ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/03/2018

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 7

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט

ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

יום שני, י"ח באדר התשע"ח (05 במרץ 2018), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018, של חה"כ יואב קיש, דוד ביטן, יואב בן צור, רועי פולקמן, מנחם אליעזר מוזס, רוברט אילטוב, בצלאל סמוטריץ, יולי מלינובסקי - רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

חנין זועבי

שולי מועלם-רפאלי

אורי מקלב

יואב קיש
חברי הכנסת
יהודה גליק
מוזמנים
מוריה בקשי כהן - ראש אשכול, משרד המשפטים

אדם אבזך - יועמ"ש לבתי הדין השרעיים, משרד המשפטים

ניבאל חסנין - ממונה מחלקה משפטית, משרד המשפטים

ליאת יעקובוביץ' - עו"ד, משרד המשפטים

שיר מזרחי - מתמחה-מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רקפת עצמון - עו"ס ראשית לענייני סדרי דין, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יסכה מזרחי - מזכירת הלשכה, לשכת הטוענים הרבניים

פיליפ מרכוס - שופט בדימוס, מומחים

הדר אליהו - מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי

מזל נייגו - ממונת חקיקה, לשכת עורכי הדין

קרן יעל הורוביץ - מת"ל, הוועדה למעמד האישה

לירון אשל - עו"ד, המועצה לשלום הילד

רחל הכהן - נציגת המועצה לשלום הילד

מאירה בסוק - לשכה משפטית, נעמ"ת

גיא רוה - יו"ר, ארגוני הורים

זאב גולדבלט - מנכ"ל פורום ועדי ההורים המושביים

מוחמד יונס - יו"ר תנועת אופקים

אורלי ארז - משקיפה, המשמר החברתי

גבריאל וולפסון - כתב, אתר Newsru Israel
ייעוץ משפטי
נועה ברודסקי-לוי
מנהל/ת הוועדה
אתי דנן
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומים

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט והוועדה המיוחדת לזכויות לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. אנחנו מכנסים את הוועדה הזו בעקבות הרביזיות שהיו. אני מושך את הרביזיה שלי, נצביע רק על - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה לנמק את הרביזיה.
היו"ר יעקב מרגי
תסביר בדיוק מה חדש היום.
יואב קיש (הליכוד)
אנחנו הרי הגענו למצב שהלכנו עם שני נוסחים, חלק מהסעיפים שאנחנו העלינו היו גם בשביל להראות, לתפיסתי, את חוסר ההיגיון בהסתכלות על העבר כצופה פני עתיד. יש שתי גישות שונות מאוד והגישה של מה שהיה הוא מה שצריך להיות באירוע של גירושים לדעתי לא מתיישבת ביחד עם טובת הילד ולכן צריך להסתכל על הדברים מחדש ולהחליט מה טובת הילד. יש סעיף שלא הובן כראוי, כאילו אנחנו מדברים על הצרכים הכספיים של הילד, אבל אנחנו מתייחסים לכל הצרכים של הקטין ולכן אני רוצה להחליף את סעיף 7 ואני מבקש לאשר את הרביזיה ולאשר לי להחליף את הניסוח של סעיף 7.
היו"ר יעקב מרגי
הניסוח כפי שהיה ברשימה של הסעיפים, הוא היה מאוד בעייתי, גם אם לא התכוונו אליו זה משתמע בצורה - - - לא יכולנו להעביר את החוק כפי שהוא, אז הגענו לנוסח מוסכם.
יואב קיש (הליכוד)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, את רוצה להקריא אותו?
יואב קיש (הליכוד)
בוא תפתח את הרביזיה.
היו"ר יעקב מרגי
נכון. אז אנחנו מצביעים - - -
קריאה
האם יורשה למשתתפים לראות את הנוסח?
היו"ר יעקב מרגי
אתה קיבלת רשות דיבור, אדוני?
קריאה
עדיין לא.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני מדבר כרגע. לפי הפרוצדורה, כדי שנוכל לקיים דיון, אז נצביע על - - -
יואב קיש (הליכוד)
לקבל את הרביזיה.
היו"ר יעקב מרגי
לקבל את הרביזיה. מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת יואב קיש? מי נגדה? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. הרביזיה אושרה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה של חה"כ קיש – אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
הדיון נפתח.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני אציע את הסעיף. לדעתי מדובר על סעיף 7?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני מציע שתגיד מה בא במקום.
יואב קיש (הליכוד)
בדיוק, אז אני אומר, במקום פסקה - - -
נועה ברודסקי-לוי
בסעיף 25. אני אסביר. קודם כל עכשיו הצביעו לא על נוסח אחר, הצביעו על בכלל פתיחה מחדש של הדיון, אז עד עכשיו לא השתנה כלום. עכשיו, מה שמוצע כרגע, בסעיף 25(ב), בתוך גרסה א', פסקה (7), בנושא האיתנות הכלכלית, מבקש עכשיו המציע להחליף - - -
יואב קיש (הליכוד)
להחליף את הסעיף ואני אקריא, 'יכולתו של כל אחד מההורים לדאוג למכלול צרכיו של הקטין כאמור בפסקה (1)'.
היו"ר יעקב מרגי
שוב, במקום הסעיף - - - אני רוצה שתקריא את זה בקול, מה הנוסח שהוקרא.
יואב קיש (הליכוד)
במקום נוסח א' או נוסח ב'.
נועה ברודסקי-לוי
אני אגיד. בתוך גרסה א', במקום 'איתנותו הכלכלית של כל אחד מההורים', יבוא 'יכולתו של כל אחד מההורים לדאוג למכלול צרכיו של הקטין כאמור בפסקה (1)'.
יואב קיש (הליכוד)
בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, מאחר שהדיון התקיים והיה דיון על שתי הרשימות, אני לא מתכוון לעשות דיון היום כי בא נוסח שהוא כן מוסכם, אני רוצה לשמוע רק את משרד המשפטים על הנוסח הזה כפי שהוא. משרד המשפטים איתנו?
נועה ברודסקי-לוי
הדיון הקודם באמת התמקד בעיקר בנושא של הסעיף שעורר הרבה מאוד קושי בנושא האיתנות הכלכלית, אני רוצה בכל זאת להגיד כמה נקודות באופן כללי, כמה נקודות מרכזיות שנצטרך אחר כן להמשיך ולדון בהן כמובן. קודם כל באמת שאלת הגיל, שתצטרך להגיע להכרעה, הדבר השני זה הפער שיש בין שתי הגישות לעניין המצב שהיה לפני כן. אני חושבת שהוועדה תצטרך לשמוע גם מומחים, משרד הרווחה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק שאם החוק יקודם אחרי קריאה ראשונה - - -
יהודה גליק (הליכוד)
כשהחוק יקודם.
היו"ר יעקב מרגי
אם, אני אומר. אם החוק יקודם - - -
יהודה גליק (הליכוד)
כאשר.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אנחנו נחלוק. הרי תמיד נחלוק על חלק מהדברים. אם החוק יקודם אז אין ספק שהדיון יהיה מעמיק ומעמיק ומעמיק ומעמיק ומעמיק.
נועה ברודסקי-לוי
ובאמת גם הגיעה איזה שהיא פנייה של מעל 100 מומחים בארץ בנושא הזה, שהדגישו את נושא היציבות ושאלות אחרות שנצטרך לדון בהם והוועדה תצטרך לדון ולחשוב איך לגשר בין הגישות ולתת ביטוי גם לטיפול ולהורות של שני ההורים בעבר ובעתיד בחיי הילד.

הנקודה השלישית שחשוב לי לציין זה בנושא הניכור ההורי, שגם מופיע באחת הנקודות. זה משהו שלא הספקנו לגעת בו יותר מדי, אבל בהחלט נצטרך לדון וזה סעיף מאוד מורכב, זאת אומרת הנושא הוא מורכב ונצטרך לדון על איך לתת לזה ביטוי נכון, כי ברור שזה משהו שצריך להיות מלווה בטיפול ובבדיקה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר משהו מעבר, אם אני אהיה יו"ר הוועדה המשותפת שתקדם את זה לקריאה שנייה ושלישית אני אדרוש דיון על כל המכלול של כל סוגיית הגירושים.
יואב קיש (הליכוד)
מאה אחוז, בוא נצביע, בבקשה, על בקשתי.
נועה ברודסקי-לוי
זו נקודה שנצטרך לדון בה, הנקודה של הניכור באמת דורשת עוד ליבון - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אני אומר לפרוטוקול, ודאי, ודאי.
נועה ברודסקי-לוי
חשוב להגיד, כי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שכל החוק צריך להיפתח לדיון.
יואב קיש (הליכוד)
יש עוד הרבה עבודה, זו קריאה ראשונה, נו, מה לעשות.
נועה ברודסקי-לוי
לא, בסדר, רציתי להציג את הדברים המרכזיים שנצטרך לדון בהם.
היו"ר יעקב מרגי
אז נאמר לפרוטוקול, גם על ידי וגם על ידה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מה ההבדל? קודם כל הסעיף עבר, הקודם עבר ועכשיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
שינינו אותו, מיתנו - - -
יהודה גליק (הליכוד)
במקום איתנות כלכלית, כתבנו מכלול - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אבל הוא עבר ועכשיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
עבר, אני משנה אותו לנוסח יותר ידידותי לאוזן.
יואב קיש (הליכוד)
בדיוק. אני מבקש להצביע על זה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד המשפטים.
ליאת יעקובוביץ'
רק הערה אחת, לגבי הסעיף של הניכור, מבחינתנו יש את סעיף 25(א)(א), שדיבר על כלל האפשרויות של בית משפט לבוא ולהתערב, לתת סנקציות מתאימות, אפשרויות התערבות לבית משפט במקרה של הפרת הסדר או הסכם. אנחנו חושבים שהסעיף הזה זה הסעיף הנכון לבוא ולפעול על פיו.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יידון לקראת שנייה ושלישית.
ליאת יעקובוביץ'
הסעיף שכבר עכשיו נמצא הוא פחות מתאים, זה הסעיף המתאים 25(א).
היו"ר יעקב מרגי
זה אילוץ של שתי הרשימות עם כמה פרמטרים שלקראת קריאה שנייה ושלישית לא יהיה. תודה רבה.

מי בעד התיקון כפי שהוקרא? מי נגד? אין מתנגדים. אין נמנעים.
נועה ברודסקי-לוי
ההצבעה היא על כל ההצעה.
היו"ר יעקב מרגי
כן, כל ההצעה עם התיקון כפי שהוקרא. באין מתנגדים ובאין נמנעים הצעת החוק מוכנה לקריאה ראשונה והיא תועבר למליאה.
יואב קיש (הליכוד)
בשני הנוסחים.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ברור, בשני הנוסחים.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק עם התיקון כפי שהוקרא – אושרה.
יואב קיש (הליכוד)
תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:07.

קוד המקור של הנתונים