ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/02/2018

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 33), התשע"ח-2018 , הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - רישוי מפעלי תשתית לאומית), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 574

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ו' באדר התשע"ח (21 בפברואר 2018), שעה 16:00
סדר היום
פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23) – פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) – לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח– 2018, מ/1196
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יעקב אשר

יעל גרמן

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ

חמד עמאר
חברי הכנסת
דוד אמסלם

דב חנין

אברהם נגוסה

רועי פולקמן
מוזמנים
גילי צימנד - ראש אגף רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה

אביעד נימקובסקי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

נתן שוברט - מנהל אגף ספקטרום, משרד התקשורת

עדי קופולוביץ - מנהל תחום רגולציות, משרד התקשורת

רון שני - ראש מועצה אזורית משגב

יערה פרץ - מנהלת תחום קשרי ממשל ומדיניות, מגמה ירוקה

חזקיה יאיר העצני
ליהי שחר ברמן
יו"ר ועדת חקיקה, לשכת שמאי מקרקעין
מגמה ירוקה

נאוה טרינצ'ר - מוזמן/ת

יצחק שרון - מוזמן/ת

טל צפריר - מוזמן/ת

יהל עמית - מוזמן/ת

קרן ריפ - מוזמן/ת

קובי שמש - מוזמן/ת

חנה הלינה קופרמן - מוזמן/ת

טל אלימלך - מוזמן/ת

חיליק רוזנבלום - מוזמן/ת

בת שבע נחמיה - מוזמן/ת

עידית שבתאי סידיס - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את חיפה כימיקלים (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: התעשייה האווירית, מקורות חברת המים הלאומית)

דפנה פביאן - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את חיפה כימיקלים (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: התעשייה האווירית, מקורות חברת המים הלאומית)
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23) – פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) – לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח– 2018, מ/1196
היו"ר יואב קיש
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23) – פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) – לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח– 2018, מ/1196.

גם הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת משה גפני שמוזגה.
תומר רוזנר
רק להבהיר. הצעת החוק הממשלתית, כפי שאתם יודעים, פוצלה על ידי מליאת הכנסת ולכן שמה החדש יהיה חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 33).
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני, אני מגישה רביזיה על כל ההסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
זה אומר שעוד אי אפשר להצביע על החוק.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יואב קיש
צריך לקבוע הצבעה בעוד חצי שעה על הרביזיות.
תומר רוזנר
נכון. צריך להזמין את כולם.
היו"ר יואב קיש
אני מזמין את כולם לעוד חצי שעה, לשעה 16:40. בינתיים נמשיך בסדר היום של הישיבה. לאחר הרביזיה, אם הן לא יתקבלו, נצביע על החוק. מן הסתם תהיה גם רביזיה על החוק.

חבר הכנסת דודי אמסלם, אתה רוצה לומר משהו על החוק או שתאמר בהצבעות?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. בהצבעות. לא עכשיו.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אנחנו עוברים להמשך סדר היום. בשעה 16:40 תהיה הצבעה על הרביזיות ועל החוק. הישיבה שבסדר היום תתחיל בשעה 16:15. בשעה 16:40 הצבעה על הרביזיה. תודה.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:05 ונתחדשה בשעה 16:40.)
היו"ר יואב קיש
כפי שאמרנו, אנחנו חוזרים לרביזיה של חבר הכנסת יעל כהן פארן. תנמקי את הרביזיה בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ההסתייגויות שלא התקבלו בעצם באות לעשות שינוי לא דרמטי אבל בחוק שבעיני הוא לא טוב, הוא רע, הוא פוגע בשלטון המקומי, הוא פוגע בתושבי ישראל, הוא פוגע בתושבי מפרץ חיפה שכל החוק הזה הוא קונסטלציה כדי ליישר קו עם חיפה כימיקלים ולאפשר להם את מה שהם רוצים. ההסתייגויות שאני הגשתי באות ואומרות, ואני לא אנמק כל אחת מהן ברביזיה אבל אני אומרת שכדי לאשר על ידי הצוות, כמו שמוצע בהצעת החוק, שיש צורך במפעל בעל חשיבות לאומית, צריכות להיות סיבות מאוד מיוחדות. צריך להיות שירות או מוצר שבאמת אין לו תחליף ושאי אפשר לייבא אותו, שאי אפשר לייצר אותו במקום אחר.

הסתייגויות מהותיות שנדחו על ידי הוועדה למרות שיש בהן הגיון כדי שיהפכו את החוק הזה למשהו ראוי יותר ונכון יותר ולייצר את האיזון. דיברתם כאן על הזמן על כך שמייצרים כאן איזון בין השלטון המקומי והשלטון המרכזי. אין כאן איזון ועל אחת כמה וכמה – והרביזיה עוד יותר נדרשת לאור ההסתייגויות שכן עברו שפותחות הרבה יותר את החוק, שמאפשרות מרווח החלטה הרבה יותר נרחב של הוועדה המייעצת שנקבעת בחוק, בעצם לא רק למשהו חיוני, תשתית של שירות חיוני או מפעל חיוני אלא גם לצרכי ציבור חשובים אחרים. זה פתח מאוד מאוד גדול שהכנסתם לחוק ודרכו יכולים להיכנס הרבה מאוד דברים והוא מאוד מאוד בעייתי. לכן, על אחת כמה וכמה צריך לשקול בחיוב להעביר את ההסתייגויות שנפסלו קודם לכן. תודה.
היו"ר יואב קיש
תודה לחברת הכנסת כהן פארן. אני מעלה להצבעה את הצעתה לרביזיה על כל ההסתייגויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
צריך להצביע על כל הסתייגות.
היו"ר יואב קיש
לא. מי נגד ההסתייגויות? מי בעד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הרביזיה לא התקבלה.
תומר רוזנר
אני אסביר. הבקשה לרביזיה הייתה בקשה לכל ההסתייגויות כמקשה אחת ולכן אפשר להצביע על הבקשה הזאת כמקשה אחת.
דוד אמסלם (הליכוד)
יש שתי הסתייגויות שנשקול אותן במסגרת ההתייעצות הקואליציונית במליאה. כרגע אני אעכב את החוק לפחות מספר ימים עד שאנחנו נקבל הכרעה בעניין הזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה בהסכמה לעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
מה שאמר יושב ראש הקואליציה. אין שום דבר חדש. סיימנו את ההצבעות על ההסתייגויות ואנחנו מצביעים עכשיו על החוק.

מי בעד אישור החוק? כולל ההסתייגות שהתקבלה. מי נגד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 4

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק התקבלה. אני מגיש רביזיה שתהיה כאן בעוד חצי שעה. אם אני אמשוך, אני אמשוך. אני לא רוצה שישחקו אתי. רביזיה בשעה 17:20.

ממשיכים בדיון. חוזרים לנושא הקודם.

הישיבה ננעלה בשעה 16:45.

קוד המקור של הנתונים