ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/03/2018

חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 13

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט
לדיון בהצעת חוק יסוד
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

יום שלישי, כ"ו באדר התשע"ח (13 במרץ 2018), שעה 11:50
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.

הצבעה על רביזיה.
נכחו
חברי הוועדה: אמיר אוחנה – היו"ר

יעל גרמן

ציפי לבני

אורי מקלב

אברהם נגוסה

רויטל סויד
חברי הכנסת
מיכל בירן

יוסף ג'בארין

אבי דיכטר

שרן השכל

דב חנין

יעל כהן פארן

מיכאל מלכיאלי

בצלאל סמוטריץ

סאלח סעד

עודד פורר

מוסי רז

עאידה תומא סלימאן
מוזמנים
אייל זנדברג - עו"ד, נציג היועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

יעקב שפירא - עו"ד, משרד המשפטים

מעיין סולברג - מתמחה, משרד המשטים

עמיר פוקס - חוקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

דורון סלע - אחראית קשרי ממשל, המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר חגי ויניצקי - ראש מכון בגין למשפט וציונות, מרכז מורשת בגין

שמחה רוטמן - עו"ד, היועץ המשפטי, התנועה למשילות ודמוקרטיה

ריקי שפירא רוזנברג - עו"ד, המרכז הרפורמי לדת ומדינה

עינת קורמן - הפורום המשפטי למען ישראל

שגיא אהרון - מכון על משמר הכנסת
ייעוץ משפטי
גור בליי

אפרת חקק
מנהל/ת הוועדה
נטלי שלף
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
הצעת חוק-יסוד
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

הצבעה על רביזיה
היו"ר אמיר אוחנה
אני פותח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.

לאור העובדה שגם ליושב ראש הוועדה וגם לחברים אחרים בוועדה יש עדיין הסתייגויות מהחוק, למרות שאנחנו בקריאה ראשונה, למשל הסעיף המכונה 7(ב) עליו דיברנו, אני גם הבעתי כאן בוועדה את ההסתייגות שלי ממנו, למשל הרצון שלי שכן תיכלל בו האמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח ההכרזה על הקמת המדינה, אנחנו הגשנו רביזיה. כרגע זה הנוסח שיעלה לקריאה ראשונה. אנחנו עדיין חושבים שיש מה לעשות לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני מקווה שכל החברים שהשתתפו בדיונים בוועדה עד כה השתתפות פעילה מהאופוזיציה ומהקואליציה ימשיכו להגיע גם לדיונים הבאים.

אני מעלה להצבעה את הרביזיה.

מי שבעד הרביזיה ונגד החוק? מי נגד הרביזיה ובעד החוק?

הצבעה

בעד – 3

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר אמיר אוחנה
הרביזיה לא התקבלה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:54.

קוד המקור של הנתונים