ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/03/2018

תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-26OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 594

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ה באדר התשע"ח (12 במרץ 2018), שעה 9:00
סדר היום
תקנות אויר נקי (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון - דירוג וסימון רכב מנועי), התשע"ח-2018.
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

טלב אבו עראר

יעל גרמן

אכרם חסון

יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
איתן ברושי

דב חנין
מוזמנים
מנכ"ל, המשרד להגנת הסביבה - ישראל דנציגר

סמנכ"לית תעשיות, המשרד להגנת הסביבה - שולי נזר

ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה, המשרד להגנת הסביבה - אמיר זלצברג

דוברת המשרד, המשרד להגנת הסביבה - גתית פנקס הלמר

ממונה ייעוץ וחקיקה, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה - נטע דרורי

לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה - רן סלבצקי

יועץ מנכ"ל, המשרד להגנת הסביבה - אסף שמואל יזדי

אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה - חגית נובו

יועצת השר, המשרד להגנת הסביבה - רחל גור

יועצת השר, המשרד להגנת הסביבה - ד"ר שיאלה קנדל

יועץ מנכ"ל, המשרד להגנת הסביבה - אסף יזדי

אגף תקציבים, משרד האוצר - אורי דביר

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - תמרה יפה לב

ראש תחום אנרגיה וסביבה, אגף רכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - עידן עבודי

מנהלת המחלקה לאפידמולוגיה סביבתית, משרד הבריאות - איזבלה קרקיס

טוקסיקולוגית ראשית, בריאות הסביבה, משרד הבריאות - תמר ברמן

יועץ משפטי, רשות הכבאות וההצלה, מחוז מרכז, המשרד לביטחון הפנים - אביתר טסלר

מתמחה יועמ"ש, רשות הכבאות וההצלה, המשרד לביטחון הפנים - מורן שמאי

מנהל תחום פרויקטים, משרד האנרגיה - צבי תמרי

סגן מנהל מינהל סביבה, משרד הכלכלה - זאב ברל

יועמ"ש תו"פ והגנת הסביבה, צה"ל - רס"ן רגינה דסק

רמ"ד ביקורות והכשרות בתחום הגנת הסביבה, צה"ל - רס"ן איתי פרויליך

מהנדס רכב ראשי, חברת אגד - נסים בעבור

מנהל בטיחות ואיכות סביבה, חברת אגד - סלים סעדיה

מנהל איכות הסביבה, חברת דן תחבורה - יצחק צרויה

ממונה על רכש דלקים ושמנים, חברת דן תחבורה - אלעד שרביט

ממונה זיהום אוויר, חברת דן תחבורה - רוני גורל

מנהל פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטית - אמיר יער

החברה להגנת הטבע - גיתית ויסבלום

מנכ"ל, איגוד יבואני הרכב - יעקב יהודה רודד

יושב-ראש, איגוד נהגי המוניות הארצי - יהודה בר אור

מנהל קמפיינים, גרינפיס - ד"ר יונתן אייקנבאום

תנו יד לחירש, נכים למען נכים - דני קדרון

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את איגוד יבואני הרכב בישראל - יהושע שלמה זוהר

שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את קרסומוטורס משנת 1933 - איתן אלון
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
טלי רם

תקנות אויר נקי (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון - דירוג וסימון רכב מנועי), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב. אני פותח את הדיון. למעשה, זה הדיון השני בתקנות האלה. בדיון הראשון היה איתנו השר זאב אלקין, שהדגיש – ואני רוצה גם לחדד בישיבה זו בפתח דבריי ולמרות שהוא לא נמצא בארץ, את המסר שלו, שהוא רואה בתקנות האלה רפורמה מהותית, משמעותית, יסודית, שהוא מאוד רוצה לקדם בהקדם האפשרי. אני חושב שזה ברור לכולם שמדובר במהלך שיציל חיים, ודאי וודאי שכולנו מתגייסים למשימה הזו באמת לקדם את זה.

אני רוצה להגיד גם שהיא לא שנויה במחלוקת, זה לא שיש פה אופוזיציה-קואליציה. אנחנו פה בדיון ענייני לחלוטין, שבסופו של דבר בא לדאוג לכך שהאוויר שאנחנו כולנו ננשום יהיה אוויר בריא יותר, פחות מזוהם, וכהשלכה מזה יחסוך חיים גם במקומות שזה אפשרי, וזה יקרה, ובטח כשמדברים על הסטטיסטיקות.

יש לנו את התקנות שתכף נקריא אותן כשיגיע היועץ המשפטי, ואנחנו נתייחס לדברים שעלו גם בדיון הקודם, בעיקר לגבי לוחות הזמנים. אני חושב שזה הנושא המרכזי שעליו אנחנו נצטרך לדון ולהתדיין, כולל עם גופים שיש פה מהציבור. למרות שדיברו כבר בסיבוב הקודם מהציבור, אני אתן לכמה דוברים לדבר, אז מי שרוצה לדבר ולא נרשם, נא לשלוח פתקים. אנחנו אמורים לסיים את הדיון הזה לקראת 10:30, 11:00 לכל המאוחר.

אני אתן כמה מלים לחברי הכנסת לפני שנפתח. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. ברושי, אתה גם רוצה להגיד כמה מלים?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עוד לא.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני ראשית הגעתי לכאן כדי לברך על המהלך הזה. אני חושב שאנחנו נמצאים בהשלמה של חידוד וחיזוק ההסדרים שלנו מול סוגיות של זיהום אוויר מכלי רכב מנועי. אנחנו יודעים שזיהום אוויר מתחבורה הוא אחד מהמקורות הראשיים לזיהום אוויר במדינת ישראל, אנחנו גם יודעים שזיהום אוויר מכלי רכב פוגע במיוחד מכיוון שהוא נמצא בריכוזי אוכלוסייה או סמוך לבני אדם, ולכן התמודדות עם זיהום אוויר מכלי רכב זה מהלך נכון, חיוני וחשוב.

אז ברמה העקרונית אני לגמרי תומך במהלך הזה, ואני פונה אליך, אדוני היושב-ראש, בסוגיה שאתה העלית, סוגיית לוחות הזמנים. אנחנו צריכים ללכת ללוחות הזמנים הקצרים ביותר שאפשר ליישם אותם.

בסופו של דבר – אני אומר את זה גם לאותם גופים שיציגו כאן בוודאי את הקשיים הקיימים, ויש קשיים קיימים - אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים בהגנה על חיים של בני אדם. וכל הקשיים האחרים, של מורכבויות ובעיות ואתגרים שצריך, כל המורכבויות האחרות שאנחנו צריכים לקחת אותן כמובן בחשבון, מתגמדות ליד האינטרס הציבורי העליון הזה של להגן על חיים ועל בריאות של בני אדם.

ולכן הפנייה שלי אליך, אדוני היושב-ראש, היא לחשוב עד כמה שאנחנו יכולים איך אנחנו מקדמים את ההסדר הזה בצורה כזו שתחילתו תהיה מהירה ככל הניתן. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה רבה. בוקר טוב ואני גם רוצה לברך שהתקנות הובאו לפתחנו ואני מקווה שנאשר אותן, מה שנקרא כמה שיותר מהר, ושיהיו גם מיושמות כמה שיותר מהר, אני לא אחזור על דברי חברי חבר הכנסת דב חנין, שאני מסכימה עם כולם. באמת מדובר פה בחיי אדם והדברים ברורים וידועים, ויפה שעה אחת קודם, מה שנקרא.

אני רוצה לשאול כמה שאלות. קודם כול, לגבי המכתב משר הביטחון, שאומנם התייעצו איתו, הוא מאוד בעד איכות האוויר והפחתת זיהום אבל לא אצלי. אז אני רוצה לשאול מה קורה עם משרד הביטחון כי כמו שאני מבינה זה דורש דיון, והאם יש הסכמות.
היו"ר יואב קיש
נמצאים פה נציגי משרד הביטחון, ונדבר על זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
דבר שני, נשאלת השאלה. אתם יודעים, בשנה-שנתיים האחרונות נחשפנו – זה לא קשור למה שקורה בישראל – כן, בעולם, לרמאויות של חברות רכב הכי גדולות וזיופים בתוצאות הביצועים הסביבתיים של הרכב, והאם התקנות האלה מתמודדות עם הנושא הזה כי זה אתגר שאני מבינה שבכל העולם נדרשים לו, אבל גם שאלה כי הרי מה עשו פולקסווגן? הם פשוט מצאו את השיטה לעבוד על הבוחנים, לעבוד על הטסטרים ולעשות את הזיוף מדויק כל כך, שהם עברו את כל הבחינות, ובעצם מגלים שהם מזהמים ביומיום פי לא יודעת כמה אבל הרבה הרבה יותר מאשר בטסט. אז איך מתמודדים עם זה?

ושאלה אחרונה, באמת איך תתבצע האכיפה. זאת אומרת, זה לא חוקי להסיר את המסנן חלקיקים, זה ברור מהתקנות, אבל כיצד תתבצע האכיפה? הרי בסוף, בפרטים הקטנים אנחנו ניבחן בתוצאות של הדבר הזה ואני חושבת ששווה לתת על זה את הדעת כבר היום בדיון. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. לפני שתומר, היועץ המשפטי, ידבר אני אתן לישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, בבקשה.
ישראל דנציגר
בוקר טוב. לא אכביר במלים כי כבר אמרנו הכול ואני מצטרף ליושב-ראש הוועדה וחברי הכנסת. תקנות מאוד מאוד חשובות, חלק מתוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה שאנחנו מובילים, כשהעוגן החקיקתי הוא באמת התקנות האלה. מצטרף אל זה גם סבסוד וגם אכיפה, שמביאים הרבה מסננים על כלי רכב מזהמים – גריטה, אוטובוסים חשמליים, עידוד של תחבורה ציבורית שאינה מזהמת, חשמול הרכבת וכו' – כל הדברים האלה ביחד יפחיתו יותר מ-30% מזיהום האוויר מתחבורה, שזה אומר מאות אנשים ואלפים שלא יחלו כל שנה: סרטן, מחלות ריאה, דם, ולכן הדבר הוא מאוד מאוד חשוב ואני מקווה מאוד שנעביר את זה היום.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. הייעוץ המשפטי של הוועדה, תומר, בבקשה.
תומר רוזנר
בוקר טוב, אדוני. חוק אוויר נקי משנת 2008 בעצם חזה לפני כעשר שנים את האפשרות, ויחד איתו תיקון עקיף לפקודת התעבורה, להכרזת אזורים עירוניים שיהיו נקיים יותר מזיהום אוויר באמצעות מגבלות תנועה וכניסה של רכבים.

כעבור כעשר שנים אנחנו נמצאים סוף סוף בתחילתו של התהליך הזה, שהיה צריך לקרות הרבה יותר מוקדם.

התקנות האלה הן נדבך אחד בשורה של מעשי חקיקה שבעצם נועדו להשלים את החקיקה שנעשתה לפני כעשר שנים.
היו"ר יואב קיש
אלה התקנות הראשונות שיוצאות בהתאם לחוק הזה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, לא.
תומר רוזנר
התקנות האלה הן התקנות הראשונות שיוצאות בהתאם לחוק בנושא של - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, בנושא של רכבים.
רן סלבצקי
בנושא דירוג וסימון.
היו"ר יואב קיש
לא, בנושא רכבים.
ישראל דנציגר
בנושא רכבים.
נטע דרורי
יש תקנות קיימות היום.
תומר רוזנר
בנושא רכבים, שנועדו לתמוך בנושא של אזורים נקיים. במקביל לכך, מתקיים הליך של התקנת חוקי עזר ברשויות המקומיות שמעוניינות לקדם את זה. יש הסדר כזה שמתנהל בחיפה ויש כוונה לקדם הסדרים דומים – ומנכ"ל המשרד יכול להשלים – בירושלים ובמקומות אחרים.

ועדת הכלכלה אישרה צו עבירות קנס שיאפשר גם אכיפה יעילה של אזורי האוויר הנקי, ולכן צריך לראות בזה מהלך משלים לעניין הזה.

בנוסף לתקנות שהונחו בפנינו, הונחו בפניכם חברי הוועדה דברי הסבר וגם דוח ניתוח השפעות רגולטוריות. אני לא אכנס לפירוט הדוח, רק תשימו לב שהחלופה שנבחרה בסופו של דבר היא לא החלופה שהומלצה בדוח הזה.
היו"ר יואב קיש
יש פה נציג ראש הממשלה להציג את הדוח?
רן סלבצקי
זה דוח שהמשרד עושה, לא משרד ראש הממשלה.
היו"ר יואב קיש
של המשרד, אבל עברה את אישור משרד ראש הממשלה, מן הסתם.
רן סלבצקי
אין פרוצדורה כזאת.
היו"ר יואב קיש
אין לכם פרוצדורה להעביר את זה דרך משרד ראש הממשלה?
רן סלבצקי
לא.
היו"ר יואב קיש
הדוח, איפה הוא?
תומר רוזנר
הוא מונח בפניכם.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. בבקשה.
תומר רוזנר
הדוח לטעמנו – אני לא אכנס לזה כי זה דיון שהוא לא קשור לעניין התקנות עצמן - אין בו בעצם ניתוח אמיתי של השפעות הרגולציה הזאת, לא בהיבט המשקי ולא בהיבט החברתי-כלכלי. למעט טענה שמדובר בחיסכון בחיי אדם בזה שמתקינים את הדברים, אין בחינה של העלויות המשקיות, ההשפעות הרגולטוריות על העוסקים ודברים נוספים שיש לצפות שיהיו בניתוח מעין זה, ולכן אני אשים אותו כרגע בצד ונתייחס לתקנות לגופן.

בתקנות כפי שמונחות בפנינו יש בעצם שלושה הסדרים עיקריים. ההסדר האחד הוא קביעת דירוג של זיהום אוויר מכלי רכב. כפי שאמרתי, ההסדר הזה נקבע בחוק שצריך להיקבע לפני כעשר שנים, הוא נעשה היום לראשונה ומוצע כאן דירוג של ארבע רמות. אתם תראו בהמשך שאנחנו הצענו ונציע לכם לפרט יותר את דירוגי הזיהום כדי להתאים אותם להסדר שכבר קיים לגבי דירוג של זיהום אוויר מכלי רכב כפי שנעשה בפרסומות, הסדר שכבר נקבע לפני כעשר שנים, שבעצם היום כשמפרסמים רכב חדש יש בפרסומת לפי חובה שנקבעה בחוק, פירוט של זיהום האוויר מאותו כלי רכב חדש. מדובר על כלי רכב פרטיים בעיקר, בין 1 ל-15, יש 15 רמות של זיהום אוויר כדי שהצרכן שהולך לקנות את הרכב ידע במה מדובר.

אנחנו הצענו ונציע לכם לסנכרן בין שני ההסדרים כי זה נשמע לנו מאוד טבעי שההסדרים יהיו הסדרים שמדברים אחד עם השני, מה שלא הוצע במקור.
היו"ר יואב קיש
מה ההבדלים?
תומר רוזנר
לא הבדלים. יש הסדר שעכשיו מבקשים לקבוע אותו לגבי זיהום אוויר מכלי רכב בכלל, דירוג של זיהום אוויר מכלי רכב בכלל, ויש הסדר שקיים כבר עשר שנים פחות או יותר שמסדיר דירוג של זיהום אוויר מכלי רכב בפרסומת, שהוא משפיע בעיקר על שני דברים. אחד, לתת מידע לצרכן שהולך לקנות כלי רכב, שידע מה רמת הזיהום של הרכב שהוא קונה; שתיים, זה גם משמש את רשות המסים במתן הטבות מס לרכבים שמזהמים פחות.

אנחנו חשבנו ונציע לכם, שההסדרים האלה יהיו מסונכרנים כך שגם ההסדר שמוצע כרגע יבטא את אותו דירוג שכבר נקבע.
היו"ר יואב קיש
ההערות כבר בפנים, מוטמעות בתקנות?
תומר רוזנר
בחלקן הגדול כן. אנחנו נעבור עליהן במסגרת ההקראה. דבר שני, וזה ההסדר העיקרי שמוצע, זה חובה מצד אחד להתקין מסנני חלקיקים, שעל זה דיברתם בישיבה הקודמת, אני מבין, במה שמוגדר כאן "רכב כבד ישן".

ההסדר השלישי הוא ההסדר שבעצם מלווה את כל ההסדר הזה, שהוא מחוץ לתקנות, והוא הסיוע הממשלתי, שאין לו ביטוי בתקנות עצמן אלא הוא בהצהרה של המשרד לגבי סיוע שהוא ייתן לסוגים שונים של רכבים מהסוג הזה בבואם לקיים את החובה שמוטלת עליהם במסגרת התקנות כפי שתחליטו עליהן, ככל שתחליטו עליהן.

אני מציע שנעבור כבר להקראה.
היו"ר יואב קיש
בהחלט. לירון, בבקשה, נעבור להקראה ואחרי כן נתייחס.
לירון אדלר מינקה
"תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"ח–2018

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 4, 35(א), 37 ו-81 לחוק אוויר נקי, התשס"ח–2008, וסעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, עם שר האנרגיה ועם שר הבריאות, לפי העניין, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון הפתיח

בפתיח לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב–2012 (להלן – התקנות העיקריות), במקום "37(א)" יבוא "37"."
תומר רוזנר
המשמעות, בעצם מבהירים שההסמכה להתקין את התקנות היא גם זו שמתייחסת לקביעת דירוג הזיהום של כלי הרכב, שזה הסעיף המסמיך.
היו"ר יואב קיש
טוב.
לירון אדלר מינקה
"תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות העיקריות –

אחרי הגדרת "מנהל אגף הרכב" יבוא:

""מסנן חלקיקים" – מסנן המותקן במערכת הפליטה של רכב ומפחית את מספר החלקיקים העדינים המרחפים (S.P.M) הנפלטים מהרכב בשיעור של 98 אחוזים לפחות, מסוג שניתן לגביו אישור על שיעור ההפחתה האמור מאחד הגופים המפורטים בתוספת השלישית;";"
היו"ר יואב קיש
מה זה התוספת השלישית?
תומר רוזנר
התוספת השלישית תמנה גופים בין-לאומיים – מופיע אצלכם – שאלה הגופים שנותנים את האישורים לגבי מסנני החלקיקים האלה, שזה עומד - -
היו"ר יואב קיש
עומד בתקן.
תומר רוזנר
- - בדרישת ההפחתה של 98 אחוזים.
רן סלבצקי
אני אבהיר.
היו"ר יואב קיש
בואו נגמור הקראה ואחרי זה נתייחס.
תומר רוזנר
שיעיר, זה בסדר.
היו"ר יואב קיש
אתה מעדיף עכשיו?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
אבל אם עכשיו כל אחד יעיר - - -
רן סלבצקי
אלה תקנות של המשרד להגנת הסביבה, אנחנו רוצים להבהיר מה הנוסח שהוגש לוועדה, מה התיקונים שבוצעו אתמול בישיבה עם הייעוץ המשפטי ומה עמדתנו בעניין הזה. אני חושב שזה חשוב.
תומר רוזנר
כן, זה חשוב.
היו"ר יואב קיש
אנחנו קיבלנו נוסח, אתמול נעשתה עבודה בוועדה, ההערות מופיעות פה. אתה רואה שההערה מופיעה בתיקון, יש לך את ההערה?
רן סלבצקי
כן, אני מסתכל על הנוסח.
היו"ר יואב קיש
אז מה השאלה? מה אתה רוצה להגיד?
רן סלבצקי
שוב. בנוסח שאנחנו העברנו לא הייתה תוספת שלישית של הגופים הבין-לאומיים שמאשרים את המסנן אלא נכתב שזה מסוג מסנן שאישר הממונה. הממונה לפי חוק אוויר נקי - בעניין הזה, אמיר זלצברג, שהוא ראש אגף תחבורה אצלנו במשרד.
היו"ר יואב קיש
אז השאלה למה לכתוב את זה ב - - -
רן סלבצקי
הייעוץ המשפטי העיר שהוא רוצה להקטין את הביורוקרטיה ואת הנטל שיצטרכו גם לעבור אצל משרד התחבורה, כי ממילא נדרש אישור ייבוא.
תומר רוזנר
לא אצל משרד התחבורה. אצל הממונה.
רן סלבצקי
אצל הממונה. כי ממילא נדרש אישור ממשרד התחבורה לייבא את הרכיב. בהתחלה, בישיבה אתמול לא ראינו עם זה בעיה, ואז משרד התחבורה פנה אלינו, אמר לנו: ממילא, כבר היום בייבוא מסנני חלקיקים כאלה משרד התחבורה דורש אישור של המשרד להגנת הסביבה, של אותו אדם בעצם, לפני שהוא נותן את האישור. אומר, אין לי את הגורמים שיודעים לבדוק את האישורים האלה, אני רוצה להסתמך על אישורו של גורם המקצוע הרלוונטי במשרד להגנת הסביבה – הוא פשוט עוד לא הגיע, הוא כנראה מתעכב – וביקשו להשאיר את זה עם אישור הממונה. זה מה שקורה היום בכל ייבוא מסנני החלקיקים והם חוששים ששינוי התקנות ככה יביא לזה - - -
היו"ר יואב קיש
בוא ננסה להבין את התהליך. אני מדבר על מי שעכשיו רוצה לקנות - - -
רן סלבצקי
לא, על היבואנים.
היו"ר יואב קיש
על היבואנים שרוצים לייבא. הם צריכים לבוא אליכם ולקבל אישור? אני רוצה לחסוך את זה.
רן סלבצקי
הם מגישים טופס.
היו"ר יואב קיש
אבל למה שאתם לא תפרסמו רשימה?
תומר רוזנר
לא, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. יש רשימה.
היו"ר יואב קיש
תומר, אני שואל אותו עכשיו.
תומר רוזנר
הוא מסתכל באישור - - -
היו"ר יואב קיש
למה אתה לא רוצה לפרסם את רשימת הרכיבים המאושרים לייבוא, לצורך העניין?
רן סלבצקי
כל סוג שהגיע וקיבל אישור - אני לא אלך ואחפש מסננים בעולם - כל סוג שהגיע פעם אחת, אין לי בעיה לפרסם שהסוג הזה הוא מאושר.
היו"ר יואב קיש
נכון.
רן סלבצקי
ומעתה ואילך, אותו סוג הוא מאושר, אבל כל סוג חדש - - -
היו"ר יואב קיש
בוא נעשה סדר. נכון, אם הוא לא מופיע ברשימה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל איך מכניסים סוג חדש?
היו"ר יואב קיש
הנקודה היא כזו. אם אנחנו מדברים על מסנן שלא מופיע ברשימה, יפנו לממונה, הממונה ייתן אישור וזה ייכנס, אבל אם הוא לא ברשימה?
תומר רוזנר
לא צריך. הממונה, אין לו כלים לבדוק מסננים ואת התאמתם לאיזשהו תקן. מה לעשות, אין לו. מה הוא עושה? בודק אם קיבל אישור מאחד משלושה גופים, אולי ארבעה: ה-EPA, רשות הסביבה האמריקנית, רשות הסביבה השוויצרית או איזשהו גוף שוויצרי כזה שהוא - - -
היו"ר יואב קיש
גוף אחר שבוחר.
תומר רוזנר
גוף אחר שבוחר. מה הוא עושה? מסתכל על המסמך.
היו"ר יואב קיש
על הרשימות, אם הוא שם ברשימות.
תומר רוזנר
לא. מי שרוצה לייבא את המוצר מביא לו מסמך שאומר – נגיד ה-EPA - - -
היו"ר יואב קיש
אז אתה פה הולך לגופים שנותנים אישור. לא לחברה ספציפית.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יואב קיש
אלא גוף רגולטורי אחר בעולם שנותן אישור.
תומר רוזנר
זה מה שהממונה עושה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. מה הבעיה בזה?
רן סלבצקי
מה שאנחנו אומרים, זה לא בדיקה של תעודה - אם היא קיימת, לא קיימת. צריך לקרוא את התעודה הזאת, לראות שהיא באמת מעידה על הפחתה של 98%.
קריאה
כתוב.
רן סלבצקי
יש גם אישורים דומים שאומרים, הפחתה של 60%.
תומר רוזנר
אז לא ייתנו את האישור.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל הוא שואל מי יבדוק את זה.
תומר רוזנר
זה כמו אישור של עמידה בתקן או אי עמידה בתקן.
רן סלבצקי
לא, אין תקן.
אמיר זלצברג
ברשותכם, מכיוון שאני זה שקורא את התעודות האלה, המטרה בעצם היא לייצר משהו שהוא מונע טעויות, שהוא חוסך גם לציי הרכב או גם לבעל הרכב שקונה איזשהו מוצר, או ליבואן שמביא איזשהו מוצר, שאין טעות. אני מכיר את התעודות האלה, הן מגיעות עם כל מיני מספרים עליהן, זה יכול להיות מאוד מאוד מבלבל. מה שקורה היום זה שמישהו שרוצה לייבא מסנן, פונה למשרד התחבורה, לאגף הרכב, הם פונים אלינו, אנחנו מוודאים באמת לגבי שיעור ההפחתה.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן לוקח כל התהליך הזה?
אמיר זלצברג
מבחינת המסמכים, כמה ימים.
היו"ר יואב קיש
מבחינת ההליך שהיבואן פונה, עד שהוא מקבל אישור שהדבר הזה, הוא יכול לייבא אותו.
אמיר זלצברג
מבחינת התהליך אצלנו במשרד להגנת הסביבה, כמה ימים.
היו"ר יואב קיש
היבואן שלח בקשה. מתי הוא מקבל את האישור?
אמיר זלצברג
על זה אני לא יודע לענות לך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
במשרד התחבורה למי שהוא שלח?
היו"ר יואב קיש
בואו נמשיך. כשיגיע נציג משרד התחבורה נחזור. תמשיכו עם ההקראה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
משרד התחבורה לא פה?
היו"ר יואב קיש
הם מתעכבים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רק להבין את הסוגיה. הוויכוח פה, מצד אחד רוצים הפחתת רגולציה, פישוט תהליכים; מצד שני, רוצים שיהיה פיקוח כמו שצריך.
היו"ר יואב קיש
לא. הפיקוח קיים כמו שצריך גם ככה. השאלה האם נדרש או לא נדרש, אבל בואו נשמע את משרד התחבורה. תמשיכי בהקראה.
לירון אדלר מינקה
"
אחרי הגדרת "רכב" יבוא
""רכב כבד ישן" – רכב שמותקן בו מנוע דיזל מהסוגים המנויים בפרטים 7 עד 9 לתוספת השנייה, ששנת הרישום הראשון שלו בישראל היא השנה הקבועה לצד סוג הרכב וסוג המנוע המותקן בו בטור 4 בתוספת השנייה או לפניה;"."
היו"ר יואב קיש
תרגום. תזכירו לי.
לירון אדלר מינקה
יש כאן טבלה.
תומר רוזנר
יעבור לתוספת השנייה.
היו"ר יואב קיש
אחרי כן נקרא בתוספת השנייה. אוקיי.
לירון אדלר מינקה
התקנות כל הזמן מפנות לטבלה שמופיעה בסוף.

"תיקון תקנה 2

האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות יסומן (א) ובסופה יבוא:

"(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), ברכב כבד ישן – ערך בליעת האור עולה על 0.2 יחידות למטר (m-1)."
תומר רוזנר
אני אסביר. לאחר שמותקן מסנן חלקיקים ברכב – לאו דווקא רכב ישן אלא כל רכב שמתקינים בו מסנן חלקיקים – והוא עובד באופן תקין, הוא צריך להפחית את ערך בליעת האור, שזו אמת המידה שלפיה בוחנים את הזיהום, ל-0.2 יחידות בליעה למטר, או פחות.

אם מותקן מסנן, זה המבחן שהרכב צריך לעמוד בו. אם הוא לא עומד במבחן הזה, הוא כאילו לא עומד בבדיקה והוא לא עובר טסט, בלשון העם.
היו"ר יואב קיש
זו אמת המידה, הוא לא עובר טסט?
תומר רוזנר
אם התקינו והוא לא עומד בתנאי הזה של הפחתה של 0.2 או פחות, אז הוא לא עובר טסט. מה המשמעות של זה? אמרנו שהמסנן צריך להיות כזה שמפחית ב-98%, אם הוא מפחית בפחות אז הוא כנראה לא תקין.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
לירון אדלר מינקה
מה שאנחנו קובעים גם בתקנה 2 זה שאם הוא לא עומד בערך הזה, זה בעצם גם נקרא זיהום אוויר בלתי סביר לפי החוק וזה מה שיוצר את העבירה הפלילית.
היו"ר יואב קיש
טוב. לזה יש לכם הערה?
אמיר זלצברג
לא.
היו"ר יואב קיש
בואו נמשיך.
לירון אדלר מינקה
ב-(ב) יש לנו איזושהי מחלוקת עם המשרד להגנת הסביבה לגבי המשך ההגדרה של העבירה הפלילית. המשרד להגנת הסביבה מציע לכתוב את (ב):

"

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(ב) הסרת מסנן חלקיקים בניגוד לתקנה 8(ב), היא גרימת זיהום אוויר בלתי סביר." "
היו"ר יואב קיש
זה מישהו שהתקין ועכשיו מסיר?
קריאה
כן, עשית טסט ואז הורדת.
תומר רוזנר
אנחנו מתנגדים לזה באופן נחרץ ביותר.
היו"ר יואב קיש
למה?
תומר רוזנר
משום שזה שאדם מסיר מסנן, זה לא גורם לזיהום אוויר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בטח שכן.
תומר רוזנר
אם האוטו לא נוסע, לא נגרם זיהום אוויר, מה לעשות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם האוטו בהשבתה?
קריאה
לא, אבל יש סייגים.
תומר רוזנר
לא בהשבתה. הוא לא נוסע.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
בואו נבהיר את ההיגיון.
תומר רוזנר
זה משהו מדיד, זה משהו שנגרם, זה זיהום אוויר. אי אפשר לעקם את לשון החוק ברמה שהיא עושה את החוק לבדיחה, שאומרת שמעשה כלשהו שאין בו שום קשר באופן ישיר לזיהום אוויר, הוא זיהום אוויר. יש גם הרבה דברים שאנשים עושים שהם קונים אבקת שריפה ואם הם יבעירו אותה אז יהיה זיהום אוויר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אל תיקח אותנו לדוגמאות קצת קיקיוניות, סליחה, אבל אם בן אדם יש לו רכב מאוד מזהם וישן, עבר טסט והוריד את המסנן, אם הוא לא נוסע באוטו אז שיגרוט אותו. הרי בשביל מה לבן אדם יש רכב כבד? הוא משתמש בו.
היו"ר יואב קיש
את עושה פה הקשר לוגי, שאומר פה תומר, הוא לא בהכרח עושה את ההקשר הלוגי הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, אבל תומר אומר, אם הוא רק מסיר. אין לי הרי איך לתפוס כל רכב ורכב, אין לך איך לפקח על 20,000 רכבים או לא יודעת כמה, שהם מזהמים וישנים. תשים פקח על כל רכב לראות אם יוצא לו עשן כשהוא נוסע? זו הדרך שלך לפקח שהוא עבר טסט עם מסנן ואסור לו להוריד את המסנן.
אמיר זלצברג
ברשותכם, אם אפשר להתייחס.
היו"ר יואב קיש
רגע, אני רוצה לשמוע את ההצעה.
תומר רוזנר
אנחנו חושבים שיש חשיבות גם להסדיר את ההתנהגות הזאת, וכפי שאמרה חברת הכנסת פארן, להתייחס גם לנושא של הסרה כמעשה שהוא אסור, בלי קשר לנושא של זיהום אוויר כי המעשה כשלעצמו הוא אסור. זה שיבוש, זה כמו הסרה של איזשהו - - -
היו"ר יואב קיש
רכיב אחר בטיחותי.
תומר רוזנר
של רכיב בטיחותי, או אגזוז או משהו כזה. לכן אפשר, והחוק מאפשר זאת, לקבוע עבירה ספציפית של איסור הסרה, רק שהענישה שלה היא ענישה פרופורציונלית יותר, ואתם תקבעו את המדרג. אפשר לקבוע ענישה של עד חצי שנת מאסר, וקנס.
היו"ר יואב קיש
מה הענישה פה?
תומר רוזנר
הענישה פה של שנתיים.
היו"ר יואב קיש
זה הבעיה – המדרוג.
תומר רוזנר
נכון.
לירון אדלר מינקה
רק נבהיר שבן אדם שנוסע בלי מסנן כמובן צפוי לעונשים הגבוהים.
תומר רוזנר
נכון.
לירון אדלר מינקה
אבל אם המוסך הוא זה שהסיר - - -
תומר רוזנר
אנחנו לא מדברים על אדם שהסיר את המסנן שלו ונוסע – אם הוא עושה את זה – או גם אדם שמישהו אחר הסיר בעבורו את המסנן ונוסע ברכב בלי המסנן, הוא עובר את העבירה של גרימת זיהום אוויר.
רן סלבצקי
זה גם לא כתוב בנוסח.
אמיר זלצברג
אני מבקש להתייחס לסוגיה הזאת.
היו"ר יואב קיש
תומר, אתה אומר שהסיטואציה היא שבמוסך מישהו - - -
תומר רוזנר
אנחנו מדברים רק על המוסך.
ישראל דנציגר
לא. למה רק על המוסך?
תומר רוזנר
המוסך, הוא הסיר את המסנן ומישהו אחר נוסע. אז יש שתי אפשרויות, או לקבוע עבירה ספציפית - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
העבירה היא על הנהג, על בעל הרכב, לא על המוסך.
תומר רוזנר
נכון. העבירה על הנהג נשארת.
לירון אדלר מינקה
העבירה על המוסך תהיה נמוכה יותר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה רוצה גם עבירה על הנהג נשארת, ועבירה על המוסך?
תומר רוזנר
המשרד אומר שהוא רוצה עבירה גם על המוסך כדי לאפשר לו יותר את הפיקוח, אז אני אומר יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא אפשרות לקבוע עבירה ספציפית שהעונש הפרופורציונלי לעניין הזה זה עונש מאסר שאתם יכולים לקבוע אותו עד חצי שנה, זה מה שהחוק מאפשר, או קנס של עד – היום זה בסביבות 12,000 שקל, אתם יכולים לקבוע פחות, אתם יכולים לקבוע כמובן סכום נמוך יותר.

האפשרות השנייה – אם הולכים ורוצים לדקדק ולקחת את המוסך לרמה הגבוהה ביותר של ענישה – להאשים אותו בסיוע לעבירה כי הנהג ביצע עבירה של נסיעה ברכב שמזהם אוויר, אבל המוסך, מה לעשות, הוא לא זיהם את האוויר, הוא רק סייע לעבירה הזאת. אפשר להעמיד אותו לדין אם רוצים, אם ממש מתעקשים, על סיוע לעבירה, שברור שהעונש בסיוע בעבירה הוא נמוך יותר.
נטע דרורי
נטע דרורי, הלשכה המשפטית של המשרד. קודם כול, אנחנו רוצים להתייחס לשאלה מי גורם לזיהום אוויר. ומוסך שיכול להסיר מסנני חלקיקים, לא רק מרכב שהוא מזהם שהתקין מסנן, אלא גם מכלי רכב שמגיעים עם המסנן בתקן יורו 6, ובעצם אלה כלי הרכב שהיינו רוצים לראות אותם יותר ויותר, הוא יכול להסיר - -
רן סלבצקי
וזה קורה, אנחנו יודעים.
נטע דרורי
- - וזו תופעה שקיימת גם בעולם.
היו"ר יואב קיש
הם לוקחים ומוכרים את המסננים האלה? מה הם עושים?
אמיר זלצברג
יותר זול לפרק את המסנן ולתקן אותו, לדוגמה. יכול לשפר אולי את ביצועי הרכב. מוסכים, קל להם לפרק את המסנן.
היו"ר יואב קיש
ואז מה? הם מוציאים רכב בלי מסנן החוצה?
אמיר זלצברג
כן, יש תופעה.
היו"ר יואב קיש
אף אחד לא יודע מזה עד שהוא בא לטסט?
אמיר זלצברג
לא, יותר מזה אני רוצה להגיד.
היו"ר יואב קיש
יש טסט כל שנה, אז הוא נוסע שנה בלי. בטסט הבא הוא מגלה?
אמיר זלצברג
לא, אני רוצה להסביר. יש תופעה – גם בארץ, גם באירופה וגם בארצות הברית – של פירוק מסנני חלקיקים, כאשר יש מוסכים שממש מפרסמים את זה באינטרנט, והם כותבים: אני מפרק את מסנן החלקיקים לאותו רכב יורו 6. רק כדי להבין – משאית יורו 6 חדשה יכולה להגיע ל-700–800 אלף שקל, שמתוך זה רק 50,000 שקל זה מערכת בקרת הפליטות, ואחרי שהרכב מגיע לארץ עם כל הדברים האלה, יש מוסכים שמפרקים את זה, לא רק בארץ.

מה שקורה, בעצם המערכות האלה דורשות תשומות נוספות מהמפעיל. הן דורשות תחזוקה, הן דורשות טיפול, הן דורשות שימוש בשמני מנוע שהם יקרים יותר וכך הלאה, והמוסכים אומרים – בוא אני אפרק לך את זה. בטסט לא תמיד עולים על זה.
היו"ר יואב קיש
לא מזהים עם הפליטה? זה הדבר הראשון.
אמיר זלצברג
לא תמיד מזהים עם הפליטה. ממש כך.
היו"ר יואב קיש
אז מה שווה הטסט?
אמיר זלצברג
אז הוא לא מספיק מדויק. אין ספק, הטסט לא מספיק מדויק.
היו"ר יואב קיש
עצור. השאלה שלי היא כזאת.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה מחזק את תומר.
היו"ר יואב קיש
השאלה שלי היא כזאת. זה שיש מישהו שמחליט לפרק כי זה עושה לו יותר זול, הוא עובר על החוק, הוא מפרק. מה שאני לא מצליח להבין זה איך אותה משאית שאין לה מסנן, מגיעה לטסט ועוברת אותו. תסביר לי איך זה קורה.
אמיר זלצברג
קודם כול, רק להערה הראשונה שלך, הוא עדיין לא עובר על החוק. רק לאחר שנקבע את זה בתקנות, הוא יעבור עליו.
היו"ר יואב קיש
עזוב את זה, אחרי זה נחליט. עוד לא החלטנו מה עובר או לא עובר. שאלתי מה קורה בשטח.
אמיר זלצברג
מה שקורה בשטח, שמבצעים היום בדיקת זיהום אוויר שהיא לא מספיק רגישה, ומודעים לזה בכל העולם ועובדים על בדיקות חדשות. התחילו כבר בשוויץ, בבלגיה מתחילים להכניס אותן וזה יגיע גם לישראל.
היו"ר יואב קיש
אז רכב מזהם ישן יכול לבוא ולעבור טסט אצלך?
תומר רוזנר
המסנן הוא לא משהו פיזי שאפשר לראות אותו?
היו"ר יואב קיש
בלי מסנן.
אמיר זלצברג
רק להבהיר. מה זה להתקין מסנן על רכב? זה לקחת את הדוד עמעם, את המשתיק שלו שנמצא במערכת הפליטה ולשים אחד שהוא נראה בדיוק אותו דבר כלפי חוץ, רק שבפנים יש לו חומר קרמי שמסנן אותו, אז מבחוץ קשה לבוא ולראות את זה.
היו"ר יואב קיש
זה הבנתי. אני לא מצליח להבין דבר כזה. אם אתה אומר שהבוחנים בטסט לא מצליחים להבחין – אם אתה מביא להם עכשיו רכב ישן בלי מסנן או רכב ישן עם מסנן, הם מקבלים את אותה תוצאה?
אמיר זלצברג
הם לא מקבלים את אותה תוצאה אבל יש מקרים שבהם רכב יכול לעבור טסט, יכול לעבור מבחן זיהום אוויר אפילו שפירקו לו את המסנן או שעשו לו נזק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רכב חדש.
קריאות
- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בואו נבדיל. רכב ישן מאוד מזהם, יזהו אותו. רכב חדש שהורידו לו את המסנן, אז בגלל שהוא גם חדש וכו', יכול להיות שבהתחלה לא יזהו אותו. אחרי שנה שנתיים - - -
היו"ר יואב קיש
מאיפה את יודעת את זה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מה שהוא אומר.
היו"ר יואב קיש
לא. לא מה שהבנתי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, זה מה שאני הבנתי.
היו"ר יואב קיש
שאלתי אותך שאלה אחרת. רכב ישן מזהם, עם מסנן או בלי מסנן, אתה יודע להגיד לי בוודאות שרכב ישן עם מסנן או בלי מסנן, יהיו תוצאות שונות בבדיקה, אחד יעבור, אחד לא יעבור?
אמיר זלצברג
רכב ישן ללא מסנן לא יצליח לעמוד ב-0.2 הזה, אבל הבעיה היא, אני שוב אומר - - -
היו"ר יואב קיש
אז הוא נופל בקריטריון במבחן הרישוי?
אמיר זלצברג
כן.
היו"ר יואב קיש
רכב ישן עם מסנן עובר בוודאות?
אמיר זלצברג
כן.
היו"ר יואב קיש
אז זה לא מה שאתה אומר לפני רגע על רכב.
אמיר זלצברג
למה?
שולי נזר
לא. החדשות יותר.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
מה שאומרת חברת הכנסת פארן, שיש הבדל בין רכב ישן לרכב חדש.
אמיר זלצברג
רכב דיזל חדש, יש לו מערכות הזרקת דלק מדויקות, תזמון שסתומים מדויק, וכך הלאה. יש לו הרבה מערכות שנועדו להפחית זיהום אוויר כבר במנוע, לא רק המסנן. זיהום האוויר Engine Out, מהמנוע עצמו, הוא נמוך יותר ואני רוצה להגיד שמבחינת מסנני חלקיקים זה הרוב המכריע.
היו"ר יואב קיש
אם אתה לא יודע להגיד שרכב חדש מזהם או לא מזהם, כי מבחינתך כל החדשים לא מזהמים, אז מה שיקרה זה שכולם ייקחו את האגזוזים עם המסנן, ישימו אגזוז בלי מסנן, ימכרו לאותו רכב ישן את האגזוז בחצי מחיר, ושני הרכבים נוסעים כרגיל, הכול טוב.
רן סלבצקי
זה מה שאנחנו רוצים למנוע.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה לא יודע לבדוק את זה.
אמיר זלצברג
ולכן צריך לעשות שני דברים. אחד, לקבוע איסור על פירוק של מסנן, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה. שנית, לעדכן את בדיקת זיהום האוויר בטסט השנתי. הנושא הזה של השתיים, ישראל לא יכולה להיות החלוצה בכל העולם כי אין לה עדיין את הידע הזה אפילו. אני אומר לכם שבתקינה האירופית וגם האמריקנית כולם מודעים לנושא הזה, מטפלים בנושא הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה עושים?
אמיר זלצברג
זה כמו שכולם ידעו שיש את הרמאות עם ה"דיזלגייט", ועד שטיפלו בזה ישראל עוקבת אחרי זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה עושים בעולם?
אמיר זלצברג
מה שעושים זה שמחליפים, במקום לבדוק את אטימות העשן בודקים ממש את מספר החלקיקים – זו שיטה שהיא קצת שונה, שהיא יותר יעילה וזה הכיוון שאליו הולכים.
נטע דרורי
אם נחזור, אדוני, לשאלה שממנה התחלנו, מוסך שיכול לפרק עשרות, מאות, אלפים של מסננים, התוצאה של גרימת זיהום האוויר המצטברת שהוא יוצר היא הרבה יותר מאשר בעל משאית אחד שיצא ונסע ברכב הזה, ולהתייחס לזה כאילו המוסך הוא איזשהו גורם צדדי בתהליך זה לא נכון כי אנחנו גם רואים בעולם וגם מבינים שזה המצב.
היו"ר יואב קיש
אז קודם כול הבנתי עכשיו את הבעיה. הבעיה נוגעת לרכבים חדשים שהבדיקות במכוני הרישוי לא מסוגלות להעלות – בטח לא במאה אחוז, גם אולי לא בפחות מזה – על סיטואציה שבה מישהו מפרק משם את המסנן ויש לו אינטרס לעשות את זה כי הוא לוקח את אותו מסנן ומוכר לרכב ישן בכסף מלא. אני מבין שזה האינטרס שלו. אני צודק?
נטע דרורי
הוא מרוויח כסף מעצם זה שהוא - - -
היו"ר יואב קיש
גם הנהג עם הרכב החדש, זה עוזר לו, והאם הוא יכול להשתמש עכשיו בזה למכור את זה למסנן לרכב ישן?
אמיר זלצברג
לא. הוא לא מוכר את זה כמסנן.
היו"ר יואב קיש
הוא פשוט זורק את זה? מה הוא עושה עם זה?
קריאה
כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
פחות הוצאות.
היו"ר יואב קיש
אז יש פה מהלך מובהק של מעבר על החוק של אותו מוסכניק.
אמיר זלצברג
כן.
רן סלבצקי
בהיעדר חוק היום.
תומר רוזנר
אני לא בטוח שזה בהיעדר חוק.
היו"ר יואב קיש
הוא לא יעשה את זה בלי שהנהג או החברה תגיד לו, תעשה את זה.
קריאה
נכון.
היו"ר יואב קיש
מה שאומר תומר, ואם אני מבין זה מהות כל הוויכוח כרגע, האם נכון שעבירה כזו צריכה להיות בתקנות למניעת זיהום אוויר, שאנחנו עוסקים ברכבים ישנים מזהמים, או שראוי שיהיה במקום אחר.
תומר רוזנר
לא, לא.
נטע דרורי
הוויכוח זה גובה הקנס. הוויכוח הוא האם מוסכניק שיכול להרוויח סכומים מאוד משמעותיים - - -
תומר רוזנר
אני רוצה לקבוע את זה פה.
היו"ר יואב קיש
אז אתה רוצה רק להפריד בין זה לבין העבירה?
תומר רוזנר
עבירה נפרדת, נכון.
היו"ר יואב קיש
ואיפה עושים את זה? בוא נפריד את זה לעבירה נפרדת.
תומר רוזנר
עבירה נפרדת ספציפית.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
על כל עבירה לא. אם הוא עושה כמה, הוא יכול לקבל על כל עבירה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי שאלה. אתמול אנחנו ראינו כתבה.
היו"ר יואב קיש
לא ראינו. ראית.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני ראיתי, מתארת לעצמי שלא הייתי יחידה.
היו"ר יואב קיש
אני לא ראיתי. את ראית.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתמול נראתה, נצפתה - - -
קריאה
שודרה.
יעל גרמן (יש עתיד)
שודרה - זה בטוח – שנוהגים להוריד את מגבלת המהירות מרכבי השטח שבהם אסור לנסוע יותר מ-40 קמ"ש, מורידים איזשהו מתקן שמאפשר לנסוע אפילו 120 קמ"ש. מה שאני רוצה לדעת, מה קורה למוסך שעושה זאת. אני חושבת שאותו דבר צריך להיות גם כאן.
תומר רוזנר
לכן אני אומר. יש חוק שנקרא חוק שירותי רכב, שנחקק לאחרונה. החוק הזה קובע איסור על נותני שירותי רכב מהסוג הזה לעשות שינויים ברכב, שהם לא מותרים. בין היתר, אם אותו עוסק עושה את העבירה הזאת הוא עובר גם על חוק שירותי רכב. זה בלי קשר.
נטע דרורי
זה חוזר לנושא - - -
תומר רוזנר
זה שזה לא אכיפה שלכם, זה לא אומר שצריך לעקם את החוק הזה בשביל שאתם תוכלו - - -
שולי נזר
זה מהותי פה.
נטע דרורי
כפי שנשאלנו קודם, איך אפשר לעשות אכיפה כדי שהתקנות האלה באמת ייושמו, מדובר פה בהצעה שכאשר מדובר במוסך שפועל משיקולי רווח, מאוד משתלם לו לעבור עבירה שהקנס המרבי עליה בכתב אישום - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא משתלם לו. זה משתלם לבעל הרכב.
רן סלבצקי
אבל הוא אחד. הוא עושה את זה לעשרות. הוא יכול לעשות את זה לעשרות לקוחות, הוא העסק. בסוף כשאנחנו מדברים על עבירות אחרות, על סחר בסמים, ברור שהמשתמש הוא עבריין אבל הבעיה היא נותן השירות.
תומר רוזנר
רבותיי, אתם לא רגולטור של המוסכים. מה לעשות, אתם לא רגולטור, אין לכם את היכולת, אתם לא יודעים בכלל אם המוסך מורשה או לא מורשה, אז המפקחים שלכם יטיילו וימצאו – בסדר, אבל זה לא ה-main issue שלכם, כמו שאתם לא תבדקו את אביזרי הבטיחות ואם הוא מסיר את צינור הפליטה או עושה חור באגזוז, שזה גם גורם לזיהום אוויר מאוד מאוד חזק.
אמיר זלצברג
אנחנו בודקים כבר היום. כבר היום אנחנו בודקים אם הוא עושה חור באגזוז או אם הוא מסיר את צינור הפליטה ואנחנו נותנים על זה קנסות.
תומר רוזנר
אתם בודקים את המוסך?
אמיר זלצברג
לא.
תומר רוזנר
את הנהג אתם בודקים.
אמיר זלצברג
אנחנו בודקים את כלי הרכב.
תומר רוזנר
נכון, זה אין לי בעיה שתבדקו.
היו"ר יואב קיש
בואו נסכם. ההצעה היא כזו. חברים, אני עושה את זה פשוט.
יהודה בר אור
הם בכלל לא מוזמנים לפה, אדוני. ארגוני המוסכים לא מוזמנים לפה, לפי החוק, איך אתה יכול לשמוע אותם?
היו"ר יואב קיש
בסדר, אנחנו נעשה את זה פשוט. אין ספק שהורדת מסנן מרכב חדש היא עבירה, זה חד וחלק.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יואב קיש
אני נותן לייעוץ המשפטי – בהתאם לניסיון של הוועדה – להגדיר בדיוק איפה זה ייכנס ולפי איזו חומרה.
קריאה
- - -
היו"ר יואב קיש
חומרה נקבע. מה שאני מנסה להסביר זה כך. אם מדובר באדם אחד שהלך לחבר שלו והחבר שלו הסיר לו את זה, ובזה נגמר הסיפור, האשמה המרכזית היא על אותו אדם והאשמה המסייעת היא של אותו אחד שהוריד לו את זה. אם מדובר במוסך שבאופן סיסטמתי עושה את זה לעשרות, אם לא מאות כלי רכב, ברור שעל כל עבירה כזו, זה יכול מצידי להיות מצטבר, אני לא יודע.
תומר רוזנר
ודאי, ודאי. כל אחד זה עבירה.
היו"ר יואב קיש
ולכן, אותו אחד, יש לו עבירה אחת אבל מכיוון שהוא עשה את זה למאה רכבים, העבירה מצטברת.
ישראל דנציגר
בתקנות האלה, תומר?
תומר רוזנר
אפשר לקבוע עבירה, חברי הכנסת צריכים לקבוע את רמת העבירה. המקסימום שאפשרי לקבוע הוא עונש של חצי שנת מאסר וקנס של 14,400 שקלים.
רן סלבצקי
עד חצי שנת מאסר ועד קנס.
תומר רוזנר
אמרתי, המקסימום. אני חושב שהמילה ברורה.
היו"ר יואב קיש
מקובל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אולי בפעם הראשונה פחות. בפעם השלישית.
נטע דרורי
תהיה לנו בעיה של עבירה מרובת פריטים.
היו"ר יואב קיש
זה מגיע לבית משפט או שזה מינהלי?
תומר רוזנר
הם יכולים לקבוע עבירת קנס.
נטע דרורי
יש בעיות של עבירה מרובת פריטים. השאלה האם אפשר יהיה לצבור את הקנס והאם הוא יהיה משמעותי היא מאוד מאוד בעייתית.
תומר רוזנר
והיא נכונה גם לעבירה של גרימת זיהום אוויר.
נטע דרורי
גובה הקנס שמדובר פה לגבי עבירה של גרימת זיהום אוויר - - -
תומר רוזנר
איך תהיה צבירת הפריטים?
נטע דרורי
השאלה היא פחות רלוונטית מכיוון שמלכתחילה, הקנס לעבירה אחת יכול להיות הרבה יותר גבוה, וגם אם אנחנו קובעים את זה בעבירות - - -
קריאות
- - -
נטע דרורי
אם אנחנו נרצה לקבוע עבירות קנס כדי לעשות אכיפה יותר פשוטה על המוסכים, זה אומר שהקנס המרבי שניתן יהיה לתת בהודעת תשלום קנס - -
היו"ר יואב קיש
לפריט.
נטע דרורי
- - לפריט - -
היו"ר יואב קיש
למה? לעבירה?
נטע דרורי
- - יהיה 1,290 או 1,400 שקלים.
היו"ר יואב קיש
למה? שמענו 14,000 שקלים.
נטע דרורי
מכיוון שזה 10% מהקנס המרבי שקבוע לעבירה.
היו"ר יואב קיש
מינהלי אתם יכולים לתת 10%.
נטע דרורי
נכון. וזה סכום מגוחך שמאוד מאוד יהיה קשה להגיע איתו להרתעה. אם אנחנו נרצה להגיע לכתבי אישום ולהגיע לסכומים משמעותיים, גם לא נצליח - -
היו"ר יואב קיש
תצטרכו לעבור דרך בית משפט.
נטע דרורי
- - כי להגיש כתב אישום, להתחיל להגיע לבית משפט וכל התהליך - - -
היו"ר יואב קיש
אבל אם יש לך מישהו סדרתי שעושה עשרות ומאות, את בטח צריכה לקחת אותו לבית משפט.
נטע דרורי
נכון, וזה מחזיר אותנו לבעיה שיש טענות של עבירה מרובת פריטים, של כמה פעמים הוא עשה את זה והאם זה אותה עבירה.
היו"ר יואב קיש
זה אתם תבחנו. אם זה אחד או שניים, אז הקנס הוא פרופורציונלי, זה לא סוף העולם.
נטע דרורי
באופן מהותי, מוסך שמבצע עבירה כזאת, הוא גורם לזיהום האוויר.
היו"ר יואב קיש
אז תיקחי אותו לבית משפט, מה את רוצה שאני אגיד לך.
נטע דרורי
אבל הקנס יהיה נמוך ולא ישקף.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז מה את מציעה? נראה לי שיש פה ויכוח לשם הוויכוח.
קריאה
הצענו לקבוע שהסרת המסנן תהיה גרימת זיהום אוויר.
היו"ר יואב קיש
שמה המשמעות?
ישראל דנציגר
לקבוע בתקנות האלה שהסרת המסנן היא זיהום גבוה, ואז חל על זה הקנס הגבוה של רבע מיליון שקלים.
היו"ר יואב קיש
זה לא הגיוני.
תומר רוזנר
זה לא הגיוני.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא הגיוני. לא מידתי.
קריאה
זה הליך שיפוטי בבית משפט.
היו"ר יואב קיש
לא מידתי. הרעיון הוא כזה, סיכמנו. אנחנו מתקדמים הלאה. אני מסכים. כמו שנאמר, הקנס המינהלי הוא ברמות נמוכות. מישהו שעושה את זה סיסטמתית, הוא עבריין משמעותי, תיקחו אותו לבית משפט. בבקשה, נא להמשיך.
יעל גרמן (יש עתיד)
ו-1,490 זה לא נמוך.
היו"ר יואב קיש
היא צודקת שאם יש מישהו שעושה את זה סיסטמתית ומרוויח אלפי שקלים על כל הפעלה, זה כאילו משתלם לו – במירכאות, אבל אז ייקחו אותו.
ישראל דנציגר
זה משמעותי בגלל הלקונה הזאת. אני לא מבין למה אנחנו לא יכולים להגדיר את זה – כמו שהצוות שלי מבקש – כזיהום אוויר.
היו"ר יואב קיש
כי זה רבע מיליון שקלים קנס.
יעל גרמן (יש עתיד)
תורידו את הרבע מיליון.
תומר רוזנר
אי אפשר.
נטע דרורי
קנס מרבי. לא קנס לעבירה. זה לא קנס אוטומטי.
היו"ר יואב קיש
הגיע משרד התחבורה? בשעה טובה.
עידן עבודי
בוקר טוב, מצטער על האיחור. עידן עבודי, אגף הרכב, ראש תחום אנרגיה וסביבה. בנושא הזה בדיוק, כמו שאמרת – כשזה בן אדם פרטי שעושה את זה לחבר שלו אז בסדר, אבל בעניין של המוסכים יש עוד מערכות. הרי זה שינוי מבנה, כמו שאמר היועץ המשפטי של הוועדה – זה שינוי מבנה, זה מוגדר בתקנות התעבורה. יש עוד דברים חוץ מהמסנן הזה שהם גורמים לזיהום אוויר – אם התקינו לו צמיגים לא טובים ואם ביצעו לו כל מיני שינויים במנוע, זה גם יכול לגרום, אז גם אי אפשר לקחת את הסמכות הזאת.
היו"ר יואב קיש
אז אתה תומך בדעת היועץ המשפטי של הוועדה.
עידן עבודי
נכון, כי זה כבר מטופל. זה יהיה פעמיים.
היו"ר יואב קיש
תודה, נסגר. סיימנו.
תומר רוזנר
רק לוודא – העבירה, אנחנו צריכים להגדיר את המקסימום. המקסימום הוא חצי שנת מאסר ועבירה שעונשה, הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, שזה כיום עומד על 14,400 שקלים?
עידן עבודי
כן.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה קודם כול כמובן לברך. התקנות האלה, הגיע זמנן. אני זוכרת שכבר לפני – כמה שנים צריך היה לתקן אותן? מי מוכן לומר?
קריאה
- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
שבע שנים. לא משנה. אנחנו מברכים על המוגמר ויופי. יש לי כמה הערות. אחת, האם בחובת מכרזים יכניסו שבמכרזים שיצאו מטעם משרד התחבורה או מטעם הממשלה או מטעם הרשויות, מכרזים להסעות ולהובלה – שזה גם הסעות באוטובוסים, גם במיניבוסים, במשאיות – האם יכניסו שיהיו חייבים אלה שניגשים למכרזים לעמוד בתקנות?
אמיר זלצברג
כבר היום, במכרזי הסעת תלמידים שרשויות מקומיות עושות, שמשרד החינוך מסבסד, יש הגבלת גיל של עשר שנים כך שמדובר ממילא בכלים שהם לא מוגדרים תחת התקנות האלה כמזהמים.

במכרזי תחבורה ציבורית שרשות לתחבורה ציבורית מפרסמת, יש מגבלות גיל – פעם היה 12 שנים, ירד לעשר ועכשיו זה יירד גם לשמונה.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה גיל? למה אנחנו לא מחייבים אותם כמו שאנחנו אומרים שהם יעמדו בתקן יורו 4?
אמיר זלצברג
אולי רק לחדד. אם מדובר פה ברכב כבד ישן, לפי ההגדרה הזו, כל בעלי הרכב הכבד הישן בישראל, כולל תחבורה ציבורית – למשל, דוגמה שיש פה בחדר – יידרשו להתקין בהם מסנן ללא קשר למכרז, זאת אומרת זה יהיה תקנות חובה. כל אוטובוס לתחבורה ציבורית, כל משאית כבדה להובלה, כל מיניבוס כזה, יידרש להתקין מסנן ללא קשר למכרז.
יעל גרמן (יש עתיד)
איזה מסנן?
אמיר זלצברג
מסנן חלקיקים שמפחית 98%.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה הוא יגיע? לאיזה יורו? לאיזו רמה?
אמיר זלצברג
כל מי שהוא מתחת ליורו 4, יפחית 98% מהזיהום ויגיע לרמה של יורו 6.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתם הגשתם פה מסמך מאוד מאוד מלומד ויסודי, והראיתם בו – יש על זה ויכוחים אולי – שאוטובוסים הם המזהמים מספר אחד, אם לא לוקחים כמובן את מספר הנוסעים בהם. זה מה שאני כאן קראתי, זה של עורכת דין חגית נובו.
קריאה
דוח השפעות רגולציה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז כאן במפורש מראים את ההשפעה של האוטובוסים. מדוע שלא נכניס בתקנות – לא באלה, כמובן בתקנות המכרזים – חובה שלא פחות מתקן יורו 4 יהיה לכל האוטובוסים כשמשרד התחבורה מוציא מכרזים להסעה?
אמיר זלצברג
אני רק אבהיר. כאשר משרד התחבורה, כאשר הרשות לתחבורה ציבורית מפרסמת מכרז לאשכול קווי תחבורה ציבורית - -
יעל גרמן (יש עתיד)
לזה אני מתכוונת.
אמיר זלצברג
- - קודם כול נקבעת שם מגבלת גיל, דבר ראשון. דבר שני, כמעט כל האוטובוסים, למעט אולי בודדים, הם אוטובוסים חדשים, הם צריכים להיות יורו 6, שהם ברמת הזיהום הטובה ביותר.

דבר נוסף, היום, בעקבות החלטות ממשלה שאושרו בנושא זה, למשל במכרז האחרון של בית שמש שפורסם, הם כולם היו - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מתנצלת. השאלה שלי נורא ברורה. אתה אומר, הם חדשים.
שולי נזר
זה נעשה בפועל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני שואלת האם בתקנות המכרזים, כאשר המדינה יוצאת, אין צורך לקבוע דבר כזה.
נטע דרורי
מה שאמיר אומר, שאין צורך לקבוע את זה כי זה ממילא נעשה.
רן סלבצקי
כי הסטנדרט הוא כבר גבוה יותר.
נסים בעבור
ברגע שזה עשר שנים, זה יורו 4 ומעלה. יורו 4 התחיל ב-2008.
יעל גרמן (יש עתיד)
אוקיי. ובמכרזים של רשויות?
אמיר זלצברג
אם זה הסעת תלמידים, זה קיים. אם זה הסעת חיילים, משרד הביטחון, זה קיים. יש מקומות שבהם זה לא קיים – לצערי, בהסעות של חרדים, אצל מגזרים של בדואים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז למה לא להכניס את זה?
אמיר זלצברג
אני לא חושב שהם עושים מכרזים לפי - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא המצב. אם רכב ישן נופל לקטגוריה, הוא יצטרך לשים את המסנן. לבוא ועכשיו להתעסק במכרזים ברשויות המקומיות דרך הדבר הזה, זה לא כיוון.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא דרך הדבר הזה.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאת רוצה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. להיפך.
היו"ר יואב קיש
אמרו לך שעד עשר שנים ממילא קיים היום.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, לא. אם כך אני הובנתי שלא כשורה. אני מתכוונת שהתקנות האלה יהיו בתוך תקנות המכרזים של הרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
לא, מה פתאום. מה פתאום.
יעל גרמן (יש עתיד)
שלא ניתן יהיה להוציא מכרז להסעה בלי שהם עומדים על זה.
היו"ר יואב קיש
התקנות האלה קובעות לכל המדינה – גם למכרזים, גם לרכב צבאי, לכולם בכל סיטואציה. את דורשת - - -
אמיר זלצברג
בדיוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם למכרזים?
היו"ר יואב קיש
ברור.
שולי נזר
אסור שרכב ייסע בלי זה.
אמיר זלצברג
אי אפשר לחדש טסט.
היו"ר יואב קיש
לא יקבל טסט.
יעל גרמן (יש עתיד)
אוקיי. הערה נוספת. ביעדים שאתם כתבתם צוין שאתם רוצים לצמצם ב-30% את פליטת החלקיקים הנשימים העדינים.
אמיר זלצברג
כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
תוך כמה זמן?
חגית נובו
שלוש שנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
כי זה לא כתוב.
תומר רוזנר
תדברי לפרוטוקול.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אני מבקשת להוסיף את זה, כי כתוב, רוצים 30%. תוך כמה זמן? חצי שנה? שנה? שלוש? עשר? 20?
היו"ר יואב קיש
עוד פעם. מה השאלה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני ביקשתי שיוסיפו לוח זמנים. הם כתבו שהיעד הוא צמצום 30% מפליטת חלקיקים נשימים עדינים, אבל לא צוין תוך כמה זמן הם רוצים להוריד את זה.
רן סלבצקי
זה מופיע בגוף הדוח.
תומר רוזנר
אז תענו לה.
חגית נובו
חברת הכנסת יעל, אני חגית נובו.
יעל גרמן (יש עתיד)
כל הכבוד.
חגית נובו
המטרה היא להפחית 30% תוך שלוש שנים, וכמובן זה תלוי במועד תחילת התקנות. זאת אומרת, ככל שיישום התקנות יידחה, אנחנו נוכל לעמוד ביעד שלנו בלוחות זמנים.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת שהוועדה הזאת תעשה מעקב.
היו"ר יואב קיש
מאמץ. בסדר. אנחנו צריכים לדבר על לוחות זמנים, כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
והדבר האחרון, שאולי לא קשור למשרד אלא קשור יותר למשרד התחבורה, רציתי לדעת איזה תמריצים ניתנים היום למי שרוכש ועובר לרכב היברידי או חשמלי.
היו"ר יואב קיש
לא עכשיו. לא, זה לא לדיון הזה. תודה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה הדבר הגדול ביותר.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל לא לדיון הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו רוצים להוריד את זיהום האוויר.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל יש לי שעה לסיים תקנות שהן מאוד חשובות – בעצמך אמרת. זה דיון שלם שצריך לעשות אותו בוועדת הכלכלה בכלל לדעתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
יכול להיות.
אמיר זלצברג
כספים.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, אני מבקש להמשיך עם ההקראה. תודה רבה, חברת הכנסת גרמן.
תומר רוזנר
אני רק אסביר. אנחנו הקראנו מהו רכב כבד ישן שעליו תחול החובה, וזה לב התקנות, לכן חשוב לי שאתם תהיו ערים לאיזה סוגי רכבים מדובר. מכל סוגי הרכבים נבחרו שלושה סוגי רכבים.
היו"ר יואב קיש
על מה אתה מדבר?
תומר רוזנר
מיהו רכב כבד.
היו"ר יואב קיש
עוד לא הגענו לזה.
תומר רוזנר
קראנו את הגדרת "רכב כבד ישן".
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אבל יש טבלה. על הטבלה נעבור בסוף.
תומר רוזנר
לא עוברים על תוספות.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לעבור על הטבלה, היא מאוד חשובה.
תומר רוזנר
אז עכשיו. זה הזמן.
היו"ר יואב קיש
אז בואו נעבור עכשיו.
לירון אדלר מינקה
רגע, אני אקריא.
היו"ר יואב קיש
לכן אמרתי. די, נגמר. חברים, הדיון מתנהל ככה. תומר ולירון, אתה מקריא עד הסוף, בלי הפסקות. מי שיש לו הערות – שירשום. אחרי זה עוברים על הטבלה כי היא מהות הדיון.
תומר רוזנר
בבקשה.
היו"ר יואב קיש
ואחרי הטבלה אני מוכן לשמוע הערות של המשרדים. בבקשה. אני לא רציתי להתנהל ככה. הערה אחת – עם זה התחלנו – אנחנו כבר חצי שעה מבזבזים פה. עכשיו הדיון מתנהל כמו שאמרתי.
לירון אדלר מינקה
"תיקון תקנה 3

בתקנה 3(2) לתקנות העיקריות, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה".

הוספת תקנה 3א

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

"דירוג רכב מנועי

3א.

דירוג רכב מהסוגים המנויים בתוספת השנייה, יהיה אחד מאלה –

דרגה א' "רכב נקי" – רכב נקי כהגדרתו בסעיף 77א(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] כמפורט בטור 8 בתוספת השנייה;

דרגה ב' "רכב מופחת זיהום" – כל אחד מאלה:

רכב ששנת הרישום הראשון שלו בישראל היא השנה הקבועה לצד סוג הרכב וסוג המנוע המותקן בו בטור 7 בתוספת השנייה או לאחריה;

רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים;

רכב המונע בגז טבעי ויועד לכך בעת ייצורו;

דרגה ג' "רכב רגיל" – רכב ששנת הרישום הראשון שלו בישראל היא בשנים הקבועות לצד סוג הרכב וסוג המנוע המותקן בו בטור 6 בתוספת השנייה;

דרגה ד' "רכב מזהם" - רכב שמותקן בו מנוע דיזל ששנת הרישום הראשון שלו בישראל היא השנה הקבועה לצד סוג הרכב וסוג המנוע המותקן בו בטור 5 בתוספת השנייה או לפניה, למעט רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים."

תיקון תקנה 5

בתקנה 5(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא :

"(4) לעניין רכב כבד ישן – בדיקה כי הותקן ברכב מסנן חלקיקים;

(5) לעניין רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים – בדיקה לעניין עמידה בערך בליעת אור בתוצאה נמוכה מ-0.2 יחידות למטר (m-1)."

תיקון תקנה 6

בתקנה 6 לתקנות העיקריות –

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א1) מכון רישוי יסמן רכב מזהם באמצעות הדבקת תווית שתוצג על שמשת הרכב הקדמית ולא תוסר משמשת הרכב כל עוד לא הותקן בו מסנן חלקיקים; הממונה רשאי להורות כי תווית כאמור תהיה ניתנת לזיהוי באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שהשימוש בה יהיה למטרות של הפחתת זיהום אוויר בלבד."

בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא "ואם הוא רכב מזהם – הוא מסומן בתווית כאמור בתקנת משנה (א1)".

תיקון תקנה 8

בתקנה 8 לתקנות העיקריות -

במקום כותרת השוליים יבוא "התקנת אמצעים להפחתת זיהום אוויר והסרתם";

האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) לא יפעיל אדם רכב כבד ישן מבלי שמותקן בו מסנן חלקיקים.

(ג) לא יסיר אדם מסנן חלקיקים שהותקן ברכב בעת ייצורו, או מסנן חלקיקים שחלה חובה להתקינו לפי הוראות תקנות אלה, אלא אם כן ההסרה נועדה לניקוי, לתיקון או להחלפה של המסנן או לצורך גריטתו של הרכב.""
תומר רוזנר
וכאן תיקבע עבירה שעליה דיברנו.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
לירון אדלר מינקה
"תיקון תקנה 11

בתקנה 11 לתקנות העיקריות –

במקום האמור בכותרת השוליים יבוא "סייגים לתחולה".

אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג1) מבלי לגרוע מתקנות משנה (א) עד (ג), תקנות אלה יחולו על כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי בשינויים אלה:

בתקנה 1, הגדרת "רכב כבד ישן" תיקרא -

""רכב כבד ישן" - כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי במעמד סדיר שמותקן בו מנוע דיזל, אשר שנת ייצורו היא עד שנת 2005, צבעו לבן על פי רישיון הרכב: והוא אחד מאלה:

משקלו הכולל המותר עולה על 12,000 קילוגרם;

יש בו 8 מושבים או יותר מלבד מושב הנהג."

תקנה 3א לא תחול על כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי, למעט פסקת משנה (4) אשר תיקרא -

"דרגה ד' "רכב מזהם" – כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי במעמד סדיר שמותקן בו מנוע דיזל, ואשר שנת ייצורו היא עד שנת 2005, וצבעו לבן על פי רישיון הרכב.".
בסופה יבוא
"(ה) הוראות תקנות אלה לעניין רכב כבד ישן לא יחולו על רכב כאמור שעל פי רישיון הרכב הוא רכב עבודה כיבוי ושיש בידו רישיון רכב ערב יום התחילה של תקנות אלה."."

אנחנו נבהיר פה שתקנות אלה זה התיקון עכשיו, הזה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
לירון אדלר מינקה
"תיקון התוספות

בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרת אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה", ובסופה יבוא:

"תוספת שנייה

(הגדרת "רכב כבד ישן" ותקנה 3א(3))"
תומר רוזנר
אנחנו לא מקריאים תוספות.
היו"ר יואב קיש
לא צריך להקריא. עכשיו בואו נעבור על הטבלה.
לירון אדלר מינקה
כאן יש את הטבלה של הדירוג.
תומר רוזנר
הטבלה של הרכבים. בתוספת השלישית יש את רשימת הגופים המאשרים.
לירון אדלר מינקה
יש פה עוד תאריך תחילה.

"תחילה והוראת מעבר

תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), שישה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה)."

זו העמדה של המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר יואב קיש
לא. שלושה רצו.
לירון אדלר מינקה
הם תיקנו משלושה לשישה.
היו"ר יואב קיש
מי רצה שלושה?
אמיר זלצברג
אנחנו רצינו שלושה.
היו"ר יואב קיש
התחלתם בשלושה, עברתם לשישה?
ישראל דנציגר
- - - פי שניים ממה שנתתי, אף אחד לא מצליח להשיג את זה.
לירון אדלר מינקה
ואנחנו מציעים לקבוע שהתחילה תהיה שמונה-עשר חודשים מיום פרסומו.
היו"ר יואב קיש
תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב). מה זה תקנת משנה (ב)?
לירון אדלר מינקה
(ב) זה לגבי רכב צבאי.

"

תחילתה של תקנה 11(ג1) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 9 לתקנות אלה, 3 שנים מיום פרסומן ובתקופה שעד לתחילתה של התקנה האמורה לא יחולו תקנות אלה על כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי."

זאת אומרת, לצבא יש שלוש שנים.
היו"ר יואב קיש
בואו נעבור על הטבלה. משרד הביטחון פה?
אמיר זלצברג
הצבא פה.
"טור 1 מספרטור 2 סוג רכב
טור 3
סוג המנוע המותקן ברכב
טור 4
"רכב כבד ישן"
טור 5 דרגה ד'
"רכב מזהם"
טור 6
דרגה ג'
"רכב רגיל"
טור 7
דרגה ב'
"רכב מופחת זיהום"
טור 8
דרגה א' "רכב נקי"
שנת רישום הרכב לראשונה בישראל
רכב נקי כהגדרתו בפקודת התעבורהעד שנה
עד שנה
בשנים
משנה1 Mבסיווג משנה פרטי
-
-
עד 2014
20151M למעט סיווג משנה פרטי
דיזל
-
2004
2005 עד 2014
2015
בנזין או גז
-
-
עד 2014
N1
דיזל
-
2006
2007 עד 2015
2016
בנזין או גז
-
-
עד 2015
N2
דיזל
-
2005
2006 עד 2015
2016
בנזין או גז
-
-N3
דיזל
2005
2005
2006 עד 2012
2013M2
M3
N3
בנזין או גז
-
-
עד 2012
M2-
M3-

"תוספת שלישית

(תקנה 1, הגדרת "מסנן חלקיקים")

ארגון VERT - Verified Emission Reduction Technology (Switzerland);

הסוכנות למשאבי אוויר של מדינת קליפורניה
(CARB- California Air Resources Board);

הסוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית
(EPA- Environmental Protection Agency) .

המשרד להגנת הסביבה בשוויץ (FOEN)""
היו"ר יואב קיש
יש לנו 12 שורות עם שמונה טורים – סוג כלי הרכב, סוג המנוע, ואז יש את ההגדרות של רכב נקי, מופחת זיהום, רגיל, מזהם, וכבד ישן.

בעצם אם אני מבין נכון, התקנות האלה נוגעות לטור 4, טור 5, שזה רכב כבד ישן ורכב מזהם.
תומר רוזנר
אלה שעליהן מסלול החובה להתקין.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. כל שאר הדברים אפשר להתעלם כי עליהם אין חובה.
רן סלבצקי
5 רק יסומן בתווית. לא תחול עליו חובה להתקין מסנן.
היו"ר יואב קיש
נכון. אני אומר, קודם כול, התקנות האלה מתייחסות רק לאלה.
תומר רוזנר
4 זה אלה שתוטל עליהם חובה להתקין.
היו"ר יואב קיש
דרגה 5 זה רק תווית שאסור להם להיכנס לאזורים.
תומר רוזנר
לאזור נקי.
לירון אדלר מינקה
אבל אם מתקינים מסנן - - -
היו"ר יואב קיש
כל זה לא קשור לצה"ל כי צה"ל בקטגוריה נפרדת שנצטרך לדבר עליה תכף. אוקיי. הבנתי. אם לא שמים מסנן, הוא לא יכול להיכנס לאזור.
תומר רוזנר
לאזור הנקי.
היו"ר יואב קיש
הוא שם מדבקה בכל מקרה.
תומר רוזנר
הוא שם מדבקה.
היו"ר יואב קיש
ואם הוא שם מסנן, הוא מוריד את המדבקה?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. זה הפטור ממדבקה שיש לו. עכשיו אנחנו מסתכלים על "רכב כבד ישן".
רן סלבצקי
אם הוא מתקין מסנן הוא הופך להיות רכב מופחת זיהום, ואז לא חלה עליו חובה להיות עם מדבקה.
תומר רוזנר
לא, אבל צריכה להיות אפשרות להסיר. צריך לכתוב שאם הוא מתקין מסנן הוא יכול להסיר את המדבקה.
אמיר זלצברג
הוא כבר לא מוגדר רכב מזהם.
תומר רוזנר
בסדר, אבל כתבתם שלא יסיר את המדבקה. נכון?
נטע דרורי
למה? כתוב במפורש: לא תוסר.
אמיר זלצברג
כל עוד לא הותקן בו מסנן חלקיקים. זה כתוב.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אז אם זה בסדר, אז בסדר. בואו נסתכל על טור 4. רכב כבד ישן, אנחנו מדברים על רכב דיזל N3, M2, M3, עד שנת 2005.
אמיר זלצברג
עד שנת רישום 2005, כולל.
היו"ר יואב קיש
זה המזהמים הכבדים שלנו.
תומר רוזנר
אלה חייבים להתקין.
היו"ר יואב קיש
חייבים להתקין. אם לא – גריטה, ופה נכנסים לתוכניות, למימון וכו'. דרך אגב, כל התוכניות, זה לא נמצא פה, זה במסלול נפרד שאתם מתחייבים אליו.
אמיר זלצברג
כן.
היו"ר יואב קיש
אתם רוצים להגיד אותו לפרוטוקול כהתחייבות, למרות שאמרתם בישיבה הקודמת?
תומר רוזנר
קודם כול שיסבירו מי הקבוצות ואז תדע מה הם מזהמים.
היו"ר יואב קיש
תזכיר מה זה N3, M2, M3.
אמיר זלצברג
N3 זה משאית שמשקלה הכולל הוא מעל 12 טון.
היו"ר יואב קיש
משאית 12 טון ומעלה. אוקיי.
אמיר זלצברג
M2 הוא רכב להסעת נוסעים שיש בו יותר מתשעה מקומות ישיבה ומשקלו הכולל - - -
היו"ר יואב קיש
תשעה ומעלה, כולל תשעה? זאת אומרת, שמונה ומעלה, לא כולל שמונה. זה מה שאמרתם אז.
אמיר זלצברג
תשעה, כולל הנהג.
קריאה
מעל שמונה נוסעים.
אמיר זלצברג
שמונה נוסעים ועוד נהג.
היו"ר יואב קיש
שמונה ועוד נהג, נכנס לקטגוריה או לא?
אמיר זלצברג
כן.
היו"ר יואב קיש
שמונה פלוס אחד ומעלה, כולל.
אמיר זלצברג
כן. שמשקלו הכולל הוא עד חמישה טון.
היו"ר יואב קיש
חמישה טון ומעלה. מה זה עד? ואם הוא מעל חמישה טון?
אמיר זלצברג
אז הוא M3.
היו"ר יואב קיש
אז לצורך M2, M3 אפשר לעזוב את המשקל בצד - -
אמיר זלצברג
נכון.
היו"ר יואב קיש
- - ולהתייחס לכל מי שמסיע - - -
אמיר זלצברג
כל מי שיש לו מעל תשעה נוסעים.
היו"ר יואב קיש
השאלה אם לא יהיה לו שווה עכשיו להגיד אני מסיע רק שבעה נוסעים?
אמיר זלצברג
לא, זה מספר מקומות ישיבה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. בסדר. מה אתם מציעים מבחינת תוכניות גריטה ומימון מסנן? הלכתם למסלול – אם אני מבין נכון – שעוזר לאוכלוסיות המוחלשות.
אמיר זלצברג
נכון מאוד. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאם הוא לא יוכל לחדש את רישיון הרכב, יש בפניו שתי אפשרויות. האחת זה להתקין מסנן, השנייה זה להוריד אותו מהכביש. אם זה רכב שממילא הוא תכנן להוריד מהכביש בזמן הקרוב, הוא יוכל לקבל מענק גריטה.
היו"ר יואב קיש
מי? כולם?
אמיר זלצברג
מענק גריטה כולם. כל מי שעונה לקטגוריה "רכב כבד ישן".
היו"ר יואב קיש
כולם. חלש, חזק, לא משנה.
אמיר זלצברג
בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני.
היו"ר יואב קיש
כל M3, M2, N3 יוכל לקבל מענק גריטה, ללא קשר לסוג אוכלוסייה. בהנחה שהוא אמור לשים מסנן הוא יכול לקבל מענק גריטה.
אמיר זלצברג
נכון מאוד.
היו"ר יואב קיש
כמה מענק גריטה?
אמיר זלצברג
מענקי הגריטה נעים בין 5,000 שקלים הכי נמוך, ל -22,000 שקלים הכי גבוה.
היו"ר יואב קיש
בהתאם לשווי הרכב?
אמיר זלצברג
בהתאם לסוג הרכב – M2, M3 או N3 – ובהתאם לשנת ייצור הרכב.
היו"ר יואב קיש
כמה אחוז משווי?
אמיר זלצברג
קודם כול, השווי של הרכב מאוד מאוד יכול להשתנות – אם זה רכב בן 20 שנה, 30 שנה, 10 שנים וכך הלאה. אם אנחנו משווים ביחס לרכב דומה בתקן יורו 4, לשם השוואה ניקח את המקרה הפשוט של רכב בקטגוריה M2 נניח, רכב בתקן יורו 4 עולה כ-33,000 שקלים.
היו"ר יואב קיש
וכמה הוא אמור לקבל?
אמיר זלצברג
הוא יקבל מענק 5,000 עד 8,000, תלוי בשנת ייצור הרכב, כאשר שוב, המענק לא נועד לאפשר לו לקנות רכב חדש אלא להשלים לו את המימון הנדרש כדי שהוא יוכל להקדים את ההוצאה. זה הרעיון.
היו"ר יואב קיש
טוב.
אמיר זלצברג
הדבר השני זה הנושא של המסננים. בהקשר של המסננים, מה שאנחנו מציעים זה שלאוכלוסיות חלשות – ויש פה הגדרה – אם מדובר ברכב כבד ישן שהוא בבעלות של אדם פרטי, שהוא רשום על שם אדם כלשהו, או ברכב כבד של צי רכב קטן שמחזיק עד שלושה כלים ומחזור העסקים שלו מאוד קטן, הוא עד מיליון שקלים בשנה - -
היו"ר יואב קיש
מקבל מימון מלא?
אמיר זלצברג
- - מקבל מימון מלא.
היו"ר יואב קיש
עד מגבלה של כמות או "קרט בלנקו"?
אמיר זלצברג
אנחנו עשינו את הבדיקה התקציבית, ומבחינתנו אין מגבלה. זאת אומרת, מי שעומד בקריטריונים האלה, יש לנו מספיק להציע להם.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
אמיר זלצברג
לאחר מכן, יש מי שמחזור העסקים שלו עד עשרה מיליון שקלים, ושם הסבסוד על התקנת המסנן הוא בערך 50%, והאוכלוסיות החזקות יותר, שם אנחנו לא מציעים סבסוד להתקנת מסנן.
היו"ר יואב קיש
מה זה אוכלוסיות חזקות?
אמיר זלצברג
אם זה ציי רכב מאוד גדולים עם מחזור עסקים גדול, וכך הלאה.
היו"ר יואב קיש
איזה?
אמיר זלצברג
שמחזור העסקים מעל עשרה מיליון שקלים.
היו"ר יואב קיש
בשנה?
אמיר זלצברג
כן.
היו"ר יואב קיש
כמות הרכבים גם נחשבת, או לא? אם זה ציי רכב, או שרק המחזור מעניין.
קריאה
רק המחזור. נכון?
חגית נובו
בקטגוריה הזאת רק המחזור.
אמיר זלצברג
רק מחזור עסקים.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, רק מי שמעל עשרה מיליון שקלים מחזור לא יקבל מימון בכלל.
אמיר זלצברג
הוא יקבל גריטה אם הוא רוצה. מענק גריטה הוא יקבל.
היו"ר יואב קיש
גריטה אמרת לכולם – שמתי בצד. עכשיו אנחנו מדברים על מימון לממיר.
אמיר זלצברג
נכון. אני רוצה לחדד. אנחנו כן מציעים פתרונות מסוימים גם לציי הרכב הגדולים ביותר. האחד זה פתרונות למשל לאגד ודן, שהם תחבורה ציבורית שמסובסדת על-ידי המדינה ושם אנחנו מציעים פתרונות, גם לחברות תחבורה ציבורית אחרות אם יהיה להן, אנחנו מציעים פתרונות כאלה.

יש לנו מוסכים איפה שיש אזורי אוויר נקי. היום בחיפה יש, ואפשר להגיע ללא קשר, גם בירושלים כשייכנס אפשר להגיע ללא קשר לתוכנית הגדולה הזו ולקבל סבסוד מהמשרד להגנת הסביבה, ויש תוכניות אחרות אבל שם זה יותר על בסיס של כל הקודם זוכה כי שם התקציב הוא מוגבל.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. כל התוכניות האלה יוצאות בד בבד עם כניסת התקנות לתוקף.
רן סלבצקי
עוד קודם.
אמיר זלצברג
השאיפה היא שהן יצאו עוד קודם.
היו"ר יואב קיש
אז אני יכול להתנות את זה – הן יצאו כבר או שעדיין לא?
ישראל דנציגר
חלק יצאו, חלק לא. אנחנו מתקינים מסננים על משאיות אשפה כבר במשך שנה.
היו"ר יואב קיש
אני יכול להגיד שהתקנות לא ייכנסו לתוקף עד שכל התוכניות לא יאושרו? שלא תהיה סיטואציה שאנחנו מאשרים תקנות והם עכשיו נתקעו, לא יודע למה.
תומר רוזנר
צריך לתת לך תשובה אם זה משהו שהוא - - -
נטע דרורי
זה ביצה ותרנגולת.
היו"ר יואב קיש
לא. אתם יכולים לצאת עם התוכניות - - -
קריאות
- - -
אמיר זלצברג
רק להבהיר איפה אנחנו נמצאים, ברשותך, אדוני היושב-ראש. תקציב יש, מכרזים יש, יש לנו חוזים, אנחנו בעצם במצב שבו קמפיין תקשורתי התחלנו.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אני לא רוצה סיטואציה שתקנות בתוקף בלי תוכניות בחוץ, נקודה. זה אני לא רוצה.
אמיר זלצברג
הפרויקט קורה. אין פה עוד סימני שאלה.
ישראל דנציגר
ב-22 באפריל כבר עולים עם כל החוזים. אם נגמור את המשא ומתן ביניכם, אנחנו כרגע אומרים חצי שנה לתחולה של תקנות. אני ב-22 באפריל עולה עם הסבסודים שלי, אז גם אם יתעכב בעוד חצי שנה, לא תהיה במצב כזה.
תומר רוזנר
אני רוצה להבין, אדוני המנכ"ל. אם ב-23 באפריל יבוא העסק הקטן עם השלוש משאיות וירצה לקבל את הסבסוד, אתם ערוכים לתת לו.
ישראל דנציגר
אני ערוך לתת לו.
תומר רוזנר
זאת השאלה. שאלה נוספת בהקשר הזה. אתם מתכוונים לעשות גם קמפיין הסברה, שיווק?
ישראל דנציגר
יצא אתמול בערב.
תומר רוזנר
לא, לאנשים ספציפית.
אמיר זלצברג
כן. יקבלו הודעות לבית שלהם, לדואר הרשום.
ישראל דנציגר
מקבלים הודעות. דרך אגב, באזור אוויר נקי של חיפה למשל, כל הנהגים קיבלו הביתה הודעות. גם פה כולם יקבלו הודעות. יצא גם קמפיין אתמול לציבור הרחב.
היו"ר יואב קיש
שלא יבואו לטסט ויהיו מופתעים.
ישראל דנציגר
אף אחד לא צריך להיות מופתע.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. בסדר. לפני שנמשיך, עוד מישהו ממשרדי הממשלה רוצה להתייחס? לפני הצבא, משרדי הממשלה, מישהו רוצה להתייחס? אוקיי. מהציבור מישהו רוצה להתייחס? אוקיי. צבא בבקשה.
תומר רוזנר
אנחנו רוצים להגיד כמה דברים לפני הצבא.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את ההסדר עם הצבא, אחרי זה נדבר.
ד"ר יונתן אייקנבאום
שלום. ד"ר יונתן אייקנבאום, מנהל קמפיינים של גרינפיס.
היו"ר יואב קיש
לא דיברת בדיון הקודם?
ד"ר יונתן אייקנבאום
דיברתי.
היו"ר יואב קיש
עזוב. אם לא שינית את דעתך, אין צורך.
ד"ר יונתן אייקנבאום
לא שיניתי את דעתי. תומך נלהבות.
היו"ר יואב קיש
אז תודה. בבקשה, צבא. מה ההסדר שהגעתם אליו?
רס"ן איתי פרויליך
שמי איתי פרויליך, רמ"ד ביקורות והכשרות בתחום הגנת הסביבה, יושב באג"ת.
היו"ר יואב קיש
מה המתווה שאליו הגעתם? ההסכמות, מה שמופיע בחוק, מה שאתם מבינים, תתאר בבקשה ונראה. יש לכם מרחבים מזהמים ישנים – "כבד ישן" – שלהבנתי, בגלל שהם לא נוסעים בשוטף, יקבלו פטור מהתקנות האלה.
רס"ן איתי פרויליך
המתווה שהגענו ותיאמנו אותו בצורה סדורה אל מול הדיון הזה הוא שמשפחות הרכב שקשורות למערך החירום, כמו שהוצג בדיון הקודם של הוועדה, הוחרגו.
היו"ר יואב קיש
איפה ההחרגה שלהן בתקנות, דרך אגב?
תומר רוזנר
תקנה 11.
רס"ן איתי פרויליך
מפאת העובדה שהם לא משתתפים בנסועה והם כמובן לא נוסעים ברחבי הערים.
תומר רוזנר
9 שמפנה ל-11.
היו"ר יואב קיש
תיקון 9. סייגים לתחולה – תקנות אלה יחולו על כלי רכב, רישיון צבאי. בעצם, "רכב כבד ישן", מה שהכנסתם שעליו זה יחול, זה שנת ייצור עד 2005, לבן, משקלו עולה על 12 טון. במקום הזה אתם כמו השוק האזרחי – כל מה שמשמש להסעות, לבן, שבחוץ, פה אתם מחויבים לאותו מהלך כמו השוק האזרחי.
תומר רוזנר
גם משאיות אזרחיות.
היו"ר יואב קיש
משאיות לא ראיתי פה.
תומר רוזנר
זה רכב כבד, מעל 12 טון.
היו"ר יואב קיש
אבל זה רק לשים מדבקה.
תומר רוזנר
לא. הכול יחול. אם יש משאית מזון נגיד.
היו"ר יואב קיש
סליחה. "רכב כבד ישן" – אני מקריא את הסעיף: בתקנה 1, הגדרת "רכב כבד ישן" – שזה אומר לצבא – כלי רכב בעל רישיון רכב צבאי במעמד סדיר.
רס"ן איתי פרויליך
זהו, המעמד הסדיר.
היו"ר יואב קיש
מה זה מעמד סדיר?
רס"ן איתי פרויליך
יש מעמד סדיר ומעמד חירום.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. מעמד סדיר, שמותקן בו מנוע דיזל, שנת ייצור עד 2005, צבעו לבן. משאית זה לא לבן.
תומר רוזנר
הם אומרים שזה לבן.
היו"ר יואב קיש
משאית זה לבן?
קריאה
הקבינה לבנה.
אמיר זלצברג
צבע הרכב.
היו"ר יואב קיש
השאלה אם משאית מזהמת כבדה שלכם, שהיא במעמד סדיר, היא בקטגוריה הזאת.
קריאה
כן.
רס"ן איתי פרויליך
מערך המשאיות של הצבא, מעל 12 טון, שצבעו ברישיון לבן, נמצא תחת התקנה, לא מוחרג.
תומר רוזנר
הוא שאל מיהן המשאיות שצבען ברישיון לבן.
רס"ן איתי פרויליך
כל מערך ההובלה.
היו"ר יואב קיש
יש מערך סדיר ויש מערך חירום. חירום שים בצד, לא נוגעים. אנחנו בסדיר. יש לך היום משאיות מזהמות שהן במעמד הסדיר?
רס"ן איתי פרויליך
בוודאי.
היו"ר יואב קיש
הן לבנות או חומות?
רס"ן איתי פרויליך
לבנות.
היו"ר יואב קיש
בסדר. זו הייתה השאלה שלי.
נטע דרורי
יש גם וגם.
קריאה
מעל 12 טון הן רק לבנות.
רן סלבצקי
אנחנו סיכמנו את ההסדר מולו בתור התקנות שהמשרד שלנו מגיש.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לראות מה הוא הבין.
רן סלבצקי
את התכנים ואת נתוני הרכב הוא ימסור לכם, אנחנו רק נציג את ההסדר.
היו"ר יואב קיש
אם אני מבין נכון, הסכם, מה שבא להגיד מול הצבא – ותקנו אותי אם הבנתי לא נכון – הוא כזה. מה שבחירום, ממילא לא נוסעים בו הרבה, יישאר לחירום, אין שום בעיה שלא ישקיעו בו את הנדרש במקרה הזה כי הקילומטרז' שלו לא משמעותי. זה סוכם.

כל השאר, מה שלא בחירום אלא בסדיר, לצורך העניין, אין החרגה לטובת הצבא.
רס"ן איתי פרויליך
יש החרגה נוספת. המערך המבצעי של הצבא.
היו"ר יואב קיש
איפה זה מופיע?
רן סלבצקי
זה הלבן.
תומר רוזנר
זה לא לבן.
היו"ר יואב קיש
הוא לא לבן.
רס"ן איתי פרויליך
נכון. המערך המבצעי של הצבא, יש בו כלי רכב שהם נמצאים תחת הקטגוריה, והוא מוחרג מפאת העובדה שברכב מבצעי - - -
היו"ר יואב קיש
החרגת דרך הצבע הלבן. החרגנו את החירום ואת המבצעי.
רן סלבצקי
אבל צריך להגיד שמעל 12 טון ממילא הכול לבן, שזה הרכב הכבד הישן. זאת אומרת, הקבוצות שיישארו בחוץ ברכב החום, ממילא רובן לא רכב כבד ישן.
היו"ר יואב קיש
בסדר, מקובל עליי. ומה זה דרגה ד', רכב מזהם? זה למדבקה?
רן סלבצקי
כן, זה תווית. זה בעקבות הערה בוועדה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אז עם הצבא, אתם, נוח לכם עם התקנות, לכם נוח עם הסיכום. תומר, אין לך עוד שאלות.
תומר רוזנר
לי אין הערות. צריך לשים לב שיש פה החרגה נוספת שלא קשורה לצבא, של הכבאות.
היו"ר יואב קיש
איפה?
תומר רוזנר
זה מופיע בתקנה 9, תיקון תקנה 11, מופיע תיקון נוסף שהוא לא קשור לצבא. הוא קשור בעקיפין גם לצבא, דרך אגב. רכב כיבוי של הצבא גם מסומן כרכב עבודה כיבוי. נכון?
היו"ר יואב קיש
לא. כתוב רישיון צבאי.
רן סלבצקי
רישיון רכב צבאי.
היו"ר יואב קיש
תיקון תקנה 11, סעיף 9, זה רק רכב צבאי.
לירון אדלר מינקה
ב-(ה).
תומר רוזנר
פסקה (3).
היו"ר יואב קיש
(3) בסופה יבוא: (ה) הוראות תקנות אלה לעניין רכב כבד ישן לא יחולו על רכב כאמור שעל פי רישיון הרכב הוא רכב עבודה כיבוי. אז מה זה אומר?
תומר רוזנר
זה כל הכבאיות.
קריאה
כבאיות ישנות.
היו"ר יואב קיש
אז כולן פטורות?
אביתר טסלר
אביתר, אני מרשות הכיבוי. יש סך הכול 170 כבאיות, מכוניות כאלה שיוצאות רק בחירום, אז פטרו אותנו, פחות או יותר באותו מתווה של הצבא.
היו"ר יואב קיש
אז למה לא כתבו חירום?
אביתר טסלר
כבאיות יוצאות רק בחירום.
היו"ר יואב קיש
אז למה לא כתוב חירום?
רן סלבצקי
כי אין מעמד כזה ברישיון הרכב. רישיון הרכב הוא אזרחי. בניגוד לצה"ל שיש לו מערך רישוי אחר ונפרד, פה זה רישיון רכב כמו כל רכב.
אביתר טסלר
הרכבים שלא נמצאים, לא יוחלו.
היו"ר יואב קיש
איך אני יודע את זה?
אביתר טסלר
אין לנו.
אמיר זלצברג
ההגדרה של הרכב הוא רכב עבודה כיבוי.
היו"ר יואב קיש
הבנתי.
תומר רוזנר
אנחנו רק הבהרנו פה, וזה מקובל על המשרד, שזה יחול רק על קיימים, זאת אומרת רכבים חדשים שייכנסו יהיו חייבים להיות עם מסנן.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אז גמרנו את מה שנקרא 9, את זה הבנתי. עכשיו אני חוזר לתחילת התקנות, אנחנו נעבור על ההערות שיש למי מהגורמים.
תומר רוזנר
יש את הנושא שהשארת קודם פתוח.
לירון אדלר מינקה
האישור של הממונה, אם נדרש אישור ממונה.
היו"ר יואב קיש
משרד התחבורה, הגעת.
עידן עבודי
זו סיבת העיכוב, מצטער. בדקתי מה ההשלכות של זה.
היו"ר יואב קיש
אתה יודע על מה אני מדבר?
עידן עבודי
כן.
היו"ר יואב קיש
על מה אני מדבר?
עידן עבודי
על ההשמטה של הממונה.
היו"ר יואב קיש
לא. אני מדבר מתי החוק נכנס לתוקף. בסדר, אתה צודק.
תומר רוזנר
זה תרגיל של טייסים – תרגיל הסחה, מה שנקרא.
היו"ר יואב קיש
בבקשה. מה לדעתך נכון?
עידן עבודי
זה בסדר, השינוי שאתמול סוכם.
היו"ר יואב קיש
אתה תומך בשינוי שהציעה הוועדה?
עידן עבודי
כן.
היו"ר יואב קיש
הוא נראה לך יותר פשוט, חוסך רגולציה?
עידן עבודי
אנחנו אפתיים. אנחנו מקבלים את ההגדרה של המסנן - - -
היו"ר יואב קיש
כמה זמן לוקח ליבואן לקבל אישור לחלף של מסנן כזה – מבקשה לאישור?
עידן עבודי
יש פה שני דברים. דבר ראשון, הוא צריך להיות יבואן של מוצרי תעבורה, שזה אצלנו.
היו"ר יואב קיש
בסדר. הוא כבר בקטגוריה, הוא עכשיו מבקש.
עידן עבודי
עד 14 יום צריך להחזיר לו תשובה – אם הוא מביא את כל המסמכים, שחלק מזה זה אישור מהגנת הסביבה שהמסנן מספק את ההגדרה שלהם, אז צריכה להיות לו תשובה תוך 14 ימים.
היו"ר יואב קיש
אותו אישור, אנחנו למעשה חוסכים אותו. ואם הוא מביא לך אישור כפי שכתוב?
עידן עבודי
לא. בנוהל שלנו אנחנו רוצים אישור שעל המשרד להגנת הסביבה מקובל שהמסנן עומד בהגדרה שלהם.
היו"ר יואב קיש
לא מספיק לך שארגון VERT מאשר אותו?
עידן עבודי
לא כי אני לא נערכתי לבדוק את התיעוד של VERT, אני סמכתי על זה שהמשרד להגנת הסביבה יצהיר לנו. אנחנו פשוט לא נערכנו, זה מה שנסגר. כרגע אנחנו רוצים את התקנות האלה.
היו"ר יואב קיש
אמרת דבר והיפוכו.
עידן עבודי
למה?
היו"ר יואב קיש
כי שאלה ראשונה הייתה אם אתם, אין לכם בעיה עם השינוי.
עידן עבודי
לא, כי הנוהל מפנה חזרה. יש לנו נוהל של ייבוא המסנן, החלק עצמו, ואז אנחנו דורשים שחלק מהליך הייבוא יהיה אישור של מסנן.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר, בכלל בהליך נפרד כשמישהו רוצה לייבא.
רן סלבצקי
עלול להיות חוסר קוהרנטיות כי לפי הנוהל של משרד התחבורה, לפי תקנות התעבורה, של ייבוא מסנן - - -
תומר רוזנר
השאלה שלי היא כזאת. בולם זעזועים, ממי אתם מקבלים אישור נוסף שהוא עונה לתקנים?
עידן עבודי
יש רשימה של חלפים שאם מייבאים אותם – רכיבים בטיחותיים, שאגב מסנן הוא בתוכם - -
תומר רוזנר
לא. יש עכשיו רכיב - - -
עידן עבודי
רכיב בטיחות, אחד מני 70 רכיבים כאלה, כשבולם הוא אחד מני אלה, צריך לקבל אישור מעבדה.
תומר רוזנר
ואם הוא יביא לך אישור מעבדה אירופית?
עידן עבודי
לא. אנחנו צריכים לאמת את התיעוד הזה.
תומר רוזנר
בסדר, אבל אתם לא שולחים את זה למשרד ממשלתי אחר.
רן סלבצקי
למעבדה מוסמכת בישראל.
עידן עבודי
למעבדה מוסמכת. אנחנו פטרנו את המעבדה המוסמכת, אנחנו נסמוך על חוות הדעת של הגנת הסביבה שזה עומד בתקנות שלהם.
תומר רוזנר
שהוא לא עושה שום בדיקה.
היו"ר יואב קיש
הוא לא עושה שום בדיקה, אבל ממילא הם מתעקשים על חוות הדעת אז לא חסכנו כלום. זה העניין. מנסים לחסוך משהו. אתה אומר שאתה ממילא בסיבוב.
עידן עבודי
אבל מי שמהתחלה התעדכן בפרטי האישור של המסננים האלה זה - - -
היו"ר יואב קיש
תומר, אני לא רואה את זה עקרוני, זה נראה לי תהליך שגם ככה - ניסינו. אז אנחנו נבטל את התוספת.
תומר רוזנר
לא, אנחנו נוסיף.
עידן עבודי
לא. זה בסדר.
היו"ר יואב קיש
נוסיף את הממונה, ותשאיר את התוספת השלישית.
עידן עבודי
האיחור שלי נבע מבדיקה. אנחנו מוכנים לקבל גם את הרשימה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
עידן עבודי
זה לא משנה. מבחינתנו, בסופו של דבר - - -
היו"ר יואב קיש
גם וגם. תחליטו מה אתם עושים. בסדר.
תומר רוזנר
מה אתם רוצים? אתם רוצים גם וגם?
עידן עבודי
לא משנה לנו, אין משמעות לזה. בסופו של דבר אנחנו כן רוצים – הנוהל שלנו, שאיתו אנחנו מייבאים, הוא דורש את אישור המשרד.
לירון אדלר מינקה
אנחנו נוסיף.
היו"ר יואב קיש
גם וגם. אוקיי. אז פתרנו את הבעיה. בואו נמשיך הלאה.
קריאה
תומר, אתה מצמצם את האפשרות לתת - - -
היו"ר יואב קיש
למה? גם וגם, לא צמצמנו כלום.
רן סלבצקי
מחר בבוקר יגיע גוף חדש.
היו"ר יואב קיש
אני ממשיך הלאה. סליחה, זה מפריע. דיברנו על תקנה 2, הגענו להסכמות עוד כשהייתה פה חברת הכנסת גרמן. אנחנו הולכים עם הצעת הוועדה בעניין הזה – לא ניתן פה עבירה של גרימת זיהום אוויר בלתי סבירה. הלאה.
תומר רוזנר
תקנה 4 אצלך.
לירון אדלר מינקה
של הדירוג. אנחנו רק רוצים להבין את הסנכרון עם נושא הדירוג של הפרסומת.
רן סלבצקי
אני אנסה להסביר את המצב.
היו"ר יואב קיש
אני לא רואה פה תקנה 4.
לירון אדלר מינקה
תקנה 5, סליחה.
היו"ר יואב קיש
תקנה 5, תיקון תקנה 3א. בבקשה.
אמיר זלצברג
נכון להיום, כלי רכב חדשים עד 3.5 טון, במעמד המכירה שלהם היבואן והמוכר חייב לפרסם את דרגת זיהום האוויר של הרכב ואת נתוני צריכת הדלק שלו, בסולם צבעוני כזה בין 1 ל-15.

דרגת זיהום האוויר הזאת משפיעה גם על מס הקנייה של הרכב, כך שמי שקונה רכב שהוא חסכוני, שהוא פחות מזהם, משלם פחות מס.

בזה הרגע, לאחר שהרכב נרכש, אין יותר משמעות לדרגת זיהום האוויר שרכשו את הרכב. אין לו יותר משמעות מבחינת היכולת שלו להיכנס לאזור אוויר נקי או לא להיכנס לאזור אוויר נקי מבחינת המשמעות של דרגת זיהום האוויר הזו מכיוון שאחת לשנתיים אנחנו מעדכנים את כל הסולם, כך שרכב שלפני שנתיים היה בדרגת זיהום אוויר 4, היום הוא יכול להיות בדרגת זיהום אוויר 7 מכיוון שזה מדד שמבוסס בעיקרו על שיקולים של מס, של לבוא ולעודד צרכנים.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. הסולם מתעדכן פעם בשנתיים.
אמיר זלצברג
הצעת התקנות הללו פה, היא מתייחסת לכלי רכב שנמצאים בשימוש, לא לכלי רכב שהם במעמד הקנייה שלהם, וזה בעצם יחול על כל כלי הרכב בישראל, כאשר הם יחולקו לקטגוריה – רכב נקי, רכב מופחת זיהום וכך הלאה.

מראש, כל כלי הרכב שיש להם את דרגות הזיהום בין 1 ל-15, מכיוון שהם חדשים – בוא נגיד בין 2 ל-15 כי רכב 1 הוא רכב חשמלי – אז בין 2 ל-15 כולם ממילא רכב מופחת זיהום.

ולכן, אלה שתי חיות נפרדות. מדובר בשני דירוגים נפרדים.
תומר רוזנר
צריך להביא את זה לידי ביטוי גם ברישיון.
היו"ר יואב קיש
עזוב, אני לא אכנס לזה. בואו נמשיך. אנחנו תכף נגיע לנושא המהותי.
תומר רוזנר
אני רוצה לחזור לתקנה 2. אמיר, זאת שאלה טכנית מבחינתנו. מי שעומד ב-0.2 בול, הוא עובר או לא עובר?
אמיר זלצברג
עובר. לכן אמרנו, עולה – עולה על 0.2.
תומר רוזנר
אז בתקנה השנייה צריך לתקן את זה, 0.2 או פחות.
קריאה
נמוכה מ-0.2.
תומר רוזנר
לא. זה צריך להיות גם 0.2 או פחות.
רן סלבצקי
עמידה בערך. אם הוא עומד ב-0.2.
קריאה
כתוב נמוכה.
לירון אדלר מינקה
לא. בנושא של בדיקת הטסט בתקנה 5, צריך להיות 0.2 או פחות.
אמיר זלצברג
מקובל. ברור.
היו"ר יואב קיש
אנחנו בתיקון תקנה 6. הבנתי שיש הסכמה שם, ובלבד שהשימוש - - -
לירון אדלר מינקה
אנחנו ביקשנו ממשרד המשפטים שיעדכן – ברגע שיש שימוש באמצעים אלקטרוניים, יש חשש של מידע שנאסף, יש חשש של פגיעה בפרטיות.
תומר רוזנר
ביקשנו את משרד המשפטים לתת דעתו לעניין.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
תמרה לב
תמרה לב, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. הקושי שלנו פה לגבי אמצעים אלקטרוניים שהם עדיין לא עדיין מוגדרים. קשה לנו לגדר את ההגנה על הפרטיות כשאנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה ההסמכה.

ולכן, מה שאנחנו מציעים – והנוסח יצטרך לעבור אישור בעניין הזה – לסייג את זה בנוסף לנושא השימוש, שכבר הוספתם, ובלבד שהשימוש יהיה למטרות של הפחתת זיהום אוויר, גם להוסיף: ובלבד שקריאת הנתונים תיעשה על פי סמכות – אני עוד לא יודעת בדיוק איך ננסח את זה אבל צריך לעשות על פי סמכות שתיקבע כי כיום אין בעצם סמכות לקרוא את הנתונים האלה, זה מה שצריך להבין, ולכן מאוד קשה לעשות את הגידור. לא ברור לאן זה ילך.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. מה הקשר?
תומר רוזנר
היא רוצה להוסיף – על מה שאנחנו כתבנו – להוסיף את המילה. מה שהיא אומרת, במסגרת אותה קביעת סמכות שתהיה לקריאת הנתונים, מן הסתם יתייחסו גם לנושא של אגירת המידע, שמירתו, הגנת הפרטיות, וכו'.
היו"ר יואב קיש
ללא קשר למדבקה? אני לא מבין.
תומר רוזנר
כן, עם קשר.
תמרה לב
כרגע אנחנו מדברים על תווית שתודבק נניח עם איזשהו ברקוד, שעוד אין סמכות לקרוא אותו, אין הסמכה לקרוא אותו.
תומר רוזנר
איך מפעילים את זה בחיפה?
היו"ר יואב קיש
התווית תהיה ניתנת לזיהוי באמצעים אלקטרוניים.
תמרה לב
אבל מיהו זה שיכול לזהות, מה הוא יכול לעשות עם המידע, כל זה עדיין לא מוסדר.
לירון אדלר מינקה
אבל ברגע שיש אמצעים אלקטרוניים זה מייצר כל מיני בעיות של הגנה על פרטיות.
היו"ר יואב קיש
מעקב ופרטיות. אז מה אתם רוצים לעשות?
תמרה לב
הדרך המיטבית הייתה בכלל לא להכניס לכאן את האמצעים האלקטרוניים.
היו"ר יואב קיש
מה אמור להיות באמצעים האלקטרוניים האלה? זה לא GPS עכשיו, לעקוב.
אמיר זלצברג
לא, לא. יש היום מדבקות, אנחנו חייבים לצעוד לשם. יש היום מדבקות שיש בהן צ'יפ של RFID או של RF, שבעצם הוא מאוד מאוד זול ואפשר לקרוא אותו עם אנטנות. כל פעם שאני נכנס ליישוב שלי, המדבקה על הרכב, השער נפתח לי אוטומטית. זה מאוד מאוד פשוט.
היו"ר יואב קיש
אז מה משרד המשפטים רוצה, לא הבנתי.
תמרה לב
אנחנו רוצים שתי אפשרויות, או שפשוט לא נכניס לכאן את האמצעים האלקטרוניים.
היו"ר יואב קיש
לא. רוצים להכניס.
ישראל דנציגר
חייבים להכניס.
היו"ר יואב קיש
מה עם (ב)? בואי נוותר על (א).
תמרה לב
חייבים להסדיר את הנושא של הסמכות.
היו"ר יואב קיש
אנחנו ב-(ב). להסדיר את הסמכות, זה מה שאת רוצה?
תמרה לב
זה שצריכים להסדיר את הסמכות זה בוודאי, אז אפשר לחפות ולהסדיר במסגרת הסדרת הסמכות, להכניס את קביעת האמצעים האלקטרוניים, או בחלופית – שזה פחות מקובל אבל ננסה לאשר את זה – להשאיר פה את האמצעים האלקטרוניים, אבל לגדר את זה שבלבד שקריאת הנתונים תיעשה על-פי סמכות כדין, למטרות של הפחתת זיהום אוויר.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. מקובל.
לירון אדלר מינקה
אנחנו חשבנו גם להוסיף: שיינקטו האמצעים להבטיח שלא יהיה שימוש במידע שהתקבל בדרך זו, שלא למטרה שלשמה הוא נאסף.
היו"ר יואב קיש
גם בסדר. כל זה בסדר. כל השינויים האלה מקובלים.
תומר רוזנר
בסדר. אנחנו נוסיף.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. תודה.
תמרה לב
אנחנו רק צריכים לאשר את הנוסח האחרון כשיגיע.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אני רוצה שהעיקרון יהיה ברור. המדבקה הזו היא נחוצה, הזיהוי באלקטרוני הוא לטובת מעקב על הזיהום של אותו רכב, איפה הוא עובר, נחוץ, ולכן צריך רק להגדיר שלא ייעשה בזה שימוש לרעה, זה הכול.

הלאה. אנחנו בתיקון תקנה 8: לא יפעיל אדם רכב כבד ישן מבלי שמותקן בו מסנן.
תומר רוזנר
פה אנחנו נוסיף את העניין של העבירה שדיברנו.
היו"ר יואב קיש
העבירה שדיברנו. רק התחולה, הגענו לנקודת המפתח.
לירון אדלר מינקה
נבהיר פה שמי שמפעיל רכב בלי מסנן יישאר בעבירה עם הענישה הגבוהה; מי שרק מסיר את המסנן – מוסכים – זה יהיה עם ענישה נמוכה.
היו"ר יואב קיש
ברור, דיברנו על זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מנוסח או שאתם צריכים עוד לנסח את זה?
תומר רוזנר
לגבי מה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
את הענישה, את ההפרדה.
היו"ר יואב קיש
לא, זה כבר הוחלט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, הוחלט, אבל איפה הניסוח?
רן סלבצקי
העבירה כבר כתובה, ורק ייקבע שמי שעושה בניגוד ל-8, דינו יהיה כך וכך.
היו"ר יואב קיש
טוב. אנחנו עוברים לנושא הכי מהותי וזה נושא התחילה. אני רוצה לשמוע אם מישהו מהציבור רוצה להתייחס לנושא התחילה. בבקשה.
סלים סעדיה
שמי סלים סעדיה, מנהל בטיחות ואיכות סביבה באגד. אנחנו באגד רוצים לברך על קידום התקנות בהקדם הניתן. אנחנו ישבנו עם נציגי המשרד, הגענו למתווה לפיו אנחנו נרכז מאמץ ונתקין כ-200 מסננים בשנה הקרובה ונעמוד בתקנות ללא כל קושי. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
ללא שהות, אתה אומר?
סלים סעדיה
ללא שהות וללא קושי.
היו"ר יואב קיש
יפה, פתרתם איתם את הבעיה. גורמים נוספים? אין אף אחד פה מנהגי הסעות?
אמיר זלצברג
מועצת המובילים דיברו איתי אתמול בטלפון, מבחינתם אנחנו מתואמים.
היו"ר יואב קיש
אני לא אקח את הדברים האלה בחשבון.
אמיר זלצברג
הוא ביקש ממני לייצג אותו.
היו"ר יואב קיש
אין אף אחד מהנהגים?
קריאה
אני בטוח שאם זה היה כל כך חמור הוא היה נמצא פה.
יצחק צרויה
יצחק צרויה, מנהל איכות הסביבה, חברת דן תחבורה.
היו"ר יואב קיש
דן, אתה גם הגעת להסדר כנראה כמו אגד, לא?
קריאה
לא, הם מקבלים מימון מלא.
היו"ר יואב קיש
מימון מלא, לך פחות מטריד.
יצחק צרויה
לנו, לחברות הגדולות יש הנחיות ספציפיות, כלומר אנחנו הכנו את עצמנו בעוד מועד, כך שקל לנו יותר ליישר קו עם המתווה החדש.

אבל הייתי רוצה להעיר פה הערה דווקא למשרד להגנת הסביבה בעניין הסבסוד של אמצעי הקצה. דווקא כשמדובר בחברה שיש לה מחזור של 10 מיליון שקלים, לא נקבע מספרי הרכב שאותה חברה מחזיקה. כלומר, מחזור לא בהכרח מצביע על רווח או על חוסן כלכלי.

לכן אני חושב שכן המשרד להגנת הסביבה צריך להכניס פה את מספר הרכבים שאותה חברה מחזיקה כדי לסייע לה במימון.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני רוצה לגעת בנושא – חברי הכנסת, שלום לכם – נושא מאוד משמעותי, זה תאריך התחילה של התקנות.

קודם כול, לגבי שלוש שנים לרכב צבאי, סעיף (ב), זה מוסכם על כולם?
תומר רוזנר
יש להם ברירה?
היו"ר יואב קיש
לא, מה זה יש להם ברירה.
תומר רוזנר
אין להם ברירה.
היו"ר יואב קיש
אתם קיבלתם שלוש שנים גרייס בעצם? זו המשמעות?
אמיר זלצברג
כן. להתקנת המסנן.
תומר רוזנר
זאת הבעיה, שנותנים את הגרייס משיקולים כלכליים.
היו"ר יואב קיש
הצבא מקבל גרייס שלוש שנים, משיקולים כלכליים, ועושים פה אפליה לשוק האזרחי.
תומר רוזנר
לשוק האזרחי הקטן.
ישראל דנציגר
לא, לא. סדרי גודל שונים לחלוטין ומשמעויות שונות לחלוטין.
היו"ר יואב קיש
מה? המספרים שלהם?
ישראל דנציגר
קודם כול, המספרים שלהם והתקציבים שהם צריכים בשביל לעשות את כל ההתקנות. ישבו פה כל נציגי חברות ההובלה, כולם אמרו שהם בסדר גמור עם זה, שמעת את זה עכשיו עוד פעם.
היו"ר יואב קיש
לא. בדיון הקודם האמירות היו שונות לחלוטין. שונות לחלוטין.
ישראל דנציגר
לא. גם פעם שעברה הם אמרו שאם צריך את כל תהליך הרישיון רק כשצריך לבוא לחדש רישיון, אז במקסימום דיברו על זה שהם צריכים להגיע לשנה, שנה וחצי. זה היה כשאנחנו מתחילים את זה תוך שלושה חודשים, עכשיו אנחנו נמצאים בשישה חודשים.
היו"ר יואב קיש
קודם כול, אני רוצה לשאול את האוצר. אנחנו בסיטואציה שאנחנו נתחיל לחייב לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה תוך שישה חודשים למהלך שמן הסתם עוד לפני כן – הבנתי 22 באפריל – יהיה דרוש תקצוב. התקצוב הזה כבר קיבל אישור בכל הקונסטלציה הנדרשת, כולל הכנסת וכיוצא בזה?
אורי דביר
אורי דביר, אגף תקציבים במשרד האוצר. חלק מהסיכום התקציבי בין משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה לשנים 17'–18' כולל את התוכנית הזאת של הקצאת 260 מיליוני שקלים לתוכנית הזאת.

אנחנו בימים אלה בדיוק יושבים איך להעביר את הכסף הזה בצורה המהירה ביותר. יכול להיות שנצטרך אישור של ועדת כספים, וזה דבר שאמור להיסגר בימים הקרובים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה לא בתקציב?
ישראל דנציגר
זה בתקציב אבל זה לא בתקציב השוטף וזה צריך ועדת כספים.
היו"ר יואב קיש
מה שאני מציע, כניסת התקנות – וכולנו פה נצטרך להתכווץ – זה יהיה ל-1 בינואר 19'.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה? תחולת התקנות?
היו"ר יואב קיש
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כל כך הרבה זמן?
היו"ר יואב קיש
אין מה לעשות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה? אי אפשר בחצי שנה? 1 בספטמבר.
היו"ר יואב קיש
קבעתי תאריך. לא קבעתי תחולה לסוף החוק. קבעתי תאריך, זה נכנס לתוקף ב-1 בינואר 19'. עד אז תהיה ועדת כספים שתאפשר - - -
תומר רוזנר
והטסט שנה, שזה מה שהם הציעו. הטסט – שנה מהיום, כמו שהם הציעו.
היו"ר יואב קיש
לא קשור. עד ה-1 בינואר, כל מי שיבוא לעשות טסט, יקבל ללא התקנות. מה-1 בינואר, מי שרוצה טסט יצטרך לעמוד בתקנות.
ישראל דנציגר
לא, זה לא מה שאתה אומר.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאני רוצה.
ישראל דנציגר
מה שאנחנו עכשיו שמים על השולחן זה חצי שנה. עכשיו אתה בא למתווה אחר שאומר – חצי שנה פלוס הטסט, מתי שצריך להגיע לטסט.
היו"ר יואב קיש
לא.
תומר רוזנר
לא, לא.
יהודה בר אור
תשעה חודשים, מה הבעיה.
ישראל דנציגר
תשעה חודשים אתה רוצה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל מי שעובר טסט ב-31 בדצמבר 18' – יהיה פטור.
היו"ר יואב קיש
אתם נתתם שישה חודשים פלוס שנה?
קריאות
- - -
ישראל דנציגר
לא, אני נתתי רק שישה חודשים לכולם. אתה אומר תשעה חודשים, נקודה.
תומר רוזנר
לא נכון. אתם הצעתם שישה חודשים פלוס - - -
קריאות
- - -
ישראל דנציגר
מה שכתוב פה היום זה שישה חודשים, נקודה.
תומר רוזנר
זה לא מה שאני ראיתי. אני ראיתי נוסח שהם הציעו שישה חודשים פלוס שישה חודשים.
היו"ר יואב קיש
מה זה פלוס שישה חודשים?
רן סלבצקי
אני אנסה להסביר את ההסדר. רן סלבצקי, לשכה משפטית בהגנת הסביבה. בהתחלה היה נוסח שאנחנו הצענו כפשרה בעקבות הדיון הקודם, שאומר גם חצי שנה במקום שלושה חודשים ליום התחילה, ואז מייד ייכנסו לתוקף כל ההוראות שנוגעות לטסט. זאת אומרת, לא יוכל לעבור טסט מי שחייב במסנן, בלי מסנן וכן הלאה, גם הדירוג והסינון, ותהיה דחייה של שנה רק של האיסור לנסוע בלי מסנן, ובעצם זה באמת נותן שנה.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל הטסט זה מה שקובע.
רן סלבצקי
לא. אני אומר שוב – אם לא היינו עושים את זה, תוך חצי שנה אם אני תופס רכב בצד הדרך שחייב במסנן והוא לא התקין מסנן, גם אם הטסט שלו עוד חצי שנה, הוא כבר עובר על התקנות.

ההצעה שלנו הייתה הדירוג הזה של השנה, שאותם איסורים יידחו בשנה ולכן באמת כל אחד בתורו לפי הסדר.
היו"ר יואב קיש
אז אני אדייק. אתה אומר שרכב שנגיד בדצמבר השנה יוכל לעבור טסט, אבל עדיין בינואר הוא יהיה מחויב. זה מה שאתה אומר.
לירון אדלר מינקה
מי שעובר טסט יהיה מחויב.
קריאות
- - -
ישראל דנציגר
מה שאתה מציע לעשות זה לא תשעה פלוס שנה. זה לא מקובל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, ממש לא. אנשים מתים.
ישראל דנציגר
לכן ביררתי איתך שאתה מתכוון - -
היו"ר יואב קיש
אתה צודק.
ישראל דנציגר
- - שב-15 בינואר כל מי שנתפס נוסע בלי מסנן, עבר על החוק, לא משנה אם היה לו טסט או לא היה לו טסט.
תומר רוזנר
לא, זה בעיה.
היו"ר יואב קיש
לא, זה בעיה. זה חייב לבוא עם הטסט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז לכן תקדימו. אז תקדימו.
היו"ר יואב קיש
בואו נעשה סדר. המנגנון יהיה מאוד פשוט. רק בנקודת הזמן של הטסט הרכב יחויב. אני לא יכול, זה גזירה שהציבור לא יעמוד בה.
תומר רוזנר
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
ולכן אני לא מוכן לשום מנגנון אחר. עכשיו השאלה היא מתי אנחנו מתחילים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני חושבת כמה שיותר מוקדם.
היו"ר יואב קיש
לצורך העניין, אם מישהו מחר מעביר טסט אז גם אם נחליט עוד חצי שנה שזה בתוקף, עד שהוא לא יגיע לטסט לבדיקה הוא יוכל לחיות עם הטסט שלו. אני לא עושה לו את המהלך הזה באמצע הטסט, אין מה לעשות, לא יעזור עד מחר תצעקו פה. ככה הציבור עובד, ככה הציבור רגיל.

אנחנו עכשיו צריכים להחליט – אחרי שהבהרנו את זה – מתי אנחנו מחייבים את הבוחנים לא להעביר טסט. זה הכול.
יהודה בר אור
אדוני קבע תאריך מצוין לפי הבנתי.
היו"ר יואב קיש
מי כבודו?
יהודה בר אור
יהודה בר אור, יו"ר איגוד המוניות הארצי.
היו"ר יואב קיש
למה אתה בשקט כל הדיון?
אמיר זלצברג
כי מוניות לא מושפעות מזה.
יהודה בר אור
כי לא דיברו על הקטנות.
היו"ר יואב קיש
אז אל תפריע אם זה לא רלוונטי לכם.
יהודה בר אור
לא הפרעתי אבל אמרתי שזה דברי חוכמה בעניין.
תומר רוזנר
אני מציע לשלב את ההצעה של אדוני עם התיקון שהוא אמר, ולכן אני מציע שהתחילה תהיה ב-1 בינואר 19', או במועד הטסט הקרוב של הרכב, לפי המאוחר.
נטע דרורי
זה אומר שזה כמעט שנתיים.
תומר רוזנר
לא. זה שנה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה המאוחר?
נטע דרורי
זה אומר סוף 19'.
תומר רוזנר
למה? תסבירי לי למה.
היו"ר יואב קיש
לא, יהיה רכב אחד שיגיע לסוף 19', יהיה גם רכב אחד שיהיה ב-1 בינואר.
רן סלבצקי
אחד חלקי 12 יהיו בעוד שנתיים. אחד חלקי 11 יהיו עוד כמעט שנתיים.
תומר רוזנר
לא, לא. אני מסביר. ניתן דוגמאות מספריות כדי שזה יהיה ברור. אם הטסט שלך הוא ב-31 בדצמבר 18' – זה המקרה הכי קיצוני – אז הוא יידחה בשנה. זה הכול.
שולי נזר
שנה וחצי מהיום.
היו"ר יואב קיש
שנה ותשעה.
אמיר זלצברג
שנה ותשעה חודשים מהיום.
היו"ר יואב קיש
בהנחה שההתפלגות היא נורמלית, אתה מייצר סיטואציה לשנה ושלושה. שלושה ושלושה חודשים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל מהיום זה שנתיים, אנחנו במרס. זה שנה ו-10, אנחנו רק באמצע מרס.
אמיר זלצברג
זה רע מאוד לבריאות הציבור.
נטע דרורי
לא, זה לא סביר. לפי ההצעה של תומר, בעצם הוא אומר שהמקסימום זה שנה מיום הפרסום.
היו"ר יואב קיש
אבל את מבינה שיכול להיות שלא יהיה לכם כסף לתת לו מימון בכלל בספטמבר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה שלא יהיה כסף?
היו"ר יואב קיש
כי לא תהיה לך ועדת כספים שתאשר את זה.
ישראל דנציגר
זה לא קשור.
היו"ר יואב קיש
למה לא קשור?
תומר רוזנר
קשור.
ישראל דנציגר
אני אגיד לך למה זה לא קשור.
נטע דרורי
אם הכוונה של תומר זה מקסימום שנה, בהנחה שהרחוק ביותר זה מי שהטסט שלו הוא יום לפני שהתקנות מתפרסמות, ואז הכי רחוק שיכול להיות לו מה-1 בינואר 19' זה שנה מיום הפרסום, אז בעצם אתה מציע שהמקסימום יהיה שנה.
תומר רוזנר
נכון.
נטע דרורי
אחרת אתה מגיע לשנתיים.
קריאה
הוא מציע שנה ותשע. זה לא נכון.
תומר רוזנר
אני מציע שנה.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
מיום הפרסום, או 1 בינואר 19', לפי המאוחר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תעשה לפי המוקדם.
היו"ר יואב קיש
סליחה. אנחנו סיכמנו שזה יבוא לידי ביטוי בטסט, אז אם הרכב עדיין לא נכנס בתקנות עד ה-1 בינואר 19' - - -
תומר רוזנר
מתי הטסט שלו?
היו"ר יואב קיש
הטסט שלו בנובמבר 18'. הוא מעביר טסט, הוא לא צריך.
תומר רוזנר
אז ב-19' אתה רוצה שהוא לא יהיה חייב?
היו"ר יואב קיש
לא, זה בדיוק העניין.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים שהוא יהיה חייב כמה שיותר מוקדם.
תומר רוזנר
אז אתה אומר עד נובמבר 19'.
היו"ר יואב קיש
זו השאלה. אני אגיד לכם מה הדילמה. קודם כול סיכמנו שנקודת המבחן תהיה הטסט. אנחנו נגיד מה הזמן ומפה והלאה זה יהיה - - -
שולי נזר
תעשה תחולה מוקדמת, אם כך.
היו"ר יואב קיש
אנחנו סיכמנו שנקודת המבחן תהיה הטסט, זה הכי הגיוני והכי ברור. עכשיו אנחנו דנים מה הרגע שבו מכוני הרישוי יבחנו את העניין הזה, זאת השאלה.

באופן עקרוני, אם לא הייתה לזמן משמעות – במירכאות – כשברור שיש לזמן משמעות, אני חושב שהיה נכון ללכת ל-1 בינואר 19' כי עד הזמן הזה אני יודע להבטיח שהמערכת תתארגן עם התקצוב הנדרש וכל מה שצריך, לאור אי הוודאות שקיים היום.

אני חושש ממצב שאנחנו נכניס את זה נגיד יותר מוקדם, נמצא את עצמנו בסיטואציה שכל התוכניות המפוארות למימון לא יקרו, ואנשים יגיעו למצב שהם בבעיה קשה, בטח אותו מגזר מוחלש שאנחנו רוצים לשמור עליו. אני אומר לכם איפה הדילמה שלי.

מצד שני, אני מבין את חשיבות הזמן, אף אחד פה לא צריך להגיד לי את זה – בשביל זה הבאתי את זה היום לדיון – אז אלה השיקולים, ועכשיו על זה אני מדבר. ומה לעשות, תמיד צריך למצוא בסוף פשרה, ככה זה עובד בחיים ומוותרים על משהו בשביל ללכת על משהו אחר.

ובהקצנה, אם הייתי אומר – לא מעניין אותי עכשיו המימון והכסף והתוכניות, ממחר כל מי שבא לטסט, נא שידאג למסנן, זו אפשרות. אבל מה לעשות שגם ככה אני לא מוכן לעבוד, ועכשיו אנחנו מנסים לבנות משהו שמצד אחד יאזן בין הצורך באמת האמיתי למנוע את הזיהום הכבד של אותם רכבים לבין מצד שני פרנסה של אנשים, שיכולים להיות גם קשי-יום, שאתם רוצים בהינף יד להרוג להם את העסק. זו גם אפשרות, מי שרוצה, אני לא מוכן.

אלה השיקולים. אני לא מכיר שיקול אחר, אני רק מכיר שצריך להחליט. מישהו מכיר שיקול אחר? לא. תודה. חברי הכנסת, מה אתם חושבים?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני חושבת שזה צריך להיות חצי שנה, ומהרגע של חצי שנה עד שבן אדם עובר את הטסט. חצי שנה, מה-1 בספטמבר או 15 בספטמבר, פלוס טסט.
היו"ר יואב קיש
חצי שנה פלוס טסט. אכרם.
אכרם חסון (כולנו)
אני חשבתי שההצעה הראשונה היא יותר טובה, להתחיל מה-1 בינואר 2019.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, כל מי שמגיע צריך לדעת. אבל יש לך בעיה כי הבן אדם עובד, לא מכיר את התקנות. הוא בא לחדש טסט בינואר, הוא לא שמע, לא ראה, ועכשיו נגמר הסיפור.
אכרם חסון (כולנו)
צריך לפרסם את זה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל זאת בדיוק הבעיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא הבנתי. בן אדם לא ידע מזה? כל מי שיש לו רכב כבד, או שהוא חלק מחברה, הוא חייב לדעת מזה.
אמיר זלצברג
אנחנו מודיעים לכולם. אנחנו מודיעים אישית, אחד אחד, לכולם.
היו"ר יואב קיש
יכולה להיות סיטואציה – מה שאתה אומר, שלבן אדם יש טסט נגיד במרס, עבר טסט לפני שלושה חודשים, מה-1 בינואר זה בתוקף, עוצרים אותו ועכשיו אומרים לו: תשלם קנס כי לא התקנת מסנן, כי היית צריך לדעת.
קריאות
לא.
היו"ר יואב קיש
זה ההצעה שלו, לא שלי. אני מעדיף שבן אדם יגיע לטסט, יגידו לו – אתה לא עובר, תטפל בבעיה.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יואב קיש
אתה מייצר סיטואציה שבן אדם עוד לא הגיע לטסט – יש לו רישיון, הכול מסודר – נעצר לבדיקה בצד הדרך: סליחה, אין לך מסנן, נא לשלם קנס, אתה עבריין, הרכב שלך יורד מהכביש. בעיה. אבו עראר, יש לך הערות?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא.
היו"ר יואב קיש
משרד התחבורה, אתה רוצה להתייחס?
עידן עבודי
עניין הטסט הוא יותר מהותי כי ההתקנה דורשת איזשהו שינוי. הוא לא יכול להתקין אם הוא לא עבר טסט כי מי שמאשר לו את ההתקנה, הוא צריך לעבור עדכון במערכות שלנו.
היו"ר יואב קיש
זה נכון. בבקשה.
יעקב יהודה רודד
שמי יהודה רודד, יבואני הרכב, ורק להערה. היום, הטסט למשאיות זה כל חצי שנה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז יופי.
היו"ר יואב קיש
לכל משאית? ישנות.
יעקב יהודה רודד
טסט למשאיות זה חצי שנה.
היו"ר יואב קיש
ורכבים שמסיעים מעל שמונה אנשים?
קריאה
גם כל חצי שנה.
יעקב יהודה רודד
מה שמוגדר כמשא, אין חצי שנה.
היו"ר יואב קיש
משרד התחבורה, זה נכון?
עידן עבודי
כן, זה צריך להיכנס אבל אני לא - - -
היו"ר יואב קיש
עצור. הרי על מה אנחנו מדברים? ההצעה מדברת לגבי הטסט, בזה הסכמנו. אני כבר אומר, התקנות הן לא בשביל לגרום לאנשים על הכביש, התקנות הן רק בשביל לאשר טסט או לא לאשר טסט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הן גם. אם מישהו נעצר לאחר שהוא עבר טסט.
היו"ר יואב קיש
לאחר שלא עבר טסט – ברור, לאחר שעבר טסט – ברור, ואחרי שנה שלמה אז ברור, הטסט כבר לא רלוונטי, אבל אני אומר, בשלב הביניים הן מדברות על הטסט.

ולכן, הדינמיקה כרגע היא בין ה-1 בינואר 19' לבין ה-1 בספטמבר 18'. אלה שני התאריכים שעל הטווח שלהם אנחנו מדברים.
תומר רוזנר
1 באוקטובר אתה מדבר.
היו"ר יואב קיש
היא ביקשה שישה חודשים.
תומר רוזנר
אנחנו באמצע מרס.
היו"ר יואב קיש
נכון, 1 באוקטובר. אז אנחנו בין ה-1 באוקטובר לבין ה-1 בינואר, זה חודשיים. אני אסגור את זה באמצע, ב-1 בנובמבר זה ייכנס לתוקף, ומה-1 בנובמבר, כל מי שילך לטסט יגמור עם זה.
תומר רוזנר
אז מה?
היו"ר יואב קיש
1 בנובמבר, התקנות נכנסות לתוקף, ומה שהן אומרות, שבמועד הטסט, הוא לא יעבור טסט ללא - - -
תומר רוזנר
מי שיש לו טסט, ממועד זה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. מי שיש לו טסט, ממועד זה.
ישראל דנציגר
בשנה, מה-1 בנובמבר, כל מי שעובר טסט חייב לעשות את זה.
תומר רוזנר
עד אז הוא מוגן.
היו"ר יואב קיש
הוא מוגן עד הטסט שלו.
ישראל דנציגר
כדאי לו לרוץ ולעשות כי הכסף ייגמר.
רוני גורל
אפשר להבין? ב-15 בנובמבר יש לי טסט. חייב או לא חייב?
קריאות
חייב.
היו"ר יואב קיש
נתנו עד ה-1 בנובמבר. עכשיו דיברנו, כל הדיון הזה לא הוצאת מילה.

אני אומר עוד פעם. 1 בנובמבר, כל רכב שיש לו טסט לפני ה-1 בנובמבר, לא יהיה מחויב בעניין הזה. כל רכב שיש לו טסט אחרי, מה-1 בנובמבר, כולל ה-1 בנובמבר – לא יודע אם זה יוצא שבת, לא הסתכלתי – הוא יהיה מחויב בתקנות.
תומר רוזנר
זה יום רביעי.
היו"ר יואב קיש
זהו. מישהו מחברי הכנסת רוצה להעיר משהו, או שאני מעלה את זה להצבעה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש לי שאלה לגבי משרד הביטחון.
היו"ר יואב קיש
את לא היית. סגרנו את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
סליחה. אוקיי.
היו"ר יואב קיש
מי בעד התקנות, על כל השינויים?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות אויר נקי (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון - דירוג וסימון רכב מנועי), התשע"ח-2018, כולל השינויים, נתקבלו.
היו"ר יואב קיש
עבר פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים