ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/03/2018

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 711

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, י"ז באדר התשע"ח (04 במרץ 2018), שעה 10:00
סדר היום
פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

איילת נחמיאס ורבין

לאה פדידה

רועי פולקמן

נורית קורן
חברי הכנסת
אברהם נגוסה

מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
עו"ד בלשכה המשפטית, משרד התקשורת - זיו יצחק גלעדי

מרכזת בכירה כלכלה, משרד התקשורת - תמר ארז

מנהל תחום רגולציות, משרד התקשורת - עדי קופלוביץ

רפרנטית מים באג"ת, משרד האוצר - רעיה עדני

יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין, משרד התקשורת - יפעת בן חי שגב

מ"מ מנכ"ל, משרד התקשורת - שמילה מימון

עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין - איתמר חרמון

עו"ד ברשות השנייה ויור ועד העובדים, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו - מיכל גרוס

לשכה משפטית, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו - גילה ורד

יועמש בפועל, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו - אופיר ביתן

יועמ"ש, שידורי רשת - אילאיל לבנת

מנכל אקט איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים - איתמר אביטן

חבר הנהלה איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים - אסף אמיר

יועמ"ש, ערוץ 20 - מירי נאור אליאס

מת"ל, כנסת 19 - דוד בן בסט

סמנכ"ל תוכן, חברת הוט - יורם מוקדי

מנכל, ערוץ IET - ערוץ ישראלי אתיופי - פאסיל לגסה

יועץ, ערוץ IET - ערוץ ישראלי אתיופי - אופיר העברי

שדלן/ית - ליאור חריש

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את HOT - נועה גונן

שדלן/ית - מודי שרפסקי

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את סלקום , פרטנר, קשת - תמר אברמוביץ

שדלן/ית (כהן - רימון - כהן), מייצג/ת את yes - טל נחום

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את רשת - אורלי בן שמאי

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את סלקום , פרטנר, קשת - טטיאנה גוברמן
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר, נעמה דניאל
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018, מ/1196
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. איך כתוב? בעת ההיא – המשכיל יידום. אז אני מעדיף לא לומר אף מילה ולצאת לדרך. ברשותכם, נתחיל בעניין של הפקות מקומיות עבור קהילת יוצאי אתיופיה בהתאם לסעיף 26(ו)(2) בחוק התקשורת בזק ושידורים, התשמ"ו-1982. אני מבקש שמנהלת הוועדה תאמר כמה מילים קודם כל.
לאה ורון
אני רוצה להתייחס לדיונים שהתקיימו בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת הכנסת בראשותו של חבר הכנסת יואב קיש. בפרוטוקול ואף ברחבי הכנסת נאמר שנציגי ערוץ IET, ערוץ ישראלי-אתיופי לא הוזמנו לדיונים. חשוב לי מאוד להזכיר שלפחות בשלוש ישיבות – ורשום לי גם עם מי דיברו: דיברו עם לילך, דיברו עם רותי עמיאס, דיברו עם לגסה פאסיל, עם נציגים שונים מהערוץ האתיופי והם הוזמנו לישיבות הוועדה. חשוב מאוד שזה ייאמר ויירשם בפרוטוקול למען שנסיר את הספק שנציגים של הערוץ לא הגיעו לדיון.
היו"ר איתן כבל
חבר הכנסת נגוסה, בבקשה.
אברהם נגוסה (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, חברי. הנושא – יש חוק שנחקק בכנסת ישראל ב-2011 וכוונת המחוקק ברורה מסעיף 1 ו-2. אם יש צורך אני יכול לקרוא את החוק. חוק תקשורת בזק ושידורים, תיקון מספר 51, התשע"א-2011: "(א), לשם עידוד הפקות מקוריות בשפות האמהרית ותיגרינית בעבור קהילת יוצאי אתיופיה בישראל (בסעיף זה – הקהילה), ולצורך סיוע בהשתלבותם והסתגלותם של חבר הקהילה בחברה ייקבע תקציב שנתי בסך של 4.8 מיליון שקלים חדשים בחוקי התקציב. בסעיף זה – כספי תמיכה.

ב. המועצה תחלק את כספי התמיכה לצורך מימון הפקות מקומיות שישודרו בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או התיגרינית מחצית מזמן השידור שלהם לפחות, ובלבד שזמן השידורים כאמור לא יפחת מ-12 שעות ביום במשך 6 ימים בשבוע. לעניין זה לא יובאו בחשבון שידורים בשפה אחרת המלווים בכתוביות ובשפה האמהרית או התיגרינית".

אפשר להמשיך הלאה. אני אומר פה שהכוונה של המחוקק זו המטרה שתהיה בשפה האמהרית וישודר בתחנות שמשדרים לפחות 12 שעות ביום בשפה אמהרית או תיגרינית. לכן אני לא רואה את הרצון ואני גם לא רואה את היתרון לקהילה כאשר החוק באופן ברור מגדיר מה הכוונה, מה התכלית. לכן אני מבקש להוריד את זה מהסעיף במסגרת חוק ההסדרים.

גברתי, מה שאמרת, מנהלת הוועדה – לפי הבנתי, כששאלתי למה לא הגיעו נאמר לי שנכון שקיבלו הזמנות כמו שהם מקבלים באופן רגיל, אך לא נאמר - -
לאה ורון
- - - בשיחות טלפון גם.
אברהם נגוסה (הליכוד)
- - אבל לא נאמר במפורט שהנושא שלהם יידון בוועדה. זה מה שאמרו לי, והנציגים יכולים להסביר.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה, חבר הכנסת נגוסה, כדי להבין – איך השינוי שהתקבל בוועדת קיש משפיע ופוגע לשיטתך ולשיטת מנהלי הערוץ בכוונת המחוקק המקורית.
אברהם נגוסה (הליכוד)
לשיטתי, מה שיכול לפגוע – אם ישודר בתחנות אחרות זה לא ישודר בזמן פריים. הכוונה פה שהציבור יקבל בזמן פריים. הם ישדרו את זה. בניגוד להוט הם לא משדרים בשפה האמהרית או התיגרינית. הם יכולים לשדר את זה בכל שפה, 1 לילה, 2 בלילה, 3 לפנות בוקר – הציבור לא ייהנה, לא יקבל. זה אחד. לכן חשובה מאוד המטרה שהציבור יקבל את השידור בפריים טיים.
פאסיל לגסה
מה שאני אומר – תראו, החוק יצא ואמר במפורש שצריך להיות משודר בערוצים שמשדרים - - -
היו"ר איתן כבל
יש לי בקשה – תתמקד בעניין של איך התיקון פוגע בך.
פאסיל לגסה
אני אסביר, אני אסביר. התיקון יכול לפגוע. ברגע שמחולק הכסף כל אחד חושב שמשדרים אותו בערוץ 2, בערוץ 10, בערוץ 9- אני לא יודע איפה, אז הוא הולך לכל המקומות, אז הוא לא מגיע אלינו, לשידור. אצלנו רוב האוכלוסייה מחוברת לערוץ שלנו. אפשר גם להוכיח את זה. גם מה שחבר הכנסת נגוסה הסביר – עניין הפריים טיים. בסופו של דבר לפי החוק אנחנו צריכים לתת שירות לקהילה. אישה שמנקה בית, שעובדת קשה, לא תחכה לשעה 2 לראות תוכנית בערוץ 10.
היו"ר איתן כבל
מה שאדוני אומר, בעצם, שהתיקון הזה משמעותו שאין חובה להקרין את זה בפריים טיים אצלכם בערוץ, שלשם זה הערוץ הוקם, ושידור גם בתוך הלילה, כיוון שלא בדיוק - --
פאסיל לגסה
בלילה וגם ביום.
היו"ר איתן כבל
גם ביום. לא בשעות שבו - - - אתם עלולים להיפגע.
פאסיל לגסה
אני אומר – שיהיה ערוץ אחר, אין לי בעיה. שיקום ערוץ אמהרי שישדר 12 שעות. חוץ מזה החוק הזה לא לעידוד יצירה של קולנוע לצעירים. החוק הזה בא לעשות הרבה דברים אחרים, יש הסבר לחוק. המטרה לשנות את זה ליצירה של צעירים, שצריך לשדר אותם במקומות אחרים. זה לא הולך ככה. לפי השינוי הזה מתעלמים מהאוכלוסייה המבוגרת שרוצה שיהיה משודר באמהרית. רוב האוכלוסייה, 75% מהאוכלוסייה עדיין מתקשה בעברית. אם ככה אפשר גם לעשות הפקות ותמיכות בערבית ולשדר אותו ברוסית. זה בדיוק ככה. זה לא הגיוני. זה מראה על זלזול, זו פטרונות מוחלטת.
היו"ר איתן כבל
פאסיל, פטרונות זה כשלא דוברי השפה מציעים. זה לא היה במקרה הזה. אני אומר את זה רק כדי שאנחנו נסדר את העניין.

מה שנאמר, צודקת היועצת המשפטית – כדי שיובהר, כי הפרוטוקול לא מבין רמזים, שמי שהציע את ההצעה הזו – מפיקה אתיופית. אני עוד לא נכנס לתוך - - -
פאסיל לגסה
אל תתייחס.
היו"ר איתן כבל
לא, אני אומר לגבי ההתנשאות. התייחסתי רק לעניין הזה. לכן, זה לא בא מהמקום הזה. נקודת המוצא היתה שלפחות מי שנכח כאן בא מתוך מקום של מחשבה ורצון לעשות עוד יותר טוב.
פאסיל לגסה
להפך. אל תיכנס לזה.
היו"ר איתן כבל
תן לי בבקשה. אני אכנס לזה כי תפקידי להיכנס לזה, כדי להבין במה - - -אני לא מתכוון ברמה האישית. אני רק יכול לומר לך דבר אחד, לך ולחבר הכנסת אברהם נגוסה – זה לא בא מתוך איזה סוג של קונספירציה. הציגו בפנינו כאן נקודה שהיה מי שחשב או שיכנע שזה יכול לסייע ולקדם את היצירה האתיופית והתיגרינית. זה בא רק מהמקום הזה, לא היו לזה שום סיבות אחרות. אם אדוני, מנהל הערוץ, אומר שלא רק שזה לא נותן את התוצאה המקווה אלא שזה פוגע בנקודת היסוד של הקמת ערוץ, אז בואו נשמע קודם כל את הנהלת הכבלים והלוויין. בבקשה.
יפעת בן חי שגב
אני יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין. אני רוצה ברשותכם לתת כמה עובדות רקע כדי שנבין את כל הנושא הזה של שידורים בשפה האמהרית והתיגרינית, יצירה בשפה האמהרית והתיגרינית. נכון להיום במדינת ישראל יש ערוץ אחד בלבד שמשדר בשפה האמהרית והתיגרינית. הערוץ הזה הוא ערוץ בתשלום. הוא נוסף והוא נתון למנויי הוט ויס שכמובן נדרשים קודם כל לשלם מנוי לחבילת בסיס או יסוד, לפי בחירתם, ועליה להוסיף עוד תשלום על הערוץ הזה.
היו"ר איתן כבל
כמה הוא עולה?
יפעת בן חי שגב
נדמה לי ש-18 שקלים.
קריאה
לא. 16 שקלים.
יפעת בן חי שגב
בנוסף לחבילה הבסיסית שכל אחד בוחר. אז נתחיל בזה שלצערנו, הערוץ הזה לא פתוח לכלל האזרחים במדינת ישראל ובוודאי לא לכלל האזרחים יוצאי אתיופיה דוברי האמהרית והתיגרינית שזה לא מצב אידיאלי, אני משערת שיסכימו אתי גם נציגי העדה. המצב האידיאלי עוד פחות הוא העובדה שהם נדרשים לשלם דמי כניסה עוד קודם שהם יוכלו לצרוך את הערוץ הזה. אז קודם כל, זה הרקע. נכון שמדינת ישראל מקצה בצדק רב, מפני שהיא בהחלט רואה את זה בסדרי העדיפויות שלה כפי שהחוק אומר, לקדם ולסייע להשתלבות והסתגלות של חברי הקהילה בחברה. להבנתי, זה בכלל החברה הישראלית, בוודאי לא בחברה של יוצאי אתיופיה בלבד.

אי לכך ובהתאם לזאת אני מצטערת, אבל אני חולקת על עמדת הערוץ ואני אומר גם מדוע, מפני שהמצב היום שבו אותם כספים שהם כספי מדינה בסך כ-5 מיליון שקלים בסופו של דבר ינותבו רק לשידור בערוץ שכפי שהסברתי – הוא לא נחלת הכלל, הוא ערוץ נוסף, בתשלום, הוא לא מצב ראוי ונכון מבחינת התכלית בלבד. אני מתייחסת רק לתכלית החוק. בהיבט הערכי של הדבר - - -
אברהם נגוסה (הליכוד)
אני יכול לשאול אותך שאלה?
יפעת בן חי שגב
אני אסיים אז אני אענה לך.
אברהם נגוסה (הליכוד)
בנקודה הזו - האם אתם - - -אני מבין שיש מכרז. במכרז, כל היוצרים מהקהילה משתתפים. אתם נותנים לפי המכרז. האם אתם נותנים יותר תשלום לערוץ בגלל שהוא משדר - - -
יפעת בן חי שגב
לא, ממש לא. למדינה אסור להעביר כספים מגופי שידור. מדינת ישראל - - -
פאסיל לגסה
- - -
אברהם נגוסה (הליכוד)
הם מתמודדים כמו כל היוצרים, והם לא מקבלים, במיוחד מכם בגלל שהם משדרים בשפה. לכן אני רוצה שתסבירי.
יפעת בן חי שגב
חבר הכנסת הנכבד. אני במקרה גם משמשת כיו"ר ועדת התמיכות. לא אני ולא קודמי מפרשים את תכלית התמיכות הזאת כתמיכה בערוץ. למיטב ידיעתי אין שום ערוץ טלוויזיה במדינת ישראל שממומן על ידי המדינה. התכלית של התמיכות זה לסייע ליצירה בשפה האתיופית ולהגביר את שילובה בחברה. ואנחנו סבורים שהאופן להגביר ולסייע בהשתלבות הקהילה בחברה היא דווקא בפתיחתה לקהלים אחרים ולא בשימור הגטו, תסלח לי, הגטו התרבותי הזה בדמות ערוץ הטלוויזיה בשפה האתיופית שמונגש לא לכלל האזרחים ולא בחינם. זו עמדתנו.
אברהם נגוסה (הליכוד)
- - - מבין אמהרית? הוא מבין תיגרינית? כוונת המחוקק - - - היא רוצה לחלק את זה לכולם.
רעיה עדני
אני אגיד שמהנתונים שיש בידינו יש חשיפה מאוד מאוד נמוכה לשידורים שיש בערוץ. אנחנו חושבים שזה ממש מאבד את התכלית, כמות הצפיות שאנחנו מכירים שיש בערוץ האתיופי היא מאוד מאוד נמוכה ואנחנו חושבים שזה בזבוז כספים – מידת החשיפה של ההפקות שממומנות על ידי המדינה. אני חושבת שהתכלית של הכסף הזה – שוב, לא הורדנו שקל ממנו – היא לעזור בשילוב של האוכלוסייה ולהנגיש את מה שקורה --
אברהם נגוסה (הליכוד)
את יכולה לנקוט באחוזים? הוא אומר 85%.
היו"ר איתן כבל
אנחנו רק שומעים. בשלב הזה אנחנו רק מקשיבים.
רעיה עדני
לצערי הנתונים האלה הם לא נתונים שחשופים לכל ואני לא יכולה לפרט אותם כאן.
אברהם נגוסה (הליכוד)
למה? זו הכנסת. למה את צריכה להסתיר? אם אמרת כבר ויש לך את הנתונים – את חייבת לחשוף את זה לכנסת.
היו"ר איתן כבל
למה לא חייבים להציג את הנתונים?
רעיה עדני
לא, זה סוד מסחרי ואסור לי. אם הוט או יס ירצו - - -
היו"ר איתן כבל
טוב, אוקיי. אנחנו נברר את זה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה לא נתונים שלה, זה מה שהיא אומרת.
אברהם נגוסה (הליכוד)
איך אני יכול לסמוך על זה?
רעיה עדני
אם זה היה הנתונים שלי בשמחה הייתי משקפת.

משפט נוסף - חוץ מזה, מדובר בכספים שהולכים לכיסו ולשימושו של בן אדם יחיד, ערוץ יחיד, בעלי ערוץ פרטיים. אין אף ערוץ אחר שיכול ליהנות מהתמיכות האלה. אנחנו חושבים שאף ערוץ אחר לא יכול ליהנות מהתמיכות האלה, אין תוחלת לערוצים נוספים.
אברהם נגוסה (הליכוד)
איך? את יכולה להסביר לי? תסבירו איך זה הולך לערוץ. צריכים להתמודד במכרז.
היו"ר איתן כבל
זה שאתה תבין זה יפה, אבל אנחנו גם צריכים להבין. אני אאפשר לך.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
אני לא מתכוון לבזבז את כל היום על הערוץ בשפה האתיופית. אני ברשותכם רוצה להבהיר. אני רוצה להבין, הזמנו כדי להבין. אוקיי? עוד אין לי עמדה. כדי שתהיה לי עמדה אני רוצה לשמוע. גם אותך שמעתי, גם לפאסיל הקשבתי. אני רוצה להקשיב גם להם כדי שאני אוכל להתקדם. אני ברגע זה עוד לא יודע מה להגיד.
רעיה עדני
בכל מקרה אני חושבת שזה לא התכלית של החוק וזה גם ממש לא ראוי שכסף שמיועד על פי חוק יילך לגורם אחד וברמה המהותית לא יוכל להיות יותר מגורם אחד, שאזכיר – הוא גורם פרטי, בנוסף לכל. לכן אני חושבת שהתיקון של הסעיף בחוק משרת יותר טוב את התכלית ואת המטרה ועושה שימוש ראוי יותר בכספים שהם כספים ציבוריים.
איתמר חרמון
אני מהייעוץ המשפטי במועצה לכבלים ולוויין. רציתי להוסיף הערה – התיקון אינו מונע את שידור התוכן בערוץ האתיופי. הוא יוכל להמשיך לשדר, ולכן אין בו פגיעה. במצב הקודם כל ההפקות היו חייבות להגיע אליו ועכשיו בעצם לאחר התיקון זה פתוח לכולם, גם לערוץ. הערוץ יוכל לשדר את זה כמו שיתר הערוצים יוכלו לשדר. אם הטענה היא שהוא לא מקבל כסף מההקצאה הזאת, מהתמיכות האלה, אז ממה נפשך? זאת אומרת, אם הוא לא קיבל כסף קודם - - -
היו"ר איתן כבל
טוב, תראו, אני רוצה להזכיר גם לנאומים שנאמרו כאן על ידי הממשלה – גם על ידי חברתי, יושבת הראש וגם על ידי רעיה עדני. בואו נשים את הדברים, בכל הכבוד. אם הייתם סבורים שהערוץ מתנהל שלא בדרך שראוי שתתקיים, אם מישהו מכם היה סבור שבערוץ נעשים דברים שלא היה ראוי שייעשו – מה צריך את הזוג שהגיע כדי לחשוף את כל התהליך? אנחנו יושבים פה, באנו לעשות אגב אורחא, לא מתוך דיון או שזה היה על סדר היום. באו הזוג המכובד, מבלי להתייחס לשום דבר, אמרו את אשר אמרו, נראה לנו הגיוני. לא היה מהצד השני מי שיעמוד, יסביר או יאמר. פתאום אני מרגיש שפתחתי תיבת פנדורה, בדיון הקודם. אני ממש ממש, אני אפילו ממש מוחה על העניין הזה, כי אם יש מישהו שסבור שיש כאן בעיות שצריך להתמודד אתן היה צריך לבוא ולהביא אותן בצורה מסודרת, ולא אגב אורחא. זו נקודה אחת.

נקודה שנייה, ואני אומר את זה גם למדינה – אנחנו לא הולכים לפתור את כל הבעיות. זה לא היה הסיפור שלנו בכלל. זה היה במקרה. אני רוצה להבין נקודה אחת, גם אם אני לא אכריע על זה ברגע זה: נכון לרגע זה יש ערוץ בשפה האתיופית והתיגרינית. יש כללים מה צריך שייעשה בתוך הערוץ הזה. אני כבר אומר לכם שאם יש מצב, ואני גם מהתומכים הגדולים של הזוג, ועושה ככל אשר ביכולתי לעזור להם לא רק בערוץ הזה אלא במקומות נוספים. אבל יחד עם זאת אני לא רוצה לתת מענה כשאני לא השתכנעתי שאני לא פוגע בערוץ הנוכחי, כי אם זה – סליחה, אני אמליץ לחברי: תלכו, תעשו את העבודה. תביאו הצעה אחרת, אני אשמח לקבל אותה. אינני מבקש אפילו לחלוק או להתווכח על העניין הזה. אני כבר אומר לכם שאם היה הדיון פה והנציגים – לא משנה אם היו או לא, אם הם היו, היושב-ראש הקודם בכלל לא היה מוכן להיכנס להליך הזה, אתם יודעים. לכן אני רוצה קודם להבין. אם יש חשש שאותן תוכניות כאלה ואחרות שהם על פי הכללים הנוכחיים לא יוכל ולשדר בפריים טיים כתוצאה מכך – הוא אומר – יש לי מחויבות, והיא לשדר את זה בכל פלטפורמה, אז אני אומר – אתם רוצים לסגור את הערוץ? אז תודיעו. אבל אם אנחנו מדברים על כך שלייבש אותו ולהתחיל להרוג אותו לאט לאט? זה – לא. או שאתם מביאים תוכנית, זה לא על סדר יומי אבל אם אתם רוצים לבוא ולהגיד שאין הצדקה לקיומו של הערוץ השפה האמהרית – אין לי עמדה עכשיו שאגיד שאני נשכב על הגדר. אני לא במקום הזה, אבל אני רוצה שהדברים יובאו בצורה מסודרת. זה לא הגון, לא הוגן אפילו.
אלעד וקסלר
אני מנכ"ל עמותה לקידום יצירה אתיופית. אני רוצה להגיד לכם שאני, בשונה מכל האנשים בחדר הזה לא קיבלתי משכורת ב-11 החודשים האחרונים ובת זוגתי, שהיא שותפתי ליצירה גם לא קיבלה משכורת ב-11 החודשים האחרונים, זאת מכיוון שוועדת התמיכות של משרד התקשורת - - -
היו"ר איתן כבל
יש לי בקשה, ברשותך. אני מבקש מאדוני לעסוק רק בשאלה המתכתבת עם עניין הערוץ בשפה האמהרית. כל העניינים האחרים שאדוני כבר העלה אותם, ובדין, והציג אותם בפני יושבת הראש - - -
אלעד וקסלר
לא, לא הועלו. אנחנו נפגשנו מעולם - - -
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי שנפגשתם אבל העליתם את זה פה.
יפעת בן חי שגב
לא נפגשתם מעולם? נו, באמת.
אלעד וקסלר
משרד התקשורת מתנהג בגזענות ליוצרים ממוצא אתיופי - -
יפעת בן חי שגב
נו באמת. באמת.
אלעד וקסלר
- - ואני בכנסת, אני אעלה את זה. משרד התקשורת טוען שיוצרים ממוצא אתיופי צריכים להרוויח 2,600 שקל בחודש, וכל שקל שהם קיבלו מעל זה הם צריכים להחזיר. יש לי מסמך שכתוב וחתום על ידי חשב משרד התקשורת. אני מקווה שאחד מחברי הכנסת פה ירצה לעשות עם זה משהו כי זה לא ייתכן שיוצרת ממוצא אתיופי תידרש להיות מובטלת 11 חודשים ולא תקבל שכר על הפקה שנמסרה לשידור לפני 11 חודשים וחשב ששייך למשרד האוצר לא יעביר כספים על הפקה שהוגשה לפני 11 חודשים. זה לא ייתכן.
יפעת בן חי שגב
מפאת כבודך ומפאת כבוד רעייתך אני לא אגיב לדברים שאמרת, רק מפאת כבודכם.
אלעד וקסלר
זה לא 2,600 לחודש, נכון? הצוות למיגור גזענות נגד יוצאי אתיופיה - - - היתה מחאת אתיופים ב-2015.
היו"ר איתן כבל
אלעד יקירי - - -
אלעד וקסלר
זה קשור. הניראות של יוצאי אתיופיה, זה הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אם לא הבנו.
היו"ר איתן כבל
מישהו מונע ממך לשדר בערוץ?
אלעד וקסלר
כן. כן. אני הגשתי לשידור - - -
היו"ר איתן כבל
מי מונע ממך, הערוץ?
אלעד וקסלר
אני הגשתי לשידור דרמה, אחת המעולות ביותר - - -
היו"ר איתן כבל
למי הגשת?
אלעד וקסלר
למשרד התקשורת. ב-30 למרץ 2017, לפני 11 חודש אני הגשתי דרמה לשידור. האם היא שודרה? היא לא שודרה. למה?
פאסיל לגסה
שודרה. שודרה. שודרה.
אלעד וקסלר
איפה? מתי?
פאסיל לגסה
לפני איזה חודש וחצי.
אלעד וקסלר
כן? למה לא הודעתם לנו? איך אנחנו לא יודעים ש - - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים. אתם מכניסים אותנו כאן למקום שהוא הרבה דברים רק לא עולם תקשורת. אני לא הבורר, ולא מסדרת "הבורר". באנו ממקום מאוד מסוים ואני כבר נכנס פה למחוזות שלי יש שאלות. מערכת היחסים שמתקיימת ביניכם לבין מועצת הכבלים והלוויין זה דבר אחד, והוא לא עכשיו. לא אמרתי שהוא לא ראוי שיידון, לא אמרתי שלא ראוי לעסוק בו. הוא לא המקום הזה עכשיו.
אלעד וקסלר
אני יכול להבהיר את דברי?
היו"ר איתן כבל
אדוני יסיים, רק לעניין בבקשה.
אלעד וקסלר
לעניין – היתה מחאה של יוצאי אתיופיה ב-2015. ראש ממשלת ישראל גילה שיוצאי אתיופיה בישראל מרגישים מופלים ומרגישים גזענות. מונה צוות מיוחד למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, עמדה בראשו מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור. המסקנות של הצוות הזה שישב 5 חודשים ואני בטוח שקיבל משכורת במהלך החודשים האלה היתה שיש נוכחות דלה באמצעי התקשורת של יוצאי אתיופיה – 0.3 מהכתבות באמצעי התקשורת. יוצאי אתיופיה מסוקרים בעיקר בהקשרים שליליים. החשיפה ליוצאי אתיופיה באמצעי התקשורת היא מועטה ובהקשרים המנציחים תדמית שלילית. המסקנה שלהם היתה שצריך להעלות את הניראות החיובית של יוצאי אתיופיה. האם נעשה משהו בנושא הזה?
היו"ר איתן כבל
אבל אלעד - - -
אלעד וקסלר
לא. על זה אנחנו מוחים.
היו"ר איתן כבל
התבלבלת. סליחה.
אלעד וקסלר
על זה אנחנו מדברים.
היו"ר איתן כבל
סליחה. אלעד, אני נתתי לך את הזכות.
אלעד וקסלר
אבל זה - - -
היו"ר איתן כבל
אלעד, אני עכשיו לא מרשה לך לדבר.
אלעד וקסלר
אם אתה תוקע את ההפקות - - - זה לא קשור? זה לא קשור?
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
אלעד, אני נותן לך את זכות הדיבור. בבקשה. אל תרצה לנו. תתעסק לגופו של עניין. עברה כאן בפעם הקודמת הצעה. מה המשמעות של אותה הצעה מבחינתכם ומערכת היחסים עם - - -
רועי פולקמן (כולנו)
עקבתי מאוד בקרוב אחרי הוועדה של אמי פלמור, השאלה היא – ההפך, אז אתה בעד לסגור את הערוץ הייעודי?
אלעד וקסלר
שהערוץ הייעודי ימשיך לפעול. שימשיך להפיק הפקות בשפה האמהרית, - - -
רועי פולקמן (כולנו)
כי החשיפה לציבור הכללי לא קורית דרך הערוץ הייעודי, זה ברור.
אלעד וקסלר
נכון, אבל חברת הפקות אחרות שרוצות להפיק הפקות בעברית שעוסקות ביוצאי אתיופיה יוכלו גם לגשת ולקבל - - -
קריאות
- - -
רועי פולקמן (כולנו)
חבר הכנסת נגוסה, האמירה אומרת שאם אתה רוצה לממן פעילות שתכליתה לשרת את ציבור יוצאי אתיופיה בישראל, נכון שזה ייפתח. זאת אומרת, היה את זה בזמנו עם קרן לענייני הפקות בירושלים. אז עשו סדרות שאמורות להציג לכל הציבור, ומראים גם את ירושלים באור חיובי. אותו הדבר – אם אתה מחר תעשה סדרה והגיבור הוא יוצא אתיופיה, וכו', דברים שדובר עליהם, אז זה צריך להיות משודר ב "רשת", "קשת", ערוץ 10, כאן. ברגע שזה יהיה טוב אז זה יעלה. השעה היא חשובה, אבל מה שבטוח – שאם זה ישודר בערוץ הייעודי, אף אחד לא יראה את זה. אז אי אפשר שכל הכסף ילך לערוץ הייעודי. אני בעד התמיכות האלה אבל לא בערוץ הייעודי.
קריאות
- - -
אלעד וקסלר
אנחנו הפקנו סדרת ילדים שנקראת "מסעות סבא ברהנו". ילדים ממוצא אתיופי במדינת ישראל ב-2015 לא יודעים אמהרית. הם נולדו פה, מדברים אתם עברית, הם לא יודעים אמהרית. ביקשנו אישור מוועדת התמיכות לעשות את התוכנית בעברית, כדי שילדים ממוצא אתיופי יבינו וכדי שילדים ממוצא ישראלי - - - סליחה, ילדים לבנים, בוא נגיד ככה, יוכלו לצפות ולהבין.
קריאות
לא. לא.
היו"ר איתן כבל
עייפת אותי. סליחה, אלעד. די.
אלעד וקסלר
- - -
היו"ר איתן כבל
די, נו באמת.
פאסיל לגסה
אני אגיד מילה אחת ואעביר את זכות הדיבור לאופיר, היועץ של הערוץ. מה שאני אומר – קודם כל 5 מיליון שקל לא מגיעים לערוץ, בכלל. שיהיה ברור.
קריאה
אז אין לך סיבה להתנגד אם זה לא מגיע.
פאסיל לגסה
לא, אני לא אמרתי. לא ביקשתי שיגיעו 5 מיליון אבל נאמר פה שבן אדם אחד נהנה. קודם כל נהנים מזה 28 עובדים שכולם ממוצא אתיופי, 10 עובדים קבועים שאפשר לבוא ולראות אותם בתל אביב במשדרי הערוץ.
היו"ר איתן כבל
תודה.
אופיר עברי
אני יועץ לערוץ. בקצרה – מדובר פה על שתי תכליות שלא קשורות, שמנסים לדחוף לאותו צינור. יש תכלית אחת והיא שלאנשים שלא דוברים עברית או דוברים עברית ברמה נמוכה, או צופים בערוצים כלליים, ויש כמה עשרות אלפים כאלה, בואו נבהיר – חלק מעולי אתיופיה עד היום לא יודעים עברית. חלק לא יודעים קרוא וכתוב גם לא באמהרית. כלומר, הערוץ היחידי שבו הם נוחלים איזשהו מידע- אם יש בעיה רפואית, אם יש בעיה בעבודה – איפה הוא ישמע את זה? בערוץ 2 הוא לא ישמע את זה, בערוץ 10 הוא לא ישמע. אז צריך להבין שהתכלית של השידורים האלה היא הרבה מאוד לאנשים כאלה שמבחינת התרבות שלהם והחשיפה שלהם – הם לעולם לא יצפו בערוץ 2. עם כל הכבוד, אישה בת 50 שעובדת בניקיון בחדרה, היא לא תלך לצפות בערוץ 2 בשעה 23:00 ובטח לא ב- 02:00 בלילה.
היו"ר איתן כבל
את זה כבר הבנו.
אופיר עברי
אז יפה. התכלית של החוק המקורי היא האנשים האלה. לעומת זאת, מה שאנשים פה מדברים – הם רוצים לקדם את היצירה של יוצרים אמהרים. זו תוכנית ראויה, אבל מה רוצים בעצם? זה רובין הוד בהפוך. לוקחים מהאנשים העניים ואומרים – בואו ניתן לחברות ההפקה. למה? אם משרד האוצר חושב שצריך לתת ליוצרים אתיופיים, אדרבא, שייתן כסף. הוא רוצה לקחת את הכסף שהיום הולך לאנשים האלה ואומר- בוא ניקח את זה - - - גם היושבת-ראש, גם האנשים האלה, הם רוצים לקחת את הכסף - - -
רעיה עדני
אנחנו רוצים להזכיר שעולה 220 שקל רק להתחבר להוט ויס. לאנשים עניים - - -
היו"ר איתן כבל
אפשר לתת לו?
אופיר עברי
סליחה, גברתי ממשרד האוצר. לא התייחסתי לנתונים המסתוריים שהבאת לי. לי יש נתונים אחרים. אנחנו יכולים לעמת אחד את השני.
יפעת בן חי שגב
כמה מנויים יש לערוץ?
אופיר עברי
תשאלו את יס והוט.
היו"ר איתן כבל
די, אופיר. מספיק. מה אתם מבלבלים במוח, כולם? פתאום פתחנו עולם שעלה דרך מקרה אם אלעד ורעייתו לא מעלים את זה.
אופיר עברי
הנקודה שאני רוצה להעלות – האם זה נכון, בעצם, על ידי השינוי הזה בחוק, להגיד – העוגה שאנחנו נותנים לאתיופים היא 4.8, למעשה -4.5 מיליון שקל, כי גם המועצה לוקחת איזה חלק. נניח 4.5 מיליון שקל. מזה אנחנו ניתן עכשיו ליוצרים.
קריאות
- - -
אופיר עברי
אני חושב שסדרת דרמה מדהימה שהגיבור שלה אתיופי זה לא דבר לא ראוי.
היו"ר איתן כבל
אני לא נכנס לזה, ברשותכם. אופיר, תודה. בבקשה, עכשיו.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אני לא קשורה לנושא הזה אבל אני העליתי דווקא כשרצו לקחת את הכסף הזה בוועדה אצל קיש, את הנושא הזה, ואמרתי שמבחינתי פשוט אני רואה שסוגרים ערוץ אתיופי, וכל מה שעשינו פה זה להציל ערוצים שהם ערוצים ייעודיים, ודווקא ערוץ אתיופי צריך לסבול? למה?
היו"ר איתן כבל
צודקת. לא אמרתי אם אני מסכים אתה, אבל היא אמרה את זה.
יפעת בן חי שגב
אבל יוליה, כדאי שתלמדי קודם מה זה ערוץ ייעודי. זה לא ערוץ ייעודי. קודם תלמדי מה זה ערוץ ייעודי.
רעיה עדני
כזכור, הוועדה של חבר הכנסת קיש עסקה בהצעת חוק פרטית. עלה בה הנושא. באה נציגה, יוצרת אתיופית והעלתה את הנושא. אנחנו הבענו את עמדתנו כמשרדי ממשלה, אני לא חושבת שהיא סוד, היא גם נאמרה בעבר, שהכסף הזה צריך להיות מחולק ליותר מגורם אחד.
אברהם נגוסה (הליכוד)
אבל זה - - -
רעיה עדני
דבר שני, אנחנו כמובן לא עוסקים בשאלה אם יש הצדקה או אין הצדקה לערוץ, מדובר בערוץ פרטי. אם יש לו הצדקה אנחנו נשמח אם הוא ימשיך לפעול. יותר מזה, בכלל – בגרסה החדשה של הסעיף הערוץ יכול להמשיך ולקבל את אותה מידה של כסף, הוא רק צריך להתמודד בצורה פתוחה. הדבר השלישי והאחרון שיש לי להגיד – אני רוצה לשאול את כל היועצים המשפטיים שיושבים פה סביב השולחן שאם זה לא היה כתוב במפורש, האם אפשר היה לקבוע קול קורא כזה בלי ההסמכה המפורשת של החוק, כי להבנתי האופן שבו הכסף הולך לערוץ יחיד היה נופל בכל קטגוריה משפטית אם היה צריך להיות מנוסח ללא החוק מאחר והוא מייעד את הכסף למקום אחד ספציפי.
אברהם נגוסה (הליכוד)
אל"ף, אם כך – למה שתקתם? למה לא ניסיתם לשנות את החוק?
רעיה עדני
זה מופיע בהצעה המקורית של חוק ההסדרים, חד משמעית.
קריאות
- - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מה משרד האוצר עושה? אני לא הבנתי. זה כסף ציבורי. אני לא מבינה - - -
אברהם נגוסה (הליכוד)
בי"ת, כאשר התחיל הנושא בוועדה שאלתי והסבירו לי שזה ערוצים יעודיים, זה לא קשור לזה.

גימ"ל, אני רוצה שתבינו – האינטרס שלי זה הקהילה. לכן אני אומר: כולם, גם יוצרי הקהילה, כולם מתמודדים במכרזים. אז אם אתם רואים – האמירה שהולך כסף לגוף אחד זו לא אמירה נכונה, כי אתם קובעים, במכרז. זה במכרז. אם את חושבת שזה לא צודק, שכוונת המחוקק אינה נכונה – אז בואי תחליפי את החוק.
היו"ר איתן כבל
אני לא הולך להצביע על זה עכשיו. אני אומר בצורה ברורה. אני צריך להתעסק בעניין שבכל הכבוד, יכול להיות שהוא היה בחוק המקורי או לא היה בחוק המקורי, זה לא מעניין אותי. אני לא התכוונתי בכלל להתעסק בעניין הזה. פתאום זה נופל לפתחי, כאשר הטענות של אלעד – לפחות חלקן, אני תמיד רוצה לעזור להם בעידוד היצירה. אין לזה שום קשר ושום עניין לעניין הזה. אני רוצה להבין את הדבר הבא, ואני לא עושה את זה עכשיו. קודם כל התקבלה כאן החלטה, אני רוצה להזכיר.
רעיה עדני
כן, עבר בחוק.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
ועכשיו פותחים מחדש.
היו"ר איתן כבל
מה שאני מנסה להגיד לכם כאן – יש כאן שתי נקודות. נקודה אחת – אם האוצר חושב שצריך עדיין את הערוץ הזה במתכונת הזו, או אם יש אתו בעיות – זה דיון אחד. נקודה שנייה – במתכונת הנוכחית, האם המשמעות של התיקון שהערוץ מאבד את הסיבה שלשמה הוא הוקם – את זה אני רוצה לדעת. אני לא מתכוון שמישהו עכשיו יתחיל לעשות סרטים בשפה התיגרינית ואמהרית זה לא צריך לבוא על חשבונו שלה ערוץ. נהפוך הוא. אבל עם ניווכח לדעת שזה פוגע בכוונה המקורית, בלי לגעת עכשיו בשאלות אם אתה מקבל את הכסף או הבעלים, בלי להיכנס לשאלה הזו בשלב הזה, אנחנו ננסה להסדיר את העניין הזה. זה כבר נפל לפתחי, אז אני אנסה לעשות סדר בעניין הזה. יכול להיות שאני אנסה מחברי אם יוכלו לרדת לעומקם של הדברים כי את האמת להגיד לכם – עוד לא הבנתי בדיוק איך זה אמור בכלל – איך זה בא בהתנגשות העובדה שיש ערוץ שמי שעושה תכנים יעודיים - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הוא לא ייעודי אבל הוא ייעודי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
הוא האמא של הייעודי.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
- - שאם הוא ישודר בתוך הפלטפורמה הזו אני לא רואה שום בעיה, אלא אם כן הוא מקבל תקציב שהמשמעות שלו היא שהוא לא חייב באותו רגע - - -
אברהם נגוסה (הליכוד)
במכרז.
היו"ר איתן כבל
במכרז – שהמשמעות היא שהוא לא יהיה חייב לשדר את זה בערוץ והמשמעות מבחינת המדינה שגם אם זה 02:00 הלילה בערוץ כזה או אחר – לא משנה איזה, זה גם מרוקן מתוכן את המהות של מה שהמחוקק רצה בהקמת ערוץ- - -
רעיה עדני
זה לא נכון. נאמרים פה דברים שאינם נכונים עובדתית. זה ערוץ פרטי שהוקם ביוזמה פרטית שהתכלית שלו היא - - - המדינה לא הקימה שום ערוץ.
היו"ר איתן כבל
רעיה, אני מבין שמדובר בערוץ פרטי אבל מעבר לעניין הזה, ממה שאני הבנתי – שאומרים לו – אוקיי, הקמת ערוץ – סע לשלום, או שכאשר חוקקו את החוק אמרו לו בנוסף כדי לחזק אותו - - -
רעיה עדני
המדינה לא מחזקת ערוצים פרטיים. זה ערוץ פרטי. המטרה של- - - היא לתמוך ביצירה, ביוצרים.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להבין – הוקם ערוץ פרטי. מה כל הסיפור שמעבר? לגבי הקצאות.
רעיה עדני
ה-4.8 מיליון שקל נועד לתמוך ביצירה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
אבל הוא כבר לא יכול להיות - - -
רעיה עדני
הקריטריון שאומר שהיצירה הזו תוכל להיות משודרת אך ורק בערוץ שיש אחד כזה והוא פרטי, זה הקריטריון הבעייתי כי בסוף, התכלית של הדבר הזה הוא לתמוך ביצירה, וצריך לעמוד במכרז. כרגע, הקול קורא סגור בגלל האופן שבו החוק מנוסח ולא יכולות להיות משודרות הפקות אתיופיות – בשפה האמהרית וגם לא בשפה האמהרית – שעומדות בקריטריונים של החוק. הן לא יכולות להיות משודרות בשום מקום אחר מלבד בערוץ האתיופי, שאני רוצה להזכיר – עולה 220 להתחבר להוט או יס, ועוד תוספת, תשלום נוסף על הערוץ עצמו. כלומר, יש לו בהגדרה חסמי כניסה מאוד גבוהים לצפייה, והכסף, שהוא כסף ממשלתי הולך לפלח אוכלוסייה מאוד קטן ובסוף משרת בעלי ערוץ פרטיים. זה בעייתי בכל רמה ולא היה עומד באף קריטריון של חלוקה תקציבית נאותה.
היו"ר איתן כבל
מתי הערוץ הוקם?
רעיה עדני
2001, אני לא יודעת. זה ערוץ פרטי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני רוצה להעיר הערה קטנה – ההבדל בין ערוץ דובר אמהרית ותיגרינית לערוץ דוברי רוסית זה שלדוברי רוסית יש אלטרנטיבות אחרות. לדוברי אמהרית ותיגרינית – אין.
רעיה עדני
אין בעיה. אם יש הצדקה מסחרית לערוץ הוא לא ייסגר.
קריאות
- - -
אברהם נגוסה (הליכוד)
אז בואי נעשה כמו ערוץ 9. ערוץ 20. לא רוצים לתת באמהרית ותיגרינית, מצד שני אתם רוצים למנוע את הדבר הקטן שיש לקהילה.
מיכל רפאלי כדורי
יש לי רעיון לפשרה, רעיון מעניין, אבל לפני זה אני מחויבת להתנצל. בשבוע שעבר התפרצתי על עורך הדין איתמר חרמון, היועץ המשפטי בפועל של המועצה, וכיניתי אותו בשם "שקרן". אז קודם כל הוא לא שקרן, הוא לא היה שקרן. אני ממש מרגישה צורך להתנצל על כך לפרוטוקול.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי. ההתנצלות שלך במקומה.
מיכל רפאלי כדורי
לגופו של עניין תראו – הערוץ משדר ביס והוט. יש אפשרות שהשידור הראשון יהיה בערוץ ואחר כך כל גוף שרוצה לשדר את התכנים האלה – אם זה החינוכית, אם זה בעלות הרישיון, התאגיד – יוכלו לשדר את זה תוך 7 ימים והוא יוכל להמשיך לשדר את - - -
היו"ר איתן כבל
תראו, אני אומר את זה לכולם כאן - - -
מיכל רפאלי כדורי
הצופים בערוץ נכנסים לא רק בגלל ההפקות האלה, יש שם שידורי לוויין מאתיופיה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, אני סוגר את זה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
רק משפט אחד. לא, זה שלי, זה סעיף 48, שהורדת לי שלשום וממש התרעמתי. עכשיו בטח כולם יקפצו עלי אבל למשל, הרשות השנייה יכלה לבוא לערוץ ולבקש לשדר את זה - - -
היו"ר איתן כבל
לא, זה לא פותר.
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
למה לא?
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה רבה. בסוף בסוף אני לא רוצה להיכנס לשאלה אם האוצר ירצה להביא - - -
מיכל רפאלי כדורי
אבל - - - שהכסף הוא ציבורי, הוא חייב - - -
היו"ר איתן כבל
לי העניין ברור. אנחנו ננסה לתת לזה את המענה לאחר מכן. אני את הדיון בחלק הזה סגרתי.

אני רוצה לומר כך – יש לנו שלושה נושאים מאוד מאוד כבדי משקל, או אפילו ארבעה, והם: הפלטפורמות, חבילת היסוד וכל מה שמשתמע מכך. נושא שני – אורך הפרסומות, האם תהיה רגולציה כמו שמתקיימת היום, כן או לא. נושא שלישי – רגולציה של חדשות, האם כל ערוץ יוכל להאריך את החדשות כרצונו, בזמנו החופשי. נושא אחרון זה נושא מש"ב, על כל המשתמע מכך. אלה ארבעת הנקודות המרכזיות שהאוצר מניח כאן, לפתחנו. זה לב ליבו של העניין.

אני רוצה להזכיר לכם ששלחתי אתכם, את שתי הפלטפורמות – גם כבלים וגם לוויין –לסיום הדיון, ומבלי להמעיט אני רוצה להדגיש שהנושא הזה של חבילת הבסיס, או חבילת היסוד – אם יש משהו בחקיקה המדובללת הזאת זה הנושא הזה, שבסוף אמרו לעשות טוב לציבור. בשורה התחתונה, אני אשוב על המילים שאמרתי. בשורה התחתונה, לא נלך למהלך שרק מוציא הודעה לעיתונות שוועדת הכלכלה התכנסה ועשתה שינויים ברגולציה. אם לא נדע בשורה התחתונה שאנחנו מייצרים כאן מצב אמיתי שמייצר תחרות אמיתית על כיסו של הצרכן ושתגרום לא לחכות עד שנראה את האופק אלא שבאמת ייצר מצב של תחרות שתוריד את המחירים בשוק. אם זה לא יהיה לא עשינו כלום, לא קידמנו כלום.

אז ניכנס לעניין. תציגו שוב את הנקודות המרכזיות. נשמע התייחסות של הוט ויס ונקרא את הסעיפים.
רעיה עדני
אז בנושא חבילת הבסיס – ההצעה באה לבטל את חבילת הבסיס. כלומר, לא יהיה עוד הרכב בסיסי שכל צרכן יצטרך להתחבר אליו שיפוקח בתוכנו על ידי הוט ויס אלא יוכלו להיות מגוון רחב של תכנים לצרכנים, כל אחד בהתאם לרצון והצורך שלו ולמידת המוכנות שלו לשלם. הפלטפורמות תהיינה חופשיות להציע לצרכנים הצעות אטרקטיביות כראות עיניהם. יש לזה שני היבטים משלימים – אחד, זה היבט שקיים כבר היום בחוק, מה שנקרא – חבילת היסוד, שהיא חבילת מדף אלטרנטיבית שקובע אותה השר, והוא יוצע לכל אחד מהצרכנים, גם של הוט וגם של יס, בהתאם להגדרה הזאת ויוכל להוות אלטרנטיבה במידה ואף אחת מהחבילות שהפלפטפורמות מציעות לא תימצא אטרקטיבית לצרכן הזה.

ההיבט השני, המשלים – שמעבר לחבילת הכניסה, ההתקשרות, כל ערוץ נוסף מעבר לחבילה הבסיסית יהיה מחויב להיות מוצע גם באופן בדיד. כלומר, אם בחרתי חבילה אחת, לדוגמה – חבילת הילדים, התחברתי להוט או ליס, מעבר למה שהתחברתי בחבילה אני ארצה להוסיף ערוצים באופן בדיד, כל צרכן יוכל להוסיף כל ערוץ בצורה בדידה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לחדד – זו תהיה פשוט חוצפה אם נמצא את עצמנו במצב שאנחנו באים לציבור ואומרים לו שאנחנו עושים פה מהלך משמעותי, אני לא רוצה להגיד דרמטי, שיחסוך כפי שפורסם בכלי התקשורת אלפי שקלים למשפחה, ולא נמצא את עצמנו במקום הזה – זה יהיה חמור ורע. לכן אני מנסה להבין: אנחנו מדברים על חבילת יסוד שזו הכניסה, שבעצם, אם אנחנו מתייחסים אליה באופן הבא זו בעצם החבילה שמופיעה בעידן פלוס, שכוללת את 10, 11, 12, 13,14, ערוץ הכנסת, החינוכית והייעודיים.
אתי בנדלר
וערוצים זעירים חדשים ככל שיהיו.
היו"ר איתן כבל
בוודאי. זאת אומרת – זה אמור להיות בחבילת היסוד, שהיא אמורה לעלות – כמה?
תמר ארז
נכון להיום חבילת היסוד היא ב-120 שקל, והיא כוללת עוד תוכן חוץ מהערוצים שציינת. יש או חבילת ילדים או חבילת ספורט או חבילת העשרה, ובעצם ערוצים נוספים שיש.
היו"ר איתן כבל
בלבלת אותי.
תמר ארז
החבילה שכוללת רק את הערוצים הפתוחים - - - התחלתי מהנתיב של לדייק את חבילת היסוד, שהיא לא כוללת רק את הערוצים הפתוחים אלא גם תוכן נוסף, לכן היא עולה 120 שקל.
היו"ר איתן כבל
אז אני רוצה להבין – מה היא חבילת היסוד והאם הלקוח כנקודת מוצא חייב לרכוש את כל מה שיש בחבילת היסוד?
יפעת בן חי שגב
אני מוכנה להסביר. חבילת היסוד היא מוצר חדש, יחסית, שנולד ב-2013 בהחלטה של שר התקשורת ומעוגן במסגרת נורמטיבית של תקנה. חבילת היסוד כוללת את ערוצי עידן פלוס, שזה אומר ערוצי הברודקסט פלוס הערוצים הייעודיים פלוס חבילת תוכן לבחירת הלקוח, מבין האפשרויות של חבילת ילדים, חבילת העשרה או חבילת ספורט. מחירה של החבילה היום נקבע גם על ידי השר והוא עומד, מאז הקמתה ב-2013 על 120 שקלים.
היו"ר איתן כבל
כמה ערוצים סך הכל יש בחבילה הזו?
יפעת בן חי שגב
24. ה-120 שקלים, חשוב לציין - - -
היו"ר איתן כבל
זו בעצם הכניסה שלי לכבלים או ללוויין.
יפעת בן חי שגב
זו החבילה המינימלית שיש היום, החבילה הזולה ביותר, הבסיסית.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אתה יכול ביותר, אתה לא יכול בפחות.
יפעת בן חי שגב
חשוב לי לציין עוד פקטור שמתייחס לציוד קצה, כי הוא משמעותי – החבילה הזאת - - -
היו"ר איתן כבל
החבילה הזו קיימת היום. אני שואל - -
אתי בנדלר
יהיה גם בחדש.
היו"ר איתן כבל
אני שואל אם כל מה שאת תיארת יהיה גם בחדש.
יפעת בן חי שגב
השר רק כרגע האריך את תוקף התקנה בשנה נוספת. החבילה הזו נתונה להחלטת השר, היא יכולה שתהיה היום ולא תהיה מחר. היא לא מעוגנת בחקיקה, זה מכוח תקנה.
היו"ר איתן כבל
אל תדברו אתי בתקנות. אני לא רוצה שתענו. כל מה שיש היום – לא מעניין, אל תזכירו את זה. אני רוצה לדעת מהרגע שהחוק עובר מה הולך לקרות. מה היא חבילת היסוד.
יפעת בן חי שגב
בשנה הקרובה כי התקנה נחתמה, השר האריך את חבילת היסוד בשנה. בשנה הקרובה תהיה חבילת היסוד בהרכב שאני תיארתי, בעלות של 120 שקלים כולל ממיר אחד ולא ממיר מתקדם. אם יחליט השר, הוא יכול לשנות את זה.
רעיה עדני
מהרגע שהצעת החוק תעבור, הוט ויס יוכלו להציע איזה חבילה שהם ירצו ללקוחות שלהן, כשבכל חבילה שהם יציעו יהיה חייב להיות הערוצים. הם לא ייצאו בצורה בדידה. לא יהיה את ערוצי הברודקסט או עידן פלוס בצורה בדידה, אלא אם כן כך אם יבחרו, אבל כל חבילה שהם יציעו ממגוון החבילות – תהיה חייבת לכלול את ערוצי הברודקסט.
היו"ר איתן כבל
אני מנסה להבין את הדבר הכי בסיסי– סיימנו את החוק, עבר. מה קורה? אני מתקשר ורוצה להתחבר לחבילה בהוט או יס. אני רוצה להתחבר. מה אומרים לי? איך אני מתחבר מחר בבוקר?
אתי בנדלר
אני אנסה לענות איך שאני הבנתי את ההצעה. אתה יכול להתחבר אלינו במספר צורות. אנחנו יכולים להציע לך חבילות שונות, ואולי אשאל במה אדוני או גברתי מתעניינים כדי להציע חבילה שמתאימה. נניח שאני מתעניינת בבריאות – יציעו לי חבילה שכוללת גם את הערוץ הבריאות, והחבילה הזו עולה X שקלים. ואז אם תגיד שיש גם ערוץ מסוים שאמרו לי שהוא מצוין – ערוץ מסוים, אז ערוץ מסוים אחד ניתן לחבר לחבילה, בתשלום. ואז אם זה יהיה יקר ואבקש את הדבר הכי זול שאני יכול לקבל. אז מציעים לי חבילת יסוד שהיא חבילה שהשר קבע, מחירה היום 120 שקלים והיא כוללת ערוצים כאלה וכאלה, ועוד משהו שאפשר לבחור, כן או לא. חבילת היסוד – לא ברור עד מתי היא תמשיך להתקיים, זו החבילה שהשר קבע, כי השר רשאי להורות לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים – ונדמה לי שזה חל גם על יס – על חבילת יסוד, אבל התוקף של זה לפי החוק הוא שלוש שנים, כשהשר רשאי להאריך מעת לעת את ה - - -
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לראות אותך מסבירה את זה לצרכן.
אתי בנדלר
אז בשורה התחתונה, יש חבילת יסוד שהמחיר והתחולה שלה נקבעו על ידי השר, אבל בשיקול דעתו מה תהיה תוחלת החיים שלה. בנוסף לזה יש חבילות - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כך זה נקבע בתקנה, בעצם.
אתי בנדלר
בחוק. בחוק הקיים חבילת היסוד מעוגנת היום וההשלמה שלה – בחקיקת משנה. בנוסף לחבילת היסוד, שכאמור, היא לא חובה אלא בשיקול דעת השר, יהיו חבילות שיציעו עוד פלטפורמות, והם יחליטו איזה חבילות להציע.
היו"ר איתן כבל
אתי, אני מתנצל. אם זה ככה זה לא יילך ולא יתקדם לשום מקום. ברשותך, אני מנסה להבין את הדבר הכי בסיסי: כשאני מתקשר הם צרכים להתחיל להגיד לי מה היא נקודת הכניסה. את לא התחלת מנקודת הכניסה.
אתי בנדלר
כי נקודת הכניסה, חבילת היסוד, היא לא חובה. זה לא דבר שאתה חייב לקחת.
היו"ר איתן כבל
לי לא ברור דבר אחד בתוך התהליך הזה. אנחנו חוזרים עליו ולצערי, יכול להיות שאת הבנת ואני עוד לא. בסוף, בסוף, אם אני בקושי מבין – איך אדם מן היישוב יבין? אני מנסה להבין את הדבר הבסיסי. עדיין אני רוצה שתעשו לי את הסיפור דרך שלב אחר שלב.
לאה ורון
צריך לומר לו שיש את חבילת היסוד וככל שהוא רוצה להוסיף לחבילה הוא יכול, אבל יש לו עוד אופציה – לקחת רק את הערוצים בחבילת היסוד.
קריאות
אין אופציה כזאת.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
יורם מוקדי – איך תסבירו את זה מחר בבוקר לזה שצריך למכור או צריכה למכור את החבילות? אני מנסה להבין את הדבר הבסיסי איך אתה יושב במוקד. אני רוצה להתחבר. תתחיל אתי מההתחלה, בבקשה.
יורם מוקדי
אתם מדברים על תיקון ואף אחד לא מסביר מה הבעיה במצב הנוכחי. רצים הלאה. אז ברשות היושב-ראש אני אסביר מה הבעיה במצב הנוכחי, ועזבו את הוראת השעה הזאת שדיברו על חבילת היסוד. היום הרגולציה מכריחה – היסטורית, יש חבילת בסיס רחבה מאוד והיא תולדה של בעיה טכנולוגית. היו פעם שידורים אנלוגיים ואי אפשר היה לאפשר בכלל חבילות קטנות. ההמשך של זה זה מעגל בין הגופים המפוקחים ובין הרגולציה, שיותר ויותר ערוצים נכנסים לאותה חבילה, ויותר ויותר הוראות רגולציה נכנסו לאותה הוראה. היום, בעצם, אני מחויב להציע חבילת בסיס מאוד מאוד רחבה.
היו"ר איתן כבל
היום. מה היא כוללת החבילה?
יורם מוקדי
היום היא כוללת 60 ערוצים.
היו"ר איתן כבל
שאתה מחויב.
יורם מוקדי
מחויב לתת אותה. קוראים לה חבילת הבסיס.
היו"ר איתן כבל
וכמה היא עולה?
יורם מוקדי
כ-200 שקלים, תלוי בפלטפורמה . החבילה הזו, עליה יש רבדים של רגולציה שבעצם אומרים ככה – את רוב הפקות המקור תשים בחבילה הזאת. את כל אירועי הספורט החשובים – תשים בחבילה הזו. ערוצי ילדים מובילים – תשים בחבילה הזו. רוב הפקות הילדים – תשימו בדבר הזה. את הגיל הרך – תשימו בדבר הזה. מה התוצאה של הדבר הזה?
היו"ר איתן כבל
לפני התוצאה – נכון לרגע זה, כשאני בא בפלטפורמה א' או ב' יש לי את ה-60 ערוצים, ואז, כל מה שאני רוצה מעבר ל-60 אני מתחיל לתמחר ולהתווכח, ואז פותחים לי עוד ערוצים.
יורם מוקדי
במקביל נוצר פה נתיב שקוראים לו אותה חבילת יסוד שקיימת היום, שהשר בא ואמר – תציעו את כל עידן וכל הערוצים הייעודיים - - -
היו"ר איתן כבל
24 הערוצים האלה.
יורם מוקדי
וחוץ מזה – הוא לא ויתר ואמר – גם מסלול ספורט וגם תוכניות ילדים. זה קיים היום. זו הוראת שעה.
היו"ר איתן כבל
נכון לרגע זה יש מעבר לחבילת היסוד, הבסיס של ה-60 פלוס מה שאני רוצה - - דרך אגב, אני יכול לרכוש רק את ה-60?
יורם מוקדי
כן.
היו"ר איתן כבל
יפה. הצד השני אומר – יש לי את האפשרות גם לא ללכת על ה-60, ללכת על ה-24 ערוצים ולהתחיל לתמחר לגבי כל מה שאני רוצה, נכון? זאת הוראת השעה של השר, זו חבילת היסוד המינימלית מבחינת המחוקק. אוקיי. זה המצב היום. תסביר לי, לשיטתכם, מה הבעיה היום ב-60 או ב-24.
יורם מוקדי
אני אסביר ואני אחדד. הבעיה היום שלצד הוראת השעה הזו נשארנו עם כל ההוראות שאמרו לנו בעצם לשים את כל ההשקעות וההוצאות המשלימות שלנו בחבילה של 200 שקל. אני לא יכול, אם אני רוצה, לפרק את החבילה הזו ולהגיד – אתה לא אוהב הפקות מקור? ניתן לך חבילה בלי הפקות מקור. אתה לא אוהב ספורט? ויש כאלה – אתה יכול לקחת משהו בלי ספורט. בעצם אני היום במצב שבו הרגולציה, מתוך רצון טוב, כי נתנו לה לשמור על החבילה הזאת, אומרת לי לשים את כל ההשקעות המשמעותיות שלי, את רוב הערוצים המשמעותיים שלי בפנים. אין לי גמישות בעולם המתהווה בתחרות להתחיל לפרק את הדבר הזה. איפה אני יכול לעשות את זה? באזורים הלא מפוקחים, באזורים הדיגיטליים. אבל באזור הזה של ממיר בבית, מפוקח על ידי מועצת הכבלים והלוויין, לפי הרישיון הקיים שלי, היום, אני לא יכול להתחיל להוציא. אומרים לי לשדר את המשחק המרכזי של הליגה הספרדית, הליגה האנגלית. אנחנו בסך הכל נמצאים במצב שבו אומרים לי לשדר NBA בחבילת הבסיס. את רוב הפקות המקור אומרים לי לשים בחבילה הזו, את רוב הערוצים לפעוטות וילדים, ואני נאלץ. מועצה גם, מכוח האינרציה הזו מכריחה אותי לשים את רוב המשאבים שם ואני לא יכול להתחיל לפרק את זה לחבילות שאתם רוצים. אבל אם ההצעה הזו באה לתת לי גמישות להתמודד בעתיד בתחרות המתהווה, ואמרתי קודם – ולא בנושא של להחיל רגולציה על שחקנים חדשים, אני קם בבוקר ואני מתמודד עם שחקנים מקומיים שמוכרים בזול מאוד ואני מתמודד עם שחקנים בינלאומיים שמוכרים זול מאוד. זו התחרות שלי.
מיכל רפאלי כדורי
אני רוצה להסביר. חבילת היסוד עדיין קיימת. היא עולה 119.90. אצלנו זה שלוש חבילות. יש לנו שיחות עם המשרד בימים אלה לגבי המתכונת שהשר יאריך את זה. לא בהכרח הוא יאריך חבילה קיימת, יכול להיות שבמשא ומתן אתו יהיו חבילות אחרות שיאושרו בסופו של דבר גם על ידי המועצה. כרגע אנחנו מציעים את החבילות האלה. אלה חבילות שיש בהם שלושה ז'אנרים – למי שמתעניין בספורט, למי שצריך לילדים ולמי שמעוניין בהעשרה. יש בהם ערוצים בהחלט טובים, בהעשרה יש את ה- National Geographic, בספורט יש את ספורט 5, יש את ערוצי הילדים וכמובן באותן ורסיות שקיימות בחבילה הגדולה. אם יש שם הפקות מקור אנחנו לא מוציאים אותן, למרות ששם לא חייבים. אבל זה עולם אחד. עולם אחר זה העולם המרכזי שלנו ששם יש דלת רחבה ויקרה שמאוד מאוד מייקרת את המוצרים לכולם וגורמת ללקוחות לסבסד אחד את השני, כי מי שלא צופה בספורט ומי שאין לו ילדים ומי שלא מעוניין ב-1,800 שעות ראשוניות של סדרות מחו"ל, לא לחייב להיכנס מהדלת הזו. כשתורד מאתנו הרגולציה על חבילת הבסיס נוכל להציע מגוון של חבילות ודלתות כניסה שונות, אגב – כמו שאנחנו עושים בעולם שאנחנו לא מפוקחים. לקוח שלי שרוצה לקנות - - - שזה מוצר שלי, יכול להיכנס אלי. נכון, זה אינטרנט, זה משהו אחר, זה בלי שירות לקוחות, זה ממיר אחר – אין את מחירי הכניסה האלה. הוא יכול לקבל את הסדרות שלי עם הפקות המקור שלי ב-29 שקלים. זה לא המחירים בטלוויזיה או בלוויין אבל זה קיים. העובדה היא שכשאנחנו לא מחויבים ברגולציה שבסך הכל בסופו של דבר כוונותיה טובות אבל היא חיבוק דב מבחינת המחיר – אנחנו עושים את זה.
היו"ר איתן כבל
כדי להבין – אני שם עכשיו את העניין של שנה או לא שנה. יש הצעת חוק שמונחת לפנינו. אני רוצה להבין שוב, כדי שנוכל להתקדם מהעולם שמתקיים היום, של 60 או 24, עם ההערות שנשמעו כאן על ידי הכבלים והלוויין שמנקודת מבטם זה חוסם תחרות אמיתית, לשיטתם. אני לא נכנס לעניין הזה, אני שם את זה בצד.

שלום, אדוני מנכ"ל משרד האוצר.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
אני ברשותכם רוצה להתקדם ולעשות את הצעד הנוסף הזה. תשכחו ממה שהיה, מחר בבוקר צריך עידן חדש להתחיל, אני רוצה מהשלב הזה – מה חדש? האם יש לנו חבילת בסיס, חבילת יסוד – כמה ערוצים יש בנקודת הכניסה? ממה שאני מבין, זה לא שבא אדם ויכול להגיד לכם מה הוא רוצה בדיוק. הוא לא יכול. הוא בא לכבלים וללוויין ואני לא מתייחס עכשיו למוקדי ומיכל רפאלי כדורי למה שאתם נותנים בחבילת האינטרנט כי אנחנו מדברים עכשיו על הפלטפורמות הבסיסיות. אני רוצה להבין – כשהוא מגיע, הלקוח, הוא מחויב בערוצי כניסה? יפה. אז כשאתם מתחילים למכור את הערוצים הנוספים שעליהם בעצם התחרות, אני רוצה להבין עם איזה ערוצים אנחנו מתחילים? מה הם ערוצי הכניסה שלאחר שקיבל אותם הלקוח אומרים לו – זה מה שיש לך עכשיו, ומפה ועל מה התחרות? האם תוכלו להגיד פעם אחרונה באיזה ערוצים מדובר?
רעיה עדני
אקדים ואומר שזה קצת קשה להבין מהסיבה הפשוטה שהחדשנות של הדבר הזה היא שפשוט לא תהיה רגולציה. אני, בתור נציגת ממשלה או נציגת הרגולטור – לא יודעת מה הפלטפורמות יציעו, מהסיבה הפשוטה שאני נותנת להם חירות, והחירות הזו גוזרת אי ודאות מסוימת.
היו"ר איתן כבל
את אומרת לי שממחר בבוקר, אחרי שהחוק עובר, בעצם הפלטפורמות הן אלה שיציעו את מה שאנחנו קוראים "חבילת היסוד".
רעיה עדני
תחת שני תנאים. בכל זאת לא שחררנו לגמרי. תנאי ראשון – שבכל אחד מכרטיסי הכניסה שהם יבחרו להציע, באמת, הם יהיו חייבים לשדר את ערוצי הברודקסט, כלומר – את 11,12,13,14, חינוכית, ייעודים - - - 12 ערוצים.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת שבכל מקרה, וזה מה שאני מנסה להבין כל הזמן – נקודת הכניסה, ה must, בלעדיה אתה לא יכול להתקדם לוורסיה אלה מה שאמרנו – עידן פלוס, בגדול. נכנסנו. מהרגע שיש לי את עידן פלוס אצלי בממירים – איך מתקדמים מפה?
רעיה עדני
חוץ מעידן פלוס יוצע לך עוד מקבץ של ערוצים שונים במסגרת אותה חבילה, כראות עיניהן של הפלטפורמות. זה יוכל להיות עוד שלושה או חמישה או שלושים ערוצים.
היו"ר איתן כבל
שזה חלק מחבילת היסוד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
או ערוץ בודד?
רעיה עדני
ערוץ בודד ככל הנראה, אלא אם כן הפלטפורמות יבחרו, לא יוצע, אלא יוצעו כחבילות. מאחר ומדובר בטלוויזיה רב ערוצית שלא יכולה להתממן על ידי ערוצים ספציפיים ובודדים, ולכן המודל הכלכלי לא שעון על זה שתקני ערוץ בודד על פלטפורמה רב ערוצית. הם ככל הנראה יציעו רב ערוציות – כלומר, איזושהי חבילה של ערוצים, אבל אנחנו לא מגבילים את הגודל שלה, אנחנו לא מגבילים את התוכן שלה.
היו"ר איתן כבל
בתוך ה-12.
רעיה עדני
מעבר ל-12.
היו"ר איתן כבל
אז אמרנו ה-12 זו נקודת הכניסה.
רעיה עדני
כן. רק לא בבודד.
היו"ר איתן כבל
ה-12 זה מחויב, אבל בצמוד אליו - - -
איתמר חרמון
מחויב גם היתר. יש לך בגדול שני מסלולים. יש מסלול אחד שזה היסוד, שאתה מכיר – 24 ערוצים ב-120 שקלים. המסלול השני - - -
היו"ר איתן כבל
עצור, בלבלת אותי. אני עדיין ב-12 ואתה מוכר לי חבילות - - -
קריאות
- - -
איתמר חרמון
אין 12. אין 12 אדוני היושב-ראש.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני רוצה הצעה לסדר. אני חושבת שיש דבר מאוד לא מסובך, קוראים לו – עץ מוצר. אם פה מישהו היה מואיל בטובו לשרטט דיאגרמה פשוטה, מסודרת, שגם נותנת לוחות זמנים מסודרים לכניסה של פרטנר וסלקום, עם כל הכבוד, לתוך הרגולציה כי נראה לי הזוי לדון ברגולציה של יס והוט מבלי לדון ברגולציה של - - -
היו"ר איתן כבל
- - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני יודעת, אבל מה לעשות? אני חברה בעוד 3 ועדות משותפות ולא יכולתי להגיע בשבוע שעבר.
היו"ר איתן כבל
לא התלוננתי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אתה מתלונן תמיד שאני לא מגיעה, וזה מחמיא לי.

אני אומרת בשיא הרצינות – עכשיו עוד פעם התחלנו דיון אם זה 12 או 24. אנחנו מתחילים עכשיו דיון חדש – לא ערוצים בודדים, אבל בנוסף לזה, מה אפשר להמיר. למה שלא ישרטטו לנו את זה בצורה פשוטה?
יפעת בן חי שגב
בגלל שאין רפורמה מסודרת ומבושלת, זאת האמת. וזה לא מקרה שאתם לא מבינים כי אתם קיבלתם פה תבשיל חצי אפוי. זאת האמת, ואני עדיין מסכימה לכל החלטות הממשלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו רגילים לזה.
יפעת בן חי שגב
זה פשוט לא רציני, האופן שבו זה נעשה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
יש פה בעיה. רעיה, אתם בעיני הגורם שמבקש את זה בחוק ההסדרים. תשרטטו בבקשה איך זה אמור להיראות.
רעיה עדני
הייתי מאוד שמחה לשרטט לך אבל כל הרעיון הוא שאני - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו בסוף צריכים לצאת מפה כשאנחנו משוכנעים שהציבור מקבל מוצר יותר טוב בסכומים נמוכים יותר, פוטנציאלית. יש פה בעיה ואנחנו לא מצליחים להבין למה הציבור יוצא נשכר מזה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
אם אנחנו לא מבינים את זה, אי אפשר להתקדם. זה הדבר הכי טוב ברפורמה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
רועי, כל הדברים האחרים הם לא - - -
נורית קורן (הליכוד)
הם לא בכיס של האזרח.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. זו ההגדרה.
רועי פולקמן (כולנו)
כשאתה פותח את הפרסומות זה משפיע על האזרח מאוד.
אורי בסט
אני יועץ משפטי של ערוץ הספורט. אני מודה שאני קצת מבולבל כי אני יושב פה ושומע את הפלטפורמות מדברות על זה שערוץ הספורט או ערוצי הספורט הם איזה ערוצי נישה שיש כאלה שרוצים אותם ויש כאלה שלא רוצים אותם, כשאני הייתי פה בדיונים רבים גם במועצה וגם ראיתי חוות דעת כלכלית, למשל, שאחת מהפלטפורמות השוותה אותנו לחברת חשמל – שיש לנו ביד מוצר חיוני כמו חשמל שראוי שיהיה בכל בית במדינת ישראל. אז אנחנו אומרים דבר כזה: אם אנחנו באמת מוצר נישה ואנחנו לא צריכים להיות בכל בית במדינת ישראל, בשם התחרות – זה גם בסדר. אבל באותו רגע שזה קורה צריך להסיר מאתנו את כל מחויבויות המכירה, השידור הזה להוט ויס – כל ההליכים של ה must sell שהיו פה מתאיידים באותו רגע, כי הפכנו להיות ערוץ נישה.
היו"ר איתן כבל
זכינו להכיר אותך עכשיו - - -
אורי בסט
הייתי פה בכל הדיונים.
היו"ר איתן כבל
אדוני ממש נחבא אל הכלים. מה שאני מנסה לומר – הכוונה לא היתה זו. אפילו אני יודע להגיד את זה. הכוונה היא שאמא שלי, כשהיא מתחברת לכבלים וללוויין או לאחת הפלטפורמות– לקבל את ערוצי הספורט, זה לא בדיוק הנושא שמעניין אותה ולא בגלל שהיא אחת שלא מבינה.
אורי בסט
יש לי וידוי, אני בתור יועץ משפטי של ערוץ הספורט מעולם לא ראיתי גול של מסי או רולנדו. זה לא מעניין אותי, אני לא רואה ספורט, אבל אני למדתי מכל הדיונים האלה שאנחנו חברת חשמל.
היו"ר איתן כבל
אני אתן לך את המחמאה לבד. יהללך זר ולא פיך. האמת היא שאף אחת מן הפלטפורמות לא יכולה לחיות בלי שיש לה ערוץ ספורט.
אורי בסט
הן יכולות. הן יכולות. יס הגישו חוות דעת כלכלית שיש לנו מוצר חיוני כמו מחברת חשמל.
היו"ר איתן כבל
אני עדיין אומר לכם: אני מתנצל, אני לא אצא מפה עד שאני לא אבין בדיוק במה דברים אמורים. כל עוד אנחנו לא מבינים מה אתם רוצים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
מה יוצא לציבור מזה?
היו"ר איתן כבל
עוד לפני מה יוצא לציבור אני רוצה לדעת מה מציעים לציבור. נכון לרגע זה, עם כל ההסברים המלומדים אנחנו מתחילים להבין את מה שרעיה עדני אומרת ואז איתמר קופץ ומוסיף לי עוד נדבך. אני רוצה לדעת בשלב הראשון, מה כל כך מסובך – אדם מן היישוב שלא מחובר לשום פלטפורמה, לא היה הרבה שנים כאן ורוצה להתחבר. הוא מבקש לדעת - - - אם זה לא פשוט זה או לא זול או בעייתי. אני רוצה לדעת את הדבר הבא: אדם מתקשר אליך ומבקש לדבר עם המנכ"ל. שלום אדוני, יורם מוקדי – אני רוצה להתחבר להוט. מה אני מקבל כדי להתחבר אליך, וכמה אשלם?
יורם מוקדי
תקבל חבילה שתתאים לך באופן כזה שיהיו בה חבילות יותר זולות ויותר יקרות, לעומת המצב כיום שאני לא יכול להתחיל לפרק לך חבילות.
היו"ר איתן כבל
אתה לא עונה לי. תענה לי כאל לקוח. אתה מהשירות לקוחות, בשיווק. אני מנסה להבין – אתה יכול להגיד לי שאתה לא יכול לענות, אבל אני רוצה להתחבר. אני רוצה שתגידו לי לאיזה ערוצים אני מתחבר וכמה זה עולה לי. מה כל כך מסובך? שעתיים.
אתי בנדלר
כי אין תשובה, אדוני.
מיכל רפאלי כדורי
בוודאי שיש תשובה. אל"ף, סיכמנו אתך שאנחנו בנפרד נפגשים אתך ועם האוצר ודברים שאנחנו לא יכולים לא להראות אחד לשני - - -
יפעת בן חי שגב
וגם לא למועצה לכבלים ולוויין.
מיכל רפאלי כדורי
וגם למועצה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
סליחה, אני סומכת את ידי באלף אחוז על יושב-ראש הוועדה - - -
קריאות
- - -
רעיה עדני
היא אמרה – היא לא יכולה להראות את זה, זה סודות מסחריים.
היו"ר איתן כבל
זה לא קשור לזה. יש סודות מסחריים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
איתן, אני באה מהמגזר העסקי - - -
קריאות
- - -
מיכל רפאלי כדורי
המצב הקיים הוא אחד, אני מבינה שאתם מבינים אותו, אתם לא רוצים לשמוע עליו. המצב העתידי - - -
היו"ר איתן כבל
יש חוק חדש.
מיכל רפאלי כדורי
אין חוק, הוא עוד לא עבר. מה שאנחנו מבינים וגם היינו רוצים שיקרה, אני שמה בצד את חבילת היסוד כי היא במסלול אחר, אבל גם היא תהיה דלת כניסה כזו או אחרת.. בעולם החדש, אם הוא יקרה, אנחנו נהיה מחויבים להעביר לכל אחד את 12 הערוצים האלה וכל ערוץ נוסף שיורה לנו השר במסגרת הרפורמה החדשה - - -
היו"ר איתן כבל
זה עדיין בתוך ה-12.
מיכל רפאלי כדורי
לא, זה יכול להיות גם - - - כל ערוץ זעיר שיבוא.
קריאה
להלן "ערוצי קיש".
מיכל רפאלי כדורי
בעלי רישיונות חדשים, או בעלי רישיונות מיוחדים, או כל מה שיורו לנו. מעבר למה שיורו לנו - - -
היו"ר איתן כבל
וכמה זה עולה?
מיכל רפאלי כדורי
אני לא אגיד לך כמה זה עולה כי זה עוד לא נולד, אין לי מושג מתי זה ייוולד. התחרות כל יום, בעודנו מדברים – משתנה.
היו"ר איתן כבל
גברתי, עכשיו הודעת לי שיש לי חבילה שהיא הכניסה שלי והיא עדיין לא מתומחרת - - -
מיכל רפאלי כדורי
ממתי מתמחירים בכנסת חבילות, האם אנחנו בפיקוח מחירים?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, זו לא הכוונה. אנחנו לא מתכוונים להתערב בתמחור, אבל אנחנו כן מנסים להבין מה יהיה התמחיר. מה זאת אומרת? האם חבילת היסוד של 24 ערוצים – תתקנו אותי אם אני טועה – תעלה 120 שקלים היום, נכון?
מיכל רפאלי כדורי
אבל היא חבילה מפוקחת, אנחנו מדברים - - - -
קריאות
- - -
רעיה עדני
זה השר מחליט, אנחנו לא נוגעים בזה.
מיכל רפאלי כדורי
אנחנו לא נוגעים בחבילת היסוד כי היא עוד לא נקבעה.
יפעת בן חי שגב
ברור, כי זה לא מגובש.
מיכל רפאלי כדורי
בעולם החדש - - - -
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להבין את הדבר הבא – ה-12 ערוצים האלה פלוס "ערוצי קיש" אם ייכנסו – שמנו אותם בסל.
מיכל רפאלי כדורי
עכשיו מתחיל לקוח לבחור לעצמו או ערוצים בודדים או חבילה, או חבילות, או חבילות וערוצים בודדים. הוא יכול לבנות לעצמו, תיאורטית, מוצר שמתאים לו, והוא יכול לנוע אתו. היום יש לו ילדים בגילאים שונים אז הוא ייקח את כל חבילת הילדים. בשנה הבאה שני ילדים גדלו והוא כבר לא צריך pre-school, אז הוא יבחר אחרים, ואם הוא משפחה הוא יכול לקחת את כל ערוצי הספורט, ואם הוא לא רוצה ערוצי ספורט אז הוא לא ייקח אף אחד, ואם הוא נורא אוהב ספורט חורף אז יכול להיות שהוא יבקש רק את היורו-ספורט. הדבר הזה יוכל להתנייד, ואנחנו נתמחר את זה בהתאם. בנוסף, כמו בכל חברה, אנחנו ודאי נציע מבצעים, שאין לי מושג כרגע מה הם. כרגע יש לנו מבצע מסוים שבו אנחנו נותנים את כל החבילות כולל ה-VOD בתוך המבצע.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני עושה את זה היום. אני מפרקת את חבילת הילדים.
מיכל רפאלי כדורי
אבל את לא מחלקת את חבילת הבסיס שעולה לך 200. את זה את לא יכולה לפרק.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל אמרה לנו יפעת בן חי שגב שהשר האריך את התקנה - - -
מיכל רפאלי כדורי
אבל הוא האריך את חבילת היסוד.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
רוצה להבין שוב – בהנחה שהבנתי את מה שאת אומרת אני רוצה להביא דברים בשם אומרם, אנא היו בהאזנה: הצעת החוק, בהנחה שתעבור as is אןמרת את הדבר הבא: אני מתקשר לאחת הפלטפורמות. היא מחויבת בשלב הראשון לתת לי את מה שאנחנו קוראים עידן פלוס פלוס קיש.
איתמר חרמון
לא, לא. התשובה היא לא. הם ירכיבו את החבילה כמו שהם רוצים.
מיכל רפאלי כדורי
שזה תנאי. הם חייבים להיות שם.
היו"ר איתן כבל
אבל תנו לי להבין – הכוונה שלי: לא משנה איך אתה מחבר את זה, 12 הערוצים פלוס "ערוצי קיש" אם יהיו – חייבים להיות בפנים. זאת אומרת, זה must. מעבר לזה – אין שם ספורט, אין שם ילדים, אין שם כלום. ה-12, מה שנקרא עידן פלוס פלוס יהיו מוטמעים בתוך התהליכים השונים והתחרות בעצם הופכת להיות על המגירות השונות. מה זה המגירות השונות? באה כל אחת מהפלטפורמות ואומרת – את זה אנחנו יודעים להציע לך. אנחנו יודעים להציע לך חבילות שהמחיר שלהם הוא X, או אם אתה רוצה לקחת רק חלק - - - זאת אומרת, אתה בעצם יחד אתנו – בוא נרכיב לך את החבילה.
איתמר חרמון
לא. אני מנסה להסביר את ההצעה – הם ירכיבו את החבילה כפי שהם רוצים, לא כפי שהמנוי רוצה. זו נקודת המוצא של ההצעה- - -
היו"ר איתן כבל
עצור. אתה אומר לי דבר אחר. מה שאתם אומרים עכשיו – בעצם עכשיו, אחרי שסיכמנו עידן פלוס פלוס שהתערבב לו באיזו דרך בפנים, הם מביאים לי - - - זה לא שעכשיו יש מגירת ספורט, מגירת ילדים, מגירות כאלה. אני הבנתי ממיכל רפאלי כדורי שיש מגירות שמורכבות מכל מיני דברים ויש לי אחת משתי האפשרויות - - -
רועי פולקמן (כולנו)
מי שמרכיב לך את התבשיל זה הם. זה מה שאמרו לך.
היו"ר איתן כבל
קודם כל אני חוזר על מה שמיכל רפאלי כדורי אמרה.
מיכל רפאלי כדורי
תן לי לחדד, גם היום - - -
היו"ר איתן כבל
אל תבלבלי אותי.
לאה ורון
הוא לא רוצה לדעת מה היום, הוא רוצה לדעת מה עם כניסת החוק לתוקף.
היו"ר איתן כבל
מה שאמרה לי מיכל שהעניין הוא כזה – עכשיו אני יכול להרכיב לעצמי על פי ההיצעים השונים. יש לי ספורט – אני יכול לקנות את כל חבילת הספורט, או שאני יכול לקנות שת 5 פלוס, בילדים – אני יכול - - -
רועי פולקמן (כולנו)
זה תלוי בפלטפורמה. הם יציעו את ההרכבים. הם יבנו את החבילה. יכול להיות שתהיה יותר גמישות, תמהיל של יותר חבילות - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שאלתי אותם על היסוד, לא על הבסיס. הם אמרו שהם לא יודעים כמה היסוד יעלה.
מיכל רפאלי כדורי
גם היום מעבר לחבילת היסוד ומעבר לחבילת הבסיס הרחבה אני מחויבת להציע לכל לקוח שמבקש כל ערוץ בבודדת או בחבילות, או בחבילות ובודדת. למה שאחרי הרפורמה אני לא אעשה את זה even more so, שאחרי הרפורמה, כשחבילת הבסיס תהיה צרה אני אהיה מחויבת וגם ארצה להציע.
יפעת בן חי שגב
איזה חבילת בסיס? לא תהיה חבילת בסיס.
איתמר חרמון
יהיה כרטיס שהם יגדירו שהוא כרטיס הכניסה. אחרי שהם יגדירו, עליו תוכל להוסיף. מה יהיה בכרטיס הזה? הם יחליטו. מה שהם יחליטו שיהיה שם – זה מה שיהיה. לא תוכל לפרק את זה. על גביו תוכל לקבל כל דבר בבודד.
קריאות
- - -
רועי פולקמן (כולנו)
האם זה יוזיל או שנבנה חבילות שבסוף הן תהיינה יותר יקרות? למה ההבנה היא שהרפורמה הזו תוזיל עלויות לצרכן?
יפעת בן חי שגב
באופן עקרוני חשוב לי לומר לפרוטוקול. המועצה לא מתנגדת לביטול חבילת הבסיס. אנחנו אפילו תומכים בביטול חבילת הבסיס אלא שיש פה משוואה שצריך להתייחס גם לצד השני שלה, ולצערי הרב ההסדר שמוצע פה לא נותן את דעתו למה צריך לקרות ביום שבו מבטלים את חבילת הבסיס. לכן אמרתי שזה חצי אפוי. אני אבקש מאלינור שהיא ממונת כלכלה להגיד מה המשמעות של הטיפול בחצי המשוואה.
אלינור כליפזיאדה
אני כמובן לא מתנגדת להצעת הממשלה, אני רק רוצה להעלות כמה חששות. כרגע אנחנו נמצאים במצב שוק שבו שתי שחקניות מחזיקות קרוב ל-90% ממנו. כל הטענות לגבי תחרות עזה – התחרות העזה הזו מתקדמת אבל היא גם פונה לחתך מאוד מסוים באוכלוסייה שהוא יותר מוטה טכנולוגיה, שאין לו בעיה לראות את הכל באינטרנט, שהוא פחות פוחד מבעיות לא רוצה, אולי, הפקות מקור, שיכול להסתדר עם כל מיני דברים. שם, החברות האלה מחזיקות קרוב ל-90% מהשוק. החשש שלי שמחר, כשהם יודעים בדיוק מי אתה, יודעים כמה זמן עמדת בכל ערוץ עמדת, והם יודעים שמתוך ה-80 ערוצים שיש לך היום בחבילת הבסיס, אתה צופה בעצם ב-8, ומחר הם יציעו לך בדיוק את ה-8 בדיוק במחיר שאתה משלם היום, כי הם יודעים שאתה כבר מוכן לשלם. אם היית רוצה יותר זול היית הולך - - -
רועי פולקמן (כולנו)
זה בדיוק מה שעושים היום בטרגטינג של האינטרנט. אתה אוהב נורא את ערוץ 5 פלוס? גמישות מוחלטת, רק - -- דרך אגב, היום הרי אתרי הטיולים עובדים בדיוק אותו הדבר. הם יודעים שאתה רוצה לטוס לאמסטרדם – תיכנס לאתר, המחיר קופץ, כי הם יודעים שאתה מחפש. זו טכנולוגיה פשוטה.
קריאות
- - -
רועי פולקמן (כולנו)
זה ברור שזה לא יוזיל כלום, מה זה - - -
אלינור כליפזיאדה
אני לא עומדת בדרכך להציע - - -
מיכל רפאלי כדורי
את עומדת בדרכי להציע את הכל כי אני חייבת את החבילה הגדולה - - -
אלינור כליפזיאדה
היום במסגרת חבילת היסוד, אם הם רוצים הם יכולים להוסיף על חבילת היסוד ולסדר את זה מאוד יפה, ולתת תוצאה אטרקטיבית, אבל לא עושים את זה. הם יודעים שלאנשים זה לא אטרקטיבי, מציעים להם את ה-220, ואני אומרת לכם שיש חשש שאם נבטל את ה-220 ככה - -
קריאות
- - -
אלינור כליפזיאדה
- - בלי לדאוג שיהיו אירועי הספורט שהיום כבר נמצאים בחבילה, בלי לדאוג שיהיו הפקות מקור שהיום נמצאים בחבילה, מחר – על הדברים האלה אנשים ישלמו יותר, כי הם יודעים כבר מה ה-90% שלך והם ימכרו לך את ה-90% באותו מחיר שאתה משלם היום, כי אם אתה היית רוצה ללכת למקום אחר היית עושה את זה, והם יודעים את זה.
מיכל רפאלי כדורי
חברים, אתם מתעלמים מזה שאנחנו בתחרות מטורפת, ואתם מייחסים לנו דברים הזויים.
אלינור כליפזיאדה
אנחנו מדברים על תחרות כרגע על קרוב ל-10% במקרה הטוב - - -
מיכל רפאלי כדורי
את לא מתייחסת לא לנטפליקס ולא לפיראטים, ולא לעולם שלם שמתחרה בנו.
אלינור כליפזיאדה
אני רוצה לציין לגבי התחרות הזו, לכאורה, שהרבה מהאשים שהתווספו היום באינטרנט הם אנשים שמעולם לא היו בהוט ויס.
קריאה
זה לא נכון.
חיים סלוצקי
את ממש לא מזהה את הקהל. סליחה, את לא מזהה את הקהל. זה קהל שהולך בגלל כסף, לא בגלל שירותי טכנולוגיה. בתי זקנים הולכים כולם ל - - - כי זה בזול. את ממש לא מזהה את הקהל. זה ממש לא נכון.
אלינור כליפזיאדה
אני רוצה לציין דבר נוסף. לגבי ה-8%, לגבי הפקות מקור. היום הפקות המקור ממומנות מהכסף של כולנו. אנחנו משלמים להוט וליס, ועם הכסף הזה, 8% מההכנסות שלהן הולכות להפקות מקור. מה יקרה מחר? הם עדיין יקחו את הכסף הזה מכולנו, הם יפיקו הפקות מקור ויעשו ערוץ נישה בתשלום נוסף לאנשים שישלמו אקסטרה כדי לראות את זה.
מיכל רפאלי כדורי
מאיפה את מביאה את זה? על סמך מה זה מבוסס, הדבר הזה? איזה תרחיש בניתם כדי להחלך אימים על היוצרים, זו פשוט חוצפה. פשוט חוצפה.
יפעת בן חי שגב
מיכל, תתחייבו שלא תעשו את זה - - -
מיכל רפאלי כדורי
לא רוצה להתחייב לשום דבר. אני רוצה להתחייב שהמועצה ביושר אינטלקטואלי תגיד שכל הסמכויות שלה נמצאות בחבילת הבסיס והיא מבקשת לא לאבד אותן - - -
יפעת בן חי שגב
את התנצלת היום פעם אחת, את רוצה להתנצל פעם שנייה?
תמר ארז
אני רק רוצה לחדד שני דברים. דבר ראשון, לגבי אירועי הספורט, ההצעה כוללת עדיין את הסכמות של המועצה לדאוג לאירועים המוכרזים, וגם בחבילת היסוד יש ערוצי ספורט והיא תוכל לטפל בזליגת תכנים דרך חבילת היסוד.

הדבר השני זה מה שאלינור דיברה עליו מתעלם מזה שאמנם הם עדיין 90% מהשוק, אבל יש את האופציה של האינטרנט לא הולכת לשום מקום, היא הולכת ומתעצמת. לכן, מהרגע שנפלו חסמי הכניסה לשוק השידורים אנחנו כן יכולים להסתמך על זה שיש אלטרנטיבות. אנחנו רואים את המחירים, רואים שיש חבילות הרבה יותר זולות שמציעות מגוון תכנים מאוד רלבנטי לצרכנים, ואנחנו כן יכולים להסתמך על זה, למרות שהם עדיין 90% מהשוק.
אלינור כליפזיאדה
אז בואו נחכה שהשוק יתייצב. אני לא מבינה למה יומיים אחרי שנפתח שוק חדש - - -
קריאות
- - -
מיכל רפאלי כדורי
איך זה יכול להיות שיש ויכוח בין משרד התקשורת, משרד האוצר והמועצה? זו אותה ממשלה, זה לא השוק הפרטי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מיכל, אתה היית פה בוועדת קיש, ראית במו עינייך. שם משרדי ממשלה היו בצדדים אחרים. את ראית את זה במו עיניך. בעיניי, דרך אגב, זה הזוי שמביאים את הרפורמה הזאת אחרי שגמרנו את ועדת קיש, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר: אם אנחנו יושבים פה ושוברים את הראש כדי להבין איך והאם זה מיטיב עם הצרכן, ואף אחד לא מצליח להסביר לנו למה – אני רוצה להגיד - - -
מיכל רפאלי כדורי
דיברתי וגם יורם יסביר. אתם לא רוצים להקשיב, זה לא שאתם לא מבינים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בעולם העסקי קוראים לזה – kiss, keep it simple stupid. אתם עושים משהו פה, מערבבים כמה דברים ואנחנו לא מצליחים להבין. אז אנחנו כנראה הקבצה ב'. אתם לא מצליחים להסביר למה זה יותר טוב לצרכן. איך זה יכול להיות שתמיד הבעיה אצלנו? יש גבול, לא?
אלונה אבט
אני מנכ"לית משותפת של קבוצת מדיה הוט – אנחנו מתמחים בערוץ הילדים, ערוץ הופ, ערוץ הופ ילדות ישראלית, לולי וויז. אני מבקשת להבין לפי המתווה שמוצע מה יהיה גורלן של הפקות המקור לגיל הרך, שזה עיקר העניין שלי, ובעיקר מי שאני חושבת עליו שזה 700 אלף ילדים בגילאי גן עד כיתה א', כולל, שצופים כרגע והפקות המקור אמורות להיות מונגשות להם דרך הסדרי הבסיס. אם חבילת הבסיס תוסר, ואני כמובן בעד למצוא פתרונות להוזיל את זה לצרכן הסופי, מה דינן של הפקות המקור?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
וגם להפחית רגולציה. אנחנו כאן כדי להפחית רגולציה.
אלונה אבט
אני שואלת: לפי התכנון הזה, כדי שזה לא יהיה טלאי שעושה חור במקום אחר, מה יקרה עם הפקות המקור לגיל הרך?
אסף אמיר
אני רוצה להוסיף על מה שאמרה אלונה. הבנתי שלערוצי הספורט – יש למועצה סמכות, מה קורה עם הפקות מקור? אין סמכות, בעצם? כלומר, שהפקות המקור יכול להיות - - - ואני באופן טבעי אני לא מייצג פה את העניין של הצרכנים אבל אני כן הייתי שמח שכל הצרכנים יוכלו לראות הפקות מקור.
יורם מוקדי
אני אנסה להסביר בעזרת דוגמה אחרת. אין טענה שאתם, חברי הכנסת, לא מבינים או שאתם לא מסוגלים להבין, אלא שהסיפור הזה הוא מסובך כי אנחנו קצת שבויים בתוך רגולציה שקיימת רק במדינת ישראל. תארו לכם שאני יבואן רכב. במצב היום יש שני מוצרים שמותר לי למכור לצרכן – אחד, רכב ב-60 אלף שקל והשני – רכב ב-200 אלף שקל, עם כל התוספות. אסור לי לקחת את הרכב הזה ולמכור אותו במנוע יותר קטן, או בלי סאן רוף. אני מחויב היום לשים את המוצר הכי יקר שקוראים לו – חבילת הבסיס. אני לא יכול היום להציע מוצרים יותר. אם אני בית מלון היום אני חייב להציע מוצר שהוא הכל כלול ולא יכול להציע רק את הלינה וארוחת הבוקר.
קריאה
אתה יכול לשדרג את ה-60 אלף שקל?
יורם מוקדי
לא. אי אפשר לשדרג קיה פיקנטו שתהיה סקודה סופרב. לא, אי אפשר.

עכשיו אני אסביר את זה עוד פעם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו פשוט חושבים שנתת דוגמה מתעשייה לא מתאימה.
יורם מוקדי
אני נתתי דוגמה בדיון הקודם על כך שיש עיתונים במדינת ישראל שאגב, עולים בדיוק כמו המנוי החודשי שלי, ושאי אפשר לפרק אותם למרות שאני רוצה לקבל רק את מוסף הספורט והייתי רוצה לקבל רק את גלריה, ואני לא רוצה לשלם על כל העיתון. הייתי שמח לקחת את ידיעות ספורט ואת גלריה, כי ככה אני אוהב לקרוא את העיתון שלי. אבל מה לעשות שיש איזה מערכת, איזה אקו סיסטם שהוא הכלכלה הבסיסית של הדבר הזה? ולכן נקודת המוצא צריכה להיות אחת: האם השוק תחרותי היום? גבירותי ורבותי, חברי הוועדה, השוק מאוד מאוד תחרותי היום. יש הצעות ב-60 שקל, יש הצעות ב-90 שקל ויש הצעות שלי – המותג שלי, התוכן של הוט מוצע ב-30 שקל וגם ב-99 שקלים באמצעים דיגיטליים שאין עליהם רגולציה. אין רגולציה, זה אומר שאני יכו לתת את השירות הזה דיגיטלי, אני יכול לתת אותו באמצעים זולים. יש אנשים שקולטים מהאוויר עידן וצורכים תוכן פיראטי, לצערי הרב. יש אנשים שיכולים לקחת עידן ולקחת חבילה כזו או אחרת משחקן אחר. השוק יותר תחרותי ממה שהיה אי פעם ואם מישהו פעם אחת התייעץ עם גורם בינלאומי פה, ואני בטוח שגורמי הרגולציה, אם היו פוגשים מישהו מחו"ל, הוא היה אומר לכם – רבותי וגבירותי, ירדתם מהפסים עם הרגולציה שעשיתם בארץ, כי הם אומרים לנו את זה בפרצוף כל הזמן. אני בטוח שהם אמרו את זה לרגולטורים פה.

לכן כל מה שהתבקש פה, ואגב, זו לא הצעת חוק שלי, אבל אם התבקשה פה תחרות והיכולת שלי לתת לצרכן יותר אפשרויות – מה אתם חושבים, שאני אציע אפשרויות שיהיו יותר יקרות מהיום? ודבר שני, אתם חושבים שאני אתאם עכשיו מול המתחרה שלי? אני אומר לכם בוודאות – הצעה של חבילה בסיסית של 30-20 ערוצים היא יותר טובה לצרכן מאשר לחייב אותו היום לקנות 70. זה הכל, זה אל"ף-בי"ת.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שאלתם תם: רעיה, מתי אמור לצאת המכרז של עידן פלוס?
רעיה עדני
מקווים שבשבועות הקרובים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
פשוט התייחסות, הרפורמות שמביאים אותן לשולחן, כמה זמן לוקח להוציא אותן לפועל? גם להמחיש את המורכבות שקשורה גם לזה.
רעיה עדני
אני רוצה לענות. אחד, מדובר כאן בהצעת חוק ממשלתית, מבושלת, בניגוד לטענות כאן. היתה ועדה כאן, אמנם זה שינוי מסוים מהוועדה המקצועית שישבה כמו כל הצעה - - -
יפעת בן חי שגב
זה שינוי מהותי. מהותי.
רעיה עדני
היו דיונים ארוכים בתוך הממשלה וגם מחוצה לה, התייעצות עם גורמים לפני הבאה של ההצעה הזו. עלתה כאן שאלה למה אנחנו לא מחכים לראות מה יקרה עוד שנה-שנתיים. אני חושבת שהעולם התחרותי שבו אנחנו נמצאים, אפשר להסתכל על כל מיני נתונים. אנחנו כבר בעיצומה של התחרות. אפשר לחכות עוד שנה-שנתיים, לדעתי הוט ויס לא ישמחו לחכות שנה-שנתיים כי אנחנו פוגעים ביכולת שלהם לתחרות בשוק שהוא מאוד מאוד תחרותי, לתפיסתנו.

בנוסף, מדובר פה בהצעת חוק ממשלתית. יש דיון עמוק ומחלוקת בסיסית בין המועצה ובין שאר גורמי הממשלה, כשהממשלה קיבלה לגביה הכרעה ולא הלכה עם המועצה. המחלוקת הבסיסית היא: האם נכון שהרגולטור הוא זה שיקבא את התוכן המובא לצרכן או שהפלטפורמות שמכירות את הצרכנים שלהן טוב יותר, שהן ערות, שהדופק שלהן הוא הדופק של הציבור ושל הצרכנים, ולא לוקח להם – אפרופו המכרז של עידן פלוס, שאני באמת מאוד הייתי שמחה שייצא, אבל אין להם ביורוקרטיה ממשלתית, לא כל דבר צריך אישור וחוות דעת של יועץ משפטי, וכל פעם שצריך לאשר חבילה חדשה – תאמיני לי, זה החיים שלי, אני מבינה כמה קשה לעשות דברים בתוך המדינה, והאם נכון שמדינה תעשה ותתערב לגבי כל הצעת תוכן שמוצעת לצרכן? אנחנו חושבים שבעולם תחרותי זו טעות. זו טעות לבוא לצרכן ולהגיד לו – אתה חייב לצרוך ב-220 שקלים את חבילת הבסיס.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
פעם ראשונה שאני ממש מסכימה אתך.
רעיה עדני
אני גם לא רוצה להגיד שהאלטרנטיבה היא שאני אקבע חמש חבילות שונות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מסכימה אתך, אבל מי מסבך את הדברים זו אותה ממשלה שבאה אלינו דקה וחצי אחרי שגמרנו רפורמה אחת מאוד מאוד גדולה בשוק התקשורת עם רפורמה חדשה, שאנחנו מנסים להבין האם באמת היא תיטיב עם הציבור. זכותנו וחובתנו להבין שזה מה שהרפורמה הזאת עושה.
רעיה עדני
בשמחה גדולה, בגלל זה אני פה. נקודה אחרונה – נשאל כאן איך זה ייטיב עם הצרכן ונאמר שלא הסברנו איך זה ייטיב עם הצרכן. מדובר כאן היום בחבילה שיש לה אוסף של תכנים שלא מתאימים לכל הצרכנים. מה שקורה הוא שיש היום סבסוד – סבסוד צולב. אני צורכת ספורט ואין לי ילדים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - -
רעיה עדני
היום, כשאני רוצה להתחבר להוט ויס אני מחויבת לקבל ערוץ ילדים ומחויבת לקבל ערוצי ספורט. אני לא רוצה, לא רוצה לשלם עליהם, לא רוצה לצרוך אותם, לא מעניין אותי שהם יהיו על השלט. היום, לפי הרגולציה של המועצה אני חייבת לצרוך אותם. לכן מה שאנחנו באים להציע הוא – תפרקו את זה. למה אתם מכריחים את הצרכנים לקבל דברים שהם לא רוצים ולשלם עליהם?

לעניין הפקות המקור, שזה עלה כאן - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה מתחבר לשאלה כי חלק מהסיבה שאתה מחייב לפחות חלק מהרכישה הזו זה כדי שהערוצים יוכלו - - - מיכל הביאה בפנינו את בעיית הלוויינים. יורם יביא בפנינו את בעיית הפריסה שלהם או ההשקעות שיש להם, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שחלק מהעניין הזה זה שתהיה עלות שהיא רלבנטית לגובה ההשקעות שלהם נכון?
רעיה עדני
אני בטוחה שהם לא יתמחרו את המוצרים שלהם בהפסד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
באמצעות החבילות האלה הם גם יידעו להבטיח את המחזור שלהם. ברור.
רעיה עדני
לא הבנתי את הטענה עד הסוף. אני חושבת שבשוק מאוד תחרותי הם יידעו לתמחר מאוד את המחירים שלהם.

לעניין הפקות מקור. כן, היום יש מחויבות ש-75% מהפקות המקור יהיו בחבילת הבסיס. הפירוק של חבילת הבסיס כופה הסדר אחר. לא יהיה אפשר לעשות את אותו הסדר אם אין חבילת בסיס. אפשר לעשות כל מיני מנגנונים שאומרים – 75% יהיו נגישים ל-80% מהאוכלוסייה, אבל דה פקטו זו אותה גברת בשינוי אדרת. כל הרעיון של לפרק את חבילת הבסיס זה להגיד – אני מתאים את התוכן שלי לצרכן, ולכן

צרכן שהחליט לא לקחת את חבילת הבסיס – דרך אגב, יש היום הפקות מקור גם בערוץ ילדים בשיעור מאוד ניכר, יש עולם של הפקות מקור בעולם של לייף סטייל, יש הפקות מקור בעולם של ערוצי ספורט, דוקו. המחויבות של לשים את הכל בחבילה אחת – אם תקראו לה חבילת בסיס או לא – המשמעות היא שהצרכן לא יוכל ליהנות מהתוכן שהוא צורך.

מעבר לכך, העלות של הערוץ היא לא עלות רק של הפקת המקור. את כופה על צרכן היום שלא רוצה לצרוך לייף סטייל, בשם הפקת המקור, לשלם על התוכן של הלייף סטייל, למה? כי הוא חייב היום לקבל את ההפקה של הלייף סטייל, בתור הפקת מקור. העלות של ערוץ הלייף סטייל לא מורכבת רק מעלות הפקות המקור. יש לה עוד עלויות. הצרכן שנדרש להיות חשוף להפקות המקור שנחשבות לו, דרך אגב, רק בערוצים ליניאריים, הוא לא יכול להיות חשוף אליהם ב-VOD, חייב לשלם על ערוץ הלייף סטייל בשביל לקבל את הפקת המקור. לכן אנחנו חושבים שבעולם תחרותי - - -
אסף אמיר
את מכירה הפקת מקור בערוץ הלייף סטייל? אני רוצה לדעת. לא, לא. הדיבור הזה של הפקות מקור בערוץ הלייף סטייל – בבקשה תספרי לנו עליהם. בואי נשמע את האוצר מדבר על הפקות מקור בלייף סטייל. בואו נשמע את זה. אני מאוד מכבד אותך, רעיה, אבל זו היתה דמגוגיה.
קריאות
- - -
רעיה עדני
אני מבקשת לסיים את דברי.

לכן אנחנו לא חושבים שזה נכון. הרעיון הוא שבשוק תחרותי שבו עיקר הנכס המרכזי שיש להוט ויס כאלטרנטיבה לסלקום ופרטנר – זה הפקות המקור. הסיכוי שהם לא יציעו אותם לצרכנים שלהם בצורה רחבה, הוא אפסי ולכן אני חושבת - - -
קריאות
- - -
קריאה
לא צריך לקחת את הסיכון.
רעיה עדני
אני חושבת שזה עולם שעושים דה-רגולציה ונסמכים על עולם תחרותי, לא הגיוני שפאודה שהיא - - -
נורית קורן (הליכוד)
היא תהיה בתשלום ובתשלום גבוה.
רעיה עדני
היא לא תהיה בתשלום גבוה, כי הצרכנים שלהם יעברו לסלקום.
נורית קורן (הליכוד)
אני באמת רוצה לדעת איך אנחנו מבטיחים לצרכנים – הרי שתי החברות הגדולות במשק יודעות בדיוק במה צופים המנויים שלהם והם יודעים להגיד מי בדיוק צופה במה. הם יידעו לתמחר את החבילה שהם צופים בה במחיר גבוה יותר, כי הם רוצים להרוויח.
רעיה עדני
אבל אסור להם לתמחר באפליה.
נורית קורן (הליכוד)
אנחנו יודעים הרי שאם אנחנו עושים סייג אחד אז תמיד יש עשר פעמים איך לעקוף אותו. אני רוצה שהחבילה באמת תהיה זולה ושיהיה ברור לאנשים בדיוק מה הם מקבלים.
רעיה עדני
רגולציה הוכיחה שאין חבילות שהרגולטור יודע לעשות.
יפעת בן חי שגב
קודם כל, מה שקורה פה נדמה לי עונה להגדרה של טרגדיה. מדוע? כי כל הצדדים הניצים צודקים. צודקות החברות, גופי השידור, שהרגולציה לא מעודכנת והתחרות, וצודק האוצר לגבי חבילת הבסיס שיש בה סבסוד צולב, אממה? הפתרון שמוצע פה הוא לא פתרון שעובד בשירות האינטרס הציבורי. אכן הממשלה קבעה מה שהיא קבעה אבל ללא שהתייעצה עם הרגולטור שהיא עצמה מינתה כאחראי על שוק הטלוויזיה הרב ערוצי.

תראו, הנושא של חבילת בסיס עומד בליבת ההסדרה כולה של שוק הטלוויזיה הרב ערוצית, לא פחות מזה. זה היסוד. ברגע שמוציאים אותו יש פה אפקט של מגדל קלפים, של התמוטטות של כל הערכים עליהם מבוססת ההסדרה של הטלוויזיה הרב ערוצית. הנושא של חבילת הבסיס נולד בכללים של המועצה כיוון שמדובר פה בשוק שהוא עדיין לא שוק תחרותי – עם כל הכבוד לאנשים שאני מאוד מעריכה פה.

מה לעשות שגם הממונה על הגבלים הגדירה את השוק הזה כשוק דואופוליסטי. מה לעשות ששתי הקבוצות המסחריות האלה הן ברשימת הריכוזיות בחוק הריכוזיות? נכון, השוק הזה נפתח לתחרות אבל הוא לחלוטין עדיין לא שוק תחרותי. הוא כנראה שוק דואופוליסטי יותר מאשר הוא תחרותי. לכן, מכאן נולדה המחשבה של חבילת הבסיס. מה היא בעצם באה להבטיח? עומד מאחוריה ערך ציבורי ממדרגה ראשונה שבא להבטיח מינימום של תכנים, בתוכם גם כן הפקות מקור שגם הן באות לשרת איזשהו ערך שהרי המחוקק מחייב אותם להקצות 8% מדמי המנוי שלהם להפקות מקור. היא באה להבטיח שתהיה פה איזשהו מינימום גם למי שידו אינה משגת. נכון שמה שקורה פה בפועל שיש פה גם סבסוד צולב, זאת האמת, אבל מצד שני אם מבטלים את חבילת הבסיס, ובזה אני מסכמת, צריך לתת את המנדט ולייצר פתרונות לשלושה עניינים יסודיים שנובעים ממנה: אחד זה הפקות המקור והנגשתם לכלל הציבור וללא תשלום נוסף. הדבר השני זה סוגית הספורט. לא אכנס פה לפרטים אבל רק אומר שכל הקונספציה הזו של אירועים מוכרזים מעוותת מהיסוד שלה ברגע שאין חבילת בסיס.

והדבר השלישי שצריך להבטיח שתהיה אפשרות לרכישה גם ערוצים בודדים ולא רק של חבילות, זה הכל. אני לא רואה איך שלושת היסודות האלה מקבלים מענה בהצעה המוצעת היום.
יורם מוקדי
הדוגמה הכי יפה – יש ערוץ נפלא שקוראים לו "ניקולודיאון", אגב, אני מאוד אוהב אותו. חלק מהפקות המקור שלי משודרות שם, אני חושב שזה ערוץ נהדר שצריך לעשות הפקות מקור. אני נאלצתי לשים את הערוץ הזה בחבילת הבסיס, כי אני נאלץ לשים את רוב הפקות המקור ילדים שלי בחבילת הבסיס, דוגמה מובהקת לזה שהרגולציה עם הכוונות הטובות שלה מאלצת אותי לשים את כל הנכסים החשובים שלי באותה חבילה ואני לא יכול לפרק אותה.
מיכל רפאלי כדורי
אני חושבת שכל הכללים שקשורים בחבילת הבסיס לא נקבעו עכשיו כי אין עוד תחרות, אלא נקבעו חלקם לפני 25 שנה וחלקם במהלך הדרך. העולם השתנה, הגבינה זזה. אתם לא נותנים לנו להתחרות. לא נתחרה – נפסיד כסף. נפסיד כסף – לא יהיה כסף להפקות מקור. אז אני לא יודעת אם אתם רוצים שמה-8% יישאר 4% שכולו יהיה בחבילת הבסיס, או שאנחנו נוכל שיישאר שם כסף כי נתנו לנו כלים להתחרות בעידן החדש.
רועי פולקמן (כולנו)
- - - עם סלקום ופרטנר. כשנגיע לרגולציה נדבר על זה.
אסף אמיר
החשש שלי, וברור שאני רוצה שיהיו ככל שיותר הכנסות ומה שמשתמע מהן להשקעות בהפקות מקור. אני מרגיש שהדבר הזה וגם ממה שאני שומע ממך, רעיה, זה נשמע כאילו זה לא קיבל את כל המחשבה עד הסוף. זה לא באמת מגן על הפקות מקור, ואנחנו לא יודעים כי נורא קל – קצת למדתי - - -
רעיה עדני
אני מבקשת לא לעשות דה-גיטימציה להצעה שלנו. תדונו לגופו של עניין. אני מאוד מבקשת.
אסף אמיר
אני אומר ששינויים מסוימים ברגולציה אנחנו לא צופים עד שהם קורים. ואז, אחרי שהם קורים מאוד קשה להחזיר את הסוסים חזרה. לכן אני אומר שהתחושה שלי, לעניין הפקות המקור לפחות – אני לא חושב שניתנה לזה מחשבה. אני חושב שאינטרסים אחרים הם ש - - - תחרות, תחרות, תחרות, אבל אני חושב שבתוך התחרות צריך לשמור על הדברים המרכזיים שלשמם יש את כל הדבר הזה כי אחרת לא היינו מתכנסים פה, בכלל. זה לא רק בשביל תחרות, זה גם בשביל תוכן. לא רק תחרות, גם קצת תוכן – ואני לא בטוח שניתנה לזה מחשבה עד הסוף.
אלונה אבט
ילדים קטנים עד גיל 6 לא יודעים לקרוא ולכתוב. יש להם היצע צפייה מוגבל מאוד. הם לא יכולים כמו האחים הגדולים שלהם לראות ערוצי ספורט, ערוצי ברודקסט רגילים או כל מיני תוכניות אחרות. זה שלב בחיים שזה ראשית הקניית השפה, התפיסה התרבותית שלהם, השייכות והזהות שלהם למקום. במעט מאוד כסף שגם ככה מוגדר כיום – והיום ההשקעה היא כ-5 שקלים לילד מתוך הערכת כמות הילדים, זו השקעת הפקות המקור לגיל הרך, שתגיע לכל הילדים כי יהיה גן שאם להורים יהיה כסף אז ראית גם את תוכנית האוריינות וכן הלאה - - -
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
איתמר אביטן
אני אמרתי גם בתחילת הדיונים. אני יושב פה בדיונים האלה, חלקם הם לענייננו וחלקם לא, וגם בנושא של הפקות המקור. כבוד היושב-ראש אינו חסר הבנה, כבוד היושב-ראש מבין, אבל זה לא ברור מסיבה אחת ברורה – שזה לא עניין של הצרכן ולא עניין של העובדים. זה עניין של מאבקים בין משרד האוצר לבין פירוק הרגולציה ופירוק מועצת הכבלים והלוויין ופירוק של הרשות השנייה - -
רעיה עדני
ממש לא. ממש לא נכון.
איתמר אביטן
- - ולכן זה לא ברור ולא מובן.
רעיה עדני
ממש לא נכון, אני מוחה.
היו"ר איתן כבל
את האמת לומר לכם – אני מאוכזב. אני אומר את זה בכאב גדול כי אני יושב פה בראש השולחן. כל כך ברור לי שנדרשת תחרות ונדרש שינוי אמיתי במערכת הרב ערוצית. אם יש משהו שהיה צריך יותר מכל עוד לפני כל הרפורמות האחרות זו הרפורמה הזאת, כי שם, בסוף בסוף, זו רפורמה שהציבור מרגיש אותה או אמור להרגיש אותה בכיסו. אני עוד לא נכנס לתוך ההליכים האחרים והשאלות שעומדות לפתחנו, ממש לא. זו הרפורמה, והציבור צריך להרגיש אותה והוא שואל כל הזמן שאלות. ציבור זה גם אני וכל אחד מאתנו.
יפעת בן חי שגב
גם הגופים צריכים להרגיש אותה.
היו"ר איתן כבל
מה שאני רוצה לומר לכם – יש לי יותר מדי שאלות שאני לא מצליח לקבל עליהן את התשובות הברורות, למשל – אני רוצה שתהיה תחרות, אבל שימו לב לבעייתיות: אם יש נושא אחד שברור לי שהוא חייב להיות, הפקות מקור, כי אני לא יכול לסמוך שבשלב מסוים - - - העניין הזה שאני יכול לעבור? לא כל כך מהר עוברים, זו עובדה ואני דוגמה מצוינת. פעם שנייה- לא משנה אם חבילת הבסיס או היסוד – לא משנה איך נקרא לה, בשורה התחתונה כמה הצרכן צופה – זה בסוף אתה מסתכל ובמקרה הטוב על יד אחת ערוצים שאתה צופה בהם, אם לא הספקת תראה ב-VOD.
מיכל רפאלי כדורי
אז למה אתה רוצה לשנות את המצב הקיים?
היו"ר איתן כבל
אל תפריעי לי. לא הפרעתי לאף אחד פה. ניסיתי רק להבין. צריך למצוא מפענח לכל מה שנאמר כאן. זה כל כך מתבקש. אני עכשיו מבין את הרצון לייצר – המצב הנוכחי לא טוב לציבור וכנראה גם לא לכם. זו עובדה. אני לא מנסה להגיד מי יותר ומי פחות. נכון לרגע זה – זה רע לכל הצדדים. אני לא יודע עדיין שההצעה הזו יודעת לתת לנו את התשובות בצורה ברורה. בסוף זו תחרות, כמו שאמר חבר הכנסת פולקמן, אתם יכולים לומר מה שאתם רוצים כי אני לא אהיה פה, חבר הכנסת פולקמן לא יהיה פה, אנחנו לא נהיה פה, ואני לא יודע אם אתם תהיו. באותו מקום, כשאני במקום שאני אמצא את עצמי במערכת שבכלל לא התכוונתי אליה – שאת מה שאני לא רוצה עולה לי גרוש וחצי אבל זה מתאזן עם כל מה שאני כן רוצה. כיוון שאנחנו חיים בעולם עסקי אנחנו מבינים את העניין. אם זה לא היה מתקיים בעולם שלנו, ניחא, אבל זה לחם חוקנו כל היום, לא רק אצלכם, בכל מקום. אני לא אומר את זה כלפי הוט ויס בהתרסה. אלה כללי המשחק, היצע וביקוש – מבוא לכלכלה. במקום שהאוצר מלמד אותי היצע וביקוש – מה יגידו לי אחר כך? למה אתה מתערב, תן לשוק לעשות את שלו. אבל, אם הייתי יודע שבאמת פה נלחמים בגרוגרת איש של רעהו, ניחא. כמאמר אלוהים לכוזרי בחלום, אני אומר כך: כוונותיך רצויות, אני לא רוצה להגיד שמעשיך אינם רצויים, כי אני לא מבין עדיין – וזה שאת, רעיה, יכולה להגיד לי את זה, ושאני אשתכנע - - - הכוונה ברורה לי. אני לא בטוח שאני לא מציל את כולנו, רעיה, מהכוונה של עצמנו. אני מעדיף לבוא לרפורמה אמיתית, כוללת, שלוקחת את כל הערוצים ומנסה לשבור, במירכאות, במובן הזה שצריך ליצור כללי משחק חדשים. זה טלאי. נכון, זה טלאי יותר גדול.
רועי פולקמן (כולנו)
זה כולל הדיון על פרטנר וסלקום – זה חייב להיות יחד. ברור.
היו"ר איתן כבל
זה טלאי יותר גדול, לא מתווכח, שמנסה לעשות הסדרה יותר גדולה, אבל הוא עדין תפור בתפרים גסים. באמת, אני מוכן להתחרות עם כל מי שיושב פה כמה באמת מבינים את עולם התקשורת. זה שאני שואל את השאלות – זה כי אני מנסה לפשט את מה שקורה פה. אם זה לא הכי פשוט, ואדע כמה זה עולה – נכון לרגע זה, עדיין – מי שצריך לתת את התשובות - - - אני בסוף לא רוצה להוציא מתחת ידיי משהו שאני לא שלם אתו. זה חייב שיהיה. חייבת להיות לא רפורמה, חייבת להיות מהפכה. רפורמה זה משהו נקודתי. חייבת להיות מהפכה שיודעת גם להתכתב עם פרטנר וסלקום באחת לאחת. אני כבר אומר לכם עכשיו שנהייתי מבוהל עוד יותר כי אם אני לא רואה בעיניים שלי רפורמה שיודעת להביא כמקשה אחת גם את פרטנר וסלקום - - -
קריאה
נטפליקס.
יפעת בן חי שגב
וגם פייסבוק - - -
היו"ר איתן כבל
אני אומר לכם, אם מישהו רוצה שלא יקרה פה כלום, שיחכה לביאת המשיח. אנחנו עוד לא שם, ולא כי אני לא חושב שזה נכון ולא כי אני לא קיימתי, ולא אם הממשלה הזו תחזיק מעמד - - -זה לא העניין. בסוף בסוף אני לא רוצה לתת התחייבויות שיהרגו את מה שמחויב.

אני אומר לכם – אני לא מצליח להבין. אני לא יודע להצביע על משהו שאני לא מתחבר אליו, לא מבין אותו, גם חברי הכנסת לא מרגישים שהם יושבים על אדני ברזל בעניין הזה. מה שאני מנסה לומר לכם – אם תצליחו, מה שאני לא רואה - - - אני לא מתכוון להצביע על זה. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אני חשבתי שזה צריך להיות מוצר כל כך פשוט, שיגידו לי – זה העניין. אני מציע לך, רעיה, להקשיב להקלטה של עצמך. אני מנסה להגיד לכם – אני לא הבנתי את זה. עד לרגע זה אני לא בדיוק מבין מה התועלת שתצמח, והפחד הגדול שלי הוא שחברי ואני ניזכר כמי שהביאו רפורמה שבטווח הבינוני החמירה את המצב ולא שיפרה אותו.
אתי בנדלר
אני רוצה לחדד את מה שאני לא הבנתי. כשאנחנו קראנו בהתחלה את ההצעה היתה לנו את התחושה שהנה הצרכן הולך להיות המלך במובן זה שהוא יוכל להרכיב לעצמו חבילה של ערוצים שמעניינים אותו. כיוון שהוא ירכוש רק את הערוצים שמעניינים אותו שזה הרבה פחות מכל החבילות שמוצעות היום, באופן טבעי הוא גם ישלם פחות. ההצעה אבל אומרת שלא הצרכן ירכיב את החבילות אלא ירכיבו לו חבילות, שזה אומר שגם בחבילות שירכיבו לו ייתכן שיהיו ערוצים שהוא יצטרך לשלם עבורן והוא לא מעוניין בהם. זה מצד אחד. מצד שני, אם הוא ירצה להוסיף ערוצים הוא יצטרך לשלם עבורם תוספת מחיר, כך שבסך הכל במצב שיגיע אף אחד מחברי הכנסת פה לא השתכנע שהוא ישלם פחות ממה שהוא משלם היום. הוא יקבל פחות ערוצים אבל הוא לא בהכרח ישלם פחות. נדמה לי שלשאלה הזו לא ניתנה תשובה שתניח את הדעת.
היו"ר איתן כבל
מה שאי אפשר להסביר בצורה פשוטה – אני לא יודעת להתמודד אתו, אני מצטער מאוד. גם לא צריך אחר כך שהמוקדנים עוד יישבו ויתחילו להסביר את כל מה שאנחנו כאן מנסים להסביר? וואלה, לא אוכל.
רעיה עדני
אני מבקש להתייחס כי נאמרו פה דברים ישירות אלי. אני מבקשת לומר שאני מבינה שזה מורכב לוותר על כוח.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא. רעיה. לא הוגן.
רעיה עדני
תנו לי לסיים את המשפט.
היו"ר איתן כבל
זה לא הוגן, כפתיח. בשום פנים ואופן ההתייחסות פה היא לא - - -
רעיה עדני
לא התייחסתי אליך. סליחה, "כוח" אולי זה לא המושג הנכון, אולי שליטה, סליחה. כשאתה מתכנן את החבילות יש לך את הוודאות – כן, אתה יכול להגיד – מכיוון שהחבילה היא כזאת וכזאת ואני קובע אותה, אז אני יודע מה אני אקבל. אני לא מציעה את ההצעה הזו כי אני לא חושבת שאני יודעת לתכנן טוב יותר. לכן הבקשה שאני אגיד מה יהיה ביום שאחר כך – אני מסרבת לענות עליה באופן אידיאולוגי כי אני, בתור נציגת ממשלה, לא יודעת לענות על השאלה מה הצרכן צריך ומה הוא רוצה.

אני הבנתי מה היועצת המשפטית אמרה, אני רק מבקשת להגיד שאני חושבת שבמודל של טלוויזיה רב ערוצית יהיה קשה להשיג את זה. גם אם בעולם אוטופי נכון שכל צרכן יבחר. פה מדובר במערכת לוגיסטית מאוד מורכבת של עשרות חבילות, אולי יותר – אלפי חבילות, שטכנית אני חושבת שהוא לא כל כך ישים ועלול לגרור כאלה עלויות שבאמת לא נצליח להגיע לחבילות יותר זולות.
אתי בנדלר
הנקודה מאוד פשוטה – תתייחסי לשאלה מה הצרכן ירוויח בסופו של דבר.
רעיה עדני
נקודה אחרונה ואני מסיימת – אני חושבת שמה שמבטיח לי שהצרכן ייהנה מזה והחבילות יוזלו זה שיש לו היום אלטרנטיבות ליס והוט. אם הם יעזו להציע חבילות שהן פחות אטרקטיביות – הרי כבר היום הם מדממים – את יכולה להסתכל על מספרי המנויים שלהם. אם הם יציעו חבילות פחות אטרקטיביות הצרכנים יצביעו ברגליים. כבר היום הם מצביעים. היום הם לא יכולים להציע חבילות אטרקטיביות, את קושרת להם את הידיים, ברור שהם לא מציעים אותן. מחר, אם הם יעזו להציע חבילה לא אטרקטיבית הצרכן ילך. הוא ילך לסלקום, ילך לפרטנר, ילך לנטפליקס ולעידן פלוס פלוס – הוא לא יישאר אצלם. לכן, אני במובן הזה שקטה. אני מבינה שקשה להבין את זה.
היו"ר איתן כבל
זה לא עניין של קושי. יותר מאשר העגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק, במובן הזה שאנחנו, הלקוחות, הצרכנים, מאוד רוצים את המהפכה הזאת. היא כבר כתובה על הקיר, הצורך בה כבר זועק. לא השתכנענו. נכון להרגע אני מרגיש שאני בא לברך ומוצא את עצמי מקלל. לא השתכנעתי. אני מבין את מה שאת אומרת, אני יכול לחזור על כל מילה, זה לא העניין. אומר לכם אדם שמכיר את זה פה לפני ולפנים יותר מכל אחד אחר, ואומר לך: בשורה התחתונה אני לא בטוח שאנחנו עושים טוב בתחרות במתכונת הנוכחית, לפלטפורמות.

אני אדבר עם המשרדים השונים, אני ארצה רפורמה שכוללת גם את סלקום ופרטנר.
אתי בנדלר
ערוצי טלוויזיה המשדרים על גבי האינטרנט.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. אני רוצה את זה כמקשה אחת וזו הדרך היחידה, באמת, כדי להתמודד עם זה.

אנחנו נצא להפסקה של חצי שעה. תודה לכולם. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10.

קוד המקור של הנתונים