ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/02/2018

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-25OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 704

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"א באדר התשע"ח (26 בפברואר 2018), שעה 10:30
סדר היום
פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

עבד אל חכים חאג' יחיא

רועי פולקמן
חברי הכנסת
נורית קורן
מוזמנים
מרכזת בכירה כלכלה, משרד התקשורת - תמר ארז

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד התקשורת - זיו יצחק גלעדי

היועצת המשפטית, משרד התקשורת - דנה נויפלד

רפרנטית מים באג"ת, משרד האוצר - רעיה עדני

כלכלנית, רשות ההגבלים העסקיים - רוני בן פורת

עו"ד ויו"ר ועד העובדים, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו - מיכל גרוס

יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין, משרד התקשורת - יפעת בן חי שגב

מ"מ מנכ"ל, משרד התקשורת - שמילה מימון

יועמ"ש, ערוץ 20 - מירי נאור אליאס

מנכל אקט, ארגוני יוצרים ומבצעים - איתמר אביטן

חבר הנהלה, איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים - אסף אמיר

אחראי על היצירה המקורית, איגוד התסריטאים, ארגוני יוצרים ומבצעים - ליאור תמאם

אחראי על היצירה המקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים, ארגוני יוצרים ומבצעים - ועי אלבה

מנכ"ל, האגודה לזכות הציבור לדעת - אלעד מלכא

סמנכ"לית, בקול - ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים - אביטל ישר רוזנאי

מוזמן/ת - איתן קופרשטוך

מוזמן/ת - יונתן סורוצקין

מוזמן/ת - טוני וייסבוך

מוזמן/ת - אלי כהן

שדלן/ית (קריספין רובנשטיין בלכר ושות' -עורכי דין), מייצג/ת את ערוץ 10, קשת, רשת 13 - אלעד כהן

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ ), מייצג/ת את HOT - נועה גונן

שדלן/ית - מודי שרפסקי

שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את רדיו אזורי - ליאור חריש

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את רשת - אורלי בן שמאי

שדלן/ית (כהן - רימון - כהן), מייצג/ת את yes - רוני ליטינצקי

שדלן/ית (כהן - רימון - כהן), מייצג/ת את yes - דפנה כהן-איוניר

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את סלקום , פרטנר, קשת - תמר אברמוביץ
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: פרק ה' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018.

גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, היועצות המשפטיות, רשמת פרלמנטרית, אדוני הדובר, אורחים נכבדים. היום אנחנו עוסקים בעוד נושא שנוגע לחוק ההסדרים. אתמול עסקנו בחוק ה-WFI והיום אנחנו בהצעת חוק התכנית הכלכלית, תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019, התשע"ח-2018.

ברשותכם, אני רוצה לקבוע את כללי הדיון. כמו שאתם יודעים, בוועדת הכלכלה, בוודאי בנושאים בסדר-גודל כזה, אני מבקש מהמשרדים הרלוונטיים להניח את המסד, זאת אומרת, לשים את הרגליים שעליהם מונחת הצעת החוק שמונחת בפנינו.

אם אינני טועה, יש ארבע או חמש נקודות מרכזיות שהצעת החוק הזאת מבקשת לעסוק בהן.

אני מבקש להיות ממוקדים, להגיד מה הן הנקודות, מה החשיבות שאתם רואים בקידום העניין הזה. אני מדבר גם למשרד האוצר וגם למשרד התקשורת, שבסך הכול הכללי אני מבין שהוא מגיע לכאן מתואם. ברוב העניינים והמקרים.

יתרה מכך. ברשותכם אני רוצה לומר שארצה לשמוע את ההתייחסויות של הגופים השונים. קשה לי להאמין שנגיע היום להקראה, אבל בדיון הבא נעשה הקראה. כשנבין במה הדברים אמורים, יהיה לי קל יותר לעשות חבירות בין גורמים שונים כדי לדעת איך אנחנו מקדמים את העניינים השונים.

גברתי היועצת המשפטית, אני אבקש את התייחסותך. ברשותכם, אני רוצה להזכיר שהיתה ועדה שבראשותה עמד חבר הכנסת קיש. התקבלו שם החלטות על-ידי הוועדה המשותפת וחלקן או כולן, אינני יודע לנסח את זה בצורה נכונה, יידרשו להיות מפוצלים. נרצה לפצל אותם מתוך הצעת החוק המונחת בפנינו. כמובן שמי שאמון על העניין הזה, זאת את גברתי, היועצת המשפטית, כמובן בתיאום עם המשרדים הרלוונטיים.
אתי בנדלר
אדוני, משרד האוצר כבר העביר נוסח מתוקן אחרי תיקון 44 והוא הנוסח שנמצא אצל חברי הכנסת.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת שאין צורך בפיצול. זה פורסם כהצעת חוק מסודרת ואנחנו לא נדרשים לעסוק בעניינים שכבר התקבלו.
אתי בנדלר
למעט אותם נושאים - - -
היו"ר איתן כבל
כן. ברשותך, רציתי להוסיף את הסייג הנוסף. יהיו מספר נושאים שנתבקשנו וסיכמנו להעלות אותם לדיון בוועדה. אני רק אזכיר אחד מהם, את העניין של הערוץ האתיופי. התקבלה כאן החלטה ויצאה הודעה וזימון לבעלים של הערוץ. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלה אם קיבל או לא קיבל. אנחנו כמובן נקיים את הדיון בנושא ונקבל את ההחלטות כנדרש.

יש עוד כמה נקודות - - -
לאה ורון
בכל מקרה, נציגי הערוץ בשפה האתיופית הוזמנו בשורה שלמה של מיילים.
היו"ר איתן כבל
חשוב להבהיר שהנהלת הוועדה ומנהלת הוועדה גם הודיעה לפרוטוקול בזמנו שהם זומנו. לא רק שהם זומנו אלא ניסו ליצור איתם קשר והצליחו בסוף.

ברשותכם, נפתח את הדיון. מי מציג? האוצר? משרד התקשורת?
שירה גרינברג
האוצר, אבל גם התקשורת כמובן.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, אני מבקש שלא תהיה חפירה, אלא לשים את הדברים החשובים.
שירה גרינברג
אנחנו לא מהיום פה.

(מוצגת מצגת)
היו"ר איתן כבל
בבקשה, גברתי.
שירה גרינברג
כפי שכבוד היושב ראש אמר, אנחנו עוסקים ברפורמה שכבר דנו בחלקה והחלקים בהם דנו ירדו. הרפורמה עוסקת בכל ההסדרה של שוק ההסדרים, שזה הגברת התחרות בשוק השידורים.

אני לא אתעכב על זה. אני חושבת שכל מי שיושב כאן בוועדה מכיר את תמונת המצב. בשביל חברי הכנסת רצינו לעשות איזו סקירה. יש את מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. תחת מועצת הכבלים והלוויין מדובר ברגולציה שחלה על פלטפורמות רב ערוציות והערוצים העצמאיים.
היו"ר איתן כבל
בואי תתקדמי. אם יש פה מישהו שלא יודע את זה, שייצא מהחדר. בואי נתקדם, חבל על השקף.
שירה גרינברג
הרשות השנייה, כמו שאמרנו, מסחריים, תחנות רדיו וערוצים ייעודיים.
קצת מבחינת נתוני ההכנסות
ההכנסות זה כ-3.7 מיליארד שקלים בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית והפרסומות בטלוויזיה בשנת 2016 כ-1.4 מיליארד שקלים. כמובן, כולל תאגיד, כולל דברים נוספים.

על הטלוויזיה הרב ערוצית מבחינת נתוני השוק כפי שהם היום, אנחנו מדברים על הוט ששולטת ב-51% מהמנויים בשוק, יס ששולטת ב-38%, סלקום ב-10% ופרטנר ב-2%. כמובן שאלה הנתונים לגבי מספר המנויים. נתוני ההכנסות נראים קצת שונה. סלקום באזור ה-2%-3% מהשוק. לכן, כמובן, יש כאן הבדל אם מדברים על מנויים, משקי בית לעומת הכנסות.

כמובן שיש מוצרים משלימים כמו נטפליקס ואחרים שלא נמצאים כאן, כי כרגע אנחנו מתייחסים אליהם כמוצרים משלימים לפלטפורמות.
היו"ר איתן כבל
יש סיבה שזה מהווה 1?
שירה גרינברג
זה כנראה עיגולים.
היו"ר איתן כבל
העיקר שאתם יודעים את זה.
שירה גרינברג
כן, כן.

מבחינת מטרות הרפורמה, אנחנו מדברים על עידוד התחרות והפחתת הנטל הרגולטורי. אנחנו מעוניינים להפחית את הנטל העודף. אנחנו נציג דוגמאות לגבי הנושא הזה. רוצים להתאים את הרגולציה לעולם התחרותי שבו אנחנו נמצאים כיום.

צמצום הרגולציה העודפת בעצם תאפשר לשחקנים השונים שתיארנו בשקפים הקודמים גם לשפר את השירות, לקדם את התחרות ועל-ידי זה להוזיל בסופו של דבר את השירות ואת האיכות הניתנים לצרכן.

אני אתן לרעיה לפרט לגבי הדוגמאות ואפשרויות החקיקה.
רעיה עדני
אני מאגף התקציבים, משרד האוצר.

הרגולציה הקיימת לא זרה לרוב האנשים בשולחן. היום יש רגולציה מאוד הדוקה על התוכן שמשודר בפלטפורמות. למשל, כל חבילה שמוצעת לצרכן וכל מבצע שמוצע לצרכן היום עובר אישור של המועצה לכבלים ולוויין. כל ערוץ שיורד או עולה מכל חבילה או מהפלטפורמה נדרש אישור לגביו ומתקיים דין ודברים מול הרגולטור, האם יש ערוץ תחליפי או אין ערוץ תחליפי.

הסוגות והז'אנרים שמפוקחים על-ידי המועצה מתוארים בצורה מאוד דקדקנית ברמת הדקות. דרמה היא 22 דקות, דרמה קצרה היא 45 דקות, יש בין 2 ל-6 פרקים, מעל 10 פרקים. דוקו מורכב 48 דקות.
קריאה
זה פשוט לא נכון.
קריאה
תזרקו לפח.
קריאה
זה פשוט לא נכון, הדברים שנאמרו ממש לא נכונים.
קריאה
תזרקו את הכול לאותו פח ואז יהיה פח אשפה גם.
רעיה עדני
שוב, אני מתארת את המצב הקיים היום.

חוץ מזה יש מערכת הסדרה מאוד מאוד נרחבת. אנחנו חושבים שמערכת ההסדרה הזאת לא מתאימה לעולם תחרותי שבו נדרשת גמישות של השחקנים בהצעה שלהם, בגיוון של ההצעה של החבילות שלהם לצרכנים. בשל כך אנחנו מביאים את תיקון החוק.

עיקר החקיקה עוסק בשלושה מישורים. המישור הראשון הוא עידוד התחרות. זה באמת הפירוק של הרגולציה ההדוקה על כל ההצעות לצרכן ואפשרות לגיוון המוצרים שמוצעים. במסגרתה, אנחנו מאמינים שיוצעו חבילות זולות יותר ומותאמות יותר לסוגים שונים של צרכנים. במסגרת הדבר הזה יהיה גם צמצום של הסבסוד הצולב בין הצרכנים. היום, למשל, צרכן שלא חפץ בילדים וספורט, עדיין מחויב לקבל אותם כחלק מהחבילה הבסיסית שלו. הוא משלם את העלות של הדבר הזה על אף שהוא לא צופה ולא נהנה מהדברים האלה.

ההתאמה של רגולציה לעולם תחרותי שבו הלקוח קובע ואם הלקוח לא מרוצה הוא עובר ויש לו אלטרנטיבות בעולם הזה. לכן אנחנו מאמינים שצריך לצמצם את המעורבות של הרגולטור בתוכן המשודר.

חוץ מזה, לצמצם את המעורבות של הרגולטור בתוכן של פרסומות. יו"ר הוועדה הזכיר את מה שנעשה כבר בוועדה המשותפת. אין שום סיבה שבעולם שבו הרשות השנייה לא מפקחת על שום תוכן משודר בעולם התכניות, היא תפקח על התוכן המשודר בעולם הפרסומות. כמובן, כאשר זה לא נוגע בהגנה על ילדים ובסוגיות של אתיקה אלא סתם תוכן כללי.

חוץ מזה, מיקוד של הפיקוח הרגולטורי בתחומים שיש בהם אינטרס ציבורי מובהק, כמו אתיקה, הגנה על קטינים והנגשה לבעלי מוגבלויות, שידורים אסורים ומניעה של ההופעה שלהם על המסך, עידוד התחרות והסרת חסמי מעבר וכניסה של שחקנים ושל צרכנים בין הפלטפורמות השונות.

בכל מקרה, חשוב לנו לציין שאנחנו מותירים את ההסדרה של המועצה בתחום שנקרא אירועי ספורט מוכרזים.

אנחנו מאמינים שהתוצאה של הרפורמה תהיה הוזלה של חבילות השידורים לציבור, עידוד של התחרות בין השחקנים השונים וצמצום של הרגולציה בשוק השידורים שאינה נדרשת כיום.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה לכם.

חברים, לא להיות מודאגים. ברשותכם, אני רוצה לומר את הדבר הבא: מבחינתי יש כאן כמה נקודות. אחת הנקודות המרכזיות, שהיא באמת חצי כוח. אני רוצה שתבינו, העניין שאני הולך להגיד אותו זה העניין של החבילות של הכבלים והלוויין. הרפורמה שמובאת כאן היא חצי כוח לגמרי, לפחות מנקודת המבט שלי כצרכן.

אני מברך על זה שזה מובא, אבל אנחנו נצטרך להתייחס. כשישבנו בינינו דיברנו על העניין הזה, שלא נמצא את עצמנו רק מחליפים שכבר לא אוהבים אותו בשם אחר שלא נאהב אותו. זאת אחת הנקודות המרכזיות של חבילת הבסיס, שאנחנו מכירים. זה אחד הבלופים הכי גדולים. מי שמכיר אותי כאן בוועדה במשך כל השנים, יודע שאני מדבר בתוקף נגד אחת ההמצאות הכי רעות ואנטי תחרותיות שפגעו בצרכנים וצריך להעלים אותם מהעולם. רק שלא נעלים עניין אחד ומצד שני, נגדל לנו איזה צמח קטן שיגדל לנו למשהו שהוא עוולה עוד יותר גדולה. ברשותכם, נקדם את העניין.

יש כאן כמה גורמים שהשקפים שהוצגו כאן על-ידי משרד האוצר ואגף התקציבים נוגע אליהם. אני מניח שיש כאן רצון להתייחס לעניינים האלה. אני אאפשר לכולכם, רק קחו בחשבון שהדיון הזה מסתיים בחמש דקות ל-12.
יונתן ביסקי
אני מנהל תחום בכיר במועצת הכבלים והלוויין. בוקר טוב, תודה ליושב הראש.

לפני שאנחנו מתחילים בכלל להיכנס לנושאים שעומדים על הפרק צריך לדייק כמה מהנחות היסוד שהוצגו פה, שחלקן לא מדויקות.

קודם כל, עניין אישורי הערוצים של המועצה – מאוד לא מדויק. המועצה מאשרת העלאה והורדה של ערוצים רק במקרה של ערוצים בחבילת היסוד, בחבילת הבסיס בערוצי חדשות. כל השאר זה אישורים בדיעבד או אישורים דרך היו"ר.
היו"ר איתן כבל
חברים, בואו לא נהפוך את זה לדיון במועצה. אל תתחילו לנהל ביניכם את השיח.
יונתן ביסקי
ערוצי יסוד, בסיס וחדשות. זה מה שהמועצה מאשרת וכל השאר לא. המועצה לא נכנסת להגדרות דקדקניות שהיו פעם. נכון שזה היה פעם, היום זה לא קיים. הדברים שהוצגו לא נכונים. אין דרמה מורכבת – בוטל. אין סרטי טלוויזיה – בוטל.

יש שלוש הגדרות גדולות מ-22 דקות לפרק ומעל זה חופש מוחלט לחברות. הדברים שהוצגו פה כבר לא מעודכנים לשנים האחרונות.

אין מעורבות רגולטורית בתוכן שמדובר. בשלוש השנים האחרונות, לפחות מאז שהיושבת ראש שיושבת למיני נכנסה לתפקיד, היתה מעורבות של המועצה בתוכן פעם אחת. זה לא מעורבות של הרגולטור בתוכן, זה פשוט לא נכון. הוצגה כאן מעורבות של פרסומות. אני מניח שהדברים היו לרשות השנייה, אבל כמובן שלנו אין שום מעורבות בפרסומות כי אין פרסומות בכבלים ובלוויין.
היו"ר איתן כבל
למה אין פרסומות?
יונתן ביסקי
יש פרסומות בערוצים הייעודיים שכידוע עוברים לרגולטור אחר.
היו"ר איתן כבל
עזוב עכשיו מה עוברים, אבל עד עכשיו היה.
יונתן ביסקי
אין פיקוח על פרסומות.
רעיה עדני
זה לא הוצג בהקשר של המועצה.
יונתן ביסקי
זה לא הובן, אז סייגתי.
היו"ר איתן כבל
אני מבקש שתאמר את אותן נקודות שלדעתך אינן מתקיימות. אני רוצה גם להבין מאיזו סיבה אינן מתקיימות. האם זה כי החוק שונה? היום יש מועצה כזאת ומחר תהיה מועצה אחרת. אנחנו לא רוצים להתערב. אני רוצה לדעת שמה שיתקבל עכשיו, לא כל שני וחמישי תבוא מועצה אחרת ותשנה.

אני מבקש שתכתוב לי את מה שאמרת בעמוד אחד.

נקודה שנייה שאני מבקש את ההתייחסות שלכם. בכל זאת, הרפורמה המרכזית שמונחת בפנינו נוגעת לכבלים ולוויין. מה עמדתכם בכל התהליך הזה?
יונתן ביסקי
כרגע רק רציתי לדייק את הנחות היסוד שלא היו מדויקות.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להבין. אני נותן לכם הזדמנות לדבר על הנושא מעל. אחר-כך ניכנס וניתן לכל אחד ואחת להתייחס. האם יש לכם התייחסות למה שהוצג כאן ברמת המקרו?
יונתן ביסקי
במקרו, הדבר הבולט ביותר שחסר כאן זה הסדרה של המשדרים החדשים על לגבי האינטרנט. זה ממש צורם - - -
היו"ר איתן כבל
ברשותך, אני כבר רוצה להבהיר את הדבר הבא. אני בעד ההסדרה של העניין. עסקנו בעניין הזה כשדיברנו על פייסבוק, גוגל וכל נושא שמצריך הסדרה שלמה, בוודאי בעידן הזה.
אסף אמיר
זה ממש לא אותו דבר.
היו"ר איתן כבל
אני מדבר על מה שכבר דיברנו. עסקנו בעניין הזה של הסדרה בכלל. אני יודע על מה אדוני מדבר. אני גם ארצה אחר-כך התייחסות בנושאים נוספים. אנא, תן לי, רק התחלנו.

בכל מקרה, זה לא יעלה. זה גדול מידי, כבד מידי, מכדי שנעסוק בו ביום וחצי בדיוני ההסדרים. אני כן מתכוון להוציא בקשה ותביעה למשרד התקשורת בראש ובראשונה להניח בפנינו בקשה להסדרה. אני מקווה שמשרד התקשורת כבר על זה והוא כבר עוסק בזה. אם יתאפשר להביא לדיון אחרי חול המועד ואחרי יום העצמאות כשחוזרים מהפגרה, אנחנו נשמח.

יריב הורביץ, בבקשה.
יריב הורוביץ
אני מייצג את הבימאים.

ברשותכם, אני רוצה להציג משהו ב-20 שניות. היתה לי פגישה בשבוע שעבר עם 40 בימאים שמייצגים 100% מהיצירה המקורית בישראל. מבחינתנו אפשר לסגור את העסק. אנחנו לא מצליחים להתפרנס, זה לא מעניין אותנו יותר.

אני מייצג 40 בימאים שעומדים מאחורי ה-5 מיליארד שקלים האלה ואנחנו לא מצליחים להתפרנס, נקודה.
היו"ר איתן כבל
תסביר.
יריב הורוביץ
אני אסביר. אנחנו נגיע לאותו מקום כמו האחים שלנו בדורות הקודמים, ללא פנסיות, ללא בתים, ללא כלום, אפס. אני לא יודע מה זה הסכומים האדירים האלה פה. הבימאים שעושים דרמות, דוקומנטרי, סדרות, ריאלטי, זה לא משנה. ממילא אנחנו לא חיים, אז מה זה מעניין אותנו כל השוק הזה? אני מדבר פה לכולם, לכל הנציגים, יס, הוט, רשת, קשת, 10. מדברים פה על כסף גדול, על פרסום, על מיליארדים. זה לא מחלחל אלינו לעובדים, זה לא מעניין אותנו.
היו"ר איתן כבל
יריב, אני רוצה עוד יותר לחדד את זה. בהקשר של הצעת החוק המונחת כאן בפנינו - - -
יריב הורוביץ
אתה יודע שאני פעיל בתוך התחום של רגולציה וכספים כבר שנים.
היו"ר איתן כבל
מה הצעת החוק הזאת עושה לאנשים שאתה מייצג, לאנשים שאסף ואיתמר מייצגים?
יריב הורוביץ
דבר ראשון, כמובן שיש בה עוד קיטון בכספים שיעברו להפקות מקור, אנחנו יודעים.
רעיה עדני
זה לא נכון. זאת תחושה, זה לא מדויק בכלל.
יריב הורוביץ
תנו לו לדבר.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לומר. אחד הדברים ששמתי כתנאי למשרד האוצר ולמשרד התקשורת, שלא תהיה שום פגיעה ביוצרים, הם כבר נפגעו מספיק.
יריב הורוביץ
גם אם אין פגיעה זה לא מעניין. עם כל הדאווין של הטלוויזיה בישראל, הבמאים לא מצליחים להתפרנס. אנשים שעושים את שיא הרייטינג. אני השנה עשיתי את הסדרה עם הכי הרבה רייטינג, קוראים לה "נעלמים". אין יותר רייטינג מ"נעלמים", נכון? אין פרנסה שם. חבר'ה, זה לא מעניין.

הלכנו לפילבר ודיברנו ודיברנו.
קריאה
תגיד מה מעניין.
יריב הורוביץ
אני אגיד מה מעניין. מעניין הגניבות באינטרנט. מעניין הזכויות. מעניין שיתנו לנו להתאגד ולעשות מחירון ולא נותנים לנו. היינו אצל פילבר. כל הסיפור הזה עם פילבר צריך לפסול אותו על הסף. אני לא יודע מה האינטרסים של הבן אדם הזה, כמובן שלא האינטרסים של האנשים שעובדים. זה נמאס.

אני מבין את הדיונים האלה. אני עולה לפה שנים.
רועי פולקמן (כולנו)
יריב, ברשותך שאלה כי אתה אומר דברים מאוד נרגשים. אתה יכול להיות ספציפי למה לא מתפרנסים? זה בגלל פירטיות? שכר לא הוגן בתעשייה? אתה מדבר מאוד גבוה ואנחנו רוצים להבין תכלס למה אתה לא מתפרנס. אתה עושה סדרה מצליחה, למה אתה לא יוצא מזה באופן מכובד?
היו"ר איתן כבל
אני מבין את אשר מעיק עליך, את הכאב.
יריב הורוביץ
זה לא עלי. זה 40 איש שעושים את כל הטלוויזיה ולא יכולים לשים את הילד בגן.
היו"ר איתן כבל
יריב הורוביץ, אנחנו כבר פה.
יריב הורוביץ
40 עובדים, בדקנו את זה.
היו"ר איתן כבל
אל תנהלו את הדיון ביניכם. אני אאפשר לך להציג ממה אתם נפגעים. אני אאפשר לאסף לשים את האצבע מצידו ולאיתמר מצידו.
יריב הורוביץ
אני אסביר בקצרה. יכול להיות שיש כספים. היתה ועדת אייל שדיברה על נאותות וכן הלאה שנזרקה לפח ועל זכויות.

היום המצב הוא כזה. יש כספים, עושים כמה שיותר סדרות, מקבצים את התקציבים כך שבסוף לאנשים שבאמת עובדים שם אין פרנסה. אסור לנו להתאגד. לכולם מותר הכול ולנו אסור להתאגד, אסור לנו לעשות מחירון. מורידים אותנו לזנות כי אין לנו עבודה. מדברים פה על מיליארדים. אני לא יודע מה לעשות.

עברנו את ועדת אייל, ניסינו לדבר עם פילבר על הבעיות האלה. זה בכלל לא מעניין אותם.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל עזוב את זה עכשיו, אתה פה בוועדת הכלכלה של הכנסת.
יריב הורוביץ
אני מתעסק בענייני כלכלה. אתם שולחים אנשים לחיות ללא פנסיות.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה בימאי מוערך, אתה בא לגוף השידור. אתה אומר לו שזה התעריף. מה הוא יענה לך? אני לא לוקח, אני לוקח עובד זר, אני לוקח עובד סיני? למה השוק לא עובד? למה אתה לא אומר שזה התעריף שלך.
יריב הורוביץ
אין תעריף, אסור לי לעשות תעריף. הממונה אסר עלי לעשות תעריף.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה לא מנהל משא ומתן על חוזה.
יריב הורוביץ
אין תעריף, אין חוזה, אסור לי להתאגד.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה עובד בלי חוזה?
יריב הורוביץ
יש לי חוזה שאני עושה. אסור לי לעשות חוזה לבימאים, אסור לי תעריף.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה לא עובד עם חוזה?
יריב הורוביץ
יש לי חוזה. זה לא מול הערוצים, זה מול המפיקים.
היו"ר איתן כבל
זה קצת יותר מורכב.
יריב הורוביץ
כשישבנו אצל פילבר ודיברנו על פתרונות - - -
אסף אמיר
יריב, תן לנו להמשיך אחד את השני.
יריב הורוביץ
אני חושב שאחרי כל מה שקרה פה עם פילבר צריך לפסול את כל המסקנות של האיש הזה. לפסול אותן. זה לא יכול להיות שאני מדבר איתו על זה שאני יושב בבית ולא יודע מאיפה אני מגרד שלושה שקלים ואני רואה באינטרנט שגונבים ממני מפה ועד הודעה חדש והוא מתעלם ממני כי אנחנו יודעים בשביל מי הוא עובד. אנחנו יודעים שהוא עובד בשביל בזק ובשביל האינטרנט שלהם. אני יושב ואני לא יודע מאיפה אני מגרד את הכסף לגן של החודש הבא. זה לא יתכן יותר כל ההפקרות הזאת.

אנחנו רוצים לחיות. יש פה שוק עם מיליארדי שקלים. אנחנו רוצים שהוא יחלחל למטה לאנשים שעובדים בו. אנחנו רוצים שלאנשים האלה יהיה אכפת מאיתנו ושלא יהיה אכפת רק מאדם שעושה עסקים. אנחנו רוצים לפסול את כל המסקנות של הוועדה הזאת ושיישב מולנו סוף סוף מישהו שאכפת לו מהאזרחים שצריכים לחיות.
היו"ר איתן כבל
אסף ואחריו איתמר.
אסף אמיר
קודם כל, אני מזדהה. אני לא חושב שיש 40 בימאים.
יריב הורוביץ
40 עובדים, בדקתי.
אסף אמיר
יש לא רק בימאים, יש תסריטאים, יש שחקנים, יש טכנאים.
יריב הורוביץ
להם מותר להתאגד.
אסף אמיר
שנייה רגע. יש סוג שלם.

מדינת ישראל הקימה שתי ועדות, ועדת שכטר וועדת אייל. אחרי שמדינת ישראל השקיעה אלפי שעות, אנשים וכסף, זרקה בעצם את המסקנות האלה לפח. במקום זה, הקימו ועדה משותפת. במשך שבוע הביאו פה חוקים מכל הבא ליד.

אתה היום מתחיל ואומר שסלקום ופרטנר זה גדול על ההסדרים. אם סלקום ופרטנר - - -
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי שזה גדול. אתה מפרשן אותי בחיי.
אסף אמיר
לא, זה גדול ליומיים האלה.
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי דבר כזה.
אסף אמיר
כמה נקודות. קודם כל, אני חושב שהדבר המרכזי שקשור מבחינתי למפיקים, לבימאים, לתסריטאים בעיקר זאת ועדת אייל. המסקנות שלה היו ברורות. היה ברור שלא יכול להיות שיס והוט, שלא לדבר על קשת ורשת, יחזיקו בכל הזכויות לאין סוף שנים. זה היה ברור. מה עשו? לקו וזרקו את זה. למה זרקו את זה? אין לנו את הכוח הפוליטי. אנחנו רצינו וביקשנו. מישהו נפגש איתנו לפני הוועדה הזאת?
קריאה
אסף, תדייק.
היו"ר איתן כבל
שנייה. אני מודיע לכם את הדבר הבא. פה זאת לא הוועדה המשותפת. אתם מכירים אותי ואני מכיר אתכם אחד אחד. עדיף כבר לקיים את הדיון בתוך כוורת דבורים. אני מבקש מכם, לא מכובד. דנה, לא הפרעתי לך בדבר החשוב הוא שניהלתם.

בבקשה.
אסף אמיר
כל הניסיונות שלנו להבין מה קרה לוועדת אייל, היו בין אין מספיק מקום בחוק, נגמר הדיו, מישהו לחץ. אני לא יודע איך כל הדבר הזה נעלם. זה דבר מהותי. אתם הקמתם ועדה במדינת ישראל כדי לתת איזה עתיד, איזה אופק. אני זוכר את אבי ניר ואת צנגן ואת כולם מדברים על אופק, איזשהו אופק לבימאים ולתסריטאים. אנשים עושים דברים ואין להם בהם זכויות. למה? אני באמת שואל. אני מבקש בהמשך אולי לברר מה קרה לוועדת אייל? איך זה יכול להיות? ועדת אייל לא אמרה שכל הזכויות אצלנו. היא אמרה שאנחנו מתחלקים 50-50 עם הגדולים. הגדולים אמרו מה פתאום 50-50, מי אתם בכלל?

זה כנסת ישראל. אלוהים אדירים, זה לא רק אינטרסים. יש גם אזרחים. זה לא רק פגיעה ביוצרים, זאת פגיעה ביצירה.

עכשיו אני רוצה לעבור לנושא שהיום הולכים לדון בו. קודם כל, מה שהציגו משרדי הממשלה, שלזכותם ייאמר שהם נפגשו איתנו, גם האוצר וגם התקשורת. שר התקשורת לצערנו לא מצא את הזמן לפגוש אותנו. מעניין אותי אם הוא פגש את שאר השחקנים סביב השולחן הזה. אבל יש את העניין הזה - - -

איתמר, הוא זימן אותנו ברגע האחרון וביטל ברגע הלפני אחרון.
איתמר אביטן
מה אתה חשוב בכלל? אתה חשוב בכלל? אנחנו חשובים? למה שר התקשורת נפגש עם קשת ועם רשת, עם הוט ועם כולם ואיתנו לא ייפגש?
אסף אמיר
זה לא משהו נגד הרשות השנייה אבל מועצת הכבלים והלוויין לאורך השנים אנחנו יודעים שהיתה לנו כתובת מסוימת בתוך משרד התקשורת. היתה כתובת מסוימת, כי בכל זאת היו צריכים לתת דוחות כל שנה כי יש כל מיני מחויבויות שהם צריכים לקיים.

לאורך השנים כל שנה יצאה חוברת בזמן. אגב, ברור לכולם, זה לא מנע מהוט ומיס להרוויח כסף. זה אולי הקשה קצת אבל זה לא מנע מהם להיות מאוד רווחיים. היום באים ואומרים לנו, תשמעו, את אותו סכום שקיבלתם תקבלו, אבל אנחנו נבטל את כל התת ז'אנרים.

אני שואל. אני שומע פה בכנסת כל השנים על גיוון, על ריבוי דעות. מה בעצם אתם עושים? הרי ממילא יש פה דואופול אז מה בעצם אתם עושים? אתם אומרים להם: חבר'ה, אתם אפילו לא צריכים תת ז'אנרים, גם את זה נבטל. אתם תהיו דואופול ואתם תוכלו לעשות בתוך הז'אנר העליון הכול אותו דבר בעצם. אתם מבטלים אפילו את התתי ז'אנרים ובעצם אתם פוגעים בשיח.

אני לא אומר שלא יעשו סרטים דוקומנטריים. הם עושים ואני עובד ומתפרנס - - -
מיכל רפאלי כדורי
לא אמרנו שאנחנו מתנגדים שייכתב דרמה ודוקומנטרי. ממש לא התנגדנו. זה גם כתוב.
אסף אמיר
מה כתוב?
מיכל רפאלי כדורי
דוקומנטרי ודרמה.
אסף אמיר
דוקומנטרי זה דבר שיכול להיות. זה יכול להיות מכל דבר. יש פה יועצים משפטיים, אי-אפשר להגדיר. יודעים מה זה - - -
היו"ר איתן כבל
כשנגיע לזה, אני אאפשר לאסף לחדד את העניין.
אסף אמיר
נגיד שיש 100 מיליון. תעשו את הכול, בסוף תראו לנו חשבונית על 100 מיליון. זה מה שאומרים, במקום מה שהיה.

למה? בעצם העסק הזה עבד. הוט, יס, קשת, רשת, עשר, הובילו יחד איתנו את הטלוויזיה למקומות טובים. למה אתם מתקנים את זה אם זה לא שבור? חוץ מאינטרסים זרים, כוחות שפועלים מאחורי הקלעים, דילים שנעשים. זאת הסיבה היחידה. אין פה שום דבר שפועל לטובת אזרח צורך טלוויזיה אחד בישראל.

דבר אחרון. אין פרסומות בכבלים? אין פרסומות בכבלים? אני רואה ערוץ הספורט, זה חסויות? אלה פרסומות מהתחלה ועד הסוף.
היו"ר איתן כבל
חסויות משודרגות.
אסף אמיר
די, באמת די.
היו"ר איתן כבל
אתה צודק.
אסף אמיר
אני משלם כל-כך הרבה כסף. למה אני רואה פרסומות כל הזמן. למי יש כוח סביב השולחן הזה, כנראה שהוא לא כאן היום - - -
יוליה שמאלוב ברקוביץ
80 מיליון שקל שנלקחו - - -
אסף אמיר
זה אומר שאל תגעו בפרסומות שלי. הוא אומר לכם, גם לנו, גם להם, גם לפוליטיקאים ואנחנו לא נוגעים בפרסומות שלו. למה? כי יש לו עיתון? באמת?
היו"ר איתן כבל
איתמר ואחריו מיכל גרוס.
איתמר אביטן
אני חייב להגיד ששוב פעם אנחנו מגיעים לכנסת ולצערנו רואים מה הכיוון. ימים קשים עוברים על שוק התקשורת ואנחנו מבינים מה היו האינטרסים של משרד התקשורת בשנים האחרונות. כנראה זה ממשיך הרצון אך ורק להכניס עזרה לתאגידים ולטייקונים. אנחנו רואים המשך גריסה של העובדים ושל העובדים.

מדברים על הציבור. מי זה הציבור? מי זה הציבור? אני עובד, הוא עובד, כולנו עובדים. אז המכירה פה, לא להעלות לדוגמה את הנושא של סלקום ופרטנר, שזאת הרפורמה, כי זה פוגע בציבור וזה פוגע בעובדים ולבוא ולהגיד שרוצים להוריד רגולציה – להכניס את זה גם להסדרים כי זה בהול.

זאת עזרה לטייקונים, זאת עזרה לתאגידים, עזרה שממשיכה. זה שהמנכ"ל מושעה זה עדיין לא אומר שהוא לא השפיע או משפיע עד היום, אפילו בתא מעצרו.
היו"ר איתן כבל
איתמר, אני עכשיו מדבר.
קריאה
אדוני היושב ראש. אני יושב בשקט חמש דקות. אני חייב להגיב - - -
היו"ר איתן כבל
אני אאפשר לך.

איתמר, אני מאפשר לך להיות אקסטרים אבל איך אומרים? לא בלי מצנח.
איתמר אביטן
לא, לא, לא. יושב פה אחד הבימאים המוערכים ואומר שאין לו כסף להתפרנס ושום דבר שכתוב בחוק ההסדרים הזה אפילו לא מדבר ואפילו לא הבינו שהוא לא מתפרנס. איך יכול להיות שמשרד האוצר לא יודע את זה אפילו, שמנסה לראות איך הוא פותר לו את הבעיה? איך הוא פותר לנו את הבעיה?

למי הוא פותר את הבעיה? למיליארדרים, לאלה שמרוויחים 5 מיליארד. להם הוא פותר את הבעיה. עליהם דחוף לעכב דחוף להקל היום. עליהם דחוף עכשיו לעזור להם. למי לעזור?

ישבנו פה ונאבקנו רק למנוע בשבועות האחרונים ולמי עזרו בסוף? איפה אנחנו הציבור? אנחנו הציבור. אני מייצג 3,000 איש. זה לא יכול להיות מה שקורה פה. כל פעם אנחנו בודקים. אני מתקשר, איפה פוגעים? איפה מורידים? איפה אין לנו בעיה?

יושבים פה כל הרגועים שיש להם פה לוביסטים ומיליונים. יושבים רגועים כי יש עוד הקלה ועוד פגישה ועוד ההוא ועוד ההוא.

חברים, מה שקורה היום במסדרונות המשפט צריך להאיר לכולנו, להדליק נורה אדומה. משהו פה קורה. מישהו הפעיל איזה משהו שנכנס מתחת למערכת וגורם לה להוביל את המקום לכיוון אחד. זה חייב להיפסק.

סלקום ופרטנר היו צריכים להתחיל את הסיפור הזה, כי זאת הפגיעה הישירה ביצירה המקומית ובעובדים של היצירה המקומית. בסופו של דבר אנחנו ניזונים מהאחוזים האלה. זה בסופו של דבר מה שלאט לאט גורס אותנו ופה זה לא היה דחוף.

נאותות ההפקה – כבוד היושב ראש, אני מבקש את אותה אמרה שנאמרה גם בוועדה הקודמת – חייבת להיות פה שמירה על נאותות ההפקה. למרות שאתמול שמעתי שאיזה ערוץ תקשורת שפנה לאיזה מפיק ואמר לו שיעשה דרמה ב-400,000 שקלים. אתם שואלים למה הוא לא מרוויח? כי בנאותות הפקה אמורה לעשות ב-600,000. אבל הוא לא סופר אף אחד, לא את הרגולציה, כי לא רוצים שתהיה רגולציה. גם כשיש רגולציה הוא לא סופר את הרגולציה. הוא פונה למפיק ואומר לו לעשות ב-400,000 שקלים. איך הוא יתפרנס? איך אני אתפרנס? איך כולנו נתפרנס.
היו"ר איתן כבל
תודה.

עורכת דין מיכל גרוס מהרשות השנייה, היא כאן בתוקף תפקידה כיו"ר ועד העובדים. בבקשה.
מיכל גרוס
בוקר טוב.

ישבתי פה בוועדת קיש בכובעי האחר עם כאב בטן לא קל כשראיתי איך באופן שיטתי המדינה עושה הכול כדי לקצץ את אחת מכנפיה ואולי אחת החשובה שביניהן. הרגולציה היא חלק אינטגרלי מהסמכויות של המדינה. אנחנו אמנם תאגיד סטטוטורי עצמאי אבל הרגולציה משקפת שני דברים: אחד, גם דאגה למפוקחים שלה. שניים, האינטרס הציבורי.

אני לא רוצה להטיל ספק באף אחד. זה לא קל לי לומר את זה, אבל זה בלתי נמנע לחשוב מהיכן נשאבת היהירות שלפיה באו לשולחן הזה עם כל מיני הצעות מוזרות שאמורות, כך הצהירו, להגן על האינטרס הציבורי, בעוד שלא ראינו בשום הצעה הגנה על אינטרס כזה.

אני בינתיים שומעת את החברים שלי כאן, שמייצגים את היוצרים, המפיקים, הבימאים, וגם אותם כנראה - - -
היו"ר איתן כבל
מיכל, אני רוצה למקד אותך ולעזור לך. אני רוצה שתתמקדי בעניין.
מיכל גרוס
אני אתמקד.

אני אולי אפתיע אותך, אבל אצלנו הרשות השנייה, לאחר שהתייעלה וקיצצה בלא מעט עובדים, ליתר דיוק כ-30 עובדים ונשארה ארגון רזה ויעיל - - -
היו"ר איתן כבל
יריב, ברשותך, זה לא המקום. אם הצלחתי לגרום לכם לשבת ולדבר כבר עשינו משהו אבל בבקשה לא עכשיו.
מיכל גרוס
אני אומר שוב. הרשות השנייה התייעלה. אנחנו את ליטרת הבשר שלנו שילמנו. זה אומר שנשארנו ארגון קטן ורזה וארגון יעיל. ארגון שיודע, להבדיל מהרבה אנשים אחרים שמתיימרים פה לדעת איך לעשות רגולציה, אנחנו יודעים איך לעשות רגולציה.

לעובדים שלנו אכפת. אכפת להם לא רק מזה שהם יישארו על המקום שלהם ויקבלו שכר, אכפת להם גם מזה שמקצצים להם כל מיני סמכויות שהדעת לא סובלת שזה נאמר שהם נעשים בשם האינטרס הציבורי.

בלתי נמנע לחשוב מהיכן המניעים הללו. שוב, באמת כואב לי הלב להטיל ספק במניעים של פקידי הממשלה כאן שיושבים ועושים עבודתם נאמנה, אבל יש לי תחושה שלא תמיד יודעים עד הסוף מה אנחנו עושים בדיוק. אני גם לא מבינה למה לתת כל-כך הרבה הקלות לגורמים פרטיים בשעה שאנחנו אלו שממונים על העניין. אנחנו אלה שצריכים לבוא עם התכנית של הרגולציה שעליה דיברת בכל מה שקשור לאינטרנט.

בדיוק כמו שקורה באירופה, אגב. תראה את הדירקטיבה האירופית. היא זאת שמציעה הצעות והיא זאת שמנהלת את העניין הזה. כך היה צריך גם לתת לנו לנהל את העניין הזה. באים לכאן עם הצעות של ניסיון לסגור חלק ממרכז השידור והבקרה שלנו.
היו"ר איתן כבל
ברשותך, זה נושא שלפחות אמור להשפיע מאוד על ציבור העובדים.

בואי תתמקדי בזה. שאר הדברים כל אחד התייחס אליו. זה נוגע לפיטורי עובדים, אז בבקשה.
מיכל גרוס
קודם כל, אני רוצה להזכיר לכולם שגם מצידך נאמר וגם על-די הגברת שירה גרינברג בדיוני חוק ההסדרים בשנה הקודמת - - -
היו"ר איתן כבל
אני זוכר.
מיכל גרוס
אתה זוכר מצוין, אני יודעת.

נאמר שלא יפוטרו עובדים. כשאומרים שלא יפוטרו עובדים אבל מקצצים סמכויות, צריך לקחת בחשבון שהאוצר יצטרך להכניס את היד לכיס - - -
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לעזור לך, ברשותך. עשי לי טובה לי ולכם, תתמקדי בנושא מרכז השידור והבקרה.
מיכל גרוס
אני אתמקד בזה אבל לפני כן עוד משפט. צריך להבין ששיטת הסלאמי של קיצוץ הסמכויות של הרשות מפה ומשם, זה ישליך על העובדים שנמצאים שם. המש"ב הוא לא חלק נפרד, הוא חלק מאיתנו. לא לחינם הוא הוקם.

אני הייתי מציע, בכלל להוציא את כל הנושא שלנו מחוק ההסדרים ולהביא אותו לדיון מושכל ומסודר שבו יישאלו כל השאלות בצורה נכונה וזה אחרי סיור של חברי ועדת כלכלה במרכז השידור והבקרה, שם נוכל להסביר מה עושה המרכז הזה. יש כזאת רשימה גדולה של פעילויות שנעשות שם. המקום הזה מייצג בפירוש את האינטרס הציבורי, להבדיל מכל מיני הצהרות שנאמרו כאן, שכביכול מייצגות את האינטרס הציבורי.

להוריד פיקוח על פרסומות, אין ספק שזה מאוד נוח לגופים שמשדרים, אבל זה פחות נוח לציבור. להגיד שזה מייצג את האינטרס הציבורי יש בזה - - -
נורית קורן (הליכוד)
זה לא פחות נוח זה חבל.
מיכל גרוס
בוודאי. אני שמחה שיש מי שמבין את זה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להיות ממוקד.

מיכל, נתתי לך מעל ומעבר ובסוף את הדבר הכי חשוב לא אמרת.

אני רוצה לשאול. יש את הנושא של המש"ב. אינני מתעסק ברגע זה עם נושא העובדים ושם אותו כרגע בצד. יש כאן טענה מרכזית שאומרת - - -
דנה נויפלד
אולי נסביר במה מדובר במש"ב, לא הסברנו במה מדובר.
מיכל גרוס
אני מניחה שכולם קראו את הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
שירה, דנה, או המנכ"ל.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני רוצה להבין את הסימביוזה הזאת בין משרד האוצר למשרד התקשורת? לא ברור לי - - -
רעיה עדני
הממשלה אמורה להגן על האינטרס הציבורי.
היו"ר איתן כבל
סליחה, רעיה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
זה לא ברור לי. אני לא נתקלתי - - -
היו"ר איתן כבל
גברתי היושבת ראש, אני אומר את זה פעם אחרונה. אני לא מוכן לנהל כך. מרגע זה מי שמדבר לא בתורו יוצא החוצה. עוד לא התחלנו, אנחנו בסך הכול משמיעים את העמדות והדעות. עוד לא אמרנו אם אנחנו תומכים, רק מנסים להבין מה קורה. אם אנחנו לא נבין מה קורה סביב השולחן הזה, ממילא לא נוכל להתקדם.

אני מודיע, מהרגע הזה, אל תנסו אותי. ברשותכם, אני מבקש להציג בקצרה מה הסיפור של המש"ב. זאת איננה פעם ראשונה שאנחנו מעלים זאת, אבל בבקשה.

אדוני המנכ"ל, בבקשה.
רוני שמילה
אני מנכ"ל משרד התקשורת בפועל.

המש"ב הוא פלטפורמה שבו השידורים של רשת וקשת או ערוצים ייעודיים, במקום שהם יגיעו להוט ויס, הם מגיעים לרשות השנייה למקום מסוים ומשם זה נוסע לכל מקום מרכזי. זה מעין חיבור כוכב. כולם מגיעים למש"ב ומהמש"ב זה נוסע לכל המקומות האחרים. הדבר הזה מהווה צוואר בקבוק. צריך לתפעל אותו, צריך לסדר אותו. כשהוא נופל העסק נופל. יש פה נקודת כשל אחת.

היום, החברות והערוצים אומרים שהם היו בתאגיד. התאגיד אומר שהוא לא רוצה לעבור דרך המש"ב. יותר נוח לי לייצר חוט אחד שהולך להוט, חוט ליס. כשזה נופל, השני יודע לעמוד. אני יודע לעבוד עליו במקביל. הכי חשוב, העלויות שאני מוציא עליו הן פחותות בהרבה באופן משמעותי.
היו"ר איתן כבל
אתה יודע לומר לי את העלויות? אם המש"ב יבוטל, כמה זה חוסך לכל אחד מהגופים.
רעיה עדני
עדיף שהערוצים יתייחסו לזה. זה כמה מיליונים.
רוני שמילה
בעבר היתה הצדקה למש"ב הזה, כי היו רק שתי פלטפורמות ורצו רק להגיע עליהן. היום כשיש ריבוי של פלטפורמות - - -
רועי פולקמן (כולנו)
מה היה ההיגיון התפעולי כשזה נוצר מלכתחילה?
רוני שמילה
היה רק הרשות השנייה, היתה רק ערוץ אחד.
רעיה עדני
הרשות היתה משדרת.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
מה אמרת? לא הבנתי.
היו"ר איתן כבל
סליחה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
גם היא התפרצה.
היו"ר איתן כבל
לא. את רשומה. הפתיל שלי קצר לא פחות משלך, אנחנו מכירים איזו שנייה וחצי.
רוני שמילה
ברשותך, אדוני היושב ראש, אני רוצה לנצל את זכות הדיבור ולהגיד פה כמה דברים שרציתי לומר קודם לנושא הזה ספציפית.

אנחנו יושבים פה ממשלה אחודה, מה לעשות? משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד התקשורת - - -
היו"ר איתן כבל
נא לצלם את הרגע.
רוני שמילה
אנחנו ממשלה. ההצעה הזאת עברה בממשלה ואנחנו מחויבים להחלטות הממשלה. יוליה, מותר לדנה ולרעיה לדבר. אנחנו לא משתפי פעולה. אנחנו לא מישהו זר שאסור לשתף איתו פעולה. אנחנו ממשלה בכוח אחד, בפעולה משותפת.
רעיה עדני
מייצגת את האינטרס הציבורי.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
ואנחנו הרגולציה לא מייצגים את האינטרס הציבורי?
רוני שמילה
אתם גם יחד איתנו.
היו"ר איתן כבל
למה? הוא פנה רק אליך?
יוליה שמאלוב ברקוביץ
הוא אמר יוליה.
היו"ר איתן כבל
אז מה, את חייבת לענות לו?
רוני שמילה
אדוני, נאמרו פה דברים איך הגענו להסדרה? ישבו פה עם כל מי שאפשר היה לשבת. זה לא נכון מה שנאמר, לא על ידך ולא על ידי אסף. נפגשתם איתי ביום שעשיתם הפגנות במגדל שלום למטה. נפגשתם עם השר. השר לא בארץ. ביום חמישי ואתמול הוא ביקש לעשות פגישות דחופות עם כל מי שרצה להיפגש. ביקשנו מכולם להגיע. ביטלתם את זה אתם.
אסף אמיר
אנחנו ביטלנו? סליחה, השר ביטל. השר ביטל אחרי שקבע איתנו. התקשרו אלי ביום חמישי בערב. התקשרו אלי ביום ראשון בשבע בבוקר לתעודות זהות והכול. השר ביטל, אל תגיד שאנחנו ביטלנו. אל תגיד שאנחנו ביטלנו.
היו"ר איתן כבל
חברים, הדברים חשובים אבל לא חשובים עכשיו.
אסף אמיר
השר ביטל אחרי שהוא נפגש כנראה עם שאר השחקנים.
היו"ר איתן כבל
אסף, במסגרת הבדיקות של ועדת החקירה גם זה ייבדק.
רוני שמילה
אני חייב להגיד עוד דבר. מדברים פה על כל מיני דברים שברקע. בוועדה להסדרת שידורים המכונה ועדת פילבר, היו שם אנשים ראויים. ישבו שם יושב ראש מועצת הכבלים והלוויין, ויושבת הראש אווה שהיתה לפני יוליה. ישבו עובדי משרד התקשורת, עובדי משרד המשפטים. זה לא אנשים שקונים אותם בשני גרוש ומשפיעים עליהם ימינה ושמאלה.
אסף אמיר
אבל יש רוח מפקד.
רוני שמילה
אין רוח מפקד.
איתמר אביטן
גם את המנכ"ל חשבנו - - -
היו"ר איתן כבל
איתמר, אתה רוצה שאני אוציא אותך?
רוני שמילה
אין רוח מפקד, יש רוח איתנה ושעומדת על דעתה. יש גורמים מקצועיים שיודעים לעמוד על דעתם בכל מחיר. תפסיקו להטיל רפש על עובדי מדינה.
אסף אמיר
מי הטיל רפש? אף אחד לא הטיל רפש.
רוני שמילה
האמירות שלכם לא במקום.
אסף אמיר
לא הטלתי רפש. אני מבקש ממך לחזור בך. לא הטלנו רפש בעובדי מדינה.
איתמר אביטן
יש עכשיו חקירה פלילית על עובד מדינה.
אסף אמיר
מאוד מעריך את האנשים שעובדים פה.
היו"ר איתן כבל
תודה.

שירה, בבקשה.
שירה גרינברג
אני אתייחס לגבי הנושאים השונים שעלו. ראשית, ההסדרה המלאה. בפירוש הממשלה הצהירה על כך שהממשלה מעוניינת להסדיר את כל הנושאים, לרבות ההסדרה על האינטרנט, כפי שעלה כאן, לרבות הנושא של ועדת אייל וגם לרבות נושאים שהוסדרו בוועדה הקודמת על-ידי היושב ראש וגם בוועדה המכובדת הזאת אצל כבוד היושב ראש כבל.

ההסדרה היא הסדרה כוללת. היא הסדרה מאוד מורכבת ומאוד ארוכה. מכיוון שאנחנו רוצים לעשות את עבודתנו בצורה הכי מקצועית והכי נכונה שאנחנו רואים לנגד עינינו, אי-אפשר היה להגיע עם כל ההסדרה ליומיים של הדיונים שיש פה. זה היה הופך להיות לא רציני ולא מקצועי ברמה שאנחנו חושבים שצריך לעשות.

מכיוון שהוועדה הקודמת בראשות קיש עסקה בנושא של הסדרת הרגולציה על התוכן, אנחנו כמובן מצאנו לנכון שלא ניתן להסדיר רגולציית תוכן במקום אחד ולא להסדיר אותה במקום השני. על-כן החקיקה שמגיעה לכאן היא קודם כל הסדרת הרגולציה בכלל השוק, מכיוון שנכפה עלינו שקודם כל עושים רגולציה בעולם הזה. זה לא היה בהכרח מלכתחילה הבחירה. הבחירה של הממשלה היתה הסדרה כוללת ובשל העובדה שצריך היה לחלק אותה, מכיוון שעסקה הוועדה בנושא רגולציית התוכן, הממשלה החליטה לבוא עם הנושא הכולל. מה שיוסדר שם יוסדר שם ומה שלא יוסדר שם יוסדר שם. על כן אנחנו יושבים פה עם ההסדרה הזאת.

בפירוש, משרד התקשורת יכול להתייחס לכך, תגיע הסדרה גם על הנושאים האחרים. היא תגיע, כמו שאמר כבוד היושב ראש, בחודשים הקרובים.

דבר שני, אני רוצה להתייחס למה שנאמר על-ידי היוצרים. הקפדנו על זה גם בוועדה הקודמת של קיש וגם כאן. אנחנו לא פגענו בהיקף היצירה. אנחנו הראשונים שכשפגעו בהיקף היצירה אמרנו שצריך להסדיר יחד עם פגיעה בהיקפי היצירה את הנושא של ועדת אייל, כי הוועדה המקצועית שעסקה בנושא הסתכלה על הכול כמכלול אחד. מכיוון שלא מגיע כאן כל המכלול של כמה יוצרים מקבלים ומרוויחים, מה שעלה כאן, אנחנו אמרנו מנגד שגם לא סביר שיפחיתו את ההיקפים. כנ"ל כאן, כשבאנו לכאן שמרנו על ההיקפים. יש פה סעיף שמדבר על הנאותות הפקה. אם הוא לא מספיק ברור, דרך אגב, אפשר לחדד. זה בדיוק מה שנעשה כשנעבור על החקיקה. העקרונות האלה הם עקרונות ברורים. אנחנו אמרנו אותם בוועדה הקודמת, אנחנו גם אומרים אותם עכשיו.

יחד עם זאת, צריך לקבל שיש רגולציות שהן רגולציות עודפות, במובן הזה שלא הן תשמורנה על היצירה, מכיוון ששמרנו על ההיקפים, אבל יש דברים שהם לא היו נחוצים לראייתנו והם חודדו עם כלל הגורמים. על כן גם יש ועדה וניתן יהיה לדון.
אסף אמיר
עם מי דנים על מה נחוץ?
היו"ר איתן כבל
אסף, אתה לא מנהל כאן את הדיון. עוד יהיה לכם מספיק זמן להתייחס.
שירה גרינברג
הנקודה השלישית היא נקודה שחשוב לי להדגיש. אני רוצה להמשיך את דבריו של שמילה שיושב לצידי. האינטרס שעומד לנגד עינינו הוא אך ורק האינטרס הציבורי. נאמרו כאן דברים קשים, בעיניי, דברים שלא היו צריכים להיאמר, לא מקובלים. טוב שהיו נמחקים, לדעתי, מהפרוטוקול. זה דבר חמור. לא יכול להיות שמטילים פה דופי ומנסים לייצר דה לגיטימציה, מכיוון שרוצים להפחית רגולציה ולהוציא את המש"ב, מטילים דופי בעובדי ציבור במשרד התקשורת או בכל המשרדים האחרים. זה דבר שהוא לא מקובל ולא נכון.
אסף אמיר
לא הטלתי לרגע ספק באנשים האלה.
היו"ר איתן כבל
תיראי, שירה, מוני, דנה וכל הנציגים האחרונים של הממשלה. אני בטוח שכל מי שהדוברים שדיבר כאן לא כיוון חיציו כלפי אף אחד מהיושבים כאן. יחד עם זאת, אי-אפשר לחשוב שאנחנו חיים בתוך עולם סגור משלנו. אני רוצה להזכיר שהיו פה דיונים שפקידים בכירים הובילו אותם. אלה לא היו אנשים שעברו פה במקרה במסדרון והציגו נושאים. אני עוד אתעסק עם זה, אני מתכוון להתייחס לזה. שקלתי אם לעשות את זה כבר בדיון הזה.

ברשותכם, אני מבקש. אין לי ספק שזה לא נאמר או יוחס, בוודאי לא למי מהיושבים כאן, אבל אני חוזר ואומר שלא ניתן בשום פנים ואופן להתעלם מהאווירה, מהמעשים, שבימים אלה נבחנים, נדונים ונאמרים, פותחים מהדורות. אי-אפשר להתעלם מזה.

מיכל, את לא יכולה להגיד לי שזה לא קשור. את היית כאן, זה היה מיותר לחלוטין. ישבת כאן מההפרדה המבנית ועד הכבלים התת קרקעיים ועד ברית המועצות. ברית המועצות היתה כבר צריכה להיות מזמן. שלא לדבר על התאגיד. אני לא אדבר על זה שמה שעסקו פה, בראש ובראשונה, שאני לא אעסוק באף אחד מהנושאים האלה. זה היה לא מזמן, זה היה לא מזמן. רוב האנשים כאן, אם לא כולם, מכירים את הדברים האלה מקרוב והם נכחו כאן.

אני מבין אתכם. אני מוחה אם חס וחלילה מישהו כיוון למי מהיושבים כאן. אני אומר את זה גם מהיכרות אישית, אבל יחד עם זאת, בואו לא נעשה את עצמנו שברגע זה נחתנו. אין עדיין רגולציה על האינטרנט, הכול כתוב שם.

מיכל, משפט בקצרה, למה אתם חושבים שבכל זאת זה נדרש ולאחר מכן יוליה.

אני רוצה לאפשר לעוד כמה אנשים לדבר.
מיכל גרוס
כשאנחנו סגרנו את השידור האנאלוגי, עזרנו באמצעות הקמה של עידן פלוס, ובכלל, בכל הניהול של המש"ב, את כל העלויות שהושקעו בכך.

נכון להיום יש במש"ב המון המון פעילות, שאני יכולה לסקור אותה בכמה נקודות. היא בהחלט עונה על מה שכולנו כל-כך רוצים וזה האינטרס הציבורי. אין פעילות שנעשית סתם. הרי זה לא כי רצו לתת איזו מתנה לרשות השנייה אז נתנו לנו את המש"ב. להציג את זה כאילו רק מעבירים בסיבים אופטימיים להוט ויס את השידור, זאת הצגה מצומצמת.

יש אצלנו מערכות לשעת חירום.
היו"ר איתן כבל
זה יותר גרוע מיום מוסף של יום כיפור אצל אשכנזים.
מיכל גרוס
מה לעשות? כל אחד והעדה שלו, אף אחד לא מושלם.

בשורה התחתונה, באותו מספר של כוח אדם שהיה מאז ומתמיד וגם אחרי הפיצול, כמות אדירה של פעולות חשובות שנעשות. הכול מרוכז אצלנו. מה לעשות? מתוקף היותנו תאגיד ציבורי אכפת לנו ואנחנו מקפידים הן על זמן טיפול מהיר של משדרים שמתקלקלים, הן על פריצות לשידור בעת חרום, איכות טכנית ועוד.
היו"ר איתן כבל
מיכל, אני מבקש לקבל רשימה מסודרת.
מיכל גרוס
תקבל היום.
היו"ר איתן כבל
תודה.

יוליה, בבקשה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אדוני היושב ראש, אני קודם כל רוצה להתייחס ואז אני אעבור לנושאים הבאים. אני רוצה להתייחס לשירה מאגף התקציבים שאמרה שמה שהם רואים לנגד עיניהם בהורדת הרגולציה זה האינטרס הציבורי. אני רוצה לשאול אותך גברתי, האם להוריד פיקוח על פרסומות, כשתהיה פרסומת סקסיסטית בשעה חמש בערב, שאפשר לראות שמישהו מלקק למישהו משהו והרשות השנייה לא תוכל לבדוק את זה. האם זה באינטרס הציבורי שילדים בני 10 ו-11 יראו דבר מסוג זה? על תעני לי, בבקשה.
שירה גרינברג
אבל מה ששאלת אנחנו משמרים ברגולציה ואל תטעי את חברי הכנסת והציבור.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
כשאת דיברת אני לא דיברתי.
רעיה עדני
זה פשוט לא נכון. את מטעה את כולם, זה פשוט לא נכון.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני מבקשת לא להפריע לי.
רעיה עדני
זה גם בכלל לא נדון בוועדה הזאת.
היו"ר איתן כבל
רעיה, את יודעת מה היתרון בעניין הזה? שאם היא לא צודקת אז אין בעיה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
בדיוק, אבל יש לי תחושה שאני צודקת.

דבר נוסף. אדוני היושב ראש, אני מכירה את פרק התקשורת בחוק ההסדרים. הפרק הזה הוא פרק איום ונורא. אני לא מבינה את הבהילות של הממשלה להביא לחוק ההסדרים נושא כל-כך חשוב כמו הסדרת שוק התקשורת שמתאימה את עצמה למאה ה-21. אני לא יכולה להבין בשום פנים ואופן מדוע צריך לבוא ולצעוק כותרות של פתיחת השוק ומן הצד האחד לבוא ולהטיל רגולציה כלכלית קשה ביותר לשחקנים בשוק מצד אחד, לפגוע ביוצרים מצד שלישי. גרוע מזה, לפגוע בערכים שעליהם אמורה להיות מושתתת רגולציה במדינת ישראל.

אני רוצה להגיד שחוק ההסדרים הפשיט את כל נושא הערכים. משרד האוצר רואה לנגד עיניו כסף. הוא לא רואה ערכים, הוא לא רואה למה זה יכול להוביל.

שמעתי פה שרוצים גם להסדיר את שוק האינטרנט. אני רוצה לומר לכם שרק השבוע ראינו את הסיפור של עדן בן זקן. במקום שמשרדי הממשלה יגידו למשרד התקשורת, ביחד עם משרד האוצר, ביחד עם משרד המשפטים, איזה רגולציה צריך להטיל על אינטרנט כדי לא לפגוע בילדים במדינת ישראל, אתם הופכים את הטלוויזיה לאינטרנט. אתם רוצים להפוך את הטלוויזיה במדינת ישראל – סליחה על הביטוי הגס מאוד – לבית זונות. זה מה שאתם רוצים לעשות ואני אתנגד לרגולציה הזאת.
שירה גרינברג
בושה וחרפה שכך מדברת יו"ר הרשות השנייה ומטעה את כל הוועדה. כל מה שנוגע בחקיקה הזאת לרשות השנייה זה פרסומות ומש"ב. אני זוכרת שיו"ר הרשות תמכה בכל שינוי הרגולציה שנעשה בוועדת קיש.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני לא סיימתי, אדוני היושב ראש. אני רוצה להבין. האם הורדת רגולציה, כמו שהיתה בסעיף 5א ו-5ב בחוק הרשות השנייה, אזרחות טובה. האם זה אומר שזה חסם כניסה? אם מי שרוצה להקים טלוויזיה בישראל ורואה בחוק רשות השנייה סעיף שאומר אזרחות טובה והוא לא רוצה להיכנס, שלא ייכנס לשוק הטלוויזיה.

אדוני היושב ראש, ברשותך, אני מבקשת להעביר את זכות הדיבור. לצערי הרב כל חברי הכנסת הלכו כי הם רצו לדעת מה פשר המש"ב. אני מאוד מבקשת שמנכ"ל הרשות השנייה יסביר פעם אחת ולתמיד מה זה מש"ב? למה הוא קיים? מה הקשר שלו לעידן פלוס, שזה אותו מכשיר שנרכש על-ידי אנשים מיעוטי יכולת, שפשוט מאוד יוצא משום מה, בגלל משרד האוצר שדואג לציבור להפרטה מחוק ההסדרים בשנה שעברה.

אני מאוד מבקשת לתת לו לדבר במקומי.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לאפשר לעו"ד ליאור חריש, נציג התאחדות תחנות הרדיו האזוריות. בקצרה, את ההתייחסות שלכם.
ליאור חריש
אני היועץ המשפטי של התאחדות תחנות הרדיו האזוריות בישראל.

אנחנו מברכים על הרפורמה והיוזמה להקלת הרגולציה על גופי השידור. ניתן פה אמנם דגש גדול ומרכזי לישיבה של הוועדה המשותפת, ועדת קיש, על נושא הטלוויזיה. אנחנו מבינים שהוא מאוד אמוציונלי בכל מה שקשור במערכת היחסים בין גופי השידור בטלוויזיה לבין היוצרים. אני חושב שכולם מסכימים שהפחתת רגולציה היא דבר חיובי. הפחתת רגולציה מגבירה תחרות. כמובן שהיא לא צריכה לבוא על חשבון זכויות היוצרים ועל חשבון ההגנה של היצירה העברית, אנחנו כמובן בעד. אנחנו תעשייה שמעסיקה אלפי עובדים. בתעשייה שלנו פחות רלוונטיים ארגוני היוצרים שנמצאים פה, אבל אצלנו יש ארגונים של מלחינים, מבצעים, אקו"ם, הפדרציה, אמנים. אנחנו רואים בהם חלק חשוב וחיוני בהצלחה שלנו.

מאחר שמדברים פה על הפחתת הרגולציה בתחום הטלוויזיה, אני חושב שמקל וחומר, אם מפחיתים ברגולציה בתחום הטלוויזיה, מן הראוי גם להקל ברגולציה של תחנת הרדיו.

אני רוצה להזכיר לאנשים שנמצאים פה שהיום מערכת היחסים היא טיפה יותר מורכבת. אנחנו לא עוסקים רק בנושא שבין גופי השידור לבין הציבור וארגוני היוצרים. בתעשייה שלנו, לפחות, תאגידי הענק פייסבוק וגוגל מהווים לנו היום תחרות מאוד קשה.
היו"ר איתן כבל
עוד נעסוק בזה.
ליאור חריש
לכן, דווקא הפחתת הרגולציה מאפשרת לנו להתמודד ביתר קלות ובין היתר להבטיח זכויות של עובדים והמשך קיום התעשייה שלנו.
היו"ר איתן כבל
תודה ליאור.

ניר שוויקי, בבקשה.
ניר שויקי
אני לא רוצה לחזור שנה אחורה אבל אני חייב במילה, אפרופו האינטרס הציבורי. אני חושב שכל ההחלטה על ההפרטה של עידן פלוס, שעדיין לא מצאה לפועל ואני גם מאוד מקווה שהיא לא תצא לפועל, היא פגיעה חמורה באינטרס הציבורי. אני משוכנע שיזם פרטי מה שיעמוד לנגד עיניו זה לא לדאוג לציבור הצופים בירוחם אם יתקלקל שם איזה משדר או באיזו עיירה נידחת בצפון הארץ. מה שיעמוד לנגד עיניו זה אך ורק הכסף. מי שפה אמון על האינטרס הציבורי בעניין הזה זאת הרשות השנייה. לנו אין שיקולים כלכליים בנושא הזה של עידן פלוס. אני חייב לומר שאני באמת מאוד מקווה שזה לא ייצא לפועל כי אנחנו נשב פה עוד כמה שנים. יבנו איזה מכרז שיהיה כתוב בו שאם הוא לא יקים משדר - - -
היו"ר איתן כבל
שוויקי, זה שנה אחורה.
ניר שויקי
זה נדבך נוסף בניסיון, לדעתי, לפגוע באינטרס הציבורי.

אני לא חושב שלמישהו יש אינטרס כזה.

מרכז השידור והבקרה של הרשות השנייה, שכיום יש בו גם את עידן פלוס והוא גם מפיץ שידורים ליס והוט בצורה מאוד יעילה, בצוות מאוד מצומצם. עד שיופרט עידן פלוס, לדעתי הנושא לא צריך להיות פה על השולחן, מכיוון שהמערך הזה, בגלל שהוא עובד בשיתוף עם עידן פלוס - - -
היו"ר איתן כבל
ניר, לא ביקשתי את זה. כשנעסוק בזה אדוני יתייחס.

כיבדתי את היושבת ראש. אנא תכבד אותנו ותענה על הנקודה. יש לי חמש דקות כדי לסיים.
ניר שויקי
אני חושב שיש כאן התעלמות מכמה דברים מרכזיים. אחד זה כל הנושא של איכות השידורים ודאגה לאינטרס הציבורי בנושא של איכות שידורים, כתוביות סמויות, איכות שמע. מגוון נושאים ביטחוניים - - -
היו"ר איתן כבל
אתה טוען שהם זה יעבור לערוצים הם לא יעשו את זה.
קריאה
מי ידאג לזה?
ניר שויקי
אני טוען שאנחנו פועלים בנושא הזה. יש פה משאב מאוד חשוב שהמדינה תעביר לגופים מסחריים. אני חושב שהדברים האלה צריכים להישאר בידי המדינה, כמו כל נושא הפצת השידורים.

שניים. יש פה מגוון נושאים ביטחוניים שחלק מהאנשים בכלל לא מודעים עליהם ועל חלק אי-אפשר לדבר. אני אגיד בקצרה. יש שם אולפן של פיקוד עורף. פריצות בחרום ברמה ובהיקף שבעלי הרישיון אין להם את היכולת לעשות את זה.
מיכל גרוס
היום תקבל רשימה.
רוני שמילה
ניר, רק ביום ראשון האחרון הייתי בביקור באולפן השידורים בפיקוד העורף עם האלוף שם. הם מבקשים לבטל את המש"ב. הם אומרים שזה מיותר.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
שיתנו לנו מכתב.
רוני שמילה
אני אכתוב את זה.

הם יודעים לעשות פריצות בשידורים גם ישירות מול הוט ויס והם יודעים לעשות את זה מצוין. הם יודעים לעשות את זה גם מול רשות השידור לשעבר והתאגיד.
ניר שויקי
אני לא שמעתי טענה כזאת מעולם.
רוני שמילה
אנחנו רגולטור אחראי.
היו"ר איתן כבל
אדוני המנכ"ל, תודה.
אסף אמיר
לא נתנו לנו ואתה לא עזרת לנו בזה.
היו"ר איתן כבל
אסף, זה בטח לא עניינך.
אסף אמיר
למה? אני אזרח במדינה.
היו"ר איתן כבל
תקשיבו טוב. קודם כל, לכל הנאומים הגדולים. אני אומר את זה גם לגברתי יושבת ראש הרשות. נאמו פה אנשים חלק מדם ליבם. את הנאומים האלה היה צריך לתת לפני ועדת קיש.
אסף אמיר
לא נתנו לנו. לא נתנו לנו.
היו"ר איתן כבל
לא דיברתי אליך.
אסף אמיר
לא נתנו לנו ואתה לא עזרת בזה, תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה לכם.
אסף אמיר
מצטער, זרקו אותנו שבע פעמים בוועדת קיש. רק אותנו זרקו, אף אחד אחר לא זרקו פה. רק אותנו. אותי זרקו שלוש פעמים.
היו"ר איתן כבל
אסף תודה. תראה מה קורה פה אסף. היחיד שנותן לכם לדבר. סליחה, כשאני יושב ראש, אני מאפשר לכם לדבר.
קריאה
לא היחיד, היו עוד כמה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, אני לא היחיד. אי-אפשר להטיח בי.
אסף אמיר
אני אמרתי עליך? אתה זרקת אותנו?
היו"ר איתן כבל
אמרת לפני דקה שלא עזרתי.
אסף אמיר
היית צריך לנאום בוועדת קיש. ועדת קיש לא נתנו לנו לפתוח את הפה. זה כל מה שאמרתי.
לאה ורון
אסף, תאפשר ליושב ראש הוועדה לדבר.
היו"ר איתן כבל
אסף, אתה רוצה שגם אני אוציא אותך?

אני רוצה לומר לך ולכל החברים האחרים. אני אומר את זה גם לך. אתם פה הרבה זמן.
אסף אמיר
אנחנו מיואשים.
היו"ר איתן כבל
תסלח לי.

אני מנסה לומר לכם ואני אומר זאת בפעם האחרונה. אי-אפשר, אני מוצא את עצמי בין הבודדים שנמצא כאן ומגן עליכם לאורך כל הדרך. פעם אחר פעם אתם יורקים בפני. אל תענה לי. פעם אחר פעם. עוד כשהיינו בחדרים למטה ושום דבר לא מספק אתכם. אני כאן יחיד. גם בדיונים הקודמים, אילולא לא הייתי כאן, כנראה גם מה שהיה לא היה. היתה לי אפשרות להיות כמו שחלק מהחברים שלי עושים. באים, מצביעים נגד, תודה רבה, הלכו. מכיר את זה גם. גם זאת שיטה. אולי זאת השיטה הנכונה, איתמר. במקום לבוא ולנסות ולהוציא את המוץ מהבר ולנסות באמת להשיג עוד הישג כזה או אחר בתנאים קשים.

ועדת הכלכלה הצליחה לייצר פה רוב ולהילחם כמה שהיא יכולה. פעם אחר פעם יש להם את הרובה לקחת ממני גם את ההובלה והם גם יכולים לעשות את זה. זה המצב, אי-אפשר להתעלם. אי-אפשר כל פעם לבוא – בסוף אני מוציא את עצמי. אלה שנאבקים הם הטובים כי מתחנפים אליהם כי מפחדים מכוחם ומי שמנסה להוביל את המאבקים ולהציל משהו מהתהליך הזה, מוצא את עצמו פעם אחר פעם חוטף. זה לא יקרה יותר.

נקודה שנייה, אני אומר את זה כאן. חברות וחברים, אני לא נציג ממשלה, אם עדיין פה מישהו מתבלבל. מי שיש לו טענות כלפי הממשלה שילך להציג אותם בפני הממשלה. אני לא זוכר את כולם. במשך שלוש ארבע שנים שאני נמצא כאן כיו"ר הוועדה אני יודע בדיוק כל אחד מה עשה ואיך הצביעה, מה אמר ומה פעל.

זה לגיטימי שיהיו אינטרסים כאן, זה לגיטימי לחלוטין. אנחנו מנסים לאזן בין האינטרסים. קבעתי לעצמי והגדרתי לעצמי שאני לא אאפשר פגיעה ביוצרים ובעובדים. אמרתי זאת פעם אחר פעם. במה שהיה תלוי באמצע שלי גם עשיתי זאת. אמרתי את זה גם בדיון הראשון שהיה לי, גם בהקשר של המש"ב וגם בהקשר של היוצרים. זה היה המשפט הראשון שאני הודעתי בפתיחת דבריי.

עוד דבר. היתה והיתה פה מהפיכה. הפרזתם גם קצת. מה מובא בפנינו פה? עם כל הכבוד, הייתי רוצה לראות כאן מהפכה אמיתית. אבל בסוף בסף, כשאתה פורט את זה – לא סתם ביקשתי שתיים שלוש נקודות. עדיין אינני מתעסק, תומך או לא תומך, בעד או נגד. יש כאן את כבלים לוויין, עניין של חבילת הבסיס. יש כאן את עניין המש"ב כן או לא. אני ארצה לשמוע מה המשמעות גם כלפי החברות השונות?

דרך אגב, אפרופו ועדת קיש ואני אומר את זה לשר. אם הוא כבר רצה להיטיב באמת, במקום להתעסק בכבשת הרש שקוראים לה היוצרים, יכול היה להוציא מעצמו את המחויבויות של הכספים שהם משלמים למדינה. שם הכסף האמיתי.

אבל מה? יש לי עמדה, אמרתי אותה. אני אומר אותה גם כאן, אתם מכירים את עמדתי. שם הכסף הגדול, לא עם עוד יצירה כזאת או אחרת. דרך אגב, אסף והחברים האחרים, המאבק יישאר לעולם. החברות והגופים ירצו להרוויח יותר, אתם תרצו להתמודד מולם וצריך לייצר את נקודת האיזון. אבל לא שם הכסף. הכסף הוא בכל אותם היטלים שמונחים לפתחם.

יצרו את הרישיונות, שהיתה לי הזכות להיות זה שהניח אותם ראשון. עשו פיצול, אבל לא באמת התמודדו עם הפיצול כמו שצריך. זה עלול להוביל בסוף לכאוס שירסק את השוק ואז השיח הזה לא יתקיים אפילו. נכון לרגע זה, אין אף אחד שעושה את המעשה האמיתית.

על מה רבו איתי? על ברית המועצות? מי יעמוד בראש? אנשים כבר מסומנים מלכתחילה? על מה רבו איתי, על בזק? כולנו מכירים את הדברים. הכול כתוב. היתרון בעניין הזה שהכול צולם והכול נכתב.

אני לא זוכר שיותר מידי עמדו, אם אני לא עמדו פה באמת בכוחותיי הדלים, בלי שאני אזלזל, אתה זוכרת גברתי היועצת המשפטית, כדי לעצור את התהליכים האלה.

נכנס עכשיו במקרה גם מי שעמד לצידי בעניין הזה.

אני רוצה לסכם את העניין כך:

אני אומר גם לך הגברת גרוס, גם לך גברתי היושבת ראש. בעניין המש"ב אני רוצה לדעת את המשמעויות? איזה חיסכון יש בעניין הזה? אני לא אאפשר שעובד אחד יפוטר. שאף אחד לא יתבלבל.
מיכל גרוס
תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
לא צריך להגיד לי תודה רבה. אני גם מביא איתי במקרה סל ערכים.

אמרתי שאני אסכים להתנהל כשיהיה ברית המועצות. אמרתי זאת וקבענו אז כללים לגבי ברית המועצות. אבל אין ברית המועצות. אני אשמח אם יהיה. אני אומר לך אדוני מנכ"ל המשרד, אם יבואו אלי בנפש חפצה, בלב פתוח, לא יובילו אותי בתחושה שיש איזו קומבינה שעומדת מאחורי מי יהיה ואיפה, כי הדבר הנכון ביותר לשוק התקשורת לייצר כאן את ברית המועצות. זה דבר שמתחייב. אז דיברנו איך אנחנו מתמודדים ומטפלים. היה משא ומתן עם העובדים, איך עובדים ולאן הדברים הולכים.

מה עוד יש לנו פה חוץ מזה?
שירה גרינברג
רק פרסומות.
היו"ר איתן כבל
נכון, זה הכול.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
סעיף 48.
מיכל גרוס
קיצוצים בסמכויות הערכיות.
היו"ר איתן כבל
אסף יקירי, אמרתי שאני לא אתן שתהיה פגיעה. אמרתי שלא תהיה בכל מה שתלוי בי. אני פה, אני קובע את הדברים הפעם. לא יהיה. אנחנו נמצא את הדרך הנכונה לתת את המענים. בסדר?

גברתי היושבת ראש, בבקשה.
יפעת בן חי שגב
אני רק רוצה להעיר שלא מדובר פה בשינויים קלים בלבד. מדובר פה בשינויים שיש להם השלכות רוחב ועומק מרחיקות לכת ביחס לסמכויות הרגולטור. אנחנו נעיר על זה כשנגיע למקומות הללו. אני רוצה לשמור את זכות הדיבור שלי לישיבה אחרת כי הרוחות כאן יותר מידי סוערות.
היו"ר איתן כבל
תישמר לך.

אני רוצה לסכם ולומר את הדבר הבא: אני מציע לכל אחד. אני מאלה שאומר שאינטרסים זה לא דבר פסול כל עוד הם מונחים כאן. אבל גם בואו לא נפריז. מצד אחד, אנחנו כל הזמן מדברים על הפחתת רגולציה, אבל זאת לא הפחתה מהסוג שמישהו יכול לראות דבר כזה או אחר. נשים את הדברים. אז אם אתם עושים את זה בשביל לשפר עמדות זה לגיטימי.

אני חוזר ואומר, יש כאן הצעת חוק לא דרמטית, לצערי. אני ציפיתי שהיא תהיה מאוד דרמטית, שלוקחת את השוק למקומות הנכונים. אני אומר את זה גם לכם. קראתי את ההצעה, עקבתי. בשורה התחתונה, אתם חייבים לשבת. אני לא יודע אם זה ועדת אייל או ועדה אחרת שהיתה לפני. נדרשת טלטלה בשוק, אם עדיין מישהו לא מבין את זה. התייחסות אחרת לגמרי.

אם זה לא יקרה, אני אומר את הדברים בצורה ברורה בדיוק כמו שאמרתי אותם אז, אנחנו נמצא את עצמנו בפני שוקת שבורה לגמרי. .

תודה רבה הישיבה מחר בשעה 12:00. כאן. תודה רבה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים