ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/03/2018

חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-18OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 581

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ח באדר התשע"ח (05 במרץ 2018), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

סאלח סעד
חברי הכנסת
חמד עמאר
מוזמנים
עו"ד, משרד החינוך - אילן פרץ שי

מנהלת תחום תרבות בקהילה, משרד התרבות והספורט - מזל סיימון

יועצת משפטית, משרד המדע - עפרה אפרת שרון

משפטנית-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דפנה גוטליב

ראש מטה שר הביטחון - אבי אבוחצירה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
סגנית מנהלת הוועדה
אתי דנן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2017
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת התרבות והספורט של הכנסת. זאת הישיבה החמישית היום, 5 במרס 2018, י"ח באדר, בנושא הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2018. הצעת חוק פרטית של חבר כנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת.

המציע, תרשה לי, כמה מילות פתיחה שלי. אם המדינה הייתה יודעת לגמול לעדה הדרוזית ולהעריך אותה לפחות כמו שהיא מצהירה ומבטאת ועושה – היא עושה, אבל לא די או לא עושה נכון – לשלב לפחות בתעסוקה ובפיתוח היישובים לא היה צריך חוק. אם צריך חוק כנראה משהו לא עובד. אני אתקן את הדברים שלי – אנחנו במדינה דמוקרטית. כל אזרח זכאי לכל הזכויות. פה אנחנו רוצים מעבר – שבני העדה הדרוזית שהם חלק מהחברה הערבית והם לקחו מבחירה את ההשתלבות ואת הנאמנות בצורה מעוררת השראה. לכן אנחנו חושבים שהמדינה צריכה לבטא את זה בדרכים כאלה ואחרות. לצערנו, לא רק שאנחנו לא במצב לבטא ולעשות אלא אפילו בחוסר. כי גם אם יש משאבים ומקצים, ויש תוכניות, וזה לא בא לידי ביטוי זה חבל. הייתי חייב לומר את זה מתוך הרגשה אישית ואמירה אישית.

בבקשה, חבר הכנסת חמד עמאר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תודה רבה על הדברים החמים שאתה אומר. אתה מכיר את העדה הדרוזית שנים רבות. אני רוצה להודות לך על קיום הדיון החשוב הזה ועל קידום הצעת החוק החשובה. היא לא רק חשובה לי, אלא גם לכל העדה הדרוזית. כשהעברתי את זה בקריאה טרומית בחיים לא קיבלתי כאלה טלפונים מבני העדה הדרוזית. העברתי הרבה חוקים למען בני העדה הדרוזית, וגם ייצוג הולם במשרדי ממשלה שלא היה להם ייצוג והחוק עזר והכניס אנשים לעבודה לא קיבלתי טלפונים כמו שאנשים הרגישו שסוף-סוף המדינה מכירה ומעריכה ומבינה שצריך שיהיה משהו מיוחד שבני העדה הדרוזית ירגישו. אנשים לא מבינים שהקשר של בני העדה הדרוזית עם היישוב היהודי היה לפני קום המדינה. הרבה אנשים לא יודעים שהדרוזים נרדפו כמיעוט בארץ ישראל ובמזרח התיכון, והם החליטו להתחבר ליישוב היהודי כשאף אחד לא נתן סיכוי ליישוב היהודי. החיבור של העדה הדרוזית לא היה חיבור של חלש עם חזק, אלא היה חיבור בין שני חלשים.

לכן אני רואה לנכון לקדם את החוק הזה ולהגיע למצב שנצליח להעביר אותו בקריאה ראשונה במושב הזה כדי שנקדם, ונוכל להסדיר את כל הדברים השנויים במחלוקת בקריאה השנייה והשלישית. אבל חשוב מאוד שניתן את האמירה שלנו כאן כוועדה. אני מאמין ביושב-ראש הוועדה שנצליח לעשות את זה היום, ואפילו להביא את זה עד יום רביעי לקריאה ראשונה בכנסת.

אני רוצה להודות לכל אחד שתרם לקידום החוק הזה. אני דיברתי עם שר הביטחון כי אני קשרתי את 1 במרס. זה היה החודש שבו הוחלט על גיוס חובה לבני העדה הדרוזית. כשהחליטו על גיוס חובה שלחו צווי גיוס לאנשים. בצו רק 17% התייצבו. אנשים אחרים לא התייצבו. לא עבר חודש וכבר התייצבו 45%; לא עבר עוד חודש, ובסוף אפריל התייצבו כבר 75% בצו החובה לגיוס הראשון שקיבלו. 75% תוך פחות מחודשיים. היום אנחנו עומדים על גיוס של 86% צעירים שלנו לצבא. זה השיעור הגבוה ביותר במדינת ישראל – יותר מהיהודים, יותר מכל קבוצה אחרת במדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
בשירות משמעותי.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בשירות משמעותי.

אף על פי שהזמן שלנו קצר אני רוצה לומר עוד משהו. אתמול שמעתי על הדריסה. אני תושב שפרעם. מאוד כאב לי קודם כול כתושב שפרעם. הייתי צריך לברר, והתברר לי שהבחור גר בשפרעם, אבל לא בא משפרעם כי אני מכיר את המוסלמים בשפרעם. הם חיים בשיתוף פעולה עם כולם, ואנחנו כדרוזים משרתים בצבא וכל הילדים שלנו נמצאים בצבא. כשאתה אומר שכל הילדים שלנו משרתים בצבא זה אומר שביום ראשון גם הבן שלי הלך לצבא. וכשאתה רואה שזה אחד התושבים שלנו זה היה מאוד קשה. אבל אני מאמין בתושבי שפרעם שימשיכו - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא נולד בדיר אל-אסד.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
הוא חי בשפרעם?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הוא עבר לשפרעם לא מזמן וגר בשפרעם. זה היה מאוד קשה. אחרי זה הלכתי גם לבית חולים לראות כי היה גם פצוע שאני מכיר את המשפחה שלו מינוח. אני מקווה שלא נראה דברים כאלה. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
משרדי הממשלה – החוק הזה, מי אומר לי מה היה בוועדת השרים? מה המנדט של ועדת השרים? למרות שהם לא נותנים לנו מנדט, אנחנו עצמאים.
דפנה גוטליב
אני ממשרד המשפטים. אני אגיד מה הייתה החלטת ועדת השרים, ואז משרד התרבות יגיד. ההחלטה הייתה לתמוך בקריאה טרומית כפוף לשני תנאים: א', אם בהמשך הליכי החקיקה לפני הקריאה הראשונה יתגלו מחלוקות בין משרד הביטחון לבין משרד התרבות והספורט ההצעה תחזור לדיון בוועדת שרים. זה מיד משרד התרבות והספורט יציג, אבל למיטב הבנתי, אין מחלוקות.

התנאי השני הוא שהצעת החוק תקודם במקביל לקידום הצעת חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי שלא מקודמת כרגע. לכן המשמעות של החלטת ועדת השרים היא שהממשלה לא תוכל כרגע לתמוך בהצעה - -
היו"ר יעקב מרגי
למה? מה הזיקה שלו לחוק הלאום?
דפנה גוטליב
אני כגורם משפטי לא יודעת להגיד לך.
היו"ר יעקב מרגי
רק מבחינה משפטית.
דפנה גוטליב
מבחינה משפטית אני לא יכולה להגיד לך מה הקשר.
היו"ר יעקב מרגי
יש זיקה?
דפנה גוטליב
למיטב הבנתי, מבחינה משפטית לא, אבל זה התנאי שקבעה ועדת השרים לחקיקה. זה תנאי שבדקנו לפני הדיון, וזה תנאי שעומדים עליו. כרגע הממשלה לא תוכל לתמוך בזה בקריאה ראשונה כל עוד החוק לא מקודם.
היו"ר יעקב מרגי
מישהו יודע לומר לי ממשרדי הממשלה מה היה הרציונל לתלות זה בזה?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה הקשר בין שניהם? אני עדיין לא מבין. זה חוק הלאום שאני חתום עליו, דרך אגב.
היו"ר יעקב מרגי
אתה ידעת על התנאי הזה?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, ניכנס למהות של החוק.
עפרה שרון
אני ממשרד התרבות והספורט. העמדה שלנו, של הממשלה, כמובן, לתמוך בהצעת החוק. אנחנו רואים בזה חשיבות גדולה. יותר מזה, אני אציין שגם במסגרת משרד התרבות והספורט יש תאגיד סטטוטורי, יש חוק המרכז למועצת הדרוזים.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
זה חוק - - - ויש שקט?
היו"ר יעקב מרגי
כי הם שקטים.
עפרה שרון
במסגרת החוק יש תקציב ייעודי. בהחלטת ממשלה יתוקצבו 30 מיליון שקלים. ב-2016 משרד האוצר התחייב על תקצוב של 30 מיליון שקל לטובת ההקמה של המרכז הזה. באפריל 2017 מונתה המועצה, ובימים אלה הם נמצאים בהליך של איתור מנכ"ל כדי להתחיל את הפעילות.
היו"ר יעקב מרגי
החוק חוקק ב-2007?
עפרה שרון
כן.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
החוק לא חוקק ב-2007.
היו"ר יעקב מרגי
המרכז חוקק?
עפרה שרון
המרכז.
מזל סיימון
החוק עצמו נכתב ב-2007.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ב-2007.
עפרה שרון
החוק על ההקמה נקבע ב-2007.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ועדיין אין תקציב לחוק הזה.
מזל סיימון
שרת התרבות - - - שבעצם - - -
עפרה שרון
היא זאת שאחרי שנים רבות הרימה את הכפפה.
מרב ישראלי
כשניסחנו את הצעת החוק החדשה נאמר לי שהחוק הזה כרגע לא פועל.
עפרה שרון
באותה תקופה עבדו על המינויים וזה ארך תקופה ארוכה, לצערנו, מעבר לנדרש. אבל נכון להיום יש מועצה, והם כבר נמצאים בהליך של איתור מנכ"ל. יש תקציב למועצה, ובמסגרת החוק המועצה צריכה לקבוע תוכנית עבודה כדי לקדם, להנציח ולשמר. זה משהו שאנחנו חושבים שהוא מאוד חשוב. מעבר לזה, אני רוצה לציין שבאמצעות מנהל התרבות משרד התרבות תומך בפעילות התרבותית של המורשת הדרוזית ובכלל של העדה הדרוזית בכ-7 מיליון שקלים בשנה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
הועברו או עדיין לא?
עפרה שרון
הכספים הועברו? ל-2017 - -
מזל סיימון
אני מנהלת אגף תרבות בקהילה. יש במשרד התרבות תקנה שמקדמת תמיכות ופעילות תרבות - -
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני יודע שיש תקנה. אני רק שאלתי אם הכספים עברו או לא.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, נעשה סדר.
מרב ישראלי
זה לא קשור למורשת. זה משהו אחר.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני יודע שעד עכשיו - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו קודם כול דיברנו על חוק מרכז מורשת הדרוזים בישראל שהודיעו שהשרה מקדמת ותומכת, והיא כבר התחילה למנות - -
עפרה שרון
המועצה כבר מונתה באפריל 17'. נמצאים כרגע בהליך של מינוי - -
סאלח סעד (המחנה הציוני)
זה בדיוק שנה וחצי. המועצה מונתה, ועד עכשיו כספים לא עוברים לשם.
עפרה שרון
כספים יועברו ברגע שיהיה מנכ"ל. כשיהיה מרכז אז יש התאמה, יש החלטת ממשלה, וכספים יועדו – 30 מיליון שקל – על פני 4 שנים.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח.
מרב ישראלי
זה בנייה של מרכז.
מזל סיימון
זה אמור לכלול ארכיון - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל כרגע אנחנו ביום ציון לאומי לעדה הדרוזית – הצעת החוק הזאת.
עפרה שרון
אז מה שאני רוצה להגיד שלגבי הצעת החוק יש עדכון שמדבר על דרכי הקיום. כמובן, אנחנו תומכים בו, רק צריך לראות איך סעיפים ד' ו-ה' מתקיימים. אני אקריא אותם:

3 (ד) הממשלה תעודד קיום פעילות להנחלת מורשתה ופעולתה של העדה הדרוזית;

(ה) יתקיים טקס מרכזי לרגל היום הלאומי לעדה הדרוזית לפי החלטת הממשלה;

בעיקרון צריך לוודא שלא יהיו כפילויות. בגלל שיש המועצה - -
היו"ר יעקב מרגי
הנוסח כפי שהוא היום הוא לא מהוקצע.
מרב ישראלי
זה היה גם בהנחה שהמועצה לא פעילה.
עפרה שרון
ברגע שהמועצה פעילה, צריך לעשות תיאום בין החוק הקיים.
היו"ר יעקב מרגי
אם אתם שואלים אותי לאור הצהרת הכוונות לקראת קריאה שנייה ושלישית צריך לעשות את ההתאמות. כי הצהרת הכוונות קיימת. לכן צריך לעשות את ההתאמות. לא נכניס לספר החוקים דבר שהוא - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו מוכנים בקריאה השנייה והשלישית ללכת לכל תיאום שיש. הפתעתם אותי עכשיו כשקישרתם את זה לחוק הלאום.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר משהו בקשר להבנה הזאת. מטבעי אני נוהג לעשות הכול על-פי קיום והסכמה עם ועדת השרים. מאחר שאנחנו לא שומעים מה הרציונל, אם אנחנו מתקדמים ונקבל הבנות נצביע על זה - -
דפנה גוטליב
אני רוצה להגיד להפך, שאין שום בעיה לעשות הכנה. הכנה אין בעיה לעשות. אני רק אומרת מה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם זה קריטי לאחד המשרדים עד כדי לא לקדם תמיד תעמוד הזכות לשר הייעודי – שר החינוך או התרבות. מי עוד מוזכר פה?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ביטחון.
היו"ר יעקב מרגי
כרגע הוא לא מוזכר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא. אבל הוא הסכים לקחת על עצמו את כל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה אך מתבקש.
עפרה שרון
לפי ההצעה כרגע, השר הממונה על ביצוע החוק זה שר התרבות והספורט. זה הכול ניסוחים והתאמות.
היו"ר יעקב מרגי
אז הנה, אני אומר לך בצורה מפורשת: תחזרו לשרה. אני לא יודע איך חוק הלאום נכנס לפה. אני הייתי חבר ועדת שרים לענייני חקיקה – זה לא הדיון הכי יעיל שאני מכיר. ישבתי בהרבה דיונים וניהלתי הרבה דיונים. אני יודע איך נזרקים שם דברים. אבל אני לא מקל ראש. יכול להיות שמישהו חשב שיש רציונל. אנא, תאמרו לי אותו לפני ההבעה. אם לא תביאו אני לא אמשוך אותו – הוא יעלה על סדר היום.

היועצת המשפטית, בבקשה.
מרב ישראלי
נקריא, ואז נראה אם יש הערות תוך כדי.
עפרה שרון
אני יוצאת החוצה כדי לבדוק את העניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
של חוק הלאום?
עפרה שרון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לך.
דפנה גוטליב
מה שנמסר לי שזה לא עניין משפטי, אלא עניין פוליטי לגמרי.
היו"ר יעקב מרגי
אז לכן תבדקו.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני מאוד שמח שהעניין הפוליטי בחוק הלאום קשור לדרוזים. זה יפה. תאמינו לי, אם זה העניין שלכם - -
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת סאלח סעד, הם לא הכתובת.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
- - - שרת המשפטים תודיעו לה. זה חשוב.
דפנה גוטליב
אני מהייעוץ המשפטי לממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר גמור. לכו תבדקו.
מרב ישראלי
הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח–2017

מטרה

1.

מטרת חוק זה היא ציון פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל בבניין הארץ, בחיזוק הביטחון ובעיצוב פני החברה הישראלית כחברה שוויונית ומגוונת, ביום לאומי מיוחד.

יום לאומי לעדה הדרוזית

2.

(א) מדי שנה ביום 1 במרס, היום שבו החל בשנת 1956 גיוס החובה של בני העדה הדרוזית לצה"ל, יקוים יום לאומי לציון פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל (בחוק זה – יום לאומי לעדה הדרוזית).

(ב) חל 1 במרס ביום חג, מנוחה או שבתון, או ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני אחד הימים כאמור, יקוימו הפעילויות של היום הלאומי לעדה הדרוזית ביום ראשון בשבוע שלאחר מכן.

דרכי קיום

3.

(א) במחנות צה"ל ובבתי הספר יוקדש זמן ללימוד הנושאים הנוגעים למטרת חוק זה.
מרב ישראלי
לגבי צה"ל אתמול נאמר לי שישתדלו שיהיה פה נציג של חיל חינוך. אני רואה שהוא לא הגיע. אז אני לא יודעת להגיד מה עמדת צה"ל בנושא.
היו"ר יעקב מרגי
הוא כבר - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
כן, הוא חיובי.
מרב ישראלי
משרד החינוך, זה המקום להערה שלך.
אילן שי
אנחנו מבקשים למחוק את ההתייחסות לבתי ספר.
היו"ר יעקב מרגי
איפה זה?
אילן שי
בסעיף 3(א). אנחנו מבקשים את זה משני טעמים: אנחנו מתנגדים לקביעת הוראות על תכני לימוד - -
היו"ר יעקב מרגי
זה נכון. זה עקבי.
אילן שי
אנחנו גם חושבים שיש ריבוי של ימי ציון במערכת, ואין מקום לקבוע עוד.
היו"ר יעקב מרגי
מקבל.
מרב ישראלי
(ב) הכנסת תקיים ישיבה ממלכתית לרגל היום הלאומי לעדה הדרוזית.

(ג) יתקיים טקס לרגל היום הלאומי לעדה הדרוזית בבית הנשיא.
מרב ישראלי
אולי כדאי להזמין אותם לישיבה הבאה.

(ד) ו-(ה) זה ההערות של משרד התרבות:

(ד) הממשלה תעודד קיום פעילות להנחלת מורשתה ופועלה של העדה הדרוזית.

למעשה, זה התפקיד של מרכז המורשת.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זה התפקיד של מרכז המורשת.
היו"ר יעקב מרגי
אפשר להוריד את זה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אפשר לרשום שם שזה במסגרת המרכז.
היו"ר יעקב מרגי
לא. זה חוק מרכזי.
מרב ישראלי
(ה) יתקיים טקס מרכזי לרגל היום הלאומי לעדה הדרוזית, לפי החלטת הממשלה.

גם בעניין הזה זה משהו שכרגע אין בחוק הזה של המרכז למורשת. אתה זוכר שבחוק גבעת התחמושת, למשל, יש העמדה לרשות הגורם שיעשה את הטקס? אז זה משהו שאני צריכה את משרד התרבות בשבילו – מה הזיקה. יכול להיות שצריך לעשות תיקון עקיף לחוק המורשת הדרוזית. כלומר שהם יערכו את הטקס או יעמידו את המקרקעין שלהם לרשות הגורם שיערוך את הטקס.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה איפה רוצים לקיים את הטקס הזה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
נעשה את הטקס בקבר יתרו.
מרב ישראלי
מרכז המורשת - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
למרכז המורשת יש קיום יום מיוחד לעדה הדרוזית?
היו"ר יעקב מרגי
השאלה היא אם הם יארגנו אותו.
מרב ישראלי
מי יארגן את הטקס?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
משרד הביטחון מוכן לקחת את ארגון הטקס עליו. הכול הוא מוכן לקחת.
מרב ישראלי
אז אני מציעה שבדברי ההסבר נכתוב שבקריאה השנייה והשלישית - -
היו"ר יעקב מרגי
תוכרע הסוגייה הזאת.
מרב ישראלי
גם הנושא של השר.
היו"ר יעקב מרגי
בדיוק.
מרב ישראלי
כרגע גם להשאיר את הנושא של הטקס. ואז אחרי ששר הביטחון - -
היו"ר יעקב מרגי
אז רק (ד) יורד בינתיים.
מרב ישראלי
עפרה, הורדנו את (ד). מחקנו אותו. הוא בעצם ייכנס לתוך החוק.
עפרה שרון
זה יהיה בתיקון עקיף אצלנו?
מרב ישראלי
כרגע מחקנו את (ד) כי יש לו מענה, ו-(ה) יישאר כרגע כמו שהוא, ולקראת קריאה שנייה ושלישית נראה איזה שר אחראי על ביצוע החוק ואז נחליט לגביו.
אילן שי
וגם ב-3(א).
היו"ר יעקב מרגי
מחקנו. 3(א) לא קשור אליה.
עפרה שרון
ב-3(א) את בתי הספר מחקתם?
מרב ישראלי
כן.
עפרה שרון
מה לגבי מחנות צה"ל? אין לנו עמדה?
מרב ישראלי
אם שר הביטחון לוקח את זה על עצמו. אין לו התנגדות, לפי מה שנאמר פה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
למשרד הביטחון אין התנגדות.
מרב ישראלי
ביצוע ותקנות

4.

שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

כרגע אנחנו משאירים את שר התרבות והספורט פה. אנחנו נכניס לדברי ההסבר שבקריאה השנייה והשלישית יידון נושא השר האחראי לחוק.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
מה התשובה שהתקבלה בטלפון?
היו"ר יעקב מרגי
רגע. שני ראשי מטה של שני שרים חשובים הגיעו – שר הביטחון, שר הפנים, הנגב והגליל.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
שר הפנים, שב קדימה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקדם בברכה את תלמידות בית הספר "אבן סיינה" מכיתה י"א בבקה אל-גרבייה. ברוכים הבאים. אתם נמצאים בדיון בתהליך של חקיקת חוק. החוק הוא יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית. יושבים פה חברי הכנסת חמד עמאר וסאלח סעד. ברוכים הבאים. אם תרצו להשתתף בדיון רק תרימו יד ותקבלו גם. בבקשה.
מרב ישראלי
זהו למעשה.
היו"ר יעקב מרגי
השר הממונה יוכרע לקראת קריאה שנייה ושלישית ביניכם.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
רק שנייה. אנחנו רוצים תשובה משרת המשפטים.
היו"ר יעקב מרגי
באת בגלל החוק?
אבי אבוחצירה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך מה לומר? תומך.
אבי אבוחצירה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז לגבי הפרטים תסגרו את זה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
שרת המשפטים – תשובה.
עפרה שרון
אין לי תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
אין לך תשובה. הייתה לי הערכה שלא תהיה תשובה.
מזל סיימון
משרד התרבות בודק את זה ברמה הפוליטית.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, אני אומר גם לך וגם למשרד התרבות – אנחנו מצביעים על זה היום. מרב תעשה את העבודה המשפטית. אם יש לקישור לחוק הלאום או גם בלי זיקה – אם אחד השרים או שר הביטחון או שר התרבות יבקשו לעצור את החקיקה אני אעצור אותה. אני אמשוך את זה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אפשר כמה משפטים, אדוני היושב-ראש?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני. אתה לא רוצה אחרי ההצבעה? יפזרו לנו את הממשלה, יפזרו את הכנסת – אנחנו לא נצביע.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
דקה וחצי רק בהצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
העדה הדרוזית, מי מכם יודע שהיא תרמה תרומה כל כך רצינית לבנייתה של המדינה הזאת. אני לא הייתי בכנסת כשהוצעה ההצעה הזאת. אני תומך בחמד עמאר בהצעה הזאת בצורה בלתי רגילה כי זאת הצעה נכונה. חשוב מאוד לציין יום מיוחד לתרומתה של העדה הדרוזית כי חשוב מאוד. אין יותר נאמן לעם הדרוזי מאשר העם היהודי ולהפך – אין יותר נאמן לעם היהודי מאשר העדה הדרוזית. אני אומר את זה כאן במלוא הכוח ובמלוא העוצמה. אנחנו יחד עם המחנה הציוני תומכים בהצעה הזאת כי זה חשוב. אין כאן קואליציה-אופוזיציה; יש תרומה מיוחדת לעדה מיוחדת שצריך להביא אותה הלכה למעשה כאן בכנסת. כולנו תומכים בהצעה הזאת. אנחנו שומעים את משרד המשפטים והפנים ומשרד הביטחון – כולם תומכים בזה. זה מאוד חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הצבעה. מי בעד הצעת החוק כפי שנוסחה כפוף להבנות והתיקונים שמחקנו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2017, התקבלה
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק עברה, והיא תעלה לקריאה ראשונה בהסתייגות שאמרתי. אם השרים יבקשו לעכב את החקיקה אנחנו נעכב אותה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה. אני משתתף בהרבה ועדות ונמצא בכנסת הרבה שנים. אני נהנה להגיע לוועדה שלך ולהשתתף בדיונים אצלך. באמת תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אדוני. תודה רבה לכם. הגעתם לדיון קצר, אבל תמיד ברוכים הבאים.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים