ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2018

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 591

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, כ"ז באדר התשע"ח (14 במרץ 2018), שעה 12:45
סדר היום
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

איתן ברושי

מסעוד גנאים

מרדכי יוגב

מנחם אליעזר מוזס
חברי הכנסת
נאוה בוקר

יהודה גליק

יונס ואאל

אכרם חסון

יעל כהן פארן

מרב מיכאלי

אלעזר שטרן
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
אני אסביר לכם כי יעקב מרגי הוא האחרון שיעשה מחטף.
קריאה
אני כבר אומרת לכם שהתקלה היא ממני.
היו"ר יעקב מרגי
אני מתרגש. הייתה טעות טכנית, רשמו את סאלח סעד כאילו הוא מהרשימה המשותפת. או שיגיד לי תודה או שאני אבקש ממנו סליחה. היה לנו רוב. היה רועי פולקמן, אני ומוזס. היה נחמן שי ואיתן ברושי. אמרו לפולקמן שלא יצביע כי אין צורך. אמרו שלמחנה הציוני יש אחד אבל בפועל היו להם שניים.

אני חוזר על ההצבעה. רצוי שאני אצביע על הרביזיה עכשיו אבל אני אחמיר עם עצמי ויש אפשרות להגיש רביזיה כי הרביזיה השנייה לא תפסה. אין מחטפים.

אני אסביר בגדול מה זה. יש את ההחלטה של ה-ות"ת, עוד מהתקופה של טרכטנברג. פעם המכללות היו רק במשרד החינוך. היום, מאחר וזה תואר אקדמי לכל דבר, הן חוסות תחת המועצה להשכלה גבוהה. נכון להיום, אם הליכוד והחקיקה לא יתקנו את זה, יש חופש אקדמי במדינת ישראל. עדיין אנחנו מדינה דמוקרטית ויש חופש הצבעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
עובדים על זה.
היו"ר יעקב מרגי
קשה לי להתמודד בדיון. תן לי רגע. אני רוצה להסביר. החבר'ה שאלו ואני רוצה להסביר. מכללות להוראה, כולן, לא נהנו מחופש אקדמי. יכלו להתערב להן בכל. התקנות האלה, בסעיפים 1, 2 ו-3, מעניקות להן חופש אקדמי. במשרד החינוך יש את החמד, שזה הוועד של החינוך הממלכתי-דתי, ולממלכתי יש את ועד החינוך. אתה מוציא תואר לעובדי הוראה שמלמדים את החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. יש את הקטע של התוויית התכנים וצביון של החמד למורים שמלמדים בממלכתי-דתי וועד החינוך לממלכתי. לכן יש כאן את סעף 4.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה אומר סעיף 4?
היו"ר יעקב מרגי
על אף האמור בתקנות, שמירה על אורח חיים דתי לרבות נוהג והווי דתי בין כתלי המוסד. תקשיבו, למוסד מוכר להכשרת עובדי חינוך שמטרתו הכשרה להוראה במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים - רק להם התקנה הזאת. רק עליה התקנה הזאת חלה – כמשמעות בחוק חינוך ממלכתי יהיה חופש פעולה בעניינים המנויים בסעיף 15 לחוק בכפוף לתקנות בתי המדרש.
יהודה גליק (הליכוד)
זה מאוד פשוט. מותר להם ללמד נגד הפמיניזם.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, הדלקת אותה. לא. זאת לא המטרה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני באתי מאוד מודלקת.
יהודה גליק (הליכוד)
חינוך דתי זה כולל גם מוסלמי?
היו"ר יעקב מרגי
לא. להם יש חופש פעולה. אני עכשיו אעשה כל שינוי במה שקשור במכללת סכנין ובדרנה, לא יבוא לכאן לא חופש דת, לא פמיניזם, לא שוויון. הכול אפשר להעביר. הזיזו אבן שציירו עליה כיפה מכאן לכאן, צריך לפתוח הכול מחדש ולדון.

שאלת, עניתי.

רגע, את לא תדברי. חכי. אני אתן לך רשות דיבור.
יהודה גליק (הליכוד)
היא אישה. היא לא יכולה לדבר?
היו"ר יעקב מרגי
אז מה אם היא אישה? אני בעל.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
קול באישה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה הדיון, אם יכולים להקשיב לנשים או לא.
היו"ר יעקב מרגי
לא. זה לא הדיון.
יהודה גליק (הליכוד)
אלעזר שטרן שומע חינוך ממלכתי-דתי, הוא יודע שהוא צריך להיות נגד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה? הילדים שלי שם. הנכדים שלי שם.
היו"ר יעקב מרגי
מרב, לפרוצדורה, מה הבעיה שלך?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
הבעיה שלי אדוני היא שזה מיועד רק לחינוך הממלכתי-דתי אבל עצם זה שהמוסדות האלה יוכלו לקבוע שנגיד אם מישהו מלמד אותם מתמטיקה או אם מישהו מלמד אותם, אז אפשר יהיה לדרוש ממנו אורח חיים דתי.
היו"ר יעקב מרגי
לא. זה לא זה. לא נכון. את לא היית בדיון. אני לא אפתח את הדיון. במפורש לא. למרות שאני חרדי, את החרדה אני ממאן לשים כתכונה פתולוגית שלי. זה בוודאי לא מקצוע. חששות ישנם ונאמרו אבל זה לא זה. אני לא פותח דיון. אני חוזר על ההצבעה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה נותן להם גם חופש מתי שנוח להם ואיך שנוח להם.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי לפרוטוקול.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני אומרת לפרוטוקול שגם העניין של הפרדה, הפרה לגמרי תיחשב.
היו"ר יעקב מרגי
לא. זה בכלל לא.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זאת נשמת אפם.
היו"ר יעקב מרגי
מעבר לציוניות - - -
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני לא צינית.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי שאת?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני אומרת לפרוטוקול שאני בכלל לא צינית.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך חד משמעית שמאחר והמכללות לעובדי הוראה מייצרות – סליחה על הביטוי המושאל – מורים למערכת החינוך הממלכתית, לממלכתי יש את ועד החינוך שקובע את התכנים ואת ההתוויות, לממלכתי-דתי יש את מועצת החמד. אלה שני גופים. הרי לא יתכן שאנחנו נכשיר מורה עם ציפיות כאלה למוסד שהציפיות בו הן אחרות. לכן יש להם את שני הגופים וטוב שכך.

לטובתך, אני חוזר ואומר. הרציונל לבואן של התקנות האלה, מאחר שהמכללות לחינוך מנפיקות או מכשירות עובדים עם תואר אקדמי. אז זה היה נטו משרד החינוך ללא המועצה להשכלה גבוהה. היום התכנים והכול מפוקחים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. לכן אנחנו מעניקים להם בתקנות האלה חופש אקדמי, מה שלא היה להם קודם לכן.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה בדיוק העניין. יוכלו לא ללמד על - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם מכללת אורנים יכולה ללמד מה שהיא רוצה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה בדיוק העניין. מה המשמעות שהם מפוקחים אם הם יכולים לעשות מה שהם רוצים? אתה מעקר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
מרגע זה נקודה. אני התנדבתי. זה לא דיון חוזר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
התנדבת?
היו"ר יעקב מרגי
התנדבתי להסביר לכם. כרגע כינוס הוועדה הוא להצבעה חוזרת. עומדת הזכות לכל חבר כנסת להגיש רביזיה וברביזיה נפתח את הדיון.

רבותיי, אני חוזר על ההצבעה מאחר והייתה טעות. אני חוזר לטובת אלה שלא היו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מה הייתה הטעות?
היו"ר יעקב מרגי
אני אסביר. הייתה טעות בהצבעה הקודמת. מאחר ונרשם בטעות שסעד סאלח הוא מהרשימה המשותפת ולא מהמחנה הציוני. מאחר והייתה טעות בהצבעה ולא אפשרו לנחמן שי מהמחנה הציוני להצביע, אני זימנתי הצבעה חוזרת. לא רציתי להצביע עכשיו על הרביזיה שלך כדי לקבור אפשרות לרביזיה נוספת. החמרתי על עצמי ובצדק. היא לא תקפה כי ההצבעה לא תקפה. לכן אנחנו מבצעים רק הצבעה חוזרת. תודה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
הוא הכריז כבר על הצבה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אז מה? בגלל שרק לנשים מותר לדבר? הם זן עליון? מלאכיות? לא.
היו"ר יעקב מרגי
מה רצית לומר?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
יש לי מה לומר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אבל היושב ראש אמר שהוא לא פותח את הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
לא דיון. גם לך אפשרתי. אני אתן לך לשאול שאלות. רק שאלות. לא דיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יש שאלות של עמודים שלמים ובסוף שמים סימן שאלה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
מה עניינה של חברתי מהמחנה הציוני, האם היא מצפה שגם אני אתערב בתכנים שלומדים בבתי הספר האחרים?
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא שואל אותה. שאל אותי.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בסדר. מדוע להתערב? כשם שלא מתערבים בתכנים של העולם החרדי לא מתערבים בתכנים של העולם הבדואי או הערבי, אלא רק מזהים האם יש שם תכנים של הסתה או תכנים של חס ושלום איום ברצח או לדברים רעים, בוודאי שלא מחנכים שם לכל מיני דברים כאלה אלא רוצים לייחד את החינוך בהתאם להשקפות עולם. אם כן, מה העניין של ההתערבות? אני חושב וסבור שאם שר החינוך מבקש תקנות כאלו ואחרות, אזי צריך להיענות.
היו"ר יעקב מרגי
שאלת. תודה. את לא צריכה לענות. אני לא מאפשר לך לענות לו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה לא תיתן לה לענות לו? הוא שאל אותה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
יש לי עוד שאלות.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מה שצריך בשבילך הפיליבסטר. בטח.
היו"ר יעקב מרגי
מותר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא אחרי שאמרת שיש הצבעה ולא נתת לי לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, לא נתתי לך לדבר? נתתי. הגעתי למסקנה שדיברת די והותר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
די והותר?
היו"ר יעקב מרגי
כן. מותר לי. אני אתן גם אחר כך ליועצת המשפטית לומר. אלעזר, אתה רוצה לשאול שאלה או שאני עובר הלאה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
העניין של הגדרה של דתי, מה הפירוש של דתי.
היו"ר יעקב מרגי
חמד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אומר לך למה אני שואל.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנתי את השאלה. אחר כך תגיד לי למה אתה שואל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כתוב אורח חיים דתי.
היו"ר יעקב מרגי
איפה כתוב אורח חיים דתי?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ראיתי בתקנה.
היו"ר יעקב מרגי
לא כתוב אורח חיים דתי. הקראתי לך את התקנה מילה במילה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה זה סעיף 15?
מירב ישראלי
סעיף 15 זה החופש האקדמי.
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 15 לחוק.
קריאה
כתוב אורח חיים דתי.
מירב ישראלי
בבתי מדרש.
היו"ר יעקב מרגי
אם את רוצה להתערב בדיון במעגל שני, אנא לדייק. אני מבקש לדייק. אני משתדל לדייק.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה הציטוט?
היו"ר יעקב מרגי
הקואליציה, אתם רוצים הצבעה. עוד שני חברי כנסת. בצורה הכי גלויה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני עכשיו עוזר לך להעביר את הזמן.
היו"ר יעקב מרגי
אל תעזור לי. אני לא עוזר לעצמי. אלה לא המכללות שלי אלא של עם ישראל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון, בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
אני נלחם בצביעות. משתדל להילחם בצביעות משני הכיוונים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כיוון שבתוך עמי אני יושב ולשמחתי הרבה הנכדים שלי במוסדות החינוך של החמד, של הציונות הדתית, אני ער לעיוותים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מכיר את המכללות להוראה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
חלק, מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
אני מסכים אתך לגבי כל מה שקורה בתוך בתי ספר. אני מדבר אתך על המכללות. אלעזר, אני מעריך אותך, אני יודע מאיפה זה בא לך. כדי לבוא לדיון הזה באמת בנפש חפצה ולהבין מה התקנות האלה אומרות, מעבר לרצון של אנשים – אפילו גופים אזרחיים, נקרא לזה כך – להעמיס כל מיני תסכולים אחרים על תקנות שלא באו בכלל, ואני כאן בגופי אעשה זאת כי מותר לי, לי ראוי ואני חושב שהוכחתי את זה בשלוש השנים, זאת צביעות ממדרגה ראשונה. זה אקטיביזם עיוור.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תן לי לומר לך. שאלת אותי אם אני יודע. אולי טעיתי, הייתי צריך לומר לך מראש שלא רק שהנכדים שלי לומדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם הכלה שלי וגם אני למדתי וכל המשפחה שלי לומדים בחינוך הממלכתי-דתי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל אתה שאלת אותי על המכללות. אני אגלה לך שגם הבת שלי לומדת במכללה. אמרתי לך, אני בתוך הסיפור הזה. אני כמוך חרדי.
היו"ר יעקב מרגי
אל תהיה בטוח שאני חרדי. יש כאלה שאומרים שאני לא חרדי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני מצטט את מה שאמרת.
היו"ר יעקב מרגי
אני נראה. אמרתי אל תראו אותי שאני שחרחורת. יש חבר'ה של מוזס שחושבים שאני לא חרדי. אני ממאן להפוך את החרדה למקצוע או לתכונה פתולוגית.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מאז אתה מזכיר חרדים, הפיוז שלי קופץ.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אנחנו לא רואים את זה ולא שומעים. מוזס, שתהיה רגוע, אני חרדי דאבל לא כמוך.
היו"ר יעקב מרגי
אהבתי. כל אחד ואיך שהוא חרד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני בעד חרדיות שיש בשירות.
היו"ר יעקב מרגי
וממה הוא חרד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון.
יהודה גליק (הליכוד)
אתה מוכן לשאול את השאלה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה מנהל את הישיבה?
יהודה גליק (הליכוד)
לא. אני רק עוזר לו בייעוץ. יועץ בחינם. מותר לחבר כנסת לתת ייעוץ חינם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא בטוח. אתמול שמו לנו מכתבים של ועדת האתיקה.
יהודה גליק (הליכוד)
אבל אני לא עורך דין.
היו"ר יעקב מרגי
לא קראתי. על מה זה היה?
יהודה גליק (הליכוד)
רק לעורך דין.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אגיד לך. סמוטריץ החתים באמת מטוב לב שכנים שלו, לא יודע מי עוד - - -
יהודה גליק (הליכוד)
לא החתים. חתם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אישר את החתימות שלהם כעורך דין. מישהו התלונן. אני לא יודע איך זה הגיע לוועדת האתיקה, אולי הוא פנה, אני לא יודע, והיה דיון בוועדת האתיקה האם שלא על מנת לקבל שכר - אתה עדיין רוצה לשמוע אותי?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני חשוב שאם חברת הכנסת בוקר או חבר הכנסת בוקר, אני לא יודע איך היא רוצה שאני קרא לה כי פעם אמרתי משהו והאשימו אותי - - -
נאוה בוקר (הליכוד)
אתה רוצה להתחיל אתי על הבוקר? על הצהרים?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יהודה, הבנת? בינתיים גייסו עוד חברי כנסת.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מה היה בוועדת האתיקה? הרבה באים להתייעץ אתי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
היושב ראש שאל.
יהודה גליק (הליכוד)
אלה מדברים למיקרופון, הם לא מסיימים.
היו"ר יעקב מרגי
הוא מנצל את האיפוק שלי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ועדת האתיקה אמרה שלמרות שהשירותים האלה, ברור שהם בחינם, אתה לא יכול לתת אותם. זה בהתייעצות עם היועץ המשפטי של הכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
וטוב שכך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מאה אחוז. יהודה הציע לי ייעוץ חינם.
יהודה גליק (הליכוד)
אני לא עורך דין. זה רק לעורכי דין.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל אתה יועץ. נכון, זה רק לעורכי דין.
היו"ר יעקב מרגי
הוא מרחיב את הפרשנות. חושש.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מה בקשר לאימות חתימות?
היו"ר יעקב מרגי
דיברנו על זה. זה ירד מסדר היום. בבקשה, אלעזר, לגבי התקנה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לגבי התקנה. אני חושב – לצערי הרב אני אומר את זה – שכל המקומות שאנחנו נותנים בהם שיפוט עם המילה דתי, חלק מהמקומות לוקחים את זה למקומות של פרשנות מקומית שלהם למושג דתי. אני מניח שכמו חברי היושב ראש וגם כמו חברי יהודה גליק, למרות שכולנו הולכים עם כיפות, עוד לא הייתה לנו הזכות לפגוש מישהו שחזר מפגישה עם ריבונו של עולם ואמר לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
שזה המודל האידיאלי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן, אבל עוד לא פגשנו.
היו"ר יעקב מרגי
לא פגשנו. כל אחד חושב שהוא צודק וטוב שכך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
לכל אחד יש גם שאיפות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון. לכן ביהדות שלי, בדתיות שלי, לדוגמה במה שדיברנו אתמול, מי שרוצה ללמוד תורה ולאפשר לו, אבל כל מי שלא באמת לומד תורה, ויש המונים כאלה, חייב לשרת וגם אלה שהיום לא משרתים. זאת הדתיות שלי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא זאת שהם לא לומדים תורה, הם גם לא רוצים ללמוד תורה והם לא בנויים לזה והם לא ערוכים לזה. כופים עליהם את זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לפעמים אני מסכים עם חברת הכנסת מיכאלי ולא תמיד. אנחנו לא חולקים את אותן דעות קשר לכל הנושאים שקשורים לעניין הדתי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אתה לא מסכים אתי?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בהקשר הזה, כן.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
שיש בחורים צעירים חרדים שלא ערוכים לזה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה מהפעמים שאני מסכים אתך.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
זה יום חג.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מרגי, מה קורה?
היו"ר יעקב מרגי
מה אני אעשה? אין לי רוב.
קריאה
יש לך שש נגד חמש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גם אתה מצביע.
היו"ר יעקב מרגי
נכון. אתה רואה מה החרדה עושה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע. אני רוצה לסיים את הדברים. כשאתה נותן את החופש המוחלט הזה, אני דרך אגב למדתי גם בישיבות שהיו בהן מקצועות ליבה.
היו"ר יעקב מרגי
מה החשש שלך?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אמר לך מה החשש שלי. שאנשים ייקחו את זה למקומות דתיים שמדירים אנשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה לא לקחו את זה עד היום?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לקחו את זה. מי אמר לך שלא? בחלק מהמקומות לקחו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
המרצים של הכלה שלי במכללת הדרום, בחלקם הם חילוניים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אתן לך דוגמה. אני היום בא מיד ושם, הבוקר. ביד ושם לדוגמה, במשלחות אתה לא מסתכל מי דתי ומי לא דתי למרות שברור לך – אמרתי לרב של המשלחת – שהתפקיד הכי קשה במשלחת הוא התפקיד של הרב בפולין. גם כשעושים קידוש, להסביר דווקא שם את אתה בחרתנו. אבל תתפלא שגם במשלחות של משרד החינוך לדוגמה יש משלחות שלא מקבלות מדריכים שאינם דתיים. הנה, שמעת? הנה.
היו"ר יעקב מרגי
תמיד טענתי שצריך לבטל את המשלחות עד שיעשו סדר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בלי קשר. דרך אגב, אני מסכים אתך. אין דיון על זה. כיוון שכבר היה דיון על זה והשתתפנו בו, שאלת אותי איפה.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי את החשש שלך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה החשש שלי.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושש. תודה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תן לי לשאול שאלה. כשאתה אומר אורח חיים דתי או כשהמילה דתי מופיעה שם, מי מתרגם את זה? מה המשמעות של דתי?
היו"ר יעקב מרגי
יופי תירוש.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
דתי זה אני.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה שיופי תירוש תתרגם. אני רוצה שמוסדות המדינה ובית המשפט. לא אתה מוזס ולא אני. שבית המשפט יפרש את זה כי לא נגיע להסכמה. יופי תירוש, היא שולטת בבתי המשפט. יש לה שם השפעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא מכיר.
היו"ר יעקב מרגי
היא פרופסורית נאורה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
שולטת בבתי המשפט?
היו"ר יעקב מרגי
כן. היא משפיעה. היא לא שולטת. סליחה. חוזר בי. היא משפיעה. אני מעדיף שבית המשפט יפרש את החשש הזה. אני לא יודע להגיד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל יש כאן אנשים בבניין הזה שחושבים שבית המשפט גם כך חורג מסמכויותיו כשהוא מפרש את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא אתם. אני חושב שכל מי שיושב כאן, לא אתם. תודה רבה.

היועצת המשפטית.
מירב ישראלי
רציתי לומר לפרוטוקול כפי שאמרת בתחילת הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
לחומרה ולחומרה.
מירב ישראלי
שזאת הצבעה חוזרת ולא רביזיה.
היו"ר יעקב מרגי
ותהיה אפשרות להגיש רביזיה.

מי בעד אישור תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018 כפי שהוצגו בדיון הקודם?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 5

נמנעים – אין

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח-2018 נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות עברו. מי מגיש רביזיה?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אני.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
גם אני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. עוד חצי שעה בדיוק – ב-13:40 - הצבעה על הרביזיה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים