ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/03/2018

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-18OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 593

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום חמישי, כ"ח באדר התשע"ח (15 במרץ 2018), שעה 1:47
סדר היום
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מרדכי יוגב

נורית קורן
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום 15 במרץ 2018, כ"ח באדר התשע"ח. הנושא שעל סדר-היום, הצבעה בלבד, הצבעה חוזרת. אנחנו עושים הצבעה חוזרת על הרוויזיה שהוצבעה בצהריים.

מאחר והייתה חריגה של חמש דקות מהזמן שהוקצה לנו על-ידי היושב-ראש, אנחנו עושים זאת כרגע. למרות שמציעי הרוויזיות לא נמצאים כאן, אני מצביע על הרוויזיות.

מי בעד הרוויזיות שהוגשו? אין בעד. מי נגד? שלושה. מי נמנע? אין נמנעים.

הצבעה

בעד דחיית הרוויזיות – פה אחד

הרוויזיות לא נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
הרוויזיות לא עברו, לא אושרו. אי לכך, הרוויזיות הוסרו מעל סדר-היום.

תודה רבה לכולם. לילה טוב. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 01:48.

קוד המקור של הנתונים