ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 122), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-18OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 571

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ה' באדר התשע"ח (20 בפברואר 2018), שעה 11:57
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

בצלאל סמוטריץ – מ"מ היו"ר

יעקב אשר
מוזמנים
אריאל יוצר - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מירי כהן - סגנית ראש מטה הדיור, משרד האוצר

סטפן אבו חדרה - מנהל אגף תכן הבנייה, מינהל התכנון, משרד האוצר

בנימין ארביב - עו"ד, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

עמית שטאובר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

תדמור עציון - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

רון קולקה - עו"ד, ייעוץ משפטי, כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

אילה גלדמן - אגף תכנון סביבתי, המשרד להגנת הסביבה

טל זקס - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

טל רותם - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

נעם הירש - מנהל תחום ארצי, בריאות הסביבה, תכנון ובנייה, משרד הבריאות

נינא כהן קרן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

נועה עמירב פטאל - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עמיר שקד - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, רשות מקרקעי ישראל

גדי רובין - עו"ד, יועץ משפטי לתכנון ובנייה, פורום ה-15

חמוטל בן יעקב - מהנדסת באגף הטכני, התאחדות בוני הארץ

אתי פלר - מנכ"לית הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

ניב יונת - יו"ר דירקטוריון, התאחדות בקרי הבנייה בישראל

שני עשור - מנהלת התאחדות בקרי הבנייה בישראל

הוגו שפנגנטל - מנכ"ל המכון לבקרת הבנייה הישראלי

בני לחין - מנכ"ל מכון בקרה AES

ניסים שוקר - בעלים של מכון בקרה ניסים שוקר

אבנר עציון - מנכ"ל מכון בקרה ניסים שוקר

אבישי בן שושן - מנהל מכון בקרה גאודע

ירון כהן - מנהל פיתוח עסקי, מכון בקרת בנייה גאודע

אסא זהר - בעלים ומנהל של מכון בקרה אלפא סייט

גיא מולדובסקי - תאגיד השידור הישראלי

עמנואל יחזקאלי - תאגיד השידור הישראלי

גרי דוידסון - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017
היו"ר יואב קיש
צהרים טובים. אני מתנצל על האיחור. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הגענו לדיון החשוב של היום ועכשיו נתמקד בו.

אנחנו חוזרים להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117) שבא לעסוק בנושא מכוני הבקרה. אני כבר אומר שאני בעוד חמש דקות אצטרך לצאת להפסקה של חמש דקות אבל חשובים לי דברי הרקע ואתם נמשיך. אם יהיה כאן חבר כנסת שיוכל להחליף אותי, הוא יחליף אותי והדיון ימשיך. אם לא, נעשה הפסקה קצרה.

הדיון נבע מהמשך הדיון של אתמול כאשר לכולם ברור שב-1 לאפריל אי אפשר להטיל חובה ללכת למכוני בקרה. בעניין הזה אני חושב שיש אחידות דעים ואנחנו נפגע בשוק הבנייה בישראל. מצד שני, הגיע הזמן שהרפורמה הזו תצא לדרך. יותר מדי זמן היא התעכבה ובשום פנים ואופן אני לא רוצה שייווצר כאן מנגנון שיפגע בהתקדמות הרפורמה ויפגע במכוני הבקרה כי הם יקרסו. זה ברור. יש כאן שילוב של שני דברים, האחד, שבוודאי ובוודאי אם אנחנו לא מטילים חובה על קבלנים, זה חייב להיות שכל ההוצאות שלהם מכוסות ומהלך שמבחינתם הוא שקוף, לפחות כלכלית, ותכף אני אתייחס לזה יותר לעומק, ולכן יש הסכמה – את זה אני כבר יכול לומר לכם – עם האוצר שכל העלויות כפי שהיו אמורות להיות כלפי הקבלן למכון, ישולמו ולצורך העניין זה יהיה שקוף. עדיין נותרת הבעיה שעליה אנחנו לא לגמרי הגענו להסכמות וזה עלה אתמול בסוף הדיון, כאשר הקבלן יאמר שגם אם זה לא עולה לו שקל, הוא לא יבוא כי אז איך הוא יחזיק את המהנדסים שלו ואת הבוחנים שלו. אנשים טובים, אם הם לא עובדים, הם בתסכול. אני מכיר את התיאוריה שאנשים אמרו שאני אקבל כסף, אני בבית, סבבה, אבל זה לא עובד עם אנשים טובים. כשרוצים להחזיק אנשים טובים, ואנחנו רוצים אנשים טובים במכונים, צריך לדאוג שהעסק יעבוד ושיבואו קבלנים.

לכן הלכנו צעד אחד מעבר. אמרנו שאנחנו רוצים תמרוץ חיובי לקבלנים לבוא למכונים. נכנסנו לפרצוף ה-ט' באב של יוצר, אבל זה חייב להיות כי אחרת אני מבין וברור לי שאנחנו נמצא את הסיטואציה שמיעוט, אם בכלל, יגיעו, ואם יגיעו, אני לא יודע מאיזה סיבות יגיעו.

לכן, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. אני לא יודע מי מהחברים במכונים מעודכן לעניין הזה. אני רוצה לשמוע את יוצר. תאמר במילה אחת את התייחסותכם ואחר כך נמשיך.
אריאל יוצר
צהרים טובים לכולם. אם כן, להתייחס לנקודת המבט שלנו לעניין הזה. כמו שאמר יושב ראש הוועדה, ברור לנו שמרגע שהחובה ירדה, לפחות בשנה הראשונה, אנחנו צריכים לממן את האגרות למכון, במקום הקבלנים שהיו אמורים לממן אותן וזה יקרה במאה אחוזים רק בשני תנאים. פעם אחת, אנחנו רוצים לממן פר היתר, זאת אומרת, פר אגרה ולא לתת את זה פיקס פרייס, כי כמו שאמר חבר הכנסת קיש, אנחנו רוצים לממן בגין עבודה שנעשתה ולא בגין עבודה שלא נעשתה. שנית, אנחנו רוצים לשים תנאי אחד מאוד ברור לתשלום והוא עמידה בלוחות הזמנים שקבועים בחוק. זאת אומרת, לכאורה התשלום שאנחנו משלמים הוא תמונת מראה לאותו תשלום של קבלן ולכן ככל שהמכון עמד בלוחות הזמנים, הוא מקבל את הכסף מאוצר המדינה, ואם לא עמד, הוא לא מקבל.

לעניין השני עליו דיבר יושב ראש הוועדה ועליו עשיתי פרצוף של סמי ט' באב. תראו, אנחנו חושבים שככל שהעבודה של המכונים תהיה עבודה אטרקטיבית, איכותית, שירותית, טובה, יבואו אליהם. יבואו כי הם יהיו מקומות טובים ולא כי הם יהוו נטל ולא כי הם ייתנו שירות גרוע ולא כי זה חינם להגיע אליהם. לכן התמריץ של המכונים אליהם יגיעו, זו רמת השירות שהם ייתנו ואיכות העבודה שהם יעשו. לכן אנחנו חושבים שלא צריך לתמרץ גם קבלנים להגיע אלא האחריות לתמרץ ולמשוך קבלנים להגיע ולקבל שירות מהמכון, זאת איכות השירות שאתם נותנים והערך המוסף שאתם נותנים לכל קבלן ולשוק הבנייה בכלל.

על העניין הזה אכן כרגע יש מחלוקת מסוימת עם הוועדה וזה משהו שעוד לא נסגר עד הסוף.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לומר לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ תודה שאתה בא ותוכל להמשיך את הדיון. מכוני הבקרה, לא נוכל להחיל חובה מה-1 באפריל, זה ברור, זה יגרום לשוק הבנייה להיתקע.
ירון כהן
אבל מדוע ההנחה הזאת? חמישה אחוזים משוק הבינוי.
היו"ר יואב קיש
זאת ההנחה, בסדר? עכשיו אנחנו בסיטואציה של מה אנחנו עושים בתקופה הזו כשיש רפורמה משמעותית שאנחנו רוצים להכניס ומצד שני צריכים לדחות את החובה.

קודם כל אמרנו שהולכים למהלך שהאוצר יממן את כל עלויות הקבלן הישירות כדי ללכת למכון הבקרה, כדי שקבלן שהולך למכון בקרה לא יפסיד מהמהלך הזה. זה מהלך אחד שחייב להיות ולזה יש הסכמה מלאה.
ירון כהן
איך זה יעבוד?
היו"ר יואב קיש
תכף נדבר על זה.

הנושא השני שהוא נושא מהותי, ואני כמובן ארצה לשמוע את המכונים. אומרים המכונים שגם אם העלויות של הקבלן ימומנו, אין לו אינטרס לבוא. זה עוד "סיבוב" שהוא יכול לוותר עליו כי הוא ממילא בציר המרכזי בעירייה ולמה הוא צריך לבוא למכון. אז דיברנו על תמרוץ חיובי לקבלן ללכת ולהשתמש בשירותי המכון ולעניין הזה אני בהחלט מקבל את הערות המכון שלא יכול להיות שהאנשים שלהם יעמדו, יקבלו כסף ולא יעשו כלום. זה לא הגיוני. לכן דיברנו כאן על התמרוץ החיובי. כאן האוצר לא מוכן ללכת עם כל מה שאנחנו היינו רוצים שנה קדימה, ועל זה צריך לקיים את הדיון ולמצוא את האיזונים המתאימים. יכול להיות שנתחיל את זה בצורה מסוימת ואחרי חצי שנה ניתן לשר לחזור לוועדה עם המלצה לשנות את המנגנון הזה, אבל אין לי ספק שבהתחלה חייבים לייצר לקבלנים תמריץ חיובי.
אסא זהר
לא לקבלנים. למכונים.
היו"ר יואב קיש
לגבי המכונים, אמרנו מלכתחילה שהם לא ישלמו כאשר קבלן יבוא. אני רוצה שקבלנים יבוו אליכם וישלמו לכם.
ירון כהן
למה שיבואו? מי שמח לרגולציה?
אסא זהר
בכל מקרה תהיה הפחתה דרסטית באנשים שיבואו.
היו"ר יואב קיש
אני נותן לך את רשות הדיבור. תציג את עצמך.
אסא זהר
מכון אלפא סייט בתל אביב. אני אומר שהחשבון הוא אחר לגמרי. אנחנו בנינו תכנית עסקית. אני יכול לצטט ממנה מספרים. התכנית בנויה על מסה של עבודה. למעשה היא התבססה על הנחה של 1,100 היתרים בשנה כשנאמר לנו בכנס מקימי מכוני הבקרה - - -
היו"ר יואב קיש
1,100, למי? לכל המכונים ביחד?
אסא זהר
כן. 1,100 היתרים לכל המכונים ביחד בקטגוריה בה מדובר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כמה מכונים?
היו"ר יואב קיש
בסוף יהיו שישה.
אסא זהר
עשינו את החשבון שלנו וידענו פחות או יותר להעריך את המספר של המכונים ובנינו תכנית עסקית. מה שאנחנו צריכים – אנחנו, לא הקבלנים – כדי לשרוד, כי אני צריך לעשות רגולציה, אני צריך לעשות הסמכה, אני צריך להחזיק אנשים בסכומי עתק, בעלות מעביד של 50,000 שקלים, ערבויות - - -
היו"ר יואב קיש
תכף כל חברי הכנסת באים לעבוד אצלך.
אסא זהר
אין בעיה אבל הם צריכים קודם לעבור קורס בקרים. אני שמעתי אתמול את הדיון. למעשה אדוני היושב ראש אמר שאנחנו נפצה את המכונים ורק נשאר באמת לעשות איזשהו דיון כאן לגבי הסכום הראוי שהמכונים יפוצו בו.
היו"ר יואב קיש
מנגנון.
אסא זהר
או בצורה של פיצוי פיקס או בצורה של איזשהו רף שאנחנו אומרים שלפי התחשיב הכלכלי.
היו"ר יואב קיש
הדבר היחידי שאני מוכן, מכיוון שבסוף הכוונה שלנו שאתם תקבלו את הכסף מקבלנים שיבואו וישלמו לכם, זאת אומרת, הם לא יצטרכו לשלם אבל זה כסף שכביכול הקבלן מגיע ושילם, והכסף הזה, במידה ולמרות כל התכנון שלנו והפיצוי העודף לקבלנים, לא יבואו הקבלנים, עדיין נצטרך לשים איזה רף מינימום שכל מכון יקבל כי אחרת מה עשינו בזה? אני מקווה שהקבלנים יבואו.
אריאל יוצר
מה היה קורה אם זו הייתה חובה? הייתה חובה ולא היו באים למכון.
קריאה
היו הולכים למכון אחר.
אריאל יוצר
נכון. בסוף יש תחרות, יש שישה מכונים. גם אם הייתה חובה, לא בהכרח שכל ששת המכונים מרוויחים.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שכבר בהתחלה חלק מהם יתפסו תאוצה וחלק לא.
אריאל יוצר
מן הסתם, מי שיהיה טוב. הרי התמריץ להגיע הוא התמריץ שאתה נותן שירות אדיב, יעיל, טוב ומהווה ערך מוסף גם לקבלן וגם למכון.
היו"ר יואב קיש
בכל זה אתה צודק, אבל אני שואל לגבי אותה סיטואציה שבסוף אף קבלן לא בא. עשינו טעות ואף קבלן לא בא, ואז מה אתה רוצה לעשות?
אריאל יוצר
לא בא לאף אחד?
היו"ר יואב קיש
כן. זו הסיטואציה עליה אני מדבר.
אריאל יוצר
אני מוכן שבמידה ואף קבלן לא בא לאף מכון - - -
קריאה
מה זה מוכן?
היו"ר יואב קיש
המודל שהצענו נכשל כי לא שכנענו את הקבלנים להגיע. הם לא באים. מה קורה? מה אתה עושה אתם?
אריאל יוצר
דיברנו על מענק הקמה ומענק הקמה נותן מענה לעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
חודש.
אסא זהר
את הקבלנים הכסף לא מעניין. מעניין אותם הזמן. הם כרגע רואים את זה כבעיה של עיכוב. כאשר תכריח אותם והם יבואו והם יראו שהעסק רץ דווקא יותר מהר, רק לאחר מכן, לאחר כמה חודשים, לאחר כמה היתרים, הם יבואו ברצון. כרגע תן להם עוד 20,000 שקלים, זה מה שיביא אותם? הם יצחקו מזה. זה לא מה שיביא אותם. לכן הפתרון שלך לא נותן שום מענה.
היו"ר יואב קיש
מה יביא אותם? רק החובה?
אסא זהר
כן. רק החובה תביא אותם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
קודם כל, בואו לא נהפוך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר. לדאוג למכונים זה חשוב, זה טוב, אנחנו רוצים אותם כדי שהם יהיו כאן עוד שנה עת נהפוך את זה לחובה אבל זאת לא יכולה להיות מהות הדיון, עם כל הכבוד. זו שאלה צדדית, מה עושים בשנה הזאת ואיך דואגים שהם יצליחו לשרוד. הדיון היום על טובת מדינת ישראל, אזרחיה, טובת ענף הבנייה, שמירת הבטיחות בבנייה. זה לב הדיון. אי אפשר לנהל את כל הדיון עכשיו רק דרך הפריזמה של מה יעשו המכונים.
היו"ר יואב קיש
זה ברור.
אסא זהר
אבל זה נובע מזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא הדיון. אני כן חושב, בהנחה שאנחנו נמצא את הדרך לשפות את הקבלנים בשנה הזאת על עלות הבדיקה, יהיה תמריץ לקבלנים לבוא משתי סיבות. ראשית, כי גם הם יודעים שבעוד שנה זאת חובה וגם להם יש עניין ללמוד איך זה עובד וגם להם יש עניין לדעת איך הפרוצדורה וכמה זמן זה לוקח, וגם להם יש עניין להיות ביחסים טובים עם המכונים ולמצוא את המכון שהכי נוח להם לעבוד אתו. זה גם טוב להם. גם הם רוצים תקופת הרצה. הרי גם הם לא רוצים למצוא את עצמם בעוד שנה, כמו שאנחנו לא מחילים את זה היום כי אנחנו לא רוצים כאוס, גם הם לא רוצים להגיע לכאוס. שוב, אני לא מדבר על הקבלן שבונה היום שש יחידות וזהו אלא על קבלנים גדולים שמנהלים פרויקטים גדולים וגם הם ירצו לראות איך הדבר הזה עובד.
קריאה
לא נכון. על הפרויקטים הגדולים לא יהיו. זה לא מה שראיתי בחוק. הגדולים גדולים בכלל לא צריכים להגיע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מותר לי לשאול שאלה והיא למה. הרי לכאורה ככל שהבניין גבוה יותר, גם הצורך בבקרה ובבדיקת החישובים גדולה יותר. זה נראה לי הפוך. נראה לי שיותר מורכב להרים בניין של 50 מטרים או 100 מטרים מאשר 29 מטרים. למה הגבלנו את זה שם? להפך. הרבה יותר חשוב שיהיה מכון בקרה.
קריאה
כיבוי אש לא רצו לקחת סיכונים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני חושב שיהיה תמריץ כי גם לקבלנים יש אינטרס לדעת איך זה עובד. דבר שני, יהיה תמריץ כי קבלן שיוכל לומר לדיירים שלו שיש לו תו איכות, תו תקן של מכון בקרה, יוכל להשתמש בזה בפרסומים שלו כדי לבנות את המוניטין שלו ולמכור את הדירות. לדעתי כן יהיה תמריץ.

כאן אני אומר לאוצר. לא מדובר על סכומים גדולים. שישה מכונים, יהיו אחר כך עוד שניים, כך שיהיו שמונה מכונים, אלה לא בסכומים בשמיים. אני לא בטוח שצריך לקבוע בזה עכשיו מסמרות, בטח לא בחוק, והרי אנחנו לא נקבע בחוק מי יממן מה. אם נראה שאנחנו טועים בהנחות העבודה שלנו והקבלנים לא באים – אני חושב שהם יבואו, גם כי יש להם אינטרס להיות שם, כמו שאמרתי קודם וגם כי הם יוכלו להשתמש בזה מול הלקוחות שלהם ולמכור את הדירות – תהיה מצוקה של המכונים, אז הם יבואו או לכאן או לוועדת הכספים, יהיה דיון ונמצא את המקור התקציבי כדי לתת להם איזה שהם מענקי הסתגלות. הרי אף אחד לא רוצה, גם אתם כמשרד האוצר וגם אנחנו כחברי כנסת, לתת להם ליפול. לא ניתן להם ליפול. זה לא יקרה.
ירון כהן
במתכונת הזאת, אף מכון כאן לא פותח.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז יפתחו מכונים אחרים.
היו"ר יואב קיש
מישהו מייצג את המכונים או שאין לכם מייצג?
קריאה
לא. אין.
היו"ר יואב קיש
נעבור אחד-אחד, מימין לשמאל.
ירון כהן
מכון בקרה גאודע.
היו"ר יואב קיש
היכן הוא נמצא?
ירון כהן
בתל אביב. המכון ערוך לקליטה בפריסה ארצית. קודם כל, הנחת היסוד – סלח לי – של 1,100 היתרים, סגמנט הבניינים שהוא הפיילוט לחוק. עכשיו אתם רוצים לעשות פיילוט על פיילוט. זה מילא. הפיילוט הוא 1,100 היתרים וזה לא מה שיתקע את שוק הבנייה. חמישה אחוזים מההיתרים שניתנים בשנה לשוק הבנייה, זה מה שיתקע את שוק הבנייה? הרי באמת הנחת היסוד הזאת היא מצחיקה. תסלחו לי. עם כל הכבוד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה זה רק חמישה אחוזים?
ירון כהן
אלה מספרים שלכם. לא שלנו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תסביר לנמה.
ירון כהן
סגמנט בניינים של עד 29.
היו"ר יואב קיש
חמישה אחוזים מההיתרים או מכמות היחידות?
ירון כהן
מהיחידות.
היו"ר יואב קיש
30 אחוזים מההיתרים.
ירון כהן
מיחידות הדיור.
מירי כהן
ירון אומר חמישה אחוזים אבל השאלה היא מה המאה אחוזים. אלה שלושים אחוזים מתוך ההיתרים שנדרשים - - -
ירון כהן
לא מיחידות הדיור.
מירי כהן
כשהוא לוקח את חמשת האחוזים, הוא לוקח גם צמודי קרקע שהם בכלל מלכתחילה לא אמורים ללכת למכון.
ירון כהן
לא נכון.
קריאה
בהחלט אמורים ללכת למכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה רק שלושים אחוזים יגיעו? נהפוך את זה לחובה ויגיעו מאה אחוזים.
מירי כהן
מה שקורה כרגע זה שבשלב הראשון בכל מקרה, בין אם זאת הייתה חובה ובין אם זה היה וולנטרי, הוחלט שהבניינים עד 29 מטרים ייכנסו. הסיבה הייתה כי הכבאות שאמורה להיות גורם מאשר בתוך מכון אמרה שהיא כרגע לא לוקחת על עצמה סיכון לבניינים מעל 29 מטרים.
היו"ר יואב קיש
היא עושה את זה ישירות. היא לא עושה את זה דרך המכונים. היא עוד לא הכשירה את הבקרים בעניין הזה.
מירי כהן
לא נשלח אנשים גם למכון וגם לכבאות. מלכתחילה התמקדנו באותם היתרים של עד 29 מטרים. מדובר באמת ב-1,200 היתרים בשנה. חשוב להדגיש שהרבה מהם אלה מבנים של התחדשות עירונית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה שלושים אחוזים ממה? זה מאה אחוזים ממה שעכשיו יידרש על פי חוק ממכוני הבקרה. כשאת אומרת לי שלושים אחוזים, שלושים אחוזים ממה?
מירי כהן
מתוך ההיתרים שיידרשו.
ירון כהן
אבל לא בודקים את ההיתרים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תנו לנו, אנחנו עושים לכם את העבודה. בסוף, כשמסתכלים על כל שוק הדיור, זה רק חמישה אחוזים? כל שוק הדיור כולל צמודי קרקע.
מירי כהן
אבל אלה לא היתרים. אתה צריך לקחת מתוך מספר יחידות הדיור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם כן, בואו נדבר על מספר יחידות דיור. זה מה שחשוב.
מירי כהן
יש לנו נתון על מתוך מספר יחידות הדיור? אני לא יודעת לתת לך מספר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם אלה חמישה אחוזים מסך יחידות הדיור - - -
קריאה
אין מצב.
מירי כהן
אין סיכוי. אני חותמת עכשיו לפרוטוקול - - -
קריאה
אבל כולל צמודי הקרקע.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לכם שאני מבין שמכיוון שעד היום לא נכנסנו לנושא החובה, זה ברור לי שחייב להיות שלב משכך, בין אם הוא יהיה שנה או חצי שנה. על זה אפשר לדבר. אבל לא יכול להיות שב-1 לאפריל נלך לחובה, כפי שאולי אתם רוצים, כי זה יפגע – אתה יכול להגיד בצורה דרמטית או לא דרמטית – בשוק הדיור. אני לא רוצה להיות שם. אני רוצה לבנות אפקט משכך כדי שנוכל להיכנס למקום הזה בצורה יותר נוחה.
ירון כהן
אדוני, תן לי לסיים את דבריי. ראשית, חמישה עד עשרה אחוזים מיחידות הדיור. תסתכלו. כל אחד מסתכל, רואה בניינים שבונים אבל לא בונים הרבה בניינים של שמונה קומות, עם כל הכבוד. בונים היום 20 קומות, 15 קומות. זה לא הסגמנט.

דבר שני. השיכוך הזה מגיע מעצם החוק. הרי בכל מקרה אלה טפטופים. לא מחר כולם יצבאו על הדלתות. בניין שמתחיל מחר, רק הוא נכנס ולא נכנס בניין שכבר התחיל את התהליך. יש טפטופים שמתחילים. אנחנו בודקים את העניין הזה כבר המון זמן. תעשה תקופה וולנטרית, שוב, עוד כמה חודשים כולם יחכו וישבו על המדוכה כי כבר לאף אחד בשוק אין אמון שהדבר הזה יקרה ואז כולם יחכו שוב את החצי שנה, את השנה, כי מחכים כבר שנתיים. אנחנו כאן רק עכשיו? אנחנו שנתיים מסביב לסיפור הזה. לשוק אין אמון שזה יצא. עוד תקופה, זה עוד חוסר אמון.

מבחינתנו תעשו ההפך. תראו שזה לא עובד, תוציאו את הפלאג. גם זה בסדר. אנחנו כאן לוקחים את הסיכון ואנחנו מוכנים לקחת את הסיכון גם במחיר של הפעלה ואחר כך תחזרו אחורה ואתם לא מוכנים. זה פשוט, תסלחו לי, חרדת ביצוע. בינתיים, סליחה ע הפופוליזם, נופלות לבנים מבניינים ולאף אחד לא אכפת. פשוט לאף אחד לא אכפת.
היו"ר יואב קיש
בצלאל, תחליף אותי בבקשה.

(היו"ר בצלאל סמוטריץ)
ירון כהן
האם המחיר של האצת שוק הבינוי צריך לבוא על חשבון בטיחות הבנייה?
היו"ר בצלאל סמוטריץ
במחילה, זו שאלה פופוליסטית. בסוף אנחנו מאזנים. אפשר לשאול למה בכלל צריך את מכוני הבקרה, זה בוודאי מייצר יותר רגולציה, זה מייקר את הדיור למרות שהמגמה שלנו היא להוזיל. אנחנו הולכים כאן על חבל דק ומאזנים בין רצון לבטיחות, לבקרה ולשלום הציבור לבין יעילות וצורך שגם תהיה בנייה ושגם הציבור לא ישלם עליה הון תועפות. בתוך המצב הזה אנחנו צריכים לאזן והדיון הזה הוא חלק מהאיזון הזה.

אני שואל אתכם אנשי הממשלה. למה לא לייצר היום בתוך החוק מתווה מאוד ברור שאומר שנניח תוך שנה - עד 29 מטרים, תוך שנתיים - עד 50 מטרים, תוך שלוש שנים - כל המבנים. הרי אין הבדל. המרפסות בגינדי לא היו בבניינים שמתחת ל-29 מטרים. אומרים שהמערכות עדיין לא ערוכות. אז אם אתה נותן היום מתווה ברור, כולם יודעים. כב"ה יודע למה הוא צריך להיערך, היזמים יודעים מה הם צריכים להיערך והמכונים , גם להם יש אופק. אנחנו מצד אחד כאילו פוגעים בהם אבל בואו ניתן להם איזושהי ודאות גם לגבי השלבים הבאים של התהליך הזה.

שוב, אם החלטנו – ואני מבין שהממשלה החליטה – ללכת על הביקורת הזאת של המכונים, אז בואו נייצר מתווה ברור וקבוע. אני בא עכשיו מוועדת כספים, אתם הרי אוהבים מתווים כמו בבלו וכולי כאשר כולם יודעים.
בנימין ארביב
בהצעה יש משהו מאוד דומה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
זה לא מה שמונח לפנינו. גם אתם חלק מהממשלה. מותר לכם לא לומר אותו הדבר.
מירי כהן
אנחנו אומרים אותו הדבר.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
תציגו את זה. אני חושב שזה גם ייתן לכם מענה. יכול להיות שאנחנו נפגע בכם בשלב כזה וניתן לכם ודאות בשלבים אחרים. בסוף צריך להיות מתווה מאוזן שיגרום לעגלה הזאת לנסוע. העגלה הזאת הם גם מכוני הבקרה וגם הקבלנים וגם הציבור וגם כל מי שצריך להיערך מסביב, רשויות הרישוי השונות.
בנימין ארביב
הלשכה המשפטית, מינהל התכנון. ההצעה שלנו בעצם אומרת את הדבר הבא. בשנה הראשונה – ליתר דיוק, עד ה-1 באפריל 2019 – גם המבנים עד 29 מטרים בנייה רוויה חדשה, זה יהיה לבחירת מבקש ההיתר. מה-1 באפריל 2019, המבנים האלה יהיו חובה. מה-1 בינואר 2020 עם סמכות לשר לדחות בשנתיים נוספות.
קריאה
זאת קטסטרופה. מכת מוות למכונים.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
השר יוכל לדחות בשנתיים.
קריאה
הוא כבר דחה בשנתיים.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
הרעיון הוא שב-1 בינואר 2020, אם השר לא דוחה, זה נכנס. אם הוא דוחה, מקסימום 2022. כל הבניינים מעל שש יחידות בנייה רוויה יצטרכו לעבור את זה.
אסא זהר
הבעיה היא עם התקופה הוולנטרית. זאת הבעיה.
תומר רוזנר
בואו נשים את הדברים על השולחן. הכשל שנוצר כאן הוא בעיקר בגלל עבודת הממשלה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
זה ממש מפתיע אותי שהממשלה לא עושה את עבודתה. זה דיון שני ברצף שאנחנו שומעים את זה. גם אתמול היה לנו דיון כזה.
תומר רוזנר
במשך ארבע שנים הממשלה לא הצליחה לקדם את העניין הזה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
הפרוטוקול יכול לרשום שההערה הייתה הערה צינית.
תומר רוזנר
הממשלה לא הצליחה לקדם את הנושא המצומצם של ה-29 מטרים במשך ארבע שנים.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
כי מה? איפה החסם?
תומר רוזנר
הכבאות לא מסכימה, הבריאות לא מסכים, הגנת הסביבה לא מסכים.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
עכשיו יהיה חוק וזה יחייב אותם.
תומר רוזנר
החוק חייב אותם גם לפני ארבע שנים.

כאשר אנחנו מדברים על מפעל מסוכן או על נמל או על תחנת רכבת, אני לא רואה איך הממשלה תיערך בתוך שנתיים כאשר כל ההיתרים במדינת ישראל יעברו דרך מכוני בקרה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
למה זה קשה? אם יש מספיק פריסה. אני לא יודע אם שישה מכונים מספיקים.
תומר רוזנר
יש צורך בהכשרת בקרים. הרעיון הוא להסמיך את השירות הזה שלא ניתן מעולם בעבר.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
תציע לי מתווה. תגיד לי אתה. נגיד ה-1 באפריל 2019 עד 29 מטרים. תייצר לי את הפרמטרים. אחר כך בניינים, אחר כך רכבות וכולי. תן לי מתווה בו תוך איקס שנים אנחנו כן עומדים בזה. הבנתי שצריך להיערך. אתה צריך להגדיר בחוק כך שכולם יודעים שצריך להיערך לכך. אז כבאות תיערך וכולם ייערכו.
תומר רוזנר
זה מה שחשבו עת כתבו את הרפורמה בשנת 2014 וכתבו שב-2016 כולם יהיו בפנים וזה לא קרה כי יש כוחות מעבר לחוק.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
לכן, מה אתה אומר?
תומר רוזנר
לכן אני חושב שב-1 לאפריל 2019 זאת תהיה חובה לנושא של המבנים האלה וב-1 לאפריל 2021 נכנס הכול, עם אפשרות של שר האוצר לדחות בשנתיים נוספות לגבי סוגים מסוימים.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
אבל אמרת שאין סיכוי שתוך שלוש שנים זה יהיה.
תומר רוזנר
אני חושב שלא יכול להיכנס, אבל אני אומר שברירת המחדל היא ששר האוצר צריך להיות אקטיבי בכך שהוא יגיד שעכשיו הוא מכניס את זה ולא את זה. אם אני אומר הפוך, זה לא יקרה כי אני רוצה ששר האוצר יהיה אקטיבי בעניין.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
שאלה לנציגת משרד המשפטים. איך אנחנו יכולים להגן חוקתית על זה שאנחנו מטילים את החובה על סוג מסוים של מבנים? הרי אין כאן הבחנה רלוונטית מהותית. אין הבדל אמיתי. להפך, ככל שהבניין גבוה יותר, הסכנה גדולה יותר והצורך במכון בקרה גדול יותר. איך נוכל להגן במשפט? יבואו יזמים שבונים עד 29 מטרים ויאמר, סליחה, אתה מטיל עלי חובה רגולטורית שעולה לי כסף, אתה הופך אותי ללא תחרותי כי אני צריך לייקר את מחיר הדירות לקונה ואתה לא מטיל את אותה חובה, למרות שאין בינינו הבחנה רלוונטית, ואולי להפך, שוב, ככל שהבניין גדול יותר או שהתשתית היא מורכבת יותר, אז הסיכון גדול יותר והצורך בבקרה גדול יותר.
נועה עמירב פטאל
משרד המשפטים. בסופו של דבר יש כאן דבר מורכב. בסוף חלק מההבחנות כאן הן מאוד מאוד מקצועיות. הבניינים האלה מעל גובה מסוים כמו שנאמר כאן, זו דרישה של רשות הכבאות שהבניינים האלה ימשיכו להגיע לאישורם.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
יש כאן נציג שלהם?
רון קולקה
כן.
נועה עמירב פטאל
הרעיון בכל ההסדר הזה של מכוני הבקרה היה לייצר הליך שאמנם הוא מטיל נטל על הציבור אבל גם נותן לו איזשהו בנפיט והבנפיט הזה הוא שהכול מרוכז במקום אחד. ברגע שאתה שולח את האזרח למסלול מפוצל, הוא צריך מצד אחד לעבור הליך שהוא הליך הרבה יותר משמעותי, לוקח זמן ומטיל נטל ואתה לא נותן לו שום דבר בצדו, ההיגיון של ההסדר הזה לא מתקיים. לכן ההבחנה במובן הזה היא עניינית. זאת לא הבחנה שמבוססת על שום דבר.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
לוודא שהבנתי. את אומרת שהדרישה ללכת למכון בקרה היא הטבה ליזם.
נועה עמירב פטאל
היא הטבה במובן הזה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
היא לא עול כי ממילא הוא צריך את כל האישורים אלא שכאן יהיה לו את הכול במקום אחד.
קריאה
זאת לא רק הטבה. זאת גם הטבה.
רון קולקה
אני מהלשכה המשפטית, נציבות כבאות והצלה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
איך זה יעבוד בבניינים מעל 29 מטרים?
רון קולקה
אתה שואל אותנו?
היו"ר בצלאל סמוטריץ
אתם אחראים על זה. אתם הרי התנגדתם להחיל את זה על בניינים יותר גדולים.
רון קולקה
נכון. זה לא עניין של היערכות. זה עניין של מקצועיות.
תומר רוזנר
לא שאלו אותך למה. שאלו אותך איך זה יעבוד.
רון קולקה
בדיוק כמו שזה עובד היום.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
איך זה עובד? המרפסות בגינדי נפלו. זה כנראה לא עובד.
רון קולקה
למה זה שהמרפסות נפלו קשור לכבאות? הכבאות אחראית על סידורי בטיחות האש בבניינים. כרגע מה שקורה, כמו בתהליך הרגיל. זה לא משנה אם זה בניין גבוה או בניין רב קומות. מגישים תכניות, נבדק על ידי מפקחים וקציני בטיחות אש בכבאות וניתנת התייחסות להתאמת התכנית לסידורי בטיחות לאש שקבועים בתקנות התכנון והבנייה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
למה עד 29 מטרים מוכנים שהעסק יעבור למכוני בקרה ומעל 29 מטרים אתם לא מוכנים?
רון קולקה
גם אצלנו כאשר מי שבודק, יש חלוקה פנימית מי בודק את מה. כדי לבדוק בניין שהוא בניין רב קומות שהוא מעל 29 מטרים, יש בו מערכות מצילות חיים, יש בו מערכות הרבה יותר מורכבות ונדרשת מיומנות ומקצועיות הרבה יותר גבוהה כדי לבדוק תכנית כזאת. זה מה שהוצג בוועדה לפני יושב ראש הוועדה הקודם חבר הכנסת אמסלם והוא קיבל.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
היום יש לכם את המיומנות הזאת.
רון קולקה
נכון אבל גם אצלנו מי שבודק אותה, זה מפקח בטיחות אש שעובד כבר מספר שנים ועובר הכשרה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
אתם היום מכשירים את הבקרים? מה הבעיה שלכם להכשיר אותם גם למעל 29 מטרים?
רון קולקה
כי זה עניין של מיומנות.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
כמה זמן זה אורך?
רון קולקה
זה יצטרכו לומר הגורמים המקצועיים.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
אם אנחנו היום דוחים את החובה ל-1 באפריל 2019, יש לכם שנה וחודשיים מהיום להכשיר ולתת כמובן גם תקופת התמחות לבקרים.
רון קולקה
גם כשאני קולט היום מפקח בטיחות אז חדש אלי למערך, הוא לא מגיע לבדוק ולאשר תכניות של בניינים רבי קומות לפני שעוברות מספר שנים שהוא עובד.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
למה שאנשים שעובדים אצלכם לא יעברו לעבוד אצלם? הרי לא תהיה להם עבודה אצלכם. אם אנחנו מעבירים למכוני בקרה, לא צריך אתכם. מכוני הבקרה יעשו.
רון קולקה
אני מזכיר שמכוני הבקרה הם רק לבניינים למגורים.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
לא. מה פתאום?
תומר רוזנר
ממש לא.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
אנחנו רוצים להעביר למכוני הבקרה תשתיות, תחנות רכבת, הכול. המשמעות היא שבעצם זה עובר מכם אליהם. ישבתי עם הנציב החדש שלכם קצת אחרי שהוא מונה לתפקידו וכאמירה הוא לא אוהב את התפקיד הזה. עיקר העבודה שלכם בכיבוי אש היא להתעסק בכיבוי שריפות ולהציל חיים.
רון קולקה
אני לא יכול לדבר בשמו של הנציב אבל אני יודע שזאת לא האמירה שלו כפי שאני מכיר אותה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
בסוף הדבר הנכון, מבנית – שוב, אני אומר את דעתי והיא לא מחייבת כלום – הדבר הנכון יותר שגוף כמו כב"ה יהיה גוף רגולטור שקובע את הסטנדרטים, שמייצר את המחקר לאורך שנים, קובע את הפרמטרים ומפקח כרגולטור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, היה דיון בפעם הקודמת. אם היו יודעים שאתה הולך לדון בזה עכשיו, היו כאן הרבה חבר'ה מכיבוי אש והיית רואה אותו שכמה שהוא גמיש, הוא נהיה עוד יותר גמיש.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
אבל אנחנו לא מחויבים לזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דיברנו על זה. הבאנו את הנקודה הזאת כי זאת נקודה הגיונית כמו שאתה רואה.
היו"ר בצלאל סמוטריץ
אני מבקש שנתעלם מרעשי הרקע האלה כחברי כנסת ונחשוב מה ההסדר הנכון. אם ההסדר הנכון הוא לייצר איזשהו מתווה.
אבישי בן שושן
אנחנו מתעלמים מזה שבתים גבוהים מ-29 מטרים, לאורך שנים לא יבוקרו. מכון הבקרה הרי לא יבקר את אותם בתים. כיבוי אש יתעסק רק בכיבוי אש ובשאר הפרמטרים לא יתעסקו בכלל.

(היו"ר יואב קיש)
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת סמוטריץ, מה היה בהיעדרי? תן לי יישור קו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כמעט היה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שוחחנו באהבה רבה. הרי בסופו של יום אנחנו רוצים להגיע לכך שכל המבנים והתשתיות יעבדו במודל הזה של מכוני הבקרה שהוא אמור להיות מודל יעיל, נוח, טוב ומקצועי. אם אנחנו עכשיו כבר נכנסים ללוחות זמנים, למה שלא נייצר מתווה כולל ונגיד שעד תאריך מסוים מבנים כאלה, מתאריך מסוים מבנים יותר גבוהים ואחר כך גם תשתיות. נייצר מצב שבו לכולם עכשיו יש זמן להיערך כאשר אתה קובע תהליך מדורג.
היו"ר יואב קיש
אני יכול להגיד לך למה? אני מסכים אתך שכך היה ראוי וזאת דרך המלך. אנחנו היום נמצאים בתאריך 20 בפברואר כאשר הכנסת יוצאת לפגרה נדמה לי ב-15 במרס והחוק אמור להיכנס לתוקף ב-1 באפריל. זאת אומרת, מה שלא נעשה עד ה-15 במרס, לא יקרה. בנוסף יש לוועדה הזו חבילה של חוק ההסדרים ולכן לצערי, כמה שהייתי רוצה ללכת בדרך המלך, אני אומר לך בכנות שהאויב של הטוב הוא המצוין. אני לא אספיק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לי שאלה. זה נראה לי קצת לעבוד כך. הפרוטוקול לא ראה את התנועה שעשיתי. אם כל הבעיה שלנו עכשיו, אני אומר לאוצר, בואו נמצא מיליון שקלים וניתן למכוני הבקרה איזשהו מענק כדי שישבו בשקט כמה חודשים ונתכנס כאן אחרי הפגרה או אפילו בזמן הפגרה.
היו"ר יואב קיש
על זה דיברנו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נתכנס בזמן הפגרה ואז כן נוציא מכאן – זה יארך עוד חודשיים-שלושה – חוק סגור שידבר על מדרגה א', על מדרגה ב', על מדרגה ג' שבסופה כל המבנים עוברים דרך מכוני הבקרה. זה יעיל, זה טוב, זה כלכלי. נראה לי שלייצר היום חוק עקום רק כדי שהם ילכו הביתה עם תחושה שהם יכולים להתחיל לעבוד מהר והם לא מעסיקים עובדים סתם, נראה לי לא רציני. גם לא טוב לכם. בסוף זה יעלה לכולנו יותר כסף. אומר לך יושב ראש הוועדה שהוא עד ה-15 במרס לא יודע לאפות לך את החוק הזה כמו שצריך.
היו"ר יואב קיש
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בואו נדחה כרגע את הכניסה שלו לתוקף בכמה חודשים, נעבור את התקציב ב-15 במרס ונתכנס לדיון אמיתי ואז נבנה את כל החוק הזה עם המדרגות שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם אתה תדחה את הכול, אתה דוחה את המדרגות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. את המדרגה הראשונה לא נדחה. מה שיושב ראש הוועדה רוצה, יהיה.
היו"ר יואב קיש
תן לי לומר לך משהו לגבי זה. גם זה היה בדיון אתמול ואני אתן להם לדבר ואתה תשמע אותם אומרים את מה שאני אומר עכשיו. הם כבר על המדוכה בגלגול, אני כבר לא יודע איזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הם לא הנושא.
היו"ר יואב קיש
הם גם הנושא כי גם הם יגידו שהם לא יודעים למה לצפות, יש כאן עסק שהוקם והם סופגים. גם לשים אנשים שיקבלו כסף סתם ולא יעבדו, זה לא פתרון. יש כאן בעיה אמיתית. אי אפשר לומר גם להם, שהם לא הבעיה. זה לא נכון. חשוב לנו גם האינטרס שלהם. לכן אני הולך לכיוון הזה וזה מה שהתחלתי לומר בתחילת דבריי וזה מה שאני מבקש. לא הייתי רוצה ללכת למתווה של שנה. בעניין הזה אני מסכים ששנה זה יותר מדי זמן. ממילא אמרנו שתוך חצי שנה אולי אתם תראו שקורים דברים ותרצו לשנות והמנגנון שהצעתם לתמרץ את הקבלנים לא מתאים או כן מתאים.

אני הייתי רוצה ללכת למתווה של שישה חודשים. ששת החודשים האלה ינוצלו למנגנון שיאפשר להיכנס בלי זעזועים לשוק הבנייה ויאפשר לקבלנים ללכת עם תגמול. בששת החודשים האלה אתם תראו אותם כמתחילים לעבוד תחת זה ותבנו ביחד אתם, עם ההערות שלהם, הצעה. יכול להיות שנגיד שלא צריך כלום ואחרי שישה חודשים הצלחנו והכל רץ אוטומטית. אבל אם לא, תבואו עם מתווה מלא ואז הוועדה תחוקק עד סוף מושב הקיץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כרגע הוראת שעה? יחוקק בעוד שישה חודשים?
היו"ר יואב קיש
כן. סוף המושב. מבחינתי בסוף המושב הבא יש חובה והכול כרגיל, כפי שאמור להיות ב-1 באפריל. לצערי נתנו עוד דחייה בה הם מתחילים לעבוד, הקבלנים לא משלמים והקבלנים גם מקבלים תמרוץ. בסיטואציה הזאת אנחנו נבחן את המצב הזה.
אריאל יוצר
לא הצלחתי להבין. אתה מציע לעשות איזושהי תקופת ביניים של חצי שנה.
היו"ר יואב קיש
עד סוף המושב הבא. המושב הבא מסתיים בסוף יולי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ארבעה חודשים זה כלום. אי אפשר ללמוד כלום. אני לא רואה איך זה מתנהל.
אריאל יוצר
מה קורה בסוף?
היו"ר יואב קיש
בסוף אנחנו מתכנסים ל-1 באפריל.
אריאל יוצר
בעוד חצי שנה או בסוף יולי, זה הופך להיות חובה?
היו"ר יואב קיש
כן. אתה רוצה שנה.
אריאל יוצר
אני חושב שהשוק צריך שנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה צריך? בכל מקרה במודל שלך אתה מתעסק רק עם עד 29 מטרים ואתה בכלל לא נוגע.
היו"ר יואב קיש
כן. לא נוגע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה קשור לסוף המושב?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שהם יבואו עם פתרון מלא ואני רוצה שיהיו לוחות זמנים שהם יהיו לחוצים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
פתרון מלא אומר מה שאני אמרתי, כל המדרגות כולל מאה מטרים.
קריאה
אבל מה זה קשור?
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש כאן שני דברים. בואו נעשה סדר. קודם כל, המתווה שאתה אמרת, חוץ מהתאריכים שלו כרגע ונשמע מה ההשלכות, הוא מתווה נכון. בואו לא נעצור כרגע את המדרגות, יתחילו לעבוד ולאט לאט יתחמם המנוע והכול יהיה בסדר ואז גם אנחנו נחוקק משהו יותר מושלם.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שעל הזמן צריך לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוא נשמע מה ההשלכות.
אריאל יוצר
אני אומר שני דברים. קודם כל לגבי מה שאמר חבר הכנסת סמוטריץ לגבי דירוג והרחבה של התחולה – זה קיים היום בחוק ועוד רגע יסביר מינהל התכנון למה זה כבר נמצא.

לגבי פרק הזמן הוולנטרי. תראו, הממשלה עובדת בכיוון מאוד ברור בשנים האחרונות וזה לנסות להקל בבירוקרטיה כדי לזרז את הליכי הבנייה ולהגדיל את היצע הדיור. מה שאנחנו עושים כאן זה לכאורה – לכאורה - הפוך.
קריאה
זה לא הפוך.
אריאל יוצר
אני אומר לכאורה בכוונה. זה לכאורה הפוך. לכאורה. אנחנו מוסיפים שלב בדרך. כולנו מבינים למה מוסיפים את השלב הזה אבל כאשר אנחנו מוסיפים אותו, אנחנו רוצים להיות משוכנעים שאנחנו עושים את זה בצורה כזאת שמצד אחד הוא מייצר תועלות חשובות וטובות לשוק הבנייה, ומצד שני הוא לא מייצר עיכובים.
היו"ר יואב קיש
להפך. מקצר תהליכים.
אריאל יוצר
אפילו מקצר.
היו"ר יואב קיש
כולל התחייבות שלהם ללוחות זמנים.
אריאל יוצר
חד משמעית. כדי להיות משוכנעים שזה אכן קורה, צריך פרק זמן משמעותי כדי להתגלח על העניין הזה, לשפר, לתת להם לייצר איזו מערכת לומדת. ארבעה חודשים, זה כלום.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה הסבר למה המתווה שחבר הכנסת סמוטריץ מבקש קיים כבר בחוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא קיים אבל הוא קיים לא נכון מבחינתו. גם אנחנו טענו את זה אבל זה הוחלט.
היו"ר יואב קיש
בואו נשמע מה המתווה.
בנימין ארביב
כבר בתיקון 101 נקבע שיום התחילה המאוחר ייכנס ב-1 בינואר 2016 וניתנה לשר האוצר סמכות לדחות את זה בשנתיים נוספות באופן מדורג. כבר אז הבינו שצריך לתת סמכות לשר האוצר לעשות את זה באופן מדורג וזה נקבע.

אנחנו נמצאים כרגע בתחילת 2018 וההצעה שלנו אומרת ששנה, עד ה-1 באפריל 2019, גם מבני המגורים מהסוג שציינו יהיו לבחירת מבקש ההיתר. החל מה-1 באפריל 2019 המבנים האלה יהיו חובה, רק המבנים האלה, והחל מה-1 באפריל 2020, כל סוגי הבקשות יהפכו לחובה עם מתן אפשרות לשר האוצר לדחות בשנתיים נוספות באופן מדורג.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כשאתה אומר חובה, הכול דרך מכוני הבקרה. לא הולכים לכבאות ולא הולכים למקום אחר.
בנימין ארביב
נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר. אני בעד.
היו"ר יואב קיש
זה קיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא היה הסיכום.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסוף הכול הולך אל מכוני הבקרה.
בנימין ארביב
אלא אם כן נחזור לכנסת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הכבאות מתנגדים כי זה ייתר שם הרבה מאוד עובדים שעושים היום את העבודה.
רון קולקה
לא. זה ממש לא ייתר ואנחנו נשמח מאוד שיהיו עובדים מקצועיים נוספים. ראשית, אומר חבר הכנסת אשר שאנחנו נמצאים כאן אחרי מספר שנים שהחוק הזה בדיונים ואנחנו ממש לא נתנו את הסכמתנו לזה.
תומר רוזנר
למה לא נתתם את הסכמתכם?
רון קולקה
להעביר מעל 29 מטרים החל מה-1 בינואר 2020.
תומר רוזנר
החוק משנת 2014 קבע את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עם כל הכבוד, אנחנו גם לא צריכים את הסכמתכם. יש לנו הערכה גדולה לפועלכם אבל אנחנו לא צריכים את הסכמתכם. המחוקק קבע את זה ב-2014.
רון קולקה
הגורמים המקצועיים בכבאות והצלה – והסברתי קודם לחבר הכנסת סמוטריץ, עת לא היית כאן – זה ענין של מקצועיות מיומנות. גם אצלנו כאשר מגיעים לבחינה ולאישור בקשות להיתרים ולאישורי אכלוס, מי שבודק בניינים רבי קומות, אלה אנשים שעובדים ומאשרים כבר הרבה מאוד שנים תכניות. זה לא משהו שמישהו מתקבל לעבודה ואחרי חודש של חפיפה בודק בניין רב קומות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לכם שלוש שנים.
היו"ר יואב קיש
זה כבר הוחלט. אני לא נכנס לזה. אני רוצה להתכנס להחלטות. אני רוצה לומר באופן עקרוני אתך המתווה שאני רוצה שנתכנס אליו ואנחנו אחרי כן נתכנס ואני רוצה לשמוע גם עוד מילה ממכוני הבקרה.

המתווה הוא כזה. קודם כל, סכום חד פעמי כמו שהגדרנו שיינתן לכל מכון בקרה ונצטרך לדבר על המשמעות, על מה הוא בא לשקף. בהמשך, העלות לקבלן שבא לבקש היתר תשולם. אני מבין ששנה היא הזמן המינימלי ואני אלך אתכם על זה אלא אם חברי הכנסת יחשבו אחרת. העלות תשולם.
תומר רוזנר
אפשר לקצר.
היו"ר יואב קיש
נכון. אם נראה שהשוק מתנהל יותר טוב ממה שחשבנו, נקצר. אנחנו נחייב לא רק החזר ההוצאות של הקבלן אלא גם אלמנט של תמרוץ לקבלן.
קריאה
לא בחוק.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נדבר על זה. תכף נראה. יכול להיות שזה יהיה בחוק. נדבר על זה. אז נגרום למצב שבאמת הרפורמה הזאת יוצאת כי אומר סמוטריץ בצדק שהקבלנים מן הסתם אולי ירצו. לא בטוח, לא בכל המקרים ולכן אני כן רוצה אינסנטיב חיובי שלפחות קבלן שבא עכשיו יאמר שהוא יכול לעשות את זה בעירייה עם כאב הראש הרגיל שבמקרה הזה הוא פחות כאב ראש, או שהוא הולך למכון בקרה שהוא לא מכיר ולא יודע, אמנם לא עולה לו כסף אבל הנה הממשלה נותנת לו עכשיו כאן סכום מסוים של תמרוץ ואולי זה משנה.
קריאה
זה לא מחליף את העירייה.
היו"ר יואב קיש
זה אולי יותר קצר כי הם מחויבים ללוחות זמנים. זה הכיוון ולשם אני הולך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה יהיה עד אפריל.
היו"ר יואב קיש
לא. זה יהיה לשנה. אחרי שישה חודשים ניתן סמכות לשר לשנות את המבנה באישור ועדת הפנים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל כמו שאמרנו כאן, החוק יישאר כך שבעוד שנה אחר כך - - -
היו"ר יואב קיש
לא ישתנה. לא משנים את ההמשך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את לוחות הזמנים אנחנו חייבים להכניס בחוק.
ירון כהן
החוק הזה, מהותו, מעבר לבטיחות, הוא לקדם את שוק הבנייה. אם היו מסתכלים מעבר לשלושה חודשים קדימה והיו נותנים, דווקא אתם, חזון קצת, צאו לדרך, מכוני הבקרה אמורים לזרז את תהליך קבלת ההיתרים.
היו"ר יואב קיש
יוצאים לדרך אבל מצד שני אני עושה את זה בזהירות כדי לא לפגוע בשוק הבנייה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לי עוד הצעה קטנה. אני מבקש שהסמכות של השר לדחות את המועדים לעניין כל הסוגים או לייצר את הדירוג, תהיה באישור הוועדה.
היו"ר יואב קיש
איזו סמכות יש לו עוד לדחות?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אמרנו. השנתיים.
היו"ר יואב קיש
היום זה לא כפוף לאישור הוועדה?
תומר רוזנר
לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה שבסוף יהיה פיקוח של הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אני בעד. כך יהיה.

זה המתווה., לפני שאני מתחיל להיכנס לפרטים, אני רוצה לשמוע עוד הערות אם יש למכונים.
אבישי בן שושן
גאודע, תל אביב.
היו"ר יואב קיש
דיבר הנציג של אותו מכון. לא. מכון נוסף.
הוגו שפנגנטל
מכון הבקרה לבנייה הישראלי. אם תשאל אותי מאיפה, אנחנו בפתח תקווה. יש איזושהי נקודה שלדעתי אנחנו מפספסים. מכון בקרה בעצם עוסק בשני תחומים: בקרת תכן ובקרת ביצוע. בקרת התכן זה בעצם מה שאנחנו מדברים ואני לא מוטרד מזה שקבלנים יגיעו אלי למכון בקרה כי אני יודע לעשות את העבודה יותר טוב מהעירייה.
היו"ר יואב קיש
שמח לשמוע.
הוגו שפנגנטל
אני מאמין, לכן אני נמצא במכון בקרה, שאנחנו יודעים לעשות את זה.
היו"ר יואב קיש
גם אם זאת תהיה רשות.
הוגו שפנגנטל
כן. גם אם זאת רשות, אני משוכנע שאני יכול לעשות את זה.
היו"ר יואב קיש
שמח לשמוע. הנה, יוצר, שמעת?
הוגו שפנגנטל
לגבי בקרת ביצוע, ועד לפני מספר חודשים הייתי משנה למנכ"ל של אחת החברות הגדולות, אני לא רואה חברה קבלנית כי אנחנו, כאשר אנחנו נכנסים לבקרת הביצוע, זה אומר בין 7 ל-12 ביקורים של הבקר באתר הבנייה.
היו"ר יואב קיש
מה המסר? מה אתה רוצה להגיד?
הוגו שפנגנטל
אני חושב שהקבלנים יברחו מכך שמכון הבקרה ייכנס לאתר הבנייה על מנת לעשות את הבקרה. מזה אני מפחד.
היו"ר יואב קיש
מה אתה מציע? שלא ילכו לשטח?
קריאה
לא. שתהיה חובה.
הוגו שפנגנטל
כאשר אתם מקבלים החלטה שיהיה וולנטרי, נכון שבתיאוריה זה נשמע טוב לבוא ולומר שאנשים יגיעו למכון הבקרה כי מכון הבקרה הוא הקידמה וכולי, אבל בנושא של הבקרה - - -
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שהם יפחדו מהבקרה.
הוגו שפנגנטל
נכון. לכן לא יעזור התמריץ שאתה תיתן לו כי התמריץ הזה הוא שולי.
היו"ר יואב קיש
הבנו. נבדוק את זה אחרי שישה חודשים.
אבנר עציון
מכון בקרה ניסים שוקר בירושלים. אני רוצה להזכיר שאנחנו בשנתיים האחרונות פועלים מכוחו של קול קורא שכולכם יכולים להוציא אותו ואני אצטט מ-2.3.3 בקול קורא: בשלב זה רישיון הקמת מכון בקרה וכך גם החובה להעביר בקשות להיתרים למכוני בקרה יוגבל לבקרת בקשות להיתר ובקרת ביצוע לבנייה רוויה למגורים שגובהה אינו עולה על 29 מטרים. שר האוצר ירחיב את תחומי פעילות מכוני הבקרה וכך גם החובה להעביר בקשות להיתרים לאחר שיבחן את יכולותיהם וכולי.

אנחנו שנתיים משקיעים מאות אלפי שקלים ויש כאלה שגם עברו את המיליון שקלים כדי לעמוד בתנאי הקול קורא הזה. היום אתם באים ושומטים לנו את הקרקע מתחת לרגליים. אני אומר שזאת זכותכם, אתם המחוקק ותחליטו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו לא מריונטות. אני מבקש דבר אחד שייקבע גם הוא, שלאור ההחלטות שיתקבלו, מכוני הבקרה יוכלו ויהיו רשאים לשקול את המשך צעדיהם ומי שיחליט לפרוש, יקבל שיפוי על מה שהוא עשה בגלל הקול קורא הזה בשנתיים האחרונות.

אני לא בהכרח מתחייב שאני אפתח כי לכם בא עכשיו שאני אפתח מאחר ואתם מתמרצים את הקבלנים.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, להבנתי יש לך כעסק פרטי אפשרות להחליט שאתה סוגר ולתבוע את הממשלה לפיצוי.
אבנר עציון
הנה, אני אומר את זה.
אריאל יוצר
לשלוח אותו עכשיו למנגנון שמאלץ אותם להמשיך לעבוד. מי שלא רוצה לעבוד וחושב שהוא נפגע, בסדר.
אבנר עציון
אנחנו פעלנו בהתאם לכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
קודם כל, יש אמת מסוימת בטענה שלך. מצד שני, בוודאי שמותר לממשלה, ובוודאי לכנסת, גם לשנות מתווים. אני מזכיר לך ששינינו את מתווה הגז אחרי שנחתמו הסכמים עם הגז. שינינו את התמלוגים בששינסקי אחרי שכבר נחתמו התמלוגים עם כי"ל. מותר לממשלה לשנות תנאים. זה נכון שאנחנו חייבים, חובה עלינו, גם כממשלה וגם כחברי כנסת, לשקול גם את השיקול שלכם ואנחנו מנסים כאן לאזן, כמו שאמרנו, בין כל הצרכים. אנחנו לא אטומים לצורך שלכם ודיברנו עכשיו על תמרוץ הקבלנים, דיברנו על איזשהו מענק שאתם תקבלו, ואנחנו בפירוש לא מתעלמים מהצורך שלכם. יכול להיות שזה לא אופטימלי ואתם הייתם רוצים יותר, אבל מותר לנו לשקול את טובת המשק באופן כללי ואת טובת מדינת ישראל.
קריאה
מה זאת אומרת איזשהו מענק?
היו"ר יואב קיש
תכף נדבר על הפרטים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עוד רגע נדבר על הפרטים. אני חושב שאם היינו מתעלמים מכם לחלוטין, אתה צודק. אני חושב שאנחנו לא מתעלמים אלא מבינים את הקושי שלכם ומנסים לתת לו מענה במסגרת האיזונים הכלליים. נדמה לי שאתם תשרדו.

אני אומר לך עוד משפט. נדמה לי, אני לא איש עסקים טוב, מעולם לא עשיתי את זה, לך יש כבר כמה שערות לבנות ונדמה לי שעשית את זה, יש לי תחושה שאתה לא תכלכל את צעדיך, אחרי שבנית עסק כזה גדול והשקעת בו כל כך הרבה כסף ואתה מתכנן על הרבה מאוד שנים קדימה, לא הדחייה הזאת של השנה בהפעלה שבצדה מענק ובצדה תמרוץ של הקבלנים וכולי, זה לא מה שנראה לי שאמור לגרום לך לסגור את העסק.
היו"ר יואב קיש
תודה. אחרון הדוברים מהציבור.
בני לחין
מכון בקרה AIS. אנחנו יושבים ביבנה. אני רוצה להצטרף לדבריו של אבנר. יש לנו תחושה חזקה שמרגע שמינהל התכנון עבר למשרד האוצר, הם פשוט לא רוצים את המכונים והם עושים הכול.
היו"ר יואב קיש
אני לא חושב כך.
בני לחין
זאת התחושה כי אנחנו טוחנים את זה שנתיים ואנחנו השקענו מיליון וחצי שקלים ולא רואים את האור.
ניב יונת
התאחדות הבקרים. אנחנו אנשים.
היו"ר יואב קיש
לבקרים כבר יש התאחדות?
ניב יונת
כן.
היו"ר יואב קיש
כמה עובדים?
ניב יונת
סך הכול הוכשרו כ-300 בקרים.
היו"ר יואב קיש
בכל המכונים יש 300 בקרים?
ניב יונת
בכל הארץ. אלה אנשים שעובדים בממשלה, אנשים שמלמדים את הדורות הבאים, אלה אנשים שיושבים במשרדי התכנון.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן קיימת ההתאחדות?
ניב יונת
מספר חודשים. הכשרה של בקר אורכת תשעה חודשים.
היו"ר יואב קיש
בהצלחה.
ניב יונת
תודה רבה. ההכשרה היום אורכת תשעה חודשים. אנחנו ידיים של המדינה. אנחנו הכלי שלכם. אנחנו לא נגד אף אחד. אנחנו מאפשרים לכם לעבוד. האנשים האלה, הם מהנדסים, אדריכלים, אנשים שאין להם הרבה כסף. הם השקיעו עשרות אלפי שקלים, נסעו לאנגליה, קיבלו את ההכשרה.
היו"ר יואב קיש
רק באנגליה יש הכשרה?
ניב יונת
על זה אנחנו צריכים לדבר, על הכשרה בארץ. באנגליה יושבת התאחדות כמו שלנו שהיא היחידה שרשאית להכשיר בקרים בארץ. היא לא עומדת בקצב והיא לא מכשירה לפי החוק. אנחנו צריכים להכשיר בארץ את האנשים שאתם תסמכו עליהם בשנה הבאה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מי מהממשלה יודע לתת לנו תשובה למה אין בארץ אפשרות להסמיך בקרים?
ניב יונת
כי לא עשינו את זה. עכשיו נעשה את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מי זה עשינו? יש כאן ממשלה.
קריאה
אנחנו כל הזמן עושים קורסים.
ניב יונת
התעודה ניתנת באנגליה.
היו"ר יואב קיש
בוא דבר לעניין. הבנו.
ניב יונת
אתה צריך בעוד שנה לפתוח.
היו"ר יואב קיש
לא. אני אפתח ב-1 באפריל. לא בעוד שנה.
ניב יונת
אני צריך להיות בשבילך. האנשים שלי לא יושבים בבית אלא הם מחפשים עבודה אחרת. הם מאבדים כשירויות והם לא יחזרו לזה. אתה צריך לתת את האפשרות ואת הכלי. תן לי אפשרות להכשיר אותם.
היו"ר יואב קיש
מי שמשלם עבור הכשירויות, זה אותו בקר ספציפי?
ניב יונת
האוצר שילם 26,000 שקלים כדי לקבל תעודה.
היו"ר יואב קיש
האוצר משלם. אז האוצר גם ימשיך לשלם בשנה הזאת.
ניב יונת
לא. הוא מכשיר דורות חדשים, הוא מאבד את הקודמים. הם לא ישבו בבית. אתה מאבד אותם. אנחנו צריכים גם הסמכות לאנשים שהוכשרו.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מקווים שהמנגנון שנבנה יגרום לכך שב-1 באפריל כבר יתחילו להגיע בטפטוף כמו שאתה אומר.
ניב יונת
אבל אין לך אנשים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו מבינים מאוד את הקושי גם של המכונים וגם של הבקרים, אבל עם כל הכבוד אנחנו מסתכלים היום על חמישים שנים קדימה ולא על שנה קדימה. נפתח כאן עכשיו שוק חדש.
ניב יונת
תעזור לי להצליח.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו עוזרים לך. בסדר.
היו"ר יואב קיש
יש כאן מישהו מהתאחדות הקבלנים? בבקשה. התאחדות בוני הארץ.
חמוטל בן יעקב
התאחדות בוני הארץ. בלי קשר, אני גם בקרית.
היו"ר יואב קיש
היית באנגליה?
חמוטל בן יעקב
הייתי באנגליה.

חוסר האמון של הציבור – וזה נאמר כאן – וגם של ציבור הקבלנים שמכוני הבקרה בכלל יתחילו לעבוד, הוא מאוד מאוד גדול. אני מסכימה עם הוגו לגבי העניין של בקרת ביצוע ובקרת תכנון. כן, לקבלנים בסופו של דבר, אם המכונים יעבדו טוב, יהיה להם כנראה רצון ברוב הרשויות ללכת למכון בקרה כי יש להם לוח זמנים ברור מתי הם יקבלו טופס 4 כאשר לפעמים היום בחלק מהרשויות זה אורך שנה וגם הרבה יותר.

אני כן תומכת בזה, בניגוד לבקרים, שתהיה תקופה שזה יהיה וולנטרי, כמו שזה קיים במודל האנגלי אותו אימצנו והוא מודל וולנטרי.
קריאה
מה פתאום? לחלוטין לא.
היו"ר יואב קיש
זאת דעתה. את מאמינה בוולנטרי.
חמוטל בן יעקב
אני מאמינה לפחות לתקופה כמו שנאמר כאן של שנה.
היו"ר יואב קיש
האנגלי התחיל אולי. היום הוא לא וולנטרי.
חמוטל בן יעקב
לתת איזושהי תקופת הסתגלות כדי שנכיר אחד את השני וגם נייצר את האמון של הקבלנים בגוף הזה.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני מבקש לעבור להקראה.
סטפן אבו חדרה
אדוני היושב ראש, ברשותך, אני חייב להבהיר משהו קטן. אני ממינהל התכנון. אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. היה מתווה. אני לא מדבר על השלב הראשון. אני מסכים עם המתווה המוצע אבל אני מדבר על ההמשך, על מה יקרה בעוד שנה.

היה מתווה והמתווה דיבר קודם כל על מגורים עד 29 מטרים, אחר כך כל המגורים פלוס מבני ציבור ומבני תעסוקה שאלה משרדים, ואין שום הבדל מבחינה מקצועית בין מבני משרדים לבין מבני מגורים.
היו"ר יואב קיש
אני לא נוגע במתווה. המתווה יישאר.
סטפן אבו חדרה
אני מדבר על השלבים. על התקופה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו משאירים את הזמנים והשלבים והמתווה בדיוק כפי שהוגדר, רק עם הסתייגות אחת שבכל מקום שהשר יכול לדחות, זה יבוא לוועדה ויהיה באישורה.

נא להקריא.
תומר רוזנר
אנחנו חוזרים לנושא של הוועדות המרחביות שדנו בו אתמול.
היו"ר יואב קיש
מה שהקראנו, הקראנו וסוכם.
קריאה
אמרנו שנעשה דיון לגבי סכום הפיצוי.
היו"ר יואב קיש
כן. נגיע לזה. מקריאים וכשנגיע לסעיף, נדבר על זה.
רוני טיסר
תיקון סעיף 158טו(א)(4)

בסעיף 158טו(א) לחוק העיקרי –

בפסקה (1)(ד) יבוא "ואולם, בתקופה מיום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) ועד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 דצמבר 2021), יחולו הוראות אלה:

שר האוצר רשאי לתת רישיון לגוף להפעיל ולשמש מכון בקרה לעניין בקשות להיתרים שעניינן הקמת בניין מגורים חדש אף אם לא פועלים בשירותו כל הבקרים המורשים לעניין גורם מאשר המנויים בסעיף 158כא.
היו"ר יואב קיש
כאן כתוב 1 בינואר כי זה לא כולל את השלושה חודשים דחייה שהתקבלו?
תומר רוזנר
לא. זה מהיום. כדי שהוא יוכל לתת את הרישיון. זה סעיף שעוסק במתן הרישיון למכון הבקרה. כדי ששר האוצר יוכל לתת את הרישיון לפני 1 באפריל, זה מה-1 בינואר.
רוני טיסר
ניתן רישיון לגוף כאמור בפסקת משנה (1), והוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר שלגביה נדרש אישורו של גורם מאשר המנוי בסעיף 158כא, ואין במכון בקרה בקר מורשה לעניין אותו גורם מאשר, רשאי מגיש הבקשה להיתר, לבחור, בהודעה שימסור לרשת הרישוי בעת הגשת הבקשה, כי על הבקשה לא תחול חובת בדיקת מכון בקרה, לפי הוראות סעיפים 145(ב3), 157ב, 158יח(ב), 158כג(א) או 261(ה)(3א) לחוק, לפי העניין שהם בתוקף".
היו"ר יואב קיש
הסבר על כל הסעיפים האלה.
תומר רוזנר
אני אסביר. צעד אחורה. על פי הכלל, במכון הבקרה חייבים להיות ארבעה בקרים מורשים שהם מוסמכים לעסוק בכבאות, בהגנת הסביבה, בבריאות ובהג"א. אני מדגיש שהחוק התייחס לכל סוגי המבנים בהם יש חובה בין היתר על הכבאות להיות במכון הבקרה. להכשיר בקרים מורשים. הנושא הזה לא נתון לוויכוח.

במבנים הפשוטים של עד 29 מטרים, לפי טענת הממשלה לא נדרש בדרך כלל אישור של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. מבקשת הממשלה לאפשר לשר האוצר לתת רישיון למכון בקרה גם אם אין בו בקרים של הגנת הסביבה ושל בריאות ובתנאי שאם הוא נותן רישיון כזה, אבל מסתבר שבבקשה מסוימת להיתר צריך את האישור של אותם גורמים, יכול המבקש לבחור אם ללכת למכון הבקרה או לא ללכת אליו. זאת אומרת, כדי לא ליצור לו את הטרטור הזה.
היו"ר יואב קיש
אני זוכר. דיברנו על זה.
תומר רוזנר
אנחנו נוסיף כאן סעיף שלא מופיע אבל מופיע בהמשך בהקשר אחר, לפיו כדי שהמבקש ידע את הדבר הזה, אנחנו נבקש ממהנדס הוועדה המקומית למסור לו את המידע הזה, שיש לו את אפשרות הבחירה, במסגרת המידע.
רוני טיסר
בסעיף זה –

"הקמת בנין מגורים חדש" – הקמת בניין חדש למגורים בלבד, בבנייה רוויה שאינו בניין רב קומות.

"בנייה רוויה" – בנייה של שש יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשתי קומות לפחות.

"בניין רב קומות" – בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 29 מטרים.

"כניסה קובעת לבניין" – כהגדרתה לפי חוק זה.

בפסקה (4), הסיפה, החל במלים "ואולם, בתקופה" – תימחק.

תיקון סעיף 158כא

בסעיף 158כא(א) לחוק העיקרי, במקום "158טו(א)(4)" יבוא "158טו(א)(1(ד)".
תומר רוזנר
זה תיקון טכני של הפניה שנעשתה בטעות בחוק המקורי.
רוני טיסר
תיקון סעיף 158כג

בסעיף 158כב לחוק העיקרי, במקום "השר הממונה על ביצוע אותו חיקוק" יבוא "השר הממונה על אותו גורם מאשר".

החלטה של הוועדה לעניין 90 ימים. זה מופיע בהמשך.
היו"ר יואב קיש
דיברנו על זה אתמול. בסדר.
רוני טיסר
תיקון סעיף 158כד

בסעיף 158כד לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)", אחרי "יקבע" יבוא "בתקנות", ובמקום "השר הממונה על ביצוע אותו חיקוק" יבוא "השר הממונה על אותו גורם מאשר" ואחריו יבוא:

"(ב) לא נמסרה עמדת השר הממונה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 21 ימים, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות לפי סעיף קטן זה".
נועה עמירב פטאל
אפשר להעיר?
היו"ר יואב קיש
אנחנו דיברנו על הנושא של ה-90 ימים. זה משהו שכבר החלטנו עליו. אני רוצה להבין אם יש לך שאלה.
נועה עמירב פטאל
לא. הערה. בעצם שתי הערות לשני הסעיפים האלו שאולי במהות הן קצת דומות. לגבי הסעיף של ה-21 ימים, יש כאן בעצם הגבלה של המועד של חובת ההתייעצות, שזאת עבודה שהיא בין שרים, עבודת הממשלה. הסדרת עבודת הממשלה בחקיקה למרות שהיא בדרך כלל מעוגנת בתקנון הממשלה. לעניין תקנות, יש הנחיית יועץ שאומרת איך פונים ועושים את זה ואנחנו חושבים שיש לזה מענה שלא צריך להתייחס אליו בחקיקה. נכון שיש לזה תקדימים אבל זה לא הדבר שבדרך כלל נכון שיהיה בחקיקה.

לגבי הסעיף השני של ה-90 ימים. לזה אין בכלל תקדים בחקיקה. דיברתי עם מחלקת חקיקת משנה בכל ההיבט של תקנות והסמכה לתקנות.
היו"ר יואב קיש
אמרנו את זה. זה מתחיל אצל השר האחראי. אם הוא לא הגיב תוך 90 ימים, רשאי השר הממונה על החוק להגיש במקומו. ברגע שהגיש, זה רק להתחלה ומכיוון שאנחנו מדברים בנושא שמתחיל, מכאן והלאה חוזרת הסמכות לשר האחראי.
נועה עמירב פטאל
אני מבינה. אני אומר שני דברים. אני מעירה מספר הערות פרקטיות למרות שבאופן כללי אנחנו חושבים שזה הסדר שלא נכון שיהיה בחקיקה כי בדרך כלל סמכות לתקנות צריכה להיות של שר אחד.

גם לגופו של העניין ברמה הפרקטית. נניח שהסמכות עברה לשר האוצר, שר הבריאות בכל זאת אמנם התעכב אבל הגיע.
היו"ר יואב קיש
שיתקן לאחר מכן.
נועה עמירב פטאל
אבל הוא לא יוכל כי הסמכות בעצם הופקעה מידיו.
היו"ר יואב קיש
אבל היא חוזרת, לאחר ששר האוצר יקבע. אנחנו לא ננהל דיון על זה.
נועה עמירב פטאל
אנחנו ניוותר בלי תקנות.
היו"ר יואב קיש
לא. תמיד יש גורם אחד אחראי. זה מתחיל בשר האחראי שצריך תוך 60 ימים להתקין תקנות. לא עשה, האחריות עברה לשר האוצר. הוא הגורם האחראי וזה נשאר אצלו פתוח עד שהוא שם את ההגדרות ואת התקנות. שם את התקנות, ברגע ששם את התקנות, האחריות עברה בחזרה לשר האחראי. בזה נגמר העניין.
נועה עמירב פטאל
אני מבינה שהרציונל הוא לזרז את קידום התקנות.
היו"ר יואב קיש
הרציונל הוא שזה יקרה.
נועה עמירב פטאל
אני מבינה ולכן אני אומרת שאם הסמכות הזאת עוברת לשר האוצר במקום לשר הממונה על הגורם המאשר, ועכשיו אין לשר הממונה - - -
היו"ר יואב קיש
אין. בתקופה הזאת אין לו.
נועה עמירב פטאל
אני אומרת שאם שר האוצר לא יתקין תקנות, לא יהיו תקנות.
היו"ר יואב קיש
נכון. מה לעשות, יש גבול. סיכמנו את הדיון. אני לא מתייחס לזה. אנחנו ממשיכים בהקראה.
נינא כהן קרן
אנחנו ממשרד הבריאות ואנחנו גם רוצים להתייחס.
היו"ר יואב קיש
לא. דיברתם בדיון הקודם.
רוני טיסר
תיקון סעיף 158כג

בסעיף 158כג(ה) לחוק העיקרי, במקום "או הגורם המאשר כאמור בסעיף 158כא יקבעו" יבוא -

כאן אני אקריא תיקון שנתבקשנו על ידי הממשלה ועלינו הוא מקובל - או עובד בכיר מעובדי משרדו האחראי על התחום הנוגע בדבר ייתנו".

המשמעות של הדבר הזה היא שאת התקנות יכול לקבוע או השר או הגורם שאחראי במשרד. זה לא בתקנות אלא בהנחיות.

הוספת סעיף 158לא1

אחרי סעיף 158לא לחוק העיקרי יבוא:

"158לא1 סמכויות המנהל

השר ימנה מנהל על מכוני הבקרה, והוא יהיה עובד מינהל התכנון.
תפקידי המנהל יהיו
פיקוח ובקרה על פעולתם של מכוני הבקרה והבקרים.

קביעת תוכנם וצורתם של טפסים ומסמכים הנוגעים לעבודת מכון הבקרה, ככל שלא נקבעו בתקנות לפי סעיף 158כד או ככל שנקבע בתקנות כאמור כי המנהל רשאי לשנותם.

(א) המנהל רשאי, בנושאים שיקבע שר האוצר בתקנות, לתת הוראות למכוני הבקרה לרבות לעניין קביעת מפרטי בקרה (בסעיף זה – הוראות המנהל). הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל מכוני הבקרה או למכון מסוים.

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לא ייתן המנהל הנחיות והוראות לפיהן בקרים מורשים יפעילו את סמכותם כאמור בסעיף 158כג(ה).

(ג) (1) הוראות המנהל אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם המנהל יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.

(2) הוראות המנהל וכל שינוי בהן, יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

תיקון חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101)

תיקון מספר 101 הוא בעצם התיקון שהקים את כל מכוני הבקרה ובמסגרתו גם נקבעו הוראות התחילה.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך איך אני רוצה לעשות את זה וברמה המשפטית, שהיועצים המשפטיים יהיו ערניים. אנחנו נצטרך לעשות את זה כך שקודם כל אני רוצה שיהיה ברור שבעיקרון אני משאיר את מה שכתוב אלא אם יש שינוי שמתנגד למהות שאני מדבר עליה ואז צריך לעדכן אותי ונסיר אותו. אנחנו אומרים שמה-1 באפריל עד ה-1 באפריל 2019, זה יהיה וולנטרי. חשוב שזה ייאמר. נוסיף פרק ספציפי שמדבר על הפיצוי הכספי לאותה תקופה. זו הכוונה שלי ברמה המשפטית. תגידו לי אם זה כיוון לפתרון נכון. אין כאן שום דבר שקשור לזה.
רוני טיסר
לא. יש כאן.
היו"ר יואב קיש
אם יש, את רוצה להתייחס לזה?
רוני טיסר
כן. כבר ניסחנו את זה, חוץ מהעניין של הפיצוי.
היו"ר יואב קיש
בסדר. נמשיך. אם בניתם לנו את התשתית, נמשיך אתכם.
רוני טיסר
כן. הפיצוי לא מוסדר.

תיקון חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101)

בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), התשע"ד-2014, בסעיף 81 –

בסעיף קטן (ו) -

בפסקה (3), במקום "סעיף קטן (ג1)" יבוא "סעיפים קטנים (ב3) ו-(ג1)".

בפסקה (8), במקום "סעיפים 157ב ו-157ג" יבוא "סעיף 157ג".

בפסקה (10), אחרי "לחוק העיקרי" יבוא "למעט הוראות סעיף 158יח(ב) ו-158כג(א) שבו".

בפסקה (15), במקום "261(ה)(3א), (4)" יבוא "261(ה)(4)".
היו"ר יואב קיש
מה אומר סעיף קטן (ו)? מה אומרים כל השינויים האלה?
רוני טיסר
התיקון הוא תיקון יחסית טכני. במסגרת הסעיף הזה נקבע שהסעיפים שקובעים את החובה לגשת למכון בקרה, ייכנסו ב-1 בינואר 2016 ועכשיו אנחנו לא רוצים שהם ייכנסו ב-2018 ולכן מחקנו אותם מהסעיף הזה ואנחנו קובעים יום תחילה חדש שמופיע בסעיף הבא, בסעיף קטן (ב).

אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ו1) על אף האמור בסעיף קטן (א), יום תחילתן של הוראות סעיפים 145(ב3), 157ב, 158יח(ב), 158כג(א) או 261(ה)(3א) לחוק העיקרי יהיה כדלקמן (להלן – יום התחילה הנדחה):

לעניין בקשות להיתרים שעניינן הקמת בנין מגורים חדש – יהיה ביום ט"ז בניסן התשע"ח (1 באפריל 2018).
היו"ר יואב קיש
כאן אנחנו צריכים לומר 1 באפריל 2019?
רוני טיסר
לא. החובה היא ב-1 באפריל 2018 אבל יש סעיף מיוחד שאומר שמה-1 באפריל 2018 עד ה-1 בינואר 2019.
היו"ר יואב קיש
1 באפריל 2019.
רוני טיסר
אתם רוצים שנה?
היו"ר יואב קיש
כן. שנה.
רוני טיסר
בסדר. שנה.
היו"ר יואב קיש
עדיין זה נשאר כמו שזה עם החובה.
רוני טיסר
יש חובה.
היו"ר יואב קיש
יש סעיף דיחוי.
רוני טיסר
לא. יש סעיף שמאפשר לו לבחור לא לגשת למכון בקרה. זה וולנטרי. אם הוא מודיע למכון הבקרה בעת הגשת הבקשה להיתר שהוא לא רוצה ללכת למכון בקרה, זה מתאפשר לו.
היו"ר יואב קיש
הבנתי.
מירי כהן
מה זה הוא לא ידע והוא לא הודיע?
רוני טיסר
לכן קבענו שבמסגרת המידע על היתר, מהנדס הוועדה יבהיר לו שיש לו אפשרות לבחור.
מירי כהן
לא הגיוני.
היו"ר יואב קיש
למה לא הגיוני? איך את רוצה שהוא ידע? מישהו צריך לומר לו. כשהוא בא לבקש היתר, צריך לומר לו.
מירי כהן
אני ביקשתי שברירת המחדל תהיה הפוכה, שהוא לא צריך ללכת אלא אם כן הוא אומר.
היו"ר יואב קיש
זו שאלה לא פשוטה. שוב, מה רצית?
מירי כהן
אני רציתי שברירת המחדל היא שאתה לא חייב ללכת אלא אם אתה אומר באופן פוזיטיבי שאתה רוצה ללכת.
היו"ר יואב קיש
מה את מציעה כאן?
מירי כהן
בלשכה המשפטית רצו להפוך את זה לכך שאתה חייב ללכת אלא אם כן אתה לא הולך.
היו"ר יואב קיש
לא. אני חושב שזה נכון ואני מקבל את ההחלטה כי אחרת לא יקרה כלום. מספיק. הם צריכים לדעת שיש מכון בקרה.
קריאה
מירי, את עושה הכול כדי שלא נתחיל לעבוד. מה קורה לך?
מירי כהן
לזה אני הסכמתי.
היו"ר יואב קיש
לא להפריע לה.
קריאה
את עושה הכול כדי שלא נתחיל לעבוד.
היו"ר יואב קיש
סליחה, אני אוציא אתכם למרות שזה הדיון הכי חשוב לכם. אני מציע לכם לא לבדוק אותי. הרבה חברי כנסת בדקו אותי בדיון הקודם.
מירי כהן
יש את ההצעה של הלשכה המשפטית לעניין ברירת המחדל. יש בינינו עכשיו ויכוח על הטיימינג. הם מציעים לגדר את זה לפרק זמן מאוד מוגדר. אם לא אמרת כשהגשת את הבקשה שאתה לא רוצה - - -
היו"ר יואב קיש
רגע. יש הסכמה שקודם כל יש חובה והם צריכים פוזיטיבית לבקש את השינוי מהחובה הזאת. על זה יש הסכמה. זה גם אני חושב.
מירי כהן
יש הסכמה.
היו"ר יואב קיש
את מדברת עכשיו על המנגנון. לא משנה. הוויכוח הזה מאחורינו. אם נישאר בוויכוחים הישנים, לא נגמור. בואו נתעסק בוויכוחים שקיימים עכשיו ולא במה שכבר הוחלט. אני רוצה שקבלן ידע שיש לו חובה והוא צריך ללכת. הוא יגיד, רגע, אבל. אז יאמרו לו שהוא יכול לא ללכת. בואו נדבר על המנגנון הזה.
מירי כהן
אני אומרת שגידור הזמן הזה לא בשלב כל כך מוקדם. מספיק שהוא פישל, לא הודיע הודעה.
רוני טיסר
את רוצה שהוא יוכל לבחור?
מירי כהן
מרגע שנכנסת, אתה לא יכול להגיד שאתה רוצה לצאת. זה מקובל עלי. אבל עד שנייה לפני שנכנסת, אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה.
היו"ר יואב קיש
הסיכום הוא כזה. החובה היא ללכת למכון בקרה ורק אם הוא חותם על מסמך שהוא מבקש שלא ללכת, הוא פטור.
תדמור עציון
השאלה היא מה פרק הזמן בו הוא צריך להודיע. מירי אומרת שהיא לא רוצה בעת הגשת הבקשה להיתר אלא היא רוצה מועד אחר.
היו"ר יואב קיש
תוך שבועיים מהגשת הבקשה. זה מה שנראה לי הגיוני. הגיש בקשה, בבקשה מיידעים אותו על חובה ללכת למכון בקרה ושהוא יכול, אם הוא חותם תוך שבועיים, וציינו גם את התנאים שהוא יקבל, שזה לא יעלה לו, שתהיה הטבה וכולי. צריך לתת לו את כל התמונה. יהיו לו שבועיים להחליט האם הוא הולך למכון בקרה, כן או לא. אם הוא לא נתן את התשובה, החובה תחול עליו. אני רוצה שתהיה תשובה פוזיטיבית שהוא לא רוצה ללכת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה זה תשובה? בכתב?
היו"ר יואב קיש
בכתב.
עמית שטאובר
שבועיים זה זמן מספיק.
היו"ר יואב קיש
זה מספיק זמן. שבועיים.
תדמור עציון
ואם הוא לא הודיע?
היו"ר יואב קיש
יש עליו חובה ללכת למכון הבקרה.
קריאה
גם בסעיף הקודם שהקראת, גם שם צריך לכתוב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא צריך לכתוב תכניות.
היו"ר יואב קיש
שבועיים מעת הבקשה להיתר.
תדמור עציון
בבחירה הכללית שדיברנו עליה באופן כללי קודם, אמרנו שאם אין את כל הבקרים המורשים באותון מכון, אתה יכול לבחור לא ללכת למכון, שם מועד הבחירה היה מועד הגשת הבקשה.
היו"ר יואב קיש
לא. אותו הדבר. זה אותו הדבר. שבועיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שיהיה ברור שהחובה הזאת תחול על אדם שבאמת במכון הזה יש את כל מה שהוא צריך.
אבישי בן שושן
שהוא קיבל רישיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כל הפסיליטיס.
אבישי בן שושן
ודאי.
היו"ר יואב קיש
יש הגדרה ברורה עליה דיברנו. אם יש דרישה ספציפית שאין להם, הם מחזירים אותו לעירייה.
רוני טיסר
לעניין בקשות להיתרים שאין עניינן הקמת בנין גורים חדש – יהיה ביום ד' בטבת התש"פ (1 בינואר 2020).

בסעיף קטן (ז), במקום "סעיף קטן (ו)" יבוא "סעיפים קטנים (ו) ו-(ו1)" ואחרי "ושלושה חודשים" יבוא "או לדחות בצו את יום התחילה הנדחה באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין בקשות להיתר כאמור בפסקה (2) בשנתיים נוספות".
היו"ר יואב קיש
נכון. זה האישור בכפוף לאישור הוועדה.
רוני טיסר
אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ח) בסעיף זה -

"הקמת בנין מגורים חדש" – הקמת בניין חדש למגורים בלבד, בבנייה רוויה שאינו בניין רב קומות.

"בנייה רוויה" – בנייה של שש יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשתי קומות לפחות.

"בניין רב קומות" – בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף עולה על 29 מטרים.

"כניסה קובעת לבניין" – כהגדרתה לפי חוק זה.

בסעיף 83(ג), אחרי "לפני יום התחילה המאוחר" יבוא "או יום התחילה הנדחה, לפי העניין".
היו"ר יואב קיש
זה הסעיף הוולנטרי. לדעתי אין לכם את הנוסח. נא להקשיב.
רוני טיסר
על אף האמור בסעיפים 145ב(3), 157ב, 158יח(ב), 158כג(א) או 261ה(3)(א) ו-158כו לחוק העיקרי, מיום ה-1 באפריל 2018 עד יום ה-1 באפריל 2019 יחולו הוראות אלה.
היו"ר יואב קיש
נכנסנו לסעיף הדחייה שגם יש בו את הנושא של השיפוי וזה הסעיף שאנחנו הוספנו בדיונים בוועדה.
רוני טיסר
מגיש הבקשה להיתר רשאי לבחור בהודעה שימסור לרשות הרישוי שבועיים מעת הגשת הבקשה להיתר כי על הבקשה לא תחול חובת בדיקת מכון בקרה לפי הוראות סעיפים 145ב(3), 157ב, 158יח(ב), 158כג(א) או 261ה(3)(א) לחוק לפי העניין ככל שהם בתוקף.
קריאה
לחוק העיקרי.
היו"ר יואב קיש
לחוק העיקרי. זה הפטור מללכת למכון הבקרה שקיים. האפשרות לפטור, אם הוא מגיש פוזיטיבית את הבקשה תוך שבועיים.
רוני טיסר
הסעיף השני הוא סעיף האגרות שהבנתי שלגביו יש כמה הערות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אגב, מי מיידע אותו?
היו"ר יואב קיש
כשהוא מגיש את הבקשה להיתר, צריכים ליידע אותו בעירייה.
קריאה
במה מיידעים אותו?
היו"ר יואב קיש
שהוא צריך ללכת למכון בקרה. איך הוא יודע על כך שהוא חייב ללכת?
רוני טיסר
יש לי תשובה. אנחנו סברנו שהמקום הנכון להודיע לו, זה במסגרת המידע להיתר.
היו"ר יואב קיש
נכון.
רוני טיסר
לפני שאדם הגיש בקשה להיתר, הוא מבקש את המידע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הרשות המקומית. נגיד את זה בשפה פשוטה שהפקיד בעירייה מבין מה הוא צריך לעשות.
רוני טיסר
מהנדס הוועדה שמוסר את המידע להיתר, יצטרך להודיע לו על אפשרות הבחירה שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
להודיע בכתב.
היו"ר יואב קיש
על החובה שלו ואפשרות הבחירה שלו לפטור ממנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם זה בא בטפסים של ההיתר, זה צריך להיות בכתב. אם את אומרת יודיע לו, הוא יגיד שהוא אמר לו במסדרון.
היו"ר יואב קיש
שיהיה בכתב בטפסי ההיתר.
קריאה
בדף המידע.
קריאה
זה חייב להיות בדף המידע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא משנה. תמצאו את המקום.
קריאה
לא בבקשה להיתר.
היו"ר יואב קיש
בסדר. בדף המידע לבקשה להיתר. יש לו עד שבועיים מהגשת ההיתר.
קריאה
מהגשת הבקשה למידע.
היו"ר יואב קיש
לא. הוא הגיש בקשה למידע וקיבל. שם כתוב לו בצורה מפורשת שהוא חייב ללכת למכון בקרה אלא אם הוא תוך שבועיים מיום הגשת הבקשה להיתר מבקש לבטל את החובה הזאת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא קבלת ההיתר. אלא הגשת הבקשה להיתר. מישהו כאן אמר קבלת ההיתר.
היו"ר יואב קיש
הגשה.
רוני טיסר
רק נבהיר שיש מידע שכבר נמסר לפני תחילת הטיפול. לכן כאן תהיה חובה פוזיטיבית על מהנדס הוועדה להודיע לו לפני.
היו"ר יואב קיש
נכון.
הוגו שפנגנטל
זאת בעצם הבדיקה המרחבית שהוועדה מעבירה.
היו"ר יואב קיש
תמשיכי. בואו נגיע לעניין.
רוני טיסר
בחר מגיש בקשה להיתר כאמור בפסקה (1) לפנות למכון בקרה, לא יידרש מגיש בקשה להיתר לשלם אגרה למכון בקרה והאגרה למכון הבקרה לפי סעיף 158כו תשולם לאוצר המדינה.

אתם רוצים להכניס את המועדים?
קריאה
בתנאי שמכון הבקרה עמד בתנאים.
רוני טיסר
אני רק הבהיר לעניין הזה שבתקנות האגרות נקבע שאם מכון הבקרה לא עומד במועדים, מכון הבקרה מפחית מסכום האגרה.
היו"ר יואב קיש
זה אותו הדבר.
קריאה
אבל התשלום הוא מראש.
קריאה
גם התשלומים במועדים.
היו"ר יואב קיש
התשלומים במועדים כפי שהוגדר בחוק.
קריאה
האוצר בא בנעליו של הקבלן.
היו"ר יואב קיש
נכון.
אריאל יוצר
אני אגיד לך למה הם אומרים את זה. כי הקנסות הולכים ופוחתים. זה לא אפס או אחד.
היו"ר יואב קיש
בצדק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם בקונוס וגם בבונוס.
אריאל יוצר
לא. אין בונוס.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. יש קונוס אם הוא לא עמד במשהו.
היו"ר יואב קיש
נעשה את זה הכי פשוט. אני לא אכנס עכשיו לניסוח. אני אומר את זה לכם ואני אומר את זה גם לכם וזה יהיה בניסוח. האוצר נכנס בכל נושא האגרות בנעלי הקבלן והוא שווה אחד לאחד לקבלן, גם בתשלום, גם בפיצוי אם אתם עושים משהו שלא הייתם צריכים. אחד לאחד. לוחות זמנים תחומים. נקודה.

תמשיכי.
רוני טיסר
חשוב לחדד. הקבלן, הכלל שנקבע הוא שמחזירים לו 20 אחוזים.
היו"ר יואב קיש
אותו הדבר. לא יהיה שינוי עם הקבלן. אני אומר את זה הכי פשוט. האוצר הוא הקבלן בעניין האגרות. נקודה. ממשיכים הלאה.
רוני טיסר
במידע על ההיתר כאמור בסעיף 145א(1)(2), ימסור בכתב מהנדס רשות הרישוי לידיעת הרוצה להגיש בקשה להיתר כי הוא רשאי לבחור בהודעה שימסור לרשות הרישוי שבועיים לאחר בקשה להיתר כי על הבקשה לא תחול חובת בדיקת מכון בקרה כאמור בפסקה (1).
היו"ר יואב קיש
ימסור שהוא חייב ללכת למכון בקרה. הוא חייב לדעת שיש לו חובה ואם הוא לא יעשה את זה פוזיטיבית, הוא בחובה האת.
קריאה
קודם הוא מגיש.
היו"ר יואב קיש
הבנו את זה. בבקשה, תמשיכי.
רוני טיסר
הוגשה בקשה להיתר שמידע לגביה נמסר לפני תחילתו של חוק זה, יודיע מהנדס הוועדה למגיש הבקשה את האמור בפסקה.
היו"ר יואב קיש
בסדר.
רוני טיסר
בסעיף 82, אחרי "יקבעו", במקום האמור בו יבוא "על ידי השר הממונה על הגורם המאשר בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה".

זה הסעיף של ה-90 ימים.
היו"ר יואב קיש
למה שמת את זה כאן?
רוני טיסר
כי בתיקון 101 נקבע שאם הגורמים המאשרים לא קובעים - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה להתווכח עכשיו. אם המקום שלו כאן משפטית הוא נכון, בסדר. אם לא, תחזירו את זה לאן שהוא היה.
נינא כהן קרן
למשרדי הממשלה יש בעיה.
היו"ר יואב קיש
אני לא מקבל את הדעה של משרדי הממשלה.
נינא כהן קרן
הם מבקשים לפחות להשמיע את דעתם.
היו"ר יואב קיש
אבל אמרתם את דעתכם בדיון הקודם. אני לא רוצה להיכנס עוד פעם לדיון. אחרי שנסיים, אני אגיע אליכם. אני מבקש את הסעיף הזה, תחליטו משפטית היכן לשים אותו. סיכמנו את התהליך ואני חוזר עליו לפרוטוקול כדי שזה יהיה ברור גם ברמה המשפטית. השר האחראי – לא השר הממונה על החוק – יקבע תקנות. עברו 90 ימים והוא לא קבע. הסמכות עוברת לשר האוצר כאחראי על החוק. כל עוד זה בידי שר האוצר, שר האוצר צריך למשוך את זה אליו, ואם הוא לא מתקן תקנות, לא יהיו תקנות. אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. שר האוצר שם תקנות. ברגע שהוא שם אותן, חזרה הסמכות לשר האחראי. זה התהליך כי אחרת לא נצא מזה.

עכשיו תגידו את ההתייחסות שלכם.
נינא כהן קרן
הייעוץ המשפטי במשרד הבריאות אבל אני חושבת שמה שאני אומרת מייצג גם את יתר חבריי.
היו"ר יואב קיש
דברי בשמך, כמו שאנחנו נוהגים לעשות.
נינא כהן קרן
חשוב להבהיר ששלושה חודשים, אפילו אם היינו מוכנים עכשיו עם נוסח, זה פשוט לא פרק זמן ישים. יש הרבה מאוד משוכות כדי לפרסם בסופו של דבר.
היו"ר יואב קיש
אני לא אשם שארבע שנים לא עשיתם שום דבר. תודה. נא להמשיך. הבנתי. שמענו.
נינא כהן קרן
זה פשוט לא ישים.
היו"ר יואב קיש
לא מקבלים את דעתכם. נא להמשיך.
רוני טיסר
בסעיף 83ג אחרי "לפני יום התחילה המאוחר" יבוא "או יום התחילה הנדחה לפי העניין".
היו"ר יואב קיש
מה זה הסעיף הזה?
רוני טיסר
זה סעיף תחילה.
היו"ר יואב קיש
איפה הפיצוי הכספי? הוא עוד לא כאן.
רוני טיסר
נכון.
היו"ר יואב קיש
עד כאן, יעקב אשר ידידי, אני חושב שבאמת יש את כל העניין כפי שהוגדר עם הדחייה של השנה, עם החובה והזכות. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על הפיצוי ואחרי כן נביא את זה להצבעה.

מה ההצעה שלכם, יוצר, לגבי הפיצוי?
אריאל יוצר
הפיצוי למי?
היו"ר יואב קיש
למכוני הבקרה.
אריאל יוצר
אמרנו. אנחנו משלמים.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שלושה דברים. הם משלמים את האגרות כמו הקבלן.
אריאל יוצר
אולי אפשר להסביר גם למה לא נדרש כאן סוג של פיצוי. מכוני הבקרה לא התחילו בפעולתם. כמו שהיושב ראש אמר שכמו שכביש חדש נפתח ואפילו מכונית אחת לא עוברת בו והיום אנחנו רואים את התוצאות הכספיות. לא יתכן שכרגע אנחנו גם נהיה חשופים, והיו כאן טענות, לתביעות משפטיות. גם המדינה תהיה חשופה וגם תשלם מענק הקמה. זה מטעם הייעוץ המשפטי של משרד האוצר.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך את דעתי. כמו שהשיב בצלאל סמוטריץ מאוד יפה למכוני הבקרה, אני משיב עכשיו למשרדי הממשלה. כן, יש לנו גם אחריות כלפיהם ואני לא רוצה להיות בסיטואציה שאני עושה את מה שאתם חושבים במירכאות ואני לא מביא את השיקולים והאיזונים, ואז כל המכונים מודיעים למחרת שהם נסגרו, תודה רבה, הולכים לתבוע את הממשלה בבג"ץ או איפה שזה יהיה. לא יודע אם זה בג"ץ או מחוזי ונהיה כאן פלונטר ואין שוק ואין נעליים. אני עושה את האיזונים שאני מאמין שהם נכונים ומה שנכון עכשיו זה לבנות איזון שיעשה שני דברים: האחד, לדבר אחד הסכמתם והוא ברור, שהקבלן לא יפסיד. מעבר לכך, אני רוצה פיצוי של סכום ראשוני שיינתן לכל מכון בקרה על הדחייה בשנה, שצריך להגדיר אותו ואנחנו נדבר עליו.
אריאל יוצר
כדי להבין. מה זה פיצוי?
היו"ר יואב קיש
זה לא פיצוי. זה סכום.
אריאל יוצר
הוא חייב לקום.
היו"ר יואב קיש
נכון.
אריאל יוצר
זה מענק הקמה.
היו"ר יואב קיש
תקרא לו מענק הקמה. בסדר. אני מוכן לקרוא לזה מענק הקמה וזה לכל מכון שהוקם ועמד בהגדרות שלו עד ה-1 באפריל.
קריאה
קיבל רישיון.
היו"ר יואב קיש
קיבל רישיון, יקבל מענק הקמה. על הסכום הזה תכף נדבר. לאחר מכן אני רוצה לבנות, כמו ששחזרנו את האגרות, אני רוצה ש-50 אחוזים מהאגרות שהקבלן היה אמור לשלם למכון הבקרה, הקבלן יקבל זיכוי על 50 אחוזים.
אריאל יוצר
קודם כל, זה המון כסף.
היו"ר יואב קיש
למה זה המון כסף?
קריאה
זה בכלל לא המון כסף. זה כלום.
היו"ר יואב קיש
לא להפריע. בוא נדבר על המבנה.
אריאל יוצר
אגרה ממוצעת שמשלם קבלן לעירייה היא פי חמש ממה שהוא אמור לשלם למכון הבקרה.
היו"ר יואב קיש
דיברתי על מכון הבקרה. האגרה שהוא משלם למכון הבקרה.
אריאל יוצר
פטרת אותו.
היו"ר יואב קיש
אבל לקחתי את זה כבנצ'מרק לפיצוי שלו. לא על ההיתר.
אריאל יוצר
הבנתי. אני אסביר.
היו"ר יואב קיש
תרגם אותי.
אריאל יוצר
חבר הכנסת קיש אומר שהוא רוצה גם לייצר אינסנטיב לקבלנים לבוא. אני אמרתי שהוא קיים בגלל איכות השירות, הזמנים וכולי.
היו"ר יואב קיש
עדיין אין להם סיבה לבוא. את אותו דבר הוא ישלם ממילא. לא אגרות בנייה. אגרות למכון הבקרה.
אריאל יוצר
הוא אומר שגם אם הוא לא משלם כלום למכון, עדיין הוא לא יבוא. למה? כי זאת עוד תחנה בדרך.
היו"ר יואב קיש
נכון. לשם מה?
אריאל יוצר
אני חושב אחרת כי אני חושב שהתחנה הזו אמור להיות לה ערך מוסף.
היו"ר יואב קיש
אבל עוד לא יודעים.
אריאל יוצר
מה הוא מציע. הוא אומר שהוא רוצה לתמרץ כספית קבלן לבוא, מעבר לזה שהוא לא משלם. כמה הוא מציע? הוא אומר חצי מעלותך האגרה.
היו"ר יואב קיש
נכון. זה בעצם אומר שכל שקל אגרה שהם היו אמורים לקבל מקבלן, עולה לך שקל וחצי. זאת המשמעות.
אריאל יוצר
קודם כל, זה המון. חוץ מזה, זה לא ברור. בכל מקרה אני מציע שתיתן לנו, ראשית, לחשוב על זה קצת, ושנית, ככל שאנחנו הולכים לשם, להתחיל לחוקק את זה כאן בחקיקה ראשית, כסף לקבלנים, זה סיפור.
היו"ר יואב קיש
איך אתה מציע שזה יהיה?
אריאל יוצר
ככל שנשתכנע בהצעה שלך ונקבל אותה, אנחנו נצהיר כאן לפרוטוקול שאנחנו נפרסם קול קורא על ידי מינהל התכנון, כמובן בתיאום עם משרד האוצר, למתן תמריץ כזה ואנחנו נעשה את זה.
היו"ר יואב קיש
ואם זה לא יקרה?
אריאל יוצר
הם יתבעו אותי. אני מצהיר את זה לפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
עוד לא החלטנו על זה. זה צריך להיות בכפוף להחלטת ועדה. אנחנו מדברים בתיאוריה כרגע.
אריאל יוצר
אני בוועדה באירועים אחרים הרבה מאוד פעמים הצהרתי לפרוטוקול שאנחנו נתקצב שיפויים כאלה ואחרים וזה היה מנגנון קביל לחלוטין שעבר כאן ועבד כאן.
אסא זהר
במתכונת הזאת, אף קבלן לא יבוא.
היו"ר יואב קיש
מה לגבי מענק הקמה? מה גובה מענק ההקמה למכון?
אריאל יוצר
אני חושב שאין צורך.
היו"ר יואב קיש
חברי הוועדה דורשים את זה.
אריאל יוצר
ככל שחברי הוועדה דורשים את זה, אני מציע מענק הקמה של 50,000 שקלים.
קריאה
כמה? מצחיק. משכורת של בקר אחד.
היו"ר יואב קיש
זה נרשם.
אריאל יוצר
רק כדי לתת אינדיקציה. כמה כסף צריך מכון להכניס במחזור – לא להרוויח – בשנה כדי להיות בסדר? שני מיליון שקלים.
אסא זהר
בסביבות 4.5 מיליון שקלים. כמה אתה חושב?
אריאל יוצר
אנחנו עשינו חישוב. זה בין 2 ל-2.5 מיליון שקלים בשנה.
אסא זהר
לא נכון. יש לי כאן תחשיב. אני רוצה לדבר על הסכומים.
אריאל יוצר
אם זה המחזור שלו ואנחנו אמרנו שאנחנו משלמים את המחזור הזה ככל שקבלנים מגיעים - - -
קריאה
רק אם זה וולנטרי.
אריאל יוצר
לתמרץ אותם לבוא. לכן אנחנו חשבנו שהסכום שהצעתי כדי לתת לגוף לקום ולאפשר לו להתגלגל בשלב הראשוני עם איזשהו מענק הקמה בלי שהוא צריך לעבוד יום, הסכום הזה סביר.
היו"ר יואב קיש
אני שואל שאלה אחרת. הרישוי מחדש, כמה הוא עולה? רק הרישוי. כל שנה אתם צריכים לעשות רישוי.
אסא זהר
ההסמכה עלתה 200,000 שקלים. ההסמכה הראשונית עלתה 200,000 שקלים.
היו"ר יואב קיש
הראשונית. כמה זה עולה בשוטף?
אסא זהר
אני לא יודע. עוד לא הגענו לשם.
קריאה
שכירות של המקום.
אסא זהר
יש לי מספרים. בשוטף הוצאה של מכון, אם הוא רוצה לעמוד בדרישות החוק עם מספר הבקרים, זה 350,000 שקלים מינימום.
היו"ר יואב קיש
נראה לי שקצת הגזמת.
אסא זהר
לא. לחלוטין לא.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, אני חשבתי שנספיק לגמור את הדיון הזה אבל לא נספיק. אני רוצה להציע הצעה. דרך אגב, זה נשאר הנושא היחידי פתוח כדי לסיים את החוק הזה. לצערי אנחנו נצטרך לקיים עוד דיון. אני אומר לצערי כי אני לא יודע מתי אני שם את זה בלוח הזמנים של הוועדה אבל לא תהיה ברירה.

אני הולך לשים הצעה על השולחן ואני מבקש שתתייחסו אליה ותנסו להגיע סביבה להתאמות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה היושב ראש, אתה מחליט. אני לא יודע כמה הידברות הייתה ביניכם בעניין הזה, אבל אני מציע לנסות להגיע, שהיושב ראש ייתן להם כמה ימים או תקבע את הזמן של הדיון ועד אז ינסו להגיע להסכמה משותפת, ואם לא להסכמה, לפחות היכן חילוקי הדעות ואז יהיה לנו יותר קל.
היו"ר יואב קיש
אני כן רוצה הסכמה אבל כדי לתת הסכמה, אני גם חייב לומר כמה מלים על המספרים כי אחרת לא תהיה הסכמה, כי אז כל אחד יבוא עם הגישה שלו. אני נותן כאן איזשהו בנצ'מרק שאני רוצה שכן תהיה אליו התייחסות.

אני חושב, לאור מה ששמעתי על עלות חידוש רישיון, על כך שהם נמשכים עוד שנה והמשמעות של זה, אני רוצה שיהיה מענק הקמה בסדר גודל של 150,000 שקלים.
אריאל יוצר
זה הרבה.
היו"ר יואב קיש
אני יודע שזה הרבה. אתה אמרת שליש ממנו והם אמרו פי שתיים.
קריאה
נכון. זה כלום.
היו"ר יואב קיש
אני דורש לבדוק משפטית את העניין הזה של 50 אחוזים מהאגרות למכון הבקרה כתשלום עידוד לקבלן להגיע למכון הבקרה. אז שקל של אגרות עולה לכם שקל וחצי. זאת התוספת, כאילו הבונוס לקבלן כדי שיבוא.

הנושא השלישי. המתווה הזה ייבחן אחרי שישה חודשים והוא לא חייב לרוץ לשנה. השר יכול לבוא ולהמליץ לוועדה להפסיק את המתווה ולהתחיל את החובה. גם זה שיכול להיות.
אריאל יוצר
ולהפסיד לסבסד אותם.
היו"ר יואב קיש
ברור. לכן אני מאפשר. אני לא אומר לכם שאתם עכשיו נעולים לשנה. אני אומר לכם שזה לפחות לשישה חודשים ונותן לכם אפשרות, אם דברים משתנים, שהשר יבוא לכאן ויעשה את זה.

אני כן רוצה להוסיף עוד דבר אחד. אנחנו כאן מתבססים על מהלך שיכול להיות שייכשל לגמרי. אמרנו שאולי אפילו לא יבוא קבלן אחד ואז הם תקועים מכל הכיוונים.
קריאה
אולי לא יבוא מכון אחד.
היו"ר יואב קיש
אם המכון יצליח, מצוין. אם אנחנו נמצא שהגיעו אפילו 600 מתוך ה-1,200 , אז יהיה כאן מספיק כסף ואף אחד לא יבכה וכולנו נרגיש בטוב.
אריאל יוצר
בינתיים סבסדנו.
היו"ר יואב קיש
בסדר. סבסדנו את המוגבל. אבל אם לא תסבסד, לא יבואו. יכול להיות גם מצב שלא יבואו 500 אלא יבואו חמישה לכל השוק וזה אבסורד. זה אני לא מוכן שיהיה כי אני לא מוכן שהם ימשיכו לדמם שנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הסבסוד שאתה נותן לקבלנים, אתה לא עושה את זה עבורם. זה לא חלק מהפיצוי אלא זה חלק מלהרגיל את המערכת לדבר הזה והוא נכון מבחינתכם בכל מקרה.
היו"ר יואב קיש
הדבר האחרון שאני אומר ואני לא נכנס לפרטים. אני רוצה לתת להם איזשהו רף מינימלי שאם לא באו קבלנים בכלל, שהם לא עומדים מול שוקת שבורה לחלוטין.
אריאל יוצר
זה מענק ההקמה.
היו"ר יואב קיש
לא. זה רק להקמה וזה להמשך. אמרתי, הדיון הבא יהיה אחרי שאתם תעשו דיון. אני רוצה שתיתן לי תמונה. לתפיסתי מענק ההקמה לא עונה על הסיטואציה בה יושבים כלל ששת מכוני הבקרה וקיבלו שני לקוחות במשך שנה שלמה.
אריאל יוצר
להתייחס רק לנקודה הזאת. אם הייתה חובה ועדיין היה כאן מכון מפסיד, כי הוא נותן שירות גרוע?
קריאה
מה זה אם? זה לא קורה. זה לא יקרה.
היו"ר יואב קיש
אני מבין מה אתה אומר. לא אמרתי שרף המינימום הזה, מטרתו לגרום לכך שהמכונים לא יפסידו. לא. צריך להיות להם אינטרס להביא לקוחות, להילחם ולשווק.
קריאה
אבל אתם הרגולטור.
היו"ר יואב קיש
רבותיי, הדיון נגמר. זה מה שאמרתי. נגמר. תודה על ההפרעות.

הישיבה ננעלה בשעה 13:29.

קוד המקור של הנתונים