ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/03/2018

פרק ג' (מסים), סעיפים 4 ו-8(א) (צמצום תקופת הזכאות לנקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 981

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, י"ז באדר התשע"ח (04 במרץ 2018), שעה 11:20
סדר היום
פרק ג' (מסים), סעיפים 4 ו-8(א) (צמצום תקופת הזכאות לנקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

נקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

יונס ואאל

מיקי לוי

רועי פולקמן
מוזמנים
דפנה עין דור - מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ישי פרלמן - עו"ד, רשות המסים, משרד האוצר

ורד בכר - מנהלת תחום בכירה, שומה, רשות המסים, משרד האוצר

רונית כהן - מנהלת תחום, רכז בכיר, רשות המסים, משרד האוצר

שלמה פשקוס - רכז השכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר רביבו - ראש עיריית לוד

שירה נבון - סמנכ"לית תקצוב, הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה

רם שפע - יושב ראש התאחדות הסטודנטים

דני שויץ - מוזמן/ת

צחי חבושה - מוזמן/ת

משה אלדן - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

פרק ג' (מסים), סעיפים 4 ו-8(א) (צמצום תקופת הזכאות לנקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

נקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום נקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר. בישיבה שקיימנו בנושא הזה ביקשתי להוריד את העניין של שבע השנים. מדובר על אנשים צעירים שזקוקים לנקודות הזיכוי האלה יותר מאשר אנשים אחרים. לכן אמרתי שלא נאשר שבע שנים. אם נאשר בכלל, נאשר שנתיים. בסדר?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. לא מוכן בכלל.
היו"ר משה גפני
לבטל?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן. הסטודנטים, עם כל הכבוד אדוני היושב ראש, אינם קובעים את עתידם של האקדמאים. הם אלה שמסיימים. שלא יטיפו לי מוסר.
היו"ר משה גפני
אתה מתנגד בכלל?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני חושב שעם כל הכבוד, האיומים של האוצר שאם הסטודנטים לא יבואו ויסכמו אתנו כדי שנתמוך, אז יקצצו להם בתקציבים שמיועדים לפריפריה. הסגנון הזה לא מקובל עלי.

שנית. גם אני הייתי פעם סטודנט ואני נותן להם את הכבוד המגיע להם אבל מדובר אחרי שמסיימים את הלימודים ולא תוך כדי הלימודים. אז מה עניין הסטודנטים לעניין הזה? שלא יצביעו עלי ויגידו שאני הייתי בעד. נכון, ב-2013 ביטלנו כי היו 93 מיליארד שקלים גירעון אבל בתקציב 2015 זה לא נכנס אפילו. אז שלא יטיפו לי מוסר. לכן אני מתנגד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. ברגע שתהיינה הצבעות, יש שלושה דברים שעומדים להצבעה. שבע שנים של הממשלה, שנתיים שאני הצעתי, וביטול מוחלט שמציע מיקי לוי. נביא את זה להצבעה. תודה רבה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
נמצאים כאן סטודנטים. בוא נשמע אותם.
היו"ר משה גפני
שלמה, טוב שאני פוגש אותך. אתה אמרת כאן בשבוע שעבר שבגלל שיש בג"ץ אתם לא דנים בזה. פתאום שלחת לי החלטה. החלטה לא טובה אבל החלטה. כך אמרת.
שלמה פשקוס
לא. כבוד היושב ראש יפתח את הפרוטוקול. לא אמרתי. אמרתי שבגלל שהנושא נדון בבג"ץ, הדבר דורש אישור של משרד המשפטים. מחלקת הבג"צים אישרה לנו את ההחלטה והיא ההחלטה, כפי שאמרתי, מידתית ומאוזנת. מאחר שמחלקת הבג"צים במשרד המשפטים אישרה לנו את ההחלטה, הוצאנו אותה.
היו"ר משה גפני
תחזור על מה שאמרת בנושא הבג"ץ.
שלמה פשקוס
אמרתי שבגלל שהנושא תחת ערכאות, היינו צריכים אישור של מחלקת הבג"צים במשרד המשפטים שההחלטה שלנו אכן עומדת בהליך המשפטי.
שגית אפיק
זה לא מה שאמרת.
היו"ר משה גפני
אני פעם ראשונה שומע את הדברים האלה. אני הבנתי שבגלל שיש בג"ץ, אתם לא דנים בזה. פתאום אתה שולח לי החלטה. יפה. היה דיון והוא אמר שלא עושים שום דבר עד שלא יסתיים הבג"ץ.
קריאה
... נקודות זכות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אל תדבר אתי בסגנון הזה. אני לא עובד אצלך. אני עובד אצל הציבור. אל תדבר אתי בסגנון הזה.
קריאה
נראה לי שאתה צריך לשמוע גם את דעתו של הציבור שאני מייצג.
מיקי לוי (יש עתיד)
תבקש זכות דיבור. אני לא רוצה לדבר אתך ברמה האישית.

אני רוצה שנקודות הזיכוי ילכו לאלה שמסיימים את הלימודים מהיום הראשון ולא כל מיני הסדרים מתחת לשולחן שאם נדחה את זה בשבע שנים, אז ייתנו להם כל מיני דברים עכשיו בתוך האוניברסיטה. את התרגילים האלה אני מכיר. נקודות זיכוי מגיעות למי שמסיים את לימודיו ואני רוצה שהכסף ילך למי שמסיים את לימודיו ומתחיל לעבוד. העמדה שלי היא ברורה לחלוטין.
היו"ר משה גפני
בסדר. נצביע עליה.
שלמה פשקוס
אני פשוט מחפש את הפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
גם אנחנו מחפשים אותו. נמצא אותו.
שלמה פשקוס
אני רוצה לדבר על נקודות הזיכוי.
היו"ר משה גפני
רגע. אתה צריך לקבל רשות. לפחות בדבר אחד אני שולט, אחרי כן אני לא שולט בכלום.
שלמה פשקוס
אני מבקש את רשות הדיבור, כבודו.
היו"ר משה גפני
רגע. אני מבקש לדעת האם אתם מסכימים – היות וסיכמתם עם הסטודנטים ועם משרד החינוך, שתתנו את זה למעונות ולכל מיני פעולות מאוד חיוביות – לצבוע את זה. לצבוע את הכסף הזה. להגיד כמה כסף אתם נותנים להם ונצבע את זה בחוק. אני שואל האם זה אפשרי. הם מאוד לוחצים עלי, גם הסטודנטים, בחורים נחמדים, וגם משרד החינוך. האם אתם מוכנים לצבוע את זה בחוק?
שלמה פשקוס
כמה דברים. קודם כל, כפי שאמרתי בדיון הקודם, כל הכסף הולך להשכלה גבוהה. אמרתי את זה בדיון הקודם ואני אומר את זה שוב. כל הכסף הולך להשכלה גבוהה. זאת נקודה אחת.

נקודה שנייה. אני מוחה לפרוטוקול - - -
היו"ר משה גפני
לשם מה אתה אומר לי את זה?
שלמה פשקוס
אני עונה לשאלה.
היו"ר משה גפני
אני שואל האם אתה מוכן לצבוע את מה שאתה אומר. אמרת את זה בישיבה הקודמת ואני שואל האם אתה מוכן לצבוע את זה.
שלמה פשקוס
כבוד היושב ראש, תקציב המדינה נקבע בחוק התקציב השנתי ולא בחקיקה פרטנית. לכן בחוק התקציב השנתי אכן יופיע התקציב הזה כפי שנאמר בדיון הקודם, שהולך הן לצרכי המערכת בכללותה, לצרכי הוראה, לצרכי השיפור שלה, והן לצרכי נגישות להשכלה גבוהה. לשני הדברים האלה. אני חושב שגם עמדת משרד החינוך והמל"ג היא שכספים במערכת ההשכלה הגבוהה לא נקבעים בחקיקה אלא נקבעים בהחלטות של ה-ות"ת בשים לב לחופש האקדמי.
מיקי לוי (יש עתיד)
למה זה על חשבון זה? למה? תסביר לי למה. מה זה שייך?
שלמה פשקוס
אני אסביר אבל קודם כל תרשה לי למחות על זה שאתה מאשים אותי באיומים או בסחיטה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא דיברתי עליך.
היו"ר משה גפני
הוא לא דיבר עליך.
מיקי לוי (יש עתיד)
תחזור בך. אני שומר על רשות המסים יותר מאשר אתה חושב. תחזור בך.
שלמה פשקוס
אני אגף תקציבים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אגף תקציבים, אותו דבר. תחזור בך.
שלמה פשקוס
אני הצבתי מול הסטודנטים - - -
היו"ר משה גפני
אתה סתם נכנס עכשיו למקום לא שלך. הוא דיבר אתו וגם לא אהבתי את זה. הוא לא דיבר אתך. להאשים את מיקי לוי שהוא דיבר על סחיטה באיומים על אגף תקציבים? זה קצת מוגזם.
שלמה פשקוס
לגופו של עניין. הכסף מוגבל ויש לנו 140 מיליון שקלים שנחסכים מהמהלך הזה. אם ה-140 מיליון שקלים לא ייחסכו, לא יהיה תקציב לדברים אליהם הם מיועדים. אין קסמים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל למה על חשבון נקודות זיכוי שמגיעות לסטודנטים שמסיימים את הלימודים? תסבירו לי מה ההיגיון. למה אני צריך לתת את ידי לעניין הזה? איך אני מסביר למי שסיים את הלימודים שלו? מה קשור שמיטה להר סיני?
שלמה פשקוס
כפי שהסברתי בדיון הקודם, להבנתנו נקודות הזיכוי הללו נועדו כדי לעודד את הנגישות להשכלה גבוהה ולפצות סטודנטים שלומדים על ההוצאה שלהם באותן שנים ובכך לתרום את הנגישות להשכלה גבוהה. לכן אנחנו חושבים – עכשיו אנחנו חושבים בדיעבד - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
איזו מילה מפוצצת. תפרוט לי אותה בבקשה.
שלמה פשקוס
נקודות הזיכוי חוסכות כסף או מגדילות את ההכנסה אחרי שלמדת באקדמיה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה ברור.
שלמה פשקוס
אחרי שלמדת באקדמיה. זאת אוכלוסייה מאוד מאוד מובחנת שאני מזכיר שזאת אחת הנקודות – שוב, אני לא בקיא בכל סוג נקודות זיכוי – שהיא תלויה בפעולה שלך. לא בסטטוס משפחתי, לא בכמה ילדים יש לך אלא בפעולה שלך.
שגית אפיק
איזו פעולה? פעולה של הלימודים?
שלמה פשקוס
כן. פעולה של הלימודים. משמע, המחוקק רצה לעודד איזושהי פעולה מסוימת.
שגית אפיק
גם נקודות זיכוי בעד ילדים זאת פעולה של הבאת ילדים. זה קצת מצחיק התיאור שלך של נקודות הזיכוי.
שלמה פשקוס
אני אומר שבעניין הזה המחוקק רצה לעודד פעולה מסוימת.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה לא המחוקק. אני המחוקק.
שלמה פשקוס
זה נכון.
היו"ר משה גפני
זה סתם., זה דיון עקר. הוא לא נותן תשובה. מה עם הפרוטוקול? מצאנו?
שגית אפיק
מה היחס בין זה שאת נקודות הזיכוי לילדים, והשאלה הזאת היא גם לרשות המסים וגם לאגף התקציבים, להורים בעד ילדים קטנים אתם הופכים להוראת קבע ומגדילים ומשפרים ולעומת זאת נקודות הזיכוי לאותם אנשים צעירים שאין להם ילדים, אתם מבטלים? מה המדיניות שבדבר הזה? מישהו יכול לתת לי תשובה על כך?
שלמה פשקוס
אני אינני אחראי על הנושא של נקודות זיכוי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל אנחנו אחראים על התמונה הכוללת. דיברנו על זה בסעיף הקודם.
שגית אפיק
יש מישהו אחראי שיכול לתת תשובה לשאלה הזאת? בדיון הקודם הגדלנו נקודות זיכוי להורים עם ילדים קטנים ואנחנו הופכים את זה להוראת קבע. זה כנראה מבורך אם אתם עושים את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
כי ההבדל הוא שנקודות זיכוי להורים צעירים הן לעודד יציאה לעבודה. זו המדיניות.
שגית אפיק
נקודות זיכוי לאנשים צעירים שלמדו, זה לעודד אותם לעבוד במקצוע אותו הם למדו.
רועי פולקמן (כולנו)
יש ספק אם יש קשר בין הדברים. זו הייתה הטבה ועד היום לא נמצא כל קשר בין זה שאתה נותן נקודת זיכוי לזה. לתת הטבה זה תמיד טוב.
שגית אפיק
הם לא נותנים את התשובה הזאת.
רועי פולקמן (כולנו)
אני אומר לך. אמרתי את זה גם בדיון הקודם. הייתה החלטה לתת. אני בעד לתת. לתת זה תמיד טוב. התקיים דיון. דרך אגב, אני אומר לידידי חבר הכנסת מיקי לוי, מי שהצביע על עצירת הדבר הזה, זה היה הוא והוא הוביל את דחיית הדבר הזה. אז זה היה נכון והיום זה לא נכון? אתם הובלתם את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
כשאני נכנסתי ב-2013 ב-39 מיליארד שקלים גירעון, 3.9 אחוזים, חיפשנו מהיכן להביא את הכסף ועוד 9 מיליארד שקלים צוק איתן. צא ולמד. בשנת 2015, מכיוון שהקופה התחילה להתאזן, זה כבר לא הופיע בתקציב. לך תבדוק. לכן, לבוא ולעשות מזה כולל – לא. לא טעיתי.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מבקש לא לדבר על מה שהיה. זה לא רלוונטי. אני תמיד הייתי נגד ההחלטה הזאת. גם אז הייתי נגד.
רועי פולקמן (כולנו)
ברור לי, אבל מיקי, משפט על המהות של הדבר הזה. העניין העקרוני היה, וכאן הייתה טענה שאתה אמרת בפעם הקודמת, שאנחנו רוצים לראות שכל הכסף הזה חוזר לסטודנטים. הטענה הייתה שאנחנו רוצים יותר כסף וצמצום פערים. לכן היה דיון בין המל"ג, שר החינוך, התאחדות הסטודנטים, הייתי מעורב בקצה בערוצים שקשורים לבניית מעונות וכולי. הכסף הזה, במקום ללכת רוחבית לכולם ולא למי שצריך, ילך בהעדפה לצמצום פערים, לנושאים שיצמצמו פערים. זה ניצול נכון.
מיקי לוי (יש עתיד)
זאת כותרת. אתה תפרוט לי את זה לגורמים.
רועי פולקמן (כולנו)
אני אפרוט לך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אל תיתן לי כותרת.
רועי פולקמן (כולנו)
הייתה ישיבה על הפרטים המדויקים, איך הכסף הזה הולך למטרות של צמצום פערים, ביניהם מעונות, ביניהם מלגות, דברים שהם יותר חשובים.
מיקי לוי (יש עתיד)
הרב גפני שאל אם אתם מוכנים לצבוע את הסכום. אמרו לו לא.
רועי פולקמן (כולנו)
מה זה לא לצבוע? ברור שלצבוע. יש הסכמה מה עושים עם הכסף.
שגית אפיק
הוא אמר שלא.
רועי פולקמן (כולנו)
לא יודע מה הוא חייב לומר, אני יודע מה סוכם עם התאחדות הסטודנטים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם את הדיון.
רועי פולקמן (כולנו)
זה צבוע. מה זה משנה מה הם אומרים?
היו"ר משה גפני
הדיון בעצם הסתיים. כולנו הבנו אחד את השני. אני תכף אסכם.
רם שפע
בכל זאת אני אומר לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
כן, זה חשוב מאוד.
רם שפע
אני משתדל להיות עקבי.
קריאה
הפרוטוקול לא מופיע באתר הוועדה.
רם שפע
יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית. אני רוצה לומר לחבר הכנסת מיקי לוי - - -
היו"ר משה גפני
לא. אתה תגיד לי.
רם שפע
לך. הרב גפני, אני רוצה לומר רק מילה כי זה נאמר כאן ואני רוצה לדייק בפרטים. קודם כל, אני מסכים עם הנאמר כאן. הלוואי והיה אפשר שלא יהיה קיצוץ. בזה אני מסכים עם חבר הכנסת מיקי לוי ואני מניח שגם עם ברושי. אם לא היה קיצוץ, זה היה מושלם.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
רם שפע
זה בדיוק העניין. אם יש קיצוץ על ההשכלה הגבוהה ויש סכום כסף מסוים שהולך ממקום כלשהו, כדאי לשבת כל הגורמים הרלוונטיים ולהחליט מה המקום הנכון ביותר להשקיע את מה שהולך. בעיני עדיף, ואני אגיד את זה לכל פרוטוקול אפשרי, להשקיע את הכסף במקום במי שמסיים, בסוגריים, המימוש של נקודת הזיכוי הזאת הוא מאוד נמוך ורשות המסים צריכה לבדוק את זה. זה נתון מאוד מעניין כי הכסף הזה גם כך חוזר ולא קורה אתו כלום.
היו"ר משה גפני
הדיון כבר התקיים.
רם שפע
בסדר, אבל אם אתה רוצה לבטל, אני אשמח שמי שמציע לבטל, יגיד מהיכן לקחת את הכסף.
היו"ר משה גפני
תודה. אני מבקש לסכם את הדיון בעניין הזה כדלהלן. בא אגף התקציבים ואמר למשרד החינוך ואמר להתאחדות הסטודנטים שהוא מוכן לסייע להם במוסדות להשכלה גבוהה בכמה דברים שהם מאוד חשובים. הוא כמובן לא מציין את זה בתוך החוק אבל הוא בתוך תקציב המדינה הכניס תוספת למוסדות להשכלה גבוהה, הכניס תוספת למשרד החינוך והכניס תוספת לסטודנטים. הוא כמובן לא רוצה להכניס את זה בחוק מכיוון שאז באמת יהיה ברור שהוסיפו כסף. לי לא ברור בכלל שהוסיפו כסף. לי ברור שבתוך תקציב המדינה, תקציב משרד החינוך גדל מאוד. תקציבים נוספים גדלו מאוד. תקציב משרד הבריאות גדל מאוד. לא קשור לכל הדיון הזה אבל בדיון הזה אומרים שאנחנו לוקחים את הכסף הזה למטרה הזאת.

בא משרד האוצר, אגף התקציבים, ואומר בתנאי שאתם תדאגו לכך שהנושא של נקודת זיכוי לסטודנטים שסיימו את לימודיהם והם זקוקים לנקודת הזיכוי הזאת, יידחה בשבע שנים. אני לא יודע, אני קיבלתי טלפונים גם מאגודת הסטודנטים וגם ממשרד החינוך, וגם היום אומרים לי שלא אשנה את זה כי אז התקציבים שלהם ייפגעו.

לא מקובל עלי הדבר הזה. זה שצריך להגדיל את תקציב המוסדות להשכלה גבוהה, אני תומך, אני גם העברתי את תכנית החומש. זה שצריך להגדיל את תקציב משרד החינוך, אני תומך. אני חושב שזה נכון. זה שלא לפגוע בסטודנטים שסיימו את לימודיהם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שבנו על זה.
היו"ר משה גפני
והם רוצים לצאת לעבודה, והם צריכים לקבל נקודת זיכוי, לדחות את זה בשבע שנים, לא מקובל עלי. כל הוויכוח בעניין הזה, הוא ויכוח סרק. הוא ויכוח של תן וקח. אגף התקציבים רוצה לבטל את נקודות הזיכוי הללו, הוא דוחה את זה בשבע שנים. אם תתקבל דחייה לשבע שנים, אני בעד לבטל את זה. אי אפשר לעבוד על כל העולם כל הזמן.

לכן אני אציע שיהיה פחות זמן. מיקי לוי מציע לבטל לחלוטין את הסעיף הזה והממשלה מבקשת לדחות את זה בשבע שנים.

לכן אנחנו נצביע על זה בשעה שיהיו כל ההצבעות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ממתי זה בתוקף? שנתיים או שבע? ממתי זה בתוקף? יש איזה גרייס?
היו"ר משה גפני
לא יודע. ממתי זה מתחיל? מהשנה.
קריאה
אין שום שינוי בתנאים.
היו"ר משה גפני
לא שאלו אותך. עד עכשיו היית חבר כנסת וזה עוד התקבל בהבנה, אבל להיות אגף תקציבים בלי לעבור את הסדנאות שם? שם יש סדנה איך לא מתחשבים בכנסת ואיך לא סופרים את גפני. זאת סדנה וזה לא הולך כך סתם.
שלמה פשקוס
זאת הארכת הוראת שעה שנגמרת.
שגית אפיק
מתחילה ב-2019.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה שאישרנו בחוק ההסדרים הקודם, לא הייתה הוראת שעה? אי אפשר לעבוד עלינו.
מיקי לוי (יש עתיד)
לפחות תגיד עד סוף ימיה של הממשלה.
היו"ר משה גפני
אתה יודע משהו על סוף ימיה של הממשלה?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. אני לוקח את המקסימום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני בכל זאת רוצה להבין. כשאנחנו אישרנו - - -
היו"ר משה גפני
הוראת שעה.
שגית אפיק
ההשוואה של נקודת זיכוי למקצוע היא חוק והיא לא הוראת שעה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כך אני הבנתי. היא בתוקף.
שגית אפיק
כן. היא בתוקף.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עכשיו יש שוויון בין מקצועות כאלה למקצועות כאלה.
שלמה פשקוס
לא נגענו בזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כשאתם אומרים דחייה, נגיד שיחליטו על דחייה, ממתי?
היו"ר משה גפני
מתחילת 2019.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה נראה לך זמן סביר?
היו"ר משה גפני
זמן סביר. בסדר. זה הזמן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש מי שבנה על זה.
שגית אפיק
זה המשך של דחיית הוראת שעה ולכן למעשה זה ממשיך את מה שקיים כבר היום כי בחוק ההסדרים האחרון, אחד לפניו, הוועדה אישרה כבר את הדחייה הזאת. לכן זה המצב הקיים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אנחנו עוברים לדיון הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40.

קוד המקור של הנתונים