ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/03/2018

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-11OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 712

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, י"ז באדר התשע"ח (04 במרץ 2018), שעה 13:00
סדר היום
פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

עליזה לביא

איילת נחמיאס ורבין

רועי פולקמן

עיסאווי פריג'

נורית קורן
מוזמנים
שר התקשורת איוב קרא

איוב קרא - שר התקשורת

זיו גלעדי - יועץ משפטי, משרד התקשורת

דנה נויפלד - יועמ"ש, משרד התקשורת

נתי שוברט - סגן מנהל מינהל ההנדסה, משרד התקשורת

רעיה עדני - רכזת תקשורת ותיירות באגף תקציבים, משרד האוצר

אסתי פלדמן - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אופיר ביתן - יועמ"ש בפועל, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מירי נאור אליאס - יועמ"ש, ערוץ 20

שרית הכט - יועמ"ש, שידורי קשת

טלי גורן - סמנכ"לית, שידורי קשת

מיכל רפאלי כדורי - סמנכ"לית רגולציה, חברת יס

דוד בן בסט - יו"ר ההתאחדות, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות

אילאיל לבנת - יועמ"ש, שידורי רשת

דבורה קמחי - סמנכ"לית רגולציה וייעוץ משפטי, ישראל 10

נגה רובינשטיין - עו"ד קשת, רשת, ערוץ 10, שידורי רשת

שרון למברגר - מנכ"ל, ענני תקשורת

דפנה בר - יועצת משפטית, ענני תקשורת

אלעד וקסלר - מנכ"ל העמותה לקידום יצירה אתיופית, ארגוני יוצרים ומבצעים

יהב דרורי - מנהל אגף רגולציה בפרטנר, פרטנר תקשורת

אלעד מלכא - מנכ"ל, האגודה לזכות הציבור לדעת

אסף אמיר - חבר הנהלה איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים

רועי אלבה - אחראי על היצירה המקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים, ארגוני יוצרים ומבצעים

איתמר אביטן - מנכל אקט איגוד העובדים בקולנוע והטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים

אלעד כהן - עו"ד קשת, רשת, ערוץ 10, שידורי רשת

רוני בן פורת - כלכלנית, רשות ההגבלים העסקיים

מיכל גרוס - עו"ד, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

ניר שויקי - מנכל בפועל, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

יוליה שמאלוב ברקוביץ' - יו"ר המועצה, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

אלינור כליפזיאדה - כלכלנית במועצה, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

איתמר חרמון - עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

יונתן ביסקי - מנהל פרוייקטים, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

יפעת בן חי שגב - יו"ר, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

תמיר פאול - מנכ"ל, ערוץ הופ

אלונה אבט - מנכ"לית, ערוץ הופ

חיים סלוצקי - בעלים, סלוצקי הפקות (הוט בידור ישראלי)

יורם מוקדי - סמנכל תוכן, חברת הוט

מיכל ריבלין - מנהלת אגף תוכן ערוצים ורגולציה, חברת הוט

מיכל פליישר - סמנכלית רגולציה, חברת הוט

פאסיל לגסה - מנכ"ל, ערוץ IET - ערוץ ישראלי אתיופי

אופיר העברי - יועץ, ערוץ IET - ערוץ ישראלי אתיופי

אלעד מן - עו"ד, תנועת "הצלחה"

תמר אברמוביץ - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את סלקום, פרטנר, קשת

דפנה כהן-איוניר - שדלן/ית (כהן-רימון-כהן), מייצג/ת את YES

טטיאנה גוברמן - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את סלקום, פרטנר, קשת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

נעמה דניאל
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018, מ/1196
היו"ר איתן כבל
אנחנו פותחים את הדיון. אני מקבל בברכה את השר איוב קרא, שר התקשורת, שמכבד אותנו בנוכחותו. הוא גם עקב אחרי הדיון שהיה כאן מחדרו בכנסת. הוא מבקש לומר כמה דברים. בבקשה, אדוני השר.
שר התקשורת איוב קרא
תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית כל, אני רוצה להודות לך על העבודה המאוד מקצועית, על העבודה המאוד מאתגרת וחשובה במסגרת חוק ההסדרים וחוק התקציב. אני חושב שלנגד עיניך האינטרס הציבורי, יחד עם הצוות מימין ומשמאל. גם כשהייתי בשליחות בשבוע שעבר עקבתי אחר כל מה שקורה. יישר כוח על הרפורמה בציוד. אנחנו חושבים שזו רפורמה מאוד חשובה, מאוד - -
היו"ר איתן כבל
הוא מתכוון לטלגרף, או בשפתנו היום, רפורמת ה-Wi-Fi, כפי שאנחנו קוראים לה היום, שהיא באמת מהפכה גדולה בתחום הזה של התקשורת.
שר התקשורת איוב קרא
אני חושב שצריך להמשיך את הרפורמות האלו, צריך לעשות הכל כדי שתהיה הצלחה, כי בכל זאת לא כל יום יש אפשרות להיטיב עם האינטרס הציבורי. כמו שנעשתה כאן עבודת קודש בעניין ה-Wi-Fi בשבוע שעבר, אני חושב שגם בנושא של חבילות השידור צריך למצוא מוצא. הציבור, כמו גם ליושב-ראש הוועדה, פונה יום יום, שעה שעה כדי למצוא דרך להוזיל את המחירים. זה אל"ף-בי"ת. אין משהו יותר חשוב מהאינטרס הציבורי, ככה צריך להסתכל על זה.

הייתה פה הצעה מאוד חשובה. היא קצת לא ברורה, כמו שאמר היושב-ראש. אני באתי לבקש מכם - הציבור מחכה - להביא בשורה מאוד חשובה בעניין חבילות השידור. מאוד חשוב. הציבור רוצה לראות את זה. אני לא בטוח מה יהיה אם חלילה וחס לא תגיעו להסכמות בעניין של להביא בשורה בעניין חבילות השידור. יכול להיות שזה יבוא במסגרת חוק אחר בעוד חודש, מיד אחרי חוק התקציב, אבל יכול להיות שגם לא יבוא, ואז האינטרס הציבורי לא יישמר פה, אנשים ימשיכו לשלם מאות שקלים יום יום, שעה שעה. זאת, אני חושב, צריכה להיות האחריות שלכם. הציבור מסתכל עליכם ורוצה לראות שמיטיבים איתו, שהאינטרס הציבורי נשמר פה.

יש שתי אופציות שיכולות לעלות עד שייגמר כל ההליך שאתם מובילים היום. אופציה אחת, יידחה הדיון בעניין הזה כדי להביא הצעה מוסכמת עד יום שלישי, ואז זאת תהיה בשורה שתיטיב זמנית עד הרפורמה הכוללת שתכלול בתוכה את הוט, יס ואת כל הדברים האלה. הדבר השני, לבוא ולומר שאנחנו רוצים הצעה זמנית עד לדיון המשך בכל הרפורמה עם יס והוט, זאת אומרת, בוועדה תיקבע חבילת יסוד, בסיס, תקראו לה מה שאתם רוצים, שכוללת את עידן פלוס ופלוס פלוס. זה הבסיס שעל בסיסו תהיה התחרות. בכך אנחנו מביאים בשורה, שלא צריך עוד עשרות או מאות ערוצים בחבילות השונות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מחויבים לחבילת היסוד.
שר התקשורת איוב קרא
נכון. חבילת היסוד תהיה החבילה שעליה יוסכם כאן בוועדה. כך הציבור ייהנה מהוזלת מחיר ניכרת ויישמר האינטרס הציבורי.
אתי בנדלר
אדוני, אני רוצה, ברשותך, לנסות להבין את ההצעה שלך. האם אתה אומר שכל לקוח יקבל תמיד את חבלת היסוד, כשעל גביה החברות, הפלטפורמות יוכלו להציע חבילות מורחבות או ערוצים בדידים?
שר התקשורת איוב קרא
או בודדים, כן, ואז יש תחרות בין החברות, בין הפלטפורמות. זה יהיה הבסיס הנכון, כי אחרת, חבריי חברי הכנסת, אתם פוגעים בציבור שלם. אי אפשר לדעת מתי תהיה הרפורמה הבאה, אם זה בעוד חודש או בעוד שנה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אדוני השר, אמרתי את מה שאתה אמרת.
שר התקשורת איוב קרא
אני שמח שאני מכוון לדעת גדולים ממני. מאוד חשוב לי שתצא הוועדה לרפורמה. אני מקווה שאתם תכבדו את זה, שהאוצר יכבד את זה, שחברי הכנסת. זה הבסיס. אני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
היסוד הוא הבסיס.
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה שהנוכחים גם יבינו את ההצעה. מה שהשר אומר, ואני מקווה שאני מבין אותו נכון, הוא שיש את חבילת היסוד של עידן פלוס, פלוס קיש, כל אותם אם יהיו. הם יהיו מחויבים בכל אחת מן החבילות. מעבר לכך, כל לקוח יוכל לבנות לעצמו את החבילה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
את החבילה למידותיו.
היו"ר איתן כבל
לתפור חבילה למידותיו. זאת אומרת, אם אני רוצה ספורט, אני אקח לי איזה ערוצים שאני רוצה בספורט או לא אקח. אם אני רוצה ערוצי ילדים, אני אקח בערוצי הילדים את מה שאני צריך. אם לא, אני לא לוקח. זאת הצעתו של השר. אתם רוצים להתייחס? אדוני השר, שואלת היועצת המשפטית, ואני חושב שזה ברור צריך להיות, שאם היום חבילת היסוד עולה 120, חבילת היסוד החדשה תהיה לא יותר מ-120 שקל.
אתי בנדלר
לא יכולה להיות פחות.
שר התקשורת איוב קרא
פחות.
היו"ר איתן כבל
ההיפך, היא יכולה להיות פחות, לא יותר.
אתי בנדלר
אם הם חייבים לתת את ה-120 כך או כך, הם לא יתנו את זה בפחות כסף, בעיקר - -
שר התקשורת איוב קרא
אני מדבר על חבילה – אולי אני אטעה ויכעסו עלי – של בין 70 ל-100 שקל. זה הכיוון.
אתי בנדלר
אז אתה צריך להוריד את מחיר חבילת היסוד, שהיא היום 120.
היו"ר איתן כבל
הוא לא מתייחס לחבילת היסוד.
שר התקשורת איוב קרא
אני לא מתייחס לחבילת היסוד.
אתי בנדלר
סליחה, לכן שאלתי. ההצעה, אם הבנתי נכון, כוללת את חבילת היסוד כפתיח. על חבילת היסוד אפשר להוסיף: או חבילות נוספות, או - -
שר התקשורת איוב קרא
או ערוצים.
אתי בנדלר
אבל תמיד יש לי את חבילת היסוד. זה אומר שאני תמיד צריכה לשלם את ה-120.
שר התקשורת איוב קרא
לא יסוד.
היו"ר איתן כבל
אצלו אין כלום. את לא הבנת, אצלו אין יסוד ובסיס.
שר התקשורת איוב קרא
זו חבילת כניסה.
היו"ר איתן כבל
מה שאומר השר, גברתי, כדי שאנחנו נבין - -
אתי בנדלר
זו חבילת יסוד חדשה שלא קיימת היום?
היו"ר איתן כבל
לא קיימת.
שר התקשורת איוב קרא
חבילת כניסה.
אתי בנדלר
מי יקבע מה יהיה בתוך חבילת היסוד?
היו"ר איתן כבל
הוא אומר.
שר התקשורת איוב קרא
אמרתי.
אתי בנדלר
עידן פלוס, פלוס - -
שר התקשורת איוב קרא
עידן פלוס. אולי עם הפלוס פלוס.
אתי בנדלר
לא יהיה לזה מחיר מינימום?
שר התקשורת איוב קרא
אנחנו נקבע.
אתי בנדלר
אתה תקבע לזה מחיר מינימום חדש.
היו"ר איתן כבל
נכון.
אתי בנדלר
ועל זה אפשר יהיה להוסיף עוד.
נורית קורן (הליכוד)
או מסלול חבילות, או מסלול - -
שר התקשורת איוב קרא
ככה אנחנו מונעים את המשך התשלום של הציבור בחבילות גדולות שהיום - -
נורית קורן (הליכוד)
אדוני השר, צריך לראות שיש שם הפקות מקור, לראות שהחבילות יוזלו, גם של ילדים, ולא שהערוצים הפופולאריים יעלו יותר יקר.
היו"ר איתן כבל
בוא נלך שלב שלב. ההצעה של השר מתחילה בכך שאת כל מה שאתם יודעים עד היום תשכחו, אל תדברו במושגים שאתם מדברים היום. אומר השר, אנחנו מתחילים חבילה חדשה, סרט חדש לגמרי. אני מנסה רק להסביר. יש הגדרה של חבילת כניסה שבמקסימום, לשיטתו של השר, תעלה 70,80 שקלים. היא תורכב מערוצי עידן פלוס פלוס. זאת נקודת המוצא. זאת אומרת, אם בעידן פלוס יש כ-12 ערוצים שנניח יתווספו אליו עוד 15 ערוצים, כל זה יגיע למחיר מקסימום של 70,80 שקלים. על זה כל אזרח יוכל לשבת בביתו ולבנות לעצמו את החבילה. זה לא כולל בתוכו את ערוצי התוכן, שיהיה ברור העניין הזה. מישהו מבקש להתייחס?
אסף אמיר
שאלה בתור צרכן. היה לי עידן פלוס. קניתי את הדבר הזה לבן שלי. קניתי את הממיר של עידן פלוס. מה שקלטתי היה בחינם. עכשיו אתם מציעים לי - - ?
אתי בנדלר
אתה יכול להמשיך לצפות בעידן פלוס.
היו"ר איתן כבל
אתה יכול להמשיך לצפות אצלך, אין בעיה.
אסף אמיר
כרטיס הכניסה להוט ויס יהיה 80 שקל בלי כלום.
אתי בנדלר
למי שירצה לצפות רק בעידן פלוס לא תהיה סיבה להיות מנוי לכבלים וללוויין.
היו"ר איתן כבל
אסף, מה שהשר מציע זה משהו אחר, זה לא הונח עדיין כאן. אני רוצה שנבהיר. עידן פלוס זה עידן פלוס. מי שרוצה קונה את הממיר של עידן פלוס, הוא עולה בעידן פלוס. אומר השר, אני מייצר נקודת פתיחה אחרת לגמרי. אם היום נקודת הפתיחה היא או חבילת בסיס או חבילת יסוד שעליהן כל אחת מן הפלטפורמות מציעה את ההצעות, עכשיו השר אומר, נייצר חבילת כניסה לפלטפורמות - נקרא לזה ככה - שמורכבת ממה שיש בעידן פלוס והערוצים הייעודיים.
נגה רובינשטיין
על הבסיס של עידן פלוס ישלמו את ה-80 שקלים?
אתי בנדלר
לא. מי שרוצה רק עידן פלוס - -
לאה ורון
התשובה היא כן.
אסף אמיר
זה אומר שמה שהיה באפס יעלה 80 שקל?
מיכל רפאלי כדורי
אל תתערב לנו בביזנס, אתה לא מבין בזה.
היו"ר איתן כבל
קודם כל, בוא נבין מה השר אומר, אוקי? אתה לא יכולת לקבל את עידן פלוס בהוט וביס ב-80 שקלים. מי שרצה להיות בהוט או ביס שילם - -
מיכל רפאלי כדורי
אסף, זה לא קשור אליך. זה ביזנס שלנו. אל תנהל את הביזנס שלנו.
אסף אמיר
הביזנס שלך זה גם הביזנס שלי.
מיכל רפאלי כדורי
אבל אני מבינה יותר ממך.
היו"ר איתן כבל
אני מנסה להסביר, כדי שפה נבין מה השר הציע. אל תערבבו מושגים. עידן פלוס זה חינם. אני האזרח לא מסתפק במה שיש בעידן פלוס, אני רוצה לקבל ערוצים נוספים, אוקי? השר אומר, את מה שיש היום על עידן פלוס - לא מי שרוצה לקבל רק את עידן פלוס - אנחנו לוקחים, הוא הופך להיות המצרך ה-must, בעצם איתו אתה נכנס להוט או ליס. זה לא שעכשיו זה עולה לך 80 שקלים. מה שהיה פעם ה-220 או ה-199 עם x ערוצים, עכשיו יהיה לך עם y ערוצים עד 80 שקלים. זאת נקודת הבסיס שעליה אתה מתחיל להרכיב לעצמך את החבילה שלך. אתה תלך לערוץ הספורט ותגיד: אני רוצה בערוץ הספורט רק את זה ואת זה, בערוץ זה וזה רק את זה ואת זה, או שתבחר חבילה שלמה מתוך הערוצים. זה מה שאומר השר. אם לי יש x ערוצים שעולים ליy שקלים, הנחת העבודה של השר היא שמחר, אחרי הרפורמה, אני אלך ואקבל את ה-x ערוצים האלה ב-y מינוס שקלים. זאת דעתו. זו ההתמחרות שהשר הניח כאן בפנינו. מיכל, בבקשה.
מיכל רפאלי כדורי
קודם כל, שלום לאדוני השר. אני מבקשת להבין את דברי השר. אם אני מבינה נכון, אתה מציע שבהצעת החוק תישאר הסמכות של השר לקבוע את חבילת היסוד ואת מחירה, כלומר, אנחנו נהיה בפיקוח מחירים - -
שר התקשורת איוב קרא
בהתייעצות עם מועצת הכבלים והלוויין.
מיכל רפאלי כדורי
בהתייעצות עם המועצה כמובן. כל יתר המחויבויות לחבילות אחרות יצאו מהחקיקה?
שר התקשורת איוב קרא
אנחנו מדברים על חבילת יסוד בלבד.
מיכל רפאלי כדורי
זה הדבר היחיד שיהיה בחוק?
שר התקשורת איוב קרא
אני מבהיר, חבילת יסוד שיש בה את עידן פלוס, אולי פלוס פלוס.
מיכל רפאלי כדורי
הבנתי, אדוני. האם נשארת בחוק החבילה הרחבה?
שר התקשורת איוב קרא
לא.
מיכל רפאלי כדורי
יוצאת מהחקיקה?
שר התקשורת איוב קרא
יוצאת מהחקיקה.
מיכל רפאלי כדורי
זאת אומרת, דלת הכניסה היחידה - -
שר התקשורת איוב קרא
אתם תהיו חופשיים להציע מחירים על ערוצים בודדים או על חבילות, זה מה שיהיה.
מיכל רפאלי כדורי
דלת הכניסה היחידה אלינו תהיה דרך חבילת היסוד.
שר התקשורת איוב קרא
נכון.
נגה רובינשטיין
מה שקורה כאן זה שאת התכנים החינמיים, שהם בעיקרם התכנים שלנו, בגלל שהצפייה, בטח בפריים ובכלל בכל היום, היא כל כך גבוהה בערוצים המסחריים, ימכרו ב-80 שקלים כשער כניסה. אם זה תג המחיר של התוכן שלנו, זה בסדר גמור, אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי - -
מיכל רפאלי כדורי
זה לא של התוכן, זה של התשתית.
נגה רובינשטיין
אני שמחה שיש קונצנזוס. אף אחד לא רוצה לדבר על זה אף פעם, אבל בסוף התוכן שלנו שווה כסף. זה מסובך, זה קשה, אבל הנה אמרנו את זה, זה שווה 80 שקל למיליון ומשהו בתי אב. תחשבו כמה כסף צריך להיות מועבר לערוצים המסחריים.
שר התקשורת איוב קרא
חברים, אני בא להציל את האינטרס הציבורי. פה הציבור מסתכל עלינו. אנחנו לא יכולים להגיד שמתעלמים מהדבר הכי חשוב שהביא היושב-ראש לוועדה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מיכל, כל הכבוד. היא לא אמרה דברים חסרי טעם.
היו"ר איתן כבל
אתה לא מוכר לה את הערוצים. זה סוג של מחיר כניסה. הם שווים 190 שקל? זה עניין רק של אם זה כפול או פחות?
נגה רובינשטיין
על מה אתה נותן את ה-80 שקלים?
היו"ר איתן כבל
נגה לא מתכוונת ל-90 שקל. היא רוצה שתוריד לה משהו אחר.
נגה רובינשטיין
אני רוצה בדיוק את הרווח שהם עושים על חשבוננו.
היו"ר איתן כבל
זה מה שהבנתי. צדקתי בכל זאת, נגה.
יורם מוקדי
אני לא יכול להגיע לבית של מנוי עם תשתית, עם טכנאים, עם ממירים ב-80 שקל, כי זה יותר.
שר התקשורת איוב קרא
יורם, אמרתי בין 70 ל-100 שקל. סתם נתתי את זה כדוגמה.
מיכל פליישר
בוא נסכם שהמחיר לא יכול להיקבע בוועדה.
שר התקשורת איוב קרא
נכון.
מיכל פליישר
זה מחיר שצריך לשקף את עלות התשתית. זה לא יהיה 80 שקל בחיים. לא יהיה מחיר קוסט פלוס שיגיע ל-80 שקלים. זה יהיה שימוע, הוא יהיה ארוך. המחיר שייקבע יצטרך לשקף את העלויות.
היו"ר איתן כבל
אדוני השר, אתה מבין מה שהיא אומרת. היא אומרת שבלוח זמנים שאדוני מתכוון אין לנו חקיקה, זו המשמעות של זה. זה בכלל לא חשוב אם זה יהיה 70,80,100 או 120, אלא העובדה שנצטרך לבצע את כל סיפור הדרך. אני אגיד לך מה אני מפחד עכשיו. אני בא ותובע מהאוצר וממשרד התקשורת להניח עם חזרתנו מהפגרה הצעה שלמה - אם היא לא תהיה באפריל או במאי, היא תהיה ביוני, אני לא אריב - שכוללת בתוכה גם את סלקום וגם את השידורים באמצעות האינטרנט. מה מפריע לי? וזה עוד לפני מה שמיכל אמרה ואחרים אומרים. קודם כל, עוד לא פתחנו את השאלה של הפקות מקור, כן בפנים, לא בפנים. עוד לא נגענו בזה. סיימנו את חלק א'. הגברת מערוץ הופ תגיד, "סליחה, מה עם העננים שלי". לאחר מכן כל אחד בא ומצאנו את עצמנו, איך אומרים, אדוני השר ואיילת, באים לברך ומוצאים את עצמנו מקללים. למה? כי לא באמת נעשתה עבודה שיודעת. זה, אדוני השר, מה שניסיתי להגיד לך בחדר כשישבנו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו לא נגד.
היו"ר איתן כבל
זה לא שלא נגד. אפשר לבדוק אותי לאורך השנים. יודע את זה יורם מוקדי, כמה דיברתי איתו ועם מיכל על העניינים האלה. אני אומר את זה גם כאזרח מן השורה. זה לא בשל. אם הממשלה לא תתקיים, זה לא משנה, כי לא זה מתקיים ולא זה מתקיים. אם כן, אז זה לא יובא במאי-יוני, אולי ביולי, אבל אז לפחות אתה מנסה למצוא את הזמן להתמודד עם שאלות היסוד - מה צריך להיות באמת בחבילת הבסיס, מה לא צריך, האם - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
האם צריך.
היו"ר איתן כבל
את כל השאלות האלו צריך להניח לפתחנו. מה העניין? יש כאן נקודה שנמצאת בבסיס החדר, היא הפיל. מצד אחד, אדוני השר, אנחנו באים ואומרים שצריך שיהיה איזה מינימום בתוך חבילת היסוד הזו. באות הפלטפורמות ואומרות, "סליחה, זה מה שמעכב את התחרות, אותו מינימום שאתה מבקש שיהיה חלק מתוך אותה חבילת יסוד, בסיס, איך שלא תקרא לה". זה לשים פשוט את הדברים בצורה הכי ברורה. אני טוען שאפשר למצוא את נקודת האיזון, יש אפשרות. היא לא יכולה להימצא כשאנחנו עם סטופר. הפחד הגדול שלי זה שמרוב שאנחנו רוצים לעשות טוב - ובאמת אין לי ספק, אדוני השר, שאתה רוצה לעשות טוב - נמצא את עצמנו בלי משים מקלקלים יותר. כבר נעשו דברים כאלה חדשות לבקרים בוועדות שלנו, הרצון שלנו לבוא ולברך, כשמצאנו את עצמנו מקללים פעם אחר פעם. כולנו השתכנענו שאין טוב מזה.

