ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/02/2018

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-13OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 975

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"א באדר התשע"ח (26 בפברואר 2018), שעה 13:00
סדר היום
הצעת החוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 17) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2019 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 – רביזיה.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיכל בירן

איתן ברושי

מיקי רוזנטל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת החוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 17) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2019 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018, מ/1196

רביזיה
היו"ר משה גפני
רבותי תראו, את הרביזיות בנושא של יעד הגירעון הגישו חבר הכנסת מיקי רוזנטל וחבר הכנסת מיקי לוי. אני ביקשתי מהם להסיר את הרביזיה ואנחנו נצמיד את זה לנושא של מה שאתם דיברתם, אנחנו נצמיד את זה לנושא של התקציב המילולי, ושם הכנסנו את זה. אני מעריך שעד שזה יובא להצבעה יתקיים דיון ואתם תהיו שותפים לדיון. זה שאני חייב לכם, זה נכון – מה אתה צוחק, מיקי? כי אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. אז מכיוון שהם הסירו את הרביזיות אז...
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין ספק, האופוזיציה אחראית.
היו"ר משה גפני
נכון. אפשר להעלות את זה למליאה אבל על המילולי לא הצבענו וצירפנו את הסעיף הזה ויתקיים על זה דיון יחד אתם. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים