ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/03/2018

פרק ח' כולו (רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-09OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 588

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, י"ט באדר התשע"ח (06 במרץ 2018), שעה 13:00
סדר היום
פרק ח' כולו (רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 – קריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

יעל גרמן

יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
סעיד אלחרומי

יוליה מלינובסקי

מיכאל מלכיאלי

רועי פולקמן
מוזמנים
צחי ברוורמן - מזכיר הממשלה, משרד ראש הממשלה

יהודה זמרת - היועץ המשפטי, משרד הפנים

נתי בביוף - לשכה משפטית, משרד הפנים

דינה זילבר - משנה ליועמ"ש, משרד המשפטים

דניאל חורין - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שרון רוברטס - עוזרת ראשית, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מיכל עקביה - המשנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

מעין ספיבק - רפרנטית פנים,אגף התקציבים, משרד האוצר

גליה ימין - לשכה משפטית, משרד האוצר

משה ארבל - ראש מטה השר לפיתוח הנגב, המשרד לפיתוח הנגב והגליל

חיים ביבס - יו"ר מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

לירון דורון לוי - רמ"ט היו"ר, מרכז השלטון המקומי

הילה וזאן - דוברת, מרכז השלטון המקומי

אליהו מלכה - יועמ"ש העירייה, עיריית ירושלים

מרדכי פרידמן - מתמחה, עיריית ירושלים

מרב דוד - מקדמת מדיניות, לובי 99

נועה זלצמן רגב - נציגת ארגון לובי 99

יוסי רוזנמן - המשמר החברתי

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

פרק ח' כולו (רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם, אחר צהריים טובים. אנחנו דנים עכשיו בפרק ח' כולו, רשויות מקומיות, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019). אז שלום לחברי הכנסת, יש איתנו גם את מזכיר הממשלה, צחי ברוורמן, דינה זילבר, סגנית היועמ"ש, חיים ביבס,

ראש השלטון המקומי.

התיקון הוא קצר, הוא בא לדבר על ועדת המכרזים. לפני שאתם מציגים אני רוצה להגיד כמה מילים. אני מתייחס דווקא לכל מיני כתבות שהיו בתקשורת שקראו לזה חוק טוהר המידות. אני לא חושב שיש שקר יותר גדול מזה. אם אנחנו נקרא לזה חוק טוהר המידות אנחנו פוגעים במאות, אולי באלפים של אנשים, שאין שום סיבה לפגוע בהם והכינוי הזה שהודבק לו, אני לא יודע למה, בעיניי הוא לא ראוי. אני חושב שאנחנו כן יכולים וצריכים לדון בשיטת העבודה ברשויות המקומיות ואיך תהליכים צריכים להיות מוסדרים, אבל לבוא ולטעון כאילו חברי המועצה הם הגוף הבעייתי המושחת והפקידות היא הגוף המושלם, ששם אף פעם לא נמצאו אירועי שחיתות, בכל מקום, לצערי, אנחנו רואים את זה, כולל, לצערי אני אומר, גם במערכת המשפטית וגם בפרקליטות וגם בממשלה. בכל מקום. לפעמים, לצערי, גם בכנסת, אנשים עושים טעויות, אנשים לפעמים גם נופלים בטעות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
גם הדרגים המקצועיים מדי פעם עושים - - -
היו"ר יואב קיש
זה מה שאמרתי, גם הדרגים המקצועיים, גם השופטים רחמנא ליצלן, מה שנקרא.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
לא כולם שומרי סף.
היו"ר יואב קיש
אף אחד לא צריך להיות חסין מביקורת ובעניין הזה אני אעמוד בכל הכוח כי ביקורת זה דבר טוב, בלי ביקורת לא משתפרים. הביקורת צריכה להיות ראויה, אבל לקרוא לזה חוק טוהר המידות, בעיניי זה פשוט עוול מאוד גדול למאות אם לא יותר של אנשים שבאים ובאמת עושים שליחות ציבורית ועושים עבודה שהיא מאוד משמעותית.

היו לנו גם ישיבות הכנה בעניין הזה ואנחנו תיכף נשמע את ההצגה של הממשלה. דינה, את מציגה? מאה אחוז.
קריאה
אני ברשותך - - -
היו"ר יואב קיש
מה אתה קשור?
קריאה
מה, אני באופן - - -
היו"ר יואב קיש
אתה תבוא מחר בתשע לוותמ"ל ואז נדבר.
קריאה
לא, בסדר, אין לי בעיה לוותר על ההצגה.
היו"ר יואב קיש
אז מה אתה רוצה? כן, בבקשה.
קריאה
אני מציע, ברשותך, שאנחנו נציג בצורה הכי טכנית, כמו שאנחנו עושים בכל תיקון חקיקה של ההסדרים את התיקון ואז כמובן אני אעביר אחרי זה את רשות הדיבור לדינה שעמדה בראש הוועדה שבחנה באופן - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, בבקשה.
קריאה
מדובר, והיא תתייחס לזה - - -
חיים ביבס
קודם כל זו לא ועדה לטיפול בטוהר המידות.
קריאה
אבל אני לא אמרתי.
חיים ביבס
אומרים פה דברים שבכלל לא מבינים.
היו"ר יואב קיש
טוב, בוא ננהל את הדיון.
חיים ביבס
זו ועדה לחיזוק השלטון המקומי.
היו"ר יואב קיש
ביבס, אתה תחכה לזכות דיבור.
חיים ביבס
בסדר, עכשיו כולם נהיו פופוליסטיים.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, אתה איבדת את זכות הדיבור שלך עכשיו. אני הולך לעשות פה דיון אחר, יש פה חברי כנסת, הם יושבים בשקט, יש להם הרבה מה להגיד, כל אחד אחר יישב פה בשקט וידבר בתורו. בבקשה, דינה, תציגי את החוק.
דינה זילבר
קודם כל תודה על הנכונות של יו"ר הוועדה, למרות לחץ הזמנים ועומס הנושאים של חוק ההסדרים להסכים לפחות לפנות משבצת לחוק הזה שאנחנו כממשלה מייחסים לו חשיבות רבה. ההצעה היא מאוד קצרה, היא ממוקדת, מהבחינה הזאת ככל שנצליח לשכנע, ואני מקווה שנצליח, אני חושבת שאפשר יהיה לקדם את זה גם היום.

בעצם מדובר בתוצר של ועדה שהיא הייתה ועדה בין משרדית ממשלתית שהיו חברים בה כלל הגורמים הרלוונטיים - - -
היו"ר יואב קיש
מה השם של הוועדה?
דינה זילבר
לא, זה היה צוות שאני עמדתי בראשו.
היו"ר יואב קיש
מה שם הצוות?
דינה זילבר
הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי.
היו"ר יואב קיש
אז משם זה הגיע.
דינה זילבר
רגע, אני רוצה להסביר. אני מתחברת לדברים שאתה אמרת וזו הייתה גם המסקנה. בצוות איתנו היו חברים נציגים רבים וחשובים מהשלטון המקומי ובראשם יו"ר השלטון המקומי, מר ביבס. היו חברים ראשי רשויות, מועצות מקומיות, אזוריות, ראשי עיר, היו חברים אנשים ממשרד הפנים, נציגים מהאוצר. גם במהלך הדיונים של הצוות עלו אותם דברים שאתה אמרת, שבעצם אין טענה שחלילה הדנ"א בשלטון המקומי הוא מושחת יותר או שאנשים בשלטון המקומי חלילה מועדים יותר מאשר האנשים בשלטון המרכזי. התובנה, אחרי שנתיים שישבנו על המדוכה של כלל החברים בצוות הייתה שיש הבדלים מבניים שנכון לבנות מלכתחילה את השיטה בצורה שתמנע את הפרצות שלאחר מכן למרבה הצער אנחנו אמורים לפעמים להתמודד איתם בכלים פליליים. אז נכון יותר להתמודד מבחינה מבנית ומוסדית, זאת אומרת לבנות את השיטה בצורה שהיא חוסמת - - -
היו"ר יואב קיש
רק שנייה. כן.
דינה זילבר
אני אומרת, התובנה בצוות הייתה שחלילה אין טענה שאנשים שמגיעים לשלטון המקומי הם מושחתים יותר מהאנשים בשלטון המרכזי - - -
היו"ר יואב קיש
אבל ככה נוצר הרושם, גם בדברי ההסבר, אני חושב. אפשר לעבור על דברי ההסבר.
דינה זילבר
אז אני חושבת שזו הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה, שדווקא אנשים שהיו חברים בצוות מהשלטון המקומי הדגישו ואנחנו קיבלנו את זה ולכן אחד ההישגים המרכזיים של הדוח היה שהוא היה בסופו של דבר דוח שהוא מוסכם, גם על הממשלה, גם על משרד הפנים, משרד האוצר, השלטון המקומי, משרד המשפטים, גופי אכיפה, כולם התכנסו סביב המלצות כשההמלצות היו בואו נבנה את המערכת בצורה שתצמצם את הפרצות שאנחנו מזהים כפרצות עקביות.
היו"ר יואב קיש
דינה, אני פונה להגדרה שלכם בדברי ההסבר, אני אקריא לך את זה, זה מה שעורר את כל הבעיה, 'חברי מועצת רשות מקומית עשויים להיות נתונים לשיקולים וללחצים פוליטיים, זאת בעוד שההליך המכרזי כהליך מקצועי הכרוך בהוצאת כספי ציבור צריך להיות נקי מחשש לשיקולים פוליטיים, מטרתו להגשים תכלית של יעילות, תחרות הוגנת, שוויון והזדמנויות'. יש פה עוד קטע ואז 'כדי לשמר את ניקיון הכפיים בהחלטות של השלטון המקומי'.

הבעיה הבסיסית היא שיש פה הצבעה על חברי מועצת העיר כאילו הם מקור הבעיה לשחיתות. זה הכול, זה מה שאני מצביע ועם זה קשה לי להתחבר. אולי אתם מתחברים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, קודם כל זה נכון, מה זאת אומרת?
היו"ר יואב קיש
פולקמן, לא להפריע. אתה מאמין שזה נכון?
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, חבר הכנסת פולקמן, אז - - -
רועי פולקמן (כולנו)
60 רשויות בחקירות. יש בעיה. לא כולם מושחתים, זה רק חלק, אבל - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ראשי הרשויות, פולקמן, ראשי הרשויות בדרך כלל.
היו"ר יואב קיש
אז חבר הכנסת פולקמן, אני אתן לך להירשם ולדבר, אבל אם אתה מאמין שזה נכון זו עמדה לגיטימית להגיד אותה ואתה תציג אותה, כי אני לא מאמין בה. בבקשה, דינה.
דינה זילבר
שוב, אני אומרת, חשוב לי להדגיש את זה ואני חושבת שחבל ללכת למקומות שהם - - -
היו"ר יואב קיש
אבל הנה, את רואה מאיפה זה הגיע.
דינה זילבר
אבל בסוף בסוף, מעבר לכל הכותרות והכול אתם צריכים להסתכל מה התיקון שאנחנו מבקשים. התיקון שאנחנו מבקשים הוא מאוד קצר והוא אומר שבעצם הרכב ועדות המכרזים, שזה ועדות שמצביעות בסופו של דבר על מי יהיה חברת הניקיון שאיתה העירייה תתקשר, מי החברה שממנה יקנו את הנייר - - -
היו"ר יואב קיש
הן לא קובעות את תנאי המכרז?
דינה זילבר
לא, תנאי המכרז נקבעים על ידי הדרג המקצועי, זאת אומרת יש מישהו שמנסח ובסופו של דבר יושבים אנשים - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא מבין. רגע, אתה רצית לשאול משהו? מי קובע את תנאי המכרז?
קריאה
הדרג המקצועי.
היו"ר יואב קיש
אז אותו דרג מקצועי קובע את המכרז, הוא גם זה שיפתח והוא זה? אני לא מבין.
קריאה
כן, כן. התשובה היא כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הבכירים של הדרג המקצועי יישבו בוועדה.
היו"ר יואב קיש
אז אותו דרג מקצועי גם יבנה את המכרז, הוא גם עובד 20 שנה עם הספק שלו והוא גם יחליט בסוף. וזה נקי משחיתות. טוב, הבנתי.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
בדרך כלל הגזבר יעשה את זה.
דינה זילבר
על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים שבדברים שלא קשורים למדיניות, המדיניות, ברור, מקובל עלינו, ולא משנה, זו השיטה של המדיניות בתחומים המהותיים שקביעת הרשות נתונה לנבחרים, נתונה לראש הרשות, נתונה לחברי המועצה וכו'. יש את העניין של הניהול והיישום של המדיניות, הביצוע הטכני. המכרזים, להבנתנו, להבדיל מתחומים אחרים, ששוב, אנחנו חלוקים, השלטון המקומי למשל נתן כדוגמה את הנושא של תכנון ובנייה, ששם יש מחלוקת, אנחנו גם בנושאים האלה חושבים שכדאי להכניס - - - ראשי השלטון אומרים לא, זו מדיניות פרופר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אולי נוותר בכלל על המועצות?
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
נבטל את הבחירות. נבחר רק ראש רשות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בואו נקשיב.
דינה זילבר
אני מבינה את הטענה במישור העקרוני, אני חושבת שהדוגמה הספציפית שעליה אנחנו מדברים, שזה מכרזי רכש ברמה הטכנית הבסיסית ביותר. זה דבר שראשי הרשויות עצמם אמרו לנו, 'קחו את זה מאיתנו, זה מגן עלינו, זה שומר עלינו מפני לחצים', זה דבר שמקל עליהם ואין פה שום רכיב - - -
היו"ר יואב קיש
תודה, תודה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתם אנשים חכמים - - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
יש היום ועדות רכש עד גבול מסוים. יש ועדות רכש היום.
היו"ר יואב קיש
נא לסיים, דינה.
דינה זילבר
כן. לכן אני אומרת, בעצם היוזמה שעליה מדובר היא, אחת, לשנות את ההרכב של ועדת המכרזים בכך שהיא תהיה מורכבת מדרגים מקצועיים והדבר השני, להפוך את ההמלצות שלה מהמלצות לקביעה מחייבת וזהו, ושאר המדיניות המהותית, החשובה, תנוהל על ידי הנבחרים בשלטון המקומי. אני חושבת שהכותרת שאתה נותן, אני מבינה מאיפה זה בא, אבל אני חושבת שזה לקחת את זה למקום שהוא - - -
היו"ר יואב קיש
אבל זה אתם כתבתם, לא אני כתבתי. את קראת לזה, את רוצה עוד פעם להקריא את הצוות שלך? אלה המסקנות. את כותבת את זה בדברי ההסבר ועכשיו את אומרת לי שזה לא כך?
דינה זילבר
לא, אני אומרת - - -
היו"ר יואב קיש
אתם מצביעים באצבע גסה על חברי מועצת העיר, אומר את זה חבר הכנסת פולקמן בצורה גלויה, חברי מועצת העיר הם - - -
רועי פולקמן (כולנו)
יש שם בעיה. לא כולם מושחתים, אבל יש בעיה.
היו"ר יואב קיש
יש שם בעיה? אה, שם יש בעיה.
רועי פולקמן (כולנו)
אמרתי שיש בעיה.
היו"ר יואב קיש
אל תתחמקי מהאמת.
דינה זילבר
אני לא מתחמקת, חלילה - - -
היו"ר יואב קיש
זה המקום שאתם רואים בו את הבעיה, זה מה שאתם רוצים לפתור ולפחות תעמדו מאחורי מה שאתם אומרים.
דינה זילבר
אנחנו לחלוטין עומדים מאחורי הדברים, אני רק אומרת שכדי להסכים להמלצות שלנו התוצר של זה לא בא ואומר, האידך גיסא של זה לא נובע מזה שיש טענה שכלל האנשים בשלטון המקומי הם מושחתים. להיפך, הטענה היא, אותם אנשים טובים שיגיעו לשלטון המקומי או לשלטון המרכזי, הסיטואציה, המבנים, הדרך הממוסדת שבה העסק בנוי, יכולה חלילה להביא אנשים טובים למקומות רעים.
היו"ר יואב קיש
תודה. לפני שחברי הכנסת ידברו היועץ המשפטי רצה התייחסות ואז חברי הכנסת.
תומר רוזנר
כן, אני אתן רק התייחסות מקדמית לשאלת האכסניה. אם נתייחס לגופו של עניין, צר לי על כך שמשרד המשפטים בחר להוביל הצעת חוק שאפשר להתווכח עליה ועמדתנו לא רחוקה מעמדת משרד המשפטים בעניין המהותי, אבל לעניין האכסניה, אין זה ראוי, וגם יועצים משפטיים לממשלה קודמים הביעו עמדה, שאין זה ראוי לקבוע בהצעת חוק ההסדרים הסדרים שאין להם שום קשר, לא ישיר ולא עקיף, לתקציב המדינה ולמדיניות הכלכלית של המדינה.
דינה זילבר
רק לעניין הזה, מאחר ש - - -
תומר רוזנר
אני באמצע דבריי, ברשותך.
דינה זילבר
סליחה, חשבתי שסיימת.
היו"ר יואב קיש
כן, תמשיך.
תומר רוזנר
הנושא הזה של מבנה ועדת המכרזים ברשויות המקומיות אינו קשור בדרך כזו או אחרת לתקציב המדינה ולמדיניות הצמיחה ולמדיניות הכלכלית האחרת של הממשלה, ראוי היה שלא לכלול אותו במסגרת חוק ההסדרים. אם לדעת הממשלה, וכנראה שזאת דעת הממשלה, יש מקום לשינוי החקיקה המבוקש, היה צריך להוביל אותו בהליך חקיקה רגיל במסגרת לוחות זמנים. הנושא, כפי שאתם רואים, גם מעורר עניין ציבורי לא מועט, ויש מקום לדיון נרחב בו בהליך חקיקה רגיל.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. תודה רבה, אנחנו עוברים לחברי הכנסת. אני רוצה להגיד ככה, לא לחינם אתם רואים פה נבחרת, באמת ייצוג יפה של חברי הכנסת ממרב הסיעות בבית, ועוד דבר, שכמעט כולם באים עם ניסיון מוניציפאלי, בניגוד אליי, דרך אגב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם אני לא.
היו"ר יואב קיש
אז הנה, יש לשנינו משהו משותף בעניין. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב ראש. למען גילוי נאות כיהנתי 13 שנה כחברת מועצת העיר חולון, מתוכן שבע שנים בוועדת מכרזים, ועדת משנה, ועדת מכרזים לתפקידים בכירים, מה שנקרא הדם שלי הושקע שם.

מהניסיון שלי, אני לא יודעת מה קורה ברשויות האחרות, יכול להיות שהמצב אחר, אבל מה שאני הייתי, מה שנוכחתי ומה שאנחנו עבדנו. בוועדת מכרזים בעיריית חולון אנחנו לא הסתכלנו ולא התייחסנו כקואליציה-אופוזיציה, אנחנו כולנו היינו מאוד מאוד ענייניים, מה שעניין אותנו בוועדת מכרזים זה איכות השירות, איכות הספק, טובת העניין וטובת העירייה, וכמובן שזה גם ישרת את כלל האוכלוסייה בעיר והמוצר שאנחנו נקבל יהיה ראוי במחיר טוב וכו' וכו'.

במכרזים הכלל הקובע הוא ש'ההצעה הכי זולה היא הזוכה, אלא אם כן', אז אני חייבת להגיד שאת ה'אלא אם כן' הזה הפעלנו לא מעט כי לפעמים מגיעה הצעה זולה, הכי זולה, ואתה מסתכל עליה ואתה מבין שזה לא יכול להיות, והדרג המקצועי מאשר את זה וזה על פי אוגדן. מה שאתה שאלת, אדוני היושב ראש, הדרג המקצועי מכין מה צריך להיות במכרז, זה נקרא אוגדן, ולפי זה הקבלנים מגישים את הצעות המחיר והכול מתאים וזה עבר אישור משפטי שזה מתאים וזה בסדר. ואתה מסתכל על זה ואתה מבין שפשוט זה לא יכול להיות ואז אתה עושה שימועים לקבלנים, אתה מבקש מהם תרשימים בישיבות סגורות ואתה מבין שבמצב כזה, במחיר כזה, הקבלן הזה, או שהוא לא יעמוד בתנאי המכרז, או שהוא לא ישלם משכורות לעובדים, אין פה משהו אחר, כי הקבלן בכל מקרה ירוויח, הוא ייקח את המשכורת שלו.
היו"ר יואב קיש
רגע, הדרג המקצועי לא מבין את זה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הדרג המקצועי, שיקול הדעת שיש לדרג המקצועי ושיקול הדעת שיש לנבחרי ציבור זה משהו אחר. לא לחינם יש נבחרי ציבור, אנחנו רואים את זה דרך הפריזמה, דרך זכוכית מגדלת אחרת. אותי לא מעניין שהקבלן הזה הוא נוח למחלקת גינון, אותי לא מעניין שאותו קבלן בפינוי האשפה הוא מקורב למישהו, אותי מעניין שיפנו אשפה, כי אחרת אני מבינה שמחר בבוקר אני אהיה מוצפת, כחברת מועצה, בפניות תושבים שהאשפה שלהם לא פונתה. בגלל זה תמיד, לא לחינם עשו את הדרג המקצועי ודרג נבחרי ציבור, אנחנו כנבחרי ציבור נותנים דין וחשבון לציבור.
היו"ר יואב קיש
אבל בואי תתייחסי להצעה עצמה, האם נכון להוציא את זה מנבחרי הציבור כפי שמציעים פה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נכון לעכשיו, לפחות אחרי הנאום של דינה, אני לא השתכנעתי. אני לא הייתי מושחתת, אני לא פעלתי בשיקול דעת מוטה, אנחנו בגופנו מנענו מספר מכרזים, שאו שהם היו מכרזי הפסד, או שהם היו מכרזי סרק או שהקבלנים שזכו שם לא היו ברמה המתאימה.
היו"ר יואב קיש
וזה הדרג המקצועי לא יכול היה לראות?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש להם פריזמה אחרת. לא סתם, גם פה, אתה בוועדה, אתה נבחר ציבור ויושבים אנשי מקצוע ואנחנו לא תמיד מסכימים, ולא מעט פעמים אנחנו משנים את הדברים תוך כדי דיון.
היו"ר יואב קיש
אולי גם את זה צריך לתקן, אולי גם את זה בוא נעשה - - - אנחנו - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
עכשיו אני רוצה להגיד. אני מדברת מדם לבי, לפני שאתם מדברים על ועדת מכרזים - - - ואגב, אני שמתי לב למשהו, בכל הצוות הזה שאת דיברת עליו לא היה נציג של חברי מועצה. היו נציגים של ראשי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם השלטון המקומי אמר לי, יוליה - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
סליחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יוליה, שנייה, אני משלים אותך, לא אקח לך. אמר לי חיים ביבס מקודם שהוא מייצג את ראשי הרשויות, הוא אומר - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
רגע, דקה, אבל בוא נבין את ההבדל. יש הבדל מהותי בין ראשי רשויות, שאנחנו בדרך כלל נפגשים איתם והם מייצגים שלטון מקומי, לבין חברי מועצה. חברים, זה לא אותו דבר. ראשי רשויות, סליחה, חיים, אבל אם הוא היה יכול הוא היה מפטר את כל חברי המועצה, שיילכו הביתה, שלא יפריעו לו. בסדר? זה המצב. ראש העיר וחברי מועצה זו לא אותה משוואה. ראשי רשויות רואים את זה דרך הפריזמה הניהולית שלהם, וזה בסדר, בגלל זה המחוקק בזמנו עשה מערכת איזונים ובלמים, שם את המועצה, זה מאזן.

עכשיו, בוועדה הזאת לא היה נציג חברי מועצה ולפני שאתם מדברים על שינוי בוועדת מכרזים, כי זה טיפה בים, דברו על תנאי העבודה של חברי המועצה, שהם עובדים ללא תנאים. את כרטיס הביקור שלי כחברת מועצה קיבלתי כשכבר הייתי עם רגל אחת בכנסת. דברו איתי על גמול על הישיבות, ש-13 שנה אני לא קיבלתי שקל, וזה בסדר, אלה היו התנאים, אבל זה לא בסדר. דברו על סיוע משפטי, דברו על זה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, זה לא הדיון כרגע. הבנתי שאת מתנגדת, אני יכול להגיד שאם דווקא אנחנו מדברים - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל חייבת להיות רפורמה בכל המערך המוניציפלי, חייבים לחשוב על סך כל התמונה ולא רק על הנקודה הזאת. מה שהעליתי עכשיו.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני גם יכול להוסיף לזה את המינוי של מבקר העירייה ומי ממנה ומי משלם לו את השכר, אולי לא ראוי שה - - - יש הרבה דברים אחרים, אנחנו כרגע עוסקים בנושא ספציפי מאוד.
דינה זילבר
אנחנו בחוק ההסדרים, בהתאם להערה - - -
היו"ר יואב קיש
אז יכול להיות שהיה צריך לרוץ בהליך חקיקה נפרד, גדול, עם כל הדברים.
רועי פולקמן (כולנו)
יואב, במקביל יש הצעה גדולה של - - -
היו"ר יואב קיש
אז בסדר, אז בואו נחכה להצעה הגדולה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל לא קשור, במקביל.
היו"ר יואב קיש
שמענו את ההערה של היועץ המשפטי ועכשיו אנחנו שומעים את חברי הכנסת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו לא מכירים את ההצעה.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת יעל פארן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
קודם כל אני רוצה להצטרף להערה של היועץ המשפטי וגם לאור התלהטות הדיון, שאנחנו רק בתחילתו, אני רוצה להציע הצבעה מאוד פשוטה, על פיצול החוק מחוק ההסדרים. גם הזמן שלנו, הרי צריך לסיים עד מחר או עד יום חמישי - - -
תומר רוזנר
היום.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היום את חוק ההסדרים. אז לא ברור לי, אם היום גם נצביע שנייה שלישית ומתי נגיש את ההסתייגויות.
רועי פולקמן (כולנו)
זה חוק פשוט, יעל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה חוק מאוד פשוט, עדיין, אם יש כאן הצעות - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא ממש לא פשוט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש הצעות. אני מבינה ואני הכי הכי תומכת במטרה של להפוך את - - - בוא נגיד, לפזר את העננה של שחיתות אפשרית, פוטנציאל לשחיתות, מסביב לכל מה שקשור לרשויות המקומיות וועדת מכרזים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה פוטנציאל? למה נבחרי ציבור הם פוטנציאל לשחיתות? אני לא מבין.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שנייה, תן לי לדבר, יעקב.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - - השלטון המקומי - - - שישב בחדר - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
למה אין גוף פוליטי שיפקח על הוועדות המקצועיות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אתה יכול לשמור על זכותי?
רועי פולקמן (כולנו)
אם יש עוול במקום אחד זה אומר שאין עוול במקום אחר? מה זה קשור?
יעקב אשר (יהדות התורה)
נו בדיוק.
רועי פולקמן (כולנו)
אז מה הקשר? יש בעיה גם בשלטון המקומי.
קריאה
בשני מקומות, גם שם - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
איפה ראית בעיה?
היו"ר יואב קיש
תודה. תודה על הדיון. אנחנו ככה לא מצליחים לשמוע אף אחד. חברת הכנסת פארן בזכות דיבור.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם אני אפריע לכם.
יעל גרמן (יש עתיד)
בוא נעזוב את השחיתות ו - - -
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, מספיק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני לא חושבת שכל נבחרי הציבור הם מושחתים, נקודה, אני איתכם. אני לא חושבת וצריך לפזר את העננה ושקיפות ואור השמש זה הפתרון הטוב ביותר, זה ברור, אבל ציין כאן קודם פולקמן שיש 60 חקירות, אנחנו לא יודעים על כולן אפילו כי הן כמובן לא גלויות לציבור, הרבה מהן אם לא כולן הן נגד ראש הרשות והוא זה שהרבה פעמים - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי זה יותר מעניין מאשר איזה פקיד קטן באיזה מחלקה בעירייה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי הכוח בידיים שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את מי זה מעניין?
יעל גרמן (יש עתיד)
והוא לא יושב בוועדת מכרזים, דרך אגב.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נכון, יעל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ואני רוצה לומר דבר כזה, שדווקא ההצעה שמוצעת כאן בחוק מעלה אצלי סימני שאלה האם המנכ"ל, הגזבר והיועץ המשפטי, בעיקר המנכ"ל והגזבר, הם לא ממוניו של ראש הרשות קודם כל. הרי מה קורה ברשות? המנכ"ל הוא בטח איש אמונו המיידי של ראש הרשות, נכון? והוא ראש ועדת המכרזים לפי ההצעה הזאת. בעצם ההצעה הזאת לוקחת מצב שהוא 100% חברי מועצה ל-100% לא חברי מועצה, מנכ"ל, גזבר ויועץ משפטי.
היו"ר יואב קיש
שהם בשליטת מי?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יפה, אז - - -
היו"ר יואב קיש
יש מקומות שזה ברשות העיר, ראש העיר שולט בהם.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
הם בשליטת ראש העיר. חד וחלק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הבוס שלהם זה ראש העיר, בדיוק.
היו"ר יואב קיש
- - - לראש העיר. אולי זו הבעיה של השחיתות אולי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בדיוק, השאלה אם זה לא מייצר מצב יותר בעייתי.
היו"ר יואב קיש
מי דיבר על בעיה של שחיתות אצל ראשי עיר?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כולם. אז אני רוצה לבוא עם שתי הצעות, להוציא את זה מחוק ההסדרים כי זה דורש דיון יותר ראוי, ושתיים, לייצר איזונים ובלמים בוועדה הזו, שיהיו גם אנשי מקצוע וגם חברי מועצה ובחוק אפילו חברי אופוזיציה במועצה שחייבים להיות בוועדת מכרזים ולא רק חברי הקואליציה.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני מבין שחברת הכנסת פארן מתנגדת לזה ורוצה לפצל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, אני רוצה להציע הצעה.
היו"ר יואב קיש
אני מבין גם מה שהצעת ואני מבין שאת מעלה חשש שדווקא זה פתח לראשי עיר מושחתים, שגם בזה אולי יש לנו בעיה. אולי פה נשמע מה השלטון המקומי חושב על זה. אבל בואו נמשיך עם חברי הכנסת, בני בגין, בבקשה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ההצעה על פניה נראית לי הגיונית וטובה, כשאני רואה אותה אני שואל את עצמי למה היא הגיעה באיחור כזה, גם מראית העין היא מרכיב חשוב בהחלטות הנוגעות לציבור. יכול להיות שהיה טוב לכולנו לו הצעה כזאת הייתה עולה בדעתם של המציעים או של אחרים כבר לפני שנים רבות, כשהאנשים האלה, אנשי הצוות שמצוין כאן, מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היועץ המשפטי, אנשים שמניחים שהם יהיו גם בעלי ניסיון והשיקול יהיה השיקול הנכון. זו שאלת ניסוח. לגבי כל חברי הוועדה, יהיו מניין חוקי, אני לא לגמרי מבין את זאת, האם זה אומר שהמניין החוקי הוא שלושה?
היו"ר יואב קיש
כן, זה אומר שיש וטו לכל אחד בעצם.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לכן אני אומר - - -
היו"ר יואב קיש
אם הוא לא בא אז אין הצבעה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא, רוב, החלטה מתקבלת ברוב, אבל קוורום - - -
היו"ר יואב קיש
אבל אם הוא לא בא אין קוורום, אין החלטה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לכן אני שואל, לכן אני מעלה את השאלה, גם הניסוח - - -
היו"ר יואב קיש
אבל, בני, אתה צללת לפרטים, זה בסדר, אנחנו עוד לא שם. אפשר להפריע לך רגע? אני רוצה רגע להפריע לך. אני אגיד לך מה היה בדיון המקדים וחשוב לי גם לשים את זה על השולחן, אני באתי ואמרתי, ישבו אז גם צחי וגם דינה ויעקב אשר, שאני לא יודע אם הסכים איתי, אבל נשמע גם אותך כמובן, אמרתי דבר כזה, אני מוכן למהלך כזה שהצוות המקצועי הוא הצוות שיטפל במכרז, יקבל אליו את כל הנתונים, יגיד מי עמד, מי לא עמד ברמת הסף, כמו שקורה היום בצורה מוסדרת בחוק.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
יואב, זה מה שקורה היום.
היו"ר יואב קיש
אני יודע שזה קורה היום בהרבה מקומות, לא בכל המקומות. לכן אני אומר, הוא בסופו של דבר יוציא טבלה, כמו שאמרתם פה, עם ניתוח ואז זה יעבור להחלטת מכרזים של נציגי הציבור ששם יש שקיפות, שם יושבים כולם, כולל תקשורת, כולל מבקר העירייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אבל דבר אחד, שבני יידע רק דבר אחד, באותה ועדה שיושבים נציגי הציבור נמצא גם הגזבר, נמצא גם המנכ"ל - - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
גם המבקר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא שהחבר'ה מהמועצה הולכים הצדה ו - - -
היו"ר יואב קיש
לא בכל העיריות זה עובד ככה. חבר הכנסת אשר, לא בכל המקומות, לכן אם אנחנו נמסד את זה כנוהל שכך זה צריך לעבוד אז גם - - - הרי מה הבעיה? ואמרה את זה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי לפני רגע, אנחנו רוצים להיות בסיטואציה שברגע שיש את ההחלטה של המקצועי נציגי הציבור יבואו וישאלו שאלות, זה תפקידם, 'הוא אמנם מקום ראשון ברשימה, הוא הכי זול, אבל רק לפני שנה הוא תקע אותנו בפרויקט כשהוא עשה תמחור חסר, אנחנו עד היום מסתבכים איתו ואנחנו לא רוצים להמשיך את אותו סיפור עוד פעם, אז בואו ניקח את השני, אולי השלישי היותר יקר, אם אין הפרשים, אבל יש לו ניסיון'. זה לגיטימי, זה בדיוק מה שצריך לקרות. אני לא מוכן שאת ה - - - הרי מה קורה לצוות המקצועי? אני לא מאשים אף אחד מהמקצועי - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הם גם בשר ודם.
היו"ר יואב קיש
אבל גם הם בסופו של דבר יושבים, הרי מי שבא מהתחום, נגיד אם זה שפ"ע, לא משנה מאיזה תחום, הוא עובד כבר עם ספקים מסוימים ויש לו ניסיון ורקע איתם ועכשיו הוא עושה את המכרז ועכשיו הוא פוגש אותם גם בכובע של המחליט ואם חס וחלילה שם יש תפוח רקוב, אף אחד אחר לא יעצור את זה.
דינה זילבר
אבל הוא לא צריך להיבחר, הוא מקבל משכורת והוא כפוף לדיני משמעת.
היו"ר יואב קיש
אז זו הבעיה.
דינה זילבר
זו לא בעיה, הוא מוגן, הוא מחוסן.
היו"ר יואב קיש
הוא יכול להיות 15 שנים, 20 שנה בסיפור ומשכורת לא גבוהה, כי משכורות עירייה, שאני מאוד בעד להעלות, ועכשיו בא מישהי שכנראה יכול לשלם הרבה כסף בקונסטלציה מסוימת. אני אומר עוד פעם, בניגוד למה שנאמר בהצעת החוק, אני לא אומר שהצוות המקצועי מועד לשחיתות או שיש לו בעיה של טוהר מידות, אבל אני אומר שאני רוצה מנגנון שיאפשר מרב ורסטיליות בעניין הזה.
דינה זילבר
המנגנון הזה שומר על נבחרי הציבור, הוא שומר עליהם מפני לחצים, שומר עליהם מפני - - -
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב ראש. גילוי נאות, אני 17 שנה חבר מועצה, מתוכן ארבע שנים כראש רשות ואני חושב שההצעה היא חמורה מאוד. אנחנו בעצם לוקחים את ההחלטה ולוקחים את ניהול העיר מידי נבחרי הציבור לידי הפקידות שבעיקרה מתמנה על ידי ראש הרשות. מנכ"ל הרשות המקומית הוא איש אמון של ראש הרשות, הגזבר הוא בדרך כלל איש אמון של ראש הרשות, יועץ משפטי בחלק גדול מהרשויות המקומיות הוא ממונה על ידי ראש הרשות.
היו"ר יואב קיש
אז הכול בידיים של ראש.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
הכול בידיים של ראש הרשות. המצב היום שוועדת המכרזים ממליצה לראש הרשות ואם הוא לא מקבל את ההמלצה הוא חייב להביא את זה למליאת המועצה ומצביעים על זה במליאת המועצה וכאן הנושא פתוח לכולם. בשלטון המקומי, ברשויות המקומיות, יש נבחרי ציבור נפלאים, יש אלפי חברי מועצה נפלאים ואסור לנו להטיל בהם דופי. אני ממש מתרעם על מה שכתוב בדברי ההסבר, זה מאוד חמור מה שכתוב כאן.

לכן, אל"ף, בקשר להרכב הוועדה, אני מציע מה שאמרת, אדוני היושב ראש, שהדרג המקצועי, מה שהוא עושה, לפחות ברשות שהייתי בה, הדרג המקצועי עשה את כל העבודה המקצועית, הביאו את זה בטבלאות בפני נציגי הציבור והתקבלה החלטה. להשאיר את זה ככה. בקשר לחלק השני של ההצעה, שההחלטה שלהם היא חלוטה, מה זאת אומרת חלוטה? אין לאף אחד זכות עוררין על החלטה של ועדת מכרזים. אם אין ניקוי באחד הרחובות, למי יבואו האנשים? לגזבר? הם ידפקו על הדלת של חבר המועצה מהשכונה שלהם, הם לא יבואו לגזבר, או לא יבואו ליועץ המשפטי.

הדבר הזה חמור מאוד. אני חושב שצריך לפצל את זה, להוריד את זה, כפי שאמר היועץ המשפטי, אין שום תועלת כלכלית בנושא הזה ואני מציע שאנחנו נוריד את זה מסדר היום של הדיון שלנו.
היו"ר יואב קיש
טוב.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יואב, תרשה לי.
היו"ר יואב קיש
מילה, בבקשה, בני.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ההחלטה המרכזית היא בידי המועצה, בידי הרשות. מהי ההחלטה המרכזית? על הפרויקט, על התכנית עצמה, אנחנו עכשיו מחליטים לסלול כביש, לסלול קו ביוב, זה לא אמור - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה בכלל לא המועצה מחליטה על זה. בני, אתה לא היית בכלל במועצה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לכן ההפרדה בין שני סוגי ההחלטות, ההחלטה העקרונית מצד אחד, שהיא פרי של שיקולים ציבוריים, לבין ההחלטה מי אכן החברה או הקבלן שייבחר במכרז, ההפרדה הזאת נראית לי מאוד רצויה והרשות מתנהלת על פי - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זאת אומרת הגזבר יותר נקי וצלול מחבר המועצה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בעולם אידיאלי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חיים בלה לה לנד.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הערה אחת. אני רק רוצה להגיד לכולכם שגם גזבר, גם יועץ משפטי, גם המנכ"ל הם בני אדם, כמו אותה שופטת - - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
כמה חקירות נגד חברי מועצה? דווקא נגד ראשי רשויות ונגד מנכ"לים וגזברים. החקירות לא נגד חברי המועצה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הם יושבים באותם תפקידים הרבה שנים ואם הם התרגלו לשים משמאל לימין את הדף, תאמיני לי, לשכנע אותם לעשות הפוך זה בלתי אפשרי, כי אנשים התרגלו ככה, זה נוח להם ככה. באים נבחרי ציבור ו - - -
היו"ר יואב קיש
תודה. מיכאל מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אדוני היושב ראש, בלי שום קשר להצבעה, כשהתחלנו את הדיון כאן נזכרתי במשנה במסכת יומא - - -
היו"ר יואב קיש
אבל השאלה אם אני אוכל לספר את זה בליל הסדר עם שר אוצר או בלי שר אוצר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בואו נשמע את המשנה ונחליט לפי זה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כשהכהן הגדול היה באמצע עבודת בית המקדש הוא היה הולך ובוכה, היו שואלים אותו 'למה אתה בוכה?', אז הוא אמר 'כי יודע שעם ישראל חושד בי, אולי אני לא מושלם'. בסוף, אחרי יום כיפור, כשהוא יצא מושלם, הוא אומר 'לא הרגשתי בנוח שעם ישראל מסתכל עליי, אולי לא מושלם'.

אני חושב שבהמשך לכל מה שנאמר כאן, כחבר מועצה לשעבר, מנסים להטיל דופי באנשים שעובדים בחינם, בשליחות ציבורית, ואנחנו יודעים בדרך כלל מי העצורים, זה אנשים שכן מקבלים משכורת, לא חברי המועצה, אני חושב שצריך למצוא את האיזון הנכון, להכניס מבקר אמרנו, יועץ משפטי, הכול טוב ויפה, להדיר לגמרי? דרושה מחשבה נוספת. אני כן חושב ואני מצפה שנמצא איזה שהיא נוסחה לא להדיר לגמרי את חברי המועצה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה זה להדיר לגמרי? שיהיה 70-30.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שלום לכולם. אני אומר את דעתי גם כראש עיר וגם כאדם שהיה גם מנכ"ל עירייה בפועל, גם מנהל אגף חינוך ומכיר קצת את המערכת הזאת. אני רוצה דווקא להגיד בסיפא, שדובר שיש פה שחיתות ושם אין ועובדי רשות לא חשופים ללחצים. אני אומר, סתם ככלל, שיהיה ברור לכולם, לא יכולה להיות שחיתות של נבחר ציבור אם אין שיתוף פעולה של אנשי מקצוע. שיהיה ברור לחלוטין.
היו"ר יואב קיש
עוד פעם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא יכולה להיות שחיתות שבה רק איש הציבור הוא ה - - - אם אנשי מקצוע לא בעניין הזה. זה ברור לחלוטין.
היו"ר יואב קיש
למה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כי מישהו צריך - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה דיון ארוך. אבל אני אומר באמת, לטובת העניין, ולא כעניין פוליטי, כי אני הייתי גם ראש רשות וכראש רשות הייתי מעדיף מאוד שיהיה לי כמה שפחות דעות של כל מיני חברי מועצה שיגידו לי בדברים כאלה מה לעשות. זו נוחות של כל אחד. אגב, רשות מקומית, הכי טוב לנהל אותה גם כשאין תושבים, כשאין ביקורת, זה מאוד נעים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם את המדינה. גם המדינה, היה עדיף.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היה פעם איזה ראש רשות ממונה, אחרי שנתיים היו בחירות והוא נהיה ראש עיר, הוא אמר, 'כל זמן שהייתה פה מועצה ממונה ולא היו תושבים היה תענוג לנהל את העיר הזאת'.
חיים ביבס
יש שתי מועצות כאלה במדינת ישראל, נאות חובב ותפן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, בשתי מילים, אני אקצר באמת. ההבדל בין שתי האופציות האלה שנמצאות כאן על השולחן הוא ההבדל בין באמת אור השמש ולא אור השמש, בגלל שברגע שזה מגיע ואנחנו יודעים שבכל עירייה נורמלית, מסודרת, שיש בה נהלים, הצורך מגיע מההחלטות כאלה ואחרות, מכין את זה הגזבר, מכין את זה המנכ"ל, מנהל הרכש והמנהלים, שהם משתתפים בדיונים הללו ושם הם צריכים לתת תשובות לחברי המועצה ואין דבר כזה שחבר מועצה בא ואומר - - - הוא צריך ליצור רוב ומדובר פה בחברי מועצה שהם חלק אופוזיציה וחלק קואליציה, הם לא עובדים בשביל ראש הרשות, כי הרי ראשי רשויות לא רוצים את זה, הם רוצים את ההצעה החדשה, נכון?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אור השמש הוא הרבה יותר מהמצב של היום, אני מסכים איתך שצריך לעגן את הנהלים כדי שזה יחייב את כל הרשויות.

ועוד שתי מילים. לפי ההיגיון הזה, אם חלילה נלך בהיגיון הזה, אדוני, אז צריך לפזר בכלל. ועדת ההנחות, יושבים שם שלושה חברי מועצה, אחד מהאופוזיציה, שניים מהקואליציה, אני לא מבין, מה? שים איש מקצוע. היום, במצב של היום, יושבת שם עובדת סוציאלית, יושב שם נציג גזברות, יושב יועץ משפטי, ככה זה המבנה הנכון של הפוליטיקה במדינת ישראל. אתם רוצים להחליף אותה למבנה אחר.

אני כן מוכן להרים את הכפפה, שאמר ידידי חבר הכנסת פולקמן, אם יש איזה שהיא הצעה שמטפלת באופן כללי בהסתכלות על עבודת הרשות, בממשקים בין ועדות, בין נבחרים לדרג מקצועי, משהו הרבה יותר כללי, משהו שנותן איזונים בין הדברים, כדי שלא יהיה כוח במקום אחד יותר מהמקום השני, אני בעד. כמובן באופן עקרוני ואני מוכן להיכנס לדבר הזה, אבל בוודאי לא בהחלטה כזאת שנראית נורא נחמדה ופופוליסטית, אבל היא לא אמיתית, באמת היא לא אמיתית. היא לא תמגר, לא שחיתות ולא שום דבר, הפוך, היא נותנת כוח לראש עיר להתנהל כמו קיסר ברומא ולעשות מה שבא לו כי בסופו של דבר גם אנשי המקצוע, ואני אומר את זה בתור ראש עיר לשעבר - - -
חיים ביבס
אתה כנראה לא מבין את החוק, כנראה שלא הבנת את החוק אף פעם. תקרא את החוק ותבין את החוק - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
חיים, היינו הרבה שנים ביחד - - -
חיים ביבס
לא, אז אתה כנראה שאתה שלא מבין את החוק. אם ייתן לי היושב ראש לדבר אז אני אגיד בחוק שבכלל כל הוועדה ממליצה לראש העיר כשראש העיר קובע. זה החוק ואתה אפילו לא יודע. היית ראש עיר ואתה לא יודע, אפילו את החוק אתה לא יודע, באמת.
היו"ר יואב קיש
חיים, אנחנו גם נשמע את דעתך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חיים, אני לא יכול להתחרות - - -
היו"ר יואב קיש
דבר אחד אני מבטיח לך, חיים, אתה לא היחידי שמבין פה בחדר. אולי אתה חושב שאתה היחידי שמבין, אבל אני יכול להבטיח לך את זה, אתה לא היחידי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תן לי - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא יכול להגיד ליעקב אשר שהיה גם ראש עיר - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני יודע להתמודד איתו.
היו"ר יואב קיש
לא מקובל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה יודע מה הבעיה?
חיים ביבס
דבר אחד הייתי מצפה ממך, היית שם את החוק הרגיל והיית מגלה שזה בדיוק הפוך ממה שהוא אומר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה יודע מה הבעיה, אדוני היושב ראש? הבעיה היא שהשלטון המקומי, לצערי, משהו שלא ידעתי שכך צריך להיות, אומר במפגיע שהוא מייצג רק את ראש הרשות וזה לא נכון וזה לא צריך להיות ככה וזו טעות, חיים. ואל תלמד אותי את החוק, בוא נעשה תחרות ונראה מי יודע.
חיים ביבס
מה לעשות, תקרא את החוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איך אני יודע לקרוא? אין לי ליבה.
חיים ביבס
אין לך ליבה, זו גם בעיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ניהלתי את העיר שלי לא פחות ממה שאתה מנהל את העיר שלך.
היו"ר יואב קיש
יעקב, מספיק. ביבס, מספיק, אל תענה לו. חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כשאני מסתכלת על חוק קודם כל אני רוצה לדעת לאיזה תכלית הוא נחקק, למה צריך לחוקק אותו. אם יש משהו שהולך טוב למה לקלקל אותו? אם יש משהו שלא הולך טוב, אז בבקשה שיביאו לנו כאן הוכחות שאכן ועדת המכרזים ברשויות מקומיות היא באמת איזה שהוא מקור לשחיתות. עכשיו, הייתה ועדה, אני קראתי את הדוח, אני כבר לא זוכרת את כולו, אבל קראתי את הדוח, ועדה שבאה באמת לראות איך אנחנו מונעים שחיתויות ברשויות המקומיות. היא המליצה הרבה מאוד המלצות ואם היינו באים והיינו אומרים, אוקיי, הייתה ועדה, בואו נשב עכשיו ונקים מה שנקרא ועדת יישום, נראה מה הדברים העיקריים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אבל זה המסקנות של היישום. זה אחד הצעדים האלה, יעל. את נכנסת לפרוצדורה.
היו"ר יואב קיש
אבל יש פה חבילה שלמה, בעצמך אמרת, והגישו פה את הקצה של הקצה בחוק ההסדרים, זה לא הליך ראוי, פולקמן, מה לעשות?
רועי פולקמן (כולנו)
אבל יעל נטפלת לפרוצדורה.
היו"ר יואב קיש
אבל מה בוער בזה? מחר יש ועדות מכרזים שמושחתות על ידי חברי מועצות עיר?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני עדיין לא סיימתי.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאתה חושב?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
דקה, בוא נשמע את יעל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני עדיין לא סיימתי. מביאים לנו עכשיו קטע. ממש יש פאזל גדול ומביאים לנו חוק. אני ראיתי, דרך אגב, הצעת חוק, נדמה לי של אמסלם, שבאה לבטל את החיוב האישי. דרך אגב, בדיוק הפוך ממה שכתוב בהמלצות שאין לחייב את ה - - -
היו"ר יואב קיש
לא יודע, היא עברה קריאה או משהו?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אני אומרת - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע על מה את מדברת, אני לא אתייחס למה שאני לא מכיר.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אני אומרת לך - - - אני רוצה לומר לך שהצעת - - -
חיים ביבס
ודרך אגב, המלצת השלטון המקומי הייתה לעשות חיוב אישי לכולם, לחברי כנסת, לראשי רשויות, לכולם. אבל לא ראיתי אף אחד מכם תומך, רק לראשי רשויות, למה? שחס וחלילה הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להשלים את דבריי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני תמכתי בזה.
חיים ביבס
לא דיברתי עליך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אתה זוכר.
חיים ביבס
אתה תמכת. אתה דווקא בזה היית בסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה רבה.
חיים ביבס
יש לך כמה דברים טובים, לא רק רעים.
יעל גרמן (יש עתיד)
מחר יבואו וידברו על חוק התכנון והבנייה, שאם אתה שואל אותי זה הדבר הראשון שהיו צריכים לטפל בו כי זו באמת הוועדה הכי חשובה שבה נקבעים הדברים הכי חשובים.
היו"ר יואב קיש
הוותמ"ל. אמרת מחר. מחר יש לי רק ותמ"ל.
רועי פולקמן (כולנו)
היא התכוונה במובן המטפורי.
היו"ר יואב קיש
אני כבר כל הזמן טלפונים מכל השרים על הוותמ"ל הזה, רוצים שאני אסיים את הדיון. אני מוכן, אני אצא החוצה, אפצל את זה, נגמור את הדיון. נראה לי שזה מה שרוצים ונגמור את הסיפור, נלך לדבר עם השרים. גם השר שלך, רועי.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה שאני רוצה לומר. אחת, זו לא הדרך. אני באמת הייתי רוצה לראות שבוועדת המכרזים, שהיא זו שכרגע אנחנו שמים אותה על השולחן, היו מקרים שהביאו לשחיתות יותר מאשר בוועדות אחרות. אני, דרך אגב, הדבר הראשון שהייתי עושה זה קודם כל, סלח לי, ביבס, להגביל את זמן הכהונה של ראשי עיר. זה לדעתי הדבר הראשון שצריך לעשות.
היו"ר יואב קיש
למה? אולי הוא תומך בזה, למה 'סלח לי, ביבס'?
חיים ביבס
אני, דרך אגב, תומך לעשות הגבלה לכולם, גם לחברי כנסת, גם לראשי רשויות, גם לראש ממשלה, גם לכולם, לא רק לנשיא. צריך להגביל אתכם רק לשתי קדנציות פה.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה צודק.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אני. שיגבילו מראש הרשות מלעסוק בנדל"ן בכלל ברשות שלו ויחייבו אותו על כל עסקה של נדל"ן להודיע בציבור בצורה שקופה. זה אני מבינה.
חיים ביבס
זה קיים, דרך אגב. זה קיים, את כנראה מזמן לא היית ראש עיר.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, זה לא קיים.
חיים ביבס
מה לעשות, זה קיים.
היו"ר יואב קיש
טוב, ביבס, מספיק. אתה לא רוצה לדבר? אני לא אתן לך לדבר. אל תפריע, חכה לזמן שלך.
חיים ביבס
אתה יכול לא לתת לי לדבר, אתה יכול גם להוציא אותי.
היו"ר יואב קיש
אני יודע שאני יכול, אבל אני גם לא אתן לך להשתלט על הדיון.
חיים ביבס
אני לא משתלט לך על הדיון.
היו"ר יואב קיש
אתה תשב, תמתין לזמן שלך ואתה תדבר בזמן שלך.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא ראיתי שהוכיחו לי שדווקא ועדת המכרזים היא מקור כל הצרה. להיפך, מה שבאים כל הזמן ואומרים זה שמי שמחזיק במרבית הכוח וחוסר איזון זה ראש העיר, ראש הרשות, לעומת המועצה.
היו"ר יואב קיש
נכון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל מי שפה נמצא בוועדת המכרזים, צריך להבין, זה לא ראש הרשות, ראש רשות - - -
היו"ר יואב קיש
טוב.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אני לא סיימתי.
היו"ר יואב קיש
אז נא לסיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני אסיים, מיד. אין לנו פה את ראש הרשות, לעומת זאת מה רוצים עכשיו? רוצים להקים ועדה מקצועית שבה נמצא - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, הפרוטוקול לא ראה את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא צריך לראות. שבה נמצא מנכ"ל.
היו"ר יואב קיש
מקצועית במרכאות.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, מקצועית מקצועית, שבה נמצא מנכ"ל שהוא איש אמון של ראש העיר, ברצותו - - -
היו"ר יואב קיש
אז הבנו שהמנגנון הזה הוא מאוד נוח לראש העיר, זה הבנו, וגם הבנו שהשלטון המקומי מייצג את ראשי העיר, הכול בסדר. בואו נמשיך.
יעל גרמן (יש עתיד)
ולסיכום אני רוצה לומר, אני מבקשת כאן, כשמביאים לנו איזה שהוא חוק שמשנה מצב קיים, שיצדיקו את השינוי הקיים.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. תודה. טלב אבו עראר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תודה, מכובדי היושב ראש. בנוסף למה שאמרו חבריי אני חושב שאלף חוקים, לא חוק אחד, לא יסדירו את הבלגן הקיים בחלק גדול מהרשויות. האמת. צריך להודות, יש שחיתויות בחלק מהמועצות ולכן אנחנו לא רוצים לחוקק חוקים שייטיבו עם ראשי הרשויות ולפגוע בציבור או באזרחים. דיברת על אנשי מקצוע, או החוק דיבר על אנשי מקצוע, כמו שאמרו חבריי לפניי, הגזבר והמבקר, מבקר הפנים, או גם החשב, בחלק מהמועצות יש גם חשב, אפילו החשב - - -
היו"ר יואב קיש
בקיצור, באתם לתקן וקלקלתם, זה מה שיקרה מזה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
ולכן אני הייתי מציע, אם באמת אפשר לחוקק חוק, כמו שוועדת הביקורת בכל רשות ורשות היא בידי האופוזיציה, שגם ועדת המכרזים תהיה בידי האופוזיציה.
היו"ר יואב קיש
לא, זה מאבד שליטה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
זה מאבד שליטה, בסדר.
היו"ר יואב קיש
זו ועדה ביצועית. זה כמו שתגיד שוועדת הכספים תהיה באופוזיציה.
קריאה
ככה זה נראה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה יודע מה? ראש ממשלה מהאופוזיציה. נחסוך בחירות לפחות.
היו"ר יואב קיש
טוב, חבר הכנסת טלב, נא לסיים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
יעקב אשר, אל תפריע לי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני איתך, טלב.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, כולם איתך פה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני גם הייתי ראש רשות בערערה בנגב, ארבע שנים, ועדת המכרזים הייתה בסך הכול ממליצה.
חיים ביבס
נכון. סוף סוף ראש רשות ש - - -
היו"ר יואב קיש
אבל הצענו פה הליך אחר. מה שהצעתי זה הליך שמוציא את ראש העיר מהסיפור, הוועדה המקצועית והוועדה הציבורית, של חברי מועצת העיר, הם אלה שיחליטו, בלי ראש העיר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חיים, אתה יודע שזה מובן.
היו"ר יואב קיש
בלי ראש העיר. הנה, הוצאתי אותך מהסיפור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז למה אתה תומך בזה, חיים?
חיים ביבס
אתה לא מציע כלום - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
חיים, אז למה אתה תומך בהצעה הזאת?
היו"ר יואב קיש
לזה הוא לא מסכים. תודה, טלב.
חיים ביבס
למה אתה אומר סתם דברים?
היו"ר יואב קיש
פולקמן, בבקשה. אני חושב שלפולקמן היה, לפחות עד עכשיו שמענו הערות שונות. אז, בבקשה, בואו נשמע אותך, פולקמן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
חדש לנו, רועי.
רועי פולקמן (כולנו)
אני אחדש. אחת, יש אכן הצעה גדולה יותר שהנחתי ואני ארצה מאוד שהיא תגיע לוועדת הפנים, שעוסקת באמת גם במבקר הפנים, גם בוועדות אחרות, כי צריך לאזן את זה. בואו נתחיל בלא להיתמם, יש בעיה קשה של מינהל תקין בשלטון המקומי, חלקה קשורה לבעיה של עובדים, חלקה קשורה לבעיה של נבחרים. הבעיה היא שיש הרבה רשויות מקומיות שבהרבה מהן אין תשומת לב ציבורית וגם, וזה במיוחד בנושא המכרזים, אין מה לעשות. אני עכשיו התעסקתי, בתיאום ובהבנה עם חיים, ככל שאנחנו עוד לא סיכמנו, על נושא המכרזים, אגרות מכרזים. דיברנו על זה שהאגרות הן שרירותיות, כדי שעסק קטן ייגש למכרז ברשות מקומית, אחד משלם 500 שקל, אחד 2,000 שקל, וחלק מזה זה חסם להתמודדות. למה חוסמים עסקים קטנים? כי אם אתה רשות קטנה ואתה צריך עסק של קייטרינג או שיפוצניק שיצבע את גני המשחקים, זה נחמד, כי במקרה ברשות שלך יש שניים כאלה או אחד כזה וראה זה פלא, יותר נוח, אין מה לעשות, גם לנבחרים וגם לגורמים אחרים, שהמכרזים יהיו, מה לעשות, יש פה קשרים פוליטיים. פה הקבלן הזה שייך - - -
היו"ר יואב קיש
אבל גם יכול להיות קשרים עם פקידוּת, מה זה קשור?
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם לפקידות יכול להיות קשר, גם לפקיד נוח - - -
היו"ר יואב קיש
אל תתלה את הכול בנבחרי הציבור.
רועי פולקמן (כולנו)
מנגנוני הבקרה - - - דרך אגב, ירושלים זה, מלכיאלי יודע, זה האמ-אמא של ההתנהלות הזאת. לאורך שנים - - -
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי, מה אתה אומר? ירושלים מושחתת בהתנהלות?
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
היו"ר יואב קיש
ברור? חברי מועצת העיר בירושלים מושחתים? זה מה שאתה אומר?
היו"ר יואב קיש
תגיד, אתה שמעת על פרשת הולילנד? אתה יודע ששנתיים - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, היית חבר מועצה או לא?
רועי פולקמן (כולנו)
לא, הייתי דרג מקצועי ועבדתי - - -
היו"ר יואב קיש
אז אתה, כיועץ של ראש עיר לשעבר, שחברי המועצה בירושלים מושחתים? זה מה שאתה אומר?
רועי פולקמן (כולנו)
אני אומר לך שבמשך שנתיים - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
רגע, רועי, אתה בסדר ואנחנו מושחתים?
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, רגע, רגע, אני לא אומר שהם מושחתים - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה עמדת לשכת ראש העיר?
רועי פולקמן (כולנו)
אני לא אומר שהם מושחתים, אני אומר שמה שקרה - - -
היו"ר יואב קיש
מי הורשע עד עכשיו, נבחרי הציבור או הפקידים? מהנדס העיר או זה? מי הורשע? גם ראש העיר, הוא הורשע או לא הורשע? שהיה גם ראש ממשלה. חברי מועצת העיר בירושלים, קורא להם מושחתים?
רועי פולקמן (כולנו)
כל ה - - - קודם כל לא קראתי - - -
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת פולקמן, אני מציע לך לחזור מהקריאה שלך.
רועי פולקמן (כולנו)
תקשיב למה שאמרתי במקום להתלהם. לא אמרתי שחברי המועצה מושחתים, אמרתי שהמנגנון - - -
היו"ר יואב קיש
אני אוציא לך את הפרוטוקול.
רועי פולקמן (כולנו)
אמרתי שהמנגנון מעודד שחיתות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
של הפקידוּת.
היו"ר יואב קיש
לא, אתה אמרת שהם מושחתים. תחזור בך.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
של הפקידות, רועי.
רועי פולקמן (כולנו)
המערכת - - -
היו"ר יואב קיש
אני נותן לך לתקן. בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
אני מתקן. אני לא אומר - - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
מי המנגנון? חברי המועצה הם המנגנון?
רועי פולקמן (כולנו)
קודם כל בוודאי שהבעיה היא גם בחברי המועצה ואני אסביר למה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, הפקידוּת הם טהורים, הם לבנים, הם - - -
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, רגע. מה שקורה - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מהנדסי הערים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אני יכול לדבר ברצף?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יועצים כמוך. כל המקורבים הם כאילו בסדר, חברי מועצה זה הפיל בחדר.
רועי פולקמן (כולנו)
המנגנון - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נו בחייך. לא יכולה. זאת אומרת אני 13 שנה הייתי מושחתת.
היו"ר יואב קיש
תנו לו לסיים.
רועי פולקמן (כולנו)
קיש, אני מבהיר בצורה ברורה.
היו"ר יואב קיש
תבהיר.
רועי פולקמן (כולנו)
אני לא אומר שחברי המועצה מושחתים - - -
היו"ר יואב קיש
יופי, כי זה היה נשמע ככה קודם.
רועי פולקמן (כולנו)
בטח לא כולם. אני כן אומר שהמנגנון הזה, בטח ברשויות קטנות, אבל גם שם, שכל חבר מועצה התערב במחלקת התכנון והבנייה ואמר 'את התיק הזה תקדמו', 'את התיק הזה לא תקדמו'. נמצא פה יועץ משפטי, את השיחות האלה עשינו לא מעט בינינו, ולכן - - -
היו"ר יואב קיש
אז בוא נבטל את המועצה וזהו.
רועי פולקמן (כולנו)
לא. ולכן - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל שעכשיו אתה מקבל פניית ציבור פה בכנסת.
היו"ר יואב קיש
ראשי ערים יאהבו את זה שנבטל את המועצה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
רועי, אני - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אני רוצה להגיד משפט בלי שתפריעו לי.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, כן.
רועי פולקמן (כולנו)
לכן אני אומר, דבר ראשון, בוא נכיר שיש בעיה. עכשיו, יש בעיה. יש בעיה בהתנהלות, בלא מעט רשויות, היותר קטנות ובאחרות, שרמת הבקרה והאינטרסים של ספקים, בהפעלת לחץ, ויש הבדל גדול, וזה אני רוצה להגיד ליוליה ולחברים פה, יש הבדל גדול בין קביעת מדיניות, כששרת התרבות קובעת מדיניות, זה דבר אחד, לבין אם היא קובעת לאיזה תיאטרון היא תצביע - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, אתה כנראה אף פעם לא היית בוועדת מכרזים.
רועי פולקמן (כולנו)
אני מסיים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני רוצה להסביר איך זה עובד.
רועי פולקמן (כולנו)
ולכן זה בסדר שחבר מועצה - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה לא יודע איך זה עובד, רועי.
רועי פולקמן (כולנו)
יוליה, שנייה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה אף פעם לא ישבת שם.
רועי פולקמן (כולנו)
אז, יוליה, את לא יודעת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה ישבת בוועדת מכרזים?
היו"ר יואב קיש
יוליה, תני לו לסיים. יוליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, הבן אדם מדבר על משהו שהוא לא מכיר.
היו"ר יואב קיש
בסדר, זכותו. מה לעשות?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הוא לא מכיר את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
ויש הבדל בין קביעת מדיניות, שרק הדרג הנבחר צריך לקבוע אותה, מה סוללים ואיפה בונים וכן גנים ולא גנים ואיך התקציב יחולק, לבין להחליט אם את הספק שיסלול את הכביש ברחוב פיכמן יהיה יעל או יעקב או מלכיאלי, ואת זה לא צריך - - -
היו"ר יואב קיש
תודה. מה אתה דוחף את מלכיאלי לעניין עכשיו?
רועי פולקמן (כולנו)
יואב, אני אומר פרגמטית, אני מציע - - -
היו"ר יואב קיש
לא, עזוב, שנייה.
רועי פולקמן (כולנו)
משפט. צריך למצוא איזונים ובלמים. זה לא נגד נבחרי הציבור, בכלל לא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז להוציא מחוק ההסדרים.
רועי פולקמן (כולנו)
זה לחזק אותם בלהתמקד בקביעת המדיניות. בואו נמצא את הנוסח והיו לך רעיונות, הם לא רעים - - -
היו"ר יואב קיש
רועי, תודה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רועי, אתה תומך בפיצול?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש מילה.
היו"ר יואב קיש
מילה, יעקב אשר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רועי, אתה תומך בפיצול?
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, דקה, יעל. מילה. אני רוצה לומר את זה בלי התלהמות, זה משהו שקרה כרגע ואני אמרתי לעצמי איך - - - אתמול בישיבה מקדימה אמרתי דוגמה שיש הרבה פעמים בהרבה רשויות שדווקא הלחץ של הפקידים זה להמשיך עם אותו ספק כל הזמן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון אמרתי את זה? יעל גרמן מ'יש עתיד', לא מ'יהדות התורה', ראש עירייה מוצלחת מאוד, אגב, ישבנו ביחד הרבה פעמים, אומרת לי, לא שאני אמרתי לה, 'אצלי הייתה הבעיה תמיד שאנשי המקצוע כל הזמן רצו את אותו ספק', הם מכירים אותו - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נכון, גם אני אמרתי עכשיו.
רועי פולקמן (כולנו)
מה, וחברי מועצה לא? נו באמת.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
גם אני אמרתי, זה בדיוק אותו דבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מה שנקרא ניכרים דברי אמת.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אקצר כדי שחיים יוכל לדבר.
היו"ר יואב קיש
לא, אני אומר לך כבר, אני לא מתחיל את הדיון, אני הבנתי מה קורה פה, אני הצעתי הצעה שלא נענתה מהדרג המקצועי, אני הולך להצביע על הפיצול אחרי דבריך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תן לי רק שנייה.
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, למה? בוא נדון - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא עושה את הדיון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני חושב שאין מקום לדיון הזה בחוק ההסדרים. חוק ההסדרים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
זה אופוזיציה, למה אתה - - -
היו"ר יואב קיש
אסור לו לדבר, רועי? ברושי בזכות דיבור.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רועי, יש איזה גבול, אתה מוכרח - - -
רועי פולקמן (כולנו)
ברור שאתה רוצה לפצל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא ברור.
היו"ר יואב קיש
רועי, תן לו לדבר, זכותו להגיד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הייתי ראש רשות, אני לא מקבל את ההפללה הטוטאלית הזאת ואני לא רוצה לחזור. אני רוצה לומר לכם שאחד האירועים הכי גדולים בשלטון המקומי דווקא היה אירוע של סגנית שר הפנים מלפני כמה שנים, עוד לא גמרו לאסוף את כל התיקים של פאינה. מה שאני חושב, שהכספים הקואליציוניים הם היו הדבר הכי גרוע שהיה, לכן תפסיקו, תיזהרו בשימוש בשם מושחתים, הפכתם את זה למילה שכל אחד משתמש בה בכל מקום.
רועי פולקמן (כולנו)
האופוזיציה אומרת את זה? כל היום אתם אומרים את זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
פולקמן, לא כל התורה אתה המצאת. אני אומר, לא יכול להיות שכל בעל תפקיד הופכים אותו ללא אחראי. אין גבול לאפשרויות והן לא מחולקות לפי מגזרים ולא קואליציה-אופוזיציה, לכן צריך להיזהר. צריך להביא את האנשים הכי טובים למקומות החשובים, אבל יש פה איזה מין קלות דעת בשימוש בביטויים שלפי דעתי הם חורגים מהגבולות. חוק ההסדרים היה צריך להיות מבוטל כבר מזמן, אין שום דבר שמחייב להביא את הדבר הזה לחוק ההסדרים חוץ מאיזה שיגעון של מישהו. מזל שהתקציב הזה, אם הוא יתקיים, שיש מעט מאוד זמן כדי להעביר אותו. תוציאו את זה מחוק ההסדרים.
היו"ר יואב קיש
תודה. טוב, אני אתן לחיים ביבס, בבקשה, אחרון הדוברים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה זה, הוא האיש הכי חשוב פה.
היו"ר יואב קיש
איתן, חברי הכנסת הכי חשובים פה, אם לא הבנת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ברושי, אל תחלק פה ציונים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הכי חשוב. אני מוותר על התואר.
חיים ביבס
אל"ף, תירגע, אין לי עניין להיות יותר חשוב ממך, בסדר?
היו"ר יואב קיש
לא, לא מבקש - - -
חיים ביבס
אין לי עניין.
היו"ר יואב קיש
אז עזוב, אם זו הגישה אז עזוב.
חיים ביבס
אני רק רוצה לעשות קצת סדר.
היו"ר יואב קיש
ביבס, אני לא משחק איתך משחקים.
חיים ביבס
אני גם לא משחק איתך משחקים.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אז עזוב, אתה לא צריך לדבר.
חיים ביבס
אני גם לא משחק איתך משחקים.
היו"ר יואב קיש
אז אין לך זכות דיבור. אני לא מוכן לדיבור הזה, גם לא כלפיי ככה. מה זה 'אין לי עניין'? מה זה האמירה הזו?
חיים ביבס
אל"ף, עם כל הכבוד לך - - -
היו"ר יואב קיש
או שתתנצל על האמירה או שלא תדבר.
חיים ביבס
אתה לא תגיד על ראשי רשויות מושחתים, אני מבין שלחצו עליך כמה חברי מרכז ואיבדת את העשתונות - - -
היו"ר יואב קיש
חיים, או ש - - - אני מבקש, תוציאו אותו מהדיון. אני לא מוכן לקבל את - - -
חיים ביבס
אבל לא יכול להיות מצב שעם כל הכבוד אתה משתלח ב - - -
היו"ר יואב קיש
תוציאו אותו מהדיון, תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה.
חיים ביבס
לא תשתלח בשלטון המקומי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עליך לחצו ראשי רשויות, כולל אתה בעצמך.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. אני לא מוכן לזה שידברו אליי ככה בוועדה הזו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אני הייתי רוצה ש - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יואב, הייתה לך הצעת פשרה.
היו"ר יואב קיש
לא, תקשיב, אני הצעתי הצעת פשרה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הצדיק הגדול, הוא בעד רשות מטרופולינית רק כשהוא בחוץ. רשות מטרופולינית עם משרד התחבורה, עם משרד האוצר, הוא בעד, השלטון המקומי, למה? כי אמרו לו שהוא בחוץ, הוא לא יהיה ברשות.
היו"ר יואב קיש
תקשיב, אני אגיד לכם בצורה הכי ברורה, גם לגבי ביבס.
קריאה
זה ממש לא נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אל תגיד לי לא.
היו"ר יואב קיש
רועי, תקשיב, אני מדבר איתך. אני לא סתם - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה זה? הוא היה צריך לשתוק - - -
היו"ר יואב קיש
הנה, נמצאים פה גם צחי וגם דינה, הזמנתי אותם אתמול והזמנתי כנציג אחד את יעקב אשר, שמייצג את מה ששמעתם פה היום ואמרתי לכם שתבינו מה חברי הכנסת אומרים והצעתי הצעה שאני חושב שהיא טובה והייתי מוכן ללכת לכיוון הזה. אם הייתם באים אליי ואומרים 'יואב, שמענו, בוא נלך לכיוון הזה', הייתי מנהל דיון על הדבר הזה. הם לא באו, לא רוצים ולכן זה לא רלוונטי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל תסביר לנו על מה אתה מדבר, אני לא - - -
היו"ר יואב קיש
הסברתי, את לא הקשבת, אני דיברתי על זה שלוש פעמים.
רועי פולקמן (כולנו)
יואב, כי זה לא מופרך, יש לי כמה תיקונים, אבל - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא נכנס לזה. היה להם את הצ'אנס, הם בזבזו אותו ואנחנו עכשיו מצביעים על פיצול. את הסעיף הזה, כפי ששמעתם, הפרק הזה כולו, יש לא מעט בעיות איתו, מצד שני אני לא פוסל חשיבה עקרונית בעניין הזה ובוודאי ובוודאי, רועי, חוק שלם ומלא שלא ייתן איזה מבט פריסקופ מוטעה ומה לעשות, זה המצב כרגע.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
וגם רפורמה כוללת ל - - -
היו"ר יואב קיש
ולכן אני אומר את זה - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מילה אחת. תראו את חברי המועצה כחלק אינטגרלי מהשלטון המקומי.
רועי פולקמן (כולנו)
זה ברור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, זה לא ברור.
היו"ר יואב קיש
חברים, תנו לי לסיים. יוליה, תודה. תנו לי רגע להגיד, אני רוצה גם שלא ישתמע, כמו ש - - - רועי פולקמן, כמו שאתה חזרת מדבריך, אם היו, שהשתמעו, שחברי העיר בירושלים מושחתים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לא. זה לא היה - - -
היו"ר יואב קיש
לא היה? גם אני ובוודאי לא התכוונתי בדבריי, לא להגיד שראשי ערים מושחתים, או שחברי מועצה או שהפקידות מושחתת, רחוק מזה, כולם נבחרי ציבור, בוודאי, שעושים ימים כלילות למען התושבים ואם יש, כמו בכל מקום, כמה תפוחים רקובים, צריך לטפל בהם, זה הכול. לכן, חברים, אני מעלה להצבעה את פיצול פרק ח' כולו כפי שהוקרא. מי בעד? שירים את ידו.
לאה קריכלי
שישה בעד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מצביע במקום בהלול.
היו"ר יואב קיש
מי נגד?
לאה קריכלי
שלושה.
היו"ר יואב קיש
מי נמנע? אין. ההצעה התקבלה, אנחנו מפצלים.

הצבעה

בעד – 6

נגד – 3

נמנעים – אין

ההצעה לפצל את פרק ח' כולו, כפי שהוקרא, מחוק ההסדרים – התקבלה
היו"ר יואב קיש
תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים