ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/03/2018

פרק ז' (שונות), סעיף 33 (דחיית חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 586

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, כ' באדר התשע"ח (07 במרץ 2018), שעה 11:40
סדר היום
פרק ז' (שונות), סעיף 33 (דחיית חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

אמיר אוחנה

מירב בן ארי

יוסף ג'בארין

מסעוד גנאים

חנין זועבי

מרדכי יוגב

יוסי יונה

מאיר כהן

מנחם אליעזר מוזס

אברהם נגוסה

סאלח סעד

עודד פורר

נורית קורן
חברי הכנסת
דוד ביטן

יואל חסון

מרב מיכאלי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

פרק ז' (שונות), סעיף 33 (דחיית חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 7.3.2018, כ' באדר תשע"ח. אנחנו דנים על סדר היום, הצבעה על הרביזיה שהייתה בנושא חוק יסודות התקציב.
מירב בן ארי (כולנו)
יש סעיף ספציפי?
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 33 (דחיית חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019).

מי בעד הרביזיה? 2. מי נגד הרביזיה? 3 נגד הרביזיה. אין נמנעים. הרביזיה לא עברה.

הצבעה

בעד – 2

נגד – 3

נמנעים - אין

הרביזיה לא נתקבלה

תודה רבה לכם חברי הכנסת מהאופוזיציה שבכל זאת באתם, נתתם מעמד של כבוד לרביזיה ולוועדה.

תודה רבה, אבל ההצגה האמיתית תהיה במליאה שבוע הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 11:41.

קוד המקור של הנתונים