ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/02/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 122), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-07OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 581

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"א באדר התשע"ח (26 בפברואר 2018), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

אכרם חסון

חמד עמאר
מוזמנים
סגן ראש אגף תקציבים, משרד האוצר - אריאל יוצר

רפרנט רמ"י והגנת הסביבה באגף תקציבים, משרד האוצר - אורי דביר

משרד האוצר - בנימין ארביב

מנהל אגף תכן הבניה, משרד האוצר - סטפן אבו חדרה

יועצת משפטית, מינהל התכנון - תדמור עציון

עו"ד בלשכה המשפטית, איכות הסביבה - טל רותם

אגף תכנון סביבתי, המשרד להגנת הסביבה - אילה גלדמן

ע' יועמ"ש כב"ה, המשרד לביטחון פנים - רון קולקה

ע' יועמ"ש כב"ה, המשרד לביטחון פנים - תומר חזות

מנהל תחום ארצי בריאות הסביבה תכנון ובניה, משרד הבריאות - נעם הירש

עו"ד, משרד הבריאות - נינא כהן קרן

ראש העיר מודיעין,מכבים רעות, יו"ר מרכז השלטון המקומי - חיים ביבס

יועץ לתכנון ובניה, מרכז השלטון המקומי - יוסי אוחנה

סמנכ"ל ומנהל אגף יזמות ובניה, התאחדות בוני הארץ - יוני ויצמן

עוזרת סמנכל ומנהל אגף יזמות ובניה, התאחדות בוני הארץ - ניצן פלדמן

מהנדסת באגף הטכני, התאחדות בוני הארץ - חמוטל בן יעקב

מנכ"ל, מכוני בקרה - אבנר עציון

מנכ"ל סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ, מכוני בקרה - שמעון בויקו

מנהל מכון בקרה גאודע, מכוני בקרה - אבישי בן שושן

בעל המכון ניסים שוקר מכון בקרה בע"מ, מכוני בקרה - ניסים שוקר

סמנכ"ל גאודע בקרת בניה, מכוני בקרה - שמוליק אדמון

מנכ"ל, מכוני בקרה - שני עשור

יו״ר, מכוני בקרה - ניב יונת

המכון לבקרת הבנייה הישראלי בע"מ, מכוני בקרה - הוגו שפנגנטל

יועץ, מכוני בקרה - צבי צור

מכוני בקרה - אסא זהר

מנכ״ל, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - אתי פלר

מטה הדיור - מירי כהן

מוזמן/ת - יאיר חזן

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את התאחדות בוני הארץ - עדן קנובסקי

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות - יהושע שלמה זוהר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר; רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017
היו"ר יואב קיש
צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117). עשינו כמה דיונים בנושא. באחרון אמרנו שאנחנו רוצים להסדיר ומה שרק נשאר זה רק המתווה שהאוצר צריך להעביר לשנה הזאת שהיא שנת המבחן שדיברנו עליה. בנוסף אמרנו שניתן אחרי שישה חודשים אפשרות לשר לבוא לפה אם הוא רוצה להפסיק את המתווה ולהתחיל את החובה. זה גם משהו שצריך להיכנס.

כבר עשיתם את התיקונים בהתאם לסיכומים האחרונים?
תומר רוזנר
בוודאי.
היו"ר יואב קיש
אנחנו צריכים להקריא שוב או לא צריך?
תומר רוזנר
לא צריך.
היו"ר יואב קיש
אז מי מייצג פה את משרד האוצר?
תומר רוזנר
לא הקראנו רק סעיף דיווח.
היו"ר יואב קיש
אז תקריאי אותו קודם כדי שנמשיך ואחרי כן נשמע את האוצר.
רוני טיסר
דיווח

9.

שר האוצר ימסור דיווח לועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי חצי שנה על יישום הוראות החוק העיקרי לעניין מכוני בקרה, פעילות מכוני הבקרה, מספר מגישי בקשה להיתר אשר בחרו כי על הבקשה תחול חובת בקרת מכון בקרה לפי הוראות סעיף 81(ט) לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), מספר המקרים בהם נדרש אישורו של גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא, ואין במכון בקרה בקר מורשה לעניין אותו גורם מאשר כאמור כאמור בסעיף 158טו(א)(1)(ד) ועל יישום המתווה לפיצוי מכוני הבקרה.
היו"ר יואב קיש
זה כל שישה חודשים עד מתי?
תומר רוזנר
לא כתבנו את זה, אבל אפשר לכתוב שנתיים.
היו"ר יואב קיש
אני גם חושב. איפה האפשרות של השר לבוא אחרי שישה חודשים?
רוני טיסר
הכנסתי בעמוד 6 בפסקה 2.
היו"ר יואב קיש
"שר האוצר באישור ועדת הפנים יהיה רשאי בצו לקצר בתקופה כאמור".
קריאה
- - -
היו"ר יואב קיש
ברור. המשמעות היא כניסה להליך חובה שבו מפסיקה ההתנהלות שאנחנו מגדירים פה כוולונטרית עם פיצוי מסוים שתכף נדבר עליו.
תומר רוזנר
אנחנו לא נקרא לזה המתווה, אלא מתווה להיערכות מכוני הבקרה.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. אני מסכים. תודה על הערתך.

בבקשה, משרד האוצר, תציגו את המתווה להיערכות מכוני הבקרה.
אורי דביר
גם בשיח עם רוב מכוני הבקרה הטלפונית אתמול על הנושא אנחנו חשבנו לתת מענק הקמה בסכום של 100 אלף שקל שאותו יקבל מכון הבקרה ברגע ההקמה כששר האוצר נותן לו את הרישיון להתחיל לפעול.
היו"ר יואב קיש
מה שאני אמרתי 150. אתם אמרתם 50 – מי אמר, יוצר היה?
אורי דביר
נכון.
היו"ר יואב קיש
איפה הוא עכשיו?
אורי דביר
הוא ומירי בדיון אצל השר, והם יגיעו בקרוב.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
אורי דביר
דיברנו על סבסוד אגרות כפי שדיברנו עם הוועדה.
היו"ר יואב קיש
בוא נדייק – סבסוד האגרות של מכוני הבקרה במלואן. למי?
אורי דביר
למי שפונה.
היו"ר יואב קיש
במהלך השנה לכל הקבלנים שפונים?
אורי דביר
יפה.

אנחנו גם רצינו להכניס מנגנון אחרי חצי שנה כדי שנוכל לבדוק את עצמנו.
היו"ר יואב קיש
אתם יכולים לבוא עם השר. אפילו אחרי שלושה חודשים אם תרצו, תבואו, ותגידו שזה עובד פיקס, לא צריך ומפסיקים. כולם ישמחו לחובה.
אורי דביר
אבל השאלה אם נוכל להחיל את זה וולונטרית עם שינוי של סבסוד האגרות באישור ועדת הפנים.
היו"ר יואב קיש
מה זה וולונטרית? אם אתה רוצה וולונטרית ושינוי במנגנון צריך לבוא לוועדה ולהסביר, ויהיה פה דיון. אם נחליט שהנימוקים הגיוניים, נשמע את כל האנשים אז נאשר. אבל כרגע יש מנגנון אחד שמתחיל ב-1 באפריל.
אורי דביר
נכון.
היו"ר יואב קיש
המנגנון הזה עדיין מונע את החובה ומשאיר את זה וולונטרי לשנה. באותה שנה הגדרנו שיש מענק למתווה היערכות למכוני הבקרה שכולל סבסוד מסוים מהאוצר.
תומר רוזנר
מה שהוא מבקש כדאי לסכם בפסקה (2) שרוני הקריאה עכשיו לקצר את התקופה האמורה שהיא תקופת הוראת השעה של הוולונטריות, ואפשר להוסיף גם "או את המתווה להיערכות מכוני הבקרה".
היו"ר יואב קיש
אבל הוא לא יכול רק את המתווה ולהשאיר את התקופה.
תומר רוזנר
יכול להיות שהוא ירצה להשאיר את הוולונטריות ולא לסבסד.
היו"ר יואב קיש
זה אני לא מוכן. זה מה שהוא ביקש. אני לא אמרתי שאני מסכים. אני לא מסכים שיישאר וולונטרי בלי מתווה ההיערכות. הוא יצטרך לבוא לפה ולהסביר.
אורי דביר
השאלה שלי היא כזאת: אנחנו מדברים על סבסוד אגרות מלא. נניח - -
היו"ר יואב קיש
אתם רואים שלא צריך את זה - -
אורי דביר
- - למרות הוולונטריות כל היזמים מגיעים.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אני מסכים. אז בכל מקרה זה באישור הוועדה. זאת אומרת אנחנו לא משאירים את זה פתוח.
אורי דביר
ברור.
היו"ר יואב קיש
נניח ששר האוצר גילה שכמעט בטוח אפשר ללכת למתווה חובה אבל למען הסר ספק הוא רוצה לשנות את המתווה ורק להוריד את המימון שלו, ומציע פה מתווה אחר. הוא יבוא לפה ויסביר ואם נקבל את דעתו אז בסדר. אז אני מקבל את הערתך. זה לא רק לקצר את התקופה, אלא גם לשנות את מתווה ההיערכות למכוני הבקרה. או זה או זה.
אורי דביר
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
כרגע לא יהיה שינוי עד שהוועדה הזאת לא תשנה את דעתה בעניין.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, שר האוצר או מישהו מטעמו?
היו"ר יואב קיש
שר האוצר תמיד יכול לשלוח נציג שיבקש.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לא בהכרח.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה לכתוב "או מי מטעמו"?
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר יואב קיש
לא צריך. אפשר תמיד.

בבקשה, תמשיך.
אורי דביר
אריאל, אנחנו דיברנו בינתיים על מענק ההקמה ועל הסבסוד של האגרות.
היו"ר יואב קיש
בינתיים אנחנו שומעים מה האוצר מציע. שמענו שאתם מציעים מענק הקמה של 100 אלף שקלים, סבסוד האגרות של מכוני הבקרה במלואן.
אורי דביר
כששר האוצר רשאי בצו באישור ועדת הפנים - -
היו"ר יואב קיש
זה אמרנו. הגדרנו לשר האוצר - -
אריאל יוצר
וכמובן, אם לא נאמר לתקופת הביניים.
היו"ר יואב קיש
לשנה. ברור. הגדרנו שני דברים: קודם כול אנחנו קוראים לזה "מתווה היערכות למכוני הבקרה". אישרנו לשר האוצר לבוא לוועדה בכל התקופה הזאת ולהגיד או שהוא רוצה לקצר את התקופה ולהגיד, אני רוצה לעבור לחובה כמו שאמור להיות – וזה כולם יסכימו כמובן – או שהוא רוצה לשנות משהו במתווה כי הוא למד או ראה, לא יודע מה. הוא יבוא, יסביר, יתנהל פה דיון ובאישור הוועדה אפשר.

עכשיו אנחנו עוברים למתווה עצמו. אתם אמרתם, מענק הקמה 100 אלף שקלים – תכף נדבר על זה; סבסוד אגרות גם אמרנו. אבל סבסוד אגרות זה ללא הגבלה. כל קבלן שפונה לאורך כל התקופה – סבסוד האגרה שלו.
אריאל יוצר
האגרה משולמת מאוצר המדינה למכון. זאת אומרת אוצר המדינה נכנס בנעלי הקבלן.
בני ארביב
השאלה אם נכון שהמדינה תשלם בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות באותם מועדים? אנחנו פשוט לא רוצים לעכב את הבקשות להיתרים. בתקנות של מכוני הבקרה ששם קבועים שיעורי האגרות כתוב שתנאי להתקשרות זה תשלום. אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שהוא יגיש בקשה להתקשרות עם מכון בקרה ויבקש כסף מהמדינה, ולמדינה ייקח זמן.
היו"ר יואב קיש
אז איך אתה מציע לפתור את זה?
קריאה
שהוא ישלם ויקבל חזרה.
תומר רוזנר
לא. זה הכי גרוע.
היו"ר יואב קיש
ואז הוא גם לא יהיה אמין. אני מוכן לפטור את החובה הזאת מההתקשרות של מכוני הבקרה. זאת אומרת כמו שאמרת – שלא בגלל עיכוב תשלום מהמדינה נמנע התקשרות עם הקבלן. זאת אומרת המדינה תהיה חייבת לשלם את האגרות. אם התהליך נופל על בירוקרטיה שלוקחת קצת יותר זמן הם יידעו שהם מקבלים את הכסף ובינתיים יכולים להתחיל לעבוד עם הקבלן; שלא ימנע מהם לעבוד עם הקבלן.
בני ארביב
אנחנו מבקשים את אישור הוועדה כי התקנות האלה קיבלו את אישור הוועדה - -
היו"ר יואב קיש
אז מה אתה רוצה?
בני ארביב
להכניס הוראה בתקנות שזה לא תנאי להתקשרות.
היו"ר יואב קיש
התשלום של האוצר לא יהיה תנאי להתקשרות בין הקבלן למכון הבקרה. אבל שלא ישתמע מפה שאנחנו נותנים למדינה אפשרות לדחות תשלומים למכוני בקרה. לא זאת הכוונה.
תומר רוזנר
איך ובאיזה מנגנון?
בני ארביב
מתי זה יקרה?
קריאה
אפשר לתחום את זה בזמן?
היו"ר יואב קיש
בעיקרון אנחנו רוצים, כמו שגם אריאל יוצר אמר, שהמדינה תיכנס לנעלי הקבלן. אתה טוען שיש פה בעיה תפעולית שתמנע את תחילת הפעילות מכיוון שהמדינה אולי תתעכב קצת עם הנוהל עד שהקבלן יגיע - -
תדמור עציון
עד שיעבירו כסף.
היו"ר יואב קיש
אז תציעו פתרון.
אורי דביר
יכול להיות שיהיה נכון להתקזז עם מכוני הבקרה בכל רבעון. בסוף כל רבעון יהיה - - -
היו"ר יואב קיש
אז למה שהם יממנו רבעון עכשיו? זה עלויות אחרות לגמרי. מחזיקים עכשיו רבעון. אתה רוצה – תן להם על החשבון.
אריאל יוצר
ואחרי זה לרדוף אחרי הקבלן.
היו"ר יואב קיש
נכון. אז תשלם כמו הקבלן. אל תתחמק מזה.
אריאל יוצר
מיום גמר התהליך- -
קריאות
לא, לא.
קריאה
התשלום כרגע הוא מראש.
אריאל יוצר
אוקיי. כמו שכתוב בחוק, רק 30 יום.
היו"ר יואב קיש
נפתור את זה בהליך כפול. א', אני מסכים עם מה שאתה אומר שעיכוב תשלום של האוצר לא יהווה מניעה, כמו שאמרת, בתחילת הפעילות של המכון עם הקבלן. מצד שני המדינה תהיה מחויבת לתשלום במועדים כפי שהקבלן היה מחויב. כל עיכוב מעל 30 יום בתשלום המדינה יישא ריבית פיגורים. תסתדרו.
בני ארביב
ההוראות האלה ייקבעו בתקנות.
היו"ר יואב קיש
אני נותן לכם לקבוע אותן. זה המסר.
בני ארביב
צריך אישור ועדה.
היו"ר יואב קיש
הוועדה מאשרת. אתה רוצה שנאשר את זה עכשיו? נאשר את זה עכשיו. אל תעכבו את זה. אני אומר לכם שלושה דברים. אם לא הוא ישלם ריבית פיגורים.
אריאל יוצר
בסדר. אני רוצה שמי שמשלם את הכסף - - -
היו"ר יואב קיש
שלושה דברים: א', זה לא יהווה סיבה למנוע מהמכון להתחיל את ההתקשרות ולעבוד עם הקבלן; שנית, אתם עומדים בתנאי התשלום ובזמנים בדיוק כמו של הקבלן; ופיגור מעל 30 בתשלום יישא ריבית פיגורים כחוק.
אריאל יוצר
זה נראה הגיוני לגמרי. אנחנו רק רוצים לבדוק את זה עם החשב הכללי.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. ריבית פיגורים – עם החשב הכללי.
בני ארביב
אולי כדי לחסוך דיון נוסף פה בוועדה – מבחינתנו אין מניעה להכניס את התנאים האלה לחוק: "על אף הוראות שנקבעו לפי חוק זה בתקופה הזאת". דף הוראות שנקבעו לפי חוק זה בתקופה הזאת.
תדמור עציון
ואז לא צריך לחזור הנה לדיון.

אריאל, יש לך בעיה שאת המנגנון הזה נכניס כבר לחוק?
אריאל יוצר
את האגרות? לא.
תדמור עציון
כי אנחנו רוצים לחסוך דיון נוסף בוועדה.
אריאל יוצר
לי אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
אז בוא תכניס את זה לחוק
תדמור עציון
כולל עם החשכ"ל.
היו"ר יואב קיש
ברור. זה המנגנון.
שלושה דברים כמו שאמרתי
מועדי המדינה כמועדי הקבלן; מעל חודש – ריבית פיגורים חשכ"ל; ולא ימנע ממשרדים להתקשר ולהתחיל לעבוד עם קבלנים.

יש לנו עוד שני דברים שאמרנו שאנחנו צריכים לסגור. אני מבקש את ההצעה שלכם בעניין עידוד הקבלנים ושנית – רשת הביטחון.
אריאל יוצר
רק כדי לחדד – ההצעה שלנו – אני אומר את כולה לפרוטוקול – למעט האגרות שיופיעו בחקיקה, שאר הדברים אנחנו עושים ברמה המנהלית. בדקנו את זה.
היו"ר יואב קיש
תגיד מה אתה מציע. גם מענק ההקמה במנהלי?
אריאל יוצר
כן.
אריאל יוצר
למה צריך את זה בחוק?
תומר רוזנר
לא צריך את זה בחוק. אני מסכים שלא צריך את זה בחוק. אני מכיר את הבירוקרטיה הממשלתית. מדובר בתהליך שעלול לארוך זמן רב. אני לא יודע איך אתה הולך לעשות את זה.
אורי דביר
זה יהיה, כנראה, בהליך של קול קורא. ואז זה הליך שוויוני כי הוא פונה בעצם לכל המכונים.
תומר רוזנר
בסדר. עד שיהיה קול קורא. אתה תגמור את הקול הקורא בחודש - -
היו"ר יואב קיש
אני מציע לכם לעשות את זה בחוק. זה נקרא "מתווה היערכות למכוני הבקרה". זה בדיוק מה שעשינו פה. אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה. הבונוס לקבלן – אם אתה רוצה אני מוכן לא לשים. אבל את כל המתווה כפי שדיברנו – סבסוד אגרות, מענק הקמה ורשת ביטחון שיהיו בחוק. אני רוצה את זה בחוק כי אני לא רוצה להיות במצב שבגלל עבודות המשרד אנחנו לא מצליחים לייצב את הדבר הזה.
אריאל יוצר
מענק הקמה – מתחילות אלף שאלות שאנחנו צריכים - - - בחוק. לא נצא מזה.
היו"ר יואב קיש
נעשה אותם.
אריאל יוצר
מתי אתה משלם את מענק ההקמה?
תומר רוזנר
עכשיו.
היו"ר יואב קיש
בקבלת הרישיון.
תומר רוזנר
עד 1 באפריל.
אריאל יוצר
אבל למי?
תומר רוזנר
למי שמקבל רישיון.
היו"ר יואב קיש
יש שישה. כשהם מקבלים רישיון אתה משלם לו מענק הקמה.
אריאל יוצר
ואם אחרי חודש הוא נסגר?
היו"ר יואב קיש
אז נסגר אחרי חודש. מה אתה רוצה?
אריאל יוצר
אז הלכו 100 אלף?
היו"ר יואב קיש
כן. אז בוא נסגור את הרפורמה וגמרנו. כבר שנתיים אתה מורח אותם. מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
אריאל יוצר
אני לא אומר את הדברים האלה כדי להגיד לך שאני לא רוצה. אנחנו הצגנו את זה. אנחנו הבאנו הצעה ועומדים מאחוריה.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה לראות שזה הולך למקום הנכון.
קריאה
- - -
היו"ר יואב קיש
לא להפריע.

אתה אומר, נתתי לו 150 אלף שקל - - -
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא אומר שאפשר לקזז. דקה.
אריאל יוצר
כל מה שאני רוצה להגיד בדוגמאות, ויש עוד מאתיים כאלה, זה שיש כאן רזולוציות שהן מאוד קטנות ולא מתאימות לחוק.
היו"ר יואב קיש
אני מסכים איתך. אבל ההסתייגות - -
אריאל יוצר
תן לי עוד שבועיים - -
היו"ר יואב קיש
לא, אין לי עוד שבועיים. אין לי.
אריאל יוצר
- - - לאשר את החוק.
היו"ר יואב קיש
תקשיב טוב, אתה יודע בדיוק כמוני – אנחנו היום ב-26 בפברואר. ב-1 באפריל העסק הזה יוצא. עוד פעם אחת לבוא למליאה לא נבוא חוץ מעכשיו. לא יקרה.
אריאל יוצר
אף אחד גם לא מבקש את זה.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך דבר כזה – אני גם לא יודע אם אתה תספיק עם לוחות הזמנים להביא תקנות לאישור. אני רוצה להסיר את אי הוודאות כדי שכל העסק ייצא מפה היום ויידע לאן הולכים. אתה רוצה להשאיר את זה עכשיו – ואולי אתה צודק – אבל במסגרת לוחות הזמנים ובמסגרת הבעיות שאני מכיר במשרד האוצר, במסגרת הבעיות שאני מכיר במשרד המשפטים וקול קורא וכל מה שקשור לזה – לצערי, אתם תיכשלו. מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
אריאל יוצר
אני אגיד לך מהצד השני. אני לא רוצה שייצא תחת ידיה של הוועדה חוק שמי שצריך לבצע אותו יסתכל ויראה שהוא מחורר לגמרי ולא יידע איך לבצע את זה.
היו"ר יואב קיש
אז בוא נפתור את הבעיות. אין בעיה.
תומר רוזנר
יש לי פתרון בשבילך. החוק הזה יעלה למליאה ביום שני הבא. אתה ביום ראשון מקבל דיווח – אנחנו מכינים עם כל הדברים או לא מוכנים. אם לא מוכנים – החוק לא עולה למליאה. ב-1 באפריל ישברו את הראש.
היו"ר יואב קיש
אפשר לעשות את זה הסתייגויות ואז להצביע על ההסתייגויות - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לקבל את זה במליאה.
היו"ר יואב קיש
אם בשבוע אתם מסוגלים - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מוכן להתנדב - - -
אריאל יוצר
- - - מה לעשות?
היו"ר יואב קיש
או שזה בחוק או שזה בנוהל, וזה תוך שבוע עולה.
אריאל יוצר
בכל מקרה החוק צריך להיות מאושר עד 1 באפריל. אז צריך עד אז להיות - - - לעבוד.
היו"ר יואב קיש
אני מקבל את ההצעה שלכם עוד שבוע. אני מכניס את זה כהסתייגויות. אני אצביע על זה ואפיל את זה כהסתייגויות, וזה יעלה למליאה ביום שני. אם אני עד יום שני מקבל את התקנות מסודרות מכם - -
קריאה
נוהל.
היו"ר יואב קיש
השאלה אם זה פותר את זה.
אריאל יוצר
תומר יקרא. אם יחשוב שזה - -
תומר רוזנר
אני צריך לקבל אור ירוק ממך שהבירוקרטיה הממשלתית מסודרת, ולא צריך עכשיו ללכת למשרד המשפטים.
היו"ר יואב קיש
יש לכם שבוע לעשות את זה. כי אם לא אני מעביר את ההסתייגויות.
אריאל יוצר
אם לא, אין בעיה שזה ייכנס לחוק ומה שייצא ייצא.
היו"ר יואב קיש
מה זה ייכנס? זה ייכנס לחוק.
אריאל יוצר
גם לכם יש אינטרס שאני אסיים.
היו"ר יואב קיש
יש לי בעיה. אני לא יכול לעשות את זה.
אריאל יוצר
למה?
היו"ר יואב קיש
אני לא מוכן להוציא מפה חוק לא טוב. לא רוצה להשאיר את זה בידיים של המליאה, לחצים של השר. לא מוכן. כבר הבנתי שלחצים של השר, יש להם חשיבות. יש לי איזה זיכרון קל מהעבודה של הוועדה שפתאום השר משנה את דעתו. עזוב, כרגע זה בחוק.
אריאל יוצר
אז מה הנוסח?
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו נדבר.
תומר רוזנר
מענק הקמה 100 אלף שקל.
היו"ר יואב קיש
זה עוד לא הוסכם.
אריאל יוצר
אתה מציע?
היו"ר יואב קיש
בבקשה, תמשיך. מה לעשות, אם הייתי רואה התנהלות אחרת עם משרד האוצר אז אולי. האמת היא שאתה בסדר.
אריאל יוצר
אנחנו עובדים לא כזה קל על העניין הזה ולא מעט שעות. לוחות זמנים קשים.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
תומר, אפשר להכניס את זה לחוק עם הסתייגות של "הסר". בהסתייגות של "הסר" קצת יותר קשה להעביר הסתייגות כזאת.
תומר רוזנר
אוקיי.
היו"ר יואב קיש
בסדר, זה אני מוכן לעשות. זה איזשהו באלאנס. זה ייכנס לחוק; יהיו הסתייגויות של "הסר" של הסעיפים האלה שנצביע עליהן נגד, ואם נראה שהכול מסודר ולא צריך אז – בסדר.
אריאל יוצר
רק כדי לחדד את האמירה שלי לפרוטוקול – זה לא שיש לי התנגדות עקרונית - -
היו"ר יואב קיש
גם לי אין התנגדות עקרונית. אני גם לא רוצה. אם הייתה לי חצי שנה עכשיו לא הייתי מכניס את זה לחוק ומחכה בסבלנות. אין לי. יש לי אחריות כלפי השוק הזה, ואני הולך לפעול ככה.
תדמור עציון
אתם תצטרכו להגיד לנו מה אתם בדיוק רוצים.
היו"ר יואב קיש
אם תביאו את זה עד יום שני הבא שזה עולה להצבעה במליאה וזה נראה טוב ותפור ללא בירוקרטיה ממשלתית זה יירד בהסתייגויות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אחד הדואטים המפוארים שראיתי בכנסת.
היו"ר יואב קיש
תבוא קצת יותר לוועדה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני הייתי בחו"ל. תשאל את תומר. אני מאלה - - -
היו"ר יואב קיש
בבקשה, נמשיך.
אריאל יוצר
3 זה מה ביקשת מאתנו לחשוב על מנגנון - -
קריאה
2 זה אגרות?
היו"ר יואב קיש
2 זה אגרות. מענק הקמה, סבסוד אגרות מכוני בקרה.
אריאל יוצר
3 זה תמריץ ליזם כדי להגיע למכונים ולא לדלג עליהם בשנת - - - שהם חובה. אנחנו מציעים לעשות כ-20 אלף שקל בממוצע ליזם - -
היו"ר יואב קיש
מה זה "בממוצע"? זה ייכנס לחשבון או לא?
אריאל יוצר
אני לא רוצה לקשור את זה לשם, ולכן אני אומר 20 אלף שקל בממוצע. אבל זה חצי מעלות - - -
היו"ר יואב קיש
אז כן חצי מהעלות.
אריאל יוצר
אני לא אנסח את זה ככה.
תומר רוזנר
תחליט. עכשיו מנסחים. אין ברירה.
היו"ר יואב קיש
או 20 אלף שקל או 50% מהמענק. מה אתה רוצה?
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
לא. אגרת מכוני הבקרה. איזה מהם?
קריאה
לפי הנמוך מבין השניים.
אריאל יוצר
אני רוצה 50% עד 20 אלף כי זה יהיה פלוס-מינוס - - -
היו"ר יואב קיש
זה החישוב שלכם. התמריץ ליזם, 50% מאגרת מכוני הבנייה, יוחזר ליזם כתלושים שיוכל לשלם לרשות המקומית והאוצר יחזיר. איך אתם רוצים לעשות את זה? כסף כסף?
אריאל יוצר
אני לא יודע. עולות פה הרבה שאלות.
היו"ר יואב קיש
איך אתם רוצים לכתוב?
קריאה
50% או 20 אלף, לפי הנמוך מבין השניים כי זה יכול להיות הרבה כסף.
היו"ר יואב קיש
תומר, תמריץ ליזם 50% ממכוני הבקרה יוחזרו ליזם בהליך שיוגדר על-ידי תקנות המשנה.
קריאה
לא בתקנות. התקנות צריכות לחזור.
היו"ר יואב קיש
בכל מקרה אם אני קובע את זה בחוק אתם תמצאו את הדרך בסוף. אבל זה חייב להיות ברמת העקרונות. 50% מאגרת מכוני הבקרה יוענקו ליזם כתמריץ - -
קריאה
או 20 אלף שקל.
היו"ר יואב קיש
לא.
קריאה
לפי הנמוך.
היו"ר יואב קיש
לא, אני רוצה לעשות את הגבוה. 50%. אני לא עושה את הנמוך.
אורי דביר
שים לב שהוא מקבל גם את אגרת הכבאות.
היו"ר יואב קיש
ראשית, הבנתי מתומר שמשיח עם מכוני הבקרה יש הבדל בין התכן לביצוע. אז אני מבקש שגם בסעיף הזה – הגדרנו להם שהקבלן מגיע לרשות המקומית ואומר אם הוא רוצה לעבוד עם מכון בקרה או לא. אני רוצה לפצל את זה לשתי שאלות – שאם הוא רוצה לעבוד עם מכון הבקרה בתכן או בביצוע. הוא יכול לבחור אחד משניהם ולא מחויב לשניהם.
קריאה
או את שניהם.
היו"ר יואב קיש
או את שניהם.
קריאה
- - -
היו"ר יואב קיש
אתה אמרת לי שהם רוצים את זה. לא רוצים – לא יהיה. הלאה. לא לפצל. הם לא רוצים את הפיצול לתכן ולביצוע. בסדר, לא רוצים לא צריך.
אריאל יוצר
אני רק רוצה להסביר את הלוגיקה. זה יכול להיות בסוף לקבלן בודד הרבה כסף.
היו"ר יואב קיש
20 אלף שקל לפרויקטים גדולים זה לא הרבה כסף.
תדמור עציון
אבל אם זה 50% זה הרבה יותר מזה.
אריאל יוצר
אם אתה לא מגביל את זה לנמוך זה יכול להגיע ל-150 אלף שקל.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
ממילא תשלם את זה אחר כך.
אריאל יוצר
אני לא רוצה שלא יהיה אינטרס לקחת רק עבודות - -
קריאות
אין אינטרס. החוק מחייב לקחת כל עבודה.
היו"ר יואב קיש
50% לא יותר מ-100 אלף שקל.
אורי דביר
לא, זה המון. זה מה שדיברנו בוועדה.
היו"ר יואב קיש
אל תיקח כל עבודה, אבל הוא רוצה להגביל את התמרוץ לקבלן.
קריאות
- - -
אריאל יוצר
אתה מתמרץ את הקבלן עד גבול סביר. אני חושב שזה 20 אלף או 50%.
היו"ר יואב קיש
לא, 20 אלף זה נמוך. בינתיים תשים קו למעלה. תכף נמשיך. בינתיים אתה רושם 50%.
אריאל יוצר
- - -
היו"ר יואב קיש
טוב, תרשום תקרה 100 אלף שקל.
אריאל יוצר
- - - קבלן שבונה 100 בניינים.
היו"ר יואב קיש
לכמה מגיע ההיתר הגבוה? זה לפרויקט, לא להיתר.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
להיתר. בסדר, להיתר.

עצרו רגע את הדיון. הדיון לא ימשיך ככה להתנהל. אני עובר עכשיו לסעיף 4.
תומר רוזנר
לא גמרנו את 3.
היו"ר יואב קיש
גמרנו. אמרתי לך את 3.
תומר רוזנר
הוא רוצה להגביל את זה לכמות.
היו"ר יואב קיש
הוא עוד לא אמר לי שום דבר על הכמות.
אריאל יוצר
בוודאי שכן.
היו"ר יואב קיש
עד איזו כמות?
אריאל יוצר
עד 40 היתרים.
היו"ר יואב קיש
40 היתרים למכון? מה פתאום, אנחנו עוסקים בסך הכול - - -

תמשיך, אחרי זה.
אריאל יוצר
אני רוצה להסביר את ההיגיון.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לראות את כל התמונה. עוד לא גמרת את התמונה.
אריאל יוצר
הדבר האחרון - -
קריאה
קשה לו, קשה.
אריאל יוצר
אני חושב שאם אתם טובים יבואו אנשים. אני לא מבין למה - - -
היו"ר יואב קיש
למה אתה מתחיל דיון עכשיו?
אריאל יוצר
אני חייב.
היו"ר יואב קיש
אתה חייב לפרוטוקול. טוב, אמרת.
אריאל יוצר
אנחנו לא אוהבים את הפרק הזה. אנחנו מציעים לתת רשת ביטחון לכל השוק. בסופו של דבר אם יש מכון אחד טוב ואחד פחות טוב אז אני לא חושב - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו מדברים על כישלון קולוסלי של השוק, לא על כישלון של מערך בקרה אחד, של מכון אחד.
אריאל יוצר
אבל עכשיו אנחנו מדברים, לפי הידוע לנו, על שישה מכונים. לפי התחשיבים שנאמרו כאן, וסך הכול הייתה הסכמה די רחבה - -
היו"ר יואב קיש
לא בטוח שהייתה הסכמה, אבל תמשיך.
אריאל יוצר
היה קשה להתווכח עם המספר הזה.

- - זה שזאת הכנסה כדי להיות במצב סביר נכון - - - של 2.5 מיליון שקל לשנה. לכן מה שאנחנו מציעים זה לייצר רשת ביטחון של 6 מיליון שקל בשנה לשישה מכונים, קרי מיליון שקל פר מכון. כדי להפעיל אותה צריך לראות שסך השוק הזה לא יצליח להכניס יותר מ-6 מיליון שקל בשנה.
היו"ר יואב קיש
ואז איך אתה משלם? נגיד, סך השוק הכניס 3 מיליון, מה אתה עושה?
אריאל יוצר
תחלק 3 מיליון.
היו"ר יואב קיש
איך?
אורי דביר
לכל המכונים תחלק 3 מיליון.
אריאל יוצר
כל אחד אמור לקבל השלמה למיליון שקל.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת מי שחצה את המיליון לאמקבל. אז רק מי שלא חצה מקבל.
אריאל יוצר
- - -
היו"ר יואב קיש
הסיטואציה היא כזאת: אנחנו עכשיו מנסחים את זה. זה נקרא מתווה החוק למכוני הבקרה. שיהיה סעיף אחד עם כמה סעיפים, ותהיה הסתייגות אחת לבטל. לא, האמת היא שאת המתווה אנחנו לא רוצים לבטל, אלא את הפירוט של המתווה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, את הסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
המתווה כמתווה חייב להיות. האמירה של המתווה צריכה להיות. תהיה הגדרה של המתווה בהגדרות מצדי. יהיה: "להלן מתווה זה עם הסעיפים". את הסעיפים צריך יהיה לבטל אם נגיע לפתרון אחר.
תומר רוזנר
שיהיה אזכור של המתווה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק.

אז אני אגיד לכם מה הכיוון שאני רוצה ללכת אליו, וזה אחרי ששמעתי את הצעת האוצר. זה יעלה לך יותר ממה שביקשת עכשיו. אני אסביר לך איפה ולמה.
אריאל יוצר
אבל מאיפה יורד?
היו"ר יואב קיש
אז בוא נשאיר את החוק ולא נעשה חוק. אני מוכן לא לעשות חוק. אם אתה לא רוצה זאת החלטה שלך. תגיד לי, יואב, אני לא רוצה, תשאיר את החוק כמו שהוא – אין בעיה. אני משאיר את החוק כמו שהוא
אריאל יוצר
סליחה, עוד תנאי – שזאת התחייבות להיעדר תביעות. ברגע שמחליפים רשת ביטחון זה נראה לי דבר - -
תומר רוזנר
זה אני לא יכול לכתוב בחוק.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. זה לא נכתוב בחוק. השאלה אם גם על מענק הקמה אתה יכול לבקש היעדר תביעות אם אתה מחתים אותם.
אריאל יוצר
אני חושב שכן.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד דבר כזה בשיא ההוגנות: מכון שנכנס למתווה שבנינו עם היערכות למכוני הבקרה, הכוונה היא שהוא מסכים למתווה וצריך להיות לו היעדר תביעות. יכולה להיות לו תביעה שלא קיבל כסף כפי שהובטח, זה לגיטימי. בתוך המתווה – לגיטימי. מי שלא רוצה, נא יגיד, אני סוגר את העסק, המתווה לא מקובל עליי, אני הולך לבג"ץ, תובע את הנזקים שלי. אין שום בעיה. אבל אם מכון מתחיל את הפעילות תחת ההסכמה של המתווה הזה זה אומר שמוסרית וערכית הוא יצא מהנחה שהמתווה שנבנה פה מקובל ומאזן את האינטרסים השונים. כך אני רואה את זה. לא סתם האוצר פה קצת בוכה, זה כנראה קצת טבעי למהלך הזה. אבל גם למכון אני אומר – אם תהיה לכם גם נקודת החלטה, הרי הכול יכול להגיע בסוף לבג"ץ, אבל מבחינת הוועדה הזאת אם מכון התחיל את המהלך המדינה מוגנת – במירכאות – מאי הוגנות. אם ספציפית לא עמדו בתנאים תמיד אפשר. אתם צריכים לקחת החלטה משמעותית שלכם אם בראשון לאפריל אתם מוכנים להיכנס לעבודה תחת המתווה "היערכות למכוני הבקרה" או שאתם אומרים, לא, תודה, אתם פגעתם בי יותר מדי, ואני רוצה או לסגור או לדרוש ציוד כזה או אחר. זאת הנקודה. אני לא מכיר דרך אחרת שאני יכול לעשות את זה יותר הגיוני. חברי הוועדה, אתם מסכימים עם האמירה הזאת?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני מסכים, אבל אחד באפריל, לא ראשון באפריל.
היו"ר יואב קיש
אז יש הסכמה מלאה של חברי הוועדה לעניין הזה. זה נאמר לפרוטוקול. לא צריך יותר מזה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אפשר להתחיל בשניים באפריל – יהיה יותר ביטחון.
תדמור עציון
זה ממילא פסח.
היו"ר יואב קיש
חברים, אני רוצה להגיד את השינויים שאני רוצה במתווה. הולך להיות פה הרבה רעש, ובסוף אנחנו צריכים לחתוך. מה שאני מציע הוא מאוזן. יוצר יכעס, הם יכעסו, אבל זה מאוזן. נשמע את חברי הכנסת, ואם הם ירצו להתייחס אני מוכן.

ראשית, אני מקבל את התפיסה להסתכל על השוק כשוק. אני לא צריך לדאוג לכל מכון בקרה בפני עצמו.
קריאה
יש פה שינוי מתנאי שוק אמיתיים.
היו"ר יואב קיש
תן לי לסיים את כל המתווה שלי. אחרי שאני אסיים את המתווה אני אהיה מוכן לשמוע הערה.
קריאה
עצם ההתייחסות לשוק היא - - -
היו"ר יואב קיש
ההתייחסות לשוק היא נכונה כי יכולה להיות סיטואציה שמתוך שישה מכוני בקרה אחד או שניים ייכשלו בעבודתם. לכן אני רוצה לראות את זה כשוק. אני מבין את ההיגיון בעניין הזה. לכן אני הולך לעשות שני שינויים בעניין הזה. ראשית, התמריץ ליזם – אני מסתכל על זה כשוק. לכן המתווה הזה תקף ל-240 ההיתרים הראשונים. עד שלא יגיעו ל-240 המתווה הזה רץ. לא עכשיו יש למכון 40 והוא נעצר. 40 זה לא מספר למכון אחד. 240 היתרים אני מוכן להגיד שזה מספיק משמעותי שיסיים את התמריץ ליזם. אבל העניין הוא שבאותה נקודת זמן אנחנו צריכים לעבור לחובה, לדעתי.
אריאל יוצר
אבל נניח שיש מכון אחד שרץ מאוד מהר ולקח 240 היתרים, וכל השאר לא הספיקו?
היו"ר יואב קיש
נראה לך?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל זה מחוזי.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן שהתמריץ ליזם - -
אריאל יוצר
למה לא ללכת בעניין הזה - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא רוצה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ניסינו למנוע את זה מלכתחילה.
אריאל יוצר
הרשת – אני מבין את ההיגיון.
היו"ר יואב קיש
אז אתה מתערב בשוק. אתה אומר שיש מכון טוב שהקבלנים רוצים ללכת אליו, ואתה אחרי 40 עוצר אותם, ואז הם ילכו למכון השני.
אריאל יוצר
לא עוצר אותם. פשוט מפסיק לתמרץ אותם.
היו"ר יואב קיש
אתה מתמרץ אותם במכון השני - -
אריאל יוצר
וגם אותו אני עוצר ב-40.
היו"ר יואב קיש
אם אני מסתכל על זה כשוק אני רוצה לדעת בעוד שנה מהיום מי היה המכון הטוב ומי לא היה המכון הטוב. אני לא רוצה לאבד את השוק כמו שאתה רוצה. מה שהסתיים זה רק התמריץ ליזם. זאת אומרת המתווה לא מפסיק, אבל נתתם 240 תמריצים ליזם, הגעתם ל-240, אתם מודיעים, והתמריץ ליזם מסתיים.

מענק הקמה – 150 אלף שקל ולא 100 אלף, בניגוד לעמדת האוצר; סבסוד אגרות למכוני הבקרה ימשיך לכל אורך התקופה; ורשת ביטחון.
קריאה
לא שמעתי.
היו"ר יואב קיש
אני לא יכול עם הרעש. כל אחד צריך להפסיק פה עם הרעש. אני חוזר על הנוהל מההתחלה: מענק הקמה – 150 אלף שקלים; סבסוד אגרות למכוני הבקרה ירוץ לכל אורך התקופה; תמריץ ליזם – 50% מאגרות מכוני הבקרה לפי היתר – עד 240 היתרים. אני כרגע הגבלתי את זה ל-100 אלף מקסימום לקבלן. אם תרצו על זה אני מוכן לדבר. נשמע מה שיגידו – אם זה גבוה מדי.

דבר אחרון שהוא משמעותי בעיניי, ואני אגיד לך איך אני רוצה לנהל אותו – רשת הביטחון. אני רוצה להסביר לחברים שלא היו פה לאורך הדיונים מה ביקשתי מהאוצר לעשות. רשת הביטחון, תפקידה להגן מפני כשל שוק משמעותי. מה זה "כשל שוק משמעותי"? מכיוון שזה לא חובה יכול להיות שהקבלנים אפילו בשביל 20 אלף שקל, 30 אלף שקל, 50 אלף שקל, לא יהיה להם שווה ללכת למכוני הבקרה וימשיכו את ההתנהלות הרגילה שלהם. ואז הם ירצו לעבוד. ההכנסות שלהם מותנות בזה שבא קבלן ומשלם אגרות למכוני הבקרה, ועכשיו הקבלנים לא מגיעים. אז עם כל זה שטוב ויפה שהמדינה מממנת את האגרות אין קבלנים שבאים לבקש את המכונים. לכן בסיטואציה הזאת אני רוצה לעשות מבחן של השוק ולראות מה קרה בפעילות השוק ואם זה מצדיק לפצות בהתנעה והיערכות כחלק ממהלך של קו מינימום. איך עשינו את זה? אמרנו ככה – אני לוקח מספר אחר, לא 6 מיליון, אלא 7.2 מיליון. זה לא הרבה יותר. אפשר לחיות עם זה. למה 7.2 מיליון? כי אם אתה מחלק את זה ל-6 זה 1.2 מיליון למכון שזה אומר 100 אלף שקל לחודש למכון. אני רוצה לתת רצפה למכונים שהם לא מרוויחים בה. הם ממשיכים לדמם בה, זה ברור לי, אבל זה 100 אלף שקל מינימום למכון. זה גם לא יתנהל שנתית, אלא רבעונית. אתם יודעים בדיוק רבעונית כמה שילמתם על כל השוק הזה באגרות מכוני הבקרה, ואתם יכולים לראות אם עברתם את 7.2 מיליון שקל.

מה הבעיה?
אריאל יוצר
אם יש לאחד שלושה רבעונים חלשים ורבעון אחרון מאוד חזק?
היו"ר יואב קיש
אז זה מה יש.
אריאל יוצר
ככה זה גם השוק - - -
היו"ר יואב קיש
אז פה אני בא לקראתם. שנה לספוג רבעון אחד חזק. אתה תבדוק את ההכנסות כל רבעון. אם אתה מחלק 7.2 מיליון לארבעה זאת הכנסה חודשית של 600 אלף שקל לחודש סך הכול מינימום. כפול 3 זה 1.8 מיליון שקלים. אתם פעם ברבעון בודקים אם היו הכנסות של 1.8 מיליון שקלים. אם היו הכנסות של 1.8 מיליון שקלים רשת הביטחון הזאת לא נכנסת לתוקף וממשיכים הלאה.
קריאה
אז זה לא רשת.
היו"ר יואב קיש
היא כן רשת. היא רשת לכל השוק. היא לא רשת למכון בודד. כי יכולה להיות סיטואציה - -
קריאה
אתה קובע שאם יבואו עכשיו 30-20 אלף למכונים בהנחה שיהיו חמישה כאלה - -
היו"ר יואב קיש
אם יש לך הכנסות מיזמים שעוברות 100 אלף שקלים בחודש בהנחה שזה מתחלק שווה בשווה אז לא תהיה רשת ביטחון. רשת ביטחון באה להראות מצב. יהיה גרף גדילה מסוים. אני לא יודע מה יהיה השיפוע שלו יהיה, ואני לא יודע כמה מהיר הוא יהיה. אנחנו רוצים לעודד אותו שיהיה מהיר וחזק ככל האפשר עד שהוא יגיע כמה שיותר קרוב לגרף החובה. אבל אני לא יכול לייצר מצב של חובה. אני מייצר מצב שלפחות כחצי מההוצאות החודשיות שלכם – אולי אני טועה פה – אני מאפשר. זה הכול. אני לא יכול לאפשר יותר. אני עושה את זה רבעוני. אני עושה סיטואציה שאם יש מכון אחד מצוין אז הוא ייהנה ויהיו לו 300 אלף שקל הכנסות בחודש – אהלן וסהלן; ואם מכון אחר לא הצליח למשוך לקוחות ונשאר תקוע ב-50 אלף שקל אז בסיטואציה הזאת הוא לא יקבל את ההשוואה ל-100 אלף שקלים. מצד שני אם כל השוק נתקל בבעיה מהותית שהקבלנים לא באים אז האוצר ישלים. אם היה לך רק קבלן אחד בחודש אחד ששילם לך 20 אלף שקלים אז תקבל החזר 80 אלף שקלים עד שתגיע לרף המינימלי של רשת הביטחון הזאת. זה המתווה. אני רוצה להבין לפני שיהיו התייחסויות למתווה עצמו האם הבנתם את המתווה? או האם מישהו לא ברור לו משהו במתווה עצמו?
אריאל יוצר
אני רוצה להעיר.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
אריאל יוצר
המצב היום הוא שיש כרגע ארבעה מכונים עם הסמכה ועוד שניים עם הסמכה בדרך. נניח לרגע שההסמכה מתעכבת, אז אם אתה מחשב את זה במספר שאתה אמרת אז הרשת - -
היו"ר יואב קיש
פר מכון אם יש רק ארבעה. יכול להיות ששניים החליטו שלא מתאים להם.
אריאל יוצר
היא פר שוק אבל אתה גוזר את זה - -
היו"ר יואב קיש
פר שוק לפי כמות המכונים. ברור.

קודם כול הבנו את המתווה? שאלה על מהות המתווה. אוקיי, עכשיו אני מוכן לשמוע הערות.
סטפן אבו חדרה
אני ממנהל התכנון. האם שישה חודשים שדיברנו עליהם בהתחלה כוללים שינוי הדרגתיות של הכללת מבנים במכוני בקרה? זאת אומרת שישה חודשים שבהם השר יכול לבוא - -
היו"ר יואב קיש
איזה שישה? השר יכול לבוא בכל רגע ולהגיד שהוא רוצה לשנות את העניין. יש לו שתי אפשרויות לשנות: א', להגיד שהוא רוצה מתווה חובה - -
סטפן אבו חדרה
אני מדבר על סוגי מבנים.
אורי דביר
זה לא יקרה.
היו"ר יואב קיש
אני לא הולך קדימה. אני משאיר את לוחות הזמנים במתווה כמו שהם. עוד שאלות? אני מוכן לדבר על המהות.
בני ארביב
רק צריך להגדיר מתי הרבעון מתחיל.
היו"ר יואב קיש
ב-1 באפריל.
בני ארביב
הבקשות הראשונות שיגיעו למכוני הבקרה יגיעו בסביבות יוני-יולי בלי קשר אם זה וולונטרי או חובה.
היו"ר יואב קיש
אז אתם תעצרו אותם על זה. אין מה לעשות. הם ממשיכים לשלם לאנשים מ-1 באפריל.
אריאל יוצר
גם אם זה היה חובה זה היה מתחיל להגיע ב-1 באפריל.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אין מה לעשות. השנה נגמרת ב-1 באפריל 19'.
אבישי בן שושן
אני ממכון בקרת יהודה. אחד הנושאים המהותיים הוא חשיפת קהל היזמים לנושא הזה. חשוב מאוד שיהיה בין בהסכמה ובין בחובה נושא של פרסום היוזמה הזאת.
היו"ר יואב קיש
- - - הנתיב הראשוני שחלה עליו חובה. זה מה שהגדרנו בחוק. זאת אומרת שאם מישהו לא ידע, חלם, לא חתם בעירייה – חלה עליו חובה.
אבישי בן שושן
אף אחד לא יודע את זה מציבור אותם אנשים שצריכים להגיש את הבקשות.
היו"ר יואב קיש
אז, הנה, היא אומרת שהם עובדים על קמפיין פרסומי.
מירי כהן
קבענו ישיבה שעוד לא התקיימה. היא תתקיים רק מחר אחר הצוהריים. אנחנו בונים יחד עם הדוברות פרסום שאנשים יבינו שזה נכנס ב-1 באפריל, ומה המשמעויות. אנחנו עושים גם הדרכות לכל ציבור הנוגעים בדבר, אם זה אדריכלים יחד עם התאחדות בוני הארץ. אנחנו עובדים על ההטמעה. מהבחינה הזאת אנחנו נדאג שהשוק יידע מה קורה ב-1 באפריל.
קריאה
מתי זה יקרה?
מירי כהן
אנחנו עובדים על זה בימים אלה. עד 1 באפריל זה יקרה.
קריאה
זה מאוחר 1 באפריל.
מירי כהן
זה לא מאוחר, כי ב-1 באפריל זה רק בקשות למידע.
היו"ר יואב קיש
חברי הכנסת, מישהו רוצה להתייחס למה שהצעתי?

בני, בבקשה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הייתי בדיונים הקודמים ואני לא זוכר את המספרים. בדילוג בין 40 ל-240 מהו המספר הצפוי בשנה הראשונה? הרי אנחנו רואים את השנה הראשונה כשנה של חבלי לידה.
היו"ר יואב קיש
הפוטנציאל זה 1,200 היתרים אם זה היה בחובה. זה לא חובה אז תיאורטית זאת הבעיה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בכל זאת. אם אני מבין נכון יש בעיה של הערכה.
היו"ר יואב קיש
לא, 240 האלה זה זריקת העידוד. זאת אומרת אם הגענו למצב ש-240 יזמים הגישו אז אי אפשר להגיד שלא יודעים מה זה מכוני בקרה. אי אפשר להגיד שזה לא נמצא בשוק.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יש להם אופציה לא - - -
היו"ר יואב קיש
זה נכון.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אם זה חבלי לידה אז צריך להתייחס לרך הנולד - -
היו"ר יואב קיש
אתה מציע יותר מ-240?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
פחות.
תומר רוזנר
240 זה 20% מהשוק.
היו"ר יואב קיש
תשמע מה הבעיה. אנחנו אמרנו לכל מכוני הבקרה שב-1 באפריל הם יקבלו 1,200 היתרים. זה מה שאמרנו, זה החוק. עכשיו הם מתארגנים. גייסו אנשים, הכינו, הכשירו והשקיעו. כבר שנתיים גוררים אותנו, ואנחנו עכשיו אומרים להם שבגלל שהעסק לא מוכן דוחים לכם בעוד שנה. אפשר לא לעשות את זה ולא לעשות כלום, דוחים בעוד שנה – הם כולם יסגרו, ילכו לתבוע את המדינה וכולנו מבסוטים, עשינו טוב למדינת ישראל.

ואפשר לעשות מתווה שהוא לא ממקסם אבל הוא מביא כמה דברים שהאוצר מבין: ראשית, לא יהיו עלויות על היזמים כי אם יהיו עלויות הם בטח לא יבואו. וולונטרית אולי, אבל אם יהיו עלויות הם בטח לא יבואו. יותר מזה – אני אמרתי, תנו משהו שלפחות להתחלה יהיה אינסנטיב חיובי שיגרו ליזמים כן לבוא. אז יש פה איזשהו אינסנטיב. להגיד לך שיזם שבונה עכשיו בניין ב-20-15 מיליון שקלים 20 אלף שקל שהוא יקבל הם יגרמו לו לבוא? אני לא בטוח. אבל אולי אם הם ידברו איתו ויגידו לו, בדרך אתה מקבל גם 20 אלף שקל – יאללה, בוא ננסה, מה יש להפסיד.
אורי דביר
ועוד 10,000 שקל שהוא חוסך לכבאות.
היו"ר יואב קיש
נכון. אבל אני רוצה לתת לו משהו. לכן אני נשאר עם זה וממשיך עם זה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
השאלה שהעלה אריאל בעניין מכון אחד – אם הוא לעומת 40 או 60 הוא אבן הבוחן? למרות שמדובר בשנה ראשונה- -
היו"ר יואב קיש
אבל אני לא רוצה. אני לקחתי את הנימוק שלהם שאני רוצה גם בשנה הראשונה לראות מי מהמכונים עושה עבודה יותר טובה, ומי פחות טובה.
אריאל יוצר
בסדר. אבל אם אתה מעגן את זה במנגון של שוק ולוקח 240 היתרים ועד אז - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ומה אם אחד יגיע ל-220?
אריאל יוצר
זה מה שאמרתי.
היו"ר יואב קיש
אז כנראה יש אחד שעושה עבודה מעולה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא הייתי בוחן את זה כך בשנה הראשונה.
היו"ר יואב קיש
אתם מעדיפים 240 היתרים למכון?
קריאה
כן.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
240 מפוצל.
אריאל יוצר
נותנים תמריץ – מלאי של 40 היתרים - -
היו"ר יואב קיש
טוב, אין לי בעיה. זה קצת מעוות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אריאל, תרשום שתמכתי בעמדת האוצר. שיהיה רשום בפרוטוקול.
קריאה
60.
היו"ר יואב קיש
אני מקבל את הצעתו של בני בגין. 60 לכל אחד.
אריאל יוצר
לא. אין מגבלה.
היו"ר יואב קיש
הוא מציע 60 לכל אחד - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
מי שעובר 60 נעצר.
אריאל יוצר
אתה יכול להיעצר בשתי אופציות: או שמכון בודד הגיע ל-60 או שכולם הגיעו ל-240.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
עוד מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס? יש ההצעה של בני בגין שנצביע עליה שאומרת כך: אופציה אחת זה 240, ואופציה שנייה היא 240 עם מגבלה של 60 למכון. זאת ההצעה של חבר הכנסת בני בגין, ואנחנו נתייחס אליה.

בבקשה, שמך לפרוטוקול.
אתי פלר
אני מנכ"ל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. אבל אסור למכון לסרב. זאת אומרת אסור להיות במצב שנגיד עד 60 היתרים - -
היו"ר יואב קיש
לא. הוא לא מסרב. היזם יבוא עם 61 לאותו מכון, וסך הכול את סעיף 3 של התמריץ שלו הוא לא יקבל. היזם מקבל, לא המכון. יבוא יזם ויגיד, אני רוצה אותך בלי תמריץ, עדיין את האגרות הם ישלמו.
אתי פלר
אוקיי. 60 לקבלן, לא למכון.
היו"ר יואב קיש
לא לקבלן – למכון. המענק עצמו הולך לקבלן, אבל סופרים 60 למכון.
אתי פלר
אז אני מסבירה - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
הבנו את המשמעויות. זה או זה או זה.

מי הדובר הבא?
אסא זהר
אני ממכון בקרה. אני רוצה להתייחס לתמריצים או הרצפה, שרשת הביטחון תתייחס לשוק כולו. יש פה כמה טעויות שמוליכות לתפיסה הזאת. ראשית, אתה אומר, אחד יהיה טוב אז הוא יקבל את כולם. אבל זה בכלל לא שאלה של איכות העבודה, אלא של שיווק ושל כל מיני גימיקים. לי עצמי אין בעיה, אבל אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים שהמכונים היות שמשנים את תנאי השוק שהם יפתחו על קרקע יציבה ובטוחה. לכן זה צריך להיות 100 אלף שקל למכון. לא יותר מזה.
קריאות
150.
אסא זהר
100 אלף שקל למכון.
תדמור עציון
הם מסתפקים ב-100.
היו"ר יואב קיש
אתה מדבר על רשת ביטחון? זה 100.
אסא זהר
רשת ביטחון, כן.
היו"ר יואב קיש
רשת ביטחון. לא מענק הקמה.
אסא זהר
אני מדבר על 100 אלף שקל למכון. ככה, לדעתי, גם לאוצר יהיו פחות עלויות, אבל המכונים עצמם ירגישו יותר בטוח.
היו"ר יואב קיש
חלק מהשיווק ולהביא את היזמים זה חלק מהעניין. מבחינתי להביא את היזמים זה מהלך שתצטרכו גם אחר כך. לכן אני רוצה להתייחס לזה כשוק ולא כמכון בודד. בבקשה, עוד התייחסויות.
נינא כהן קרן
אני נינה כהן קרן ממשרד הבריאות.
היו"ר יואב קיש
קיבלנו מכתב ממשרד הבריאות. דיברתי עם פפצ'יק. אמרתי לו שיש לכם עכשיו שנה לסיים את התקנות ואת ההכשרות. אנחנו בנינו מתווה לא בשביל לעקוף את משרד הבריאות. הסברתי לו את זה. אנחנו בנינו מתווה למקרה שנמצא את עצמנו בסוף בפני שוקת שבורה. לכן אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה – תשלימו את המהלך הזה. אל תגיעו למצב - -
נינא כהן קרן
- - - במטרה לסיים כמה שיותר מהר.
היו"ר יואב קיש
אז הייתם צריכים לעשות את זה 4 שנים, וזה לא קרה. תודה רבה. אין לי ברירה. בניתי מתווה למקרה חירום שהעסק לא יעבוד עם משרד הבריאות.

כן, בבקשה.
אבנר עציון
אני רוצה לחזור לעניין כמות התיקים ורשת הביטחון. אנחנו ראינו מול עינינו כמו שדיברנו על זה 1,200 תיקים ברמת השוק. זה היה אמור להכניס סדרי גודל שתכפילו אותם ב-40 אלף שקל שמשרד האוצר מדבר. על זה אין מחלוקת. נכון לעכשיו ברגע שהולכים לוולונטרי אנחנו צפויים לראות הערכות – 25% מזה, 30% מזה. זאת אומרת נראה 400-300 תיקים ברמת השוק.
היו"ר יואב קיש
כמה זה בכסף בממוצע לתיק?
אבנר עציון
הממוצע שמשרד האוצר נוקב הוא 40 אלף שקל.
היו"ר יואב קיש
אז 12 מיליון שקל לכל השוק.
אבנר עציון
נכון.
היו"ר יואב קיש
12 מיליון שקל לכל השוק כיריית פתיחה לשנה ראשונה זה הישג יפה מאוד.
קריאה
אבל אתה לא משלים את זה כרשת.
היו"ר יואב קיש
אני לא משלים, אין סיבה. אם נגיע ל-12 מיליון שקל אז בשלושת החודשים הראשונים אתם תיהנו מרשת הביטחון כי העבודה עדיין לא מגיעה, אבל בעזרת ה' תגיע, ואז לא תצטרכו רשת ביטחון וכולם ירוויחו.
אבנר עציון
אנחנו חישבנו במשך הרבה זמן והרצנו מודל שנקודת האיפוס של המכונים, לפחות אצלנו – אבל אני יודע שגם אחרים הגיעו למספרים דומים – היא כ-3.5 מיליון שקל בשנה הראשונה. על זה אנחנו ביססנו את עצמנו, ורואים פחות או יותר את הפעילות. נכון לעכשיו הסכומים שאתה מציע לא יאפשרו בכלל את ההטבה.
היו"ר יואב קיש
אני לא יכול להציע יותר מזה. אני רוצה לסכם.
אריאל יוצר
אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר יואב קיש
אחרון הדוברים.
אריאל יוצר
אני מציע לגבי התמריץ כדי לעשות את זה הכי פשוט ולא להסתבך וגם כדי לעודד קבלנים קטנים יותר, להגיד 20 אלף שקל פר בקשה שלא משנה אם היא גדולה או קטנה, ולהישאר על הדבר הזה.
היו"ר יואב קיש
זה מה ששאלתי אותך בהתחלה.
אריאל יוצר
אז, הנה, השתכנעתי תוך כדי.
קריאה
כמה?
היו"ר יואב קיש
20 אלף שקל.
אריאל יוצר
לא נגיע לתמריץ בסכום של 150-100 אלף שקל
קריאה
אבל אתה לא יכול להגיע לסכום של 150 אלף שקל לבקשה כשהאגרה המקסימלית תביא אותך לכ-70 אלף שקל.
היו"ר יואב קיש
אז מה אתה רוצה? הוא נותן לך פה עכשיו - - -. קבלן שהיה אמור לשלם 30 אלף שקל אגרות – שדווקא הקטנים פתאום יבואו. זה יכול לעזור. זאת הצעה טובה. אני בעד זה. אתה גם מכמת להם את הסיכון במספר. אני רק שוקל להעלות 240 ל-300.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
במקום 50% מהאגרה זה 20 אלף. זה עונה על הממוצע.

משרד הבריאות, בבקשה.
נינא כהן קרן
בחוק כתוב: 90 יום, ואדוני היושב-ראש אומר שזה שנה - - -
היו"ר יואב קיש
כרגע יש לנו שנה עד שאתם בחובה. כרגע אנחנו מדברים על המבנים הפשוטים.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יואב קיש
יש תקנות שלהם?
תומר רוזנר
יש תקנות של כשירות.
היו"ר יואב קיש
גם לפשוטים?
תומר רוזנר
כן. מה לעשות.
היו"ר יואב קיש
אז בואו נעשה את זה 120 יום וזהו.

אחרון הדוברים, בבקשה.
שמעון בויקו
אני ממכון בקרה. במכון הבקרה אצלי יש שותף אנגלי. במנהל התכנון מכירים אותו. קוראים לו סטיב. הוא זה שנתן פה הרבה הרצאות והכניס את הנושא של מכוני בקרה, ונתן פה הדרכות וידע. יש לו ניסיון של 25 שנה במכוני בקרה.
היו"ר יואב קיש
לא שמעתי. סליחה.
שמעון בויקו
אצלי במכון הבקרה יש שותף אנגלי בשם סטיב. במנהל התכנון מכירים אותו. הוא בא לפה ונתן הרצאות - -
היו"ר יואב קיש
אוקיי. איש מקצוע רציני.
שמעון בויקו
יש לו מכון בקרה AIF בלונדון. לדבריו, נקודת איזון במכון בקרה זה 30 בקשות לחודש. אם אנחנו מכפילים 30 בקשות בחודש, בשנה, זאת נקודת איזון. אנחנו מדברים על נקודת איזון. אני מבקש שתרשמו את זה בפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
נראה לי שהשוק לא יודע לעמוד בתוצאה הזאת. אם אני מחלק 1,200 ל-6 אז אני כבר ב-200 לשנה. זה אומר שאף מכון לא יכול לשרוד.
שמעון בויקו
זאת אומרת ששנה ראשונה אנחנו בסך הכול מדברים - - -
היו"ר יואב קיש
אני מסכם את הדיון. אנחנו מעלים את החוק להצבעה.

הסיכום הוא כזה. ראשית אני רוצה להסביר מה עשינו פה כדי למנוע ספק. אנחנו בנינו מתווה היערכות למכוני הבקרה שמטרתו לעשות שנת התנעה לשנה שאנחנו דוחים. באתם בטענות מוצדקות. המדינה כבר שנתיים מורחת אותנו, ולא נראה שהיא רצינית והולכת למקום הזה. כדי שתראו שהמדינה כן רצינית החלטנו בוועדה שהם מכניסים את היד לכיס – מה שעד היום לא קרה. מכניסים את היד לכיס בכמה דברים. זה המתווה שתהיה עליו הסתייגות. כמתווה זה קיים, אבל הפרטים - -
אריאל יוצר
הוא רוצה שנעשה מאמץ.
היו"ר יואב קיש
אני יודע להגיד מה שאני רוצה. אני רוצה שתהיה הסתייגות על הסעיפים של הפרטים שאם עד יום שני הבא אני מקבל בצורה מוסדרת יחד איתך שהבירוקרטיה הממשלתית מאחורינו אין לי בעיה שזה לא יהיה בחוק. תעשה את זה על כל סעיף בנפרד.
תומר רוזנר
יהיו אגרות בחוק בכל מקרה. הפטור מאגרה.
היו"ר יואב קיש
לכן כל סעיף צריך להיות בנפרד, ועל כל אחד מהם תהיה הסתייגות שאנחנו נצביע ונגיד, לא. הדברים הם כאלה: מענק הקמה – 150 אלף שקל לכל מכון בזמן שהוא קיבל את הרישיון שלו- -
תומר רוזנר
פטור ממס או תוספת?
היו"ר יואב קיש
זה כהכנסות.

שנית, סבסוד האגרות של היזמים למכוני הבקרה לאורך כל השנה ללא תלות בכמויות האגרות בעניין הזה. זה אתם בכל מקרה משלמים.
אורי דביר
ואחרי חצי שנה השר יכול לפנות לוועדה.
היו"ר יואב קיש
בכל זמן.

שלישית, תמריץ ליזם שמוגבל ל-240 היתרים ועד בכלל והוא מוגבל למקסימום היתרים לכל מכון ועד 20 אלף שקלים לכל יזם לפי היתר. זאת אומרת יזם שיש לו שלושה היתרים יכול לקבל 60 אלף שקלים מקסימום.

סעיף 4 – רשת ביטחון לשוק למקרה שלא יהיו בכלל פניות, ואנחנו נמצא שוק בכשל ניכר. לתפיסתי, במקרה הזה השר צריך לבוא בהצעה חדשה. זה גם מקרה שהשר צריך לבנות מחדש. אני רוצה שהוא יבטיח לפחות 100 אלף שקל הכנסות למכון לחודש. דרך אגב, כל הסכומים לא כוללים מע"מ. תוסיפו על זה מע"מ. הסכומים הם נטו שלהם.

מה אני אעשה? הם משלמים שכר. זה 100 אלף שקל. מזה נוריד מע"מ?
תומר רוזנר
בסדר, הוא מקבל 50% חזרה במס.
היו"ר יואב קיש
אותם 100 אלף שקלים זה המינימום למכון. איך עושים את זה? בודקים רבעונית את ההכנסות של השוק. 300 אלף שקל למכון בתלות המכונים. כל מכון צריך לייצר הכנסות של 300 אלף שקל מינימום לרבעון. אם הוא לא עמד בזה אז האוצר ישלים את הסכום הזה לכל מכון עד 300 אלף שקל למכון + מע"מ. אם השוק עבר את ההכנסות האלה המנגנון הזה לא נכנס לתוקף. זה ברור? על כל הדברים האלה נצביע עכשיו בהסתייגויות. בעיקרון אני מצביע עליהם בעד, ואז אנחנו נעשה הסתייגות של נגד.
תומר רוזנר
קודם הסתייגות ואחר כך - -
תדמור עציון
רק הערה אחת, אם אפשר. לגבי סעיף 9 לעניין הדיווח שרוני הקריאה בהתחלה הסיפה שלו שמדברת על מקרים שבהם נדרש אישורו של גורם מאשר שאין מכון בקרה מאושר, זה מידע שאין אותו לא למכוני הבקרה ולא למנהל התכנון. לכן אנחנו מבקשים לא להצטרך לדווח על זה כל חצי שנה כי זה לא מידע שנמצא אצלנו.
תומר רוזנר
אנחנו חייבים כי זה המפתח לעניין שאנחנו רוצים לדעת אם זה נדיר כמו שאתם אומרים. כמו שאת יודעת יש מחלוקת ביניכם לבין משרדי הממשלה אם זה נדיר או לא נדיר.
תדמור עציון
לא, אין מחלוקת.
תומר רוזנר
יש מחלוקת.
היו"ר יואב קיש
מה הבעיה לדווח על זה?
תדמור עציון
כי זה מידע שלא נמצא במנהל התכנון.
היו"ר יואב קיש
אז תבואו ותגידו שאין לכם המידע.
תדמור עציון
בסדר. אז נגיד שאין מידע.
תומר רוזנר
הם חייבים לקבל אותו - - -
היו"ר יואב קיש
תעשו מאמץ לקבל את המידע הזה.
תומר רוזנר
בעמוד 2 בסעיף 2 אנחנו רוצים לתקן - -
היו"ר יואב קיש
רגע, תן לי לגמור להצביע על זה, ואחרי זה נעשה את התיקונים.

יש הסתייגות לבטל את סעיף מענק ההקמה. לא לבטל, אלא שלא יהיה כתוב בחוק. למחוק את זה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.

סבסוד אגרות אמרנו שנשאר בכל מקרה.
קריאות
כן.
היו"ר יואב קיש
תמריץ ליזם – הסתייגות למחוק את הסעיף – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה.

רשת ביטחון – מי בעד למחוק את הסעיף? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא התקבלה. שלוש הסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
נצביע על כל התיקונים.
היו"ר יואב קיש
נצביע על כל התיקונים.
תומר רוזנר
בעמוד 2 בסעיף 2 כתוב שתאריך התחילה הוא 1 בינואר. אנחנו רוצים לתקן את זה לתאריך הפרסום של התיקון לחוק.
היו"ר יואב קיש
זה לא ב-1 באפריל?
רוני טיסר
לא. בסעיף 2 זה לעניין הוראת שעה לעניין מתן רישיון למכוני בקרה.
היו"ר יואב קיש
בסדר.
תומר רוזנר
שלא יהיה רטרואקטיבית. פשוט זה יהיה מיום הפרסום.
היו"ר יואב קיש
צריך להצביע על זה בנפרד?
תומר רוזנר
לא. נבהיר שלעניין חובת התקנת התקנות זה יהיה 120 יום.
היו"ר יואב קיש
עוד משהו?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר יואב קיש
אפשר להצביע על כל החוק?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
יש הסתייגויות נוספות למישהו? אין.

מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017 התקבלה
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק התקבלה פה-אחד.

הישיבה נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים