ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/03/2018

העברת עודפי תקציב משנת 2017 לשנת 2018., תקציב הכנסת לשנת 2019.

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-20OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 10

מישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

יום שני, י"ח באדר התשע"ח (05 במרץ 2018), שעה 11:00
סדר היום
1. העברת עודפי תקציב משנת 2017 לשנת 2018.

2. תקציב הכנסת לשנת 2019.
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר

משה גפני

יצחק וקנין

שולי מועלם-רפאלי

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
דוד ביטן

יעל גרמן

אברהם נגוסה
מוזמנים
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ

חשב הכנסת חיים אבידור

קצין הכנסת יוסף גריף

דן עמר - מנהל חטיבת התפעול, הכנסת

מירה פיירשטיין - ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

לבנה כהן - סגנית ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

נדב כספי - סגן חשב הכנסת, הכנסת

שירלי אברמי - מנהלת יחידת כת"ף, הכנסת

הודיה קין - מנהלת מרכז המחקר והמידע, יו"ר ועד העובדים, הכנסת

חזי כהן - אגף תקציבים, רפרנט שירותים מיוחדים ומשרדי מטה, משרד האוצר

עידן בנימין - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה

העברת עודפי תקציב משנת 2017 לשנת 2018
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברים, שלום. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים. אנחנו דנים היום בתקציב הכנסת. כמובן שאנחנו צריכים לדון גם בתקציב הכנסת לשנת 2019 וגם בהעברת עודפי תקציב משנת 2017 ו-2018.

נתחיל דווקא בהעברת עודפי התקציב. יתכבד חשב הכנסת להסביר לנו למה וכמה ואיך. יש שם נתון שקצת מעלה תהיות מדוע סכום כזה גדול כמובן שעובר מ-17' ל-18', ועל כך אנחנו רוצים לקבל תשובות. יואיל בטובו, אדוני - בבקשה.
חשב הכנסת חיים אבידור
אנחנו מבקשים מהוועדה לאשר העברה של 347 מיליוני שקלים משנת 2017 לשנת 2018. אני רוצה לפרט את הסכומים מפני שחלק גדול מהסכומים הם בסך הכל סכומים שאנחנו כבר מגלגלים אותם כמה שנים משנה לשנה כתוצאה מהתמשכות של נושאים מסוימים שתיכף אסביר.
להלן הפירוט
מתוך ה-347 מיליוני שקלים, 151 מיליוני שקלים הם בגין תביעות שהכנסת עומדת מולן כבר מספר שנים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
151 מיליון שקלים זה תביעות משפטיות עומדות.
חשב הכנסת חיים אבידור
תביעות משפטיות לא עומדות, בתהליך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בתהליך - זאת אומרת, לא מומש הביצוע שלהן.
חשב הכנסת חיים אבידור
עדיין לא הגיעו ל - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הן יכולות להפוך להיות גם עודף תקציבי.
חשב הכנסת חיים אבידור
יכול מאוד להיות, אני מאוד מקווה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כולנו תקווה שכן.
חשב הכנסת חיים אבידור
לפחות כך אומרים היועצים המשפטיים שלנו, וככה אנחנו גם מתייחסים לזה בדוחות הכספיים.

בכל אופן, 87 מיליוני שקלים מה-151 זה בגין תביעת שפיר, ו-64 מיליוני שקלים זה בגין תביעה שהגישו על הפקעת בית פרומין.

עוד סכום של 46 מיליוני שקלים הוא בגין שיפוץ בית פרומין שהתחלנו אותו כבר לפני כשנתיים. יצאו המכרזים ותקצבנו אותו לפני שנתיים. אנחנו את הסכומים שעדיין לא שילמנו, מגלגלים משנה לשנה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה השלב של הביצוע שמצוי המקום?
חשב הכנסת חיים אבידור
אני מאוד מקווה שלקראת סוף 2019 המוזיאון ייפתח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי.
חשב הכנסת חיים אבידור
סכום של 12 מיליוני שקלים הוא סכום שתקצבנו אותו בשנת 2017, סליחה, אפילו ב-2016, תקצבנו אותו לרכישת ציוד חדש לערוץ הכנסת. היות ומכרז ערוץ הכנסת נתקע, אנחנו רוצים לרכוש את הציוד הזה בשיתוף עם מי שיפעיל את ערוץ הכנסת, היות והוא יפעיל את כל הציוד הזה. אנחנו מחכים שייבחר זוכה להפעלת ערוץ הכנסת ואז אנחנו נשתמש בתקציב הזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי.
חשב הכנסת חיים אבידור
עוד 15 מיליוני שקלים הם בגין מערכות אבטחה וכריזה. זה מכרז שיצא כבר מזמן, אך מסיבות מקצועיות הוא מתנהל כבר תקופה די ממושכת. אני מאוד מאוד מקווה שבמהלך שנת 2018 המכרז כבר יעלה לאוויר והסכום שתקצבנו ימומש.

הסכום האחרון הוא סכום של 51 מיליוני שקלים. זה סכום שאנחנו למעשה בנינו אותו מעודפי תקציב של שנת 2017 על מנת לעשות פרויקטים חדשים שתכננו אותם במהלך שנת 2017 ודיברנו על זה בישיבה האחרונה שהיתה בסוף 17' על העברת עודפים או העברה מתוכניות, מהרזרבה, והפירוט של זה הוא לאותם מבנים יבילים שאנחנו רוצים לעשות על מנת להתכונן למצב שתשתנה כמות חברי הכנסת, וזו מהסיבה שמיצינו את כל השטחים שקיימים היום בכנסת ואין אפילו מטר מרובע אחד פנוי.

בתוכנית שאנחנו עושים, תוכנית אב, אנחנו מתכננים עוד מבנים נוספים לבנות במהלך השנים ככל וייווצר הצורך. חלק מהם אנחנו נתחיל מידית, וברגע שיהיו לנו האישורים. זה שלושה מבנים: בניין מינהלה, בניין מרכז מבקרים ולשכות חברי כנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מתי הפרויקט הזה צפוי להתחיל לנוע?
חשב הכנסת חיים אבידור
בניין מינהלה, למיטב הבנתי, ייעשה כבר מידית ברגע שנקבל את האישור על התוכניות, אישור תב"ע שהגשנו אותה. יכול להיות שזה יהיה כבר בשנת 2020.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, בסדר. אני רק חושב שצריך לומר שצריך להתחיל להאיץ קצת את הביצוע של הפרויקטים. עודף תקציבי - זה ברור, אפשר להעביר משנה לשנה. אנחנו גם מן הסתם לא רוצים שהתקציב הזה ילך לאיבוד, אבל צריך אולי להאיץ קצת את התהליכים. כולי תקווה שב-2018, כדי שיהיו העברות תקציביות מ-18' ל-19', הסכום יפחת בצורה משמעותית, ואני מקווה שגם העניינים המשפטיים - - -
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא, מ-18' ל-19.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מ-18' ל-19, עכשיו אנחנו מעבירים מ-17' ל-18'. אני מקווה גם שהעניינים המשפטיים עד אז ייפתרו או שתהיה לגביהם איזושהי תשובה, כי זה סכום משמעותי. מתוך הסכום מדובר על 150 מיליון שקלים רק תביעות משפטיות פתוחות, וזה סכומי עתק. צריך לזכור שהכסף הזה שכרגע באוויר, הוא כסף שאנחנו לא נותנים אותו בחזרה או לציבור או לכנסת. אשמח שתבהיר את זה.
חשב הכנסת חיים אבידור
יש לנו דיבור עם אגף התקציבים שמהעודפים האלה של התביעות המשפטיות, אנחנו נעביר להם השנה כ-100 מיליוני שקלים תמורת התחייבות שאגף התקציבים - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מבורך, זה כסף שהציבור יכול ליהנות ממנו בינתיים, עד אשר הדברים יתבררו.
חשב הכנסת חיים אבידור
- - ככל שהתביעות המשפטיות האלה - אנחנו לא נזכה בהן, אז הם יחזירו לנו את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מברך על כך, בסדר גמור.

חברים, מישהו רוצה להעיר הערה בגין העניין הזה?

אם לא, נצביע על אישור העברות עודפי התקציב מ-17' ל-18. מי בעד ההעברות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הבקשה להעברת עודפי תקציב משנת 2017 לשנת 2018 אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההחלטה התקבלה.
חשב הכנסת חיים אבידור
רגע, יש עוד דבר שנמצא במכתב שאנחנו רוצים. אנחנו מבקשים להעביר בשנת 18' מהרזרבה של שנת 2018 סכום של 6 מיליוני שקלים כאשר 3 מיליוני שקלים זה לשיא כוח אדם, וכפי שתבינו בתקציב שאנחנו נסביר על שנת 2019 ישנו איזה גידול מסוים של כוח אדם שהמנכ"ל יסביר לגביו. אבל זה ב-19' ואנחנו כבר בשנת 18' צריכים לממש חלק ממנו.

ישנו נושא מסוים של כוננויות עובדים שעשינו טעות עוד בתקציב של 17'. התקציב היה דו שנתי וכבר ב-17' אנחנו העברנו חלק מהרזרבה לכוננויות עובדים. את אותה בקשה אנחנו עושים גם השנה - להעביר מהרזרבה לכונניות עובדים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מנכ"ל הכנסת יסביר מה פשר הבקשה ומה הסיבות לה.
חשב הכנסת חיים אבידור
לא, הגידול בכוח אדם אנחנו נסביר בתקציב של שנת 2019.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל עכשיו אנחנו צריכים לאשר הגדלה.
חשב הכנסת חיים אבידור
את ההגדלה הזו - אני מבקש לעשות את זה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טרם אישור התקציב?
חשב הכנסת חיים אבידור
זו העברה מהרזרבה בשנת 18', זה לא ב-19', לכוננויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
העברה, הבנתי - אוקיי.

האם יש מישהו שרוצה הערה בעניין הזה? אם לא, נצביע בעד ההעברה שהתבקשה כרגע על ידי חשב הכנסת. 3 מיליוני שקלים מתקציב 18' ל-19'.
חשב הכנסת חיים אבידור
לא, 6 מיליוני שקלים מהרזרבה, כאשר 3 מיליוני שקלים מהם הולך לשיא כוח אדם ו-3 מיליונים מהם הולך לכוננויות עובדים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי. מי בעד הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1

נמנעים – אין

הבקשה להעביר מהרזרבה של שנת 2018 סכום של 6 מיליוני שקלים, נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההחלטה התקבלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני נגד. אני גם אסביר את זה כשזה יגיע לתקציב 2019.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מיקי רוזנטל נגד.

תקציב הכנסת לשנת 2019.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו עוברים עכשיו לתקציב 2019 ונעשה דיון. קודם כל, יציגו את התקציב אנשי המקצוע ולאחר מכן התייחסות חברי הכנסת, בבקשה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אדוני יושב-ראש הוועדה, חברי הכנסת, הנהלת הכנסת, ועד העובדים, שלום לכולם. תקציב 2019 - נתחיל מהשורה התחתונה. הגידול בתקציב לעומת השנה הקיימת שאנחנו עוד בתחילתה הוא 20 מיליון שקל. זה במסגרת מגבלת ההוצאה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה היה הגידול בין 17' ל-18'?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
בין 17' ל-18 עמד על אותו גידול, על אותו מספר. לא פרצנו. זה מדיניות שהתוויתי עם כניסתי לתפקיד, שלא נפרוץ את מגבלת ההוצאה והגידול יהיה מבוקר בתקציב הכנסת, ואנחנו אכן עומדים בעניין הזה ובהתחייבות זו.

דגשים - נתחיל בתוספות, בגידולים המשמעותיים. הגידול המשמעותי הוא בנושא כוח אדם שנחלק לשני חלקים עיקריים: אחד, תוספת תקנים, הן של מינהל הכנסת והן של משמר הכנסת. הייתי שמח אם קצין הכנסת יתייחס למשמר הכנסת. מדובר ב-20 תקנים. אדוני הקצין, תסביר את בקשתך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מר גריף, בבקשה.
קצין הכנסת יוסף גריף
אנחנו נמצאים בתהליך של קבלת האחריות והמענה לכל הנסיעות במשלחות ודרך ועדת האתיקה של הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הווה אומר, זה יוצא מהשב"כ או מהמשטרה.
קצין הכנסת יוסף גריף
זה יוצא מהשב"כ ועובר ליחידת משמר הכנסת. אנחנו ניקח את האחריות מתחילת 2019. לצורך הנושא הזה ביקשתי עשרה תקנים דחופים, וזה המעט שהצלחתי לתת. בנוסף לכך, יש לנו את כל הנושא של כניסת פולומבו, שניתן לראות שרמת הפעילות שם גדלה וגם כמות המוזמנים נכנסת בצורה משמעותית. לכן, אני נדרש שם לתוספת של כוח אדם כדי לתת מענה לכל הכניסות של המוזמנים.

פרט לכך, יש תוספת של עמדות נוספות בתוך המשכן שאנחנו כבר התחלנו ויישמנו. אנשי המשמר עובדים מעבר ל-12 השעות, ולעיתים גם 16 ו-18 שעות. לכן, אני צריך תוספת של כוח אדם, וזה המעט שביקשנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה היקף הנסיעות של חברי הכנסת לחוץ לארץ מבחינת ההוצאה התקציבית של הכנסת בעניין הזה?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
תקציב הנסיעות מופיע. אנחנו הורדנו אותו ל-2019. הוא עומד בשוטף, הבסיס שלו, הוא 3.1 מיליון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא הכול.
יצחק וקנין (ש"ס)
יש נסיעות שממונות על ידי הכנסת ויש - - -
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
הוא שאל של הכנסת, לא ועדת האתיקה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
של הכנסת.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
השאלה ברורה. ועדת האתיקה לא בשליטתי, אני גם לא מממן. יש לומר, ואני מוסיף לדבריו של הקצין, האבטחה היא גם לנסיעות שהן לא זה - אכן, כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נסיעות של יושב-ראש הכנסת ושל הכנסת זה אותו סעיף?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
המשלחות - כן, חד-משמעית.

3.1 מיליון זה תקציב של משלחות נכנסות ויוצאות. יש עוד מרכיב שהוא בפעילות הבין-לאומית של הכנסת וזה מרכיב שזכה, ובתקופה האחרונה ראיתם עדויות לכך, וזה הכנסים הבין-לאומיים שאנחנו עושים, בין אם זה ראשי פרלמנט שאירחנו פה מאפריקה, בין אם זה כנס מנכ"לים, מזכ"לים, שרק בשבוע שעבר עבר בהצלחה. בדרך כלל פעילויות כאלה אנחנו עושים בשיתוף משרד החוץ בחלוקה של 50:50, ויש סעיף נפרד לזה. זה הרכיב של ה-400,000.

בגדול, תקציב משלחות - הבסיס שלו בשנים האחרונות עם גידול מאוד משמעותי בפעילות הבין-לאומית עומד על 3.1. אם אני כבר מתייחס לקראת 2019 אז פה צמצמנו את זה מתוך ראייה ש-2019 תהיה שנת בחירות. אני מבקש לא לחייך פה בשולחן הזה, זה הנחת העבודה שלנו. בשנת בחירות, מן הסתם, גם טקסים ואירועים וגם - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יצא לך הבוקר לדבר עם ליצמן או עם גפני?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לי לא יוצא לדבר עם אף אחד מהם. אני סתם נותן פה הערת אגב, לא לפרוטוקול.

עניתי לשאלתך, אדוני היושב-ראש?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אני ממשיך ומחזיר את כולנו לנושא הגידול בתקנים. נתנו לקצין את הסקירה ואת הסיבות לבקשה שלו להגדלת תקנים במשמר - 20 במספר.

נגיע עכשיו למינהל הכנסת. הבקשה עומדת על 35 תקנים שהם 5% משיא כוח האדם. רק אתחיל ואומר, ואני אומר את זה בנוכחות חברי ההנהלה ששומעים אותי אומר את זה כל פעם בכל ישיבה שלנו, שזה אכן גידול משמעותי. בוודאי שזה מתווסף לגידול המשמעותי שהכנסת עברה במצבת כוח האדם שלה בעשור האחרון. אפשר לומר שהיא די הכפילה את עצמה. אבל אני חושב שהתוצאות גם נראות בשטח, ויעידו פה ותיקי הבית שהכנסת עובדת בצורה הרבה יותר יעילה. היא היום יותר בנויה לתת מענה הולם לצרכים של הפרלמנט. אבל אני גם זוכר היטב מה שאמרתי בפעם האחרונה שהעברתי פה תקציב, שהיה זה קצת לפני שנה וחצי בערך, סמוך לכניסתי לתפקיד, ואמרתי שגם כאיש כוח אדם בהכשרתי ובמקצועי וגם כאיש שמשרת בשירות הציבורי הרבה מאוד שנים, אני חושב שהגידול צריך להיות מבוקר ומידתי, כי אחרת אם כל פעם אני אבוא ואסביר למה אני צריך - ההסברים הם מאוד ברורים ותשמעו אותם עכשיו. רובכם תשתכנעו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
מיקי, אני מציין את העובדות.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא אמר "רובכם", הוא לא אמר כולם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יכול להגיד: חוץ ממיקי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איזה מיקי?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אמרתי "רובכם". בסופו של דבר, זו אחריות שלי ושל חבריי להנהלה לדאוג שיהיה תכנון כוח אדם לטווח ארוך, לקחת בחשבון שהכנסת עובדת לפי "פיקים". לא כל השנה היא אותה שנה. יש "פיקים" גם מבחינת פרויקטים של הכנסת, וצריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון ולדאוג שהגידול יהיה מבוקר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבקש גם להתייחס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בטח, בסוף דבריו כולם ידברו.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
ה-35 תקנים בגדול זה לשני רבדים עיקריים: רובד אחד - כל המערכים האלה שהם מערכי תומכי לחימה של פעילות הפרלמנט. יושבת פה בכובעה השני מנהלת מרכז המחקר והמידע. כידוע, כל הזמן עלה הצורך של מרכז המחקר והמידע, גם מבחינת הח"כים, גם מבחינת היחידה עצמה, להוסיף תקנים. אני עצרתי את זה עד כניסתה של הודיה לתפקיד כי רציתי שהיא תיכנס, תלמד, תדע מה הצרכים האמיתיים, ורק אז לאשר את התוספת. אני חושב שהתוספת היא מתבקשת כי הפעילות באמת גדלה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה תוספת בשביל האופוזיציה, אתם בעיקר מבקשים. הם מבקשים כל הזמן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון, רק בשביל האופוזיציה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אני חושב שמרכז המחקר והמידע מתחלק שווה בשווה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, הם מבקשים כל הזמן.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
הלשכה המשפטית - כנ"ל. להזכירכם, יחידת כת"ף. יושבת פה לשעבר מנהלת מרכז המחקר והמידע ומנהלת יחידת כת"ף הנוכחית. בשביל להקים את היחידה הזו לקחתי תקנים של עובדים קיימים. היתה פה פגיעה בחלק מיחידות הכנסת ואני צריך להחזיר חלק מהתקנים האלה - זה רובד אחד.

רובד שני - ועכשיו הודיה בכובעה השני כיו"ר ועד העובדים - כמו שאתם יודעים, וזה לא סוד, בתקופה האחרונה הנהלת הכנסת מנהלת משא ומתן מול ועד העובדים לגבי הסדרה מחדש של שעות עבודה וסדרי העבודה בכנסת מתוך ראייה שלי וגם של הוועד, אנחנו שותפים בעניין הזה, לרווחת העובד, לזה שהעובדים לא יבלו בבית הזה יותר ממה שצריך, לשמור על רווחתם, לשמור על פריונם. המשמעות של כך זה שאנחנו כנראה בחלק מיחידות הכנסת נצטרך לעבור למתכונת של עבודה במשמרות. בעיקר מדובר על חטיבת התפעול. המשמעות של כך - כפי שאתם יודעים, כשעוברים לעבוד במשמרות יש צורך בתוספת של כוח אדם. כשליש, קצת פחות, מהתוספת המדוברת היא בחטיבת התפעול, לרבות יחידות המשק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מאה אחוז. מספר שאלות: מחלקת המחקר - קודם כל, היא עושה עבודה באמת מבורכת - יש קפיצה של 1,400,000 שקל. מה הסיבה?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אחת הסיבות זה ועדת החקירה הממלכתית של הבנקים שדורשת תשומות של יועצים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה הרבה מאוד כסף. אנחנו מדברים על עוד תוספת מ-750,000 שקל ל-2.165.
דוד ביטן (הליכוד)
- - - ועדת החקירה עולה כסף. אתה מבין למה עושים שום ועדות חקירה פה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל 1,400,000 שקל?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא, לא אמרנו שזה כל זה. זה חלק מהגידול. אתה רוצה שמנהלת מרכז המחקר והמידע תתייחס? היא תוכל להסביר את זה הכי טוב.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, בבקשה. אני אשמח.
דוד ביטן (הליכוד)
מיקי, התכוננת חזק היום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה חשבת? שאבוא לדיון לא מוכן?
הודיה קין
אכן הגידול בתקציב מרכז המחקר והמידע נוגע בעיקר ליועצים לוועדות לבקשת הוועדות. הגידול המשמעותי ביותר זה כתוצאה מהיועצים לוועדת החקירה בנושא הבנקים שבמהלך 2018 יכולת מימוש של שכר היועצים עומד על מיליון שקלים כשתקציב מרכז המחקר והמידע ב-2018 עמד על כ-800,000, כך שזה הרבה מעבר לתקציב מרכז המחקר והמידע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה. שאלה נוספת. יש עלייה משמעותית בפעולות הכנסת. זה סך כולל כמובן על הרבה מאוד רבדים, אבל יש עלייה בפעולות הכנסת. אני רוצה להבין האם זה בעיקר מהדברים שציינתם פה קודם, כוח אדם, שזה דברים אחרים?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
כוח אדם.
חשב הכנסת חיים אבידור
32 מיליוני שקלים זה מכוח אדם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה בעיקר כוח אדם. אז רוב העלייה זה בעיקר כוח אדם שדיברנו עליו וגם אישרנו אותו בתחילת הדיון.

יש דבר נוסף אחד. אני רוצה להודיע גם לפרוטוקול וגם לחברים וגם לציבור, יהיו שינויים בשני דברים מהותיים: אחד, שכר דירה ומלונות לח"כים שירצו לישון פה וכד'. עלו הרבה מאוד טענות מצד ח"כים מסוימים שזה לא מספיק, ויש ח"כים מסוימים שאומרים שזה יותר מדי. צריך לייצר איזשהו איזון בין הצורך של האנשים להישאר בירושלים. יש כאלה שאומרים: אנחנו חברי כנסת, אנחנו גרים בצפון. אנחנו לא יכולים לבוא לפה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אתה צריך אתך הוועדה, אתה לא יכול לקבוע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמובן שהכול ייעשה בסופו של דבר אחרי קבלת המלצה מהוועדה הציבורית. אבל בסוף ההכרעה היא אצלנו. אנחנו נקבל את המלצתה, אבל בסוף אנחנו צריכים להכריע.
דוד ביטן (הליכוד)
הבעיה העיקרית היא איכות בתי המלון, לא - - -.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
קודם כל, בסוגיה הזו אני מתכוון לעורר דיון. בסוף צריך להגיע לאיזושהי פשרה שתהיה מכסה. אגב, עלתה גם טענה על ידי חברי כנסת רבים שיש גם את העוזרים הפרלמנטריים שלהם ש רוצים ללון פה כי קשה להם לחזור הביתה ולהגיע, וגם לזה צריך לתת מענה.

אני חושב, ואני אומר את זה לפרוטוקול, שהכיוון צריך להיות פול לכל חברי כנסת שיהיה סביר והגיוני שלא יחרוג מגבולות התקציב הקיים ושכל חבר כנסת ישתמש בו. מי שירצה להשתמש ולממש - יממש. מי שלא - לא. לא כל אחד צריך את זה. אני, למשל, מעולם לא ישנתי במלון אף פעם על חשבון הכנסת. אז אני באופן אישי לא צרכתי פעם אחת. אבל יש כאלה שכן משתמשים ואין שום בעיה עם זה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני משתמש כל הזמן, אין לי ברירה אחרת. אם תסדרו לי טיסה כל יום, אהלן וסהלן.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה גר בעוטף לבנון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה ברור. לכן, צריך ליצור איזשהו איזון שיאפשר לאנשים עם פול מסוים בסופו של דבר.

שנית, לגבי שכר חברי הכנסת - הודעה לפרוטוקול - שכר חברי הכנסת ייצא מידיה של הכנסת. זה החלטה שקיבלתי ואני הולך להעביר אותה פה בוועדת הכנסת באמצעות חקיקה. שכר חברי הכנסת לא ייקבע יותר על ידי חברי הכנסת, שכר חברי הכנסת ייקבע על ידי ועדה חיצונית שתקבע את השכר שלנו באופן שהיא תמצא לנכון. מבחינתי, כל סכום שהיא תיקבע יהיה מקובל עליי. אגב, עוד דבר ייצא מהכנסת בקרוב וזה גם שכר השופטים, גברתי היועצת המשפטית של ועדת הכספים.
דוד ביטן (הליכוד)
והשרים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמובן , הכול ביחד. השרים, כל נבחרי הציבור. גם שכר השופטים, לעניות דעתי, לא צריך להיקבע על ידי הכנסת. הוא צריך להיקבע על ידי ועדה ציבורית. אני לא חושב שהכנסת צריכה לשלוט במשכורות של השופטים, זה גם צריך להיות ניטרלי. לכן, אני בקרוב הולך לקדם חקיקה שגם שכר השופטים וגם שכר חברי הכנסת יהיה מחוץ לכנסת. לא יהיה בשליטת הכנסת, אלא בשליטה של ועדה ציבורית.

אני אשמח אם חבר הכנסת שהוא מבין ותיקי חברי הכנסת יאמר משהו על הדברים.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני חייב להגיד לך משהו פה בעניין. אני מכיר את ההיסטוריה ומכיר את ועדת זוסמן שקבעה את מה שקבעה בזמנו. אני לא חושב שאנחנו קובעים את השכר שלנו. זה בכלל איזה טעות יסודית מאוד. זה שקבעו איזה הצמדה מסוימת, זה לא קביעת השכר שלנו. השכר שלנו נקבע על ידי ועדה חיצונית. היא קבעה את מה שקבעה. ההיפך, הוועדה הזו באה ואמרה. אני זוכר שהיתה פנסיה לחברי כנסת של 4%, ולשרים 7%, רק שכחנו את הדברים. באו והורידו את הכול, קבעו שכר קבוע. קבעו אפילו קופות גמל וקרן השתלמות. הוועדה החיצונית הזו קבעה את זה, ובזה נגמר הסיפור. הבעיה היא שעשו הצמדה שונה לשרים והצמדה לחברי כנסת. לו הדבר הזה היה הולך על פי זה שההצמדה שלנו ושל השרים היתה שווה אז אני חושב שהשכר היה עולה בצורה הדרגתית שווה בשווה לשרים וגם לחברי הכנסת. אנחנו לא קובעים. זה שהתקשורת עושה מזה סיפור - אני לא צריך להתרגש מכל דבר. אנחנו מתרגשים, ממה? בזה שאנחנו קובעים את השכר שלנו? אין לנוsay בדבר הזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יצחק, אתה מכיר אותי שלוש שנים. אני אחד שמתרגש מהתקשורת?
יצחק וקנין (ש"ס)
לא, ההיפך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אתה יודע שאין לך עסק עם מישהו שמתרגש מהתקשורת. אני בן אדם שאף פעם לא מתיימר לומר את מה שאנשים אחרים רוצים לשמוע.
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה יודע מה הורג אותי? שמשחקים עלינו ועוד עושים עלינו סיבוב. אומרים לחברי כנסת: אתה מוותר על התוספת? אתה מוותר, הוא לא מוותר, הוא כן מוותר. עושים פה איזה סיבוב פוליטי. חבר'ה, ההצגה הזו נמאסה כבר. לא כל דבר זה תקשורת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מסכים איתך. הכנסת הזו, או בכלל כל כנסת, מחולקת לכל מיני סוגים של נבחרי ציבור. יש כאלה שמגיעים לפה כי המשכורת חשובה להם, ויש כאלה שמגיעים לפה והמשכורת לא מעניינת אותם. כל אחד בסיטואציה שלו - היא שונה. זאת אומרת, אי אפשר להקביל בין חבר כנסת אחד לשני. לכל אחד יש את הנסיבות שהוא צריך גם משכורת יותר גבוהה או יותר נמוכה - זה לא משנה. המצב הוא בעייתי מסיבה אחת, ואסביר לכם גם למה. המצב הוא בעייתי מאחר ויש איזושהי טענה, שלכאורה היא גם מוצדקת, שכביכול אנחנו, מחר ברצותנו, אם נניח, לשכוח את רחשי הציבור, יכולים להעלות את השכר שלנו לכל סכום שנרצה, ומצד שני, גם יכולים להוריד אותו. זה לא בשליטה של גוף חיצוני. זה המצב היום לאשורו משפטית.
יצחק וקנין (ש"ס)
זה בכלל לא נכון. הרי הוועדה קבעה גם את ההצמדה של השכר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא. הוועדה לא קובעת, הוועדה ממליצה.
יצחק וקנין (ש"ס)
הוועדה קבעה אז בצורה ברורה איך יהיה. הבסיס ההתחלתי קיים, אף אחד לא נוגע בו. אף אחד לא יכול לגעת בו.
חשב הכנסת חיים אבידור
אם יורשה לי לרענן את זכרונו של חבר הכנסת וקנין, לפני כשלוש שנים הוועדה הציבורית בתחילת עבודתה כוועדה ציבורית חדשה, אחרי שהחליפה את ועדת גרונאו. הוועדה הציבורית באה בהמלצה לוועדת הכנסת לשנות את ההצמדה על שכר חברי הכנסת. היא עשתה איזשהו מחקר כשמרכז המחקר והמידע עשה את המחקר איך זה הולך בכל מיני פרלמנטים בעולם, והיא באה בהמלצה לוועדת הכנסת לשנות את ההצמדה. אני לא זוכר מי היה יושב-ראש הכנסת אז, אולי חבר הכנסת ביטן זוכר, אבל הם דחו את ההמלצה של הוועדה הציבורית.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
זה בכנסת הנוכחית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זאת אומרת, אנחנו מבינים שבוועדה הציבורית יש יכולת להמליץ. הכנסת מחליטה.
יצחק וקנין (ש"ס)
מדבר על ההצמדה, שימו לב. לא על הבסיס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האמינו לי שהחקיקה שאני אביא והשינוי שאני אביא ייתן הרבה שקט. אתם תראו שהציבור יגיד: חבר'ה, זה בידיים של ועדה ציבורית - חברי הכנסת. אני רוצה לעשות את זה עוד בקדנציה הזו כדי שאנשים לכנסת הבאה, אחרי שהוועדה הציבורית תקבע מהו שכר חברי הכנסת, יחליטו אם הם רוצים לבוא לכנסת. אני מקווה שאנשים טובים ירצו לבוא לכנסת, ואני מקווה שגם הוועדה הציבורית תכריע שהשכר יהיה הוגן.
דוד ביטן (הליכוד)
הדיון הזה הוא חלק מהתקציב?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, חשוב להגיד את זה. זו הזדמנות. מה זאת אומרת? זה פלטפורמה לומר את הדברים. דנים על תקציב הכנסת וזו פלטפורמה לומר את הדברים.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
השאלה היא אם הוועדה הציבורית תחליט שצריך להעלות את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מוציא את זה מידי הכנסת. היא תקבע, האוצר ישלם. מה שהיא תקבע - שתקבע. גם אם היא תקבע 20,000 שקל לחודש, זו זכותה. היא תכריע מה דעתה לגבי מה השכר של חבר כנסת במדינת ישראל צריך להיות.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני במצב טוב, ואני אומר את זה פה וכולם שומעים. מאז שהוציאו את זה לוועדות, רק הרעו את המצב.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שירעו, אז יבואו אנשים אחרים לכנסת שהמשכורת הזו מספקת אותם. מה הבעיה?
יצחק וקנין (ש"ס)
לי יש פנסיה תקציבית. אני מחר יוצא מהכנסת, יש לי פנסיה תקציבית. כל חברי הכנסת שנכנסו מהשנים 99', ואני עוד מ-96', יש להם פנסיה צוברת. הם לא מקבלים פנסיה מחר. הרעו את מצבם של חברי הכנסת. אנחנו פשוט יורים לעצמנו בראש. אני אומר את זה פה, לי זה לא נוגע. אבל לכם זה נוגע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה לציין, את הוועדה לא הכנסת תמנה. הוועדה תמונה גם על ידי אנשים חיצוניים. הכנסת גם את חברי הוועדה לא תמנה, וגם על זה התעקשתי.
דוד ביטן (הליכוד)
מי?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נשיא בית המשפט העליון ימנה, ראש אבות בין דין ימנה.
דוד ביטן (הליכוד)
אה, הבנתי. - - - ממה שאתה מדבר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
באמריקה עכשיו השרה שקד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, הכנסת לא תמנה. הצעת החוק מוכנה, אני רק צריך להגיש אותה. אני מגיש. אני רק אומר שבסוף אתם צריכים לזכור שהוועדה הציבורית תצטרך לקחת את האחריות גם בדבר אחד חשוב. היא תצטרך לקחת אחריות שאם היא תקבע שכר סביר והוגן אז יבואו אנשים רציניים לכנסת, ואם היא תקבע שכר מאוד מאוד רציניים יבואו אנשים פחות טובים לכנסת. זה מה שהיא צריכה לזכור. או שאנשים דווקא אלטרואיסטים שיש להם הרבה כסף יבואו לפה רק בשביל העשייה ולא בשביל המשכורת. צריכים לזכור גם את זה. אנחנו נדבר גם על זה.
דוד ביטן (הליכוד)
עשית את הכותרת היום, בוא נמשיך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה לא כותרת, זה הצהרה. מה זאת אומרת? מה, אסור לי להביא הצהרות לדיונים? מה, זה לא דיון על תקציב הכנסת ששכר חברי הכנסת הוא חלק מרכזי בו?
דוד ביטן (הליכוד)
לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה אתה אומר "לא", כן.
דוד ביטן (הליכוד)
זה דיון לוועדת הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בדרך כלל אתה צודק, הפעם אתה טועה.

חברי הכנסת, התייחסותכם לתקציב הכנסת. לא חייבים להתייחס למה שאמרתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להתייחס, וזה יתייחס גם לדברים שאתה אמרת בעקיפין. קיים פה מנגנון ייחודי, והוא מוצדק במידה רבה כי הכנסת היא מקום ייחודי. אבל אנחנו המוסד הציבורי היחידי שקובע את תקציבו וגם מאשר אותו.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו הריבון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק.
יצחק וקנין (ש"ס)
ידידי, יש מצב יותר גרוע - בנק ישראל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש מצב יותר גרוע - תאגיד השידור שגם הוא מנהל את התקציב שלו לבד. אין שום פיקוח על תאגיד השידור ועל התקציב שלו. הוא עושה מה שהוא רוצה. נו, אז מה?
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, האוצר לא קובע את התקציב של האוצר? אני רוצה להבין. הוא קובע את תקציב האוצר. מה שהוא יביא לך, אתה לא משנה שקל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם רוצים להוציא עכשיו את כל התסכולים שלכם?
דוד ביטן (הליכוד)
כן, למה לא? בשביל זה ישבתי לידך היום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מיקי, אנחנו כרגע מתוסכלים מזה שיש משבר קואליציוני. זה התסכול המרכזי שלנו עכשיו, אנחנו לא רוצים בחירות. רק עוד שנה אנחנו רוצים.
יצחק וקנין (ש"ס)
גם מיקי לא רוצה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היחידי שרוצה פה בחירות זה אני, היחידי מכל ה-119.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יודע מה הבעיה - - - ? שמקום 4 בפריימריז, הוא מקום 15 ברשימה בגלל השריונים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מצב, מצד אחד, שיש בו היגיון בגלל שהכנסת היא גם הריבון. מצד שני, הוא מייצר סיטואציה שהיא כמעט בלתי אפשרית מבחינה ציבורית.
דוד ביטן (הליכוד)
גם את זה אתה רוצה בוועדה הציבורית?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
די. ביטן, אתה רואה שאני מתחיל לצעוק?
דוד ביטן (הליכוד)
שאלתי אותך שאלה. שמתי לב שהוא אוהב לצעוק. אתה יודע כמה הוא מפריע?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה ייצר מצב שחברי כנסת יכולים לחוקק כמעט כל חוק שיש לו משמעות תקציבית בכנסת, והם אחר כך מאשרים את זה. זאת אומרת, באופן תיאורטי אנחנו יכולים להחליט שיש לנו מחר 20 עוזרים, לא שלושה עוזרים, והכנסת צריכה לממן את זה. זה חוק, ונגמר הסיפור. זה יוצר מצב לא בריא שתקציב הכנסת גדל באופן משמעותי במשך שנים רבות. הפער בין 18' ל-19' הוא מאוד סביר - 20 מיליון שקל תוספת. אין לי טענה לפער הזה. אבל בעשור האחרון תקציב הכנסת גדל ב-67%, נדמה לי, שזה יותר מרוב הגופים הציבוריים. אבל, ויש אבל אחד משמעותי מאוד, ואני רוצה להתייחס לסעיפים קונקרטיים בתקציב. למשל, בנושא גידול כוח אדם, הכנסת מבקשת עכשיו בתקציב 2019 להגדיל ב-5% את כוח האדם שלה.
דוד ביטן (הליכוד)
מי היית רוצה שיקבע את תקציב הכנסת?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תן לי. לא גמרתי עם הנושא הזה, אענה על כל שאלות הציבור וגם של חברי כנסת.

העובדה שהממשלה שמה לעצמה רסן בנושא גידול כוח אדם והחליטה לגבי שנת 2019 שהגידול לא יעלה על 1.9 בכל המוסדות הציבוריים. נכון, הכנסת היא ריבון, הפרדת רשויות והכול, אבל היא מחליטה שהיא מעלה ב-5%. בתקציב 2020 אתם תיאלצו לאשר גידול של עוד 10% כי פותחים את מוזיאון הכנסת, ואז יהיה גידול של עוד 10%. הכנסת לא יכולה להתנהל בספרה אחרת. יש מצב ציבורי והכנסת לא יכולה להרשות לעצמה.
דוד ביטן (הליכוד)
אפשר לענות לך? אני רוצה להגיד לך משהו מסוים. התקציב של הכנסת הוא תקציב אחד ספציפי. כשאתה מדבר על הגדלה של 1.9% או 2%, זה מהמכלול. זה מאפשר העברות תקציביות. יש סעיפים שגדלים הרבה ויש סעיפים שגדלים פחות או שהם מצטמצמים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מדבר רק על כוח אדם.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מדבר באופן כללי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. אני רק מתקן אותך, יש החלטת ממשלה בתקציב 2019 לגבי גידול בכוח אדם.
דוד ביטן (הליכוד)
- - - ההוצאה התקציבית, נכון?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא מדבר על זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
דוד, תאפשר לו לסיים.
דוד ביטן (הליכוד)
פה יש סעיף אחד, יש סעיפים שגדלים מעל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מדבר על הגירעון ואני מדבר על הגידול בכוח אדם.
דוד ביטן (הליכוד)
תקרת ההוצאה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. ממשלת ישראל בתקציב 2019 קיבלה שורה של החלטות בהן גם לגבי גידול בכוח אדם במוסדות הציבור ובכוח האדם הממשלתי. היא החליטה שהוא לא יעלה על 1.9.
דוד ביטן (הליכוד)
בממוצע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא בממוצע. הכנסת מבקשת להגדיל את מצבת כוח האדם שלה מסיבות מוצדקות. תמיד זה סיבות מוצדקות, כולם רוצים לעשות יותר. אבל יש החלטת ממשלה. אני לא אומר שאנחנו צריכים להתיישר לפי החלטת הממשלה, אבל אנחנו גם לא יכולים לחרוג ממנה באופן דרמטי. תוספת של 5% בכוח אדם ו - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מוכן ללכת איתך למהלך, בוא נצמצם את נסיעות הח"כים לחו"ל. אתה מוכן ללכת למהלך כזה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לגמרי, אני מיד מצביע על זה. אני לא נוסע במשלחות, אני באופן עקרוני חושב שעבודת חברי הכנסת צריכה להתקיים במשכן ולא בפרלמנט האוקראיני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בואו נגביל כי כרגע נאמר על ידי קצין הכנסת שהוא צריך כוח אדם כדי ללוות חברי כנסת במקום השב"כ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עשרה אנשים. צמצם את המשלחות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז צמצם.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אבל זה כל העניין שאני מעדיף שייצאו מתקציב - - -, ולא מתקציב של כל מיני גורמים שיממנו. מה הבעיה? צמצם, אבל יממנו גורמים חיצוניים. זה טוב לך? עדיף שזה יבוא דרך - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה מדבר על 3 מיליון שקלים. אתה לא מבין שאנחנו צריכים לאבטח גם אנשים שנוסעים לא על חשבון הכנסת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני הפרעתי לך? אני הפרעתי לך?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה התפקיד שלי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זכותי להגן עליך להגיד את השטויות שלך כמו שזכותך להגן עליי להגיד את השטויות שלי.
דוד ביטן (הליכוד)
מאמתים עם טענות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא טענות. אני לא מתערב למנכ"ל הכנסת ולא ליושב-ראש הכנסת איפה להוסיף תקנים ואיפה לקצץ תקנים. אני רק אומר, באופן כללי אם רוצים להוסיף תקנים למשמר כדי שילוו במקום 730 את הזה, בסדר גמור. אולי זה אפילו חוסך כסף. אבל שיצמצמו במקום אחר. לא יכול להיות שהכנסת - כל תאוותיה ימולאו. למה 5%? למה לא 50% תוספת תקנים? אין דבר כזה. זה שירות ציבורי, זה כסף ציבורי. זה לא ראוי - זה אחד.

אני אומר לכם את זה. אני גם דיברתי עם מנכ"ל הכנסת, עם הצוות ועם החשב ואמרתי להם: אתם יודעים מה? אם הגידול הזה מוצדק, וייתכן שהוא באמת מוצדק, בואו לפחות תתחייבו שלשנים הבאות תהיה איזושהי מגבלה, וגם לזה הם לא הסכימו. מה המשמעות? אני מבין את מנכ"ל הכנסת, אין לי טענות אליו. הוא צריך לבצע את ההחלטות של נבחרי הציבור, והנבחרים רוצים עוד ועדות ועוד נסיעות ועוד שעות ועוד עוזרים, ועוד ועוד ועוד. אבל אני אומר לכם, זה כסף ציבורי. לכן, הגידול צריך להיות תוך כדי זה שמקצצים במקומות אחרים, אחרת אין לתקציב הזה סוף. באופן תיאורטי זה תקציב בלתי נגמר, וזה לא יכול להיות. אפילו אלברט מסכים איתי, ואנחנו חלוקים בלא מעט דברים. לא יכול להיות שהתקציב הזה יהיה אין סופי, אין דבר כזה כי זה כסף ציבורי. אני אומר לכם, זה סעיף שלא ראוי לאשר אותו כך. יש גם מקומות לחתוך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא בא עכשיו להיות סניגור של אף אחד, אבל אני מסתכל על הנתונים ואני מבין דבר אחד. התקציב עלה משנת 2018 ו-2019 ב-20 מיליון שקל. אנחנו מבינים שהעלייה הבסיסית היא כל שנה בערך כ-20 מיליון שקל כי יש עלויות שהן אוטומטיות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עוד לא ירדת לפרטים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם אתה יורד לפרטים אתה מגלה שגם עליית כוח האדם הזו שעליה אתה מדבר הצטמצמה במקומות אחרים כי העלייה נשארה 20 מיליון שקל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא נכון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין עלייה גדולה יותר, אין קפיצה בכל תקציב הכנסת ב-10% או ב-20%. תקציב הכנסת עלה באחוזים בודדים. זה אומר שהיה משחק בתוך - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא נכון, אבל אתה לא קראת בעיון. הגידול של ה-20 מיליון בלבד נובע מזה שהתקציב - - -. הכנסת עובדת בשיטת BOT, בכל מיני שיטות. יש ירידה של עשרות מיליונים בתקציב של מוזיאון הכנסת, ולכן אפשר היה לעשות עלייה כזו דרמטית בכוח האדם. אני אומר לך שעלייה של 5% בכוח אדם זה לא סביר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אבל סך כל התקציב עלה ב-2.5%.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אמרתי שזה מקובל עליי.
דוד ביטן (הליכוד)
בכמה הממשלה העלתה את התקציב באופן אוטומטי? תעזוב את כוח האדם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל כל התקציב כולו עלה בסכום נמוך, ומה שעשו הצוות המקצועי - הם שיחקו עם התקציב במקומות אחרים. הם הפחיתו ממשהו אחד כדי להוסיף בכוח אדם. זה לא שכל התקציב נפרץ בעקבות עליית כוח האדם.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל התקציב עלה ב-2.5%.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון, כמו בשנה שעברה.
דוד ביטן (הליכוד)
נציג האוצר, כמה הממשלה העלתה?
חזי כהן
כלל ההוצאה הוא 2.7%.
דוד ביטן (הליכוד)
יפה, פחות ממה שהממשלה העלתה - אחד. שניים, בנושא כוח אדם לממשלה יש יכולת תמרון. זה מה שהתכוונתי. נניח שאומרים אחוז נקודה ומשהו, אבל זה בכלל עובדי המדינה שזה משהו אדיר. אין מצב שבכל סעיף תקציבי, בכל בית חולים, אפשר להעלות יותר מאחוז. אם מאשרים לכל משרד הבריאות, זה בסדר. בפועל זה לא מתבצע ככה, בפועל אנחנו עושים העברות ושינויים. לכן, פה אתה רואה את זה יוצא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עכשיו תבקש ממנו שיסביר לך את החלטת הממשלה על כוח אדם.
יצחק וקנין (ש"ס)
יש פה דבר של כוח אדם שאני חושב שקצין הכנסת דיבר עליו, ויש עוד דבר שכולנו ערים לו. אני יכול להגיד את זה יותר מאחרים פה. אני נמצא הרבה זמן בבית הזה, ותמיד אני יכול לתת את הדוגמה. רבותיי, אני לא יודע אם אתם מודעים לכמות האנשים שנכנסת לכנסת בשנים האחרונות - זה לא היה אף פעם - 3,000 - 4,000 איש ביום. זה לא היה. אתה צריך מנגנון שיטפל בזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא בכוח אדם, זה סטודנטים.
יצחק וקנין (ש"ס)
סליחה, מה סטודנטים? אתה צריך מרכז מבקרים. אתה יודע שאני מנסה להביא לפה קבוצות ואין מקום איפה להכניס אותם בגלל שהכול מפוצץ? חברים, אני מדבר איתכם אמיתי.

שנית, אם אני לוקח את העניין של השב"כ - עד היום אבטחו את חברי הכנסת שיצאו במשלחות גם דרך הכנסת, גם דרך ועדת האתיקה, דרך השב"כ. היום הוא צריך לבצע את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אם זה היה רק זה, אז ניחא. אתה שאלת את עצמך כמה תקנים נוספו לכנסת? הרבה יותר מהעשרה האלה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני לא מדבר על זה שאנחנו נשארים פה עד ארבע בבוקר. אני זוכר את לילות התקציב, אבל זה הפך להיות משהו כרוני בכנסת הזו. כל פעם שתיים עשרה, אחת, שתיים, בלילה. כל המערכת הזו צריכה להישאר פה.
דוד ביטן (הליכוד)
קודם כל, אני דווקא בעד שאם יוצאים לחו"ל, שייצאו דרך הכנסת ולא דרך מימון של כל מיני עמותות ופדרציות וכו'. עדיף שיהיה הסעיף התקציב יותר גדול במשלחות מאשר שאנשים ייצאו, כי הם ייצאו, אבל לא על חשבון הכנסת ולא במשלחת הכנסת.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל שתהיה ביקורת, שתהיה איזושהי ועדה שמבקרת ורואה שבאמת צריך לנסוע.
דוד ביטן (הליכוד)
גם מבקרת, וגם עדיף שזה יהיה מהתקציב. לא צריך לממן אותנו, חוץ מה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל המשלחות של הכנסת מוכפלות באופן מלאכותי. כי הרי היושב-ראש רוצה לקחת את חברי הקואליציה, בצדק, אבל הוא לוקח את חברי האופוזיציה כדי שיהיה להם קיזוז, וזה לא מצדיק את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר, זה ויכוח אחר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא ויכוח. זה בזבוז כספי ציבור. זה בזבוז כספי ציבור. מה אתה - - -?
דוד ביטן (הליכוד)
בניגוד לדעתך, עדיף שייצאו דרך הכנסת ולא דרך כל מיני גופים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין לי בעיה עם זה, אני מסכים איתך.
דוד ביטן (הליכוד)
לכן, הפחתת הסעיף ולתת להם לצאת דרך עמותות זה לא רלוונטי.

קצין הכנסת, אם השב"כ לא מוכן לאבטח יותר משלחות שלנו לחו"ל וזה מחייב אותנו בהגדלת תקנים, אז האוצר לא הקטין להם את התקנים מהצד השני, לשב"כ, של האבטחה?
חזי כהן
זה החלטת ממשלה רוחבית, עד כמה שאני יודע, ויש להם הפחתה כנגד. אבל אני לא - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אם יש הפחתה כנגד אז אין שום בעיה. הוספנו פה, הורדנו שם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מנוע מלמסור לך את המספר בגלל הרגישות, אבל זה לא אחד לאחד.
חזי כהן
אני לא מטפל בנושא הזה, אני מטפל ב - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה, בסדר. אבל הם צריכים להפחית להם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הכנסת שילמה כסף לשב"כ.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר גמור, אז מה הבעיה? אם שילמנו 2 מיליון והגדלנו עכשיו לכוח אדם ב-2 מיליון אז זה בסדר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מוכן לשמוע את החלטת הממשלה על התקנים? בבקשה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
החלטת הממשלה ידועה. מיקי, בבקשה, תסיים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אני באמת לא מכיר את ההחלטה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אומר שמוסד ציבורי, גם הכנסת, שהוא ריבון ויכול להחליט מה שהוא רוצה, לא פטור מאחריות ציבורית - לא פטור. מבחינה חוקית הוא יכול להחליט להכפיל את תקציבו הרגע ואתם יכולים להרים את היד על זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל אתה יודע שאנחנו לא במצב שאנחנו מכפילים את התקציב, אנחנו במצב שאנחנו מעלים. תקציב הכנסת עולה פחות ממה שהממשלה מעלה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה מה שאנחנו עושים. הוכחתי לך שאנחנו מגדילים פחות ממה שהממשלה הגדילה. אתה רואה את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא יעזור, אני אגיד את דבריי גם אם תצעקו עליי. אני אענה לכם אם תאפשרו.
דוד ביטן (הליכוד)
הוכחתי לך שההגדלה שלנו היא פחות מהממשלה - 2,5 מול 2,7.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני טוען שיש גידול של 5% בכוח האדם, וזה לא סביר.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה קשור? בתקציב, כי אתה מדבר גם על התקציב - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה כן קשור, ובשנה הבאה יהיה גידול נוסף משמעותי, הכפלה, בגלל פתיחת מוזיאון הכנסת. זה בלתי סביר וצריך לקצץ במקומות אחרים.

אני אגיד לכם עכשיו איפה אפשר לקצץ בקלות. הכנסת מפרסמת את עצמה לדעת. היא הגדילה את תקציב הפרסום שלה ב-30% - 40% בלי שום סיבה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה רע? לא צריך לשמור על השם של הכנסת?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, יותר טוב שתתנהג יפה ואז לא תהיה בעיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סליחה?
דוד ביטן (הליכוד)
- - - התדמית שלנו לא טובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, גם פרסום לא יכפר על הדבר הזה. אם חברי הכנסת ירסנו את עצמם זה יותר טוב.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סליחה, מה אתה חושב? מה, שאם אתה לא מתנהג כמו שהשמאל מצפה ממך סימן שאתה מתנהג לא יפה? ככה זה עובד?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. הגענו, הגענו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה יודע שאצלי בימין אני מקבל אהדה גדולה. בסקרים, לפחות שאני עושה בימין, אני במצב טוב. בשמאל אני במצב לא טוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השמאל במצב נורא ואיום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא חושש כל כך, אתה יודע, למה שהשמאל חושב עליי. מה שמעניין אותי בעיקר זה מה שהימין חושב עליי, מיקי. אז מותר לי להתנהג לא יפה בעיני השמאל, ויפה בעיני הימין. זה לגיטימי, זו דמוקרטיה. ככה אתה אומר, אתה אומר: תתנהג יותר יפה - נו, באמת. עזוב, נו. איזה טענה - - -?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חבר הכנסת זוהר, השאלה היא לא אתה ולא אני. הנטייה שלך לא להקשיב מטרידה מאוד. השאלה היא לא מעמדך בציבור ולא מעמדי, אלא מעמדה של הכנסת. מעמדה של הכנסת - אי אפשר לקנות אותו בכסף ובפרסומות, ואל תבלבל את המוח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מעמדה של הכנסת נפגע. צריך לשמור עליו ולדווח לציבור מה הכנסת עושה. למה לא?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ככה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שיידעו מה הכנסת עושה למען אזרחי ישראל. חולק עליך. הלאה, תמשיך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יכול לחלוק עליי, ברור לי שאתה חולק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בהחלט, חולק עליך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, מאה אחוז. אני אגיד את הדברים ואתה תחלוק עליי, והכול בסדר. ככה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה חולק עליי שצריך להוציא את שכר חברי הכנסת מהידיים שלנו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני תומך בזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יופי, לפחות בזה אתה תומך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני תומך בזה מאוד, זה רק לא יקרה, לצערי, כי חברי הכנסת - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה תתנגד?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני אתמוך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני אביא את זה למליאה ותצביע בעד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חברי הכנסת לא הסכימו. הרי אנחנו ישבנו להעלות את שכר השרים עכשיו כי חברי הכנסת לא הסכימו להצמיד את המנגנון לשרים, אז אתה מבלבל לי את המוח?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אביא את זה למליאה בקרוב, בעזרת השם, ותצביע בעד. אתה יודע שכיושב-ראש ועדת כנסת יש לי גם סמכות להביא את זה בלי ועדת שרים לכנסת? תצביעו בעד, נראה אתכם מצביעים בעד. זה יהיה מבחן גדול לכולם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מאה אחוז, הלוואי שתצליח, הלוואי שתצליח. אני מאחל לך הצלחה.

אני רוצה לסכם את הדבר הזה ולומר כך, אני לא יכול להצביע בעד התקציב. לא בגלל שהגידול שלו הוא לא סביר הפעם, אלא בגלל שגידול כוח האדם הוא מטריד. לכל סעיף יש הצדקה בפני עצמו. לנסיעות לחו"ל יש הצדקה, לתוספת לדרישות של חברי הכנסת יש הצדקה, למרכז המחקר והמידע יש הצדקה, להכול יש הצדקה. אבל בסוף, כמו שאמרתי לכם, זה תקציב ציבורי ולא יכול להיות שהוא יהיה בלתי מוגבל וכל גחמות של כולם ייענו. לפיכך, צריך להצביע נגד התקציב הזה. הוא גם תקציב שיש בו שומן בלתי רגיל, בלתי רגיל. יש בו הרבה מאוד סעיפים שבאף מוסד ממשלתי לא יושבים ב-30% או ב-40% בין תקציב לתקציב. לפיכך, זה תקציב מופרך שפרות בשן מודרניות מתנהגות כך ולא נבחרי ציבור. תודה רבה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כשאני שומע את האמירות האלה, ואני מבין אותן, זה אמירות אופוזיציוניות, אבל אתה חי גם מהתקציב הזה והעוזרים הפרלמנטריים שלך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני היחידי בכנסת שהצביע נגד הגדלת מספר העוזרים הפרלמנטריים לשלושה. אתה אל תגיד לי, אני בהתנהגות שלי נותן דוגמה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל אתה חי מזה. ויתרת על תוספת בשכר שלך?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, למעלה משנה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ועכשיו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עכשיו לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הפסקת לוותר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הפסקתי, כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא, אני תורמת הכול.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני בדוגמה האישית שלי גם תורם ולא לוקח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זה "תורמת"? ישירות מהתלוש - -
יעל גרמן (יש עתיד)
ישירות מהתלוש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - או שלוקחת את הכסף וחושבת מה לעשות?
יעל גרמן (יש עתיד)
לוקחת ותורמת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אה, אוקיי. את הקבלות של התרומה את יכולה להעביר לי?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני יכולה להראות. הכול גלוי ויש לי קבלות על הכול.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא שייך. היתה שנה שוויתרתי, ועכשיו שנה שלא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז למה את לוקחת? תוותרי.
יעל גרמן (יש עתיד)
כי אני מעדיפה לתת את זה למטרה שאני יודעת שהכסף הולך ולא להביא את זה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
באמת? איזה מטרות? את יכולה לספר לפרוטוקול איזה מטרות?
יעל גרמן (יש עתיד)
- - - עמותת ALS - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חבר הכנסת זוהר, אם אתה רוצה דוגמאות, אני חבר הכנסת היחידי שלא נסע על חשבון הכנסת, בתור דוגמה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם אני לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא מצטרף לשום משלחת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם אני לא. לא נסעתי. אתה לקחת מלון על חשבון הכנסת? לקחת?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בוודאי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
טוב מאוד, יופי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא מלון ולא טסתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יופי, כי אתה גר חצי מרחק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, אני לא גר חצי מרחק. אני גר בקריית גת שזה רחוק ממך. אז אל תתייפייף. יש גם בימין אנשים יפי נפש שיודעים לשמור על הכסף הציבורי, אתה יודע, לא רק בשמאל - תתפלאו. אל תעשו לנו פה הצגות של אנשים שהם חוסכים כסף ציבורי. אנחנו יודעים לחסוך אותו לא פחות טוב מכם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, מה אתה רוצה ללמד? שיש איזה משהו בהתנהלות שלי שהוא לא בסדר? בניגוד לך שחצי מההתנהלות שלך פסולה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, אני רוצה לומר לך שתפסיק להתנסות ותפסיק לומר שאתה טוב יותר מאיתנו. תפסיק, אנחנו לא מקבלים את הביקורת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה בא עכשיו להטיף לי מוסר? בא להטיף לי מוסר? תרגיע - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, צר לי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - כי אני לא באתי לאף דיון בניגוד עניינים, לאף דיון, ואתה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איזה דיון היה לי בניגוד עניינים? תזכיר לי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בוועדה שלך - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה מה שאמרה ועדת האתיקה? ועדת האתיקה אמרה את זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, שזה לא ראוי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אולי גם אתה כמו סתיו שפיר תואיל בטובך להגדיל ולקרוא לי גם מושחת על הדרך?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני לא רוצה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מיקי, עזוב. אל תתנצח איתי בעניין הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא נותן לך ציונים, אבל אתה האחרון שיכול לתת לי ציונים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא באתי לתת לך ציונים, אבל אל תיתן לי ציונים. אתה לא תיתן לי ציונים ואני לא אתן לך ציונים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אלוהים אדירים, די. אפשר לדבר לעניין?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כולכם פה בני אדם וכולכם פה לא חפים מטעויות, וכולכם פה יודעים לשמור על האינטרסים שלכם יפה מאוד. אבל כשמגיעות המצלמות, כולם נהיים פתאום חסידים וצדיקים. אבל בואו נהיה קצת אמיתיים, תהיו פעם אחת אמיתיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, קודם כל, לשאלתך, כן. אני תורמת לעמותת ALS כל חודש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמה?
יעל גרמן (יש עתיד)
800 שקל מתחילת 2015.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
800 שקל? כמה התוספת היתה? אני חושב שהתוספת 1,200.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני אומר לך בדיוק. לא, לא. 1,100 היה ברוטו, 800 נטו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז 400 את משאירה בצד?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אני לא משאירה. זה מנוכה לי מהמשכורת, זה הולך למס הכנסה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אה, אוקיי - הבנתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
כל מה שהיה צריך ללכת בחזרה לנטו, 800 שקל לעמותת ALS, 600 שקל - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמה חברים ביש עתיד תורמים כמוך?
יעל גרמן (יש עתיד)
כולם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כולם? הם כולם הציגו חשבוניות בצורה מסודרת?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא בודקת אותם, אני מאמינה להם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יפות הנפש הזו לא מדברת אליי. תתקדמי בבקשה בנושא. זה לא מדבר אליי.
יעל גרמן (יש עתיד)
רגע, אתה שאלת אותי אז אולי תיתן לי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה חצוף, אתה פשוט חצוף. מה זה שייך? מה זה שייך? אתה פשוט חצוף.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני פשוט לא מאמין, פשוט לא מאמין לזה. זה יפות נפש שאני לא מתחבר אליה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגידי לי, למה אתה תרמת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה, אתה ויתרת? מה אתה מבלבל את המוח?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם תתרום בחייך 10% ממה שתרמתי, מצבך יהיה טוב. אני לא תורם, אני מעשר. זה אפילו הרבה יותר. אני מעשר. אגב, לא רק את ההכנסות שלי - שלי ושל אשתי שמרוויחה יותר ממני.
יעל גרמן (יש עתיד)
אי אפשר לקבל פה רשות דיבור?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הדבר היחיד שצריך כרגע לעשות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם אתה רוצה לעשות תחרות תרומות, אני אנצח אותך בגדול. בגדול, אני אביס אותך אפילו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא עושה תחרות איתך, אני לא אמרתי מה אני תורם. אני לא מבקש להתחרות איתך, אתה חצוף.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר לקבל את רשות הדיבור?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
תודה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני את התרומות שלי עושה בסתר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני גם עושה אותם בסתר. אני לא מדווח על העמותות שאני תורם אליהן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה שאלת ותקבל תשובה. לגבי השנה השנייה - אני ויתרתי. בשנה השלישית 600 שקל לעמותת "בית שאן אוהבת חיות", והשנה זה ילך לאחת העמותות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אה, זה ירד מ-800 ל-600?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. זה פלוס, זה פלוס. זה 800 פלוס 600 פלוס 800.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אה, אוקיי. כל הכבוד. אז 1,400 כבר?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, זה יותר. זה 2,000.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמה את מקבלת משכורת קודמת מהעירייה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אפס, אפס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זאת אומרת? את מקבלת רק מהכנסת שכר?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא מקבלת פנסיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין לך פנסיה תקציבית?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אין לי. לידיעתך, אין לי. אני מ-99'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ויש עוד כמה חברי כנסת מיש עתיד שיש להם פנסיה תקציבית, לא?
דוד ביטן (הליכוד)
את בחודשיים פחות, שלוש, לא?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, כשאני נכנסתי הפסיקו עם הפנסיה התקציבית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש את מיקי לוי, מיקי לוי. מיקי לוי מקבל פנסיה תקציבית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא מנסה להפוך את זה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
כדי שהוויכוח הזה בינינו ייפסק, כדי שהאשמות ההדדיות תפסקנה, אני באמת חושבת שהגיע הזמן. אני פשוט שמעתי ולכן עליתי, שאתה מציע להעביר את כל החקיקה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון, אני אביא את זה למליאה בקרוב - כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רק רוצה להזכיר לך שאני העליתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שהליכוד התנגד לזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בוא נראה מי יתנגד. נבחן את חברי הכנסת מי מתנגד.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להזכיר לך שיש לי הצעת חוק בנדון, בדיוק כמו שאמרת. הצעת חוק מאוד פשוטה שבאה ואומרת שאנחנו נעביר את ההחלטה על כל תנאי השכר שלנו ועל ההעלאה לוועדה חיצונית. ההצעה גם מפרטת מי יעמוד בוועדה החיצונית, האם אפשר יהיה לערער או לא לערער.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש לי את החקיקה שלי. את תראי אותה בקרוב ואת תתכבדי להחליט אם לתמוך בה. זה הצעת חוק מצוינת.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם אתה אומר שאתה באמת מעביר את זה לוועדה חיצונית - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זה "באמת"? זה לא יהיה בידיים שלנו יותר.
יעל גרמן (יש עתיד)
יפה מאוד. אני מודיעה לך שאני מאוד בעד, אני רק מזכירה לך שיש הצעת חוק קיימת. אנא אמץ אותה. למה לא הצבעת בעדה? אם אתה בעד, למה לא הצבעת בעד ההצעה שלי? מה, זה שלי או שלך? או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, למה הצבעת נגד? אבל אתה הצבעת נגד. עכשיו בדקו לי את זה. אתה הצבעת נגד הצעת החוק של חברת הכנסת גרמן להעביר את שכר חברי הכנסת - - -. צבוע, חצוף אחד, צבוע. אתה הצבעת נגד. אתה בא לעשות עלינו סיבוב עכשיו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הצעת החוק שלי תובא בקרוב. אני הצבעתי גם נגד העלאת קצבאות הנכים, אבל אחר כך גם הצבעתי בעד. מה זה אומר? תסביר לי את זה, מיקי. אני הצבעתי נגד העלאת קצבאות הנכים, נגד אילן גילאון, ואחר כך הצבעתי בעד העלאת קצבאות הנכים. אז מה זה אומר, מיקי? מה זה אומר, מיקי? - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא יודע מה זה אומר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לפחות אל תיתן לנו ציונים על ההתנהגות שלנו - חצוף.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - זה אומר שאנחנו מצביעים בעד הצבעות של הקואליציה ולא של האופוזיציה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה אומר שאתה צבוע, - - -, ואתה רוצה לעשות כותרות בעיתונות על התקציב של הכנסת במקום לדון בתקציב של הכנסת בהצעה של - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סליחה? מיקי, אני רואה שאתה כועס. הצלחתי להכעיס אותך?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא הצלחת להכעיס אותך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוצאתי אותך משיווי משקל, מיקי. תירגע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. אני רגוע מאוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש לי עוד כמה שפנים שאני יכול לשלוף מהכובע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תשלוף. נו, יש לך עוד משהו להגיד? תגיד עכשיו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, נשמור אותם להזדמנות אחרת. אני חושב שאתה ייצגת אותה יותר טוב ממני בדיון הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר לסיים? אתם כמו שני תרנגולים - באמת, אני חייבת לומר. אתם יכולים להירגע?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תשמע, ה - - - שלך רשומה - - -, אין מה לעשות.

הוא אמר שהוא הולך להציע הצעה ששכר חברי הכנסת ייצא מהבית הזה לוועדה ציבורית. אבל לפני חצי שנה בהצעה של גרמן ושלי הוא הצביע נגד - החצוף, הצבוע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון, אני מצביע נגד האופוזיציה כמעט באופן אוטומטי. אני מודה בזה. כל מה שהאופוזיציה מביאה זה או פופוליסטי או לא רציני. אני מצביע נגד. כשמביאים מהקואליציה משהו, זה משהו רציני שיש לו גם היתכנות ועל זה אנחנו מצביעים בעד. כמו שהצבענו נגד העלאת קצבאות הנכים כשהצעת החוק הגיעה מהאופוזיציה, אחר כך הצבענו בעדה כשהיא הגיעה מהקואליציה. ככה זה עובד פה במדינתנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז מתי היא היתה פופוליסטית? בפעם הראשונה או בפעם השנייה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם פופוליסטים מבוקר עד ערב. יש משהו אצלכם שהוא לא פופוליסטי? יש משהו אצלכם ענייני? נו, באמת. אני לא ראיתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי זה היה פופוליסטי? עכשיו או אז כשהגשנו את זה? רק שנבין, מתי זה פופוליסטי?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא ראיתי דברים ענייניים. אצלכם הכול פופוליזם זול.
דוד ביטן (הליכוד)
לא היית נגד הוועדה. הרכב הוועדה - היית - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברתי, תסיימי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מסיימת תוך התעלמות מההערות, ואין לי אפילו שם תואר. כשאנחנו מציעים זה פופוליסטי, כשאתה מציע זה לא פופוליסטי, חבל על הזמן. או שזה נכון או שזה לא נכון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון, זה עובדה. בוא נבחן את הצעות החוק שלכם ונראה האם אני צודק או לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, רבין מת שפעת, גם נוסיף את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה רוצה לשמוע או שאתה רוצה כל הזמן להפריע? אולי בתור יושב-ראש תאפשר למישהו לדבר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רבין מת משפעת, לא? הוא לא מת משפעת?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
מיקי, זה לא מתאים. תפסיק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רבין לא מת משפעת?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רבין נרצח על ידי רוצח מתועב, מיקי רוזנטל. זו האמת, מה לעשות?
יעל גרמן (יש עתיד)
אולי כיושב-ראש ועדה תאפשר לי לסיים לדבר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אגב, מיקי, למה הוא נרצח?
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה לא מאפשר לי לסיים?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
חבר הכנסת זוהר, אל תוזילו את הדיון על רצח רבין. זה לא מתאים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא העלה את זה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא, אז אל תשתתף איתו. זה לא מכובד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, אני מסכים.
דוד ביטן (הליכוד)
גם אם לא היית מעלה את הטיעון לך, גרמן לא היתה מגיעה לדבר. הבנת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא נורא.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה יכול גם להקשיב בלי להעיר? אני רוצה לומר לך שההצעה היא טובה כשהיא טובה, וזה לא משנה אם היא עולה מהקואליציה או מהאופוזיציה. אם אתה תעלה את ההצעה שאתה אמרת היא תהיה טובה ממש כמו שהיא היתה טובה כשאני העליתי אותה. אבל אנחנו, בניגוד לך, נצביע בעד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי, נראה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לכן, אני מציעה לך לקחת את ההצעה שלי שהיא מוכנה. תעלה אותה ולהצביע.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מכיר את ההצעה שלו. לא כדאי לך להגיד שתצביעי בעד.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם היא תהיה כמו ההצעה שלי שמדברת על כך שאנחנו נותנים לוועדה ציבורית ואין לנו זכות וטו. אין זכות וטו. ועדה ציבורית - היא זו שקובעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שום דבר, זה יהיה בידיים של הציבור והוועדה הציבורית כמובן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אין שום סיבה שלא להעלות את ההצעה שלי ולהצביע בעד.
דוד ביטן (הליכוד)
הבעיה זה ה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חכה, תראה את ההצעה. קראת את ההצעה שאתה כבר מדבר? תקרא את ההצעה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זה רק יהיה יותר טוב כמו שאמרה חברת הכנסת יעל גרמן. גם יש לזה נראות ציבורית יותר טובה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עוד מישהו רוצה לומר לפני שאנחנו עוברים להצבעה?
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי עוד הערה קטנה לתקציב. אני מבקשת לחזק את מחלקת כת"ף שהיא מחלקה חדשה שיש לה תפקיד. זו מחלקה שמטרתה לחזק את מעמדה של הכנסת. אני מבקשת שיהיה תקציב שיאפשר לה לעבוד, ואכן לחזק את המעמד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה.
חזי כהן
חזי כהן, אגף תקציבים. מכיוון שנשאלתי על ההשוואה לתקציב המדינה, אני רוצה להגיד שבשנת 2010 תקציב הכנסת עמד על 496 מיליון, השנה בהצעת התקציב של 2019 זה עומד על 795. זה עלייה של 300 מיליון. זה עלייה שאין מקביל אליה בתקציב המדינה. בשנים 2012 עד 2017 תקציב הכנסת עמד על 6.7%, לעומת עלייה מקבילה של 4.7% בתקציב המדינה. כמו שאמר חשב הכנסת, אנחנו פנינו לכנסת בהתאם להחלטת הממשלה 3399 להפחית את היקף העודפים ולהעביר לתקציב המדינה. אני מקווה שזה יגיע להסכמה בהקדם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה.

אני רוצה לעבור להצבעה. מי בעד אישור תקציב הכנסת לשנת 2019?
יעל גרמן (יש עתיד)
רגע, אתה מוסיף את הכת"ף?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה כבר המנכ"ל והוא מטפל בזה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
חברת הכנסת גרמן, כת"ף זה יחידה מאוד חשובה ליושב-ראש הכנסת ולמנכ"ל הכנסת. תאמיני לי שאנחנו - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני יודעת, ולכן הסתכלתי עליך כשדיברתי. אני - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד אישור תקציב הכנסת לשנת 2019? ירים את ידו. יש גם את גפני. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 1

נמנעים – 1

תקציב הכנסת לשנת 2019 אושר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההחלטה התקבלה. תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:17.

קוד המקור של הנתונים