עכשיו אני בא מהמקום הזה שאני רוצה את הקרב על הכיס של האזרח. לא השתכנעתי שאני לא מוסיף כסף על כיסו של האזרח. אתה יודע מה? אני אגיד לך כבר יותר מזה. אני כבר מעדיף את המצב הנוכחי שבו, לפחות בפנטזיה שלי, יש לי 7,000 ערוצים. אני תמיד אומר לעצמי, וואלה, יום אחד אני אראה את הערוץ הזה, יום אחד אני אראה את הערוץ הזה. זה יותר טוב מאשר שאני אשלם הרבה ואת ערוץ הבריאות או ערוץ אחר שיום אחד אמרתי שאני אראה, גם את זה אני לא אראה. אתם מבינים מה שאני אומר? מה אני מקבל פה? אני עלול למצוא את עצמי בסיטואציה שאני עלול לשלם יותר על פחות תכנים. אם אתה בא ואומר לי, "בוא נפרק את הכל, בוא נלך על חבילה שכל אחד יודע לבנות אותה לעצמו" - - בסוף, אדוני השר, כל אחד מאיתנו בודק כמה ערוצים הוא צופה באמת. הם אפילו לא על יד אחת. הילדות שלי רואות את ערוץ הילדים, אני רואה ספורט, רעיתי צופה יחד עם הבנות שלי בערוצי הדרמה.
לאה ורון
ההיסטוריה.
היו"ר איתן כבל
וההיסטוריה. בסוף זה מסתדר. אני רואה שבעיניים פקוחות אנחנו מכוונים לטוב אבל עושים רע.
שר התקשורת איוב קרא
קודם כל, בעצם העובדה שלא מחליטים כאן אנחנו פוגעים באינטרס הציבורי. אני לא יכול לדעת לעוד כמה חודשים ולעוד כמה שנים נשאיר את הישיבה הזאת. אני לא אכנס לפרטים למה, זה פוליטי מידי. דבר אחד בטוח, כדי להיכנס לאחת הפלטפורמות צריך איזה שהוא בסיס שעליו יש קונצנזוס. בדרך כלל סביב הערוצים האלה רוב הציבור נוגע. אם אני שם חבילה כזאת, שהיא תהיה הבסיס, וניתן אופציה לבחירת חמישה - - אתה אמרת שיש כמה ערוצים שמסתובבים. אם אני נותן, וזה מעבר לחבילת הבסיס, אפשרות לכל מי שמתחבר לבחור חמישה ערוצים מתוך אותם הערוצים של אותה פלטפורמה באופן חופשי - אפשר למצוא את הסידור - הגעת למקסימום 20 ערוצים במצב הכי טוב.
היו"ר איתן כבל
הם יגידו לך שהרגת אותם ברגע זה.
שר התקשורת איוב קרא
אני מחפש את האינטרס הציבורי.
היו"ר איתן כבל
ברור לי, אני לא נגדך, רק אני מנסה לאזן.
שר התקשורת איוב קרא
אתה יכול לקחת ערוץ אחד של הפקות מקור של ילדים, ערוץ אחד של הפקות מקור רגילות, ערוץ אחד של ספורט. אתה צריך לעשות חבילת כניסה. אתה רוצה יותר? תשלם. אנחנו נקבע איך זה יהיה, מה נכון, סביר ומידתי. אם זה מידתי או לא, את זה נקבע בהמשך, אבל צריך לצאת מכאן עם בשורה. זה יהיה שלב ראשון לחקיקת הרפורמה הכללית שאתה מביא. שם יהיה אפשר לתקן. אם לא נביא בשורה בעניין הזה של השידורים, הציבור ימשיך לשלם המון כסף, אנחנו נחטא למטרה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אדוני השר, אתה חייב להגיד לנו מה אנחנו מביאים.
שר התקשורת איוב קרא
אני אמרתי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני אמרתי קודם שאנחנו רוצים להוזיל את החבילות לציבור, זאת מטרה ראשונה, שאנחנו רוצים שהציבור יוכל לבחור את התכנים שמתאימים לו, שאנחנו לא רוצים לוותר על הפקות מקומיות, וכן, אנחנו גם רוצים להפעיל רגולציה איפה שאפשר, אם אפשר. בוא תגיד לנו מה אנחנו עושים בתיקון החקיקה כפי שהוא כרגע.
שר התקשורת איוב קרא
אני לא אמרתי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כרגע זה תיקון החקיקה שמונח פה.
נורית קורן (הליכוד)
כרגע התיקון לא מובן, אדוני השר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הקשינו גם על הפלטפורמות וגם על משרדי הממשלה.
נורית קורן (הליכוד)
לא מובן ולא ברור.
שר התקשורת איוב קרא
אדוני הושב-ראש, אני מציע שלגבי חבילת הכניסה נדחה את הדיון עד יום שלישי, כדי שהאוצר ומשרד התקשורת יבואו ביחד עם הצעה שיכולה להתאים.
אתי בנדלר
אדוני, עם כל הכבוד, אי אפשר לבוא ביום שלישי עם הצעה שתידון רק ביום שלישי.
שר התקשורת איוב קרא
אז מחר?
אתי בנדלר
חייבים לפרסם אותה, להבין אותה.
היו"ר איתן כבל
זה מה שהוא התכוון. הוא התכוון שביום שלישי יתקיים הדיון.
אתי בנדלר
הצעה כזאת צריכה להיות מפורסמת לפחות - -
שר התקשורת איוב קרא
כמה?
אתי בנדלר
זה תלוי במורכבות של ההצעה. אם ההצעה פשוטה, קלה, קצרה, צריך יממה מראש, אבל אם זה - -
שר התקשורת איוב קרא
הבסיס ידוע. אנחנו צריכים להביא בשורה, אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים, לכבות את האור ולהגיד שאנחנו לא רואים שהציבור לא רוצה בשורה בעניין הזה.
נורית קורן (הליכוד)
אבל גם אנחנו רוצים.
שר התקשורת איוב קרא
אם יש משהו בכל הרפורמות שמחכה לו הציבור, זה הנושא הזה. אם נעלת, זה אומר שנעלת את הציבור להמשיך לשלם לעוד הרבה מאוד זמן, וזה הרבה כסף.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני השר, אם הגופים הרלוונטיים יכולים לתת הצעה עד מחר, בסדר, אבל שתהיה ברורה, שנבין בדיוק מה כתוב שם. אנחנו ישבנו פה שעתיים וחצי, לא הבנו שום דבר.
אתי בנדלר
אפשר להתחייב שעד מחר בצהריים נקבל הצעה שתוכל להיות מפורסמת?
שר התקשורת איוב קרא
כן.
אתי בנדלר
זה אפילו לא נותן 24 שעות, אני רוצה להגיד.
שר התקשורת איוב קרא
ניתן על הבוקר.
יורם מוקדי
בדיונים שהתקיימו פה היום, כבוד השר, הצגתי את הדוגמה של עיתון משלי שהייתי רוצה לבנות ולקבל בו רק את עמודי החדשות בלי המוספים, או את המוספים בלי זה. יש בעיה בכך שהכלכלה או המספרים לא מחזיקים את זה. אמרו פה נציגי הממשלה שהשוק מאוד מאוד תחרותי. אנחנו בעצמנו שוברים את הראש יום יום איזה חבילות להציע כדי להישאר עם מוצר שישאיר אותנו בחיים. הצענו מוצר דיגיטלי ב-30 שקל, מוצר דיגיטלי ב-90 שקל. אנחנו כל הזמן במצב מאוד מאוד מסובך ומאוד מאוד מורכב על איך מתמחרים את הדבר הזה ונשארים בחיים. אני אומר פה, שיהיה ברור בוועדה הזאת, עם מוצר כזה שהמחיר עליו יפוקח בלי שיתוקנו שאר הדברים שמפריעים לנו, בלי שנושא הליבה של כמה הפקות מקור יהיו בחבילה הזאת, מה עם הספורט בחבילה הזאת, מה עם כל הרגולציה הזאת - -
היו"ר איתן כבל
שלא תגיד שלא עזרתי לך.
יורם מוקדי
אדוני אמר את זה. הנושא הזה כל כך מורכב. אני שואל, על מה אצה הדרך אם אין פה את הנוסחה עכשיו? מישהו ייתן לי נוסחה מחר שאצטרך להגיד אם זה עובד או לא עובד, כשאני בשנה לא יודע לעשות דבר כזה?
נורית קורן (הליכוד)
זה בדיוק מה שביקשנו.
חיים סלוצקי
חשוב דבר אחד. אני אדבר דווקא בשם היצירה ישראלית, זה מה שנוגע לליבי.
היו"ר איתן כבל
אולי תהיה פה יצירתי.
חיים סלוצקי
אני הבעלים של ערוץ 8. הכל הפקות מקור שם. בקטע שאתם מדברים כרגע אתם הורסים את הפקות המקור. צריך לשבת, לתחשב את זה. לא עושים את זה ביום או בשבוע, אחרת היצירה הישראלית נגמרת, זאת תהיה הגמירה של היצירה הישראלית. בשום פנים ואופן. המהירות מן השטן.
היו"ר איתן כבל
אדוני השר, תראה לאיזה גבהים הגענו באמירות, וזה עוד לפני שנגענו בתוך - - אי אפשר להאשים אותי, ויסלח לי אדוני השר, שלא רציתי שינוי. רציתי מהפכה, לא פחות ממהפכה. מכל הניסיון לעשות את התיקונים הקטנים האלה יוצא שגם הם מפסידים וגם הלקוח מפסיד.
נורית קורן (הליכוד)
הם מפסידים, והלקוח משלם מחיר יקר.
שר התקשורת איוב קרא
אנחנו הולכים לתקציב שיהיה עד 2019, אתם צריכים לקחת את זה בחשבון.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אדוני השר, אולי תעדכן אותנו. יש בחירות, לא?
שר התקשורת איוב קרא
לא, עד 2019. אם לא יהיה תיקון בעניין הזה של חבילות השידור, המשמעות היא שעד סוף - - ואני אומר לכם, זה חשוב ציבורית. בכל מה שהביאו לך, אדוני היושב-ראש, זה הנושא הכי חשוב. צריך להיות יצירתי, למצוא דרך.
נורית קורן (הליכוד)
בסדר, שיביאו משהו שנתייחס אליו.
היו"ר איתן כבל
לא לחינם, אדוני השר, פתחתי עם העניין הזה. זה דיון שני או שלישי שאני מנסה להבין בכלל מה יש לנו פה ביד. אני קיבלתי את ההצעה של אדוני. אם עד מחר בבוקר אכן נקבל הצעה שיודעת להתכתב עם הדברים האלה - תבורך.
אתי בנדלר
אני רק רוצה להזכיר שבנושא של הפקות מקור לא הגענו בכלל לסעיפים האלה. אני מניחה שיש הערות, וגם לי יש הערות בנושא הזה, עד כמה ההצעה הנוכחית באמת משמרת את האפשרות ליצירות מקור. צריך לוודא שההצעה שאדוני יגבש תביא בחשבון גם את הנושא הזה של הפקות המקור.
שר התקשורת איוב קרא
ברור.
היו"ר איתן כבל
שהן, אני כבר אומר לאדוני כדי שלא נטעה, הציר. חשוב שהשר יבין את העניין הזה. כל החלטה שם היא לכאן או לכאן. אני יודע מה דעתי בעניין הזה.
מיכל רפאלי כדורי
אני רוצה רגע להגיד משהו, אנשים קצת שכחו. מקורן של הפקות המקור הן מכלל ההכנסות שלנו. כשאנחנו גובים מהלקוח, ה-8% יורד. כשאנחנו גובים את חבילת הבסיס, זה יורד. כשאנחנו גובים על ה-VOD, הוא יורד. כשאנחנו גובים על חבילות עיליות, הוא יורד. כשאנחנו גובים על ספורט, הוא יורד. 8% מכל מה שהצופה משלם הולך להפקה. זה לא נכון להגיד שאם חבילת הבסיס תהיה צרה הלקוח לא ישלם את המקור. אם הוא לא ישלם על עוד דברים, לא יהיה כסף להפקות מקור. זה לא משנה איפה משודרות הפקות המקור, אלא אם יש כסף להפקות המקור.
אסף אמיר
אני מסכים איתה.
מיכל רפאלי כדורי
זה נדיר שהוא מסכים איתי.
היו"ר איתן כבל
מיכל, את אמרת עוד משהו, שלקחת את השמיכה והעברת - - זה מצריך ראייה שלמה שיודעת לסגור את הדברים מכל הכיוונים. דרך אגב, יש פתרונות.
מיכל רפאלי כדורי
מי שדואג להפקות המקור, שייתן לנו לנהל את הביזנס שלנו. אנחנו רוצים להרוויח. מרווחים נשמח לתת 8%.
היו"ר איתן כבל
תודה , אדוני השר. אני מאוד מעריך את ההגעה שלך לכאן.
שר התקשורת איוב קרא
תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
כן, יוליה. אני רוצה לעבור לסעיף הבא, אלא אם כן יש לך הצעה לסדר, משהו.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
יש לי הצעה לסדר. אני חושבת שאם אנחנו דנים עכשיו בכל הנושא של הוט ויס, אז יש נקודה שלצערי הרב לא עלתה בוועדת קיש ונאמר שאנחנו נעשה את זה בחוק ההסדרים. אני רוצה להעלות פה את נושא ה-bid, כספי ה-bid. כיושבת ראש הרשות השנייה אני אומרת חד משמעית שה-bid הזה צריך להתחלק בין שלושת הערוצים המפוקחים על ידנו, אבל זה לא יכול לעבור בתוך הקונסטלציה הזאת שאנחנו מדברים. אני לא סתם מעלה את זה כרגע כשמדברים על חבילות בסיס, מה הם זקוקים ומה הם צריכים. בסך הכל מדובר על חברות מסחריות. צריך לאזן בין התוצאות העסקיות של יס והוט לבין האינטרס הציבורי, כי אחרת לא יהיה לא יס ולא הוט. בתוך הקונסטלציה הזאת אני חושבת שכדאי שנעלה את הנושא של bid, כי לפי החוק עד היום נעשה שימוע במשרד התקשורת. הוא עדיין לא הסתיים. אני מאוד מבקשת להעלות את הנושא לסדר, כי אם זה לא בחוק ההסדרים, אני לא יודעת מתי זה יגיע. ממש הייתי רוצה להעלות את זה.
אתי בנדלר
עם הצעת החוק של המשרד.
יפעת בן חי שגב
ככל שהנושא הזה יעלה, גם למועצה לכבלים ולוויין יש עמדה שהיא קצת שונה מהעמדה של יושבת ראש הרשות השנייה.
היו"ר איתן כבל
שנפתח עוד ריב?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
קודם כל, אני לא רבה. אני גם לא מחפשת כותרות.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אתה עכשיו פותח את הדיון על הפרסומות?
היו"ר איתן כבל
כן.
נורית קורן (הליכוד)
אני חייבת ללכת. אני רוצה בנושא של הפרסומות - -
היו"ר איתן כבל
רק תני לי להכריז על זה.
נורית קורן (הליכוד)
בקשה.
היו"ר איתן כבל
אני עכשיו רוצה לשמוע את העמדות לגבי עניין הפרסומות.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
זה לא ירד מסדר היום? לפי מה שהבנתי הנושא הזה ירד.
היו"ר איתן כבל
אני לא יודע מה זה "ירד מסדר היום". כשיושב-ראש הוועדה, מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה היה "פייק ניוז" ברמות שאין לתאר. אין "פייק ניוז" יותר מזה.
לאה ורון
יכול להיות שזה לא "פייק ניוז". צריך לשמוע את נציגי משרד התקשורת ואת נציגי משרד האוצר, האם יש להם כוונה לבטל את הסעיפים האלה.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, אף אחד לא ביקש ממני, לא פנה אלי באופן רשמי להוריד את זה מסדר היום, אוקי?
רעיה עדני
ביקשת שנביא לך הצעה.
היו"ר איתן כבל
נכון. אנחנו כאן. אני רוצה לשמוע את הגורמים השונים או את בעלי העניין בתוך התהליך הזה.
רעיה עדני
אפשר להציג קודם את - -
נורית קורן (הליכוד)
אני פשוט רוצה לצאת. אני המתנתי רק לזה, בסדר? אני חושבת שאם יורידו את הרגולציה על הפרסומות, יהיה פה גן פרוע, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני חושבת שמאוד חשוב שכן תהיה רגולציה, אבל בתנאים. יכול להיות שצריך להוריד טיפה את התנאים, יכול להיות שיותר, אבל צריך לחשוב טוב טוב, כי בטלוויזיה אנחנו רואים כבר עכשיו שיש איזה רבע שעה של פרסומות מטורף. אני רוצה להגיד לך, הדבר שהכי מרגיז אותי זה רמת הווליום. כל פעם מחדש מרימים את הווליום בצורה מטורפת בפרסומות.
היו"ר איתן כבל
למרות החקיקה.
נורית קורן (הליכוד)
למרות החקיקה, למרות הכל. גם האורך של הפרסומות. צריך לחשוב על כל הערוצים שאנחנו יודעים שהם מתבססים על הפרסומות, אבל צריך שגם נראה מה טוב לאזרחים.
היו"ר איתן כבל
באיזון.
נורית קורן (הליכוד)
צריך איזון, זה מאוד מאוד חשוב, וגם שלא נפגע אחר כך. זה יהיה ברדיו ובכל המקומות. צריך לאזן את הכל. אני מקווה שאנחנו לא מצביעים היום על זה.
היו"ר איתן כבל
אם נצטרך, אני אודיע לך.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני אודה לך מאוד, אדוני, אם לא תצביע על זה היום.
היו"ר איתן כבל
בכל מקרה, אם זה יובא, זה יובא רק למי בעד, מי נגד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אם ההצבעה תידחה.
היו"ר איתן כבל
אם תתקיים הצבעה. אני אומר, זה לא משנה אם יבואו ח"כים ויגידו לי, שמע, עכשיו נפתח את כל הדיון.
נורית קורן (הליכוד)
לא לפתוח.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו מכבדות את זה.
נורית קורן (הליכוד)
תעבירו לנו את מה שבסוף יוחלט, כדי שנוכל להתייחס.
היו"ר איתן כבל
ברור. רעיה, בבקשה.
רעיה עדני
בעקבות הישיבה עם היושב-ראש והבקשה שלו לבחון מחדש את הנושא הזה, אנחנו הצענו הצעה אחרת שבה אנחנו מותירים את היקף הפרסומות על כנו, אבל מסירים את הרגולציה בתחום התוכן ואורך הפרסומת.
קריאה
ממש לא.
היו"ר איתן כבל
היא מציעה.
רעיה עדני
זו ההצעה בעקבות השיחה עם היו"ר.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
איזה יו"ר?
היו"ר איתן כבל
איתי, יושב-ראש הוועדה.
רעיה עדני
בעקבות השיחה עם יושב-ראש הוועדה, הדיון שהתקיים בשבוע שעבר בנושא הפרסומות וההבנה שלנו מה הח"כים רוצים, הבאנו הצעה שונה. מאחר והשוק עובר כרגע טלטלות, הבנו שיש פחות רצון לפתוח את היקף הפרסומות, לכן ההצעה שלנו אומרת שהיקף הפרסומות כפי שהוא קבוע בחוק בסעיף 85 ייוותר על כנו, אבל אנחנו נצמצם את רמת המעורבות הרגולטורית בתכנים שהפרסומות נוגעות בהם ואת רמת המעורבות באורך של כל פרסומות בודדת.
עליזה לביא (יש עתיד)
ובמקבצי פרסומות?
רעיה עדני
יש מגבלה על שעה. יש מגבלה בחוק.
עליזה לביא (יש עתיד)
הם יכולים לחלק איך שהם רוצים את הכל?
רעיה עדני
הם יכולים כבר היום לחלק בתוך הפריים טיים איך שהם רוצים, לכן אנחנו מציעים לא לגעת בזה. אנחנו כן חושבים שנכון להשאיר את הרגולציה בעולמות של אתיקה, הגנה על ילדים.
היו"ר איתן כבל
זה ברור.
רעיה עדני
לשאלתה של היועצת המשפטית אני רק אגיד שבאתיקה יש התייחסות מפורשת גם לביזוי של הגוף, החפצה, וגם לנושאים של פגיעה ברגשות הציבור.
היו"ר איתן כבל
דוד בן-בסט, בבקשה.
דוד בן בסט
שלום, אדוני היושב-ראש. הורדת הרגולציה בטלוויזיה תהיה מכה קשה מאוד לתחנות הרדיו האזורי. אני יודע שגם בעניין הזה יש חילוקי דעות, אבל רובם ככולם בעד השארת הרגולציה, כולל ערוץ 10 וקשת. אני חושב שהורדת הרגולציה תיצור מצב של כאוס בשוק. לאנשים לא יהיה יותר כסף, גם עוגת הפרסום לא תגדל בהכרח. מה שיקרה זה שיישאר אותו כסף על כפול פרסומות. זה לא האינטרס הציבורי, כי הציבור לא יוכל לספוג את כמות הפרסומות. אנשים אולי ירצו לקבל יותר כסף, אבל לא יהיה להם יותר כסף, יהיו להם יותר פרסומות. המחיר יישאר אותו דבר, העוגה תישאר אותו דבר, לכן אנחנו נגד בצורה נחרצת.
היו"ר איתן כבל
אתה הרי מייצג את הרדיו האזורי. למה אתם נזעקים כל כך? איך זה משפיע עליכם?
דוד בן בסט
אני אגיד. סף הכניסה לטלוויזיה הוא x. זה יכול להיות 50 אלף דולר, 70 אלף דולר, 30 אלף דולר, 100 אלף דולר, לא משנה, אני לא יודע בדיוק כמה. סף הכניסה היום הוא x. סף הכניסה ירד. למה? כי יהיו להם יותר דקות כדי לשדר את זה. הם גם רוצים להגן על עצמם מפני עצמם. מה יקרה? תהיה פה קניבליזציה של מחירים. מחר מויש'ה יענק'ל, שיש לו שני גרוש וחצי, ייכנס בגרוש וחצי, כי לטלוויזיה יש מספיק זמן פרסום, נתנו להם כמה שהם רוצים. מאיפה יבוא הכסף הזה? מהרדיו.
היו"ר איתן כבל
אתה חושב שזה יבוא על חשבונכם?
דוד בן בסט
אין לי ספק בכלל, כי 60%,70% מהתקציב שלנו זה מהארצי. ברגע שאתה פותח את זה, נתת לארצי וגם למקומי להיכנס לפלטפורמה הזאת שנקראת טלוויזיה. הם ייכנסו ויוכלו לעשות מה שהם רוצים במחיר אפס. מאיפה יבוא התקציב הזה? התקציב לא גדל, הוא נשאר אותו דבר. המחירים ירדו, כי הם ירצו להתמלא. הלהתמלא הזה לא יעזור להם בהכרח. אם יהיה להם את אותו זמן פרסומת בחצי כסף, או כפול זמן פרסום באותו כסף, לא עשינו פה שום דבר.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. כן, אילאיל.
אילאיל לבנת
אנחנו מציגים פה עמדה שהיא חורגת מדעת הכלל. אנחנו מבקשים לפרט אותה. רשת סבורה שבעולם של פתיחת השוק לתחרות אין מקום יותר להטלת מגבלה על זמני פרסום. בניגוד לעמדות שהוצגו כאן, אנחנו מחזיקים עמדות כלכליות בדוקות לפיהן השוק ייפתח, כלומר, ייכנסו מפרסמים קטנים ובינוניים. זה לאו דווקא יפגע במחירי מפרסמים קיימים. זה פעם אחת.
דוד בן בסט
זה יבוא גם מהרדיו.
אילאיל לבנת
מהצד השני, הציבור מצביע בשלט. צריך לסמוך על בעלות הרישיון שהן לא יפגעו בצורה אנושה כזאת שתבריח את הקהל מהמסך שלנו. אנחנו כבר היום יודעים לקרוא איך הקהלים עוזבים אותנו בהפסקות פרסומות, בוודאי כשהן מוגזמות באורכן. הדברים האלה יתאזנו. אני רוצה לתת דוגמה מהעבר, אני לא יודעת אם כולם פה בחדר מכירים. הייתה מגבלה על פרומואים. הייתה מגבלה על כמה פרומואים בעלי רישיונות יכולים לשדר. משהוסרה המגבלה הייתה עלייה של פרומואים לאיזו שהיא תקופה, של קדימונים, והיום משודרים פחות פרומואים בערוצים ממה שהיה בעבר בתקופת המגבלה. למה? כי השוק למד לאזן את עצמו, השוק למד מה טוב לו.

עם כל הכבוד לחברנו ברדיו, צריך להציג את התמונה במלואה. למשל, הרדיו איננו כפוף עוד למגבלת ניוד הדקות שאנחנו כפופים אליה היום. מצד אחד, מבקשים שלא ייפגע מטה לחמם, גם אף אחד לא רוצה לפגוע במטה לחמם, ומצד שני, הם כבר השיגו לעצמם כל מיני הקלות שאנחנו לא נהנים מהן. אנחנו סבורים שאין מקום להטלת המגבלה כלל, אבל מוכנים לעבור לחלופה של מגבלת פיקוח שהיא רבעונית או חודשית. כלומר, במידה ותהיה חריגה מ-40 דקות פריים טיים ביום מסוים, לא ניקנס באותו היום על כך שהצלחנו למכור שתי דקות עודפות. במה דברים אמורים? בגג של 10%,15% חריגה מ-40 הדקות האלו. אין איש שיכול ויודע למכור יותר מזה. אנחנו מבקשים שאם לא תוסר המגבלה בכלל, לכל הפחות שהמדידה תישאר. הפיקוח יישאר בידי הרשות השנייה, כאשר המדידה תיהפך להיות רבעונית. אם אנחנו אמורים למכור 100 דקות ברבעון מסוים, נוכל למכור את ה-100 דקות האלו, הן ייספרו בצורה רבעונית. אנחנו חושבים שבכך השוק לא ייפגע. אנחנו מחזיקים עמדה כלכלית שאומרת שהשוק ייפתח למפרסמים נוספים שהיום דלתה של הטלוויזיה סגורה בפניהם.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי. ערוץ 10 רוצה להתייחס?
דבורה קמחי
ערוץ 10 מתנגד התנגדות נחרצת לשנות, לבצע כל שינוי במערך האיזונים הקיים היום בשוק. רק לפני שלושה חודשים השוק נפתח והיצע דקות הפרסום גדל ב-50% עם פיצול ערוץ 2. דבר שני, עוד לא יבשה הדיו על הצעת החוק שפתחה את הטלוויזיה לערוצים הזעירים והרחיבה את הערוצים הייעודים. דבר שלישי, הוסרה המגבלה על שידור תוכן שיווקי, מה שבאמת יאפשר כניסה של שחקנים קטנים יותר שלא נדרשים להשקיע השקעות גדולות בייצור שידורי פרסומות.
היו"ר איתן כבל
מה את אומרת לגבי ההצעה שהציעה אילאיל?
דבורה קמחי
אין לה שום ערך.
היו"ר איתן כבל
מה אם היא שומרת עדיין על האיזון של הסך הכל הכללי?
דבורה קמחי
היא לא שומרת על שום איזון. רבותיי, שוק הפרסום הוא שוק מאוד מאוד מקצועי. אני לא יודעת איזה חוות דעת יש בידי חברתי. אני חושבת שרק בסוף שנת 2018 נוכל, וזה על בסיס הנתונים שייקבעו ב-2018, לדעת האם שוק הפרסום הצליח לענות להגדלת ההיצע של הפרסום או לא הצליח לענות על הגדלת ההיצע של הפרסום. רק אז ניתן יהיה לבדוק אם בכלל אפשר לבצע משהו. עכשיו גם חברתי אמרה דבר והיפוכו. הרי היא אמרה שבקושי אפשר למכור 42 דקות. אם בקושי אפשר למכור 42 דקות, וזה באמת מאוד מאוד קשה למכור 42 דקות בפריים, בוודאי ובוודאי שאי אפשר למכור 80. זה יחזק את רוכשי המדיה מול בעלי הערוצים, זה יוריד את המחירים ויביא לכאוס.
היו"ר איתן כבל
קשת רוצים להתייחס?
שרית הכט
אנחנו מצטרפים לעמדה של 10. אנחנו חושבים שהשוק הזה ספג טלטלה עזה בשלושת החודשים האחרונים. גם הפיצול הגדיל ב-50% את ההיצע. לאחר מכן נכנסנו מיד לחקיקה שנגעה ללב התכניות הכלכליות שלנו שעליהן הייתה ההסתמכות כשיצאנו לרישיון. עכשיו רוצים לגעת בלב המודל הכלכלי שלנו, בלי שיש שום נתונים שתומכים. זאת אומרת, ההצעה הזאת עלתה בלי שאיש בדק אותה במציאות, תוך התעלמות מחלק ניכר מהגופים הרלוונטיים. איש לא בדק אם כוחם של גופי המדיה עולה או יורד. גם ככה מדובר בגופים מאוד מאוד חזקים. הם היחידים שבסופו של דבר ירוויחו מהמהלך הזה, כל היתר יפסידו.
היו"ר איתן כבל
ערוץ 20 רוצה להתייחס? יוליה, בבקשה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
קודם כל, אנחנו כבר הבענו את עמדתנו בכל נושא הפרסומות, גם בנושא התוכני וגם בנושא פתיחת השוק ללא רגולציה. העמדה שלנו, לצערי הרב, עם כל הכבוד שאני רוכשת לרשת, יותר מתחברת ל-10, לרדיו המקומי ולקשת. מה שכן חשבתי זה אולי לאפשר למועצה להגדיל את זמן הפרסום בפיקים, כי ייתכן מאוד שבחגים - -
רעיה עדני
אם לא משנים את החוק, אין אפשרות. צריך לשנות את החוק בשביל זה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אתם צודקים, יש את זה בתוך המגבלה.
דוד בן בסט
יש לך את זה, יוליה. זה קיים כבר.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
לרדיו האזורי עשינו בדיקה שהיא בדיקה חודשית, לא יומית. השאלה, ואני זורקת את זה לאוויר, חשוב לי שגם אתם תגידו - -
קריאה
אנחנו נגד.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
להבדיל ממשרד האוצר, אני חושבת שמה שחשוב זה לראות מה מרגישים אלה שעוסקים בנושא, לכן חשוב לי לשמוע אתכם.
דבורה קמחי
רק בסוף שנת 2018 נוכל לדעת אם שוק הפרסום גדל או לא גדל. יהיו דיונים. זה נמצא בסמכות המועצה ממילא. אתם יכולים לשנות את תמהיל הפריים טיים לפי ימים. חודשי לא נותן שום דבר, כי קמפיין פרסומי, את יודעת, הוא בין שבועיים לשלושה. זה מביא לחוסר ודאות. שוק הפרסום הוא שוק תנודתי, יש לו עונתיות. יש עונות ברמה גבוהה, יש עונות נמוכות יותר. אני חושבת שדבר כל כך רציני צריך לבצע על בסיס - -
היו"ר איתן כבל
היא אמרה את דעתה. היא הציעה הצעה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני הצעתי הצעה. אני איתכם. מיכל, רצית להתייחס?
מיכל גרוס
רציתי לומר שהכללים שלנו שנוגעים לפרסומות כנראה לא כל מוגזמים, אחרת היו מוגשות חדשות לבקרים עתירות נגדם, דבר שכמובן לא קורה. זה אומר שהכללים הם בהחלט מידתיים. גם השימוש שאנחנו עושים בהם הוא מידתי. זה דבר ראשון.

דבר שני, לגבי הלהיטות הזאת להסיר את הסעיפים שרוצים לפקח על תכנים של פרסומות ולומר שאתיקה זה חזות הכל. אני הייתי מציעה שכשנדון על זה תבקשו מאיתנו להביא דוגמה. אנחנו יכולים להביא כאן על דיסק און-קי מספר פרסומות שהתכנים שלהם אילצו אותנו להתערב בהם. הם לא בהכרח קשורים לאתיקה, אבל בהחלט ראוי להתערב.
היו"ר איתן כבל
אוקי, תודה. אילאיל, בבקשה.
אילאיל לבנת
אדוני, אני חושבת שהדעות שנשמעות כאן בחדר בדיוק מאשרות את הסיבה מדוע צריך להסיר את המגבלה, או לפחות באופן חלקי, אפילו כפי הצעת יושבת ראש המועצה. אני סבורה שעם כל הצער, אם ערוץ 10 לא יודע למכור 40 דקות פרסומות בפריים, זה לא צריך בשום צורה ואופן להשפיע על רשת שיודעת בערבים מסוימים למכור 42 ו-44 דקות. כשאנחנו נקנסים בגין שתי דקות או בגין 4 דקות עודפות שאנחנו מוכרים בפריים פעם בכמה זמן, אני חושבת שבעולם של תחרות זו סיטואציה שאינה הוגנת. מדברים כאן על הסרת רגולציה, על הסרת חסמים, אבל מבקשים מאיתנו לסגור את הדלתות בפני מפרסמים בערבים מאוד מסוימים. על שום מה?
דבורה קמחי
זה גם תלוי מה סוג התכנים שאתה משדר. אין שום שאלה שכשמשדרים 4 פעמים בשבוע תכנית ריאליטי או משדרים 4 פעמים בשבוע את "האח הגדול" יכולים למכור אולי יותר פרסומות, השאלה אם אתם רוצים לעודד את כולנו לבוא למקום הזה, או אתם רוצים לשמר גם ערוץ עם תכנים קצת שונים.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני רוצה להגיד את עמדתי בעניין הזה. אילאיל, אני אומר לך כאן, גם אם הייתי רוצה לעשות את השינוי, אני לא יכול - לפחות מה שאני אציע לחברי הכנסת - כשרוב השוק מתנגד לו, ורוב השוק מתנגד לו. גם אם אני חושב שהיה אפשר ללכת ולהתפשר על הצעת הפשרה שלך, קשה לי, אני אומר את זה באמת. זה רוב השוק, הרוב המכריע של השוק. בסוף אתה מוצא את עצמך שאתה אפילו לא יכול לעשות איזה סוג של איזון, גם אם את צודקת. אולי גם הם צודקים. אין כאן מצב שמישהו פה מביא איתו את הצדק המוחלט בעניין הזה. אם זה רק היה קשת, רשת, ניחא, אבל יש לך פה גם את ערוץ 10, גם את הרדיו האזורי, גם את הרגולטור שעוד ניסה להביא איזו שהיא הצעה כזו או אחרת. אני חושב, לשיטתי לפחות, מהמקום בו אני נמצא, שאני לא יכול להמליץ לחבריי. לפעמים אתה אומר לעצמך - אני פה עשיתי את זה הרבה, מי כמוכם יודע - להציע איזו הצעת פשרה שמאזנת. פה אני אפילו לא מרגיש מוסרית, אני אומר לך את זה בכל הכנות. אני אומר את זה גם לכם, רעיה. מוסרית אני לא מרגיש שזה נכון לבוא ולהביא הצעה שהרוב המכריע של השוק איננו הולך עם המהלך הזה. אני חושב שראוי יהיה כן לבחון את העניין הזה, אבל שוב, רק שנדע שאנחנו הולכים על אדני ברזל. זה לא יהיה לעולם, אני כבר אומר לך את זה. הנחת העבודה שלי היא שעם הזמן הצעת הפשרה שהבאת תהיה בשלב כזה או אחר לחם חוק, זו דעתי. עד אז הרדיו האזורי והרדיו בכלל - - זה שהוא פה לא אומר ש"קול ישראל", שהתאגיד מסכים לזה. לדעתי הם אפילו לא יודעים.
קריאה
הם יודעים, הם לא מסכימים.
היו"ר איתן כבל
מה הם לא מסכימים?
קריאה
הם רוצים - -
היו"ר איתן כבל
הם לא פה, כי הם מקבלים את הכסף "צבוע". אילאיל, עם כל הרצון שלי לבוא וללכת לקראתכם, אני לא אעלה את הסעיף הזה, לא נכון להעלות אותו במצב הזה. זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני יכול, גברתי היועצת המשפטית, להעמיד את עצמי במקום שיוצא מול כל - - זה גם לא מצב שבו אתה אומר שאתה עושה איזה שינוי כזה - - זה מה שאני אמליץ בפני חבריי. אני אמליץ לחבריי להצביע נגד השינוי המוצע.
אתי בנדלר
סעיף 85.
היו"ר איתן כבל
אני ממליץ בפניכם למשוך. אם לא, אני לא אעלה את זה להצבעה, זה לא יעבור.
אתי בנדלר
הבוקר פורסם נוסח חדש.
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל זה לא הנוסח שאנחנו כרגע קוראים.
אתי בנדלר
אני חושבת שכן.
היו"ר איתן כבל
אני ממליץ בפניכם למשוך גם את ההצעה המקורית וגם את התיקון, זה לא יעבור.
רעיה עדני
רק לחדד פה. יש את סעיף 85, המגבלה על הדקות. בהצעה המקורית שלנו ביקשנו לבטל את הסעיף הזה. בהצעה הנוכחית ביטלנו את הביטול, כלומר, משכנו את ההצעה. אנחנו עדיין מציעים להסיר מעט את הרגולציה על פרסומות בכל הנוגע לתוכן, את הסמכויות של הרשות השנייה בעולמות התוכן. אני חושבת שזה על סף ההזוי שב-2018 תהיה להם סמכות שאיננה בעולמות של אתיקה. אין סיבה בעולם שהם יתערבו בתוכן של הפרסומות.
עליזה לביא (יש עתיד)
אפשר לתת דוגמה?
רעיה עדני
אני חושבת שסמכויות המועצה היום הן מאוד מאוד רחבות. בחלק ניכר מהסמכויות שלהם הם לא משתמשים. אנחנו באים לתקן את החוק ולהגדיר את גבולות הגזרה של הרגולטור. כשמגדירים את גבולות הגזרה של הרגולטור, אני חושבת שזה נכון גם להגדיר את זה שהם לא יוכלו להתערב במי יופיע בפרסומת, מתי הוא יופיע בפרסומת, מה יהיה התוכן. היום הסמכות הזאת בחוק מאוד רחבה. כל נושא של סגנון, תוכן - אני יכולה להקריא את הסעיף הספציפי – כשעושים רביזיה על סמכויות המועצה, ובטח ובטח כשעשו רביזיה כזאת והוציאו את הסמכויות האלו מהתוכן של השידורים עצמו, להשאיר רק על פרסומות זה לא מסתדר עם החוק הכולל.
היו"ר איתן כבל
את רוצה להתייחס, עליזה?
עליזה לביא (יש עתיד)
אני רוצה להתייחס, להסביר את הדברים שאמרתי בשבוע שעבר. צריך להבין שהרגולציה על הפרסומות שאת קוראת לה התערבות במי כן ומי לא, אנחנו קוראים לזה גיוון תקשורתי, אנחנו קוראים לזה גיוון מי כן נמצא על המסך ומי לא נמצא על המסך. אני יכולה להביא מהניסיון שלי כחברת מועצת הרשות השנייה בעבר. היו תקופות שראינו רק אנשים מסוימים בישראל, זה מה שהיה פה. אם היה חייזר שהיה רואה את הפרסומות ששודרו, הוא היה חושב שבמדינת ישראל זה סוג האנשים היחיד שנמצא. כן נדרשנו לעניין, כן ביקשנו, כן השפענו. אני חושבת שאי אפשר להסתכל רק במספרים ולהבין את הכוונה של מי שהחליט שצריך להיות רגולטור. אם הדיון כאן מכוון לכך שצריך להפסיק עם הרגולציה במדינת ישראל, שצריך לבטל את הרשות השנייה, שצריך לבטל את מועצת הכבלים והלוויין, בואו נדון בזה. את בשבוע שעבר דיברת על לצמצם ולהשאיר את הפיקוח. דיברנו גם איך הרגולטור בודק. איך הוא בודק פרסומות? רק כשמישהו פונה אליו. הוא לא יכול מסמכותו. כלומר, אין את הסמכות לרגולטור להתחיל בדיקה אם אין פנייה מהציבור.
רעיה עדני
אפשר לקבוע כללים. הוא יכול להחליט שצריך בכל פרסומת שיהיה - -
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל קודם בואי נתחיל באיך בודקים בכלל.
רעיה עדני
זה לא עניין של בדיקה, זה סמכויות לקבוע אסדרה.
עליזה לביא (יש עתיד)
את עצמך אמרת גיוון, להתערב בתכנים.
רעיה עדני
לקבוע כללים. זה לא בהכרח כשמגיעה פרסומת לבדוק באופן ספציפי אם היא עמדה בכללים או לא, זו הסמכות לקבוע כללים.
עליזה לביא (יש עתיד)
את קוראת לזה הזוי, אני קוראת לזה מחויבות נוכח מה שאנחנו רואים על המרקע. אם אנחנו לא רוצים שיהיה פה שוק פרוץ, ועזבי את העניין הכלכלי שעוד לא דיברתי עליו - -
רעיה עדני
אנחנו לא מדברים על שידורים. שידורים כבר בוטל. זה רק על פרסומות.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
גם שידורים לא בוטל.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני מדברת על פרסומות.
רעיה עדני
גיוון בפרסומות, אבל לא גיוון - -
היו"ר איתן כבל
זו עמדתה. מה לעשות, רעיה, יש לה עולם ערכים משלה, ממנו היא באה.
אתי בנדלר
אולי, אדוני, אם כבר מתווכחים על זה, אז להפנות לסעיף הרלוונטי, להראות מה ההצעה.
היו"ר איתן כבל
את יכולה להקריא את הסעיף הרלוונטי?
אתי בנדלר
אני מפנה את כולם לעמוד 6 בהצעה. אם תראו, פסקה (23) מחוקה. זאת הייתה ההצעה המקורית, היא דיברה על זמן שידור פרסומות. הפסקה הזאת נמחקה, דהיינו האוצר לא מציע לשנות דבר בעניין זמן הפרסום. את רוצה לדבר על סעיף 85א, או קודם ללכת לסמכויות המועצה?
אסתי פלדמן
אנחנו נגיד את כל ההצעה החדשה שאנחנו מציעים.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אולי קודם את ההצעה הישנה. קודם את הסעיף עצמו, אחרי זה את ההצעה שלכם.
אסתי פלדמן
בהתאם להצעת החוק, ואנחנו עומדים בהצעה הזאת, השינויים יבואו בהמשך, אנחנו מציעים למחוק את הסעיף הכללי לגבי כללי המועצה: "נושאיהם, סגנונם, תכנם, היקפם ועיתוים של שידורי פרסומת המותרים לפי חוק זה". זה הסעיף הכללי. אנחנו מבקשים להותיר על כנן את ההוראות. אחת, 85, שזה: "זמן שידור מרבי לתשדירי פרסומת שרשאי מורשה לשידורים להקצות בכל שעת שידור לא יעלה על שש דקות בשידורי טלוויזיה, תשע דקות בשידורי רדיו", ואז יש את סעיף (ב) שמדבר על סמכויות המועצה. את הסעיף שבהצעת החוק הצענו למחוק אנחנו מציעים כיום להותיר על כנו, לכן המגבלה של היקף תשדירי פרסומת תישאר קבועה בחוק.
עליזה לביא (יש עתיד)
שהרשות תפקח על x הדקות?
אסתי פלדמן
כן. ה-x דקות קבועים בחוק. זה יישאר בסמכות המועצה. סעיף 88, כפי שהיה קבוע בהצעת החוק ואנחנו מציעים להותיר על כנו, אומר שהמועצה תקבע כללים בכל הקשור לשידורם של תשדירי פרסומת בנושאים האלה: נושאי פרסום האסורים כתשדירי פרסומת דרך כלל, בנסיבות מסוימות או בשל היותם פוגעים בטעם הטוב או ברגשות הציבור, סייגים בדבר שידור פרסומת אגב - -
עליזה לביא (יש עתיד)
הכללים האלה קיימים היום.
אסתי פלדמן
נכון.
עליזה לביא (יש עתיד)
מה את רוצה, שיבטלו אותם ויכתבו מחדש?
אסתי פלדמן
לא. אנחנו מציעים להשאיר את החלק של סמכויות המועצה לגבי פיקוח על תוכן פוגעני, לגבי משהו שפוגע ברגשות הציבור, לצד מחיקה - -
עליזה לביא (יש עתיד)
אני לא מבינה למה אתם נכנסים לזה, אני לא מצליחה להבין.
אסתי פלדמן
אני חושבת שהוסבר כאן כמה פעמים. אנחנו יכולים להסביר שוב.
עליזה לביא (יש עתיד)
מה שאני מבינה ממך, אדוני היושב-ראש, שאתה הולך להמליץ - -
היו"ר איתן כבל
אני עוד לא הולך להמליץ שום דבר, אני סך הכל מקשיב להם.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה מה שאמרת קודם.
היו"ר איתן כבל
לא.
עליזה לביא (יש עתיד)
הם עושים פילוח בין זמן לבין תוכן. על מה אמרת את הדברים שלך? על הסעיף הראשון, על הזמן?
היו"ר איתן כבל
על הזמן. זה היה הקרב המרכזי.
עליזה לביא (יש עתיד)
מה עמדתך לגבי - -?
היו"ר איתן כבל
עוד לא הבעתי את עמדתי בעניין הזה.
אסתי פלדמן
אני אמשיך להקריא את הנושאים שמראש וכרגע אנחנו סבורים שצריכים להישאר בסמכות המועצה. כמו שאמרתי, נושאי פרסום האסורים לשידור, סייגים בדבר שידור פרסומת אגב, סייגים בדבר השתתפותם של בעלי משרות ברשות בתשדיר פרסומת, סייגים בדבר פרסומת המכוונת לילדים, לרבות דרך הצגתה ושעות שידורה, סייגים בדבר השתתפות ילדים בשידורי פרסומת, וסייגים בדבר שימוש לרעה בגוף האדם. כמו כן אנחנו מציעים להוסיף סמכות נוספת: סייגים בדבר הקצאה או מכירה של זמן שידור, תשדירי פרסומת לאדם אחד או לצורך פרסום מוצר אחד, שזה בהלימה לתיקון שלנו ב-85א.
קריאה
זה נוסח שהופץ אתמול?
אסתי פלדמן
זה נוסח שהופץ הבוקר.
היו"ר איתן כבל
זה תיקון של הנוסח.
אתי בנדלר
יש לי הערות שעוד לא הספקתי להעביר לכם.
היו"ר איתן כבל
מה הדבר שאתם חושבים שמופיע היום וצריך להוריד אותו?
רעיה עדני
שוב, יש לה סמכות מאוד רחבה להתערב. בכל דבר בתוך הפרסומת היא יכולה להתערב – כמה האורך של הפרסומת, מה מופיע בה. פשוט בכל דבר. אנחנו מציעים לצמצם את זה.
היו"ר איתן כבל
אני גם ארצה לשמוע את דעתכם בעניין הזה. בבקשה, יוליה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אדוני היושב-ראש, נתחיל בזה שמה שמנחם בהצעה של האוצר זה שבגלל שהם ביטלו את פתיחת השוק למספר הדקות, לפחות הפרסומות הנוראיות שאמורות להיות כנגד האינטרס הציבורי יהיו רק 10 דקות. זה סתם היה בהומור, אם לא הבנתם אותי.

אני רוצה לשאול את נציגת האוצר.
היו"ר איתן כבל
אל תשאלי אף אחד, תגידי את הדברים שלך.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
למה? יש לי שאלה, אני רוצה להבין. אומרת רעיה: "העמדה שלי - -
רעיה עדני
העמדה של הממשלה, יוליה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
שימו לב, אם תסתכלו בפרוטוקול, רעיה מדברת כך: "אני חושבת שזה הזוי, אני חושבת שהסמכות היא יותר מידי".
היו"ר איתן כבל
לא זו הבעיה.
רעיה עדני
אפשר לתת כמה דוגמאות ספציפיות?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני חושבת שזאת עמדת ממשלה. קודם כל, לא ידוע לי שזה מה שרוצה שר האוצר.
קריאה
זה מה שכתוב פה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
לא ידוע לי שזה מה שרוצה שר התקשורת. קודם כל, יש פה משהו נורא פרוידיאני. אם זה של הממשלה, אמורים להגיד עמדת ממשלה, אבל אני שומעת במשך חודשיים, מאז ועדת קיש, מה חושבת רעיה: "אני חושבת שזה הזוי".

עכשיו אני רוצה לעבור לגופו של עניין.
רעיה עדני
יש כאן הצעת חוק שהניחה הממשלה על שולחנה של הכנסת.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להגיד את הדבר הבא, יוליה. אני לא חושב שרעיה הדפיסה את זה בחשאי וחילקה את זה בלילה כשאף אחד לא רואה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
לא אמרתי את זה.
היו"ר איתן כבל
את זה כן אמרת. אמרת את זה במילים אחרות.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
ממש לא.
היו"ר איתן כבל
כשהיא אומרת "אני", זה היא?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
ככה זה נראה.
היו"ר איתן כבל
בסוף זה עבר בממשלה, זה עבר קריאה ראשונה במליאת הכנסת, גם את זה צריך להגיד. גם אפשר לחלוק על זה, אין בעיה.
עליזה לביא (יש עתיד)
ההבדל בין שני הסעיפים זה שהסעיף הזה הוא סעיף ערכי.
היו"ר איתן כבל
אין ויכוח.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
בדיוק. זה לא קשור לכסף.
רעיה עדני
הוא לא סעיף ערכי.
אסתי פלדמן
זה לא משנה את העובדה ששר האוצר הניח את הסעיף הזה על שולחנה של הכנסת.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אנחנו מתנגדים נחרצות. הבענו את דעתנו כמה וכמה פעמים. הפגיעה ברגולציה בפרסומות היא פגיעה באינטרס הציבורי, חד משמעית, היא פגיעה בערכים של הטלוויזיה. תשימו לב איזה דברים הזויים הם השאירו. תהיה רגולציה על כך שחברי המועצה לא יופיעו בפרסומות. את זה הם כן השאירו. את מי זה מעניין? אני מבקשת, אדוני היושב-ראש, להסיר את הסעיף הזה. בדיוק באותה מהירות שמבטלים את 85, אני מבקשת גם לבטל את זה. אני מאוד מבקשת ממך לשאול את כל מי שנמצא כאן, גם את הרדיו, גם את ערוץ 10, 12, 13, מה דעתם. ברגע שמורידים את הרגולציה בפניהם, אנחנו חושפים אותם בפני דברים שהם רוצים הגנה מהרשות השנייה. אני מבקשת להוריד את הסעיף.
היו"ר איתן כבל
אלעד מן, בקשה.
אלעד מן
העמדה הגורפת של האוצר מטרידה אותי, כי היא לא עושה את ההבחנות הראויות בהפעלת הסמכות. קודם כל, צריך לזכור שהסמכות הכללית של הרשות השנייה נתונה לביקורת. אי אפשר להפעיל אותה באופן לא מידתי או נוגד זכויות יסוד אחרות. כשהיה מי שנדרש לתקוף את הפעלת הסמכות הזאת, הוא ידע לעשות את זה.

דבר שני, הסמכות הזאת מתירה גם שיקולים שהם שיקולים של הגנת צרכן במסגרת קביעת המגבלות על פרסומות. למשל, יש הוראה שאוסרת על שיבוץ פרזנטור בפרסומות בזמן שהתכנית שלו משודרת. זה הגנת צרכן קלאסית. זה מכוח הסמכויות שבאות מהסעיפים האלה. אני חושב שגם האוצר יתקשה להתנגד לרציונל שבבסיס הדבר הזה. לקחת את כל החבילה הזאת ולהגיד "לא יעלה על הדעת", בלי איזו שהיא עבודת הבחנה או תשתית דוקטרינרית מאחורי הדבר הזה, נראה לי לא נכון. אני אוסיף על מה שאמרה קודם מיכל. הבעיה היא לא הפעלת הסמכות, אלא שהרבה פעמים לא מפעילים את הסמכות. אנחנו רואים הרבה פעמים שהרשות השנייה היא בתת אכיפה, תת אכיפה מדאיגה.
היו"ר איתן כבל
ערוץ 10, בקשה.
דבורה קמחי
אנחנו תומכים בעמדת היושבת-ראש, ואני מדברת בשם שלושתנו.
היו"ר איתן כבל
את מדברת בשם קשת, רשת ו-10?
דבורה קמחי
כן.
עליזה לביא (יש עתיד)
דבורה, אני חייבת להגיד שאני ממש מצדיעה לכם.
רעיה עדני
זה לא תוכן שלהם.
אסף אמיר
הן יודעות שיכפו עליהן תוכן שהן לא רוצות לשדר.
אילאיל לבנת
זה תוכן שאנחנו אחראיות על שידורו לפי חוק.
דבורה קמחי
אני קצת תמהה איך אנשים שבאמת לא חיים את השוק הזה, לא מכירים אותו, לא יודעים מה המאבקים היום יומיים שלנו, על בסיס כל מיני תיאוריות מנסים לשנות סדרי עולם. אנחנו תומכים בכל מה שנאמר על ידי יושבת ראש הרשות השנייה. אנחנו חיים עם זה טוב, שוק הפרסום חי עם זה טוב, המפרסמים חיים עם זה טוב. אנחנו לא רואים עכשיו שום סיבה אמיתית לשנות.
עליזה לביא (יש עתיד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אתה יודע, אנחנו נקלענו פה לדיון ערכי. מי שנמצא שנים וחי ונושם את התחום לא יכול שלא לגלות פליאה גם על הדרך שהדברים מובאים. אני לא רוצה להגיד את הדברים באופן אישי, אבל זה שמשרד האוצר מגיע בלי שום היכרות עם התחום, בלי שום הבנה - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
חד-משמעית.
רעיה עדני
אני מוחה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אנחנו לא מדברים פה על מספרים או על מאזנים.
רעיה עדני
אני יכולה לתת לך דוגמאות. זו הצעה ממשלתית, לא של משרד האוצר.
עליזה לביא (יש עתיד)
קודם כל, אני מסכימה איתך שזו הצעה ממשלתית שלצערי באישון לילה מוגנבת לחוק ההסדרים. ביקשנו להוריד אותה מחוק ההסדרים. כרגע אנחנו בתוך מציאות שאנחנו גם מגיעים לכאן ביום ראשון, שזה יום של כנסים שלנו. היום אני באה מכנס במעמד האישה. זה שבוע של מעמד האישה. את יודעת כמה שעות, כמה שנים אנחנו דסקסנו את העניין של החפצה בפרסומות? עולם של פרסומות נורא ואיום. אני לא יודעת איפה את היית בשנים ההן, אבל אני יכולה לומר לך שבזכות הרבה נשים יקרות המסך והפרסומות נראים כמו שהם נראים, בזכות עבודה מאומצת של הרגולציה, של האקדמיה ושל ארגוני השטח. לכי תראי את הפרסומות הסקסיסטיות שהיום ויצו מעלים אותן. הן עדיין קיימות. מה יקרה כשנסיר את הרגולציה? מה שמדהים אותי זה שמי שמוביל את זה לא מבין, לא מכיר, לא מבין את ההשלכות הערכיות של הדיון הזה. אני ביקשתי קודם דוגמאות. אם את רוצה, אני יכולה לבוא ולהראות לך דוגמאות נוראיות. היינו שם. אם נסיר את הרגולציה, זה לא שאנחנו לא יודעים לאן נלך, אנחנו יודעים מאיפה באנו. הרגולציה היום על הפרסומות הביאה אותנו למקומות טובים. את יודעת מה יקרה? יהיה יותר פורנוגרפיה, יותר דברים של זנות, פחות אתיקה. את יודעת שהיום פרזנטורים מופיעים, כולל מי שמוביל חדשות? את מבלבלת את הציבור. אין פיקוח - -
היו"ר איתן כבל
עליזה, אני רוצה לחדד. גם אם אני לא מסכים איתם בעניין הזה, הם אומרים בפירוש שכל מה שקשור לרגולציה לגבי פגיעה בקטינים, אמירות סקסיסטיות - - אני רוצה לסגור את העניין.
עליזה לביא (יש עתיד)
מה מפריע להם בכללים הקיימים, לא קיבלתי תשובה. למה הם חושבים שצריך לשנות אותם? חלק שני, האם אפשר לקבל דוגמאות?
היו"ר איתן כבל
דוגמאות, רעיה.
רעיה עדני
בפרסומת של "שופרסל" על Snax: "אותו הכיף, פחות כסף". הרשות פסלה את הפרסומת ואמרה שלפי הסטנדרטים של הרשות אותו הכיף בפחות כסף זה לא מספיק אמיתי, לכן אי אפשר לשדר אותו. הפרסומת למותג הכללי של "שופרסל", "אותה איכות, ללא המותג, פחות כסף", לא בוססה באופן העומד בכללי הרשות, המפרסם נדרש לתקן את התשדיר.

הרשות בדקה את התשדיר של מכבי שירותי בריאות על כך שזכתה במקום הראשון בתחרות השירות לשנת 2015. "היא מטעה ויוצרת מצג שם, מכיוון שמדובר בזכייה בקטגוריה אחת בלבד, לא בהרבה קטגוריות, לכן היא צריכה לתקן".
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, זה נכון.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מה לא בסדר?
רעיה עדני
זה לא תפקידה של הרשות השנייה לבדוק דברים כאלה, יש גורמים מקצועיים שתפקידם הוא לדאוג - -
עליזה לביא (יש עתיד)
אני עכשיו עוד יותר משוכנעת - -
אלעד מלכא
שואלים פה המון את חוות דעת הערוצים לעניין. אני רוצה להזכיר שמי שאמור לעניין את חברי הוועדה זה הציבור כולו, לא בהכרח דעת הערוצים פה, שכנראה יש להם את מה שהם נהנים מהסיפור הזה. זכותם, זה לגיטימי, אבל זה העניין שם. צריך לזכור שקהל הציבור, אם זה המפרסמים, אם זה האנשים שרוצים להיחשף למוצרים חדשים, דעתם לא נשמעה סביב השולחן פה. אולי דעתם תהיה יותר דומה לדעת משרד האוצר ומשרדי הממשלה כולם, אם אני אדייק בהקשר הזה. זו נקודה ראשונה.

הנקודה השנייה, עובר פה תהליך משמעותי שבא ואומר שמפסיקים את התפיסה שאומרת שהמדינה משדרת דרך איזה שהם ערוצים ממוכרים החוצה. התפקיד של המדינה עובר להבנה שיש פה שוק שמתפקד בפני עצמו. בשוק שמתפקד בפני עצמו מי שמפרסם פרסומת שגויה נותן את הדין על זה בפני בית הדין.
רעיה עדני
בבית המשפט.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
בן אדם שאין לו כסף ילך לבית משפט? מה זה השטויות האלה?
אלעד מלכא
העולם מלא בתביעות ייצוגיות ובתביעות הונאה כנגד גופים שמטעים במהלך שידורי הפרסומות שלהם. עם כל הכבוד לרשות השנייה, לא זה אמור להיות תפקידה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להגיד לך שני דברים. אתה לא ציבור? אתה ציבור. כל אחד פה הוא ציבור. מה הייתה הציפייה? שהערוצים יתמכו בהצעת החוק הממשלתית. אתה מבין מה אתה אומר לי? אני על כל דבר צריך לחשוב הפוך על הפוך על הפוך.
אלעד מלכא
כנראה שהם מרוויחים משהו.
היו"ר איתן כבל
ברור כשמש לאור הירח. אולי גם מהעמדה שאתה מציג מישהו אמור להרוויח. אני לא יכול לעבוד כך. זה שמישהו אומר לי שהוא נציג הציבור לא הופך אותו אוטומטית על אותו משקל. מה כוונתי? בסוף בסוף אתה צריך למצוא את האיזון הנכון. זה לא היום הרת עולם. גם מהדוגמאות שרעיה נתנה לא הרגשתי שהראש נדפק לי בקיר. אתה יודע מה הייתי מצפה? שהיו נותנים לי את הדוגמה של הפרסומת של בר רפאלי ואחיה. אני יוצא מנקודת הנחה שיכול להיות שזה חמק איכשהו מתחת לרדאר. זאת פרסומת שעוררה אי נוחות מאוד גדולה.
עליזה לביא (יש עתיד)
הציבור התלונן. היה מי שבדק והוריד אותה.
היו"ר איתן כבל
נכון. קודם כל, כל האמירות האלו הן חשובות, הן מייצרות איזון אחר גם כלפי הרשות, שגם הם יודעים שהם לא יכולים להתנהג כתמול שלשום. אני יכול לומר לך, לפחות ממה שאני שומע מיוליה - אני שומע יותר מידי מה שאני לא צריך לשמוע - שהיא מביאה איתה משהו אחר, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר מתכתב עם המציאות של היום.
אלעד מלכא
היום זה יוליה, מחר אתה לא יודע מי זה יהיה.
היו"ר איתן כבל
ברור לי. אני יכול לומר לך גם שיכול לבוא מישהו שלוקח את הדברים בצעדים עוד יותר גדולים. יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, פניתי אליך, גם דיברנו על כך.
היו"ר איתן כבל
ביקשת להעלות את הנושא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ביקשתי להעלות נושא שהוא לא לב הנושא כאן היום, אבל אתה יודע - -
היו"ר איתן כבל
גם הוא נושא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם הוא נושא. כשפותחים את החוקים האלה, אפשר גם לתקן בדרך עוול. בחוק הרשות השנייה יש אפשרות לבעלי זיכיון לשידורי רדיו לשדר בנוסף לשידורים העיקריים שלהם גם תוכן שידורי נוסף באמצעות תדר נוסף. זה בזיכיון. המדינה, שנתנה להם את הזיכיון, נתנה להם גם את זה. אלא מה? מבחינה טכנית יש בעיות. מבחינה טכנית לא מספיק תדר אחד נוסף, במיוחד באזורים מסוימים שמתפרסים טופוגרפית על שטחים רחבים. בעקבות השימוש שעושים באחד התדרים הקיימים חלק מהמאזינים באותו אזור בקושי מצליחים לקלוט, אם בכלל, את השידורים העיקריים. זאת אומרת, יש לך את זה בזיכיון, אין לך את זה בפועל. גם בחלק של עידן פלוס, כדי לאפשר לתחנות האזוריות שיש להן את האישור לקיים תוכן נוסף לשדר את התוכן הנוסף באמצעות עידן פלוס, צריך לתקן את חוק הפצת השידורים בהתאם, בגלל שעל פי המצב היום זכיין רדיו יכול לשדר באמצעות עידן פלוס בתחנת רדיו אחת. זאת אומרת, בזיכיון עצמו ניתנה האפשרות, בפועל, בגלל איך שזה מופיע היום ובגלל שאין מחויבות של המדינה להקצות תדר אחר כי ודאי יגידו שאין מספיק תדרים וכו' - - אני לא יודע כמה תדרים מסתובבים באוויר על ידי פיראטים כאלה ואחרים.
היו"ר איתן כבל
יש עוד, אחרי שהתחנות החרדיות קיבלו אישור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא יודע.
היו"ר איתן כבל
סתם צוחק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה כל דבר פיראטי זה חרדי?
היו"ר איתן כבל
לא, היה. אני יודע איך אני הגשתי את החוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היה.
היו"ר איתן כבל
אמרתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ובזכותך נגמר. היום יש אנשים שהם אינם פיראטיים, הם זכו כזכיין, רק הם לא מצליחים לממש את זה, לכן ביקשתי לשנות בחוק הרשות השנייה, בסעיף 72ו(2), במקום המילים "ממקום השידורים העיקריים" יבוא "בנוסף לשידורים העיקריים או שידורי תוכן השידורים הנוסף". ככל שעלה בבדיקה מקצועית כי אכן קיימת הפרעה בקליטת תוכן השידורים הנוסף באמצעות תדר אחד בלבד, יוכל בעל הרישיון להקצות תדר נוסף עבור תוכן השידורים הנוסף או להגדיל את הספקי עוצמת המשדרים. בקיצור, להפוך את זה למשהו שאפשר להשתמש בו. זה בחוק הרשות השנייה.

בחוק הפצת שידורים, בסעיף 7, אני מבקש להוסיף בסוף סעיף קטן (3), שזה קשור לעידן פלוס: "וכן תוכן שידורים נוסף, כהגדרתו בסעיף 72, ככל שאושר לבעל הזיכיון". המהות של הדבר זה שאנשים קיבלו זיכיון לתדר נוסף שהם אינם מצליחים טכנית לעשות אותו. אחד, בגלל שאין חובה על עידן פלוס, שזה חלק נוסף, ושניים, בגלל החלק הטכני שהמדינה לא מקצה להם תדר נוסף, אחד בא על חשבון השני, ויצא שכרו בהפסדו.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. אני רק רוצה לומר ברצינות לגבי התדרים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שהתפרצתי לדלת פתוחה?
היו"ר איתן כבל
לא. היום ב-16:00, בעזרת השם, אני מקווה שגם נסיים - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
את הטלגרף.
היו"ר איתן כבל
את מה שנשאר עם מערכת הביטחון ואת הסמכויות האחרות. התדרים הם משאב. הם משאב במחסור מאוד מאוד גדול. אני אומר את זה בלי קשר לעניין עצמו, רק כדי להניח את הדברים. כשאדוני אומר "תדר שאפשר להעביר", הלוואי וזה היה כל כך פשוט. לא סתם זה בחוק, יש ועדה מיוחדת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איך במכרז על הזכיינות נותנים לך לצפות שזה מה שאתה הולך לקבל?
היו"ר איתן כבל
שמתי את זה כנקודת מוצא. לא לחינם רציתי שיהיה כאן דוד בן בסט, שהוא היושב-ראש של הרדיו האזורי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש להכניס את זה כבקשה, ואם לא, כהסתייגות שלי.
נתי שוברט
לעניין שידורי תוכן נוסף. בחוק נקבע שבעל רישיון יכול לשדר תוכן נוסף, לא תדר נוסף, הווה אומר שכאשר בעל רישיון פונה לרשות השנייה, ופה הם יכולים בעצמם להסביר את זה יותר טוב אולי גם ממני, הוא יכול לקבל אישור לשדר תוכן נוסף לחלק מסוים באזור הזיכיון, ואז יש חלוקת זמן בין התוכן העיקרי לתוכן הנוסף. באותו זמן - בכל תדר שזה לא יהיה - אפשר לשדר תוכן אחד, או את העיקרי, או את הנוסף.
היו"ר איתן כבל
מה שאתה אומר, כדי שאנחנו נבין את זה, זה לא שיש שני תדרים ואתה בתדר א' - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, זה לא מדויק. יש אפשרות לשני תדרים.
נתי שוברט
אני רוצה רגע להסביר. לרוב התחנות בארץ יש שניים ושלושה תדרים. יש 4 תחנות במדינה שיש להן תדר אחד בודד. לתחנות במרכז הארץ, וזה במסגרת אותו תיקון בחוק, אפשר להקצות תדר נוסף על מנת שיוכלו לשדר תוכן נוסף. לכל יתר התחנות שמבקשות לשדר תוכן שידורים נוסף, המשרד - מטעם המשרד זה אני בתפקידי - מאשר שיש תדר שבו אפשר לשדר את התדר הנוסף. זה אחד משני התדרים שלהם. נגיד שיש תדר א' וב' ובחר אותו בעל רישיון בתדר א' לשדר תוכן שידורים נוסף בחלק מאזור הזיכיון שלו. מה הוא עושה? לוקח את תדר א', כאשר חלק מהיום זה שידור עיקרי, חלק מהיום זה השידור הנוסף. ברור שבאותו אזור שאליו מכוון השידור בתדר הנוסף לא ניתן לקלוט את התדר העיקרי. כנגד זה אין שום דרך לעשות.
היו"ר איתן כבל
למה, כי הוא מפריע לו?
נתי שוברט
לא, כי באותו זמן - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי להתיר להם עוצמות אחרות.
נתי שוברט
בשידור שעולה לאוויר אפשר להעביר רק תוכן אחד, או את העיקרי או את הנוסף, תלוי איזה פיד מכניסים למשדר. אם מכניסים לו את הפיד של התדר העיקרי, אז שומעים רק את העיקרי, לא את הנוסף, ולהיפך. מה שפה מבקש חבר הכנסת אשר זה בעצם לאפשר לתחנות עוד תדר אחד, כלומר, אם היו בדוגמה שנתתי תדר א' וב', אז שיהיה גם תדר ג', ואז בתדר ג' באותו אזור שכרגע בזמן הזה משודר התדר הנוסף הם יוכלו גם לשמוע את התדר העיקרי. זה לא מה שהיה בבסיס התיקון. התיקון אמר שאם בעל רישיון רוצה לפצל את השידורים שלו בין תוכן עיקרי לתוכן נוסף, הוא יכול בתדר שקיים לו, זה מתאפשר.

עכשיו לעניין הקצאת תדרים. נכון, התדרים זה משאב מוגבל, כמו שהיושב-ראש ציין. אין לנו בלי סוף תדרים על מנת שכל אחד יוכל לשדר מה שהוא רוצה. אנחנו כבולים. יש לנו שכנים שגם הם משדרים, אסור לנו להפריע להם. זה מתייחס גם לעניין התדר וגם לעניין הספק השידור.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת, אתה אומר שגם העלאת עוצמה, כפי שחבר הכנסת יעקב אשר אומר, משמעותה פגיעה.
נתי שוברט
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי אפשר לעשות הגבלה, שלא תהיה תחנה אחת עם כמה וכמה תדרים. זה נכון שכתוב שהמועצה לא תיתן אישור לתוכן נוסף אלא לאחר שניתן אישור לגבי אפשרות הקצאת תדרים. ברור שבסוף יש מישהו שמקצה את התדרים, אבל בסעיף קטן (4) כתוב: "ניתן לבעל הזיכיון לשירותי רדיו אישור לתוכן שידורים נוסף, לא יינתן אישור השר לעניין אפשרות הקצאת תדרים נוספת לאותו בעל זיכיון, אלא אם כן נתגלו הפרעות בקליטת שידוריו". ההתנגשות הזאת בין שניהם זה בדיוק מה שקורה, זאת אומרת, יש את הירידה באפשרות הקליטה. למה אי אפשר להסדיר שלפחות תדר אחד מעבר לתדר הבסיסי יעבוד, אם לא שלושה?
דנה נויפלד
הסיטואציה שאתה מדבר עליה נלקחה בחשבון כשההצעה הזאת נכתבה, אם אדוני זוכר. למעשה, האפשרות לשדר תוכן נוסף זה סוג של שיפור למה שהיה בידי בעלי הזיכיון באותה תקופה. זאת אומרת, הם קיבלו את האפשרות. הם החזיקו מספר תדרים. היו גם תחנות ששידרו תוכן מפוצל. זה נועד לעגן בחקיקה ולעשות סדר גם בהקשר להליך משפטי שהתקיים אז בפני בג"ץ. ההצעה הזאת באה ואומרת שהתחנה המשדרת יכולה, רשאית לבחור. אגב, היא לא חייבת לפצל. אם היא רוצה, יש הצדקה והיא עוברת את האישור של הרשות השנייה בעניין התוכן, היא יכולה לספק תוכן נוסף, אבל תדע כל תחנה, וגם אמרנו את זה פה בדיון, שזה עליה. היא בוחרת. היא קיבלה תדרים לכיסוי כל אזור הזיכיון שלה. אם היא מפצלת את התוכן, היא צריכה לדעת, והיא גם יודעת, שבאזורים מסוימים, כמו שנתי הסביר, לא יכולים להיקלט במקביל שני תכנים, לכן היא מפסידה באזורים מסוימים בתוך אזור הזיכיון קליטה של אותם תכנים ראשיים. היא בוחרת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא תלוי בכמות תדרים. יכולים להיות ארבעה תדרים לתחנה אחת?
דנה נויפלד
אם יש מספר תדרים - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז בוא נגדיר את זה באחד על הבסיס.
דנה נויפלד
זה תלוי בגודל ובטופוגרפיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יכול להיות שיש תחנות רדיו שאין להן את הבעיה כי יש להן מספיק תדרים?
דנה נויפלד
לא. אם יש להן אזור גיאוגרפי מאוד קטן, עם הרים וגבעות באמצע, ויש קושי - -
היו"ר איתן כבל
מספר תדרים זה לא צ'ופר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מה שיש.
היו"ר איתן כבל
לא. זה צורך מקצועי, טכני. יש אחד שמקבל תדר אחד ושומעים אותו חלק בכל מקום. לא רק זה, הוא עוד עובר לאזורים אחרים מעבר למה שמותר לו. זה כמו שאתה מסתובב עם מכשיר קשר שאתה צריך מן תחנת ממסר כדי שהיא תדע להעביר אותך מעבר לנקודה המסוימת בה אתה נמצא. אותו דבר כאן. מספר התדרים הוא לא צ'ופר שכל אחד יכול לעשות - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
התדר הנוסף שקיים לתחנה כלשהי – נגיד שיש לה אחד - בא על חשבון התדר הקיים? הם מתחלקים ביחד על אותו עומס?
נתי שוברט
לא. היום, כפי שהסברתי קודם - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
היום עושים פיצול בתוכן.
נתי שוברט
כמות התדרים בתחנות הרדיו האזוריות היא מעל 2.5 בממוצע לתחנה. כמות התדרים, בין אם היא 1,2 או 3, נקבעת לפי גודל אזור הזיכיון. ככל שאפשר להסתפק בתדר אחד, מקצים תדר אחד. אם גודל אזור הזיכיון הוא כזה שצריכים שני תדרים, מקצים שני תדרים. יש כאלה שיש להם גם שלושה תדרים בגלל הגודל של אזור הזיכיון.
אתי בנדלר
זה רק גודל או גם טופוגרפיה?
היו"ר איתן כבל
גם טופוגרפיה.
נתי שוברט
ברור, זה הולך ביחד. גם טופוגרפיה. שיהיה ברור, היום בישראל אין אף תחנה שיש לה פחות משני תדרים, זה בעקבות התיקון בחוק שנעשה. אין היום פחות משני תדרים. כדי לשדר תוכן נוסף לוקחים אחד מהתדרים. אם זה שניים, אז בוחרים אחד. בחלק מהיום משדרים בו את התוכן הנוסף, לא את העיקרי. אם יש שלושה תדרים, אז בוחרים אחד שבכיסוי שלו נמצאת אותה אוכלוסייה שאליה מכוונים השידורים בעלי התוכן הנוסף. באותו חלק מהיום שמשודר התוכן הנוסף אי אפשר לקלוט את התוכן העיקרי אם השניים האחרים לא באיזה שהוא אופן מכסים אותו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה אומר שזה עניין טכני.
נתי שוברט
נכון. פנו אלינו לפחות שתי תחנות ואמרו, "תראו, מאזינים שהיו רגילים לשמוע 24 שעות ביממה את התוכן העיקרי, עכשיו כשאנחנו מפעילים תוכן נוסף, בחלק מהיום הם לא יכולים לשמוע את התוכן העיקרי".
היו"ר איתן כבל
זה בחוק כבר. כבר הזכרנו את הדברים האלה מראש. כבר ידענו מראש שפעולה מן הסוג הזה תתקיים. זה לא מצב שהוא חדש, שאתה אומר לנו עכשיו - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
השאלה אם הוא בר פתרון או לא, זאת השאלה. עד שאנחנו לא לוחצים אנחנו לא מקבלים פתרונות. הייתי רוצה שיתייחסו גם לחלק השני. אני מבין שבכל מה שקשור לעידן פלוס יש הגבלה. זכין רדיו יכול לשדר באמצעות עידן פלוס בתחנת רדיו אחת בלבד. זה מכיוון אחר לגמרי.
דוד בן בסט
אני רוצה להתייחס לשתי סוגיות. סוגיה אחת, מה שנתי ודנה אמרו מדויק להפליא. כשאנחנו הגענו להסכמות כפי שהגענו, הגענו להסכמות שנמצאות היום בחוק. נתי וגם דנה מאוד מאוד דייקו. זאת אומרת, אנחנו לקחנו בחשבון את האפשרות הזאת.

עכשיו לגבי עידן פלוס. אני אדם של כבוד. אני יכול להעיד על עצמי שאני עומד מאחורי מה שסיכמנו אז. אני אשמח אם יתנו לי עוד 20 תדרים, אבל הסיכום היה כפי שהובא בחוק ונמצא היום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה היה הסיכום לגבי עידן פלוס?
דוד בן בסט
כשאנחנו עשינו את זה לא נתנו את הדעת על עידן פלוס. אתה צודק, זה לא היה רלוונטי. אם משרד התקשורת יסכים והרשות השנייה, אנחנו נשמח להעלות את התדר הנוסף גם לעידן פלוס. זה מה שיכול לפתור את הבעיה. זאת סוגיה שמשרד התקשורת צריך לדון בה ולתת את דעתו על העניין.
היו"ר איתן כבל
יש לכם תשובה לגבי עידן פלוס?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין לי בעיה שזה יחכה עד שיעשו את הבדיקות. למחר תגיעו עם תשובה. הבאתי את זה גם כבקשה להצעה וגם כהסתייגות.
דנה נויפלד
אנחנו נבדוק את זה. גם עידן פלוס זה משאב מוגבל מבחינת איזה תכנים יכולים להיכנס. אם מכניסים שידורי רדיו, יהיה פחות מקום לערוצי טלוויזיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל קיימים ערוצי רדיו.
דנה נויפלד
נכון, אבל זה תופס קיבולת מסוימת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תעשו איזו הגבלה, שלא יהיה מצב שלתחנה אחת יהיו ארבעה תדרים.
היו"ר איתן כבל
אני לא חושב שיש למישהו - -
דוד בן בסט
אני חושב שדנה מאוד מדייקת. רק דבר אחד אני רוצה להבהיר. ברוחב סרט מסוים שעובר על תחנת טלוויזיה יכולים לעבור המון תחנות רדיו. הם צריכים לתת את הדעה המקצועית שלהם. אני לא חושב שיש כאן בעיה. אני מרשה לעצמי לומר שאני לא חושב שתהיה כאן בעיה, כי המון תחנות רדיו יכולות להיכנס בדיוק על אותו רוחב סרט שנכנסת תחנת טלוויזיה אחת. זה לא מלא לגמרי, יש לנו עוד מלא. רוב תחנות הרדיו האזורי לא משתמשות בעידן פלוס. אני משתמש בו, אבל לא כולם משתמשים בו. יש שם המון מקום. על זה משרד התקשורת צריך לתת את הדעת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש בדיקה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה של חבר הכנסת יעקב אשר מונחת כאן לפנינו. אני מבקש לעשות את המאמץ כך שלפחות על החלק של עידן פלוס נוכל לתת תשובה. בסדר, יעקב?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מאה אחוז.
אתי בנדלר
אני רק רוצה להעיר, חבר הכנסת אשר. אמרת, "אני רוצה שאם זה לא יתקבל תהיה הסתייגות".
יעקב אשר (יהדות התורה)
תשאירי את זה כהסתייגות.
אתי בנדלר
אני לא יכולה לכתוב הסתייגות כל עוד אין הצבעה. אני מבקשת שאחרי שתהיה הצבעה - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אבוא גם להציג את זה.
אתי בנדלר
זה מאוד חשוב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עכשיו את יודעת שהיושב-ראש ואני עובדים על מערכת הסתייגויות נפרדת, אבל אנחנו נטפל בעניין הזה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. אני רוצה להעלות את הנושא הנוסף שמונח כאן לפתחנו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני כן מבקש, למרות שהעניין של התדרים, העניין הטכני והכל נטחן עד דק, גם כאן לנסות ולראות אולי אפשר בתחנות קטנות יותר שאין להן יותר מידי תדרים - -
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה, יעקב - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אל תשלה אותי.
היו"ר איתן כבל
חברי, אני באמת אומר לך, כיוון שהייתי בדיון - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
פה אין מה לבדוק.
היו"ר איתן כבל
אין מה לבדוק. תראה, אמר לך דוד בן בסט ביושר, היה קרב גם על החלק ההוא. זה לא היה עניין של מה בכך. אתה מבין? אני לא רוצה לפתוח את כל הדיון, ברשותך. עברנו את זה. האמת, אני אגיד לך משהו, אפילו סירבתי לקבל את הנוסח המוצע המקורי. אני לא רוצה לפתוח כאן את הדיון. דוד זוכר בדיוק. אני פה גם ככה בדחילו ורחימו נוגע בהליך הזה.

הנקודה הנוספת שאני רוצה עוד להעלות אותה כאן לסדר היום ונוגעת לערוצים היא עניין החדשות. אני רוצה לשים את הדברים. מקומה של הרגולציה בקביעה אם הערוצים יכולים להאריך את זמן החדשות על פי - -
דנה נויפלד
החלטה על אורך המהדורה.
היו"ר איתן כבל
ההחלטה על אורך המהדורה. גם בעניין הזה יש חילוקי דעות. רעיה, את רוצה להציג, או שאני אאפשר - - ?
רעיה עדני
זה מאוד קצר. מדובר בסעיף שמבטל את הסמכות של הרשות השנייה לקבוע את האורך של מהדורת החדשות. אנחנו חושבים שהערוצים יכולים כל אחד לשדר את מהדורת החדשות באורך שהם חפצים בו, והם יכולים לבחור באירועים ספציפיים אם להאריך או לקצר את מהדורת החדשות, זה ערוץ מסחרי שלהם, ללא קבלת אישור מהרשות השנייה.
דבורה קמחי
אנחנו מבקשים לקבל את ההצעה שהוצעה על ידי המדינה. אנחנו חושבים שהעורך הראשי של החדשות הוא זה שאמור לקבוע מה אורך המהדורה. המצב שאנחנו צריכים מידי פעם לבקש מהרשות השנייה הארכה של 5 דקות או 10 דקות נראה לנו מיותר. נקבע בחוק עורך ראשי. צריך להפקיד בידיו את הסמכות הזאת. הסעיף מבחינה היסטורית, ואולי היועצת המשפטית של הוועדה תזכור את זה - -
אתי בנדלר
די מביך שאני צריכה לזכור את כל - -
דבורה קמחי
היו 3 בעלות זיכיון בערוץ 2. עלה חשש שכל אחת תרצה לשדר את החדשות בשעה אחרת, לכן היה צריך לתת בידי גורם אחד את הסמכות להחליט על שעת החדשות ואורך החדשות.
לאה ורון
מה האורך שלהן היום?
דבורה קמחי
שעה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אם כבר מדברים היסטוריה, אז היא הייתה פחות, אבל אז האריכו בתמורה לפרסומות נוספות שניתנו. אתם זוכרים את כל ההשתלשלות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לפני ואחרי החדשות?
עליזה לביא (יש עתיד)
ברור, כי אם הם מאריכים את המהדורות זה יותר זמן פרסומות.
דבורה קמחי
לא בהכרח.
עליזה לביא (יש עתיד)
ותוכן שווקי.
היו"ר איתן כבל
לחדשות אסור.
רעיה עדני
אסור בחדשות.
דבורה קמחי
אין בחדשות תוכן שווקי. תאגיד השידור הציבורי לא מוגבל באורך החדשות שלו. אני לא רואה שום סיבה - -
היו"ר איתן כבל
קשת, רשת, מישהו מכם רוצה להתייחס?
שרית הכט
אנחנו מסכימים עם העמדה שהוצגה כאן על ידי דבורה.
לאה ורון
מה אורך המהדורה אצלכם?
שרית הכט
אותו דבר, שעה.
עליזה לביא (יש עתיד)
הם ביחד, כי יש הרי פיקוח, יש רגולציה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
כבר יש שעה.
היו"ר איתן כבל
אילאיל ושרית, אתם באותה עמדה, זאת אומרת, אתם יכולים להפסיק - - ?
שרית הכט
אנחנו כרוכים זה בזה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
קודם כל, היופי בוועדה הזאת זה שעל אף שהם מתחרים לפעמים הם גם ביחד. זה ממש מלבב את הלב.
היו"ר איתן כבל
מרגש מאוד, צודקת.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני אומרת את זה בשיא הרצינות. אני לא הייתי צינית בכלל.
היו"ר איתן כבל
אני כן.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אדוני היושב-ראש, אני מבקשת להשאיר את הסמכות לרשות השנייה בנושא החדשות. אני רוצה להזכיר, והיית שותף מלא לוועדת קיש, שבוועדת קיש הנושא הזה עלה וירד מהפרק. אנחנו סיכמנו שמה שעולה אצל קיש לא עולה מחדש כאן. אני לא מבינה מדוע זה עולה עוד פעם. אם כבר זה עלה, אני מבקשת להסיר את הסעיף הזה, לא לגעת בו, מאחר ומה שמעניין אותנו זה האינטרס הציבורי. האינטרס הציבורי הוא לדעת בדיוק כמה זמן חדשות יש לו. לא יכול להיות שיבוא קשת ויגיד 21:30, מחר רשת תעשה 21:15, מחרתיים ערוץ 10 יחליט 20:45. נכון להיום אנחנו כמעט ולא מגבילים בחדשות. יותר נכון, כשיש אירועים מיוחדים אנחנו מאריכים את החדשות. מהדורת חדשות אחת שמחולקת לשתי חברות זה דבר גרוע מאוד. אסור לתת לחברות כמו קשת ורשת להלחיץ את חברת החדשות ולהגיד, למשל, כדי לחסוך קצת כסף, "תאריכי את המהדורה לעוד חצי שעה, אנחנו שילמנו לך, אנחנו מבקשים עכשיו עוד שעה חדשות". אם היא תגיד "לא", אז הם יאמרו לה, "מה זה "לא", אנחנו הדירקטוריון שלך, אין דבר כזה." אני מבקשת, אדוני היושב-ראש, לא לגעת בסעיף הזה, להשאיר את הסמכות בידי הרשות השנייה. אנחנו יודעים, כמו שאמרת קודם, להתנהל בצורה מאוזנת, בצורה נכונה. צריך לשאול את מי שעושה את החדשות. דרך אגב, גם שם יש מחלוקת, לדעתי. חלק מהם חושבים שכן צריך להאריך, חלק חושבים שלא. אין ברירה אלא להסתמך על הגוף הרגולטורי שעוסק בזה. אנחנו מתנגדים לזה בצורה נחרצת.
דנה נויפלד
רק אני רוצה להסב את תשומת לב הוועדה ולהזכיר שגם בוועדת קיש וגם פה דובר על כך שהרשות השנייה איננה מאשרת לוח שידורים. היא מפקחת בדיעבד, היא לא מפקחת מראש.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
זה לא קשור, זה לא אותו סעיף.
דנה נויפלד
התיקונים האלה עולים בקנה אחד, זאת אומרת, לצאת מהפיקוח מראש, לעבור לפיקוח בדיעבד. ריבוי הערוצים מאפשר לכל תחנה לקבוע את התכניות שלה. ירצה הצופה, יפריע לו שהמהדורה ארוכה מידי, תהיה לו חלופה בדמות ערוץ אחר שיציע מהדורה שהיא קצרה. אני חולקת על דעתה של יושבת ראש המועצה. השידורים האלה בהחלט קשורים זה בזה, כי אם אנחנו בגישה שהרשות השנייה לא קובעת יותר תכנים אלא רק מאשרת בדיעבד שיעמדו בכללים, אין שום סיבה שהיא תאשר מראש את אורך המהדורה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
יש פה איזו שהיא הטעיה, גם של מי שבא לכאן וגם של הציבור. הרשות השנייה לעולם לא קבעה תכנים. אני לא מבינה למה צריך לחזור על המשפט "הרשות השנייה כבר לא תקבע תכנים". לא קבענו תכנים אף פעם. התכנים הגיעו לרשות, הרשות בחנה אותם. אני יודעת מה קורה בתקופתי עכשיו. המנכ"ל יכול לתקן אותי. האם אי פעם קבענו?
יפעת בן חי שגב
אני מבקשת להעיר ביחס לערוצים הייעודיים שעדיין בפיקוחה של המועצה לשידורי כבלים ולוויין. הם משדרים חדשות ללא הגבלה. תפיסתנו הייתה, והיא עודנה, שאין להגביל את שידורי החדשות. זה בדיוק המשאב שאפשר וראוי להניח בידי הצופה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אבל ערוץ 20 לא קיבל איזה שהוא קנס על זה שהוא שידר יותר מידי חדשות?
קריאה
הוא קיבל, לפני חוק קיש.
יפעת בן חי שגב
אני הצעתי לך קודם ללמוד.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
למה את כל הזמן שולחת אותי ללמוד, אני לא הבנתי. יש לי שלושה תארים, גברתי. אני לא מבינה את זה. זה פשוט מצחיק. אני שומעת אותך כל יום. את מבקשת ממני כל פעם ללכת ללמוד. אני יודעת שאת יושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין, את לא יושבת הראש של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. אני לא מבינה למה צריך לשלוח אותי. אגב, אני לא בטוחה שמי שהוא ד"ר למד הכל, נראה לי שיש עוד הרבה מה ללמוד. זה נראה לי קרב של בנות בבוץ כרגע. לא הבנתי איך הבאת אותי למצב הזה.
יפעת בן חי שגב
זה לא ראוי לתגובה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אז אני מפסיקה אותו ברגע זה. לא צריך להגיד דברים רק כדי לקבל כותרת.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להעיר ליפעת. אני לא יודע כמה תארים יש לה - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
שלושה.
היו"ר איתן כבל
יפעת, אני לא מקבל את הטון המתנשא כלפיה, הערתי לך כבר פעם קודמת. אני אומר את זה, יפעת, בחברות. כמו שאת רוצה שאני אגן עלייך כשמדברים אלייך כך, כך אני לא רוצה שאת תנהגי כלפיה בצורה הזו. זה כבר מידי בולט. גם כבדי שמיעה שמו לב לזה.
יפעת בן חי שגב
אני רק יכולה להגיד לך שטון זה דבר שנתון לפרשנות.
היו"ר איתן כבל
בגלל זה אמרתי שגם כבדי שמיעה שמו לב לזה.
יפעת בן חי שגב
בעיני המאזין, אדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן כבל
אני מדבר ברצינות. בכבוד אני אומר את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם לא תעצור את זה פה, מה אני אעשה בלי ליבה בכלל? אני משוסע.
היו"ר איתן כבל
אני מבין את המתחים, את הבעיטות, זה בסדר גמור, זה לא מפריע לי, זה חלק מהעניין, אבל אני לא מקבל כשעוברים את הגבולות האלה.

אני, ברשותכם, רוצה להגיד את הדבר הבא. העניין הזה שמצד אחד באים ואומרים לי שבחדשות כל אחד יעשה מתי שהוא רוצה, איך שהוא ירצה, זה דבר שמשאיר את הצופה במצב שאין לו לאן ללכת, כי בוקר אחד ההוא עושה, בצהריים ההוא פועל, ביום שלישי ההוא, זאת אומרת, כל אחד בזמנו.
לאה ורון
למעט הפרסומות.
היו"ר איתן כבל
למעט הפרסומות. כשאני צופה בזה ב-vod, אני אומר, כל הזמן הזה אנשים חיכו עד שהגיעו להמשך.
דבורה קמחי
זה מטה לחמנו.
היו"ר איתן כבל
קשה להגיד עלי שאני לא נאבק עבור מטה לחמכם.
עליזה לביא (יש עתיד)
את ידעת שלשם זה הולך.
היו"ר איתן כבל
מה העניין? אני רוצה לבוא ולומר לכם ממקום אחר. אני מוכן ללכת על נקודת איזון. אני לא אצביע על זה עכשיו, אני רוצה שנחשוב על זה. אני חושב שבאותו יום שערוץ 10 האריך את המהדורה היה בזה שכל, אבל אני לא מוכן לקבל את זה כשיטה שאין לה סוף. אני חושב שבמקרים מיוחדים - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפשר לקבוע עד - -
היו"ר איתן כבל
כשאתה קובע עד שם, כולם מגיעים עד שם. אני לא רוצה לייצר מצב שבו זה יהיה ייהרג ובל יעבור, זאת אומרת, לא לתת להם לחרוג דקה מהיכולות שלהם, אבל אני גם לא רוצה להפוך את זה, יש עוד תכניות אחרי. אני מופתע מעמדת קשת ורשת, שאמנם יש להן חברת חדשות אחת, אבל בכל זאת בוקר אחד את מבקשת ככה, צהריים - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מי מחליט?
היו"ר איתן כבל
זה מה שאני אומר. אני רוצה להציע הצעה שמייצרת איזון, שזה לא הופך להיות עניין של יום ביומו. אני עדיין לא יודע איך להגיד את זה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
זה קיים היום.
היו"ר איתן כבל
יכול להיות שזה כבר קיים, יקירה, אני לא אמרתי שלא.
אתי בנדלר
מה קיים?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מה שקורה היום זה שבמקרים מיוחדים, כשיש בקשה של עורכי חדשות, ואנחנו עושים את זה מידי פעם - -
היו"ר איתן כבל
מה זו "בקשה"? הוא יכול לדעת לפי התקדמות - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אם יש אירוע חדשותי שהם מבקשים להאריך את החדשות, אם יש משהו שהוא מעבר, הם מתקשרים. אנחנו עובדים בצורה מאוזנת. אם יש אחד שביקש, אנחנו - -
היו"ר איתן כבל
את יודעת איפה הרגשתי לא נוח כצופה? כשהיה את הגמר של אלה מהאירוויזיון. איפה זה היה?
קריאה
בקשת.
היו"ר איתן כבל
לא ראיתי את הגמר. אדם פוליטי באופן טבעי עבר לערוץ 10. אני זוכר שהיה כזה מעבר. אני אומר את הדברים כמו שהם. אני לא יודע, צריך למצוא בכל זאת איזה - -
אסף אמיר
בתור אזרח ראיתי את נאום ארבעת הדגלים, את ראש הממשלה.
היו"ר איתן כבל
ופתאום נעלמו לך.
אסף אמיר
ראיתי את ראש הממשלה נואם. איך שזה נגמר ועברו למזג האוויר ולתכנית, אמרתי - -
היו"ר איתן כבל
כאן הנקודה. מצד שני, יש פה הפקה שהושקעו בה סכומים אדירים, אני לא יכול לזלזל בזה. אני רוצה, גברתי, לחשוב בעניין הזה עד מחר, כי בכל זאת חברותיי ביקשו ממני לא להצביע היום בעניינים האלה. אני רוצה לאפשר להן גם להשתתף.
עליזה לביא (יש עתיד)
מתי ההצבעה?
היו"ר איתן כבל
מחר. מחר זה רק הקראה והצבעות. אלו 4 הרגליים המרכזיות, הכבדות שמונחות לפתחנו. כשנגיע לסעיפים שלא דיברנו בהם ולא עסקנו בהם, בוודאי שאני אאפשר. ראיתם כמה כל אחד מן הנושאים האלה הוא נושא כבר ובעל משמעות.
דבורה קמחי
אני רוצה לחזור לעניין החדשות ולשאול, מה ההבדל בין קביעת משך הזמן של החדשות לשאר התכניות? למה כשמדובר בקביעת לוח השידורים היד מאוד קלה וברור לכולם שבעל הרישיון הוא זה שמחליט, אבל לגבי חדשות הרשות צריכה להחליט?
היו"ר איתן כבל
זה יילקח בחשבון.
רעיה עדני
יש אירועים חדשותיים שמחייבים להאריך את המהדורה. זה תפקידו, ואת זה אני אומרת בתור בן אדם שגם עבד במערכת חדשות בטלוויזיה, של העורך הראשי, שהוא בדרך כלל איש מקצוע מהמעלה הראשונה. בעולם שיש הפרדה בין חברת החדשות לחברה הפרסומית נכון שהבלמים והאיזונים יישארו בתוך הערוצים עצמם, אין שום סיבה שגורם ממשלתי או ציבורי יתערב בדבר הזה.
היו"ר איתן כבל
יילקח בחשבון.
איתמר חרמון
אדוני היושב-ראש, לקראת הדיון מחר יש עוד המון סעיפים מאוד משמעותיים לגבי סמכויות המועצה שעוד לא התחיל הדיון לגביהם. מדובר בסעיפים מאוד מאוד משמעותיים.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. אתה עושה לנו ספוילר.
קריאה
מתי זה יקרה?
היו"ר איתן כבל
מחר ב-11:30.
איתמר אביטן
כבוד היושב-ראש, יש סעיף שמבחינתנו הוא מאוד מאוד קריטי ולא עלה לדיון. חשבתי שיהיה מספיק זמן לדיון עליו. מדובר בסעיף 59א.
היו"ר איתן כבל
מה הוא אומר?
איתמר אביטן
מחיקת הפקות המקור במדינת ישראל, ש-40% לפחות מכלל שידורי הטלוויזיה יהיו הפקות מקומיות. למרות שזה נידון בקיש ואמרו שלא ידונו בזה, אני רואה, גם בעדכון שיצא היום בבוקר, את הניסיון למחוק את הסעיף הזה. אני לא יודע איך זה עלה, איך זה בכלל עדיין מופיע.
עליזה לביא (יש עתיד)
אמרנו שמושכים את זה.
איתמר אביטן
בסדר, מושכים מושכים, אבל אנחנו יושבים פה ומחכים לדעת שזה נמשך.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, על מה שסוכם וכבר אושר בוועדת קיש אני הודעתי, גם על דעתו של חבר הכנסת קיש, שזה לא יעלה בדיונים האלה. על מה שהוצבע, למעט הערוץ דובר השפה האמהרית. אפילו לא ה-bid.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מה, לא תעלה את זה?
היו"ר איתן כבל
נראה אחרי 16:00 מחר. מה שסיכמנו זה מה שעולה.
איתמר אביטן
זה לא רק עניין של הצבעה, זה היה נושא שנדון.
אתי בנדלר
יש אמירה מפורשת של קיש שאפשר לדון בזה בחוק ההסדרים.
היו"ר איתן כבל
חברים, עזבו את זה, שאלו יהיו הצרות שלך.
איתמר אביטן
זו צרה.
היו"ר איתן כבל
אני יודע.
אתי בנדלר
זו צרה גדולה, צריכים לדון בה.
היו"ר איתן כבל
צריך לדון בה. נטפל בזה. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:05.

קוד המקור של הנתונים