ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/03/2018

חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (ביטול), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-11OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 719

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ט באדר התשע"ח (06 במרץ 2018), שעה 15:45
סדר היום
הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון) (ביטול החוק), התשע"ח-2018 (פ/4045/20)(כ/759) של חה"כ ג'מאל זחאלקה
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

ג'מאל זחאלקה
ייעוץ משפטי
נעמה דניאל
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון

הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון) (ביטול החוק), התשע"ח-2018, פ/4045/20 כ/759, הצעת ח"כ ג'מאל זחאלקה
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא: הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון) (ביטול החוק), התשע"ח-2018, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. ברשותכם אני רוצה להזכיר את הדבר הבא, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בלי שום בעיות ובלי שום הסתייגויות ב-20 בפברואר ואני רוצה להביא את זה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני אקריא, אם יש הסתייגויות, הערות, אשמח לשמוע.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
זה החוק הקצר ביותר שהיה בוועדה.
היו"ר איתן כבל
אני מקריא: הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון) (ביטול החוק), התשע"ח-2018.

ביטול חוק להגנת 1. חוק להגנת הצומח (נזקי עזים), התש"יח-1980 – בטל.

הצומח (נזקי עזים)
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
זה הכול.
היו"ר איתן כבל
2. בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ה-2008, בתוספת השנייה, פרט 10 – יימחק.

יש הערות, יש הסתייגויות?
נעמה דניאל
יש לי הערה קצרה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
נעמה דניאל
אם הוועדה תוכל להסמיך אותי לבדוק האם נדרשים תיקונים עקיפים נוספים בחוקים שהחוק מוזכר בהם.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, גברתי מוסמכת על ידי הוועדה.

מי בעד ההצעה ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון) (ביטול החוק), התשע"ח-2018, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה, הצעת החוק אושרה והיא תועלה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. אני מברך את אדוני ובעזרת השם אני מקווה שיעלו את זה כבר באופן מידי. אנא עשי כל מאמץ - - -
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
מתי?
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לתת את הזכות לחבר הכנסת זחאלקה שתהיה לו הצעת חוק. אז אם גברתי תוכל לזרז, אודה לה מאוד.
נעמה דניאל
אנחנו ממש נתאמץ.
היו"ר איתן כבל
תודה. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:50.

קוד המקור של הנתונים