ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/02/2018

שינוי הרכב ועדת המשנה לספורט

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 573

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, י"ב באדר התשע"ח (27 בפברואר 2018), שעה 9:30
סדר היום
שינוי בהרכב ועדת המשנה לספורט
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מוזמנים
הדס פרבר - עו"ד, יועצת משפטית, משרד התרבות והספורט

איל שרגל - הנהלת מכון וינגייט
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

שינוי בהרכב ועדת המשנה לספורט
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. הישיבה הראשונה לא קשורה למשרד התרבות אלא קשורה בעקיפין. היום ה-27 בפברואר 2018, י"ב באדר התשע"ח. על סדר היום שינוי בהרכב ועדת המשנה לספורט.

אני מקריא לכם את הנוסח ולאחר מכן נצביע עליו. אנחנו כנראה נצביע עליו היום פה אחד תרתי משמע.

"אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה היום על שינוי בהרכב ועדת המשנה לספורט. במקומו של חבר הכנסת איציק שמולי יכהן בוועדה חבר הכנסת מאיר כהן. הרכב הוועדה יהיה כדלקמן:

חבר הכנסת עודד פורר – יושב ראש. חברת הכנסת מירב בן ארי – חברה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין – חבר. חבר הכנסת אמיר אוחנה – חבר. חבר הכנסת מאיר כהן – חבר.

תוקף פעילות הוועדה מיום הקמתה ועד תחילת פגרת הקיץ 2018".

מי בעד אישור השינוי?

הצבעה

בעד – פה אחד

שינוי הרכב ועדת המשנה לספורט נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
השינוי אושר.

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:32.

קוד המקור של הנתונים