ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2018

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 592

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, כ"ז באדר התשע"ח (14 במרץ 2018), שעה 13:45
סדר היום
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018 - בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מרדכי יוגב

סאלח סעד
חברי הכנסת
נאוה בוקר

יהודה גליק

אכרם חסון

מרב מיכאלי

אלעזר שטרן

נחמן שי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018

בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת
היו"ר יעקב מרגי
אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-14 במרס 2018, כ"ז באדר התשע"ח. על סדר היום הצבעה על הרביזיות שהוגשו בסוגיית תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018.

הרביזיה הראשונה, חברת הכנסת מרב מיכאלי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
תודה רבה אדוני. אני רוצה לומר שמפאת הכבוד הרב שיש לי אל אדוני, השתתקתי עת אמרת לי לא אורח חיים דתי, אבל התעמקתי במהלך ההפסקה שניתנה לי ומדובר חד משמעית באורח חיים דתי.
היו"ר יעקב מרגי
במכללות החינוך של הממלכתי-דתי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
התקנות האלה הן לא רק נותנות חופש אקדמי אלא הן מדגישות ונותנות אקסטרה ועושות החמרה ולא משאירות מקום לפרשנות. זה בדיוק מה שאמרת קודם כי בחוק חופש אקדמי הוא חלקי, זאת אומרת, הוא נוגע בפירוש למינוי מורות ומורים ושיטת הוראה וכולי, אבל החוק לא נוגע לאורח חיים דתי.
היו"ר יעקב מרגי
לכן את מבקשת דיון חוזר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני רוצה לבטל את התקנות האלה.
היו"ר יעקב מרגי
תגישי הצעת חוק או שתצליחי ברביזיה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני חושבת שזאת פגיעה. רגע, עוד לא אמרתי למה אני מתנגדת לזה.
היו"ר יעקב מרגי
אמרת. הסברת.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא, לא הסברתי. אדוני יותר נבון מרוב הציבור.
היו"ר יעקב מרגי
לא. חס ושלום.
יהודה גליק (הליכוד)
יש כאן נקודה חשובה שהיא מעלה. האם אורח החיים הדתי שמופיע שם הוא אורח חיים דתי של הבן אדם בביתו או אורח חיים בתוך המוסד. אומרת התקנה שאם יש בן אדם שהוא בבית שלו רואה טלוויזיה בשבת או לא בשבת - -
היו"ר יעקב מרגי
הכלה שלי לומדת במכללת חמדת הדרום של החינוך הדתי-לאומי שאני חושב שהמנכ"ל שלה או היושב ראש היום הוא הרב יצחק לוי, בטווח שבעה קילומטרים מהגבול, היא מספרת לי על ויכוחים שיש לה עם המרצים שלה. המרצים שלה, לא כולם דתיים.
יהודה גליק (הליכוד)
זה מה שאני אומר. אם מדובר על אורח חיים בתוך המוסד, זה מקובל עלי שמורה לא תבוא עם מכנסיים קצרים אבל אם מדובר על אורח חיים בביתו של הבן אדם, כאן זאת בעיה.

סליחה שהפרעתי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
חד משמעית לענות לחברי יהודה גליק. כתוב למשל מינוי מורות ומורים, אז חד משמעית זה מעלה את השאלה ואני כראש מוסד יכולה לומר שאורח חיים דתי הוא קריטריון שנחשב כחופש אקדמי ואני יכולה לא לשכור מישהו שאין לו אורח חיים דתי. אותו דבר יחול לגבי תלמידות ותלמידים. אם מישהי עשתה ילדים וילדות מחוץ לנישואין למשל - - -
היו"ר יעקב מרגי
בציונות הדתית לאחרונה זה קורה. אל תדאגי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני יודעת שזה קורה. אם לא היה קורה, לא הייתה לנו בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
היום התפרסמו נתונים סטטיסטיים.

מרב, יש לך חצי דקה כי אני מסיים את הדיון.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, אתה פותח פתח לפגיעה אנושה בחופש העיסוק.
היו"ר יעקב מרגי
מכיר בזה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
פגיעה חמורה בשוויון. אי אפשר לפגוע בחופש העיסוק בתקנות. אי אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
היועצת המשפטית של הוועדה הייתה כאן והגנה על כך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מי הגן על כך? היועצת המשפטית מגנה על כך?
היו"ר יעקב מרגי
הייתה כאן יועצת משפטית של המועצה להשכלה גבוהה והיא הגישה לנו את התקנות האלה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אבל יש כאן יועצת משפטית של הכנסת. היועצת המשפטית של הכנסת חושבת שאפשר לפגוע בחופש העיסוק בתקנות?
היו"ר יעקב מרגי
לשאלה שלך, אני אענה. אני לא חושש כמוך. מרב, שמעתי את החשש. נקודה. תודה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אבל זה לא חשש. אני אומרת את זה מפורשות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, מרב, סיימנו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
עצם התקנות מהוות פגיעה בחופש העיסוק.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. סיימנו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רוצה לשאול כיוון שהזכרת את חמדת הדרום, וכאן יש גם כמובן חופש קידום והכול, האם בחמדת הדרום לפי מה שאנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם לא כאן כדי להשיב לך. אם יש לי מידע אישי חינם, אני אתן לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אם לא, אולי אני אגיד לך. אישה בלי כיסוי ראש נשואה, האם היא יכולה ללמד שם?
יהודה גליק (הליכוד)
מלמדת שם. יש שם.
היו"ר יעקב מרגי
יש שם. יש נשואות לומדות או מלמדות בלי כיסוי ראש. לא רק בלי כיסוי ראש, אלא עוד משהו. תודה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
למה אתה לא יכול להוסיף לתקנות? אתה יושב ראש הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא אוסיף כלום. אני לא מעוניין להוסיף.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
למה?
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה לך במליאה. יהיה לנו שם הרבה זמן. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
יהודה גליק (הליכוד)
חשוב לכתוב אורח חיים דתי בתוך כתלי המוסד.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמעתי את ההערה שלך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אבל למה לא?
היו"ר יעקב מרגי
הם ישקלו זאת. אני אעביר להם והם ישקלו זאת. נרשם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מי זה הם?
היו"ר יעקב מרגי
למל"ג.

אנחנו מצביעים על הרביזיה של חברת הכנסת מרב מיכאלי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
ביחד.
היו"ר יעקב מרגי
על כל הרביזיות?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה לך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, אני רוצה לעזור לך להציל אותך מעצמך.
היו"ר יעקב מרגי
אני באמצע הצבעה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיד לפרוטוקול שאתמול נחתם הסכם בקואליציה שכתוב בו שלא יובאו נושאים חדשים של דת ומדינה לרבות מה שכבר נדון בכנסת אבל זה מה שאתם עושים כאן עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
את לא חברה בקואליציה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני יודעת, אבל אני רוצה שיהיה ברור שזאת הפרה של ההסכם הקואליציוני שעוד לא יבש הדיו עליו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

מי בעד הרביזיות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

נמנעים - אין

הרביזיות לא נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
הרביזיות לא התקבלו. התקנות אושרו ויועברו.

אני אעביר את הדברים שלך. הבטחתי לך.

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:53.

קוד המקור של הנתונים