ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/02/2018

פרק ט' כולו (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 , הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיור בהישג יד בשטחי מסחר), התשע"ח-2017

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים