ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/03/2018

הגשת דוח מבקר המדינה - 68ב

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 319

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, כ"ז באדר התשע"ח (14 במרץ 2018), שעה 14:00
סדר היום
הגשת דוח מבקר המדינה - 68ב
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מוזמנים
יושב ראש הכנסת יואל (יולי) אדלשטיין

מבקר המדינה יוסף שפירא

אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

יוסף ביינהורן - מנהל חטיבה לביקורת מערכת הביטחון, משרד מבקר המדינה
סגן מנהל/ת הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הגשת דוח מבקר המדינה - 68ב
יושב ראש הכנסת יואל (יולי) אדלשטיין
צהריים טובים, אדוני מבקר המדינה, גברתי יושבת ראש ועדה לביקורת המדינה בכנסת, מנכ"ל משרד המבקר, כל הבכירים. קודם כל אני בוודאי מודה לך, אדוני, שאתה והצוות המסור והמקצועי שלך מביאים לנו דוח חשוב שרובו גם מוקדש למערכת הביטחון. אני חושב שיש לנו לפעמים טעות יסודית בנושא הזה, מיום הקמת המדינה ואפילו אפשר לומר לפני זה, צה"ל, זרועות הביטחון, זה קודש הקודשים ולפעמים מתבלבלים בין היחס שלנו לצבא ההגנה לישראל ולזרועות הביטחון, המוצדק, לבין היכולת שלנו גם לבקר. דווקא, לדעתי, מכיוון שהמערכות האלה הן, כפי שהגדרתי קודם, קודש הקודשים, הביקורת, ואני בוודאי מדבר על ביקורת מקצועית או על פיקוח פרלמנטרי, הם הדברים החשובים ביותר, אנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו שבמקומות האלה יימצאו ליקויים או יתקיימו ליקויים. דווקא אתם לצערי מוצאים ליקויים, אבל המטרה של הביקורת הזאת להשאיר את המקום הזה טהור כפי שהוא אמור וצריך להיות.

דבר שני שאני רוצה להגיד שאני כבר לא יודע, אומרים שבדיחה שאתה חוזר עליה פעם אחר פעם היא לפי ההגדרה לא מוצלחת, אבל אני לא יכול להתאפק, גם הפעם אני שואל אותה שאלה ואני יודע שחברתי, חברת הכנסת יחימוביץ, גם שאלה אותך שאלה דומה, איך אתה לפני חצי שנה או אפילו יותר יודע מה יהיה אקטואלי, מה יהיה בכותרות ביום שטרם נקבע שבו אתה תגיש את הדוח ליושב ראש הכנסת? הפעם אני מתייחס לנושא של גיוס בני הישיבות, אפילו מצאתם אי עמידה ביעדי גיוס בני הישיבות לצה"ל והנושא הוא נושא כאוב. אני אומר את הדברים בחיוך ואני אומר אותם ודאי לזכותך, אולי גם תעביר קורס לכמה מן הקולגות שלנו שמשום מה סבורים שכשרודפים אחרי הכותרות משיגים כותרות. אני חושב שדווקא עבודה יסודית מביאה כותרות נכונות ואתם מוכיחים את זה פעם אחר פעם.

הנושא, כפי שאמרתי, הוא נושא כאוב. דווקא שמחתי לראות כל מיני שרטוטים וגרפים של עלייה במספרי הגיוס, אבל מסתבר שהיעדים טרם הושגו. אני לא אגלה סוד לאף אחד, עמדתי היא עקבית, שהדבר צריך להיעשות בהידברות, בהרבה סבלנות, אבל בסופו של דבר על מנת להשיג את היעדים הדרושים לטובת צה"ל ולטובת מדינת ישראל ובוודאי גם לטובת האוכלוסייה החרדית עצמה.

שני דברים נוספים שאני לא יכול לפסוח עליהם זה ודאי העניין של נכי צה"ל. כולנו משתחררים באיזה שהוא יום מן השירות הצבאי חוץ מנכי צה"ל שנשארים נכי צה"ל כל החיים ואתם מתייחסים לנושא הזה גם ברצינות וגם מוצאים ליקויים. אני חושב שכל אחד בחדר הזה, לא חשוב, בצד הזה של השולחן או בצד של התקשורת, יוכל להיזכר בסיפור אישי זה או אחר של ליווי נכי צה"ל ולצערי אנחנו רובנו מבינים טוב מאוד על מה אתם מדברים, על מה אתם כותבים. אני כולי תקווה, גברתי, שלאחר הדיונים בוועדה ולאחר שתבהירו לכל מי שעוסק בנושא שהדברים האלה הם בלתי נסבלים ביחס לנכי צה"ל אז גם נראה שיפור משמעותי.

וכשר הקליטה לשעבר אני לא יכול שלא להתייחס לנושא של חיילים בודדים, פשוט לומר לכם תודה שאתם עוסקים בנושא הזה. אין חייל בודד, חיילת, שהם לא סיפור אישי מדהים ותמיד גם כאן אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, אבל כפי שהם נותנים את הכול חובה עלינו לתת לפחות את מה שמגיע. את המשפחה בשום אמצעים של המדינה לא נוכל להחליף, הם עוזבים את המשפחות על מנת לבוא ולשרת, אבל כל מה שנוגע לשירות שלהם, לתנאי השירות ולתנאי השחרור צריך לעשות על הצד הטוב ביותר ותודה לך, פשוט תודה לך ולצוות שאתם עסקתם בנושא הזה.

עוד פעם, מודה לך על הדוח ואני, כרגיל, סמוך ובטוח שבידי הוועדה לביקורת המדינה בכנסת תיעשה עבודה ראויה על מנת שהליקויים לא רק ייחשפו על ידיכם אלא גם יטופלו באופן הכי יסודי והכי ראוי. בבקשה, אדוני המבקר.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אדוני חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת בתפקידו ועוד נכונו לך תפקידים רבים וטובים, גברתי חברת הכנסת שלי יחימוביץ, יושבת ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חבריי מהמשרד, ראש החטיבה, מנכ"ל, ראשי חטיבות אחרות, צחי סעד, שיש להם גם חלק בדוח הזה, שהוא לא דוח שנתי, אבל הוא דוח שנתי של חטיבת הביטחון בעיקרו ויש בו גם פרק שעוסק במשרד האוצר. הדוח הזה של חטיבת הביטחון באמת עוסק במגוון של סוגיות שחשובות וככל שמדובר במשרדים שעוסקים גם בנושאים רגישים וביטחוניים, אז שיתוף הפעולה איתם הוא תמיד על הצד הטוב ביותר והם חושפים בפנינו כל רז ורז שנחוץ לנו לצורך הביקורת, ועל כך אני רוצה להודות להם.

הדוח כולל גם פרק על מחוז שומרון ויהודה של משטרת ישראל והליקויים שנמצאו שם וכפי שאמרתי גם לגבי משרד החוץ, אני הייתי רוצה להתעכב אולי במילה אחת לגבי הדוח שהוא בעצם דוח נפרד והוא הפרק האחרון בדוח על 'צוק איתן'. הוא עוסק בפעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבינלאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה של הדרג האזרחי והדרג הצבאי, הוא עוסק כמובן גם בנושא של נוהל חניבעל שבעקבות הדוח הרמטכ"ל ביטל את הפקודה שהייתה קיימת בזמן 'צוק איתן' והכין פקודה חדשה שמתאימה לרוח העידן.

אני חושב שאנחנו לא נמצאים פה בדוחות עבים שאפשר להשתמש בהם כעוצרי דלתות, אבל הדוחות האלה הם מרוכזים, ענייניים ואני מקווה, כפי שאדוני ציין, שהמבוקרים יפנימו ויתקנו את הליקויים. תודה.
יושב ראש הכנסת יואל (יולי) אדלשטיין
גברתי יושבת הראש. בבקשה, יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה, אדוני המבקר, תודה ליושב ראש הכנסת. אני אתעכב על דוח ספציפי והוא דוח ההכנות לזיכיון בעניין קצא"א. אני מזכירה אותו כיוון שאף שזאת חברה ותיקה מאוד, זאת פעם הראשונה שמתפרסם דוח מהסוג הזה והוא מבטא מגמה מסוימת שלנו ללכת לקראתכם, לקראת המבקר, וכשאתם מבקשים לפרסם דוח מסוים, להיענות לבקשתכם פחות מאשר מצופה מאיתנו להיענות לבקשת הגורמים הנבדקים שלהם יש תמיד אינטרס שהדוח לא יפורסם. אני רואה בזה סנונית ראשונה ומגמה לאפשר ככל האפשר, כמובן ככל שזה לא פוגע בבטחון המדינה וביחסים הבינלאומיים, לאפשר פרסום רב ככל האפשר של דוחות המבקר כי אין כאור השמש כדי למרק כל דבר ואותה שקיפות גם מסייעת מאוד ליישום ולביצוע של דוחות המבקר.

רבות דובר במושב הזה על הצורך, במרכאות כפולות ומכופלות, למנוע מהמבקר ביקורת בזמן אמת. אותו חוק ידוע לשמצה. אני לא חושבת שהיה מושב שבו הוכח למעלה מכל ספק שאנחנו זקוקים כאוויר לנשימה לביקורת בזמן אמת. דיבר כאן היושב ראש על הדוח הזה עד כמה הוא אקטואלי. רק צריך לחשוב על הדוחות שיצאו תחת ידיכם, הדוח על חוק מילצ'ן, הדוח על פרשת בזק, הדוח על מבקשי המקלט, כל הדברים האלה שהם בליבת החיים שלנו כאן ולו הדוחות האלה היו נקראים כהלכה וגם מיושמים היינו היום במקום אחר ודברים קשים לא היו מתחוללים. לכן המסקנה היא הפוכה, שאתה תמשיך בעבודתך הברוכה, אדוני המבקר, אבל הגורמים הנבדקים ייקחו את הביקורת הזאת קצת יותר ברצינות, ועוד לא דיברתי על טבע ועוד לא דיברתי על אייפקס. כל הפרשיות, כלכליות, מוסריות, ביטחוניות וכן הלאה וכן הלאה, כולן עברו תחת ידיך ואתה התרעת מבעוד מועד.

אני רוצה להודות לך על העבודה המצוינת שלך. נמצאים כאן ראשי חטיבות והמנכ"ל שעושים עבודה נפלאה, מקצועית, יסודית, אמיצה, עניינית, ואני רוצה להודות לך, אדוני היושב ראש, על הגיבוי שאתה נותן למבקר, זה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, והמשיכו בעבודתכם הטובה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אז אפרופו ביקורת בזמן אמת אני רוצה גם להודות לשלי יחימוביץ, יושבת ראש הוועדה, שהיא גם מביאה לדיון בוועדה בזמן אמת את הדוחות הראויים לכך. אז תודה גם לך.
יושב ראש הכנסת יואל (יולי) אדלשטיין
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים