ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/03/2018

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-11OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 722

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, כ"ד באדר התשע"ח (11 במרץ 2018), שעה 9:00
סדר היום
פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)

תיקון סעיף 71ד(ה)(4) ו-(ז)(2) לחוק הרשות השנייה בעניין הערבויות שעל בעל זיכיון היה להמציא לרשות.
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

דב חנין

איילת נחמיאס ורבין
מוזמנים
עו"ד בלשכה המשפטית, משרד התקשורת - זיו יצחק גלעדי

מנכל איגוד הבמאים והתסריטאים, ארגוני יוצרים ומבצעים - רועי אלבה

מנכל אקט איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים - איתמר אביטן

חבר הנהלה איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים - אסף אמיר

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את סלקום , פרטנר, קשת - טטיאנה גוברמן

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע''מ) מייצג/ת את רשת

אורלי בן שמאי

שדלן/ית - רוני ליטינצקי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, שבוע טוב, גברתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות, רשמת, דובר, בוקר טוב לכם. יש לי יום לא פשוט, ארוך, מאוד עמוס. ולמרות זאת מצאתי לנכון להגיע גם ביום חמישי האחרון וגם הבוקר כדי לנסות ולראות אם בכלל אפשר לצאת מהעניין הזה שמונח כאן לפתחי. אני אומר את זה גם לכם, אנשי רשת, חלק מהעניין, גם אם הוא נכון, הוא מונח לי ככה. הפרוטוקול לא יכול לראות את תנועות הידיים שאני עושה, שהמשמעות שלהן היא שזה בא מאחורי הראש בצורה מאוד מאוד עקומה.

אבל למרות זאת, כדי שאני אדע שאני עושה את המיטב כדי לנסות בנסיבות האלה לקדם את הדברים – אינני יודע, אני אומר את זה מעבר לשיחות כאלה ואחרות עם חלק מהאנשים שנמצאים וחלק שלא נמצאים, אינני יודע מה מהדברים שביקשתי אכן הולך להיות מוצג בפניי. בכל מקרה, שום מכתב לא קיבלתי, לא חתום גם על ידי סבתא שלי זכרונה לברכה. שום דבר לא הגיע, שום דבר, שום דבר, ואני רוצה לראות את הדברים מול העיניים שלי.

אני מודע לעובדה שכל המערכת, ואני אומר את זה בעיקר לך, שאול, אבל לא רק לך, גם לערוץ 10, לעורכת הדין דבורה קמחי, ובכלל לאנשי קשת שאני לא רואה אותם כאן משום מה, ויוליה שלא הגיעה, אבל המנכ"ל שלה כמובן פה.
קריאה
יוליה תקועה בפקקים.
היו"ר איתן כבל
אל תדאג. היא כבר חפרה לי בדרך.

הנקודה היא כזו, השוק במשבר לא פשוט ואין גם גורם שאני יודע להסתכל עליו ואני אומר, מי מייצב את המערכת הזאת. זה הכול בצהרי היום, כל רגע שולפים לי משהו אחר ואז נבנית מערכת שהיא טלאי על טלאי על טלאי, שלא נדבר, ואני לא מתבייש לומר את זה, שהמערכת של האוצר, ולצערי לא בפעם הראשונה, ואינני קובע עמדה, כדי שהדברים יהיו ברורים כלפי אגף תקציבים או כלפי הנהלת הוועדה, זה לא תפקידי ברגע הזה לתת ציונים לאף גורם. אבל בוודאי ובוודאי נושא שהוא תחת הכותרת של אגף הסדרים, תחת הכותרת של משרד האוצר, לא יכול להיות מובא לכאן אם לא יושב על אדני ברזל של המערכת, שהמערכת לא יודעת לדבר בשפה אחת. זה מסוג ההחלטות שגם אם אין כולם, אבל אני רואה אווירה כוללת שיודעת ללכת לכיוון הזה, ואני עדיין לא רואה אותה במאה אחוז.

אני לא רוצה להגיד כלום. אני באמת מניח את עצמי לרגע הצידה. אני רוצה שנפתח את הדיון. ב-9:55, ייקוב הדין את ההר, אני לא מתכוון להמשיך. אסתי, והפעם תנוח דעתך מכיוון שב-10:00 אנחנו מתחילים כאן את המפגש עם היועצים וחברי הכנסת, ולו רק להיכרות הראשונית, וב-10:30 אנחנו מתחילים את השימוע הציבורי.

לפני שאני מעביר לאורלי, לאסף ולאיתמר, שכבר נרשמו, רק לשאול מי הולך להציג מה נעשה, איך נעשה, למה נעשה. אדוני המנכ"ל? או שאדוני מחכה למצנח הזהב שקוראים לו יוליה.
קריאה
שידברו. הכול בסדר.
היו"ר איתן כבל
אבל הם לא יודעים לדבר על משהו שלא קיים.
קריאה
אנחנו מעדיפים שיציגו את זה.
היו"ר איתן כבל
ברור כשמש לאור הירח. זאת אומרת, אני לא יודע להתחיל דיון אם אני לא יודע על מה דנים.
אתי בנדלר
מה ההצעה?
קריאה
מה ההצעה בשביל מי?
אתי בנדלר
ההצעה היא של הרשות השנייה. מי הגיש את ההצעה?
אורי רשטיק
איך מגישים הצעה?
היו"ר איתן כבל
רשטיק, אתה בדיליי ולא קראת פרוטוקולים. אז אדוני ימתין.
אורי רשטיק
קראתי.
היו"ר איתן כבל
אה, אם קראת, אז בכלל על הכיפאק. אבל עזוב את זה. רשטיק, גם אני, אם אני לא יודע איך להתייחס עדיין, אז איך אתם תתייחסו.
ניר שויקי
ההצעה, כפי שאמרנו ביום חמישי האחרון, היא בסך הכול להעביר את הנושא הזה לסמכות מועמת הרשות השנייה לטפל בנושא הערבויות כפי שהיא מטפלת בכל הערבויות, והבקשה היא להעביר את זה לטיפול מועצת הרשות השנייה. משרד האוצר גם יציג את עמדתו, הם קיבלו מאתנו נתונים שיאפשרו להם פה להציג את עמדתם בנושא. מעבר לזה, אין פה שום כוונה לפגוע לא ביוצרים ולא ביצירה. אני חושב שהרשות השנייה הראתה אחריות רבה בנושא הזה. גם בנושאים שרצו להעלות אותם פה בחוק ההסדרים, והיה בהם בכדי לפגוע ביצירה, גם בהתנהלות של מועצת הרשות השנייה, ויושבת ראש הרשות השנייה, בסיוע ובכינוס הגורמים הרלוונטיים, בסיוע לחתימה על הסכמים ובתקופתה גם נחתמו הסכמים בעקבות ישיבות משותפות בנושא הזה, אז היית יכול להגיד - - -
אסף אמיר
איזה הסכמים? - - -
היו"ר איתן כבל
אסף, אל תפריע. אני אתן לך. אתה רק נרשמת.
אסף אמיר
אבל זה סתם - - -
היו"ר איתן כבל
אתה לא צריך להשלים את מה שהחסרת בשבוע שעבר. יגיע תורך, תגיד מה שאתה רוצה.
ניר שויקי
אז אני רק אסכם ואומר, הבקשה היא להעביר לסמכות מועצת הרשות השנייה כפי שהיא מטפלת בכל נושא הערבויות. אין פה שום כוונה לפגוע ביצירה. אני בטוח שהרשות תפעל באחריות ובאיזונים הנדרשים בנושא הזה ובוודאי שהוכיחה את עצמה שאין בכוונתה לפגוע ביצירה הישראלית.
היו"ר איתן כבל
שויקי, תודה. דרך אגב, עד לרגע זה אני לא ראיתי שום נייר או התייחסות.

עמרי, בבקשה.
עמרי בן חורין
אני עמרי בן חורין, מאגף תקציבים במשרד האוצר.

אנחנו נתייחס בקצרה גם לכמה נושאים. דיברנו עם הרשות השנייה ביום חמישי. אנחנו חושבים שאם הוועדה מעוניינת לתת למועצת הרשות השנייה סמכות או גמישות בקביעת כללים לערבויות בתחום חובות העבר, אז צריך לקחת בחשבון כמה נקודות שחלקן צריכות לקבל, לשיטתנו, גם ביטוי בנוסח כדי שיהיה ברור למה הכוונה.

הדבר הראשון, צריך לקחת בחשבון גם לגבי מה שניר אמר, הסמכות שלכם היום, והגמישות זה לגבי חובות עתידיים או חובות שוטפים, ולא לגבי חובות עבר. יש כל מיני סוגים - - -
ניר שויקי
לא, לא. כשאני דיברתי על סמכות, הסמכות שלנו היא לגבי קביעת גובה הערבויות הנדרשות, כפי שנקבע בכללי הערבויות.
עמרי בן חורין
נכון, ולגבי חובות העבר - - -
היו"ר איתן כבל
עמרי, שויקי, עשו לי טובה, זו דעתו. אתה לא מכוון את העד. תן לו להגיד.
ניר שויקי
אנחנו רק מחדדים אחד את השני.
היו"ר איתן כבל
עשה לי טובה, עוד לא שמעתי שקוראים לך מחדד.
ניר שויקי
לך תדע, מה תגלה עוד.
היו"ר איתן כבל
לא פה. אני מבקש, בעניין הזה יש את הדברים שלו. אני רוצה שעמרי יציג את הדברים כמו שאתה רוצה, ואחר כך אני אאפשר לאדוני להגיד מה שהוא רוצה.
עמרי בן חורין
היו מגוון של ערבויות ובטוחות בגין חובות עבר, והן נקבעו בחקיקה. אנחנו מדברים פה על נושא מאוד מאוד ספציפי, סוג מאוד מסוים של חובות עבר, גם לא כל חובות העבר של קשת ורשת.
היו"ר איתן כבל
עמרי, אני יכול לעצור את אדוני? יש עוד דוברים. אדוני מבלבל את עצמו. מה עמדתכם? תומך? לא תומך?
עמרי בן חורין
אם יכנסו לנוסח מספר נקודות - - -
היו"ר איתן כבל
בלי אם. אני רוצה לדעת אם איזה נוסח אתם מוכנים ללכת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בנוסח הזה הם לא תומכים.
עמרי בן חורין
בנוסח צריך להיות כתוב שמועצת הרשות השנייה צריכה לקחת בחשבון את המצב הפיננסי של כל גוף שעבורו היא משנה את הכללים או את הערבויות, את המצב הפיננסי של אותו גוף. היו פה הרבה אמירות שהמצב הפיננסי של החברות גרוע. אני לא מפקפק בזה. לא ראינו שום נתון בנושא הזה. אני לא מפקפק בזה. אם הוא כל כך גרוע, אז יכול להיות שלא צריך להקל בערבויות, כי ככל שמצב של שחקן הוא כל כך גרוע, אז יכול להיות שבטוחה אחרת לא תספיק. יכול להיות שאם המצב שלהם הוא אחר, אז זה כן מספיק, וכן אפשר לאפשר גמישות מסוימת. המועצה תצטרך לבדוק את זה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לפי טענתם זה לא מספיק.
עמרי בן חורין
המועצה תצטרך לבדוק את זה. צריך לבדוק את זה במספרים, לא סביב השולחן פה. זה בדיוק התפקיד של המועצה.
היו"ר איתן כבל
אבל תעשה לי טובה, אדוני, אני צריך לקבל החלטה, ודב עכשיו נמצא פה, אם לאפשר להם. אני יכול לכתוב דבר כזה בחקיקה הראשית? כל כך הרבה 'אם'?
אתי בנדלר
יכול להיות.
עמרי בן חורין
זה לא 'אם'.
קריאה
זה לא 'אם'. זה התוויית שיקול דעת.
אתי בנדלר
בקביעת סכומי הערבות הבנקאית, תיקח הרשות בחשבון וכולי - - -
עמרי בן חורין
קובעים את זה. הם יצטרכו לקחת בחשבון כמה שיקולים כדי שיבטיחו את האינטרסים שאנחנו חושבים שהם רלוונטיים.
לאה ורון
אבל אנחנו לא שומעים מה השיקולים.
עמרי בן חורין
והדבר השני זה יכולת מימוש של אותה ערבות או בטוחה במקום מה שקיים היום. כי מה לעשות, ערבות בנקאית, המנכ"ל יכול להתקשר לבנק ותוך שבעה ימים הוא יקבל את הכסף. דבר אחר, כתבי התחייבויות, הוא ילך לבתי משפט וייקח לו אלוהים יודע כמה זמן אם הוא יקבל בכלל את הכסף. אז ברור שאם מחליפים את זה עכשיו במשהו אחר, אז זה ניהול סיכונים שהמועצה תצטרך לעשות, וצריך לקחת את זה בחשבון. כנ"ל לגבי התמריץ.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בניהול הסיכונים אנחנו נעסוק בוועדת החקירה עוד מעט.
עמרי בן חורין
והדבר השלישי והאחרון שהוועדה צריכה לקחת בחשבון - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אולי הרשות יודעת לעשות את זה יותר טוב מהבנקים.
עמרי בן חורין
אולי. אני מניח שנחכה ונראה.

הדבר האחרון שצריך לקחת בחשבון, גם אם זה לא ייכנס בדיוק לנוסח הוא שאם יהיה פה שינוי, תהיה בו הטבה לשני שחקנים מתוך שלושה, כי לערוץ 10 הדבר הזה לא רלוונטי, וצריך לקחת את זה בחשבון. ככל שהשינוי יהיה יותר גדול, וככל שהכספים שישתחררו יהיו יותר גדולים, אז תהיה פה הטבה כלכלית לשניים מתוך שלושה גופים, כשכולם מסבירים פה שהמצב של כולם לא קל. וזו גם סוגיה שלשיטתנו הרשות השנייה צריכה להידרש עליה, גם אם לא באותה החלטה ספציפית על הערבויות, אתם צריכים לקחת את זה בחשבון כי זה יכול להשפיע אחר כך על המצב. זה יכול להשפיע על היכולת של כל השחקנים לשרוד. אם עכשיו נותנים המון המון כסף לשניים משלושת השחקנים - - -
אסף אמיר
יכול גם ל-10 - - -
עמרי בן חורין
ל-10 אין ערבויות, ככל שאני יודע, אז אני לא כל כך יודע מה אפשר לתת להם בסוגיה הזאת. אבל זו נקודה שהרשות השנייה צריכה להידרש אליה.
קריאה
וגם הוועדה.
היו"ר איתן כבל
תודה, עמרי.
אסתי פלדמן
היתה לנו שאלה לגבי איזשהו תיקון קל בנוסח - - -
היו"ר איתן כבל
זה יכול לשנות את המהות של כל התהליך?
אסתי פלדמן
אני חושבת שלא, ואני חושבת שאפשר להגיע להסכמה בין - - -
אתי בנדלר
אסתי, ההערה שאת הערת בשיחה בינינו לפני תחילת הישיבה, שהציעה להשתמש במילה 'בטוחה' במקום 'ערבות' במקום מסוים, זה חלק קטן מהתנאים שעליהם דיבר עמרי. הוא מבקש לעגן בחקיקה נושאים או שיקולים שעל הרשות השנייה להביא בחשבון בהחלטה שלה איזה ערבויות או בטוחות מעבר לערבויות יש על הרשות השנייה להביא בחשבון.
אסתי פלדמן
אני ואת דיברנו על זה שבין הכללים לבין ההוראה האופרטיבית, צריכה להיות זהות.
אתי בנדלר
זו הערת נוסח. אבל מעבר לזה - - -
אסתי פלדמן
מעבר לכך, עמרי וכמובן אני תומכת בכך, אגף תקציבים רוצה להתוות את שיקול הדעת ולהכניס שני שיקולים - - -
אתי בנדלר
מצבו הפיננסי של הגוף שנדרש להמציא בטוחות או ערבויות בנקאיות, והדבר השני זה היה יכולת מימוש של בטוחה שאינה ערבות בנקאית.
אסתי פלדמן
היכולת של הערבות להבטיח את ביצוע החובות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
היועצת המשפטית, הצלחנו להבין מאין החובות האלה שבגינם עדיין נדרשות הערבויות?
היו"ר איתן כבל
גברתי, אני מבין מה שאת אומרת, זה היה חלק מהדברים שביקשתי בתוך כל התהליך הזה.
אסתי פלדמן
משפט אחד אחרון, אנחנו גם עומדים על כך ואני יודעת שמשרד התקשורת עומד על כך, תמימות דעים, אבל רק לפרוטוקול, שהכללים יהיו כללים אחידים מראש לכולם, שקופים והם לא יהיו כללים אד הוק לגוף כזה או אחר שיבוא בשלב כזה או אחר. הרשות תקבע כללים אחידים לכולם.
אתי בנדלר
את זה את חושבת שאני יכולה לעגן בחקיקה?
אסתי פלדמן
לא. להבנתי זה עולה מהנוסח. אני רוצה רק לוודא ולהגיד לפרוטוקול שכך להבנתי וכך להבנת משרד התקשורת.
היו"ר איתן כבל
טוב. אז הפרוטוקול ידאג לכך.
אסתי פלדמן
תודה, פרוטוקול.
עופר רז דרור
אני עופר רז דרור, סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת. אני רוצה להגיד בקצרה, אנחנו תומכים בנוסח כפי שהוא כרגע. אנחנו סבורים שבמצב כיום, - - - מטילה עול שהוא לא נדרש על הערוצים, ואנחנו סבורים שתחת בחינה מעמיקה של הרשות יהיה אפשר להקל בעול הזה בלי לפגוע ביוצרים.

ודבר אחרון, אני חושב שהתנאים שהאוצר אמר פה, שזה גם יכולת המימוש וגם היכולת הפיננסית, אני סבור שהרשות כבר היום אמורה בכללים שלה לבחון את הדברים האלה כי זה חלק מהתפקיד שלה.
אתי בנדלר
אתה מתנגד לתוספת שהאוצר מציע?
עופר רז דרור
אני חושב שכבר היום זה צריך להיות. אין לי התנגדות חריפה לזה.
אתי בנדלר
יש התנגדות, אך לא חריפה?
עופר רז דרור
אני חושב שזה מיותר, אבל אני לא מתנגד לזה.
היו"ר איתן כבל
אורי רשטיק, בבקשה.
אורי רשטיק
אני אורי רשטיק, מנכ"ל שח"ם, ארגון השחקנים.

אנחנו באנו לכאן היום עוד פעם להתנגד לסלאמי. מה שקורה פה בוועדה הזו לאורך שנים שכל פעם הערוצים, הזכיינים, בעלות הרישיון, מגיעים לפה ומבקשים עוד הקלות ולאחר מכן מבקשים הקלות על ההקלות. הדבר הזה - - - בסופו של דבר לחיסול ולגמירה של היצירה הישראלית בטלוויזיה. הרי זה התחיל מזה שביקשתם דחייה, אחר כך אמרתם, אוקיי, נקבל דחייה, תגישו ערבויות, עכשיו אתם מבקשים, תבטלו את הערבויות, אחרי זה תבקשו לעשות מיזוג, איחוד, ביטול, וכבר לא יהיו ערבויות. אז גם הדבר הזה ילך.

אנחנו לא מבינים את הדחיפות ואת הקפיצה. אנחנו, גם בוועדת קיש וגם בוועדת הכלכלה סביב חוק ההסדרים, מעלים פה כבר חודשים בקשות לסיוע ליצירה הישראלית, והדברים האלה לא קורים, דוחים את זה. פתאום מגיעה בקשה של בעלת רישיון, גוף תקשורת מאוד מאוד גדול, ומשרד האוצר ומשרד התקשורת נעמדים דום ומביאים את זה פתאום לדיון דחוף ובהול. זה, אם לומר ברוח התקופה, ברוח הדברים, טיפה הזוי וטיפה מוזר.

אני שואל, אם אפשר בבקשה, את הייעוץ המשפטי, אם בכלל מועצת הרשות השנייה יכולה להגיש עמדה. העמדה של מועצת הרשות השנייה או שמנכ"ל הרשות השנייה הציג כאן היום לא נידונה במועצת הרשות השנייה, לא התקבלה שם החלטה, הם לא יכולים לדון בזה. מגיע לפה אדם מכובד, שאגב, זכאי לזה שתהיה לו דעה עצמאית או דעה מקצועית, אבל אני לא בטוח שאפשר להציג את זה כדעתה של מועצת הרשות השנייה.
ניר שויקי
דעתה באיזה עניין? להעביר את זה לסמכות שלה? לא הבנתי. אם תוכל לחדד, בבקשה.
אורי רשטיק
כן, גם. ניר, אני מכבד אותך - - -
ניר שויקי
גם אני מכבד אותך. רק תחדד את אי קבלת עמדת מועצת הרשות שמעבירים לסמכותה נושא - - -
אורי רשטיק
כל עמדה שאתה מציג כאן, ולא משנה כרגע אם להעביר לנו סמכויות, להוציא לנו סמכויות, לוותר על סמכויות, כל עמדה שאתה מציג כאן מטעם הרשות השנייה, לפי הבנתי, צריכה לעבור איזשהו דיון או החלטה, בטח אם דבר כזה מהותי במועצת הרשות השנייה. מכיוון שאנחנו יודעים שכנראה מועצת הרשות השנייה לא דנה בנושא ולא קיבלה החלטה אם היא בעד שיעבירו לה את הסמכויות האלה או כל דבר אחר, זה נראה לי קצת מוזר. אבל יכול להיות שאני טועה, אני לא משפטן ולכן אני שואל את השאלה הזאת.
היו"ר איתן כבל
שויקי.
ניר שויקי
קודם כל, מועצת הרשות השנייה דנה בנושא הזה עם הענקת - - -
אורי רשטיק
לא סיימתי.
ניר שויקי
אה, לא סיימת? פשוט היושב-ראש נתן לך את זכות הדיבור - - -
אורי רשטיק
אם היושב-ראש רוצה שתדבר, אני בטח לא - - -
היו"ר איתן כבל
דבר, דבר. נו, נו. רשטיק, נו.
אורי רשטיק
הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שעם כל הכבוד, ואני מעריך את המאמצים שיוליה עשתה בחודשים האחרונים לטובת היוצרים והעובדים בתעשייה המקומית, לצערי הדברים האלה לא נשאו פרי עד עכשיו. בעלות הרישיון, גם בפגישה שעשו, לא בדיוק ניאותו, לא נעשו שינויים. ההסכם שנחתם בין אקט לקשת הוא דבר שהתבשל ונוצר הרבה הרבה זמן ל פני הדבר הזה. אז בוא נשים את הדברים במקומם.

אנחנו מבקשים פה מחברי הכנסת ומיושב-ראש הוועדה ברוח התקופה ולמען הזהירות, בבקשה להוריד את הדבר הזה מסדר היום. זה לא צריך להיות, כמו שהרבה מאוד דברים שקשורים ליצירה הישראלית לא הצליחו לעלות לסדר היום, נראה לנו תמוה שפתאום הדבר הזה מגיע באופן כל כך דחוף ובהול לסדר היום. זה עוד ניסיון של בעלות הרישיון לשיטת הסלאמי. אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה להוריד את זה מסדר היום. תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אסף אמיר, בבקשה.
ניר שויקי
אני יכול להגיב אחר כך על מה שהוא אמר?
היו"ר איתן כבל
בוודאי.
אסף אמיר
שהוא יגיב עכשיו.
היו"ר איתן כבל
דבר, אסף.
אסף אמיר
זה לא יהיה רלוונטי כבר.
היו"ר איתן כבל
אסף, דבר.
אסף אמיר
אם אינני טועה, החובות האלה קרו בזמן מחיקת מחויבויות קדם בחירות – מישהו זוכר מתי זה קרה?
קריאה
2013.
אסף אמיר
2013. אנחנו הגשנו בג"ץ מיד לאחר אותה ישיבה. זו היתה ישיבה שבה אתם קיבלתם את הרישיון?
קריאה
- - -
אסף אמיר
אז מתי זה? מישהו יודע ממתי החובות האלה? מישהו יודע מתי הם קרו?
קריאה
2013. הם קיבלו את הרישיון לפני בחירות - - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני - - -
אסף אמיר
זה היה חודש לפני הבחירות - - -
היו"ר איתן כבל
אסף, ברשותך, עשה לי טובה, פסח זה בעוד שבועיים. אנחנו לא עושים פה שאלות ובסוף תקבל אגוזים. אתה תגיד מה דעתך. זה הכול.
אסף אמיר
אז אני רק רוצה להגיד ככה, זה קרה חודש לפני הבחירות. שר התקשורת היה בזמנו מי שהוא היום ראש הממשלה. היתה ישיבה מאוד חגיגית באולם נגב או באולם ירושלים, שבה נמחקו 260 מיליון שקל רגע לפני בחירות, ואז הערבויות היו חלק מהעניין. והיום עוד פעם העניין של הבחירות עומד מעל ראשנו, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה לא הגון. נראה שמשרד האוצר מגלגל את תפוח האדמה הזה לוועדת הכלכלה בזה שהוא מעביר את זה לרשות השנייה ולא פשוט מבטל את זה. ועדת הכלכלה אמורה עכשיו לקחת את תפוח האדמה הלוהט הזה, ובעצם לאשר פה הקלה של עשרות מיליונים לגופי שידור.

בעיקרון, אם אפשר היה להגיע להסדר כולל עם איזונים, עם כל מה שנדרש, שוב, לדבר על כולם, כל הדברים שהוצעו, פרחו, לא היה להם מקום. אם כל הדברים האלה, כפי שהיושב-ראש אמר, יבואו ביחד לחבילה, אני חושב שאפשר וצריך להקל. אני חושב שזה באמת הזוי, אתם הולכים לוועדת חקירה פרלמנטרית עוד מעט לגבי הבנקים, ורגע לפני כן נותנים הקלה של 20 מיליון שקל. לא יודע, איך שהוא זה לא נשמע לי כי הרשות השנייה כבר בעיניי קיבלה את ההחלטה, כנראה, אחרת היא לא היתה אצה רצה הנה, כי כנראה היא כבר יודעת מה היא הולכת לעשות.
ניר שויקי
לא. התשובה היא לא.
אסף אמיר
ולגבי ההסכם המהולל שקשת ואקט ושח"ם וכולם עשו, ההסכם הוא עם איגוד המפיקים, ואנחנו מאוד שמחים ומברכים כל פעם שגוף שידור מצטרף להסכם שלנו עם שח"ם ועם אקט כי אנחנו חושבים שצריך לשמור על זכויות העובדים. תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני רוצה לנצל את הבמה הזו, ולברך אותך, אסף, על פרס האקדמיה שקיבלת על הסדרה אריק איינשטיין. אני עוד לא צפיתי בה, היא אצלי ב-VOD.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היא מדהימה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יישר כוח. פרס ראוי מאוד.
היו"ר איתן כבל
אני מבטיח לצפות בה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כדאי לך מאוד.
היו"ר איתן כבל
יישר כוח. זה בשמי ובשם כל חברי הוועדה, ואני מניח שכל מי שנמצא כאן. תבורך.

איתמר, בבקשה.
איתמר אביטן
קודם כל, ראוי לציין שמיום חמישי אף אחד לא פנה לא ליוצרים ולא לעובדים, לא לשאול, לא להתייעץ, לא לשאול את דעתנו, לא האוצר, לא משרד התקשורת. לצערנו, כבוד היושב-ראש, 3,000-4,000 עובדים נתפסים כאוויר ודעתם לא נחשבת. אנחנו מנסים - - -, אולי לדבר, אבל אף אחד לא מדבר אתנו, אף אחד לא פונה אלינו לשאול את דעתנו, איך אנחנו רואים לנכון.

כשאתה רואה את הסעיף ואתה רואה את המחיקה , נדלקות העיניים כי בסופו של דבר במחיקה פה רשום: ערבות בנקאית בסכומים הנדרשים. תבינו את המחיקה. הרשות השנייה אומרת, אנחנו לא ניקח את הסכומים הנדרשים כדי להבטיח את החובות. זה בעצם המחיקה פה. מעבר לזה שהיא רושמת בטוחות ואלוהים יודע מה זה בטוחות ומה זה יכול להבטיח את הסכומים. אנחנו מתנגדים לזה בצורה נחרצת. מה שאורי אמר על שיטת הסלאמי, זה בדיוק ההתקדמות הזאת. והדחיפוּת פה מראה בדיוק את ההון-שלטון.

איך יכול להיות שמהרגע להרגע נכנס דיון בהול בלחץ מטורף, ובאים לפה האוצר, ורץ לפה מנכ"ל משרד האוצר, וכולם, בשביל ההון, בשביל הטייקונים. הם רק צריכים לעשות ככה, וכולם עומדים על הרגליים. אבל אנחנו והעובדים לא נחשבים. אנחנו לא מצליחים להרים דיונים, אנחנו לא מצליחים שמנכ"ל משרד האוצר ירוץ לפה ויבוא לעזור. והיועצת המשפטית של רשת תגיד, הו, תודה ששי הגיע. חברים, הכול היה מצולם פה. הכול מצולם והכול נראה. איזו התנהלות של הון שלטון היתה פה, ואני ישבתי פה מהצד וזה היה נראה הזוי.

זה לא יכול להיות שההתנהלות הזאת בדחיפוּת כדי לבטל וכדי לעזור, והרשות השנייה קופצת ונעמדת על הרגליים האחוריות ותעשה פליק פלאק באוויר ותוציא ניסוחים רק בשביל לעזור בערבויות לוב כספי. זה לא ערבויות אם יהיו הפרות ומה יהיה הקנס. זה חוב כספי.
היו"ר איתן כבל
שכחת להגיד צוקהרה.
איתמר אביטן
אתה מוציא אותי מזה.

ואני מבין שמשרד האוצר פה מנסה עכשיו בלחץ למצוא לעצמו עמדה נוחה שהוא כמעט לא מצליח להגיד אותה אפילו. אנחנו שמענו את זה, אין פה אפילו עמדה. זה בערך ככה, ואולי ככה, וזה צריך להבטיח את הסכומים הנדרשים. הרי ברור שזה צריך - - - ואנחנו מבקשים ומתנגדים.
היו"ר איתן כבל
תודה. דב, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אני חושב שאנחנו צריכים להתנגד לשינוי הזה קודם כל מכיוון שהוא לא נכון, ושנית, מכיוון שהוא בוודאי עכשיו בעייתי. נוכח הדברים שאמרו לנו כאן גופי השידור, הביטחונות האלה חיוניים יותר מאשר קודם. אם אפשר היה להגיד שלא צריך ערבויות ביטחוניות כי יש מיליון דרכים אחרות להסדיר את החבויות של הגופים האלה מול האינטרס הציבורי. אפשר אולי היה להגיד, בסדר, לא צריך את זה, אז למה להכביד עליהם באופן מיותר, יש לנו דרכים אחרות להבטיח את האינטרס הציבורי.

כאשר באים לכאן גופי השידור ואומרים לנו בדיוק את ההיפך, אנחנו במצב מאוד מאוד קשה, אנחנו במצב אפילו בעייתי, אנחנו אולי אפילו לא שורדים, במצב הזה בוודאי בשום פנים ואופן אסור לוותר על הערבויות האלה, אסור לוותר עליהם. בדיוק לרגע הזה נולדו הערבויות הבנקאיות, בדיוק לרגע הזה, שאולי יש קשיים ואולי יש בעיות, ואנחנו רוצים להבטיח את האינטרס הציבורי.

אדוני היושב-ראש, אני הגעתי עם דעה מגובשת לדיון הזה, אבל אם הייתי צריך שכנוע, אז דבריו של נציג משרד האוצר דווקא הוסיפו עוד שכבת בטון לעמדה שלי.

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, בעוד זמן קצר נתחיל דיוני ועדת חקירה שעוסקת בשאלת ההתנהלות והבטחת אינטרס ציבורי כשמדובר על כספי ציבור מול גופים גדולים, ואיך כל מיני גורמים מקבלים הלוואות ולא מצליחים להחזיר אותו, וכדומה, ובדיוק ביום הזה אסור לנו לקבל את ההחלטה שמבקשים מאתנו לקבל.
היו"ר איתן כבל
איילת, בבקשה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני אגיד בקצרה. אני חושבת שכשמביאים דברים חצי אפויים, אז יש בעיה ולכן אני שאלתי את השלה ששאלתי. המקור של חלק מהחובות לפחות נוצר בתקופת הזיכיון השנייה, כלומר, קצב ההתפתחות שבין שידור סוגה עילית, יצירת סוגה עילית לבין שלב ההתחייבות שבה היא נוצרה. ולכן אי אפשר להביא לנו דברים בצורה כזאת מבלי שאנחנו מבינים. האמת היא שאני לא כל כך מבינה למה הרשות השנייה צריכה אותנו בדבר הזה. אם הרשות השנייה חושבת שצריך לוותר על חלק מהערבויות, למה היא מתדפקת על דלתו של המחוקק?
אתי בנדלר
כי אין לה סמכות.
קריאות
- - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
חברים, אל תפריעו לי. תאמינו לי, בדרך כלל אני מגיעה לדיונים מוכנה. אני קראתי שוב ושוב, אני חושבת שאין להם בעיית סמכות, אני לא אוהבת שמגלגלים לפתחנו את הסוגיה הזאת אם יש באפשרותה לוותר על הערבויות האלה.

אני חושבת שבעת הזאת, בצורה שבה זה מובא, אנחנו לא יכולים להידרש לשאלה הזאת מבלי שגם משרד האוצר וגם משרד התקשורת מביאים לנו את העובדות כפי שהן ובגין מה הערבויות האלה ניתנו, והאם על חלקן או כולן אפשר בכלל לוותר. אני לא נגד הקלה ברגולציה איפה שאפשר. אבל בסוף אתם צריכים לזכור שיש לנו איזון אינטרסים שהוא מאוד מאוד מורכב פה.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי.
שאול מגנזי
אני שאול מגנזי, משנה למנכ"ל רשת.

האמת היא שאני די מופתע מחבריי היוצרים ואני רוצה להסביר. מדברים פה על סלאמי ומדברים פה על כל מיני שיטות כאלה. ממה נוצר החוב הזה? אני לא יודע אם הדבר הזה הובהר, ואני אומר במשפט אחד. החוב הזה נוצר מכך שבשנים האחרונות, כשהיה חיזוי של הכנסות ולפיו היינו צריכים לעשות סוגה בכמות מסוימת, ההכנסות גדלו ביחס לחיזוי, ובגלל אותן הכנסות שגדלו אנחנו נדרשים עכשיו להשלים. זה לא משהו שלא עשינו. על משהו שלא עשינו, יש עליהם דברים אחרים. זה אומר שהחוב הזה כולו מונח לשלוש שנים. גם הערבויות שמדברים עליהם כרגע הן ערבויות לשלוש שנים.

עכשיו בוא נהיה פרקטיים. תוכנית העבודה של 2018 שמגלמת החזר של למעלה משליש מהחוב הוצגה לרשות ולמועצה, נמצאת בפניהם, אלה פרויקטים שקרו, מתהווים, משודרים ברגעים אלו על המסך. הפרויקטים של 2019 יצאו לדרך כבר. אף אחד לא יכול לעצור אותם כי - - - הם לא יגיעו למסך. הם לשלוש שנים, ואנחנו ביקשנו לצמצם, ביקשנו שהמועצה תדון בזה ותסתכל על תוכנית העבודה ותראה שהדברים האלה קורים ותצמצם.

ביד אחת כולם מניפים את הדגל של צמצום הרגולציה, אבל בוא נגיד את האמת, הרבה לא קורה. אנחנו כרגע נמצאים באותם תנאים כמו ברישיון - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, לא, לא. מר מגנזי, סליחה, אני מוחה בתוקף בתור מי שמבלה כאן - - -
אורי רשטיק
אתם יכולים לעצור את ההפקות האלה בכל רגע נתון. בכל רגע נתון אתם יכולים לעצור את ההפקות האלה.
היו"ר איתן כבל
רשטיק, די.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מגנזי, אני מוחה בתוקף. חודשיים וחצי, שלושה חודשים, אנחנו יושבים פה גם בלילות כדי לראות איך אנחנו מוודאים ששוק התקשורת ממשיך לחיות ושממשיכה להתקיים יצירה ישראלית, גם כי היא מייצרת רייטינג לשמחת כולנו.
היו"ר איתן כבל
איילת, גברתי צודקת, אבל בבקשה - - -
לאה ורון
אנחנו חייבים לסיים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
טוב.
אורי רשטיק
- - - עצרו הפקות. עצרו הפקה, ערוץ 10 - - -
היו"ר איתן כבל
רשטיק, אתה מפריע לי. די, רשטיק.
אורי רשטיק
- - -
היו"ר איתן כבל
נו, בחיאת דינאכ, מה, - - - הרשות השנייה גם? תן לי להתעסק עם מה שיש לי.

בבקשה, מגנזי.
שאול מגנזי
נקודה נוספת. אני מציע גם להסתכל על השנים האחרונות. גם לרשת וגם לקשת היו קטטות לא פשוטות בנושא הרגולציה והעמידה בסוגה בשנים 2006–2007. מ-2008 גם רשת וגם קשת, יש דוחות של הרשות השנייה, אפשר להסתכל ולבדוק שאנחנו עמדנו כמעט בכל מה שנדרשנו. ואם היו הפרות הן היו הפרות זניחות, לא מעבר לזה. כלומר, אם מסתכלים עשור אחורנית ורואים שהגוף הזה ביצע את המטלות שהוטלו עליו או את ההתחייבויות שהוא לקח על עצמו, אני חושב שזה צריך קצת לפחות להעלות איזשהו ספק אם נכון להישאר במצב הקיים.

והנקודה האחרונה היא שגם היום בכללי הבטוחות של הרשות השנייה, למועצה יש סמכות גם להגדיל את הבטוחות בכל מקום שהיא תמצא לנכון ל עשות את זה, ואני חושב שצריך להסתכל גם על התמונה הזאת.

ועוד דבר אחד שאולי לא אמרתי. סך הסוגה שגם רשת וגם קשת צריכות לעשות בשנה של שבעה ימים היא כמו שאנחנו עשינו קודם בשלושה ימים או בארבעה ימים. כך שנראה על פניו שזו לא בעיה גדולה. אנחנו נעמוד בהתחייבויות שלנו. אני אומר את זה פה לפרוטוקול. ולכן כל הכסף הזה של הביטחונות יושב על האובליגו, מפריע להתנהלות השוטפת. נכון, הימים הם לא פשוטים, אבל אנחנו מאמינים שהמצב ישתנה. זה הכול. אם אין לנו תקווה, אין לנו מה לעשות בתעשייה.
היו"ר איתן כבל
תודה, שאול.
אלעד כהן
אני עורך דין אלעד כהן. אני מייצג כאן את עמדת קשת, כפי שכבר הובן היא תומכת בהצעה של הרשות השנייה. אנחנו חושבים שהנקודות שהאוצר העלה ממילא יובאו בחשבון השיקולים ואין צורך שהם יופיעו גם בחוק.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני רוצה לסכם את הדברים.

כפי שחבריי אמרו, בעוד כחצי שעה נתחיל דיון בשאלת ערבויות כאלה ואחרות ודרכי התנהלות. ואני אומר את זה לכם, חבריי מרשת, ואני אומר את זה בעיקר לאנשי הרשות השנייה – אני לא הולך להצביע על זה, דעתי לא נחה מתוך כל הדברים האלה בכל הכבוד. עד שאני לא רואה את הדברים ומביאים לי אותם כתוכנית סדורה ושלמה, שישבו עם האוצר, ישבו עם אגף תקציבים, וסמנכ"ל כלכלה של משרד התקשורת נותן תשובות חלוטות, לא ליד ולא כאילו, ותאמין לי, אני יודע לקרוא בין השורות גם מן המקום שבו אני נמצא.

אני רוצה לראות תוכנית שלמה. אני באמת התאמצתי, וביום חמישי, לפני צאתי מכאן אמרתי, וזה מתקשר גם למה שאיילת אמרה, אני רוצה לראות על מה החובות, מה הולך, למה הולך, כל דבר ודבר, ואיך מקזזים ולא מקזזים, ומה נסמך על מה. רציתי לראות נייר עבודה שעל בסיסו אני הייתי אמור לשבת בסופ"ש הזה, במוצאי שבת כי אני משתדל בשישי-שבת לא לעסוק, במוצאי שבת להסתכל על הדברים ולעשות כל מאמץ, אולי אפילו לבוא ליוצרים או לגורמים השונים ולומר להם איך הדברים צריכים להיראות.

אני גם אומר לחבריי היוצרים ומייצגי העובדים – אני לא מציע לכם, ואני אומר את זה בחברות, כבר שנים לא היו שני גורמים שתלויים זה בזה, ונראה לי שהם גם עלולים להיות תלויים זה ליד זה. לכן צריך למצוא את נקודת האיזון. אני לא באתי עכשיו, הון, שלטון, וכל הדברים האלה. אין כאן מזה דבר וחצי דבר, אני אומר לך, איתמר, בחברות, וזה בוודאי לא הוגן להתייחס לאנשים שיושבים כאן בצורה שכזו.

שויקי, כשרשטיק אמר, הוא התכוון אם התקיים דיון שבסופו - - -
ניר שויקי
התשובה היא כן. התקיים דיון בנושא הזה במועצה - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
למה לא העברתם לנו נייר עבודה?
היו"ר איתן כבל
זה לא חשוב. עזבי עכשיו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, אני רוצה שיהיה רשום בפרוטוקול שהרשות השנייה לא העבירה לנו נייר עבודה. סליחה, זה התפקיד שלכם - - -
אורי רשטיק
- - -
ניר שויקי
- - -
היו"ר איתן כבל
רשטיק, רשטיק, שויקי ורשטיק.
ניר שויקי
אני רואה שאתה שולט בכל הנתונים - - -
אורי רשטיק
אני משתדל.
ניר שויקי
אז אתה טועה.
היו"ר איתן כבל
שויקי ורשטיק, מה, אני אוויר בשבילכם? תצאו החוצה, וזה הכול. נו, באמת. לא מעניין עכשיו מה שאתה אומר, ועוד יותר לא מעניין מה שאתה אומר. זה רק מטריף אותי עוד יותר. לא מעניין אותי הדיון הזה. אני רציתי לראות לפניי מסמך מסודר שעל בסיסו א נחנו הולכים לקבל החלטות. אני לא אחד שמפחד לקבל החלטות, לא לכאן ולא לכאן, הראיתי קצת יותר מרבים וטובים אחרים. באתי במיוחד ביום חמישי, היום בבוקר הקדמתי ובאתי במיוחד, אבל כמו שאני לא רוצה שיקבלו החלטות עבורי, אני לא רוצה לקבל החלטות עבור אף אחד בדרך שבה זה נעשה.

ואם הרשות השנייה ומשרד האוצר או משרד התקשרות מעוניינים באמת שהדברים אכן יתקיימו, יואילו, אם לא תתפזר הכנסת, ואני לא יודע לומר אם היא תתפזר או לא - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היא תתפזר מתי שהוא. רק לא יודעים מתי.
היו"ר איתן כבל
אני מתכוון לכך שמיד עם חזרתנו הם צריכים להביא בפנינו את התוכנית המשולבת שנוגעת לפלטפורמות ונוגעת גם לאינטרנט ונוגעת לכל הדברים האלה. אם באמת כולם חושבים שהמערכות נמצאות במצב מאוד מאוד קשה, ואני חושב שהן נמצאות במצב קשה, ייתנו לנו תוכנית משולבת שנוגעת לקשת, לרשת וגם ערוץ 10 - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
וגם מעבר מזיכיון לרישיון. הם צודקים בעניין הזה.
היו"ר איתן כבל
ואני אשמח לתת את כל הסיוע. אני לא מצביע כאן כי אני יודע מה תהיה התוצאה. אז אני מעדיף לא להצביע כאן. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים