ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/03/2018

חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

פרוטוקול של ישיבת ועדה

×?ומניטק

2018-04-27OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 578

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ח באדר התשע"ח (05 במרץ 2018), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

חנין זועבי

מאיר כהן
מוזמנים
איתן טימן - מנהל אגף חינוך חברתי קהילתי, משרד החינוך

שנית פנחסי הראל - ממונה ייעוץ משפטי, משרד החינוך

הדר אליהו - מנהלת תחום צעירים, מרכז השלטון המקומי

זאב גולדבלט - מנכ"ל, פורום ועדי ההורים היישוביים

רחלי הכהן - עו"ד, המועצה לשלום הילד

שחף פורטנוי - מתאמת פעולות כנסת, מועצת התלמידים והנוער הארצית
ייעוץ משפטי
תמי סלע
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע"ח-2018, מ/1187
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 5 למרץ 2018, י"ח באדר התשע"ח. הנושא: הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע"ח-2018. זו הצעת חוק ממשלתית, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

משרד החינוך, בבקשה.
איתן טימן
אני מנהל האגף החברתי-קהילתי. אני הייתי שותף לחוק כבר מ-2011. פשוט מאוד: החוק הזה שחוקק ב-2011 כבוד היושב ראש, היה אז שהוא יחול על ה-256 רשויות. . בא השלטון המקומי, מרכז המועצות ואמר שרשויות פחות מ-1,000, אם אתם מחייבים משרה ותקן – היא קשה לנו. ולכן, בואו נלך להצעה אחרת. וההצעה שהיתה, שהקטנות, אם הן תרצנה, הן יפנו לשר. ייבדק שהם עומדים בקריטריונים, השר יאשר, ועדת החינוך תאשר והם יהיו בפנים. מה קרה בפועל? רובן מינו, פנו לשר אחרי שנבדק ועד היום לא אושרה אף אחת. כלומר בפועל לא קרה כלום והם כבר מינו. ואז באה ההצעה עכשיו, שהיא מתואמת עם משרד הפנים ואתנו מכיוון שזה לא עבד. יותר מזה, המשרד עשה שני צעדים שהפכו את לאבסורד: הוא הוציא שתי תקנות גדולות לשוק: 1. ילדים ונער בקיץ, הנוער בוחר כדרך וקבע כתנאי סף שאם אין מנהל יחידת נוער, הרשות לא מקבלת. אז הם פעמיים אכלו אותה.
ואז באנו כולנו ואמרנו
חבר'ה, בואו נביא הצעה שמתחשבת בכל הדברים, שהרשויות המקומיות לא חייבות בכלל משרה אלא הן חייבות בחצי משרה אם זה תפקידו היחיד או שליש משרה אם הוא עובד במשרה מלאה. את זה נעביר, ואמרנו יותר מזה: אם ראש רשות בחר מיוזמתו לתת משרה, המשרד יתקצב לו את המשרה. כלומר, לתת להם גם תמלוגים על זה שאם ראש מועצה אומר: אני לא חייב אבל אני כן נותן, המשרד ישתתף במשרה.

כל הכסף עבור החוק הזה נמצא במשרד כבר מזמן, זאת לא בעיה תקציבית.

2. התחייבנו לרשויות גם לקבוע יושב ראש שיאשר והכנסת גם שמספטמבר ניתן להם.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לומר לי שרשויות קטנות, חלשות, מינו גם בלי התקצוב?
איתן טימן
כן. חלקן.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה חלקן?
איתן טימן
חלקן – אנחנו צריכים לדעת שחלק מהקטנות הן עשירות מאוד. קח את מועצה אזורית "תמר", את "אלונה" - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע שאני לא מכוון לשם אז מה אתה מביא לי דוגמאות כאלה?
איתן טימן
לא, אני אומר שהמועצות הקטנות, למה הן מינו? כי בקיץ, ב - - - מחלקים לילדים ונוער, הם בלמ"ס הכי גבוה, ואז הם מקבלים הרבה כסף. נוצר מצב שאת הכסף הם מקבלים מהמשרד עבור המנהל, עבור שני דברים: עבור התכניות החינוכיות שוטף, עבור מורות חיילות ונח"ל שוטף. הדבר שהם לא קיבלו זה את השתתפות המשרד בשכר וזה הפך להיות אבסורד. ולכן, השלטון המקומי, מרכז המועצות אמרו: חבר'ה, זה לא עובד. לכן אמרנו: בואו נעשה השלמת חקיקה וניתן להם.
היו"ר יעקב מרגי
שלטון מקומי.
הדר אליהו
אני אתחיל דווקא בשורה התחתונה, שאנחנו מאוד תומכים כמו שאיתן אמר, והיינו שותפים לאורך כל הדרך בתיקון של החוק הזה. אני כן מבקשת להתייחס לאמירה שלך, שהיא מאוד נכונה, בדיוק מהמקום הזה שלא לסנדל רשויות קטנות שהיכולת הכלכלית שלהן מאוד נמוכה, היה לנו פה דין ושיח ארוך עם משרד החינוך שהיה שותף מאוד חשוב, ובשביל זה הם היו מוכנים ללכת אתנו לעניין של שליש משרה מתוך משרה מלאה שקשורה לחינוך, רווחה ופנאי. ובהיבט הזה גם אפשרנו למצב את התפקיד הזה, גם לשלב אותו בתפקיד הכי רלוונטי בתחום, וגם לאפשר לקבל תקציבים נוספים מהתקנות, כפי שנאמר, ועשינו ממש סקירה. לא מדובר בכל כך הרבה רשויות, שלושים ומשהו כמדומני, בסביבות השלושים רשויות. בדקנו ממש ברמת רשות רשות והדברים בהחלט - -
היו"ר יעקב מרגי
רשויות חלשות, אני חוזר לשם: רשויות חלשות – נקרא לזה "הפטנט" שייצרתם, בסדר, הוא יתמרץ כל רשות. השאלה שלי: אנחנו יודעים שלא קורה לרשויות החלשות - ניקח סוגיית מועצת תלמידים, בכלל לא על השולחן שם. השאלה איך אני מוודא שאכן – השאלה אם יש פעולה אקטיבית?
שנית פנחסי הראל
אני מהשלכה המשפטית של משרד החינוך. אני רק אציין ששיעורי ההשתתפות שלנו בעלות השכר של מנהל יחידת נוער הם דיפרנציאלים, והם פועלים לפי אשכולות המס. זאת אומרת, הרשויות החלשות באשכולות 1-3 מקבלות 90%. לעומת זאת, רשויות חזקות מאוד, זה הולך באופן מדורג אבל נניח בקצה השני, 8-10 זה 20%. זאת אומרת, מהבחינה הזאת המימון של רשויות חלשות הוא כמעט מלאה, וזה תמריץ חזק מאוד למנף - -
היו"ר יעקב מרגי
אז זה מחזק את השאלה, אולי לא הבנת אותה: ברגע שהמשרה הזו היא גם וגם וגם, ואם אין לי בקרה או פעולה אקטיבית של המשרד שאכן ימנו את האחראי על הקטע הזה של מועצת תלמידים, האם זה ילך על דברים אחרים?
איתן טימן
אני אתן לך גם פה תשובה: אנחנו היום לא הלכנו לתיקון כי רק בשנים האחרונות קיבלנו אישור משרה למפקח מלווה מטעם מנהל חברה ונוער לכל רשות. יש לנו גם מנחה לכל יחידת נוער. כלומר, אנחנו עוסקים בשתי מערכות סיוע. כמו כן, אנחנו לא רואים את תפקיד הרשות להקים את המועצה אלא את התפקיד שלנו לעזור לה להקים את המועצה. לכן, את כל ההכשרה אנחנו לוקחים על עצמנו. אנחנו לא פסלנו מתחילת החוק ועד היום רשות אחת על נושא מועצות תלמידים ונוער. זה אינטרס של המשרד ושל המדינה לחינוך ערכי דמוקרטיה. ולכן, אנחנו רואים בזה חלק מאתנו.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, הבנתי. מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בבקשה.
אתי וייסבלאי
תודה רבה. אני ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. ה-מ.מ.מ. כתב בשנת 2016, בנובמבר 2016 מסמך קצר לבקשת יושב ראש הוועדה בנושא: יישום חוק הרשויות המקומיות, מינוי מנהל יחידת נוער. רוב מה שכתוב במסמך באמת נאמר פה אז אני רק אגיד שבסך הכל היו 230 רשויות מקומיות שבהן יש מעל 1,000 ילדים והן מחויבות להעסיק מנהל יחידת נוער לפי חוק. בתקופה שבדקנו את זה, ב-90% בערך היה מנהל יחידת נוער. 25 רשויות מקומיות נוספות לא היו מחויבות לפי חוק, וב-14 מתוכן היה כבר מנהל יחידת נוער. התקציב הכולל שהיה בשנת 2015 עבור תקצוב שכרם של מנהלי יחידת נוער היה 12.3 מיליון שקל, והתיקון שדובר עליו וגם במסמך הצגנו אותו, אמור להעלות את התקציב לכ-17 מיליון שקל.
איתן טימן
הוא נמצא, אמול ביררתי את זה עם תמי וייס ומשה - - -. כל הכסף נמצא מספטמבר 2017.
היו"ר יעקב מרגי
טוב.
אתי וייסבלאי
לגבי הנושא של מועצות תלמידים ונוער, שהחוק גם מחייב מינוי של מועצת תלמידים ונוער ברשויות שיש בתחומן מעל ל-1,000 ילדים ובני נוער – בתקופה הזאת, 70% מהרשויות המקומיות, היתה בהן מועצת תלמידים ונוער, 161 רשויות מקומיות. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
מועצת התלמידים והנוער הארצית.
שחף פורטנוי
אני ממועצת התלמידים והנוער הארצית.
היו"ר יעקב מרגי
מאיפה?
שחף פורטנוי
אני מחדרה. אנחנו אכן תומכים בתיקון. אני חושבת שגם ברשויות הקטנות זה משהו שהוא מאוד רלוונטי, גם אם יש פחות מ-1,000 בני נוער, אני חושבת שמנהל יחידת נוער זה תפקיד משמעותי. אני חושבת שמנהל יחידת נוער הוא איזה שהוא מנטור מוביל - -
היו"ר יעקב מרגי
בחדרה את מכירה אותו?
שחף פורטנוי
ברור.
היו"ר יעקב מרגי
והוא פעיל?
שחף פורטנוי
בחדרה, מנהלת יחידת הנוער שלי ואני בקשר מאוד מאוד הדוק. אני יכולה להגיד שזה כמו איזה צמיד "פנדורה", אם אתם מכירים, והוא נאסף מהמון חרוזים. בסופו של דבר הצמיד הוא מה שמאגד - -
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת מה אומר לי צמיד "פנדורה"? בזמן שאנחנו מנסים - -
זאב גולדבלט
מי שאין לו בת בגיל העשרה לא מבין מה זה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. בזמן שאנחנו משתכרים בעבודתנו, לפרנסתנו, יש מי שחושב איך להוציא מאתנו את הכסף. עכשיו דברי.
שחף פורטנוי
אני חושבת שזה כמו איזה שהוא צמיד, שיש חרוז, ולכל חרוז יש משמעות, צבע, צורה. הצמיד הוא מה שמאגד את הכל. הצמיד בעיני הוא כמו מנהל יחידת נוער, הוא מאגד. גם אם זה או לא רשות ענקית, גם אם זו לא כמות בני נוער גדולה, אני חושבת שזה משהו מאוד משמעותי. זה בני נוער מכל הארץ. בעיני זה משמעותי מאוד - -
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק שהתיקון הזה הוא מבורך, שגם הרשויות הקטנות יקבלו את המימון. מי החליף את הדרה במשרד?
איתן טימן
יעל קוטון.
היו"ר יעקב מרגי
והיא לא מצאה לנכון להגיע לדיון?
איתן טימן
האמת שלא זימנו אותה. אני המנהל שלה - -
היו"ר יעקב מרגי
תמיד האמת חייבת להיאמר בוועדה.
איתן טימן
- - ויש לה כנס ענק שהיא מציינת אותו.
היו"ר יעקב מרגי
שאלתי, קיבלתי תשובה. חנין, מתי שאת רוצה. בבקשה.
זאב גולדבלט
אנחנו מברכים על החוק. הדבר היחידי שאני מסתייג ממנו זה דווקא מה שמופיע כסעיף 5(ב), שבעצם - -
היו"ר יעקב מרגי
נגיע אליו אבל דבר.
זאב גולדבלט
- - שבעצם מחפיף או מבהיר שמועצת הנוער כפופה למנהל, ולא היא. מועצת הנוער מייצגת את ההורים ונבחרת על ידי ההורים, ואני לא חושב שראוי שפקיד שממונה על ידי הרשות יכתיב את הרכבה ואת מספר החברים בה. אני חושב שצריכים להשאיר את זה לבוחרים להחליט מי מייצג - -
היו"ר יעקב מרגי
איזה סעיף אתה קורא? תקרא אותו.
זאב גולדבלט
במועצה יהיו בין 15 ל-61 חברים, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל יחידת הנוער בסך הכל.
היו"ר יעקב מרגי
אז איך הוא מוכפף פה, בסעיף הזה? הוא לא מוכפף.
זאב גולדבלט
ברגע שהוא מחליט, המילה שהוא מחליט ולא מקבלים את המספר ביחד, את ההחלטה ביחד, יש כאן אמירה שהוא קובע לגביהם. אני לא חושב שזה נכון.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, היינו צריכים להקים את הפורום לפני כן, שיהיה לך יו"ר ועדה שייתן לך ביטוי - - -
זאב גולדבלט
אתה צודק, אני מקבל את כל מה שאמרת עד עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אבל בוא, הוא לא כפוף אליו. אין לי ספק שהוא לעזר באיזו מועצה סוברנית לכל דבר ועניין. לגבי כמות, המספר לא הופך אותו לבעיה. בבקשה.
רחלי הכהן
רק במישור העקרוני, אני מהמועצה לשלום הילד. אני קודם כל רוצה לברך על החשיבות של התיקון הזה, ולציין בהקשר הזה שרק לפני שבועיים הקמנו מודל ייחודי חדשני של פרלמנט בני נוער בשיתוף יחידת הנוער ומועצת תלמידים בבאר-שבע. זו רק דוגמה. השתתפו בו מעל 150 תלמידים ביחד עם משרדי הממשלה, שלקחו חלק פעיל בהליך של קביעת מדיניות. אני רק רוצה לציין שזו דוגמה אחת. אנחנו מקווים להמשיך מעכשיו כל שנה לכך שהחשיבות והתרומה של בני הנוער גם למשרדי הממשלה וגם לבני הנוער לכשעצמה היא חוויה מעצימה, ואנחנו מקווים שהתיקון הזה יסייע וימשיך את התהליך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. היועצת המשפטית, בבקשה.
תמי סלע
בסך הכל, אין כמעט תיקונים. לגבי התחילה של החוק – בעצם מחילים את ההוראות שנוגעות למנהל יחידת הנוער, בגלל הנושא של התקצוב, התחולה היא רטרואקטיבי שזה חריג אבל יש לזה אישור ויש לזה גם סיבות טובות, מספטמבר 2017 - -
היו"ר יעקב מרגי
לכן טרחת מיד לומר שזה מופיע בבסיס התקציב.
איתן טימן
נכון.
תמי סלע
בהקשר הזה חשוב לי לשאול כי לי נאמר שכבר יש מנהלי יחידות נוער בכל הרשויות, ופה עכשיו נרמז שלא. אם זה עדין לא, אנחנו לא רוצים להחיל רטרואקטיבית חובה שבעצם הם לא עומדים בה כיום, אז צריך פה לדייק - -
איתן טימן
תראי, לנו אין דרך לשלם לשלטון המקומי אלא... ברור לנו קודם כל שיש ממלא מקום בכולם, יש לנו כתובת. אין היום רשות קטנה אחת בישראל שאנחנו לא יכולים לעבוד אתה. ב - - - ילדים ונוער, מה הם עשו? הם מינו כבר אנשים או בשליש משרה או בחצי באישורנו אז ככה שאין לנו את הבעיה הזאת ברשויות.
היו"ר יעקב מרגי
ובוורסיה הזאת יש כיסוי מלא.
איתן טימן
נכון, כי אנחנו נותנים עוד שני דברים - -
תמי סלע
יש מישהו שממלא את התפקיד בפועל.
איתן טימן
כן, כן כי מי שאחראי על הקיץ זה מנהל יחידת הנוער. ב-253 הרשויות המדינה מקיימת. אני מפה נוסע לאשר את ה-11.5 באוצר.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי.
דוברת
יש מהלך שעשו אותו כדי שרשויות לא יפגעו וכן יקבלו את התקציבים שבתקנון.
תמי סלע
גם לגבי מועצות התלמידים חשוב לי לוודא כי לפי מסמך היישום, זה עמד על 70% נכון ל-2016 וגם פה, לא נחיל את זה בצורה רטרואקטיבית אבל גם אם זה ביום הפרסום, חלה החובה לוודא שאנחנו לא מכשילים אותם. הם עומדים בחובה הזאת?
איתן טימן
יותר מזה אמרתי: בגלל שאנחנו אנשי חינוך, אנחנו לא רואים בצד של המועצות בתיאום עם המועצה הארצית כתנאי מכשיל אלא אתגר להגיע ביחד.
תמי סלע
בפועל, יש מועצות תלמידים גם ברשויות הקטנות?
איתן טימן
יש גם רק המבנה הוא אחר. מכיוון שהמודל הרגיל בעיר זה בתי ספר ותנועות וארגונים, בקטנות, שאין בתי ספר בתוכן, הם בוחרים מכלל בני הנוער - - - במועצת נוער יישובית.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה להקריא את החוק.
תמי סלע
מקריאה: "הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון),

התשע"ח-2018

תיקון סעיף 1 1. בחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער),

התשע"א-2011 )להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 -

בהגדרה "ילד", "נער" ו"מוסד חינוך", במקום ""נער" ו"מוסד חינוך"" יבוא ""נער", "מוסד חינוך" ו"רשות חינוך מקומית"";

ההגדרה "רשות חינוך מקומית" - תימחק.

תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי -

האמור בו יסומן "(א)" ובסופו יבוא "בניהול יחידת הנוער";

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית רשות חינוך מקומית

שבתחומה יש פחות מ־1,000 ילדים ונערים להעסיק מנהל יחידת נוער
באחת מאלה
בהיקף של חצי משרה לפחות בניהול יחידת הנוער;

בהיקף של שליש משרה לפחות בניהול יחידת הנוער, ובלבד שהוא מועסק ברשות במשרה מלאה וחלקה הנותר של המשרה מיועד לעבודה בתחומי חינוך, רווחה או פנאי."

ביטול סעיף 11 3. סעיף 11 לחוק העיקרי - בטל."

סעיף 13, שמתקנים אותו, זה סעיף של הוראות מעבר ותחילה. הצעה היא לבטל אותו בנוסח שכרגע הוא הוצע ובעצם לקבוע סעיף תחילה והוראות מעבר חדש שמבטא את העיקרון – אנחנו ננסח אותו בפיניש עם נוסח החוק אבל הוא מבטא את העיקרון שכעיקרון תחילת החוק הוא ביום פרסומו אבל כל מה שנוגע למינוי וכהונה ותקצוב של מנהל יחידת נוער חל החל מספטמבר 2017. ושמי שכיהן כמנהל יחידת נוער ערב יום התחילה נחשב - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אשאל שאלה: יש מניעה – ללא התיקון הזה היתה מניעה לשר לתקצב?
איתן טימן
לצערי אסור להם.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושב שיש מניעה. אולי את החובה, בסדר אבל בוא, לא משפטן אני אבל אני נצרבתי ונכוויתי קצת.
איתן טימן
אבל בפועל לא תקצבנו. בפועל, הם לא קיבלו את הכסף.
תמי סלע
נקודה אחת שאני רוצה לוודא בסעיף הוראות התחולה: האם גם עכשיו רוצים לאפשר, כמו שהיה בחוק המקורי, תקופה של שלוש שנים לאותם אנשים שמכהנים היום כדי שיעמדו בתנאים שהחוק קובע כי יש תנאים מסוימים של התקלה, ניסיונות. אז נתנו להם שלוש שנים כדי שהם יוכלו להשלים את התנאים. גם כאן זאת הכוונה?
איתן טימן
כן.
תמי סלע
אז באמת זה הנוסח.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. עברנו על הכל?
תמי סלע
עברנו על הכל.
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, אתה נכנס בדיוק כשאנחנו באים להצבעה. הממשלה מתקנת את חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער). בזמנו החריגו רשויות קטנות שיש להן פחות מ-1,000 תלמידים ובדיעבד, הבינו שזה לא עושה טוב ולא עושה שכל ועכשיו מתקנים שכולם יקבלו.
מאיר כהן (יש עתיד)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה דיפרנציאלי ודווקא הפוך – המשרד - -
איתן טימן
בלמ"ס 1.3 90% המדינה. כלומר, זה הדיפרנציאלי.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה? מי נגד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק תעלה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20.

קוד המקור של הנתונים