ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/03/2018

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 22, 23, 24(1) ו-(2)(א), 25 (שיפוי המוסד לביטוח לאומי), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים