ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/03/2018

צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(תיקון והוראת שעה), התשע"ח – 2018, צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון מס והוראת שעה), התשע"ח – 2018 (מיסוי ירוק), צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 8), התשע"ח – 2018 (פחם)

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 995

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, כ"ד באדר התשע"ח (11 במרץ 2018), שעה 9:30
סדר היום
1. צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(תיקון והוראת שעה), התשע"ח–2018 – דיון והצבעות.

2. צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון מס והוראת שעה), התשע"ח–2018 (מיסוי ירוק) – דיון והצבעות.

3. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 8), התשע"ח–2018 (פחם, פטקוק) – דיון והצבעות.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד אמסלם

יצחק הרצוג

יצחק וקנין

מיקי לוי

בצלאל סמוטריץ

רחל עזריה

עודד פורר

יואב קיש

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
יהודה גליק

יוסי יונה

יעל כהן-פארן
מוזמנים
הממונה על התקציבים, משרד האוצר - שאול מרידור

סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר - עדי חכמון

אגף תקציבים, משרד האוצר - אמיר רשף

רשות המיסים, משרד האוצר - גיא גולדמן

עוזרת ראשית, מחלקה משפטית, רשות המיסים, משרד האוצר - לילי אור

כלכלן, רשות המיסים, משרד האוצר - אורי זיסקינד

עוזר ראשי, מחלקה משפטית, רשות המיסים, משרד האוצר - מוטי פוגל

עוזרת ראשית, מחלקה משפטית, רשות המסים, משרד האוצר - יולי קומפורט

מנהלת תחום כלכלת תחבורה והון אנושי, משרד התחבורה - ברוניסלבה חירמן

סגן מנהל רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והמים - קונסטנטין בלוז

ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה, איכות הסביבה - אמיר זלצברג

מנהל מדיניות אנרגיה, משרד הכלכלה והתעשייה - אמיר רובין

נשיא התאחדות התעשיינים - שרגא ברוש

יועצת לענייני חקיקה, ה. התעשיינים - רעות קינן

סמנכ"ל שיווק ורגולציה, חברת החשמל - אורן הלמן

מנכ"ל ארגוני המוניות - שי דיין

יועץ משפטי, ארגוני המוניות - ליאון ואנונו

מנהל פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות - יער אמיר

יו"ר פורום הגז הטבעי לתחבורה - תמיר רז

סמנכ"ל כספים, מלט הר-טוב - רונן יונה

סמנכ"ל משאבי אנוש, מלט הר-טוב - אסף גלבוע

מנהל מחלקה, מלט הר-טוב - משה וגימה

יו"ר ועד העובדים, מלט הר-טוב - אברהם אלימלך

חבר ועד העובדים, מלט הר-טוב - אמיר אסרף

סמנכ"ל איכות סביבה, נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ - עמית מרמור

שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את מלט הר-טוב - יובל יפת

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: התאחדות בוני הארץ, פז) - עדן קנובסקי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

1. צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(תיקון והוראת שעה), התשע"ח–2018 – דיון והצבעות

2. צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון מס והוראת שעה), התשע"ח–2018 (מיסוי ירוק) – דיון והצבעות

3. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 8), התשע"ח–2018 (פחם, פטקוק) – דיון והצבעות
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.
דוד אמסלם (הליכוד)
קודם כול תחריג את שני הנושאים.
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה, אני אתן לך, דקה. מה שאני מבקש, רק אם אפשר, בישיבה של היום, להשתדל להתנהג נורמלי, לא כמו ביום חמישי, כדי שנוכל לדבר על מה שצריך לדבר באופן מסודר. אנחנו מתחילים בצו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון והוראת שעה), התשע"ח–2018. זה הנושא של הגז. בבקשה. מי?
עדי חכמון
הגז והסולר צריכים לעלות ביחד.
היו"ר משה גפני
אז אתם לא רוצים את זה עכשיו?
עדי חכמון
אם הסולר לא עולה, אי אפשר להעלות את הגז.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
מאה אחוז, ירד מסדר-היום.
שגית אפיק
הצו הבא – פטור והישבון – הוא הגז, תקריא גם אותו.
מיקי לוי (יש עתיד)
ירד מסדר-היום.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז תקריא אותו ותוריד אותו. מה שהם לא רוצים – להוציא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מצוין, מצוין.
היו"ר משה גפני
רגע, לא, לא לעזור לי. מה זה שם?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מצוין.
היו"ר משה גפני
רגע, מה זה הדבר הזה? אני פשוט מוציא היום, מה שלא עשיתי ביום חמישי, ובלי הרבה בעיות. מספיק, גמרנו. יום אחד אפשר בשנה להשתולל בצורה הזאת.

אני עובר לסעיף השני: צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון מס והוראת שעה), התשע"ח–2018 – זה המיסוי הירוק נקרא.
שגית אפיק
זה הסולר.
היו"ר משה גפני
כן. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 8) – הפטקוק.
טמיר כהן
פחם ופטקוק.
היו"ר משה גפני
אה, פחם ופטקוק ביחד.
שגית אפיק
גם הצו הראשון זה פחם.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו עוצרים פה. אתם רוצים להסביר או שאתה אומר?
עדי חכמון
אנחנו - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו מכירים את הסוגיה, לכן אנחנו מבקשים בעצם שאתה לא תצביע עליה בעניין הזה ולא תקדם אותה. סוגיה סבוכה.
היו"ר משה גפני
אז לא לקיים דיון?
דוד אמסלם (הליכוד)
לא, לא כרגע. אני חושב שאחרי זה אנחנו נחזור מהפגרה, נזמין את האוצר, נזמין את כל הנוגעים בדבר, נעשה דיון מקצועי כמו שצריך, לא כמו שהיה עד עכשיו, לטעמי, ואז נחליט בעניין. היות שבעצם הצו הוא בכל מקרה עד מאי, כמדומני – שגית, נכון?
שגית אפיק
כן, הצו בתוקף עד מאי.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן, אז אנחנו נדון כשנחזור מהפגרה, אנחנו נעשה דיון מקצועי.
היו"ר משה גפני
אפשר לדון על זה גם בפגרה? זאת אומרת, בוודאי לפני מאי.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן, גם, כן, כן. אדוני היושב-ראש, אתה תכנס ועדה, שתכלול אותך, אותי, שני נציגים - - -
היו"ר משה גפני
לא, את כל הוועדה.
דוד אמסלם (הליכוד)
שנייה. מקצועית, אני רוצה לפני - - -
היו"ר משה גפני
אה, הבנתי, בסדר.
דוד אמסלם (הליכוד)
כדי לעשות עבודת מטה קצת יותר - - -
היו"ר משה גפני
בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, רק סליחה על ההערה.
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, לא , רק שנייה.
מיקי לוי (יש עתיד)
הארה - - - עם אל"ף, עם אל"ף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, שנייה, שנייה, אני מבקש הערה בכל זאת.
היו"ר משה גפני
אבל תן לו לסיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני שמעתי.
היו"ר משה גפני
לסיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, אני מבקש - -
היו"ר משה גפני
לסיים. מיקי, לא מסכים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - אני מבקש הערה על העניין הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אתה מקבל מיד כשהוא מסיים. בבקשה, תסיים. אתה מציע לדחות את הדיון, לעשות דיון מקצועי, ולאחר מכן להביא לוועדה, כל עוד שההצעה בתוקף.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן, מדובר בהשפעה גם על עשרות אלפי משפחות, גם מהמוניות, גם משאיות וגם על עם ישראל כולו. עכשיו, להביא את זה ככה, לזרוק את זה ככה, כל מספר זוכה וללכת ולהגיד: החתמנו אותם והם הסכימו – זה לא בז'רגון שלי ולא מתנהל אצלי כזה דיון.

אז לכן אנחנו נשב, נשמע אותם, נשמע את האחרים, נראה את הפינג פונג שקורה, נביא את זה. דרך אגב, את סיפור המים גמרתי שנה, והבאתי את כל החקלאים לפחות 20 פעם, יצחק יגיד לך מה קרה.
יצחק וקנין (ש"ס)
38 ישיבות.
דוד אמסלם (הליכוד)
38 ישיבות עשיתי.
היו"ר משה גפני
38?
דוד אמסלם (הליכוד)
כן. אז לכן, נושא מהסוג הזה, זה לא חאפ לאפ כסף, רפורמה שאנחנו מפרסמים, מוחאים כפיים והתקדמנו לאיזשהו משהו.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא צודק, זה משהו מהותי.
דוד אמסלם (הליכוד)
כשנעשה את הדיונים, אתם תראו לאן זה ילך. אתם תבינו כמה לא הבנו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מיקי רוזנטל, רצית להעיר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אני מקבל את עמדת ידידי באופן עקרוני, חבר הכנסת דודי אמסלם. אני לא אהבתי שני דברים בעניין הזה: אחד שהוא אומר, נשב אני, אתה ועוד שניים – לא, לא, לא, זה לא עובד ככה.
דוד אמסלם (הליכוד)
מיקי, רק שנייה, אני אגיד לך.
היו"ר משה גפני
מיקי, יהיה בסדר.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אתן לך תשובה. אני אגיד לך איך אני עובד.
יצחק וקנין (ש"ס)
אם אתה רוצה תכלס הוא צודק, האמן לי. גם ככה לא באים.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא קשור לוועדה. דרך אגב, אתה יכול גם להזמין אותם אליך לשמוע הכול.
היו"ר משה גפני
לא, רגע.
דוד אמסלם (הליכוד)
רק שנייה, תן לי. משה, תן לי.
היו"ר משה גפני
זה יהיה בדרכנו, כמו שעושים פה דיון מקצועי.
דוד אמסלם (הליכוד)
בדיוק. לוועדה יהיה דיון מקצועי. אל תדאג, גם אתה תראה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מודה לך באמת שאתה מאפשר לי - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
לא, אתה הרי - - -
היו"ר משה גפני
בואו, חבר'ה. מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני מקבל את הגישה העקרונית, מפני שיש פה שינויים שהם דרמטיים. הם עלולים להעלות את מחיר האנרגיה, לשנות את שוק הדלק, הרכב, איך אנשים ייסעו בעתיד וכו' וכו'. ואסור שנקבל החלטה על רגל אחת מהירה. רגע לפני נפילת הממשלה – לא טוב.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. כן.
יצחק וקנין (ש"ס)
אבל כולנו נופלים, זה לא רק הממשלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם נופלים בגלל ראש הממשלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מצטרף לדעתו של דודי, ולו מין הסיבה הפשוטה. יש כאן דברים מהותיים, שגם כן עלולים להעלות את יוקר המחיה. עם העלייה בנושא הפחם, מה יקרה למשק החשמל במדינת ישראל?
דוד אמסלם (הליכוד)
לא פחם, אנחנו מדברים לא על הפחם.
היו"ר משה גפני
לא מדברים על פחם. פחם עולה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אה, אחד מהצווים זה פחם.
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו מדברים כרגע על שוק התחבורה בנושא של הסולר, מול לכאורה האלטרנטיבה הגזית שלא קיימת בכלל.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז אני רוצה להביא לתשומת לבך, שנושא פחם, נושא פטקוק, השתלטות של הטורקים על כל - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
גם הפטקוק – אנחנו סיכמנו שאנחנו נוציא את זה בגלל הנושא של התעשייה. שר התעשייה, דרך אגב, מתנגד לפטקוק.
קריאה
לא, השר לא יכול להתנגד.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אומר לך, השר דיבר איתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
חבר'ה, הפטקוק ייתן עוד הפעם לטורקים להשתלט על עוד מפעלים במדינת ישראל. אני לא מוכן לזה.
היו"ר משה גפני
תודה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה בדיוק כמו הזכוכית, זה בדיוק כמו - - -
היו"ר משה גפני
רק אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. מה שביקש דודי אמסלם – הוא יושב-ראש הקואליציה גם – הוא מבקש להחריג את הנושא של הסולר ושל הגז.
קריאה
והפטקוק.
היו"ר משה גפני
והפטקוק.
דוד אמסלם (הליכוד)
התחבורה, תחבורה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל אני צריך להגיד על איזה צווים אנחנו מדברים.
דוד אמסלם (הליכוד)
אין בעיה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז אני מבקש להכניס גם את הפטקוק, אדוני.
דוד אמסלם (הליכוד)
גם הפטקוק.
היו"ר משה גפני
בסדר, גם את הפטקוק הוא מבקש. אתה אפילו לא נתת לי להשלים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מתנצל.
היו"ר משה גפני
כן, ומה שהוא אומר: זה לא נזרק החוצה, אלא יתקיים דיון. מתקיים דיון הרבה לפני שהצו מסתיים, יתקיים דיון מקצועי, יתקיים דיון בוועדה וזהו. שאול, בבקשה.
שאול מרידור
הנושא הזה נמצא בפני הוועדה יותר משנתיים בגלגולים שונים שלו. ושנתיים שלמות שאנחנו מתעכבים בלהכניס את הגז לתחבורה. כתוצאה מזה גם התעשייה נפגעת, שלא יהיה ספק, כי פריסת רשת החלוקה, בין היתר, יכולה מאוד מאוד להיתרם על ידי זה שיהיו תחנות דלק בדרך. הדבר הזה פוגע נואשות ביכולת של המדינה לקדם את הגז הטבעי גם לתחבורה וגם לתעשייה.

מעבר לזה, אי ההכללה שלו פה, זה מוריד הכנסות בסדר גודל של חצי מיליארד ב-2021.
דוד אמסלם (הליכוד)
על מה? על הגז?
שאול מרידור
לא, הכנסות למדינה.
שרגא ברוש
בזה שלא יבטלו את ההישבון.
שאול מרידור
מאי ביטול ההישבון ומאי העלאת הבלו על הגז.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא, לא, אנחנו צריכים להבין איך.
היו"ר משה גפני
לא, דודי, אי אפשר להבין. לא כל מה ששאול אומר אנחנו מבינים.
דוד אמסלם (הליכוד)
דרך אגב, זה בדיוק הפוך, אבל בסדר.
היו"ר משה גפני
תשלים, בבקשה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אם מילה רק - - -
היו"ר משה גפני
שאול, תשלים. דודי.
דוד אמסלם (הליכוד)
- - - לשנים הבאות, זה רק להוציא עכשיו, אז לא הבנתי איך.
שאול מרידור
אני מסביר עוד פעם.
מיקי לוי (יש עתיד)
האוצר אמר שזה כ-3 מיליארד.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא זה, לא זה.
שאול מרידור
אני מסביר עוד פעם. דודי, תאמין לי, אני לגמרי קוהרנטי.
היו"ר משה גפני
לא, תגיד לוועדה, שאול.
שאול מרידור
הסכום הולך ועולה, ב-2021 הוא כבר מגיע ליותר מחצי מיליארד, והוא ימשיך לעלות.
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו מדברים על תקציב 2019.
שאול מרידור
לא, אבל, חבר'ה, יש גם חוק שאנחנו צריכים לאזן קדימה. הדבר הזה צריך להשתקף בישיבת הממשלה שקורית עכשיו, אנחנו נשקף את זה. אם בסוף תחליטו לא להעלות את זה, אנחנו נשקף את זה בתוך ה"פלאטים" שמגיעים לממשלה כי אין לנו ברירה. ואני אומר לכם בצורה מאוד - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל כמה כסף זה שווה ב-2019? הרי על תקציב 2019 עכשיו אנחנו - - -
שאול מרידור
ב-2019 מעט מאוד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז מה יש לך לשקף את זה עכשיו בממשלה?
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים. שאול, שלא תענה, אני אקרא אותך לסדר. אני אומר לך, אני לא יעשה פה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גפני, הדיון ענייני, מה אתה רוצה?
היו"ר משה גפני
לא רוצה. תבקש רשות דיבור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז אני אבקש רשות דיבור.
היו"ר משה גפני
אז תבקש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כשמותר מדי פעם לשאול שאלות.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר. מותר. אני ראיתי מה שיצא פה מהשאלות, הגענו כמעט להגדה של פסח. כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גפני, תן חיוך על הבוקר. כבר התחלת איתנו ככה?
שאול מרידור
כשאנחנו מגישים תקציב 2019 אנחנו צריכים לאזן את השנים 2020–2022. והדבר הזה משפיע עליהן אפילו דרמטית. ולכן זה צריך להשתקף כתוצאה מהדבר הזה. זה מה שאמרנו גם בישיבה הקודמת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מבקש, היות שיושב-ראש הקואליציה, והוא גם דיבר איתי אתמול, אני רוצה להגיד לכם: אל"ף, אין כסף בצווים האלה, ככה אמרו לי, אין כסף בצווים האלה לא ב-2019 ולא ב-2020. יש בהמשך. אני מוכן לשים את הנושא של הגז הטבעי, אם רוצים. אז גם כן, אנחנו קבענו שזה יהיה עד מדרג מסוים. הרי זה מיסוי ירוק, אתם רוצים שהגז הטבעי ייכנס, וכולנו רוצים שהגז הטבעי ייכנס. אין פה כסף, בצווים שעליהם דיבר חבר הכנסת דודי אמסלם אין כסף.

אבל מה שנאמר פה, ואני חוזר על זה ואני אומר את זה במלוא הרצינות, אני לא מזלזל בעניין, אני אומר: עד מאי הצווים בתוקף.
שגית אפיק
עד 13 במאי. עכשיו חישבנו את זה בצורה הכי - - -
היו"ר משה גפני
מה ההבדל בין 13 ל-14 או 12?
שגית אפיק
לא, שיש לך שבועיים אחרי הפגרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חוזרים מהפגרה ב-2 במאי.
היו"ר משה גפני
שגית, אמרתי שאם יצטרכו נעשה גם דיון בפגרה. מה שאת אומרת עכשיו, שלא יצטרכו אפילו דיון בפגרה, בגלל שזה יכול להיות קודם. אין עלות לעניין הזה בכלל, אין גם נפקות לשום דבר, מכיוון שהצווים בתוקף. הצווים בתוקף, כפי ששגית אומרת – 12 במאי.
שגית אפיק
13.
היו"ר משה גפני
13 במאי. עד ה-13 במאי יתקיימו לפחות שני דיונים. זאת אומרת, אנחנו נדון על העניין הזה, גם מקצועית כפי שאנחנו נוהגים לעשות, מה שאמר דודי, ואנחנו נעשה את זה כמנהג המקום. ולכן הצווים האלה יורדים מסדר-היום.
שאול מרידור
לא, הם לא יכולים לרדת. רק בסדר בעניין. בסוף אני חושב, שגית, ברמה המהותית יש צווים שהם כרגע משולבים. אני אדבר עם שר האוצר, לראות האם הוא רוצה להגיש צווים נפרדים?
היו"ר משה גפני
על מה למשל?
שגית אפיק
לא, תראה, הפחם נשאר עכשיו לדיון.
היו"ר משה גפני
הפחם נשאר בדיון.
שאול מרידור
הוא לא בצו נפרד.
עדי חכמון
לא, אבל בגלל הפטקוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא ביחד עם הפטקוק, באותו צו.
שגית אפיק
בסדר. אבל בכל מקרה - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
יכולים לעשות הפרדה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא צריך להגיש צו חדש. וגם, שוב, הנושא הזה, אדוני - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו יכולים לשמוע אותה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו יכולים לשמוע אותה, אבל אתה יכול גם לשמוע אותי, למרות שלפעמים קשה, דודי. הנושא של הפחם הוא לא פחות מהותי מזה של הגז.
היו"ר משה גפני
שנייה. אנחנו צריכים לקבל משר האוצר צו נפרד. אני מחליט שאף על פי כן אנחנו נדון על הפחם. אם השר בסוף מקבל החלטה שדוחים את זה, אז דוחים. אבל אם נקבל החלטה ונצביע שאנחנו משאירים את זה, השר ייתן צו נפרד.
שגית אפיק
בכל מקרה, לא משנה מה היינו עושים היום, הם היו צריכים לפרסם את הצווים מחדש. עכשיו, יש לכם שתי אופציות: או לפרסם רק את הפחם ולהשאיר את הצווים האלה בתוקף עד 13 במאי, או שתפרסמו את הכול מחדש, ואז גם תהיה לכם תחולת זמן ארוכה יותר ליתר הדברים.
עדי חכמון
אבל, שגית, הדיון בוועדה לא צריך להיות אחרי שיש את הצווים המעודכנים?
שגית אפיק
לא, אנחנו הרבה פעמים עושים דיון, קובעים בו את התיקון, רשות המיסים מכירה את זה. שוחחנו גם היום בבוקר, שהם יצליחו לפרסם עוד היום את הצווים. אנחנו צריכים להניח אותם גם במליאה. כיוון שאנחנו נמצאים לפני פגרה, לפי החוק, הצווים האלה צריכים לעבור - - -
היו"ר משה גפני
זה נאמר לכם, דרך אגב, אתם יודעים מזה.
שגית אפיק
כן, הם יודעים מזה.
שאול מרידור
לגמרי.
היו"ר משה גפני
בסדר. על הפטקוק אנחנו לא דנים, זה גם כן ילך לאותה מסגרת שאנחנו נדבר עליה. ולכן לגבי הפטקוק אני מבקש לא להעלות את העניין הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, אז אני ארצה שוב על הפחם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים רק על הפחם. בצלאל, אם אפשר בקצרה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, כן. לא, רק אני רוצה לבקש להיות שותף בדיונים, זו סוגיה חשובה לי. דבר שני, יש עלות ב-2019, רק אני חושב שהיא מזערית. כי ביטול ההישבון על הבלו, בסוף המדינה מרוויחה ממנו כסף, אבל צריך לדעת שככל שמדובר על 2019, אז ההשלכה התקציבית היא מזערית.
שגית אפיק
ההישבון ב-2019 - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, יש ב-2019 הישבון קטן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אין הישבון.
עדי חכמון
כן, אבל ב-2019 יש הטבות מס אחרות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הטבות מס אחרות, בסדר.
דוד אמסלם (הליכוד)
זה פחות חשוב. תתקדם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בקיצור, אז, שאול - - -
היו"ר משה גפני
בצלאל, זה לא – אני עונה לך.
דוד אמסלם (הליכוד)
זה לא הנושא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שנייה. אז אני אומר: כיוון שיושב פה ראש אגף תקציבים, שאמר כרגע שזה רלוונטי להכנות לממשלה הנוכחית, שעוסקת ב"פלאט" מותנה ל-2019 – אם אין לזה השלכות תקציביות על 2019, אז זה לא צריך להשפיע.
עדי חכמון
לא, כי זה משפיע על 2020.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל לא ב-2019, בסדר.
שאול מרידור
רגע, אני אסביר עוד פעם - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו לא מאשרים עכשיו את תקציב 2020. עד לשם לא הגענו.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא, שאול.
שאול מרידור
הם אומרים שאמרתי דברים לא נכונים, אז אני מבקש בכל זאת להסביר.
היו"ר משה גפני
טוב, בבקשה.
שאול מרידור
אני חייב בממשלה לאזן - -
היו"ר משה גפני
אמרת את זה, אנחנו יודעים.
שאול מרידור
- - להביא "פלאט" גם ב-2020, ב-2021 וב-2022. זו המשמעות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר, אבל אנחנו עכשיו מאשרים את תקציב 2019, מה אתה רוצה?
שאול מרידור
- - -
דוד אמסלם (הליכוד)
שאול, אבל למה אתה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל החלטת הממשלה עכשיו לא תכבול את ידיה של הממשלה הבאה?
שאול מרידור
ברור שהיא תכבול.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר, היא תכבול, והממשלה הבאה תשנה.
שאול מרידור
לא, בלי - - - היא לא תוכל לשנות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל עכשיו אתה עושה דיון על 2019. מה - - - 2020, 2021 - - -
שאול מרידור
לא - - - עד 2022.
היו"ר משה גפני
אני אבקש להפסיק עם הוויכוח הזה. אם לא הבנת עד היום, אחרי שנה וחצי, אז גם עכשיו לא תבין. מה שהוא אומר, הוא אומר דבר נורא פשוט: יש את הנומרטור. ומכיוון שיש את הנומרטור, הם צריכים להביא הכנסות מה יהיה ב-2020. זה מעניין אותי כמו השלג דאשתקד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הדיון בממשלה עכשיו הוא על 2019.
שרגא ברוש
אתה הבנת מה זה הנומרטור?
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
שרגא ברוש
אני כל פעם בודק לראות אם כבר הבנת, כי אף אחד לא הבין.
היו"ר משה גפני
לגבי הפחם, אני מבקש שתסבירו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לדבר על הפחם, אדוני.
היו"ר משה גפני
מה? רגע, בסדר. תסבירו לגבי הפחם.
עדי חכמון
הסברנו בפעם הקודמת.
היו"ר משה גפני
לא קשור. את יודעת שיש פה אנשים שמדברים את אותו דבר 600 פעם? ואת תדברי פעמיים – לא נורא.
עדי חכמון
אוקיי, אז אנחנו מבקשים להעלות את הבלו על הפחם.
היו"ר משה גפני
לא להפריע. מה זה השיחות האלה פה? אגב, לאורחים אני לא צריך לקרוא שלוש קריאות, נכון, לפי התקנון? אני יכול פשוט להוציא. כן, בבקשה, עדי.
עדי חכמון
אנחנו מבקשים להעלות את הבלו על הפחם.
היו"ר משה גפני
דודי, זה מפריע.
שרגא ברוש
גפני, בוא תצביע על הפחם עכשיו ונגמור.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
עדי חכמון
להמשיך? אנחנו מבקשים להעלות את הבלו על הפחם מ-46 שקלים ל-102 שקלים, כאשר העלות הסביבתית האמיתית שלו היא 216 שקלים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לטון?
עדי חכמון
לטון – האמת, שזה לא לטון, זה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה לא לטון? בטח לטון. יקירה, פחם זה אני.
שרגא ברוש
רגע, למה שלא יעלו כבר כמו שצריך?
היו"ר משה גפני
שרגא. כן.
עדי חכמון
בצווים שמונחים לפניכם אנחנו מבקשים לעשות את זה החל מ-2018.
היו"ר משה גפני
לא, אבל תגידי בדיוק, בגלל שהיה פה - - -
עדי חכמון
מ-46 שקלים לטון ל-102 שקלים לטון, כאשר העלות הסביבתית האמיתית שמייצר הפחם היא 216 שקלים לטון, לפי דוח "מיסוי ירוק 3" וכו'.
שגית אפיק
ממתי אתם מתחילים את זה?
היו"ר משה גפני
רגע, כמה כסף - - -
עדי חכמון
כרגע, מה שמונח בפניכם, הבקשה היא להתחיל את זה מפברואר 2018. זה מה שמונח בצווים שלפניכם.
היו"ר משה גפני
היה בדיון שעליו דיברת, היה פה סמנכ"ל חברת החשמל, והיו פה גורמים נוספים שאמרו שזה יעלה את מחיר החשמל. ודיברנו על העניין הזה, ואתם אמרתם שאתם תתחייבו בצו שאתם תיתנו שיפוי או שתעשו פעולות שמחיר החשמל לא יעלה.
עדי חכמון
דבר ראשון, ההשפעה של זה על תעריף החשמל היא כ-2% בתעריף. ומה שדובר כאן זה שאם מכינים את זה משנת 2018, אז יש חשש שזה יעלה בשנת 2019 ב-4% בתעריף החשמל, בגלל שיהיה כאן עדכון מצטבר. לכן מה שאפשר לעשות – אחד זה לבטל את שנת 2018.
היו"ר משה גפני
מה זה לבטל?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שהצו ייכנס מ-2019.
עדי חכמון
שהבלו יעלה רק החל משנת 2019. אנחנו מציעים לעשות עוד צעד בשנת 2019 שיקל על כמחצית מהסכום, ובעצם בשנת 2019 - - -
היו"ר משה גפני
איך?
עדי חכמון
זה איזשהו משהו שאנחנו צריכים להביא. זה קשור לעלויות שהוחלו על משק החשמל בשל התקלה שהייתה ב"תמר". בגלל שהיה צורך לשרוף סולר, אז בעצם אפשר לעשות איזשהו החזר של הבלו הזה, שנשרף בשעת התקלה ב"תמר". ולכן בשנת 2019 מדובר בעלייה שתסתכם במקסימום אחוז.
היו"ר משה גפני
אתם תפרסמו את הצו הזה יחד עם הצו הנוכחי?
עדי חכמון
אנחנו נביא את זה לוועדה.
היו"ר משה גפני
יחד עם הצו הנוכחי?
עדי חכמון
יחד עם הצו הנוכחי.
היו"ר משה גפני
אורן הלמן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רק רוצה להבין את הדחייה, גפני. זה דוחה את ההעלאה ל-2020 או - - -
היו"ר משה גפני
רגע. מיקי, בבקשה.
שגית אפיק
- - - רגע, אז תגידו, כי אנחנו צריכים להניח במליאה, זה הולך ביחד.
היו"ר משה גפני
כן.
שגית אפיק
הפרסום של הפחם יהיה היום כי הוא - - -
גיא גולדמן
הפרסום של הפחם אפשרי היום, והוא ייכנס לתוקף מיידי מהיום והלאה.
שגית אפיק
לא, היא אמרה שזה יחול מ-2019, אז זה יחול מ-2019. זה מה שכרגע עדי אמרה.
גיא גולדמן
אבל יש חודש כבר שהצו באוויר.
שגית אפיק
צריך לבטל אותו, את החודש הזה.
גיא גולדמן
כבר שולם הבלו עליו או מס הקנייה או מה שזה לא יהיה.
שגית אפיק
מפברואר אבל הוא בתוקף?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא הבנתי, איך גביתם כסף אם - - -
גיא גולדמן
מה זאת אומרת? זה החוק. הכניסה לתוקף לצווי הבלו והמכס היא מיידית. לאחר מכן, שגית יודעת, הוועדה מאשרת את זה, ואישור הוועדה הוא מכאן והלאה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ואם הוועדה לא מאשרת, אתם מחזירים למחרת את הכסף?
גיא גולדמן
לא, גם אם הוועדה לא מאשרת, אי האישור הוא מכאן - - -
שגית אפיק
לא, אבל אנחנו יכולים גם לקבוע הוראה רטרואקטיבית, שאנחנו לא רוצים שזה יחול לגבי - - -
גיא גולדמן
בדרך כלל זה לא - - -
שגית אפיק
זה החלטה של הוועדה, זה לא ביני לבינך. זה החלטה של הוועדה. אם הוועדה מחליטה שהיא לא רוצה שזה יחול על חודש פברואר היא יכולה לקבל החלטה כזאת.
עדי חכמון
שגית, יש לי פתרון.
שגית אפיק
עכשיו, רגע, הדבר הנוסף רק שאמרת לגבי "תמר", זה צריך להיות צו שיבוא ביחד.
עדי חכמון
עוד שנייה גיא יתייחס מבחינת הישימות של הדבר השני שאמרתי, ונראה מבחינת לוחות הזמנים. מה שאנחנו מציעים זה שאנחנו נחיל את זה החל מפברואר 2019, ואז בעצם זה יתקזז עם החודש הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. מיקי רוזנטל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, כמו שתמיד מדובר בסוגיות, ככל שהסוגיה היא עקרונית יותר ככה היא מתקבלת בחאפ לאפ יותר גדול. זה היה לפני דקה מפברואר 2018, עכשיו זה יהיה מ-2019 – ככה, למה - - -

הרגולטור, דהיינו הממשלה, היא גם קובעת את מחיר החשמל. הרי המשתמש היחידי בפחם זה חברת חשמל. היא יכולה להגיד לחברת חשמל בכמה אחוזים בייצור שלה להשתמש בגז וכמה בפחם. אנחנו חייבים לשמר את ייצור הפחם, כבר אמרנו את זה, משום שאנחנו כרגע מחוברים בצינור אחד בלבד ל"תמר". ואם יש בו תקלה, כמו שהייתה בשנה שעברה, אין חשמל. ולכן צריך להמשיך לתחזק את היכולת הפחמית.

עכשיו, המשמעות של הדבר הזה היא עליית מחירי האנרגיה בכל המשק. זה פשוט לא אחראי. ברור שפחם מזהם יותר, ברור שחברת החשמל גם היא עצמה לא מעוניינת להשתמש בפחם. והרגולטור יכול להחליט כמה היא תשתמש. אבל למסות את זה, המשמעות היא לא למסות את הפחם אלא למסות את תושבי מדינת ישראל ואת התעשייה שמשתמשים באנרגיה.

זה פשוט לא ייאמן. שיניחו עוד צינור, שתהיה אלטרנטיבה, שאם יש תקלה בקדיחה אחת אז יש עדיין אנרגיה למשק ואפשר להזרים לו גז, ואז שיבואו לדבר על זה. לפני כן זה פשוט לא אחראי. לא אחראי. אין לדבר הזה שום משמעות חוץ מייקור האנרגיה לתושבי מדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. שרגא ברוש, בקצרה.
שרגא ברוש
דיברנו, אדוני היושב-ראש, בישיבה הקודמת, שאין בין זה לבין הניקיון הסביבתי ולא כלום. יש פה פשוט תוספת של 500 מיליון שקל מיסים.

עכשיו, אני מבקש, ואני מדבר לפרוטוקול. שר האוצר אמר לי: אני לא אוהב להטיל מיסים. שר האוצר מעלה את יוקר המחיה. תרשמו: שר האוצר מעלה את יוקר המחיה בזה שהוא מייקר את החשמל ב-2%, נקודה. זה שמתחילים את זה משנה הבאה – נכון, אז הוא מעלה את יוקר המחיה משנה הבאה ב-2%.
מיקי לוי (יש עתיד)
אולי לא במשמרת שלו.
שרגא ברוש
לא במשמרת שלו אולי, אבל הוא מעלה.

דבר שני, אדוני היושב-ראש, ההחזר של האחוז, שכרגע קיבלנו מתנה לכאורה, זה סתם מס שפתיים. בכל תקלה שיש, עד היום הזה החזירו את הבלו שלקחו, שלא בצדק. אז מחזירים מה שלקחו לא בצדק.
עדי חכמון
זה לא נכון.
שרגא ברוש
זה נכון, אני אוכיח לכם. אני אראה לכם את ההחזרים.
עדי חכמון
זה לא נכון.
שרגא ברוש
אני אראה לכם את ההחזרים, גם אם אתה תגיד.
אמיר רשף
התקלה הייתה באוקטובר, עד היום אף אחד - - -
שרגא ברוש
מאה אחוז. וזה מה - - - להחזיר. ההתחשבנות היא רטרואקטיבית.

ולכן, אדוני היושב-ראש, אחד, אני רוצה להבין, האם האחוז הזה שמעלים מ-1 בינואר 2019, הוא נשאר אחד לאורך החיים או שהוא אחרי שנה הופך להיות שתיים? זו שאלה ראשונה.
שאלה שנייה, אדוני היושב-ראש
גם אחוז אחד בחשמל זה ים של כסף, זה 250 מיליון שקל. למה צריכים להטיל מיסים על הציבור? כשבעיקר השר לא אוהב את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל זה באישור השר?
שרגא ברוש
אני לא יודע. אולי הוא מוציא לבד, הוא לא יודע.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה, אגף התקציבים?
שרגא ברוש
יכול להיות.
היו"ר משה גפני
עדי, אם תעריף החשמל יושפע כתוצאה מההעלאה הזאת, הוא יושפע בהמשך, אתם תפעלו לשיפוי חברת החשמל?
עדי חכמון
לא הבנתי את השאלה.
היו"ר משה גפני
השאלה אם המחיר יעלה, וכתוצאה מזה יעלה מחיר החשמל לאזרחים, פתאום יתברר שזה ממשיך לעלות, האם אתם - - -
עדי חכמון
אני אמרתי בדיוק מה ההשפעה. ההשפעה בשנת 2019 עומדת על אחוז. זה לא יכול להיות יותר מזה.
במיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ובהיעדר תקלות. בהיעדר תקלות. לא, זה חשוב להגיד, כי אם תהיה תקלה של חודש, מחיר החשמל יעלה ב-10%. צריך להגיד את זה. לא, כי זו לא כל האמת.
היו"ר משה גפני
אבל שנייה, תקשיב. אני מדבר אם כתוצאה מההעלאה הזאת, אם יעלה מחיר החשמל. אם יהיו תקלות, תקלות יכולות להיות בלי קשר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תראה, ברגע שיש תקלה בגז משתמשים בפחם או במזוט. אין ברירה, אין ברירה – או בסולר, סליחה, בסולר או בפחם. יש תחנות פחם – לא משנה. אם חודש שלם, זה החישוב הכלכלי, יש תקלה, משום מה הצינור לא מעביר גז, וישתמשו בפחם, המחיר של החשמל יעלה ב-10% מהמס הזה. רק מהמס. קחו את זה בחשבון.
היו"ר משה גפני
מה אתם עונים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אף אחד לא יכול לסתור אותי, אלה העובדות. העובדות לקוחות מרשות החשמל.
היו"ר משה גפני
מיקי, הבנו.
עדי חכמון
אנחנו מקווים שלא תהיינה תקלות.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אה, בואו נתפלל.
שרגא ברוש
הם מצטרפים אליך לבית כנסת.
עדי חכמון
ככל שתהיינה תקלות, אפשר יהיה לגשת ולדבר. אני לא יודעת להגיד כרגע מה יהיה המצב במידה ויהיו תקלות, מה יהיה מצב ההכנסות, כמה באמת זה ישפיע על התעריף, מה יקרה באותו זמן.
שרגא ברוש
אבל ברור שכשיש העלאה היום ויצטרכו יותר פחם, אז - - -
עדי חכמון
התייחס למה שחבר הכנסת רוזנטל אמר בנוגע לתקלות, לא בנוגע לשגרה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, אני מבקש שיהיה מצוין בפרוטוקול, שאני מתנגד לכל הצווים האלה, כדי שתהיה לי זכות דיבור במליאה.
היו"ר משה גפני
מה זה כל הצווים? עכשיו אנחנו מדברים על צו אחד.
מיקי לוי (יש עתיד)
בצו הזה.
היו"ר משה גפני
אז תגיד.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, שתהיה לי זכות דיבור במליאה, אלא אם כן המחנ"צ מצטרף אליי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מצטרפים, מצטרפים.
היו"ר משה גפני
זה לא הסתייגויות, זה צו.
מיקי לוי (יש עתיד)
בגלל זה זה צו, אבל תהיה לי זכות דיבור.
שגית אפיק
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבקש שיירשם, ככה תהיה לי זכות דיבור במליאה.
דוד אמסלם (הליכוד)
לגבי הנושא של הפחם – בהנחת עבודה, אני מניח - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
- - - אני לא יכול להגיש הסתייגות.
דוד אמסלם (הליכוד)
שנייה, דקה. מה שאמר מיקי בגדול, אנחנו צריכים רשת ביטחון על ידי מדינת ישראל וקרה ו – עדיף שזה לא יקרה, אבל וקרה ו - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה מה ששאלתי אותו.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז איך אנחנו בצו היום מסדירים את זה שבעצם אנחנו חוזרים לתוכנית מספר אחת.
אמיר רשף
מחיר הפחם יכול לרדת.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני כרגע לא מדבר על מחיר הפחם יורד.
עדי חכמון
חבר הכנסת אמסלם, לתקלה שדובר עליה הייתה השפעה על הציבור גם בלי ההעלאה הזאת. ההעלאה הזאת זה משהו קטן, היא לא הדבר הגדול שישפיע על התעריף במידה ותהיה תקלה. במידה ותהיה תקלה, יש בלו שמוטל גם על סולר, יש בלו שמוטל על פחם. בלו שמוטל על פחם, אגב, גם בלי שאנחנו מעלים אותו היום.
שרגא ברוש
מה, אתם רוצים להרוויח מהתקלות?
עדי חכמון
אני לא אומרת שאנחנו רוצים להרוויח מתקלות, אני רק אומרת שהסיכום שאנחנו עושים כאן הוא לא זה שמייצר את הבעיה, במידה ותהיה תקלה ותהיה בעיה.
יצחק הרצוג (המחנה הציוני)
למה זה כזה קריטי?
דוד אמסלם (הליכוד)
שנייה, דקה, אני רוצה להבין. מה שאת אומרת, עדי, זה שממילא – כמה - - - מעלה את החשמל באחוז - - -
עדי חכמון
זה מעלה משנת 2019 - - -
יצחק הרצוג (המחנה הציוני)
אורן, אתם יכולים לעבור לגז?
שרגא ברוש
במקום פחם?
אמיר רשף
זה פחות מחצי אגורה.
אורן הלמן
אנחנו במינימום - - -
יצחק הרצוג (המחנה הציוני)
אתה לא יכול לעבור לגז?
עדי חכמון
ובכל מקרה, אם יש תקלה, הבעיה הגדולה בתקלה היא מה שאנחנו עושים עכשיו אגב גם עם "תמר", היא בבלו על הסולר. אנחנו לא משנים עכשיו את הבלו על הסולר. אם יש תקלות – באים, מדברים, רואים אם הכנסות המדינה יכולות לספוג את זה, לא יכולות לספוג את זה, מה ההשפעה. האם משק החשמל יכול היה לטפל בזה, לא יכול היה לטפל בזה? מה המצב? יש מיליון דברים שמשפיעים על זה, אני לא יכולה מראש לבוא ולהגיד - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש - - -
עדי חכמון
כמו שהיום אני לא אומרת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
דודי - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
את כועסת, דרך אגב?
עדי חכמון
חס וחלילה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז להירגע. אני אומר כזה דבר: אני חושב שיש קשר בין כל הדברים. יכול להיות שחברת חשמל משתמשת במספר סוגי דלקים, וכשיש תקלות יש מה שנקרא מעבר מאחד לשני.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין ברירה.
דוד אמסלם (הליכוד)
בסופו של דבר צריך חשמל.
עדי חכמון
נכון, נכון, נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני חושב שבמסגרת כל החוקים, צריך לאזן ביניהם בגלל שבסוף באה תקלה, גם עוד 30 שנה. ואי אפשר להגיד: עכשיו תבואו אליי, נדון. עכשיו, יש הבדל - - -
אמיר רשף
אבל גם היום שיש בלו - - -
עדי חכמון
זה המצב היום.
דוד אמסלם (הליכוד)
רק שנייה. יש הבדל אם התקלה לשעתיים לבין תקלה לשלושה חודשים.
עדי חכמון
נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז לכן אנחנו מבקשים אמירה, לא בחוק, שאתם תיקחו את זה בחשבון בסופו של דבר ואתם תדונו עם המערכת, כדי שזה לא יבוא לידי ביטוי בהשפעה בגז באופן דרמטי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מה שאני מבקש, אני ביקשתי קודם - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
בחשמל. זהו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לגמרי. לגמרי. זה מה שאני אומר.
היו"ר משה גפני
אפשר? מיקי, אם תהיה העלאה שהיא למעלה מאחוז ממה שצפו קודם כתוצאה מהצו הזה, אתם תיתנו לזה פתרון. או שתגידו את זה או שזה יהיה כתוב בצו. הרי מדיניות שר האוצר זה לא להעלות את המחירים – לא את יוקר המחיה ולא שיעלו מיסים. והצו הזה של הפחם עלול להיות, אחרי כל מה שאמרת, שאתם תידחו את זה ל-2019 ותשפו את החלק הזה, יכולה להיות מציאות, אנחנו לא צופים אותה כרגע, אבל מכיוון שאנחנו מעלים את זה עכשיו, כתוצאה מזה יכולה להיות העלאת מחירים משמעותית. אני מבקש התחייבות שלכם שאתם נשארים בעניין הזה. לפי דעתי, צריך לכתוב בצו.
עדי חכמון
אני לא ממש מבינה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אסביר לך, גברתי.
היו"ר משה גפני
לא, אל תסביר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני חייב להסביר.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול, בגלל שאני מסביר. אנשים עוד יחשבו שאני לא יודע להסביר מאז יום חמישי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני רוצה לתת לה דוגמה מתחנה אחת.
היו"ר משה גפני
תאמין לי - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
כדאי שתסביר, כי אחר כך אתה רשום בגלובס.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, בדיוק.
היו"ר משה גפני
היא אישה חכמה, היא יודעת בדיוק מה אני אומר, תאמין לי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה נכון.
היו"ר משה גפני
המציאות היא שעל פי בקשתכם אנחנו מעלים עכשיו את הבלו על הפחם. כתוצאה מזה בעוד שנתיים יכול להיות מצב שמחירי החשמל יעלו. אני לא מדבר על תקלות אחרות שלא קשורות לעניין הזה, אלא קשור לעניין הזה. ואתם אומרים, וזו בעצם מדיניות שר האוצר, שלא תהיינה עליות מחירים.
עדי חכמון
אני אמרתי בדיוק מה ההשפעה - - -
היו"ר משה גפני
בבקשה, תגידי מה שאת אומרת.
עדי חכמון
ההשפעה של מה שאנחנו מביאים בשנת 2019 היא אחוז בתעריף. ככל באמת שתהיינה תקלות ויהיה שימוש יותר מסיבי בדלקים אחרים שהם לא גז טבעי, אז תהיה השפעה יותר גדולה של כל הבלו, לא רק של - - -
שרגא ברוש
ומה יהיה בשנת 2020?
היו"ר משה גפני
רגע. כן.
עדי חכמון
בשנת 2020 מדובר כרגע ב-2%, אבל אנחנו לא יודעים באמת מה יהיה בשנת 2020.
קריאה
ב-2020 לא צריך - - - גפני, זה חול בעיניים.
היו"ר משה גפני
בסדר, הבנו.
עדי חכמון
אגב, גם בשנת 2019 יכולים לקרות מיליון דברים.
קריאה
ב-2020 אין צורך להשתמש בפחם, נקודה.
עדי חכמון
מחיר הגז יכול לרדת, הפחם יכול לרדת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עדי, עדי.
היו"ר משה גפני
רגע, תן לה להשלים, אני אתן לך.
עדי חכמון
יכולה להיות התייעלות בחברת החשמל שתפחית את התעריף. יכולים לקרות מיליון דברים שיביאו מהצד השני להפחתה בתעריף. ברמה המיידית בשנת 2018 אין השפעה בכלל, בשנת 2019 מדובר על השפעה של כאחוז בתעריף. וככל שתהיינה תקלות - - -
שרגא ברוש
רגע, אבל תשלימי: ומ-2020 2% בתעריף.
עדי חכמון
נכון.
שרגא ברוש
נכון.
עדי חכמון
רגע, שנייה. חשוב להבהיר - - -
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, לא, לא, אני מבקש להפסיק. אתם לא יכולים לדבר שניכם יחד, זה לא יכול להיות הדבר הזה. ואני מבקש גם מפה.
עדי חכמון
אז אני אסביר.
היו"ר משה גפני
בבקשה, תסבירי, ורק את.
עדי חכמון
לא מדובר כאן על עלייה בכל שנה. מדובר בשנת 2019 על עלייה של כאחוז, בשנת 2020 על עלייה של אחוז נוסף. ובעצם החל משנת 2021 זה נשאר קבוע.
קריאה
אבל ישתמשו בפחות פחם, לא יהיה צריך להשתמש בפחם. סליחה.
היו"ר משה גפני
לא, הפעם הבאה שאתה אומר עוד מילה אתה בחוץ. זה הכול. מספיק. אנחנו נאשר את הצו ל-2019.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רק ל-2019?
היו"ר משה גפני
כן, כן.
אמיר רשף
מה זה רק ל-2019?
עדי חכמון
לא, לא, לא.
היו"ר משה גפני
רק ל-2019.
אמיר רשף
מה, הוראת שעה?
היו"ר משה גפני
לא, שתביאו אחרי עוד הפעם צו. יש בעיה?
מיקי לוי (יש עתיד)
זו הצעה מצוינת. זו הצעה טובה.
היו"ר משה גפני
תודה על זה שזו הצעה טובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גפני, קח אוויר, מה קרה? קח אוויר.
היו"ר משה גפני
לא, בגלל שאני יוצא מדעתי כבר.
עדי חכמון
לא, הצו, מה שדיברנו עליו, זה צו שחל החל משנת 2019 באופן קבוע. זה אגב מה ששאול דיבר מקודם גם על הנומרטור ועל ההכנסות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז בסדר.
היו"ר משה גפני
אז אני מבקש התחייבות שלכם בצו, שאם המחיר עולה, אתם נמצאים בעניין ואתם משפים את חברת החשמל.
עדי חכמון
אבל אמרתי בדיוק מה ההשפעה - - -
היו"ר משה גפני
לנו יש הצעה יותר טובה ממה שאת אמרת. את רוצה, תגידי עוד הפעם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה - - -
היו"ר משה גפני
רגע, רגע. נו, מה את אומרת?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להסביר לה את הנקודה. אני מבקש. היית פעם בתחנת פחם?
עדי חכמון
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יופי. ב"אורות רבין" למשל משתמשים 60% בגז, 40% בפחם. אם יש תקלה, בסולר רק משתמשים להניע את הטורבינות.
עדי חכמון
ב"אורות רבין" לא משתמשים בגז.
אמיר רשף
ב"אורות רבין" לא משתמשים בגז.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סליחה, בסולר ופחם.
אמיר רשף
חומר הייצור הוא פחם.
היו"ר משה גפני
הייתי מביא גם קלרינט, שילווה אתכם ככה ביחד, אתם אומרים את אותן מילים ביחד.
עדי חכמון
אז כנראה שאנחנו צודקים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא צריך ליפול, אני מסביר. זה לא משנה. קחי את "רידינג", בסדר?
קריאה
"רידינג" זה רק גז.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה רק גז. עכשיו, כשיש תקלה בגז "רידינג" לא מייצרת בכלל. אבל בעתיד, התחנות האלה, עד שאין שני מקורות גז, הם משתמשים או בפחם או בגז או בסולר. ברגע שהגז נתקע, הם יעלו מ-40% פחם – סתם, באופן תיאורטי – ל-100% פחם. והמשמעות של העלייה הזאת היא דרמטית במחיר. ואנחנו שואלים אותך שאלה נורא פשוטה: במקרה של תקלה כזאת, מי יספוג את העלאת המחיר?
אמיר רשף
אבל חבר הכנסת רוזנטל, גם היום משלמים 46 שקלים לטון בלו על פחם, זה לא שאין בלו.
קריאה
אבל לא 200.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נו, אבל אתה רוצה להשמיש את זה.
עדי חכמון
גם פחם לא - - - מ-200.
אמיר רשף
אז גם היום כשיש תקלה וצריך להעלות את השימוש בפחם, התשלום על בלו על הפחם גדל. זה לא שאנחנו מביאים מצב לאין בלו בכלל לעולם שיש בלו.
עדי חכמון
יש גם בלו על הסולר.
אמיר רשף
גם היום ההשפעה שאתה מציין קיימת. גם כשעוברים לסולר, שזה הדלק התחליפי היותר נפוץ מאשר פחם, וזה מה ששימש אותנו בעיקר כשהיה את התקלה ב"תמר", יש בלו. דלקים מזהמים – יש בלו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין שום בעיה כשיש אלטרנטיבה, אנחנו מדברים על מצב שאין אלטרנטיבה.
אמיר רשף
הוועדה הבינה את הצורך בזה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת, אני הולך להצבעה. תגידו מה אתם הולכים לעשות. אני מציע שהצו יהיה רק ל-2019. זה נותן לכם 500 מיליון שקל, אמרתם, שהצו ל-2019. אתם פשוט רוצים להתנתק מהכנסת, כדי שנאשר לכם לאורך זמן.
עדי חכמון
אנחנו לא רוצים להתנתק מהכנסת. כשמאשרים צווים מאשרים אותם - - -
היו"ר משה גפני
תקשיבו לי רגע. לא כל החוכמה נמצאת באגף התקציבים. אני התפלחתי שמה, מתי שהקדוש ברוך הוא נתן לכם את השכל, לקחתי קצת. אני מבקש התחייבות ברורה, שאם מחיר החשמל עולה כתוצאה מזה ב-2020, אני מבקש התחייבות שלכם שאתם משפים את חברת החשמל או כל דבר אחר שאתם עושים, שהמחיר לא יעלה - -
עדי חכמון
אבל מה זה משפים את חברת חשמל? זה למעשה - - -
היו"ר משה גפני
- - כתוצאה מהצו הזה.
עדי חכמון
אני אמרתי בדיוק מה ההשפעה של הצו הזה על התעריף.
יהודה גליק (הליכוד)
אבל אם זה ישתנה. זה מה שהוא אומר.
היו"ר משה גפני
טוב, אני מעלה, בסדר. תשובה.
עדי חכמון
אמרתי את זה, אני אגיד את זה שוב.
היו"ר משה גפני
תגידי פעם עשירית.
עדי חכמון
אז בפעם העשירית.
היו"ר משה גפני
בגלל שאת צריכה לקבל את הבקשה שלי, שהצו יהיה ל-2019 בלבד וזהו. אתם סתם סוחבים עוד דברים.
עדי חכמון
אנחנו לא סוחבים. כשמחילים צווים מחילים אותם - - -
היו"ר משה גפני
רבותי.
עדי חכמון
ההשפעה על התעריף לשנת 2018 היא אפס.
היו"ר משה גפני
לא, 2018 אין צו.
עדי חכמון
נכון. לשנת 2019 מדובר בעלייה של כאחוז. ובשנת 2020 עוד אחוז. ומ-2021 זה לא ישפיע בכלל. זאת ההשפעה על התעריף כרגע.
יהודה גליק (הליכוד)
אבל אם יהיה יותר מאחוז.
היו"ר משה גפני
ואם תהיה השפעה, מה תעשו?
עדי חכמון
מה, אם תהיה השפעה יותר גדולה ממה שאמרתי?
היו"ר משה גפני
כן.
אמיר רשף
אם ירד מחיר הגז הטבעי נבוא להעלות את הבלו עוד יותר?
עדי חכמון
יכולים לקרות מיליון דברים, אני לא - - -
היו"ר משה גפני
כתוצאה מצו תהיה ב-2021 העלאה.
עדי חכמון
הסיבה שיכולה להיות כתוצאה מהצו השפעה יותר גדולה היא בגלל שתהיה תקלה. אם תהיה תקלה זה יהיה אירוע הרבה יותר גדול מאשר המעבר מ-46 שקלים לטון ל-102 שקלים לטון. וזה היה אירוע - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
גפני, יואב פה, אני מעכב אותו.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לאשר רק ל-2019?
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מבקש להעלות משהו.
שרגא ברוש
תאשר רק 2019, גפני. בחייך, אי אפשר כבר לספוג את המיסים האלה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אם אנחנו נביא את זה ל-2019, עדי, רק שנייה.
שרגא ברוש
תן להם עוד אחוז אחד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גפני, אני מבקש להעיר גם הערה.
דוד אמסלם (הליכוד)
הבנתי מה שאתה אומר. אם אנחנו מביאים את זה רק לגבי 2019 כרגע, ואחרי שנה הבאה אנחנו נמשיך - - - הזה, מה זה מפריע לכם?
עדי חכמון
זה מפריע לנו בדיוק מהסיבה של הנומרטור, של ההכנסות שיש גם ב-2020 וגם ב-2021. וכשאנחנו מביאים צווים כאלה אנחנו מביאים אותם באופן קבוע, אנחנו לא מביאים את זה כהוראת שעה. אני אפילו לא יודעת איך זה קורה מבחינה טכנית, אבל - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
מה הקשר לנומרטור? נביא את זה גם, נניח - - -
עדי חכמון
כי אם זה לא נמצא בצווים ואין אישור של זה, אנחנו לא יכולים לקחת את זה בחשבון של הנומרטור.
דוד אמסלם (הליכוד)
הצו הזה פג תוקפו בעוד - - -
שגית אפיק
ב-15 במאי.
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו יכולים להביא את ההמשך שלו גם בעוד שבוע.
עדי חכמון
אבל אם כרגע הכנסת לא מאפשרת את זה, זה אומר שאי אפשר לקחת בחשבון את ההכנסות האלה.
שגית אפיק
לא, את יכולה אבל - - - לפרסם את 2020.
עדי חכמון
אם יש כוונה מיד לסכם את זה, אין סיבה שלא יסוכם עכשיו.
דוד אמסלם (הליכוד)
יש סיבות אחרות שאתם לא מודעים להן כרגע, שהם לא קשורים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, זה הנומרטור. הנומרטור של 2020.
עדי חכמון
אז אפשר להפסיק את הדיון ולצאת החוצה לדבר. מבחינתנו - - -
יהודה גליק (הליכוד)
הנומרטור הקדוש.
היו"ר משה גפני
בצלאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה להעיר הערה. אני חושב שכולנו בקואליציה רוצים מאוד את היציבות בקואליציה, ורוצים שיהיה תקציב מדינה ל-2019 שיאושר השבוע. יחד עם זה, יש איזו עננה של חוסר ודאות סביב העניין הזה, ואני אומר את זה בעדינות. הרי בסוף הסיפור הזה של הפחם זה חצי מיליארד שקל בצד ההכנסות, שנועד לשרת תקציב.

לתת עכשיו, לאשר עכשיו גזירות על הציבור – זה המשמעות. הרי באצבע הזאת, בלי קשר למליאה, בלי קשר לכלום, אנחנו מאשרים עכשיו גזרות על הציבור שמייקרות את החשמל בסוף בחצי מיליארד שקלים.

לאשר עכשיו גזירות, בלי שאנחנו יודעים שיש תקציב בצד השני שמיטיב עם הציבור – אני חושב שהתקציב הוא טוב, תקציב 2019. ואם אנחנו עושים עסקת חבילה, נותנים גזירות ובמקביל מאשרים את הדברים הטובים בתקציב הזה, אז זה הגיוני. זה נקרא לנהל מדיניות כלכלית אחראית – אנחנו מצד אחד נותנים המון דברים טובים, מצד שני גם צריך לממן את זה מאיפשהו, ובתעדופים החליטו שמממנים את זה דרך הסיפור של הפחם.

לאשר את זה ברגע זה, ולתת את הגזירה על הציבור, כשיכול להיות שבעוד שלוש או ארבע שעות ראש הממשלה מחליט שהולכים לבחירות, זה חסר היגיון.
שגית אפיק
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
כן, רוויזיה, זה הפתרון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר לדחות את זה למחר או מחרתיים.
דוד אמסלם (הליכוד)
- - - למחר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לחכות למחר-מחרתיים.
דוד אמסלם (הליכוד)
רק שנייה, דקה.
היו"ר משה גפני
כן, רוויזיה, זה - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
בסדר גמור, רעיון טוב. אנחנו נצביע, נעשה רוויזיה, ומחר נראה מה קורה ונחשוב.
שאול מרידור
אני רק רוצה להתייחס לעניין הוראת השעה או קבוע. בסופו של דבר תבינו שהרבה מאוד דברים, למשל תר"ש ביטחון, הוא עד 2020. אם אתם עכשיו מחליטים רק על 2019, יש "פלאט" ב-2020 שאני מניח שכולל גם ביטחון.
דוד אמסלם (הליכוד)
ברור לנו. שאול, כבר פתרנו את זה עכשיו, עזוב.
היו"ר משה גפני
2019 ו-2020.
שרגא ברוש
שאול, גם חינוך וגם בריאות.
דוד אמסלם (הליכוד)
2019 ו-2020 - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, מי בעד אישור הצו על הפחם ל-2019 ו-2020?
קריאה
לא, לא, רגע.
היו"ר משה גפני
ל-2019 ו-2020.
קריאה
וב-2019 מתחיל - - -
היו"ר משה גפני
כן, כן.
שאול מרידור
אנחנו לא נביא כזה צו. הצו הוא מ-2019 ואילך.
יואב קיש (הליכוד)
אז אל תביא.
שרגא ברוש
לכל החיים, לכל החיים.
שאול מרידור
מאה אחוז. אתם לא רוצים תקציב, לא צריך. חברים, זה לא מופע של צד אחד. יש גם ממשלה. 2019, 2020, 2021 – כולם בפנים.
דוד אמסלם (הליכוד)
שאול, אני רוצה להתקדם. אנחנו נגיש רוויזיה ואחרי זה אנחנו נתווכח אתכם לגבי הנושא הזה. בבקשה.
שאול מרידור
דודי, אני לא אביא כזה צו. אנחנו לא נביא צו ל-2019 ו-2020.
קריאה
תפתח את הרוויזיה אחר כך.
שאול מרידור
לא, בוא נעשה את זה עכשיו. אל תצביעו, נצא החוצה, נחזור.
דוד אמסלם (הליכוד)
בקונספט בוודאי שהוא צודק. בוא נעלה את זה ככה, נגיש רוויזיה - - -
שאול מרידור
לא, אבל - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
שאול, אל תנהל לנו עכשיו את הוועדה.
שאול מרידור
מאה אחוז. אני רק אומר לפרוטוקול: לא נביא צו כזה של 2019 ו-2020.
היו"ר משה גפני
די, אנחנו מדברים על צו קבוע - - - רוויזיה.
קריאה
לא הבנתי. אז - - - צו קבוע בחוק.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצו?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, אפשר התייעצות סיעתית שנייה אחת? בוא נדבר על זה. שבואו נדון בזה - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו נעשה את ההתייעצות במסגרת הרוויזיה.
יצחק וקנין (ש"ס)
ממילא הוא עושה רוויזיה, אז מה זה משנה לך התייעצות, לא התייעצות?
דוד אמסלם (הליכוד)
בבקשה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצו?
עדי חכמון
רגע, רק בוא נבהיר לפרוטוקול למה הכוונה - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
לא צריך להבהיר - - -
עדי חכמון
כי הצווים - - -
היו"ר משה גפני
לא, רק שנייה, שנייה. אנחנו מדברים על צו של הפחם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר להצביע על צו שלא קיים?
היו"ר משה גפני
הפחם לבד, לא הפטקוק ולא האחרים. ואנחנו מאשרים את זה באופן קבוע. אלא שיקרה משהו אחרי ההצבעה שתיכף תראו.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצו? ירים את ידו.
מיקי לוי (יש עתיד)
באיזה שנים?
דוד אמסלם (הליכוד)
קבוע.
שגית אפיק
קבוע, מ-2019 ואילך. פברואר – אתם תזיזו את התאריך - - -
עדי חכמון
אנחנו מדברים על פברואר 2019.
טמיר כהן
שבעה.
היו"ר משה גפני
גם וקנין. ראית?
טמיר כהן
כן, כן.
היו"ר משה גפני
מי נגד?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אנחנו שלושה. אה, סליחה, אז אני לא מצביעה. אני לא מצביעה. יש פה כבר שלושה, אז אני לא.
טמיר כהן
ארבעה.
שרגא ברוש
אני יכול להצביע?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מבקש רוויזיה, בבקשה.

הצבעה

בעד אישור הצו – רוב

נגד – מיעוט

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 8), התשע"ח–2018 (פחם) אושר.
היו"ר משה גפני
בסדר. הצו אושר. יש רוויזיה שאנחנו מגישים על הצו הזה.
דוד אמסלם (הליכוד)
שהיושב-ראש מגיש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם אני הגשתי.
דוד אמסלם (הליכוד)
בסדר.
היו"ר משה גפני
דודי, אתה מגיש את הרוויזיה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני, בסדר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
וגם אני.
דוד אמסלם (הליכוד)
וגם בצלאל.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש רוויזיה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים