ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/02/2018

פרק ד' כולו (טלגרף אלחוטי), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-25OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 702

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, י' באדר התשע"ח (25 בפברואר 2018), שעה 13:15
סדר היום
פרק ד' כולו (טלגרף אלחוטי), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
מימון שמילה
נתי שוברט
גדעון שטרית

-
-


המנכ"ל בפועל, משרד התקשורת
סמנכ"ל, ספקטרום, משרד התקשורת
מנהל אגף בכיר, רישוי, משרד התקשורת

דנה נויפלד - עו"ד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

אורנן שטיינברג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

רועי ברית - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

עמיחי פישר - ראש אגף בכיר, טיוב רגולציה, משרד ראש הממשלה

שירי נוימן - מנהלת תחום טיוב רגולציה, משרד ראש הממשלה

טלי ארפי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עידו שלמה סופר - רפרנט תעשייה ומסחר, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה דימניק
יערה למברגר


-

רפרנטית בצוות תמ"ס, אגף התקציבים, משרד האוצר
עו"ד, משרד המשפטים

אלישבע לסרי - עו"ד, משרד המשפטים

אנואר חילף - מנהל יבוא וסחר, משרד הכלכלה והתעשייה

רון חובב - מפקח מערכות תקשורת, רשות התעופה האזרחית

אבישי פדהצור - עו"ד, רשות התעופה האזרחית

דוד אלימלך - רע"ן תקשורת אלקטרו מגנטית, משרד הביטחון

מירה ברנר - עו"ד, יועצת משפטית אגף תקשוב והגנה בסייבר, משרד הביטחון

אופיר ביתן - עו"ד, היועץ המשפטי בפועל, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רויטל קדם - עו"ד, הלשכה המשפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

רז הילמן - מנהל אגף יבוא מכס ותקינה, איגוד לשכות המסחר

כפיר זק"ש - מנהל צוות ציוד קצה, הוט מובייל
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

פרק ד' כולו (טלגרף אלחוטי), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
אנחנו מחדשים את הדיון.
רועי ברית
לגבי טעמים שבטובת הציבור מחייבים זאת, אמרנו שאנחנו רוצים לתחום או להבחין בין יבוא מסחרי ליבוא אישי. אנחנו רוצים לעשות כאן נקודה-פסיק בסוף הסעיף ולהגיד: "לעניין אישורי התאמה ליבוא אישי, אם היה למנהל יסוד סביר להניח כי המכשירים מסוכנים לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של הציבור או לביטחון המדינה". כלומר, לגדור את זה לכך.
איתי עצמון
אתה יכול לחזור על הנוסח?
רועי ברית
כן. "לעניין אישורי התאמה ליבוא אישי, אם היה למנהל יסוד סביר להניח כי המכשירים מסוכנים לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של הציבור או לביטחון המדינה".
לאה ורון
אני מציעה שתיתן לנו אחר כך הנוסח שאתה מקריא.
רועי ברית
אין בעיה.
אורנן שטיינברג
זה מתכתב עם הנוסח שבסעיף 5יד אליו נגיע אחר כך לעניין הפסקת סחר.
איתי עצמון
אישור התאמה ביבוא אישי, מדובר רק על האישורים שנינים מאת המנהל.
רועי ברית
נכון.
היו"ר איתן כבל
בכל מקרה אני מעלה להצבעה את סעיף 4טז עם התוספת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 4טז נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
4יז. פטור לפעולות נוספות במכשיר במסלול אישור

החזקה, הפעלה או התקנה של מכשיר במסלול אישור, סחר במכשיר כאמור וכן הקמה, החזקה והפעלה של תחנת אלחוט הכוללת מכשירים מהסוג האמור בלבד, פטורים מההוראות לפי פקודה זו לעניין חובת רישוי, הקצאת תדרים ואגרות.

4יח. תנאי לעניין עמידה במפרט טכני

קבע השר, לפי סעיף 4ט(א) כי אחד מהתנאים למסלול אישור הוא עמידתו של המכשיר האלחוטי במפרט טכני מסוים, יראו את המכשיר העומד בתנאי האמור, גם אם הוא עומד במפרט טכני אחר שאישר המנהל לעניין זה. המנהל יפרסם הודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התקשורת על אישור מפרט כאמור בסעיף זה.
רועי ברית
הסעיף הראשון נועד להבהיר.
היו"ר איתן כבל
זה ברור.
רועי ברית
הסעיף השני, כמו שאמרנו השר יכול לקבוע בתקנות תנאים לכך שמכשיר נמצא במסלול אישור התאמה ואחד התנאים שהוא יכול לקבוע זאת עמידה בתקן או במפרט מסוים. משעה שהדבר נקבע והמנהל מגלה שיש מפרט חלופי שעומד באותם תנאים שהשר קבע בצו, זה כלי שמאפשר איזושהי גמישות מסוימת למנהל ולא צריך ללכת ולתקן את התקנות אלא מפרסמים את קיומו של מפרט נוסף שעמידה בו היא תנאי לאישור התאמה.
היו"ר איתן כבל
שאלה. כשאתה אומר אתר אינטרנט, האם האתר שלכם משוכלל מספיק או שהוא סודי?
רועי ברית
לא. הוא לא סודי.
אורנן שטיינברג
הוא בסדר גמור. הוא סטנדרטי. הוא בממשל זמין.
רועי ברית
כמו כל משרדי הממשלה.
היו"ר איתן כבל
אמרת לי את כל הדברים שאני לא רוצה שייאמרו - שהוא סטנדרטי, שהוא ממשל זמין.
גדעון שטרית
מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התקשורת. האתר הוא אתר ממשלתי לכל דבר.
היו"ר איתן כבל
התחלות רעות.
גדעון שטרית
אני יודע. בתוך האתר יש את הרשימות, יש את כל הפרטים.
היו"ר איתן כבל
אני מאוד מבקש. חברים, לא סתם אני אומר את זה. אנחנו מתקנים את החוק, עושים לו התאמה, אנא, טפלו גם בצד הזה של האתר. הוא צריך לעבור שדרוג. עידו, אני חושב ששווה תתנו איזה תקציב קטן לעניין.
עידו סופר
אתה מדבר על הסברה לציבור?
היו"ר איתן כבל
לא רק הסברה לציבור. אני אומר שאתר האינטרנט הוא חלק מההסברה. אתה לא יכול להוביל מהפכה כזאת ולהשאיר אותו במכונית רנו 1950.
נתי שוברט
בעניין הזה, כמו שהיינו אומרים בצבא, זה מה שצה"ל מנפק. זה מה שמנפק ממשל זמין.
היו"ר איתן כבל
חברים, עידו, אותי לא מעניין. אתם מביאים כאן חוק, אתם מדברים אתי על עשרה מיליארד, ואני מבקש שדרוג של האתר שידע להתכתב עם רוח הדברים שאנחנו מביאים כאן.
עידו סופר
אתה מדבר גם על יבוא מסחרי וגם על יבוא אישי.
היו"ר איתן כבל
בוודאי. זה נראה לי א'-ב'.
עידו סופר
בגדול רוצים לייצר את האתר לפחות מבחינת יבוא מסחרי. בסדר. הבנתי.
היו"ר איתן כבל
אני לא כותב לך איך זה ייראה.
עידו סופר
אנחנו נעדכן.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור סעיף 4יז ו-4יח? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 4יז וסעיף 4יח נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
הסעיפים אושרו.
אורנן שטיינברג
סימן ג': פטור

4יט. סמכות לקביעת פטור

השר ראי לקבוע בתקנות פטור מהוראות לפי פקודה זו לעניין רישוי הקצאת תדרים או אגרות, כולן או חלקן, לגבי מכשירים אלחוטיים או תחנות אלחוט, מסוג מסוים, או לגבי פעולות מסוימות במכשירים או בתחנות כאמור, ובלבד שנוכח כי קביעת הפטור כאמור לא תפגע בניצול היעיל של תדרי הרדיו ולא תביא לשיבוש או להפרעה משמעותיים בפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), ועל אף האמור בסימן א' לפרק ג', רשאי המנהל לתת לבעל רישיון שביקש זאת, פטור איש מהוראות לפי פקודה זו לעניין רישוי, הקצאת תדרים או אגרות, כולן או חלקן, לגבי מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט מסוימים או לגבי פעולה מסוימת בהם, אם שוכנע כי החלת חובת הרישוי לגביהם בנסיבות העניין אינה סבירה או אינה מתאימה וכן כי מתקיים האמור בסעיף קטן (א) סיפה.

פטור לפי סעיף קטן (א) לעניין מכשיר אלחוטי המיועד לשימוש בכלי טיס בלבד, ייקבע לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים. פטור לפי סעיף קטן (ב) לעניין מכשיר אלחוטי כאמור יינתן לאחר התייעצות עם מנהל רשות התעופה האזרחית.

פסקה (ד) קשורה לוועדת התדרים ונבקש לדון עליה בהמשך, אחרי שנסיים את החלק הזה.
איתי עצמון
אני מניח שההחלטה על מתן פטור אישי, זו החלטה מנומקת בכתב.
היו"ר איתן כבל
היא תהיה החלטה מנומקת ובכתב.
דנה נויפלד
הפטור האישי.
איתי עצמון
כן.
היו"ר איתן כבל
זה ברור לי. על זה נאמר שכם אם לא כתוב, פשיטה. לדעתי.
איתי עצמון
למעשה למעט סעיף קטן (ד), אתה יכול להצביע על כל סעיף 4יט עם התוספת.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 4יט, למעט פסקה (ד), נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
איתי עצמון
עם התוספת.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, ביררתי. כבר מתכניות בוקר ביקשו שנבוא לדבר. "כן לזקן" הגישו עתירה לבית המשפט שהתעודה מספיק טובה כדי שיקבלו את ההנחה והם הפסידו. בית המשפט קיבל את עמדת משרד התחבורה שהפטור, הסבסוד, יהיה ברב-קו. זה כל הדיון.
לאה ורון
השאלה אם אתה צריך רב-קו כדי לקבל הנחה. בן אדם שנוסע ברכבת פעם בשנתיים ויש לו תעודה של קשיש, לא יכול לקבל הנחה.
היו"ר איתן כבל
אני לא יודע אם זה נכון לרגע זה, אבל זה מה שבית המשפט פסק. זה היה בפסיקה של בית המשפט.
אורנן שטיינברג
(9) בסעיף 5 –

במקום כותרת השוליים יבוא "פטור לעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן".

סעיף קטן (א) – בטל.

בסעיף (א1), בכל מקום, במקום "שר התקשורת" יבוא "השר", במקום "סעיף קטן (א)" יבוא "סימן א' לפרק ג'", המלים "לפי סעיף קטן (א) – יימחקו, ההגדרה "סחר" – תימחק, ובהגדרה "ציוד קצה רט"ן, במקום "חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 יבוא "חוק התקשורת".

סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים.
היו"ר איתן כבל
אני מבין שאלה התאמות.
איתי עצמון
מה מהות התיקונים?
רועי ברית
כל התיקונים כאן הם התאמות נוסח. בגלל שאנחנו קובעים את חובת הרישוי עכשיו בסעיף 4א(ב), זה לא נדרש כאן.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור פסקה (9)?

הצבעה

בעד – פה אחד

פסקה (9) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הפסקה אושרה.
אורנן שטיינברג
(10) אחרי סעיף 5 יבוא:
"פרק ד'
איסור שידורים מכלי שיט".

(11) בסעיף 5א, בכל מקום, במקום "יקיים" יבוא "יחזיק".

(12) בסעיף 5ב(א), במקום "מקיים" יבוא "מחזיק".

(13) בסעיף 5ג, במקום "שר התקשורת" יבוא "השר".
רועי ברית
התאמת נוסח ומתן כותרת לרשימה של עבירות שקבועות היום בפקודה.
איתי עצמון
מצביעים על פסקאות (10) עד (13).
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור פסקאות (10) עד (13)?

הצבעה

בעד – פה אחד

פסקאות (10) עד (13) נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
הפסקאות אושרו.
אורנן שטיינברג
פסקה (14) מתייחסת לוועדת תדרים. אמרנו שבינתיים נדלג על זה. אם תוכלו לעבור לפרק ו', סמכויות מיוחדות. סעיף 5יד.
פרק ו'
סמכויות מיוחדות

5יד הפסקת פעולות סחר

המנהל רשאי להורות למי שעוסק בסחר במכשירים אלחוטיים, בהודעה בכתב, על הפסקה זמנית של סחר במכשירים מסוג מסוים או על תנאים מסוימים להמשך הסחר במכשירים כאמור שיחולו באופן זמני (בסעיף זה – הוראה זמנית), אם היה לו יסוד סביר להניח כי המכשירים מסוכנים לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של הציבור או לביטחון המדינה.,הוראה זמנית לפי סעיף קטן זה תעמוד בתוקפה עד להשלמת הבדיקות בידי המנהל וקבלת החלטה סופית לעניין המשך הסחר במכשירים האמורים, לפי הוראות סעיף קטן (ב).
היו"ר איתן כבל
נכון לרגע זה, אלה 14 ימים.
רועי ברית
לא.
איתי עצמון
יש הוראה נוספת בסעיף קטן (ב).
היו"ר איתן כבל
מה ההבדל? למה שם אתה נותן 14 ימים על ביטחון המדינה וכאן יש גם ביטחון המדינה ואתה לא מגביל את זה בזמן?
דנה נויפלד
זה ב-(ב).
היו"ר איתן כבל
למה זה 30 ואחר כך אורכה של 15? מה ההבדל בין זה לזה?
רועי ברית
כאן ההנחה היא שיש יותר מכשירים אלחוטיים. לדעתי הכוונה בראש וראשונה - - -
היו"ר איתן כבל
זאת לא דעתך. אתם תיקנתם. אני רוצה להבין את הסיבה. מה הרציונל בשוני.
רועי ברית
כאן מדובר על העוסקים בסחר שהם לא רק מי שקיבל אישור התאמה אלא גם מי שקיבל רישיון סחר על מכשירים שהם צורכים רישיון.
היו"ר איתן כבל
הכוונה שלי היא למה כאן אתה מקל יותר? המשרד מקל. שם אתה לוחץ את המשרד אל הקיר. גם שם יש עבירות ביטחוניות וגם כאן.
איתי עצמון
לא בהכרח ביטחוני אלא כל שיבוש.
היו"ר איתן כבל
ברור. אני הלכתי כבר לקצה.
רועי ברית
אנחנו מעריכים שהדבר הזה צריך למשל בדיקות מעבדה.
היו"ר איתן כבל
אתה אומר לי שהכוונה היא ששם מספיקים הימים כדי לבדוק את מה שנדרש וכאן זה כבר סיפור שמצריך בדיקות יותר רחבות?
רועי ברית
כן.
היו"ר איתן כבל
בסדר.
אורנן שטיינברג
המנהל יודיע על החלטתו הסופית לעניין הפסקת הסחר או המשך הסחר במכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתנה הוראה זמנית בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים מיום מתן ההוראה הזמנית, ואולם אם מצא המנהל כי נדרשות בדיקות נוספות או משלימות לשם קבלת החלטתו, רשאי הוא, מטעמים שיירשמו, להאריך את התקופה האמורה ב-15 ימים נוספים.

המנהל לא ייתן הוראה זמנית ולא יקבל החלטה סופית לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אלא לאחר שנתן למי שרואה עצמו נפגע מההוראה או מההחלטה כאמור הזדמנות לטעון את טענותיו, ואולם אם סבר המנהל כי קיים חשש מידי לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו שלן הציבור או לביטחון המדינה, רשאי הוא לתת הוראה זמנית לאלתר, ובלבד שייתן הזדמנות לטעון טענות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.

המנהל רשאי שלפרסם את החלטותיו לפי סעיף זה באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
היו"ר איתן כבל
למה רשאי?
רועי ברית
יש כאן החלטה שאולי היא פגיעה בשמו הטוב של עוסק.
איתי עצמון
אפשר לקבוע סייגים לחובת הפרסום.
רועי ברית
גם מטעמים של ביטחון.
איתי עצמון
יש הוראה סטנדרטית בעניין הזה שמפנה לסעיף 9 לחוק חופש המידע וניתן להפנות אליה גם כאן. שם יש עילות מתי יש להימנע מפרסום ומתי יש שיקול דעת להימנע מפרסום.
היו"ר איתן כבל
אתה הרי רוצה ליידע את הציבור לגבי מכשירים כאלה. אין הכרח לכתוב את השם. אתה צריך להביא לידיעת הציבור את המהות ולא את השם. אם אחר כך יש סוחר מסוים שמביא ובעלי החנויות ירצו לדעת, אני מניח שהם ידעו במי מדובר.
רועי ברית
אפשר לקשור את זה לעילות שבחוק חופש המידע רק אם יש טעמים שלא מאפשרים פרסום.
איתי עצמון
לאיזה חלק? לאיסור לפרסם בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע?
דנה נויפלד
יש את ההפניה הסטנדרטית שם. אני לא זוכרת אם זה סעיף 9(אט) או 9(ב).
איתי עצמון
גם וגם. סעיף 9(ב), זה שיקול דעת לרשות. בסעיף 9(א) יש סמכות, יש הוראה שאסור לפרסם פרטים מסוימים וסעיף 9(ב) מסמיך את הרשות לשקול אם לפרסם.
רועי ברית
גם כאן נרצה שיקול דעת.
דנה נויפלד
נכון. אנחנו רוצים מעשה גם את 9(א) וגם את 9(ב).
איתי עצמון
ברירת המחדל תהיה פרסום אלא אם כן.
דנה נויפלד
אני חושבת שזה לא פרסום, אם אני זוכרת נכון. אין מולי את חוק חופש המידע. יש עילות שלא צריך וסעיף 9(ב) מדבר על מתי הוא רשאי.
איתי עצמון
זה מה שאמרתי.
דנה נויפלד
באותן עילות שלא רשאים לפרסם, אני חושבת שזה ביטחון המדינה.
איתי עצמון
נכון. פגיעה ביחסי החוץ של המדינה.
דנה נויפלד
נכון. כאן אני לא יודעת אם יש יחסי חוץ אבל העילות שאסור.
איתי עצמון
אפשר להחיל את הסעיף בשינויים המחויבים.

ברירת המחדל תהיה פרסום, המנהל יפרסם את החלטתו לפי סעיף זה באתר האינטרנט של משרד התקשורת אלא אם כן התקיימו הסייגים כאמור בסעיף 9(א) ו-(ב) לחוק חופש המידע בשינויים המחויבים.
היו"ר איתן כבל
בסדר.
רועי ברית
עוד כמה מלים ברשותכם. הוראות דומות קבועות גם בחוק התקנים ויש לנו את זה גם בחקיקת התקשורת שעשינו כאן בעניין ציוד תקשורת קווית וציוד סלולר.
היו"ר איתן כבל
בסדר. על מה אנחנו מצביעים?
איתי עצמון
על סעיף 5יד כאשר בסעיף קטן (ד) תיווסף התוספת עליה דיברנו לעניין החלת סעיף 9 לחוק חופש המידע.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור סעיף 5יד עם התוספת בסעיף קטן (ד)? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 5יד עם התוספת בסעיף קטן (ד) נתקבל.
היו"ר איתן כבל
אושר.
אורנן שטיינברג
5טו. סמכות לדרוש מידע

השר, המנהל, או מי שהשר הסמיך לכך ומתקיים בו האמור בסעיף 11א(ב)(1), רשאי לדרוש מבעל רישיון, מבעל אישור התאמה וממי שעוסק בסחר במכשירים אלחוטיים, למסור לו, במועד, באופן ובמתכונת שיורה, כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויות השר או המנהל לפי פקודה זו או כדי להקל על ביצוען".
איתי עצמון
שאלה. אני חושב שיש כאן איזשהו כפל. הסמכות לדרוש מידע כבר מוקנית למפקחים. נראה את זה עוד מעט בהמשך. יש סמכות כזו במסגרת סמכויות הפיקוח. לשם מה חזרתם על זה שוב כאן?
רועי ברית
אלה לא סמכויות לדרוש מידע לצורכי פיקוח. זאת יכולה להיות גם דרישת מידע לצורכי הסדרה. יש לנו הוראות דומות בחוק התקשורת.
איתי עצמון
אין כאן כפל?
דנה נויפלד
לא. זה בדיעבד וזה מראש. זה מראש לפני ההסדרה והפיקוח הוא לבדיקת יישום הוראות החוק.
היו"ר איתן כבל
מי בעד אישור סעיף 5טו?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 5טו נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
(17) בסעיף 6, במקום "שר התקשורת" יבוא "השר".
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

פסקה (17) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
(18) לפני סעיף 7 יבוא:
"פרק ז'
אמצעי אכיפה מינהליים
סימן א'
הטלת עיצום כספי
היו"ר איתן כבל
כל זה עד הסוף, אלה עיצומים?
דנה נויפלד
לא. כמעט.
רועי ברית
חלק גדול.
קריאה
יש עוד את ועדת התדרים עליה דילגנו.
היו"ר איתן כבל
ועדת תדרים, אלה שלושה עמודים.
דנה נויפלד
יש עוד העסקת מפקחים.
היו"ר איתן כבל
אני שואל כי עד עכשיו סיימנו עניינים של מהות.
איתי עצמון
כמעט. יש עוד הוראות נוספות.
דנה נויפלד
יש הוראות בסוף.
רועי ברית
עוברים מהסדרה לאכיפה, לפיקוח על האכיפה.
אורנן שטיינברג
6ד. הגדרות

בפרק זה –

"בעל אישור התאמה" – מי שמייבא בייבוא שאינו יבוא אישי מכשיר במסלול אישור או מי שייצר דרך עיסוק מכשיר כאמור, וקיבל אישור התאמה לפי סעיף 4ט.
איתי עצמון
זו בעצם הגדרה שקובעת את התחולה של הפעלת אמצעי אכיפה מינהליים שהם בעצם לא יחולו על יחידים שמייבאים ביבוא אישי.
דנה נויפלד
נכון מאוד.
אורנן שטיינברג
נכון.

"המנהל" – המנהל הכללי של המשרד או סגן המנהל הכללי שהשר הסמיכו לעניין פרק זה, ולעניין רישיון לתחנה בכלי טיס – מנהל רשות התעופה האזרחית.
איתי עצמון
כאן מדובר על הסמכה או על אצילה?
היו"ר איתן כבל
כתוב הסמיכו.
איתי עצמון
אני שואל כי אתם אמרתם לי בישיבה פנימית שאתם רואים הסמכה כאצילה.
רועי ברית
זאת הסמכה. זה מתן הסמכות.
דנה נויפלד
זאת הסמכה.
איתי עצמון
אני שואל שאלה אחרת. המנהל הכללי של המשרד או סגן המנהל הכללי שהשר הסמיכו. כאן זה ממש ברמה של מינוי?
דנה נויפלד
כן.
היו"ר איתן כבל
נצביע על אישור סעיף 6ד. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6ד נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
6ה. עיצום כספי

מי שהפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 70,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 140,000 שקלים חדשים.
היו"ר איתן כבל
מה גובה העיצום היום?
דנה נויפלד
היום אין עיצום כספי.
איתי עצמון
אם תוכלו לומר במשפט מה התפיסה שעמדה לנגד עיניכם עת קבעתם את המדרגים של העיצומים, כדי שיהיה לנו פתיח לפרק.
רועי ברית
כבר היום , כמו שציינו, הפקודה נוקטת באכיפה פלילית.
היו"ר איתן כבל
ברור. מכיר את זה.
רועי ברית
האכיפה שם קובעת שזה מאסר או קנס של 140,000 שקלים. זו הייתה נקודת המוצא שלנו, מה שקבוע היום בפקודה.
איתי עצמון
ומבחינת החומרה של ההפרות?
רועי ברית
חילקנו את זה לשני מדרגים. יש את ההפרות הקלות יותר ואז יש עיצום כספי בסכום של עד 10,000 שקלים ליחיד או 20,000 שקלים לתאגיד. יש את ההפרות החמורות יותר של ההפרות המהותיות לפי הפקודה, שם העיצום הוא 70,000 שקלים ליחיד ו-140,000 שקלים לתאגיד, וזה בעצם הסכום המרבי. אני מזכיר שאלה גם סכומי מקסימום, כסף שנקרא תקנות הפחתה, תוספת הפחתה, ובסופו של דבר הסכומים שמוטלים בפועל הם נמוכים יותר.
היו"ר איתן כבל
אתם גם בדקתם את עצמכם אם יש מצב שעלול להיות מה שנקרא הפרה משתלמת?
רועי ברית
זו סיטואציה. החשש הוא תמיד כפול. או שהסנקציה כבדה מדי או שהסנקציה קלה מדי.
היו"ר איתן כבל
אני אומר את זה כיוון שבנושא תקשורת, הפרה משתלמת היא - - -
דנה נויפלד
אדוני, זה לא הסכום שיש לנו בחוק התקשורת. חוק התקשורת, זה יכול להגיע למיליוני שקלים וגם שם ההפרה יכולה להיות משתלמת.
היו"ר איתן כבל
כבר קרה לנו.
דנה נויפלד
נכון. בסוג החברות שם מדובר.
היו"ר איתן כבל
כל מה שאני אומר גברתי היועצת המשפטית של משרד התקשורת, אני רק אומר שעניין כזה של הפרה משתלמת נמצא אצלכם.
רועי ברית
קבענו סעיף שתכף נגיע אליו של נסיבות מחמירות שנועד לתת מענה גם לעניין הזה.
היו"ר איתן כבל
בסדר. כדי שלא ייווצר מצב שיש מוצרים שאתה מייבא אותם בסדרי גודל של מיליוני שקלים ואתה קונס אותו ב-140,000 שקלים.
דנה נויפלד
תכף נגיע גם לזה.
אורנן שטיינברג
מי שייצר, החזיק, הפעיל או התקין מכשיר אלחוטי, או סחר במכשיר כאמור, בלי רישיון לכך, בניגוד להראות סעיף 4א(א).

מי שהקים, החזיק או הפעיל תחנת אלחוט, בלי רישיון לכך, בניגוד להוראות סעף 4א(ב).

בעל רישיון שהפר הוראה ברישיונו לעניין החזקה או העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיון, שנקבעה לפי סעיפים 4ו(א)(1) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א.

בעל רישיון שהפר הוראה ברישיונו לעניין ניטור של הספק השידור של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון או לעניין מסירת נתוני הניטור, שנקבעה לפי סעיפים 4ו(א)(4) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א.

מי שייבא ביבוא שאינו יבוא אישי, או שייצר דרך עיסוק, מכשיר במסלול אישור, בלי שבידו אישור התאמה, בניגוד להוראות סעיף 4ט(ב).

בעל אישור התאמה שמסר פרטים לא נכונים בהצהרה או בתצהיר שמסר לפי סעיף 4י, במסמכים שמסר לפי הסעיף האמור.

בעל אישור התאמה שביצע פעולות במכשיר האלחוטי אשר יש בהם כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות, בלי שקיבל אישור לכך, מראש, מאת המנהל, בניגוד להוראות סעיף 4טו(ב).

מי שהשתמש בתדר רדיו שלא לפי הקצאה שקיבל או בניגוד לתנאי ההקצאה, בניגוד להוראות סעיף 5ד.

עוסק בסחר במכשירים אלחוטיים שלא קיים את הוראת המנהל שניתנה לפי סעיף 5יד.
רועי ברית
אלה ההפרות היותר חמורות שדיברנו שהעיצום הוא 70,000 שקלים או 140,000 שקלים. זה יכול להיות מי שיש לו רישיון.
היו"ר איתן כבל
זה ברור. הבנו. קראנו.
רז הילמן
לשכת המסחר. אני רוצה להציע. סעיפים קטנים (5) ו-(6) מתייחסים למצב בו יבוא מסחרי נעשה כשלא היה ליבואן אישור התאמה או כשהוא מסר פרטים לא נכונים בהצהרה. אני רוצה להציע שנפצל אותם לשניים, גם את (5) וגם את (6) כאשר בשני המקרים, במידה ובכל זאת המוצר עומד בדרישות של משרד התקשורת, זאת תהיה הפרה מהסדר הקל יותר. במידה והוא גם מסר מידע לא נכון וגם המוצר עצמו לא עומד בתנאים של משרד התקשורת, רק אז זה יהיה בהפרה החמורה יותר.
היו"ר איתן כבל
אתה בונה את הפלטפורמה להפרה משתלמת.
רז הילמן
לא. ממש לא. כאשר המוצר עומד בדרישות משרד התקשורת, לא נגרם שום נזק.
היו"ר איתן כבל
אני מבין מה שאתה אומר, רק בלי משים, על זה נאמר טובל ושרץ בידו, אבל אתה כבר מסדיר את זה בחוק.
רז הילמן
לא. הוא יהיה מפר אבל בסנקציה המקלה יותר.
היו"ר איתן כבל
ברגע שאתה נותן פתח כזה, בעיקר לסוחרים. אם היית בא ואומר לי את זה לגבי אזרחים, הייתי הולך אתך.
רז הילמן
על אזרחים אין בכלל סנקציה.
היו"ר איתן כבל
ברור לי. אני יודע. לכן עצרנו כאן. הכול ברור. דרישתך לא מתקבלת. מכיוון שאני כאן לבדי, אני מחליט לבד.

אפשר להצביע?
איתי עצמון
על סעיף קטן (א) בסעיף 6ה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף קטן (א) בסעיף 6ה נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
איתי עצמון
אני רק אומר שכמובן אם יהיה צורך, נערוך את התאמות הנוסח. אם יש שוני בנוסח בהוראה המהותית לעומת סעיפי הפרות, אני מבקש להסמיך אותנו.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור.
אורנן שטיינברג
מי שהפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 20,000 שקלים חדשים.
היו"ר איתן כבל
למה זה כל כך קרוב תאגיד ואזרח מן השורה?
דנה נויפלד
זה פי שניים.
רועי ברית
זה לא אזרח. מדובר על עוסק.
היו"ר איתן כבל
יחיד עוסק?
דנה נויפלד
כן.
היו"ר איתן כבל
ברור. תמשיך.
אורנן שטיינברג
בעל רישיון שהפר הוראה ברישיונו לעניין תחזוקה של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, שנקבעה לפי סעיפים 4ו(א)(3) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א.

בעל רישיון שהפר הוראה ברישיונו לעניין דיווח, שנקבעה לפי סעיפים 4ו(א)(5) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א.

בעל רישיון שהפר הוראה ברישיונו לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן הרישיון, שנקבעה לפי סעיפים 4(א)(6) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א.

בעל רישיון שהפר הוראה ברישיונו לעניין שמירת מסמכים שנקבעה לפי סעיפים 4ו(א)(7) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א.

בעל רישיון שהפר הוראה ברישיונו לעניין ניסיון והכשרה של כוח האדם המועסק על ידו, שנקבעה לפי סעיפים 4ו(א)(8) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א.

בעל אישור התאמה שלא שמר מסמכים בהתאם להוראות לפי סעיף 4טו(א).

בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים שלא מסר מידע שנדרש למוסרו לפי סעיף 5טו.

בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא מסר מסמך שנדרש למסרו, בניגוד להוראות סעיף 11ב(א)(2).

בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים שלא קיים הוראה מהוראות המפקח שניתנה לפי סעיף 11ד(א).
היו"ר איתן כבל
יש הערות?
רז הילמן
אם אפשר על אותו דבר לומר עוד משפט אחד. אתה מדבר על הפרה שהיא משתלמת. אני מדבר על מצב שמישהו בתום לב טעה והמסמך שצירף היה מסמך אחר.
היו"ר איתן כבל
אם זה בתום לב, ממילא יוותרו לו.
רז הילמן
הוא יקבל על זה עיצום של 140,000 שקלים?
היו"ר איתן כבל
עוד פעם אתה תרתי דסתרי. אם זה בתום לב, הוא הצליח לשכנע שזה בתום לב, ממילא לא יקנסו אותו.
רז הילמן
אם המוצר שהוא הביא בסופו של דבר הוא מוצר שעומד בדרישות של משרד התקשורת, זאת אומרת שלא נגרם סיכון ואין לו שום רווח מזה. לכן במצב כזה 140,000 שקלים זה עיצום מאוד מאוד גבוה.
היו"ר איתן כבל
לא. כאן זה 10,000 שקלים.
רז הילמן
אני מדבר על הקודם.
רועי ברית
הסעיף הקודם כבר אושר.
רז הילמן
אני יודע שהוא אושר.
היו"ר איתן כבל
אתה יכול לבקש מהבוס שלך לחזור לכנסת ולהגיש בקשה לדיון מחדש.
רז הילמן
אם אפשר שלפחות במדיניות האכיפה ייתנו לנושא של תום לב התייחסות במדיניות האכיפה של משרד התקשורת.
רועי ברית
זה לא עניין של תום לב. הרשות המינהלית מפעילה שיקול דעת לפני שהיא מפעילה צעד אכיפתי. בנוסף יש מה שנקרא תקנות הפחתה, שיקולים שמביאים בחשבון לפני שמטילים על אדם עיצום כספי, אם זו הפרה ראשונה, מה הרקע, מה הנסיבות.
איתי עצמון
אני מזכיר שאין עניין של יסוד נפשי באכיפה מינהלית.
היו"ר איתן כבל
זה לא מחשב. זה לא שבאת והכנסת נתונים. העניין הוא אחרי שהמנהל ראה, השתכנע, לא השתכנע, יש אלף ואחד דברים. אתה יודע את זה.
רועי ברית
אני אוסיף ואומר שזאת גם הסמכות של מנהל רת"ע להטיל עיצומים כספיים בכל מקום שהוא מופיע כאן, במקום 4ו - 4ח. זו הסמכות של מנהל רת"ע.
היו"ר איתן כבל
בהתאמה. בסדר.

מי בעד אישור סעיף קטן (ב) בסעיף 6ה?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף קטן (ב) בסעיף 6ה נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
מי שהפר הוראה מהוראות לפי פקודה זו כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום הנקוב לצד ההפרה בטור ב' בחלק א' לתוספת הראשונה.
איתי עצמון
רגע. אני עוצר אותך. כאן עוברים למדרג אחר, הפרות של הוראות שנקבעו ברישיונות.
רועי ברית
כן. זה לא מדרג לפי חומרה. זה פשוט מדרג חקיקתי.
איתי עצמון
מדרג חגיגתי אחר. אלה לא הוראות שקיימות בחקיקה ראשית אלא מדובר כאן על רישיונות.
רועי ברית
נכון.
אורנן שטיינברג
בעל רישיון שהפר הוראה שנקבעה ברישיונו לפי סעיף 4ו(א) ואינה בעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) לאותו סעיף, המפרטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה.

בעל רישיון שהפר הוראה מהוראות התקנות שנקבעו לפי סעיפים 4ו(א) או 13, המורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה.

עוסק בסחר בציוד קצה רט"ן הפטור מרישיון לפי סעיף 5(א1), שהפר הוראה מהוראות התקנות שנקבעו לפי הסעיף האמור, המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה.

בעל אישור התאמה שהפר הוראה מהוראות התקנות שנקבעו לפי סעיף 4טו(ג), המפורטת טור א' בחלק א' לתוספת הראשונה.
איתי עצמון
כרגע התוספת הזו היא ריקה.
אורנן שטיינברג
נכון.
רועי ברית
נעביר בהמשך השבוע.
איתי עצמון
יש לכם כבר גם את ההפרות שקבועות בתקנות וברישיון?
אורנן שטיינברג
כן. יש לנו רשימה כזאת.
היו"ר איתן כבל
יפה.
רועי ברית
כבר היום יש הסדרה קיימת של תקנות ורישיונות.
איתי עצמון
אני תוהה. מכיוון שאתם בכל זאת מתכוונים להביא את התוספת הזו לאישור הוועדה, השאלה אם לא נכון שהדברים האלה יאושרו בכפיפה אחת. בעצם אין לנו כרגע את עצם ההפרה, רק את הסנקציה.
היו"ר איתן כבל
אני מציע שקודם כל אנחנו נאשר. אם נסבור אחרי שהם יביאו את התוספת הראשונה שזה לא מתכתב, נתקן את זה.
רועי ברית
התאמנו את זה. אם זאת הפרת חובה של רישום מסמכים.
היו"ר איתן כבל
לא משנה. העניין הוא שאתם תצטרכו להביא לנו ולומר כמה מלים על כך. אם יהיה צורך, נתקן את זה.
איתי עצמון
אתה יכול להצביע על סעיף קטן (ג) בסעיף 6ה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף קטן (ג) בסעיף 6ה נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
הפר בעל רישיון לתחנה בכלי טיס הוראה מההוראות לפי פקודה זו כמפורט להלן, רשאי מנהל רשות התעופה האזרחית להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום הנקוב לצד ההפרה בטור ב' בחלק ב' לתוספת הראשונה:

הוראה שנקבעה ברישיון לפי סעיף 4ח(ג)(1) ואינה בעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) של 4ו(א), המפורטת בטור א' בחלק ב' לתוספת הראשונה.

הוראה מהוראות התקנות שנקבעו לפי סעיף 4ו(א) כפי שהוחלו בסעיף 4ח(ג)(2), המפורטת בטור א' בחלק ב' לתוספת הראשונה.
רועי ברית
זה מנגנון דומה של הפרות בתוספת. כאשר רת"ע ומשרד התחבורה יקבעו תקנות ויקבעו הוראות שונות ברישיונות, הם יצטרכו לקבוע תוספת מתאימה עם הפרות.
היו"ר איתן כבל
בסדר. שוב אני חוזר על הדברים ואומר שכאשר תביאו את התוספת, נבצע את ההתאמות אם יידרשו.
היו"ר איתן כבל
אנחנו מצביעים על סעיף קטן (ד) בסעיף 6ה. מי בעד?

הצבעה

עד – פה אחד

סעיף קטן (ד) בסעיף 6ה נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
השר רשאי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לשנות, בצו, את חלק א' לתוספת הראשונה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים רשאי, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לשנות, בצו, את חלק ב' לתוספת הראשונה. סכום העיצום הכספי שייקבע בתוספת הראשונה לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 70,000 שקלים חדשים, ולעניין מפר שהוא תאגיד – על 140,000 שקלים חדשים.
רועי ברית
זה מנגנון השינוי.
היו"ר איתן כבל
אנחנו מצביעים על סעיף קטן (ה) בסעיף 6ה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף קטן (ה) בסעיף 6ה נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
6טו. הפרה בנסיבות מחמירות

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה, בנסיבות מחמירות, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של פי אחד וחצי מהסכום הקבוע לעניין אותה הפרה בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה. בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" – הפרה שלנוכח התמשכותה, עוצמתה או היקפה עלולה לגרום להפרעה אלחוטית משמעותית לתדרי רדיו שהוקצו למערכת הביטחון או לשימושי תעופה אזרחית, או שיש בה כדי לסכן את שלום הציבור.
איתי עצמון
אני מבקש לשאול לעניין הגדרת נסיבות מחמירות. האם לא כל הפרה יכולה לכאורה לסכן את שלום הציבור?
רועי ברית
כן, אבל העניין כאן הוא גם ההיקף. אם אתה מייבא מכשיר אלחוטי שלא כדין ואתה יכול גם לסכן תעופה.
איתי עצמון
ההתמשכות, העוצמה וההיקף רלוונטיים גם לעילה הזאת.
רועי ברית
כן. לפי מספר המכשירים שהבאת.
לאה ורון
כאשר הפר אדם כאן, זה עוסק או צרכן רגיל?
רועי ברית
אדם כאן זה מי שעוסק בסחר. יבואן.
לאה ורון
רק עוסק.
רועי ברית
כן. לא אדם פרטי.
לאה ורון
איך אנחנו יודעים את זה?
איתי עצמון
ההגדרה הייתה בתחילת הפרק והיא קבעה את התחולה.
רועי ברית
אם תסתכלי בסעיף 6ה כאשר סעיף 6ו מתכתב אתו, שם לא כתוב אדם אלא שם כתוב מי אותם האנשים שאפשר להטיל עליהם עיצום כספי.
היו"ר איתן כבל
אנחנו מצביעים על סעיף 6או. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6ו נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.

6ז. הודעה על כוונת חיוב

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף או לפי סעיף 6ו, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל בין השאר את אלה:

המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה, ומועד ביצועו.

סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו.

זכותו של המפר לטעון את טענותיו בפני המנהל, לפי הוראות סעיף 6ח.

פירוט נסיבות מחמירות בביצוע ההפרה, ככל שהיו נסיבות כאמור.

הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 6י.

ולעניין מפר שהוא יחיד – כוונה לפרסם את שמו לפי סעיף 6כא.
איתי עצמון
אני מציע לגבי פסקה (5) להוסיף: והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת.
רועי ברית
בסדר.
היו"ר איתן כבל
מה זה סעיף 6כא?
איתי עצמון
זה פרסום שמות. לאחר שמוטל עיצום כספי, יש סעיף שמסמיך את המנהל בסייגים, כפי שנראה, כמקובל במודל, לפרסם את שם המפר.
אלישבע לסרי
משרד המשפטים. המחלקה הפלילית ביקשה שאני אומר את עמדתם לפרוטוקול הן לעניין כוונת חיוב והן לעניין הפרה נמשכת והפרה חוזרת. לעמדתם הפרה חוזרת היא ממועד ביצוע ולא ממועד הודעת המנהל. המנהל יודיע למפר.
איתי עצמון
אני מבקש להסב את תשומת הלב לכך שהתיקונים שאני גם ביקשתי בישיבות פנימיות עולים בקנה אחד עם פרקי האכיפה המינהלית שאושרו בחוקים השונים והרבים שנדונו כאן בוועדה ואני מבקש לא לחרוג מהמודלים המקובלים בעניין הזה.
היו"ר איתן כבל
לאחר התייעצות עם עצמי, קיבלתי את עמדתו של היועץ המשפטי לוועדה.
רועי ברית
שאלה לעניין הפרסום. רק ליחיד בעצם מביאים לאפשרותו להתייחס לזה?
איתי עצמון
לפי מה שאני יודע, כן.
רועי ברית
בסדר.
דנה נויפלד
זה בסדר.
איתי עצמון
אני מוכן לבדוק שוב.
דנה נויפלד
לא. ראינו. זה בסדר.
איתי עצמון
אני זוכר שזה מה שהיה כתוב במודל, אבל אפשר לבדוק.
דנה נויפלד
לא. הוא הקריא את זה. זה בסדר.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע על סעיף 6ז עם התוספת בפסקה (5). מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6ז נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
6ח. זכות טיעון

מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 6ז, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.
איתי עצמון
לעניין זכות הטיעון, אני מבקש שייכתב בכתב או בעל פה לפי החלטת המנהל. כלומר, לאפשר גם מתן זכות טיעון בעל פה, שוב, כאמור, בהתאם למודלים.
רועי ברית
לפי החלטת המנהל.
איתי עצמון
כן. בכתב או בעל פה לפי החלטת המנהל.
היו"ר איתן כבל
אני מציע על סעיף 6ח עם התוספת. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6ח נתקבל.
היו"ר איתן כבל
סעיף 6ח עם התוספת אושר.
אורנן שטיינברג
6ט. החלטת המנהל ודרישת תשלום

המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 6ח, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 6יא.

החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) -

להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (פרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו.

שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך בכתב.

בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.

לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 6ח בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
היו"ר איתן כבל
הערות?

אני מצביע על אישור סעיף 6ט.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6ט נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
6י. הפרה נמשכת והפרה חוזרת

בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.
איתי עצמון
אני עוצר אותך כאן. אני מבקש להעיר לגבי סעיף קטן (א) בסעיף 6י ולהוסיף כאן שהפרה נמשכת תיחשב כהפרה נמשכת רק לאחר שהמנהל הודיע למפר על אותה הפרה. התוספת הזו אושרה בחוקים קודמים.
היו"ר איתן כבל
נכון.
איתי עצמון
חוקים שנדונו כאן כמו חוק נתוני אשראי, חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ועוד ועוד. יש רשימה ארוכה.
היו"ר איתן כבל
אין שום בעיה עם זה.
אורנן שטיינברג
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לסכום העיצום הכספי כאמור. לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 6ה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
היו"ר איתן כבל
הערות?

אני מצביע על סעיף 6י.

הצבעה

עד – פה אחד

סעיף 6י נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
איתי עצמון
סעיף 6י אושר עם התוספת בסעיף קטן (א).
היו"ר איתן כבל
כן. עם התוספת.
אורנן שטיינברג
6יא. סכומים מופחתים

המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה, אלא במקרים, בנסיבות ובהתאם לשיקולים המפורטים בתוספת השנייה ובשיעורים הקבועים בה.

השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות או בתוספת השנייה מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 6ה או בתוספת, ובשיעורים שיקבע.
איתי עצמון
אני חושב שזה לא כל כך מותאם למה שהצעת בסעיף קטן (א). אם אני מבין נכון, קיבלתם את ההצעה שלי ובעצם כל נסיבות ההפחתה ייקבעו בתוספת וניתן יהיה לשנות אותה בהסכמת שר המשפטים או באישור הוועדה.
רועי ברית
צריך לעשות שינוי מסוים לעניין ההפרות של רת"ע. שם זה יהיה שר התחבורה שיקבע את התוספת.
איתי עצמון
לא יהיו תקנות הפחתה? הכול יהיה בתוספת.
אלישבע לסרי
יהיה בתוספת אבל בהסכמת שרת המשפטים.
רועי ברית
כן, בהסכמת שרת המשפטים בכל מקרה.
איתי עצמון
אני אומר שבסעיף קטן (ב), מדובר כאן לא על קביעת נסיבות ושיקולים אלא על שינוי התוספת. בתקנות לעניין זה, ככל שמדובר על רישיון לתחנה בכלי טיס יותקנו בידי שר התחבורה בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה.
רועי ברית
אתה מדבר על התקנות. זאת תוספת.
איתי עצמון
לא. יש תוספת שבה ייקבעו כל השיקולים והנסיבות. כדי לשנות את התוספת תידרשו להגיע לכאן לאישור הוועדה. אלה יהיו תקנות שמשנות, או צו, מה שמחלקת חקיקת משנה במשרד המשפטים תחליט. חקיקת משנה שתובא לכאן לאישור הוועדה. ככל שמדובר על תחנה בכלי טיס, התקנות האלה, השינוי של התוספת אמור להיות בידי שר התחבורה בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה.
רז הילמן
התוספת תהיה במקום תקנות הפחתה?
רועי ברית
כן.
איתי עצמון
המושג תקנות ההפחתה אמור בעצם לבטא את אותם נסיבות ושיקולים. רוב המודלים באמת מובאים לכאן כחקיקת משנה. כדי לחסוך בהליך הזה המשרד יביא לכאן את השיקולים האלה בתוספת לחוק. כלומר, הדברים ילובנו כאן כבר בחקיקה ראשית. ניתן יהיה לשנות אותם בחקיקת משנה באישור ועדה.
רז הילמן
זה יהיה חלק מהחוק שיאושר? כבר בחוק ההסדרים יהיו כל הנסיבות של ההפחתה?
איתי עצמון
כן.
רועי ברית
נכון.
היו"ר איתן כבל
הערות?
איתי עצמון
פסקה (ב) לא הוקראה עד הסוף. תוכל להקריא את סעיף קטן (ב) עם השינוי?
אורנן שטיינברג
אני מצביע על סעיף 6יא. מי בעד?

תקנות לפי סעיף קטן זה לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס יותקנו בידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים בהסכמת עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע. מי בעד אישור סעיף 6יא?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6יא נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
איתי עצמון
סעיף 6יא אושר, כמובן בכפוף לכך שתביאו לאישור הוועדה את רשימת נסיבות ההפחתה.
אורנן שטיינברג
6יב. סכום מעודכן של העיצום הכספי

העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו בפני המנהל כאמור בסעיף 6ט(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב. הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 6כ, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומי המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 6ה ובתוספת הראשונה יתעדכנו ב-1 בינואר בכל שניה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת. הסכומים האמורים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמשפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המנהל יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).
איתי עצמון
שאלה לגבי הסכומים המעודכנים. העדכון הראשון למעשה יהיה ב-1 בינואר 2019?
רועי ברית
כן. השאלה מתי תהיה התחילה שלו. מבחינתנו זה גם יכול להיות ב-1 בינואר 2020, מועד העדכון הראשון.
עידו סופר
התחילה של החוק הזה, לפי הנוסח הנוכחי, גם עם שתי הארכות - - -
איתי עצמון
מה מועד התחילה? יוני?
עידו סופר
יוני ועם שתי הארכות של שלושה חודשים.
דנה נויפלד
אז לא צריך כבר עדכון.
רועי ברית
אפשר לדלג על העדכון.
איתי עצמון
אם אני לא טועה, אני מבקש להסמיך אותנו לבדוק אם לא צריך לשנות את הנוסח ולכתוב הוראה מיוחדת לגבי יום העדכון הראשון.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור. אתם מוסמכים.
איתי עצמון
שאלה נוספת. מדוע לא לפרסם את ההודעה על סכומי העיצום המעודכנים גם באתר המשרד?
היו"ר איתן כבל
באתר האינטרנט. ודאי.
רועי ברית
אנחנו מפרסמים ברשומות, גם לפי חוקים אחרים.
היו"ר איתן כבל
אינטרנט היום הוא כלי בסיסי. אתה תשלח אנשים לרשומות?
רועי ברית
נצטרך לשים שם את כל החקיקה שלנו.
דנה נויפלד
בסדר.
היו"ר איתן כבל
זה היום כלי הכי בסיסי.
רועי ברית
בעיני זה ברור ולכן לא נדרש אפילו לכתוב את זה.
איתי עצמון
לא. צריך.
היו"ר איתן כבל
עוד כמה שנים אתה מתכוון להיות בתפקיד?
דנה נויפלד
הרבה.
היו"ר איתן כבל
גם אחרי ההרבה.
איתי עצמון
אפשר להצביע על סעיף 6יב עם שתי התוספת.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6יב עם שתי התוספות נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
6יג. המועד לתשלום העיצום הכספי

המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 6ט.

6יד. הפרשי הצמדה וריבית

לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

6טו. גבייה

עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.
איתי עצמון
אפשר להצביע על סעיפים 6יג עד 6טו.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיפים 6יג עד 6טו נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
הסעיפים אושרו.
אורנן שטיינברג
סימן ב': התראה מינהלית

6טז. התראה מינהלית

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מהוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה, והתקיימו נסיבות שקבע המנהל, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות סימן א', להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה. בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

בהתראה מינהלית יציין המנהל מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר עי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהא צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 6יח, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 6יז.
היו"ר איתן כבל
הערות?

אני מצביע.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6טז נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
6יז. בקשה לביטול התראה מינהלית

נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 6טז, רשאי הוא לפנות למנהל בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:

המפר לא ביצע את ההפרה.

המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.

קיבל המנהל בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה. החלטת המנהל תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

6יח. הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה

נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סיימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו המנהל דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 6י(א).

נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 6י(ב), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 6ז בשל ההפרה החוזרת.
איתי עצמון
האם לא ראוי לתת זכות טיעון למפר כאן לעניין הימשכות ההפרה והסכום המעודכן שעומדים להטיל עליו?
רועי ברית
למעשה כבר ניתנה לו פעם אחת הזדמנות לטעון את טענותיו עת נקבע שיש הפרה. הוא לא חדל ממנה. למה לעשות לו שימוע נוסף כי אתה בא ואומר, רגע, הוא לא חדל, עשיתי לך שימוע ואתה ממשיך את ההפרה.
איתי עצמון
כאן מדובר על הליך של התראה מינהלית. זה לא ההליך העיקרי. זה לא המסלול הקודם. זה מסלול אחר.
רועי ברית
גם במסלול הזה, פעם אחת עשית לו שימוע, הוא טען את טענותיו, נתת לו התראה מינהלית, אתה רואה שהוא בעצם ממשיך בהפרה, הוא אפילו לא חדל ממנה.
היו"ר איתן כבל
מה שהוא אומר, זה כבר חלק ב'. זה אחרי ההפרה הראשונה. ואם הוא עשה כבר פעם, אתה לא כל פעם תעשה לו שימוע.
רועי ברית
בניגוד להפרה חוזרת, הפרה נמשכת זה לא נדרש.
איתי עצמון
אם אני לא טועה, בחוקים קודמים שמסדירים הליך כזה, יש איזושהי פעם נוספת. אני יכול לבדוק.
היו"ר איתן כבל
אנחנו נאשר את זה כמו שזה. אם יסתבר שאיתי יבוא עם שלל, נפתח את זה ונסדיר את זה בהתאם.
רועי ברית
המנגנון הזה של התראה מינהלית הוא מנגנון שאנחנו חושבים שהוא מאוד שימושי. הוא מאפשר למשל להתמודד עם אותה סיטואציה שדיברו עליה קודם של הפרה בתום לב שאתה יכול להטיל על בן אדם התראה מינהלית מבלי להטיל עליו עיצום כספי בפועל.
איתי עצמון
אפשר להצביע על סעיף 6יז ו-6יח בכפוף לצורך להתאים.
היו"ר איתן כבל
בסדר. אני מצביע.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיפים 6יז וסעיף 6יח נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
הסעיפים אושרו.
אורנן שטיינברג
סימן ג': שונות

6יט. עיצום כספי בשל הפרה לפי פקודה זו ולפי חוק אחר

על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה, ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
איתי עצמון
אני רוצה לשאול ויכול להיות שזאת שאלה מיותרת. יש חלק מהחובות שיהיו, שהיו קבועות גם בתקנות וגם ברישיון, אני מניח. זה המש הצגתם בדיון הקודם. הכוונה כאן שלא יטילו כפל עיצום על אותו מעשה ולא משנה היכן הוא מוסדר. נכון?
רועי ברית
לא.
אורנן שטיינברג
6כ. ערעור

על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום. ערעור כאמור יוגש בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.

אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.

החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
איתי עצמון
אפשר להצביע.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע על אישור סעיפים 6יט ו-6כ.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיפים 6יט ו-6כ נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
הסעיפים אושרו.
אורנן שטיינברג
6כא. פרסום

הטיל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

דבר הטלת העיצום הכספי.

מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה.

סכום העיצום הכספי שהוטל.

אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה.

פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין.

שמו של המפר – ככל שהמפר הוא תאגיד. ומפר יחיד, אם סבר המנהל שהדבר נחוץ לשם אזהרת הציבור.

הוגש ערעור לפי סעיף 6כ, יפרסם המנהל, בפרסום לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.

על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי המנהל לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.

על אף האמור סעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
איתי עצמון
אני רוצה רגע לעצור אותך. זה עניין של נוסח. התוספת שלכם בסעיף קטן (א)(6), ומפר יחיד אם סבר המנהל שהדבר נחוץ לשם אזהרת הציבור, לא מופיע בחוקים קודמים במודל העדכני. זה עניין של נוסח אבל אני כן רוצה שהנוסח יהיה אחיד. אני חושב שצריך לוותר על התוספת הזו ולהשאיר את סעיף קטן (ג) כפי שהוא כתוב. כלומר, על אף ההוראה שקובעת שניתן לפרסם שם של מפר ככל שהוא תאגיד, ניתן לפרסם שם של יחיד אם המנהל סבור שהדבר נחוץ לשם אזהרת הציבור.
דנה נויפלד
בסדר.
היו"ר איתן כבל
בסדר.
רועי ברית
אני חושב שההצעה הזו הגיעה ממשרד המשפטים.
איתי עצמון
זה לא לפי המודל.
אורנן שטיינברג
פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.

השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
איתי עצמון
אני רק רוצה להסב את תשומת הלב לכך שבסעיפים האלה, בחוקים האחרונים שאושרו, נקבעה הוראה שקובעת שבאותו פרסום על המנהל ליישם אמצעים טכנולוגיים לשם מניעת אחזור הפרטים. כלומר, שלא ניתן יהיה לעיין בפרטים באתר האינטרנט לאחר שתמה תקופת הפרסום. אני מבין שהנושא הוא בהרבה חוקים אחרים.
היו"ר איתן כבל
עשינו את זה לגבי הרכב.
איתי עצמון
בכל החוקים האחרונים שאושרו בוועדה. העניין הוא שהנושא הזה, כפי שהבנתי בשבוע שעבר, נמצא כרגע בבחינה בקרב משרדי הממשלה שהגיעו למסקנה שלא ניתן ליישם את ההוראה.
רועי ברית
זה לא ישים.
איתי עצמון
אני כן מבקש שאנחנו בייעוץ המשפטי של הוועדה נבחן את העניין הזה שוב מכיוון שהוא מופיע בכל החוקים האחרונים שאושרו בנושא של עיצומים כספיים. אני מציע אדוני כן לבחון את העניין הזה. אולי כרגע לא לאשר את סעיף קטן (ה) כדי לאפשר, אם נחשוב שבכל זאת יש צורך לכתוב את זה גם כאן.
היו"ר איתן כבל
להפך. אני רוצה שנעשה את זה הפוך.
אלישבע לסרי
אני רוצה לומר שגם פה ביקשו ממני לציין לפרוטוקול שהמחלקה הפלילית מתנגדת להוראה כי כרגע אין לה את הכלים ולא ידוע לה שיש את הכלים לעשות את זה.
דנה נויפלד
יש בעיה עם הסעיף הזה. גם אצלנו יש את זה.
איתי עצמון
בעיה רוחבית.
דנה נויפלד
בעיה רוחבית בכל משרדי הממשלה, שאי אפשר לקיים את הוראות החוק. אנחנו לא רוצים להיות מפרים של הוראות החוק כשאנחנו יודעים מראש שאי אפשר.
היו"ר איתן כבל
ברור כשמש. אנחנו נאשר את זה כמו שזה.
איתי עצמון
אם נהיה צורך, נביא הוראה כתוספת.
דנה נויפלד
אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
בסדר. אני מצביע על סעיף 6כא עם התוספות ותיקון הנוסח.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6כא נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
6כב. שמירת אחריות פלילית

תשלום עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית לפי פרק זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה, המהווה עבירה.

שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.

הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע על אישור סעיף 6כב.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 6כב נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
פרק ח': עונשין

(19) בסעיף 7

בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המילה "דינו" יבוא "המייצר, מחזיק, מפעיל או מתקין מכשיר אלחוטי או הסוחר במכשיר כאמור, בלא רישיון או בניגוד לתנאיו, או המקים, מחזיק או מפעיל תחנת אלחוט, בלא רישיון או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 4א, דינו", ובמקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי שהותקן, שהופעל או שקויים" יבוא "מכשיר אלחוטי שנעשתה בו פעולה כאמור".

בסעיף קטן (ג), במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי" ובמקום "תחנת טלגרף אלחוטי" יבוא "תחנת אלחוט".

(20) בסעיף 7א, בכותרת השוליים וברישה, במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי".

(21) בסעיף 8, במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי".
רועי ברית
זו התאמת נוסח. התאמה של המונחים.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני מצביע על סעיפים (19) עד (21). מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

פסקאות (19) עד (21) נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
הסעיפים אושרו.
איתי עצמון
גם את (19) וגם תוספת פרק ח': עונשין.
היו"ר איתן כבל
כן.
רועי ברית
דיברנו עם היועץ המשפטי של הוועדה. יש כאן בעצם עבירות שקבועות היום בפקודה שמי שפועל בלי רישיון - - -
היו"ר איתן כבל
על מה אתה מדבר עכשיו?
רועי ברית
על העבירות שכרגע תיקנו את הנוסח שלהן, בפסקה (19). העבירה היום קובעת שאם אתה מחזיק מכשיר אלחוטי בלי רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, זו עבירה פלילית. אנחנו רוצים לתקן את העבירה ושהעבירה תהיה רק מי שפועל בלי רישיון. כל מי שפועל ללא רישיון, זו תהיה אכיפה מינהלית, עיצומים כספיים.
איתי עצמון
כלומר, למקד את הענישה רק בפן החמור ביותר שזאת פעולה ללא רישוי.
רועי ברית
כן.
איתי עצמון
ולהסיר מהעבירה את הפעולה בניגוד לתנאי הרישיון.
היו"ר איתן כבל
נראה לי מקובל.
רועי ברית
זה מצריך תיקונים נדמה לי גם בסעיף 7א הקיים בפקודה.
איתי עצמון
תוכל לומר מה הנוסח שאתם מבקשים שיאושר?
רועי ברית
כן. בסעיף 7א צריך למחוק את המלים "או שלא בהתאם לתנאיו".
איתי עצמון
בסיפא של סעיף קטן (א), נכון?
רועי ברית
זה בסעיף קטן (א).
דנה נויפלד
זה בסעיף 7א.
רועי ברית
ברישה, למחוק את המלים "או שלא בהתאם לתנאיו".
איתי עצמון
אני לא מבין. הרי את הרישה אתם מחליפים.
דנה נויפלד
הוא מדבר עכשיו על 7א.
איתי עצמון
את התיקון לסעיף 7א הקראתם כבר?
דנה נויפלד
הקראנו עכשיו את כל תיקון סעיף 7.
איתי עצמון
אבל בספקה (20) יש תיקון ל-7א.
אורנן שטיינברג
זה בנוסף. אנחנו רוצים להוסיף לשם.
דנה נויפלד
נכון.
איתי עצמון
המלים "או שלא בהתאם לתנאיו" – יימחקו.
רועי ברית
בפסקה (19), בתיקון של סעיף א, היכן שכתוב או בניגוד לתנאיו, צריך למחוק את זה. נדמה לי שזה מופיע פעמיים.
איתי עצמון
בסדר. בעצם כל הנוסח יותאם כך שהעבירות הפליליות יחולו רק על פעולה לא רישומית.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.
אורנן שטיינברג
(22) לפני סעיף 12 יבוא:
"פרק ט'
פיקוח

11א. הסמכת מפקחים

השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו.

לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת השר לשמש מפקח.

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, והכשרה מקצועית בתחומים הנוגעים לפקודה, כפי שהורה השר.

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
איתי עצמון
אני מבקש להפנות את תשומת הלב לשתי נקודות. נקודה אחת היא שיש דברי חקיקה שבהם אחד מתנאי הכשירות היא גם אי הגשת כתב אישום נגד המועמד לשמש בתפקיד מפקח.

הערה שנייה. לא מעט דברי חקיקה, כולל אלה שאושרו כאן, מחייבים פרסום ברשומות של שמות המפקחים שהוסמכו. זאת אומרת, הודעה על הסמכת המפקחים אמורה להתפרסם ברשומות.
רועי ברית
לגבי כתב אישום, אנחנו מקבלים את ההצעה. לגבי פרסום השמות של המפקחים, אנחנו עד היום לא עשינו את זה. יש לנו מפקחים גם מכוח חוק התקשורת וחוק הדואר, וגם היום יש מפקחים מכוח תקנות.
היו"ר איתן כבל
מה הבעיה לפרסם אותם?
רועי ברית
יהיה חוסר אחידות מסוים כי לפי חוקים אחרים אנחנו לא חייבים לעשות את זה.
אורנן שטיינברג
יש נוהל במשרד שלא מפרסמים את השמות.
דנה נויפלד
זה נשמע קצת מצחיק, אבל אם אנחנו נפרסם, אנחנו חייבים לנהוג לפי הנוהג הזה בכל דבר ועניין. אנחנו לא מפרסמים לגבי אחרים.
אורנן שטיינברג
זה משפיע לנו על התקשורת באופן ישיר, על כל המפקחים שכרגע יש לנו בתחום התקשורת.
היו"ר איתן כבל
עשינו את זה כבר בכל החוקים שעסקתי בהם. זה א'-ב' של מידע לציבור.
איתי עצמון
אני יכול להגיד לכם שיש חוקים שלא חייבו פרסום ברשומות אלא פרסום באתר האינטרנט של המשרד.
היו"ר איתן כבל
באתר האינטרנט. למשל חוק רישוי שירותים לרכב. זה א'-ב' היום.
איתי עצמון
גם התיקון בגפ"ם.
היו"ר איתן כבל
בגפ"ם הכנסנו את המפקחים.
רועי ברית
גם פיקוח בפליליות או רק פיקוח מינהלי?
אורנן שטיינברג
יש שם סמכות אכיפה, בגפ"ם?
היו"ר איתן כבל
אני לא זוכר. אני לא חושב שיש להם סמכויות אכיפה פליליות. אני רוצה שזה יהיה חלק.
איתי עצמון
השאלה איפה זה יהיה.
היו"ר איתן כבל
באתר האינטרנט.
רועי ברית
אבישי, זה חל גם עליכם.
היו"ר איתן כבל
הם מחויבים בלי קשר.
אבישי פדהצור
להפך, היינו שמחים אבל זה לא רלוונטי לפרסם את זה רק באינטרנט כי אדוני דיבר קודם על כמה הרשומות זמינות לאזרח וכמה הן לא זמינות.
איתי עצמון
אדוני, זה כבר מחייב תיקון בחוק הטיס.
היו"ר איתן כבל
זה בדיוק מה שרציתי לומר. אני לא הולך להתעסק עם זה עכשיו ולהוריד. אבל מה שבטוח שזה יהיה באתר האינטרנט.
דנה נויפלד
אנחנו נפרסם באינטרנט.
איתי עצמון
אם אינני טועה, התיקון האחרון שאושר בנושא הגפ"ם, החובה לפרסם באתר האינטרנט גם חייבה פרסום שיאפשר מעקב אחר שינויים בהסמכות. זה מה שאושר. זה מה שקיים בנוסח החוק. אני חושב שזה דבר שנכון לעשות.
רועי ברית
אבל ההסמכה היא סטנדרטית. תמיד היה לנו אותו סט.
איתי עצמון
אם למשל בוטלה ההסמכה, שאפשר יהיה לראות מה היה גם בעבר. כי הרי ברשומות אפשר לראות היסטוריה. מה שכתוב באינטרנט, אי אפשר לראות.
דנה נויפלד
למחוק את השמות?
איתי עצמון
שיתאפשר איזשהו מעקב אחר השינויים בהסמכות. אם למשל בן אדם רוצה לדעת מי המפקח ששימש בתפקיד לפני שנתיים, שהוא יוכל לראות. אם יש פרסום ברשומות, אפשר.
דנה נויפלד
נכון. אתה צודק. המעקב יותר קשה.
רועי ברית
זאת אומרת שהפרסום יהיה בכל שלב ותהיה רשימת כל המפקחים המוסמכים ואז אתה יכול ללמוד מי מוסמך ומי כבר לא מוסמך?
איתי עצמון
כתוב מתי ההסמכה כבר לא בתוקף.
היו"ר איתן כבל
בהנחה שאתם תעדכנו.
דנה נויפלד
אולי עדיף ברשומות.
היו"ר איתן כבל
כתוב שאושר בתאריך והסמכתו היא עד תאריך.
רועי ברית
למה זה כל כך משנה מתי בוטלה ההסמכה?
איתי עצמון
יכול להיות שלציבור המפוקחים זה כן חשוב לדעת מי המפקח שהפעיל כלפיהם סמכויות.
דנה נויפלד
הוא מזדהה בשמו.
איתי עצמון
נכון, אבל יכול להיות שהוא לא זוכר או שהוא רוצה לבדוק מי המפקחים שההסמכה שלהם הייתה בתוקף.
רועי ברית
ממילא הם נדרשים להזדהות בפניו.
היו"ר איתן כבל
לא נעים לי להגיד לכם אבל אני לא מבין מה הבעיה. אתם מסתכלים עלי כאילו כפיתי עליכם הר כגיגית. זה א'-ב'.
גדעון שטרית
אני מפקח, הייתי בפיקוחים. בפיקוח אתה בא ואתה מציג את התעודה כמו כל בעל סמכות אחר. מוציא דוח עם השמות.
היו"ר איתן כבל
עמדתך נעצרה באמצע. אני אסביר לך גם למה. זה ההבדל בין איפה שאתה יושב לבין היכן שאני יושב. אתה כבר בתוך התפקיד. כל דבר שאני אומר לך נראה לך כמטלה. אני מסתכל על זה מהמקום בו אני נמצא. אני זוכר שלפני שנה איבדתי את האישור וזה עלה לי בהקשר אחר ואני רוצה להיזכר מי היה הפקח בתקופה בה קיבלתי את הדוח. אני אתקשר אליכם, אף אחד לא יענה לי עד ביאת המשיח וגם אחרי הגעת המשיח. במקום זה אני נכנס באייפון שלי ואחרי דקה אני יודע. זה א'-ב'. על הדבר הכי פשוט, אנחנו מדברים כבר עשר דקות, מה שאמור להיות ברור מאליו. זה לא מקובל עלי. קדימה. סגרתי עניין.
דנה נויפלד
ברשומות. אנחנו נפרסם ברשומות.
היו"ר איתן כבל
תודה.
אורנן שטיינברג
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), רשאי מנהל רשות התעופה האזרחית למנות, מבין עובדי רשות התעופה האזרחית, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו בכל הנוגע לרישיון לתחנה בכלי טיס. על מינוי מפקחים כאמור יחולו, על אף הוראות סעיף קטן (ב), הוראות סעיף 94(ג) לחוק הטיס, בשינוים המחויבים, ואולם ההכשרה לפי פסקה (2) של הסעיף האמור תהיה בהתאם להוראות מנהל רשות התעופה האזרחית שיינתנו בהסמכת השר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני מצביע על סעיף 11א עם שתי התוספות.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 11א נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
11ב. סמכויות מפקחים

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו, רשאי מפקח -

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו.

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי פקודה זו או להקל על ביצוען. בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מתבצעת בו פעולה במכשיר אלחוטי או בתחנת אלחוט כאמור בסעיף 4א, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפשט השלום.

לערוך בדיקת או מדידות של מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט ושל אופן השימוש בתדרי רדיו.

ליטול מכשיר אלחוטי לשם בדיקתו במעבדה. על נטילה כאמור יחולו הוראות אלה:

מכשיר אלחוטי שניטל לפי פסקה זו יישמר למשך תקופת הבדיקה, שלא תעלה על 90 ימים, ובתום התקופה יודיע המפקח לבעליו של המכשיר או למי שהמכשיר ניטל ממנו (בפסקה זו – בעל המכשיר) כי באפשרותו לקחת בחזרה את המכשיר ממקום כפי שיודיע לו.

על אף האמור בפסקת משנה (א), מפקח לא יהיה חייב להשיב מכשיר אלחוטי לידי בעל המכשיר, אם המכשיר אינו עומד בהוראות לפי פקודה זו בהתאם לבדיקת המעבדה, או אם מצבו של המכשיר לאחר בדיקת המעבדה אינו מאפשר לעשות בו שימוש למטרה שלשמה יוצר. במקרים כאמור רשאי המפקח לשמור את המכשיר, להשמידו או לנהוג בו בדרך אחרת, בכפוף להוראות פסקת משנה (ג). המפקח יודיע על החלטתו לפי פסקת משנה זו לבעל המכשיר בהודעה מנומקת בכתב.

בעל מכשיר הרואה עצמו נפגע מהחלטת המפקח שלא להשיב לידיו את המכשיר האלחוטי בשל אי עמידת המכשיר בהוראות כל דין כאמור בפסקת משנה (ב), רשאי להשיג על החלטת המפקח לפני המנהל, בתוך 30 ימים מהמועד שבו נמסרה לו ההחלטה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), למפקח שמונה לפי סעיף 11א(ג) יהיו נתונות הסמכויות לפי סעיף 96(א)(1) עד (4) לחוק הטיס, ובלבד שהסמכות לפי סעיף 96(א)(4) לא תופעל לעניין תחנת הטסה של כלי טיס מוטס מרחוק אלא בתיאום עם הטייס המפקד.
היו"ר איתן כבל
הערות.

אני מצביע על אישור סעיף 11ב.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 11ב נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
11ג. זיהוי מפקחים

מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו.
היו"ר איתן כבל
ביום חמישי אני הייתי בסיטיפס, ברכבת הקלה של ירושלים. היה שם קטע, התחפשתי.
דנה נויפלד
פיקוח סמוי.
היו"ר איתן כבל
כן. היה משהו מגניב.
לאה ורון
היה דיון בוועדה והיו הרבה מאוד תלונות מצד הנוסעים ברכבת על התנהגות לא ראויה של הפקחים ועל קשיים נוספים. אז הוא החליט לעשות סיור באופן אישי.
קריאה
ולא זיהו אותך?
היו"ר איתן כבל
תראה איך נראיתי.

היה לו תג והתג, צריך מיקרוסקופ אלקטרוני.
דנה נויפלד
תראה את התג של המשרד.
היו"ר איתן כבל
צריך להיות תג שאתה יכול לקרוא מה שכתוב.
רועי ברית
אני רוצה לומר שהפרסום של השם שלו כמפקח לא היה ברשומות ולא היה באתר האינטרנט שלש המשרד.
היו"ר איתן כבל
אני שואל על התג.
לאה ורון
יש לכם תג?
דנה נויפלד
עם זה הולכים. זה כמו בסרטים.
היו"ר איתן כבל
אבל זה קטן מדי. אני מעדיף שכל מה שכתוב כאן, תעודת מפקח, מדינת ישראל, יהיה אפילו יותר קטן כי מה שחשוב בסוף זה השם.
רועי ברית
אבל חשוב שידעו שהוא מפקח.
דנה נויפלד
אתם רוצים לעשות לנו עיצוב לדוגמה ולשלוח לנו?
היו"ר איתן כבל
עכשיו ברצינות. זה צריך להיות גדול, והשם. בסוף מה שחשוב מכל זה, זה השם.
מימון שמילה
הפיקוחים שלנו הם יותר מחברות תקשורת.
היו"ר איתן כבל
זה לא משנה.
אורנן שטיינברג
יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, זה השר. גם אם השר מתחלף, זה השר.
אבישי פדהצור
הערה. אולי צריך גם את זה להתאים לתהליך המינוי של מפקחי רת"ע. מפקחי רת"ע לא ממונים על ידי השר אלא על ידי המנהל.
היו"ר איתן כבל
נכון.

אני מצביע על סעיף 11ג.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 11ג נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר עם התוספת של רת"ע.
אורנן שטיינברג
בהסכמת היועץ המשפטי של הוועדה אנחנו נמשיך לסעיף 23.
דנה נויפלד
אנחנו מדלגים.
היו"ר איתן כבל
למה?
דנה נויפלד
כי יש לנו עוד שיחה לנהל עם איתי בעניין הזה.
היו"ר איתן כבל
אני כבר אומר לכם שאני בצד שלו.
דנה נויפלד
אני יודעת. לכן אמרתי שאני רוצה לדבר אתו.
היו"ר איתן כבל
אני אומר לכם את האמת. יש לי עמדה בעניין הזה ממקומות אחרים. אני כבר ידעתי שאתה רוצה לדבר. כבר סיפרת לי את עמדותיך האחרות. אני לא נגד אבל חברים, כל אחד צריך לעשות את המקצוע שלו. אני לא רוצה להגזים, כאן בוועדה אנחנו מייצרים לא מעט תקדימים. אנחנו כאן אלה שקבענו את הפיקוח על הסמכות לעיריות וכולי, אבל כל הזמן בתוך מסגרות שכל אחד יודע בדיוק את מקומו. אני לא רוצה עכשיו לאבד את הכיוון. בכל הכבוד.
דנה נויפלד
אנחנו מבקשים את השהות לנסות להגיע לנוסח מוסכם.
היו"ר איתן כבל
בסדר. אני מעדיף שתגיעו אתו לנוסח מוסכם. תודה. לאן מדלגים?
איתי עצמון
פסקה (23).
אורנן שטיינברג
(23) בסעיף 13, במקום "מטעם גוף פיקוח" יבוא "מטעם מפקח", במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי" והסיפה החל במילים "לעניין זה" – תימחק.
היו"ר איתן כבל
שוב, זו התאמה כמו בפעם הקודמת.
אורנן שטיינברג
נכון.
איתי עצמון
זה תיקון נוסח.
אורנן שטיינברג
כן.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע על סעיף (23).

הצבעה

בעד – פה אחד

פסקה (23) נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
(24) אחרי סעיף 12 יבוא:

"12א. פיקוח במערכת הביטחון

הוראות פרק זה לא יחולו לגבי מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט המיוצרים, מוחזקים או מופעלים בידי גוף ביטחוני.

השר הממונה, בהסכמת השר, יורה בנוהל על אופן הפיקוח על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו בגוף ביטחוני, ולעניין כוחות הביטחון – על אופן הפיקוח על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו לעניין הועדת תדרים והקצאת תדרים.

בסעף זה –

"גוף ביטחוני" – כל אחד מהגופים המנויים בהגדרה "מערכת הביטחון" שבחוק הגנת הסביבה.

"חוק הגנת הסביבה" – חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011.

"השר הממונה" – כהגדרתו בחוק הגנת הסביבה".
איתי עצמון
אני מבקש שתסבירו את הסעיף הזה ובעיקר אילו הוראות כן יחולו על מערכת הביטחון ברמה המהותית מבחינתכם.
יערה למברגר
אנחנו מנסים לשקף כאן את הרצון גם של מערכת הביטחון וגם של משרד התקשורת בהתאם למודל. זה ניסיון לבטא את הסטטוס קוו הקיים וגם את ההסכמות בין מערכת הביטחון למשרד התקשורת. מבחינתנו, מבין המודלים הקיימים – יש כמה מודלים – זה המודל המתאים לבטא את ההסכמות ואת הסטטוס קוו בתחום הזה.
איתי עצמון
אני מבקש להזכיר שזו הסוגיה של תחולה על מערכת הביטחון בכלל והתחולה לעניין סמכויות מפקחים בפרט, היא סוגיה רוחבית שנדונה בפורומים שונים, בין היתר גם נערכו דיונים בעניין הזה בפורום של כל הלשכה המשפטית של הכנסת עם נציגי מערכת הביטחון. בחוקים שונים נעשו התאמות. כלומר, נקבעו הוראות שונות בהתאם למאפיינים של כל תחום. אני אזכיר תחום שאני מכיר היטב, בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. הוועדה הוסיפה פרק שלם תוך עיגון בחקיקה ראשית של כל הסמכויות, ההתאמות הנדרשות וסמכויות המפקחים כלפי מערכת הביטחון כדי לוודא שאכן יש למחוקק הראשי איזושהי שליטה על איזה הסדרים נקבעים כלפי מערכת הביטחון בעניין הפיקוח.

לכן ביקשתי לשאול ברמה המהותית איזה סוג פיקוח יופעל על מערכת הביטחון, אם יופעל, מכיוון שכרגע מה שמוצע כאן זה שההוראות לא יחולו או שיחולו בהתאם לאיזשהו נוהל שייקבע. אני חושב שזה נכון יותר וראוי יותר שהדברים האלה יעוגנו בסעיפים יותר מפורטים בחקיקה ראשית ולא להסתפק בנוהל כפי שמוצע כאן.
היו"ר איתן כבל
כאילו מערכת הביטחון היא אקסיופיציו. היא מחוץ לתחום. לא אצלי בוועדה. אנחנו עשינו את זה בשום שכל. אם אתה מביא כאן, צריך גם לדעת באיזו מסגרת מערכת הביטחון פועלת.
איתי עצמון
ברמת המהות.
היו"ר איתן כבל
ברמת המהות.
מירה ברנר
הפרקליטות הצבאית, צה"ל, משרד הביטחון. אני אזכיר כאן שמבחינת החוק עצמו, הוא חל על כוחות הביטחון רק לגבי הועדת והקצאת תדרים. כלומר, כאשר אנחנו מדברים על סמכויות פיקוח בגלל סוגיית הרישיונות וסוגיית היבוא וכל הדברים האלה, זה לא חל. נשאר לנו רק את הפרק של הועדה והקצאת תדרים. למעשה הסעיף הזה, בדומה לסעיף בחוק של איכות הסביבה, בגלל שהפיקוח הוא באמת בתחום הזה, מדבר על הצורך לקבוע את הנוהל הזה ביחד.
איתי עצמון
כמה שנים – סליחה שאני קוטע אותך – לקח לקבוע את הנוהל הזה של הגנת הסביבה? שש-שבע שנים?
מירה ברנר
כן.
דודי אלימלך
משרד הביטחון, צה"ל. אדוני היושב ראש, אני חי את זה ביום יום. הסוגיה של פיקוח בתוך מחנות צבאיים, יש כאן שני אלמנטים. האלמנט הראשון הוא כל המערכות שפועלות בתוך בסיסים או מחנות צה"ל, היכולת להגיע פנימה ולאכוף אותם, גם בהיבט סיווג ביטחוני וגם בהיבט כל הדאתא בייס של מה שקיים לנו במערכות שלנו. האלמנט השני, אגב, היא היכולת עצמה. היכולת שלנו לבצע את האכיפה מבלי להגיד מה היכולות, היא הרבה יותר גדולה. לכן היא גם יותר מיידית. בתיאום, כמו שאנחנו עושים היום עם משרד התקשורת. ברגע שיש איזושהי השפעה או איזושהי הפרעה לביטחון ציבור או כל דבר אחר, משרד התקשורת פונה אלינו במיידי ואנחנו מטפלים בזה בצורה מיידית. יכולת האכיפה שלנו היא מבוצעת כבר היום.
איתי עצמון
אני לא קובע מסמרות מה ראוי שיהיה, האם ראוי שיהיה פיקוח של משרד התקשורת או פיקוח שלכם. אני רק אומר שברגע שמחילים את ההוראות לעניין סמכויות הפיקוח בשינויים כאלה, כלומר, הוראות שקבועות כאן בחקיקה ראשית ובכל זאת מחילים אותן כלפיכם, אני חושב שהוועדה צריכה לדעת מה בדיוק יחול. אפשר גם להגיד שלא יהיה פיקוח של משרד התקשורת וזו עמדה שהוועדה תצטרך לקבל בהכרעה. אפשר לקבוע דבר כזה. יש דוגמאות לכך - יושב כאן אבישי – בתחום התעופה האזרחית. גם שם נקבעו הוראות מפורטות שבעצם מכפיפות את מערכת הביטחון לנהלים שלה בתחום בטיחות התעופה והנהלים צריכים להתאים ככל האפשר להוראות שנקבעו בחוק הטיס. אבל נקבע מודל אחר. ככל שקובעים מודל שהוא מין מודל ביניים שלא ברור איך הוא בדיוק ייושם, והיישום שלו אמור להיות בנוהל שאנחנו לא יודעים מתי ייקבע ואם ייקבע. כפי שאמרתי, בנושא הגנת הסביבה לקח המון זמן לקבוע את הנוהל וזה תחום לא פחות חשוב מטלגרף אלחוטי. אני לא מזלזל בטלגרף אלחוטי אבל זה חוק מסגרת, חוק הגנת הסביבה שבעצם כולל את האכיפה של כל החוקים הסביבתיים במדינת ישראל וגם את הנוהל בעניין הזה לקח שבע או שמונה שנים לקבוע אותו.
מימון שמילה
לגבי לוחות הזמנים, אני מבין שזה הדבר שמטריד.
איתי עצמון
לא.
היו"ר איתן כבל
לא.
מימון שמילה
לגבי לוחות הזמנים, אין לי בעיה שתגדירו תוך איקס זמן.
היו"ר איתן כבל
לא. עשה לי טובה. כמה פעמים עמדתם בכל מה שהתחייבתם? הרבה. הרבה זה לא הכול.
מימון שמילה
כמעט הכול.
היו"ר איתן כבל
הדגש הוא על ה-כמעט.
לאה ורון
ניוד המספרים לקח לכם שנים למרות שזה היה בחקיקה.
דנה נויפלד
לא. זה כפו עלינו בחוק ההסדרים. לא ולא.
היו"ר איתן כבל
אני עונה לכם. אני לא מקבל שום התחייבות שלכם. אף משרד. כל הטענות למה הם לא עמדו, הן נכונות. אם היה מצב שהטענות למה הם לא עמדו לא היו נכונות, זה משהו אחר. עוד לא קרה לי שבאו ואמרו למה הם לא עומדים וזה לא היה נכון. תמיד יש את המשהו היותר דחוף, את המשהו שמעכב, את המשהו הבעייתי. תמיד יש. למה להיכנס לזה? מה שאומר לך איתי, אתם רוצים, מצדי תוציאו את זה, זה לא מעניין אותי. נריב על זה אם זה צריך להיות בפנים או לא. אתה לא יכול לכתוב בחוק משהו כזה. זה כמו העתק-הדבק. עכשיו עשינו מצוות אנשים מלומדה. זה סעיף מצוות אנשים מלומדה. לגמרי. לכדרר אותנו. אני לא מקבל את זה כך. או שנסדיר את זה וניתן לזה את המענה הנכון. דרך אגב, לא מבקשים לקבוע לכם כלום. לא מבקשים עכשיו לומר לכם איך אתם עושים.
איתי עצמון
יכול להיות שהאכיפה הפנימית שלכם טובה.
היו"ר איתן כבל
אולי אפילו יותר טובה. לא אמרתי. אני לא רוצה לקבוע מסמרות במשהו שאני לא יודע ואני לא מבין בו אבל אני מבין בחקיקה ואני מבין בתהליכים ואני מבין בדברים כאלה. אני לא מנסה להתחרות בך או במשרד התקשורת במי אוכף מה או איך אוכפים. ממש לא. אבל אם זה כתוב, יום אחד יגידו איך לא עושים חוק. אני לא רוצה.
דנה נויפלד
אנחנו רוצים לבדוק את הנושא הזה. בסדר?
היו"ר איתן כבל
תודה. בסדר. אני רק אומר שוב שאני לא רוצה, אלימלך, ולא מבקש להתערב בעבודתכם אבל אם כן, בוא נעשה כך שתהיה חקיקה יפה ומכובדת. זו כוונתי.
איתי עצמון
פסקה (24) טרם אושרה.
היו"ר איתן כבל
נכון. נמשיך ל-(25).
אורנן שטיינברג
(25) לפני סעיף 13 יבוא:
"פרק י'
שונות".

(26) בסעיף 13 -

במקום כותרת השוליים יבוא "ביצוע ותקנות".

במקום הרישה יבוא "השר ממונה על ביצוע פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות לביצועה לרבות תקנות ".

בפסקה (1), במקום הרישה יבוא "הקובעות את התנאים למתן רישיון או למתן אישור התאמה ואת האגרות שישתלמו בעד הגשת בקשה לרישיון או לאישור התאמה.

פסקה (2) – תימחק.

בפסקה (3), במקום "מכשירי טלגרף אלחוטי" יבוא "מכשירים אלחוטיים".
היו"ר איתן כבל
רישה כותבים עם הא?
דנה נויפלד
כן. אפשר גם כך.
היו"ר איתן כבל
רישה בא מארמית ובארמית זה עם אלף.
אורנן שטיינברג
כן, אבל יש הנחיה בנוסח החוק שרישה, סיפה, כל הדברים הללו יהיו עם הא בסוף.
היו"ר איתן כבל
הערות?
איתי עצמון
קודם כל הסבר.
אורנן שטיינברג
בסעיף (13) הראשון כתוב שר התקשורת רשאי להתקין תקנות. אנחנו מוסיפים כאן את הביצוע, את השר ממונה על ביצוע פקודה זו. בהמשך, היום יש סמכות לאגרות, אנחנו מחדדים את זה.
איתי עצמון
יש גם טופס.
דנה נויפלד
נכון. הורדנו את הטופס כדי שלא יהיה טופס.
אורנן שטיינברג
וחידדנו שהאגרות ישתלמו בעד הגשת בקשה לרישיון באישור התאמה, מושג שלא היה קיים קודם.
איתי עצמון
ואת הסיפה אתם משאירים? תקנות לפי פסקה זו יחולו על אף האמור בכל דין והוראת מינהל עלה מדינה?
אורנן שטיינברג
לא שינינו את החלק הזה.
איתי עצמון
אין סעיף כללי שקובע שהפקודה חלה על המדינה?
דנה נויפלד
לא. אנחנו החרגנו את האגרות. לא כולם מוחרגים מאגרות, רק כוחות הביטחון. זה כן חל על המדינה. יש כאן עניין של הקצאת תדרים. זה לא נכון לפקודה הזאת.
איתי עצמון
וכאן נכון לשלב את ההוראה שקובעת שהאגרות יובאו לאישור ועדת הכלכלה.
דנה נויפלד
כן. כמו שדיברנו קודם.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע על פסקה (25) ועל פסקה (26). מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

פסקה (25) ופסקה (26) נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
אושר. עם התוספת של האגרות?
דנה נויפלד
עם התוספת של האגרות.
איתי עצמון
כן. התוספת כבר אושרה.
דנה נויפלד
אישרתם את זה קודם.
איתי עצמון
נכון, אבל כאן אנחנו נשלב אותם.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור. את זה רציתי לוודא.
עידו סופר
גם האגרות לפי פסקה (1)(א) של אגרות התדרים?
איתי עצמון
כל האגרות לפי הפקודה. התקנות לעניין אגרות טעונות תמיד אישור ועדה מוועדות הכנסת. כל התקנות לפי הפקודה יובאו.
עידו סופר
אתה מתקן גם בפסקה (1)(א)?
איתי עצמון
אני יכול לקבוע את זה כהוראה כללית. שכל התקנות שעניינן אגרות לפי הפקודה, יהיו טעונות אישור ועדת הכלכלה.
היו"ר איתן כבל
נמשיך בפסקה (27).
אורנן שטיינברג
רצינו להציע לוועדה שאולי תיתן לנו חצי שעה הפסקה ואנחנו נביא את שתי התוספות.
דנה נויפלד
לדיון הבא.
איתי עצמון
אנחנו מדלגים על פסקה (27).
היו"ר איתן כבל
האמנתם שנגיע היום עד כאן?
דנה נויפלד
לא.
איתי עצמון
מדלגים על כל פסקה (27) ועוברים לסעיף 10.
אורנן שטיינברג
10. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפרט 58, בסופו יבוא:

"(3) החלטה של רשות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972, למעט החלטה שעניינה הועדת תדרים או הקצאת תדרים".
איתי עצמון
אפשר להסביר מדוע מיעטתם את ההחלטה של ועדת התדרים? בעצם מה שאתם אומרים בתיקון הזה הוא שכל החלטה של רשות לפי הפקודה, ניתן לערער עליה לבית משפט לעניינים מינהליים. זה אומר שהחלטות של ועדת תדרים זה רק לבג"ץ?
רועי ברית
עוד לא הגענו לזה.
איתי עצמון
אני יודע, אבל זה התיקון.
רועי ברית
יש מנגנון של השגה, אנחנו נגיע לזה, מוועדת תדרים לוועדה העליונה.
איתי עצמון
אם רוצים לערער על הוועדה העליונה?
רועי ברית
בג"ץ.
היו"ר איתן כבל
לדעתי גם תדרים זה ברמה של בג"ץ. זה משאב בחוסר, ולמה לזה כן לתת ולזה לא? אנחנו מכירים את זה מהדיונים שלנו. זה נושא שיש לו משמעויות מעבר לעניין המסחרי הרגיל. אני סבור שראוי שזה יהיה עניין כזה שיידון באינסטנציה הגבוהה ביותר.

אני מצביע על אישור סעיף 10.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 10 נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
11. תיקון חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

בחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994, בסעיף 65(ז), במקום "לרבות לעניין ציוד הקצה האלחוטי, ובכפוף להחלטותיה של ועדת התדרים שהקימה הממשלה" יבוא "נוסח חדש), התשל"ב-1972, לרבות לעניין מכשירים אלחוטיים ובלל כך ציוד קצה, ובכפוף להחלטותיה שלש ועדת התדרים שמונתה לפי סעיף 5ה לפקודה האמורה".
רועי ברית
זאת התאמת נוסח לחוק אחר.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע על סעיף 11.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 11 נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
12. תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים)

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בסעיף 51ג(א), בהגדרה "סחר", במקום "כהגדרתו בסעיף 5(א1) לפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972" יבוא "ייבוא, הפצה, מכירה, השכרה, השאלה או תחזוקה".
רועי ברית
היום בחוק התקשורת יש את מה שנקרא סעיף הניטרליות שהוא חל גם על מי שמוכר ציוד קצה סלולרי וגם על מי שמוכר ציוד תקשורת בכלל. כאשר הסעיף נקבע במקור, הוא נעשה תוך כדי הפניה לפקודת הטלגרף האלחוטי, לסעיף שאנחנו שינינו אותו. אנחנו עושים כרגע גם שינוי נוסח וגם האחדה בסעיף הניטרליות בחוק התקשורת, כך שיחולו אותן הוראות על אותם סוחרים, גם של מכשירי טלפון סלולרי וגם של ציוד תקשורת באשר הוא.
היו"ר איתן כבל
הערות?
איתי עצמון
למעשה מה משמעות התיקון? אני רואה שאין הפניה לפקודה.
רועי ברית
כן. יש שם הבדלים בין מהו סחר לעניין מכשיר, לעניין ציוד קצה רט"ן, ומהו סחר לעניין ציוד תקשורת. אנחנו בעצם מבטלים את ההבחנה הזאת.
איתי עצמון
כלומר, יהיה סחר שהוא יבוא, הפצה, השכרה, השאלה או תחזוקה. לא כתוב במה, או שזה משתלב אחר כך בסעיף?
רועי ברית
נכון. אם אתה סוחר בציוד קצה רט"ן, זה אותו סחר, ואם אתה סוחר בציוד תקשורת, זה גם כן בהגדרה של סחר. לא צריך להפנות לפקודה.
היו"ר איתן כבל
אני מצביע על סעיף 12.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 12 נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
אורנן שטיינברג
13. פרק ד' – תחילה

תחילתו של פרק זה ביום ה' בתמוז התשע"ח (18 ביוני 2018) (בפרק זה – יום התחילה). שר התקשורת רשאי לדחות, בצו, את יום התחילה בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת.
היו"ר איתן כבל
למה לכם? בואו נלך לקראתכם. אדוני המנכ"ל, למה לקבוע יעד שברור שלא תעמדו בו? אפשר כבר לקבוע בחוק את המועד של הדחייה הראשונה.
עידו סופר
אני אומר את הדברים לאשורם היות וגם הגענו לכאן השנה לבקש דחייה.
היו"ר איתן כבל
זה סתם לבזבז את זמננו.
עידו סופר
נכון.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להציע הצעה. אני אתן לך לפחות עוד שלושה חודשים. אם תצליחו לגמור את זה ביעד שלכם שקבעתם, טוב. אם לא, לפחות חסכתם לי כשתבואו אלי בעוד שלושה חודשים.
איתי עצמון
אדוני, אני רוצה להסב את תשומת הלב. מכיוון שהמועד כאן הוא 18 ביוני, עוד שלושה חודשים יביא אותנו ל-18 בספטמבר שזו תקופה שלדעתי מלאה בחגים. אני לא בטוח שזה מועד טוב מבחינת הדחייה שבטח תגיע.
היו"ר איתן כבל
נכון, ואז הרצים יצאו דחופים.
עידו סופר
אני אומר מה הדילמה. משרד התקשורת עצמו כן יכול להיות מוכן בתאריך. יש שאלה לגבי ממשל זמין היות והם צריכים מערכות מחשוב. כמו שאתה יודע, זה מתעכב וכולי. אני חשבתי שיהיה אפשר להעניק להם שלושה חודשים באישור של השר ללא הוועדה ושלושה חודשים נוספים עם הוועדה.
היו"ר איתן כבל
אתה מנסה להגניב כאן הוראה חדשה. בלי אישורנו זה לא עובר. פעם אחת עשיתי את זה. זאת הצעתי. אם תשאירו את התאריך, תשאירו. אני לא אריב אתכם. אני חושב שנובמבר הוא זמן נכון.
עידו סופר
אחרי דחייה.
איתי עצמון
לא. מועד התחילה.
עידו סופר
הכול צריך להסתיים השנה. אם זה לא מסתיים השנה, זה לא יסתיים. אם היושב ראש מוכן, ספטמבר ועוד שלושה חודשים באישור הוועדה.
לאה ורון
כרגע אמרו לך שבספטמבר הכנסת מצויה בפגרה וכולכם בחגים.
דנה נויפלד
אחרי החגים.
לאה ורון
לכנס את הוועדה במיוחד בפגרה של הכנסת, לא.
איתי עצמון
בכנסת יש חופשה מרוכזת של שבועיים בסוף אוגוסט ולאחר כבר בתחילת ספטמבר יש לנו את החגים. אתם קובעים מועדים שאי אפשר יהיה לעמוד בהם.
לאה ורון
נובמבר.
עידו סופר
נחזור לזה עוד רגע.
היו"ר איתן כבל
אתה יודע מה? 1 באוגוסט עם ארבעה חודשים דחייה.
איתי עצמון
דחייה אחת.
היו"ר איתן כבל
כן. דחייה פעם אחת. אני לא נותן לכם יותר.
עידו סופר
1 באוגוסט עם דחייה אחת של עד ארבעה חודשים באישור ועדה?
איתי עצמון
כן.
היו"ר איתן כבל
הזמן שלכם חשוב ושלנו לא?
דנה נויפלד
בטח חשוב.
גדעון שטרית
כבוד היושב ראש, אני הייתי רוצה שזה יהיה מחר כי זה יפנה לי המון זמן לעשות דברים אחרים יותר חשובים.
היו"ר איתן כבל
לא אכפת לי שזה יישאר כך אבל אני אומר לכם שזאת אות מתה. זה פשוט מביך.
גדעון שטרית
מי שצריך לעשות את השינוי זה מסלול. שם זה לפחות שישה-שבעה חודשים.
עידו סופר
זה לא אותו דבר. מכון התקנים, זאת סוגיה אחרת. גם שם יש עיכובים וזו סוגיה אחרת שלא קשורה לממשל זמין.
היו"ר איתן כבל
הבנו. העניין ברור. ה-1 באוגוסט ודחייה ארבעה חודשים.
איתי עצמון
הדחייה באישור ועדה.
היו"ר איתן כבל
כן. פעם אחת.

אני מצביע על סעיף 13 עם התיקון.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 13 נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר עם התיקון.
לאה ורון
דחייה אחת באישור ועדת הכלכלה.
היו"ר איתן כבל
כן.
אורנן שטיינברג
14. פרק ד' – הוראות מעבר

רישיון או תעודה שניתנו לפי סעיף 5 או 13 לפקודה, לפני יום התחילה, והיו בתוקף ערב היום האמור, יראו אותם כרישיון שניתן לפי סעיפים 4ג או 4ח לפקודה, כנוסחם בסעיף 9(7) לחוק זה, לפי העניין, עד תום תקופת תוקפם, אלא אם כן בוטלו קודם לכן.

אישור סוג שניתן לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987 (בסעיף זה – תקנות הטלגרף) לפני יום התחילה, והיה בתוקף ערב היום האמור, יראו אותו כאישור סוג שניתן לפי סעיף 4ג(א)(1) לפקודה, כנוסחו בסעיף 9(7) לחוק זה, אלא אם כן בוטלו קודם לכן.

אישור שנתן המנהל לפי סעיף 1 לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 (בסעיף זה – צו אי תחולה מס' 2), יראו אותו כאישור התאמה שניתן לפי סעיף 4ט לפקודה, כנוסחו בסעיף 9(7) לחוק זה, וימשיכו לחול על בעל האישור ההוראות שנקבעו באישור, והכול אלא אם כן בוטל האישור קודם לכן.

מכשיר אלחוטי שמתקיימות בו התכונות הטכניות המפורטות בסעיף 1 לצו או תחולה מס' 2, יראו אותו כמכשיר במסלול אישור שנקבע, לפי סעיף 4ט(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 9(7) לחוק זה.

מפקח שהמנהל אצל לו את סמכויותיו לפי תקנה 9 לתקנות הטלגרף האלחוטי והסמכתו עמדה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שנתיים מיום התחילה, כמפקח שמונה לפי סעיף 11א לפקודה, כנוסחו סעיף 9(20) לחוק זה.

חברי ועדת התדרים שכיהנו ערב יום התחילה בהתאם להחלטת ממשלה שניתנה לפי סעיף 5ד(ג) לפקודה, כנוסחו לפני יום התחילה, יראו אותם כחברי ועדת התדרים שמונו לפי סעיף 5ה לפקודה, כנוסחו בסעיף 9(15) לחוק זה.
איתי עצמון
על סעיף קטן (ו) אני מציע כרגע לדלג.
דנה נויפלד
אבישי, אתה רצית הוראה גם לגבי הפקחים שלכם?
אבישי פדהצור
אין לנו היום מפקחים שמונו לפי הפקודה שלכם.
דנה נויפלד
אם אתה רוצה להוסיף.
איתי עצמון
השאלה אם אותם מפקחים קיבלו את ההכשרה המתאימה.
אבישי פדהצור
זו למעשה המהות של הוראת המעבר. לפשר להם לעשות את זה עד יעברו את ההכשרה.
היו"ר איתן כבל
אני מציע לך כן. נותנים לך – קח. אם לא, אז לא, אבל אם כן, אז יש לך את זה.
אבישי פדהצור
כן ותודה.
איתי עצמון
התיקון הוא בסעיף קטן (ה)?
אבישי פדהצור
מפקחים שמונו לפי סעיף 94 לחוק הטיס, יראו אותם לעניין פקודה זו. אותו נוסח.
איתי עצמון
אני שואל שאלה מהותית. אותם מפקחים לא קיבלו את ההכשרה.
אבישי פדהצור
לא קיבלו את ההכשרה. אמרתי.
איתי עצמון
איך הם יפעילו את הסמכות?
יערה למברגר
אנחנו הבנו מרננה שאתם עושים את זה.
אבישי פדהצור
אבל אין לנו סמכויות פיקוח פורמליות. הם יודעים מה הם עושים. הם לא קיבלו את ההכשרה הפורמלית שנדרשת לפי התקנות.
יערה למברגר
לא פורמלית אבל הם עוסקים בזה.
איתי עצמון
צריך שנתיים עד להשלמת ההכשרה שלהם?
אבישי פדהצור
את ההכשרה הזאת אני צריך באישור השר. אכלנו מספיק מירורים כשהיינו צריכים את אישור השר לביטחון פנים בהסמכה של המפקחים שלנו.
היו"ר איתן כבל
אתה עושה לנו עכשיו יום לימודים ארוך. אנחנו כולה רצינו לבוא לקראתך.
אבישי פדהצור
כן, אדוני.
איתי עצמון
שאלה. מפקחים שפועלים היום, יש להם את ההכשרה המתאימה?
אבישי פדהצור
כן. המפקחים שלנו הוסמכו לפי תקנות הטלגרף האלחוטי.
היו"ר איתן כבל
אנחנו מעלים להצבעה את סעיף 14(א), (ב), (ג),(ד) ו-(ה).

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 14(א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) נתקבל.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר עם התוספת של רת"ע.

ברשותכם, בואו נעשה סיכום של מה שעומד בפנינו. למה אי אפשר לעשות עכשיו את התדרים?
דנה נויפלד
מכמה טעמים. יש לנו עוד לסגור עניינים פנימיים.
היו"ר איתן כבל
בסדר. בואו נסכם את מה שנשאר לנו. קודם כל, כל הכבוד. הקריין היה אחלה.

אתה יודע לעשות לנו סיכום של מה שנשאר לנו?
לאה ורון
סעיף 4ט. אתה ביקשת את תכנית העבודה על אופן היידוע.
היו"ר איתן כבל
זה אושר. אמרתי שאני אבקש לראות תכנית עבודה.
איתי עצמון
מה שלמעשה נשאר בגדול זה נושא ועדת התדרים, הסמכויות המיוחדות למפקחים והשלמות לעניין ועדת התדרים והוראות המעבר.
דנה נויפלד
ומערכת הביטחון.
איתי עצמון
כמובן הנושא של פיקוח במערכת הביטחון. זה קשור לוועדת התדרים.
רועי ברית
סעיף קטן שקראנו, שזה לא יעמוד בסתירה להחלטות של הוועדה, נדמה לי בסעיף 4ט.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לוודא שאני מאשר גם את סעיף 4ט, למען הסר ספק.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 4ט נתקבל.
היו"ר איתן כבל
סעיף 4ט מאושר.

ביום שלישי הקרוב יש לנו ישיבה מ-9:30 עד 12:00 ואני מקווה מאוד שנסיים את זה עוד אפילו לפני. אני כבר אומר שיש לנו שני סיפורים מרכזיים: תדרים ואין שום בעיה, אלא בסך הכול צריך לראות שם - - -
איתי עצמון
שזה עולה בקנה אחד עם המודלים המקובלים של הסדרת פעולת ועדות.
היו"ר איתן כבל
נכון. הבעיה הגדולה לשיטתי, זה העניין של הסמכויות של המפקחים.
מימון שמילה
מה הבעיה אדוני היושב ראש? אתה יכול להסביר בשני משפטים מה הבעיה?
היו"ר איתן כבל
אני לא נותן סמכויות יתר למי שלא צריך לקבל אותן. יש כאן כללים שכל אחד אמור לעשות את תפקידו. תאמין לי, אני מאלה שהכי פרצו אבל גם אני יודע שלשיטתי אני לא צריך להגזים עם העניין הזה.
מימון שמילה
מה שיש שם היום, אתם רואים בעיה?
איתי עצמון
זה תקדים. זאת פעם ראשונה.
מימון שמילה
תקדים, עשינו תקדימים. אני לא פוחד מתקדימים.
היו"ר איתן כבל
אני יודע שאתה לא פוחד. אני רוצה לגלות סוד. אני לא מאחל לך שתהיה כל חייך בתפקיד. אני רוצה שגם תצא יום אחד ותרוויח כסף. אבל אני כן יכול לומר לך, ברצינות, תמיד בחקיקה זה כלל ברזל אצלי שאם אני יודע שאנשים שיושבים ומקבלים את ההחלטות הם אלה שיהיו ויישארו ויפעלו, ניחא. אבל אני מספר לך מהחיים שלי כאן, לפני חודשים. אתה יושב עם אנשי האוצר או עם מישהו אחר, אתה מגיע אתו להבנות, להסכמים, התקדם, עזב, הלך, הוא מפנה אותך לדבר עם מישהו אחר. יש דברים שאני יודע שהם הרבה מעבר לאיפה אתה תהיה, איפה אני אהיה, איפה הוא יהיה, איפה כל אחד מאתנו יהיה. אני רוצה שזה יהיה דבר דבור על אופניו.
איתי עצמון
יש מודלים מקובלים.
היו"ר איתן כבל
נכון. יש גם מודלים. אל תדאג, הכול יהיה בסדר.

אני שוב מבקש, ביום שלישי בבוקר תבואו מוכנים, בבקשה. אני לא רוצה שנשרוף עוד זמן לאחר מכן.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים