ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/02/2018

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 33), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 577

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ו' באדר התשע"ח (21 בפברואר 2018), שעה 17:20
סדר היום
פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23)-פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) - לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יעקב אשר

יעל גרמן

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ

חמד עמאר
חברי הכנסת
דוד אמסלם

דב חנין

אברהם נגוסה

רועי פולקמן
מוזמנים
גילי צימנד - ראש אגף רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה

אביעד נימקובסקי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

נתן שוברט - מנהל אגף ספקטרום, משרד התקשורת

עדי קופולוביץ - מנהל תחום רגולציות, משרד התקשורת

רון שני - ראש מועצה אזורית משגב

יערה פרץ - מנהלת תחום קשרי ממשל ומדיניות, מגמה ירוקה

חזקיה יאיר העצני
ליהי שחר ברמן
יו"ר ועדת חקיקה, לשכת שמאי מקרקעין
מגמה ירוקה

נאוה טרינצ'ר - מוזמן/ת

יצחק שרון - מוזמן/ת

טל צפריר - מוזמן/ת

יהל עמית - מוזמן/ת

קרן ריפ - מוזמן/ת

קובי שמש - מוזמן/ת

חנה הלינה קופרמן - מוזמן/ת

טל אלימלך - מוזמן/ת

חיליק רוזנבלום - מוזמן/ת

בת שבע נחמיה - מוזמן/ת

עידית שבתאי סידיס - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את חיפה כימיקלים (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: התעשייה האווירית, מקורות חברת המים הלאומית)

דפנה פביאן - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את חיפה כימיקלים (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: התעשייה האווירית, מקורות חברת המים הלאומית)
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23)-פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) - לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
אנחנו חוזרים לרביזיה שאני הגשתי. שם החוק?
תומר רוזנר
השם החדש הוא חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 33).
היו"ר יואב קיש
אני הגשתי על זה רביזיה. באופן מפתיע אני לא הולך לנמק את הרביזיה שלי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה? גם אני רציתי לנמק.
היו"ר יואב קיש
אבל לא הגשת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש טעמים טובים לרביזיה שלך.
היו"ר יואב קיש
אתה לא הגשת. אני הגשתי ואני לא רוצה לנמק. אני הולך אפילו להתנגד לרביזיה שלי.

אני מעלה להצבעה. מי נגד הרביזיה? מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הרביזיה לא התקבלה. תודה. אנחנו סיימנו את הדיון בהצעת החוק, רישוי עסקים, תיקון סעיף 33.

תודה. חוזרים לדיון הקודם.

הישיבה ננעלה בשעה 17:21.

קוד המקור של הנתונים