ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/03/2018

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 721

מישיבת ועדת הכלכלה

יום חמישי, כ"א באדר התשע"ח (08 במרץ 2018), שעה 13:07
סדר היום
פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר
מוזמנים:
שי באב"ד - מנכ"ל משרד האוצר

עמרי בן חורין - משרד האוצר

אסתי פלדמן - עורכת דין, לשכה משפטית, משרד האוצר

עופר רז דרור - סמנכ"ל כלכלה, משרד התקשורת

זיו גלעדי - עורך דין, משרד התקשורת

יוליה שמאלוב ברקוביץ' - יו"ר, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ניר שוויקי - מנכ"ל בפועל, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

אופיר ביתן - יועץ משפטי בפועל, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מיכל גרוס - עורכת דין ויו"ר ועד העובדים, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

גילה ורד - לשכה משפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

איתמר אביטן - מנכ"ל, אקט, איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

מירי נאור אליאס - יועצת משפטית, ערוץ 20

דבורה קמחי - עורכת דין, ערוץ 10

אילאיל לבנת - יועצת משפטית, רשת 13

עדן קנובסקי - שדלן/ת (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את "קשת" (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: סלקום, פרטנר)

אורלי בן שמאי - שדלן/ת (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את "רשת"

אלעד כהן - עו"ד, מייצג ערוצים מסחריים

עדן קנובסקי - שדלן/ית (פוליסי בע''מ) מייצג/ת את קשת (שמות לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר

אורלי בן שמאי - שדלן/ית (אימפאקט (ל.א.ב) בע''מ) מייצג/ת את רשת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)
היו"ר איתן כבל
גבירתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות, רשם, דובר, אורחים נכבדים. אני לא יודע להגיד אם אני שמח לראות אתכם. כאילו, אני מתנצל, שזה לא יילקח באופן - - -
אתי בנדלר
היית שמח יותר לעשות מסיבת סיום.
היו"ר איתן כבל
כן, כן. הייתי שמח לשבת עכשיו באיזה בית קפה. אני חושב שמגיע לנו אחרי כל הימים האלה.

ברשותכם, כדי שאני אומר את הדברים בצורה ברורה. אין לי כוונה להישאר פה דקה אחרי השעה 14:00. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, שלא יהיה פה טעויות. אם אנחנו לא יודעים להגיע להסכמות והבנות ואני פותח פה עכשיו יום לימודים ארוך, יוליה הגדירה מחדש את המושג "להטריל".
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מה זה להטריל?
היו"ר איתן כבל
יותר טוב שלא תדעי. זה סוג חדש של מקדחה.
אתי בנדלר
טרללה. זה בא מהמילה העברית המקורית, טרללה.
היו"ר איתן כבל
אוקי. ממש ככה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני אקבל את זה כמחמאה.
היו"ר איתן כבל
כן, אוקי. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, שעל פניו זה נראה, ולמרות שאני מקווה שאתם מביאים לפה את זה מבושל, ושאני לא אמצא את עצמי פה עכשיו כמו שאת מכירה אותי, כבר אומר, חפירות 1914, אני לא שם וגם האוצר אני מקווה שהוא יודע יותר מאתמול. אני רוצה לקוות.

אתי, בואי נתחיל ברשותך עם העניין שאת ביקשת.
אתי בנדלר
דווקא אם התוכן השיווקי?
היו"ר איתן כבל
כן.
איתמר אביטן
כבוד היושב ראש, אנחנו העברנו מכתב שלא הצליח להתקבל. לא יודעים למה.
היו"ר איתן כבל
נשמה, אנחנו לא נצא מפה לפני שנשמע את כל הגורמים, אז אני פשוט מעדיף, אתי, להתחיל איתך.
אתי בנדלר
טוב. סעיף 83 לחוק הרשות השנייה, עניינו באיסור פרסומת במשדרים. סעיף קטן (א) שבו אומר: מורשה לשידורים לא יכלול במשדריו דבר שהוא בגדר פרסומת גלויה או מוסוות, ובכלל זה תוכן פרסומי ושאינו תשדיר פרסומת ואשר קיבל עבור שידורו תמורה כספית. ב. מורשה לשידורים לא יקבל תמורה אחרת בגין שידור כאמור בסעיף קטן (א) אלא בהתאם לכללים שקבעה המועצה.

סעיף קטן (ג) הוא סעיף שהוסת בתיקון 44 בוועדה המשותפת ואומר: על אף האמור בסעיף קטן (א) מורשה לשידורים רשאי לשלב במשדריו תוכן פרסומי במועד, בתנאים ובאופן שתקבע המועצה בכללים, ואולם מורשה לשידורים לא ישלב תוכן פרסומי בשידורי חדשות וכו'. המועצה רשאית לקבוע סוגי תוכניות נוספים שבהם מורשה לשידורים לא יהיה רשאי לשלב תוכן פרסומי, ויש לזה עוד פסקה קטנה.

85א אומר: על אף האמור בסעיף 85, זה הסעיף שקראתי קודם, שעניינו כאמור איסור פרסומת במשדרים, לא ימכור ולא יקצה מורשה לשידורים יותר מעשרה אחוזים מזמן שידור תשדירי פרסומת ביחידת השידור שלו ובזמן השידורים שלו כהגדרתו בסעיף 48 לפי העניין, לאדם אחד במישרין או בעקיפין, ויש לזה המשך. דהיינו, מצד אחד היה היתר לשדר פרסומת עם קביעת כללים על ידי המועצה, ובהמשך נאמר שאסור למכור יותר מעשרה אחוזים מזמן הפרסומות לאדם אחד.

כשתוקן סעיף 85 שהתייחס לתוכן פרסומי, הסעיף הזה שהגביל מכירת זמן פרסומת לאדם אחד, לא התייחס לתוכן שיווקי וכמובן גם אי אפשר להפעיל אותו כלשונו על תוכן פרסומי, כי על תוכן פרסומי, איך אפשר למדוד את זמן הפרסומת, ולכן צריכים לעשות התאמה לנושא הזה. הסעיף המוצע לשם העניין הוא להוסיף עוד סעיף קטן. זה, אגב, פורסם בנוסח האחרון של האוצר כהצעה מטעמם אחרי שאני דיברתי איתם בזמנו, רק שבעקבות העובדה שהם משכו את כל יתר התיקונים, שכחנו להתעכב על הנושא הזה, ומה שמוצע כאן זה להוסיף אחרי סעיף קטן (ב) שאותו קראתי קודם - - -
מירי נאור אליאס
איזה סעיף של האוצר?
אתי בנדלר
זה היה בעמוד 7 תיקון סעיף 85א. היה כתוב: ב. אחרי סעיף קטן (ב) יבוא (ג). זה צריך להיות ב1 כי ג' קיים בסעיף. מורשה לשידורים לא יתקשר עם אדם אחד, במישרין או בעקיפין, לצורך שידור תוכן פרסומי, בסכום העולה על עשרה אחוז מהכנסותיו בשנה ממכירה והקצאה של תוכן פרסומי. זאת אומרת, זו התאמה בשינויים המחויבים למכירת תוכן פרסומי. כמובן שגם כאן יש מקום להגדיל התקשרויות בעניין תוכן פרסומי, שלא כל ההתקשרויות יהיו עם אדם אחד או גורם אחד. זו ההצעה של האוצר שאני חושבת שיש לקבל אותה למרות שעדיין נותרו לי שאלות כיוון שלא דנו בעניין הזה, שאלות בקשר לנוסח הזה, והשאלות שלי הן כדלקמן: האם מותר למכור לגורם אחד גם עשרה אחוז מזמן הפרסום כשמדובר בשידורי פרסומת, ובנוסף לכך עשרה אחוז מההתקשרויות לגבי תוכן שיווקי, או שאנחנו מדברים בסך הכול על עשרה אחוז במצטבר? זו שאלה אחת.
היו"ר איתן כבל
עוד דבר רציתי, ברשותך. האם בכלל יכול להשפיע במערכת יחסים קשת/24?
מירי נאור אליאס
יש לזה כן איזושהי השפעה על הערוצים הזעירים בכלל.
היו"ר איתן כבל
יכול להיות. ברשותכם, דבורה, את רוצה להתייחס?
דבורה קמחי
אני רוצה להתייחס לשאלה שלך. אני חושבת שמדובר בשתי מאטריות שונות קצת. עשרה אחוז מזמן שידור הפרסומות נמדד בזמן שידור.
מירי נאור אליאס
נכון.
דבורה קמחי
בעוד שתוכן שיווקי אי אפשר לאמוד בזמן שידור אלא בכסף.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
כן, אבל גם אם אנחנו סופרים את התוכן שיווקי בעשרה אחוז של סך ההכנסות, או שזה שני דברים שונים? זה מה שאת שואלת?
אתי בנדלר
נכון שזה שתי מאטריות שונות, אבל עדיין אם לא תהיה איזושהי דרך לעשות לינקג' בין הדברים, יצא שלגורם אחד יהיה אפשר למכור גם עשרה אחוז מזמן השידור וגם עשרה אחוז מההתקשרויות של התוכן השיווקי. יכול להיות שצריכים נוסחה כלשהי.
דבורה קמחי
צריך להיות ברור שזה עשרה אחזו מהתוכן השיווקי.
אתי בנדלר
אז זה מה שאני התלבטתי. אין לכם בעיה עם העניין הזה?
דבורה קמחי
צריך להיות ברור שזה עשרה אחוז מסך התוכן השיווקי של אותו בעל רישיון, ולא מתחת.
אתי בנדלר
לא. ההכנסות מתוכן שיווקי.
היו"ר איתן כבל
אוקי, לא משנה. גם אתי על העניין עכשיו, כולנו מבינים ומדברים באותה שפה.

יש הערות? קודם כול לעניין הספציפי הזה.
מירי נאור אליאס
מירי נאור, ערוץ 20.

אתי, הסעיף הספציפי הזה, 85א(א) הוא סעיף שונה לגבי הערוצים הזעירים. שם 10% זה 25% ויש גם איזושהי אפשרות ל-50%.
אתי בנדלר
נכון.
מירי נאור אליאס
צריך לעשות אולי איזושהי התאמה ולומר שלגבי הערוצים הזעירים זה יהיה כפי שאמור בסעיף 85א(א). פשוט צריך להתאים גם את העניין הזה.
אתי בנדלר
אני לא יודעת אם צריך להתאים. יכול להיות, אינני יודעת. תסבירי את הסוגיה ושהוועדה תחליט.
היו"ר איתן כבל
יש כאן יותר שאלה משפטית.
אתי בנדלר
לא, זו לא שאלה משפטית. זה תנאי בעצם - - - לערוצים הזעירים גם בנושא הזה של הפרסומות.
מירי נאור אליאס
בעצם ההיגיון שמאחורי האפשרות לתת לערוצים זעירים להתקשר עם גורם אחד בכמות גדולה יותר של פרסומות, זה שהערוצים האלה, אין להם פרסומות בכמויות מאוד גבוהות ואם מישהו כבר מפרסם שם, אז ההיגיון אמר, לא נגביל אותו, לא נמנע מהם לקבל פרסומות מאיזשהו גורם, כי אין שם כמות גדולה, לא ממצים את כמות הפרסום המותרת, ולכן ההיגיון היה שאנחנו לא נגביל. אם מישהו ירצה לתת כסף, לא נגיד לערוץ, אל תיקחו את הכסף כי יש מגבלה בסעיף. אותו היגיון בדיוק עומד גם מאחורי המגבלה הזו הספציפית של התוכן הפרסומי. גם אם פה יהיה רק גורם אחד שיסכים לעשות תוכן פרסומי בערוץ למשל, אז אנחנו לא נוכל לקבל את זה. שוב, זה ערוצים קטנים שהפוטנציאל שלהם הוא מראש הרבה יותר מצומצם גם לתוכן פרסומי, גם לפרסומות, ולכן אם מישהו מוכן לשים כסף, לא משנה באיזושהי דרך פרסומית, צריך לאפשר לקבל את הכסף הזה.
דבורה קמחי
אבל אני חושבת שהכוונה הייתה שלא לאפשר לאיזשהו מפרסם יחיד להשתלט על הערוצים הקטנים.
מירי נאור אליאס
נכון, אבל מהבחינה הזו זה לא השתלטות, כי אין. מה יקרה אם יהיה מצב שבו רק בן אדם אחד למשל יסכים לפרסם? תוכן פרסומי זה לא פשוט, דרך אגב. זה סעיף שלא קל ליישם אותו.
אתי בנדלר
אני עדיין לא מביעה עמדה והוועדה תחליט. ישמעו עוד עמדות. אני רק רוצה לומר שעדיין יש הבדל, כי לעניין תוכן פרסומי, בעצם מי שבוחש את התוכן הפרסומי, הוא קצת משתלט על היצירה עצמה. זה לא שיש הפסקות במשדרים שאתם מפיקים או שמפיקים עבורכם, לא משנה, ובאמצע יש פרסומות, אלא כאן מי שרוכש את הזמן של התוכן הפרסומי או את התוכניות שבהן ישודרו תוכן פרסומי, בעצם במידה רבה יש לו 'סיי' על התוכן שישודר בערוץ, והשאלה אם ראוי להקנות לגורם אחד אפשרות להשתלט על התכנים שלכם.
מירי נאור אליאס
פה אני רוצה לחדד. לא מדובר על השתלטות. סעיף 85א(א) כבר מנוסח כך שלא מדובר על השתלטות אלא על 25% במקום 10%, כי יכול להיות מצב שיהיה רק גורם אחד שירצה לעשות תוכן פרסומי. זה אומר שאנחנו לא נוכל לקחת. מה שהסעיף הזה אומר, שאנחנו צריכים לפחות עשרה גורמים. מבחינתי זה מעקר מתוכן את הדבר הזה. זו גם אופציה, אבל אם כן רוצים לאפשר גם לערוצים הזעירים להשתמש בכלי הזה כדי לממן את השידורים, אז צריכים לאפשר מרחב גבוה יותר, כי זה אומר שאנחנו צריכים עשרה גורמים. קשה לי להאמין שזה משהו שאפשר יהיה להשיג.

החוק, הסעיף עצמו מדבר על ארבעה, ששם זה הרבה יותר הגיוני. שוב, לא מדובר על השתלטות אלא על 25%, ומעל 7 מיליון או מתחת ל-7 מיליון, 50%. זה כבר מאזן את זה מראש. הסעיף המקורי איזן את זה והאיזון צריך להיות בעצם אותו דבר. אותו היגיון עומד מאחורי שני הסעיפים.
אתי בנדלר
לי אין עמדה אם כל הגופים המקצועיים לא יתנגדו לזה והיושב ראש יחליט כמובן. אני רק אומרת שאתם גם לוקחים על עצמכם סיכון ולא רק הטבה בעניין הזה, ואת זה אתם צריכים לקחת בחשבון להבנתי.
מירי נאור אליאס
נכון, אבל אני חושבת שהסיכון הוא באמת משהו שאנחנו מבחינה מקצועית כמובן נתמודד איתו בלי שזה יחייב אותנו. תגידו אתם אם זה נראה לכם.
היו"ר איתן כבל
אם אין פה בעיה מיוחדת או משהו, מה אתם אומרים באוצר?
עמרי בן חורין
אנחנו לא מתנגדים.
היו"ר איתן כבל
אין לכם התנגדות. ברשות?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אם אני מבינה נכון, מירי, את אומרת 25 פרסום, 25 תוכן שיווקי. את רוצה לעשות התאמה בין סך הכול.
מירי נאור אליאס
כן. זה בדיוק אותו היגיון עומד מאחורי שני הכללים, ודרך אגב, בסעיף הזה היה חבר כנסת, אני לא זוכרת מי, שביקש את ההטבה הזו של ה-50%, אפילו לא היה אנחנו. אני לא זוכרת, חבר כנסת שביקש את זה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
גבירתי היועצת המשפטית, בערוצים הזעירים-זעירים עד 7 מיליון אם אני לא טועה, זה 50%.
אתי בנדלר
נכון.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אם אנחנו עושים התאמה, הולכים גם נניח למאוד זעיר, אז יוצא 50% תוכן שיווקי וזעיר, זה כבר מוגזם.
אתי בנדלר
נכון. לגורם אחד שישתלט לגמרי על התכנים שלהם, בעיניי.
עמרי בן חורין
אין פה גם הצעה להגדיל ל-50%. לא עלה על השולחן.
אתי בנדלר
מה אתם מציעים? אתם חושבים שזה ראוי, ה-50%?
אסתי פלדמן
למה זה שונה מפרסומות? אני לא מצליחה להבין.
אתי בנדלר
אני הסברתי למה זה שונה מפרסומות. תוכן שיווקי משפיע על התכנים.
אסתי פלדמן
אני מבינה. אני אומרת, אותו הגיון, אז היית צריכה להגדיל לא 10% בגדולים, לשים 8. אם את רוצה לאבחן בין תוכן שיווקי לפרסומת, הוא צריך - - -
אתי בנדלר
אדרבא, תציעו והוועדה תחליט.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מה את מציעה? לא הבנתי.
אסתי פלדמן
אני לא מציעה שום דבר, אני עונה ליועצת המשפטית. אני אומרת, ככל שעושים אחוז זהה לתוכן שיווקי ופרסומת - - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אבל את מבינה שיש פה הבדל? זה כסף וזה זמן, אז השאלה איך את מתאימה את זה. בפרסום את מדברת על סך כול הזמן, ובתוכן את לא יכולה להגיד זמן, כי שעומדת לך קוקה קולה 45 דקות - - -
קריאה
השאלה היא של אחוז מההכנסות.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אז צריך לעשות הכנסות. בגלל זה צריך לעשות הבדל בין הכנסות מתוכן - - -
מירי נאור אליאס
אני יכולה להגיד עוד משהו בעניין הזה?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
השאלה לגבי מה שדיברנו על 50%.
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, יש לכם בדיוק עוד שלוש דקות לסיים את השיחה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אנחנו לא מתנגדים. כמובן שאנחנו רוצים את הסמכות להשאיר בידי המועצה לקבוע את זה בכללים וכו', וגם אנחנו לא מתנגדים לבקשה של הערוצים הייעודיים והזעירים, אבל בנושא של ערוץ קטן עד 7 מיליון, אני חושבת, אם אנחנו כבר מדברים על זה, שצריך להיות מקסימום 25%, אחרת יבוא איזשהו גוף פרסומי ופשוט ייקח 7 מיליון, יקים ערוץ טלוויזיה ויעשה 50% תוכן שיווקי.
מירי נאור אליאס
אני יכולה רגע להגיד משהו בעניין של תוכן פרסומי? אני חושבת שאנחנו לא כל כך מבינים על מה מדובר פה. כרגע ברשות השנייה אין אפשרות לעשות תוכן פרסומי. נכנס לכללים בעצם סעיף שמקנה לכם את האפשרות לקבוע כללים וכו'. חבל שאין פה את אנשי מועצת הכבלים והלוויין. הם יכלו לספר לכם שכבר לפני שנה לפחות הם קבעו כללים לעניין תוכן פרסומי, כללים שבעצם עד היום אף אחד - - -
לאה ורון
הם הוזמנו בעיקר בגלל הנושא השני. הם הוזמנו לישיבה.
מירי נאור אליאס
לא חשוב, אני אומרת את זה בשמם כי זה עניין עובדתי. אני לא חושבת שתהיה על זה מחלוקת. הכללים שהם קבלו בעצם עיקרו מתוכן את כל הדבר הזה. אני לא מכירה אף ערוץ שעשה עד היום איזושהי תוכנית בתוכן פרסומי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מה קשור? אנחנו כללים אחרים.
מירי נאור אליאס
אז אני אומרת רק שכרגע לפחות מדובר במוצר שמאוד קשה ליישם אותו. מאוד קשה לקבל מפרסמים שיסכימו לפרסם באופן שבו - - -. אני בטוחה שאתם תעשו כללים אחרים, רק שתבינו שלא מדובר פה במשהו שמחר כולם יתחילו להפציץ את המסך. לצערנו זה לא קורה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
קודם כול, מירי, אי אפשר לדעת, כי בעידן של פרסום שזולג לגוגל ופייסבוק, את לא יודעת אם לא יחליטו דווקא כדי לבדל את עצמם, ללכת לתוכן שיווקי, אז אני לא הייתי לוקחת את מה שאת אומרת כל כך for granted, מה שנקרא. פשוט אנחנו לא רואים בזה בעיה, בהצעה של האוצר. אנחנו מבקשים שהסמכות לקבוע כללים תישאר בידי הרשות.

בנושא של הזעירים והייעודיים, לגבי 25% בהתאמה, אין בעיה. בנושא של הערוץ הזעיר-זעיר, צריך שם להגביר את התוכן השיווקי ל-25% גם אם הפרסום הוא 50%.
אתי בנדלר
אז מה שאת אומרת, שלגבי ערוץ זעיר, בכל מקרה זה לא יעלה על 25% מההכנסות.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
כן.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
מירי נאור אליאס
ואולי שהמועצה, תהיה לה סמכות להחליט אחרת.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
בגלל זה אנחנו רוצים סמכות למועצה.
מירי נאור אליאס
ואז באמת אפשר יהיה - - -
אתי בנדלר
להגדיל את האחוז.
עמרי בן חורין
גם מהפרסומות, האחוז לא בכללים. ה-איך מיישמים את זה, זה כבר היום גם בכללים לפרסומות. אותו דבר שיש לפרסומות, אותה הסדרה - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, סליחה. אני מסכם את זה. אתי, ברוח הדברים, מה שאמרה גם יושבת ראש, עד 10% - - -
אתי בנדלר
עד 10% מההכנסות.
היו"ר איתן כבל
בדיוק.
אתי בנדלר
ממכירת התוכן השיווקי, ולעניין ערוץ זעיר, עד 25%, נכון?
היו"ר איתן כבל
כן.
אתי בנדלר
אוקי. זה דבר אחד.

דבר שני, באותו סעיף שאני קראתי, סעיף 85א שמדבר על הגבלת מכירת זמן שידור, אני רוצה שוב לקרוא את הנוסח שלו, כי אני חושבת שראוי כבר לתקן אותו כפי שהציע האוצר בהצעת החוק, וזה אומר ככה: על אף האמור בסעיף 85, לא ימכור ולא יקצה מורשה לשידורים יותר מ-10% מזמן שידור תשדירי פרסומת ביחידת השידור שלו או בזמן השידורים שלו כהגדרתו בסעיף 48א, לפי העניין.

מאחר שאנחנו פה לא מדברים על יחידת שידור, יחידת שידור הייתה רלוונטית כשהיו שתי חברות ששידרו באותו ערוץ, וההגדרה של זמן שידורים בסעיף 48א נמחקה, אני מציעה לתקן את הנוסח, להתאים אותו לשינויים שנעשו באופן שיהיה כתוב: מורשה לשידורים לא ימכור ולא יקצה יותר מ-10% מזמן שידור תשדירי הפרסומת שלו לאדם אחד. וגומר. זה שינוי אחד. אנחנו נוסיף הגדרה – לעניין זה, זמן שידור תשדירי פרסומת של מורשה לשידורים - משך הזמן שבו מורשה לשידורים משדר תשדירי פרסומת ביממה.
היו"ר איתן כבל
מה אתה נראה לי מודאג?
אלעד כהן
אתי, את יכולה בבקשה לחזור על ההצעה, מה יבוא במקום "ביחידת השידור?"
אתי בנדלר
במקום הרישא האומרת: על אף האמור בסעיף 85, לא ימכור ולא יקצה מורשה לשידורים יותר מ-10% מזמן שידור תשדירי פרסומת ביחידת השידור שלו או בזמן השידורים שלו, כהגדרתו בסעיף 48, לפי העניין, יבוא: על אף האמור בסעיף 85, מורשה לשידורים לא ימכור ולא יקצה יותר מ-10% מזמן שידור תשדירי פרסומת שלו לאדם אחד, וגומר, ובסוף לעניין זה, זמן שידור תשדירי פרסומת של מורשה לשידורים – משך הזמן שבו מורשה לשידורים משדר תשדירי פרסומת ביממה.

צריכים את המילה "ביממה"? אני לא יודעת. נדמה לי שזה מיותר, "ביממה". להשאיר או לא?
קריאה
בלי "יממה".
אתי בנדלר
זה מה שחשבתי.

עכשיו אני רוצה עוד נושא אחד כדי להסדיר את הנושא הזה עד הסוף ואני חוזרת שוב לתוכן פרסומי. ככל שמדובר בשידורי פרסומת, בסיפא לסעיף קטן (א) נאמר שלא יראו בשיווק משותף של זמן שידור של תשדירי פרסומת הנעשה על ידי תאגיד או על ידי גוף אחר הפועל מטעם בעלי זיכיון לשידורי רדיו לצורך השיווק המשותף בלבד, משום מכירה או הקצאה לאדם אחר אם השיווק האמור נעשה בהתאם לכללים שקבעה המועצה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת שהבטיחו את קיום התחרות.

השאלה היא, וכאן אני פונה לנציגי הממשלה, לנציגי הרשות השנייה, האם הסיפא הזאת רלוונטית גם לגבי תוכן פרסומי? כדי לדעת אם להחיל את זה על תוכן פרסומי או שזה לא רלוונטי.
אופיר ביתן
לא, זה לא קשור.
אתי בנדלר
בסדר, אוקי. אז אם כך אדוני, התיקונים, אם כך, הם כפי שקראתי, תוך הוספה בסעיף 85א, לתקן כפי שאני קראתי, להוסיף סעיף קטן (ב)(1) שמתייחס להגבלה של התקשרות עם אדם אחד לעניין תוכן פרסומי. הגבלה לעניין תוכן פרסומי. הגבלה אחת לגבי ערוצים רגילים והגבלה אחרת לגבי ערוצים זעירים.
אסתי פלדמן
כשאת הערוצים הקטנים לא מזכירים?
אתי בנדלר
זה יהיה 25% בלי אבחנה בתוך הערוצים הזעירים.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
אסתי פלדמן
לטעמי זה מעורר קושי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
שנייה, אדוני היושב ראש, אני רק רוצה נקודה פה. אנחנו לא יודעים מה קורה בנושא של תוכן שיווקי ברדיו, מה יהיה עם ההחלטה שלנו כרגע, כי יכול להיות שבאיזשהו מקום זה עכשיו יקטין להם את ההכנסות שהם עשו מתוכן שיווקי. מצד שני, ברדיו אתה צריך יותר לשמור. השאלה אם לא איכשהו להחריג אותם.
אתי בנדלר
להחריג אותם ממה? שהם לא יהיו רשאים בכלל לשדר תוכן פרסומי?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
לא, לא, הפוך. אני לא רוצה שההגבלה הזו עכשיו תפגע להם בהכנסות אולי.
קריאה
לבלי הזיכיונות לשידורי רדיו?
אתי בנדלר
עד היום אין להם בכלל תוכן פרסומי. אני מזכירה שכל התיקון הזה שעכשיו הוועדה מאשרת, יכנס לתוקף רק אחרי שיקבעו בכלל כללים על ידי המועצה.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אולי לעשות רדיו כמו זעיר, 25%.
היו"ר איתן כבל
אני לא יודע. אתי, אני לא פותח את זה לרדיו. גם ככה עשיתי את זה פה בדחילו ורחימו, אז בבקשה.
אסתי פלדמן
אגב, הסעיף הזה חל גם על הרדיו.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אבל השאלה אם לא להתייחס כמו לזעיר? בגלל ההכנסות שלהם. ההכנסות שם הם לא כמו בטלוויזיה.
אסתי פלדמן
אני פשוט חושבת שהתייחסות דיפרנציאלית או השתת כלל אחיד לבעלי רישיונות שונים שההתייחסות לגביהם בפרסומות היא שונה, היא בעייתית. קצת קשה להצדיק אותה.
אתי בנדלר
אבל ההתייחסות הדיפרנציאלית נעשתה כבר בתיקון שהתקבל.
אסתי פלדמן
נכון, שהם 50% בפרסומות והם 25%, ועכשיו רוצים להחיל עליהם דין אחד לעניין תוכן שיווקי.
אתי בנדלר
נכון, כי תוכן שיווקי זה עדיין מאטריה שונה.
אסתי פלדמן
בסדר, אני רק ציינתי.
היו"ר איתן כבל
אוקי. אני מעלה להצבעה.

הצבעה

בעד הוספת סעיף קטן (ב)(1) – פה אחד

הסעיף אושר.

מאושר פה אחד.
אילאיל לבנת
הערה קטנה על זה.
היו"ר איתן כבל
אבל כבר הצבעתי.
אלעד כהן
ב-85א, אתי, הקראת, "אדם אחד". וגומר - - -
אתי בנדלר
במישרין או בעקיפין.
אלעד כהן
נמחק "במישרין או בעקיפין".
אתי בנדלר
לא.
אלעד כהן
לא נמחק?
אתי בנדלר
לא.
היו"ר איתן כבל
אוקי, תודה. אני רק רוצה הערה ליושבת ראש הרשות ואני רוצה להבהיר את זה. תראו, בדיון הקודם עלה עניין החדשות, הסיפור של 20 ודומיו, ולא תיקנו. לא נמצאה הפלטפורמה באותו זמן לתקן את זה. אני מבקש, גבירתי, עד שיובא תיקון, אם בכלל, בתהליך הזה, שאתם תקבעו כללים שיהיו תואמים את רוח ההחלטות שקיבלנו פה.
דבורה קמחי
יש להם הסמכה?
היו"ר איתן כבל
תשמעי, אני אגיד לך את זה ככה. קודם כול, אני חושב, הם הרגולטור.

בואי נתחיל כך, גבירתי. אני רוצה שיגיע השלב שהם יודיעו להם, אין לכם זה. הנחת העבודה שלי, אם הכול פה מתקיים כמו שצריך והם הגונים והוגנים, זאת נקודת המוצא השנייה ואני לא רוצה לחשוב אחרת מכך, אז אנחנו פועלים באותו מקום. אני סבור שיש להם סמכות לעשות דבר כזה. לא כתוב שאסור להם.
ניר שוויקי
כתוב כסימן ד' פרק ד' למיטב זכרוני – לא יחול על שידורי החדשות. הם יכולים לבחור אם הם משדרים חדשות לפי התוספת השלישית או לפי הסעיפים שכתובים בחוק.
אתי בנדלר
אני רוצה להבין על מה אדוני מדבר.
היו"ר איתן כבל
על ההערה שאת הערת בזמנו על משך החדשות.
אתי בנדלר
אה, על אורך החדשות.
קריאה
צריכה להיות הסמכה מפורשת.
היו"ר איתן כבל
כן, אבל אני לא יודע אם אני יכול לעשות עכשיו, במקום בו אנחנו נמצאים ברגע זה, הסמכה מפורשת כזו. מה את אומרת?
לאה ורון
לא נראה לי. זה לא על סדר היום. זו סוגיה עקרונית.
היו"ר איתן כבל
אוקי, אז אני רק מסב את תשומת הלב שלכם. אני אגיד לך משהו, גם אם אין לכם סמכות, אני חושב שמין הראוי שתוציאו מכתב לפחות ברוח הדברים, איך אתם רואים את הדברים ואיך הוועדה ראתה את הדברים, שזה יהיה מונח.

עוד דבר. הנחת העבודה שלי, שאם הכנסת תמשיך גם אחרי הפגרה, אנחנו נצטרך, ואני אומר את זה פה גם לכם כרשות וגם למדינה, להביא את התיקון הנדרש בעניין הזה. תודה.

בואו נעבור לעניין הנוסף. יש לנו עוד נקודה, מכתב של איתמר אביטן, חברי, צריך להגיד.

אתי, את ראית את המכתב?
אתי בנדלר
לא, עכשיו אני - - -
היו"ר איתן כבל
אז בבקשה, אנא אמרי האם זה מתאפשר.
לאה ורון
איתמר השליך מכך שהדיון נקבע ופורסם לפני 24 שעות, שאפשר גם במהלך הדיון להעלות נושאים ולקוות שאפשר לכלול את זה בסדר היום.
היו"ר איתן כבל
בסדר.
איתמר אביטן
שלחנו את זה לפני שלוש שעות.
אתי בנדלר
אני רוצה לספר שאיתמר התקשר אלי היום והוא שאל אותי אם אפשר להכניס את הנושא הזה. אני את המכתב רואה רק עכשיו, אבל אני אמרתי לו שלא ניתן להכניס את זה. הנושא של זכויות עובדים לא אצל בעלי הרישיון אלא מדבר על גופים שבעלי הרישיון מתקשרים איתם או משהו כזה. נראה לי שהוא נושא מאוד בעייתי, נושא רוחבי, משום שמדובר כאן בכלל על הבטחת זכויות עובדים. אפילו המדינה, כשהיא מתקשרת עם קבלן, היא דורשת ממנו תצהיר שהוא שומר על זכויות העובדים, אבל היא עצמה, לא עולה על הדעת שהיא תנהל משא ומתן עם העובדים של גוף קבלני או משהו כזה. זה נושא מאוד סבוך.
איתמר אביטן
המדינה דווקא כן עושה את זה, למשל עם גופי השמירה. ההסתדרות מנהלת משא ומתן בטעמם, אז זה לא בדיוק נכון.
אתי בנדלר
איתמר, זה נושא לא טריוויאלי, לא ברור, נושא קשה. זה נושא שצריכים לדון בו בכובד ראש. זה לא מתקשר בשום דרך שהיא לנושאים שהועלו כאן. נכון שגם נושא הערבויות הוא נושא חדש, הנושא שנדון עכשיו לפי בקשת יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אבל הוא מתקשר לנושא של הפחתת הרגולציה והקלה כלכלית על הערוצים, שזה היה בעצם, עבר כחוט השני בכל הנושאים - - -
איתמר אביטן
הפחתת הרגולציה עשויה לפגוע בנו, כי במידה ואתם נותנים עוד 15% לגופי השידור לעשות הפקות בבית ולא נותנים לזה מענה מהצד השני, אתם פוגעים בנו בלי לתת לזה מענה בתוך החוק.
אתי בנדלר
איתמר, אני לא אומרת שהנושא שלך לא ראוי לדיון. אני אומרת שאי אפשר לעשות אותו במסגרת הדיון עכשיו.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני רוצה לסכם. איתמר גם דיבר איתי ואני אמרתי לו, תראה, אני בעדך, אני גם הולך איתך בעניין הזה. אני לא יכול ללכת איתך, אמרתי לך, בעניין הזה. כאן לגמרי אני בצד שלך, לא ליד, לא כאילו, לא אולי, לא ממצמץ. נתווכח על התכנים, על העניין איך זה צריך להיראות, אבל לגופו של עניין, פה בעניין הזה להעלות את זה כאן, נאמנה עלי דעתה של היועצת המשפטית. בשביל זה היא כאן.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר לך, במקרה כזה צריכים עמדה מושכלת של כל נציגי הממשלה, משרד המשפטים, משרד האוצר, הגבלים עסקיים.
איתמר אביטן
דרך אגב, זה עבר את הגופים האלה בנושא - - -
היו"ר איתן כבל
איתמר, חבל.
אתי בנדלר
זה לא עבר. אני לא יודעת אם זה כתוב ברישיון.
איתמר אביטן
הסעיף עצמו נמצא בתוך הרישיון.
היו"ר איתן כבל
איתמר, נשמה שלי, תקשיב טוב. גם אם אני בצד שלך, אני אעשה את זה רק בדרך המלך. אני אומר את זה בצורה הכי מפורשת. דווקא בגלל שזה נושא משמעותי וחשוב, כדי שלא יתקף בצורה שמחר, מספיק אחד הערוצים שלא ידע ולא זה. אין לי בעיה שגם תפילו את זה, אני רק אומר שאני לא ממליץ לעשות את הלינקג', אבל זה דיון אחר. מה שאתה אומר, אני לא יכול להעלות אותו גם אם אני תומך בך ובעמדתך ב-100%, ואתה צודק מבחינתי.

כן, גבירתי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני רוצה בבקשה להתייחס לנושא גם מה שאתה אמרת, ממש במשפט אחד.

קודם כול, אנחנו כרשות מאמינים, אני אישית, אני לא רוצה להגיד רשות. אני אישית מאמינה שאיפה שאין ערכים, באים חוקים. אתה אמרת לפני כמה זמן שבמידה וההנחה היא שאנחנו הוגנים, אז יש לפעמים דברים גם שהם הוגנות שלא חייבת להיות בחוק. קודם כול אני מסכימה עם איתמר. אני חושבת שברגע שמורידים את הרגולציה, צריך לתת כתף יותר גדולה לכל נושא של זכויות העובדים. אני יכולה רק להגיד פה שאני רואה את זה איתו עין בעין וככל שאני יכולה, על אף שאין לי הסכמה, למרות שזה כתוב ברישיונות, להיות בעמדה של לראות איך אנחנו בכל מקרה מביאים את אותם הגופים המשדרים לטובת העובדים, אני אומרת את זה כאן לפרוטוקול, אנחנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים וכמובן שאנחנו מאוד נשמח שאתה תקדם חקיקה בנושא.
היו"ר איתן כבל
אוקי. אני רק מודיע לך שבכוונתי להביא את זה מייד אחרי - - - , להביא את זה לדיון פה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מעולה. אנחנו איתך.
היו"ר איתן כבל
כן, גבירתי, יושבת ראש הרשות, ביקשת שנתכנס פה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
כן. אנחנו דיברנו הרבה מאוד פה על דה-רגולציה, ורגולציה באופן כללי היא לא מילה באמת גסה. אתה יודע שעשיתי אני אישית כל הזמן את האבחנה בין דה-רגולציה כלכלית לבין דה-רגולציה ערכית. ישנם פה כמה סעיפים שלצערי הרב מבחינה כלכלית, בסופו של דבר גם אם יש איזה שהן הפחתות או איזה שהן הבנות כלפי הגופים המשדרים, אנחנו רואים שזה בסופו של דבר לטובת הציבור, כי אנחנו רוצים שכולם יתקיימו ויצליחו להביא תוצרת ישראלית, מקומית, יצירה ישראלית לציבור הצופים במדינת ישראל.

יש נושא אחד שאנחנו העלינו אותו כמה פעמים. לצערי הרב זה איכשהו גם חמק מידה של ועדת קיש וגם פה בחוק ההסדרים לא הצלחנו, ובגלל זה ביקשנו לכנס בכל מקרה את הוועדה. אני רוצה להודות לך מקרב לב שאתה מבין.
היו"ר איתן כבל
אני עוד לא מבין.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אבל עצם העובדה שאתה הסכמת על אף שהיה ברור שחוק ההסדרים סיים את התהליך אצלך, אני חושבת שצריך לתת לך פה את המחמאות, ואני לא יודעת עדיין לאן אנחנו נגיע עם ההצבעה כרגע.

אנחנו מבקשים להשאיר בידנו סמכות לטפל בנושא הערבויות. בידנו, זה בידי המועצה, סמכות לטפל בנושא הערבויות שנמצאים ברשות השנייה עבור אי קיום מחויבויות התוכן מתקופת הזיכיון, שעל פניו כמו שאומרת היועצת המשפטית לוועדה, היה תנאי לקבלת הרישיון של הערוצים, שבעצם מחייב אותם לעמוד בכל המחויבויות שלא עמדו בהן בתקופת הזיכיון. נכון להיום החקיקה מגבילה בכלל את מועצת הרשות השנייה לטפל בנושא. אנחנו מבקשים לאפשר להביא את הנושא לדיון במועצה, וביחס למצב שאנחנו נמצאים היום אחרי הפיצול, לראות האם יש הצדקה באמת לנושא הזה, האם צריך להפחית, האם צריך להשאיר, האם צריך להוריד לגמרי. אני לא יודעת, אבל אנחנו מבקשים את הסמכות לידיה של המועצה. אני חושבת שזה יכול להיות עוד תהליך חשוב מאוד בדה-רגולציה.
היו"ר איתן כבל
יוליה, העניין ברור. אני רוצה להבין דבר אחד לפני שאני פותח את זה. איך אישור של הבקשה הזו עלול לפגוע ביצירה הישראלית?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
קודם כול אני חושבת, מאחר ואנחנו לא יודעים מה תהיה החלטת המועצה, אז אני אפילו לא יכולה להתייחס לנקודה שלך. דבר שני, אני אומרת לכם שיש את הסוגה העילית שאנחנו לא מתקדמים.
היו"ר איתן כבל
גבירתי יושבת ראש המועצה, אני אומר לך את זה כך בצורה מאוד ברורה. אם אני לא אשתכנע, אני אומר את זה פה בצורה הכי ברורה, בלי קשר לסעיף הראשון, שהאישור של הבקשה שלך, או אם יש חשש, והיית פה כשדנו בכבלים והלוויין ולא ידעו הגורמים לומר לי על אדני ברזל, שלא תהיה פגיעה ביצירה הישראלית, כמו בעניין ההוא, אותו דבר כאן, אני לא אאשר את זה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אומר את זה לא ליד, לא כאילו, לא תשמע, אני מתנצלת, לא ידעתי, אני חשבתי ככה, לא היה לי רוב במועצה, התאמצתי. אין. אם יש ולו החשש הקל ביותר, אני לא שם, ואני אומר את זה ללא קשר עכשיו שאיתמר פה זרק. מוסיף על העניין הזה.

אילאיל, בבקשה.
אילאיל לבנת
אדוני, שוק היצירה והגופים המשדרים הם לא שני צדדים של מתרס, הם שוק אחד שאלה לא יכולים לחיות בלי אלה ואלה לא יכולים לחיות בלי אלה. לצערי, ואני מדברת בשם "רשת", אבל אני לא חושבת שמצבם של הגופים האחרים שונה בהרבה. לצערי נטל הערבויות שרובץ היום על הכתפיים שלנו מפריע לנו בעבודה היום-יומית שלנו. פשוט מפריע. העבודה היום-יומית שלנו הוא לשלם יותר מהר לעובדים של איתמר. העבודה היום-יומית שלנו היא להזמין עוד ועוד הפקות ועבודות. כרגע, כשאנחנו לא רואים את האופק בגלל מצב כלכלי שאליו אנחנו נקלעים, לא יכול להיות שעשרות המיליונים שאני מנועה מלנקוב אותם בסכום מדויק, יהיו משותקים. זה נתון אחד, שאנחנו אותו צד לאותו המטבע. אנחנו לא שני צדדים. הדבר השני הוא שאם אנחנו נקרוס, הם הראשונים שיפגעו מכך.

הדבר השלישי, אנחנו לא באים, דף חלק כרגע, לא בפני הרגולטור ולא בפני חדר הוועדה הזו. אנחנו זכיינית לשעבר של 20 שנה, ששקל אחד לא חולק לה מהערבויות בגין בעיות של תוכן.
היו"ר איתן כבל
אילאיל, אני מבין את כל אשר את אומרת. אני גם לא מוצא סיבה לחלוק עליך. אני מבין את זה. בגלל זה גם אני פה. אני לא חושב שהיו רבים שהיו באים.
אילאיל לבנת
תודה רבה. זה מוערך ביותר.
היו"ר איתן כבל
לא עשיתי את כל הדרך הזו כדי באמת שמישהו יאמר לי תודה, אלא אני עושה את זה כי אני באמת סבור שהדברים האלה חשובים. שוב, אני עדיין מצפה ממך, הרי ברור לי, אם לא תהיו תלויים אחד בשני, תהיו תלויים אחד ליד השני. אין ויכוח, אין מחלוקת. זה ברור, זה מזין את זה. בלי עובדים אין הנהלה. באין הנהלה, אין עובדים. אני לא יכול במילים גדולות רק להיאחז. אני לא יכול, אילאיל, כי מה העניין? עברנו את כל הדרך. הם חטפו בוועדת קיש את אשר חטפו. בכוחותיי הדלים הצלחתי עוד קצת לעצור את השטף, ובשורה התחתונה ככה אגב, לא מתוך כוונה, אני עלול למצוא את עצמי מיטיב אתכם, ואני רוצה להיטיב, אבל שאני פתאום גורם להם חס וחלילה לנזק.

ממשלה.
עופר רז דרור
אני אתחיל בעמדה המקצועית של משרד התקשורת, וזיו ישלים אותי קצת בעמדה המשפטית שלנו בנושא.

עופר רז דרור, אני סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת.

ראשית, הנושא קפץ לפתחינו בלוח זמנים מאוד קצר ואני חייב לציין שאין בידינו את כל הנתונים לתת פה עמדה מקצועית חד משמעית, אבל מה שכן יכולנו לעשות בזמן הקצר הזה, אז אני גם אתן לכם איזושהי תמונת רקע על הערבויות ואחר כך אני אדבר ספציפית על הנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
יקירי, אני יכול לבקש בקשה?
עופר רז דרור
כן.
היו"ר איתן כבל
תשמע, אני לא בענייני חפירות. אל תתחיל לעשות לי סיפור דרך, כשהטורקים הגיעו, הצלבנים כבר עזבו. אני צריך לדעת פשוט מאוד בעברית מדוברת האם משרד התקשורת אומר לי, חבר הכנסת כבל, יושב ראש ועדת הכלכלה, מבחינתנו אין מניעה שתאשר את העניין הזה. זה מה שאני מבקש.
עופר רז דרור
אז ככה, אנחנו לא חושבים שהערבויות הם כלי מושלם למטרה שלשמה שמו אותם פה. אנחנו חושבים שאגב, אם לרשות היה עיצומים, היה אפשר להפחית את הערבויות האלה ולהקל על המשקולת שהם שמים על השוק, אני חושב שזו הייתה דרך טובה לנהל את השוק הזה, להבא, לקדנציה הבאה.

אם אנחנו מסתכלים על הערבויות ששמו על החובות האלה לעומת ערבויות אחרות שמשרד התקשורת שם או שהרשות שמה, הן נראות מוגזמות, כלומר שקל על שקל פה לעומת הרבה פחות בדברים אחרים, כשאנחנו עושים את האבחנה ההשוואתית הזאת, זה נראה יוצא דופן. זה אני חייב להגיד בצורה הכי ישירה.

בנוסף, אנחנו גם חושבים שזה סביר שתהיה לרגולטור גמישות בקביעת אופן הערבויות האלה, היקפם וגם האופי שלהם, ושהגמישויות האלה צריכות להיות דומות לגמישויות שיש לרגולטור בערבויות הרגילות שלו.
היו"ר איתן כבל
אז מה, כאילו אתה אומר, תחליט לבד, העיקר אמרתי?
עופר רז דרור
לא.
ניר שוויקי
אני חושב שהוא אמר - - -
היו"ר איתן כבל
תקשיב, אדוני המנכ"ל, שוויקי, זה שאתה צריך לפרשן אותו בחייו, ממרחק כזה - - -
עופר רז דרור
הייתי צריך להתחיל מהשורה התחתונה. אני אסיים ואני מקווה שאני אהיה ברור, ואם לא, תפרשן אותי.

אנחנו סבורים שצריכות להיות גמישויות לרשות בנושא הזה כפי שיש לה בערבות הרגילה.
היו"ר איתן כבל
ההצעה שמונחת כאן לפנינו כפי שתיכף תעלה אותה שוב יושב ראש הרשות, היא מקובלת עליכם? אם אתה היית צריך להצביע, היית מצביע בעד?
עופר רז דרור
אז אני חושב שהנוסח צריך להיות שונה, והוא צריך להיות כפי שאמרתי.
היו"ר איתן כבל
מה זה, עינויים אני מענה אותך?
עופר רז דרור
אמרתי לך, לא. אמרתי לך מה כן. לרשות יש גמישות מסוימת כפי שקבוע בחוק. היא צריכה להיות דומה.
היו"ר איתן כבל
עכשיו ברצינות. אתה אומר לי, מבחינתי זה מתאפשר בניסוח אחר.
עופר רז דרור
כן.
היו"ר איתן כבל
אסתי, בבקשה.
אסתי פלדמן
מבחינתנו, גם אנחנו לא הצלחנו, זה עומרי יגיד גם, לבחון את זה באופן מקצועי רחב. אנחנו לא מתנגדים באופן עקרוני לתיקונים בסעיף. חשוב רק להדגיש שזה צריך להיות אפקטיבי.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
עמרי בן חורין
עמרי בן חורין, אגף תקציבים, משרד האוצר.

טרם הדיון לא הצלחנו לקבל את כל הנתונים שסברנו שדרושים לנו כדי לבחון את זה, לקבל את ההחלטה. לצערנו אנחנו לא יכולים בשלב הזה לסייע לוועדה ולהמליץ לה האם לכאן או לכאן.
היו"ר איתן כבל
אוקי. בבקשה.
דבורה קמחי
כפי שכולם יודעים פה, ערוץ 10 בילה הרבה בוועדה הזאת בהרבה תיקוני חקיקה שסייעו לו. אני רוצה להזכיר שבכל תיקון חקיקה שסייעו בדבר מה לערוץ 10, תמיד היו זכייניות ערוץ 2 שקיבלו הטבות מקבילות, בין אם זה הארכות זיכיון, בין אם זה מיקוד רגולציה, בין אם זה פריסת מחויבויות סוגה עילית וכיוצא בזה.

עכשיו יצאנו לדרך, שלושתנו ביחד, כל אחד באפיק שונה, כש"קשת" ו"רשת", יש להן הטבה כלכלית של 50 מיליון שקל בשנה לכל אחת מהן, ואחזקה משותפת של חברת החדשות, שלוש שנים. "קשת" ו"רשת" עדיין לא נדרשו לשלם לא עבור הנכסים הלא מוחשיים של חברת החדשות ולא עבור הארכת הזיכיון האחרונה שלה. ערוץ 10 נדרש לשלם דקה לפני קבלת הרישיון. יחד עם זאת, ככל שאדוני יחליט לאשר את בקשת הרשות, אנחנו לא נתנגד. אנחנו נבקש שהרשות השנייה תתחשב בכל הנתונים שאמרתי עכשיו על מנת להשוות את מצבו הכלכלי של ערוץ 10 מבחינת התנאים הכלכליים שערוץ 10 פועל, לאלה של "קשת" ורשת".
היו"ר איתן כבל
אוקי. יש עוד מישהו פה שרוצה? איתמר, בבקשה.
איתמר אביטן
תראה, מבחינת מחויבות העבר, היה ניסיון לעשות על זה דיון בפעם הקודמת וכמובן שאנחנו מתנגדים, כי חלק מהדברים בקיש, דובר איתנו ואמרו לנו, תשמעו, יש לכם חמש-שש שנים מחויבויות עבר, אתם צריכים להיות פחות היסטריים. אני לא מצליח להבין למה מישהו בא ואומר שזה יכול להיות הגיוני שאת הערבויות לחובות העבר, בואו תפחיתו לי. הרי אנחנו לא יודעים מה בסופו של דבר המועצה תחליט, ופה הסכנה. בואו ניקח, ערוץ ייסגר או יתאחד או תהיה עוד איזו חקיקה או לא יודע מה, כל הערבויות למחויבויות האלה קורסת מתחת לרגליים. הרי מה בסופו של דבר רשום פה? רשום פה ערבויות על הסכומים כנדרש. זה מה שרשום, ולא שמישהו יכול לבוא ולהחליט או איזו מועצה יכולה להחליט. יש פה עניינים כלכליים. אנחנו רואים שמשרד האוצר לא יודע לתת את העמדה בעניין הזה. אי אפשר לעשות את הדיונים האלה על עשרות מיליונים בצורה כזאת.

כבוד היושב ראש, אני יכול לבוא ולהגיד אם זה מסכן אותי מאוד או לא? אני אקח כלכלן. אני לא יודע את הסכומים. אני יודע שיש חובות עבר בעשרות מיליונים שצריכים לממש אותם. הם קיבלו רישיון, זאת אומרת זה לא משהו חדש, זה לא שהם סוחבים איתם את זה שנים. הם ידעו בדיוק. הם ביקשו את זה אז. יש פה המון השתלשלויות שבאמת אני אגיד, לבוא ולהעלות את הדברים האלה כיום זה - - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני יכולה לדבר?
היו"ר איתן כבל
יוליה, שנייה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
עד שהוא דיבר אני הייתי רגועה. עכשיו אני כבר ממש מתעצבנת.
היו"ר איתן כבל
אני מנסה למצות את התהליך.

אני ברשותך רק רוצה לומר לך את הדבר הבא. תראי, הרי מה הפחד? שייצא שכרי בהפסדי. אני רוצה לומר לך שתי נקודות. קודם כול, הגיע הזמן שתיתנו לנו תשובה ברורה לגבי ערוץ 10. בעד? בעד. נגד? נגד, אבל אני רוצה אמירה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
איזו?
היו"ר איתן כבל
מה שדבורה מעלה לגבי ה-50 מיליון חדשות.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אוקי.
היו"ר איתן כבל
את האמת, לי אין עמדה חלוטה בשאלה הזאת, אבל זה עולה פעם אחר פעם ולא שמעתי מישהו עולה פה על השולחן ואומר, לא - - - אחד.

נקודה שנייה שאני מבקש, אני כבר מפחד מכם יותר מאשר בעניין הזה. אני לא יודע מה יגיע למועצה. אני רוצה לעזור. אם אני לא רואה בכלל פה שאני הולך על אדני ברזל, אני כבר אומר לך, חבל על הזמן.

אתי רצתה לומר כמה מילים ואת תסכמי.
אתי בנדלר
אני רציתי להפנות את תשומת הלב למספר דברים. קודם כול, אני לא רואה עדיין נוסח שהוועדה התבקשה לאשר, אבל מהמכתב של יושבת ראש המועצה עולה שהיא מבקשת להמיר את המילים "ערבות בנקאית" במילים "בטוחות", ואני מבינה שמדובר מבחינתך שהמועצה תקבע איזה בטוחות, שזה יכול להיות ערבות בנקאית, או הזכרת כתבי התחייבות, שאני לא יודעת מה הם כתבי התחייבות. אני רוצה לומר שפשוט בדקתי הבוקר בחוק הרשות השנייה. המקום היחידי שמוזכר "בטוחות", למשל בסעיף 33א - - - מדובר על מתן רישיון לשידורי טלוויזיה למבקש רישיון, אז בפסקה א(2) נאמר: המבקש יפקיד בידי הרשות בטוחות, בין השאר כמפורט להלן בהתאם לכללים שקבעה המועצה, ואז מפורטים. מה זה הבטוחות? זו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת מילוי ההוראות לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון. ב. ערבות בנקאית אוטונומית או פיקדון להבטחת הוצאות. וגומר. גם בסעיף 33ב, כשנאמר שהמועצה רשאית לקבוע כללים, הוראות בעניינים אלה, הוראות לעניין הבטוחות שעל המבקש להפקיד לפי סעיף של 33א(2) לרבות תחומיהם, מועדי הפקדתם ודרכי מימושם. דהיינו, שיקול הדעת שניתן למועצה, אם לא פספסתי משהו ותקנו אותי אם אני טועה, מדובר על ערבויות בנקאיות אוטונומיות או פיקדונות. את גובה הערבויות וכו' הרשות רשאית לקבוע. זה דבר אחד.

דבר שני, אני רוצה לומר שבכל זאת יש הבדל שצריכים לקחת אותו בחשבון, בין ערבויות להבטחת התחייבות עתידיות לבין הערבויות שעליהן מדובר במקרה הזה, שהן ניתנו אחרי שכבר נקבע שיש הפרשי הכנסה ויש מחויבות ברורה לבצע הפקות מסוימות או שיש הפרות שהערבויות ניתנו לשם הבטחת מימושן של אותן הפרות, ככה שבכל זאת מדובר במאטריה קצת שונה.

אחרי שאמרתי את כל מה שאמרתי, אני עדיין מבינה שיש כאן בעיה אמיתית שמחפשים את הדרך לפתור אותה. אני רק חושבת שהפתרון צריך להיות כזה ש-א', ידבר על ערבויות או על פיקדונות ולא על סוגי בטוחות שאינני יודעת מה הן, זה דבר אחד, כדי לא ליצור כאן תקדים אם אכן מדובר בתקדים, ושוב אני קוראת לכם לתקן אותי אם פספסתי איזושהי הוראה בחוק הרשות השנייה. זה דבר אחד.

דבר שני, זה ברור, וכאן אני יוצאת מתוך הנחה שהרשות המנהלית, דהיינו הרשות השנייה, אם וכאשר תידרש לעניין, אכן יהיו בפניה כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת החלטה כדי שההחלטה באמת תעמוד על רגליים יציבות ומוצקות ולא סתם מתן הטבה.
היו"ר איתן כבל
אוקי, תודה. בבקשה, יוליה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אדוני היושב ראש, בהתחלה כששאלת אותי את השאלה, קצת נלחצתי, אני חייבת להגיד לך. ביקשת ממני לרגע להפוך להיות לנביאה, וזו לא התכונה שאני יודעת. אני מכירה את התכונה הזו אצלי, אבל לא חושבת שהייתי מתחייבת עליה פה בוועדת הכלכלה, ואל תקפוץ בבקשה, כי אני הולכת להגיד משהו שקצת מקפיץ אותך, אבל זה מאוד חשוב.

קודם כול, הדבר היחיד היום שעומד על אדני ברזל זה כל אותם אתרי אינטרנט, שכמו שדיברתי אתמול, יש זליגת הפרסום כל הזמן, זליגת הפרסום אליו ושימוש ללא שום רגולציה בחומרים שנעשים על ידי הגופים המשודרים, כאשר יש להם מחויבויות מאוד גדולות ויש פה משהו שעומד על אדני ברזל ומשתמש בזה חופשי ואין שם שום רגולציה.

היום כשאתה שואל אותי על היוצרים, שאנחנו, אני רוצה להגיד את זה לפרוטוקול, חד משמעית בעד היצירה הישראלית, ונלחמנו פה קשות בקיש וגם בחוק ההסדרים לא לפגוע בהם, אבל אני חייבת להגיד לך שהם כרגע נמצאים לא על אדני ברזל. היצירה הישראלית נמצאת כרגע על עלה נידף, כי שלושת הגופים המשדרים היום נמצאים בסיטואציה כל כך לא פשוטה אחרי הפיצול, שאני מאוד חוששת שעם כל הדה-רגולציה שלא נעשתה באמת לא בקיש ולא בחוק ההסדרים, מחר לאותם היוצרים לא יהיה מקום ובית להביא את היצירה שלהם.

יותר מזה אני אגיד לך, הייתה לי אתמול שיחה עם איתמר ואני מאוד כעסתי ואני רוצה להגיד את זה פה. כשאמרתי לו, איתמר, אתה דואג לעובדים ואני דואגת לעובדים שלך, אבל מחר כש"קשת" ו"רשת" וערוץ 10 יצטרכו לפטר את העובדים שלהם בגלל שאתם עושים לחץ מאוד כבד, זה אכפת לך? ואני לא רוצה להגיד לך מה הוא ענה. אני עניתי לו, איתמר, העובדים שלך והעובדים של "קשת" ו"רשת" וערוץ 10 וערוץ 20 וכל הערוצים שהיום עוברים אלינו, הם עובדים לא פחות חשובים לי ממה שאתה נלחם עליהם, אז מה שאני אומרת, אדוני היושב ראש, כל מה שאנחנו מבקשים זה להעביר את הסמכות הזאת לידי מועצת הרשות השנייה כדי להחליט מה קורה. אין בכוונתנו לבוא ולפגוע ולהקטין את המחויבויות שלהם. עם זאת, אני חייבת לומר שכשאני יודעת שישנם עשרות מיליוני שקלים סגורים שעליהם הם משלמים ריביות מטורפות, שהכסף של הריביות האלה יכול היה לחזור למסך לטובת אותם היוצרים, אני לא מבינה איפה אנחנו נמצאים בעידן המאה ה-21 בדה-רגולציה כלכלית, לא ערכית, אני חוזרת על זה, שעשינו. בעצם אני אומרת לכם, כל החוקים שיש פה, לא ראיתי שום דבר שבאמת מנסה לאזן בין היצירה הישראלית לבין הגופים המשדרים, ואני מאוד מבקשת ממך להצביע לטובת הסעיף הזה ולתת לנו את הסמכות.

אני חושבת שיוצרים כבר הכירו לפחות בתקופה שאני נמצאת פה, שאנחנו דואגים מאוד להם. נחתם הסכם ראשון בין אקט לבין "קשת" בעקבות ההתערבות של הרשות השנייה, על אף שאנחנו לא אמורים לעשות את זה, על תנאי העסקה. אני מאוד מקווה שההסכמים האלה יחתמו גם עם "רשת", גם עם ערוץ 10, אבל אנחנו צריכים לתת להם אוויר לנשימה. אנחנו צריכים לתת להם את האפשרות שהם יוכלו לשרוד כדי לסגור את ההסכמים האלה עם העובדים, ולכן אני אומרת לך, אדון איתמר, ולמכתבים שאתה כותב. אתם לא היחידים שהיצירה הישראלית מעניינת אותם. גם אותנו היא מעניינת. גם את הגופים המשדרים היא מעניינת, גם את כבלים ולוויין היא מעניינת.

היה פה ויכוח קשה מאוד על הורדה של תוצרת מקומית. אנחנו לא מדברים רק על סוגה עילית. גם כשאנחנו מדברים על תוכניות מיוחדות שלא כולן מתים עליהם, על הריאליטי, עדיין מדובר על עובדים ישראלים שמקבלים משכורת ופרנסה למשפחה שלהם, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, איזון בין צרכי הגופים המשדרים לבין האינטרס הציבורי לבין היצירה הישראלית. זה מה שביקשנו ולכן אנחנו מבקשים ממך להצביע. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
איתמר אביטן
כבוד היושב ראש, אני רוצה רק להגיב כי נאמרו דברים לגביי.
אילאיל לבנת
לפני שהוא מגיב, גם לי יש מה לומר, אבל אני לא בענייני התנגחות.
היו"ר איתן כבל
כן, אילאיל.
אילאיל לבנת
קודם כול, לכבוד היועצת המשפטית - - -
אתי בנדלר
בלי "כבוד".
אילאיל לבנת
יום האישה הבינלאומי, אני צריכה לכבד אותך.
אתי בנדלר
תודה, גבירתי.
אילאיל לבנת
נתחיל ממש רק רגע איך אנחנו רואים משפטית את המצב, סליחה אדוני יושב ראש הוועדה אם אנחנו מלאים, אבל רק רגע.

אנחנו מחזיקים ביד בכלל חוות דעת משפטית שסוברת שהסעיף הזה ממילא נותן סמכות למועצה לקבוע את גובה הערבויות מאחר וכך זה תמיד עבד. הערבויות האלה, מקורם אמנם בחקיקה בסעיף המדובר, אולם את גובה הערבויות תמיד קבעה המועצה, וכפי שהיא קבעה את גובה הערבויות טרום המעבר שלנו לרישיון, כך היא יכולה היום לשנות את גובה הערבות הזו. זה קודם כול. יחד עם זאת, אנחנו בוודי מברכים על ניסיון התיקון הזה, אם מישהו מרגיש שהוא צריך בשבילו חידוד כדי ללכת על קרקע בטוחה.

הסוגים של הבטוחות הקיימים, אני לא בטוחה, אתי, שאת הזכרת בכלל את כללי הבטוחות שעל פיהן בעצם אנחנו עברנו רישיון, וכללי הבטוחות שם, אחרי ערבויות בנקאיות קיימים גם מכתבי נוחות מאת הבעלים שלנו וכתבי ערבות מאת הבעלים שלנו, שאני חייבת לומר שזה איזשהו מוצר שפגשנו אותו לראשונה לפני חודשים אחדים. אני רק אומר שגם הוא שמצוי בידי סמכות מועצת הרשות, גם הוא מבחינת הבעלים שלנו בבחינת כסף שמוקפא לטובת המדינה, וזה אדוני, מבחינת ניהול הסיכונים שאתה בסופו של יום מתבקש לעשות כאן, צריך לקחת בחשבון שכל שקל, ובין אם שוכב כערבות בנקאית אוטונומית ובין אם הוא נמצא במכתב מאת בעלי המניות שלי, הוא שקל שמאחוריו עומדים אנשים רציניים שמתייחסים אליו בכובד ראש.

אני בדרך כלל לא נוהגת לעשות זאת, אבל אני אגיד כאן לפרוטוקול, אנחנו לפני שבועיים, נציגי "רשת", בכירי "רשת", לרבות יושב ראש "רשת" נפגשו עם כבוד שר האוצר, עם הרבה מאוד אנשים ממשרדו. בין היתר עלה הנושא הזה. אני חייבת להגיד ששר האוצר בעצמו הביע בין פליאה לתדהמה שעדיין עשרות מיליוני שקלים מופקדים לטובת המדינה סביב הסוגיה הזו, כך שעם כל הכבוד לאיתמר שמגיע היום ודואג למי שהוא דואג ומנסה לנפנף באיזה דגל, לפיו בחמש דקות מבקשים להעביר משהו, אני נורא מבקשת מכבודו לא לאפשר לטיעונים פופוליסטים כאלה להשפיע על ההחלטה כאן. זה לא מאתמול, זה לא משלשום. מכתבים שלנו בדבר הכובד של הערבויות מונחים בפני כל מי שנוגע בדבר. אני לא יודעת כמה עצים אנחנו השחתנו על הבקשות הללו ועל ההסברים הללו. לא יתכן, עם כל הכבוד לאוכלוסייה שאיתמר מייצג, שהוא יספר שזה עובר היום בחמש דקות. לא. שר האוצר, עם כל העמדה המגומגמת קצת שהושמעה פה, אמר בעצמו, ערבויות נועדו לנהל סיכונים.
היו"ר איתן כבל
השיחה בין השר לבינם התנתקה באמצע, בגלל זה יצא מגומגם.
אילאיל לבנת
זה מאוד מצער.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אדוני היושב ראש, נקודה אחת אתה ביקשת לגבי החדשות, לגבי ערוץ 10, ואתה אמרת שאף אחד עוד לא יצא ולא דיבר על זה. אני יוצאת פה בריש גלי ואומרת את זה לא רק לוועדה, אני אמרתי את זה גם ל"קשת", גם ל"רשת", גם לאבי וייס, מנכ"ל ועורך ראשי של החדשות, וגם לגולן יוחפז וגם ליוסי ורשבסקי. פיצול שנעשה במדינת ישראל ללא פיצול החדשות, לא נעשה באמת. מה שאנחנו פיצלנו זה את הריאליטי. החדשות שלא מפוצלות, מעבר למה שדיברה כבודה לכבוד יום האישה, עורכת דין דבורה קמחי, מעבר לכך שיש פה באמת איזשהו חוסר שוויון כלפיהם חד משמעית, יש פה גם אינטרס ציבורי. אני אומרת לך, יש חוק שמאפשר להם לעשות את זה עד שלוש שנים. אנחנו רוצים לקדם בדרך המלך את פיצול החדשות הרבה לפני שלוש שנים.
היו"ר איתן כבל
תודה יוליה, זאת אחלה הרצאה, אבל זה בידיים שלכם, לא אצלי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
ביקשת שמישהו ידבר על זה.
היו"ר איתן כבל
זה לא עניין של לדבר על זה. התכוונתי לדבר לא במובן של לנאום על זה. אין לי בעיה עם זה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
סיימתי.
היו"ר איתן כבל
איתמר, משפט.
איתמר אביטן
כבוד היושב ראש, אני רק אגיד כמה דברים.

דבר ראשון, לגבי השיחה של אתמול, אני חושש לעובדי "רשת" בדיוק כמו שאני חושש לעובדיי. כבוד היושב ראש מכיר אותי כפעיל זכויות עובדים בהמון גופים. אני חושב שבסופו של דבר נושא הבטוחות לעובדים הוא דבר מאוד חשוב ומאוד רלוונטי. אם המדינה חושבת ורואה לנכון שהמצב של הערוצים הוא כל כך קשה, שתטיב איתם ולא על חשבון החובות כדי לעשות את ההפקות. הרי מה אנחנו אומרים פה בעצם? בואו תקלו עלינו במקום מסוים. זו הטבה מבחינתם, אבל זה סיכון חובות העבר. זו המטרה. ועוד אחרי הדברים שאני שומע מאתי והסאונד הלא משפטי שאני נמצא פה, כי לצערי לא הצלחנו להתייעץ משפטית עדיין בפחות מ-24 שעות, הסאונד נשמע עוד יותר מדאיג, הניסוחים פה והפלפולים פה והכול. בסך הכול ערבויות בסכומים הנדרשים זה מה שרשום וזה מחוק. אני מסתכל, הסכומים הנדרשים להבטחה, וזה מחוק. לעניין הזה המועצה תחליט או מישהו אחר, וזה חובות עבר. אני חושב שצריך להקל עם הערוצים. בסופו של דבר אנחנו מתפרנסים משם. אני חושב שצריך להקל. צריך לטפל בפייסבוק, צריך לטפל בכל הדברים, אבל לקחת בטחונות לחובות העבר, זה כבר לעבור כל גבול.
היו"ר איתן כבל
תודה. משפט אחד אדוני היועץ.
אופיר ביתן
אופיר ביתן, היועץ המשפטי בפועל, הרשות השנייה.

לגבי מה שאתי אמרה, כתוב בסעיף 33א – הפקיד בידי הרשות בטוחות, בין השאר ערבות בנקאית או זה, ולכן - - -
היו"ר איתן כבל
אוקי, תודה.
אתי בנדלר
נכון. הערבויות האלה הן חובה. בנוסף אפשר עוד בטוחות.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני ברשותכם רוצה לסכם.
אתי בנדלר
אי אפשר לוותר על הערבויות.
היו"ר איתן כבל
אתי, תודה.

אני רוצה לומר לכם כך, אני לא מתכוון להצביע על זה עכשיו ואני אסביר גם למה אני לא הולך להצביע על זה עכשיו, לא כי אני לא חושב שלא צריך לקיים את הדיון הזה ולטפל בזה ולתת את הכסף. מדובר פה בהטבה בעשרות מיליונים. אני לא יכול לעשות אותה לבד, בכל הכבוד.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
זו לא הטבה.
היו"ר איתן כבל
את מוכנה בבקשה, יוליה? הגעתי לכאן. עשיתי את המאמץ כדי להגיע לכאן ואני ביקשתי שכשאני מגיע לכאן, שכולם מדברים בשפה אחת. אם איתמר היה לבדו, הייתי כבר יודע לתת לזה את המענה. בכל הכבוד, אם האוצר לא אומר לי את הדברים בצורה חדה וברורה, אם משרד התקשורת מג'ברש לי. סליחה, אני הייתי פה. לי לא צריך להסביר. שמעתי אותו בדיוק, מה הוא אמר. זה לא מיליון-שניים, זה סכום שאני לא יכול כשאני לא בטוח. לא הונח בפניי נייר, ואני אומר את זה, אילאיל, ואני רוצה לעזור, אבל אני לא פה על תקן, את יודעת, ככה להיות בסדר עם אדם כזה או אחר, אלא לגופו של עניין. אני רוצה לקבל מסמך שמתאר לי משמעויות, שאומר לי על מה זה בא, מה המשמעות לגבי ערבויות כאלה. אנחנו רק בענייני עובדים.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אבל יש לך מכתב.
היו"ר איתן כבל
אני ראית בדיוק. המכתב הזה לא עונה לי ולא מספק אותי. זה מסוג הדברים, יוליה, שאם אני לא בא לכאן ויודע לשים את כל כובד משקלי. חברים, בכל הכבוד לשי באב"ד, הוא לא משיח צדקי, ואני אומר את זה לא ממקום של אני עומד איתו בהתנגשות. אם רצה האוצר, היה מביא לי. לא הייתי צריך לרדוף אחרי האוצר כדי לקיים את הדיון הזה. אני רדפתי אחריהם כדי לקיים את הדיון. אמת או לא, גבירתי יוליה?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
כן.
היו"ר איתן כבל
אבל אמרתי תנאי, כתוב. כתוב הכול ב-S.M.S, אפרופו כבר הקלטות. הכול כתוב. כיוון שמדובר שכל אחד בא מהמקום שלו ולכל אחד יש את כאבי הבטן שלו, וזה לא נעים לו מזה. דבורה נסעה לקריית שמונה וחזרה דרך אילת, ואין לי דבר וחצי דבר נגד, כי היא באה ומציגה את העמדה שלה. יוליה לא יודעת להגיד לי בצורה מפורשת שהיוצרים לא יפגעו והיצירה הישראלית לא תיפגע.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני אמרתי לך את זה, שאין בכוונתנו שהם יפגעו. אני אמרתי.
היו"ר איתן כבל
יוליה יקירתי, זה כמו הסיפור עם הכבלים והלוויין. אני לא אצביע על משהו, בוודאי לא לבדי על עניין שיש לו משמעויות של עשרות מיליונים, שאף אחד לא אמר לי, זה וי, זה וי, כבל, אתה יכול לנסוע. אף אחד לא יגן עלי בדקה שאחרי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני קודם כול רוצה לתקן. אני חושבת שיש את זה בפרוטוקול, שאמרתי בצורה ברורה שהמחויבויות לא יפגעו. יש את זה בפרוטוקול, אז אני לא יודעת למה אתה בא להגיד שאני לא במאה אחוז אמרתי. אני אמרתי שזה סכום הערבויות וזה מחויבויות. זה שני דברים שונים.
שי באב"ד
אני רוצה רק להסביר את הנקודה, אדוני היו"ר. א', אתה צודק שיש פה חשש של מה קורה עם זכויות עבר על מה יהיה עם היוצרים.
היו"ר איתן כבל
לא רק היוצרים.
שי באב"ד
רק תן לי מילה להשלים.
היו"ר איתן כבל
אני נותן לך, אדוני המנכ"ל. במקרה היית פה וקראו לך.
שי באב"ד
לא מקרה. יש פה ועדה אחרת.
היו"ר איתן כבל
אני הכול יודע. תאמין לי, יודע.
שי באב"ד
אני יודע.
היו"ר איתן כבל
כשאתה הולך לתת הטבה בסדר גודל כזה, הח"כים היו צריכים לקבל פניה, שעל זה נאמר, דבר דבור על אופניו, שאומר את הדבר, המשמעות של ההטבה היא איקס מיליונים. קח לזה וקח להוא. הכספים האלה היו ערבויות שנבעו מ - - -, נקבעו כדי לעמוד, א', ב', ג', ד'. כיוון ש-א'-וי, ב'-וי, ג'-וי, אנחנו סבורים שמין הראוי להביא את הסמכות למועצה כדי שהיא תדון ותקבל את ההחלטות האם ללכת יותר או לא. לא מקבל את זה.

עוד דבר אדוני לפני שאתה אומר. אגף תקציבים הוא חלק מין האוצר ואדוני יכול להגיד עכשיו מה שהוא רוצה. אגף תקציבים, דעתו לא נוחה מין התהליך, לא כי הוא נגד, כי הוא לא יודע מה לענות. הרי מה זה חוק הסדרים או חוק תקציב? זה חוק של האוצר בראש ובראשונה. זה קודם כול.
שי באב"ד
מאחר ואגף תקציבים עדיין הוא אגף בתוך משרד האוצר - - -
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי שלא. אני לא אומר שלא. בשביל זה מגיעים פה ולא עכשיו זה עושה עיניים להוא וההוא עושה עיניים להוא. אני לא יכול ללכת למהלך כזה כשגורם מסוים מאוד מרכזי, משרד התקשורת, אמנם הגיעו על קביים, אבל - - -
שי באב"ד
מתנגד?
זיו גלעדי
לא, ממש לא. יש לנו הערות לנוסח.
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי שאתה מתנגד.
שי באב"ד
אפשר להגיד את עמדת משרד האוצר?
היו"ר איתן כבל
כן.
שי באב"ד
בתור מנכ"ל אין לי הרבה זכויות, אבל אחת הזכויות שיש לי זה כן להגיד את עמדת המשרד שאני עומד בראשו.

בעינינו הסיפור הוא כזה. אם היינו היום מחליטים על הפחתת הערבויות ובעצם החקיקה הזאת הייתה אומרת, צריך להפחית את הערבויות מ-X ל-Y, אדוני צודק במאה אחוז.

אני חושב שלא נחה דעתם לא של משרד התקשורת, ודאי לא של משרד האוצר כדי לדעת האם העבודה נעשתה מספיק והאם נכון להפחית או לא נכון להפחית ומה מחויבות התוכן שמולאו או לא, אבל מאחר ויש לי היכרות קטנה עם הגוף שאליו אתה רוצה להעביר את הסמכויות, ויש לי היכרות לא קטנה גם עם משרד האוצר והשיקולים שאנחנו כמשרד האוצר עושים, אני חושב שנכון יותר וראוי שהגוף המקצועי והאמון לטפל בכל מחויבויות שלהם, בהתחייבויות שלהם, במעמד שלהם בסוגה עילית או לא בסוגה עילית, בספירה שלהם, בכל האישורים שלהם, זה הרשות השנייה, ולכן בעיניי להעביר את הסמכות גם על הערבויות, שיש להם כל כך הרבה סמכויות שהם מתעסקים בזה ביום יום, גם בסמכות בנושא הזה אליהם, אני לא רואה בזה פסול, כי הם הגוף בסוף היום שאמון על הנושא הזה, מכיר את הנושא הזה לפני ולפנים, מכיר כל אחד ואחד מהסעיפים. הוא זה שסופר גם מה הייתה מחויבות התוכן לסוגה עילית בעבר, כמה קוים, כמה לא קוים. הם גם מחליטים מה הם מכירים כסוגה עילית ומה הם לא מכירים כסוגה עילית.

כתוצאה מזה נספרות הערבויות, ולכן להשאיר את זה בחוק נראה לי פשוט לא ענייני, כי אנחנו, בוודאי לא משרד האוצר ולא משרד התקשורת, יכולים לבוא ולהביע עמדה מקצועית האם נעשה סוגה עילית או לא, האם מחויבות התוכן עמדה או לא, האם צריך להשאיר ככה או לא. מי שכן בעיניי ראוי שנכון שיעשה את זה, זו הרשות השנייה. יש מועצה ברשות השנייה, יש הנהלה ברשות השנייה. הם יבדקו. הם גם אמונים לשמוע את היוצרים והם אלה שמייצגים את היצירה הישראלית ואת היוצרים וכל ההפקות שנעשו בתוך ערוצי הברודקאסט למיניהם, ולכן ישבו, יחליטו. ימצאו שיש פגיעה ביוצרים, הם צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו לא ניתן פגיעה ביוצרים, וגם שמעתי אותה מצהירה את זה מקודם, את היו"רית, אומרת, אני לא אתן לפגוע ביוצרים. זה התפקיד שלה. בדיוק בשביל זה היא שם. ככל שהיא תבין שלא, היא לא תפחית. ככל שהיא תחשוב שאין פגיעה ונכון לעשות או איזשהו - - - שם אחרי שהיא תשמע גם את ערוצי הברודקאסט וגם תשמע את היוצרים ותשמע את כולם, היא תקבל החלטה. זה בדיוק המקום שאנחנו עושים את האצלת הסמכויות לגופים המקצועיים ולרשויות המקצועיות שאמונות על הנושאים האלה, ולכן עמדתי, אני לא רואה מניעה מלהעביר את זה מחקיקה לסמכות הרשות השנייה. אני לא יודע מלכתחילה למה זה נמצא בחקיקה. כנראה זה נעשה בחקיקה כי פחדו מה הרשות השנייה תעשה והאם הרשות השנייה תפקיר את הערבויות האלה או לא. אני לא יודע מה היה המניע בעבר, אבל בעיניי זה שיקול לא ענייני. כל עוד יש רשות, היא צריכה לטפל בעניינים האלה.
היו"ר איתן כבל
אני ברשותך רוצה לסכם. אני לא חולק על שום דבר באופן עקרוני, על מה שאדוני אומר.
אתי בנדלר
אם אני זוכרת חלק מהדיונים שהיו אז, השאלה בכלל אם לאשר מתן רישיון לגוף שיש לו הפרות, היא לא נקייה מספקות.
שי באב"ד
נכון, אבל המצב מאוד השתנה.
היו"ר איתן כבל
אבל עזוב את זה. אנחנו כבר עוסקים בעובדה. בואו נתקדם על העובדה, לא על זה. אני כבר חצי שעה מפר את עמדתי.

אני רוצה לומר כך. תשמע ותקשיב טוב, אני לא חלוק עליך. אני רוצה לעזור לערוצים לא פחות ממך.
שי באב"ד
אני לא במקום של לעזור לערוצים, אני במקום של לעשות את הדבר הנכון, אדוני היו"ר.
היו"ר איתן כבל
אוקי, בסדר. מה, אתה מתנסח לי לוועדת חקירה?
שי באב"ד
בדיוק. אתה כבר יודע איך זה עובד היום.
איתמר אביטן
הרגע אמרו שהאוצר נפגש עם "רשת". הרגע אמרו. הנה, זה גם כתוב בזה. האוצר נפגש עם "רשת", הוא לא נפגש איתנו.
היו"ר איתן כבל
איתמר, אני אקבל את ההחלטה לא על סמך זה אם נפגשת עם האוצר או לא. אני לא באתי לנהל עכשיו את כל ענייני היוצרים הפנימיים והלא פנימיים. אומר לך דוגרי, זה גם לא מענייני, עד שתתאחדו כולכם גם לדבר בקול אחד, אבל זה דיון אחר. לא רוצה להתעסק עם זה בכלל. אני מדבר על העיקרון שאומר כך, שאני מכנס ביום חמישי דיון מיוחד, לבדי. אני צריך לקבל הכרעה שהייתה צריכה להתנהל פה כשח"כים נמצאים כאן, שומעים את העמדה.

אדוני המנכ"ל, אני הרגשתי כמו שמצליפים על גבו של סוס שידהר יותר מהיר, כדי להגיע לכאן, ועשיתי את באהבה. לא הרגשתי שאני עושה את זה מתוך - - - .

אני רוצה להציע הצעה. זה תלוי גם בשתי החברות שיושבות כאן לצידי. זה לא עניין מסובך. אני כבר מודיע לך, עם כל הכבוד לנאום המכובד שלך, והוא מכובד ואני לא ציני, ואני מקבל אותו גם כחבר שלך, לא רק כאיש מקצוע שאמון ועומד בראש המערכת. יחד עם זאת, אם אני לא רואה מסמך שכתוב לי כל דבר ודבר בו, דבר דבור על אופניו, ממשרד האוצר, ממשרד התקשורת, שאומר בדיוק כמו שאמרתי, אומר למה זה נועד, מה המשמעויות עכשיו ומה מבקשים שזה יונח בפני זה. בכל הכבוד למכתב שכתב, לא לזה אני מכוון. אני רוצה לדעת על מה אני הולך לקבל את ההחלטות.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אנחנו עוד לא יודעים. אתה מבקש שאני אתן לך. יכול להיות שסמכות רשות השנייה, כשאני אבוא אליך, תגיד, גבירתי, אנחנו לא עושים כלום - - -
היו"ר איתן כבל
יוליה, אבל את יודעת מה הם יכולים לעשות גם? להגיד בדיוק הפוך ממה שאת אומרת.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
נכון, אבל אתה מבקש ממני - - -
היו"ר איתן כבל
תודה רבה גבירתי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
חבל שלא עשיתם את הדיונים האלה כשביטלו את סמכויות רשות - - -
היו"ר איתן כבל
יוליה, עכשיו אני מדבר. אני באתי לכאן על מה? תזכרי את הדבר הבא – ברגע זה עדיין הכוח נמצא אצלי, המחוקק. את מבקשת ממני שאני אעביר את הכוח שנמצא בידיים שלי אליכם, למועצה. לי יש עמדה שאומרת על מה אני רוצה להגן. מה את אומרת לי? תעביר, נראה. יש מועצה - - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
זה לא מה שאני אומרת.
היו"ר איתן כבל
רגע, את לא יכולה לדבר בשם המועצה, בכל הכבוד.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
בדיוק. זה מה שאני אומרת.
היו"ר איתן כבל
מה אני מנסה להגיד לך, יוליה? אני לא יודע על מה אני מקבל החלטה ברגע זה, ואני מדבר הרבה מעבר לעניין היצירה. בכלל, מה הקונטקסט שאני נמצא בתוכו? זה העניין עליו אני מדבר.

אני מנקודת המבט שלי אינני מאלה שרוצים להיות דווקנים. אני לא בעמדה של דווקנות. אני, כן לאחר מכן, כשאני אקבל את המסמך, אני גם אומר איך ארצה שתתייחסו א', ב', ג' או לתת את הדברים.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
עושים עוד דיון?
היו"ר איתן כבל
תקשיבו טוב, משרד האוצר, אדוני המנכ"ל, ביום ראשון אני מתכנס פה.
שי באב"ד
לא, זה לא עוזר.
היו"ר איתן כבל
למה?
שי באב"ד
כי זה לא - - -
היו"ר איתן כבל
מה הקשר?
קריאה
חבר הכנסת גפני סיים את הדיונים?
שי באב"ד
כן, הוא מצביע רק על התקציב ביום ראשון.
היו"ר איתן כבל
מה אכפת לך? זה שורה וחצי. אתה לא יכול לצרף אותה?
שי באב"ד
הוא לא נותן. הוא נותן רק על תקציב ביום ראשון להצביע. אני אסביר לך גם למה. הוא נתן הנחיה שכל ההסדרים וכל מה שקשור להסדרים יסתיים עד היום - - - . הוא לא יהיה מוכן.
אתי בנדלר
עד אתמול, והוא נתן ארכה - - -
היו"ר איתן כבל
אתה רוצה שאני אענה לך? אני היחיד שעמדתי בלו"ז. עשה לי טובה.
שי באב"ד
אין לי ביקורת.
אתי בנדלר
על סמך הארכה שהוא נתן לוועדת הכספים, אני דיברתי עם לאה ואמרתי, אני אפילו לא שואלת - - -
שי באב"ד
אבל אי אפשר לעשות את זה ביום ראשון.
היו"ר איתן כבל
אדוני המנכ"ל, סליחה, במחילה, אני עמדתי בזמן. אני היחיד פה שלא אומר לך, תביא לי מיליארד לפה, 100 מיליון לשם.
שי באב"ד
אדוני היו"ר, אין לי טענה אחת אליך. מה שאתה רוצה, נו. אין לי טענה אליך. אני איתך, מה שתחליט, תחליט. אין לי טענה אליך. אני גם לא מנסה לדחוף אותך לשום דבר.
היו"ר איתן כבל
סגור. אני עושה הפסקה של חמש דקות. אני רוצה שתצאו להביא לי נוסח של איך אתם רואים אותו. אם ידבר אלי, אני אאשר אותו ומייד אני עושה רביזיה. אם אני אראה שכל המסמכים שאתם עד יום ראשון אמורים להביא לי, לא ילכו על אדני ברזל שאני - - -
שי באב"ד
אתה תצביע על הרביזיה ותאשר אותה.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע על הרביזיה ומאשר אותה.
שי באב"ד
רעיון מצוין.
אתי בנדלר
לא תצטרך להצביע על הרביזיה.
היו"ר איתן כבל
ברור לי. לא יהיה סעיף כזה.
אתי בנדלר
בגלל שהוא ביקש בקשה לדיון מחדש.
שי באב"ד
אתי, כרגיל, יש לך את הרעיונות הכי טובים, הכי יצירתיים, הכי נכונים ואני תומך בהם באופן מלא.
היו"ר איתן כבל
איתמר, הם יצטרכו לבוא איתך גם בדברים עד אז.

אתה לא הבנת, איתמר. תקשיב, אני באופן עקרוני אומר להם, תביאו את ההצעה שיודעת להתמודד ולתת לי את התמונה הכוללת שהיא אמורה להתמודד גם איתך. הם עד יום ראשון יצטרכו להביא לי את המסמכים שאני מבקש, לוודא שיש את הנתונים.
אתי בנדלר
גם אם יהיו נתונים כספיים, הם יישארו אצל היושב ראש, הם לא יפורסמו.
היו"ר איתן כבל
נכון.

יקיריי, זה לא מעניין אותי עכשיו, הריב ביניכם. זה גם לא מרשים אותי, בסדר? שכל אחד יתעסק בענייניו. פה זה לא המקום ולא הבמה. זה לא מעניין אותי.

תודה רבה. חמש דקות, תחזרו אלי.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:37 ונתחדשה בשעה 14:42.)
היו"ר איתן כבל
אני למרות זאת אומר לכם, אני לא יכול לפעול כשאין נוסח פה שאפשר להקריא אותו, דבר דבור על אופניו. למרות מה שביקש ממני מנכ"ל, בכל הכבוד, איך אומרים? במחילה מכבודו, אני הייתי עכשיו בכספים. נראה לי יביאו את זה לחוק ההסדרים עוד שנה לפי המלחמות שמתנהלות שם.
אתי בנדלר
הגעתם לנוסח מוסכם?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
כן, יש נוסח.
אתי בנדלר
איפה הוא?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אתם רוצים שנדפיס? אין לנו מדפסת פה.
אתי בנדלר
מהדף, משהו.
קריאה
זה לא.
אתי בנדלר
אה, אתם לא עברתם בכלל על הנוסח.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להציע הצעה. תתקבל, תתקבל. יהיה אפשר, גבירתי, יהיה אפשר. לא יהיה אפשר? לא אפשר. אני מנסה ללכת לקראת כולם. אני כבר פה שעה יותר ממה שתכננתי. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. את תקבעי ליום ראשון מייד אחרי ועדת החקירה.

אני הולך לקראת, עוד יותר. ביום ראשון ב-09:00 בבוקר אני פה. יש לכם עד יום ראשון ב-09:00 בבוקר לסיים את כל העניינים שלכם.
אתי בנדלר
אבל את הנוסח יש להמציא היום. לאה, תהיה איזושהי דרך בערב לפרסם את זה באתר הוועדה, את הנוסח?
לאה ורון
אם זה יהיה בסדר ואת תגידי שהנוסח הוא בסדר, אנחנו נוכל לפרסם.
אתי בנדלר
גם אם יהיו לי הערות לנוסח, אני לא יודעת, אני רוצה אבל שהוא יפורסם. אולי גם לגופים אחרים יהיו הערות.
היו"ר איתן כבל
אני מאוד מבקש, אני הולך לקראתכם. אני מוכן לעשות את הצעד הזה וגם ביום ראשון להגיע לפני הישיבה שנקבעה לי. אני מפציר בכם לראות איך אתם מצליחים לסגור ביניכם את כל הפערים.
לאה ורון
כמה מוקדם הם יכולים להעביר? 17:00 זה בסדר? 18:00 זה בסדר?
קריאה
כן.
היו"ר איתן כבל
מה שאני מבקש, קודם כול, ככה, עד 18:00 לכל המאוחר להעביר את זה. לאה, דקה אחרי 18:00 את לא חייבת לקבל את זה. אני כבר אומר לך את זה בצורה מפורשת. זו נקודה אחת.
לאה ורון
הם קיבלו את זה כבר לדיון.
אתי בנדלר
לא, אני רוצה לראות את הנוסח.
היו"ר איתן כבל
אני מדבר על משהו אחר. גבירתי, כבר חשבתי שסיימתי. גבירתי ממהרת לאינסטלטור. אמרתי, לגבי העניין של המסמך החתום או לא חתום, יצטרכו להביא את זה. ממילא מתקיים הדיון ביום ראשון.
לאה ורון
עד יום א' בשעה 09:00.
היו"ר איתן כבל
כן, יביאו את זה ואנחנו נצטרך לראות מה כתוב שם. אני שוב מזכיר, אני רוצה לדעת מה המשמעויות של הסעיף הזה מכל התחומים שאנחנו עוסקים בהם.

כן, גבירתי.
מירי נאור אליאס
תודה. אני מבקשת להתייחס באמת בקצרה לדברים של אדוני בעניין החדשות ומה שנקבע או לא נקבע לגביהם.

ישבנו כאן, כולם יודעים, עשרות שעות, אני חושבת ש-12 דיונים. יצא מפה חוק שדובר עליו רבות, עבר שלוש קריאות. החוק הזה בעצם נולד די כתוצאה מכך שהייתה רגולציה מאוד מכבידה גם לעניין החדשות. המהות של החוק, וזה דבר שנאמר פה המון פעמים, הייתה להקל רגולציה בעיקר על הערוצים הזעירים כדי לאפשר להם להמשיך להתקיים. חלק מהעניין הזה היה הפחתה קלה של סמכויות המועצה על מנת שלא תהיה הכבדה על הערוצים האלו. אי אפשר לקבוע סמכויות שלא קיימות, בטח לא בעניין של רגע. אני גם בטוחה שלא לזה התכוון כבוד היושב ראש. המועצה כמובן בהתאם לסמכויותיה תקבע כללים ואנחנו נעמוד בהם, אבל החשש הזה מזה שיהיה ערוץ חדשות או מזה שערוצים כאלו או אחרים ישדרו עכשיו יותר חדשות ממה שאולי היו רוצים לראות, הוא חשש שהוא לא נכון לגבי מה שקרה, כי בעצם החוק הזה פתח את השוק לערוצים נוספים. יכול לבוא מחר ערוץ אחר ולפתוח ערוץ חדשות וזה יהיה לגיטימי, ולכן העניין הזה הוא לא רלוונטי אך ורק לערוצים הזעירים הייעודיים.
קריאה
החשש הוא מפני אפליה, לא מפני - - -
מירי נאור אליאס
לא, אבל החשש מפני אפליה כבר דובר - - -
היו"ר איתן כבל
מירי, אני לא פותח את הדיון. כיבדתי אותך.
מירי נאור אליאס
אני רק סיימתי את דבריי.
היו"ר איתן כבל
אז אני רוצה לכולם כך, הכוונה שלי היא לפעול בהתאם לכללים ולחוק. ירצה מחר מאן דהוא להקים, לא להקים, זה עומד בכללים, זה לא עומד בכללים. יש חוק. זו כוונתי. יחד עם זאת, באתי ואמרתי, כמו שיש הגבלה ברגולציה שקובעת שיש לו"ז של שעות שידור, הוא לו"ז של שעות שידור, והם רוצים לבקש להאריך, הם מבקשים. האריכו להם עכשיו נדמה לי לחודש, ב-15 דקות, לערוץ 10. זה לגיטימי. אם רוצה מאן דהוא והכללים והחוק מאפשר לו להיות ערוץ חדשות, אז הוא לא מאריך בחמש דקות, בעשר דקות, ברבע שעה. הוא מגדיר את עצמו אם הכללים והחוק מאפשר לו, להיהפך לערוץ חדשות. זה הכול.

אין לי חשש שערוץ 10 יקום בבוקר וכולו יהיה חדשות. אני מניח שאם הוא ירצה לעשות את זה, הוא יגיש את הבקשה, יש כללים, יש כללי תחרות, כן אפשר בכללים הקיימים שהוא יכול לעשות את זה, כן או לא, זה דיון אחר. רק אני שם את הדברים שיהיו ברורים.

תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:50.

קוד המקור של הנתונים