ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/02/2018

פרק ו' (תחבורה), סעיפים 22 ו-24 (אכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים