ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/03/2018

פרשת אלוביץ - משרד התקשורת פעל לקידום האינטרסים של בזק ובעליה על חשבון הציבור - דוח ביקורת מיוחד: היבטים בפעולות משרד התקשורת לאסדרת מגזר התקשורת הנייחת (יולי 2017)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים