פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 1000

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ה באדר התשע"ח (12 במרץ 2018), שעה 11:00
סדר היום
המענק הרבעוני למקבלי הרנטה מגרמניה – בקשה לדיון מחדש
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד אמסלם

דוד ביטן

מיכל בירן

איתן ברושי

עמר בר-לב

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

ג'מאל זחאלקה

אחמד טיבי

מיקי לוי

מנחם אליעזר מוזס

אברהם נגוסה

בצלאל סמוטריץ

רחל עזריה

רועי פולקמן

פורר עודד

טלי פלוסקוב

מיקי רוזנטל

מוסי רז

סתיו שפיר
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

רוברט אילטוב

זאב בנימין בגין

נאוה בוקר

איל בן ראובן

יואל חסון

יעל כהן פארן

מיכאל מלכיאלי

איילת נחמיאס ורבין

סאלח סעד

נורית קורן

מיכל רוזין

יפעת שאשא ביטון

אלעזר שטרן
מוזמנים
גליה אריכא מאיר - עו"ד, היועצת המשפטית, הרשות לניצולי השואה, משרד האוצר

יוגב גרדוס - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עידו שוואב - רפרנט תקציב, אגף התקציבים, משרד האוצר

תמיר כהן - רפרנט מאקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי

שלומית ארליך

שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

המענק הרבעוני למקבלי הרנטה מגרמניה – בקשה לדיון מחדש
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים ברביזיה של מקבלי הרנטה מגרמניה. אני מבקש לומר שאנחנו ביקשנו שני דברים לגבי ניצולי השואה. אני חייב לשבח את שר האוצר ואת אנשי אגף התקציבים.

אנחנו ביקשנו לגבי ניצולי השואה, את הנושא של השאירים משנת 2011. כאשר נפטר מישהו מניצולי השואה משנת, 2011 לא קיבלו את מלוא הסכום של השאירים כפי שקיבלו ב-2014. על כן ביקשנו בתקציב להכניס בחוק שכל ניצול שואה יקבל את מלוא הסכום על השאירים ולא משנה אם זה ב-2014 או ב-2018 או ב-2011. מדובר על 90 מיליון שקלים שהועברו בתקציב והוכנסו לחוק ההסדרים.

היה דיון לגבי הנושא הזה של מקבלי הרנטות מגרמניה. ה-BEG. מדובר על 60 מיליון שקלים. הכנסנו את זה בחוק - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דוד, אתה מפריע לממשלה לתפקד. אולי אלה השעות האחרונות של הממשלה עכשיו. תנו לה לתפקד עכשיו. נושא כזה חשוב.
היו"ר משה גפני
הכנסנו בחוק את מקבלי ה-BEG. ממשלת ישראל, במהלך השנים האחרונות, הוסיפה לניצולים תרופות, טיפולים רפואיים ודברים נוספים. באמת הגענו למצב שנתנו לניצולים יותר מאשר מקבלים מקבלי ה-BEG מגרמניה והתוצאה של הדברים האלה הייתה שדווקא מקבלי הרנטות הגיעו למצב עם בעיות כלכליות קשות. הבאנו לכאן את השגריר הגרמני שהסכים באופן עקרוני לכך שהם יעלו את הרנטה הגרמנית כדי לשלם לניצולים את הדברים החשובים האלה, אבל בגרמניה לא הייתה ממשלה, היא כוננה רק בשבוע שעבר. זה ייקח זמן. אנחנו מעריכים שהם יקבלו החלטה כדי להתאים את הרנטה הגרמנית לתמיכה ולקצבה שמקבלים בישראל. לכן ביקשתי מאנשי משרד האוצר באופן זמני – הוועדה ביקשה וזאת הייתה החלטה שלנו – להוסיף 60 מיליון שקלים למקבלי הרנטה הגרמנית כדי שיקבלו את התרופות ואת הרופאים. צריך לזכור שהם הקו הראשון של ניצולי השואה, אלה שמקבלים מגרמניה.

לכן העברתי את החוק שזה ייכנס לתוך התקציב ושהם יקבלו את הכסף הזה, אבל מכיוון שלא הייתה הסכמה, על זה עשיתי רביזיה. אמרתי שעד שהם יסכימו, וכשהם יסכימו – אני אבטל את הרביזיה או שנפיל אותה.

לשמחתי הרבה הודיעו לי אתמול שהם מקבלים את זה. השר הסכים להוסיף את ה-60 מיליון שקלים אלו ולכן הכללנו את זה בחוק.

אנחנו שמחים לבשר שגם בחלק הזה אנחנו ניתן להם את הכסף הזה.

אני רוצה לשבח את הרשות לניצולי השואה שנתנה לנו את כל הנתונים ועזרה לנו בעניין הזה, גם של האלמנות וגם הניצולים שמקבלים מה-BEG.

על כן אני מבטל את הרביזיה. מכיוון שאני מבטל את הרביזיה, אין צורך להצביע.

לא, אני לא מבטל את הרביזיה. אלעזר, אתה רוצה לומר משהו?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן. שני דברים. גם אני רוצה לומר למשרד האוצר שזה דבר יפה וגם לך יושב ראש הוועדה. אני יודע שבלעדיך זה לא היה מגיע לאן שזה הגיע.

אני מבקש להזכיר ששנינו יודעים שהכוונה הראשונה שלנו הייתה שהיא לא נמחקה ושמדינת ישראל תיקח אחריות שווה על כל ניצולי השואה. הטיפול באלמנות ובאלמנים הוא טיפול בכיוון הזה ומאתמול להיום, זאת ההשוואה. אנחנו יודעים שיש עוד הבדלים שאנחנו צריכים עוד להגיע לשם. תודה.
היו"ר משה גפני
אם נלך לבחירות, לא נספיק. אבל אם לא נלך לבחירות, נספיק.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
על זה לא אנחנו מחליטים. לא יודע אם אתה מחליט, אבל אני בטוח לא מחליט.
היו"ר משה גפני
אני מבקש מחברי הוועדה להצביע נגד הרביזיה כדי להפיל אותה ולהשאיר את המצב הזה כפי שהיה הסיכום.

מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – פה אחד

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
פה אחד הרביזיה לא התקבלה.

כפי שאמרתי, אני מודה לאוצר ואני מודה לחברי הוועדה.
מוסי רז (מרצ)
עם אחדות כזאת אפשר ללכת לבחירות.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם. תודה.

אני עובר לצו תעריף המכס ואני מבקש לדחות את הנושא לשעה מאוחרת יותר.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים