ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/03/2018

אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2016

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 318

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ"ה באדר התשע"ח (12 במרץ 2018), שעה 13:00
סדר היום
אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2016
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר

סעיד אלחרומי

איל בן ראובן
מוזמנים
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא

אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

רמי סלמה - רואה חשבון, חשב המשרד, משרד מבקר המדינה

יחזקאל שעיה - סמנכ"ל למינהל ומשאב"ן, משרד מבקר המדינה

אהובה נבו - ראשת מטה למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

נטע משה סעדון - רכזת, מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר תרגומים

אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2016
היו"ר שלי יחימוביץ
שלום לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה באישור ביצוע תקציב משרד המבקר לשנת 2016. מבקר המדינה, כבוד השופט בדימוס יוסף שפירא נמצא איתנו. תודה שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. מי שיציג את התקציב יהיה מנכ"ל המשרד, אלי מרזל. בבקשה אלי.
אלי מרזל
תודה רבה. גברתי יושבת הראש, אדוני מבקר המדינה, שלום. על דעת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, אנחנו מתכבדים להגיש לוועדה לאישור את הדו"ח הכספי לשנת הכספים 2016, של משרדינו.

התקציב כידוע נקבע על ידי ועדת הכספים של הכנסת והדו"ח הכספי מוגש לאישור הוועדה הזאת על פי סעיף 25 לחוק.

אנחנו הגשנו לכם את החומר בחוברת ואני מבקש להפנות אתכם כבר לעמוד 9, לדו"ח הכספי המסכם, לטבלה למטה בסעיף 3.

התקציב לשנת 2016, שאושר על ידי ועדת הכספים, עמד על סך 349.6 מיליון. נוספו לו עודפים שהמבקר התיר להעביר. סך כל התקציב לאחר העברת העודפים עמד על סך של 455.7 מיליון. אני מבקש לציין שאנחנו החזרנו לאוצר המדינה סכומים ניכרים מתוך העודפים בשנים האחרונות והסיבה שהם הוחזרו זה בעקבות מבנה המשרד בקריית הלאום, שבנייתו הושלמה במהלך 2016 ואנחנו באמת נראה הקטנה של הסעיף הזה בשנת 2017.

בסך הכל ההוצאה עמדה על סך של 315.8 מיליון שקלים. ביצוע תקציב המשרד עומד על 90% מתוך התקציב המקורי ו-70% לערך מתוך התקציב המאושר. לא הייתה חריגה מהתקציב. עמדנו במסגרות התקציב, במסגרות שיא כוח האדם שאושרו לנו.

כפי שצוין בדו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שאנחנו מבקשים להודות על ההערות שקיבלנו, כל הסוגיות שהועלו בדיוני הוועדה בעבר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
משנת 2006.
אלי מרזל
מ-2006, נכון, כבר תוקנו ואם יש הערות חדשות אנחנו נשאף לתקן אותן.

אני מבקש לציין בהזדמנות זאת את פעולות החשבות שלנו במשרד, את סמנכ"ל המינהל וגם את פעולתה של הגברת נוי חסון גורדון, שמסייעת לנו בבקרה התקציבית ואני מבקש מהוועדה לאשר את הדו"ח.
היו"ר שלי יחימוביץ
חברי הכנסת? חבר הכנסת אילן בן ראובן? סעיד, אתה לא רוצה לדבר?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אייל?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני רוצה לנצל את ההזדמנות, כי דנים פה בתקציב שהוא לאחור ואני באמת רוצה, כבוד המבקר, להביע הערכה - - -
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
לפי גישתו של סמוטריץ, סגן יושב ראש הכנסת, זה לא בזמן אמת. זה הולך אחורה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
לפי גישתו של איל בן ראובן, אני רוצה להביע הערכה עמוקה על כל צורת העבודה. אני עובר פה כבר כמעט שלוש שנים אל מול האנשים ולך ולצוות שבאמת באים הנה ומציגים לנו פעם אחר פעם עבודות, אני חושב שהדבר המאד מאד מרשים בעיני הוא ללא כחל ושרק. זאת אומרת עבודה אמיתית, ישרה, עניינית.

סיפרתי לך פעם, אני כמבוקר פעם, כשהייתי בצבא הייתי מבוקר, אני זוכר שאנשי המבקר באו אלי. הם היו באים אלי ביום שישי, כי זה היום היחידי שיכולתי לשבת איתם ברמת הגולן והם סירבו לשתות קפה. הם רצו לשתות רק מים, שלא יהיה איזה. אז אני חושב שזה מוגזם, אבל אני חושב שסוגית הדוגמה האישית של האנשים שלהם הם מציגים את הדברים בצורה עמוקה, אפשר לדון עליהם וכו', אני חושב שזו דוגמא אישית.

גם אין לי ספק בכלל שגם בנושא התקציב יש פה דוגמה אישית מבחינת המבקר, של ניכיון כפיים, של דברים נקיים, ברורים ובניצול סביר ואני שמח שהמבנה החדש הוריד את ההוצאה, כי לפעמים אנחנו רואים דברים אחרים, מבנים חדשים שמייצרים רק עוד ועוד משרות ועוד זה. אני חושב שיש פה דוגמא טובה ולכן אני בשמחה, מה שנקרא, מאשר את התקציב ושנמשיך לעבוד ביחד בעבודת - - - מאד מאד חשובה.

אנחנו גם צריכים להיות אלה ששומרים על המוסד הזה בעוצמתו. לשמור ואפילו לחזק, כנגד מקומות כאלה ואחרים, כנגד גורמים כאלה ואחרים שאנחנו רואים במעלה הדרך. זה תפקידנו כוועדה ואני כמובן מאשר את התקציב. אני מציע שנאשר את התקציב.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה איל. נטע משה, ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אם אפשר ממש בקצרה.
נטע משה סעדון
צהריים טובים. אני נטע משה ואנחנו נציג את מסמך הניתוח, הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה שנכתב לבקשת הוועדה.

למען הפרוטוקול והסדר הטוב אני אגיד שזה מסמך שנכתב במסגרת תפקידי הקודם במרכז המחקר והמידע של הכנסת, והיום אני ביחידה אחרת בכנסת ואני לא מציגה כאן מטעמה.

הדו"ח הכספי של משרד המבקר הוגש במאי 2017. בשנה הקודמת שלפני זה הדו"ח הוגש ביוני 2016. כמו בכל תקציב יש לנו תקציב מקורי, תקציב מאושר שכולל את העודפים שהועברו ואת תקציב ההוצאה למעשה. אני לא אציג את הניתוח המלא, זה נמצא במסמך וזה נמצא במסמכים השונים של המשרד. רק נעמוד על כמה דברים, בהמשך למה שאמר המנכ"ל.

בשנת 2016 התקציב עמד על כ-350 מיליון שקלים, נוספו לו עוד 106א מיליון שקלים עודפים משנת 2015, כך שהתקציב המאושר הכולל הוא 455 מיליון שקלים. ההוצאה למעשה מתוך זה היא 316 מיליון שקלים. תיכף נגיע לעניין ניצול התקציב, אבל אם אנחנו רוצים להבין את המגמה הזאת אל מול שנים קודמות, אז אנחנו בעצם פה קיטון בסך ההוצאה למעשה. לעומת שנת 2015, סך התקציבים שהוצאו בהוצאה למעשה, קטנים ב-21%.

הקיטון המשמעותי והגדול ביותר הוא בסעיף ההוצאות החד פעמיות, שכמו שהוזכר פה, רובו נוצל במהלך השנים לטובת הקמת המבנה בקריית הלאום והצטיידות, ומשזה הושלם אז אנחנו רואים בעצם קיטון.

אם אנחנו בודקים את התקציב ללא הסעיף הזה של הוצאות חד פעמיות, אז הגידול הוא 5.6% לעומת שנה קודמת וזה דברים שהם אפילו קטנים בהשוואה לתקציבי המדינה הקטנים.
שיעורי הניצול
אז שיעורי הביצוע של התקציב, כאמור, השאלה איך מסתכלים. אם אנחנו מסתכלים אל מול התקציב המקורי שהוא, שאושר על כ-90%. אם זה אל מול התקציב המאושר לאחר העברת העודפים, אז זה 69%. בחינה לעומק של שנים קודמות גם מראה שיש איזה שהוא פער כזה לאורך השנים.

זה מוביל אותנו לעניין העודפים. עודפים זה בעצם תקציבים שלא נעשה בהם שימוש והם מועברים לתקציב של שנה הבאה. בתקציב 2016 הועברו כ-106 מיליון שקלים. בשנה שאנחנו לא דנים בה עכשיו, אבל לאחר מכן, 2017, אז יש כבר ירידה והועברו 63 מיליון שקלים ואם אנחנו מסתכלים על פני עשור או קצת יותר, אז אנחנו רואים שהמגמה היא שהיא הולכת בקיטון. קיטון גם בהיקפים של העודפים שמועברים. ממש על פני עשור קיטון של 40% וגם במשקל שלהם מתוך התקציב, אז יש כאן קיטון במשקל העודפים, של כ-28%.

המבקר יכול להחליט על קיצוץ בעודפים והעברתם אל קופת המדינה. בשנת 2017 הועברו בחזרה לקופת המדינה כ-70 מיליון שקלים, בשנת 2016 – 40 מיליון שקלים; וגם כאן, אם בוחנים לאורך שנים אז אנחנו רואים שהיקפים יותר ויותר גדולים של תקציבים מוחזרים מתוך העודפים אל המדינה.

לגבי שכר וכוח אדם, אז אנחנו נבהיר שכאן הניתוח הוא על בסיס נתוני שנת 2015, שזה מה שהיה נכון למועד כתיבת המסמך שלנו. אנחנו רואים שהם משווים משהו כמו 5 שנים אחורה, 2015-2010 אין שינוי במצבת כוח האדם במספר המשרות. עלייה של משרה אחת. יש איזה שהוא שינוי בהרכב המשרות. יותר ויותר הם בדרג הניהולי וזה עיקר כוח האדם, סליחה, בדרג הביקורת. וזה באמת עיקר כוח האדם של המשרד בדרג הביקורת.

לגבי השכר, אז יש כמה השוואות שנעשו בדרגים השונים. אנחנו יודעים שהרכב העובדים של משרד מבקר המדינה הוא שונה מהרכב העובדים הממוצע וגם אל מול משרדי הממשלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בהשכלה ובכישורים.
נטע משה סעדון
כן, בהשכלה ובכישורים ובתארים המתקדמים ובניסיון.
היו"ר שלי יחימוביץ
יותר מזכיר את בנק ישראל.
נטע משה סעדון
וגם בניסיון, כן, ממוצא שנות ההעסקה הוא גבוה ועל כן ההשוואות שנעשו, יש פה גם במסמך, מי שירצה לבדוק על כל המשק, אבל אני אציג כמה השוואות שהן אולי קצת מקורבות יותר אל מול - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
נטע, בקצרה.
נטע משה סעדון
בסדר גמור. אז אם אנחנו נדבר ונקביל לדרגים אחרים, אז דרג הביקורת אל מול החציון העליון של השירות המשפטי במשרדי הממשלה, אז הפער הוא משהו כמו 20% בשכר. אם זה אל מול דרג המחר, אז הפער הוא יותר גדול מזה.

נקודה אחרונה, אני אדבר על היבטים מגדריים. אנחנו יודעים שמשרד מבקר המדינה לא כפוף להחלטת הממשלה 2084 בנושא חובת ניתוח מגדרי, אבל הוא כן מציג נתונים על העסקה, על פילוח של העסקה מגדרית בדו"ח שלו. ופה אנחנו באמת רואים ש-57.6% מהעובדים הן עובדות ונשים מאיישות כשליש מהתפקידים בשתי הדרגות הבכירות בדרג הביקורת. תודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
כן, שני משפטים. קודם כל אני מברך את המבקר והצוות הניהולי של משרד מבקר המדינה על ההכנה ועל הביצוע הנאות של התקציב. אני חושב שאחרי הסקירה ששמענו, זה רק מחזק את העמדה שלנו לאשר את התקציב ולחזק את ידי המבקר והצוות שלו. אתם עושים עבודה נפלאה ואנחנו כחברי ועדת ביקורת נעמוד איתן עם הדברים הטובים שאתם עושים ומעירים את עינינו ועיני הציבור לנושאים שחשוב מאד שנשמע עליהם, שנבין אותם ושיתקיימו כדת וכדין.

אז יישר כוח וכל הכבוד לכם.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
תודה.
אלי מרזל
תודה רבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה סעיד. מי בעד אישור ביצוע תקציב המבקר לשנת 2016?

הצבעה

בעד – פה אחד

ביצוע תקציב המבקר לשנת 2016 – אושר
היו"ר שלי יחימוביץ
אושר פה אחד.

אני רוצה להצטרף לחברי, אדוני המבקר ולהגיד שאני כל פעם מתפעלת מחדש מהעבודה היסודית שנעשית תחת ניצוחך במוסד המבקר. אנחנו רואים באמת עבודה מקצועית, יסודית, בלא מורא, בלא משוא פנים. יכול להיות שיש כאלה שזה קצת חורה להם והם היו מעדיפים שתעשו עבודה קצת פחות טובה, אבל זה טבע האדם ושום אדם ושום מבוקר לא אוהב שעושים עליו ביקורת; ועם אי האהבה הזאת, על כל האנטגוניזם שהיא מייצרת, אתם מתמודדים על הצד הטוב ביותר בתקופה לא פשוטה בכלל. תקופה שיש מי שמבקשים להחליש בה את כוחו של המבקר ואת כוחו של מוסד הביקורת ולעקר אותו מתוכן.

לשמחתי עדיין יש כאן קבוצה איתנה ששומרת על המעוז החשוב הזה של השמירה על טוהר המידות, ניכיון הכפיים והמנהל התקין וגם אני מבקשת לנצל את ההזדמנות הזאת ולברך אתכם על העבודה המצוינת שאתם עושים.

בבקשה אדוני המבקר.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
תודה גברתי יושבת הראש ותודה לכם חברי הוועדה על אישור התקציב, ביצוע התקציב. אני רק רוצה אולי להדגיש שהחוק מחייב אותנו לעשות ביקורת על הגופים המבוקרים ולבדוק את היעילות והחיסכון ונאה דורש נאה מקיים. כך גם אנחנו עושים בביתנו.

מהיום הראשון שנכנסתי לתפקיד אני אמרתי לכל העובדים וגם להנהלה, שאנחנו צריכים לנהוג גם בצניעות. ישנם תמיד סעיפים ותקציבים של נסיעות לחו"ל, של השתלמויות בחו"ל או בארץ בסופי שבוע וכו' ואנחנו בסעיפים האלה גם נהגנו בריסון רב, גם בנסיעות, אנחנו הראינו דוגמא אישית בעניין הזה. אנחנו באמת דואגים לקופה הציבורית.

אני רק רוצה לציין, דובר פה על הבניין החדש וזה התבטא גם בדו"ח. הבניין החדש נבנה ברמה שנקבעה על ידי המינהל - - -
אלי מרזל
מינהל הדיור הממשלתי.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
והיה לזה תקציב, כפי שיש גם לגנרי 2 שבונים והצלחנו גם לחסוך שם בזכותו, באמת אני אומר את זה לא רק פה, אני אומר את זה תמיד בכל הזדמנות שאפשר.
היו"ר שלי יחימוביץ
בזכותו – זה בזכות המנכ"ל אלי מרזל.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
אלי מרזל.
היו"ר שלי יחימוביץ
כי זה פשוט לא יהיה כתוב בפרוטוקול.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
נכון, נכון. הוא כל בוקר משעה שבע בבוקר היה פותח את העבודה בבגדי עבודה בבניין, במהלך הבנייה. הוא היה כמו מפקח על ובאמת חסך מיליונים רבים. אמרת 21% בערך - - -
אלי מרזל
21 מיליון.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
21 מיליון, אז כן. אז זה אלי, שהוא באמת, לא רק מבחינת החיסכון אלא גם מבחינת האיכויות וכל דבר נבדק ובאמת אני מצדיע לך.

אז באמת תודה רבה לכם. אני חושב שאנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו שמחים לבוא גם ולתת דין וחשבון בוועדה החשובה הזאת ואני גם רוצה להודות לך, שאת באמת מעלה נושאים לדיון בוועדה בזמן אמת וחשובים, ויישר כוח.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה, תודה אדוני המבקר. אני נועלת את הישיבה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים