ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/03/2018

תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים) (תיקון), התשע"ח-2018, חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 123), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים