ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/02/2018

צו המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (דחיית תחילתו של החוק), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 574

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, י"ב באדר התשע"ח (27 בפברואר 2018), שעה 9:33
סדר היום
צו המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (דחיית תחילתו של החוק), תשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מסעוד גנאים
מוזמנים
הדס פרבר - עו"ד, היועצת המשפטית, משרד התרבות והספורט

ראובן חביב - מנהל אגף בכיר מו"פ, משרד התרבות והספורט

חביב קטן - כלכלן, משרד המדע

ד"ר איל שרגל - חבר הנהלת מכון וינגייט

אמיר שרף - עו"ד, היועץ המשפטי, מכון וינגייט

דניאל בן אבו - חבר המועצה הלאומית לספורט

משה אשכנזי - מוזמן/ת

דועאא ג'זמאוי - מוזמן/ת

אמיר שרף - שדלן/ית (משרד עו"ד תדמור ושות', פרופ' יובל לוי ושות') מייצג/ת את מכון וינגייט

טל ברונשטיין - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

צו המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (דחיית תחילתו של החוק), תשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-27 בפברואר 2018, י"ב באדר התשע"ח, סדר היום צו המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (דחיית תחילתו של החוק), התשע"ח-2018.

משרד התרבות, הסבר, נמק ופרט.
הדס פרבר
בוקר טוב. היועצת המשפטית של המשרד. כדי שהחוק ייכנס לתוקף, יש שורה של צעדים שצריכים להיעשות, כדי להבטיח את ההעברה החלקה של החובות והזכויות מעמותת מכון וינגייט לתאגיד החדש.

הצעד החדש היה מינוי מועצת המכון. לצערנו זה טרם הושלם. יש שני מועמדים שכנראה בעזרת השם יעלו לוועדת גילאור ב-14 למרץ. לאחר מכן יידרש זמן נוסף כדי להשלים.
היו"ר יעקב מרגי
את יכולה להסביר לנו מה הקושי? לא טיפלו? אגו? לא היו מועמדים ראויים? אל תאמרי מה שאת רוצה לומר ולא יכולה לומר.
הדס פרבר
אדוני, אנחנו עשינו מאמצים מאוד מאוד גדולים לאתר מועמדים מתאימים. הצלחנו לאתר חלק גדול מהם. היה קושי להשלים שתי מועמדות אחרונות, במיוחד לאור דרישת ועדת גילאור לייצוג הולם לנשים. היה גם עיכוב בהצגת המועמדת עובדת משרד האוצר. היא המועמדת האחרונה שנותרה לאישור ועוד נציגת ציבור נוספת.

כל השאר אושרו בוועדת גילאור או על ידי. חלק זה מהנציבות. אושרו וקיבלו כתב מינוי אבל עדיין נותרו שתי מועמדות שכרגע נותרו לדיון בוועדת גילאור.
מירב ישראלי
זה מינוי של המועצה? איפה זה עומד?
הדס פרבר
מינוי המועצה הוא השלב הראשון.
מירב ישראלי
כן, אבל אני שואלת איפה עומד הנושא של העמותה והיחס בין העמותה.
הדס פרבר
אולי היועץ המשפטי של העמותה, עורך דין אמיר שרף, יפרט.
אמיר שרף
היועץ המשפטי של מכון וינגייט. מאז פרסום החוק, במכון עובדים במרץ. אגב, נמצא אתי גם דוקטור איל שרגל מהנהלת המכון. מנכ"ל המכון נמצא בחוץ לארץ והתנצל על שלא יכול היה להגיע.

אנחנו עובדים במרץ במכון, בשילוב כוחות להתכונן למעבר ועושים הרבה פעולות אבל יש הרבה פעולות שאנחנו לא יכולים לעשות עד שלא תהיה לנו מועצה. רק אחרי שתהיה מועצה נוכל לקבל החלטה על זכויות חתימה ונוכל לפנות לבנקים ולטפל בהמון ממשקים מול רשויות, ספקים, לקוחות וכולי, כדי שהמעבר עצמו, כשהוא יקרה, הוא יהיה חלק. זה מישור אחד שבלי מועצה אנחנו לא יכולים להתחיל לעבוד.

הדבר השני, יש נושא של העובדים כי העובדים עוברים כמובן, כמו שאתם זוכרים, להיות עובדי התאגיד אבל יש סעיף אחד שאומר שתנאי העבודה שלהם יהיו כשל עובדי המדינה בשינויים שתמליץ עליהם המועצה ויאשר שר האוצר. זה תהליך שייקח זמן והוא יכול להתחיל רק אחרי שתהיה לנו מועצה.

לכן אנחנו מחכים בקוצר רוח למינוי המועצה כדי שנוכל להתחיל לפעול.
מירב ישראלי
הם ביקשו ארבעה חודשים והשאלה אם ארבעה חודשים יספיקו,.
היו"ר יעקב מרגי
בהתייחס לכך שיש חגים. לא הייתי רוצה שתבואו עוד פעם לבקש דחייה כי זה לא יהיה.
אמיר שרף
אני חושב שאולי כדאי שמשרד הספורט יאמר את עמדתו בעניין הזה.
ראובן חביב
משרד הספורט. אנחנו ממש מעוניינים להתחיל את התהליך כמה שיותר מהר.
מירב ישראלי
אני מבינה אבל לאור מה שנאמר כאן, אני שואת אתכם האם זה ריאלי.
ראובן חביב
אנחנו נעשה את כל המאמצים לתאריך שביקשנו. מבחינתנו, אם נניח חצי שנה תהיה התקופה שקבועה בחוק.
מירב ישראלי
מותר שתי תקופות של חצי שנה.
אמיר שרף
שתי תקופות עד חצי שנה.
קריאה
יש לך בעצם שני כדורים במחסנית. כל אחד יכול להיות עד חצי שנה.
מירב ישראלי
אתה יכול לבקש מהם שהם יאמרו שהם מוכנים לשנות ואז נאשר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר.
הדס פרבר
נכון לעכשיו העמדה שלנו היא שארבעה חודשים הם די והותר. אנחנו גם מפחדים מעיכובים נוספים ולכן אנחנו רוצים ארבעה חודשים.
מירב ישראלי
יש לי הרגשה שנתראה כאן שוב.
היו"ר יעקב מרגי
כשיש זמן, נכנסים לוואקום. כשאין זמן, לפעמים זה נימוק נכון לא להתעסק עם קשקשת.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, רק שתדע, יש כאן צו דחייה ליישום החוק מסיבות אובייקטיביות.
מירב ישראלי
לפי החוק אפשר להאריך את מועד התחילה שהוא ה-1 למרס בשתי תקופות של שישה חודשים. כרגע מתבקשת תקופה אחת של ארבעה חודשים. בנוסף, נוסף כאן סעיף תחילה, בגלל שאנחנו היום ב-27 לפברואר. אמנם הוועדה מאשרת את זה לפני הכניסה לתוקף אבל הפרסום עשוי להיות אחרי. יכול להיות פער של כמה ימים ואנחנו לא רוצים שהחוק ייכנס לתוקף ולכאורה כבר הדברים יתחילו לרוץ. לכן יש את הסעיף הזה.
ראובן חביב
שאלה לגבי התחילה. לא אומר שהיא תהיה יום לפני.
מירב ישראלי
אני ביקשתי יום לפני אבל זאת העמדה של נוסח החוק.
ראובן חביב
אני לא בטוח שזאת שאלה של נסחות.
מירב ישראלי
לא. הייתה לנו התכתבות בנושא ואתה מתפרץ לדלת פתוחה. גם אני הצעתי שזה יהיה 28 בפברואר. העמדה של נוסח החוק הייתה שבעצם הם רוצים שזה יהיה באותו יום, ב-1 במרס, והדס, שמגישה את זה, תסביר את העניין של הרטרואקטיביות. זאת אומרת, תהיה כאן רטרואקטיביות של יום אחד. לא יהיה מצב שהחוק יהיה בתוקף.
היו"ר יעקב מרגי
למה לא?
מירב ישראלי
הם טוענים שזה כן.
היו"ר יעקב מרגי
כי זה באותו יום?
ראובן חביב
זאת תהיה אפילו תחילה מהיום.
מירב ישראלי
אני הצעתי שזה יהיה יום לפני. זאת העמדה העקרונית. גם הייתה לנו התכתבות עקרונית בכלל עם חקיקת משנה במשרד המשפטים. את יודעת למה הם אמרו 1 במרס ולא 28 בפברואר?
הדס פרבר
אני חושבת שכך נוהגים תמיד.
מירב ישראלי
זאת העמדה העקרונית שלהם. אם זה היה חוק עם עבירות פליליות, אז הייתי יותר דואגת. כאן כרגע שום דבר עוד לא נכנס לתוקף.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה אם הוויכוח העקרוני שלך קשור גם לחוק אחר שאנחנו מדברים עליו, שאם נכנס החוק, אז הדחייה לא ברת ביצוע.
מירב ישראלי
נכון. לכן אנחנו הכנסנו את סעיף התחילה. הדחייה של התחילה היא באותו יום.
היו"ר יעקב מרגי
וזה גובר.
מירב ישראלי
כן.
הדס פרבר
אנחנו נעשה מאמץ לפרסם את זה היום או מחר.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. מיצינו.

מי בעד אישור צו המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (דחיית תחילתו של החוק), תשע"ח-2018? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

צו המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (דחיית תחילתו של החוק), תשע"ח-2018 נתקבל.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אני לא בעד ולא נגד. לא משתתף בהצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
הדחייה אושרה על פי בקשתה של שרת התרבות.
הדס פרבר
מירב, אנחנו יכולים להתייחס לזה כאל אישור כדי שנוכל כבר להחתים את השרה?
מירב ישראלי
לא. אנחנו נוציא אישור.
יהודית גידלי
תוך שתי דקות יהיה אישור.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:43.

קוד המקור של הנתונים