ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/02/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 122), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-07OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 569

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ד' באדר התשע"ח (19 בפברואר 2018), שעה 13:15
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יעקב אשר

אכרם חסון

חמד עמאר
מוזמנים
אריאל יוצר - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מירי כהן - סגנית ראש מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר

סטפן אבו חדרה - מנהל אגף מכוני בקרה, מינהל התכנון, משרד האוצר

תומר אוזן - יועץ שר האוצר

ענבר שור - מנהלת פרויקטים, מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר

בנימין ארביב - עו"ד, יועץ משפטי, מינהל התכנון, משרד האוצר

תדמור עציון - עו"ד, יועצת משפטית למינהל התכנון, משרד האוצר

אורי דביר - רפרנט הגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

נועה עמירב פטאל - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עודד ברוק - עו"ד, היועץ המשפטי, רשות הכבאות, המשרד לביטחון פנים

יצחק שמעוני - רשות הכבאות הארצית, המשרד לביטחון פנים

בר כהן לוי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

אילה גלדמן - מנהלת תחום רישוי בנייה, המשרד להגנת הסביבה

טל זקס - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

נעם הירש - מנהל תחום תכנון ובנייה, משרד הבריאות

אתי פלר - מנכ"לית הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הוגו שפנגנטל - מנכ"ל המכון לבקרת הבנייה הישראלי

אבנר עציון - מכון בקרה ניסים שוקר

בני לחין - מנכ"ל מכון בקרה AIS

אבישי בן שושן - מנהל מכון בקרה גאודע לבקרת בנייה בע"מ

חמוטל בן יעקב - התאחדות בוני הארץ

דפנה פביאן - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) לסעיף 81.
רוני טיסר
תיקון, אין מספר תיקון, נוסח מעודכן של הממשלה לקראת הדיון ביום 19 בפברואר 2018. הנוסח שנשלח הוא נוסח מעודכן של הממשלה. יש תיקון אחד.
תומר רוזנר
אני אסביר. כפי שאמרתי, הממשלה מבקשת מקצה שיפורים לתיקון 119 שעבר כבר בכנסת בנושא מכוני הבקרה ולכן היא מביאה כאן נוסח מתוקן. זאת בעצם יוזמה של הממשלה להביא תיקון נוסף לחוק. כפי שהסברתי בחלק קודם של הדיון, אם התיקון הזה לא יידון או יתקבל ב-1 באפריל 2018, ייכנסו לתוקפן ההוראות שמתייחסות למכוני בקרה ויש סבירות גבוהה – אני אומר בזהירות – שהדבר הזה יקרה ומכוני הבקרה לא יהיו מוכנים עד המועד הזה ולכן הדבר עלול לגרום לשיתוק בענף הבנייה ולכן יש צורך לתקן. לכן הממשלה מציעה מספר תיקונים שקשורים לנושא הזה של מכוני הבקרה ואני מציע שהממשלה תציג את התיקונים שהיא מבקשת.
היו"ר יואב קיש
בסדר. ניתן לממשלה להציג. אני רוצה לומר שלצערי ברור – ואני אומר את זה לכולם – שאנחנו לא יכולים להשאיר את המצב כמו שהוא כי זה יפגע בבנייה בישראל ואין בכוונתנו לעשות זאת, עם כל הרצון האמיתי שלנו לקדם את נושא מכוני הבקרה. צריך למצוא פתרון.

מצד אחד אמרתי שאין כוונה ללכת להליך שיפגע בשוק הבנייה הישראלי. זה ברור. מצד שני, אם אנחנו לא נתחיל, זה לא יקרה לעולם וגם זה ברור ולא רק זה. אני אומר לנציגי מכוני הבקרה שנמצאים כאן שברור שיש לזה משמעויות כספיות ונזק כספי שנגרם לכם מהעניין הזה ואני אומר לכם שאני עושה את הדיון בשביל הדבר הזה. אני מהתחלה הבנתי שהיה דיון קודם ואמרתי שנדחה בשנה אבל יש כאן בעיה אמיתית ואנחנו עושים את הדיון הזה בשבילכם. אני יכול להגיד לכם שדיברתי עם האוצר ואמרתי שכך זה לא יכול להמשיך בצורה הזאת וחייב להיות פיצוי למכוני הבקרה כי ההתנהלות הזו היא לא התנהלות שאנחנו נאפשר אותה.

אנחנו עכשיו מנסים למצוא את ההגדרה של אם מתחילים, איך מתחילים, מתי, ואיך מפצים בהתאם לעיכוב. זאת מהות הדיון לתפיסתי.

מי רוצה להציג את עמדת הממשלה בעניין? משרד האוצר? מינהל התכנון?
בנימין ארביב
מינהל התכנון. אני אציג את עיקרי התיקונים. לומר את התיקונים באופן כללי?
תומר רוזנר
תציג באופן כללי ואחר כך תרד לפרטים.
בנימין ארביב
בסדר. מכוני הבקרה בשלב הראשון – והוועדה תחליט מתי זה יהיה – יעסקו רק במגורים, בנייה חדשה, רוויה עד 29 מטרים, והוועדה כבר אישרה את האגרות למבנים האלה. ברור שבשנים הראשונות מכוני הבקרה יעסקו רק במבנים כאלה. התיקון הראשון שאנחנו מבקשים, שזה כבר תיקון שנכנס בתיקון 119, אנחנו משנים מעט את הנוסח וגם את המיקום, ששר האוצר יהיה רשאי לתת רישיון למכון בקרה שיעסוק בסוגי המבנים האלה שהם מגורים ובנייה חדשה עד 29 מטרים, גם אם אין שם בקרים, כל עבודת הבקרים המורשים שנקבעו שזה הגנת הסביבה, בריאות, כבאות ופיקוד העורף ואני אומר לפרוטוקול שאין לנו שום כוונה לתת רישיון למכון בקרה בלי בקרים מורשים מטעם כבאות ופיקוד העורף. הכוונה היא לבקרים מורשים מטעם הגנת הסביבה ובריאות. הסיבה היא כי כפי שהתברר בישיבות ובתיאום עם המשרדים האלה, בנוגע לבקשות למגורים, הצורך באישורים של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות הוא יחסית נמוך ולכן אין הצדקה להעסקת בקר מורשה מטעמם בשלב הראשון.
היו"ר יואב קיש
עצור רגע. מכוני הבקרה אמורים לאפשר לעיריות, מוציאים את החלק הזה של בחינת הבקרה והפיקוח על הבנייה החוצה מהעירייה, מה שלא קורה בעירייה.
בנימין ארביב
היום זה לא קורה.
היו"ר יואב קיש
היא מתעסקת רק בזכויות. ולרכז את כל הגופים שנדרש הרישיון שלהם לטובת העניין. לטובת זה מסמיכים בתוך מכון הבקרה את כל האנשים הרלוונטיים כדי לאשר את הבדיקות הנדרשות ואז אתה אומר לי עכשיו שהגנת הסביבה, הבדיקות שלו הן מינימליסטיות ואין טעם להכשיר בשביל זה. אז מה, אתה מדבר אתי לאורך טווח שזאת המדיניות שלכם?
בנימין ארביב
לא. בנפח הזה של מגורים.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר דווקא אולי בבניית רב קומות, יכול להיות שכן יש.
בנימין ארביב
או מבני ציבור או תשתיות.
היו"ר יואב קיש
מכיוון שאנחנו לא נכנסים לזה כרגע, הם פחות נדרשים.
בנימין ארביב
הם פחות נדרשים.
היו"ר יואב קיש
על זה אתה מוכן לתת מעבר לתקופה הראשונה הזאת. הבנתי. חשבתי שאתה מדבר על מכאן והלאה.
בנימין ארביב
לא. רק בנפח הזה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לכמה זמן?
בנימין ארביב
כרגע החוק מדבר על ארבע שנים. שוב, פחות חשובה התקופה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נמצא כאן פתרון אחר. אני כבר אומר לך. הכיוון שאנחנו הולכים אליו הוא לא בדיוק מה שכתוב בחוק, אבל בוא נבין רגע מה ההצעה של הממשלה.
בנימין ארביב
זה התיקון הראשון. יש כאן הגדרות שהן קבועות בתקנות אבל כדי לא להפנות לתקנות, הכנסנו כאן הגדרות מה זאת בנייה רוויה, מה זה בניין רב קומות וכולי.
היו"ר יואב קיש
יש סטייה בין ההגדרות האלה לתקנות?
בנימין ארביב
לא.
היו"ר יואב קיש
זה זהה אחד לאחד.
בנימין ארביב
זה זהה.
היו"ר יואב קיש
מה עם (2)? אצלי מופיע ב-(1), שר האוצר רשאי לתת רישיון, וב-(2), ניתן רישיון לגוף כאמור, לפני ההגדרות. בוא תעבור על (2).
בנימין ארביב
אני אסביר. זה פשוט סעיף שכבר נכנס ב-119 אבל אני אסביר אותו. אנחנו רק משנים את המיקום. מה שנכתב כאן זה שאם יש בקשה להיתר, שוב, בסוג הזה של מגורים שמכוני הבקרה יעסקו בשלב הראשון בבקשות האלה, אבל אותה בקשה להיתר כן טעונה אישור של המשרד להגנת הסביבה או משרד הבריאות בשל הוראה בתכנית למשל, כיוון שלגבי אותה בקשה לא יהיה בשלב הראשון במכון הבקרה בקר מורשה לעניין הגנת הסביבה ובריאות, ניתנת כאן - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר. סעיף (2) בעצם בא לפתור את הבעיה אם בסוף כן תיתקלו בהגנת הסביבה והבריאות.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אם מביאים אותו להגנת הסביבה, זה אומר להוסיף את (2), אין צורך.
תומר רוזנר
לא. זה וולנטרי. אתה יכול לבחור אם ללכת למכון או לא ללכת למכון.
היו"ר יואב קיש
נדרש רישיון לגוף כאמור בפסקת משנה (1) למכון בקרה והוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר שלגביה נדרש אישורו של גורם מאשר המנוי, שמכון הבקרה איננו יכול לאשר, אז רשאי מגיש הבקשה לבחור בהודעה שימסור לרשות הרישוי כי על הבקשה לא תחול חובה. הוא לאף פעם א ילך למכון.
בנימין ארביב
נכון.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זה מה שאמרתי. הוא לא ילך למכון.
היו"ר יואב קיש
מה עוד אתם רוצים לעשות או שבזה גמרתם?
בנימין ארביב
לא. יש עוד.
מירי כהן
זה צריך להיות בכל מקרה גם אחרי ה-1 לחודש.
בנימין ארביב
אני רק אומר בהערה שהפסקה השנייה שדיברנו עכשיו עליה, שמדברת על בחירה של מבקש ההיתר, היא גם אם הוועדה תחליט שבשנה הקרובה הכול יהיה וולנטרי, הפסקה הזאת עדיין נדרשת כי היא לא מדברת רק על השנה הקרובה אלא היא מדברת גם אחרי 2019. לכן יש חשיבות להשאיר את הפסקה הזאת.

אחרי כן יש את ההגדרות. אמרנו שזאת חזרה על התקנות.

כאן יש תיקון משמעותי שהממשלה מבקשת ואני אסביר אותו.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
באיזה סעיף?
בנימין ארביב
תיקון סעיף 158כא, בתחילת עמוד 3.
היו"ר יואב קיש
יש כאן תוספת של הוועדה וכתוב: אינה מקובלת על הממשלה.
בנימין ארביב
נכון.
קריאה
כל סעיף 158כא, זה תיקון טכני.
בנימין ארביב
נכון. ב-כב.
קריאה
לאחר מכן, ב-כג.
היו"ר יואב קיש
כתוב כאן כג. זה צריך להיות כב?
בנימין ארביב
כן.
היו"ר יואב קיש
ואז במקום השר הממונה על ביצוע אותו חיקוק, יבוא השר הממונה על אותו גורם מאשר.
בנימין ארביב
זה מה שמבקשת הממשלה.
היו"ר יואב קיש
תסביר מה היא מבקשת.
בנימין ארביב
סעיף 158כב, סעיף קטן (א), עוסק בתנאי הכשירות של הבקרים המורשים. כלומר, אלה מכוני בקרה שיש בהם בקרים רגילים ויש בקרים מורשים והבקרים המורשים הם מוסמכים לתת את האישורים במקום הגורם המאשר. סעיף 158כב, סעיף קטן (א), מדבר על כשירות של הבקרים המורשים ולאורך הסעיף יש סמכויות נוספות שקשורות לבקרים האלה, להסמכה שלהם, לביטול ההסמכה שלהם וכן הלאה.

השאלה כרגע היא מי קובע את תנאי הכשירות של אותם בקרים מורשים. האם השר הממונה על הגורם המאשר.
היו"ר יואב קיש
מי זה הגורם המאשר?
בנימין ארביב
הגורם המאשר, אלה ארבעה גורמים שנקבעו בסעיף 158כא, שהם שר הבריאות או עובד מעובדי משרדו, השר להגנת הסביבה או עובד מעובדי משרדו, רשות הארצית לכבאות והרשות המוסמכת כמשמעותה בחוק ההתגוננות האזרחית. אלו ארבעת הגורמים המאשרים שנקבעו בחוק. לפי הנוסח כעת של החוק, אם הצורך באישור של גורם מאשר נקבע בחיקוק מסוים, מי שקובע את תנאי הכשירות של הבקרים המורשים זה השר הממונה על אותו חיקוק ולא השר הממונה על הגורם המאשר. קרי, אם בתקנות הרישוי, תקנות התכנון והבנייה נקבע שיש צורך בהתייעצות עם רשות הכבאות, כיוון ששר האוצר הוא השר האחראי על החיקוק של תקנות הרישוי, לפי הנוסח של החוק היום שר האוצר צריך לקבוע את תנאי הכשירות של הבקרים המורשים לעניין הכבאות כי הוא השר הממונה על החיקוק שקבע את הצורך באישור הגורם המאשר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אבל הוא לא ממונה על הכבאות. מי שממונה על הכבאות, זה השר לביטחון פנים.
היו"ר יואב קיש
זה הוויכוח.
מירי כהן
זו הבעיה ולכן לא נכון שאנחנו תנאי כשירות לכבאות.
בנימין ארביב
הסעיף הזה, זה סעיף קטן (א), משפיע על עוד סעיפים קטנים לאורך הסעיף. ההסמכה של בקר מורשה, ביטול ההסמכה של בקר מורשה - - -
היו"ר יואב קיש
רגע. יש כאן שתי גישות שונות, האחת של הממשלה ואחת של הוועדה?
תומר רוזנר
הייעוץ המשפטי לוועדה סבור שכדי למנוע את המצב שבו היינו עד היום, שבו למעשה חלק מהגורמים המאשרים תוקעים את הרפורמה, אם לומר בלשון העם, משתמשים בסמכויות כאלה ואחרות שיש להם כדי לא לקדם אותה, הגישה שלנו היא שאם הולכים לכיוון הזה, צריך להגביל את השר הממונה בזמן ולומר לו שתוך 90 ימים יתקין את התקנות של תנאי הכשירות, ואם הוא לא יעשה את זה, הסמכות תעבור לשר האוצר.
היו"ר יואב קיש
זה נראה לי פתרון טוב.
מירי כהן
אני חושבת שאנחנו תומכים בהצעה הזאת.
היו"ר יואב קיש
זה נראה לי פתרון טוב.
קריאה
יש תיקים אצל הכבאות שלוקח שנתיים. כל שלושה חודשים עוד בדיקה וכולי.
היו"ר יואב קיש
אחרי רישוי עסקים, יש לנו רפורמה מאוד גדולה שמחכה לנו בדרך.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה שהציע היועץ המשפטי, זאת הצעה טובה. אתה לא יכול לתת ישר סמכות לשר האוצר או לןשר הממונה במקום לחזור לשר הממונה.
היו"ר יואב קיש
אבל אם הוא תוקע את זה ולא עושה כלום?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תוך 90 ימים.
היו"ר יואב קיש
אני מקבל.
טל זקס
המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר יואב קיש
דיברנו בדיון הקודם על כך שדווקא הגנת הסביבה פחות קריטי ואנחנו מחריגים אותו.
טל זקס
נכון. רק בנקודה הזאת. הנקודה הזאת לא עלתה כל כך בהקשר שלנו בהתחלה אבל כשהיא עלתה, אנחנו ראינו שהיא כן רלוונטית לנו. צריך להבין שהמשרד להגנת הסביבה הוא גורם מאשר גם לפי חיקוק אבל בעיקר לפי תכנית. אז השר הממונה על התכנית הוא לצורך העניין שר האוצר ואז יוצא פיצול בתקנות כשירות שקובע השר להגנת הסביבה לפי חיקוק, לתקנות כשירות שקובע שר האוצר לפי תכנית. האם זאת הכוונה? זה איזשהו פיצול שלא כל כך ברור מה המשמעות האופרטיבית שלו. לא ידעתי שהממשלה מסכימה להצעה שעלתה כאן, אבל בעינינו בכל מקרה חייבת להיות הסכמה של השר.
היו"ר יואב קיש
אבל יש לו 90 ימים ואם הוא לא מסכים, לא נמשיך לחכות לו לנצח.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
כל המטרה היא לקדם.
היו"ר יואב קיש
המטרה היא שזה יזוז.
טל זקס
אין לנו התנגדות עקרונית להגבלת זמן.
היו"ר יואב קיש
זאת ההצעה שלנו.
תומר רוזנר
אני אבהיר. על פי הצעת הממשלה מתקבלת עמדתכם שבעצם השר שיתקין את תקנות הכשירות הוא השר הממונה על הגורם המאשר, קרי, השר להגנת הסביבה במקרה שלכם. אך מוגבלת סמכותו בזמן ל-90 ימים ואם הוא לא יעשה שימוש בסמכותו בתוך 90 הימים האלה, הסמכות תעבור לשר האוצר.
טל זקס
ממתי מתחילים 90 הימים?
תומר רוזנר
מתחילתו של החוק הזה.
היו"ר יואב קיש
מכניסתו של התיקון לתוקף.
טל זקס
הבקר שלנו לא נכנס בשלב הזה.
תומר רוזנר
זה לא משנה. תתקינו את תנאי הכשירות בתוך 90 ימים.
טל זקס
זאת בעיה.
תומר רוזנר
תתמודדו.
טל זקס
אם תיתן לי להסביר, אני אסביר מה הבעיה. מה שרלוונטי מבחינתנו, ולזה אנחנו מנסים להיערך בהנחה שסוכם שמגורים זה פחות רלוונטי, אלה השימושים שאמורים להיכנס ואנחנו בהחלט כן נתעקש שייכנס בקר של המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר יואב קיש
אתם היחידים שצריכים לא להתלונן על הזמן. למה? כי כל העבודה שלכם נדחית, כך שאין לכם בעיה. אתם תעשו את הפתרון הנקודתי ואז יהיה לכם הרבה זמן עד שייכנסו כל שאר הדברים. לכן דווקא מהגנת הסביבה במקרה הזה לא צריכה להיות תקלה. אני אומר שאני הולך עם ההצעה של ה-90 ימים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
גם אני.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה לקצר את זה יותר מדי. מישהו ממשרדי הממשלה רוצה להתייחס? זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הם אמרו שהם תומכים.
מירי כהן
סגנית ראש מטה הדיור. הבעיה היחידה היא שככל שהתיקון נכנס ב-1 באפריל, תיכנס איזו מתכונת שהוועדה תחליט כאן היום, צריך שהכבאות יסיימו עם תנאי הכשירות ו-90 ימים כבר עוברים את הרישיון.
היו"ר יואב קיש
עובר, אז לא יהיה. אז אתם תפצו אותם. אני לא נכנס עכשיו לזה. על זה נדבר אחר כך.
נועה עמירב פטאל
משרד המשפטים. יש כאן בעצם סמכות שעוברת אחרי 90 ימים אבל כידוע הסמכות להתקנת תקנות נמשכת וזה אומר שאם השר אחר כך רוצה לתקן את התקנות, נדרשים שינויים, יש כאן איזו קונסטלציה קצת מוזרה. במהות רצינו לתת את הסמכות לשר ולתחום בזמן אבל השאלה מה קורה אם אחר כך הוא רוצה לעשות שינויים.
תומר רוזנר
זה יהיה לתקנות הראשוניות.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. זאת תהיה התקנה לתקנות הראשוניות ואז הסמכות חוזרת לשר המקורי שיכול תמיד לתקן, לשנות ולהוסיף אבל יהיה משהו שיתחילו אתו.

אני רוצה להמשיך. עוד לא נגענו בליבה שזה הפיצוי למכוני הבקרה.
בנימין ארביב
תיקון נוסף הוא סעיף 158כד אבל זה בהמשך התיקון הזה. צריך להיות השר הממונה על הגורם.
היו"ר יואב קיש
התיקון יבוצע בהתאם לכל הטקסט.
בנימין ארביב
בסדר.
היו"ר יואב קיש
אם אין צורך להקריא, אל תקריא.
תומר רוזנר
הוא לא מקריא. הוא רק מציג. הצגת את הנושא הזה.
היו"ר יואב קיש
תעבור לנושא נוסף.
בנימין ארביב
נושא נוסף קשור לסמכויות המנהל. אנחנו כרגע רוצים להתקין את תקנות מכוני הבקרה. ראינו שיש צורך לתת סמכויות למנהל שהשר ימנה לעניין מכוני בקרה.
היו"ר יואב קיש
היום אין בחוק הגדרה של מנהל?
תומר רוזנר
אין.
היו"ר יואב קיש
בעיקרון למי הם כפופים?
תומר רוזנר
לשר.
היו"ר יואב קיש
כל אחד עם השר שמפקח עליו?
תומר רוזנר
לא. שר האוצר.
היו"ר יואב קיש
מה רוצה שר האוצר?
תומר רוזנר
רוצה למנות פונקציה של מנהל מכוני בקרה.
בנימין ארביב
שהוא יהיה רשאי להנחות, לתת הוראות וכולי. זה הסעיף הזה.

עכשיו אני מגיע לסעיף שהוא בעצם תיקון.
היו"ר יואב קיש
זה סעיף של המנהל שאין בו הרבה משמעות. כמה מכונים הולכים להיפתח או נפתחו?
קריאה
ארבעה.
קריאה
ארבעה אושרו ויש עוד שניים בתהליך.
קריאה
קיבלו הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. עוד אף אחד לא קיבל רישיון הפעלה משר האוצר.
היו"ר יואב קיש
כמה בתכנון בסך הכול?
קריאה
שישה.
היו"ר יואב קיש
גיאוגרפית, היכן?
אתי פלר
מנכ"לית הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. עד עכשיו הוסמכו ארבעה ארגונים, החמישי יקבל את ההסמכה אני מניחה עד סוף החודש. הצפי שלנו מהבקשות שהוגשו לנו וכבר הצהרנו מספר פעמים הוא שיהיו כשמונה מכוני בקרה. על פי החוק הם לא ממוקמים גיאוגרפית אלא הם יידרשו לקבל כל עבודה שתוגש להם ולא משנה היכן היא תהיה בארץ.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אבל לא מחייבים אותם למקומות בהם הם יהיו?
אתי פלר
לא מחייבים.
היו"ר יואב קיש
אפשר לדעת מיקומים פיזיים, היכן הם יהיו? מחר מישהו מאילת רוצה לבוא ולדבר עם המכון פיזית ולא בטלפון. איפה יושבים המכונים? איפה יושבים ארבעת המכונים שאושרו?
אתי פלר
הארבעה שאושרו יושבים דרום עד חדרה.
היו"ר יואב קיש
לא. ארבעה מיקומים. את יודעת לומר לי או לא?
אתי פלר
אני יכולה להיכנס לאתר ולהקריא לך.
קריאה
אני יכול להגיד לך. יש אחד בירושלים, בתל אביב יש שניים ואחד ביבנה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אחד מקריית שמונה צריך לנסוע עד יבנה?
קריאה
הוא לא צריך לנסוע. הוא מעביר באינטרנט.
קריאה
התהליך הוא דיגיטלי.
אתי פלר
הכול דיגיטלי.
היו"ר יואב קיש
אם הוא רוצה לדבר, התשובה לשאלתך היא כן. הוא יצטרך לבוא ליבנה או לתל אביב או לירושלים.
קריאה
חוץ מהבקרה בשטח.
היו"ר יואב קיש
ברור, אבל במקרה הזה אתם נוסעים לשם ולא הוא בא אליכם.
בנימין ארביב
תיקון לסעיף 101 שדיבר על יום התחילה.
היו"ר יואב קיש
סעיף 81.
בנימין ארביב
כן. זה הנושא המשמעותי יותר.
היו"ר יואב קיש
כאן הגענו למהות עליה עד עכשיו הגענו להסכמות, לפחות להבנתי, עד עכשיו. נכון?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
נכון.
בנימין ארביב
בתיקון 119 שעבר לפני פחות מחודשיים, ניתנה סמכות לשר האוצר לדחות את יום התחילה המאוחר בשלושה חודשים נוספים שמסתיימים ב-1 באפריל.
היו"ר יואב קיש
ואין לו דחייה נוספת.
בנימין ארביב
נכון לעכשיו, אין לו דחייה נוספת ואין הבחנה בין בקשות למגורים למה שהוא לא מגורים. אם החוק לא יתוקן, ב-1 לאפריל כל בקשה להיתר שתוגש אחרי המועד הזה, חייבת לעבור דרך מכון בקרה. אנחנו יודעים שאנחנו לא ערוכים וכולי.

לכן הצעת הממשלה היא כזו. בקשות להיתרים למבנה מגורים כפי שמוגדר כאן, בנייה רוויה חדשה עד 29 מטרים ויום התחילה המאוחר הנדחה כמו שקוראים לו כעת יהיה עד - - -
היו"ר יואב קיש
מאיפה אתה מקריא את זה? אני לא רואה. אני בסעיף 81 בעמוד 4.
בנימין ארביב
בתחילת עמוד 5.
היו"ר יואב קיש
אתה לא מקריא את (א).
בנימין ארביב
אני כרגע לא מקריא.
היו"ר יואב קיש
יום התחילה נדחה, למתי?
בנימין ארביב
זה לא הנוסח שלפניכם כי היו שינויים מאתמול בערב.
היו"ר יואב קיש
תאמר ונרצה לראות.
בנימין ארביב
הצעת הממשלה נכון לעכשיו היא שיום התחילה המאוחר של מבנה מגורים מהסוג שהזכרתי יהיה ל-1 בינואר 2019.
היו"ר יואב קיש
איזה סוג?
תומר רוזנר
מגורים בבנייה רוויה.
בנימין ארביב
מגורים בבנייה חדשה רוויה, מבנה שהוא לא מבנה רב קומות. יום התחילה, ברירת המחדל ליום התחילה, יהיה ה-1 בינואר 2019. כל מה שהוא לא מגורים, יום התחילה יהיה ה-1 בינואר 2020, עם מתן סמכות לשר האוצר לדחות לגבי מה שהוא לא מגורים בשנתיים נוספות.

לגבי מגורים, אמרנו שיום התחילה הוא ה-1 בינואר 2019, ניתן יהיה לבחירת מבקש ההיתר בעת הגשת הבקשה להיתר כן להחיל את החובה של מכוני בקרה. זאת אומרת, תהיה אפשרות בחירה למבקש ההיתר בעת הגשת הבקשה האם הוא רוצה להחיל את הדין החדש וכן להחיל את חובת בדיקת מכון הבקרה או לא. כל זה יהיה עד ה-1 בינואר 2019. מה-1 בינואר 2019 זה יהפוך להיות חובה.
היו"ר יואב קיש
מה אתם עושים עם המכונים שנשארים באוויר?
אריאל יוצר
מאיזה היבט?
קריאה
הסמכות.
היו"ר יואב קיש
הם היו אמורים להתחיל ב-1 בינואר 2019. אנשים לא ילכו אליהם. איזה אינטרס יש למישהו ללכת אליהם?
אריאל יוצר
נותנים שירות יותר טוב.
קריאה
מי ישלם על זה?
תומר רוזנר
זה לא שירות לא יותר טוב ולא יותר מהיר.
היו"ר יואב קיש
במקום לשלם, הוא יכול לא לשלם כלום ולסגור את העניין בעירייה.
אריאל יוצר
נכון.
היו"ר יואב קיש
אז מה אתה רוצה לעשות אתם?
אריאל יוצר
זה שהחובה ללכת אליהם עובדת, אני מניח שזה משנה במידה מסוימת.
היו"ר יואב קיש
למה במידה מסוימת? תסביר לי אינטרס של יזם ללכת למכון אם אין לו חובה ללכת. בדרך כלל יש לך הגיון. עולה לו הרבה כסף שם בעוד שבעירייה לא עולה לו.
אריאל יוצר
עולה לו.
היו"ר יואב קיש
כמו שאנחנו יודעים, בעירייה גם לא בודקים כנראה.
אריאל יוצר
כשאתה הולך לעירייה, אתה גם משלם.
קריאה
את אותה אגרת בנייה הוא משלם גם כאן.
היו"ר יואב קיש
נשמע את המכונים.
אבנר עציון
מכון בקרה ניסים שוקר.
היו"ר יואב קיש
תאמר לנו מה לדעתך יקרה. לך יש רישיון?
אבנר עציון
לאף אחד אין רישיון. הסמכה מהרשות הלאומית להסמכה, יש. רישיון אין למרות שנתבקשנו הבוקר כבר להפקיד ערבות בידי המדינה ולך תדע על מה.
היו"ר יואב קיש
מה הגובה?
אבנר עציון
על שלושה מיליון שקלים.
היו"ר יואב קיש
יפה. כמעט כמו ערוץ טלוויזיה.
אבנר עציון
אנחנו נענינו כולנו לקול קורא שהמדינה הוציאה לפני כשנתיים להקמת מכוני בקרה. באותו זמן גייסנו בקרים, כיתתנו את רגלינו בין אותם בקרים שאף אחד מהם לא רצה כל כך לעבוד אבל איכשהו מצאנו מן הגורן ומן היקב. שילמנו להם דמי רצינות ואנחנו משלמים להם לאורך התקופה הזאת. אנחנו עשינו תיקים של בקרה להסמכה והוצאנו מאות אלפי שקלים עד היום. הכנו מקומות פיזיים. אנחנו סוחבים את הבקרים שלנו מדחייה לדחייה של המדינה ואומרים להם שזאת בטח תהיה הדחייה האחרונה ולאחרונה אמרנו, די, זה הגיע לכנסת, זה עבר בחקיקה ראשית, יותר לא יהיה שינוי. האמינו לנו. אני מקווה. אנחנו כולנו ערוכים ומוכנים להתחיל.
היו"ר יואב קיש
ואז הגיע חוק ההסדרים.
קריאה
לא. זה לא חוק ההסדרים.
היו"ר יואב קיש
אז הגיע 1 באפריל
אבנר עציון
לא. לפני שהגיע 1 באפריל, לפני חודש וחצי עבר כאן התיקון. במסגרת התיקון הזה אפשר להקריא את החובה שהייתה למדינה לבוא אחרי 45 ימים ולהודיע איך היא התקדמה לקראת המהלך הזה. במקום לפגוש את איך היא התקדמה, אנחנו פוגעים את הרגרסיה הזאת.
היו"ר יואב קיש
נכון. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאתה לא חייב לענות עליה כי היא שאלה שנוגעת אולי כספית אבל בוא נשאל אותה כשאלה תיאורטית את כל מכוני הבקרה. בסיטואציה בה המשמעות היא לא חובה וכנראה כמות התיקים שתגיע אליכם היא מאוד מינימלית, אם בכלל, יכול להיות שיגיעו ויכול להיות שלא, נגיד שפותרים את מי שמגיע מעלות והעלות לא תהיה לו והוא לא ירגיש בכיס את הדלתא, אבל אני שואל אותך שאלה, מול איזה צפי הפסדים חודשיים מכון בקרה כזה אמור להרגיש בהכנסות, זה מול זה?
אבנר עציון
אפס הפסדים כי הוא לא יקום. אני אומר את זה חד משמעית.
היו"ר יואב קיש
רגע. לא הקשבת לי.
אבנר עציון
הקשבתי טוב.
היו"ר יואב קיש
אני יוצא מהנחה שכן יקום, יהיו לו הפסדים ועכשיו יכול להיות שנחליט לשפות אתכם בזה. אני לא אמרתי לכם לא לקום. אמרתי לקום אבל אנחנו אולי נשפה אתכם. נגדיר שיפוי. אנחנו נבקש מהממשלה להזדרז, כל חודש יעלה לממשלה כסף ואני שואל הערכה שלך, כמה עולה חודש כזה שאתם הייתם יכולים לעבוד ולקבל הכנסות מקבלנים לעומת חודש שאתם עובדים באוויר.
אבנר עציון
חודש של שמונה בקרים ועוד שני מנהלים ועוד מנכ"ל מכון, יכפיל כל אחד.
היו"ר יואב קיש
תגיד. בערך.
אבנר עציון
בערך חצי מיליון שקלים לחודש לפחות.
היו"ר יואב קיש
אז כמה בקשות של יזמים אמורות לכסות את זה כדי שהעסק יעבוד?
אבנר עציון
תלוי באיזה גובה תיקים, אבל אנחנו מעריכים בין 25 ל-30 תיקים לחודש כמינימום שיאפשר לעבור עד התקופה שהחוק יתרחב.
הוגו שפנגנטל
סליחה, זה לא בדיוק נכון.
היו"ר יואב קיש
זה מגיע ל-150 אלף שקלים בחודש.
אבנר עציון
אנחנו מדברים רק על טיפול.
הוגו שפנגנטל
אני אדייק את הדברים כי מה שאבנר הציג כאן הוא רק הטיפול השוטף של המכון. אנחנו נערכנו בתכנית תקציבית לצמיחת המכון מיום תחילת עבודתו לאור קבלת תיקים שהסכום עבורם נקבע מראש באגרות.
היו"ר יואב קיש
כמה האגרות? הם משלמים את אותן אגרות היום לעיריות?
אבנר עציון
לא.
היו"ר יואב קיש
יש כאן העמסה נוספת על היזמים?
אבנר עציון
כן.
היו"ר יואב קיש
שלא הייתה מתוכננת. שלא הייתה קודם.
הוגו שפנגנטל
כן.
היו"ר יואב קיש
למה זה לא יורד מהיתר הבנייה של העירייה?
קריאה
שאלה מצוינת. זה חייב לרדת.
היו"ר יואב קיש
למה הסכום הזה לא יורד מעלות היתר הבנייה שגובה העירייה?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
והעירייה תעביר כסף או הממשלה?
היו"ר יואב קיש
אתה יושב בתל אביב או בירושלים?
הוגו שפנגנטל
בפתח תקווה. הרשות המקומית, זה לא שהיא עושה אפס מעשה. הם עושים את הבדיקה הראשונה של הבדיקה המרחבית. רק אחר כך זה עובר למכון הבקרה בנושא של הרישוי. ולכן זה לא אחד במקום השני.
היו"ר יואב קיש
בסוף אנחנו מייקרים את עלות הפרויקט.
אבנר עציון
צריך חדד את הנקודה הזאת. אנחנו לחלוטין לא מייקרים.
הוגו שפנגנטל
בוודאי אנחנו מאמינים שאנחנו משפרים את זה בהרבה, את כל ענף הבנייה בכל מה שקשור גם בנושא של הרישוי.
היו"ר יואב קיש
ברור. דיברתי רק על עלות.
הוגו שפנגנטל
כולם ישמחו לשלם את הכסף הזה.
היו"ר יואב קיש
ישמחו לשלם, אני לא בטוח. אני לא מכיר יזם אחד ששמח לשלם כסף אבל בסדר.
הוגו שפנגנטל
אם זה מקצר לו את לוח הזמנים בנושא של קבלת רישיון והיתר בנייה, הוא בוודאי ישמח לשלם.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בכמה זה אמור לקצר? כל התהליך של היתר ייקח 90 ימים כולל מכון בקרה.
הוגו שפנגנטל
אנחנו היום מדברים על שנה-שנה וחצי להוציא היתר בנייה ואנחנו מדברים כרגע על סדר גודל של 90 ימים.
אבישי בן שושן
אני ממכון בקרה גאודע בתל אביב. אני רוצה לציין שמעבר למחשבה הבסיסית שאותן אגרות שיזם או מבקש ישלם עבור בקרת התכן שנעשה, אנחנו עתידים בסופו של דבר לקצר לו גם את זמן קבלת ההיתר מזמן של שנים לפעמים, שנה בממוצע ברשויות, לזמן של 90 ימים כולל.
היו"ר יואב קיש
אני מאוד אשמח. זו המטרה וזו הכוונה אבל אתה יודע, אתם רק מתחילים וגם לכם ייקח קצת זמן.
אבישי בן שושן
עדיין אנחנו מחויבים בלוחות הזמנים האלה. אף אחד לא נותן לנו גרייס.
היו"ר יואב קיש
ואם אתם לא עומדים בלוחות הזמנים האלה, מה קורה?
אבישי בן שושן
אנחנו צריכים להחזיר את הכסף.
סטפן אבו חדרה
אני ממינהל התכנון, מנהל אגף מכוני בקרה. אני רוצה להסביר משהו. אין קשר בין מה שרשות הרישוי עושה למה שעושה מכון הבקרה. מכון הבקרה, זה התחיל מוועדת זיילר - - -
תומר רוזנר
אני חולק עליו.
סטפן אבו חדרה
מדבר על מה שנקרא תכן הבנייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בישיבה הקודמת אמרת שיש קשר.
תומר רוזנר
יש קשר. זה התפקיד של הרשות המקומית לעשות.
סטפן אבו חדרה
תכן הבנייה הוא כל הנושאים ההנדסיים שלא נבדקים היום, למעט הנושאים שנדרש האישור של הגורמים המאשרים. מכון הבקרה אמור לבדוק חמישה תחומי תכן. התחומים האלה, הזמן המוגדר בחוק הוא 90 ימים ואמרנו שזה כל התהליך. מכוני הבקרה הם גופים פרטיים, הם נותנים שירות. אני מוכרח לומר שהמודל הכלכלי שנבנה היה שמרני ולכן אין שום מקום כרגע לפגוע בזה.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה להתחיל עם ה-1 באפריל? עד אז להשאיר את הכול כפי שהוא? זה מה שאתה אומר לי?
סטפן אבו חדרה
אני לא מייצג את העמדה האישית שלי. אני אומר שצריך למצוא תיקון הולם לדחייה הזאת.
תומר רוזנר
אני לא מבין.
היו"ר יואב קיש
גם אני לא מבין. אני מבין שיש אולי הבדל בין דעתך האישית לדעה שאתה אמור לייצר אבל בוא נדבר על הדעה שאתה אמור לייצג. אם לא נעשה כלום, ב-1 באפריל הם מקבלים סמכות מלאה לכל. נכון? אני צודק?
תומר רוזנר
כן.
סטפן אבו חדרה
נכון.
היו"ר יואב קיש
אתם אומרים לי שאתם לא מוכנים ורוצים למצוא פתרון אחר. הם אומרים פתאום חוק ההסדרים, ישבנו כאן לפני חודשיים ואמרתם שיש לכם עובדים והתארגנתם ויש הוצאות ואתם לא יכולים. אתה, העמדה שלך היא – לא האישית – העמדה של מינהל התכנון.
סטפן אבו חדרה
העמדה של מינהל התכנון. אנחנו צריכים למצוא פתרון הולם. תיקון הולם.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני רואה שלא נשלים את הדיון הזה היום. בשעה 2:00 אנחנו נפסיק את הדיון. אני רוצה לתת כמה קווים להנחיות לאוצר וגם למכונים לנסות להתכנס. מחר נמשיך עם זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תנסו לתת לנו מצג שהולך להיות משמעותי. בפעם הקודמת, אתה לא היית היושב ראש, אנחנו דיברנו על זה ושאלנו מבחינת לוח הזמנים, האם תעמדו בזה, האם זה אפשרי, שלא יהיה מצב של דד לוק באמצע ודברים מהסוג הזה.
אריאל יוצר
זה הובהר כאן, ואני מקווה שהוועדה - - -
היו"ר יואב קיש
יוצר, קיבלת את זכות הדיבור.
אריאל יוצר
תודה. אני מקווה שהוועדה השתכנעה שכדאי להחיל את התהליך הזה באופן מדורג ולא מיד.
קריאה
לא.
אריאל יוצר
ראשית, אמרתי שאני מקווה ושנית, דיברתי לוועדה. אני מקווה שהוועדה השתכנעה שלא נכון להחיל תהליך כזה דרמטי באופן חד. לכן אנחנו מבקשים את זה באופן מדורג.

שנית. אני שומע כאן טענות גם מחברי הוועדה וגם מכאלה שהם לא חברי ועדה שמאחר שאנחנו הולכים לתהליך מדורג, למשמעות הזו יש שינוי במודל העסקי שבנו המכונים.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, בעיקר בגלל שאם היית הולך לתהליך מדורג של חובה לפחות, היה אפשר לכמת את זה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא. אתה לא יכול להגיד חובה כי אנשים לא ילכו לשם.
היו"ר יואב קיש
אם זה לא מדורג עם חובה, אז בכלל יש בעיה.
אריאל יוצר
אני חושב שאנחנו כממשלה, ראוי שנבדוק את העניין הזה ובמילה אני אומר למה. מצד אחד אומרים כאן, ואני מאוד מקווה שזה נכון, שהתהליך יהיה יעיל וטוב יותר ומקצועי יותר ומהיר יותר ולכן החובה לא אמורה לשנות שום דבר. ברגע שהתהליך טוב יותר, קבלן באופן טבעי זמן שווה לא כסף, רוצה להגיע בלי קשר לחובה כי יש אלטרנטיבה טובה יותר. לכן לכאורה להורדת החובה אין שום משמעות. מצד שני, אני מבין שבטח בהתחלה זה תהליך שצריך ללמוד אותו וכולי.
היו"ר יואב קיש
הקבלנים אפילו לא ידעו על כך.
אריאל יוצר
ברגע שהוצאת את המילה הקטנה שנקראת חובה, אתה שינית את המודל שהם בנו. לכן, בלי לדעת מה אתה רוצה להציע, אני מבקש בקשה כנציג הממשלה. מאחר ואנחנו אלה שביקשנו לשנות את מה שכתוב בחוק ולהחיל אתת העניין הזה באופן מדורג, אנחנו כן רוצים זמן קצר לנתח את המשמעות הכספית של העניין הזה ולבחון אותה.
היו"ר יואב קיש
יפה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא רק המשמעות הכספית אלא גם התפעולית. בהדרגה יש מדרגות.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לקראת סוף הדיון הזה. זה לא סוף העניין. כל מי שירצה לדבר, ידבר. אני מציע שאנחנו נקבע דיון נוסף למחר בשעה 11:30. יוצר, תקשיב, אין יום אחר, אין זמן אחר, חוק הסדרים. אתה רוצה, אני מוכן לסגור את זה עכשיו. מחר ב-11:30 הישיבה הזאת תתקיים. אם תבואו עם מתווה, תבואו. אם לא, הוועדה תחליט ומה שאנחנו נחליט, זה כך ואני אומר את זה גם לכם מכוני הבקרה.
תומר רוזנר
אם לא יהיה מתווה, אז?
היו"ר יואב קיש
חברי הכנסת יחליטו כולל פיצוי שאנחנו נחליט לכל חודש בו אין חובה. אני רוצה ללכת למתכונת כזאת שבהתחלה ללא חובה כי ברור לי שחובה זה לא יעבוד. סדר גודל של שישה חודשים. בששת החודשים האלה להם יהיה מינימום הכנסות שהם ישיגו. אם לא יגיעו למינימום הזה, יהיה מינימום רף שאתם תצטרכו לשפות אותם ועל זה אתם צריכים לדבר.
אריאל יוצר
קודם כל, אני מקבל את זה שכמובן אנחנו נחשוב על מנגנון ברוח הדברים שאמרת. אבל אנחנו צריכים להשתכנע בנכונות שלו ואז להציע אותו למרות שבסוף כמובן אתם מחליטים. הזמן, ששת החודשים, אני מקווה שהזמן של ה-1 בינואר הוא משהו שהוועדה כבר באופן עקרוני קיבלה.
היו"ר יואב קיש
מה זה ה-1 בינואר? ה-1 באפריל.
אריאל יוצר
סליחה. ה-1 באפריל 2019.
היו"ר יואב קיש
אני דוחה לך עד סוף השנה, עד ה-1 בינואר. אם אתה מממן, אין לי בעיה. מצדי קח את זה ליותר. המינימום, מה שאני אמרתי זה מינימום שישה חודשים.
אריאל יוצר
שנה מעכשיו.
תומר רוזנר
הם רוצים שנה מעכשיו.
היו"ר יואב קיש
אני אמרתי מינימום. כל תקופה מעבר לזה, מצדי תבוא לעשר שנים. אין לי בעיה. אתה רוצה יותר, זו החלטה שלך. המינימום הוא שישה חודשים ואחרי ששת החודשים האלה מה שקורה, זה הופך להיות חובה לקריטריונים שהגדרנו וגם תקופת זמן שאחרי כן זאת כבר חובה לכולם, שזה עוד שנתיים או מה שצריך.

זאת אומרת, שלושה שלבים. שלב ראשון שזאת לא חובה, כולל רף מסוים של הכנסות עם פיצוי במידה ולא מגיעים להכנסות האלה וזה צריך להיסגר למחר. מעל התקופה, אם זה יותר מחצי שנה, אין בעיה, אתם ממשיכים לשפות. נגמרת התקופה הזאת, יש חובה לאותה נישה כפי שהגדרנו לעבוד אתה ואז יש את השאלה מתי והאם צריך שיפוי. אני מבין שאולי גם זה משהו לגבי כל התחום. אני לא יודע.
אריאל יוצר
לא. לא צריך.
היו"ר יואב קיש
לא צריך. בסדר.
אתי פלר
יש משהו עקרוני שהתעלמו ממנו בכלל בכל ההצעה וזאת ההסמכה של הארגונים. המדינה דרשה שההסמכה של הארגונים תהיה לשנה. ההסמכה של הארגונים האלה פגה.
היו"ר יואב קיש
למה לשנה?
אתי פלר
זאת הייתה דרישת המדינה, שההסמכה תהיה לשנה בפעם הראשונה.
היו"ר יואב קיש
עד שמסמיכים, אז כל שנה תעסקו בהסמכות?
אתי פלר
אנחנו מסמיכים רק לשנתיים. המדינה דרשה שהפעם הראשונה תהיה לשנה בגלל שזה תחום חדש.
היו"ר יואב קיש
רק לפעם הראשונה.
אתי פלר
כן. לאחר מכן לשנתיים.
היו"ר יואב קיש
עוד לא התחלתם לעבוד וההסמכה נגמרה.
אתי פלר
יפה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אגב, זה מנגנון נהדר לשיפוי. אתה לא צריך לתת שיפוי כשאין לך הסמכה.
היו"ר יואב קיש
את אומרת שהם חייבים לעבור הסמכה מחדש.
אתי פלר
הם יהיו חייבים לעבור הסמכה מחדש ואנחנו נהיה חייבים שוב לדאוג לאתרים. המדינה תצטרך לדאוג שוב לאתרים שבהם הם יוכלו להראות לנו את הכשירות המקצועית כל זמן שאין להם תיקים אמיתיים ואתרי בנייה אמיתיים להראות לנו.
היו"ר יואב קיש
השאלה אם זה בא לידי ביטוי רק בכסף בעניין הזה, הסיפור הזה של ההסמכה החוזרת.
אבנר עציון
אני יכול לענות על זה?
היו"ר יואב קיש
כן.
אבנר עציון
מכון בקרה ניסים שוקר. אני רוצה לומר שאנחנו כפופים גם לרגולציה של מספר עובדים. תאר לעצמך שאנחנו במכון וולנטרי עדיין כפופים לרגולציה ויושבים עובדים - - -
היו"ר יואב קיש
אבל שמעת מה אמרתי.
אבנר עציון
לא פיצוי. אנשים ישבו ולא יעשו כלום.
היו"ר יואב קיש
כן, מה לעשות?
אבנר עציון
הם לא יבואו לעבוד. אנחנו באמת ניקח אדריכלים ומהנדסים בכירים, נשים אותם במשרד ונגיד להם שנחכה שמישהו ידפוק בדלת, האידיוט התורן? הרי הוא לא יגיע. מה אנחנו נעשה עם האנשים האלה?
היו"ר יואב קיש
שאלה טובה. הוא צודק. הוא אומר שזה לא יעבוד לו. הוא אומר שגם אם הוא מקבל את הכסף, זה לא יעבוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שערורייה.
אבנר עציון
תאפשר לי לעבוד עם שני בקרים, בבקשה, אז נחזיק שני בקרים.
היו"ר יואב קיש
לא. אי אפשר. אז יש לך עלויות.
אבנר עציון
נכון.
היו"ר יואב קיש
לא נשנה, אבל הדבר היחידי שאני יכול לאפשר זה אולי לתקופה הזו לאפשר להם לעשות עבודות נוספות או משהו כזה.
אתי פלר
לא. הם מנועים. אסור להם.
היו"ר יואב קיש
שב אתם ונסו להגיע להסכמות.

לגבי תהליך ההסמכות. אני מבין שהם יצטרכו לעבור הסמכה מחודשת זה משהו שאני לא יכול בחוק עכשיו לשנות כי אלה מחויבויות של הסכמים בינלאומיים.
אתי פלר
נכון.
היו"ר יואב קיש
את העלות, כמה שזה עולה, גם את זה צריך להכניס לעניין. יש גבול לכמה שאנחנו נתעלל בהם.

עוד דבר אחד אני רוצה לומר. חצי מיליון זה סכום גבוה בהתייחס לסכום שאתה אמרת לי. שלא ישתמע כאילו אמרתי שזה הבנצ'מרק שלי. ממש לא. באוצר יודעים היטב לכמת כמה עולה לך.
אריאל יוצר
אולי חצי מיליון לשנה.
היו"ר יואב קיש
לא. אל תגזים. את המספרים, אתם יודעים להגיע אליהם. תתכנסו לדברים ההגיוניים. אין כוונה שאתם תדממו ותפסידו בגלל מה שקורה כאן. מצד שני, אין כוונה שהרווחים יתחילו להגיע בלי עבודה.
נעם הירש
משרד הבריאות. יש לנו הערה לגבי אחד הסעיפים שנוספו ולא הועלו כאן.
היו"ר יואב קיש
באיזה נושא?
נעם הירש
בנושא של חובת התייעצות עם שר מאשר.
היו"ר יואב קיש
היית כאן בהתחלה עת דיברנו על זה?
נעם הירש
כן, אבל זה לעניין אחר. זה סעיף 158כד ואתם דיברתם על סעיף אחר, על סעיף 158כב.

רק להבין. ה-90 ימים יהיו רלוונטיים גם לגבי הסעיף הזה?
קריאה
כן.
מירי כהן
לא.
היו"ר יואב קיש
לא. אומרים כאן לא.
מירי כהן
21 ימים.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נדון בזה מחר. אני לא יודע על מה מדברים. חברי הכנסת, אתם רוצים לומר עוד משהו לעניין? לא.

מחר בשעה 11:30 נמשיך את הדיון. אם לא, אנחנו נסגור כי אין זמן. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים