב. ואם הפקידים לא נמצאים ב-20:00 בערב אז לכאורה הם לא עובדים. הרי אני בסוף צריך לבחור איך אני מנהל, ואיך אני עובד. אני יכול להגיד למעסיק שביום ראשון ללכת ב-16:00 ולהגיע איתו להבנות, ואני יכול להגיד שאני רוצה לא לעבוד בשבת, ואני יכול להגיד שאני עובד רק פעמיים בשנה. כל הדברים האלה ברורים. אני ממש מסכים – זה לא חוק דתי. אתם יודעים מה זה? זאת רגולציה כופה וצינית. למה? כי במיוחד בקואליציה - -
היו"ר משה גפני
אני לא חושב שצריך להגיד "צינית" על זה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא ממך. אני אסביר למה זה ציני. כי כשאנחנו באים לדיונים על מס דירה שלישית או על חוק המתווכים וגבייה עודפת משוכרי דירות אז ראשוני הקופצים זה אנשי הבית היהודי ומיקי זוהר ואחרים שיגידו, אוי גוועלד, מה אתם מתערבים בשוק? פה אתה אומר שכל מה שאמרנו, כולל שבת ברור שזה ביחסי עבודה בין עובד למעביד. מה ההבדל היה בסך הכול? שעם אדם דתי ברור שהוא לא יכול לעבוד בשבת, ועם אדם חילוני יש כאן עניין של משא ומתן. אתה אומר, אני מוכן לעבוד פעם בחודש, אני לא מוכן לעבוד בכלל, זה תלוי בגובה הפיצוי; כי בשונה מאדם דתי שלפי החוק, זה לא קשור, אני לא יכול לעבוד בשבת כי זה נוגד את החוקים שלפיהם אני מנהל את חיי – אם אני חושב שבשבת אני רוצה לעשות קניות ולהשקיע במשפחה שלי זה בסדר, אבל מכיוון שזאת בחירה אני יכול להגיד שאני לא עובד כל שבת?
יצחק וקנין (ש"ס)
הבחירה הזאת יכולה להשתנות או לא יכולה להשתנות?
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אצל אדם חילוני - -
יצחק וקנין (ש"ס)
לא, אתה לא הבנת אותי. היא יכולה להשתנות אצל המעביד יותר מאשר אצל העובד. יכול להיות שנכנסת מסה של עבודה לאותו מפעל, והמעסיק אומר, עד היום היה הסכם שאתה לא עובד בשבת, ועכשיו אתה כן תעבוד בשבת.
רועי פולקמן (כולנו)
ברור. על אותו משקל יכול המעסיק להגיד לך, אני רוצה לעבוד חמישה ימים בערב. ואני אומר, חברים, יש לי ילדים קטנים – אני לא מוכן לעבוד בערב.
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל לא כולם פריבילגים כמוך. על מה אתה מדבר? אתה מחליט שאתה לא רוצה לעבוד ביום ראשון ב-16:00. לא כולם במעמד שלך, אני נורא מצטערת.
רועי פולקמן (כולנו)
עם כל הכבוד, עליזה, לא צריך להתנשא.
עליזה לביא (יש עתיד)
אתה מתנשא.
רועי פולקמן (כולנו)
לא.
היו"ר משה גפני
עליזה, תאפשרי לו גם אם את לא מסכימה.
רועי פולקמן (כולנו)
עם כל הכבוד, זה לא קשור - - -
היו"ר משה גפני
אגב, אפשר להניח הצעת חוק שהעבודה תהיה רק בערב.
רועי פולקמן (כולנו)
למרות ההתנשאות של חברת הכנסת לביא בלא מעט מהמפעלים שיש להם היתרים, ובוודאי מפעלי הייטק שמדובר עליהם, לא מדובר בעובדים החלשים ביותר – עובדים קבלן וכאלה. דיברנו על עובדי הייטק שמגיעים להסכמה.

בסך הכול בעניין הזה דיברנו על כך שמנהלים דיון שאדם שמראש ברור שהוא לא יכול לעבוד בשבתות – אתה מנהל יחסי עבודה, ואתה מגיע להסכמה אם זה פעם או לא פעם וכולי. מה אתה בא ואומר כאן? אתה אומר למעסיק – א', אתה עושה את זה רטרואקטיביות. כלומר, כבר קבעתי כשהקמתי מפעל. הציניות - -
היו"ר משה גפני
למה אתה משתמש במילה "ציני"?
רועי פולקמן (כולנו)
כיוון שפעם אחרי פעם תוקפים אותי ואת המפלגה שלי פה בוועדה – כשעשינו את זה בשכר הבנקאים, וכשאנחנו עושים את זה בשוק הדיור - -
היו"ר משה גפני
גם מחאו כפיים.
רועי פולקמן (כולנו)
לא נכון.
היו"ר משה גפני
אבל אישרנו את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל פה בגלל האמירה - -
יצחק וקנין (ש"ס)
יש לו חשבונות עם אחרים.
רועי פולקמן (כולנו)
אני לא נגד שאנשים לא יעבדו בשבת - -
היו"ר משה גפני
לא מתאים.
רועי פולקמן (כולנו)
זאת רגולציה בוטה שאם רוצים לדבר על חיי העבודה אז יש דברים בסיסיים שאתה קובע – שכר מינימום ושעות עבודה ומנוחה. קבענו את הדברים האלה. מה אתה אומר כאן למפעל? בעיקר רטרואקטיבית – הגעתי לארץ, יש לי עסקים בגרמניה – ואני בכוונה מדבר לא על העובדים. לא אכפת לי אם תחריגו את זה. אם עליזה כל כך מודאגת מהפריבילגים אז תגידו שזה לעובדים שמשתכרים עד השכר הממוצע במשק. אנחנו מדברים על לא מעט בעיות שהוצפו לפנינו בחוק הזה – חברות הייטק, עובדים חזקים שיש להם הסדרי עבודה. מה אומר המעסיק? יש כאן כלי לסחטנות מסוימת. העובד בא ואומר – לא קשור לשמירה על שבת או לא, רוצה לנוח או לא רוצה לנוח – אני רוצה שתשלם לי פי חמישה על השבת הזאת. אני לא נגד הרעיון, ובוודאי שאין לי שום התנגדות לזה שעובדים לא יעבדו בשבת – נהפוך הוא. אבל יש פה רגולציה בוטה בדרך שבה אתה מתערב במערכת ההסכמית בין העובד למעסיק שלו. לכן אם מחליטים תן למעסיק אופציה לפחות שאם הוועדה לא החליטה - -
היו"ר משה גפני
אני אמצא ביטחון.
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
היו"ר משה גפני
לגבי הבעיות שהעלו אני שובר את הראש. אני מדבר גם עם הנציב. תן לי למצוא פתרון.
רועי פולקמן (כולנו)
לכן אני אומר שזה ציני במובן שזה לא חוק דתי. זה לא דתי, זה הכול.
היו"ר משה גפני
עליזה, בבקשה, משפט. אני רוצה לתת גם לאחרים.
עליזה לביא (יש עתיד)
אדוני, המחוקק הכיר במקום הזה של השבת. הרי משלמים 200%-150% לאנשים שעובדים בשבת. זה המחוקק כבר החליט. אתה הרי עוסק בתחום הזה של עולם העבודה. עולם העבודה התאזן. תמיד יהיו אלה - -
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
עליזה לביא (יש עתיד)
אז לחוק הזה יש בהחלט - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אבל מה זה קשור לאנשים חזקים או לא? אני מנהל עם המעסיק שלי משא ומתן על שעות העבודה שלי ועל ימי העבודה שלי. ואם אני צריך פעמיים בחודש משמרות, אז אני אגיד - - - שלם לי פי חמישה. איפה זה נכנס?
היו"ר משה גפני
אבל, רועי, זאת לא רגולציה.

מוסי, אתה ביקשת גם?
מוסי רז (מרצ)
לא ביקשתי. אני תומך בחוק.
יצחק וקנין (ש"ס)
רועי, אתה לוקח את זה לכיוון לא נכון. יש אנשים שהם לא דתיים. הכלל שעליזה מדברת עליו זה דווקא אותו ציבור שהוא לא דתי, אבל אומר לך שבשבת הוא לא רוצה לעבוד, אני רוצה להיות עם המשפחה.
רועי פולקמן (כולנו)
ברור. גם אני לא רוצה לעבוד בשבת.
יצחק וקנין (ש"ס)
אבל אתה כופה עליי לעבוד בשבת.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה בא למקום עבודה במלון ואומרים לך שצריך לעבוד גם בשבת. העסק הזה זה כמו לעבוד במסעדה לא כשרה. מה תגיד, שמכריחים אדם דתי לעבוד במסעדה לא כשרה?
יצחק וקנין (ש"ס)
אין לזה שום קשר.
רועי פולקמן (כולנו)
יש עסקים שמראש אומרים לך, אני עובד עם גרמניה, ובשבת צריך לעבוד שם.
יצחק וקנין (ש"ס)
עובד זכאי ליום אחד שיהיה לו - -
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
יצחק וקנין (ש"ס)
אז הוא רוצה את יום השבת, ואתה אומר לו, לא, אני אכתיב לך את היום. ואם לא, אני אפטר אותך.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, מה פתאום. זה לא הדיון.
יצחק וקנין (ש"ס)
זה הדיון.
רועי פולקמן (כולנו)
לא. כי במדינת ישראל לא עובדים בשבת. יש עסק שאומר, זה התנאי של העבודה אצלי.
יצחק וקנין (ש"ס)
בכיבוי אש, בחברת חשמל – בכל מיני מקומות אומרים להם, אתם לא תעבדו בשבת.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל בכיבוי אש אתה לא יודע שיש משמרות גם בשבתות? יש משמרת לילה – זאת העבודה, אתה לא חייב לעבוד שם. מה זה קשור?
יצחק וקנין (ש"ס)
יש לי עובד דרוזי. אני לא רוצה לעבוד בשבת.
רועי פולקמן (כולנו)
אז מה הבעיה? תגיע להסכמה עם המעביד.
עליזה לביא (יש עתיד)
אז אפשר להגיע להסכמות.
רועי פולקמן (כולנו)
בוודאי. אבל ההתערבות. אתה בא לעבוד בכיבוי אש, אז אתה לא יודע שיש שם גם משמרות בשבת?
יצחק וקנין (ש"ס)
ועוד איך יודע. אבל אם יש אפשרות - -
רועי פולקמן (כולנו)
אז מה כפייה? אין משמרות בשבת? אז למה מעסיק פרטי לא יכול להגיד את זה? אני חייב שהעסק שלי יעבוד שלוש פעמים בשבוע בחודש ובשבת. אם לא מתאים לך לעבוד ככה או שנסכים על זה או שנסכים שאתה עובד פעמיים או שאני אפצה אותך ב-300% או שאני אתן לך את יום שלישי - -
יצחק וקנין (ש"ס)
זה עשו עד היום.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון.
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל גם זה גילינו שמגלמים ולא נותנים באמת את מה שמגיע.
היו"ר משה גפני
אני מבקש מהיועצת המשפטית לומר על מה זה לא חל, למשל על כיבוי אש. זה גם לא חל על אנשים דתיים. זה המצב, לצערי, אבל זה המצב.
ענת מימון
להציג את כל ההסדר?
היו"ר משה גפני
לא. רק את החלק הזה לגבי הבטיחותיים.
ענת מימון
הסעיף הזה שמאפשר לעובד לסרב לעבוד בשבת לא יחול במקומות עבודה או בעבודות המנויים בסעיף 9(ו)(ב). סעיף 9(ו)(ב) מחריג כבר היום מקומות עבודה מהאפשרות של עובד דתי לסרב לעבוד בשבת. אני אקריא איזה מקומות אלה: "מקום עבודה שהוא מפעל או מוסד או חלק מהם המופקדים על ביטחון הציבור, עבודה הקשורה בביטחון המדינה ובשמירת בטיחותם, שלומם ובריאותם של בני אדם, עבודה הקשורה באירוח בבתי מלון, עבודה הקשורה באישור חשמל ובהזרמתו", ויש גם סעיף כללי שאומר: "עבודה הקשורה בקיום אספקה או שירותים חיוניים שנקבעה בצו מאת ועדת השרים הנזכרת בסעיף 12(ב) באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אם לדעת ועדת השרים תחולת הסעיפים האמורים עלולה למנוע קיום אספקה או שירותים כאמור". כלומר בכל המקומות האלה כל ההסדר הזה לא יחול, כמו שכבר היום 9(ג) ו-9(ד) לגבי אנשים דתיים לא חל.
היו"ר משה גפני
לא חל גם על אנשים דתיים.
ענת מימון
נכון.
היו"ר משה גפני
כלומר במקומות כאלה לאנשים דתיים קשה מאוד להתקבל לעבודה.
עליזה לביא (יש עתיד)
נכון, זאת הבעיה.
רועי פולקמן (כולנו)
מה זה קשור ל"זה הבעיה"?
עליזה לביא (יש עתיד)
זאת בעיה, בוודאי. יש פה אפליה על רקע דתי.
רועי פולקמן (כולנו)
מה זה קשור לאפליה?
היו"ר משה גפני
עכשיו הסתבכתי. אני לא הולך להיכנס - -
רועי פולקמן (כולנו)
- - - יש לי חברים דתיים - - -
היו"ר משה גפני
רועי, אני לא מכיר - -
עליזה לביא (יש עתיד)
אף אחד לא מדבר על זה, רועי.
היו"ר משה גפני
עליזה, אל תגררי אותי לעניין הזה כי אז אנחנו מתחילים דיון אחר לגמרי. אני לא רוצה להיכנס לשם. אני ביקשתי מהיועצת המשפטית שתבהיר את המקרים שעליהם הצעת החוק הזאת לא חלה. היא לא חלה על המקרים האלה כי זה לא ניתן כפריבילגיה לעובדים דתיים. זה יוצר בעיות, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אבל זאת המציאות – על זה זה לא חל. אנחנו מדברים על מקרים אחרים; מפעל רגיל שקיבל היתר עבודה – ולא משנה מה הסיבה, אני לא נכנס גם לזה – ואז בא עובד ואומר, אני לא רוצה לעבוד בשבת. אם הוא אדם דתי הוא מקבל את זה באופן אוטומטי.
רועי פולקמן (כולנו)
מה יש מספיק?
היו"ר משה גפני
לא, לא.
רועי פולקמן (כולנו)
אולי אתה צודק.
היו"ר משה גפני
אני בשדה מוקשים, ואני התנדבתי כיושב-ראש ועדה מקצועית לדון בזה.
רועי פולקמן (כולנו)
אם יש מנגנון החרגה תעשה. רק החוק הוא יותר סמלי מאשר מהותי. זה הכול.
היו"ר משה גפני
בסדר.
עליזה לביא (יש עתיד)
למה?
רועי פולקמן (כולנו)
כי ככה.
היו"ר משה גפני
אז מה?
רועי פולקמן (כולנו)
אני מבקש שתגן עליי בפעם הבאה. אני אפנה את הפנייה הזאת לשרת המשפטים - -
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא.
רועי פולקמן (כולנו)
- - כשאני אגיע עם חוק המתווכים.
היו"ר משה גפני
לא, לא.
רועי פולקמן (כולנו)
אני אשמח שבפעם הבאה כל פעם שמישהו מהקואליציה יגיד לי "רגולציה מוגזמת" תגיד לי שאין רגולציה מוגזמת - -
היו"ר משה גפני
די, רועי. מספיק עם הנאומים האלה. הם לא רלוונטיים.
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
קריאה
- - -
רועי פולקמן (כולנו)
מה זה, הם לא רגולציה?
היו"ר משה גפני
רועי, החלטת להשתלט על הדיון?
רועי פולקמן (כולנו)
חס וחלילה.
היו"ר משה גפני
התחלתי להגיד משפט שהוא משפט מחוזי בעניין הזה, והוא לא קשור דווקא לחוק הזה. יש שינוי בחברה הישראלית. צריך לקחת את זה בחשבון. זה בכלל לא פשוט מצד הכנסת. היום יש ציבור ענק שהוא איננו ציבור דתי. הוא ציבור מסורתי בדרגות שונות. הוא אומר, אני אדם חילוני, אבל בשבת אני רוצה לשבת עם המשפחה סביב השולחן ולדבר איתם. אני רוצה את ההזדמנות הזאת. מכיוון שאני עובד במפעל שיש לו היתר עבודה בשבת יש לי בעיה, אני יכול לאבד את מקום העבודה שלי כיוון שאני לא אדם דתי, ואני לא רוצה לשקר. ואז מאפשרים לו פה. זה בכלל לא רגולציה. הרי נותנים הרבה הטבות לעובדים במפעלים נורמליים. מאפשרים לעובד שאיננו דתי, אם זה לא מפריע לעבודת המפעל, לא לעבוד בשבת. לא מדובר על כיבוי אש ולא על משטרה ולא על מפעל ביטחוני ולא על מפעל חיוני שבלאו הכי בחוק הזה לא קיים. זה הסיפור. צריך לקחת את זה בחשבון. אני מעריך שבתוך זמן לא ארוך אתה תנסה לשפץ את הנאום שלך כי הוא ייצא אנכרוניסטי.
רועי פולקמן (כולנו)
נבדוק בעוד שנתיים בכמה מקומות הוא יופעל.
היו"ר משה גפני
לא יופעל זה משהו אחר. אז לא יופעל.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה אומר ש- - - יסתדר לבד.
רועי פולקמן (כולנו)
לא. זה אומר שזאת קצת פטרונות שעליזה לביא חושבת שהיא צריכה להגיד לאותם עובדים באותם מאה מפעלים בארץ שמקבלים היתר עבודה בשבת שבלי החוק הזה הם לא יכולים להסתדר כי רק הפריבילגים יכולים לדאוג לעצמם.
עליזה לביא (יש עתיד)
זאת לא רגולציה. זאת הגנה מפני פיטורים.
רועי פולקמן (כולנו)
ואם נבדוק בעוד שנתיים ונראה שזה לא עזר כמעט לאף אחד אז מה נגיד?
עליזה לביא (יש עתיד)
אז נגיד שהמפעלים הבינו שהם יכולים לסגור את זה בינם לבין עצמם.
רועי פולקמן (כולנו)
תמיד את צודקת. ברור.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה. תציגי את עצמך לפרוטוקול.
ריקי שפירא רוזנברג
אני עורכת דין מהמרכז לדת ומדינה. אני רוצה לברך את עליזה לביא שקידמה את הצעת החוק. אני רוצה לשוב ולהזכיר שהצעת החוק הזאת מתקנת אפליה שקיימת היום בתוך החוק - -
היו"ר משה גפני
אמרתי את זה.
ריקי שפירא רוזנברג
- - והיא נדרשת מבחינה משפטית. אני רוצה להגיב לדבריו של חבר הכנסת פולקמן ולהגיד שלא יכול להיות שהיום רק עובדים בעלי השקפה דתית מסוימת זכאים להגנה של החוק ואחרים לא.
היו"ר משה גפני
ברור.
ריקי שפירא רוזנברג
לגבי ההצעה שעומדת לפנינו אני רוצה להזכיר שבמקור מטרת הצעת החוק הייתה להשוות לחלוטין. מכיוון שכל הבחנה על בסיס השקפה בחוק מבחינה משפטית היא בעייתית. ההבחנה הזאת, לצערנו, נשארה כתוצאה מהפשרות, אבל למעשה היה צריך ליצור הצעת חוק שלא תבחין בכלל בין העובדים לפי השקפתם כי זה דבר לא חוקי בעליל. זכויות יש לכל העובדים, נקודה.
היו"ר משה גפני
תודה.
רועי פולקמן (כולנו)
אז רק שאלה, גפני - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. משרד המשפטים, בבקשה.
איה דביר
שלום. אני מביאה עמדה מקצועית ולא עמדה פוליטית.
היו"ר משה גפני
עד עכשיו אף אחד לא דיבר פוליטית. אם את רוצה את יכולה לדבר פוליטית. אנחנו לא דיברנו פוליטית.
איה דביר
אז אני מסבירה שאני לא מציגה את עמדת לשכת השרה, אלא רק את העמדה המקצועית שלנו.
היו"ר משה גפני
זה משהו אחר. זאת אומרת זאת לא עמדת השרה.
איה דביר
זאת עמדה מקצועית משפטית.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה שקובע בסוף.
רועי פולקמן (כולנו)
הוא שאמרתי קודם.
איה דביר
בסופו של יום חוק שעות עבודה ומנוחה, גם לפי הפסיקה של בתי המשפט וגם לפי דברי ההסבר שלו מיועד להגן על שתי תכליות: על תכלית דתית ועל תכלית סוציאלית. בתכלית הדתית קיימת שונות בין אנשים שומרי שבת, לפי הדת היהודית, שמחויבים לפי ההלכה להימנע מחילול שבת, לבין יתר האוכלוסייה שאין להם החובה הזאת. בפן הסוציאלי הזכויות הן כמובן, שוות. הצעת החוק מבקשת לקדם את השוויון בהיבט הסוציאלי. על כך אנחנו, כמובן, מברכים. יחד עם זאת אנחנו מבינים שהשינוי עשוי לגרום להשפעות עומק על המשק, ואנחנו לא מבינים אותם כל צורכן. לא נעשה הליך של RIA, לא קיבלנו אומדנים איך הדבר יפגוש את המשק, וצריך להביא את הדבר הזה בחשבון. אני חוששת שהמנגנון שמוצע - -
היו"ר משה גפני
אבל לכן הוצעו הפשרות.
איה דביר
אני מבינה, אבל עדיין אנחנו לא מבינים עד הסוף איך ההסדר ייראה.
היו"ר משה גפני
לא הכול אתם צריכים להבין. זה לא המקצוע שלכם. המקצוע שלכם הוא משפטים.
איה דביר
- - - לחוות דעה משפטית, כאשר - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל את אומרת, אנחנו מבינים שיהיו השלכות. על מה ההבנה נשענת?
איה דביר
אנחנו אומרים שיש נקודת איזון שמסדירה את המשק, שעל-פיו היום מפעלים יודעים שהם מחזיקים היתר עבודה להמשיך לעבוד בשבת. נקודת האיזון הזאת צפויה להשתנות – זאת הרי תכליתה של הצעת החוק. קשה לנו לנבא איך ייראו השינויים, כיצד הם ישפיעו. צריך להביא את הדבר הזה בחשבון. לא אמרתי משהו מעבר לזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. כשאת אמרת שאת מברכת על החוק – גם השרה מברכת?
איה דביר
התחלתי את דבריי בכך שאני אומרת רק את העמדה המקצועית שלי.
היו"ר משה גפני
לא בדקת איתה.
איה דביר
לא.
היו"ר משה גפני
חשוב לי לדעת אם היא מברכת או לא מברכת. אני בעד ברכות.
איה דביר
אולי כן. לא ממני תבוא התשובה לזה.

אנחנו קצת מוטרדים בעניין המנגנון שמוצע בנוסח של ועדת הכספים. לדעתנו, אמות המידה שקבועות אינן ברורות כל צרכן. אומרים: "עלולה לפגוע פגיעה משמעותית" ועל טעמים מיוחדים. המבנה שיש פה שונה מהמבנה הרגיל של חוק שעות עבודה ומנוחה - -
היו"ר משה גפני
בחוק שעות עבודה ומנוחה הרגיל שלשרים יש סמכות לתת היתר עבודה בשבת, הכללים ברורים?
איה דביר
הכללים עמומים יחסית או רחבים וניתנים לפרשנות - -
היו"ר משה גפני
פה זה עוד יותר ברור.
איה דביר
- - אבל אני רוצה להסביר הבדל מאוד משמעותי - -
היו"ר משה גפני
למה הסכמתם לחוקים ההם?
איה דביר
אני רוצה להסביר את ההבדל המשמעותי מאוד, להבנתי, בין ההיתר שניתן היום לפי החוק לבין ההיתר שמוצע לתת כרגע. ההיתר שניתן היום לפי החוק לא נכנס למערכת היחסים שבין העובד לבין המעסיק, אלא בסופו של דבר אומר שלמעסיק מותר יהיה לפתוח - - - ולהפעיל אותו גם באמצעות עובדים יהודים בשבת או מוסלמים בשישי וכדומה, כפוך להסכמה החוזית שנוצרת ביניהם. הוא איננו נכנס למישור של חיוב העובד לעבוד. כרגע מדובר בשלילה של הזכות הזאת לסרב לעבוד. זאת רגולציה ברמה נמוכה יותר מהרגולציה שהיום החוק עושה. אני לא בטוחה שבהיעדר אמות מידה ברורות ברור לוועדת השרים הזאת איך להעניק - -
היו"ר משה גפני
לא הבנתי מה ההבדל בין זה לבין ההיתר שהם נותנים?
איה דביר
אני מסבירה שוב שהיום שר העבודה נותן היתר או ועדת השרים נותנת תיאורטית היתר כי היא נותנת אותו פעם בשישים שנה.
היו"ר משה גפני
שר העבודה לא - - - נותן היתר.
איה דביר
היא אומרת שמי שירצה בתוך הענף הזה - -
היו"ר משה גפני
לא מי שירצה. איך הוא נותן היתר למפעל לעבוד בשבת או היתר למוסלמים לעבוד ביום שישי? איך הוא נותן את ההיתר הזה? מה אמות המידה?
איה דביר
אני אשיב. אמות המידה כתובות בסעיף 12, אבל אני מנסה להשיב שבסך הכול מה שהוועדה עושה או השר עושה זה לומר למפעל, אתה רשאי לפתוח עסק בשבת, אינך מבצע עבירה פלילית בפתיחת העסק בשבת - -
קריאה
- - -
איה דביר
- - והעסקת עובד יהודי בשבת – תודה על התיקון. אבל הוא איננו כופה על העובדה להסכים או לא להסכים לעבוד. הוא בסך הכול אומר שהעסקת עובד יהודי בשבת במקרה הזה אינה עולה כדי עבירה פלילית, והיא מותרת. פה אנחנו מבקשים לעסוק בשאלה אם לעובד מותר או אסור יהיה לסרב לעבוד במפעל שמחזיק היתר. זה שיקול דעת מורכב יותר להפעלה.
היו"ר משה גפני
לא למדתי משפטים.
מוסי רז (מרצ)
אתה יכול ללמד את מי שלמד.
היו"ר משה גפני
לא, לא. את ההבדלים לא הבנתי, אבל - -
איה דביר
אני אשמח להסביר שוב.
היו"ר משה גפני
אל תסבירי שוב כי אני לא אבין גם בפעם השישית. אבל בסדר, אתם לדורותיכם לא אמרתם לשר העבודה והרווחה שמחליט לבד על היתר עבודה, שום אמות מידה. כלום.
איה דביר
לא, יש אמות מידה.
היו"ר משה גפני
נו, באמת, אני יודע לקרוא בלי נקודות.
יצחק וקנין (ש"ס)
איזה אמות מידה יש לו? אין לו שום אמות מידה.
היו"ר משה גפני
עכשיו הוספנו גם "מסורת ישראל".
איה דביר
יש אמות מידה, ויש עילות מאוד ברורות.
היו"ר משה גפני
מאוד מאוד. פגיעה כלכלית משמעותית.
איה דביר
ההיתר שניתן בסך הכול מאפשר את העסקת העובד היהודי בשבת כפוף לחוזה ביניהם.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אבל היות שהמפעל יכול לעבוד בשבת, יש לו היתר, ולכן הוא יכול להעסיק עובדת מוסלמית ביום שישי. מה בדיוק הבעיה?
איה דביר
זה לא אותו דבר.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל שאני לא מבין. את מסבירה טוב, אבל אני לא מבין. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא חנן אותי בהבנה מוגבלת.
איה דביר
או שאני מסבירה רע או שאני - - - אין שתי אופציות.
היו"ר משה גפני
לא, לא, את מסבירה בסדר גמור.
עליזה לביא (יש עתיד)
העיקר שאמרת שאת מברכת.
היו"ר משה גפני
להבנתי הגדולה, אין הבדל.
איה דביר
לסיום, בסופו של דבר הגוף שיקבל את הסמכות הזאת יצטרך להפעיל שיקול דעת מנהלי, יהיה כפוף לביקורת על הפעלת שיקול הדעת הזה. - - - בשוויון. לא ברור לי כרגע שאמות המידה שקבועות בחוק כרגע מנחות אותו בצורה ברורה כיצד עליו לקבל את ההחלטה. לכן לא נכון להשאיר אותה לשיקול דעת מנהלי.
היו"ר משה גפני
אותו דבר כמו שהוא מקבל על היתר עבודה. שם זה גורף, זה כל המפעל.
איה דביר
הצעתם התכנסות 1 ל-3 חודשים. אני מבינה שחשבתם על שיקולים של קריסה כלכלית ועל בעיות כלכליות. ספק אם אחת לשלושה חודשים יספק את המענה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאריך את המועד. זאת אומרת זה ייכנס לתוקף - -
איה דביר
לא, רק אחת לרבעון הוועדה תתכנס.
היו"ר משה גפני
זה משהו אחר. זה על הבקשות הספציפיות.
ענת מימון
איך הוועדה של ההיתרים מתכנסת?
איה דביר
עוד מעט משרד העבודה יוכל להתייחס לזה.
היו"ר משה גפני
הוועדה להיתרים מתכנסת אחת לשבעים שנה. יש היתרים. זה לא חוני המעגל.
עליזה לביא (יש עתיד)
ניקח דוגמה אחרת: פיטורי נשים בהיריון. היום אסור לפטר נשים בהיריון. יש בעיה שמעסיקים - - - ומבקשים כן - - -
היו"ר משה גפני
רגע, תגיעי ל - -
מוסי רז (מרצ)
מתכנסת אחת לתשעה חודשים.
עליזה לביא (יש עתיד)
ואם יש "בום" בלידות?
היו"ר משה גפני
אוקיי. משרד העבודה והרווחה, בבקשה.
דיבורה אליעזר
אני סגנית בכירה ליועצת המשפטית של משרד העבודה והשירותים החברתיים. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לומר הוא שתכלית חוק שעות עבודה ומנוחה היום מ-1951 בכל הנוגע להעסקת עובדים במנוחה השבועית זה שהכלל הוא איסור העסקת עובדים במנוחה השבועית מתוך התפיסה הסוציאלית היהודית שהוזכרה קודם. לכן זה הכלל וזאת התכלית הסוציאלית של החוק. החוק רוצה לתת זכות של מנוחה לעובדים לכלל העובדים במשק; אלא שהחוק מכיר בכך שיש מקומות עבודה שבהם יש צרכים, וכדי לעמוד בצרכים האלה ובעילות של החוק יש צורך בהעסקת עובדים ביום המנוחה השבועי. על כן יש מנגנון בתוך החוק למתן היתרים להעסקת עובדים במנוחה השבועית, והחוק קובע מהן אותן עילות לאותם היתרים שקשורים לביטחון הגוף והרכוש וקשורים לאספקת צרכים חיוניים לציבור או לחלק ממנו ולתהליכים רציפים שיכולים להיות במפעלים.

לאחרונה תוקן החוק, תיקון 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שתוקן בתוך החוק ולא כמשהו שהיו עושים מ-1951 – מהן אותן אמות מידה שצריך לשקול השר או מי שאליו הואצלה סמכותו של השר בבואו לבחור. אחת אמות המידה שהוא צריך להתחשב בהן היא שיש חלופה שלא להעסיק עובדים במנוחה השבועית. כלומר השר או מי שבא במקומו להחליט צריך לבחון האם בהכרח יש צורך בהעסקת עובדים במנוחה השבועית באותו מפעל לפני שהוא נותן את ההיתרים האלה.
היו"ר משה גפני
אבל דיברנו על העניין הזה. ההיתר שהוא נותן על-פי החוק מ-1951 הוא היתר שניתן למפעל כולו. נניח, במפעל עובדים 400 עובדים – אם יש עובד שלא רוצה לעבוד בשבת ומבקש לקבל היתר – אז אם הוא אדם דתי הוא מקבל למרות שיש היתר, והוא לא יעבוד בשבת. אם יש אדם מסורתי, וגם הוא מבקש כי הוא לא רוצה לעבוד בשבת – זה לא סותר את היתר העבודה הכללי שהשר בחן. למה זה לא פשוט? אלא אם כן יבואו פתאום כולם.
דיבורה אליעזר
תכף אני אגיע לשם.
היו"ר משה גפני
תגיעי מהר.
דיבורה אליעזר
אני מבקשת להביע את הדברים במלואם.
היו"ר משה גפני
אני מתעצבן מהר.
דיבורה אליעזר
אני מבקשת להביא את הדברים במלואם.
היו"ר משה גפני
במיוחד שאני תיקנתי את החוק אז בכלל פתרתי את הבעיות.
דיבורה אליעזר
אני יודעת שאתה לא מסכים לדבריי אבל אני מבקשת להגיד.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני מכבד אותך.
דיבורה אליעזר
אנחנו חושבים, וגם שר העבודה סבור, שבמקום שניתן היתר אחרי שנבחנו כל המבחנים האלה לא צריך לעבור ועדה ולבחון האם יש עובדים מסוימים שמסרבים לעבוד ביום המנוחה השבועי, ואז לבחון עובד-עובד למה.
היו"ר משה גפני
לא עובד-עובד. רק מי שמנהל המפעל הגיש עבורו בקשה לפי בקשתו.
דיבורה אליעזר
כתוב: "גם לעניין עובד מסוים".
היו"ר משה גפני
לא עובד-עובד.
דיבורה אליעזר
כתוב עובד-עובד כיוון שהסירוב הוא זכות של העובד.
היו"ר משה גפני
אז אני אומר לך, לא עובד-עובד.
דיבורה אליעזר
לגבי המבחן הפרטי האם להעסיק עובדים במנוחה השבועית או לא להעסיק עובדים במנוחה השבועית - -
היו"ר משה גפני
על זה אין ויכוח, הוא קיבל היתר.
דיבורה אליעזר
- - הנושא נבחן כבר במסגרת מתן ההיתר להעסקת עובדים במנוחה השבועית. זה דבר אחד.

שנית, לגבי קיום ועדה בעניין הספציפי הזה – אנחנו מדברים על הענקת זכות לעובד לסרב לעבוד או לבקש שהמעסיק לא ידרוש מעובד שמועסק במהלך התקופה הזאת שלא להיות מועסק במנוחה השבועית. בעניין הזה אנחנו חושבים שנכון שהמחוקק יקבע את החריגים ולא ועדה. כי בעצם מדובר בשלילת הזכות.
היו"ר משה גפני
מה את מציעה לכתוב?
דיבורה אליעזר
אנחנו מציעים לכתוב שאותם מפעלים שקיבלו היתרים מכוח זה שהם עובדים עבודה רציפה או מכיוון שהוכח שהעסקתם תפגע בצרכים חיוניים של הציבור או חלק ממנו – לא יוכנסו להסדר כפוף לכך שבסדרי העבודה המעסיק יתחשב שכך שיש עובדים שהעדיפו אחרת.
היו"ר משה גפני
את מציעה שהקריטריון יהיה שהוא קיבל היתר עבודה והמעסיק יתחשב בעובד.
דיבורה אליעזר
הקריטריון יהיה: "כפוף לאמור בפסקת משנה (ב) – מקום עבודה הפועל לפי היתר להעסקת עובדים במנוחה השבועית, אם הפסקת העבודה באותו מקום עבודה עלולה לפגוע בתהליך העבודה או בסיפוק צרכים שהם חיוניים לציבור או לחלק ממנו. קביעת סדרי עבודה במקום עבודה, כאמור בפסקת משנה (א) תיעשה תוך התחשבות בהודעת העובד על העדפתו שלא להיות מועסק ביום המנוחה השבועי". זה הנוסח שנבחן מול משרדי ממשלה אחרים שהיו - - - מול המעסיקים וגם נתנו את הסכמתם.
היו"ר משה גפני
אני מתנגד לזה.
דיבורה אליעזר
אני מבינה.
היו"ר משה גפני
אני מתנגד לזה, זאת לא הצעת החוק. את אומרת משהו חדש.
עליזה לביא (יש עתיד)
ממש לא.
דיבורה אליעזר
במידה שהצעת החוק תעבור בנוסח הנוכחי שר העבודה מתכוון להגיש הסתייגות.
היו"ר משה גפני
אני מכבד אותו. אגב, אני אנהג אותו דבר – טוב, לא חשוב. הוא גם היה יושב-ראש ועדה ושרים פנו אליו. אני חבר של השר שלך הרבה שנים, ואני הולך לדבר איתו. מה שאת מציעה זה בסדר, אבל זה לא החוק. זה משהו אחר לגמרי. המציעים מציעים כאן משהו אחר. הם לא מציעים משהו דרמטי שהולך לעשות מהפכות. זה הולך להגיד דבר סמלי- -
עליזה לביא (יש עתיד)
ערכי.
היו"ר משה גפני
ערכי. דבר שתהיה לו השלכה על מספר מסוים עובדים ולא הולך לגרום לבעיה במשק. אני מתפלא מאוד על זה. הרי זאת לא הצעת חוק שלנו. אני מתפלא על ההתנגדות של השרים. אנשים יתחרטו על זה בסוף כיוון שהציבור מקבל את החוק הזה.
דיבורה אליעזר
אתם מבקשים מוועדת שרים להתכנס - -
היו"ר משה גפני
מה ועדת שרים? את תשבי שם. את תבדקי את זה.
דיבורה אליעזר
אתם מבקשים מפקידים לשבת ולדון ולהיות - -
היו"ר משה גפני
מה הבעיה? אתם לא יושבים על כל הנושאים - -
דיבורה אליעזר
- - בית דין לעבודה - - -
היו"ר משה גפני
אתם לא יושבים בוועדות שנותנים בהן היתרים על כל מיני נושאים?
עליזה לביא (יש עתיד)
למה אתם נותנים כל כך הרבה היתרים לנשים בהיריון? כל כך הרבה נשים מפוטרות. זה לא פוגע במשק?
דיבורה אליעזר
רוצים לסיים - - - ואני רוצה להגיד ככה – יש דברים שנאמרו שהם לא נכונים, ואני רוצה להבהיר לפרוטוקול: א', ההיתרים לא ניתנו רק ב-1951 וב-1960. ההיתרים הכלליים ניתנו עד 1960, ולאחרונה ניתן ההיתר הכללי לענף הכדורגל. יש פניות - -
היו"ר משה גפני
אני הולך עכשיו להסתבך לגמרי.
דיבורה אליעזר
- - של מעסיקים פרטיים, ויש מי שבוחן את הפניות האלה.
היו"ר משה גפני
מצוין.
דיבורה אליעזר
גם בנושא של נשים בהיריון זאת לא ועדה, אלא מי שאליה הואצלה אליה הסמכות של השר לבחון את העניין הזה.
עליזה לביא (יש עתיד)
תראי כמה נשים בהיריון מפוטרות בישראל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

ורד וייץ מההסתדרות, בבקשה.
עידו סופר
גם משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אה, מה אתם בעניין? אני הייתי בטוח שתהיה ישיבה אחת בוועדת הכספים שלא תהיו בעניין. עד שאמרו לי בטלפון כל הזמן – עידו סופר, עידו סופר.
קריאה
גם משרד הכלכלה.
היו"ר משה גפני
אני אתן גם למשרד הכלכלה.
ורד וייץ
אני רוצה להעיר הערות לעניין הנוסח כי לא בטוח שדברים שנאמרו כאן מקבלים ביטוי מדויק בנוסח.
היו"ר משה גפני
בסדר. היועצת המשפטית תנסח ותראה את זה לחברים. אני אציע, כנראה, מה שאמרתי לך קודם. אני אציע שיהיה זמן ארוך יותר כדי להיענות לדרישות שעלו כאן גם בעניין זכויות המעסיקים וגם המציאות הזאת. הם יצטרכו להתכנס כאן אחת לשלושה חודשים. מדובר על ממלאי מקום. השרים בוודאי יכולים להתכנס כי הם מתכנסים בלאו הכי על כל מיני נושאים אחרים. הם צריכים להתכנס גם על זה. ואני לא מדבר על הוועדה הזאת במקרה שהתכנסו לגביו אחת לשבעים שנה. אנחנו נחיל את החוק. עד 1 בינואר 2019 עדיין כל שלושה חודשים תצטרכו להגיש בקשות, אבל החוק לא יחול. זאת אומרת אם במשך זמן ארוך כל כך יתכנסו כמה פעמים או לא מתכנסים כמה פעמים זה כבר מתחיל להיות נושא שאנחנו גם שומרים על זכויות המעסיק, שהעלית קודם, אבל גם נותנים פרק זמן שתוחמים אותם. אני לא בעד ללכת באגרסיביות ולהגיד, לא מתכנסים ושלום על ישראל. נותנים להם פרק זמן ארוך, וצריך לדעת לנסח את זה ולהביא את זה לפני החברים. אנחנו נאפשר לחברים לראות את הנוסח הסופי.
ורד וייץ
לא להעלות את ההערות שלי כרגע?
היו"ר משה גפני
כן, בוודאי. לא יהיו יותר דיונים. תהיה הצבעה היום או בישיבה הבאה. בבקשה.
ורד וייץ
אם אני מבינה נכון, ההצעה כפי שהיא עומדת, כלומר האפשרות לסרב לבקשה של עובד לא לעבוד בשבת אמורה לחול רק במקומות שפועלים לפי היתר להעסקה בשבת. אני לא בטוחה שזה עולה בצורה ברורה מהצעת החוק כפי שהיא כרגע. אני לא יודעת אם ברישא של סעיף 1(2)(א) כאשר נאמר:"במקום עבודה שאישרה ועדת השרים הנזכרת בסעיף 12(ב)" – אני לא יודעת אם לזה הכוונה.
היו"ר משה גפני
לזה הכוונה.
ורד וייץ
אני לא בטוחה שזה ברור כי כתוב כאן "מטעמים ייחודיים".
היו"ר משה גפני
בסדר.
ורד וייץ
שנית, הקריטריונים של פגיעה משמעותית או "טעמים ייחודיים" הם באמת קצת רחבים מדי. אני מציעה לצמצם ל"פגיעה בתהליך העבודה". זאת אומרת משהו שקשור לתהליך עבודה כי מדברים בעיקר בקושי של מפעלים שיש אצלם תהליכי עבודה רציפים.
היו"ר משה גפני
אפשר אבל אני לא בטוח שאת מרוויחה בזה משהו.
ענת מימון
זה מצמצם את שיקול הדעת.
ורד וייץ
יכול להיות שאולי יש בזה ברכה לצמצם את טווח שיקול הדעת של הוועדה.
היו"ר משה גפני
אני לא רואה מה זה מצמצם. לא בטוח. נדבר ונראה. מה עוד?
ורד וייץ
לגבי סעיף התחולה – כפי שהוא מנוסח כרגע. דיברתי על העניין גם עם היועצת המשפטית. כפי שסעיף 3 מנוסח כרגע משתמע ממנו כאילו הזכות של העובד מותנה בכך שהמעסיק ידרוש עבודה בשבת, ולאו היא. הרעיון הוא שתהיה חובה של המעסיק להודיע, ובאופן בלתי מותנה יש זכות של העובד לסרב כפוף לכל החריגים שנזכרים למעלה. צריך לשנות את הנוסח בהתאם כדי שזה יובא לידי ביטוי. כרגע זה מותנה זה בזה.
ענת מימון
בסדר.
היו"ר משה גפני
זה יתוקן.
ורד וייץ
אלה ההערות שלי כרגע. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. התאחדות התעשיינים, בבקשה.
רעות קינן
אני סמנכ"לית רגולציה בהתאחדות התעשיינים. אני רוצה להתייחס לעניין תחולת החוק. אנחנו נבקש מהוועדה שאם החוק יחול בינואר 2019, שמועד ההתכנסות הראשון של הוועדה יהיה כבר באוגוסט כדי שנוכל - -
היו"ר משה גפני
אמרתי את זה. הוועדה תתכנס מיד בתוך שלושה חודשים. אנחנו מקבלים את זה.
רעות קינן
אוקיי. אנחנו גם נבקש שהיא תתכנס מדי שלושה או ארבעה חודשים - -
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
רעות קינן
- - שבקשות חדשות שמוגשות יידונו בתוך 21 יום. אין מצב שמעסיק מגיש בקשה, והוא נשאר בסיטואציה שהוא לא יודע מה קורה בעניינו.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את כל הבקשות של התאחדות התעשיינים.
דיבורה אליעזר
זה לא משהו סביר.
היו"ר משה גפני
קיבלנו את הבקשות.
אור רוזנמן
- - -
היו"ר משה גפני
למה?
אור רוזנמן
כי אנחנו לא בטוחים שנוכל לכנס את הוועדה מדי 21 יום.
היו"ר משה גפני
לא.
דיבורה אליעזר
צריך לדון בבקשה, צריך לשמוע את העובד, צריך לשמוע את המעסיק, צריך להבין מה קורה עם עובדים אחרים.
רועי פולקמן (כולנו)
תקימו אגף מיוחד לטיפול בעניין הזה.
דיבורה אליעזר
אין לנו תקציב לזה. אנחנו לא מתקצבים אז אני לא רואה איך אנחנו יכולים - -
היו"ר משה גפני
טוב, בסדר, רגע. מה ההתרגשות? אפשר לחשוב. אתם מתכנסים כל הזמן. יש אזרחים שמעדיפים שלא תתכנסו כל כך הרבה.
דיבורה אליעזר
לא אמרתי על ההתכנסות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על פורמט אחר. אנחנו מדברים על העובדה שמיום פרסום החוק הוועדה הזאת מתכנסת אחת לשלושה חודשים או אחת לארבעה חודשים. כל רבעון. העובד מגיש בקשה למעביד, והוא צריך להגיש את הבקשה הזאת לוועדה, ובתוך פרק זמן של שלושה חודשים הוועדה מתכנסת. 21 יום מתייתר, לפי דעתי, כיוון שבלאו הכי הוא מגיש את הבקשה. הוועדה, לפי החוק, מתכנסת אחת לשלושה חודשים. 21 יום מתייתר.
קריאה
- - - לפני שהעובדים - - - שרים.
היו"ר משה גפני
אני עוד אחשוב על זה אבל העיקרון מקובל עלינו.
איה דביר
אני רוצה לחדד שברירת המחדל היא שמקום שהוועדה לא מתכנסת או לא מקבלת החלטה או כל סיבה אחרת – זכות הסירוב עומדת. לכן לא ברור לי למה מניחים שהעובד הוא שמבקש.
היו"ר משה גפני
לא, דרך המעביד.
איה דביר
המעסיק הוא זה שמבקש. המעסיק רוצה לבקש רשות שלא ניתן יהיה להודיע אצלו על סירוב. לכן ברירת המחדל היא שהמקומות לא יוכלו - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אני אצטרך לנסח את זה.

עידו סופר, אגף תקציבים, בבקשה.
עידו סופר
אני אהיה ממוקד ואגע בנקודה המרכזית – הגם שיכול להיות שיש תכלית סוציאלית ראויה לחוק מנקודת מבט של העסק מדובר ברגולציה מכבידה מאוד במידה שאין המנגנון המותאם הדינמי שיוצר ודאות לעסק. בסופו של דבר אם זה לא יקרה הרי זה ברור - -
היו"ר משה גפני
גם את הנאום שלו אני לוקח. משרד האוצר מתנגד לרגולציה.
רועי פולקמן (כולנו)
זה נכון - - -
היו"ר משה גפני
אני רק אבקש מאחד העוזרים שלי לצאת החוצה לבדוק אם המשיח הגיע.
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
היו"ר משה גפני
בעזרת ה', מגיע הקיץ והאוצר יהיה פה אורח קבוע. אנחנו נזכיר להם את זה.
עידו סופר
במקום שבו יש מחסור בכוח אדם מיומן ואבטלה נמוכה גם כגון בפריפריה או שיהיה צורך בעובדים נוספים – דבר שיכול לפגוע בצורה ניכרת בעסקים שם – או שזה יביא לעלייה בשכר. עלייה בשכר זה דבר מבורך אבל זה חייב לבוא יחד עם גידול בפעילות כלכלית, אחרת זה פגיעה בכושר תחרות, ייקור של המחירים לצרכן וכל המשתמע מכך. בסופו של דבר הסוגיה היא התחולה. עסק צריך לקבל ודאות מרגע הגשת הבקשה ועד קבלת החלטה. אם הוועדה הזאת תהיה אות מתה זאת תהיה פגיעה אנושה בעסקים הרלוונטיים.
היו"ר משה גפני
אמרנו – היא תתכנס כל שלושה חודשים.
עידו סופר
התכנסות זה נחמד; העניין זה קבלת החלטה, ומה קורה עד אותה קבלת החלטה. צריך לתת לאותם עסקים איזושהי ודאות, ובפרט לעסקים שיקומו בעתיד זה חלק מקבלת ההחלטות. זה כמו אישור לכיבוי אש.
עליזה לביא (יש עתיד)
שיקבלו היתרים.
עידו סופר
למה אנחנו אומרים שזאת רגולציה? כי לצורך העניין אם זה משהו חיוני עבורי זה כמו אישור כיבוי אש. אני צריך אישור רגולטורי כדי להפעיל את המפעל כפי שאני חושב שצריך להפעיל אותו. לכן זאת הכוונה ברגולציה למרות שהתכלית היא סוציאלית. זה לא מכיוון אחר. בסוף הפרטים הם חשובים. מה שהתאחדות התעשיינים העלתה – במידה שזה לא יהיה ברור ברחל בתך הקטנה תהיה כאן פגיעה חמורה.
היו"ר משה גפני
ברור. ברחל בתך הקטנה.

אגב, בעל המפעל שמקים את המפעל לא יודע מי דתי ומי לא דתי, הוא לא יודע מי יבקש ממנו או מי לא יבקש ממנו.
עידו סופר
גם נכון.
היו"ר משה גפני
זאת לא שאלה של רגולציה. זאת שאלה של ערכים.
עידו סופר
זאת לא שאלה של ערכים.
היו"ר משה גפני
מה שאתם עושים זה רגולציה.
רועי פולקמן (כולנו)
זאת לא שאלה של ערכים.
עידו סופר
אני לא מתייחס - - -
רועי פולקמן (כולנו)
זאת לא שאלה של ערכים. קלטת אותי לעבודה, ואחרי שלושה חודשים אני אומר, עכשיו החלטתי שאני לא מוכן - -
היו"ר משה גפני
אישרתם את החוק שמי שעובד ביום המנוחה שלו מקבל משכורת הרבה יותר גבוהה.
עידו סופר
יש כרגע נקודת איזון שהולכת להשתנות.
היו"ר משה גפני
בבקשה, איגוד לשכות המסחר.
סיגל סודאי
אני מאיגוד לשכות המסחר. חבר הכנסת פולקמן מבטא את הצרכים ואת האילוצים שהעסקים מתמודדים איתם. זה בכלל לא שיח של אפליה. יש אוכלוסיות שחייבים להגן עליהם כמו האוכלוסייה הדתית. למשל עובד שהוא דתי, יש לו זכות, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, גם להתפלל במהלך יום העבודה, ואין הזכות הזאת לעובד חילוני. אז נגיד שזה אפליה לרעת העובדה החילוני? לדעתי, כמובן, לא.
רועי פולקמן (כולנו)
אז אני רוצה שנכניס את זה לחוק. אני אולי לא מתפלל, אבל אני רוצה להרהר במשמעות החיים, ואני רוצה כמה פעמים ביום לעשות את זה.
קריאה
זה בכלל לא מופרך.
יצחק וקנין (ש"ס)
תגיד לי, אתה רוצה - -
עליזה לביא (יש עתיד)
אתה אמרת שהחוק ציני. אתה ציני.
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה הציני הכי גדול.
רועי פולקמן (כולנו)
אני רוצה הפסקות סיגריה.
קריאה
יש לך.
רועי פולקמן (כולנו)
יש בחוק הפסקות סיגריה? לא, אם אני לא מעשן.
קריאות
- - -
רועי פולקמן (כולנו)
אני יכול לקבל הפסקות סיגריה אם אני לא מעשן?
קריאות
- - -
עליזה לביא (יש עתיד)
רועי, אתה פוגע בכל המוניטין שלך.
רבקה שפירא רוזנברג
כן, אתה יכול. אתה יכול להפסקת אוכל גם אם אתה לא אוכל.
יצחק וקנין (ש"ס)
- - -
רועי פולקמן (כולנו)
אבל למה אסור לי? למה כאדם חילוני אני לא מקבל הפסקות במשך היום.
יצחק וקנין (ש"ס)
מתחילת הדיון אתה אומר לעליזה לביא - -
רועי פולקמן (כולנו)
איזה הפסקות, תפילה?
רבקה שפירא רוזנברג
כן, אם יש לך - - - שאתה מתפלל בצורה מסוימת אתה תזכה. אם אתה בודהיסט אתה יכול. אחד יתפלל ואתה תשתוק.
עליזה לביא (יש עתיד)
בואו נחזור להצעת החוק המקורית שלי, אדוני היושב-ראש.
רועי פולקמן (כולנו)
אני בעד שתוצבע הצעה מקורית בלי שום הגבלה.
עליזה לביא (יש עתיד)
- - - רגולציה. בגלל כל ההערות שלך ושל החברים שלך - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה אומר לה שהיא צינית מתחילת הדיון - -
עליזה לביא (יש עתיד)
מנכ"ל משרד הדתות, איך ידעת להגיע בזמן?
היו"ר משה גפני
תגידו, זה חופש היום? רועי.
רועי פולקמן (כולנו)
תן לה לסיים. אני התפרצתי, אני מתנצל.
עליזה לביא (יש עתיד)
אתה פוגע במוניטין שלך.
סיגל סודאי
לא סיימתי. אני רוצה להקריא.
היו"ר משה גפני
סיגל סודאי, בבקשה.
סיגל סודאי
אני לא מבינה איך המנגנון המוצע יכול לסייע במקרה של עובד שכבר בריאיון העבודה אומר שהוא לא מוכן לעבוד בשבת. האם הוועדה תיתן מענה גם לצורך הזה? לגבי מה שורד ציינה בעניין תהליכי העבודה אני רוצה להקריא לכם - -
היו"ר משה גפני
רגע, רגע, מה זה להקריא? לגבי מה?
סיגל סודאי
מקומות עבודה שקיבלו היתר מיוחד מעילות של צרכים חיוניים וביטחון - - - והרכוש ולא רק תהליכי העבודה – פשוט לסבר את האוזן ולהבין על איזה מקומות עבודה אנחנו מדברים.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית הקריאה את זה.
סיגל סודאי
היא לא הקריאה את זה. אני רוצה לתת פה מקומות ספציפיים: שירותי אחסנה בקירור תרופות, מזון ועוד, טיפול במערכות מיזוג וגופים חיוניים - - -, שירותי תמיכה במערכות מידע - -
קריאה
לא מבינים כלום.
עליזה לביא (יש עתיד)
תגידי לנו מה את קוראת.
סיגל סודאי
שירותי תמיכה למערכות - - - בנק. מה קורה כאשר יש פריצה למערכות מידע?
עליזה לביא (יש עתיד)
מה את קוראת? תסבירי לנו. מאין את קוראת?
סיגל סודאי
אלה רשימות שאני לקחתי - -
היו"ר משה גפני
שמה יש להם?
סיגל סודאי
רשימת ההיתרים המיוחדים שקיבלו היתר לעבוד במנוחה השבועית.
ענת מימון
והם נכנסים לסעיף 9(ו)(ב)?
סיגל סודאי
לא. זה בדיוק העניין. הם לא נכנסים ל-9(ו). הם קיבלו היתר מיוחד, הם לא בתוך 9(ו). זאת אומרת עובד יכול לסרב באותו מקום עבודה. המעסיק מפרסם מודעת "דרושים" וכותב שהצרכים במקום העבודה הזה כוללים עבודה ביום המנוחה השבועי.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, על זה מדברים.
סיגל סודאי
כן, אבל זה עוד לפני שהעובד התקבל לעבודה - -
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, תודה רבה.
סיגל סודאי
- - הוא מציב למעסיק שהוא לא רוצה לעבוד בשבת, אבל תקבל אותי. תנו לי מענה לזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? משרד הכלכלה, בבקשה.
נעמה קאופמן
אני משנה למנכ"ל במשרד הכלכלה והתעשייה. אני אתחבר לכמה דברים שחברים שלי אמרו, ואני אגיד אותם בקצרה. הנושא של הכבדת הרגולציה כאן כאשר יש היום עוד מפעלים שמחזיקים היתרים קיימים ומחר בבוקר יצטרכו להגיע לוועדה הם מאות ואולי אלף. אנחנו לא מתייחסים לסוגיית התחולה. אני לא ראיתי כאן התייחסות, וברגע שהחוק הזה נכנס לתוקף בלי להתייחס לסוגיית התחולה לכל ההיתרים הקיימים ומאפשר לאותה ועדה שצריכה להתכנס בעוד שלושה חודשים או שנה ושלושה חודשים או כל ארכה שתינתן לה לדון באלף אישורים, ואולי יותר מאלף; כי אם צריך להתייחס לסוגיה של כל עובד בכל מפעל יכולים להיות 200 אישורים במפעל הייטק שמעסיק אלף עובדים. אנחנו לא מתייחסים לנושא הזה לא מבחינה רגולטורית ולא מבחינת התחולה. לא רק יש כאן הכבדה ופגיעה בעסקים הקיימים, יש כאן פגיעה משמעותית אם הוועדה לא מתכנסת או לא מגיבה בתוך איקס זמן. חייבים לתת את ההתייחסות לסיפור הזה כדי שלא תהיה פגיעה בעסקים. אני לא מדברת על פגיעה בעסקים קטנים ובינוניים שאותם לא הזכרנו.
רועי פולקמן (כולנו)
הם לא נכללים כי הם לא מקבלים היתר עבודה.
עליזה לביא (יש עתיד)
איזה עסק בינוני מקבל היתר עבודה בשבת?
נעמה קאופמן
מסעדות, בידור. יש דברים שהתייחסתם וגם הם נכנסים. לא כל העסקים הם גדולים. יש גם בינוניים בתוך המפעלים.
קריאה
מסעדות אמרנו שצריך להחריג כמו מלונות.
עליזה לביא (יש עתיד)
אמרנו את זה קודם.
קריאה
אבל זה לא הוחרג עדיין.
נעמה קאופמן
לא בכדי כשביקשנו את אותה ועדה ייעודית לחוק ביקשנו שלא אותה ועדת שרים שדנה בכלל הנושאים תדון באישורים הללו. ביקשנו ועדה ייעודית שתסתכל גם על הצרכים של העסקים הקטנים והבינוניים וגם של המפעלים הגדולים והמפעלים הבינוניים וגם ביקשנו ששר הכלכלה יהיה בפנים כדי לאזן את אותם אינטרסים ותהיה ועדה ייעודית אד-הוק לסעיפי החוק הללו – גם לזה לא מצאתי פתרון. לכן אנחנו מסתייגים גם בנושא הזה.

הנושאים שעלו כאן לגבי קריטריונים שצריכים להינתן בתוך הסעיפים – סוג עבודה, מקום עבודה, טעמים ייחודיים שקשורים למקום העבודה, מספר העובדים המבקשים – כל הנושאים הללו לא מקבלים ביטוי. אני חושבת שהם צריכים לקבל ביטוי - -
היו"ר משה גפני
אני לא מבין את כל מה שאת אומרת, אבל גם בפעם הקודמת לא הבנתי.
נעמה קאופמן
אתה רוצה להתייחס להסתייגות?
היו"ר משה גפני
רק להזכיר לך – אני יושב-ראש הוועדה.
נעמה קאופמן
בסדר. אני רק רציתי לדעת אם השר רוצה להגיש הסתייגות בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
השר יותר חשוב ממני.
נעמה קאופמן
חס וחלילה.
היו"ר משה גפני
מה "חס וחלילה"? אני אומר לך שהשר חשוב ממני, אני מכיר את העובדות.
נעמה קאופמן
חס וחלילה.
היו"ר משה גפני
אבל אני מבקש שתקשיבי. אפשר לבקש את הקשבתך?
נעמה קאופמן
כן, אני רק רוצה להגיד - -
היו"ר משה גפני
לא. לפני שאת אומרת. אני לא נותן לך להגיד.

למה את מתכוונת כל הזמן במה שאת אומרת? אנחנו מדברים על מפעל שקיבל היתר עבודה לעבוד. את מדברת גם על כאלה שלא קיבלו היתר עבודה ומעסיקים עובדים?
נעמה קאופמן
לא. אני מדברת על כאלה שקיבלו היתר - -
היו"ר משה גפני
לא. אני שואל אותך שאלה - -
נעמה קאופמן
ההיתר שלא קיים - -
היו"ר משה גפני
את רוצה להקשיב לי? אני מצטער שאני לא יודע לנסח את השאלה כמו שצריך. תרדי לעם. מה דעתך? האם את מדברת על מקרים שבהם מעסיקים עובדים ביום המנוחה ולא קיבלו היתר?
נעמה קאופמן
לא. על אלה שקיבלו היתר.
היו"ר משה גפני
לא הובן ככה ממה שדיברת.
נעמה קאופמן
אז, סליחה. לא התכוונתי. טעות שלי. אני התכוונתי למפעלים שקיבלו היתר לפי סעיף 12(א), והיום החוק לא מחריג את כל אותם מקבלי ההיתרים לפי סעיף 12.
ענת מימון
על מה יחול החוק אם נחריג את כל בעלי ההיתרים?
נעמה קאופמן
אי אפשר לטעון שאין הכבדה - -
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אני הבנתי שזה חל רק על מקבלי ההיתרים.
ענת מימון
ברור. לאחרים אסור להעסיק.
רועי פולקמן (כולנו)
מה זה מסעדות?
היו"ר משה גפני
רגע, רועי.
רועי פולקמן (כולנו)
רק לשאול.
היו"ר משה גפני
אל תשאל. לא הבנתי - -
רועי פולקמן (כולנו)
גם אני לא הבנתי.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. שוב. את רוצה שנחריג את מי שקיבל היתר?
נעמה קאופמן
נכון.
קריאה
אז לא יישאר אף אחד. זה לא יחול על אף אחד.
נעמה קאופמן
נמצא פתרון איך לדבר על בקשות חדשות ולא נתייחס. כי היום יש לך אלף מפעלים - -
עליזה לביא (יש עתיד)
את רוצה לאיין את החוק. נעמה, לא מתאים לך.
דיבורה אליעזר
ההנחה היא שהזכות אמורה לחול - -
היו"ר משה גפני
אני לא ממשיך את הדיון.
דיבורה אליעזר
- - - לא חל על עובדים - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
מה קרה? מה העניין? זה חוק ערכי שאומר שדי להבנה הזאת שיש דיכוטומיה שרק אנשים אורתודכסים - -
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא חוק ערכי, עליזה.
היו"ר משה גפני
טוב, די. מה זה משנה מה הוא? אני לא ממשיך.
רועי פולקמן (כולנו)
ואם יש לי ילדים מתחת לגיל 12 מותר לי להתחייב לא לעבוד בערב? למה זה פחות ערכי?
היו"ר משה גפני
רועי, מספיק. אין דיון כזה.
רועי פולקמן (כולנו)
מה זה "חוק ערכי"?
קריאה
כי יש חוק שעות עבודה ומנוחה. אין חוק עבודה בערב.
היו"ר משה גפני
רועי, מה זה הדיון הזה?
רועי פולקמן (כולנו)
- - - אף אחד לא מגן עליי.
יצחק וקנין (ש"ס)
- - - הוא היה המגן הראשי שלו.
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
היו"ר משה גפני
נגמר הדיון. אני הולך להצביע.
רועי פולקמן (כולנו)
למה זה לא יותר ערכי, גפני?
עליזה לביא (יש עתיד)
די, נו.
רועי פולקמן (כולנו)
אני רוצה שמי שיש לו ילדים קטנים ייתנו לו לא לעבוד בערב ולהיות עם הילדים שלו. למה זה פחות ערכי משבת?
עליזה לביא (יש עתיד)
כי אנחנו מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית - - - אתה הציני הכי גדול כאן.
רועי פולקמן (כולנו)
את עושה כאן ברית כאילו בשם הערכים הדתיים. זה לא קשור לדת.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה לא כאילו.
רועי פולקמן (כולנו)
זה כאילו.
עליזה לביא (יש עתיד)
יש אנשים שרוצים לשמור שבת, לפי הבנתם.
יצחק וקנין (ש"ס)
היה מדבר על החור באוזון היית מגן - - -
רועי פולקמן (כולנו)
מה זה קשור? אני מדבר איתך עכשיו על ילדים. מה זה קשור? ממש לא קשור.
קריאות
- - -
רועי פולקמן (כולנו)
אני חי ביישוב דתי מבחירה. מה קורה לך? למה לא יותר חשוב להגן עליי כהורה לילדים קטנים?
קריאה
תגיש הצעה.
רועי פולקמן (כולנו)
תגיש אתה.
היו"ר משה גפני
בבקשה, גברת.
הלה נויבך
אני יועצת משפטית של לה"ב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל. חשוב לי לחזק את הדברים שאמרה נציגת משרד הכלכלה. חשוב לנו שיינתן דגש למשמעות של הרגולציה הזאת כי עבור עסקים קטנים היא לא כמו עבור עסקים גדולים. אנחנו יודעים שההתמודדות עם הרגולציה היא אחרת כשמדובר בעסק קטן שאין לו היכולת - -
רועי פולקמן (כולנו)
אבל למה זה חל על עסקים קטנים? אני רוצה להבין כי אני מבין שהחוק לא חל על עסקים קטנים.
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה עסקים קטנים וגדולים.
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש את אישור הוועדה.
הלה נויבך
ושוב, שחשוב להחריג את - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש את אישור הוועדה.
רועי פולקמן (כולנו)
למה זה חל? זה לא חל.
היו"ר משה גפני
זה חל על כל מי שקיבל היתר.
רועי פולקמן (כולנו)
על מקבלי היתר. איזה עסק קטן מקבל היתר מיוחד לעבודה בשבת?
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת את עמדת חברי הוועדה הנוכחים כאן. אנחנו מחליטים כדלהלן: אנחנו מחליטים על השינויים שאנחנו מבקשים מהיועצת המשפטית לעשות, בין היתר גם הנושא של התחולה. באמת צריך להביא את הנושא הזה בחשבון. אני מציע שהחוק יחול מיום פרסומו, אבל לא יכללו בחוק אף אחד אחר עד 1 בינואר 2019. הוא יהיה בתוקף מיום הפרסום, אבל לא ייכנס לחוק הזה מפעל עד 1 בינואר 2019. בפרק הזמן הזה יגישו בקשות. אנחנו מאפשרים לוועדה להתכנס אחת לשלושה חודשים. אנחנו גם נראה עד 1 בינואר מה ההיקפים וכדומה. ואז עד 1 בינואר 2019 המפעל או העובד לא ייכנס לחוק הזה. זה נותן מענה על כל מה שדיברנו עד עכשיו.

חבר הכנסת וקנין, אתה מסכים?
יצחק וקנין (ש"ס)
מסכים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מוסי רז, אתה מסכים?
מוסי רז (מרצ)
כן.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת רועי פולקמן?
רועי פולקמן (כולנו)
שזה יתחיל ב-1 בינואר?
היו"ר משה גפני
לא, שאנחנו מטילים על היועצת המשפטית להביא את זה כי לא יהיה דיון יותר.
רועי פולקמן (כולנו)
אני לא מסכים.
היו"ר משה גפני
אתה לא מסכים. עליזה לביא מסכימה, ואני מסכים.
ורד וייץ
רק לפני כן - -
היו"ר משה גפני
לא, לא.
ורד וייץ
- - - רשות דיבור - -
היו"ר משה גפני
אבל אני לא מקיים על זה דיון יותר.
ורד וייץ
רק משפט אחד לעניין הנוסח.
היו"ר משה גפני
על הנוסח תדברי עם היועצת המשפטית.
ורד וייץ
גם לגבי הערה שלא הערתי?
היו"ר משה גפני
כן. אם זה נוסח שלא משנה מהותית אני מבקש שתתחשבי בעניין הזה.
ורד וייץ
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
ברגע שיש הנוסח הזה שהסכימו עליו רוב חברי הוועדה – ארבעה מתוך חמישה – אנחנו מביאים את הנוסח שאת תכיני רק להצבעה. אנחנו נקבע את המועד. מי שרוצה – משרד העבודה והרווחה או משרד הכלכלה – להגיש הסתייגות, יגיש ליועצת המשפטית, ואנחנו נצביע גם על ההסתייגויות.

אני מאוד מציע לאפשר להעביר את החוק הזה. החוק הזה לא חוק דתי. אני סבור שזה חוק ערכי. המשמעות של העניין הוא שהמדינה מאפשרת שלא תהיה אפליה של העובדים, וזה לא הולך לעשות מהפכות, אבל זה הולך לתת ממד שחשוב מאוד לזרום אתו. אני מציע את זה גם לשרים. אם לא, אנחנו נצביע. אנחנו מדינה דמוקרטית. אם יהיה רוב לקבל את ההסתייגויות שלכם אז ההסתייגויות יתקבלו. אבל אז אין חוק, ולא בטוח שאני בכלל אביא אותו למליאה אם זה יהיה המצב – אז למה צריך את זה? סתם? אני חושב שהחוק הזה הוא טוב, ולכן אני מבקש לנסח את זה כמה שיותר מהר. כנראה, בישיבה הקרובה, בעזרת ה', אני אצביע על הנוסח. לא יהיה דיון.
רעות קינן
אני רק מבקשת שיפרסמו את הנוסח לפני הדיון.
היו"ר משה גפני
כן, בוודאי. תודה רבה.
עליזה לביא (יש עתיד)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים